ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ"

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

21.03.2016 № 33-к

м.Волноваха

Про проведення перевірки,

передбаченої Законом України

«Про очищення влади»

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 року №563 (із змінами), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р:

1.Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно Більдій Катерини Олександрівни, провідного спеціаліста відділу з питань організаційної та кадрової роботи та Вервейко Валентини Валеріївни, спеціаліста 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, визначивши днем початку перевірки 28 березня 2016 року.

2.Визначити відділ з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради (Галушкова Н.А.) відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб районної ради, зазначених у пункті 1 даного розпорядження.

3.Відділ з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради (Галушкова):

3.1.Забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та доведення до відома Більдій К.О. та Вервейко В.В., стосовно яких проводиться перевірка.

3.2.Протягом трьох днів після одержання заяв від Більдій К.О. та Вервейко В.В., стосовно яких проводиться перевірка, забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

4. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний термін з відповідної дати початку проведення перевірки подати до відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради документи, визначені пунктом 8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №167).

5.Координацію  роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого апарату районної ради Демішеву А.К., контроль залишаю за собою.

Голова районної ради     

                                           В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Про опублікування

на веб-сайті  

            Волноваська районна рада, керуючись Порядком проведення перевірки достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених частинами    третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», інформує про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

Дата проходження початку перевірки

П.І.Б.

відповідної особи

Посада

1.

 

21.03.2016

 

Більдій Катерина Олександрівна

провідний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради

2.

21.03.2016

Вервейко Валентина Валеріївна

спеціаліст 1 категорії відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради

 

Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

Волноваською районною радою

_____________________________________________________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

Більдій Катерини Олександрівни,

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи

 

____________________________________________________________________________________

дата та місце народження,

 

____________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

 

___________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

 

____________________________________________________________________________________

місце проживання,

Волноваська районна рада Донецької області

____________________________________________________________________________________

місце роботи,

провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

____________________________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, трудової книжки.

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Більдій К.О. надсилалися до Міністерства юстиції України (вих.№01-22-153 від 24.03.2016р.), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (вих.№01-22-154-1 від 24.03.2016р.).

За результатами розгляду запитів Міністерство юстиції України (витяг від 24.03.2016р.), Державна податкова інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Більдій К.О., від 20.05.2016р. №357/10/05-33-13-02) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Більдій Катерини Олександрівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради

 

 

            Н.А.Галушкова

 

20 травня 2016 року

З довідкою про результати

ознайомлена: ___________

К.О.Більдій

 

Додаток 5до Порядку (в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

Волноваською районною радою

_____________________________________________________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

Вервейко Валентини Валеріївни,

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

 

 

____________________________________________________________________________________

дата та місце народження,

 

____________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

 

____________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

 

____________________________________________________________________________________

місце проживання,

Волноваська районна рада Донецької області

____________________________________________________________________________________

місце роботи,

спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради ____________________________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Вервейко В.В. надсилалися до Міністерства юстиції України (вих.№01-22-153 від 24.03.2016р.), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (вих.№01-22-154-2 від 24.03.2016р.).

За результатами розгляду запитів Міністерство юстиції України (витяг від 24.03.2016р.), Державна податкова інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Вервейко В.В., від 20.05.2016р. №358/10/05-33-13-02) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що до Вервейко Валентини Валеріївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради

 

 

             Н.А.Галушкова

20 травня 2016 року

З довідкою про результати

ознайомлена: ___________

В.В.Вервейко

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ 

13.09.2016 № 76-к 

м.Волноваха 

Про початок проведення перевірки, 

передбаченої Законом України 

«Про очищення влади» 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України  «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 року №563 (зі змінами), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р (зі змінами):

1.Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, визначивши днем початку перевірки 14 вересня 2016 року.

2.Визначити відділ з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради (Галушкова) відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

3.Відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради (Галушкова):

3.1.Забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації в день його прийняття та доведення до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відпустках для догляду за дитиною).

