2 ЧАСТИНА

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ  "Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік» 

                        Додаток 2      
                        до рішення районної ради    
                          28.04.2017 № 7/15-    
Розподіл видатків районного бюджету Волноваського району на 2017 рік
                              (тис.грн.)
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      Волноваська районна рада 3520,5000 3520,5000 1754,9000 461,8000 0,0000 240,8000 1,8000 0,0000 0,0000 239,0000 239,0000 3761,3000
0170 0111 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
та їх виконавчих комітетів
3150,5000 3150,5000 1581,4000 410,5000 0,0000 240,8000 1,8000 0,0000 0,0000 239,0000 239,0000 3391,3000
8600 0133 250404 Інші видатки 270,0000 270,0000 173,5000 51,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270,0000
7212 0830 120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000
      Волноваська райдержадміністрація 18819,6830 18819,6830 861,7000 12374,2000 0,0000 26416,2420 4266,3000 1697,5040 373,3660 22149,9420 22149,9420 45235,9250
2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 860,3000 860,3000 0,0000 340,3000 0,0000 1098,3000 848,3000 348,7920 92,7740 250,0000 250,0000 1958,6000
2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 4859,7000 4859,7000 220,0000 3398,7000 0,0000 3577,0000 12,0000 0,0000 0,0000 3565,0000 3565,0000 8436,7000
2212 0763 081007 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 475,0000 475,0000       0,0000 0,0000     0,0000   475,0000
2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 11012,2240 11012,2240 0,0000 8609,4000 0,0000 11176,4000 2811,0000 1348,7120 280,5920 8365,4000 8365,4000 22188,6240
2220 0763 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 200,0000 200,0000     0,0000 0,0000           200,0000
3131 1040 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 825,2000 825,2000 641,7000 25,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 825,2000
3132 1040 091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 70,0000 70,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000
6324 1060 150118 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280,4000 0,0000 0,0000 0,0000 280,4000 280,4000 280,4000
6310 0490 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,0000         7732,8420       7732,8420 7732,8420 7732,8420
7612 0511 200200 Охорона і раціональне використання земель 0,0000         595,0000 595,0000         595,0000
8370 0180 250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 517,2590 517,2590 0,0000 0,0000 0,0000 1956,3000 0,0000 0,0000 0,0000 1956,3000 1956,3000 2473,5590
      Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,2000 10,2000       39,8000       39,8000 39,8000 50,0000
      Пункти 1, 2, 3 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  297,7680 297,7680       0,0000           297,7680
      Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2017 рік. Пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 0,0000         1000,0000       1000,0000 1000,0000 1000,0000
      Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій". Пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,0000 29,0000       170,0000       170,0000 170,0000 199,0000
       Пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,2910 17,2910       9,5000       9,5000 9,5000 26,7910
      Програма "Правопорядок - 2017".
Пункт 2, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,0000 120,0000       730,0000       730,0000 730,0000 850,0000
      Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік.  Пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  43,0000 43,0000       7,0000       7,0000 7,0000 50,0000
      Відділ освіти райдержадміністрації  194696,6490 194696,6490 124603,3570 30502,1670 0,0000 13243,3140 73,2000 0,0000 0,0000 13170,1140 13170,1140 207939,9630
      Освіта 191737,2750 191737,2750 123202,2000 30445,3670 0,0000 12593,3140 73,2000 0,0000 0,0000 12520,1140 12520,1140 204330,5890
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 107195,5430 107195,5430 87711,0000 0,0000 0,0000 6230,4340 0,0000 0,0000 0,0000 6230,4340 6230,4340 113425,9770
1020 0921 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
181372,4930 181372,4930 115888,9000 29619,0000 0,0000 12575,5140 55,4000 0,0000 0,0000 12520,1140 12520,1140 193948,0070
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 105195,9430 105195,9430 86072,0000 0,0000 0,0000 6230,4340 0,0000 0,0000 0,0000 6230,4340 6230,4340 111426,3770
1030 0921 070202 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
2249,0000 2249,0000 1807,6000 24,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2249,0000
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1999,6000 1999,6000 1639,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1999,6000
1040 0922 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,7000 4,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,7000
1090 0960 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. 4126,7150 4126,7150 2726,7000 602,1000 0,0000 13,1000 13,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4139,8150
1170 0990 070802  Методичне забезпечення діяльності навчальних  закладів та інші  заходи в галузі  освіти.  1086,1500 1086,1500 724,8000 63,0500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1086,1500
1190 0990 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 2097,7910 2097,7910 1582,0000 92,9910 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2097,7910
1200 0990 070805 Здійснення  централізованого господарського обслуговування 768,9260 768,9260 472,2000 43,5260 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 768,9260
1230 0990 070808 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 36,2000 36,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,2000
3141 1040 091103 Заходи державної політики з питань молоді 84,0000 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,0000
3160 1040 091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 850,0000 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 850,0000
5011 0810 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту 167,4000 167,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 167,4000
5031 0810 130107 Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1857,9740 1857,9740 1401,1570 56,8000 0,0000 650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 650,0000 650,0000 2507,9740
      Управління соціального захисту райдержадміністрації 211560,5112 211560,5112 4746,3440 100,5000 0,0000 30,0000 30,0000 18,6000 0,0000 0,0000 0,0000 211590,5112
1060 0910 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 2405,7000 2405,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2405,7000
3010   090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 62851,5712 62851,5712 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62851,5712
3011 1030 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 7300,0000 7300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7300,0000
3012 1030 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов' язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги 400,0000 400,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400,0000
3013 1070 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 400,0000 400,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400,0000
3014 1070 090210 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачених пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 1400,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1400,0000
3015 1070 090215 Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 400,0000 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400,0000
3016 1060 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 52951,5712 52951,5712 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52951,5712
3020   090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  6771,6000 6771,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6771,6000
3021 1030 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 1356,9000 1356,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1356,9000
3022 1030 090205 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;  дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) обо зникли безвісті під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива 22,9000 22,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22,9000
3023 1070 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 90,1000 90,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,1000
3024 1070 090211 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 819,6000 819,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 819,6000
3025 1070 090216 Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 247,2000 247,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 247,2000
3026 1060 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4234,9000 4234,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4234,9000
3040   090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 131511,1000 131511,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 131511,1000
3041 1040 090302 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 902,5600 902,5600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 902,5600
3042 1040 090303 Надання допомоги  до досягнення дитиною трирічного віку  309,7000 309,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 309,7000
3043 1040 090304 Надання допомоги при народженні дитини 64951,4200 64951,4200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64951,4200
3044 1040 090305 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5915,1500 5915,1500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5915,1500
3045 1040 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 16000,4100 16000,4100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16000,4100
3046 1040 090307 Надання тимчасової державної допомоги дітям 358,0600 358,0600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 358,0600
3047 1040 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 92,8800 92,8800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,8800
3048 1040 090401 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  16260,8700 16260,8700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16260,8700
3080 1010 090413 Надання допомоги по догляу за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  1896,2500 1896,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1896,2500
3049 1010 091300 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 24823,8000 24823,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24823,8000
3031 1030 090203 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 14,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000
3033 1070 090209 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 7,3000 7,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,3000
3034 1070 090214 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 93,1000 93,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,1000
3400 1090 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 269,8000 269,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 269,8000
3240 1050 090501 Організація та проведення громадських робіт 19,9400 19,9400 16,3440 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,9400
3104 1020 091204 Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
5418,0000 5418,0000 4310,0000 65,0000 0,0000 30,0000 30,0000 18,6000 0,0000 0,0000 0,0000 5448,0000
3181 1010 091205 Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
273,0000 273,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 273,0000
3105 1010 091206 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 574,5000 574,5000 420,0000 35,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 574,5000
3190 1060 091207 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
133,7000 133,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 133,7000
3035 1070 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
500,0000 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 500,0000
3037 1070 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
 окремих категорій
громадян на залізничному транспорті
717,2000 717,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 717,2000
      Відділ культури райдержадміністрації  12553,9000 12553,9000 8038,4000 1565,0700 0,0000 3782,9000 254,0000 131,6000 16,8000 3528,9000 3528,9000 16336,8000
    110000 Культура і мистецтво 12328,9000 12328,9000 8038,4000 1565,0700 0,0000 3782,9000 254,0000 131,6000 16,8000 3528,9000 3528,9000 16111,8000
4030 0822 110103 Фiлармонiї, музичн колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи 290,0000 290,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 290,0000
4060 0824 110201 Бібліотеки 4363,4000 4363,4000 3176,0000 390,2000 0,0000 923,5000 3,5000 0,0000 0,0000 920,0000 920,0000 5286,9000
4070 0824 110202 Музеї і виставки 944,0000 944,0000 627,3000 136,8000 0,0000 299,6000 0,0000 0,0000 0,0000 299,6000 299,6000 1243,6000
4090 0828 110204 Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 2866,8000 2866,8000 1443,2000 750,3000 0,0000 2115,7000 110,7000 42,3000 11,0000 2005,0000 2005,0000 4982,5000
4100 0960 110205 Школи естетичного виховання дiтей 3364,5000 3364,5000 2434,8000 262,6700 0,0000 354,1000 139,8000 89,3000 5,8000 214,3000 214,3000 3718,6000
4200 0829 110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 500,2000 500,2000 357,1000 25,1000 0,0000 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 590,2000
3201 1030 090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 225,0000 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 225,0000
      Фінансове управління райдержадміністрації  149391,7540 148996,7440 60976,7560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 149391,7540
      Охорона здоров'я 84677,9760 84677,9760 60976,7560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84677,9760
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 83450,7760 83450,7760 60976,7560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 83450,7760
2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  54516,8760 54516,8760 39121,0560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54516,8760
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 54516,8760 54516,8760 39121,0560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54516,8760
2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 4650,3000 4650,3000 3511,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4650,3000
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 4650,3000 4650,3000 3511,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4650,3000
2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 25510,8000 25510,8000 18343,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25510,8000
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 24283,6000 24283,6000 18343,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24283,6000
8700 0180 250315 Інші  додаткові дотації  57254,7780 57254,7780 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57254,7780
8800 0180 250380 Інші субвенції 7063,9900 7063,9900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7063,9900
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2459,0000 2459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2459,0000
8010 0133 250102 Резервний фонд 395,0100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 395,0100
      Всього 590542,9972 590147,9872 200981,4570 45003,7370 0,0000 43713,2560 4625,3000 1847,7040 390,1660 39087,9560 39087,9560 634256,2532
                               
