13 СЕСІЯ 2 ЧАСТИНА

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017  №7/13-

м.Волноваха

Про виконання  Програми

економічного та соціального

розвитку Волноваського району

на 2016 рік

Відповідно до листа Волноваської районної державної адміністрації від 26.01.2017 № 01-23-146, керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада                

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт Волноваської районної державної адміністрації про виконання Програми економічного та соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, затвердженої  рішенням районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-22.

2. Зняти з контролю, як виконане рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-22 «Про  затвердження  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік».

Голова районної ради                                                                                                          В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017  № 7/13-

м. Волноваха

Про виконання Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

 у Волноваському районі на 2015-2016 

 роки за 2016 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь Волноваської райдержадміністрації про виконання  програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2015-2016 роки за 2016 рік, відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 26.01.2017 № 01-23-146, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт Волноваської районної державної адміністрації про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2015-2016 роки  за 2016 рік.

2. Зняти з контролю, як виконане рішення районної ради від 18.02.2015 №6/30-508 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2015-2016 роки».

Голова районної ради                                                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Довідка

про Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2015-2016 роки за 2016 рік

Державна політика розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі впродовж 2015-2016 років здійснювалася відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 18.02.2015 № 6/30-508, та заходів щодо її реалізації.

Впродовж дії Програми у 2015-2016 роках здійснили державну реєстрацію 655 суб’єктів господарювання, з них: юридичних – 70 осіб, фізичних - 585 осіб. Припинили діяльність – 497 суб’єктів, однак в 2016 році таких суб’єктів було в 1,8 рази менше, ніж в 2015 році.

Загальна кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва в районі складає 3089, з них - 2618 фізичних осіб-підприємців і 471 юридична особа (таке збільшення відбулося за рахунок приєднаних територій).

Переважна частина суб’єктів підприємницької діяльності (близько 40,0%) працює у сфері торговельного обслуговування та посередництва, 30,0% -  у сфері надання побутових послуг та 30,0% - у сфері будівництва, транспорту та інших послуг; при цьому сільська місцевість характеризується тільки наявністю торговельних об’єктів.

Чисельність   найманих працівників на малих підприємствах - 1784 особи і 2618  фізичних осіб-підприємців.

Середньомісячна заробітна плата працівника в малому бізнесі, за оперативними даними) складає близько 2-х тисяч гривень (статистична інформація буде тільки в березні 2017 року).

Частка надходжень  від суб’єктів підприємництва в бюджеті району у 2016 році складає – 9,0%. В 2016 році отримано коштів в сумі 19,8 млн.грн. проти 18,6 млн.грн. у 2015 році.

Одним із дієвих шляхів розвитку підприємницької діяльності в сільській  місцевості є фермерство. На території району здійснюють діяльність 168 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться 18,1 тис.га сільських угідь.

Не менш важливим напрямком у веденні підприємницької діяльності є розвиток і виробництво товарів широкого вжитку, а саме: виробництво ковбасних і хлібобулочних виробів, олії рослинної і м’яса птиці, борошна і круп.

Малі і середні підприємства використовують здебільшого місцеві ресурси. Вони беруть участь у спонсоруванні місцевих заходів та програм, будучі зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони знаходяться.

В минулому році в райдержадміністрації проводився семінар з представниками  малого бізнесу з питань отримання грантів на їх розвиток, за результатами якого   підприємець – фізична особа Іскра О.С. розробив бізнес-план і отримав у 2016 році  225,0 тис.грн. на придбання устаткування для  пакування ковбасних виробів. Додатково було створено 5 робочих місць.

За 2016 рік до ЦНАПу надійшло 5015 звернень про надання адміністративних послуг, з них 4985 задоволено. За минулий рік надано 2345 консультацій. З початку минулого року через Центр суб’єктам підприємництва надавалось 32 адміністративних послуги, станом на 01.01.2017 року  їх кількість збільшено  до 45 послуг.

З метою започаткування підприємницької діяльності впродовж дії  Програми 2015-2016 років були задіяні кошти Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування України на випадок безробіття, а саме: отримали одноразову допомогу на започаткування підприємницької діяльності за 2 роки  22 особи на суму 467,3 тис.грн., в т.ч. 3 особи - це учасники АТО; компенсовано фактичних витрат у розмірі Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 211,0 тис.грн., завдяки чому додатково підприємцями створено 53 робочих місця.

Протягом 2016 року проведено 99 семінарів «Як розпочати свій бізнес», в яких  прийняли участь 1547 безробітних.

З метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних громадян, в Центрі зайнятості працює консультативний пункт з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

В приміщенні ДПІ функціонує Центр обслуговування платників податків, який створено для надання широкого спектру якісних послуг в одному приміщенні.

При районній державній адміністрації створена районна комісія з питань розвитку підприємництва, в ході засідань якої  обговорюються проблемні питання у приватному бізнесі, особливості податкового законодавства, створення нових робочих місць, питання пенсійного забезпечення.

Протягом звітного періоду райдержадміністрацією була проведена робота з відбору суб’єктів  підприємницької діяльності для участі у конкурсі «Підприємець року Донецької області - 2016», результатом проведеної роботи стало  отримання відзнаки в конкурсі підприємецем від Волноваського району.  В номінації «За активну підтримку малого бізнесу» було нагороджено фізичну особу-підприємця Олександра Іскру.

Також, райдержадміністрацією проводяться семінари із суб’єктами підприємництва і контролюючими органами з питань захисту прав споживачів, дотримання торгівлі, трудового законодавства  та легалізації трудових відносин.

З метою створення умов для розвитку підприємництва в районі всі публікації рішень органів влади, що впливають на розвиток бізнесу, нове  в законодавстві, або проведення заходів з метою залучення суб’єктів, здійснюється  через засоби масової інформації, а саме через веб-сайт Волноваської райдержадміністрації і районну газету «Наше слово».

Заступник начальника – начальник

відділу розвитку інвестиційної

діяльності та підприємництва 

управління економіки райдержадміністрації                                                                              М.С. Власенко

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017  № 7/13-

м.Волноваха

Про затвердження Програми

розвитку малого і середнього

підприємництва в Волноваському

районі на 2017-2018 роки

З метою подальшого розвитку малого та середнього підприємництва шляхом створення сприятливого навколишнього середовища для його функціонування, формування ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту, відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 26.01.2017 №01-23-146, керуючись   статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Волноваському районі на 2017 - 2018 роки, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Довідка

про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в  Волноваському районі на 2017-2018 роки розроблена відповідно до законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Стратегії розвитку Донецької області до 2020 року і визначає сукупність заходів, направлених на формування сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

Метою Програми є координація дій органів публічної влади, громадських об’єднань підприємців, об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва для створення в районі сприятливих умов  для ефективного функціонування підприємницького сектору району, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

Основними завданнями програми є:

-  сприяння розвитку діалогу між бізнесом і владою;

-  створення нових робочих місць, залучення суб’єктів господарювання до зменшення рівня безробіття;

-  наповнення державного та місцевих бюджетів;

-  організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в ринкових умовах;

-  активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів.

Фінансово-кредитна підтримка підприємництва буде здійснюватися шляхом залучення  підприємців до участі в обласній програмі фінансової підтримки з обласного бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги на започаткування або розвиток власного бізнесу з виробництва та переробки сільгосппродукції у разі об’єднання малих фермерських господарств у кооперативи. Також, шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат на створення робочих місць у розмірі єдиного соціального внеску, виплати одноразової допомоги з безробіття з метою залучення безробітних до відкриття власної справи тощо.

Ресурсне та інформаційне забезпечення формування інфраструктури підприємництва здійснюватиметься шляхом перепідготовки кадрів для сфери підприємництва і організації їх професійного навчання та підвищення кваліфікації безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю, надання їм необхідної інформаційної підтримки.

Також, райдержадміністрацією вирішується питання щодо відкриття нового, з комфортними умовами і сучасним обладнанням Центру надання адміністративних послуг за рахунок коштів Державного бюджету.

Таким чином, заходи Програми передбачено реалізувати за рахунок коштів державного і обласного бюджетів, коштів Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів суб’єктів господарювання.

Передбачається, реалізація  заходів  Програми розвитку  малого  і  середнього  підприємництва  у  Волноваському  районі  на 2017-2018  роки  буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги кількості зайнятих у малому та середньому  бізнесі в загальному обсязі працездатного населення району, підвищенню рівня доходів в цьому секторі економіки  та отриманню запланованих надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Продовження  державної політики  на  районному  рівні з  підтримки  розвитку  малого  і  середнього бізнесу забезпечить подальше соціально-економічне зростання району.

За прогнозом, на кінець 2018 року в районі буде діяти близько 495 малих підприємств, або 50 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення.

Чисельність працюючих на малих підприємствах складе 1500 осіб, а кількість підприємців-фізичних осіб – 2650 осіб.

Надходження до місцевих бюджетів за два роки складуть 40,4 млн.грн.

Кількість наданих адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення збільшиться в 2,5 рази і складе близько 1200 послуг.

