13 СЕСІЯ 4 ЧАСТИНА

   ПРОГРАМА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПО ВОЛНОВАСЬКОМУ РАЙОНУ на  2017 рік  
                               
№ п/п Зміст природоохоронного заходу Місце  реалізації (місто, район, селище, підприємство  чи  область в  цілому) Термін виконання  Замовник  заходу, відповідальні за виконання Захід, спрямований на розвиток чи захід поточний за діяльність Ступінь готовності  заходу  на  01.01 2017,% Витрати, що  передбачаються  у  2017  році, тис.грн.  Ступінь готовності заходу  на  01.01.2018, % у разі указаних витрат Очікувані  екологічні  результати  у  кількісному  вигляді. Інші позитивні  результати Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством  
У  тому  числі за рахунок коштів:
Всього Державний бюджет Місцевий бюджет, у тому числі за рахунок залишків коштів фонду охорони навколишнього природнього середовища станом на 01.01.2017р. Кошти  підприємств   Інші  джерела 
Облас-ний бюджет бюджет району
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ   
  Разом:                            
2 ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
2.1. Реконструкція  КНС - 3 із заміною вентиляції (пункт 1 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147)  смт. Володимірмирівка, Волноваський район 2017 Волноваське ВУВКГ Захід, спрямований на розвиток 0 263,1 0,0 0,0 0,0 0,0 263,1 100 запобігання забруднення довкілля, покращення перекачки ст.вод, поліпшення умов праці ПКД в наявності
2.2. Реконструкція КНС-2 із заміною  вентиляції   (пункт 1 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) смт.Новотроїцьке, Волноваський район 2017 Волноваське ВУВКГ Захід, спрямований на розвиток 0 315,8 0,0 0,0 0,0 0,0 315,8 100 запобігання забруднення довкілля, покращення перекачки ст.вод, поліпшення умов праці ПКД  в наявності
2.3. Реконструкція окислювального блоку Реконструкція окислювального блоку
№ 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха
м.Волноваха, Волноваський район  2017 Волноваське ВУВКГ   0 1691,516 0,0 0,0 0,0 0,0 1691,516 100 Поліпшення ступеню очистки стічних вод, забезпечення нормативів ГДС, покращення
екологічного стану міста
ПКД розроблена, експертний звіт від 15.07.2016 № 05-0486-16
2.4.  Очисні споруди  смт. Володимирівка  Волноваського району  смт. Володимірмирівка, Волноваський район 2017 Відділ капітального будівництва РДА   30 461,1 0,0 0,0 0,0 0,0 461,1 100 Очищення стоків. Покращення екологічного стану населеного пункту ПКД розроблена, експертний звіт від 25.07.2016 № 05-0345-16
  Разом:           2731,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2731,5      
3. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
3.1. Гірничотехнічна  та біологічна рекультивація земель(пункт 27 та 37 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) смт. Новотроїцьке , Волноваський район, ПРАТ "Новотроїцьке рудоуправління"  2017  ПрАТ “Новотроїцьке рудо управління”   _ 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 100,0 зворотня закладка відпрацьованих ділянок   на площі 4 га грунта  Робочий проект, експертиза
від 21.11.2006          № 14-05-7267.06
3.2. Підтримання належного санітарного стану - очищення прибережної території річки Суха Волноваха (пункт 12 постанови КМУ №1147 від17.09.1996р.) смт. Новотроїцьке , Волноваський район 2017 Новотроїцька селищна рада     - 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 покращення екологічного стану прибережної зони річки 6 км. ПКД відсутня
  Разом:           150,0 0,0 0,0 90,0 60,0 0,0      
4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
4.1. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів - ліквідація аварійних дерев  (пункт 44 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.)   Волноваська міська рада 2017 Волноваська міська рада   _ 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 покращення екологічного стану на площі 25,0 га проектна документація не потрібна
4.2. Заходи щодо озеленення населених пунктів району (пункт 47 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996р.) Волноваський р-н 2017 Місцеві ради   _ 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 покращення екологічного стану населених пунктів на площі 55,0 га (138 дерев) проектна документація не потрібна
4.3. "Реконструкція скверу по вул.Центральна, 94 А в м.Волноваха, Донецької області".  (пункт 47 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996р.) Волноваська міська рада 2017 Волноваська міська рада   - 14132,1 0,0 14132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Озеленення шляхом насадження молодих дерев та квітників. Площа проектування 1,41 га ПКД  в наявності
  Разом:           14282,1 0,0 14132,1 150,0 0,0 0,0      
5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
5.1. Придбання обладнання  для сбору  і складуванню  побутових, промислових віходів  -  придбання  контейнерів  для збору ТПВ    (пункт 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996) Волноваський р-н 2017 Місцеві ради   _ 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0 поліпшення екологічного стану, упорядкування процесу збору та вивезення ТПВ. Придбання контейнерів              30 од.( V - 1,1м³);        30 од. (V - 0,55м³). проектна документація не потрібна
5.2. Придбання обладнання  для роздільного сбору  і складуванню  побутових, промислових віходів  -  придбання  контейнерів  для збору ТПВ    (пункт 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996) Волноваський район 2017 КП Донецький регіональний центр поводження з відходами Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації   - 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0 поліпшення екологічного стану, упорядкування процесу збору та вивезення ТПВ в населених місцях, придбання 600 од. контейнерів для роздільного збору ТПВ по 1,1 м³ проектна документація не потрібна
5.3. Придбання мусоровозів   для збору ТПВ    (пункт 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996) Волноваська міська рада 2017 КП Донецький регіональний центр поводження з відходами Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації   - 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0 поліпшення екологічного стану, упорядкування процесу збору та вивезення ТПВ в населених місцях придбання 2-х мусоровозів по 16 м³ проектна документація не потрібна
5.4. Реконструкція  споруд для збору твердих побутових відходів - облаштування  контейнерних майданчиків  (пункт 68 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.) Волноваська міська рада смт. Новотроїцьке, Волноваський район 2017 Волноваська міська рада, Новотроїцька селищна рада     _ 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0 покращення екологічного стану населених пунктів 7 тис. населення. Облаштування 28 од. контейнерних майданчиків площеною 8м³ проектна документація не потрібна
5.5. "Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха, Донецької області"  (пункт 70 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.) Волноваська міська рада 2017 Волноваська міська рада   - 28860,5 0,0 0,0 0,0 0,0 28860,5 0 покращення екологічного стану населених пунктів. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га. ПКД  в наявності, позитивний експертний звіт від 22.07.2016
№ 10-00223-16/1
5.6. Будівництво сміттєсортувальної станції  (пункт 69 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.) Волноваський район 2017 КП Донецький регіональний центр поводження з відходами Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації   - 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 0 покращення екологічного стану населених пунктів, будівництво сміттєсортувальної станції. ПКД відсутня
  Разом:           48080,5 0,0 19000,0 220,0 0,0 28860,5      
6. НАУКА , ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРІНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
6.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища (пункт 81 - постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р) м.Волноваха, Волноваський район  2017 Місцеві ради     20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 100 підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність серед населення 6 заходів проектна документація не потрібна
  РАЗОМ:           20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0      
  Загалом  по  всіх  заходах:         65264,1 0,0 33132,1 480,0 60,0 31592,0      
              65264,1                

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Захист прав і свобод громадян,  забезпечення законності і правопорядку» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Придбання автомобіля для чергової частини

I півріччя 2017 року

ГУНП

500,0

-

-

500,0

-

-

Своєчасне реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття злочинів по «гарячим слідам», покращення ефективності оперативно-розшукової роботи відділу поліції.

2. Придбання системи зовнішнього відео нагляду та радіозв’язку з черговою частиною відділу поліції.

 

 

I півріччя 2017 року

ГУНП

100,0

-

-

100,0

-

-

Нагляд за спеціальним майданчиком тимчасового зберігання транспортних засобів, які є речовими доказами в кримінальних справах.

3. Придбання автономного генератора аварійного енергозабезпечення адміністративної будівлі Волноваського ВП

I півріччя 2017 року

ГУНП

100,0

-

-

100,0

-

-

Забезпечення безперебійної роботи обладнання та особового складу Волноваського РВ в умовах відключення від електромережі міста.

4. Проведення ремонтних робіт актового залу в адмінбудівлі Волноваського відділу поліції та обладнання меблями

I півріччя 2017 року

ГУНП

500,0

-

-

500,0

-

-

Підняття іміджу Національної поліції України, проведення днів «відкритих дверей», забезпечення ефективної реалізації завдань щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, належних умов праці працівників поліції.

 

ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Забезпечення законності та правопорядку

 

 

 

 

 

 

Рівень злочинності у розрахунку на 10 тис. населення

одиниць

83,6

150

86,7

100

119,6

Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку (очікуване 2016)

Основні зусилля керівництва та особового складу Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області протягом  2016 року  спрямовані на виконання вимог Президента України, керівництва МВС України та Головного управління Національної поліції в Донецькій області, районної програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.

Керівництвом відділу проаналізовано результати роботи за основними напрямками службової діяльності, забезпечення прав, свобод, законних інтересів громадян, захисту життя, здоров’я, майна від злочинних посягань, забезпечення громадського порядку та вжито заходи профілактичного характеру, метою яких є попередження злочинності, особливо профілактика майнової злочинності та злочинів проти особи.

З початку 2016 року зареєстровано 6429 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 4348 розглянуто згідно вимог Закону України «Про звернення громадян».

У Волноваському відділі поліції виділена й обладнана спеціальна кімната для прийому громадян, у якій розміщені стенди з інформацією про порядок прийому,  реєстрації і розгляду заяв про злочинні прояви й оскарження рішень по них. Для здійснення контролю за реагуванням добових нарядів на повідомлення про кримінальні правопорушення встановлено електронний записуючий пристрій. З метою  перевірки повноти і правильності реєстрації інформації, що надійшла до чергової частини райвідділу по телефону «102», організоване щотижневе прослуховування керівництвом ВП магнітних записів усіх повідомлень.

За звітний період поточного року до єдиного реєстру досутових розслідувань зареєстровано 1532  кримінальних правопорушень, скоєних на території Волноваського району, з урахуванням знятих кількість кримінальних правопорушень складає 975, з них 445 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Із зареєстрованих розкрито 248 (+22) кримінальних правопорушень. Питома вага розкриття складає 25,4%, середньо обласний  показник - 28,0%, по тяжким та особливо тяжким розкрито 121 (+29) кримінальних правопорушень. Питома вага розкриття складає  31,5%, середньо обласний  показник - 27,2%.

За звітний період виявлено 57 (+37) фактів незаконного обігу зброї.

З незаконного обігу вилучено 50 гранат, 1 автомат, 5 гранатометів, 8 мін, 3 снаряди, 3800 грамів тротилу, 2891 набоїв до нарізної зброї армійського зразку,  2 запали, 1 підривна машинка, 1 мінно-універсальній вибухач.

Поряд із заходами, спрямованими на боротьбу зі злочинністю, вчиненої в громадських місцях і на вулицях відділенням превентивної діяльності проводиться робота по дотриманню адміністративного законодавства.