                               
      Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева    

 

 

                        Додаток 4

 

     
                        до рішення районної ради      
                        28.04.2017 № 7/15-      
                                 
                                 
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2017 рік    
   
                                 
                            (тис.грн.)    
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
базова дотація додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я інші додаткові дотації додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальна субвенція освітня субвенція медична субвенція   cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань інші субвенції субвенція на утримання трудового архіву субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на виготовлення посвідчень батьків бігатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї субвенція з надання медичної допомоги хворим, які потребують замісної ниркової терапії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Районний бюджет 9746,900 50216,700 550,000   0,000 0,000 203539,97120 109466,400 81011,200 1227,200 273,900 270,000        
Волноваська міська рада        230,000 12404,000 3806,100                    
Благодатненська селищна рада          0,000 250,800                    
Володимирівська селищна рада          2886,000 1078,100                    
Донська селищна рада        150,000 3940,300 908,300                    
Новотроїцька селищна рада        90,000 3536,500 1132,100                    
Оленівська селищна рада          0,000 0,000                    
Ольгинська селищна рада          1450,500 579,400                    
Анадольська сільська рада          0,000 108,300                    
Андріївська сільська рада          0,000 0,000                    
Бугаська сільська рада          553,300 196,300                    
Валер'янівська сільська рада          0,000 158,800                    
Вільненська сільська рада          508,400 145,400                    
Дмитрівська сільська рада          0,000 162,800                    
Єгорівська сільська рада          411,200 135,100         10,000          
Зачатівська сільська рада          403,800 192,500                    
Златоустівська сільська рада          1428,100 455,000                    
Іванівська сільська рада          0,000 154,800                    
Калінінська сільська рада          0,000 102,300                    
Кіровська сільська рада          411,200 0,000                    
Сонячна сільська рада          366,400 130,000         9,880          
Любівська сільська рада         0,000 0,000                    
Микільська сільська рада          590,700 199,200                    
Миколаївська сільська рада          919,600 320,400                    
Новоандріївська сільська рада          0,000 224,900         243,000          
Новоолексіївська сільська рада          388,800 167,100                    
Стрітенська сільська рада          321,500 139,900         13,000          
Петрівська сільська рада          0,000 166,000                    
Привільненська сільська рада          314,000 110,900                    
Прохорівська сільська рада          216,800 119,700                    
Рівнопільська сільська рада          598,100 214,200                    
Рибинська сільська рада          1360,800 338,700                    
Свободненська сільська рада          0,000 245,900                    
Степнянська сільська рада          508,400 148,800                    
Хлібодарівська сільська рада          0,000 177,900             3886,000 2459,000    
Комінтернівська сільська рада         0,000 128,500                    
Лебединська сільська рада         336,500 269,500         1500,000          
Павлопільська сільська рада         403,700 190,700                    
Широкинська сільська рада         1077,478 225,000                    
Андріївська селищна рада         1480,400 547,300                    
Мирненська селищна рада       397,800 276,600 289,900                    
Гранитненська сільська рада       666,100 792,600 532,700                    
Новоселівська сільська рада         889,700 409,700                    
Старогнатівська сільська рада       90,000 471,000 225,400                    
Чермалицька сільська рада         680,500 316,600                    
Обласний бюджет                             14,000  
Бюджет м.Маріуполь                                600,000
Всього 9746,900 50216,700 550,000 1623,900 39926,878 15405,000 203539,97120 109466,400 81011,200 1227,200 2049,780 270,000 3886,000 2459,000 14,000 600,000
                                 