 

Заступник начальника – начальник

відділу розвитку інвестиційної

діяльності та підприємництва

управління економіки райдержадміністрації                                                                              М.С. Власенко

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017 № 7/13-

м. Волноваха

Про затвердження Програми економічного

і соціального розвитку Волноваського району

на 2017 рік 

З метою забезпечення активізації економічної діяльності, розв’язання існуючих проблем та  сприяння підвищенню рівня життя населення, відповідно до листа Волноваської районної державної адміністрації від 26.01.2017 № 01-23-146, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада     

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити:

2.1.  Безумовне   виконання   завдань  і  заходів  Програми.

2.2. Створення    необхідних   умов   для   ефективної    роботи підприємств і організацій, направлених на підтримку вітчизняного товаровиробника та розвиток підприємництва.

2.3. Здійснення заходів щодо залучення інвестиційних ресурсів.

3. Покласти на Волноваську районну державну адміністрацію організацію виконання цього рішення, контроль за виконанням -  на  постійні  комісії районної ради.

Голова районної ради                                                                                                           В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Промисловий комплекс»

на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін вико-нання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держ. бюд-жет

місц. бюджетів

кошти підп-риємств

інші дже-рела

обл. бюджет

рай. бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.  Модернізація тензометрії пресової ділянки

2017

ПАТ «ВАВК»

300,0

-

-

-

300,0

-

Якісний облік сировини, та зменшення її витрат на 3%.

Економічний ефект:

 150,0 тис.грн. в місяць

2. Реконструкція  кар’єрного водовідливу

2017 

ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління»

16267,0

-

-

-

16267,0

-

Підтримка потужності кар’єра з видобутку корисних копалин

3. Встановлення  вузла сухого грохочення

2017

ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління»

10748,0

-

-

-

10748,0

-

Реконструкція вузла промивання щебеню та можливість цілорічної переробки товарної продукції

ВСЬОГО:  

х

х

27315,0

-

-

-

27315,0

-

х 

 

Динаміка розвитку промисловості за 2012 - 2016 роки 
  по Волноваському району    
  Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств, млн.грн.
2012 594,4
2013 548,8
2014 818,6
2015 958,0
2016 1291,8

  

  Динаміка обсягу  виробництва вогнетривів, тис.тонн
2012 597,6
2013 60,5
2014 66,8
2015 52,0
2016 68,8

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств Волноваського району  на 2017 рік

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік

2017 рік програма

2017 рік програма у % до очік. вик. 2016 року

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

1

2

3

4

5

6

7

C - Добувна промисловість, всього

тис.грн.

*

707828,6

149,1

961276,0

135,8

- видобування неенергетичних матеріалів, всього

-“-

*

707828,6

149,1

961276,0

135,8

ПРАТ “Новотроїцьке рудоуправління”

-“-

*

622785,6

в 1,6 р.б.

848480,0

136,2

Хлібодарівське кар’єроуправління

-“-

1384,0

8328,0

19,5

27629,0

в 3,3 р.б.

ТОВ «НВП «Донбаснерудпром»

-“-

*

76715,0

121,8

85167,0

111,0

Тельманівський  кар’єр

-“-

-

-

-

-

-

D - Обробна промисловість, всього

-“-

*

521025,9

в 1,6 р.б.

528894,3

101,5

- харчова промисловість, всього

-“-

*

140528,4

147,8

1363425,3

97.0

ПРАТ  “Екопрод”

-“-

6895,9

4831,2

80,0

5314,3

110,0

ТОВ “Маріупольська птахофабрика”

-“-

563,8

680,0

123,6

680,0

100,0

ЗАТ «Діанівська птахофабрика»

-“-

78589,7

84494,3

114,2

74600,0

88,3

ТОВ «Афродіта»

-“-

*

50522,9

в 3,0 р.б.

55748,0

110,3

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів, всього

-“-

*

371781,5

158,9

392552,0

105,6

ПАТ “Великоанадольський вогнетривкий комбінат”

-“-

158287,0

241000,0

в 1,5 р.б.

250000,0

103,7

ТОВ “Кальдеріс Україна”

-“-

*

130781,5

в 1,8 р.б.

142552,0

109,0

- виробництво машин та устаткування, всього

-“-

*

8716,0

в 2,1 р.б.

-

-

ТОВ «Завод Алеко»

-“-

*

8716,0

в 2,1 р.б.

-

-

E - Виробництво електроенергії, газу та води, всього

-“-

 *

62939,7

84,9

63941,0

101,6

Волноваське ВУВКГ КП «Вода Донбасу»

-“-

8003,6

13998,7

2,9 р.б.

15000,0

107,2

Виробнича одиниця “Волновахаміжрайтепломережа”

-“-

36283,9

48941,0

118,8

48941,0

100,0

Тельманівське ВУВКГ КП «Вода Донбасу»

-“-

-

-

-

-

-

Докучаєвське УГГ ПАТ «Донецькоблгаз» **

-“-

-

-

-

-

-

Всього по району:

тис.грн

958000,0

1291794,2

146,5

1554111,3

120,3

* данні відсутні

**   структурний підрозділ Красноармійського УГГ без права юридичної особи.

 

ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Розвиток сфери  матеріального  виробництва

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств

 

 

 

 

 

 

     всього

млн.грн.

958,0

1291,8

146,5

1554,1

120,3

     в розрахунку на одну особу

грн.

9,6

13,0

х

15,6

х

у тому числі по основних видах діяльності

 

 

 

 

 

 

- видобування неенергетичних матеріалів

млн.грн.

х

707,8

149,1

961,3

135,8

- харчова промисловість

млн.грн.

х

140,5

147,5

136,3

97,0

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

млн.грн.

х

371,8

158,9

392,6

105,6

- металургія та оброблення металу

млн.грн.

х

-

 

-

-

- виробництво машин та устаткування

млн.грн.

х

8,7

в 2,1 р.б.

-

-

- виробництво електроенергії, газу та води

млн.грн.

х

62,9

84,9

63,9

101,6

Виробництво основних видів промислової продукції   
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію району)

натур. од.

 

 

 

 

 

- вогнетриви

тис.тонн

52,0

68,8

122,2

73,8

107,2

- щебінь

тис.м3

17,0

261,1

72,7

430,9

в 1,7 р.б.

-  вапняк металургійний

тис.тонн

1500,0

2462,1

в 1,6 р.б.

3220,0

130,8

 

3. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ  НАСЕЛЕННЯ

3.1. Промисловий комплекс

Промисловість — технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, яка охоплює підприємства, що виробляють електроенергію, знаряддя праці, предмети побуту, видобувають і заготовляють сировину, паливо, переробляють продукцію, вироблену сільським господарством, тощо.

Промисловість залишається найважливішою галуззю господарського комплексу Волноваського району.

Промисловий комплекс району представляють 14 підприємств.

Основними видами промислової продукції є вогнетриви, щебінь та вапняк металургійний.

Найбільшу частину в обсязі  реалізації промислової продукції займає добувна  промисловість (61,9%).

Актуальні проблеми:

 - зменшення обсягів виробництва  через проведення АТО;

- втрата ринків збуту готової продукції;

- значне зростання ціна на енергоносії та сировину.

- повільне нарощування інноваційного виробництва;

Головна ціль – збереження промислового потенціалу, поліпшення фінансового стану підприємств,  підвищення конкурентоспроможності продукції.

Основні завдання на 2017 рік:

- відновлення стабільної роботи підприємств;

- підвищення якості продукції;

- переорієнтація на  нові ринки збуту.

Кількісні та  якісні критерії ефективності:

 - обсяг реалізації промислової продукції у відпускних цінах підприємств складе 1554,1 млн.грн., що на 20,3% більше  очікуваного рівня 2016 року;  збільшення обсягів реалізації прогнозується по галузях: видобування неенергетичних матеріалів – на 35,8% до очікуваного виконання 2016 року, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів – на 5,6%.

- підприємствами  ПАТ «Великоанадольский вогнетривкий комбінат» та ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» продовжиться випуск продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO. У 2016 році обсяг реалізації продукції за стандартами ISO (у відпускних цінах підприємств) очікується в сумі  863,8 млн.грн., що складе 66,9% у загальному обсязі реалізованої продукції.

Ресурсне забезпечення

У 2017 році на  підприємствах планується здійснити 3 заходи, які матимуть найбільш суттєвий вплив на поліпшення економічного і соціального стану району.

Витрати на виконання заходу складуть 27315,0 тис.грн., коштів підприємства.