Відповідно розпорядження голови Донецької державної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2015 року № 115 «Про встановлення заборони на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв»,  посилена робота підрозділу  з питання дотримання антиалкогольного законодавства та проведення профілактичної роботи з місцевим населенням, особливо в населених пунктах, які знаходяться в прифронтовій адміністративної зоні Волноваського відділу поліції, проводиться операція по боротьбі із самогоноварінням.

З метою покращення ситуації пов’язаної, з виявленням місць приготування, та вживання, наркотичних та психотропних речовин складаються списки адрес місць концентрації криміногенного елементу, осередків виготовлення наркотиків та проводяться їх постійні відпрацювання.

У ході відпрацювань проводяться наступні заходи:

 - проводяться заходи щодо встановлення джерел та каналів надходження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів до неповнолітніх, та встановлення місць для незаконного вживання чи виготовлення наркотиків та осіб, які схиляють неповнолітніх до їх вживання.

- при проведенні постійних відпрацювань нічних розважальних закладів, місць скупчення раніш засуджених осіб, ринків, учбових закладів, гуртожитків міста, здійснюється їх перевірка щодо вживання та виготовлення на їх території наркотичних та психотропних засобів.

Відповідно до вимог ст..ст.23,31, п.4 розділу ХІ Закону України «Про Національну поліцію», наказу МВС України від 11.11.2010 № 550, та наказу ГУНП в Донецькій області від 07.12.2015 № 80, з метою здійснення профілактичних заходів з попередження кримінальних та адміністративних правопорушень, підняття іміджу та налагодження партнерських стосунків між поліцією та населенням в сфері профілактики правопорушень, а також формування соціально-економічних паспортів населених пунктів адміністративної зоні Волноваського відділу поліції проводиться операція «Візит».

Організовано проведення інструктивних нарад, під час яких ставляться конкретні завдання, здійснюються розрахунки сил і засобів, необхідних для проведення зазначених заходів.

Кожний працівник поліції, задіяний до проведення зазначених заходів, забезпечений візитними картками встановленого зразка.

Заведені та постійно поповнюються соціально-економічні справи на кожний населений пункт на території обслуговування Волноваського відділу поліції.

Здійснюються поквартирні та подворові обходи помешкань громадян з врученням спеціально виготовлених візитних карток, на яких зазначено прізвище, ім’я та по-батькові дільничного інспектора поліції, його мобільний телефон, телефон чергової частини відділу поліції а також дні прийому громадян. На даний час працівниками поліції відвідано 5324 помешкань громадян.

Особлива увага приділяється нанесеним пунктам, які розташовані на лінії розмежування. Так вже протягом року працює спеціально створена група з числа працівників поліції яка здійснює цілодобове чергування та надає необхідну допомогу населенню.

З метою запобігання злочинам і правопорушенням проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання території Волноваського району щодо виявлення осіб, які схиляють дітей до наркоманії та пияцтва. Проводяться цільові рейди та оперативно-профілактичні операції «Канікули», «Підліток», «Бродяга», «Діти вулиці» у ході яких застосовуються заходи профілактичного характеру, адміністративного впливу до батьків або осіб, які їх замінюють, вживаються заходи, щодо попередження фактів бездоглядності або безпритульності дітей. У відношенні батьків, які не бажають або не спроможні забезпечити належний рівень виховання та догляду за дітьми, вживаються заходи, спрямовані на захист прав дітей, внаслідок чого складено 45 адміністративних протоколів.

Члени громадської організації залучаються до проведення заходів в навчальних закладах району. Інформація про проведені заходи висвітлюється в засобах масової інформації.

Охорона публічного порядку

З метою стабілізації та належного забезпечення публічної безпеки розроблено 20 маршрутів патрулювання (по Волноваському району), з них: автопатрулів 8 (5 основних, 3 додаткових), піших патрулів 12 (8 основних, 4 додаткових), також створенні групи швидкого реагування.

Щодобово на охорону публічного порядку залучаються 20 співробітників, з них: 8 піших патрулів - 16 співробітників та 2 автопатрулі – 4 співробітники.

Щонеділі проводяться відпрацьовування території Волноваського району. Маршрути патрулювання наближені до місць, де найбільш часто відбуваються злочини. З метою профілактики вуличної злочинності, організовано патрулювання особовим складом відділу поліції за рахунок зміщення робочого часу.

Особовим складом Волноваської поліції забезпечується охорона публічного порядку під час проведення масових заходів, як на території м. Волноваха так і на території Волноваського району. З початку року під час проведення масових заходів жодного порушення публічного порядку не допущено.

Співробітниками Волноваського відділу поліції спільно з Державною прикордонною службою України, Державною фіскальною службою України та СБУ організовано несення служби на КПВВ «Новотроїцьке», «Піщевик» та блок-постах. Основна увага приділяється недопущенню перевезення наркотичних засобів, зброї, вибухівки.

Волноваським відділом поліції видається газета «Поліція Волновахи», яка виходить один раз на місяць. З початку року вийшло 9 номерів, загальним тиражем 18 тисяч екземплярів.

Таким чином керівництвом відділу проаналізовані результати щоденної роботи Волноваського відділу поліції. Основні зусилля особового складу Волноваського відділу поліції направлені на забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави та протидії злочинності.

5.2.  Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

Захист прав громадян розуміється як одна з неодмінних ознак сучасної держави, забезпечення реальності прав і свобод людини та громадянина, виступає своєрідним індикатором сталості й зрілості такої держави.

Головна ціль  -  забезпечення активної наступальної протидії злочинності в районі і досягнення зниження темпів її росту на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль державних органів і громадськості, удосконалювання організації, засобів і методів попередження і розкриття злочинів.

Актуальні проблеми:

- збільшення кількості злочинів, у тому числі крадіжок, шахрайств;

- необхідність підвищення оперативності реагування на повідомлення та заяви громадян про правопорушення та злочинні посягання;

- необхідність модернізації матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ.

Основні завдання на 2017 рік:

- підвищення рівня правоохоронного обслуговування населення та профілактичної роботи на території сільських та селищних рад;

- проведення заходів щодо зменшення незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки;

- посилення протидії економічній злочинності, у першу чергу в бюджетній системі, сферах земельних відносин та надровикористання;

-  профілактика злочинності у дитячому середовищі, посилення захисту прав дітей, недопущення насильства в сім’ї, втягнення неповнолітніх у наркоманію;

- протидія кримінальній та адміністративній корупції, насамперед серед посадових осіб та державних службовців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  підвищення рівня захищеності громадян від кримінальних прояв;

- скорочення часу реагування поліції на заяви та повідомлення громадян про вчинення протиправних дій та збільшення числа злочинів, розкритих по «гарячих слідах»;

-  зменшення корупційних проявів, фактів одержання неправомірної вигоди, насамперед в органах влади та контролюючих органах;

-  зниження кількості кримінальних правопорушень, вчинених дітьми та стосовно них;

- підвищення рівня правової культури учасників дорожнього руху, зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод;

-  підвищення рівня довіри до органів національної поліції;

-  покращення матеріально-технічного забезпечення органів національної поліції.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Захист населення і території від надзвичайних ситуацій» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін вико-нання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

держав-ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

облас-ного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Підтримування безперебійного функціонування та експлуатаційно – технічне обслуговування апаратури оповіщення, місцевої системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій

2017 рік

Райдержад-міністрація. Станційно-лінійна дільниця № 1 м.Волноваха КЦТ543

 м. Маріуполь Дніпропетров-ської філії ВАТ "Укртелеком"

16,0

-

-

16,0

-

-

Забезпечення безаварійної роботи діючої місцевої системи оповіщення; своєчасне оповіщення населення про загрозу

2. Виконання робіт з ліквідації наслідків несчасних випадків на водних об’єктах

2017 рік

Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна служба

10,5

-

-

10,5

-

-

Надання швидкої допомоги на водоймищах

3. Створення районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2017 рік

Райдержадмі-ністрація

20,0

-

-

10,0

10,0

-

Виконання заходів, спрямованих на запобігання,  ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їхніх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому  населенню

4.  Реалізація заходів Програми  забезпечення мінімально достатнього  рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік

2017 рік

11 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області

1000,0

-

-

1000,0

-

-

підготовка особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони лінії зіткнення; матеріально-технічне забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної оборони при проведенні занять, тренувань та навчань.

Всього

х

х

1046,5

-

-

1036,5

10,0

-

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (очікуване виконання 2016 рік)

Волноваський район має інфраструктуру промислового виробництва. На території району функціонує 20 об'єктів підвищеної небезпеки та 113 потенційно небезпечних об’єктів і кількість цих об’єктів збільшується кожен рік. Незважаючи на досягнуті позитивні результати, ряд проблем у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій залишаються невирішеними. Апаратура оповіщення, яка використовується в районній системі оповіщення, вичерпала свій ресурс експлуатації та знята з виробництва. Ремонтні комплекси використані повністю, через наднормативні терміни експлуатації підвищується кількість технічних несправностей.

Протягом 2016 року відділом з питань НС, цивільного захисту населення, оборонної роботи  райдержадміністрації у взаємодії з ДПРЗ 11 ГУ ДСНС України  в Донецькій області було проведено технічну інвентаризацію захисних споруд  та протирадіаційних укриттів (далі - ЗС та ПРУ) цивільного захисту в районі. Оцінка готовності ЗС: «обмежено готово» - 4 (3 ЗС «Укрзалізниці» та ЗС Державної казначейської служби); «не готово» - 23,  з яких на 8 не вдалося провести перевірку через відсутність допуску на територію підприємств. Питання про стан технічної інвентаризації ЗС було розглянуто на районній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  Спільно з ЦВС ведеться координаційна робота з розмінування територій району.

Договір  на обслуговування системи оповіщення було укладено з Філією  спеціалізованого електрозв’язку  ПАТ «Укртелеком», але дане підприємство на даний час позбавлено  повноважень щодо обслуговування системи оповіщення тому кошти на виконання робіт не витрачались. На даний час проводиться пошук нового підприємства для виконання робіт з обслуговування системи оповіщення. 

 5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Актуальність проблеми природно-техногенної безпеки населення і територій обумовлена тенденціями зростання втрат людей і шкоди територіям у результаті небезпечних природних явищ і катастроф.

Волноваський район має інфраструктуру промислового виробництва. На території району функціонує 20 об'єктів підвищеної небезпеки та 113 потенційно небезпечних об’єктів і кількість цих об’єктів збільшується кожен рік.

Актуальні проблеми:

- нестабільність фінансово-економічного становища окремих об’єктів господарювання району, що обмежує виділення коштів на здійснення заходів у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій; 

- відсутність єдиної системи цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- зношеність апаратури оповіщення, яка використовується в районній системі оповіщення.

Головна ціль – зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і забезпечення належного рівня безпеки та захисту населення і території від їх негативних наслідків.

Основні завдання на 2017 рік:

- забезпечення безперебійного функціонування та технічного обслуговування апаратури оповіщення, місцевої системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

-  виконання робіт з ліквідації наслідків нещасних випадків на водних об’єктах;

- удосконалення механізмів управління у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

- виконання першочергових завдань цивільного захисту, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, адекватне реагування та ліквідацію їх негативних наслідків;

-   виконання робіт з розмінування.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- підвищення ефективності і надійності оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

- зниження бюджетних витрат на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

- своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження;

- покращення стану техногенної безпеки на території району.

