ЛИСТОПАД

Протокол №

засідання постійної комісій районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності

02.11.2016                                                                                                                             09.00

м. Волноваха

Присутні:                                                                Відсутні:

Іванченко Олександр Володимирович

Мельник В’ячеслав Іванович

Охрименко Віталій Анатолійович

Москаленко Віталій Вікторович

Шинкаренко Олена Миколаївна

Обуховський Денис Миколайович

 

 

Демішева Антоніна Кімівна

- з правом дорадчого голосу

 

 

Запрошені:

Лубінець Валерій Дмитрович

- голова Волноваської районної ради

Весьолкіна

Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради;

Романюк Наталя Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності;

Більдій

Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради;


Вів засідання постійної комісії районної ради заступник постійної комісії районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності Охрименко В.А.

Порядок денний:

1. Про перейменування КП «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».

Доповідач:

Малюгін Володимир Никодимович – в.о. начальника КП «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності.

ДОПОВІДАВ: Охрименко В.А., ознайомив з порядком денним засідання постійної комісії районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 4 чол.,«Проти» - 0 чол., «Утримались»-0 чол.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання постійної комісії районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності.

2.СЛУХАЛИ: Про перейменування КП «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».

ДОПОВІДАВ: Демішева А.К., ознайомила присутніх з проектом рішення районної ради «Про перейменування КП «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 4 чол.,«Проти» - 0 чол., «Утримались»-0 чол.

ВИРІШИЛИ: Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії районної ради.

 

Секретар комісії                                                                                                              В.А.Охрименко

_________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № 

засідання постійної комісії районної ради

з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін

09.11.2016                                                                                                                             10.00

м. Волноваха

Присутні:

1. Рогаченко Богдан Сергійович;

2. Демішева Антоніна Кімівна;

3. Трегубов Юрій Вікторович;

4. Рудика Олександр Олексійович.

Відсутні:

1. Чернецька Тетяна Геннадіївна;

2. Попко Андрій Михайлович.

Запрошені:

Москаленко Марина Валеріївна – заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації.

Порядок денний:

1. Про розподіл коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету.

Доповідач: Москаленко М.В. – заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації

Проводив засідання заступник голови постійної комісії Рогаченко Б.С.

1.Слухали: Про затвердження порядку денного засідання комісії.

Доповідав: Рогаченко Б.С., ознайомив з порядком денним засідання комісії.

Голосували:

«За»-4 чол., «Проти»- 0 чол., «Утримались»- 0 чол.

Вирішили:. Затвердити порядок денний засідання комісії.

2.Слухали: Про розподіл коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету.

Доповідав: Москаленко М.В., ознайомила присутніх з розподілом коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету.

Виступили: Рогаченко Б.С., не погодився з розподілом коштів, які запланували виділити відділу освіти Волноваської райдержадміністрації, відділу культури та туризму Волноваської райдержадміністрації та КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ». Запропонував заслухати головного розпорядника коштів, щодо призначення коштів, між якими пропонується розподілити стабілізаційну дотацію з державного бюджету. У зв’язку з відсутністю в.о. голови райдержадміністрації Іванченко О.В., запропонував перенести засідання постійної комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін на 11.11.2016 року. Виніс пропозицію на голосування.

Голосували:

«За» -4 чол., «Проти»- 0 чол., «Утримались»- 0 чол.

Вирішили: Перенести засідання постійної комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін на 10 годину 11.11.2016 року.

Заступник голови комісії                                                                                         Б.С.Рогаченко    

Секретар комісії                                                                                                        А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________     

 

Протокол № 13

засідання постійної комісії районної ради

з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін

11.11.2016                                                                                                                             10.00

м. Волноваха

Присутні:

1. Рогаченко Богдан Сергійович;

2. Попко Андрій Михайлович;

3. Демішева Антоніна Кімівна;

4. Рудика Олександр Олексійович.

Відсутні:

1. Чернецька Тетяна Геннадіївна;

2.Трегубов Юрій Вікторович;

Запрошені:

Демченко Сергій Володимирович – заступник голови районної ради;

Іванченко Олександр Володимирович – в.о. голови райдержадміністрації;

Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління райдержадміністрації;

Левітов Володимир Михайлович – начальник відділу капітального будівництва райдержадміністрації.

Порядок денний:

1. Про розподіл коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету.

Доповідач: Бутиріна З.В. - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

2. Про розподіл коштів соціально-економічної субвенції.

Доповідач: Бутиріна З.В. - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

3. Про перерозподіл планових асигнувань.

Доповідач: Бутиріна З.В. - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Проводив засідання заступник голови постійної комісії Рогаченко Б.С.

1.Слухали: Про затвердження порядку денного засідання комісії.

Доповідав: Рогаченко Б.С.., ознайомив з порядком денним засідання комісії.

Голосували:

«За» -4 чол., «Проти»- 0 чол., «Утримались»- 0 чол.

Вирішили:. Затвердити порядок денний з засідання комісії.

2.Слухали: Про розподіл коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету.

Доповідав: Бутиріна З.В., ознайомила з пропозиціями райдержадміністрації щодо збільшення доходної частини районного бюджету по ККД 4102600 «Стабілізаційна дотація» у сумі 1613,5 тис. грн. та збільшення планових призначень фінансовому управлінню райдержадміністрації у сумі 335,5 тис. грн. для спрямування коштів місцевим бюджетам району по КФКВ 250313 «Стабілізаційна дотація» по КЕКВ 2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів», та розпорядникам коштів районного бюджету у сумі 1279.8 тис. грн.

Голосували:

«За» - 4 чол., «Проти»- 0 чол., «Утримались»- 0 чол.

Вирішили: Погодити запропонований райдержадміністрацією розподіл коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету та винести на затвердження головою райдержадміністрації запропонований проект розпорядження.

3. Слухали: Про розподіл коштів соціально-економічної субвенції.

Доповідав: Бутиріна З.В., ознайомила з пропозицією райдержадміністрації щодо збільшення доходної частини районного бюджету по ККД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» у сумі 5000,0 тис. грн. та збільшення планових призначень головним розпорядникам коштів: фінансовому управлінню райдержадміністрації – у сумі 3023,903 тис. грн. для спрямування місцевим бюджетам району, та відділу освіти райдержадміністрації.

Голосували:

«За»- 4 чол., «Проти»- 0 чол., «Утримались»- 0 чол.

Вирішили: Погодити запропонований райдержадміністрацією розподіл коштів соціально-економічної субвенції та винести на затвердження головою райдержадміністрації запропонований проект розпорядження.

4. Слухали: Про перерозподіл планових асигнувань.

Доповідав: Бутиріна З.В., ознайомила з пропозицією райдержадміністрації щодо зменшення планових асигнувань по КФКВ 250315 «Інші додаткові дотації» у сумі 130,0 тис. грн. та збільшення по КФКВ 150101 «капітальні вкладення» для забезпечення повного фінансування об’єкту «Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров. Шляховому, 18, м. Волноваха.

Голосували:

«За»- 4 чол., «Проти»- 0 чол., «Утримались»- 0 чол.

Вирішили: Погодити запропонований райдержадміністрацією перерозподіл планових асигнувань по головному розпоряднику коштів – райдержадміністрації та винести на затвердження головою райдержадміністрації запропонований проект розпорядження.

 

Заступник голови комісії                                                                                          Б.С.Рогаченко       

 

Секретар комісії                                                                                                         А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________