 

 

  В И Р О Б Н И Ц Т В О          
  найважливіших видів промислової продукції виробничо-технічного          
  призначення (за номенклатурою)          
Показники Одиниця виміру 2015 рік звіт 2016 рік 2017 рік програма 2017 рік програма у % до очік. вик. 2016 року
очікуване виконання очікуване виконання програми, %
1 2 3 4 5 6 7
1. ПАТ “Великоанадольський вогнетривкий комбінат”            
- вогнетриви тис.тонн 48,1 63,6 х 65,0 102,2
2. ТОВ “Кальдеріс Україна”            
- вогнетриви тис.тонн х 5,2 х 5,8 111,5
3. ПРАТ “Новотроїцьке рудоуправління”            
- щебінь тис.м3 х 159,7 х 140,9 88,2
- вапняк металургійний тис.тонн 1500,0 2462,1 в 1,6 р.б. 3220,0 130,8
4. Хлібодарівське кар'єроуправління            
- щебінь тис.м3 х 101,4 22,5 290,0 в 2,8 р.б.
Всього по району:            
- вогнетриви тис.тонн 52,0 68,8 122,2 73,8 107,2
- щебінь тис.м3 17,0 261,1 72,7 430,9 в 1,7 р.б.
- вапняк металургійний тис.тонн 1500,0 2462,1 в 1,6 р.б. 3220,0 130,8

 

  В И Р О Б Н И Ц Т В О          
  найважливіших видів промислової продукції виробничо-технічного          
  призначення (за номенклатурою)          
Показники Одиниця виміру 2010 рік звіт 2011 рік 2012 рік програма 2012 рік програма у % до очік. вик. 2011 року
очікуване виконання очікуване виконання програми, %
1 2 3 4 5 6 7
1. ВАТ “Великоанадольський вогнетривкий комбінат”            
- вогнетриви тис.тонн 58,7 52,0 77,4 52,0 100,0
2. ТОВ “Кальдеріс Україна”            
- вогнетриви тис.тонн 18,8 22,4 100,0 22,5 100,4
3. ПРАТ “Новотроїцьке рудоуправління”            
- щебінь тис.м3 69,9 52,4 129,4 43,3 82,6
- вапняк металургійний тис.тонн 1650,5 1639,6 101,1 1717,6 104,8
4. Хлібодарівське кар'єроуправління            
- щебінь тис.м3 298,2 336,0 81,0 415,0 123,5
5. ВАТ “Літос”            
- щебінь -“- 135,3 95,0 52,8 130,0 136,8
 6. Філія ДП "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Оленівський КХП",                                 7. ПРАТ "Екопрод"            
- борошно тис.тонн 36,4 47,2  - 48,6 103,0
Всього по району:            
- вогнетриви тис.тонн 77,5 74,4 83,0 74,5 100,1
- щебінь тис.м3 503,4 483,4 76,1 588,3 121,7
- борошно тис.тонн 36,4 47,2  - 48,6 103,0
- вапняк металургійний тис.тонн 1650,5 1639,6 101,1 1717,6 104,8

 

Валова продукція  
сільськогосподарських підприємств Волноваського району 
в цінах 2010 року, очікувана на  2016 рік  
Рослинництво   Кількість, цнт Сума, тис. грн.
Багаторічні трави на зелену масу 3,81 263500 1004
Багаторічні трави на сіно 17,11 60740 1039
Однорічні трави на з.к. 3,81 2695 10
Озима пшениця 102,75 1213400 124677
Озимий ячмінь 95,4 48500 4627
Горох 106,23 12700 1349
Озиме жито 91,19 890 81
Ячмінь ярий 95,4 228500 21799
Овес 88,41 6860 606
Яра пшениця 102,75 1520 156
Просо 100,48 6650 668
Гречка 357,69 220 79
Соя 236,29 950 224
Нут 140,28 140 20
Соняшник 284,21 672720 191194
Кукурудза зернова 107,27 71320 7650
Ярий ріпак 284,57 750 213
Солома 8,17 130000 1062
Коріандр 115,65 1500 173
Гірчиця 215,72 5700 1230
Сорго зернове 112,78 2500 282
Сорго силосне 6,48 188800 1223
Кукурудза на силос, з.к. 9,37 644070 6035
Картопля 100,76 9405 948
Овочі:      
томати 179,38 990 178
цибуля 185,76 1700 316
інші овочі 318,95 10600 3381
огірки 182,11 750 137
буряк столовий 122,74 810 99
морква 182,3 540 98
капуста 150,52 4000 602
ИТОГО  по рослинництву     371162
          Тваринництво      
Велика рогата худоба 1164,16 16000 18627
Свині 1273,46 8000 10188
Вівці 1120,86 200 224
Птиця 890,13 43300 38543
Яйце 465,34 90000 41881
Молоко 248,06 322560 80014
Вовна 410,14 62 25
Мед 2513,54 60 151
Воск 3071,81    
Гній 1,83 1885600 3451
ИТОГО  по тваринництву     193103
       
ВСЬОГО  по району 564264

 

Валова продукція  
сільськогосподарських підприємств Волноваського району 
в цінах 2010 року, очікувана на  2017 рік  
Рослинництво   Кількість, цнт Сума, тис. грн.
Багаторічні трави на зелену масу 3,81 484840 1847
Багаторічні трави на сіно 17,11 49500 847
Однорічні на сіно 21,14 4000 85
Озима пшениця 102,75 1122000 115286
Озимий ячмінь 95,4 63840 6090
Горох 106,23 34950 3713
Озиме жито 91,19 3330 304
Ячмінь ярий 95,4 228000 21751
Овес 88,41 7200 637
Яра пшениця 102,75 1440 148
Просо 100,48 15000 1507
Гречка 357,69 2400 858
Соя 236,29 0 0
Нут 140,28 756 106
Сорго зернове 112,78 6000 677
Соняшник 284,21 548400 155861
Кукурудза зернова 107,27 138600 14868
Ярий ріпак 284,57 1430 407
Гірчиця 215,72 2810 606
Ріпак озимий 276,39 1700 470
Солома 8,17 130000 1062
Коріандр 115,65 0 0
Гірчиця 215,72 2810 606
Сорго силосне 6,48 188000 1218
Кукурудза на силос, з.к. 9,37 399000 3739
Картопля 100,76 8000 806
Овочі:      
томати 179,38 900 161
цибуля 185,76 1440 267
інші овочі 318,95 7350 2344
огірки 182,11 660 120
буряк столовий 122,74 800 98
морква 182,3 600 109
капуста 150,52 2460 370
баштанні продовольчі 54,37 1100 60
ИТОГО  по рослинництву     337029
          Тваринництво      
Велика рогата худоба 1164,16 16100 18743
Свині 1273,46 8250 10506
Вівці 1120,86 250 280
Птиця 890,13 43400 38632
Яйце 465,34 90000 41881
Молоко 248,06 325000 80620
Вовна 410,14 62 25
Мед 2513,54 60 151
Воск 3071,81    
Гній 1,83 1885600 3451
ИТОГО  по тваринництву     194288
       
ВСЬОГО  по району 531317
       
ВСЬОГО  по району     10506

 

Заходи

 

щодо забезпечення виконання завдань по розділу  Програми

 

«Агропромисловий комплекс» на 2017 рік 

 

 

Зміст заходу

Термін виконання

Викона-вець

           Витрати на реалізацію тис.грн.

 

Всього

 у тому  числі за рахунок коштів

 

Держав-ного бюджету

місц. бюджетів

 

підпріємств

інших дже-

рел

Очікуваний результат

облас-ного бюджету

район-ного бюд-жету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РОСЛИННИЦТВО

1.Впровадити вирощування сільгосп культур  за інтенсивною технологією на площі:

оз. пшениці      7800 га

ячменя              1500 га

кукурудзи        2050 га

соняшника       9400 га

Протягом

 року

 

Сільгосп-підприєм-ство

 

80356,0

-

-

-

80356,0

-

Покращення урожайності оз. пшениці до 40 ц/га, ячменя – 30 ц/га, соняшнику – 22 ц/га, кукурудзи – 50 ц/га

2. Впровадити вирощування  ярих зернових та озимих культур по наутіл  технології з застосуванням  імпортної  сільгосптехніки на площі 9000 га

Квітень -

вересень 2017 р.

Господарства району

18160,0

-

-

-

18160,0

-

Зменшення витрат на оснивний і предпосівний обробіток грунту

3. Впровадження у виробництво нових сортів та гібридів:

оз. пшениці - на площі  5250 га;

яр. ячменю - на площі  1550 га;

соняшнику – на площі  8700 га.

Протягом  року

ТОВ, СФГ, АФ

 

 

26472,0

-

-

-

26472,0

-

Підвишення врожайності та валового збору зерна

4. Забезпечити внесення  32 тис. тонн органічних добрив,  3802,8 т мінеральних добрив в діючий речовині, або 10740 т. у фізичній вазі на площі 92 тис. га

Жовтень 2016 рік-жовтень 2017 року

Господарство

65045,0

-

-

-

65045,0

-

Підвищення родючості грунту та збільшення врожайності с/г культур.

5. Забезпечити внесення засобів захисту рослин в кількості 137,48 тонна на площі 164 тис.га.

Квітень 2017 р. -  грудень 2017 р.

 

Господа-рство

 

65934,0

-

-

-

65934,0

 

Збільшення врожайності с/г культур та поліпшення якості продукції

 

Всього по рослинництву:

 

 

255967,0

-

-

-

255967,0

-

 

 

ТВАРИННИЦТВО

1. Провести запліднення спермою бугаїв-поліпшувачів слідуючих порід:

Англерської – 3000 доз, голштинофрізьської – 1500 доз, української червоно – молочної – 900 доз, чорно – рябої – 2000  доз.