Ресурсне забезпечення.

Загальний обсяг фінансування заходів на виконання Програми у      2017 році планується в сумі 1046,5 тис.грн. На виконання заходів передбачається спрямувати   кошти районного бюджету та кошти підприємств.

В результаті виконання заходів Програми в Волноваському районі буде підвищено рівень готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Формування спроможніх теріторіальних громад (очікуване за 2016 рік)

Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міста в районі спрямоване на створення спроможних територіальних громад. Для сприяння процесу формування спроможних територіальних громад на території району, розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 12 березня 2016 року №98 «Про робочу групу з впровадження реформ місцевого самоврядування на території Волноваського району» при Волноваській райдержадміністрації створено відповідну робочу групу.

Робота робочої групи спрямована на сприяння, в межах компетенції, впровадженню реформ місцевого самоврядування, надання методичної допомоги виконавчим органам місцевих рад та інформування населення щодо процесу децентралізації в районі.

Так, протягом 2016 року робочою групою проведено 8 засідань за участю представників територіальних громад сіл, селищ, міста району та прийнято участь у нараді з вирішення питань доцільності внесення змін до Перспективного плану формування громад Донецької області за участю представників Донецької облдержадміністрації.

Робочою групою розглядались усі звернення та пропозиції, що надходили від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, їх посадових осіб, юридичних та фізичних осіб з питань впровадження реформ. Зокрема, було розглянуто звернення Волноваського міського, Володимирівського селищного, Степнянського сільського, Златоустівського сільського голів щодо можливості утворення об’єднаних територіальних громад з адміністративними центрами у цих населених пунктах.

Територіальним громадам, які виявили бажання об’єднатися надано допомогу в оформленні усіх необхідних документів для подальшого звернення до облдержадміністрації у порядку статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

До облдержадміністрації направлено відповідні документи від територіальних громад, що планують об’єднатися у Волноваську міську об’єднану територіальну громаду, Володимирівську селищну об’єднану громаду та Степнянську сільську об’єднану територіальну громаду. Проекти рішень про добровільне об’єднання у вищезазначені громади були повернуті облдержадміністрацією відповідним громадам на доопрацювання. Процес децентралізації в районі триває.

6. ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

6.1. Формування спроможних територіальних громад

Головна ціль – спрямування дій місцевих органів виконавчої влади на максимальне сприяння процесу формування спроможних територіальних громад та розбудови місцевого самоврядування на території району.

Основні завдання:

- завершення процесу добровільного об’єднання територіальних громад на території району;

- формування   органів  місцевого  самоврядування  спроможних територіальних громад та розвиток громад (розвиток інфраструктури, формування оптимальної мережі органів для забезпечення надання належного рівня послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства з урахуванням кадрових ресурсів та фінансового забезпечення).

Кількісні та якісні критерії ефективності – стовідсоткове завершення процесу добровільного об’єднання територіальних громад на території району.

Ресурсне забезпечення:

фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, здійснює держава шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Впровадження заходів територіального планування» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Розробка схем планування території району

2017

Райдержадмістрація

-

-

-

-

-

-

Визначення перспективних напрямів розвитку територій з урахуванням сучасних вимог в сфері містобудування

2. Розробка топографічних основ населених пунктів

2017

Вконкоми органів місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі земельних ділянок

108,5

-

-

108,5

-

-

Забезпечення розроблення містобудівної документації оновленою топогрофо- геодезичною основою

 

 

3. Розробка генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації

2017

виконкоми органів місцевого самоврядування, юридичні, фізичні особи – землекористувачі земельних ділянок

85,0

-

-

70,0

-

15,0

Визначення перспективних напрямів розвитку територій з урахуванням сучасних вимог в сфері містобудування

4. Створення служби містобудівного кадастру на місцевому рівні

 

 

2017

 

 

 

Райдержадміністрація

40,0

-

-

40,0

-

-

Забезпечення Служби містобудівного кадастру технічними засобами та програмними продуктами для організації ведення містобудівного кадастру, внесення геопросторових даних містобудівної документації до містобудівного кадастру

Разом

х

х

 233,5

-

-

218,5

-

15,0

х

6.2. Впровадження заходів територіального планування

Сьогодні основною задачею містобудування є створення певного матеріального середовища, у якому потреби людей повинні задовольнятися у найкращий спосіб шляхом проведення містобудівної політики, яка полягає у розробці державних стандартів, норм і правил, пов’язаних з плануванням, забудовою й іншим використанням території; у підготовці і впровадженні містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів, а також у створенні системи моніторингу і контролю за дотриманням містобудівного законодавства та документації. 

Забезпечення населених пунктів Волноваського району містобудівною документацією сучасного рівня спрямовано на вирішення обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій; визначення територій для містобудівних потреб з урахування державних, громадських і приватних інтересів, територій пріоритетного розвитку (інвестиційно-привабливих територій), визначення збіжних або конфліктних інтересів суміжних населених пунктів, а також обґрунтування рішень щодо розподілу території за видами та режимами переважного використання, пропозицій щодо змін адміністративно-територіального устрою та меж населених пунктів, тощо;

Актуальні   проблеми:

 - відсутність коштів в місцевих бюджетах на оновлення топографічної основи, оновлення генеральних планів та на розробку схеми планування Волноваського району.

Головна ціль - розроблення містобудівної документації населених пунктів і схеми планування Волноваського району Донецької області сучасного рівня для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку їх територій.

Основні  завдання  на 2017  рік:

-   залучення інвестицій у розвиток території Волноваського району;

-   виконання заходів (актуалізація, оновлення або розробка) щодо вирішення питання забезпеченості містобудівною  документацією населених пунктів і території Волноваського району, яка визначить основні напрямки місцевих програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;

 - організація постійного контролю стану реалізації містобудівної документації і використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків розвитку району. 

- розвиток нетрадиційних для регіону видів господарства;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та  використання територій  для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального  розселення  i  визначення  напрямів  сталого розвитку населених пунктів;

- визначення i раціональне розташування територій житлової та  громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій i об'єктів, в тому числі й об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального  використання  земель та  забудови  територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

-  визначення  земельних  ділянок  для містобудівних  потреб;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову,  естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених   законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- визначення перспективних напрямів розвитку територій з урахуванням сучасних вимог в сфері містобудування;

- забезпечення служби містобудівного кадастру технічними засобами  та програмними продуктами для організації ведення містобудівного кадастру.

Ресурсне  забезпечення:

Фінансування заходів з питань територіального розвитку буде здійснюватися на  загальну суму – 233,50 тис.грн., у тому числі: 218,50 тис.грн.  за рахунок коштів місцевого бюджету та 15,0 тис.грн. за рахунок  землевласників  земельних  ділянок.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ (очікуване 2016 рік)

Розроблення містобудівної документації населених пунктів і схеми планування Волноваського району Донецької області сучасного рівня сприятиме забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку їх територій.

Впровадження заходів програми територіального планування в районі забезпечить налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів Донецької області, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні; виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови територій; доступної та повної інформації про наявність на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць області земель державної та комунальної власності, які не надані у користування  та  можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо; залучення інвестицій у розвиток території Волноваського району.

Загальний обсяг фінансування заходів територіального планування, передбачених Програмою на 2016 рік, складає 80,0 тис. грн.  Протягом звітного періоду виконувався 2 заходи: «Розробка топографічних основ населених пунктів» та «Розробка генеральних планів, іншої містобудівної документації» на загальну суму 61,1 тис.грн., що складає 76,4% до запланованого Програмою на рік.

Перелік

регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

№ п/п

Назва програми,

замовник

Термін виконання

Коли та яким документом затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі:

Загальний обсяг

фінансування

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

Регіональні програми

1.

Програми розвитку земельних відносин

і охорони земель у Волноваському районі Донецької області

на 2016-2020 роки

 

 

2017

Затверджена рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-38,  з внесеними змінами рішенням Волноваської районної ради від 24.02.2016 7/4-80

2680,02

 

756,32

1923,7

730,242

 

305,842

424,40

 

 

 

 

 

2680,02

 

2680,02

1923,7

730,242

 

305,842

424,40

 

 

Заходи 
щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми
"Розвиток земельних відносин" на 2017 рік
Зміст заходу Термін виколнання рік Виконавець Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат
Всього: у тому числі:
державний бюджет місцевий бюджет кошти під-мств інші джерела
обласний бюджет районний бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів  2017 Підприємства та організації, які мають відповідні ліцензії             Визначення якісних характеристик, економічної цінності та вартості земель, збільшення надходжень до
бюджету від плати на землю
           
           
78,2     78,2    
           
           
           
2. Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності:
-сільськогосподарського призначення;
- несільськогосподарського призначення, в тому числі під об’єктами спільної власності і територіальних громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в районній раді.
2017 Відділ Держгеокадастру у Волноваському районі   Донецької  області, Волноваська районна державна адміністрація,                                Місцеві ради, розробники документації із землеустрою             Встановлення місця розташування об'єктів, межземельних ділянок, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель
           
           
           
526,0     526,0    
           
3. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі  аукціону    ГУ Держгеокадастру у Донецькій області, Місцеві ради             Визначення оптимальної ціни земельних ділянок, оформлення відповідної документації, забезпечення прозорості та запобігання корупційним діянням на ринку земель
             
2017            
14,0         14,0
           
             
             
4 .Передача земельних ділянок у власність громадян 2017 Розробники документації із землеустрою, землевпорядні організації             Набуття громадянами права на землю шляхом передачі земельних ділянок у власність
           
           
550,3         550,3
           
           
           
5 .Передача земельних ділянок у власність громадянам
Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції
2017 ГУ Держгеокадастру у Донецькій області, Відділ Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області
Місцеві ради                            Організації, які мають відповідну ліцензію
            Набуття права на землю громадянами шляхом передачі земельних ділянок у власність
           
           
73,2         73,2
           
           
           
6 .Встановлення прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та пляжних зон 2017 Орендарі водних об'єктів, організації, які мають відповідні ліцензії             Охорона поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон.
           
           
3,7         3,7
           
           
           
      1245,4  -  -  -  - 641,2  


ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Територія

кв.км

2549,0

2549,0

100,0

2549,0

100,0

 

6.3. Розвиток земельних відносин

Стратегічними  напрямками удосконалення землекористування є комплексний науково обґрунтований підхід до процесів використання, збереження і відтворення родючих сільськогосподарських угідь, здійснення збалансованих землеоративних і землеохоронних  заходів з урахуванням природнокліматичних зон.

Головна ціль – забезпечення пріоритету вимог екобезпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля; здійснення заходів направлених на раціональне використання земель, збільшення надходжень до бюджету від плати на землю, визначення оптимальної ціни земельних ділянок, забезпечення прозорості та запобігання корупційним діянням на ринку земель, набуття громадянами права на землю, охорона поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та ін.

Актуальні проблеми галузі:

 - повільне проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення;

- закінчення терміну дії нормативної грошової оцінки земель                    м. Волноваха, та інших населених пунктів Волноваського району;

- відсутність планово-картографічних матеріалів і невизначеність на місцевості меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг призводять до порушень земельного і водного законодавства при їх використанні.

