13 СЕСІЯ 3 ЧАСТИНА

 

 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держ.

Бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

Обл. бюджету

Район. Бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Оприлюднення річних планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, аналізів впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

Протя-гом року

Розробники регуляторних актів

-

-

-

-

-

-

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2. Забезпечення прийняття участі суб’єктів підприємництва району в обласних,державних виставкових заходах, форумах, курсах підвищення кваліфікації.

Протя-гом року

Управління економіки райдержадміністрації, галузеві підрозділи райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Підвищення кваліфікаційного рівня суб’єктів підприємництва

3.Сприяння формуванню інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва

Протя-гом року

Управління економіки райдержадміністрації, міська, селищні та сільські ради

-

-

-

-

-

-

Забезпечення належними умовами для здійснення діяльності суб’єктів господарювання.

4.Постійне оновлення на веб-сайті райдержадміністрації та інформаційних стендах матеріалів з питань надання адміністративних послуг.

Протя-гом року

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Інформування населення  про порядок надання адміністративних послуг.

5. Створення для фізичних, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, комфортних умов шляхом забезпечення центру приміщенням відповідно до вимог постанови КМУ від 01.08.2013 №588 та підтримка на належному рівні його матеріально-технічного стану

 2017 рік

РДА

1346,2

1211,6

         -

134,6

-

-

Забезпечення повного та якісного переліку адміністративних послуг, зручні умови та скорочення часу для їх надання.

6. Реалізація заходів Районної Програми забезпечення  робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого  майна та бізнесу на 2016 рік ***

2017 рік

РДА

50,0

-

-

50,0

-

-

Забезпечення  комфортного та якісного рівня обслуговування населення, надання своєчасних адміністративних послуг населенню, пов’язаних з державною реєстрацією нерухомості та бізнесу

ВСЬОГО

х

х

1396,2

1211,6

-

184,6

-

-

х

 

3.10. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню.

Захист прав споживачів

  У 2017 році передбачається продовження реалізації комплексу заходів, спрямованих на зростання обсягу товарообороту, проведення ярмаркових заходів, на повну ліквідацію в районі стихійної торгівлі, недопущення виготовлення, придбання, зберігання або реалізацію фальсифікованих алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнової продукції, в цілях запобігання отруєнням населення району, впорядкування дрібно-роздрібної торгівлі, вдосконалення послуг підприємств побутового обслуговування, а саме підприємств транспорту, перукарень, ремонту взуття, індивідуального пошиву швейних і хутряних виробів, ремонту побутової техніки, ремонту та виготовленню ювелірних виробів, ремонту годинників, послуг фото і ритуальних.

  Актуальні проблеми:

-   недостатня кредитна політика для суб’єктів бізнесу;

-   легалізація трудових відносин у малому бізнесі;

- низький кваліфікаційний рівень працівників сфери торгівлі та ресторанного господарства;

- відсутність стаціонарних об’єктів торгівлі та надання послуг у віддалених і малочисельних пунктах;

- недосконалість системи статистичного обліку показників розвитку підприємств торгівлі і ресторанного господарства та сфери послуг.

  Головна мета – реалізація комплексу заходів, спрямованих на насичення споживчого ринку району високоякісними товарами, перш за все, вітчизняного виробництва, стабілізація цінової ситуації, зростання фізичних обсягів товарообороту, поліпшення якості торгівельного обслуговування населення району, створення сприятливих умов для подальшого розвитку підприємницької діяльності, захист прав споживачів.

  Основні завдання на 2017 рік:

-продовженняреалізаціїдержавної політики у сфері торгівлі та послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у якісних безпечних товарах і послугах за доступними цінами;

- впровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;

- забезпечення цінової стабілізації на споживчому ринку;

- сприяння наповненню споживчого ринку товарами, перш за все, вітчизняного виробництва, шляхом проведення ярмарок;

- організація і проведення нарад, семінарів-зустрічей для представників громадськості, засобів масової інформації, суб'єктів господарювання району, зацікавлених осіб з розгляду проблемних питань щодо захисту прав споживачів;

- удосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів за рахунок проведення реконструкції, модернізації матеріально-технічної бази;

- вирішення проблем забезпечення дітей в шкільних закладах повноцінним харчуванням, виробами дитячого асортименту та захист від небезпечних неякісних продуктів дитячого харчування;

-   забезпечення беззбиткової роботи підприємств торгівлі;

- поліпшення соціального захисту працівників галузі шляхом врегулювання трудових відносин, підвищення кваліфікаційного рівня і рівня заробітної плати;

- недопущення виготовлення, придбання, зберігання або реалізації фальсифікованих алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнової продукції;

- сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торгівельної мережі;

- підвищення рівня інформованості та правової обізнаності всіх верств населення у сфері захисту прав споживачів.

  Кількісні та якісні критерії:       

- в результаті реалізації заходів Програми очікується обсяг продажу товарів у сумі 268,6 млн.грн., що у діючих цінах більше на 10,0 %, ніж у 2016 році;

- забезпечення 100% безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій;

- з метою соціального захисту окремих категорій населення створити сприятливі умови для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів торгівлі та послуг – обладнати пандусами та поручнями 5 о’бєктів.

  Ресурсне забезпечення:

На виконання заходів передбачається спрямувати 10469,9 тис.грн., в тому числі: коштів районного бюджету 6191,1  тис.грн., коштів підприємств 4168,5 тис.грн

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання завдань по розділу  Програми

«Розвиток ринк внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів"  на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат  (додатковий  товарооборот/ надходження до бюджету)

Всього

у тому числі

державний бюд-жет

район-ний бюджет

кошти під-приємств

іноземні інвеc-тиції

інші джерела

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі

1.Забезпечити обсяг роздрібного товарообороту (юридичних осіб) в торговельній мережі і підприємствах ресторанного господарства в сумі    268620,0 тис.грн.

2017 рік

Суб’єкти господарю-вання району

-

-

-

-

-

-

Поліпшення торгівельного обслуговування населення

2.Розвиток сфери торгівлі та ресторанного господарства

- за рахунок реконструкції, оренди приміщень: магазинів - 2 од.;  4 робочих місця.

2017 рік

Суб’єкти господарю-вання району

170,0

-

-

170,0

-

-

Поліпшення торгівельного обслуговування населення

3. Збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних товаровиробників:

- проведення 18 ярмаркових заходів

2017 рік

Суб’єкти господарю-вання району

 

3600,0

 

-

 

-

 

3600,0

 

-

 

  -

Насичення споживчого ринку

4. Вдосконалення роботи ринків:

- провести реконструкцію, модер-нізацію матеріально – технічної бази

 

протягом року

 

ТОВ «Ринок»

280,0

-

-

280,0

-

-

Поліпшення торгівельного обслуговування населення

5. Організація харчування учнів загальноосвітніх шкіл:

 

протягом року

суб’єкти господарю- вання, районна рада, міська рада, районний відділ освіти

6301,4

 

-

6191,1

 

-

-

-

Виконання Закону«Про охорону дитинства»: Здійснення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів, дітей-сиріт по школах, учнів з малозабезпечених сімей

 - учнів 1 – 4 класів – 100% (10 грн. в день, охоплено 2876 учнів)

 

 

5004,2

 

-

5004,2

 

-

-

-

 

 

- вихованців дошкільного відділення НВК (20 грн. в день, охоплено 111 дітей)

 

 

658,6

 

 

-

548,3

 

 

 

-

110,3

 

- дітей – сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування шкіл району (20 грн. на 1 дитину в день, охоплено 146 учень)

 

 

508,1

 

 

-

508,1

 

 

-

-

-

 

-діти з малозабезпечених сімей (10 грн. в день, охоплено 75 учнів)

 

 

130,5

 

130,5

 

 

 

 

6. Соціальний захист ветеранів війни та інших пільгових категорій:

 

 

103,5

 

-

-

103,5

 

-

-

Соціальний захист малозабезпечених верств населення

 - надати продовольчі набори:

                650  осіб;

                71,5 тис.грн.

 

протягом року

підприємства району

71,5

-

-

71,5

-

-

 - провести благодійні обіди:

               325 осіб;

               32,0 тис.грн.

32,0

-

-

32,0

-

-

7. Створити сприятливі умови для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів торгівлі та сфери послуг - 5

протягом року

підприємства району

 

15,0

 

 

15,0

 

 

Соціальний захист

8. Здійснювати заходи щодо легалізації зайнятості та заробітної плати, сприяти укладанню угод, які гарантують працівникам охорону праці і здоров’я.

 

протягом року

суб’єкти господарювання,

контролюючі органи

-

-

-

-

-

-

Підвищення доходів зайнятого населення району, забезпечення бюджетних надходжень

9. Сприяти підвищення кваліфікаційного рівня працівників суб’єктів господарювання – 5 осіб

протягом року

райдержадміністрація, суб’єкти господарювання,

контролюючі органи

-

-

-

-

-

-

Забезпечення кваліфікованими працівниками підприємств торгівлі та сфери послуг

Розвиток мережі підприємств сфери побуту

10. Забезпечити обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами побуту 3300,0  тис.грн.

 

протягом року

суб’єкти господа-рювання району

-

-

-

-

-

-

Збільшення обсягів послуг, створення робочих місць

Захист прав споживачів

11. Забезпечити регулярне проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення неухильного додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо якості та безпеки товарів, захисту прав споживачів, порядку заняття торгівельною діяльністю та правил торговельного обслуговування населення

Протягом року

Управління економіки

Волноваської

райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Захист прав споживачів

12.Систематично проводити роботу із засобами масової інформації, громадськістю щодо підвищення інформованості населення з питань захисту їх прав, як споживачів(публікації в ЗМІ, проведення семінарів, нарад  та інш)

Протягом року

Управління економіки

Волноваської

райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Захист прав споживачів

13. З метою недопущення необґрунтованого підвищення цін (тарифів) на товари і послуги, вивчення цінової ситуації в районі, проведення щомісячно моніторингу цін на соціально значущі продовольчі товари на споживчому ринку району

Протягом року

Управління економіки

Волноваської

райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Проведення щомісячно моніторингу цін на соціально значущі продовольчі товари на споживчому ринку району

14. Робота з розгляду скарг і звернень, надання консультацій, роз’яснень споживачам в межах повноважень

Протягом року

Управління економіки

Волноваської

райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Захист прав споживачів

ВСЬОГО:

х

х

10469,9

-

6191,1

4168,5

-

110,3

х

 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

 

Показники рівня життя  і розвитку соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у діючих цінах

тис.грн.

270200,0

244200,0

111,0

268620,0

110,0

 

Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на душу населення

грн..

2611,4

2444,4

114,4

2694,3

110,2

 

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року

%

120,3

90,4

х

110,0

х

 

Кількість підприємств роздрібної торгівлі

одиниць

465

513

124,5

515

100,4

 

-забезпеченість торговою площею на 1 тис.жителів

кв.м

328,8

328,8

122,9

330,1

100,4

 

Кількість підприємств ресторанного господарства

одиниць

96

105

105,0

106

101,0

 

-забезпеченість місцями на 1 тис.жителів

місць

56,1

56,1

83,5

56,6

101,0

 

Кількість підприємств побутового обслуговування населення

одиниць

90

90

88,3

91

101,1

 

-забезпеченість працюючими на 1 тис.жителів

місць

1,2

1,2

70,6

1,2

100,0

 

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього

тис.грн.

1744,0

3100,0

в 18,0 р.б.

3300,0

106,5

 

у % до попереднього року

%

*

в1,7 р.б.

х

106,4

 


Розвиток внутрішньої торгівлі та надання

побутових послуг населенню. Захист прав споживачів (очікуване за 2016 рік)

Протягом 2016 року мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства складає 513 підприємств торгівлі і 105 підприємств громадянського харчування. Також 90 су’бєктів господарювання надають підприємствам і населенню побутові послуги.

  Очікуваний роздрібний товарообіг на кінець року складе близько   244200,0 тис.грн., це 111,0% до Програми.

  Суттєву роль відіграє торгівля споживчими товарами на ринках. Станом на 01.10.2016 року в районі діє 7 ринків на 732 торгових місця. Постійно проводиться аналіз щодо забезпечення підвозу продуктів харчування, одягу  і взуття, засобів медичного призначення, побутової хімії та інших необхідних товарів та виробів до Волноваського району, та моніторинг цін щодо цінової ситуації на споживчому ринку району. Також, щотижнево до облдержадміністрації додаються об’єднані дані з Волноваської ОДПІ та РВ поліції щодо ситуації з отруєнням громадян у зв’язку із вживанням неякісних алкогольних напоїв, що сталася на території м.Лиман Донецької області. Серед підприємств району надаються роз’яснення щодо недопущення придбання, зберігання або реалізації фальсифікованих алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, розповсюджено 85 листівок та серед перевірених 47 суб’єктів господарювання контрафактної продукції не виявлено.

  Із 56 денних загальноосвітніх шкіл району – 53 мають обладнані їдальні, учні 3-х шкіл харчуються в їдальнях сільгосппідприємств. Районним бюджетом на харчування учнів шкіл району фактично витрачено за 9 місяців 2016 року на обіди 2001,9 тис.грн. За 9 місяців 2016 року безкоштовним гарячим харчуванням охоплені учні 1-11 класів пільгової категорії (харчувалося 110 осіб) і учні 1-4 класів - фактично харчувалися 2558 осіб.

  В районі встановлено і діє близько 52 POS-терміналів на підприємствах торгівлі від 3-х банків.

  За рахунок оренди приміщення створено 2 робочих місця.

  З метою соціального захисту окремих категорій населення на підприємствах побутового обслуговування впроваджено пільгове обслуговування. За 9 місяців 2016 року така послуга надана 41 особі на суму 2,0 тис.грн.

Очікуваний обсяг реалізованих послуг складе 3100,0 тис.грн.

  Згідно Плану заходів щодо створення безкоштовного життєвого середовища для осіб з обмеженими можливостями по Волноваському району за 9 місяців 2016 року на 5 об’єктах  влаштовано з’їзди з тротуарів на суму 11,0 тис.грн.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Сприяння розвитку ринкової конкуренції» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держ. бюд-жет

місц. бюджетів

кошти підп-риємств

інші дже-рела

обл. бюджет

рай. бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення  антиконкурентних  дій органів державної влади та місцевого самоврядування, органів адміністративно - господарського управління і контролю, антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, інших неправомірних обмежень конкуренції, в тому числі зловживань монопольним становищем на ринку

2017 рік

Відділи та управління райдержадмі - ністрації

-

-

-

-

-

-

Недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, розвиток конкуренції на відповідних ринках

2. Погодження з Донецьким обласним територіальним відділенням  Антимонопольного комітету України проектів рішень, розпоряджень, які можуть призвести до обмеження чи створення конкуренції на відповідних ринках

2017 рік

Відділи та управління райдержадмі – нітрації, Донецьке обласне територіальне відділення Анти монопольного комітету України, виконкоми місцевих рад

-

-

-

-

-

-

Попередження порушень антимонопольного законодавства у вигляді дискримінації  підприємців органами влади і управління, зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

3.  Вдосконалення та поширення практики запровадження конкурсних засад в наданні суб’єктам господарювання права здійснювати господарську діяльність:

- у будівництві;

- з утримання житлових будинків;

- з перевезення пасажирів;

- з встановлення приладів обліку газу, води, теплової енергії

2017 рік

Головні розпорядники бюджетних коштів, суб’єкти господарювання

-

-

-

-

-

-

Створення конкурентного середовища

4. Створення належних умов для добросовісної конкуренції на ринках сільськогосподарської сировини і товарів переробної промисловості

2017 рік

Відділи та управління райдержадміністрації, суб’єкти господарювання

-

-

-

-

-

-

Розбудова ефективного конкурентного середовища

ВСЬОГО:  

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Населення

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

103,0

99,7

96,8

99,6

100,0

Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року

%

-

96,8

х

99,9

103,2

Кількість народжених

осіб

862

1200

133,4

1260

105,0

Кількість померлих

осіб

2198

2049

97,6

2000

97,6

Міграційний приріст (скорочення) населення

осіб

+98

(-89)

х

(-100)

х

4.1. Демографічна ситуація (очікуване 2016 рік)

         Станом на 01.10.2016 року населення району складає 99,9 тис.осіб, з них одержувачі різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій – 89,9 тис.осіб, разом з внутрішньо-переміщеними особами. Зареєстровано внутрішньо-переміщених осіб – 43,0 тис.чол., з них, 297 осіб зареєстровані в Центрі зайнятості. Пенсію одержують – 47,2 тис. пенсіонерів.

         В районі проживають 517 багатодітних сімей, в них 1760 дітей. У 12-ти прийомних сім’ях і 3-х будинках сімейного типу влаштовано 42 дитини.

         В загальноосвітніх навчальних закладах отримують освіту 7134 учні і 2108 вихованців виховуються в дошкільних закладах району.

         З початку поточного року  в районі зареєстровано 1007 актів народження, це на 360 діток більше проти звітного періоду минулого року. Померлих – 1537 осіб, або на 155 померлих менше, ніж за 9 місяців 2015 року. Природне скорочення у січні-вересні поточного року – 736 осіб; прибуло 67 осіб, вибуло 156 осіб. Міграційний приріст складає (-89) осіб.

         Через проведення Антитерористичної операції в Донецькій області населення мігрує і міграційний приріст постійно коливається. За прогнозними даними чисельність населення на кінець року зменшиться до 99,7 тис.осіб.

4. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ,

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

4.1. Демографічна ситуація

Демографічна ситуація характеризує відтворення населення за його основними структурними елементами у просторовій і часовій визначеності.

Демографічний чинник поряд з іншими соціально-економіч­ними факторами впливає на рівень трудової активності населення. Соціально-демографічна ситуація формується залежно від розвитку процесів відтворення населення та міграційних процесів. 

Актуальні проблеми:

- високий рівень смертності;

- погіршення стану здоров’я населення;

- застаріле медичне обладнання в медичних закладах району.

  Головна ціль – зростання рівня народжуваності, створення умов для задоволення потреб населення в сучасних медичних послугах.

  Основні завдання на 2017 рік:

- створення передумов для оптимізації народжуваності за рахунок поліпшення умов праці та побуту жінок, укріплення сімей та підвищення стійкості шлюбу;

- забезпечення загальнодоступної, своєчасної та якісної медичної допомоги для всіх верств населення.

  Кількісні та якісні критерії ефективності:

- підвищення якості медичного обладнання в лікувальних закладах району;

- підвищення народжуваності населення – на 5,0%;

- зміцнення здоров’я, збільшення тривалості життя населення.

 

Заходи

 

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу «Ринок праці. Зайнятість населення

на 2017 рік

Зміст заходу

 

 

 

Термін виконання

 

 

 

Виконавець

 

 

 

 

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат

 

 

 

Всього

 

у тому числі за рахунок коштів:

держ бюд жету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

обл. Бюджету

рай. Бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сприяти працевлаштуванню 1650* осіб незайнятого населення в тому числі безробітних – 1085* осіб, у т.ч. на новостворені робочі місця, шляхом компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування роботодавцям - 50* осіб; стимулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб відповідно до ст.241 Закону України «Про зайнятість населення», в тому числі компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО - 30 осіб, компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа ВПО, на перепідготовку та підвищення кваліфікації -1 особа; компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування - 1 особа, компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО  витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування -1  особа; сприяння    одноразової    виплати        допомоги    по    безробіттю    для    організації підприємницької діяльності, з залученням усіх видів фінансової допомоги, разом з місцевими органами влади;  

Протягом року

Районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

Сприяння зайнятості   населення

Забезпечити тимчасову зайнятість 1000* безробітних громадян шляхом організації громадських  та тимчасових робіт. Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 500* безробітних громадян за професіями, що користуються попитом на ринку праці, перш за все за рахунок навчання під конкретні робочі місця за замовленням роботодавців, організації стажування, впровадження індивідуальних форм навчання безпосередньо на виробництві.

       Сприяти забезпеченню більш повної збалансованості професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці шляхом видачі ваучерів 5 особам з числа встановлених категорій осіб та підтвердженням результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Протягом року

Виконкоми міської, сільськи х(селищ них) рад, районний центр зайняості, роботодавці району

 

 

 

 

 

 

Оволодіння новими компетенціями, які потрібні на сучасному   ринку праці

       Запроваджувати  інновації у вирішенні питань зайнятості населення на основі онлайн-технологій, а саме створення та розповсюдження відеорезюме, проведення скайп-переговорів, скайп-конференцій,  створення банку відеовакансій тощо.