2017 рік

ТОВ,

СФГ,

АФ

750,0

-

-

-

750,0

-

Покращення якості стандартів порід скота на племенних заводах, племенних репродукторів та товарних фермах

2. Для відтворення стада ВРХ  відібрати у поточному році від кращих корів 1800 гол. телиць

2017 рік

ТОВ,

АФ

300,0

-

-

-

300,0

-

Введення племінного поголів’я телиць в дійний гурт з метою збільшення валового виробництва молока

3. Реконструкція  приміщень для утримання ВРХ 

2017 рік.

Підприємства району

-

-

-

-

-

-

-

Всього по тваринництву

 

 

800,0

-

-

-

800,0

-

 

МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Для оновлення машино-тракторного парку придбати:

- 17 тракторів,

- 5 зернозбиральних комбайнів,

-  іншу сільськогосподарську техніку

2017 рік

ТОВ, АФ, СФГ

51350,0

-

-

-

51350,0

-

Проведення комплексу польових робіт в оптимальні строки з вимоганням агротехнічних вимог

2. Придбання енергонасичених щирокозахватних посівних комплексів для посівів по нульовій технології – 2  комплекси

 

2017 рік

 Підприємства району

2106,0

-

-

-

2106,0

-

Скорочення витрат на

основний та предпосівний обробіток грунту

3. Здійснення заходів з охорони праці на виробництві

2017 рік

Підприємства району

5125,0

-

-

-

5125,0

-

Забезпечення безпеки життєдіяльності працівників на сільгосппідприємствах району

Всього по механізації та ОП

 

 

58581,0

-

-

-

58581,0

-

 

ФІНАНСОВО – КРЕДИТНА  ПІДТРИМКА

1. Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів молочного та комбінованого напрямку продуктивністю на 1 січня поточного року, не менше як 4300 кг. молока

Протягом року

ТОВ, АФ, СФГ району

-

-

-

-

-

-

-

2. Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я телиць закуплених у фіз. осіб для вирощування

Протягом року

ТОВ, АФ, СФГ району

-

-

-

 

-

-

-

3. Спеціальна бюджетна дотація фізичним особам за утримання та збереження молодняку ВРХ

Протягом року

Місцеві ради району

-

-

-

-

-

-

-

4. Дотація на виплату часткового відшкодування витрат на установку індивідуального доїння фізичним особам

Протягом року

Фіз.особи,  с/г населення у яких 3 і більше корів

-

-

-

-

-

-

-

5. Програма розвитку овочіводства, картоплярства та переробної галузі

Протягом року

ТОВ, АФ, СФГ району

-

-

-

-

-

-

-

6. Фінансова підтримка через механізм здешевлення короткострокових кредитів

Протягом року

ТОВ, АФ, СФГ

-

-

-

-

-

-

-

Всього по фінансам

 

 

-

-

-

-

-

-

 

ВСЬОГО   ПО АПК

х

х

315598,0

-

-

-

315598,0

х

х

 

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)

 

 

 

 

Валова продукція сільського господарства в цінах 2010 року

тис.грн.

597930,0

564264,0

93,5

531317,0

94,2

в тому числі

 

 

 

 

 

 

        рослинництво

тис.грн.

372320,0

371162,0

100,1

337029,0

90,8

        тваринництво

тис.грн.

225610,0

193103,0

83,1

194288,0

100,6

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)

 

 

 

 

 

Зернові

 

 

 

 

 

 

       площа

га

50021,2

51723,0

78,0

56074,0

108,4

       врожайність

ц/га

28,2

30,8

112,8

28,9

93,8

       валовий збір

тонн

141078,8

159320,0

88,0

162351,0

101,9

Технічні культури, всього

 

 

 

 

 

 

       площа

га

38771,2

41390,8

в 1,4 р.б.

29859,0

72,1

у тому числі соняшник

 

 

 

 

 

 

       площа

га

37051,8

39759,0

в 1,4 р.б.

28863,0

72,6

       врожайність

ц/га

19,3

17,0

85,0

19,0

111,8

       валовий збір

тонн

71364,3

67272,0

115,3

54840,0

81,5

Картопля

 

 

 

 

 

 

       площа

га

19,0

49,5

в 2,5 р.б.

40,0

80,8

       врожайність

ц/га

189,1

190,0

95,0

200,0

105,3

       валовий збір

тонн

359,3

940,5

в 2,4 р.б.

800,0

85,1

Овочі

 

 

 

 

 

 

       площа

га

18,0

79,85

в 2,2 р.б.

60,0

75,1

       врожайність

ц/га

597,6

222,8

в 1,4 р.б.

236,8

106,3

       валовий збір

тонн

1075,7

1779,0

в 3 р.б.

1421,0

79,9

Кормові культури

 

 

 

 

 

 

       площа

га

7543,8

8358,1

в 1,2 р.б.

6984,0

83,6

Всього посівів

га

98113,1

101753,1

98,6

93037,0

91,4

       у тому числі ярі культури

га

56657,3

59759,15

97,1

49195,0

82,3

Чисті пари

га

24323,6

13849,6

88,8

22416,52

в 1,6 р.б.

 Рілля в обробітку

га

122436,7

115453,52

87,1

115453,52

100,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

 

Вирощено худоби та птиці

тонн

6866,9

6750,0

95,1

6800,0

100,7

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)

тонн

6828,3

6650,0

91,1

6700,0

100,8

Молоко

тонн

31356,5

32256,0

96,3

32500,0

100,8

Яйця

тис.шт.

153603,0

90000,0

54,5

90000,0

100,0

Вовна

тонн

6,1

6,2

95,4

6,2

100,0

Продуктивність худоби та птиці         

 

 

 

 

 

 

Середній надій молока на одну корову, яка була в наявності на початок  року

кг

5890

5600

97,6

5700

101,8

Середня несучість 1 курки-несучки

шт.

228

260

87,8

280

107,7

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)

 

 

 

 

 

 

Велика рогата худоба                

голів

13093

13000

97,0

13000

100,0

     у тому числі  корови

голів

5758

5760

98,8

5760

100,0

Свині

голів

9465

10000

в 1,4 р.б.

10000

100,0

Вівці та кози

голів

5146

5700

105,6

5700

100,0

Птиця

голів

559185

650000

116,1

650000

100,0

 

ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2015 року, %

Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі

 

 

 

 

Ковбасні вироби

тонн

58,6

55,2

89,0

62,7

113,6

М’ясо курчат

тонн

2982,0

4391,1

123,9

2702

61,5

Хлібобулочні вироби

тонн

4905,2

4846,9

107,7

5382,3

111,1

Борошно

тонн

703,9

286,6

42,2

316,0

110,3

Олія соняшникова нерафінована

тонн

60,2

12,7

16,9

20,0

в 1,5 р.б.

Крупи

тонн

214,2

7,3

3,8

8,6

117,8

 

3.2. Агропромисловий комплекс 

Рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств фінансовими, а виходячи з цього і матеріально – технічними ресурсами, є запорукою успішного проведення комплексу сільськогосподарських робіт. Нестачу власних коштів сільгосппідприємства покривають за рахунок реалізації своєї продукції або залучення інших джерел зі сторони. Отримати кредити банків в останні роки для сільгосптоваровиробників практично неможливо.

Головна ціль – підвищення ефективності аграрного виробництва, забезпечення населення якісними продуктами харчування, створення кращих умов для життя і праці на селі.

Актуальні проблеми:

- необхідність розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

- невідповідність даному часу нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно - сільськогосподарських регіонах згідно Постанови КМУ від 11.02.2010 № 164;

- продовольча безпека Донецької області в забезпеченні овочевої продукції;

- низькі  закупівельні ціни на тваринницьку продукцію.

  Основні завдання на 2017 рік:

-   охорона і відтворення родючості ґрунтів, збільшення площі парів за рахунок зменшення посівної площі соняшнику;

-   впровадження у виробництво науково обґрунтованої системи землеробства, удосконалення структури посівних площ;

-   приведення до належного фітосанітарного  стану сільськогосподарських угідь;

-   створення сталої кормової бази;

-   збереження і припинення скорочення поголів’я ВРХ в господарствах усіх форм власності;

-   покращення якості стандартної породи скота та якості  молока;

-   проведення ідентифікації і реєстрації тварин у господарствах приватного сектору;

-   оновлення машино – тракторного парку.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

Сільське господарство району має зернове та тваринницьке направлення.

В 2017 році планується збільшення площі під зерновими культурами на 5,7%, впровадження нових високопродуктивних сортів та гібридів озимої пшениці, ярого ячменю, соняшнику. На площі 11,3 тис.га передбачається впровадження інтенсивних технологій вирощування зернових.

З метою ефективного використання землі, підвищення її родючості, недопущення водної й вітрової ерозії ґрунту планується:

- залуження еродованих земель на площі – 880 га;

-безплужна обробка ґрунту на площі – 15,7 тис. га;

- обробка ґрунту поперек схилів і по горизонталям - 30,0 тис.га;

-   поверхневе поліпшення природно кормових земель, боронування тяжкими боронами, розпушення і підсів травами на площі – 1430 га;

-   догляд за лісосмугами.

З метою стабілізації галузі тваринництва в 2017 році, планується:

- створення сталої кормової бази;

- заготовити сіна 6,2 тис. тонн, сінажу –19,6 тис. тонн, силосу – 65,8 тис. тонн, концкормів – 67,9 тис. тонн, зелених кормів – 54,8 тис. тонн, що буде сприяти збільшенню виробництва продукції тваринництва.