Основні завдання на 2017 рік:

-  проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель під господарськими будівлями та дворами;

- проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності:

1) сільськогосподарського призначення;

2) несільськогосподарського призначення, в тому числі під об’єктами спільної власності і територіальних громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в районній раді;

- підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі  аукціону (землевпорядна та землеоціночна документація);

- передача земельних ділянок у власність громадян;

- розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції;

- встановлення прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водоймищ.

Кількісні та якісні критерії ефективності.

- організація ефективного сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь, раціональне використання та охорона земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів;

Розвиток земельних відносин (очікуване 2016)

Площа Волноваського району на 01.10.2016 розподіляється на: 37453 га ріллі, 1966 га багаторічних насаджень, 17668 га пасовищ, 10085 га лісових земель,1558 га земель під водою.

На території району працює 52 сільськогосподарських підприємства, які господарюють на землях загальною площею 82052 га, у тому числі 76732 га ріллі.

169 фермерських господарств мають у володінні та користуванні земельні ділянки загальною площею 18791 га, у тому числі: 18104 га ріллі. В районі проводиться розпаювання фермерських господарств. Члени 46 фермерських господарств мають у власності земельні ділянки на площі 1038 га. У постійному користуванні фермерських господарств 2979 га земель, в оренді 14774 га.

Завершено розпаювання земель колективної власності. Було розпайовано 125089,7 га земель сільськогосподарського призначення. Право власності на земельні ділянки набуло 21695 чоловік. Всі, хто виявив бажання, замінили сертифікати на право на земельну частку (пай) на державні акти на право власності на земельні ділянки. 5613га земель повернуто до земель запасу місцевих рад. Це пасовища (власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) добровільно відмовилися від права на пасовища), запроектовані польові дороги, деградовані землі.

Власники земельних паїв так розпорядилися своїми земельними ділянками:

Здали в оренду

Кількість паїв

Площа, га

Товариствам

10868

62818

Фермерським господарствам

20426

13355

Юридичним особам

2717

16015

Фізичним особам

536

3318

Господарюють самостійно

4605

22530

Не визначилися

253

1088

РАЗОМ

21021

119124

 

За формами власності землі району поділяються:

Форма власності

Всього

У т.ч. с/г угіддя

Із них рілля

Державна

50607,5

23889,3

11576,6

У тому числі землі державної власності надано в оренду

7620,7

5356,4

4502,2

Колективна (садові товариства)

11,7

0,62

0

Приватна

134143,7

133222,3

125847,2

Комунальна

57,1

34,6

28,8

 

Протягом 2016 року відділом здійснено 366 Державних реєстрацій земельних ділянок; надано 1283 витягів з Державного земельного кадастру; надано 144 відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти  (плану); видано 45 відомостей із документації, що включена до Державного фонду документації із землеустрою; видано 871 довідку з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; надано 1106 витягів з технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; видано 136 висновків про погодження документації із землеустрою та ін.

Станом на 01.10.2016 року Відділом Держгеокадастру/Держземагентства у Волноваському районі Донецької області було підготовлено 38 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації щодо регулювання земельних відносин.

У 2016 році Відділом було опубліковано наступні статті в Суспільно-політичній газеті Волноваського району «Наше слово», на офіційному веб сайті Волноваської районної державної адміністрації, на офіційній сторінці Волноваської райдержадміністрації сайту Донецької обласної Державної адміністрації «Грошова оцінка земельної ділянки», «Про індексацію нормативної грошової оцінки  земель», «Повідомлення  щодо можливості електронного звернення», «Фахівці землевпорядної служби Волноваського району сформували електронний реєстр документації із землеустрою», « Більше 183 га землі зарезервували фахівці відділу Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області  для учасників АТО», «У відділі Держгеокадастру Державними кадастровими реєстраторами прийнято та опрацьовано майже 9,8 тис. заяв з питань ведення Державного земельного кадастру», Проблема стосується кожного «17 червня- всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами), «Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами». Розміщено 20 повідомлень на офіційній сторінці Facebook відділу.

За період проведення земельної реформи 44080 громадян приватизували свої земельні ділянки.

Станом на 01.10.2016 з 7 заходів, передбачених Програмою на 2016 рік, виконується 5. На виконання заходів Програми в звітному періоді витрачено  4174,5 тис.грн, що складає 174,7% до запланованого фінансування на рік; з них: кошти бюджету міст і районів – 104,7 тис.грн.,  кошти підприємств – 3782,5 тис грн.,  кошти громадян - 287,31 тис.грн.

Причина невиконання заходів, передбачених Програмою - відсутність фінансування. 

Перелік

регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

№ п/п

Назва програми,

замовник

Термін виконання

Коли та яким документом затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі:

Загальний обсяг

фінансування

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

Регіональні програми

1.

Програми розвитку земельних відносин

і охорони земель у Волноваському районі Донецької області

на 2016-2020 роки

 

 

2017

Затверджена рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-38,  з внесеними змінами рішенням Волноваської районної ради від 24.02.2016 7/4-80

2680,02

 

756,32

1923,7

730,242

 

305,842

424,40

 

 

 

 

 

2680,02

 

2680,02

1923,7

730,242

 

305,842

424,40

 

 

6.4. Розвиток громадянського суспільства

Розвиток громадського суспільства спрямований на поширення демократичного врядування, сприяє зміцненню відкритого та демократичного суспільства, що опирається на верховенство права та базується на засадах прав людини, відкритості та відповідальності влади на усіх рівнях.

Консультації з громадськістюдіяльність органів виконавчої влади, спрямована на залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до публічної інформації, забезпечення гласності, відкритості та прозорості у діяльності зазначених органів з метою налагодження системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищення якості та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. 

Сприяння розвитку громадянського суспільства з боку місцевих органів влади -  це  налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами  громадянського суспільства, що повинна базуватися на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації всіх сфер державного управління та суспільного життя, соціально-економічним та духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Головна мета – створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у Волноваському районі; підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку району; забезпечення участі представників громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної і регіональної політики; стимулювання громадської активності; зміцнення громадянського суспільства на засадах впровадження принципів належного врядування з урахуванням конкретних особливостей історико-культурного та соціально-економічного розвитку району; досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина; сприяння розвитку громадській активності на території Волноваського району.

 Актуальні проблеми:

- відсутність усталеної демократичної практики участі громадян у вирішенні місцевих проблем;

- відсутність сталої практики публічного звітування громадських організацій перед своїми членами та місцевою громадою за результатами діяльності;

- упереджене ставлення до співпраці з органами влади;

- низький рівень фінансування ініціатив громадських організацій мешканцями району, малим, середнім та великим бізнесом;

- неповна відповідність чинного законодавства про громадські організації європейським стандартам, регулювання організаційно-правових засад їх функціонування;

- відсутність практики проведення місцевими органами влади моніторингу та оцінювання ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на підтримку районних громадських організацій.

Основні завдання на 2017 рік:

- розширення масової бази влади, підвищення політичної культури населення, створення нових можливостей участі громадян в управлінні державними і суспільними справами;

- виховання нормального природного патріотизму – національного і державного – на основі поваги до національної історико-культурної спадщини;

- створення на місцевому рівні сприятливих правових та інших умов діяльності громадських організацій шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів;

- вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами влади діяльності громадських організацій у процесі реалізації ними соціально значущих ініціатив;

- проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників громадських організацій щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики;

- надання на конкурсних засадах фінансової підтримки для реалізації соціальних проектів громадським, благодійним організаціям, творчим спілкам на вирішення завдань регіональної політики, відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.2011 року № 1049;

- розробка та впровадження регіональної політики, спрямованої на залучення громадян, великого, малого та середнього бізнесу до реалізації соціально значущих  ініціатив;

- створення на місцевому рівні сприятливих правових та інших умов діяльності громадських організацій шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів;

- проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників громадських організацій щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- розвинути мережу інститутів громадянського суспільства, зміцнити їх авторитет та вплив на вирішення суспільно вагомих проблем;

- підвищити рівень взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями;

- піднести рівень довіри мешканців району до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, місцевих осередків інститутів громадянського суспільства;

- міцнити дух патріотизму, національно-державної свідомості суспільства; підвищити рівень громадянської культури, активізувати участь громадян у житті територіальних громад, діяльності інститутів громадянського суспільства, формуванні та реалізації державної політики;

- розвивати волонтерський рух, благодійництво і меценатство.

Ресурсне забезпечення:

витрати на реалізацію заходів щодо розвитку громадянського суспільства планується здійснювати за рахунок коштів районного бюджету в сумі 24,0 тис.грн.

 

рік Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, млн.грн.
2012 184,7
2013 170,2
2014 164,0
2015 223,8
2016 353,7


ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові  показники

 

 

 

 

 

 

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього

тис.грн.

257609,5

 

353700,0

168,4

355000,0

100,3

Доходи бюджету району, всього (без трансфертів)

тис.грн.

142224,7

207225,1

152,2

209900,0

101,3

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:

тис.грн.

327102,0

344422,9

106,1

503850,4

146,3

базова дотація                                                                                                    

тис.грн

310,6

2443,7

100,0

9755,0

в 4,0 р.б.

     реверсна дотація                   

тис.грн.

 

 

 

 

 

освітня субвенція

тис.грн

115888,9

112586,0

100,0

92825,3

82,4

медична субвенція

тис.грн

76322,8

63183,0

100,5

65589,7

103,8

     інші міжбюджетні трансферти

тис.грн.

134579,7

159464,1

108,4.

278402,2

в 1,7 р.б.

Трансферти з обласного бюджету, всього

тис.грн.

135,9

226,5

в 1,9 р.б.

133,7

59,0

Видатки бюджету міста (району)

тис.грн.

437965,9

635189,0

145,0

713750,4

112,4

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього

тис.грн.

20504,7

24795,3

123,2

29782,8

120,1

     з нього:

 

 

 

 

 

 

     до Державного бюджету     

тис.грн.

8244,0

7705,3

100,7

9068,4

117,7

    до місцевого бюджету

тис.грн.

12260,7

17772,95

142,5

19550,5

110,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Податково-бюджетна діяльність (очікуване за 2016  рік)

Очікувані  надходження до Зведеного бюджету по Волноваському району у 2016 році складають 353700,0 тис.грн., що більше фактичних надходжень минулого року на 96090,5 тис.грн. (137,3%).

Станом на 01.11.2016 року заборгованість до місцевого бюджету складає – 16 156,3 тис.грн. питома вага 71,7% від загальної суми заборгованості до зведеного бюджету, яка склала 22 541,2тис.грн., (у т.ч. податковий борг до місцевого бюджету по підприємствах - банкрутах  981,2 тис.грн). 

Сума податкового боргу до місцевого бюджету на 01.01.2017 року очікується у сумі – 17 772,95 тис.грн. Станом на 01.11.16 з початку року відбулося зростання податкового боргу до зведеного бюджету в сумі 2 036,5 тис. грн. що склало 9% від суми боргу, у т.ч. до місцевого бюджету відбулося зростання боргу у сумі 3 896,0млн.грн., або 24,1% від суми боргу на початок року.(станом на 01.01.16податковий борг до місцевого бюджету складав  12 260,3 тис.грн).   