                                 
                                 
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                                                          А.К.Демішева    
          Додаток 3  
          до рішення районної ради
                         №   
             
             
             
   
  Джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік
             
            (тис.грн.)
  Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  200000 Внутрішнє фінансування -6486,759 40294,556 39699,556 33807,797
  208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -6486,759 40294,556 39699,556 33807,797
  208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  33282,797 595,000   33877,797
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7298,577     7298,577
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2439,576     2439,576
  208200 На кінець періоду 70,000     70,000
  208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -39699,556 39699,556 39699,556 0,000
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -7110,434 7110,434 7110,434 0,000
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000
    Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -6486,759 40294,556 39699,556 33807,797
  600000 Фінансування за активними операціями  -6486,759 40294,556 39699,556 33807,797
  602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -6486,759 40294,556 39699,556 33807,797
  602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  33282,797 595,000 0,000 33877,797
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7298,577     7298,577
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2439,576     2439,576
  602200 На кінець періоду 70,000     70,000
  602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -39699,556 39699,556 39699,556 0,000
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -7110,434 7110,434 7110,434 0,000
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000
    Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -6486,759 40294,556 39699,556 33807,797
             
             
  Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

            Додаток 5
            до рішення районної ради                                      
               
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
               
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ  КВК Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
    01 Районна рада   810,000 239,000 1049,000
0170 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 № 7/12-291 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-327)  440,000 239,000 679,000
8600 0133   Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік (рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-245) 270,000   270,000
7212 0830   Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-290 ) 100,000   100,000
    03 Райдержадміністрація   5973,083 21873,542 27846,625
3132 1040   Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-287 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-315) 70,000   70,000
2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-308, .04.2017 № 7/15-) 238,000 4615,000 4853,000
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-269 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-309, 04.2017 № 7/15-) 2164,824 3750,400 5915,224
2140 0722   Надання стоматологічної допомоги населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-310) 520,000 250,000 770,000
2180 0726   Первинна медична допомога населенню Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-267 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-306, 04.2017 № 7/15-) 893,000 3565,000 4458,000
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268) 300,000   300,000
2212 0763   Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від .04.2017 № 7/15-) 475,000   475,000
2220 0763   Інші заходи в галузі охорони здоров’я Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-307) 200,000   200,000
6310 0490   Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території   Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров. Шляховому, 18, м. Волноваха. Пункт 6  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4."Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300).   2964,583 2964,583
Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274. Пункт 11 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300).    1017,437 1017,437
Введення в експлуатацію об’єкта «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району" по вул. Леніна, пров. Центральний до вул. Садова, вул. Нова, вул. Степна
Пункт 1 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  04.2017 № 7/15-)
  182,822 182,822
Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території  загальноосвітнього навчального закладу (Волноваська ЗОШ I-III ступенів № 1) Пункт 3 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  04.2017 № 7/15-)   300,000 300,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво спортивного майданчика  Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 1, за адресою Донецька область, м.Волноваха, вул. 1 Травня, 95» Пункт 2 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними .04.2017 № 7/15-)   10,000 10,000
Виготовлення топографічної з'йомки місцевості та проходження експертизи робочого проекту по об'єкту "Будівництво спортивного майданчика Волноваської ЗОШ I-III ступенів №1, за адресою Донецька область, м.Волноваха, вул. 1 Травня, 95» Пункт 2 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними .04.2017 № 7/15-)   12,000 12,000
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)
Пункт 12 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)
  400,000 400,000
Будівництво і реконструкція модульних вугільних котелень (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ) пункт 13 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)   2850,000 2850,000
8370 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Пункти 1, 2 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними .04.2017 № 7/15-) 297,768   297,768
Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік (рішення районної ради від .04.2017 № 7/15- ) Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,200 39,800 50,000
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-312)  пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" Розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   1000,000 1000,000
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-304 із змінами, внесеними  .04.2017 № 7/14-)
Пункт 2, 4, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,000 730,000 850,000
Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-320) пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,000 170,000 199,000
Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-317) пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,291 9,500 26,791
 Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-305 ) пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвитк, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  43,000 7,000 50,000
7612 0511   Охорона і раціональне використання земель Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки (рішення районної ради від 22.02.2016 № 7/13-321) 595,000   595,000
    10 Відділ освіти райдержадміністрації   8978,299 14050,114 23028,413
1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-273 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-313,  04.2017 № 7/14-) 367,493 13400,114 13767,607
 Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-277 ) 1117,491   1117,491
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р.(рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-275 ) 57,000   57,000
Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-278  із змінами, внесеними .04.2017 № 7/15-) 180,000   180,000
Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-314) 330,000   330,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-276 ) 5669,300   5669,300
1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-274 із змінами, внесеними .04.2017 № 7/15-) 105,615   105,615
3141 1040   Заходи державної політики з питань молоді Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-289) 84,000   84,000
3160 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 850,000   850,000
5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки  (рішення районної ради від  10.01.2017   №7/12-288 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-316,  04.2017 № 7/15-) 167,400   167,400
5031 0810   Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 50,000 650,000 700,000
    15 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   1894,340 0,000 1894,340
3400 1090   Інші видатки на соціальний захист населення Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-281) 20,400   20,400
Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік (рішення районної ради від   04.2017 № 7/15-) 100,000   100,000
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від  10.01.2017  №7/12-282) 99,400   99,400
Внесення змін та доповнень до Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-286) 50,000   50,000
3035 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-280) 500,000   500,000
3037 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-284) 717,200   717,200
3033 1070   Надання інших пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою
Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-279) 21,300   21,300
3034 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 №7/12-285) 93,100   93,100
3240 1050   Організація та проведення громадських робіт Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017році (рішення районної ради від 10.01.2017№ 7/12-283) 19,940   19,940
3181 1010   Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік (рішення районної ради від 21.12.2016   № 7/11-247) 273,000 0,000 273,000
    24 Відділ культури райдержадміністрації   947,100 3528,900 4476,000
4030 0822   Фiлармонiї, музичні колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017  № 7/12-272 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-311,  04.2017 № 7/15-) 290,000   290,000
4060 0824   Бібліотеки 35,000 920,000 955,000
4070 0824   Музеї і виставки 8,300 299,600 307,900
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 9,000 1970,000 1979,000
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей 67,800 214,300 282,100
4200 0829   Інші культурно-освітні заклади та заходи 0,000 90,000 90,000
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв (рішення райради від  10.01.2017 № 7/12-271) 12,000   12,000
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу Програма розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік "Сузір'я  талантів"  (рішення районної ради від  04.2017 № 7/15-) 300,000 35,000 335,000
3201 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-244) 225,000 0,000 225,000
      Всього   18602,822 39691,556 58294,378

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                  А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

28.04.2017 № 7/15-

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Програми економічного і

соціального розвитку

Волноваського району на 2017 рік

Розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 14.04.2017 року № 01-23-602, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 1.