3.2.Протягом трьох днів після одержання заяв осіб, стосовно яких проводиться перевірка, забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Волноваької райдержадміністрації інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

4. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний термін з дня початку проведення перевірки подати до відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради документи, визначені пунктом 8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 (зі змінами).

5.Координацію  роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Демішеву А.К., контроль залишаю за собою. 

Голова районної ради

                                  В.Д.Лубінець

 

Про опублікування

на веб-сайті  

Волноваська районна рада, керуючись Порядком проведення перевірки достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених частинами    третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», інформує про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»: 

Дата початку проходження перевірки

П.І.Б.

відповідної особи

Посада

1.

 

13.09.2016 року

Демішева Антоніна Кімівна

керуючий справами виконавчого апарату Волноваської районної ради;

2.

13.09.2016 року

Галушкова Надія Анатоліївна

начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради;

3.

13.09.2016 року

Весьолкіна Аліса Олексіївна

начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради;

4.

13.09.2016 року

Радченко Світлана Володимирівна

начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради;

5.

13.09.2016 року

Романюк Наталія Сергіївна

начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради;

6.

13.09.2016 року

Дерев’янко Оксана Володимирівна

спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи  виконавчого апарату Волноваської районної ради.

 

Додаток 5до Порядку (в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, 

Волноваською районною радою

_____________________________________________________________________________________ 

(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо 

Весьолкіної Аліси Олексіївни,

____________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

 ____________________________________________________________________________________ 

дата та місце народження,

 ____________________________________________________________________________________ 

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

____________________________________________________________________________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

 ____________________________________________________________________________________ 

місце проживання,

Волноваська районна рада Донецької області

____________________________________________________________________________________ 

місце роботи, 

начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату районної ради

 ____________________________________________________________________________________ 

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”) 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Весьолкіну А.О. надсилалися до Міністерства юстиції України (вих.№01-22-455 від 14.09.2016р.), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (вих.№01-22-458 від 14.09.2016р.).

За результатами розгляду запитів Міністерство юстиції України (витяг від 14.09.2016р.), Державна податкова інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Весьолкіною А.О., від 14.11.2016 №458/10/05-33-13-01) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Весьолкіної Аліси Олексіївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

 

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради

 

 

                Н.А.Галушкова

 

14 листопада 2016 року

 

Додаток 5до Порядку (в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади” 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

Волноваською районною радою

_____________________________________________________________________________________ 

(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

Галушкової Надії Анатоліївни,

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, 

____________________________________________________________________________________

дата та місце народження, 

____________________________________________________________________________________ 

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

____________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

____________________________________________________________________________________

місце проживання, 

Волноваська районна рада Донецької області

 ___________________________________________________________________________________ 

місце роботи,

 

начальник відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради 

____________________________________________________________________________________

 

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”) 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Галушкову Н.А. надсилалися до Служби безпеки України (вих.№01-22-483 від 20.09.2016р.), Міністерства юстиції України (вих.№01-22-455 від 14.09.2016р.), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (вих.№01-22-457 від 14.09.2016р.).

За результатами розгляду запитів Служби безпеки України (від 03.10.2016 №24/158085-Л), Міністерство юстиції України (витяг від 14.09.2016р.), Державна податкова інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Галушковою Н.А., від 14.11.2016 №459/10/05-33-13-01) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Галушкової Надії Анатоліївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради

 

 

             Н.А.Галушкова

 

14 листопада 2016 року

Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади” 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

Волноваською районною радою

_____________________________________________________________________________________ 

(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

 

Демішевої Антоніни Кімівни,

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_____________________________________________________________________________________

дата та місце народження, 

____________________________________________________________________________________ 

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

____________________________________________________________________________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

___________________________________________________________________________________ 

місце проживання, 

Волноваська районна рада Донецької області

___________________________________________________________________________________

місце роботи,

керуючий справами виконавчого апарату районної ради

____________________________________________________________________________________ 

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”) 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, трудової книжки. 

Запити про надання відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Демішеву А.К. надсилалися до Служби безпеки України (вих.№01-22-489 від 20.09.2016р.), Міністерства юстиції України (вих.№01-22-455 від 14.09.2016р.), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (вих.№01-22-456 від 14.09.2016р.). 