Програмою 2017 року передбачається в районі збільшити виробництво товарів широкого вжитку, а саме продуктів харчування. Виробництво ковбасних виробів зросте на 3,6%,хлібобулочних виробів – 11,1%,  борошна – 10,3%, крупи – на 17,8%,  олія – в 1,5 рази більше, а виробництво м’яса і м’ясних продуктів зменшиться на 38,5%.  Всі суб’єкти своєчасного сплачують податки і виплачують заробітну плату працівникам.

У 2017 році планується збільшити виробництво продуктів харчування, а саме: ковбасних виробів - на 3,6%, хлібобулочних виробів – 11,1%,  борошна – 10,3%, крупи – на 17,8%,  олії – в 1,5 рази більше.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування запланованих заходів буде проводитись за рахунок коштів сільгосппідприємств району.

 

Заходи з енергозбереження 
                           по Волноваському  району на 2017 рік            

 

№ п/п Найменування енергозберігаючого заходу та технології (ЕЗЗТ)*  Місце впровадження
(адреса)
Виконавець заходу та
термін впровадження 
Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ, тис. грн. Код джерела фінансу-вання ** Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів Термін окупності заходу, років Примітки
Економія ПЕР,    
тис. туп
Вартість зекономлених ПЕР, тис. грн. в тому числі
Природ-ний газ,      млн. куб. м  Нафта, нафто-продукти, тис. т Вугілля, тис. т Електро-енергія,                млн. кВт. год. Тепло-енергія,  тис. Гкал Інші види палива, тис. туп Економіч-
ний ефект, тис. грн.
А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.Промисловість
1.1 Поточний ремонт теплоізоляції теплової мережі  м.Волноваха, вул. Шевченко, 88 Локомотивне депо
Служби локомотивного господарства
ДП „Донецька залізниця”
 2017 рік
20,0 3 0,0069 72,0         0,04   52,0 0,5  
  Всього по галузі:     20,0   0,0069 72,0         0,04   52,0    
2.Житлово-комунальне господарство
Житлове господарство
  Всього по підгалузі:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Теплове господарство
2.1 Заміна труб на труби у ППУ ізоляції - 3км котельні м.Волноваха,смт.Новотроїцьке,смт.Ольгинка,смт.Володимирівка ВО „Волновахаміжрайтепломережа”         2017 рік 2300,0 3 0,0243 78,7 0,02                
2.2 Реконструкція вузлів обліку природного газу кот.:№29, Леніна,1,Леніна,2,ЦРЛ, пгт.Ольгінка Котельні м.Волноваха,смт.Ольгинка. ВО „Волновахаміжрайтепломережа”             2017 рік 650,0 3 0,0115 37,4 0,01                
2.3 Заміна мережного насосу на енергозберігаючі меньш потужні(2 шт) котельні смт.Новотроїцьке. ВО „Волновахаміжрайтепломережа”      2017 рік 67,0 3 0,0046 195,3       0,014     128,3    
2.4 Частотний перетворювач-3 шт.кот.Леніна,1,СШ №5,№29(підживлювальні насоси) Котельні м.Волноваха ВО „Волновахаміжрайтепломережа”         2017 рік 11,0 3 0,0025         0,0076          
  Всього по підгалузі:     3028,0   0,0429 311,4 0,03     0,0216     128,3    
Водопровідно - каналізаційне господапство
2.5 Заміна дерев’яних вікон на пластикові в будівлі АБК м.Волноваха вул.1 Травня, 97 Підрядна організація             ІІІ квартал           2017 року 240,0 4 0,0004 8,4                  
2.6 Встановлення теплових лічильників на будівлю АБК, гаражу та мех.цеху Волноваського ПУВКХ м.Волноваха вул.1 Травня, 97 Підрядна організація             ІІ квартал            2017 року 100,0 4 0,0018 18,0                  
2.7 Заміна повітропроводу 32ВФ-23 на повітропровод ВР66-20 з перетворювачем частоти  на ділянці ВКУ-1 м.Волноваха вул.Губенко, 185 Волноваське ПУВКХ                       ІV квартал               2017 року 150,0 4 0,0022 33,6                  
2.8 Заміна насосного агрегату Д320-50 на агрегат К160\30 на ділянці ВКУ-3 смт.Володимирівка вул.Запорожця, 6а Волноваське ПУВКХ                       ІV квартал               2017 року 40,0 4 0,0033 13,2                  
2.9 Заміна насосних агрегатів (2шт)             НЦ 400/105 на агрегати ЦНС 105-98 з перетворювачем частоти Danfoss на ділянці ВКУ-5 смт.Донське, вул.Мєндєлєєва, 15 Волноваське ПУВКХ                       ІV квартал               2017 року 137,0 4 0,0048 66,0                  
2.10 Встановлення автономних електричних котлів опалення МЕК-100 и МЕК-50 на ділянці ВКУ-5 смт.Донське, вул.Мєндєлєєва, 15 Волноваське ПУВКХ                      ІІІ квартал               2017 року 400,0 4 0,0021 82,0                  
2.11 Заміна насосного агрегату СДС-450/95 з ел.двигуном 250кВт на агрегат 2СМ-200-150-500/4 з ел.двигуном 160кВт на КНС-2 смт.Новотроїцьке вул.Пролетарська,31а Волноваське ПУВКХ                       2017 рік 182,0 4 0,0046 83,6                  
2.12 Заміна насосного агрегату СМ 150-125-315/4з ел.двигуном 45кВт на агрегат 2СМ-150-125-315/4 з ел.двигуном 37кВт на КНС-3 смт.Володимирівка, пер.Озерний, 12а Волноваське ПУВКХ                       2017 рік 43,0 4 0,0052 22,4                  
  Всього по підгалузі:     1292,0   0,0243 327,2                  
Інші підприємства житлово-комунального господарства
  Всього по підгалузі:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Всього по галузі:     4340,0 0,0 0,0741 710,6 0,03 0,00 0,00 0,0216 0,04 0,00 180,3 0,00  
3. Бюджетні установи та організації
3.1 Термомодернізація та термосанація будівль загальноосвітніх шкіл  Загальноосвітня школа № 1                                     м. Волноваха, вул.          1-го Травня, буд.95 Загальноосвітня школа № 3                                     м. Волноваха, вул. Урицького ,8 Підрядна організація              2017 рік 10791,01 2 0,0774 477,7     0,094   0,106        
3.2 Термомодернізація та термосанація будівль загальноосвітніх шкіл,шляхом встановлення енергозберігаючіх віконних конструкцій  с. Валер'янівка, вул. Леніна, буд.34,
с. Краснівка, вул. Леніна, буд. 29,
с. Бугас, вул. Шкільна, буд. 1,
с. Каменка, вул. Шкільна, буд. 8а,
с. Гранітне, вул. Леніна,
с. Старогнатівка, вул. Леніна, буд. 37,
смт. Донське, вул. Кошового, буд. 1,
с. Новотроїцьке, вул. Шевцової, буд. 57,
с. Равнопіль, вул. Донецька, буд. 48,
м. Волноваха, вул. Менделеєва, буд. 7,
с. Миколаївка, вул. Леніна
Підрядна організація              2017 рік 18058,7 2 0,1390 1176,1     0,064   0,431        
  Всього по галузі:     28849,7   0,2164 1653,8     0,158   0,537   0,0    
4. Використання нетрадиційних джерел енергії
  Всього по галузі:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5.Пілотні проекти
  Всього по галузі:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Всього по району     33189,7   0,2905 2364,4 0,03   0,158 0,0216 0,577   180,3    
  (1) - кошти державного бюджтету; (2) - кошти місцевих бюджетів, у т.ч. (2*) - кошти обласного бюджету; (3) - кошти підприємств;               
  (4) - інші джерела (інвестиції, кредити тощо); (5) - разом за всіма джерелами фінансування.                    


3.3. Енергозабезпечення та енергоефективність

Енергозбереження - є однією з найактуальніших  проблем у   сучасній Україні, в тому числі і  у Волноваському районі.

Підвищення енергоефективності у виробництві, у побуті і в сфері ЖКГ, вимагає добре продуманого і чіткого визначення конкретних цілей і методів їх досягнення.

Застаріле енергоємне обладнання на підприємствах, у виробничо-експлуатаційній сфері потребує реконструкції або заміни на менш енергоємне, яке дозволить зекономити  значні обсягти енергоресурсів.

Для вирішення питань з енергозбереження у районі, в 2017 році передбачена низка заходів, які направлені на  підвищення  енергоефективності.

Актуальними проблемами енергозбереження в районі є:

-  незадовільний технічний стан об’єктів енергетики, що призводить до великих  втрат енергоносіїв;

-  необхідність модернізації  діючого  устаткування обладнання на  підприємствах  промисловості  та  житлово-комунального господарства;

-  оптимізація  системи тепло - водопостачання споживачів району;

-  нестача інвестиційних ресурсів для здійснення енергозберігаючих проектів.

Головна ціль – досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в базових галузях економіки району, зменшення шкідливого впливу на довкілля.