2. Внести зміни у підрозділ 3.4. «Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури» розділу 3 «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості  населення» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 2.

3. Внести  зміни та доповнення   до   підрозділу  4.10. «Фізичне виховання та спорт»   розділу 4. «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 3.

4. Внести  зміни та доповнення до підрозділу 7.3. «Організаційне забезпечення виконання  завдань Програми» розділу 7 «Механізм реалізації програмних заходів» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 4.

5.  Внести зміни у розділ 8. «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 5.

6. Внести зміни у додаток 1 «Основні показники економічного  і соціального розвитку Волноваського району  на  2017 рік» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 6. 

7. Внести зміни у додаток  2 «ПЕРЕЛІК проектів (програм)  регіонального розвитку, реалізація яких планується у Волноваському районі на 2017 рік» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 7.

8. Внести зміни у додаток 3 «Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, по Волноваському району» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 8.

9. Внести зміни та доповнення до додатку 5  «Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 9.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Інвестиційні проекти, які плануються до реалізації у 2017 році 

                        із залученням прямих іноземних інвестицій по  Волноваському району                                                                                                                                                                                                                                                                                                                тис.Євро

Найменування інвестиційного проекту, місце реалізації                     (назва підприємства, установи, організації)

Мета реалізації проекту

Рік початку і закінчення реалізації проекту

Загальна вартість проекту

Залишок

на 01.01.2017

Фактичний обсяг інвестицій

за 2016 рік (очік.)

Прогнозний обсяг інвестицій

на 2017 рік

Очікуваний результат

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (кошти підприємства)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (вказати які)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (кошти підприємства)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (вказати які)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Біогазовий завод потужністю 1,5 мВт, м. Волноваха, ПрАТ «Екопрод»

Отриман-ня енергоре-сурсів з поновлю-вальних джерел енергії

2010 - 2016

5400,0

4200,0

1200,0

-

-

-

-

-

1300,0

-

-

-

Введення в дію заводу

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

 

Перелік пріоритетних інфраструктурних проектівВолноваського району 

№ з/п

Назва інвестиційного проекту

 

Термін реаліза-ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн.

Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма влас­ності

Очікувані  результати*

 

Всього

Залишок кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших

джерел (міжнародні фінансові організації, інвестори, підприємства)

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області

2017-2019

71513,672

71513,672

71513,672

-

-

71513,672

комунальна

На сьогоднішній день утилізація твердих побутових відходів в м.Волноваха здійснюється на полігоні для складування твердих побутових відходів, який використовується з 1950 року. Площа полігону складає 6,75 га. Проектна потужність полігону складає 525,280 тис.тонн. Наповненість полігону – 498,402 тис.тонн, тобто він вичерпав свої можливості майже на 95%.

Основним результатом реалізації проекту буде новий полігон для утилізації твердих побутових відходів в м.Волноваха площею 10 га.

Реалізація проекту матиме вплив на весь район, кількість населення 99,7 тис.осіб.

                                                                                                        Додаток 3 до рішення районної ради                                                                                                    

4.10. Фізичне виховання та спорт

 Спорт є ефективним засобом фізичного виховання, його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.   Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення.

Головна ціль -  залучення широких верств населення до занять спортом,створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,  підвищення фізичних і функціональних можливостей  організму людини,  формування патріотичного  почуття щодо позиції держави у світовому просторі.

Актуальні проблеми:

- мотивація  участі різних верств населення у спортивно-масових заходах районного , обласного та всеукраїнського рівнів;

-  впровадження національно-патріотичного виховання;

- ввідсутність у місті Волноваха стадіону для проведення спортивних змагань;

- відсутність молодіжної організації, щодо підтримки людей з обмеженими  можливостями;

- невідповідність вимогам сучасності ресурсного забезпечення сфери;

- більшість  спортивних споруд  потребують  капітальних  та  поточних ремонтів.

Основні завдання на 2017 рік:

- підтримка закладів фізичної культури, зокрема районної дитячо-юнацької спортивної школи;

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості, до занять фізичною культурою і спортом; призначення стипендій найкращім спортсменам району;

- організація дозвілля та психологічна підтримка людей з особливими потребами;

- будівництво стадіону в м. Волноваха з метою залучення більшої кількості жителів  всіма видами  фізкультурно-оздоровчої роботи;

- забезпечення утримання, ремонту, реконструкції та будівництва спортивних споруд.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   покращення умов надання послуг з фізкультури та спорту;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних та всеукраїнських змаганнях та зростання конкурентної спроможності;

- створення   оздоровчо-спортивної  молодіжної  організації  з питання реабілітації інвалідів;

- збільшення інтересу молоді до військової служби у Збройних силах України;

- установлення 9-ти* майданчиків для занять загально-фізичною підготовкою.

  Ресурсне забезпечення:

Загальний обсяг витрат на реалізацію   Програми   заплановано   в   сумі 28229,483* тис.грн., в тому числі: 19921,9* тис.грн. – за рахунок обласного бюджету; 8057,583* тис.грн. - районного і місцевих бюджетів; 200,0 тис.грн. – коштів підприємств, 50,0* тис.грн. - за рахунок коштів інших джерел (благодійної допомоги, спонсорства).

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від _____________ № __________

                                                                                                                  Додаток 9 до рішення районної ради                                                                                                                                                                             

Додаток 5

Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 роц 

№ п/п

Назва програми, замовник

Тер-мін виконаня

Коли та яким документом  затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

 

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі

Загальний обсяг

фінансуван-ня

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місце-вий бюджет

інші

джере-ла

 

Регіональні програми в галузі освіти

 

1

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-53 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-77, 30.03.2016 №7/5-104, 15.06.2016 №7/6-129)

22617,5

-

22617,5

-

-

-

-

-

-

2

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-273, 22.02.2017

№ 7/13-

 

 

 

 

-

-

-

-

12887,607*

-

12887,607*

-

Організація та забезпечення безперебійної та ефективної роботи навчально-виховних закладів

3

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-54 із змінами, внесеними 30.03.2016 №7/5-105, 15.06.2016 №7/6 -130)

1402,5

-

1402,5

-

-

-

-

-

-

4

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-274

-

-

-

-

105,615*

-

105,615*

-

Підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів

5

Програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

 

 