За результатами розгляду запитів Служби безпеки України (від 03.10.2016 №24/158087-Л), Міністерство юстиції України (витяг від 14.09.2016р.), Державна податкова інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Демішевою А.К., від 14.11.2016 №460/10/05-33-13-01) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Демішевої Антоніни Кімівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради

 

 

Н.А.Галушкова 


14 листопада 2016 року

З довідкою про результати

ознайомлена: ___________

А.К.Демішева

 

Додаток 5до Порядку (в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

 

Волноваською районною радою _____________________________________________________________________________________

 

(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа)

 

Деревянко Оксани Володимирівни, _____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, 

 ____________________________________________________________________________________

дата та місце народження, 

 ___________________________________________________________________________________ 

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

____________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

___________________________________________________________________________________ 

місце проживання, 

Волноваська районна рада Донецької області 

____________________________________________________________________________________

 

місце роботи, 

спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

____________________________________________________________________________________ 

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”) 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Дерев’янко О.В. надсилалися до Міністерства юстиції України (вих.№01-22-455 від 14.09.2016р.), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (вих.№01-22-461 від 14.09.2016р.).

За результатами розгляду запитів Міністерство юстиції України (витяг від 14.09.2016р.), Державна податкова інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Дерев’янко С.В., від 14.11.2016 №461/10/05-33-13-01) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Деревянко Оксани Володимирівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.  

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради

 

 

              Н.А.Галушкова

 

14 листопада 2016 року

Додаток 5до Порядку (в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, 

Волноваською районною радою ____________________________________________________________________________________ 

(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо 

Радченко Світлани Володимирівни, _____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,  

____________________________________________________________________________________ 

дата та місце народження, 

____________________________________________________________________________________ 

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

____________________________________________________________________________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

___________________________________________________________________________________ 

місце проживання, 

Волноваська районна рада Донецької області

____________________________________________________________________________________ 

місце роботи, 

начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради

____________________________________________________________________________________ 

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади” 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Радченко С.В. надсилалися до Служби безпеки України (вих.№01-22-484 від 20.09.2016р.), Міністерства юстиції України (вих.№01-22-455 від 14.09.2016р.), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (вих.№01-22-459 від 14.09.2016р.).

За результатами розгляду запитів Служби безпеки України (від 03.10.2016 №24/158086-Л), Міністерство юстиції України (витяг від 14.09.2016р.), Державна податкова інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Радченко С.В., від 14.11.2016 №462/10/05-33-13-01) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Радченко Світлани Володимирівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.  

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради

 

 

          Н.А.Галушкова

 

14 листопада 2016 року

Додаток 5до Порядку (в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

 

Волноваською районною радою _____________________________________________________________________________________

 

(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

 

Романюк Наталії Сергіївни, _______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

 ___________________________________________________________________________________

дата та місце народження,

____________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

____________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

 ____________________________________________________________________________________

місце проживання,

Волноваська районна рада Донецької області

 ___________________________________________________________________________________

 

місце роботи 

начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату районної ради

____________________________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Романюк Н.С. надсилалися до Міністерства юстиції України (вих.№01-22-455 від 14.09.2016р.), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (вих.№01-22-460 від 14.09.2016р.).

За результатами розгляду запитів Міністерство юстиції України (витяг від 14.09.2016р.), Державна податкова інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Романюк Н.С., від 14.11.2016 №463/10/05-33-13-01) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Романюк Наталії Сергіївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради

 

 

Н.А.Галушкова

 

14 листопада 2016 року

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

11.05.201744-к

м.Волноваха

Про проведення перевірки,

передбаченої Законом України

«Про очищення влади»

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 року №563 (із змінами):

1.Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно Корсун Олени Леонідівни, спеціаліста 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради, визначивши днем початку перевірки 5 травня 2017 року.

2.Визначити відділ з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради (Галушкова Н.А.) відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3.Забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті районної ради та доведення до відома Корсун О.Л.