Основні завдання на 2017 рік:

-  впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, більш ефективного обладнання і приладів та удосконалення існуючих на підприємствах усіх галузей матеріального виробництва, житлово-комунального господарства, організаціях бюджетної сфери;

-  впровадження заходів щодо модернізації діючого обладнання на підприємствах промисловості та житлово-комунального господарства;

-  продовження роботи з оснащення приладами обліку паливно-енергетичних ресурсів;

-   проведення оптимізації теплових мереж і мереж водопостачання;

-  проведення роботи з населенням через засоби масової інформації з питань економного використання енергоносіїв, своєчасної їх оплати.

- термомодернізація та термосанація будівель. 

 Кількісні та якісні критерії ефективності:

річна економія паливно-енергетичних ресурсів складе 0,29 тис. т у.п.,  або 2364,4 тис.грн., у тому числі: електроенергії – 0,0216 млн. кВт., вугілля - 0,158тис.тонн, природного газу – 0,03 млн.м3., теплоенергії  - 0,577 тис. Гкал, Програмою передбачено виконання  15 заходів на суму 33189,7 тис.грн.; економічний ефект від впровадження яких  складе  180,3 тис.грн.

Ресурсне забезпечення:

Заходи, передбачені Програмою, будуть виконуватися за рахунок позабюджетних коштів і коштів підприємств.

3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури

В умовах  продовження антитерористичної операції в країні,  питання залучення інвестицій залишається досить складним.

Водночас, оздоровлення та розвиток сучасної економіки України неможливий без активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, пошуку та залучення надійних інвесторів, які б розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни, забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих ланок господарства. 

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває особливого значення у сучасній світовій економіці. У період світової економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно впроваджують та використовують інноваційні технології.

В сучасних динамічних умовах розвитку економіки, впровадження саме інноваційних технологій і техніки є запорукою успішності розвитку як окремого підприємства, так і країни в цілому, можливості ефективно залучати кошти вітчизняних партнерів та іноземних інвесторів.

Але сучасні процеси в економіці країни не сприяють технологічним змінам належної інтенсивності. Аналіз масштабів та результативності інноваційної діяльності в районі свідчить про дуже низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань відновлення  економіки.

Актуальні проблеми:

- несприятливий інвестиційний клімат (нестабільна політична ситуація в країні та проведення АТО);

- диспропорційний розвиток інвестиційної діяльності в сільських і селищних радах;

- нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

- зниження фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, а також господарюючих суб’єктів;

- низький рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування.

- відсутність проектно-кошторисної документації та експертизи на проекти;

- відсутність з боку держави ефективного  механізму стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

- нестача власних коштів підприємств на впровадження інноваційних технологій і техніки, неможливість залучення державних джерел фінансування та високий рівень кредитних ставок.

Головна ціль –підготовка якісних та актуальних інвестиційних пропозицій та залучення інвестицій в економіку району.

Основні завдання на 2017 рік:

- завершення реалізації інвестиційного проекту «Вироблення енергії із біогазу» (ПрАТ «Екопрод») та введення в експлуатацію заводу;

-  освоєння інвестицій в повному обсязі, введення  в дію об’єктів;

- постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

- пошук нових інвесторів для реалізації інвестиційних програм і проектів в соціально-культурної сфері, житлово-комунальному господарстві та в  реальному секторі економіки;

- сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями та міжнародними фінансовими установами щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- налагодження інформаційного спілкування місцевих органів влади із суб’єктами господарювання з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

- підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання в напрямку ефективного вирішення проблем інноваційного розвитку;

- включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  річне виробництво дріжжей  біогазового заводу (ПрАТ «Екопрод») складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн; зведення до мінімуму запаху відходів тваринництва,  оптимізація їх використання у якості  цінного добрива, зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів;

- освоєння інвестицій с сумі -  176,5 млн.грн.;

- підвищення рівня загального розвитку та рівня розвитку інвестиційної інфраструктури;

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Волноваського району;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- виконання соціальних програм;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки району.

Ресурсне забезпечення.

На виконання заходів передбачається направити кошти бюджетів усіх рівнів та кошти іноземних інвесторів.

ДОДАТОК   2

ПЕРЕЛІК

проектів (програм)  регіонального розвитку, реалізація яких планується у Волноваському районі на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району (від вул.Леніна, пров.Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної)

2013-2017 роки

Відділ капітального будівництва

182,8

164,5

-

18,3

-

-

Забезпечення населення питною водою - 570 осіб.

Всього

х

х

182,8

164,5

-

18,3

-

-

х

 

Додаток 3

Перелік

об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, по Волноваському району

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)*

2016-2017 роки

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

15033,216

-

-

-

Створення комфортних умов проживання мешканців

2. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

12855,0

-

12855,0

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей район.

 

 

3. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

1050,0

-

1050,0

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей район.

 

4. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

18951,179

-

18951,179

-

-

-

Покращення матеріально-спротивної бази району

 

5. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

12048,727

-

12048,727

-

-

-

Створення умов для комфортного і безпечного перебування дітей у закладі

 

Додаток 4

Перелік проектів,

реалізація яких планується в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку, по Волноваському району 

 

Назва проекту

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Котельня, квартал «Північний» м.Волноваха – реконструкція та модернізація  з закриттям котельні №17

2015-2017 роки

ОКП «Донецьктепло-комуненерго»

7395,563

-

-

-

-

7395,563

Зменшення потреб електроенергії  –

7 0тис. кВт/год в рік. Зменшення потреб природного  газу - 450 тис.м3 рік. Зменшення потреб води - 2,250 тис.м3 рік

2. Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району  - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

18058,652

-

-

-

-

18058,652

Забезпечено відповідний температурний режим 8183 учням та 570 співробітників  в 11 школах району          

3. Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня

№ 1   м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадмі-ністрації

4256,381

-

-

-

-

4256,381

Буде забезпечено відповідний температурний режим 438 учням та 44 співробітникам

4. Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 3 за адресою: Донецька область,  м.Волноваха, вул. Урицького, 8

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

6534,625

-

-

-

-

6534,625

буде забезпечено відповідний температурний режим 450 учням та 50співробітнкам

 Знизиться споживання твердого палива на 94,4 тон в рік                                              

5. Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

20872,056

-

-

-

-

20872,056

Створення комфортних умов проживання для 123 внутрішньопереміщених осіб

6. Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10

2015-2017 роки

КОУЗ «Волноваський РЦПМСД»

9653,850

-

-

-

-

9653,850

Створення комфортних умов проживання для 150 внутрішньопереміще-них осіб

 Економія твердого палива до 10,0 тис.тонн на рік

7. Капітальний ремонт автодоріг м.Волноваха Донецької області

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

11500,16

-

-

-

-

11500,16

Забезпечення безпеки дорожнього руху. Збільшення пасажирообігу до 20,0%.

8. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район,

м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. № 5

2015-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

2113,2

-

-

-

-

2113,2

Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та умови праці медпрацівників

9. Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2015-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

1575,9

-

-

-

-

1575,9

-//-

10. Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2015-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

1762,8

-

-

-

-

1762,8

-//-

11. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області (I черга)

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

28860,538

-

-

-

-

28860,538

Покращення  екологічного стану міста Волноваха та району

Всього

х

х

112583,725

-

-

-

-

112583,725

х

 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури» на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інвестиційна діяльність

1. Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району

(від вул.Леніна, пров.Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної)

2013-2017 роки

Відділ капітального будівництва

182,8

164,5

-

18,3

-

-

Забезпечення населення питною водою - 570 осіб.

2. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

18951,179

-

18951,179

-

-

-

Покращення матеріально-спротивної бази району

 

3. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)

2017 рік

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

15033,216

-

-

-

Створення комфортних умов проживання мешканців

4. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

12855,0

-

12855,0

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

5. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2017 рік

Відділ освіти Волноваської РДА

1050,0

-

1050,0

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

6. Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров.Шляховому, 18 м.Волноваха

2016-2017 роки

Відділ капітального будівництва

1595,338

1595,338

-

-

-

-

Пропускна спроможність міні-футбольного поля 33 особи/зміну.