Волноваська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області постійно контролює стан боргу, виявляє новостворений борг та проводить роботу по його скороченню, відповідно до норм діючого законодавства.

За 9 місяців 2016 року направлено позовів до суду щодо стягнення боргу на суму податкового боргу 192 917,5 тис.грн.  За період січня – вересня 2016 року до бюджету надійшло коштів в погашення боргу за рішеннями суду  2016 року – 3170,5 тис.грн.         

Кількість СПД, що перебувають на різних стадіях банкрутства, станом на 01.10.2016  складає 7 юридичних  осіб із сумою боргу  3749,2 тис. грн., з  них в стадії ліквідації – 7 підприємств.  Списання боргу  по банкрутах у 2016 році  не очікується.                 

Обсяг очікуваного  виконання доходної частини   за 2016 рік до загального і спеціального фондів бюджету району (з урахуванням трансфертів) складе 551874,5 тис.грн., або 119,7 % до Програми, до показника 2015 року -  117,6%.        

Очікуване виконання доходної частини бюджету району (без  урахування трансфертів) складе 207225,1 тис.грн., або 152,2% до показників Програми, тобто у порівнянні з 2015 роком  очікується збільшення надходжень на 71045,0 тис.грн.  Збільшення очікуваних надходжень у 2016 році до місцевих бюджетів у порівнянні з фактичними надходженнями 2015 року пояснюється змінами у податковому та бюджетному законодавстві, позитивними змінами у економіці району.

Надходження доходів загального фонду очікується в обсязі 186610,0 тис.грн., що на 44,4%, або на 57375,1 тис.грн. більше  надходжень 2015 року. Виконання показників Програми очікується на рівні 144,4 %.

Основним джерелом наповнення бюджету району є податок на доходи фізичних осіб, очікуване надходження  якого складе 109891,5 тис.грн., виконання Програми – 136,7%, або на 29491,5 тис.грн. більше надходжень, передбачених Програмою, до фактичних надходжень 2015 року збільшення очікується у сумі 31136,0 тис.грн., або 39,5%.

Другим джерелом наповнення є податок на майно. Очікувані надходження складуть 35575,1 тис.грн., або в 1,6 рази більше показників Програми,  до фактичних надходжень 2015 року збільшення очікується у сумі 13252,9 тис.грн. або в 1,6 рази.

Очікуване виконання видаткової частини бюджету визначено з урахуванням внесених змін до бюджету за рахунок спрямування вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року, очікуваного надходження доходів до місцевих бюджетів району і становить 635189,0 тис.грн. або 112,4% до Програми , в тому числі:

-   загальний фонд – 552409,6 тис.грн.

-  спеціальний фонд – 79836,8 тис.грн. 

7. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ

7.1. Податково-бюджетна діяльність

Функціонування економіки району, як і області, й України в цілому відбувається  у складних умовах. Тому, під дією низки зовнішніх та внутрішніх факторів в одних сферах ситуація погіршилася, але поряд з цим забезпечується стабільне наповнення районного бюджету та виконання затверджених  радами показників.

Актуальні проблеми:

 - недостатня фінансова спроможність місцевих бюджетів для повного забезпечення фінансування захищених статей видатків по бюджетним установам;

- недостатній обсяг бюджетного фінансування на надання пільг громадянам, передбачених законодавством.

Головна ціль –  підвищення  рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів та забезпечення фінансової спроможності.

Основні завдання на 2017 рік:

- поліпшення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з фіскальними органами із залучення платежів до бюджету, забезпечення на цій основі виконання завдань зі збору до державного бюджету податків та показників надходження до місцевих бюджетів, затверджених радами, та вжиття ефективних заходів, спрямованих на зменшення податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів;

- активізація роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод, та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;

- фінансова підтримка реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку;

- сприяння фінансовій підтримці об’єднаних територіальних громад, в разі проведення процедури об’єднання, з метою забезпечення їх ефективного функціонування;

- недопущення виникнення кредиторської заборгованості у бюджетній сфері.

Кількісні та  якісні критерії ефективності:

- повнота і своєчасність  сплати податків і зборів, мінімізація ризиків ухилення від їх сплати;

- забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях;

- своєчасне фінансування затверджених видатків;

- прогнозний обсяг доходів районного бюджету (без трансфертів0 складе – 209,9 млн.грн.;

- збір податків та платежів до бюджетів усіх рівнів, що контролюються Волноваською ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, у порівнянні з очікуваним у 2016 році зросте на 0,3% і становитиме 355,0 млн.грн.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування буде здійснюватись за рахунок бюджетних коштів і коштів суб’єктів господарювання.

7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

Головними завданнями у 2017 році буде подальша оптимизація процесів управління в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, комплектування  органів виконавчої влади висококваліфікованими фахівцями.

З метою реалізації поставлених завдань передбачається здійснити заходи щодо:

-  удосконалення структури райдержадміністрації;

- забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самовряврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади;

-  удосконалення системи управління якістю відповідно довимог ДСТУ ІSО9001: 2009 в апараті райдержадміністрації;

-   забезпечення  інформування громадськості щодо діяльності райдержадміністрації через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт райдержадміністрації;

-   створення умов для залучення перспективної молоді на державну службу;

-  створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби.

Хід виконання заходів і показників Програми розглядатиметься на засіданнях Координаційної ради при Волноваській райдержадміністрації з питань вирішення проблем соціально-економічного розвитку Волноваського району, на нарадах і засіданнях колегії райдержадміністрації. Звіт про хід виконання Програми виноситься на розгляд сесії районної ради.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконан-ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.  Впровадження  проекту «Розумна адміністрація»

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

97,920

 

-

97,920

-

-

Підвищення ефективності, автоматизації, стандартизації процесів управління в райдержадміністрації, створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби

2. Створення матеріально-технічних умов для ефективного функціонування райдержадміністрації (закупівля паливно-мастильних матеріалів)

2017 рік

РДА

199,848

-

-

199,848

-

-

Забезпечення ефективного, якісного та оперативного вирішення службових питань райдержадміністрації

3. Забезпечення сплати судового збору за позовами, пред’явленими райдержадміністрацією

 

 

 

2017 рік

РДА

30,000

-

-

30,000

-

-

Забезпечення захисту майнових і немайнових інтересів держави в особі райдержадміністрації в судах загальної юрисдикції

ВСЬОГО:

х

х

327,768

-

-

327,768

-

-

х

 

1.2. Актуальні проблеми  розвитку району

Проблемне питання

Обґрунтування необхідності

Шляхи вирішення

1.Відновлення інфраструктури і житлового фонду району, пошкоджених в результаті проведення АТО

В результаті бойових дій зруйновано об’єкти соціальної сфери, житлові будинки населення на 1314,3 тис.грн.

Виділення кредитних коштів і коштів інвесторів

2.Відновлення пошкоджених об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури

Дороги і мости в районі не відповідають діючим нормам і стандартам. Ще більше інфраструктури постраждала внаслідок проведення АТО. Ремонту потребують 8 мостів і близько 100 км. Доріг

Забезпечення коштами Службу автомобільних доріг, інвестиційні кошти

3.Формування спроможних територіальних громад шляхом всебічної імплементації реформи з добровільного об’єднання територіальних громад

Створені спроможні територіальні громади зможуть самостійно забезпечити належний рівень надання послуг з урахуванням фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури

Спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади на організаційну підтримку та сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад

4.Придбання довгострокового високовартісного обладання:

 

1.Рентгенодіагностичний аппарат

2.Цифровий флюоографічний аппарат

3.Апарат УЗІ

4.Аудіометр

5.Велоергометр

Рентгенодіагностичний апарат 1973 року випуску та цифровий флюоографічний аппарат 1983 року випуску, аппарат УЗІ 1994 року випуску відпрацювали свій технічний ресурс та не переносять навантажень; механізми зношені, потребують додаткових коштів на ремонт та проведення експертизи. Нові удосконалені апарати потрібні для якісного обстеження пацієнтів, проведення медичних оглядів, а також виявлення туберкульозних та онкологічних очагів на ранній стадії захворювання.

В умовах обмеженості лікарні, що фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, на придбання вказаного медичного обладнання та проведення капітальних ремонтів не вистачає коштів. Шляхом вирішення цього питання є залучення бюджетних та позабюджетних коштів.

 

5.Відсутність у місті Волноваха стадіону для проведення спортивних змагань

Спортивнв база міста, з метою покращення якості проведення змагань, потребує розширення та оновлення.

Виділення коштів з різних рівнів бюджету на будівництво стадіону у м.Волноваха

6.Виконання капітального ремонту КНС-3 із заміною вентиляції смт.Володимирівка, Волноваський район

Неочисні стоки в смт.Володимирівка течуть по місцевій території. Забрудення грунту та водоймищ.

Виділення коштів з різних видів бюджетів та позабюджетних коштів.

7.Виконання капітального ремонту КНС-2 із заміною вентиляції смт.Новотроїцьке, Волноваський район

Зношеність обладання, низька потужність, негативний вплив на оточуюче середовище та здоров’я  людей

Виділення коштів з різних видів бюджетів та позабюджетних коштів.

8.Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха

Діючий полігон вичерпав термін використання, має негативний вплив на оточуюче середовище населених пунктів.

Виділення коштів з усіх рівнів бюджету та позабюджетних коштів.

9.Забезпечення послугою теплопостачання мешканців смт.Донське та внутрішньопереміщених осіб (5,5 тис. населення та 320 сімей ВПО).Економія енергоресурсів.

В звя’зку зі зміною балансоутримувача котельні смт. Донське в поточному році гостро стояло питання надання послуги теплопостачання мешканцям смт. Донське. В населеному пункті проживає близько 5,5 тис. населення та 320 сімей внутрішньо переміщених осіб.

В опалювальному періоді 2016-2017 року існуючу котельню, що розташована на промисловій площадці підприємства, було запущено в роботу для аварійного забезпечення теплопостачання в селищі (тільки для проходження поточного опалювального періоду), але вона морально та фізично застаріла, використовувати цю котельню в подальшому не ефективно та енерговитратно.

Після обстеження теплового господарства, розгляду різних варіантів теплозабезпечення селища було визнано доцільним будівництво нової модульної котельні БМКУ-12,6 13,95 МВт на території житлового селища.

Необхідно фінансування з державного бюджету.

10.Контроль за станом громадського порядку, своєчасне реагування на правопорушення,скоєні в громадських місцях.

Встановлення в громадських місцях систем відео спостереження з виводом їх на монітори чергової частини поліції, надасть можливість відстеження стану правопорядку в громадських місцях в режимі реального часу. За наявності фінансування можливо встановити ІР-камери для онлайн перегляду через Інтернет мережу.

Необхідне фінансування бюджетних коштів.

 

1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РАЙОНУ

1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку району

Одним з найважливіших чинників розвитку економіки в районі у 2016 році і на більш віддалену перспективу лишається військово-політичний конфлікт на Донбасі. Протягом поточного року негативний вплив на економіку проявлявся не лише у зупинці чи неритмічний роботі підприємств, порушені мережі господарських зв’язків, а й у формуванні атмосфери невизначеності у сфері підприємницької діяльності та місцевого управління.