Відділ освіти РДА

2016-2020 роки

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-30, 10.01.2017

№ 7/12-277

367,7

-

367,7

-

1117,491

-

1117,491

-

Забезпечення у сільській місцевості регулярного Езоп-латного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників

6

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-29, 15.06.2016 №7/6 -132

4445,4

-

4445,4

-

-

-

-

-

-

7

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району  на 2017 рік.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-276

-

-

-

-

5669,300

-

5669,300

-

-

 8

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 30.12.2010 №6/3-34, із змінами від 30.03.2016

№ 7/5-103,   15.06.2016 №7/6-133),

10.01.2017

№ 7/12-275

193,2

 

 

193,2

 

-

 

50,0

 

-

 

50,0

 

-

Виплати стипендій переможцям та учасникам обласних олімпіад,  випускникам загальноосвітніх шкіл, які отримали медалі, організація екскурсійних поїздок до міст України

9

Програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2022 р.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-278

-

-

-

-

180,0*

 

180,0*

-

Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів

10

Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік

 

 

 

2017

рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-

-

-

-

-

330,0

-

330,0

-

-

 

Всього:

х

х

29026,3

-

29026,3

-

20340,013

-

20340,013

-

х

Регіональні програми в галузі  культури

1

Района програма підтримки обдарованих дітей Волноваського школи мистецтв на 2016-2017 роки

2016-2017 роки

Рішення Волноваської районної ради від 15.06.2016 р. № 7/6-122,

10.01.2017 № 7/12-271

6,0

-

6,0

-

12,0

-

12,0

-

-

2

Комплексна Програма «Ветеран» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів на 2016 – 2019 роки.

2016-2019 роки

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 №7/2-28,

21.12.2016

№ 7/11-244

140,0

-

140,0

-

225,0

-

225,0

-

-

3

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 13.01.2016

 № 7/3-55

3710,8

-

3710,8

-

-

-

-

-

-

4

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2017рік

2017 рік

Рішення районної ради від

10.01.2017

№ 7/12-272, із змінами від 22.02.2017

№ 7/13-311

-

-

-

-

3904,0*

-

3904,0*

-

-

5

Района программа проведення культурно мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 

№ 72-34

129,0

-

129,0

-

-

-

-

-

-

6.

Программа розвитку та вдосконалення народних аматорських колектів Волноваського РЦКД на 2017 рік *

2017 рік

 

-

-

-

-

335,0*

-

335,0*

-

-

 

ВСЬОГО

х

х

3985,8

-

3985,8

-

4476,0

-

4476,0

-

 

Регіональні програми в галузі  фізичного виховання

 

1

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі на 2013-2016 роки.

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

 

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-280, несення змін 30.03.2016

.№7/5-94

519,79

-

519,79

-

-

-

-

-

-

2

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2020 роки

Замовник: відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

 

Рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-288 із змінами від 22.02.2017

№ 7/13-

 

 

-

-

-

-

867,4

-

867,4

-

-

 

 

ВСЬОГО

 

 

519,79

-

519,79

-

867,4

-

867,4

-

-

Регіональні програми в галузі захисту дітей,  підтримки сімї та молоді

1

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення на 2013-2016 роки »

 

Відділ у справах сім’ї,  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-279, внесення змін 30.03.2016

№ 7/5-94

 

 

688,3

-

688,3

-

-

-

-

-

-

2

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення» на 2017-2020 роки

 

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-289

-

-

-

-

934,0

-

934,0

 

 

 

 

-

 

3

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення сесії  районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-287,

із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-315

-

-

-

-

70,0

-

70,0

-

-

4

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 №7/13-270

-

-

-

-

140,2

-

140,20

-

-

 

ВСЬОГО

 

 

688,3

-

688,3

-

1144,2

-

1144,2

-

 

 

Регіональні програми в галузі земельних відносин

 

1

Програма розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки

2016-2020 роки

Затверджена рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38,  з внесеними змінами рішенням Волноваської районної ради від 24.02.2016 7/4-80, 22.02.2017 №7/13-321

2680,0

-

756,3

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

-

 

Всього:

х

х

2680,02

-

756,32

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

х

 

Регіональні програми в галузі охорони здоровя

 

1

Програма подолання епідемії туберкульозу в Волноваському районі до 2016 року.

 

КУОЗ, КЗОЗ

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 17.08.2016 7/8-171

630,6

31,0

424,2

175,4

-

-

-

-

х

2

Района программа розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КУОЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-36 із змінами,внесеними 13.01.2016 №7/3-57,24.02.2016 №7/4-79, 30.03.2016 №7/5-91,15.06.2016 №7/6-127,

17.09.2016 №7/8-170

6036,9

-

6036,9

-

-

-

-

-

-

3

Программа розвитку первиної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-267 із змінами, внесеними 22.02.2017 №7/13 -306

-

-

-

-

4458,0*

-

4458,0*

-

-

4

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КЗОЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 №7/6-123 із змінами, внесеними 17.08.2016 №7/8-159

1503,0

1208,0

295,0

-

-

-

-

-

-

5

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

 

КЗОЗ

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-269,

із змінами 22.02.2017

№ 7/13-308

-

-

-

-

5915,224*

-

5915,224*

-

-

6

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 №7/6-124

800,0

 

800,0

-

-

-

-

-

-

7

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на  2017 рік.

 

КЛПЗ

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-308

-

 

-

-

4853,0*

-

4853,0*

-

-

8

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 №7/5-93

200,0

-

200,0

-

-

-

-

-

-

9

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2017 рік.

 

КЛПЗ

2017 рік

Рішення районної ради від 22.02.2017 №7/13-

-

-

-

-

200,0

-

200,0

-

-

10

Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266

із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-310     

-

-

-

-

770,0

-

770,0

-

-

11

Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік

 

рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268

 

 

 

 

300,0

-

300,0

-

-

12.

Программа боротьби з туберкульозом

2017 рік

 

-

-

-

-

475,0*

-

475,0*

-

-

 

Всього:

х

х

9170,5

1239,0

7756,1

175,4

16971,224

-

16971,224

-

х

Регіональні програми в галузі соціального захисту населення

 

1

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи,

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

Рішення сесії  районної ради від 23.12.2015 №7/2-23

 

50,0

 

50,0

-

-

-

-

-

-

2.