 

Протягом року

Районний центр зайнятості, роботодавці району

 

 

 

 

 

 

Сприяння зайнятості   населення

3 метою мотивації до вибору професій, затребуваних у реальному секторі економіки, професійної адаптації на виробництві та продовження активного трудового життя  підвищення охоплення незайнятих громадян профорієнтаційними послугами, забезпечити проведення профорієнтаційної роботи на основі соціального партнерства з різними цільовими групами незайнятого населення та досягнення рівня охоплення даними послугами  до 95% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних.

Протягом року

Відділ освіти, районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

Сприяння зайнятості   населення

*кількість може бути змінена за результатами затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року

осіб

1397

1000

66,7

950

95,0

Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних

%

19,6

33,0

х

35,0

х

Кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них:

осіб

402

350

175,0

300

85,7

працевлаштовано

осіб

43

60

100,0

60

100,0


Ринок праці. Зайнятість населення
 

Очікувані результати в 2016 році

Станом на 01.10.2016 кількість вільних робочих місць, зареєстрованих в центрі зайнятості, становить 76 одиниць. Навантаження на 1 вільне місце складає  майже 15 осіб.

Мали статус безробітного протягом звітного періоду 3225 безробітних. 

У 2016 році очікується:

- працевлаштувати  1600 осіб з числа тих, які звернуться за сприянням у працевлаштуванні до  служби зайнятості, з них безробітних - 1050  осіб, в тому числі:  шляхом компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям -  46 осіб, шляхом  сприяння організації власної справи - 4 особи;

- залучити до участі у громадських  та тимчасових роботах 1100 безробітних;

- здійснити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  400 осіб;

- до кінця 2016 року послугами центру зайнятості скористаються 350 безробітних – внутрішньо переміщених осіб, з них 60 будуть працевлаштовані, в тому числі  26 осіб за рахунок компенсації роботодавцю витрат на заробітну плату.

4.2. Ринок праці. Зайнятість населення

Сьогодні, проблема зайнятості – одна з найактуальніших проблем економічного розвитку та одна з найважливіших, яка характеризує  загальний стан макроекономіки, та дає уявлення про її ефективність.

Одним із найбільших завдань кожної країни залишається забезпечення безробітних її громадян місцем роботи, а відповідно і заробітком, що буде забезпечувати їй можливість купити товари та послуги, що необхідні для життя.

Безробіття вважається, з одного боку важливим стимулятором активності працездатного населення, з другого – великою громадською проблемою.

Актуальні проблеми:

- вимушена неповна та неофіційна зайнятість, приховане безробіття;

- висока частка безробіття серед молоді;

- низька оплата праці у більшості галузей економіки переважно сільської місцевості;

- зниження престижності багатьох видів професій;

- невідповідність отриманим професіям потребам ринку праці регіону;

- значний відтік (міграція) населення у працездатному віці.

Головна  ціль  - створення соціально-економічних і організаційних умов забезпечення повної, продуктивної, вільно обраної зайнятості, розширення сфери прикладання праці,  подолання наслідків АТО,  негативних тенденцій у сфері  зайнятості населення та ринку праці  району, створення належних умов для гідної праці як основи зростання добробуту населення, розвитку трудового потенціалу, підвищення ефективності соціального захисту населення від безробіття.

Програмою передбачені заходи, виконання яких сприятиме стимулюванню створення нових робочих місць, підвищенню рівня зайнятості сільського населення, розвитку підприємницької діяльності, посиленню мотивації до легальної зайнятості, реформуванню системи підготовки кадрів.

Основні завдання на 2017 рік:

- стимулювання роботодавців до збереження та створення нових робочих місць з гідними умовами праці  у пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки шляхом компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування за кожну особу;

-  сприяння       працевлаштуванню       на       нові       робочі       місця       недостатньо конкурентноспроможних громадян;

-  посилення взаємодії з роботодавцями, розвиток соціального партнерства у вирішенні питань зайнятості населення;

-  сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення;

- сприяння   диверсифікації   зайнятості   сільського   населення,   розвитку   соціальної інфраструктури на селі;

- сприяння забезпеченню більш повної збалансованості професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці шляхом професійної орієнтації,  підготовки  та перепідготовки  незайнятого  населення  за професіями,  що користуються попитом на ринку праці, під конкретні робочі місця за замовленням роботодавців, в т.ч. шляхом видачі ваучерів особам відповідним категорій та підтвердження  результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями;

- підвищення якості робочої сили шляхом підвищення кваліфікації,в т.ч. через механізм неформального навчання;

- розширення форм роботи щодо орієнтації молоді на здобуття робітничих професій;

- сприяння  професійній  підготовці та трудовій зайнятості  осіб,  які  потребують додаткового соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в тому числі молоді, дітей-сиріт, дітей-інвалідів та тих, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, громадян, з обмеженими фізичними можливостями;

- сприяння   легалізації   тіньової   зайнятості,   виявленню   фактів   неформальних трудових відносин і забезпеченню відповідного оформлення стосунків з найманими працівниками.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця за сприянням державної служби зайнятості не менше 1650*  незайнятих громадян, в тому числі безробітних – 1085* осіб;

- забезпечення тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в оплачуваних громадських  та тимчасових роботах  1000* безробітних;

- здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 500*  безробітним;

- працевлаштування шляхом компенсації єдиного соціального внеску 50* безробітним;

- стимулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб відповідно до ст.241 Закону України «Про зайнятість населення», в тому числі компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО  - 30* осіб, компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа ВПО, на перепідготовку та підвищення кваліфікації -1* особа, компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування -1* особа; компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО  витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування -1* особа.

- сприяння    одноразової    виплати        допомоги    по    безробіттю    для    організації підприємницької діяльності, з залученням усіх видів фінансової допомоги, разом з місцевими органами влади відповідно до потреби місцевих громад.

*кількість може бути змінена за результатами затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів бюджетів міст та району та у разі потреби за рахунок коштів підприємств, установ, організацій,  Фонду соціального захисту інвалідів та других виконавців Програми  в межах затверджених кошторисних видатків та у відповідності до покладених на них функцій.

ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці, всього

тис.грн.

622690,1

702394,4

112,8

756692,0

107,7

в тому числі штатних працівників

тис.грн.

590458,1

666036,7

112,8

712942,0

107,7

Середньооблікова чисельність штатних працівників

осіб

14794

13456

91,0

13416

99,7

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

3326,0

4124,8

124,0

4428,0

107,0

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року

тис.грн.

2746,2

524,2

-

-

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

на економічно активних підприємствах

тис.грн.

2746,2

524,2

-

-

-

на підприємствах-банкрутах

тис.грн.

-

-

-

-

-

на економічно неактивних підприємствах

тис.грн.

-

-

-

-

-

Темп погашення заборгованості по заробітній платі підприємств комунальної власності (у порівнянні до показників на початок року)

%

-

80,9

х

100,0

х

 

Доходи населення та заробітна плата (очікуване 2016)

Середній розмір заробітної плати станом на 01.10.2016 року у Волноваському районі склав 3369,0 грн., що складає 110,1% від  аналогічного періоду 2015 року. Відповідно до  статистичних даних (оперативна уточнена інформація) станом на 01.10.2016 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в порівнянні з 01.01.2016  роком зменшилась  на  2746,2 тис.грн. та склала 524,2 тис.грн. 

Заборгованість мають Волноваський ВУВГ КП «Вода Донбасу» (289 осіб не отримали заробітну плату на загальну суму 148,0тис.грн., Тельманів-ське ВУВГ КП «Вода Донбасу» (248 осіб не отримали заробітну плату на загальну суму  292 тис. грн., ПАТ «Тельманівський кар’єр» (38  осіб не отримали заробітну плату на загальну суму 84,2 тис. грн.).

Заборгованість в цілому виникла на підприємствах комунальної форми власності та підприємствах які увійшли до складу Волноваського району з інших районів Донецької області. Питання погашення заборгованості із заробітної плати на даних підприємствах не є можливим через недофінасуваня з державного бюджету. На підприємствах приватної форми власності де є заборгованість із заробітної плати розроблені графіки погашення заборгованості та надані районної комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності яка контролює строки виконання даних графіків.

Стан справ з виплати заробітної плати і погашення її заборгованості розглядається на засіданнях районної комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності. За 10 місяців  2016 року проведено 11 засідань районної комісії, на яких розглянута діяльність та прийняти відповідні заходи по  31  підприємствам – боржникам   (багато з них викликалися неодноразово).  Це підприємства-боржники, які мають заборгованість із заробітної плати, податкові борги, борги до Пенсійного фонду, ФСС на випадок безробіття, а також підприємства, що порушують виконання законодавства про працю в частині виплати заробітної плати менше установленого законодавством мінімуму та інші. До прокуратури Волноваського району спільно з ПФУ у Волноваському районі  направлено 1 лист  з проханням прийняти заходи прокурорського реагування до  керівників підприємств, які порушують виконання законодавств про працю.

Протягом року в районі здійснювались заходи, спрямовані на реалізацію державної політики по запобіганню та профілактиці виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань та активізацію роз’яснювальної роботи з метою профілактики травматизму.                                          

Здійснюється моніторинг стану виплати заробітної плати в районі у розмірах, не нижче встановлених законодавством України.        

Заходи

 

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

 

 «Доходи населення та заробітна плата» на 2017 рік 

 

 

Зміст  заходу

Термін  виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис грн.

Очікуваний

 результат

 

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

 

місцевих бюджетів

 підпри-ємств

Інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Здійснення моніторингу стану виплати заробітної плати в районі у розмірах, не нижче встановленого законодавством України та забезпечення зростання рівня оплати праці

Протягом року

УСЗН

 

 

 

 

 

 

 

Покращення рівня життя населення

2. Забезпечення проведення моніторингу за своєчасністю виплати заробітної плати, недопущення її заборгованості, ініціювання притягнення до відповідальності керівників підприємств, установ та організацій району, які порушують вимоги  діючого законодавства про оплату праці через районну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності

Протягом року

 

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Ліквідація заборгованості по заробітній платі та різним соціальним виплатам

3. Здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності середнього та малого бізнесу з питань додержання законодавства про працю, зокрема в частині виплати заробітної плати не нижче встановленого законодавством мінімуму, а також з питань наявності трудових договорів з найманими працівниками  з метою легалізації трудових відносин.

Протягом року

 

 

УСЗН, ДПІ,

центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення додержання законодавства про працю

4. Здійснення аналізу у сфері нормування праці.

Протягом року

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Покращення стану нормування праці

5. Під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів надавати рекомендації стосовно включення до колективних договорів положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Протягом року

 

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

6.Забеспечення здійснення соціального діалогу та функціонування тристоронньої соціально-економічної ради.

Протягом року

 

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Прийняття участі соціального діалогу щодо додержання законодавства про працю.

7.Забезпечення укладення територіальної угоди та її виконання.

Протягом року

 

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Прийняття участі щодо забезпечення укладення територіальної угоди

8.Організація проведення семінарів, нарад, зустрічей, круглих столів, інших заходів з питань соціально-трудових відносин.

Протягом року

 

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Прийняття участі  в проведені семінарів, нарадах, зустрічах и т.д. (2 заходи)

9. Організація і проведення семінарів-нарад із спеціалістами з охорони праці підприємств району

Протягом року

 

УСЗН

ФССВНВВ

Міжрай

СЕС

РВМНС

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня підготовки спеціалістів з питань охорони праці           (2 заходи)

10. Здійснення заходів по впровадженню системи управління охороною праці на підприємствах району з метою  поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Протягом року

 

УСЗН

ФССВНВВ

Міжрай

СЕС

РВМНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення стану безпеки та гігієни праці

11. Здійснення заходів щодо забезпечення включення до колективних договорів підприємств,  установ та організацій всіх форм власності   найважливіших питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та  заходів щодо підвищення соціальної захищеності працівників.

Протягом року

 

УСЗН

ФССВНВВ

Міжрай

СЕС

РВМНС

 

 

 

 

 

 

 

Профілактика  травматизму та профзахворювань, соціальна захищеність працівників

12. Здійснення постійного контролю за своєчасністю  проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах і організаціях району та сприяння повному виконанню роботодавцями  законодавства про охорону праці

Протягом року

 

УСЗН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення умов праці робітників

13. Забезпечення проведення   обліку та аналізу травматизму  виробничого та невиробничого характеру для розробки комплексних заходів з метою зниження травматизму та профзахворювань в районі.

Протягом року

 

УСЗН

ФССВНВВ

Міжрай

СЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зниження рівня виробничого та не виробничого травматизму

14. Виконання положень Генеральної, Регіональної та Галузевої угод з метою створення на основі принципів соціального партнерства, умов ефективного розвитку економіки, гідної праці і відпочинку працівників, підвищення якості рівня життя населення.

Протягом року

 

Профспілки, організація робото дав-ців,

УСЗН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення умов праці

15.Організація проведення засідань районної ради з питань   виробничого та невиробничого травматизму,  поліпшення безпеки життєдіяльності  населення району.

 

Протягом року

 

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Попередження та запобігання травматизму

ВСЬОГО

х

х

-

-

-

-

-

-

 


4.3. Доходи населення та заробітна плата

Доходи населення, їхній рівень, структура, засоби одержання і диференціація є показниками соціально-економічного стану суспільства та визначають його добробут.

Нарахована заробітна плата є одним з основних індикаторів соціального розвитку району і залишається для більшості населення основним джерелом доходів.

Протягом 2017 року передбачається отримати від суб’єктів господарювання району фонд оплати праці в сумі 756,7 млн.грн., що складатиме 107,7% до очікуваного в 2016 році. При цьому майже на рівні поточного року залишається чисельність працюючих.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника в районі планується в сумі 4428,0 грн., це на  7,0%  більше проти 2016 року.

Головна ціль – підвищення рівня доходів населення, ліквідація заборгованості по заробітній платі.

Актуальні проблеми:

- використання   робочої   сили    без   оформлення   відповідно   до законодавства трудових відносин з роботодавцем;

- виплата «тіньової» заробітної плати;

- збільшення випатків невиробничого травматизму.

Основні завдання на 2017 рік:

-   забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання;

-   забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати;

-  зростання середньомісячного розміру заробітної плати робітників, зайнятих у галузях економіки;

-  забезпечення виконання умов колективних договорів з питань оплати праці в повному обсязі;

-  організація проведення семінарів, нарад, зустрічей, круглих столів, інших заходів з питань соціально-трудових відносин;

- розширення бази оподаткування суб’єктів господарювання за рахунок легалізації доходів найманих працівників у вигляді заробітної плати, від операцій з рухомим та нерухомим майном;

- здійснення державного контролю за якістю та своєчасністю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  стовідсоткове погашення заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємствах району та недопущення виникнення нової заборгованості;

-  зростання середньомісячної заробітної плати робітників, зайнятих в галузях економіки, враховуючи підвищення соціальних стандартів,  складе  7%;

-   зниження рівня травматизму виробничого та невиробничого характеру  та рівня професійної захворюваності працюючих на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності.

Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів буде здійснюватись за рахунок позабюджетних коштів та коштів підприємств.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Пенсійне забезпечення та соціальне страхування» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Забезпечення погашення заборгованості по внескам до бюджету Пенсійного фонду

Протягом року

 

 

 

 

 

 

ПФУ

-

-

-

-

-

-

Заборгованість на 2017 рік планується в сумі 4006,5 тис. грн., з них 640,1 тис. грн. недоїмка по внескам. Темп зменшення заборгованості економічно-активних платників складе  5%.

2. Забезпечення покращення якості обслуговування громадян та підвищення розміру пенсій

Протягом року

 

 

ПФУ

-

-

-

-

-

-

Середньомісячний розмір пенсії  зросте на 8,1% і становитиме 2204,96 грн.

ВСЬОГО:

х

х

-

-

-

-

-

-

х

 

                                 Пенсійне забезпечення та соціальне страхування (очікуване за 2016 рік)

На обліку в управлінні Пенсійного фонду України у Волноваському районі перебуває 41,3 тис. пенсіонерів. Пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» отримують 38,7 тис. осіб, або 93,9%, з них 35,0 тис., або 90,4%, отримують пенсію за віком.

Середній розмір пенсії по району станом на 01.10.2016 становить 1980,11 грн. проти 1808,29 грн. на 1 січня 2016 року. Середній розмір пенсії за Законом  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - 1796,35 грн., за «військовим» - 2223,55 грн.

Чисельність одержувачів пенсій через банківські установи, уповноважені на здійснення пенсійних виплат, становить 19,6 тис. осіб. Їхня питома вага  в загальній чисельності пенсіонерів становить 47,6%. Через поштові підприємства одержують пенсійні виплати 21,7 тис. пенсіонерів (52,4%). Потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги за 12 місяців 2016 року очікується в розмірі 1217954,2 тис. грн., або 112,6% до Програми, середній розмір пенсії в 2016 році становитиме 2039,75 грн., або 106,5% до Програми. Очікувані видатки у 2016 році складуть 1217954,2 тис. грн., що на 160464,7 тис. грн. більше в порівнянні з 2015 роком, або на 15,2% та до Програми 112,6%. Середньорічна кількість одержувачів пенсій становитиме 41,3 тис. осіб, або 104,5 % до Програми. В 2016 році очікується надходження власних  коштів в розрізі показників: кошти по відшкодуванню витрат  на виплату та доставку пільгових пенсій по Сп. № 1 – 3035,7 тис. грн., по Сп. № 2 – 6017,0 тис. грн., кошти банків за користування тимчасово вільними коштами – 342,4 тис. грн., кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України, - 188,7 тис. грн. та інші надходження – 122,2 тис. грн. Загальні надходження в 2016 році очікуються в розмірі 9706,0 тис. грн., в порівнянні з 2015 роком зменшаться на 34,1%, очікуване виконання програми економічного і соціального розвитку. 

Волноваського району становитиме 58,6%, що на 6862,9 тис. грн. менше запланованих надходжень по Програмі на 2016 рік.

Причини та суми недоотримання власних надходжень згідно Програми на 2016 рік:

- реорганізація підприємств залізничного транспорту шляхом злиття та приєднання до філії «Донецька залізниці» ПАТ «Укрзалізниця» в м. Красний Лиман – 1127,3 тис. грн., з них: Локомотивне депо – 270,7 тис. грн., Вагонне депо – 360,5 тис. грн., Дистанція колії – 35,0 тис. грн., Хлібодарівське кар’єроуправління – 461,1 тис. грн. (підпорядкувалось до Філії «Центр управління промисловістю» м. Київ);

- ліквідація Хіміко-металургійної фабрики як структурного підрозділу ММК ім. Ілліча,  правонаступником якої є  ММК ім. Ілліча – 3041,2 тис. грн.;

- набрання чинності Закону України від 12 листопада 2015 року № 802-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» щодо уточнення об’єкта оподаткування для платників, що обрали спрощену систему оподаткування», відповідно до якого не відшкодовуються пільгові пенсії сільськогосподарськими підприємствами, які знаходяться на IV групі єдиного податку  - 1423,0 тис. грн.;

- несплата поточних нарахувань підприємствами району – 1271,4тис.грн.

На кінець 2016 року очікується загальна сума боргу до бюджету ПФУ в сумі 4006,5 тис.грн., що на 1571,8 тис.грн. більше, ніж на кінець 2015 року, що в 2,5 рази більше Програми. Це пов`язано зі зростанням заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, найбільше зростання очікується по підприємствам: ПАТ «Тельманівський кар`єр» - на 634,0 тис.грн. (підприємство не веде діяльність), ТОВ “Соціальне відродження Донбасу” – на 716,6 тис.грн. (підприємство в стадії санації), КСП  «Леніна» - на 206,1 тис.грн. (не знаходиться за юридичною адресою) та КЛПУ РПД Волноваського району – на 265,0 тис.грн. (підприємство знаходиться на непідконтрольній українській владі території).  Заборгованість зі сплати страхових внесків в порівнянні з початком року зросте на  в 6,4 рази та складе 663,6 тис.грн. (причиною є перехідні залишки заборгованості з Тельманівського району). Всі ці підприємства є економічно-активними платниками, що вплинуло на очікуваний темп зростання заборгованості на 2016 рік – 71,7%. Через відсутність коштів на сплату судового збору з метою стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій у судовому порядку, управління не має можливості стягувати заборгованість. 

4.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Пенсійне забезпечення є однією з основних гарантій матеріального забезпечення непрацездатних громадян.

У 2017   році    планується надходження власних коштів   у   розмірі 10000,0   тис.грн.,  що    на    3,0% більше  в порівнянні   з 2016 роком  або на 294,0 тис.грн.