7. Реконструкція окислювального блоку

№ 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха

2017 рік

Волноваське ВУВКГ

1691,516

-

1691,516

-

-

-

Поліпшення ступеню очистки стічних вод, забезпечення нормативів ГДС, покращення

екологічного стану міста

8. Очисні споруди 

с. Володимирівка  Волноваського району

2017 рік

Відділ капітального будівництва

461,132

-

461,132

-

-

-

Очищення стоків. Покращення екологічного стану населеного пункту

9. Котельня, квартал «Північний» м.Волноваха – реконструкція та модернізація  з закриттям котельні №17

2015-2017 роки

ОКП «Донецьктепло-комуненерго»

7395,563

-

-

-

-

7395,563

Зменшення потреб електроенергії  –

7 0тис. кВт/год в рік. Зменшення потреб природного  газу - 450 тис.м3 рік. Зменшення потреб води - 2,250 тис.м3 рік

10. Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району  - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

18058,652

-

-

-

-

18058,652

Забезпечено відповідний температурний режим 8183 учням та 570 співробітників  в 11 школах району

11. Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня

№ 1   м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадмі-ністрації

4256,381

-

-

-

-

4256,381

Буде забезпечено відповідний температурний режим 438 учням та 44 співробітникам

12. Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 3 за адресою: Донецька область,  м.Волноваха, вул. Урицького, 8

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

6534,625

-

-

-

-

6534,625

буде забезпечено відповідний температурний режим 450 учням та 50співробітнкам

Знизиться споживання твердого палива на 94,4 тон в рік

13. Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

20872,056

-

-

-

-

20872,056

Створення комфортних умов проживання для 123 внутрішньопереміщених осіб

14. Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10

2015-2017 роки

КОУЗ «Волноваський РЦПМСД»

9653,850

-

-

-

-

9653,850

Створення комфортних умов проживання для 150 внутрішньопереміще-них осіб

Економія твердого палива до 10,0 тис.тонн на рік

15. Капітальний ремонт автодоріг м.Волноваха Донецької області

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

11500,16

-

-

-

-

11500,16

Забезпечення безпеки дорожнього руху. Збільшення пасажирообігу до 20,0%.

16. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район,

м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

2113,154

-

-

-

-

2113,154

Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та умови праці медпрацівників

17. Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

1575,935

-

-

-

-

1575,935

-//-

18. Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

 

1762,747

 

-

-

-

-

 

1762,747

 

-//-

19. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області (I черга)

2017-2019 роки

Волноваська міська рада

28860,538

-

-

-

-

28860,538

Покращення  екологічного стану міста Волноваха та району

20. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

12048,727

-

12048,727

-

-

-

Створення умов для комфортного і безпечного перебування дітей у закладі

Всього

х

х

176452,569

1759,838

62090,77

18,3

-

112583,661

х

Інноваційна діяльність

21. Введення в дію біогазового заводу по виробленню електричної і теплової енергії потужністю

2017 рік

ПРАТ «Екопрод»

-

-

-

-

-

-

Позитивний вплив на навколишнє природне середовище. вироблення  електричної   та   теплової   енергії, потужність   3 мВТ.річне виробництво дріжжей  біогазового заводу складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн

22. Робота з підприємствами району з питань впровадження і використання інноваційних технологій, нового сучасного обладнання, підвищення якості продукції

Постійно протягом року

Волноваська РДА, підприємства району

-

-

-

-

-

-

включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району

Всього

х

х

-

-

-

-

-

-

х

Всього по розділу

х

х

176452,569

1759,838

62090,77

18,3

-

112583,661

х

 

Капітальне будівництво за рахунок  усіх  джерел  фінансування на 2017 рік

по Волноваському району

Показники заповнюються тільки по об’єктах, що включаються до програми на 2017 рік                                

Найменування замовників

та   назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаход-ження

Наявність проектно-кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного висновку;

дата і № документа, яким затверджена ПКД

Рік початку             і закін-чення

Всього

за кош-

торисом

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

Виконано

з початку будівництва станом на

01.01.2017   (очік.)

 

 

кап.вкл.

потужн.

% будівельної готовності

на 01.01.2017

Залишок

за кошто-

рисом

на 01.01.

2017

 

 

кап.вкл.

потужн.

 

Пропозиції на 2017 рік

капітальні вкладення   у   діючих цінах   - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

 

Всього за рахунок усіх джерел фінансування

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти держав-

ного бюджету (включаючи

екофонд)

субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам

кошти обласно-

го бюджету

(включаючи екофонд)

кошти міськ

(рай) бюд-жету

(включаючи екофонд)

власні кошти підпри-ємств              та орга-нізацій

кредити банків              та інші

позики

(крім

бюджет-

них)

Кошти іно-земних інвес-торів

Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній

Кошти населеня на будів-ництво власних квартир

Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків

Інші

джере-ла фі-нансу-

вання

(вка-зати

які)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обсяг капітальних інвестицій – всього

/включаючи  обладнання, інструмент, інвентар/

х

х

193697,413

11644,844

х

182052,569

182052,569

2164,500

1595,338

62090,770

518,3

-

-

112583,661

-

3000,0

100,0

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Будівництво  (реконструкція) важливих вироб­ничих об’єктів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

П. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери

х

х

32222,211

1857,984

х

30364,227

30364,227

2164,5

-

17185,864

518,3

-

-

7395,563

-

3000,0

100,0

-

у тому  числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівлі житлові  (регіональна програма житлового будівництва без розшифровки по замовниках та об’єктах)

х

х

5600,0

2588 м2

-

-

5600,0

2588 м2

5600,0

2000,0

-

-

500,0

-

-

-

-

3000,0

100,0

-

Лікарні та  амбулаторно-поліклінічні заклади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Середні навчальні заклади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дошкільні заклади освіти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Клуби та будинки культури

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Водопровід,

у т.ч. по замовниках

х

х

16661,022

8,145 км

1445,006

2,9 км

х

15216,016

5,215 км

15216,016

164,5

-

15033,216

18,3

-

-

-

-

-

-

-

Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району (по вул.Леніна, пров.Центральний до вул.Садова, вул.Нова, вул.Степна)

Експертний звіт філії «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області від 25.11.2015 № 05-1708-15

2013-2016

1627,806

2,93 км,

814,885 м3/добу,

 

1445,006

2,9 км

89

182,8

814,885 м3/добу

182,8

164,5

-

-

18,3

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" ПК0-ПК50», Волноваський район Донецької області

Експертний звіт філії «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області

від 22.07.2016 № 05-0092-16

2017

15033,216

5,215  км

-

-

15033,216

5,215 км

15033,216

-

-

15033,216

-

-

-

-

-

-

-

-

Каналізація,

у т.ч. по замовниках

х

х

2352,648

7800 м3/добу

200,0

х

2152,648

7800 м3/добу

2152,648

-

-

2152,648

-

-

-

-

-

-

-

-

Очисні споруди  с. Володими-рівка Волноваського району 

Експертний звіт філії «Укрдержбуд-експертиза» у Донецькій області від 25.07.2016

№ 05-0345-16

2009-2017

661,132

3600м3/добу

200,0

90

461,132

3600м3/добу

461,132

-

-

461,132

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція окисного блоку №2 каналізаційних очисних споруд  м.Волноваха 

Експертний звіт філії «Укрдержбуд-експертиза» у Донецькій області від 15.07.2016

№ 05-0486-16

2013-2017

1691,516

4200 м3/добу

-

30

1691,516

4200 м3/добу

1691,516

-

-

1691,516

-

-

-

-

-

-

-

-

Газифікація

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Теплопостачан-ня

у т.ч. по замовниках

х

х

7608,541

212,978

х

7395,563

7395,563

-

-

-

-

-

-

7395,563

-

-

-

-

Котельня, квартал «Північний» м.Волноваха – реконструкція та модернізація  з закриттям котельні №17

Експертний звіт філії «Укрдержбуд-експертиза» у Донецькій області від 10.12.2015 № 05-1846-14

2015-2017

7608,541

-

212,978

-

7395,563

7395,563

-

-

-

-

-

-

7395,563

-

-

-

-

Введення вулиць та доріг з твердим покриттям  за рахунок місцевих бюджетів

х

х

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ш. Інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення - всього

х

х

72762,351

383 місця;

10 га

2483,240

-

 

70279,111

383 місця;

10 га

70279,111

-

1595,338

18951,179

-

-

-

49732,594

-

-

-

-

Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

Експертний звіт «Укрдержбуд-експертиза»

від 01.02.2016 № 00-1991-15/КД

2015-2017

21931,193

123 місця

1059,137

-

-

20872,056

123 місця

20872,056

-

-

-

-

-

-

20872,056

-

-

-

-

Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

Експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО»

 від 30.06.2016 

№ 57-16Д

2017-2018

18951,179

260 місць

-

-

18951,179

260 місць

18951,179

-

-

18951,179

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров.Шляховому, 18 м.Волноваха

Експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО»

 від 06.10.2016 

№ 115-16Д

2016-2017

3019,441

33 особи/зміну

1424,103

-

 

1595,338

33 особи/зміну

1595,338

-

1595,338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області

(I черга)

ДП ДНД та ПВІ «ІНДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

Експертний   звіт 

від 22.07.2016р.