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи,

 

УСЗН Волноваської РДА

2017 рік

Рішення сесії  районної ради від 10.01.2017 №7/12-282

-

-

-

-

99,4

-

99,4

-

Забезпечення виплати подарунків на новорічні свята дітям осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС, одноразова виплата вдовам ЧАЕС

3

 

Програма про призначення  та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради  від 23.12.2015 №7/2-24,

10.01.2017

№ 7/12-281

10,1

-

10,1

-

20,4

-

20,4

-

Забезпечення виплати щомісячно стипендії людям похилого віку

 

4

Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-211 ,

10.01.2017

№ 7/12-279

20,0

-

20,0

-

21,3

-

21,3

-

Забезпечення відшкодування вартості проїзду осіб ЧАЕС, виплата грошової компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

 

5

Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, перепідготовки учасників АТО на 2016-2017 роки.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

Рішення сесії  районної ради від 22.02.2016 №7/4-75,

10.01.2017

№ 7/12-286

100,0

-

100,0

-

50,0

-

50,0

-

Забезпечення виплати одноразової допомоги демобілізованим учасникам АТО

6

Програма фінансування компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

районної ради від 23.12.2015 №7/2-25,

21.12.2016

№ 7/11-247

213,6

-

213,6

-

273,0

-

273,0

-

Забезпечення виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги інвалідам, людям похилого віку

7

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 17.08.2016 №7/8-172 ,

10.01.2017

№ 7/12-280

524,0

-

524,0

-

500,0

-

500,0

-

Забезпечення соціального захисту пільгової категорії населення

8

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-212,

10.01.2017

№ 7/12-284

717,2

-

717,2

-

717,2

-

717,2

-

Забезпечення соціального захисту пільговоїкатегорії населення

9

Програма фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-213,

10.01.2017

№ 7/12-285

187,3

-

187,3

-

93,1

-

93,1

-

Забезпечення компенсації підприємствам за надані послуги зв’язку

10

Районна програма забезпечення фінан-сування організації громадських робіт у 2017 році

 

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-214,

10.01.2017

№ 7/12-283

11,2

-

11,2

-

19,94

-

19,94

-

Забезпечення створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій

11

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2016 році

 

УСЗН

2016 рік

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-215

145,5

-

145,5

-

-

-

-

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

12

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2017 році

 

УСЗН

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-320

-

-

-

-

199,0

-

199,0

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

 

разом

 

 

1978,9

-

1978,9

-

1993,34

-

1993,34

-

-

Інші

 

1

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

 

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-32

 

250,00

-

250,00

-

-

-

-

-

-

3

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

 

Рішення районної ради 21.12.2016

№ 7/11-245

-

-

-

-

270,0

-

270,0

-

-

4

Програма надання фінансової підтримки ДКП "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік,

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-33, 15.06.2016

№ 7/6-

150,00

-

150,00

-

-

-

-

-

-

5

Програма  підтримки ДКУ «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-290

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

6

Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік,

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-45 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-81

605,51

-

605,51

-

-

-

-

-

-

7

Програма покращення умов Волноваської районної ради на 2017 рік

 

Волноваська районна рада

2017 рік

рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-291, зі змінами, вненсеними 22.02.2017

№ 7/13-327

-

-

-

-

679,0

-

679,0

-

-

8

Програма капітального ремонту нежитлової будівлі по вул.Гагаріна, 36 на 2016 рік

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016

№ 7/5-106

146,00

-

146,00

-

-

-

-

-

-

9

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-74

2,63

-

2,63

-

-

-

-

-

-

10

Програма «Правопорядок – 2016»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-73

950,00

-

950,00

-

-

-

-

-

-

11

Програма «Правопорядок – 2017»

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-304

-

-

-

-

850,0*

-

850,0*

-

-

12

 Програма безпеки дорожнього руху на території Волноваського району на 2013 – 2016 роки

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 № 7/5-88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 № 7/5-107

200,00

 

200,00

-

-

-

-

-

-

 

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-312

-

-

-

-

1000,0

-

1000,0

-

-

14

Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного  та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ  ДФС у Донецькій області на 2016 рік

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 № 7/6-121

240,00

 

240,00

-

-

-

-

-

-

15

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

127,00

 

127,00

-

-

-

-

-

-

16

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-

-

-

-

-

50,0

-

50,0

-

-

17

Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік,

Управління економіки РДА

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

18

Програма інформатизації Волноваського району на 2016-2017 роки,

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

19

Програма покращення матеріально-технічної бази Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік *

 

2017 рік

 

-

-

-

-

50,0*

-

50,0*

-

-

20

Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році *

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-317

-

-

-

-

26,791*

-

26,791*

-

-

 

Всього:

х

х

2728,14

-

2728,14

-

3025,791

-

3025,791

-

-

 

Разом по району:

х

х

50777,75

1239,0

47439,65

2099,1

49837,368

-

49412,968

424,4

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконан-ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.  Впровадження  проекту «Розумна адміністрація»

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

97,920

 

-

97,920

-

-

Підвищення ефективності, автоматизації, стандартизації процесів управління в райдержадміністрації, створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби

2. Створення матеріально-технічних умов для ефективного функціонування райдержадміністрації (закупівля паливно-мастильних матеріалів, придбання запасних частин, зварювально-ремонтні роботи автомобіля)*

2017 рік

РДА

199,848

-

-

199,848

-

-

Забезпечення ефективного, якісного та оперативного вирішення службових питань райдержадміністрації

3.  Реалізація заходів Програми покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій Волноваського району на 2017 рік*

2017 рік

управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації

50,0*

-

-

50,0*

-

-

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу  та гарантування продовольчої безпеки району

ВСЬОГО:

х

х

347,768

-

-

347,768

-

-

х

 

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від _____________ № _____

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по  розділу «Фізичне виховання та спорт» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області *

2017-2018 роки

 

 

Волноваська міська рада

 

 

17056,1*

-

17056,1*

 

-

 

-

 

 

-

 

Залучення більшої кількості населення до занять фізичною культурою

2.Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво спортивного

майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

м.Волноваха, вул.1 Травня, 95» *

2017 рік

Волноваська райдержадміністрація

10,0*

-

-

10,0*

-

-

-//-

3.Будівництво спортивного

майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

м.Волноваха, вул.1 Травня, 95 *

протягом року

Волноваська райдержадміністрація

1176,6*

-

1176,6*

-

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом

4.Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

с. Валер’янівка,

вул. Центральна, 34 б *

протягом року

 

Валер’янівська сільська рада

1176,6*

-

574,6*

602,0

(місцевий бюджет)*

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом

5.Будівництво спортивного майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

смт.Володимирівка, вул..Каштанова, 2 *

2017-2018 роки

 

 

Володимирівська селищна рада

1176,6*

 

574,6*

602,0

(місцевий бюджет)*

-

-

-//-

6. Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров. Шляховому, 18, м. Волноваха

2017 рік

 

Відділ капітального будівництва Волноваської райдержадмі-ністраціі

2964,583

-

 

 

-

 

 

2964,583

-

-

-//-

7.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с.Валер’янівка

Вул.Центральна, 34 б *

протягом року

Валер’янівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом 

8.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Володимирівка,

вул. Гагаріна, 2а *

протягом року

Володимирівська селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

9.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Сонячне, вул. Шкільна, 38 *