На 2017 рік загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги становитиме 1274721,9 тис. грн., що на 56767,7 тис.грн. більше у порівнянні з 2016 роком, або на 4,9%. Кількість одержувачів пенсій становитиме 41,1 тис. осіб. Середньомісячний розмір пенсії планується у розмірі 2204,96 грн., що на 8,1% більше очікуваного розміру пенсії в 2016 році.    

Одним з складових питань по збільшенню власних коштів є погашення заборгованості. Заборгованість до бюджету Пенсійного фонду  у 2017 році буде складати 4006,5 тис.грн.

Темп зменшення заборгованості в 2017 році економічно-активних платників до бюджету ПФУ планується в розмірі 5%.

Головна мета – забезпечення стабільної та своєчасної виплати пенсій,додержання конституційних прав громадян щодо звернень до органів Пенсійного фонду, забезпечення якісного прийому громадян.

Актуальні проблеми:

- низький рівень надходження власних коштів, на які впливає проведення антитерористичної операції, в порівнянні з великими видатками, що пов’язано з великою кількістю пенсіонерів – переселенців з непідконтрольних українській владі територій   Донецької   та   Луганської   областей   (майже 20,5 тис.осіб);

- заборгованість до ПФУ;

- значні борги по невідшкодованих сумах пенсій, призначених на пільгових умовах.  

 Основні завдання на 2017 рік:

- забезпечення надходження власних коштів до Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій та грошової допомоги та організація ефективної роботи по стягненню заборгованості до бюджету ПФУ;

- покращення якості обслуговування громадян;

- забезпечення   повноти   та   достовірності   реєстру   застрахованих  осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, сприяння легалізації трудових відносин та доходів громадян;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- збільшення надходження власних коштів на 3,0%;

- зростання середньомісячного розміру виплати пенсій на 1 пенсіонера на 8,1%;

- зменшення суми недоїмки до бюджету управління на 3,5%;

- покращення якості обслуговування громадян.

Ресурсне забезпечення:

Видатки на виплату пенсій будуть забезпечуватись за рахунок власних надходжень та коштів державного бюджету. 

ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма    до очік.вик. 2016 року, %

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню

 

 

 

 

 

 

Власні доходи Пенсійного фонду України

тис.грн.

 

14735,3

 

9706,0

 

58,6

 

10000,0

 

103,0

 

Видатки Пенсійного фонду України

тис.грн.

 

1057489,5

 

1217954,2

 

112,6

 

1274721,9

 

104,9

Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на кінець року

тис.грн.

 

2434,7

 

4006,5

 

в 2,5 р.б.

 

4006,5

 

100,0

 в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України

тис.грн.

 

103,3

 

663,6

 

в 6,4 р.б.

 

640,1

 

96,5

Темп зростання (зменшення) заборгованості економічно активних платників до бюджету Пенсійного фонду

%

 

78,4

 

71,7

 

х

 

-5,0

 

х

Загальна потреба в коштах на виплату   пенсій та   грошової допомоги

тис.грн.

1057489,5

1217954,2

112,6

1274721,9

104,9

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)

тис.осіб

46,4

41,3

104,5

41,1

99,5

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера

грн.

1808,29

2039,75

106,5

2204,96

108,1

 

4.5. Соціальний захист населення

Соціальний захист населення є комплексом економічних, соціальних та правових заходів і сукупністю інститутів, що забезпечують усім громадянам країни рівні можливості для підтримання певного рівня життя, а також допомогу окремим соціальним групам населення. 

Головна мета – реалізація державних програм комплексної адресної підтримки сімей з дітьми, сімей, у складі яких є інваліди з дитинства та діти – психічно хворі особи, які потребують постійного догляду, а також різних категорій малозабезпечених сімей.

Актуальні проблеми:

- не забезпечено в повному обсязі фінансування на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян;

- ускладненість надання якісних соціальних послуг через відсутність матеріально-технічного обладнання та кадрового забезпечення.

  Основні завдання на 2017 рік:

- забезпечення своєчасних виплат державних видів допомоги у розмірах, визначених законодавством;

- забезпечення адресної соціальної допомоги інвалідам, ветеранам праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям залежно від майнового стану і доходів сім’ї;

- надання якісних послуг отримувачам допомоги з максимального зручністю та мінімальними затратами;

- продовження запровадження механізму надання всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою;

- забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів, ветеранів всіх категорій та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  Кількісні та якісні показники:

- своєчасне призначення та виплата всіх видів державних соціальних допомог, пільг, компенсацій та субсидій малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми;

- належне забезпечення соціального захисту інвалідів.

  Ресурсне забезпечення:

реалізація заходів буде здійснюватися за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Соціальний захист населення»

на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Призначення і виплата компенсаційних виплат фізичним особам за надані послуги згідно Закону України “Про соціальні послуги” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2007 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”.

Протягом року

УСЗН

272,9

 

 

272,9

 

 

Соціальна підтримка осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах-

125 осіб

2. Призначення та виплата щомісячних стипендій особам , яким виповнилося 100 і більше років за рішенням районної ради

Протягом року

УСЗН

20,3

 

 

20,3

 

 

Соціальний захист людей похилого віку – 5 осіб

3. Проведення заходів щодо підготовки та проведення в районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи

Протягом року

УСЗН

86,3

 

 

86,3

 

 

Соціальна підтримка потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 235 осіб

4. Надання соціальної підтримки бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі,  шляхом забезпечення постійного  оновлення банку даних зазначеної категорії громадян, координації роботи оперативного штабу для вжиття термінових заходів під час надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період, продовження роботи

 пункту прийому від населення гуманітарної допомоги, сприяння формуванню фондів житла для тимчасового проживання бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Протягом року

УСЗН, територіальний центр соціального обслугову-вання пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

 

 

 

 

 

 

Соціальна підтримка бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі – 50 осіб

5.Забезпечення відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ЛНА на ЧАЕС 1,2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017

Протягом року

УСЗН

23,0

 

 

23,0

 

 

Соціальна підтримка потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 13 осіб

6.Забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році

Протягом року

УСЗН

418,1

 

 

418,1

 

 

Соціальний захист пільгової категорії громадян - 25000 осіб

7. Забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 року

Протягом року

УСЗН

717,2

 

 

717,2

 

 

Соціальний захист пільгової категорії громадян - 25000 осіб

8. Забезпечення фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік

Протягом року

УСЗН

93,1

 

 

93,1

 

 

Соціальний захист пільгової категорії населення -300 осіб

9. Забезпечення санаторно - курортними путівкам деяких категорій громадян згідно Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Протягом року

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та інвалідів -532 особи

10. Забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів»  

Протягом року

УСЗН,

заводи – виробники (згідно ЦБІ)

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації – 828 осіб

11. Забезпечення виконання програми покращення  умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації

Протягом року

УСЗН

199,0

 

 

199,0

 

 

Своєчасне, якісне  надання населенню району, в т.ч. ВПО різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій 

12. Забезпечення функціонування, своєчасного  оновлення та підтримки в актуальному стані Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік переміщених осіб

Протягом року

УСЗН

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

 

13. Забезпечення виконання районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, перепідготовки учасників АТО на 2016-2017  роки

Протягом року

УСЗН

50,0

 

 

50,0

 

 

Соціальна підтримка, адаптація, реабілітація та професійна перепідготовка учасників АТО

РАЗОМ

х

х

1879,9

-

-

1879,9

-

-

х 

4.1. Соціальний захист населення (очікуване 2016 рік)

Одним із напрямків соціальної політики в районі є реалізація державних програм комплексної адресної підтримки сімей з дітьми, сімей, у складі яких є інваліди з дитинства та діти – інваліди, психічно хворі особи, які потребують постійного догляду, а також різних категорій малозабезпечених сімей.

В  2016 році в районі 5,1 тис. сімей одержують допомогу згідно Закону України „Про допомогу з дітьми”, видатки бюджету на виплату цієї допомоги до кінця року очікуються 85087,3 тис.грн.

Близько 9,2 тис. сімей району одержують в поточному році житлову субсидію, до кінця 2016 року видатки бюджету складуть 128 570,0 тис.грн. Середній розмір субсидії (згідно відомостей станом на 01.10.2016 р.): на оплату ЖКП  складає – 1 100,00 грн. в місяць, на тверде паливо – 2 300,00 грн.

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, керуючись постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» в управлінні станом на 26.10.2016 обліковано 43687 осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

Контингент громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в районі станом на 01.10.2016 складає 525 осіб, у тому числі:

- 1 категорії – 181 особа;

- 2 категорії –168 осіб;

- 3 категорія – 107 осіб;

- діти - 42 особи;

27 сімей отримують пільги внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

З метою соціального захисту зазначеної категорії громадян  постійно проводиться робота щодо здійснення організації їх оздоровлення, проведення соціальних виплат на харчування, компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, допомоги на оздоровлення, надання пільг на медичне обслуговування, відшкодування витрат на надання додаткової відпустки та ін.

Організація видачі санаторно-курортних путівок здійснюється на підставі рішень комісії, створеної при райдержадміністрації, з урахуванням стану здоров’я постраждалих від Чорнобильської катастрофи. За 10 місяців 2016 року управлінням видано 14 путівок. Управлінням постійно проводиться роз’яснювальна робота серед постраждалого населення щодо можливості отримання санаторно-курортного лікування.

На даний час перебуває на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків 29,6 тис.осіб. База Реєстру пільговиків використовується для щомісячного автоматизованого звіряння інформації при розрахунках з житлово-комунальними організаціями та підприємствами – надавачами послуг за надані пільги.

Для підтримки Реєстру пільговиків в актуальному стані до управління щомісяця надходять від відділу реєстрації актів цивільного стану, селищних і сільських рад та будинкоуправлінь списки пільговиків, які померли та вибули.

До кінця 2016 року очікується звернення пільговиків таких категорій: учасники бойових дій, багатодітні сім’ї, пенсіонери за віком та інш., і на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, буде перебувати до кінця 2016 року 29,7 тис.осіб.

Кількість громадян пільгової категорії згідно Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”,  „Про жертви нацистських переслідувань”, „Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок  аварії  на ЧАЕС”, Кодекс Цивільного захисту України, „Про службу безпеки України”, „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, ЗУ «Про культуру», „Про освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справи”, “Про охорону дитинства” на отримання до кінця 2016 року твердого побутового палива, а згідно Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та «Про охорону дитинства» і скрапленого балонного газу складе 1,74 тис.чол. Видатки бюджету на надання пільг на вугілля та газ вищезазначеним категоріям громадянам складуть близько 2,316 млн.грн..

В 2016 році кількість громадян пільгової категорії згідно Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний захист дітей війни”,  „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, „Про жертви нацистських переслідувань”, „Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок  аварії  на ЧАЕС”, „Про службу безпеки України”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Основ законодавства України про культуру, „Про освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справи”, “Про охорону дитинства” складе 28,1 тис.чол. Видатки бюджету на надання пільг вищезазначеним категоріям громадянам складуть близько 20,7 млн.грн.

У співпраці з районним Комітетом забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур управління постійно сприяє виконанню заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення в районі. При проектуванні та будівництві нових об’єктів в населених пунктах району обов’язковим пунктом є будівництво пандусів, з’їздів та поручнів.З метою забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення управління постійно надає до районного Комітету доступності відомості про осіб, які пересуваються на інвалідних візках

Підтримка сім’ї, дітей і молоді

(очікуване 2016)

В 2016 році велика робота була проведена в районі з реалізації сімейної та молодіжної політики

Велика увага була приділена оздоровленню дітей пільгових категорій. Протягом року проводились заходи щодо підтримки та збереження останнього оздоровчого закладу ім.Кості Бабіна, який залишився на території району. Завдяки спільній роботі райдержадміністрації та управління сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації дитячому оздоровчому закладу було виділено 750 тис.грн. з обласного бюджету на розвиток. Завдяки цим коштам вдалось закінчити ремонт басейну та провести оздоровчу зміну. Волноваська райдержадміністрація разом з міською радою придбало путівок на суму 530 тис.грн.

При підтримці народного депутата України  та  громадських організацій інших областей  понад 800 дітей нашого району відвідали Луцьк, Буковель, Івано-Франківщину та інші міста. На оздоровлення дітей пільгових категорій було виділено понад 3 млн.грн. різними формами оздоровлення було оздоровлено 2495 дітей пільгових категорій.

Велика увага приділялась протягом року патріотичному вихованню молоді. Проводились молодіжні заходи с молоддю присвячені «Дню сім’ї», «Дню матері», «Дню молоді в Україні», «Дню незалежності» та інші.

В районі діють волонтерські групи, що надають практичну допомогу учасникам війни,  вдовам,  ветеранам праці та переселенцям . Відділом проводилась робота по підтримці молоді, яка знаходиться на першій лінії оборони. В МДЦ им. «Молода гвардія» була організована спеціальна зміна для цієї категорії дітей. Спільно з громадськими організаціями проводились заходи для козачат та скаутів рух,яких лише починається в нашому районі.

Протягом року проводилась робота по підтримці обдарованої молоді району. Молодь не лише мала можливість приймати участь в районних , обласних та Всеукраїнських заходах.  Налажується співробітництво з громадськими організаціями: «Промінь-ІФ» та «Волинь-2014» .

 На сьогодні є можливість обдарованій молоді реалізувати себе в різних сферах: музиці, танцях, вокалі, образотворчому мистецтві та спорті.

 В районі проводяться різноманітні заходи:  по відродженню національних свят, свята на честь ювілейних дат, фестивалі, конкурси, вечорниці, зустрічі, виховні години, вечори запитань та відповідей, виставки, козацькі розваги до сільських свят   спрямовані на розвиток і реалізацію потреб  молоді.

 З метою  попередження злочинності, правопорушень, бездоглядності, бродяжництва, насильства в сім’ї та безвідповідального батьківства  в районі функціонує районна рада з координації дій щодо попередження насильства в сім»ї та соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах».

Протягом 2016 року було проведено 4 засідання ради, на яких проведено обговорення інспектування справ тих сімей, які стоять на обліку в районній раді, розглянуті повідомлення про вчинення насильства в сім’ї, обговорено план роботи на   2017 рік. Члени районної ради прийняли участь в обласному семінарі з насильства в сім’ї на,  якому були створені «мобільні групи».

З 10 заходів, які були заплановані  Програмою на рік, планується виконання - 10. На їх виконання направлено 4368,5 тис.грн., що в 6 разів перевищує фінансування на рік, з них: кошти обласного бюджету - 250,0 тис.грн. районного бюджету – 735,0 тис.грн., кошти підприємств-376,0тис.грн., з інших джерел – 3007,5 тис.грн.

4.6. Підтримка сімї, дітей та молоді

Соціально-економічний стан в країні потребує зосередження зусиль фахівців державних і недержавних установ та організацій для вирішення комплексу найгостріших питань, пов’язаних з попередженням асоціальної поведінки дітей, підлітків та молоді, погіршенням становища різних категорій сімей, дітей та молоді. Найуразливіші категорії населення потребують постійного захисту, допомоги і підтримки.

Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді, забезпечення їх прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності, задоволення інтересів та потреб є одним із основних показників ставлення держави до проблем сімей, дітей та молоді.

Головна ціль -  становлення і розвиток молоді, підвищення якості життя молодого покоління, формування патріотичного  почуття щодо позиції держави у світовому просторі;створення умов для зміцнення інституту сім’ї та виконання  своїх соціально-демографічних функцій; забезпечення умов виховання та захисту прав дітей; покращення здоров’я школярів та студентської молоді.

Актуальні проблеми:

- низький рівень зайнятості серед молоді;

- збереження оздоровчого закладу  ім.Кості Бабіна;

- підтримка молодіжних громадських організацій;

- сприяння розвитку здібностей обдарованої та творчої молоді;

- впровадження національно-патріотичного виховання серед молоді4;

- відсутність молодіжної організації щодо підтримки людей з обмеженими можливостями.

 Основні завдання на 2017 рік:

- патріотичне виховання молоді;

- реалізовувати систему комплексних заходів державної ,молодіжної, дитячої, сімейної та гендерної політики в районі;

- удосконалення процесу відбору та підтримки обдарованих дітей та молоді;

- організація дозвілля для дітей, сімей та молоді ;

- оздоровлення дітей пільгових категорій;

- розвиток самозайнятості молоді.

 Кількісні та якісні критерії ефективності:

- активізація участі молоді у всіх сферах життєдіяльності територіальних громад, сприяння розвитку ділової активності та молодіжних ініціатив ;

- покращення стану здоров’я дітей та молоді шляхом оздоровлення в дитячих заміських закладах оздоровлення та відпочинку;

- виховання у школярів любові до України, підготовка хлопців та дівчат до майбутньої служби в армії ,отримання знань з військової підготовки, збільшення інтересу молоді до військової служби у Збройних силах України;

- підтримка волонтерської діяльності молоді.

 Ресурсне забезпечення:

 Загальний обсяг витрат на реалізацію Програми складе 1864,0 тис.грн., в тому числі: 800,0   тис.грн. – за   рахунок    коштів    обласного   бюджету;   680,0 тис.грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету; 384 тис.грн. - за рахунок коштів інших джерел (благодійної допомоги, спонсорства).

Перелік

регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

№ п/п

Назва програми,

замовник

Термін виконання

Коли та яким документом затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі:

Загальний обсяг

фінансування

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

Регіональні програми

1

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення на 2013-2016 роки »

Замовник: відділ у справах сім’ї,  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-279, внесення змін 30.03.2016

.№7/5-94

 

Прийняття програми на 2017-2021 роки

планується у грудні - січні 

688,3

-

688,3

 

-

748,0

-

748,0

-

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

Кількість прийомних сімей, всього

одиниць

7

12

150,0

13

108,3

в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб

12

21

140,0

22

104,8

Кількість дитячих будинків сімейного типу, всього

одиниць

3

3

100,0

3

100,0

в них влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб

22

22

95,6

22

100,0

Кількість створених:

 

 

 

 

 

 

- прийомних сімей

одиниць

-

1

-

1

100,0

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб

1

1

100,0

1

100,0

- дитячих будинків сімейного типу

одиниць

-

-

-

-

-

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб

-

-

-

-

 


Захист  прав дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування

(очікуване виконання у 2016 році)

У районі активізована робота, направлена на практичну реалізацію основних напрямків покращення положення дітей в районі, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в прийомні сім’ї, виявлення та викорінення такого негативного явища, як дитяча бездоглядність, вчинення дітьми правопорушень, попередження насильства в сім’ї.

Станом на 01.11.2016 року у Волноваському районі функціонує 12 прийомних сімей, в яких виховується 21 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких проживає 21 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Протягом 2016 року службою у справах дітей Волноваської райдержадміністрації була створена 1 прийомна сім'я, в яку було влаштовано 1 дитину сироту. Додатково в прийомні сім′ї було влаштовано  2 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування. Загалом показники влаштування дітей до прийомних сімей порівняно до 2015 року збільшилися на 1 дитину. Передано під опіку 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 8 дітей меньше порівняно до 2015 року.

Станом на 01.11.2016 року на обліку в службі у справах дітей перебуває 30 дітей, які проживають в сім′ях, що опинились у складних життєвих обставинах, що порівняно до аналогічного періоду 2015 року більше на 10 дітей, тобто на 33%.

Протягом 2016 року, з метою збереження біологічної сім′ї, очікувалось зменшення направлень позовних заяв до суду на батьків, які не виконують батьківські обов′язки щодо виховання, утримання та навчання дітей. Станом на 01.11.2016 року до суду направлено 8 позовів, що порівняно до аналогічного періоду 2015 року  на 1 позов більше.

 В районі регулярно здійснюються рейди "Сім"я" з метою виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної допомоги. Очікувалось перевірити умови проживання всіх дітей, які проживають в сім′ях , що опинились у складних життєвих обставинах, прийомні сім′ї, дитячі будинки сімейного типу. Заплановані заходи виконані.

        Серед проблем,  які виникають в процесі роботи служби у справах дітей можна назвати: відсутність фінансування, передбаченого для виконання заходів, направлених на пропаганду усиновлення, збереження біологічної сім’ї, попередження бездоглядності, насильства в сім’ї, правопорушень.

     Виконання програми економічного і соціального розвитку з удосконалення захисту  прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах у 2016 році спрямоване на підвищення ефективності соціально-правового захисту дітей зазначеної категорії, забезпечення права дітей на виховання в сімейному оточенні.

4.7. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

У районі активізована робота, направлена на практичну реалізацію основних напрямків покращення положення дітей в районі, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в прийомні сім’ї, виявлення та викорінення такого негативного явища, як дитяча бездоглядність, вчинення дітьми правопорушень, попередження насильства в сім’ї.