Протягом 2016 року з позитивною динамікою спрацювали підприємства району. Реалізовано споживачам промислової продукції на 1236,7 млн.грн., що на 354,9 млн.грн. більше програмного річного показника.        Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на добувну і переробну харчову промисловість – 59,5%.

Станом на 01.01.2017 року очікується отримати валової продукції (в порівняних цінах 2010 року) на суму 564,3 млн.грн., що на 33,6 млн.грн. менше, ніж за січень-грудень 2015 року.

За 2016 рік по всіх категоріях господарств валове виробництво зерна складе 159,3 тис.тонн, при середній врожайності 30,8 ц/га.

Існують і негативні тенденції у тваринництві. Зокрема, на кінець року в сільгосппідприємствах нараховується 13,0 тис.голів великої рогатої худоби, це на 93 голови менше проти періоду минулого року.

Вирощено в живій вазі 6750,0 тони худоби та птиці.

Валове виробництво молока складає 32,2 тис.тони, що більше рівня минулого року на 899,5 тони.

У сільському господарстві району працюють такі підприємства, які інвестують власні кошти в його розвиток. Це: ПРАТ «Екопрод» та ТОВ «Маріупольська п/ф». Які з початку року залучили кошти підприємств на завершення будівництва заводу з виробництва біогазу в м.Волноваха, та комбікормового заводу в с.Степне.

Протягом 2016 року райдержадміністрацією подавалися проекти для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, Європейського інвестиційного банку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,  залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

З початку року до району на реалізацію інфраструктурних проектів залучено коштів на суму 12500,0 тис.грн.

Це   кошти ПРООН   (Японія)  - 225,0 тис.грн., кошти державного фонду регіонального розвитку - 529,7 тис.грн., кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 11746,1 тис.грн.: кошти направлені на будівництво водогону с.Хлібодарівка, будівництво міні-футбольного поля, ремонти шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я, футбольного поля, придбання силових і дитячих майданчиків для населених пунктів району.

Протягом 10 місяців 2016 року в районі зареєстровано 250 фізичних осіб-підприємців та 35 юридичних осіб. Припинили свою діяльність 104 фізичних особи підприємця та 17 юридичних осіб. За вказаний період до районного бюджету надійшло 163,6 тис.грн. адміністративного збору і 79,4 тис.грн. до державного бюджету.

Для оперативного вирішення питань реєстрації на отримання дозволів, інших адміністративних послуг в районі функціонує Центр надання адміністративних послуг. За 10 місяців поточного року надано 3787 адміністративних послуг і 3935 консультацій.

Обсяг реалізованих   послуг   в районі   на   кінець   року   складає   3300,0 млн.грн., їх надають підприємствам і населенню 90 суб’єктів господарювання.

Найбільша питома вага наданих послуг припадає на підприємства транспорту – близько 50%.

Транспортне сполучення в районі налагоджено з 70 населеними пунктами. Його здійснюють одне підприємство і фізична особа-підприємець.

Через вкрай обмеження фінансування, незадовільну технічну і матеріальну оснащеність, відсутність паливно-мастильних матеріалів-підприємства житлово-комунального господарства не в змозі в повній мірі забезпечити утримання об’єктів відповідно до встановлених вимог.

Протягом року на об’єктах теплового господарства проведено заміну теплових мереж з застосуванням стальних труб – 36,4 км.

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства проведено заміну 2,305 км водопровідних мереж; відремонтовано 16 водопровідно-каналізаційних колодязів, усунено 1325 аварій на мережах, промито 6305 м.п. мереж водовідведення.

Сільськими, селищними і міською радами проводяться роботи по освоєнню коштів місцевих бюджетів по ремонту по утриманню вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району. Протягом 9 місяців 2016 року освоєно 5049,0 тис.грн.

Негативним фактором у сфері житлово-комунального господарства є заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг, рівень сплати яких складає на 01.10.2016 року 96,0%.

Протягом 2016 року мережа підприємств торгівлі і громадського харчування  значно не змінилася. так, на кінець року очікується 513 підприємств, які здійснюють діяльність у цій сфері. Роздрібний товарообіг за рік складе 244,2 млн.грн., це 111,0% до Програми.

Очікувані надходження до зведеного бюджету у 2016 році складатимуть 353,7 млн.грн., або на 96,1 млн.грн. більше ніж за минулий 2015 рік. Таке перевиконання пояснюється змінами в податковому і бюджетному законодавствах. Протягом січня-вересня 2016 року забезпечено стабільне наповнення місцевих та виконання затверджених радами показників.

С початку року до загального фонду бюджету Волноваського району надійде власних коштів в сумі 186610,0 тис.грн., що становить 144,4% до Програми.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року в бюджет надійшло коштів на 57375,1 тис.грн. більше.

Основним джерелом наповнення бюджетів місцевих органів самоврядування є податок на доходи фізичних осіб, виконання якого складає 136,7%, або в 1,6 рази перевищує показник 2015 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в районі за січень-грудень 2016 року збільшиться порівняно з відповідним періодом минулого року на 24,0% і складає 4124,8 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствам району складає 524,2 ис.грн., це на 2746,2 тис.грн. менше проти початку року.

Середній розмір пенсії по району станом на 01.10.2016 року становить 1980,1 грн. та збільшився до аналогічного періоду минулого року на 171,8 грн. пенсію в районі отримують 41,3 тис.осіб, з них близько 17,0 тис.осіб внутрішньо переміщені особи.

Протягом 9 місяців 2016 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовано на підприємства, організації, установи відповідно до заявок про наявність вільних робочих місць 33% від загальної кількості безробітних осіб внутрішньо переміщені. В цілому, до кінця року, на обліку в центрі зайнятості перебуває 1000 безробітних, скористалися послугами 3225 осіб. Було проведено 110 інформаційних семінарів та надано 6736 профконсультаційних послуг, 400 осіб проходило професійне навчання. В поточному році 1100 безробітних приймуть участь у громадських роботах на території району.

Вживалися заходи щодо забезпечення державної підтримки вразливих верств населення. Станом на 26.10.2016 року на обліку в службі соціального захисту перебуває 43687 внутрішньо переміщених осіб.

Протягом зазначеного періоду призначено житлових субсидій на загальну суму 128570,0 тис.грн.

Створено базу даних переміщених осіб та взято на облік осіб, які перемістилися з району проведення АТО.

З метою підтримки військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших силових структур, що беруть участь у антитерористичній операції, у 2016 році прийнято документи для надання одноразової   грошової   допомоги,   з   початку   року   виплачено 74,0 тис.грн.

Протягом року в районі функціонувала мережа лікувальних закладів, до якої входять: Волноваська центральна районна лікарня, Центр первинної медичної санітарної допомоги з 23 амбулаторіями, в т.ч. 11 сімейних, 19 ФАПів і 23 ФП, Волноваська районна лікарня №1, стоматологічна поліклініка, станція швидкої допомоги з 5 підстанціями, станція переливання крові та медико-соціальна експертна комісія.

Показник захворюваності населення району збільшився  з 3294,7 за 9 міс. 2015р. до 4115,6 за 9 міс. 2016р. по всім контингентам, також за рахунок приєднання залізничної лікарні.

Ліжковий фонд складає 460 койко-місць. Прогнозована кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах у 2016 році складе 10608 осіб.

Протягом року в закладах проведено ремонти приміщень, до кінця року буде реалізовано 2 проекти по проведенню капітальних ремонтів дитячого і терапевтичного відділень на суму 1208,0 тис.грн. коштів державного бюджету. Придбано комп’ютерний томограф вартістю 9567 тис.грн., для його установки виділені кошти з районного бюджету і на ремонт приміщень в сумі 975,0 тис.грн. У 8 амбулаторіях і 9 ФАПах проведено ремонти на суму 6038,9 тис.грн кошти також районного бюджету.

Волноваському районі діє 54 загальноосвітніх навчальних заклади, де навчається 7134 учня і 41 дошкільний заклад з 2108 вихованцями. З метою оптимізації шкільної мережі на початок року було зупинено навчання в шести закладах освіти.

Діти підвозяться на навчання з 41 населеного пункту до 19 шкіл району 479 учнів і 135 осіб педагогічного персоналу.

З початку року проведено ремонти в навчальних закладах на суму 12067,8 тис.грн., це кошти районного та місцевих бюджетів. Замінено вікна у 7 школах, покрівлі в 14 закладах, проведені ремонти тепломереж, санвузлів, електромереж і харчоблоків.

До кінця року завершаться роботи по 4 об’єктам навчальних закладів та 2 дошкільних.

Кількість дітей, що стоять на черзі в дошкільні заклади, складає 44 особи. Станом на 01.01.2015 року було 47.

  На сьогоднішній день навчальні заклади мають 100,0% забезпеченість комп’ютерною технікою і на 85,0% підручниками (з урахуванням учнів переселенців). Станом на 01.11.2016 року в районі створено 12 прийомних сімей, де виховуються 21 дитина, позбавлених піклування та 3 дитячих будинки, де найшли притулок 21 дитина-сирота.

Протягом року під опіку передано 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою попередження злочинності, правопорушень, бездоглядності в сім’ї та безвідповідального батьківства, в районі функціонує районна рада з цих питань.

В 2016 році, за різними формами оздоровлення, в районі оздоровлено 2495 дітей різних категорій.

  З метою організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році, з районного бюджету виділено кошти у сумі 530,0 тис.грн. на придбання путівок.

У Волноваському районі станом на 01.11.2016 року налічується 46 закладів культури клубного типу.

Протягом року колективами художньої самодіяльності проведено 3890 концертів, тематичних заходів та театралізованих свят. Колективи району приймали участь  в обласних і всеукраїнських конкурсах.   Більше 50,0 тис.осіб району приймали участь в заходах.

З початку року в 10 закладах культурипроведено ремонти на суму 2609,2 тис.грн. – кошти районного і місцевих бюджетів.

Відремонтовано – 469,5 мканалізації, 211 метрів мереж теплопостачання, замінено 877,5кв.м покрівлі і 60 вікон.

До кінця року очікується  провести 60 спортивних змагань (в 2015 році – 59),  в яких прийме  участь  9 тис.осіб. (в 2015 році – 8,5 тис.осіб), в т.ч. серед школярів - 28 змагань, в яких  прийме участь 5,3 тис. учнів, серед КФК району - 32 змагання - 3,7тис. осіб. Кількість населення, яке займається фізкультурно-оздоровчою роботою в районі складає 10 000 осіб. В зв’язку з проведенням АТО на території Донецької області було проведено більше спортивно-масових заходів серед колективів фізкультури району та військових,  а серед школярів зменшено.

Таким чином, підсумки та аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку району свідчить про необхідність активізації у 2017 році роботи на усіх напрямах щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення стабільного розвитку економіки, гуманітарної та соціальної сфери.

2. ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НА 2017 РІК

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок утримання позитивних та подолання негативних тенденцій в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку, планомірна протягом року реалізація стратегічних цілей та пріоритетів регіонального розвитку, визначених  у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

   Головними пріоритетами в досягненні цієї мети визначено реалізацію таких завдань:

-   сприяння відновлення роботи підприємств реального сектору економіки району;

-   забезпечення інвестиційної привабливості району та залучення інвестиційних ресурсів;

-   забезпечення реалізації інфраструктурних інвестиційних проектів з будівництва, реконструкції і модернізації об’єктів;

-   сприяння впровадженню енергозберігаючих заходів та зниження енергоспоживання на об’єктах комунальної і бюджетної сфери та населенням;

-   створення умов для підвищення активності малого і середнього підприємництва;

-   дієвий контроль за додержанням державних гарантій оплати праці, легалізація заробітної плати та найманої праці;

-   підвищення доходів і стандартів життя населення;

-   створення умов для підвищення зайнятості населення;

-   підвищення рівня надходжень платежів до бюджету, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

-   зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;

-   реалізація заходів з соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб;

-   забезпечення належного стану освітніх закладів культури, спорту і охорони здоров’я та підвищення якості їх послуг;

-   відновлення пошкоджених об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури;

-   формування спроможних територіальних громад шляхом всебічної імплементації реформи з добровільного об’єднання територіальних громад;

-   забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади.  

8. Фінансове забезпечення заходів
Програми економічного і соціального розвитку
Волноваського району 
 
на 2017 рік
Напрямки реалізації заходів
(розділи Програми)
Витрати на реалізацію
Всього у тому числі за рахунок коштів:
державного
бюджету 
обласного
бюджету 
місцевих бюджетів кошти підприємств інші
 джерела
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РАЙОНУ  0,0          
Тенденції економічного і соціального розвитку району 0,0          
Актуальні проблеми розвитку району 0,0          
ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НА 2017 РІК            
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ            
3.1.Промисловий комплекс  27015,0       27015,0  
3.2.Агропромисловий комплекс  315598,0       315598,0  
3.3.Енергозабезпечення та енергоефективність 33189,7     28849,7 3048,0 1292,0
3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури  176452,6 1759,8 62090,8 18,3   112583,7
3.5. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 0,0          
3.6.Дорожньо-транспортний комплекс 1100,0     1100,0    
3.7.Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура 54538,7 28200,0 15033,216 6007,7 5297,8  
3.8.Житлове будівництво 0,0          
3.9.Розвиток підприємницького середовища 1396,2 1211,6   184,6    
3.10.Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 10469,9     6191,1 4168,5 110,3
3.11.Сприяння розвитку ринкової конкуренції            
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ             
4.1.Демографічна ситуація 0,0          
4.2.Ринок праці. Зайнятість населення  0,0          
4.3.Доходи населення та заробітна плата  0,0          
4.4.Пенсійне забезпечення та соціальне страхування            
4.5.Соцільний захист населення  1879,9     1879,9    
4.6.Підтримка сім'ї, дітей та молоді 1864,0   800,0 680,0 62,0 322,0
4.7.Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 0,0          
4.8.Освіта 39568,0   18402,8 21054,937   110,3
4.9.Охорона здоров'я населення 28390,2 3002,4   10181,0   15206,8
4.10.Фізичне виховання та спорт 28494,8 0 19351,2 7093,6 200,0 1850,0
4.11.Культура 2010,0     2000,0   10,0
4.12.Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб  50,0     50,0    
РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА            
5.1.Охорона навколишнього природного середовища 65264,1   33132,1 480,0 60,0 31592,0
5.2.Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку 2400,0     2400,0    
5.3.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 1046,5     1036,5 10,0  
5.4.Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 25,0     25,0    
ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 0,0          
6.1.Формування спроможних територіальних громад 0,0          
6.2.Впровадження заходів територіального планування 233,5     218,5   15,0
6.3.Розвиток земельних відносин 1245,4     604,2   641,2
6.4.Розвиток громадянського суспільства 24,0     24,0    
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ 0,0          
7.1.Податково-бюджетна діяльність 0,0          
7.2.Закупівля товарів, робіт, послуг для потреб району 0,0          
7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми 327,8 327,768        
  0,0          
ВСЬОГО 792583,3 34501,6 148810,1 90079,0 355459,3 163733,3

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік розроблена управлінням економіки райдержадміністрації за участю відділів і управлінь райдержадміністрації, підприємств та організацій району на виконання розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації від 17.10.2016  № 357 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік».

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами).

Програма враховує положення Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої  Указом Президента України   від   12   січня   2015   року   № 5/2015 та положень Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498, та пріоритетні напрямки діяльності місцевих органів виконавчої влади області на 2017 рік, визначених Концепцією Програми. 

 На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку району за 2016 рік та нагальних проблем району з урахуванням поточної економічної ситуації в країні, можливих ризиків у Програмі визначено прогнозні показники, основні напрями, завдання та заходи соціально-економічного розвитку району у 2017 році.

Виконання Програми повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх та зовнішніх можливостей району та його територій, належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. При необхідності, протягом дії Програми, за результатами оцінювання стану реалізації програмних завдань і заходів, можливе внесення змін і доповнень.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

 

Додаток 5

 

Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

 

№ п/п

Назва програми, замовник

Тер-мін виконаня

Коли та яким документом  затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

 

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі

Загальний обсяг

фінансуван-ня

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місце-вий бюджет

інші

джере-ла

 

Регіональні програми в галузі освіти

1

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-53 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-77, 30.03.2016 №7/5-104, 15.06.2016 №7/6-129)

22617,5

-

22617,5

-

-

-

-

-

-

2

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-273, 22.02.2017

№ 7/13-

 

 

 

 

-

-

-

-

9551,737

-

9551,737

-

Організація та забезпечення безперебійної та ефективної роботи навчально-виховних закладів

3

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-54 із змінами, внесеними 30.03.2016 №7/5-105, 15.06.2016 №7/6 -130)

1402,5

-

1402,5

-

-

-

-

-

-

4

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-274

-

-

-

-

50,0

-

50,0

-

Підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів

5

Програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

 

 

Відділ освіти РДА

2016-2020 роки

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-30, 10.01.2017

№ 7/12-277

367,7

-

367,7

-

1117,491

-

1117,491

-

Забезпечення у сільській місцевості регулярного Езоп-латного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників

6

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-29, 15.06.2016 №7/6 -132

4445,4

-

4445,4

-

-

-

-

-

-

7

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району  на 2017 рік.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-276

-

-

-

-

5669,300

-

5669,300

-

-

 8

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 30.12.2010 №6/3-34, із змінами від 30.03.2016

№ 7/5-103,   15.06.2016 №7/6-133),

10.01.2017

№ 7/12-275

193,2

 

 

193,2

 

-

 

50,0

 

-

 

50,0

 

-

Виплати стипендій переможцям та учасникам обласних олімпіад,  випускникам загальноосвітніх шкіл, які отримали медалі, організація екскурсійних поїздок до міст України

9

Програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2022 р.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-278

-

-

-

-

80,0

 

80,0

-

Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів

10

Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік

 

 

 

2017

рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-

-

-

-

-

330,0

-

330,0

-

-

 

Всього:

х

х

29026,3

-

29026,3

-

16848,528

-

16848,528

-

х

Регіональні програми в галузі  культури

1

Района програма підтримки обдарованих дітей Волноваського школи мистецтв на 2016-2017 роки

2016-2017 роки

Рішення Волноваської районної ради від 15.06.2016 р. № 7/6-122,

10.01.2017 № 7/12-271

6,0

-

6,0

-

12,0

-

12,0

-

-

2

Комплексна Програма «Ветеран» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів на 2016 – 2019 роки.

2016-2019 роки

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 №7/2-28,

21.12.2016

№ 7/11-244

140,0

-

140,0

-

225,0

-

225,0

-

-

3

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 13.01.2016

 № 7/3-55

3710,8

-

3710,8

-

-

-

-

-

-

4

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2017рік

2017 рік

Рішення районної ради від

10.01.2017

№ 7/12-272, із змінами від 22.02.2017

№ 7/13-

-

-

-

-

3684,0

-

3684,0

-

-

5

Района программа проведення культурно мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 

№ 72-34

129,0

-

129,0

-

-

-

-

-

-

 

ВСЬОГО

х

х

3985,8

-

3985,8

-

3921,0

-

3921,0

-

 

Регіональні програми в галузі  фізичного виховання

1

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі на 2013-2016 роки.

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

 

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-280, несення змін 30.03.2016

.№7/5-94

519,79

-

519,79

-

-

-

-

-

-

2

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2020 роки

Замовник: відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

 

Рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-288 із змінами від 22.02.2017

№ 7/13-

 

 

-

-

-

-

867,4

-

867,4

-

-

 

 

ВСЬОГО

 

 

519,79

-

519,79

-

867,4

-

867,4

-

-

Регіональні програми в галузі захисту дітей,  підтримки сімї та молоді

1

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення на 2013-2016 роки »

 

Відділ у справах сім’ї,  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-279, внесення змін 30.03.2016

№ 7/5-94

 

 

688,3

-

688,3

-

-

-

-

-

-

2

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення» на 2017-2020 роки

 

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-289

-

-

-

-

934,0

-

934,0

 

 

 

 

-

 

3

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-214

10.01.2017

№ 7/12-287

-

-

-

-

70,0

-

70,0

-

-

4

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 №7/13-270)

-

-

-

-

140,2

-

140,20

-

-

 

ВСЬОГО

 

 

688,3

-

688,3

-

1144,2

-

1144,2

-

 

 

Регіональні програми в галузі земельних відносин

1

Програма розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки

2016-2020 роки

Затверджена рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38,  з внесеними змінами рішенням Волноваської районної ради від 24.02.2016 7/4-80, 22.02.2017 №7/13-

2680,0

-

756,3

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

-

 

Всього:

х

х

2680,02

-

756,32

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

х

 

Регіональні програми в галузі охорони здоровя

1

Програма подолання епідемії туберкульозу в Волноваському районі до 2016 року.

 

КУОЗ, КЗОЗ

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 17.08.2016 7/8-171

630,6

31,0

424,2

175,4

-

-

-

-

х

2

Района программа розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КУОЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-36 із змінами,внесеними 13.01.2016 №7/3-57,24.02.2016 №7/4-79, 30.03.2016 №7/5-91,15.06.2016 №7/6-127,

17.09.2016 №7/8-170

6036,9

-

6036,9

-

-

-

-

-

-

3

Программа розвитку первиної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-267 із змінами, внесеними 22.022017 №7/13 -

-

-

-

-

4118,0

-

4118,0

-

-

4

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КЗОЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 №7/6-123 із змінами, внесеними 17.08.2016 №7/8-159

1503,0

1208,0

295,0

-

-

-

-

-

-

5

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

 

КЗОЗ

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-269,

із змінами 22.02.2017

№ 7/13-

-

-

-

-

5402,824

-

5402,824

-

-

6

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 №7/6-124

800,0

 

800,0

-

-

-

-

-

-

7

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на  2017 рік.

 

КЛПЗ

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-

-

 

-

-

4600,0

-

4600,0

-

-

8

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 №7/5-93

200,0

-

200,0

-

-

-

-

-

-

9

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2017 рік.