протягом року

Краснівська  сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

10.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Ольгінка,

вул. Шкільна,38 *

протягом року

Ольгінська селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

11.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Степне, вул.Центральна, 20 *

протягом року

Степнянська

сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

12.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Новотроїцьке,  вул. Покровська, 148 *

протягом року

Новотроїцька селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

 

13.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Єгорівка, вул. Шкільна, 45 *

протягом року

Єгорівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

14.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Привільне, вул. Центральна, 4 *

протягом року

Привільненьська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

15.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Петрівське,  вул. Центральна, 45а *

протягом року

Петрівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

16. Капітальний ремонт

будівлі Волноваської РДЮСШ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

ДЮСШ

 

550,0*

-

-

550,0*

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом

17. Поточний ремонт

спортивної зали Волноваського ПТУ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадмі-ністрації

 

300,0

-

-

300,0

-

-

Підтримка та збереження існуючої спортивної бази в районі

18. Проведення та участь у спортивно-масових заходах

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РВО, РО ВФСТ «Колос»

110,0

-

-

50,0

20,0

40,0

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом

19. Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ).

протягом року

віділ у справах сім
’ї, молоді та спорту, ДЮСШ

50,0

-

-

50,0

-

-

Зменшення кількості захворюваності серед  вихованців ДЮСШ

20. Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендії, винагороди)

протягом року

Районна рада, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

-

-

50,0

-

-

Стимулювання спортсменів для покращення результатів

21. Придбання спортивного обладнання та інвентарю (окремо по організаціях), в т.ч.:

протягом року

 

240,0

-

-

220,0

10,0

10,0

Покращення матеріально-спортивної бази району

-          Волноваська міська рада

 

Міська рада

50,0

-

-

50,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази за місцем проживання населення

-          Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

-

-

50,0

-

-

Залучення більшої кількості спортсменів для участі в районних змаганнях

-          Сільські та селищні ради

 

Сільські та селищні ради

20,0

-

-

20,0

-

-

-//-

-          Підприємства

 

 

20,0

-

-

-

10,0

10,0

Організація спортивної роботи на підприємствах

-          ДЮСШ

 

ДЮСШ

100,0

-

-

100,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази ДЮСШ

22. Утримання ДЮСШ

(окремо по кожній)

протягом року

Районна рада, ДЮСШ

1963,0

-

-

1963,0

-

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

 

23. Відкриття та утримання міських центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

протягом року

міська рада

146,0

-

-

146,0

-

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

24. Утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та “пристосованих приміщень”

 

Спортивні заклади району

720,0*

-

-

550,0

 

170,0

 

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

-     СОК «Локомотив»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

70,0

-

-

-

70,0

-

Збереження спортивної споруди для занять фізичною культурою

-     СК «Авангард»

-     (смт. Володимирівка»)

Протягом року

 

550,0

-

-

550,0

-

-

Розвиток спортивної бази та залучення більшої кількості займаючихся

-     СК «Ультра»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

100,0

-

-

-

100,0

-

Проведення фізкультурно-оздоровчою роботи серед працюючих мешканців району

ВСЬОГО

 

х

х

28229,483*

 

-

19921,9*

 

8057,583*

 

200,0*

 

50,0*

 

х

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                               А.К. Демішева

 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інвестиційна діяльність

1. Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району

(від вул.Леніна, пров.Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної)

2013-2017 роки

Відділ капітального будівництва

182,822*

-

-

182,822*

-

-

Забезпечення населення питною водою - 570 осіб.

2. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

17056,1*

-

17056,1*

-

-

-

Покращення матеріально-спротивної бази району

 

3. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)

2017 рік

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

15033,216

-

-

-

Створення комфортних умов проживання мешканців

4. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

21352,8*

-

21352,8*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

5. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2017 рік

Відділ освіти Волноваської РДА

6225,1*

-

6225,1*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

6. Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров.Шляховому, 18 м.Волноваха

2016-2017 роки

Відділ капітального будівництва

2964,583*

-

-

2964,583*

-

-

Пропускна спроможність міні-футбольного поля 33 особи/зміну.

7. Реконструкція окислювального блоку

№ 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха

2017 рік

Волноваське ВУВКГ

1691,516

-

1691,516

(ОФОНПС)*

-

-

-

Поліпшення ступеню очистки стічних вод, забезпечення нормативів ГДС, покращення

екологічного стану міста

8. Очисні споруди 

с. Володимирівка  Волноваського району

2017 рік

Відділ капітального будівництва

461,132

-

461,132

-

-

-

Очищення стоків. Покращення екологічного стану населеного пункту

9. Котельня, квартал «Північний» м.Волноваха – реконструкція та модернізація  з закриттям котельні №17

2015-2017 роки

ОКП «Донецьктепло-комуненерго»

7395,563

-

-

-

-

7395,563

Зменшення потреб електроенергії  –

7 0тис. кВт/год в рік. Зменшення потреб природного  газу - 450 тис.м3 рік. Зменшення потреб води - 2,250 тис.м3 рік

10. Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району  - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

18058,652

-

-

-

-

18058,652

Забезпечено відповідний температурний режим 8183 учням та 570 співробітників  в 11 школах району

11. Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня

№ 1   м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадмі-ністрації

4256,381

-

-

-

-

4256,381

Буде забезпечено відповідний температурний режим 438 учням та 44 співробітникам

12. Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 3 за адресою: Донецька область,  м.Волноваха, вул. Урицького, 8

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

6534,625

-

-

-

-

6534,625

буде забезпечено відповідний температурний режим 450 учням та 50співробітнкам

Знизиться споживання твердого палива на 94,4 тон в рік

13. Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

20872,056

-

-

-

-

20872,056

Створення комфортних умов проживання для 123 внутрішньопереміщених осіб

14. Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10

2015-2017 роки

КОУЗ «Волноваський РЦПМСД»

9653,850

-

-

-

-

9653,850

Створення комфортних умов проживання для 150 внутрішньопереміще-них осіб

Економія твердого палива до 10,0 тис.тонн на рік

15. Капітальний ремонт автодоріг м.Волноваха Донецької області

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

11500,16

-

-

-

-

11500,16

Забезпечення безпеки дорожнього руху. Збільшення пасажирообігу до 20,0%.

16. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район,

м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

2113,154

-

-

-

-

2113,154

Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та умови праці медпрацівників

17. Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

1575,935

-

-

-

-

1575,935

-//-

18. Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

 

1762,747

 

-

-

-

-

 

1762,747

 

-//-

19. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області (I черга)

2017-2019 роки

Волноваська міська рада

28860,538

-

-

-

-

28860,538

Покращення  екологічного стану міста Волноваха та району

20. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

10843,9*

-

10843,9*

-

-

-

Створення умов для комфортного і безпечного перебування дітей у закладі

Всього

х

х

188394,83*

-

72663,764*

3147,405*

-

112583,661

х

Інноваційна діяльність

21. Введення в дію біогазового заводу по виробленню електричної і теплової енергії потужністю

2017 рік

ПРАТ «Екопрод»

-

-

-

-

-

-

Позитивний вплив на навколишнє природне середовище. вироблення  електричної   та   теплової   енергії, потужність   3 мВТ.річне виробництво дріжжей  біогазового заводу складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн

22. Робота з підприємствами району з питань впровадження і використання інноваційних технологій, нового сучасного обладнання, підвищення якості продукції

Постійно протягом року

Волноваська РДА, підприємства району

-

-

-

-

-

-

включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району

Всього

х

х

-

-

-

-

-

-

х

Всього по розділу

х

х

188394,83*

-

72663,764*

3147,405*

-

112583,661

х 

                                                                                                        Додаток 4 до рішення районної ради                                                                                                                                       

7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

Головними завданнями у 2017 році буде подальша оптимизація процесів управління в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, комплектування  органів виконавчої влади висококваліфікованими фахівцями.

З метою реалізації поставлених завдань передбачається здійснити заходи щодо:

-         удосконалення структури райдержадміністрації;

-         забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самовряврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади;

-         удосконалення системи управління якістю відповідно довимог ДСТУ ІSО9001: 2009 в апараті райдержадміністрації;

-         забезпечення  інформування громадськості щодо діяльності райдержадміністрації через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт райдержадміністрації;

-         створення умов для залучення перспективної молоді на державну службу;

-         створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби.

Хід виконання заходів і показників Програми розглядатиметься на засіданнях Координаційної ради при Волноваській райдержадміністрації з питань вирішення проблем соціально-економічного розвитку Волноваського району, на нарадах і засіданнях колегії райдержадміністрації. Звіт про хід виконання Програми виноситься на розгляд сесії районної ради.

 

 

          Додаток 5
до рішення районної ради
                    №            
8. Фінансове забезпечення заходів
Програми економічного і соціального розвитку
 
Волноваського району   
   
на 2017 рік  
            тис.грн.  
Напрямки реалізації заходів
(розділи Програми)
Витрати на реалізацію кількість заходів
Всього у тому числі за рахунок коштів:  
державного
бюджету 
обласного
бюджету 
місцевих бюджетів кошти підприємств інші
 джерела
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РАЙОНУ  0,0            
Тенденції економічного і соціального розвитку району 0,0           0
Актуальні проблеми розвитку району 0,0           0
ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НА 2017 РІК             0
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ              
3.1.Промисловий комплекс  27015,0       27015,0   3
3.2.Агропромисловий комплекс  315598,0       315598,0   17
3.3.Енергозабезпечення та енергоефективність 33189,7     28849,7 3048,0 1292,0 15
3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури * 188394,8   72663,8 3147,4   112583,7 22
3.5. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 0,0           2
3.6.Дорожньо-транспортний комплекс 1100,0     1100,0     2
3.7.Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура 54538,7 28200,0 15033,216 6007,7 5297,8   26
3.8.Житлове будівництво 0,0           0
3.9.Розвиток підприємницького середовища 1396,2 1211,6   184,6     6
3.10.Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 10469,9     6191,1 4168,5 110,3 14
3.11.Сприяння розвитку ринкової конкуренції             4
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ               
4.1.Демографічна ситуація 0,0           0
4.2.Ринок праці. Зайнятість населення  0,0           4
4.3.Доходи населення та заробітна плата  0,0           15
4.4.Пенсійне забезпечення та соціальне страхування             2
4.5.Соцільний захист населення  1879,9     1879,9     13
4.6.Підтримка сім'ї, дітей та молоді 1864,0   800,0 680,0 62,0 322,0 11
4.7.Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 0,0           7
4.8.Освіта 39568,0   18402,8 21054,937   110,3 13
4.9.Охорона здоров'я населення 28390,2 3002,4   10181,0   15206,8 24
4.10.Фізичне виховання та спорт* 28229,5 0 19921,9 8057,6 200,0 50,0 24
4.11.Культура 2010,0     2000,0   10,0 17
4.12.Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб  50,0     50,0     3
РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА              
5.1.Охорона навколишнього природного середовища 65264,1   33132,1 480,0 60,0 31592,0 13
5.2.Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку 2400,0     2400,0     6
5.3.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 1046,5     1036,5 10,0   4
5.4.Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 25,0     25,0     3
ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 0,0            
6.1.Формування спроможних територіальних громад 0,0           0
6.2.Впровадження заходів територіального планування 233,5     218,5   15,0 4
6.3.Розвиток земельних відносин 1245,4     604,2   641,2 6
6.4.Розвиток громадянського суспільства 24,0     24,0     8
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ 0,0            
7.1.Податково-бюджетна діяльність 0,0           4
7.2.Закупівля товарів, робіт, послуг для потреб району 0,0           0
7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми * 347,8     347,768     3
  0,0            
ВСЬОГО * 804280,2 32414,0 159953,8 94519,9 355459,3 161933,3 295
* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від _________ № __________  
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради                                                                                                                                      А.К. Демішева

 

Додаток 8 

до рішення районної ради

Додаток 3 

Перелік 

об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, по Волноваському району 

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)*

2016-2017 роки

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

15033,216

-

-

-

Створення комфортних умов проживання мешканців

2. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

21352,8*

-

21352,8*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей район.

 

 

3. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

6225,1*

-

6225,1*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей район.

 

4. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

17056,1*

-

17056,1*

-

-

-

Покращення матеріально-спротивної бази району

 

5. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

10843,9*

-

10843,9*

-

-

-

Створення умов для комфортного і безпечного перебування дітей у закладі

Всього

х

х

70511,116*

-

70511,116*

-

-

-

х

 

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від _________ № ________

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                  А.К. Демішева 

Додаток 1

до рішення районної ради

                                                                                                

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 17.10.2016 № 357 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок утримання позитивних та подолання негативних тенденцій в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку, планомірна протягом року реалізація стратегічних цілей та пріоритетів регіонального розвитку, визначених  у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

6. Початок, закінчення виконання

 2017 рік

7. Етапи  виконання

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

804280,2*

32414,0*

159953,8*

94519,9*

355459,3

161933,3*

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 20,3%,  фонду оплати праці – на  7,7%, середньомісячної заробітної плати – на 7,0% (складе 4428,0 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 1,3%, виконання 295* заходів в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від _________ № __________

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

Додаток 7

до рішення районної ради

                                                                                                                                         

додаток 2

ПЕРЕЛІК

проектів (програм)  регіонального розвитку, реалізація яких планується у Волноваському районі на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* -

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього

х

х

-

-

-

-

-

-

х