Актуальною проблемою галузі є:

- недофінансування коштами, які необхідні для повного функціонування;

- недостатня участь сільських та селищних рад у захисті прав та інтересів дітей.

Головна цільзабезпечення соціального і правового захисту дітей, реалізація права дітей на виховання в сімейному оточенні шляхом попередження виходу дитини з рідної сім’ї; влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання; подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, запобігання соціальному сирітству, насильству в сім’ї.

Основні завдання на 2017 рік:

-   збереження біологічної сім"ї;

-   популяризація національного усиновлення дітей;

-   влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання;

- підвищення   ефективної   роботи  щодо попередження дитячої бездоглядності, безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;

-  виявлення та викорінення найгірших форм дитячої праці;

-   забезпечення правового та соціального захисту дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;

-   нагляд за умовами проживання дітей, які виховуються у сімейних формах виховання.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   створення 1 прийомної сім’ї;

-   зменшення кількості дітей, які  проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах – на 0,6%;

-   покращення умов проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Додаток 3

Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році 

№ п/п

Назва програми, замовник

Термін виконаня

Коли та яким документом  затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

 

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі

Загальний обсяг

фінансуван-ня

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місце-вий бюджет

інші

джере-ла

 

Регіональні програми в галузі освіти

1

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

Відділ освіти РДА

2017

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-53 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-77, 30.03.2016 №7/5-104, 15.06.2016 №7/6-129)

 

 

Прийняття Програми на 2017 рік планується в січні 2017 року

2617,5

-

22617,5

-

5400,0

-

5400,0

-

Організація та забезпечення безперебійної та ефективної роботи навчально-виховних закладів

2

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік.

Відділ освіти РДА

2017

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-54 із змінами, внесеними 30.03.2016 №7/5-105, 15.06.2016 №7/6 -130)

 

Прийняття Програми на 2017 рік планується в січні 2017 року

1402,5

-

1402,5

-

50,0

-

50,0

-

Підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів

3

Програма «Шкільний автобус».

Відділ освіти РДА

2016-2020

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-30

367,7

-

3,67,7

-

1046,4

-

1046,4

-

Забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників

4

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району

Відділ освіти Волноваської РДА**

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-29, 15.06.2016 №7/6 -132

4445,4

-

4445,4

-

-

-

-

-

-

5.

Програма організації харчування учнів у закладах освіти Волноваського району.

Відділ освіти РДА

 

2017

Прийняття Програми на 2017 рік планується в грудні 2016 - січні 2017 року

 

 

 

 

6191,1

 

6191,1

 

Забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням, зменшення кількості захворювання дітей

   

6

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району.

Відділ освіти Волноваської РДА

2017

Рішення районної ради від 30.12.2010 №6/3-34, із змінами від 30.03.2016

№ 7/5-103,   15.06.2016 №7/6-133)

 

Прийняття Програми на 2017 рік планується в січні 2017 року

193,2

 

 

193,2

 

-

 

190,0

 

-

 

190,0

 

-

Виплати стипендій переможцям та учасникам обласних олімпіад,  випускникам загальноосвітніх шкіл, які отримали медалі, організація екскурсійних поїздок до міст України

7

Програма національно-патріотичного виховання учнів.

Відділ освіти Волноваської РДА

2017

Прийняття Програми на 2017 рік планується в грудні 2016 - січні 2017 року

-

-

-

-

80,0

 

80,0

-

Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів

 

Всього:

х

х

29026,3

-

29062,3

-

12957,5

-

12957,5

-

х

 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Захист прав дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування»  у Волноваському районі на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді

-

-

-

-

-

-

Покращення умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

2.Проведення рейдів "Діти вулиці", "Урок",відвідування "Культурно-розважальних закладів", та торгівельних точок

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Організація виїздів до 12 сільських та селищних рад з метою проведення профілактичних заходів спрямованих на попередження соціального сирітства, негативних проявів серед дітей (35 рейдів)

3.Здійснення контролю за умовами проживання, утримання та виховання дітей, які виховуються  в сім"ях які опинились в складних життєвих обставинах

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Підтримка та збереження біологічної сім’ї дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах (організація проведення заходів для 30 дітей)

4.Здійснення контролю щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Служба у справах дітей

-

-

-

-

-

-

Організація та проведення 133 перевірок стану збереження житла, яке належить на праві власності або користуванні дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. Організація проведення перевірок документів за місцем знаходження майна для вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.

5. Здійснення контролю за утриманням і вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

 

 

 

Служба у справах дітей

-

-

-

-

-

-

Забезпечення належного утримання та виховання 237 дітей, які виховуються під опікою, піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу(організація проведення відвідувань дітей  за місцем проживання згідно графіка)

6.Підвищення стану поінформованості учнівської молоді в навчальних закладах району щодо відповідальності за порушення антиалкогольного законодавства та вчинення злочинів адміністративних правопорушень, пов’язаних з наркотиками. Підвищення поінформованості населення району щодо пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування

2017 рік

 

Служба у справах дітей

-

-

-

-

-

-

Виготовлення та розповсюдження серед дітей інформаційного матеріалу з метою підвищення  стану поінформованості учнівської молоді в навчальних закладах району щодо відповідальності за порушення антиалкогольного законодавства та вчинення злочинів і адміністративних правопорушень, пов’язаних з наркотиками.

7.Забезпечення технічної бази служби

Протягом року

Служба у справах дітей

-

-

-

-

-

-

Створення технічних умов для роботи служби (витрати на оновлення антивірусної програми на 5 комп’ютерів, на заміну картриджа, придбання ксерокса)

Всього

х

х

-

-

-

-

-

-

х

 

Заходи 

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Освіта» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Організація якісного безкоштовного харчування:

 

-    учні 1-4 класів – 100% (10 грн. в день, охоплено 2876 учнів)

 

-    вихованці дошкільного відділення НВК (20 грн. в день, охоплено 111 дітей)

 

-    дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування шкіл району – (20 грн. в день, охоплено 146 учнів)

 

-    діти з малозабезпечених сімей (10 грн. в день, охоплено 75 учнів)

Протягом року

 

 

 

Відділ освіти, адміністра-ції шкіл

 

6301,4

 

 

 

5004,2

 

 

 

658,6

 

 

 

 

508,1

 

 

 

130,5

-

-

6191,1

 

 

 

5004,2

 

 

 

548,3

 

 

 

 

508,1

 

 

 

130,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,3

 

 

 

 

 

 

 

110,3

 

 

Виконання Закону “Про охорону дитинства”:

Здійснення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів, дітей- сиріт по школах, учнів з малозабезпечених сімей

2.Виконання програми «Шкільний автобус»

Протягом року

Відділ освіти

1046,4

-

-

1046,4

-

-

Організація підвозу учнів  до місць навчання

3. Охорона праці

Протягом року

Відділ освіти

50,0

-

-

50,0

-

-

Виконання Закону України «Про охорону праці»

4. Доставка підручників

Протягом

року

Відділ освіти

150,0

-

-

150,0

-

-

Поліпшення якості навчання

5. План проведення ремонтів:

 

 

5.1. Капітальний ремонт покрівель Златоустівської ЗОШ, Володимирівської ЗОШ №2, Бугаської ЗОШ

 

5.2. Проведення капітальних ремонтів спортивних залів Благодатненської ЗОШ, Донської ЗОШ

 

5.3. Заміна віконних блоків на металопластикові Волноваської ЗОШ №4, Андріївської ЗОШ, Володимирівської ЗОШ 

 

5.4. Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1, Новотроїцької ЗОШ №4, Володимирівської ЗОШ №2

 

5.5. Ремонт системи опалення Волноваської ЗОШ №1, Волноваської ЗОШ №7

Протягом року

Відділ освіти

5400,0

 

 

900,0

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

 

2400,0

 

 

 

 

 

750,0

 

 

 

 

 

1000,0

-

-

5400,0

 

 

900,0

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

 

2400,0

 

 

 

 

 

750,0

 

 

 

 

 

1000,0

-

-

Підготовка шкіл до роботи в новому навчальному році

6. Оздоровлення дітей

Протягом

року

Відділ освіти

200,0

-

-

200,0

-

-

Виконання ст.24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

7. Організація індивідуального навчання учнів (охоплено 220 дітей)

Протягом року

Відділ освіти

3000,0

-

-

3000,0

-

-

Здобуття загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних здібностей, стану здоров’я

8. Організація навчання за екстернатною  формою (охоплено 300 дітей)

Протягом року

Відділ освіти

560,0

-

-

560,0

-

-

Забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання

9. Реалізація  програми: «Обдаровані діти»:

 

- участь у обласних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах;

 

- виплата стипендій обдарованим дітям

 

 

- проведення районних заходів, змагань

 

- екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання

Протягом року

Відділ освіти

190,0

 

 

5,0

 

 

 

30,0

 

 

 

5,0

 

 

150,0

 

-

-

190,0

 

 

5,0

 

 

 

30,0

 

 

 

5,0

 

 

150,0

 

-

-

Підтримка обдарованих дітей

10. Реалізація інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) з оновленням матеріально-технічної бази Волноваського ліцею Волноваської районної ради Донецької області за адресою Донецька обл., м.Волноваха, вул..Гвардійська, буд.3 (опорна школа)»

Протягом року

Відділ освіти

18402,8

-

18402,8

-

-

-

Термомодерніза-ція будівлі та підвищення її енергоефектив-ності. Планується проведення робіт на суму 21352,8тис.грн. та придбання обладнання та меблів на суму 1050,0 тис.грн.

11. Реконтсрукція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

1017,437

-

-

1017,437

-

-

Забезпечення комфортних умов перебування школярів та вчителів

12. Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

400,0

-

-

400,0

-

-

Підготовка документації для будівництва модульних вугільних котелень

13. Будівництво і реконструкція модульних вугільних котелень (Златоуствська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ)

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

2850,0

-

-

2850,0

-

-

Перенесення котелень з підвальних приміщень навчальних  закладів в нові будови (згідно п.11.2 «Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),  водогрійних котлів та водопідігрівачів с температурою води не вище 115 С0»)

Разом

х

х

39568,037

-

18402,8

21054,937

-

110,3

х 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Кількість дошкільних закладів (на кінець року)

одиниць

47

47

97,9

49

104,3

         в них:

 

 

 

 

 

 

           місць

одиниць

2785

2825

101,4

2845

100,7

           дітей

осіб

2010

2108

107

2200

104,4

Черга до дошкільного закладу

осіб

47

44

46,8

45

102,3

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах на 100 місць

осіб

72

75

105,6

77

102,7

Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року)

одиниць

56

54

94,7

54

100,0

         в них:

 

 

 

 

 

 

           учнівських місць

уч.місць

22133

21783

97,8

21783

100,0

           учнів

осіб

7298

7134

96

7134

100,0

        питома вага учнів, які навчаються в другу зміну

%

-

-

х

-

х

Питома вага учнів, які навчаються українською мовою

%

60,6

65,5

х

65,5

х

Наявність шкільних автобусів

одиниць

17

17

100

17

100,0

Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені загальноосвітні навчальні заклади

осіб

11

10

х

10

100,0

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, що використовують в навчальному процесі комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет

%

93,9

100,0

х

100,0

х

Освіта (очікуване за 2016 рік)

У Волноваському районі проживає 4643 дитини дошкільного віку. Дошкільна освіта представлена 47  дошкільними навчальними закладами (з них функціонують 41), в тому числі 3 НВК (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад). В дошкільних закладах функціонують 115 груп. 

Із закладів, що функціонують -  40 є закладами Міністерства освіти і науки, один відомчий дошкільний заклад - № 60 с.Валер'янівка (мінагропром), який працює сезонно. Всі дошкільні заклади Волноваського району на сьогодні працюють в режимі 10,5 годин на день. Дошкільні заклади в районі відвідують  2108  дітей, що складає 45,4% від  кількості дітей віком від 1 до 6 років (у 2015 році навчальні заклади відвідували 2010, дітей що складало 44,0 %). Із них 2013 дітей виховуються у 38 дошкільних навчальних закладах та 95 дітей – у 5 дошкільних групах НВК "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад" (Анадольський, Кирилівський, Хлібодарівський). Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років сягає 59,0% (у 2015 році - 58%). Дошкільні заклади району відвідує 703 дитини від 5 до 6 (7) років, що складає 60,5 % від загальної кількості дітей даної вікової категорії, але, завдяки наявності  соціально – педагогічному патронату, позашкільному центру для дошкільнят, консультаційним пунктам для батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади, охоплення дітей 5-6 років всіма видами дошкільної освіти становить 85%.

Із 41 дошкільного закладу району у сезонному режимі працюють 3: №37 с.Єгорівка,  №63 с.Прохорівка, №60 с.Валер'янівка .      На цей час, по району на 100 місцях в дошкільних навчальних закладах виховуються в середньому 75 дітей: у міській місцевості – 99; у сільській – 76. Кількість дітей дошкільного віку, що стоять у черзі на влаштування у ДНЗ по району – 44  (черга у дошкільних закладах зменшилася у  порівнянні  з 2015 роком,  на черзі перебувало – 47 дошколят).

Сільські дошкільні заклади практично  повністю задовольняють попит на дошкільну освіту в населених пунктах, в яких вони розміщені, але існує потреба у відкритті ДНЗ в населених пунктах с.Стрітенка, с.Іванівка, с.Свободне. Дошкільні заклади в населених пунктах Стрітенка та Свободне заплановано розмістити в будівлях шкіл. Органи місцевого самоврядування готують та затверджують проектно-кошторисну документацію на переобладнання вільних приміщень ЗОШ для розміщення ДНЗ. Дитячим Фондом ООН ЮНИСЕФ в ці заклади завезено дитячі обладнання для ігрових майданчиків, дитячі меблі, м’який інвентар.

У двох дошкільних закладах району (№ 72 «Теремок» смт. Донське, № 47 «Зірочка» м. Волноваха) функціонують 4 групи спеціального призначення для дітей з порушеннями мови, які відвідує 61 дитина.

У 30 дошкільних закладах району 60 дошкільних груп, у яких виховується 1228 дітей, працюють за пріоритетними напрямами: гуманітарний, художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, еколого-валеологічний, розвитку математичних здібностей. Велика увага приділяється у дошкільних закладах реалізації Закону України «Про мови». Усі групи району є україномовними, 2108 дітей щодня спілкується в них державною мовою, що складає 100% контингенту.

Вартість харчування 1 дитини в день по району на сьогодні у середньому становить 15,0 грн., що на 5,0 грн. більше, ніж у минулому році.

  На території району функціонує 54 загальноосвітні школи, де отримують освіту у 549 класах 7134 учні (у 2015 році 558 класів, 7298 учнів) і 1 вечірня (змінна) школа, де отримують документи про освіту 265 (2015 р. -320) громадян. Із загальної кількості закладів:

- 41 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, в них 6625 школярів;

- 4  школи І-ІІ ступенів - 215 учнів;

- 3 навчально-виховних закладів - 294 учні;

- 6 закладів освіти призупинили навчальний процес.  

Середня наповнюваність закладів освіти по району 32,8% (у 2015 році-39,0%), середня наповнюваність класів - 13 чол. (у 2015 р. – 13 чол.). Із загальної кількості  дітей шкільного віку (7134) 4282 учні навчається у закладах освіти міської місцевості, 2852 учень сільської місцевості. 174  учні отримують освіту за індивідуальною формою навчання, з них 39 – в класах, де менше 5 осіб, 43- за станом здоров’я, 92 – потребують корекції фізичного або розумового розвитку.

В закладах освіти отримують освіту і здійснюється всебічний розвиток дітей пільгових категорій, а саме:

- діти - сироти і діти, які позбавлені батьківського піклування - 162 (із них : дошкільного віку - 16, шкільного віку - 146);

- діти-інваліди - 180 (із них : дошкільного віку - 22, шкільного віку - 158);

- діти з малозабезпечених сімей - 98 (із них: дошкільного віку - 23, шкільного віку - 75);

- діти, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЄС - 34 (шкільного віку);

- діти з багатодітних родин - 1736 (із них: дошкільного віку - 288, шкільного віку - 1448).

У Волноваському районі створено 10 освітніх округів, в яких налічується 54 загальноосвітні школи, дошкільних навчальних закладів - 47, позашкільних навчальних закладів - 3, працює 1271 педагогів. Керівники опорних шкіл координують освітній та виховний процес на певній території, використовують педагогічні можливості кількох навчальних закладів, їх кадровий потенціал, матеріально-технічну базу. Мережа освітніх округів була модернізована з 01 січня 2013 року і на сьогоднішній день опорними закладами є -  Волноваська ЗОШ № 5, Донська ЗОШ, Володимирівська ЗОШ №1, Новотроїцька ЗОШ № 4, Іванівська ЗОШ, Петрівська ЗОШ, Рибинська ЗОШ, Привільненська ЗОШ, Хлібодарівський НВК, Мирненська ЗОШ.

Організація роботи в освітніх округах має нормативно-правове забезпечення: Положення про освітній округ, Угода про спільну освітню діяльність, Єдиний річний план роботи.   В окрузі №4 опорна школа має ліцензію Міністерства освіти і науки на здійснення діяльності, пов’язаної з підготовкою кваліфікованих працівників з професії  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». 

Ведеться підготовка випускників до складання зовнішнього незалежного оцінювання через упровадження міжшкільних факультативів на базі м.Волноваха, смт. Донське, с. Валер’янівка.

Мережа міжшкільних факультативів щорічно збільшується. У новому навчальному році працюють  27 факультативів.  Найбільшу перевагу учні віддають заняттям з математики, укр. мови, історії, біології, хімії, іноземних мов, фізики.

         Для забезпечення рівного доступу сільських дітей до якісної освіти забезпечується регулярне підвезення їх до місць навчання. У районі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують організованого підвозу 479 учнів, що складає 6,7% від загальної кількості та 135 педагогічних працівників. Права кожної дитини на здобуття якісної освіти забезпечує районна Програма «Шкільний автобус». У цьому навчальному році підвезення потребують учні із 41 населеного пункту до 19 шкіл. Для підвезення учнів відділом освіти використовувалися 17 автобусів, які перебувають на балансі у відділі освіти.

У 2016/2017 навчальному році навчальні заклади району  стовідсотково укомплектовані педагогічними працівниками - працюють 987 педагогів:

- у загальноосвітніх навчальних закладах – 951 особа,

- у позашкільних навчальних закладах - 36 осіб.

Середнє педагогічне навантаження в загальноосвітніх навчальних закладах району  становить 18 годин.

Учителів з повною вищою освітою – 819 осіб, що складає 86%, молодих учителів до 30 років – 66 осіб.  У загальноосвітніх школах працюючих пенсіонерів - вчителів 191 особа, що становить 20,1 %, з них 94 особи, яким 60 і більше років.  На 01 вересня 2016 року приступили до роботи в школах 2 молодих спеціалісти.

У 2015-2016 навчальному  році в закладах освіти району функціонує 43 закладів з профільним навчанням, де функціонує 85 класів. Охоплено профільним навчанням 896 учнів (98,4%). Відсутнє  профільне навчання у 7 класах (15 учнів), а саме:

- Микільська ЗОШ - 3 учні 10 класу;

- Ближненська ЗОШ – 1 учень 11 класу;

- Новоандріївська ЗОШ – 2 учні 11 класу;

- Кам’янська ЗОШ – 3 учні 11 класу;

- Новоселівська ЗОШ – 2 учні 10 класу;

- Ольгинська ЗОШ – 1 учень 10 класу;

- Іванівська ЗОШ – 3 учня 11 класу.

Навчання здійснюється за універсальним профілем. Решта шкіл організували профільне навчання, усього в районі реалізовується  10 профілів.

 У районі розроблена програма підтримки обдарованих дітей на 2011-2016 роки, положення «Про банк даних обдарованих дітей та педагогів, які з ними працюють». До  районного  банку обдарованих дітей занесені  311 учнів за такими напрямками: інтелектуальний (108), художньо-естетичний (115), психомоторний (41), практично-перетворювальний (33), комунікативно-організаторський (14). У поточному навчальному році були нагороджені 16  випускників золотими та срібними медалями, це 2,4% від усіх випускників 2016 року (у 2015 році 29 випускників були нагороджені    золотими та срібними медалями, що складала 7%). Також 29 випускників 9 класів отримали свідоцтво з відзнакою, що складає всього 3,9%, що на 1,1 % менше ніж у минулому році. За останні 3 роки кількість нагороджених випускників  і 9-х, і   11-х  класів поступово зменшується. За статистичними даними 374 школяри-переможці шкільного етапу олімпіад (10 %учнів 6-11 класів району)  брали  участь у районному етапі олімпіад  (у попередньому навчальному році - 166%). У обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015/2016 навчального року змагалися 29 учнів (у попередньому  році  - 20  учнів). В травні-червні 2016 року було виплачено стипендії 68 обдарованим дітям, які зайняли призові місця у районних предметних олімпіадах та приймали участь у обласних олімпіадах, 14 учням Кіровської ЗОШ, які стали переможцями конкурсів районного та обласного рівнів.