4.Протягом трьох днів після одержання заяви від Корсун О.Л., стосовно якої проводиться перевірка, забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті районної ради інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви.

5.Корсун О.Л., стосовно якої проводиться перевірка, у десятиденний термін з відповідної дати початку проведення перевірки подати до відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради документи, визначені пунктом 8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 (із змінами).

5.Координацію  роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого апарату районної ради Демішеву А.К., контроль залишаю за собою.

 

 Голова районної ради                                                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

Волноваська районна рада, керуючись Порядком проведення перевірки достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених частинами    третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», інформує про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

 

Дата початку проходження перевірки

П.І.Б.

відповідної особи

Посада

1.

 

05.05.2017 року

Корсун Олена Леонідівна

спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи  виконавчого апарату Волноваської районної ради.

 

 

Додаток 5 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167) 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, Волноваською районною радою  проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо Корсун Олени Леонідівни

____________________________________________________________________________________

дата та місце народження,

____________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_______________________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

____________________________________________________________________________________

місце проживання,

___________________________Волноваська районна рада ________________________________

місце роботи,

_спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату___

(посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік, а також інших документів _____________________________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо  Корсун Олени Леонідівни надсилалися до Міністерства юстиції України (вих. № 01-22-245 від 11.05.2017), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області(вих.№ 01-22-244 від 11.05.2017).

За результатами розгляду запитів Державна фіскальна служба головного управління ДФС  у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Корсун О.Л., від 31.08.20176р. №20366/10/05-99-13-05-13-5) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до Корсун Олени Леонідівни  заборони, передбачені частиною не застосовуються, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

 

Керуючий справами виконавчого апарату Волноваської районної ради

 

 

Демішева А.К.

 26.09.2017 

З довідкою про результати

ознайомлена: ___________

О.Л.Корсун

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

______________ № ______

м. Волноваха

Про проведення перевірки,

передбаченої Законом України

«Про очищення влади»

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 року №563 (із змінами):

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно Пефтібая Олександра Георгійовича, завідувача відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради, визначивши днем початку перевірки 6 листопада 2017 року.

2. Визначити відділ з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради (Корсун О.Л.) відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3. Забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті районної ради та доведення до відома Пефтібая О.Г.

4. Пефтібаю О.Г., стосовно якого проводиться перевірка, у десятиденний термін з відповідної дати початку проведення перевірки подати до відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради документи, визначені пунктом 8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 (із змінами).

5. Координацію  роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Демішеву А.К., контроль залишаю за собою.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Волноваська районна рада, керуючись Порядком проведення перевірки достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених частинами    третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», інформує про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

 

Дата початку проходження перевірки

П.І.Б.

відповідної особи

Посада

1.

 

06.11.2017 року

Пефтібай Олександр Георгійович

Начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу  виконавчого апарату Волноваської районної ради.

 

 

Додаток 5 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167) 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, Волноваською районною радою  проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо Пефтібая Олександра Георгійовича

_____________________________________________________________________

дата та місце народження,

____________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

____________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

____________________________________________________________________

місце проживання,

___________________Волноваська районна рада ________________________

місце роботи,

начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

                         (посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік, а також інших документів _____________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо  Пефтібая Олександра Георгійовича надсилалися до Міністерства юстиції України (вих. № 01-22-599 від 09.11.2017), Державної податкової інспекції у Волноваському районі головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області(вих.№ 01-22-583 від 06.11.2017).

За результатами розгляду запитів Державна фіскальна служба головного управління ДФС  у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Пефтібаєм О.Г., від 08.12.2017 №34636/10/05-99-13-05-13-5) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до Пефтібая О.Г. заборони, передбачені частиною не застосовуються, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

 

Спеціаліст 1 категорії з питань

організаційної та кадрової роботи

виконавчого апарату районної ради                                                                                      Корсун О.Л.