 

КЛПЗ

2017 рік

Рішення районної ради від 22.02.2017 №7/13-

-

-

-

-

200,0

-

200,0

-

-

10

Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266

із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-     

-

-

-

-

770,0

-

770,0

-

-

11

Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік

 

рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268

 

 

 

 

300,0

-

300,0

-

-

 

Всього:

х

х

9170,5

1239,0

7756,1

175,4

15390,824

-

15390,824

-

х

Регіональні програми в галузі соціального захисту населення

 

1

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи,

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

Рішення сесії  районної ради від 23.12.2015 №7/2-23

 

50,0

 

50,0

-

-

-

-

-

-

2.

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи,

 

УСЗН Волноваської РДА

2017 рік

Рішення сесії  районної ради від 10.01.2017 №7/12-282

-

-

-

-

99,4

-

99,4

-

Забезпечення виплати подарунків на новорічні свята дітям осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС, одноразова виплата вдовам ЧАЕС

 

3

Програма про призначення  та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради  від 23.12.2015 №7/2-24,

10.01.2017

№ 7/12-281

10,1

-

10,1

-

20,4

-

20,4

-

Забезпечення виплати щомісячно стипендії людям похилого віку

 

4

Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-211 ,

10.01.2017

№ 7/12-279

20,0

-

20,0

-

21,3

-

21,3

-

Забезпечення відшкодування вартості проїзду осіб ЧАЕС, виплата грошової компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

 

5

Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, перепідготовки учасників АТО на 2016-2017 роки.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

Рішення сесії  районної ради від 22.02.2016 №7/4-75,

10.01.2017

№ 7/12-286

100,0

-

100,0

-

50,0

-

50,0

-

Забезпечення виплати одноразової допомоги демобілізованим учасникам АТО

6

Програма фінансування компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

районної ради від 23.12.2015 №7/2-25,

21.12.2016

№ 7/11-247

213,6

-

213,6

-

273,0

-

273,0

-

Забезпечення виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги інвалідам, людям похилого віку

7

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 17.08.2016 №7/8-172 ,

10.01.2017

№ 7/12-280

524,0

-

524,0

-

500,0

-

500,0

-

Забезпечення соціального захисту пільгової категорії населення

8

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-212,

10.01.2017

№ 7/12-284

717,2

-

717,2

-

717,2

-

717,2

-

Забезпечення соціального захисту пільговоїкатегорії населення

9

Програма фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-213,

10.01.2017

№ 7/12-285

187,3

-

187,3

-

93,1

-

93,1

-

Забезпечення компенсації підприємствам за надані послуги зв’язку

10

Районна програма забезпечення фінан-сування організації громадських робіт у 2017 році

 

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-214,

10.01.2017

№ 7/12-283

11,2

-

11,2

-

19,94

-

19,94

-

Забезпечення створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій

11

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2016 році

 

УСЗН

2016 рік

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-215

145,5

-

145,5

-

-

-

-

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

12

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2017 році

 

УСЗН

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-

-

-

-

-

199,0

-

199,0

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

 

разом

 

 

1978,9

-

1978,9

-

1993,34

-

1993,34

-

-

Інші

1

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

 

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-32

 

250,00

-

250,00

-

-

-

-

-

-

3

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

 

Рішення районної ради 21.12.2016

№ 7/11-245

-

-

-

-

270,0

-

270,0

-

-

4

Програма надання фінансової підтримки ДКП "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік,

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-33, 15.06.2016

№ 7/6-

150,00

-

150,00

-

-

-

-

-

-

5

Програма  підтримки ДКУ «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-290

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

6

Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік,

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-45 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-81

605,51

-

605,51

-

-

-

-

-

-

7

Програма покращення умов Волноваської районної ради на 2017 рік

 

Волноваська районна рада

2017 рік

рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-291

-

-

-

-

679,0

-

679,0

-

-

8

Програма капітального ремонту нежитлової будівлі по вул.Гагаріна, 36 на 2016 рік

 

Волноваська районна рада

 

Рішення районної ради від 30.03.2016

№ 7/5-106

146,00

-

146,00

-

-

-

-

-

-

9

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-74

2,63

-

2,63

-

-

-

-

-

-

10

Програма «Правопорядок – 2016»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-73

950,00

-

950,00

-

-

-

-

-

-

11

Програма «Правопорядок – 2017»

2016 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-

-

-

-

-

300,0

-

300,0

-

-

12

 Програма безпеки дорожнього руху на території Волноваського району на 2013 – 2016 роки

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 № 7/5-88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 № 7/5-107

200,00

 

200,00

-

-

-

-

-

-

 

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-

-

-

-

-

1000,0

-

1000,0

-

-

14

Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного  та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ  ДФС у Донецькій області на 2016 рік

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 № 7/6-121

240,00

 

240,00

-

-

-

-

-

-

15

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

127,00

 

127,00

-

-

-

-

-

-

 

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-

-

-

-

-

50,0

-

50,0

-

-

16

Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік,

Управління економіки РДА

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

17

Програма інформатизації Волноваського району на 2016-2017 роки,

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

 

Всього:

х

х

2728,14

-

2728,14

-

2399,0

-

2399,0

-

-

 

Разом по району:

х

х

50777,75

1239,0

47439,65

2099,1

43583,692

-

43159,292

424,4

х

 

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Територія

кв.км

2549,0

2549,0

100,0

2549,0

100,0

Населення

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

103,0

99,7

96,8

99,6

100,0

Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року

%

-

96,8

х

99,9

103,2

Кількість народжених

осіб

862

1200

133,4

1260

105,0

Кількість померлих

осіб

2198

2049

97,6

2000

97,6

Міграційний приріст (скорочення) населення

осіб

+98

(-89)

х

(-100)

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року

осіб

1397

1000

66,7

950

95,0

Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних

%

19,6

33,0

х

35,0

х

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, у т.ч.:

осіб

23800

45500

147,8

54500

119,8

дітей

осіб

2600

5500

в 1,8 р.б.

6500

118,2

осіб працездатного віку

осіб

3600

9300

в 1,8 р.б.

12000

129,0

пенсіонерів

осіб

16900

28500

133,3

38500

135,1

інвалідів

осіб

700

1700

147,2

2500

147,1

Кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них:

осіб

402

350

175,0

300

85,7

працевлаштовано

осіб

43

60

100,0

60

100,0

Розвиток сфери  матеріального  виробництва

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств

 

 

 

 

 

 

     всього

млн.грн.

958,0

1291,8

146,5

1554,1

120,3

     в розрахунку на одну особу

грн.

9,6

13,0

х

15,6

х

у тому числі по основних видах діяльності:

 

 

 

 

 

 

- видобування неенергетичних матеріалів

млн.грн.

х

707,8

149,1

961,3

135,8

- харчова промисловість

млн.грн.

х

140,5

147,5

136,3

97,0

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

млн.грн.

х

371,8

158,9

392,6

105,6

- металургія та оброблення металу

млн.грн.

х

-

-

-

-

- виробництво машин та устаткування

млн.грн.

х

8,7

в 2,1 р.б.

-

-

- виробництво електроенергії, газу та води

млн.грн.

х

62,9

84,9

63,9

101,6

Виробництво основних видів промислової продукції   
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію району)

 

 

 

 

 

 

- вогнетриви

тис.тонн

52,0

68,8

122,2

73,8

107,2

- щебінь

тис.м3

17,0

261,1

72,7

430,9

в 1,7 р.б.

-  вапняк металургійний

тис.тонн

1500,0

2462,1

в 1,6 р.б.

3220,0

130,8

у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини*

 

 

 

 

 

 

- вапняк доломітизований

тис.тонн

-

-

-

-

-

- каолін

тис.тонн

-

-

-

-

-

- граніт

тис.тонн

-

-

-

-

-

Кількість підприємств, які сертифікували власну систему управління якістю та довкіллям на відповідність стандартам (наростаючим підсумком з початку сертифікації):

од.

2

2

100,0

2

100,0

ISO 9000

од.

-

-

-

-

-

ISO 14000

од.

-

-

-

-

-

ISO  9001-2001

од.

2

2

100,0

2

100,0

Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним

стандартам ISO

млн.грн.

х

808,7

153,2

863,1

106,7

ПАТ «Великоанадольский вогнетривкий комбінат»

млн.грн.

х

236,7

149,8

250,0

105,6

ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління»

млн.грн.

х

572,0

154,6

613,1

107,2

    - питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції

%

х

65,4

х

65,5

х

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього                            

1744,0

3100,0

в 18,0 р.б.

3300,0

106,5

1744,0

       у % до попереднього року                                                                   

*

в 1,7р.р.

х

106,4

х

*

 

5.4. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації

Державна політика інформатизації формується, йдеться в Законі, як складова соціально-економічної політики держави загалом і спрямована на раціональне використання промислового та науково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку України як незалежної демократичної держави з ринковою економікою.

Головною метою Програми є забезпечення конституційного права громадян на отримання об’єктивної та всебічної інформації, забезпечення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб району поліграфічними послугами та друкованою продукцією.

  Волноваський район є одним із найбільших районів Донецької області, з кількістю населення 103163 тисяч осіб та 93 населеними пунктами.. Тому питання розвитку інформаційного простору вважається найважливішим в умовах сьогодення. У Волноваському районі  зареєстровано  лише один 1 друкований засіб масової інформації, районна газета «Наше слово». Періодичність  видання -  2 рази на тиждень. Загальний тираж складає понад 2525 тисяч примірників.   Районна газета є комунальною власністю Волноваської районної ради. Офіційним джерелом інформації, який створено для висвітлення діяльності райдержадміністрації, районної ради,міської ради, є веб-сайт Волноваської райдержадміністрації, на якому розміщуються матеріали, підготовлені управліннями, відділами та службами райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності.

  Актуальні проблеми:

- відсутність матеріально-технічної база для поповнення веб-сайту райдержадміністрації

-  морально-застаріла версія веб-сайту райдержадміністрації, оновлення веб-ресурсу.

  Основні завдання:

- висвітлення у засобах масової інформації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району;

- покращення матеріально-технічної бази.

 Кількісні та якісні критерії ефективності:

удосконалення системи інформування населення Волноваського району через районну газету «Наше слово» та веб-сайти Волноваської райдержадміністрації, районної ради, міської ради. Поповнення статистичних даних району економічними доповідями, бюлетенями, збірниками, експрес-інформаціями, створення оновленої електронної версії веб-сайту райдержадміністрації та форуму для опитування населення Волноваського району та відкритості органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  Ресурсне забезпечення:

витрати на реалізацію розділу програми економічного і соціального розвитку Волноваського району «Розвиток інформаційного простору.Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації» плануються  за рахунок коштів районного бюджету в сумі 25,0 тис.грн.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району; 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Висвітлення у засобах масової інформації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності , районних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

1.1 Оновлення діючої версії веб-сайту райдержадміністрації.

 

 

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, громадські об’єднання (за згодою)

15,0

-

-

15,0

-

-

Піднести рівень довіри мешканців району до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, місцевих осередків інститутів громадянського суспільства;

 

1.2. Забезпечення  матеріально-технічним обладнанням

Протягом року

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, громадські об’єднання (за згодою)

10,0

-

-

10,0

-

-

З метою розвитку інформаційного простору в районі.

Разом

 

 

25,0

-

-

25,0

 

-

-