Станом на 01.09.2016 р. учні шкіл району в основному забезпечені підручниками. Учні 1-11 класів забезпечені підручниками на 85%, (з урахуванням учнів переселенців). Діти, які прибули з території АТО, забезпечені підручниками попередніх років.  Учні 4-7 класів  використовують електронні та старі підручники.

На сьогоднішній день у Волноваському районі всі загальноосвітні навчальні заклади мають 100% забезпеченість комп’ютерною технікою. Не вистачаючи підручники з 1 по 11 клас забезпечуються за рахунок перерозподілу серед шкіл району  та електронних безкоштовних підручників. 48 шкіл підключені до мережі Інтернет. 26 ЗНЗ мають мультимедійні проектори (38 штук), 16 ЗНЗ мають інтерактивні дошки (28 штук), 11 шкіл мають екрани (19 штук)

Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я підростаючого покоління в закладах освіти є пріоритетним для освітян району. Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я школярів під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу в закладах освіти. У всіх загальноосвітніх навчальних закладах району є медичні кабінети, але медичне обладнання таких кабінетів здебільшого застаріле та потребує заміни, а саме: ростомір медичний; ваги медичні; кушетка; шафа аптечна та інше обладнання. Медичне обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюють медичні працівники (лікарі, медичні сестри), які входять до штатного розкладу  закладів. На базі 20 дошкільних  навчальних закладів працюють медичні сестри, решта  дитячих садків  забезпечені медичним обслуговуванням працівниками амбулаторій, ФАПами (це пояснюється відсутністю фінансування  у комунального власника і відповідних спеціалістів).

Одним з найважливіших питань для школярів та їх батьків, є забезпечення учнів достатнім і збалансованим харчуванням під час всього навчального дня. Станом на 01.10.2016   охоплені всіма видами харчування 6918 учнів (97,0 %) в 48 навчальних закладах. 79 учнів  за станом здоров’я знаходяться  на індивідуальному навчанні (вдома). Гарячим харчуванням (сніданки-обіди) охоплено 59495 (83,4%) учнів: з них учнів 1-4 класів - 2905 (100%), учнів 5-9 класів – 2397 (71,9 %), учнів 10-11 класів – 647 (72,5 %).  Безкоштовне харчування організоване для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 20 грн. (бюджетні кошти) та для учнів 1-4 класів – 10 грн. (бюджетні кошти), для дітей з малозабезпечених сімей (10 грн.). В цілому буфетною продукцією охоплено 3926 учнів (55,0%). Постачальник продуктів харчування (ТОВ «Укродукт»), який працює згідно короткотривалого договору, постачання продуктів здійснює вчасно згідно графіку. У закладах освіти Волноваського району організоване харчування відповідно до вимог санітарного законодавства та конкретних умов навчального закладу (наявність водопостачання, можливості підвозити продукти та ін.), за батьківські  кошти. Рішення про тип організації харчування (гаряче харчування чи буфетна продукція) та вартість харчування визначено конкретним навчальним закладом за узгодженням з батьківською радою.

В закладах освіти з початку року за рахунок коштів районного бюджету проведено капітальних ремонтів на суму 12067,8 тис.грн. (у т.ч. 489,7 тис.грн були надані сільськими радами), а саме капітальний ремонт котелень з заміною котлів у 6 школах; покрівель 14 шкіл; будівлі з заміною вікон у 7 школах; санвузлів у 1 школі; системи опалення у 1 школі; тепломережі 1 школи; електромережі у 1 школі; харчоблоку у 1 школі, спортпавільону у 1 школі.

Згідно Постанови КМУ від 24.06.2016 №395 відділу освіти була виділена субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт шиферного даху і будівлі Андріївської ЗОШ у сумі 864,0 тис.грн. (з початку року освоєно 406,6 тис.грн або 47,1%), на капітальний ремонт міні-футбольного поля у Волноваській ЗОШ №5 у сумі 500,0 тис.грн. (освоєно 148,3 тис.грн або 29,7%). Подальше освоєння коштів буде здійснено до кінця 2016 року.

Окрім того, орієнтовано у грудні 2016 року розпочнуться  роботи у рамках реалізації інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) з оновленням матеріально-технічної бази Волноваського ліцею» за рахунок коштів обласного бюджету, а саме планується провести заміну віконних блоків на металопластикові.

Керівниками закладів освіти проведена робота по залучення позабюджетних коштів для  створення умов  рівного доступу школярів до якісної освіти. З початку 2016  року у загальноосвітніх школах району за рахунок спонсорських коштів придбано товарів та матеріалів (оргтехніка, комп’ютерна техніка, спортінвентар, канцтовари, насоси, обладнання для класів, їдалень, спортзалу) та проведено ремонтні роботи на загальну суму 1164,7 тис.грн. Серед найбільших спонсорів  варто зазначити БО ADRA Ukraine - Адвентистське Агенство Допомоги та Розвитку; БО Save the Children; Представництво Датської Ради у справах біженців в Україні; ХАРВЕСТХОЛДИНГ  «Ілліч-Агро-Донбас»; ТОВ «Маріупольська птахофабрика»; Чеська гуманітарна організація «Людина в біді»; БО «Я - Волноваха»; Громадська організація «Українська Асоціація інвалідів АТО», Миколаївська філія; БФ «Агротурбота» та ін.

4.8. Освіта

В умовах високого динамізму розвитку освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість дитини, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Наслідком зменшення народжуваності до 2001 року стало зменшення кількості учнів з 10640 тисяч у 2005/2006 навчальному році до 7134   тисяч учнів у 2016/2017 навчальному році. Середня наповнюваність закладів освіти району поступово знижується і на сьогодні складає лише 32,8% від проектної потужності. Середня наповнюваність класів 13 учнів. У зв’язку  з малою наповнюваністю класів (менше 5 осіб) в сільських школах учні   отримують освіту  за індивідуальним планом.

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють реалізовувати принципи диференційованого та індивідуального підходу до навчання. Їх можна використовувати як для очного, так і для дистанційного навчання в умовах як міської, так і сільської школи. 95,9% навчальних закладів освіти району підключені до мережі Інтернет.

В районі налічується 2210 дітей дошкільного і шкільного віку (31,0% від загальної кількості),які потребують особливої уваги, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЄС. Робота за пріоритетними напрямками освіти району передбачає максимальне розширення можливостей для задоволення освітніх потреб, створення умов для забезпечення доступної якісної освіти і виховання, забезпечення максимальної самореалізації та адаптації в суспільство дітей, перш за все дітей пільгових категорій.

 Для задоволення потреби населення району  в отриманні позашкільної освіти створена і функціонує мережа позашкільних закладів, яка налічує сьогодні 3 установи, в яких навчається майже 35% від загальної кількості неповнолітніх. Матеріально-технічна база позашкільних закладів у цілому є задовільною. Недостатньою є площа для проведення навчальних занять із дітьми. 100% позашкільних закладів  забезпечені комп’ютерною  технікою.

Необхідність розв’язання вищезазначених проблем обумовлює реалізацію заходів,  які, в першу чергу, будуть спрямовані на системну роботу на всіх ланках освіти щодо створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти.

Актуальними  в освіті залишаються проблеми:

-  укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, проведення в них відповідних ремонтів;

-  оптимізація, прогнозування та рівномірне фінансування закладів освіти усіх типів;

-  здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

-  у зв’язку з щорічним зменшенням чисельності учнів потребує оптимізації шкільна мережа.

Головна мета - визначення механізмів розвитку системи освіти району та створення умов рівного доступу до здобуття  якісної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, забезпечення вищого ґатунку освітніх послуг, високого рівня знань  і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей.

 Основні завдання на 2017 рік:

-  прискорення модернізації освітньої галузі Волноваського району, результатом якої стане досягнення сучасної якості освіти, адекватної запитам суспільства та соціально-економічним умовам;

-  забезпечення високої якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;

-  оснащення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладів сучасними засобами навчання, впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій;

-пріоритетна підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;

-покращення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів  з метою  організації навчального середовища;

-  підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

-  забезпечення гармонійного розвитку і функціонування української мови, всебічної підтримки розвитку освіти національних спільнот , що  проживають на території Волноваського району;

- забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо реалізації програмних заходів;

-  організація оздоровлення учнів.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  охоплення дошкільним вихованням  50% дитячого населення, з них дітей 5-річного віку – 62%;

-  забезпечення 100% безкоштовним підвозом дітей до місць навчання;

-  забезпечення 100% безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій;

- 100% підключення шкіл до мережі Інтернет;

-  забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 100%;

- забезпечення матеріальної підтримки обдарованих та талановитих учнів.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів розвитку освіти  буде здійснюватися  за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних коштів.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

 «Охорона здоров’я» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Удосконалення кадрової політики:

підвищення кваліфікації:

лікарів –  34 ос., у т.ч. загальної практики сімейної медицини,

молодших медичних спеціалістів –  81 ос.

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

128,1

-

-

128,1

-

-

Підвищення рівня

лікувально-діагностичного процесу, організації медичної допомоги, підвищення професійного рівня фахівців

2. Проведення моніторингу показників здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров`я всіх рівнів надання медичної допомоги

Щокварталу

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

 

-

-

-

-

-

Своєчасність прийняття управлінських рішень в лікувально-профілактичних закладах первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги

3. Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони здоров’я, електронного реєстру пацієнтів

Протягом

року

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1

40,0

-

-

-

-

40,0

Підвищення оперативності в роботі, налагодження зворотного зв’язку, покращання рівня консультативної допомоги хворим

4. Подальша реалізація заходів міських та районних програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу»

Протягом року

Волноваський РЦПМСД

-

-

-

-

-

-

Підвищення мотивації медичних працівників первинного рівня надання медичної допомоги

5. Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД:

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ

№ 1»

258,5

258,5

-

-

-

-

 

–розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

61,5

61,5

-

-

-

-

Зменшення темпу розповсюдження захворювання, своєчасне виявлення та лікування ВІЛ-інфікованих

– розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

68,0

68,0

-

-

-

-

Покращення якості і тривалості життя ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, зниження захворю-аності та смертності від СНІДу на 2%

- забезпечення медичних працівників ЦРЛ засобами індивідуального захисту

 

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

60,0

60,0

-

-

-

-

Попередження інфікування медичних працівників

- забезпечення придбання одноразових піпето-контейнерів, вакутайнерів для забору крові

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

69,0

69,0

-

-

-

-

Поліпшення умов праці медпрацівників

6. Реалізація заходів по боротьбі із туберкульзом:

 

 

484,0

469,0

-

-

-

15,0

 

– забезпечення хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі безоплатним рентгенологічним та бактеріоскопічним обстеженням та в спеціалізованих протитуберкульозних закладах

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

269,0

269,0

-

-

-

-

Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

– забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики та щеплень новонароджених від туберкульозу

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

200,0

200,0

-

-

-

-

Зниження темпу розповсюдження захворювання на території регіону, своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз .

– забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

15,0

-

-

-

-

15,0

Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

7. Забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну, цукрознижуючими препаратами,  глюкометрами,

 голками до тест –ручок,  тест - смужками

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

 

27,0

 

 

 

 

 

50,0

 

27,0

 

 

 

 

 

50,0

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

Поліпшення забезпеченості хворих на цукровий діабет,  зниження кількості ускладнень.

8. Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих інфекцій

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ

№ 1»

-

-

-

-

-

-

Попередження та зниження захворюваності населення на вакцинокеровані інфекції

9. Проведення діагностики та забезпечення хворих на онкологічні захворювання лікарськими засобами

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД,

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

305,0

305,0

-

-

-

-

Зниження показників інвалідності та смертності серед хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.

10. Забезпечити хворих у кардіологічних стаціонарних відділеннях тромболітичними препаратами для попередження ускладнень захворювань серцево-судинної  системи

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

20,0

20,0

-

-

-

-

Зниження показників інвалідності та смертності у хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові розлади

11. Забезпечення пільгової категорії населення

- медикаментами,

- зубним протезуванням,

- слуховими апаратами,

- кардіостимуляторами,

- штучними кришталиками,

- засобами технічної реабілітації

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

807,6

 

472,6

335,0

807,6

 

472,6

335,0

-

-

-

-

Надання безкоштовних медичних послуг пільговим категоріям населення. в т. ч. ветеранам ВВВ

12. Забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

 

85,2

85,2

-

-

-

-

Покращення якості надання медичної допомоги ветеранам війни

13. Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації комплексних заходів програмного характеру

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД, Волноваська стоматполіклініка

620,0

-

-

620,0

-

-

Покращення якості  надання медичної допомоги населенню

14. Забезпечення надання медичної допомоги особам, які переміщені з міст проведення АТО

Протягом року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»,

410,0

410,0

-

-

-

-

Покращення якості медичної допомоги особам, які переміщені з міст проведення АТО

15.  Залучення позабюджетних коштів (тис.грн.)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

-

-

-

-

-

-

Поліпшення фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я району на 1400 тис. грн.

16. Орфанні захворювання,

 у  т.ч.  діти

дорослі

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

322,0

102,0

220,0

322,0

102,0

220,0

-

-

-

-

Попередження та зниження захворюваності населення на  орфанні захворювання

17. Забезпечення 100%-го охоплення вагітних групи ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології з використанням біохімічних методів обстеження

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

50,0

50,0

-

-

-

-

Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами

18. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетолургію, продуктами лікувального харчування

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

300,0

-

-

300,0

-

-

Поліпшення якості життя хворих дітей

19. Забезпечення дітей, народжених від ВІЛ інфікованих матерів, пільговим харчуванням

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

30,0

-

-

30,0

-

-

 

20. Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

25,0

-

-

25,0

-

-

Поліпшення харчування та здоров’я дітей з малозабезпечених сімей

21. Забезпечення препаратами для лікування акушерських кровотеч

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

40,0

40,0

-

-

-

-

Профілактика малюкової та материнської смертності

22. Забезпечення засобами контрацепції всіх категорій населення

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

30,0

30,0

-

-

-

-

 

23. Матеріально – технічне оснащення

 

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,  КЛПЗ

«Волноваська РЛ №1»,

Волноваська стоматполіклініка

3806,0

 

3006,0

 

 

700,0

 

100,0

-

-

3806,0

 

3006,0

 

 

700,0

 

100,0

-

-

 

24.  Капітальний ремонт лікувальних закладів

 

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

 

Волноваський РЦПМСД,

 

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

20551,8

 

6351,9

 

 

11399,9

 

 

2800,0

-

-

5400,0

 

900,0

 

 

1700,0

 

 

2800,0

-

15151,8

 

5451,9

 

 

9699,9

Волноваська ЦРЛ - виготовлення ПКД  та експертна оцінка для термомодернізації хірургічного та травматологічного відділень, та виготовлення ПКД  та експертна оцінка для відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, КР терапевтичного,дитячого та інфекційного відділень,

ЦПМСД -1700 – відновлення пошкоджених медичних закладів, КРВолодимирівської МЛ,

 РЛ № 1 – кап. ремонт КДЛ, патологоанатомічного відділення та покрівлі гаражних боксів

Всього по заходам:

х

х

28390,2

3002,4

-

10181,0

-

15206,8

х

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 ОХОРОНА ЗДОРОВЯ НА  2017 РІК ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

Кількість лікарняних  ліжок (на кінець року) – всього

 

ліжок

490

460

93,9

460

100

у розрахунку на 10 тисяч населення

показник

47,6

47,6

100,0

45,9

96,4

Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)

випадків

158716,3

160580

133,9

155388

96,8

Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті встановленим діагнозом – всього

осіб

47

60

127,7

55

91,7

       у розрахунку на 100 тис. населення

випадків

54,2

62,1

122,7

54,9

88,4

Смертність населення від:

 

 

 

 

 

 

      СНІДу

випадків

11

13

-

-

-

      туберкульозу

випадків

6

7

-

-

-

Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими)

випадків

1

-

-

-

-

Малюкова смертність (на 1000  народжених живими)

випадків

3,6

3,8

-

-

-

 

Охорона здоров’я (очікуване на 2016 рік)

Органами та закладами охорони здоров'я Волноваського району в 2016 році проведена  активна робота  по   виконанню  Програми  економічного і соціального розвитку Волноваського району.

В районі виконувались наступні програми: «Програма подолання епідемії туберкульозу  в Волноваському районі  до 2016 року», «Програма  боротьби  з онкозахворюваннями на період  2011-2016р.р.», загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

Централізовано були забезпечені медикаментами хворі на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, цукровий діабет  в достатньому обсязі, одна дитина на муковісцидоз  отримала  Креон – 42 упаковки, двоє дітей, хворих  на фенілкетонурію, забезпечені продуктами лікувального харчування на суму 200тис.грн.

У 2016 році  проводилося лікування хворих з психічними захворюваннями за пільговими рецептами, за  9 місяців 2016  року витрачено – 46,2 тис.грн.(72,5%).

Продовжувався розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги населенню: денних стаціонарів, стаціонарів вдома, кабінету хірургії одного дня.

В районі працює 204 ліжка в денних стаціонарах, що на 30 ліжок більше проти 2015 року,  в т.ч. сільських – 78. Забезпеченість ліжками складає 21,1 на  10,0 тис. населення, в 2015р. – 19,2. За 9 місяців 2016 року в денних стаціонарах проліковано хворих – 5615, показник на 10000 населення 581,5, що вище на 27,2% ніж у 2015 році – 4135, показник – 457,2.

Одержали лікування у стаціонарах вдома за 9 міс. 2016р. – 4788 осіб, показник на 10000 населення 495,8, проти 3771 осіб – показник – 416,9,що вище на 27,0% , ніж  за  9 міс.2015р.

В кабінеті хірургії одного дня при ЦРЛ прооперовано  114 хворих, що складає – 4,7%  від усіх прооперованих (2015 р. – 4,5%).

В районі організовано надання ургентної меддопомоги населенню шляхом чергування лікарів, цілодобової роботи відділення інтенсивної терапії та анестезіології в ЦРЛ, де одержали лікування  365 хворих (2015р. - 322).

За  9 місяців 2016р. проведений профогляд населення  65 597 особам — 81,6%  проти  56384 осіб  – 74,3%  за 9міс. 2015р.; в  т.ч. працівників підприємств – 2803 особи – 80,2%, агропромислового комплексу – 1411 осіб  – 89,9%, підвищення огляду цих категорій населення пов’язано з достатнім фінансуванням підприємствами профоглядів  співробітників та приєднанням залізничної лікарні.

Оглянуто дітей від 0 до 17 років 12884 осіб  – 92,9%, згідно графіка (2015р. – 11180 осіб – 83,5%).

Проведено профогляд 100% ветеранам, це  2366 осіб, комплексно оглянуті 100% інвалідів Великої Вітчизняної Війни – 112 осіб, учасники бойових дій  – стовідсотково - 170 осіб, учасники війни – 79,2% - 1500 осіб, особи, прирівняні по пільгам – 74,7% - 142 особи. Одержали лікування ветерани війни стаціонарно - 65 осіб, в денних стаціонарах -  316 осіб, у  стаціонарах вдома – 1046 осіб.

Санаторно-курортне лікування  одержало 35 ветеранів війни  , в т.ч.  ІВВВ - 12, УБД - 3, УВ - 17, особи, прирівняні по пільгам – 3.

На лікування і харчування ветеранів війни у відділеннях  було витрачено 25,8 тис.грн., у т.ч. бюджетних – 19,5 тис.грн., спонсорських – 6,3 тис.грн. Вартість 1 ліжко-дня по харчуванню складає – 11,49 грн., 1 ліжко-дня по лікуванню – 24,24 грн. ( в 2015р. вартість 1 ліжко-дня по харчуванню складала – 9,85 грн., 1 ліжко-дня по лікуванню – 20,50 грн.). По ЦРЛ вартість ліжко-дня по харчуванню – 17,10 грн., по лікуванню – 33,05 грн., по залізничній лікарні вартість ліжко – дня  по  харчуванню – 7,39 грн., по лікуванню – 17,91 грн.