 

 12.12.2017 

                                                                                      З довідкою про результати

ознайомлений: ___________

О.Г.Пефтібай

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

22.02.201821-к

м. Волноваха

Про проведення перевірки,

передбаченої Законом України

«Про очищення влади»

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 року №563 (із змінами):

1.Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно:

Мамась Олени Валеріївни, кандидата на посаду спеціаліста 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради, визначивши днем початку перевірки 23 лютого 2018 року.

Шульги Наталії Вікторівни, кандидата на посаду головного спеціаліста відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради, визначивши днем початку перевірки 23 лютого 2018 року.

2.Визначити головного спеціаліста відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради (Корсун О.Л.-) відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3.Забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті районної ради та доведення до відома Мамась О.В. і Шульгу Н.І.

4. Мамась О.В. і Шульгу Н.І., стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний термін з відповідної дати початку проведення перевірки подати до відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради документи, визначені пунктом 8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 (із змінами).

5.Координацію  роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого апарату районної ради Демішеву А.К., контроль залишаю за собою.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Волноваська районна рада, керуючись Порядком проведення перевірки достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених частинами    третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», інформує про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

 

Дата початку проходження перевірки

П.І.Б.

відповідної особи

Посада

1.

 

 

2.

23.02.2018 року

 

 

23.02.2018 року

Шульга Наталія Вікторівна

 

Мамась Олена Валеріївна 

Головний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи  виконавчого апарату Волноваської районної ради.

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

 

Додаток 5 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167) 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, Волноваською районною радою  проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо Мамась Олени Валеріївни

21.11.1990р.н.  м.Волноваха Донецька область

дата та місце народження,

ВТ №179036 Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькій області___

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

__________________________3319704623_______________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

___вул.Менделєєва, 29-26 м.Волноваха Донецької області 85700___________

місце проживання,

___________________Волноваська районна рада ________________________

місце роботи,

спеціаліст I категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

(посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік, а також копії трудової книжки, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

Запити про надання відомостей щодо  застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Мамась О. В. надсилалися до Міністерства юстиції України (вих. № 01-22-107 від 26.02.2018),  головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області(вих. № 01-22-110 від 01.03.2018).

За результатами розгляду запитів Державна фіскальна служба головного управління ДФС  у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Мамась О.В., від 03.05.2018 №18944/10/05-99-13-05-19) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до Мамась Олени Валеріївни заборони, передбачені частиною не застосовуються, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

 

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи  виконавчого апарату Волноваської районної ради                                                                                     

 

 

 

 

 

 

    В.В.Вервейко

 18.05.2018 

                                                                                                                     З довідкою про результати

ознайомлений: ___________

О.В.Мамась

 

Додаток 5 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167) 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, Волноваською районною радою  проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо Шульги Наталії Вікторівни

28.07.1978р.н.  смт.Комсомольське Волноваський район Донецька область

дата та місце народження,

ВК №791517 Волноваським РВ ГУ МВС України в Донецькій області_від 23.03.2011__

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_________________________________2869800146___________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

___вул.Центральна, буд,94, кв.6. с.Свободне, Волноваський район Донецької області 85770___________

місце проживання,

________________________Волноваська районна рада ________________________

                                                      місце роботи,

головний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

(посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік, а також копії трудової книжки, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

Запити про надання відомостей щодо  застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про Шульгу Н.В. надсилалися до Міністерства юстиції України (вих. № 01-22-106 від 26.02.2018),  головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області(вих. № 01-22-109 від 01.03.2018).

За результатами розгляду запитів Державна фіскальна служба головного управління ДФС  у Донецькій області (з урахуванням письмових пояснень, та підтвердних документів наданих Шульги Н.В., від 27.04.2018 №18336/10/05-99-13-05-19) повідомили: про відсутність відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до Шульги Наталії Вікторівни заборони, передбачені частиною не застосовуються, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

 

Начальник відділу з питань

організаційної та кадрової роботи  виконавчого апарату Волноваської районної ради                                                                                     

 

 

 

 

 

 

    В.В.Вервейко

 14.06.2018 

                                                                                                                        З довідкою про результати

ознайомлений: ___________

Н.В.Шульга

________________________________________________________________________________________________________________________