Амбулаторне лікування ветеранів війни за 9 місяців 2016р.було профінансовано на суму 23,9 тис.грн., за 9міс. 2015р. фінансування не було.

Зубне   протезування   проведено   110   ветеранам   війни   на   суму   -   175,4 тис.грн.(в 2015 р.- 56 особам на суму 72,0 тис.грн.).

В районі показник диспансерних хворих на 1000 населення складає 647,7 за 9 місяців 2016р. проти 566,6 за 9 міс. 2015 року, збільшився він на 19,6% за рахунок приєднання  залізничної лікарні.

За 9 місяців  2016 року  в порівнянні з відповідним періодом минулого року показник народжуваності збільшився з 6,6 до 10,4, показник смертності зменшився з 16,7 до 15,9, зменшився негативний природний приріст населення з  -10,4  за 9 міс. 2015р. до  -5,5 за 9 міс. 2016р. 

Показник захворюваності населення району збільшився  з 3294,7 за 9 міс. 2015р. до 4115,6 за 9 міс. 2016р. по всім контингентам, також за рахунок приєднання залізничної лікарні.

Залишається високим рівень захворюваності органів системи кровообігу, травлення, ендокринної системи, травматизму.

 Показник малюкової смертності залишився на рівні минулого року 3,0 за 9 міс. 2016р. і 3,1 за 9 міс. 2015р.

З 2003 року в районі виконується програма стратегії ДОТС – терапії,  проводиться робота по профілактиці захворюваності туберкульозом.

За 9 місяців 2016р. було обстежено  населення флюорографічно включно з рентген дослідженнями ОГК 28392 особи, показник 334,5 на 1000 дорослих та підлітків, що вище на 15,8% ніж  за аналогічний період 2015р. - 22902 особи,  показник  288,9.

Виявляємість хворих туберкульозом при профоглядах збільшилась в 2,3 рази, з 8 випадків (22,9%) за 9 міс. 2015р., до 18 випадків (36,0%) за 9 міс. 2016р.

Всього було виявлено випадків туберкульозу  - 50 – проти   35 в 2015р.

Показник хворих  активним туберкульозом на 100,0 тис. населення за 9 міс. 2016р. збільшився в 1,4 рази - до 135,7 (випадків -  131)  проти 94,0  (випадків – 85) за 9 міс. 2015р.      

За 9 міс. 2016р. тубдіагностикою було охоплено дітей –3508, показник на 1000 дітей - 418,9, що в 1,2 рази більше ніж  за 9міс. 2015 року –2601 дітей, показник –340,1.

Смертність від туберкульозу  зменшилась в 1,3 рази, з 6  випадків за 9 міс. 2015р., показник на 100000 населення 6,6, до 5 випадків за 9міс. 2016р.,показник – 5,2. 

Кількість  вперше  виявлених випадків  онкопатології збільшилась  на 23,5%, з 85 за 9 міс. 2015р. до 105 за 9 міс. 2016р., виявлених випадків при профогляді збільшилось  з 22 випадків в 2015р. (25,9%)  до 33 випадків в 2016р. (31,4%).

Випадків онкопатології, виявлених у 3-4 стадії збільшилось в абс. цифрах з 19 (22,4%) в 2015р.  до 22 (20,9%) в 2016р., в т.ч. раку молочної залози  4 випадки в 2015 році  – 40,0 %  і 1 випадок в 2016р. - 12,5 %.

Основною причиною занедбаності онкозахворювань являється несвоєчасне звертання за медичною допомогою.

Захворюваність на інсульт в районі в 2016р. зросла в 1,4 рази і складає 181 випадок, показник на 10000 тис. дорослого населення – 21,9, за 9 міс.2015р. було зареєстровано 121 випадок, показник – 15,7.

Захворюваність на інфаркт в 2016р. декілька зменшилась з аналогічним періодом 2015р.- 56 випадків, показник 6,8 в 2016р. проти 65 випадків і показника 8,7 в 2015р.

Приділялась увага в районі заходам  охорони здоров'я матері та дитини.

В пологовому відділенні 2 рази на рік проводиться поточний ремонт.

Завершено переведення пологового відділення на сумісне перебування матері та дитини, пологовому відділенню присвоєне звання «Лікарня доброзичлива до дитини».

Вагітні обстежені двократно на УЗД  в термін до 22–х  тижнів – 91,0%, проти 77,7% в 2015р.,  на ВІЛ – інфекцію обстежені 99,3% проти 99,0% в 2015р. Раннє охоплення (до 12 тижнів) наглядом вагітних в 2016р. складає 95,1%, що вище ніж за 9 міс.2015р. – 94,8%.

В жіночій консультації ЦРЛ працює центр медико-психологічної допомоги молоді. Працює телефон довіри. Впроваджено індивідуальний метод контролю з елементами семінарських занять обслуговування дитячого, жіночого населення. Жіноча консультація комп’ютеризована. Запроваджений моніторинг ВІЛ-інфікованих вагітних.

Щомісячно обновляється банк неблагонадійних сімей, в яких є діти. Сумісно з  службами РДА проводяться  рейди перевірки цих сімей.

В пологовому будинку новонароджених обстежують на фенілкетонурію.

В дитячому відділенні ЦРЛ лікування та харчування дітей до 3-х років безкоштовне.

В 2016 році імунопрофілактика проводилась за рахунок державного бюджету, місцевого бюджету  та з інших джерел.

За 9 місяців 2016 року в районі народилось  1005 дітей, що більше ніж  в 2015р. – 648 дітей, що пов’язано з переміщеними  особами.

При ЦРЛ працює  кабінет профілактики і лікування ВІЛ/СНІД. Медперсонал цього кабінету проводить лікувально-профілактичну, діагностичну роботу, диспансерізацію хворих, а також добровільне дотестове і післятестове консультування населення по профілактиці ВІЛ/СНІД. За 9місяців 2016р. було обстежено на ВІЛ  1546 осіб – 1,6% всього населення. На диспансерному обліку знаходяться 431 хворий  на  ВІЛ/СНІД.

В районі працює 3 кабінети УЗД, в т.ч. при ЦРЛ – 2, із них 1 в жіночій консультації. Лікарі підготовлені.

Первинний вихід на інвалідність осіб працездатного віку збільшився в 1,2 рази  в  показниках - 22,3 та 25,5 відповідно, у випадках - 115  за 9 міс. 2015р. та 138 випадків в 2016р. Число дітей вперше визнаних інвалідами  збільшилось з 20 осіб, показник – 14,9 за 9 міс 2015р. до 26 осіб, показник – 18,4 за 9 міс 2016р.

Всього стаціонарних ліжок в районі - 460, забезпеченість на 10000 населення – 47,6, а в 2015р. – 43,1. В 2016р за рахунок приєднання залізничної лікарні добавлено 100 ліжок, а в ЦРЛ з липня місяця скорочено 20 неврологічних  і 10 гінекологічних ліжок. Робота ліжка за 9 міс. 2016р. складає 231,2, а за аналогічний період минулого року – 219,8.

В стаціонарі пролікованих хворих зменшилось на 16,9%,  з 12767  в 2012р. до 10608 за 9 міс. 2016р.(разом із залізничною лікарнею), на що впливає матеріальне становище населення, а також проведення АТО з 2014 року на території району.

Очікувана робота ліжка – 340 ліжко-днів. Середній термін лікування в стаціонарі - 10,5. Хірургічна активність по району складає 52,6%, що рівні аналогічного періоду 2015р. - 52,7%. Післяопераційна летальність по району  за 9 міс. 2016р. у випадках – 17, або  0,7%, що на рівні минулого року – 15 – 0,7%. Середнє перебування на ліжку до операції складає 0,52 ліжко-дня.

В ЛПЗ району  працює 182 фізичних осіб лікарів.

Укомплектованість лікарями ЛПЗ району –66,2%, в т.ч. сімейними лікарями –60,7%, дільничними терапевтами - 54,6%, дільничними педіатрами –44,4%. Укомплектованість середнім медперсоналом –77,6%. Питома вага лікарів, що мають кваліфікаційну категорію – 73,1% (133 особи), в 2015р.-65,5% (95 осіб). 

Атестовано лікарів  в 2016р. –15 (2015р. – 9). Число лікарів пенсійного віку – 63 (34,6%).Число молодших мед. спеціалістів пенсійного віку – 90 (19,5%).

 Долікарняну меддопомогу надають населенню району медпрацівники 23 ФП, 19 ФАПів, із них не укомплектовані медичними працівниками – 11. 

На кінець року в районі працює 23 амбулаторій,  в т.ч. сільських – 16, міських – 7. Із них сімейних – 11, в т.ч. – 2 міських, сільських – 9. Всі лікарські амбулаторії мають телефони, забезпечені холодильниками, апаратами ЕКГ з дистанційним приладом, санітарним транспортом – 56,3%, але більшість медичного обладнання потребує заміни. 10 амбулаторій (52,2%) оснащені згідно табелю. 18 лікарських амбулаторій підключено до мережі Інтернет (81,8%). Решта амбулаторій не має можливості із-за відсутності покриття мережі Інтернет.

В районі не укомплектований штат лікарів 4 амбулаторій: с.Петрівське, с.Анадоль, с.Рівнопіль, с. Широкіно, в яких забезпечують медичне обслуговування сімейні лікарі по сумісництву, крім амбулаторії с.Широкіно. 

Бюджет охорони здоров'я району за  9 місяців 2016 року профінансовано в сумі 38783,5 тис.грн., за 9 міс. 2015р. – 36350,9 тис.грн., на одного жителя 401,6 грн., у т.ч. по ЦРЛ – 219,7 грн., по залізничній лікарні – 949,5 грн.

За 9 міс. 2016р. одержано позабюджетних коштів – 6756,3 тис.грн.(за 9міс. 2015р. – 4859,4 тис.грн.), що дало можливість придбати медикаменти  на суму 3006,6 тис.грн., медапаратуру на суму – 157,4 тис.грн.

 

В   Волноваській  ЦРЛ проводиться капітальний ремонт терапевтичного та дитячого відділень, за 9 місяців було витрачено на ремонт 353,2 тис. грн. До кінця поточного року очікувана сума виконання складе  1278,0 тис.грн.,  у т.ч 1208 тис. грн.. за рахунок державного бюджету та 70 тис. грн. за рахунок районного бюджету. У Волноваській РЛ № 1   проводиться капітальний ремонт флюорографічного кабінету, витрачено 414,0 тис.грн., до кінця листопада  очікувана сума виконання складе  800 тис.грн.,  грошові кошти виділені з районного бюджету.

Волноваським РЦ ПМСД проведено капітальний ремонт  ФП  с. Степне, поточні ремонти в 8 лікарських амбулаторіях, 2 ФАПах, заміна огорожі  ФАП  с.Краснівка – всього на суму 3055,6тис.грн. очікувана сума виконання складе  6036,9  тис.грн., грошові кошти виділені із районного бюджету. Був проведений ремонт системи водопостачання та водовідведення на суму 106,3тис.грн.

По Волноваському РЦПМСД  до кінця 2016р. очікується проведення капітального ремонту ФАП с. Ближнє – 170тис.грн., поточні ремонти: амб. с.Анадоль  - 200 тис.грн., ФАП  с. Краснівка – 200 тис.грн., амб. с. Іванівка – 100 тис. грн.; придбання комп’ютерів – 83 тис.грн., придбання медикаментів та виробів медичного призначення для амб. с.Рівнопіль, с.Валер’янівка – 100 тис.грн., придбання меблів для амб. с.Рівнопіль, с.Валер’янівка – 100тис.грн.; ремонт системи водопостачання та водовідведення  ФП с.Калініне, ФП с.Степне, ФАП с.Хлібодарівка, Володимирівська амб., Златоустівська амб. – 106,3тис.грн. Волноваською стоматологічною поліклінікою до кінця року очікується придбання медичних матеріалів, медикаментів на суму – 233 тис.грн.

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» отримано комп’ютерний томограф вартістю 9567 тис.грн., для його установки, виготовлення ПКД та проведення ремонту  з районного бюджету виділені грошові кошти у сумі 975,0 тис.грн., які будуть використані до кінця поточного року.

Волноваській ЦРЛ з районного бюджету виділено 571 тис. грн., у т.ч. 70 тис. грн. на ремонт інкубатора клінічного для пологового відділення та ЕКГ  двухканального  для  терапевтичного  відділення; 501тис.грн. для придбання обладнання: аналізатор – 3шт., кисневий концентратор.

Волноваською РЛ №1 за кошти районного бюджету було придбано: стоматологічна R-установка,аналізатор гематологічний для лабораторії, алкотестер - 2шт., спірограф, монітор пацієнта -2 шт. для відділення АІТ, мікроскоп бінокулярний – 2шт. для лабораторії, монітор пацієнта для хірургічного відділення, 2 апарата для фізіотерапії на загальну суму – 300 тис.грн. грошові кошти виділені з районного бюджету.

Очікується до кінця року проведення капітального ремонту фтізіатричного кабінету на суму 200,0 тис.грн. та придбання обладнання на суму 550,0 тис.грн. у т.ч. кисневий концентратор – 2 шт., наркозно-дихальний апарат, аналізатор, центрифуга – 2 шт., апарат штучної вентиляції легенів у Волноваський РЛ №1.

Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

№ п/п

Назва програми, замовник

Термін виконаня

Коли та яким документом  затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

 

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі

Загальний обсяг

фінансуван-ня

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місце-вий бюджет

інші

джере-ла

 

Регіональні програми в галузі охорони здоровя

1

Програма подолання епідемії туберкульозу в Волноваському районі до 2016 року.

КУОЗ, КЗОЗ

 

2016

Рішення Волноваської районної ради від 17.08.2016 7/8-171

630,6

31,0

424,2

175,4

-

-

-

-

-

2

Района программа розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

КУОЗ

2016

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-36 із змінами,внесеними 13.01.2016 №7/3-57,24.02.2016 №7/4-79, 30.03.2016 №7/5-91,15.06.2016 №7/6-127,

17.09.2016 №7/8-170

6036,9

 

6036,9

-

-

-

-

-

-

3

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

КЗОЗ

 

Рішення районної ради від 15.06.2016 №7/6-123 із змінами, внесеними 17.08.2016 №7/8-159

1503,0

1208,0

295,0

-

-

-

-

-

-

4

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік.

КЛПЗ

2016

Рішення районної ради від 15.06.2016 №7/6-124

800,0

 

800,0

-

-

-

-

-

-

5

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік.

КЛПЗ

2016

Рішення районної ради від 30.03.2016 №7/5-93

200,0

 

200,0

-

-

-

-

-

-

 

Всього:

х

х

9170,5

1239,0

7756,1

175,4

 

-

-

-

х

 

4.9. Охорона здоров’я

Головна мета -  збереження та зміцнення здоров'я населення, забезпечення його доступною, кваліфікованою, якісною медичною допомогою, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей.

Актуальні проблеми:

- недостатність фінансових ресурсів на медикаменти в стаціонарі;  недостатність фінансування програм імунопрофілактики,  пільгової категорії населення.

- незадовільна укомплектованість медичними кадрами – 61,2%, в т.ч. сімейними лікарями – 56,5%.

- потребує покращення матеріально-технічна база лікувальних закладів: проведення ремонтів, забезпечення санітарним транспортом, медичною апаратурою, комп’ютерами.

- незадовільний стан здоров'я населення: висока загальна смертність.

Основні завдання:

- поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг закладами охорони здоров’я Волноваського району;

впровадження принципів сімейної медицини, що дозволить підвищити доступність медичної допомоги;

-   нарощувати мережу денних стаціонарів, стаціонарів вдома;

-   забезпечити якість та обсяг проведення щорічних медичних оглядів населення;

-   забезпечити своєчасне виявлення захворювань, особливо туберкульозу, онкологічної, серцево-судинної та іншої патології;

-   запровадження заходів щодо попередження малюкової смертності.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   поліпшення якості надання медичних послуг;

-   знизити загальну смертність на 3,2%;

-   знизити загальну інвалідність на 5,1%;

-   не допускати спалахів інфекційних захворювань;

-   збільшити виявлення туберкульозу при профілактичних оглядах на 6,3%;

-   збільшити виявлення випадків онкопатологіїї  при профілактичних оглядах на 4,0%.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів програми буде здійснюватись за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних коштів. 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по  розділу «Фізичне виховання та спорт» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Будівництво стадіону в м.Волноваха

( вул.Донецька,1)

 

2017-2018 роки

 

 

Міська рада

 

 

 

18951,2

 

-

18951,2

 

-

 

-

 

 

-

 

Залучення більшої кількості населення до занять фізичною культурою.

2.Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям смт.Володимирівка

2017-2018 роки

 

 

Володимирівська селищна рада

2000,0

-

-

200,0

-

1800,0

-//-

3. Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров. Шляховому, 18, м. Волноваха

 

2017 рік

 

Відділ капітального будівництва Волноваської райдержадмі-ністраціі

2964,583

-

 

 

-

 

 

2964,583

-

-

-//-

4.Будівництво майданчиків для розвитку масового спорту

м.Волноваха

 

смт.Володимирівка

 

 

с.Краснівка

2017-2018 роки

 

 

 

 

Міська рада

 

Володимирівська селищна рада

 

Краснівська сільська рада

 

 

200,0

 

100,0

 

 

100,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

100,0

 

 

100,0

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-//-

5. Капітальний ремонт

будівлі Волноваської РДЮСШ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

ДЮСШ

 

500,0

-

-

500,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом

6. Поточний ремонт

спортивної зали Волноваського ПТУ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадмі-ністрації

300,0

-

-

300,0

-

-

Підтримка та збереження існуючої спортивної бази в районі

7. Проведення та участь у спортивно-масових заходах

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РВО, РО ВФСТ «Колос»

110,0

-

-

50,0

20,0

40,0

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом

8. Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ).

протягом року

віділ у справах сім
’ї, молоді та спорту, ДЮСШ

50,0

-

-

50,0

-

-

Зменшення кількості захворюваності серед  вихованців ДЮСШ

9. Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендії, винагороди)

протягом року

Районна рада, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

-

-

50,0

-

-

Стимулювання спортсменів для покращення результатів

10. Придбання спортивного обладнання та інвентарю (окремо по організаціях), в т.ч.:

протягом року

 

240,0

-

-

220,0

10,0

10,0

Покращення матеріально-спортивної бази району

-          Волноваська міська рада

 

Міська рада

50,0

-

-

50,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази за місцем проживання населення

-          Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

-

-

50,0

-

-

Залучення більшої кількості спортсменів для участі в районних змаганнях

-          Сільські та селищні ради

 

Сільські та селищні ради

20,0

-

-

20,0

-

-

-//-

-          Підприємства

 

 

20,0

-

-

-

10,0

10,0

Організація спортивної роботи на підприємствах

-          ДЮСШ

 

ДЮСШ

100,0

-

-

100,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази ДЮСШ

11. Утримання ДЮСШ

(окремо по кожній)

протягом року

Районна рада, ДЮСШ

1963,0

-

-

1963,0

-

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

12. Відкриття та утримання міських центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

протягом року

міська рада

146,0

-

-

146,0

-

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

13. Утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та “пристосованих приміщень”

 

Спортивні заклади району

820,0

-

-

650,0

 

170,0

 

 

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

-     прийняття стадіону «Ілічовець – 1» (смт. Донське )  в комунальну власність районної ради

Перше півріччя 2017

 

100,0

-

-

100,0

-

-

Залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом

-     СОК «Локомотив»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

70,0

-

-

-

70,0

-

Збереження спортивної споруди для занять фізичною культурою

-     СК «Авангард»

-     (смт. Володимирівка»)

Протягом року

 

550,0

-

-

550,0

-

-

Розвиток спортивної бази та залучення більшої кількості займаючихся

-     СК «Ультра»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

100,0

-

-

-

100,0

-

Проведення фізкультурно-оздоровчою роботи серед працюючих мешканців району

ВСЬОГО

х

х

28494,783

-

19351,2

7093,583

200,0

1850,0

х

 

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ   НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом

осіб

9800

10000

100,0

10000

100,0

у % до загальної чисельності населення

%

 

15,0

х

15,0

х

Кількість проведених масових спортивних заходів

одиниць

60

60

100,0

60

100,0

в них прийняли участь

осіб

9500

9300

100,0

9500

102,2

 

Фізичне виховання та спорт (очікуване 2016) 

      Протягом  2016  року діяльність закладів фізичної культури та спорту була спрямована на укріплення здоров'я людей, залучення широких верств населення району до систематичних занять фізкультурою і спортом.

         Продовжена робота по залученню дітей до регулярних занять фізичною культурою та спортом в дитячо-юнацькій спортивній школі. Протягом року проводилась робота по збереженню мережі ДЮСШ.  Кількість осіб, які займалися в закладах спорту, збільшилась з 936 до  1120 спортсменів, це складає 11,0% від загальної кількості учнів в ЗОШ району. Збільшити кількість охоплених спортивними заняттями дітей в ДЮСШ вдалось за рахунок додаткових 3 ставок, які були виділені рішенням сесії Волноваської районної ради тренерам  із приєднаних рад, а самє: с.Гранітне, с.Чермалик.

    З метою покращення умов та залучення школярів та молоді до регулярних занять спортом   в будівлі ДЮСШ було проведено капітальний ремонт.   

    Протягом квітня-жовтня  в будівлі ДЮСШ проведена заміна даху та вікон, зроблено ремонт коридору та однієї кімнати для занять спортом, проведена заміна  системи опалення, придбано тренажерне обладнання. Завдяки покращенню матеріально - спортивної бази за останній рік  результати наших спортсменів значно покращились. Вихованці спортивної школи стали переможцями чемпіонатів України, Світу та Європи. Два спортсмени виконали норматив майстра спорту міжнародного класу (Ліпінський П., Ермоленко С.), також багатьом спортсменам було присвоєно звання кандидатів та майстрів спорту. За високі спортивні результати 8 кращих спортсменів Волноваського району протягом року отримують районну стипендію  на загальну суму 42 тис.грн.

Для покращення фізкультурно-оздоровчої роботи, залучення різних верств населення до занять фізичною культурою за місцем проживання в місті Волноваха працює міський центр   «Спорт для всіх».   У центрі  проводяться тренувальні заняття з учнями загальноосвітніх шкіл   з баскетболу, міні-футболу та кікбоксінгу.  Також протягом року міський центр проводить змагання та спортивні заходи для дітей та молоді міста, покращує матеріально-спортивну базу в рамках Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх-спільна турбота».

З метою розвитку спорту в районі між Волноваською РДЮСШ та Волноваським ПТУ була укладена угода про співпрацю, згідно якої для занять спортом буде використовуватися спортивна зала Волноваського ПТУ, де планується додатково залучити до занять греко-римською боротьбою більшу кількість дітей та студентів. На сьогодні в районі працює відділення обласної ДЮСШ ім.Узуна з греко-римської боротьби і спортсмени нашого району у 2016 році стали чемпіонами Світу та Європи (Грушин О,  Грушин С., Кіяшок  Д.).
За підтримки народного депутата Дмитра Лубінця були залучені додаткові    кошти з державного бюджету для покращення матеріальної бази района.

 До кінця року в с.Свободне, с.Калініно, с.Рибінське та Старогнатівка будуть придбані та установлені майданчики для загально-фізичної підготовки .

У Волноваській ЗОШ № 5 планується провести  ремонт міні-футбольного поля зі штучним покриттям, яке було побудовано у 2004 році  і на сьогодні знаходиться в незадовільному стані (планується заміна покриття, огорожі та освітлення на суму 500 тис.грн.).

Розпочато будівництво міні-футбольного поля у Волноваській ЗОШ № 2 на суму понад 2млн.грн

На території району працює 8 спортивних клубів, з яких 2 за місцем роботи, 1- за місцем навчання, 5- за місцем проживання. В СК «Ультра» в літку 2016 року було проведено ремонтні роботи спортивних залів, що дало можливість залучити більшу кількість населення до занять спортом.        

До кінця року очікується  провести 60 спортивних змагань (в 2015 році – 59),  в яких прийме  участь  9 тис.осіб. (в 2015 році – 8,5 тис.осіб), в т.ч. серед школярів - 28 змагань, в яких  прийме участь 5,3 тис. учнів, серед КФК району - 32 змагання - 3,7тис. осіб. Кількість населення, яке займається фізкультурно-оздоровчою роботою в районі складає 10 000 осіб. В зв’язку з проведенням АТО на території Донецької області було проведено більше спортивно-масових заходів серед колективів фізкультури району та військових,  а серед школярів зменшено. Великі труднощі на теперішній час складає доставка дітей до місця проведення змагань.

   З 10 заходів, які були заплановані Програмою на 2016 рік, очікується виконання -10. На їх виконання очікується витратити 550,00 тис.грн., що перевищує фінансування на рік в три рази.  В порівнянні з  2015 роком фінансування заходів збільшилось з 1895,0 тис.грн до 5500 тис.грн.

4.10. Фізичне виховання та спорт

 Спорт є ефективним засобом фізичного виховання, його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.   Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення.

Головна ціль -  залучення широких верств населення до занять спортом,створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,  підвищення фізичних і функціональних можливостей  організму людини,  формування патріотичного  почуття щодо позиції держави у світовому просторі.

Актуальні проблеми:

- мотивація  участі різних верств населення у спортивно-масових заходах районного , обласного та всеукраїнського рівнів;

-  впровадження національно-патріотичного виховання;

- ввідсутність у місті Волноваха стадіону для проведення спортивних змагань;

- відсутність молодіжної організації, щодо підтримки людей з обмеженими  можливостями;

- невідповідність вимогам сучасності ресурсного забезпечення сфери;

- більшість  спортивних споруд  потребують  капітальних  та  поточних ремонтів.

Основні завдання на 2017 рік:

- підтримка закладів фізичної культури, зокрема районної дитячо-юнацької спортивної школи;

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості, до занять фізичною культурою і спортом; призначення стипендій найкращім спортсменам району;

- організація дозвілля та психологічна підтримка людей з особливими потребами;

- будівництво стадіону в м. Волноваха з метою залучення більшої кількості жителів  всіма видами  фізкультурно-оздоровчої роботи;

- забезпечення утримання, ремонту, реконструкції та будівництва спортивних споруд.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   покращення умов надання послуг з фізкультури та спорту;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних та всеукраїнських змаганнях та зростання конкурентної спроможності;

- створення   оздоровчо-спортивної  молодіжної  організації  з питання реабілітації інвалідів;

- збільшення інтересу молоді до військової служби у Збройних силах України;

- установлення 4-х майданчиків для занять загально-фізичною підготовкою.

  Ресурсне забезпечення:

Загальний обсяг витрат на реалізацію   Програми   заплановано   в   сумі 28494,783  тис.грн., в тому числі: 19351,2 тис.грн. – за рахунок обласного бюджету; 7093,583 тис.грн. - районного і місцевих бюджетів; 200,0 тис.грн. – коштів підприємств, 1850,0 тис.грн. - за рахунок коштів інших джерел (благодійної допомоги, спонсорства).

 

Перелік

регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

№ п/п

Назва програми,

замовник

Термін виконання

Коли та яким документом затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі:

Загальний обсяг

фінансування

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

Регіональні програми

1

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі на 2013-2016 роки.

Замовник: відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016

 

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-280, несення змін 30.03.2016

.№7\5-94

 

Прийняття програми на 2017-2021 роки

планується у грудні - січні 

519,79

-

519,79

-

639,0

-

639,0

-

 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

по  галузі «Культура» на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

 

Результат

виконання

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Проведення капітального ремонту Волноваської ЦБС

протягом року

Відділ культури і туризму РДА, ЦБС

700,0

-

-

700,0

-

-

Збереження фондів, забезпечення відповідних умов для обслуговування населення

2. Заміна вікон (краєзнавчий музей, Волноваська школа мистецтв)

протягом року

Відділ культури і туризму РДА, краєзнавчий музей, школа мистецтв

400,0

-

-

400,0

-

-

Забезпечення раціо-нального забезпечення використання енергоресурсів

3. Придбання одягу сцени (інтермедійна завіса, французька завіса, куліси, арлекін )

протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, РЦКД

150,0

-

-

150,0

-

-

Підвищення якості заходів, підняття рівня культурних послуг

4. Придбання комплекту стаціонарної освітлювальної апаратури

протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, РЦКД

500,0

-

-

500,0

-

-

Підвищення якості заходів, підняття рівня культурних послуг

5. Придбання українських національних та стилізованих костюмів (РЦКД, школи мистецтв)

протягом року

Відділ культури і туризму РДА, РЦКД, школи мистецтв

60,0

-

-

60,0

-

-

Вдосконалення  національно-патріотичного виховання серед творчої молоді

 

6. Придбання комп’ютерної техніки (для фольклорного гурту «Загроярочка»)

II квартал

2017 року

Відділ культури і туризму РДА, РЦКД, ЦБС

10,0

-

-

10,0

-

-

Видавництво книг, збірок  автентичних експедицій. Забезпечення доступу населення до інформаційних ресурсів

7. Поповнення та актуалізація бібліотечних фондів

Протягом року

Відділ культури і туризму РДА, ЦБС

20,0

-

-

10,0

-

10,0

Забезпечить доступ населення до інформаційних ресурсів.

8. Придбання технічних засобів для навчання шкіл мистецтв і роботи краєзнавчого музею (проектори, екрани настінні)

Протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

40,0

-

-

40,0

-

 

Забезпечення умов для повноцінного учбового та творчого процесу розвиток художнього сприйняття, здатності отримувати естетичну насолоду від творів образотворчого мистецтва

9. Створення книги Волноваського району

Протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Районний краєзнавчий музей

10,0

-

-

10,0

-

-

Підготовка матеріалів, каталогів, статей з книгознавчої тематики для публікації у книжковому виданні

10. Районний музичний фестиваль – конкурс юних виконавців – інструменталістів «Український сувенір»

 

II квартал

2017 року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

10,0

-

-

10,0

-

-

Реалізація творчого потенціалу, збереження та популяризація української співочої скарбниці

11. Фестиваль «Пісенний зорепад – 2017»

ІІ квартал

2017 року

Відділ культури і туризму, райдерж-адміністрації, РЦКД

10,0

-

-

10,0

-

-

Виявлення талановитих дітей, створення належних умов для реалізації їх творчого потенціалу, популяризація української співочої скарбниці

12. Фестиваль «У вихорі танцю – 2017» до Дня Європи

ІІ квартал

2017 року

Відділ культури і туризму райдерж-адміністрації,

РЦКД

10,0

-

-

10,0

-

-

Виявлення талановитих дітей, створення належних умов для реалізації їх творчого потенціалу, популяризація українського танцювального мистецтва

13. Фестиваль «Надія України»

IV квартал

2017 року

Відділ культури і туризму райдерж-адміністрації,

РЦКД

10,0

-

-

10,0

-

-

Формування єдиних поглядів на проблему виховання громадянина, патріота, підвищення престижу та іміджу творчих колективів

14. Проведення тематичних виставок, екскурсій.

Протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Районний краєзнавчий музей і філії

-

-

-

-

-

-

Забезпечення організації та проведення оглядових та тематичних екскурсій, читання лекцій, масових заходів для різних верств населення

15. Проведення циклів заходів (книжкових виставок, інформаційних годин, уроків пам’яті, тематичних вечорів) з нагоди державних свят та пам'ятних дат

Протягом року

Відділ культури і туризму РДА, ЦБС

-

-

-

-

-

-

Залученню  нових користувачів до бібліотечних послуг. Формування ціннісних орієнтирів у суспільстві на основі популяризації кращих зразків вітчизняної та світової культури

16. Проведення районних урочистих заходів з відзначення державних і пам’ятних дат

Протягом року

Відділ культури і туризму РДА, заклади культури району

 

65,0

 

-

-

65,0

-

-

Формування у учасників високих моральних цінностей, патріотизму, любові до рідної землі, гордості за Україну.

17. Збереження об’єктів культурної спадщини, проведення їх  обстеження, фото фіксації, тощо

Протягом року

Відділ культури і туризму РДА

15,0

-

-

15,0

-

-

Упорядкування охоронних зон пам’яток культурної спадщини

Разом

х

х

2010,0

-

-

2000,0

-

10,0

х

 

 ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма    до очік.вик. 2016 року, %

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених культурно-масових заходів

одиниць

2010

3890

97,3

4000

102,8

 

Культура (очікуване 2016)

        Заклади культури району діють згідно Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини». Відповідно   до постанови  Верховної Ради  України  від  11 грудня  2014 року  № 32-УІІІ  «Про зміни  в адміністративно – територіальному  устрої  Донецької області,  зміну  і встановлення меж  Волноваського,  Новоазовського  та Тельманівського  районів Донецької області»  відбулися  зміни  в мережі  закладів  культури  району. 

У Волноваському районі станом на 01.11.2016 року налічується 46 закладів культури клубного типу. В них діє 459 клубних  формувань, в яких займаються 7149 учасників, з них мають почесне звання «народний» та «зразковий» 33 аматорських колективи.  Населення району обслуговують 46 бібліотек.  Вони об`єднані  у районну централізовану  бібліотечну систему. Протягом 2016 року послугами бібліотек скористаються понад  33,0 тис. читачів, відвідуваність складе 158,5 тис. осіб, книговидача - 557,9 тис. екземплярів.

У районі діє 2 школи мистецтв, 6 музеїв. Налічується 73 пам’ятники історії та 438 пам’ятників  археології.

Протягом  2016 року в закладах культури  району були проведені заходи: Новий рік, Різдво Христове, День Соборності України,  День пам'яті жертв Голокосту, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні, Міжнародний жіночий день, День    працівників    житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, День Служби безпеки України, День Національної гвардії України, Великдень, День Праці, День Перемоги, День Європи, Трійця, День державного службовця, День Конституції України, День національної поліції, День Незалежності України, Міжнародний день людей похилого віку, День вчителя, Дня фізичної культури і спорту, Дня працівників лісу, Всеукраїнського дня бібліотек  та  інших державних  свят.

Також зразковий театр танцю «Віста» прийняв участь у чемпіонаті Донецької області з сучасної хореографії м. Красноармійськ, де отримав диплом переможця за зайняті 1 та 2 місця. У Всеукраїнському конкурсі-фестивалі для дітей та молоді «Зоряні мости - Весняний зорепад» народним шоу-балетом «Underground»  отримано Гран-При. Народний пошуково-дослідницький фольклористичний гурт «Загроярочка» прийняв участь у відбірковому турі конкурсу-фестивалю «Червона рута», за результатами конкурсу гурт вийшов до фіналу, який відбудеться у м.Київ.  В рамках соціального проекту «Діти просять миру» - вокальний ансамбль «Шарм» з 1 листопада по 5 листопада 2016 року відвідав Грузію.

У 2016 році на проведення капітальних і поточних ремонтів закладів культури виділено 2609,2 тис.грн. Протягом звітного періоду відремонтовано:

-  469,5 кв. м каналізації,

- 211 м мереж теплопостачання,

- 877,5 кв. м. покрівлі,

- замінено 60 вікон.

До кінця року з 25 передбачених Програмою заходів, буде виконано 14, на їх виконання буде витрачено близько 2359,1 тис.грн., з них: 2231,1 тис.грн. – кошти районного бюджету і 128,0 тис.грн. – інші джерела.

4.11. Культура

Культура - це не тільки традиції, а й процес накопичення і збереження духовних цінностей попередніх поколінь. Формування культури передбачає і її розвиток, тобто не тільки збереження кращих зразків минулого, але й створення нового культурного багатства у процесі творчості.       

 Актуальною  проблемою галузі є незадовільний технічний стан закладів культури; недостатнє фінансове забезпечення.

Головна ціль – вивчення, збереження  і відновлення традиційної культури; забезпечення умов розвитку культурного середовища; сприяння розвитку  та збереженню мережі закладів культури і творчого потенціалу; збереження і охорона культурної спадщини, забезпечення систематичного поновлення бібліотечних ресурсів.

Основні  завдання:

-  національно – патріотичне виховання дітей та молоді;

-  налагодження співпраці з іншими  закладами, творчими організаціями;

-  популяризація  культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних надбань;

-  проведення  культурно-мистецьких заходів, спрямованих на підтримку та розвиток аматорських колективів;

-  організація  культурного  і  духовного дозвілля населення;

- збереження  та утримання  базових елементів культурно-мистецької  інфраструктури, особливо в сільській місцевості;

- збереження  кадрового потенціалу працівників галузі та захист їх  соціальних гарантій та умов оплати праці.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- патріотичне виховання населення, як основи духовного розвитку особистості;

-  створення нових моделей  бібліотечного обслуговування;

-  укладання охоронних договорів на пам’ятки археологічної спадщини;

-  розширення спектру надання послуг школами мистецтв;

-  збільшення проведених культурно – мистецьких заходів на 2,8%.

Ресурсне забезпечення:

 Фінансування заходів планується провести  за рахунок коштів районного  бюджету в сумі 2000,0 тис.грн. та інших джерел – 10,0 тис.грн. 

Перелік

регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

№ п/п

Назва програми,

замовник

Термін виконання

Коли та яким документом затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі:

Загальний обсяг

фінансування

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

культура

1

Района программа підтримки обдарованих дітей Волноваського школи мистецтв на 2016-2017 роки

Протягом

року

Рішення Волноваської районної ради від 15.06.2016 р. № 7/6-122

6,0

-

6,0

-

12,0

-

12,0

-

 

2

Комплексна Програма «Ветеран» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів на 2016 – 2019 роки.

Протягом

року

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 №7/2-28

140,0

-

140,0

-

200,0

-

200,0

-

 

3

Района программа розвитку закладів культури у 

Волноваському районі на 2016 рік

Протягом

року

Рішення Волноваської районної ради від 13.01.2016

 № 7/3-55

3710,8

-

3710,8

-

2000,0

-

2000,0

-

 

4

Района программа проведення культурно мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік

Протягом

 року

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 

№ 72-34

129,0

-

129,0

-

-

-

-

-

 

 

ВСЬОГО

х

х

3985,8

-

3985,8

-

2212,0

-

2212,0

-

 


Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу  Програми  «Заходи, пов’язані з подоланням  наслідків проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-ного

бюд-жету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Забезпечення функціонування, своєчасного оновлення та підтримки в актуальному стані Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік переміщених осіб.

 

 

Протягом року за потребою

 

 

УСЗН

-

-

-

-

-

-

Соціальний захист осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитеррористичної операції.

2. Забезпечення виконання районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, перепідготовки учасників АТО на 2016-2017 роки

Протягом року

УСЗН

50,0

-

-

50,0

-

-

Соціальна підтримка, адаптація, реабілітація та професійна підготовка учасників АТО

3. Стимулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб відповідно до ст.241 Закону України «Про зайнятість населення», в тому числі компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО - 30 осіб, компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа ВПО, на перепідготовку та підвищення кваліфікації -1 особа; компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування - 1 особа, компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО  витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування -1  особа

Протягом року

Районний центр зайнятості

-

-

-

-

-

-

Сприяння зайнятості   населення

Разом

х

х

50,0

-

-

50,0

-

-

 

4.12. Заходи, повязані з наслідками АТО на території району.

 Підтримка внутрішньо переміщених осіб (очікуване за 2016 рік)

         Питання соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб є на сьогодні пріоритетними і вимагають від кожного з нас неабиякої уваги на їх вирішення.

         В районі обліковано 43687 осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території. З них звернулося за призначенням або подовженням соціальних виплат 2394 особи, 1975 особам виплата допомоги вже призначена.

         За призначенням щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі за оплату ЖКХ звернулося 9299 сімей. Призначено державну допомогу вже 7538 сім’ям на суму 37655,62 тис.грн.

         Рішенням сесії Волноваської районної ради була затверджена районна комплексна програма щодо надання консультативної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, додаткові заходи щодо підвищення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учасників АТО стосовно реалізації їх прав та соціальних гарантій, волонтерських організацій, надання пільг та компенсаційних виплат, передбачених законодавством учасникам АТО. На реалізацію Програми передбачено 100,0тис.грн. Станом на 01.11.2016 року використано 74,0 тис.грн.

         На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 18 учасників АТО. За десять місяців оздоровлено 3 особи.

4.12. Заходи, повязані з наслідками АТО на території району.

 Підтримка внутрішньо переміщених осіб

Основні проблеми, пов’язані з вимушеним переміщенням громадян, виявляються у зростанні навантаження на локальних ринках праці, існуванні проблем розміщення, працевлаштування, медичного обслуговування, психологічної реабілітації, доступу до освіти, культурної та соціальної реінтеграції тощо.

Головна ціль – підвищення економічної активності ВПО та зниження соціальної напруженості в суспільстві.

Актуальні проблеми – з’являються нові учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, які потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки, у тому числі матеріальної.

Основні завдання на 2017 рік:

- забезпечення підвищення соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

- забезпечення виплат грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, їх сімей, які потрапили у складні життєві умови;

- забезпечення реалізації інвестиційних проектів по проведенню реконструкції гуртожитку і капітального ремонту будівлі лікарні для розселення внутрішньо переміщених осіб;

- забезпечення зайнятості ВПО.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- підвищення соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб та організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

- введення в дію 2-х гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб на 180 осіб.

Ресурсне забезпечення:

фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів (Європейський інвестиційний банк, благодійні організації).

ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Охорона  природи

 

 

 

 

 

 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря

тис.тонн

6,3

6,3

100

6,3

100

Скиди  в поверхневі водойми забруднених стічних вод

млн.куб.м

0,412

0,412

100

0,44

107,3

Рівень використання відходів у загальному обсязі утворених відходів

%

-

-

х

-

х

Збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду

га

-

-

-

-

 


Охорона навколишнього природного середовища 
(очікуване виконання 2016 рік)

Волноваський район був і залишається районом, де поряд з високою концентрацією виробництва, транспортної інфраструктури, в поєднанні з високою щільністю населення, спостерігається значне навантаження  на біосферу.

На території району знаходяться промислові підприємства чорної металургії, гірничо-видобувної, промисловості будівельних матеріалів, підприємства по переробці сільськогосподарської сировини, підприємства автомобільного та залізничного транспорту. Забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів та збільшення площі земель з високою концентрацією відходів виробництва настільки зросло, що потребує корінних змін у ставленні до екологічних проблем.

З обласного екологічного фонду  виділені кошти в сумі 3,0 млн.грн. на проекти «Очисні споруди смт.Володимирівка» та  «Реконструкція окисного блоку № 2 каналізаційних очисних споруд в м.Волноваха. Розпорядником коштів по окисному блоку визначено департамент капітального будівництва ОДА, якій на 01.11.2016  ще не провів тендерні процедури. Реалізація проекту під загрозою, кошти можуть бути невикористані.

З початку 2016 року підприємствами та установами району виконано 4 заходи. Витрати на фінансування  заходів склали 225,00 тис. грн., що у відсотковому виразі становить 1,2% до запланованих Програмою на рік. Значна частина природоохоронних заходів здійснювалась підприємствами за рахунок власних коштів.

Низький відсоток виконання Програми пов'язаний з тим, що з усіх джерел фінансування виділяється недостатньо коштів на виконання заходів Програми охорони і поліпшення стану навколишнього середовища.

5. РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

5.1. Охорона  навколишнього  природного  середовища

Негативний вплив на навколишнє природне середовище Волноваського району надають підприємства: ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат", ПРАТ "Новотроїцьке рудоуправління", які в процесі своєї діяльності утворюють великий обсяг відходів виробництва, а також викидів  забруднюючих речовин в атмосферний та водний басейни.

Актуальні проблеми:

- забруднення поверхневих вод району скидами неочищених та недостатньо очищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через системи каналізації;

- збільшення утворених та накопичення промислових та побутових відходів.

Головна ціль – поліпшення стану навколишнього природного середовища, покращення екологічного стану населених пунктів району та захист населення від негативного впливу забруднення повітряного й водного басейнів, накопичення відходів виробництва.

Основні завдання на 2017 рік:

-  капітальний ремонт  каналізаційних очисних споруд з метою охорони та раціонального використання водних ресурсів;

- озеленення та ліквідація сухостійних дерев у населених пунктах району;

-  проведення гірничотехнічної та біологічної рекультивації порушених гірничими роботами земель;

- придбання обладнання для збору і складування ТПВ з метою поліпшення екологічного стану, упорядкування та вивезення ТПВ;

- будівництво регіонального полігону ТПВ з метою поліпшення екологічного стану населених пунктів;

- будівництво сміттєсортувальної станції з ціллю поліпшення екологічного стану населених пунктів;

- раціональне використання природних ресурсів та їх охорона.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище;

-  скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти;

- придбання  контейнерів для збирання відходів: 60 одиниць – для збору і складування, 600 одиниць -  для роздільного збору.

 Ресурсне забезпечення.

На 2017 рік  заплановано фінансування  програми охорони навколишнього природного середовища у сумі 65264,1 тис.грн. Фінансування запланованих заходів буде здійснюватись за рахунок  обласного та місцевих бюджетів,   коштів підприємств та інших джерел.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017 № 7/13-

м.Волноваха

Про затвердження Програми

по забезпеченню правопорядку

на території Волноваського району

«Правопорядок -2017»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок-2017», згідно з додатком.

2. Волноваському відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області, Волноваській районній державній адміністрації, головам міської, селищних, сільських рад району забезпечити організацію роботи з виконання Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок-2017».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності і депутатської етики, прав та свобод громадян (Овчинніков). 

Голова районної ради                                                                                       В.Д. ЛУБІНЕЦЬ   

Додаток

до рішення районної ради

22.02.2017 №7/13-

Програма

«Правопорядок- 2017»

Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок-2017» (далі – Програма «Правопорядок-2017») прийнята з метою здійснення дійових заходів щодо подальшого та належного забезпечення дотримання законності і правопорядку, боротьби зі злочинністю, в тому числі з економічною, надійному захисту прав і свобод громадян, посилення ролі працівників поліції, які безпосередньо контактують з населенням.

Метою даної програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності в районі і досягнення зниження темпів її росту на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль державних органів і громадськості, удосконалення організації, засобів і методів попередження і розкриття злочинів. 

Досягненню цієї мети сприяють заходи, спрямовані на:

-  підвищенні якості та оперативності реагування на кримінальні правопорушення та інші, не пов’язані з ними події;

-   створення атмосфери громадської нетерпимості до різного роду злочинним проявам;

-   ослаблення дій криміногенних чинників;

-   недопущення втягування в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх, витиснення злочинності з окремих сфер громадського життя;

-  викорінювання корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відношення;

-  створення надійних перешкод росту кримінального насильства;

-  протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин;

-  обмеження незаконного обігу наркотичних засобів;

-   активізація роботи з документування осіб причетних до незаконних озброєних формувань;

-   боротьба з сепаратизмом і тероризмом;

-  забезпечення безпеки дорожнього руху.

Фінансування Програми «Правопорядок-2017» передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, згідно заходів з виконання Програми «Правопорядок-2017» (додаються), направлених на підняття іміджу Національної поліції України, покращення стану обслуговування населення під час звернення до органів поліції, проведення особистого прийому громадян, проведення днів «відкритих дверей».

Кінцевим результатом посилення профілактичного впливу на злочинність повинні стати зниження рівня злочинності в районі, ослаблення суспільної напруженості, викликаної її впливом; зменшенням впливу організованої злочинності на економічну і політичну сфери суспільства; зниження корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень; підвищення рівня захисту економічних відношень від злочинних зазіхань, витиснення з економічної сфери кримінального елементу, зменшення об'ємів «тіньової» економіки; поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в районі; мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків, усунення причин і умов, що сприяють утягуванню їх у протиправну діяльність; зниження рівня споживання наркотиків населенням і проникненням їх на територію району; створення системи соціальної реабілітації осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі; підтримка громадського порядку і безпеки громадян на максимально високому рівні; поліпшення стана дорожнього руху на основі відношень між громадянами і працівниками поліції; зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних і контролюючих органів; досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення правоохоронної і  профілактичної діяльності.

              I.Організаційне забезпечення профілактики злочинності.

1.1. Систематично аналізувати стан правопорядку в  місті Волноваха, селищах і селах району,  на підприємствах, організаціях і установах. За результатами аналізу і з обліком виявлених умов, що негативно впливають на стан правопорядку, розробляти і здійснювати комплексні плани заходів щодо попередження припинення злочинних проявів. 

Виконавці:

 Волноваський ВП  ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Щокварталу


1.2.За допомогою районної газети «Наше слово» доводити до населення інформацію про стан правопорядку, результати боротьби зі злочинністю, іншими правопорушеннями, а також про роботу що планується в цьому напрямку Волноваським ВП ГУНП в Донецькій області.

Виконавці:

Волноваська районна рада, Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області.

 Термін:

 Постійно


1.3. Організувати проведення робочих зустрічей керівництва Волноваського ВП  ГУНП в Донецькій області в трудових колективах, навчальних закладах, продовжувати практику виїзних прийомів громадян, на яких звітувати перед населенням про роботу Волноваського відділу поліції.

Виконавці:

 Волноваський ВП  ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно


1.4. Забезпечити постійний моніторинг громадської думки щодо роботи працівників Волноваського відділу поліції, діяльність яких викликає найбільше нарікань громадян, та формування негативних рис, які виявляють працівники поліції під час спілкування з громадянами.

Виконавці:

 Волноваський ВП  ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійн


1.5. Виробити систему оперативного та ефективного реагування на заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, реалізації пропозицій населення щодо покращення діяльності поліції.

Виконавці:

 Волноваський ВП  ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно


1.6. Організувати співпрацю з державними органами, об’єднаннями громадян, творчими організаціями, районною газетою «Наше слово» у плануванні та здійсненні заходів щодо формування позитивного іміджу поліції.

Виконавці:

 Волноваський ВП  ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно


          ІІ. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особистості, її майна від злочинних зазіхань.

2.1. З метою посилення суспільної безпеки, попередження проявів тероризму, вжити заходи щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні предмети й речовини.

Виконавці:

 Волноваський ВП  ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно


2.2. На підставі аналізу криміногенної ситуації в районі, організувати і провести оперативно-профілактичні відпрацювання населених пунктів зі складною оперативною обстановкою.

Виконавці:

 Волноваський ВП  ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно


2.3. Здійснити планування заходів щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні, визнані недієздатними, психічно хворі й інші особи, що вимагають опіки, а також хворі на алкоголізм і наркоманію, з метою запобігання фактів знущання над ними, незаконного відчуження їхнього житла.

Виконавці:

Волноваська райдержадміністрація, заклади охорони здоров’я району, Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно


2.4. Здійснювати відпрацювання підприємств, комерційних структур, що одержали ліцензії на право скупки, переробки і реалізації брухту чорних і кольорових металів.  У ході відпрацювання встановлювати повну дислокацію їхніх приймальних пунктів, перевіряти на причетність до вчинення злочинів, зв'язаних із розкраданнями, крадіжками і реалізацією  металів і виробів із них. 

У випадку установлення фактів порушення суб'єктами підприємницької діяльності правил заготівлі, переробки і реалізації брухту чорних і кольорових металів, а також кримінального, адміністративного і податкового законодавства, виходити з клопотанням перед органами виконавчої влади з питань промислової політики про анулювання ліцензій на здійснення даного виду діяльності.

Виконавці:

 Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Податкова інспекція у Волноваському районі ГУ ТФС у Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація.

 Термін:

 Постійно


                                            ІІІ. Протидія організованої злочинності і корупції:

3.1. Для реалізації Концепції боротьби з корупцією на 2017 рік, підготувати і здійснити заходи, спрямовані на викриття корупційних дій, насамперед в структурах державної влади, з обов'язковим притягненням до відповідальності винних осіб. Постійно аналізувати результати даної роботи. На основі проведеного аналізу вносити в початковий план заходів зміни і доповнення, спрямовані на поліпшення проведеної роботи і підвищення її практичних результатів. 

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська місцева прокуратура, Податкова інспекція у Волноваському районі ГУ ТФС у Донецькій області

Термін:

 Постійно.


3.2. Проводити комплекс оперативно-розшукових заходів щодо виявлення та припинення фактів корупції та хабарництва з боку посадових осіб контролюючих органів при здійсненні ними перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Виконавці:

 Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська  райдержадміністрація, Податкова інспекція у Волноваському районі ГУ ТФС у Донецькій області

 Термін:

 Постійно. 


                     IV. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище:

4.1. Розробити і здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, молодих людей, що не мають постійних прибутків і джерела для існування, зберігання існуючої мережі державних і суспільних інститутів соціальної підтримки неповнолітніх, організації їхнього дозвілля і відпочинку, а також утворення для цих цілей центрів соціальної служби для молоді, бюро і центрів надання учнівської молоді і студентам послуг у працевлаштуванні для роботи у вільне від навчання час та під час канікул.

Виконавці:

 Волноваська райдержадміністрація, Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області.

 Термін:

 Постійно.

 4.2. Забезпечити своєчасне виявлення неблагонадійних родин, їх облік, систематичну перевірку умов утримування і виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги.

Виконавці:

 Волноваська райдержадміністрація, Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно.


4.3. З метою запобігання негативних проявів серед неповнолітніх, і насамперед пияцтва, наркоманії, дитячої безпритульності, розробити комплексний план виявлення дітей, що займаються жебракуванням, що скоюють правопорушення або є жертвами злочинної діяльності з боку дорослих. Провести спільні оперативно-профілактичні заходи щодо його реалізації.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


4.4. Підготувати і провести комплекс заходів щодо сприяння створення необхідних умов для проживання і виховування дітей у сім'ях, що виключає несприятливе побутове оточення, негативний вплив антигромадських елементів, що забезпечує підвищення відповідальності батьків за виховання, навчання і розвиток дитини.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


4.5. Систематично аналізувати на спільних нарадах стан роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх. 

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


4.6. Забезпечити проведення загальнодержавних профілактичних операцій «Урок» для перевірки стану виконання вимог Закону України «Про освіту» у частині одержання молоддю загальної середньої освіти.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація

Термін:

 Вересень – жовтень.


4.7. Забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог законодавчих актів по захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх. Вжити заходів по виявленню фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім, до відновлення права дітей на житло.  Забезпечити ведення обліку таких дітей для їх соціального і правового захисту.

Виконавці:

Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


4.8. На основі постійного аналізу стану криміногенної обстановки серед неповнолітніх і в підлітковому середовищі, вживати заходів щодо підвищення ефективності діяльності ювенальної превенції відділу поліції.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


4.9.З метою подальшого удосконалення роботи з неблагонадійними сім'ями, а також неповнолітніми, схильними до неадекватних проявів в поведінці, розширити мережу консультаційних пунктів соціальної служби для молоді, «телефонів довіри», і забезпечити їх ефективну роботу.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


4.10. Закріпити співробітників Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області за навчальними закладами району для проведення лекцій і бесід із учнями на правову тематику.  Забезпечити чітку організацію і жорсткий контроль за проведенням даної роботи.

Виконавці:

 Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області.

 Термін:

 Постійно.


4.11. Систематично проводити соціологічний, психологічний моніторинг причин поширення наркоманії, пияцтва і захворювань СНІДом серед учнівського та студентського середовища.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація, заклади охорони здоров’я району

 Термін:

 Постійно. 


4.12. Організовувати і проводити культурно-творчі акції з метою пропаганди здорового способу життя.

Виконавці:

Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


4.13. З метою залучення молоді до активного громадського життя і попередження її антисоціального поводження, забезпечити проведення на території району всеукраїнських акцій «Антинаркотик», «Життя без тютюнопаління», «Тверезість», добродійних культосвітніх акцій по пропаганді здорового способу життя. 

Виконавці:

Волноваська райдержадміністрація, заклади охорони здоров’я району

 Термін:

 Постійно. 


4.14. Проводити заходи з учасниками молодіжної організації «Ліга майбутніх поліцейських».

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області.

 Термін:

 Постійно. 


4.15. Забезпечити здійснення заходів щодо декриміналізації молодіжного середовища, популяризації професії правоохоронця серед молоді, правового виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

Виконавці:

 Волноваський ВП  ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно


V. Запобігання поширення наркоманії, пияцтва, алкоголізму

5.1. Провести аналіз наявної інформації про наміри кримінальних структур налагодити канали транзитного переміщення наркотичних засобів і психотропних речовин через територію району, створення перевалочних пунктів для їхнього тимчасового збереження, або заснування суб'єктів підприємницької діяльності для відмивання грошей, отриманих від наркобізнесу.  Підготувати і провести комплекс заходів щодо виявлення і знешкодження таких структур.

Виконавці:

 Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області

 Термін:

 Постійно.


5.2. З метою виявлення джерел і перекриття каналів витоку наркотиків з об’єктів їх легального обігу, запобігання їх розповсюдженню проводити комплексні перевірки аптек та інших об’єктів зберігання і реалізації препаратів, що містять наркотичні та психотропні речовини. У разі виявлення порушень вирішувати питання про призупинення діяльності або закриття цих об’єктів.

Виконавці:

 Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, заклади охорони здоров'я району

Термін:

 Постійно.


5.3. Організувати проведення оперативно-профілактичних заходів щодо виявлення і постановки на облік осіб, що зловживають спиртними напоями, скоюють правопорушення, займаються виготовленням самогону і інших спиртних напоїв, вживають наркотичні або психотропні речовини.  Застосовувати до таких осіб міри відповідно до діючого законодавства.

Виконавці:

 Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області

 Термін:

Постійно.


5.4. Здійснювати профілактичні заходи, спрямовані на протидію розповсюдженню наркотичних та психотропних речовин у навчально-виховних, розважальних закладах та місцях масового відпочинку. Проводити їх періодичні відпрацювання з метою виявлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до розповсюдження таких речовин та втягнення до їх вживання інших громадян.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


5.5. Вжити заходів до посилення контролю за дотриманням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, притягненням винних осіб до відповідальності і позбавлення суб'єктів підприємницької діяльності ліцензій за порушення, особливо за продаж спиртних напоїв неповнолітнім.

Виконавці:

 Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Податкова інспекція у Волноваському районі ГУ ТФС у Донецькій області

 Термін:

 Постійно.


VI. Протидія рецидивної злочинності:

6.1. Здійснювати комплексні перевірки виконання Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».  Отримані в ході перевірок результати піддавати ретельному аналізу й узагальненню. Розробити і здійснити необхідні заходи щодо усунення виявлених у ході перевірок недоліків у даній роботі.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, кримінально-виконавча інспекція

Термін:

 Постійно.


6.2. Вжити заходів щодо працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, сприяти їх адаптації і вирішенні соціально-побутових проблем.

Виконавці:

Волноваський центр зайнятості населення, Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська райдержадміністрація

 Термін:

 Постійно.


6.3. Забезпечити систематичний контроль за неповнолітніми і молоддю, які відбули покарання і звільнені з місць позбавлення волі.

Виконавці:

Служба у справах дітей, Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, кримінально-виконавча інспекція

 Термін:

 Постійно.

 

VII. Охорона публічного порядку і безпека дорожнього руху 

7.1. Встановити діючий контроль за дотриманням умов перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, насамперед вибухових, отруйних,   радіоактивних речовин і т.п. Постійно аналізувати стан даної роботи.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Інспектор Державної  екологічної інспекції в Волноваському  районі

 Термін:

 Постійно.


7.2. З метою захисту прав і законних інтересів громадян, забезпечення охорони правопорядку в районі, продовжити практику взаємодії підрозділу Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області з органами самоуправління району, активно залучати населення до боротьби з негативними явищами, розширити мережу громадських формувань, що приймають участь в охороні громадського порядку в районі і профілактичній роботі. Визначити принципи і порядок  заохочення громадян у випадку їх участі у попередженні і розкритті злочинів. 

Виконавці:

Органи місцевого самоуправління району, Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області.

 Термін:

Постійно.


7.3. З метою забезпечення належного утримання автодоріг в осінньо-зимовий період експлуатації, забезпечити закріплення території району за підприємствами, установами й організаціями для прийняття ними заходів для забезпечення безпечного руху транспортних засобів і пішоходів.

Виконавці:

Органи місцевого самоврядування району, Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області.

 Термін:

Вересень-жовтень


7.4. На підставі аналізу злочинності, надати пропозиції щодо міць, де раціонально та необхідно встановити відеокамери в громадських місцях.

Виконавці:

Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області

 Термін:

Січень-березень


VIII. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи:

8.1. Розробити і здійснити комплекс заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни і законності в діяльності працівників Волноваського відділу поліції, приділивши особливу увагу підвищенню рівня їх кваліфікації і професіоналізму.

Виконавці:

 Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області, Волноваська місцева прокуратура, Волноваське районне управління юстиції

 Термін:

 Постійно.

Начальник Волноваського ВП

ГУНП в Донецькій області                                                                                     О.В. Коломієць

 

Р О З Р А Х У Н О К

коштів на реалізацію у 2017 році районної Програми

«Правопорядок-2017»

Проблемне питання

Обґрунтування необхідності вирішення питання

Шляхи вирішення

Придбання системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження.

 

Для нагляду за периметром адмінбудівлі, спеціальним майданчиком тимчасового зберігання транспортних засобів, які є речовими доказами в кримінальних справах.

Мінімальна потреба – 100 тисяч гривень.

 

Придбання оргтехніки

Створення належних умов праці, забезпечення ефективної реалізації завдань, щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від противоправних посягань

Мінімальна потреба – 200 тисяч гривень.

Начальник Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області

полковник поліції                                                                                                        О.В. Коломієць

_______________________________________________________________________________________________________________________