 № 10-00223-16/1

2017-2019

28860,538

10 га

-

-

28860,538

10 га

28860,538

-

-

-

-

-

-

28860,538

-

-

-

-

-IV. Капітальний ремонт

х

х

88712,851

2906 дітей; 2926 м2

7303,620

-

х

81409,231

2906 дітей; 2926 м2

81409,231

-

-

25953,727

-

-

-

55455,504

-

-

-

-

Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня

№ 1   м. Волноваха – капітальний ремонт (термо-модернізація)

Експертний звіт «Укрдержбуд-експертиза»

від 28.12.2015 № 00-1972-15/КД

2015-2017

4477,558

438 учнів

221,177

-

4256,381

438 учнів

4256,381

-

-

-

-

-

-

4256,381

-

-

-

-

Термомодерніза-ція та термоса- нація будівлі Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 3 за адресою: Донецька область,  м.Волноваха, вул. Урицького, 8

Експертний звіт «Укрдержбуд-експертиза»

від 12.02.2016 № 00-1992-15/КД

2015-2017

6774,241

450 учнів

239,616

-

6534,625

450 учнів

6534,625

-

-

-

-

-

-

6534,625

-

-

-

-

Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району  - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

Експертний звіти ДП "Держбудекс-пертиза"

від 29.12.2015

№ 00-1896/1-15/КД,

№ 00-1896/2-15/КД,

№ 00-1896/3-15/КД,

№ 00-1896/4-15/КД,

№ 00-1896/5-15/КД,

№ 00-1896/6-15/КД,

№ 00-1896/7-15/КД,

№ 00-1896/8-15/КД,

№ 00-1896/9-15/КД, № 00-1896/10-15/КД,

 № 00-1896/11-15/К

2015-2017

18639,110

1330 учнів

580,458

-

18058,652

1330 учнів

18058,652

-

-

-

-

-

-

18058,652

-

-

-

-

Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володими-рівка, вул. Проценка, 10

Експертний звіт «Укрдержбуд-експертиза»

від 12.02.2016 № 00-1993-15/КД

2015-2017

9914,309

1077 м2

260,459

-

9653,850

1077 м2

9653,850

-

-

-

-

-

-

9653,850

-

-

-

-

Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.

Гвардійська, 3

Експертний звіт «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області

від 10.08.2016 № 05-0733-16

2016-2017

17905,000

488 учнів

4000,0

-

13905,000

488 учнів

13905,000

-

-

13905,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

Експертний звіт «Укрдержбуде-кспертиза» у Донецькій області

від 12.08.2016 № 05-0757-16

2017

12048,727

200 дітей

-

-

12048,727

200 дітей

12048,727

-

-

12048,727

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт автодоріг м.Волноваха Донецької області

 

Експертний звіт «Укрдержбуд-експертиза»

від 29.12.2015 № 00-1837-15/КД

2015-2016

11946,367

3 км

446,207

-

11500,160

3 км

11500,160

-

-

-

-

-

-

11500,160

-

-

-

-

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район, м. Волноваха,

 вул. Матросова, б. №5

 

Експертний   звіт ТОВ»Експерти-за МВК» 

від 25.07.2016р. № 3106 

2016-2017

2113,154

464 м2

-

-

2113,154

464 м2

2113,154

-

-

-

-

-

-

2113,154

-

-

-

-

Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха, вул. Матросова, б. №5

Експертний   звіт ТОВ»Експерти-за МВК»

від 25.07.2016р.

№ 3107

2016-2017

1933,030

464 м2

357,095

18

1575,935

464 м2

1575,935

-

-

-

-

-

-

1575,935

-

-

-

-

Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, Матросова,

б. №5

Експертний   звіт ТОВ»Експерти-за МВК»

від 25.07.2016р.

№ 3108

2016-2017

2961,355

921 м2

1198,608

40

1762,747

921 м2

1762,747

-

-

-

-

-

-

1762,747

-

-

-

-

 

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  НА  2017 РІК 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування,  у фактичних цінах

 

 

 

 

 

 

 

у фактичних цінах

тис.грн.

95971

12804,3

-

182052,6

-

у порівнянних цінах, у % до попереднього року      

%

-

-

х

-

х

на одну особу, у фактичних цінах

грн.

1157,5

128,4

-

1827,8

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій

 

 

 

 

 

 

      по наростаючому підсумку (на кінець року)

тис.дол. США

-

-

-

-

-

      на одну особу

дол.США

-

-

-

-

-

      приріст (зниження) до початку року

тис.дол. США

-

-

-

-

-

Інноваційна діяльність

 

 

 

 

 

 

Витрати на впровадження інноваційної техніки та технології

тис.грн.

-

-

-

-

-

Витрати на трансферт техніки та технології

тис.грн.

-

-

-

-

-

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

 

Експорт товарів

млн.дол.США

-

-

-

-

-

Імпорт товарів

млн.дол.США

-

-

-

-

-

Зовнішньоторговельний оборот товарів

млн.дол.США

-

-

-

-

-

                   

Перелік пріоритетних інфраструктурних проектівВолноваського району

         

№ з/п

Назва інвестиційного проекту

 

Термін реаліза-ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн.

Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма влас­ності

Очікувані  результати*

 

Всього

Залишок кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших

джерел (міжнародні фінансові організації, інвестори, підприємства)

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області

2017-2019

71513,672

71513,672

71513,672

-

-

71513,672

комунальна

На сьогоднішній день утилізація твердих побутових відходів в м.Волноваха здійснюється на полігоні для складування твердих побутових відходів, який використовується з 1950 року. Площа полігону складає 6,75 га. Проектна потужність полігону складає 525,280 тис.тонн. Наповненість полігону – 498,402 тис.тонн, тобто він вичерпав свої можливості майже на 95%.

Основним результатом реалізації проекту буде новий полігон для утилізації твердих побутових відходів в м.Волноваха площею 10 га.

Реалізація проекту матиме вплив на весь район, кількість населення 99,7 тис.осіб.

                                                                                                                                                                                   

Інвестиційні проекти, які плануються до реалізації у 2017 році 

із залученням прямих іноземних інвестицій по  Волноваському району

тис.Євро

Найменування інвестиційного проекту, місце реалізації                     (назва підприємства, установи, організації)

Мета реалізації проекту

Рік початку і закінчення реалізації проекту

Загальна вартість проекту

Залишок

на 01.01.2017

Фактичний обсяг інвестицій

за 2016 рік (очік.)

Прогнозний обсяг інвестицій

на 2017 рік

Очікуваний результат

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (кошти підприємства)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (вказати які)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (кошти підприємства)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (вказати які)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Біогазовий завод потужністю 1,5 мВт, м. Волноваха, ПрАТ «Екопрод»

Отриман-ня енергоре-сурсів з поновлю-вальних джерел енергії

2010 - 2016

5400,0

4200,0

1200,0

-

-

-

-

-

1300,0

-

-

-

Введення в дію заводу

 

3.5. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

У сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність представляє собою систему економічних відносин, які складаються в процесі обміну ресурсами всіх видів між державами та їх економічними суб’єктами. Ці відносини включають усі аспекти економічного життя держави: виробництво, торгівлю, фінанси, інвестиційну сферу.

Актуальні проблеми:

- зниження інвестиційної привабливості району у зв’язку з проведенням бойових дій на території Донецької області;

- недостатньо стійке закріплення продукції підприємств району на зовнішніх ринках;

- недостатній рівень поінформованості підприємницьких структур та населення щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом.

- низька конкурентоспроможність продукції;

- відсутність з боку держави ефективного  механізму стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

Головна ціль – стимулювання прогресивних структурних змін в економіці району через впровадження інноваційних  технологій і техніки в усіх галузях господарювання; налагодження зовнішньоекономічних зв'язків та формування позитивного іміджу району.

Основні завдання на 2017 рік:

- пошук вітчизняних та іноземних партнерів в сфері торговельно-економічного і культурного співробітництва;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності;

- активізація роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

- сприяння участі підприємств району в міжрегіональних, державних та міжнародних  науково-технічних та виставково-ярмаркових заходах;

- підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур та населення щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом;

- сприяння впровадженню інновацій та ефективне використання наявних ресурсів.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- забезпечення економічних інтересів району на зовнішніх ринках;

- підвищення іміджу району;

- залучення іноземних інвестицій в розвиток всіх галузей господарювання;

- створення додаткових робочих місць;

- можливість появи зовнішньоторговельного товарообороту на території району.

Ресурсне забезпечення.

На виконання заходів в разі необхідності направлятимуться кошти районного бюджету та кошти підприємств району.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Дорожньо-транспортний комплекс» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.  Капітальний ремонт   доріг комунальної власності

Протягом року

Місцеві ради

400,0

-

-

400,0

-

-

Впорядкування руху автотранспорту  з додержанням нормативних швидкостей, забезпечення  безпеки і комфортних умов пересування ВПО, мешканців району, збройних сил України, членів міжнародних спостережних організацій (ООН, ОБСЕ), інших громадян та гостей країни на території району

2. Поточний ремонт   доріг комунальної власності

Протягом року

Місцеві ради

700,0

-

-

700,0

-

-

-//-

ВСЬОГО:

х

х

1100,0

-

-

1100,0

-

-

 

Дорожньо-транспортний комплекс (очікуване  2016 року)

Стан доріг в районі, які знаходяться і в комунальній власності місцевих громад, і у власності Облавтодору, не відповідає діючим нормам та стандартам; термінового ремонту потребують мости. Рух транспортних засобів по таким дорогам обмежений. Велике занепокоєння визивають перевезення пасажирів і учнів до шкіл району. Ще більше транспортна інфраструктура постраждала внаслідок проведення АТО. Через обмежене фінансування міські ради не мають можливості проводити капітальні ремонти доріг. До кінця року в районі буде відремонтовано доріг комунальної форми власності на суму близько 5,5 млн.грн.

Пасажирські перевезення в районі на приміських маршрутах виконують 2 перевізники: ТОВ «Авто-Експрес» і ФОП Іщенко Г.В.

Перевізники здійснюють 30 маршрутів, які обслуговують  156 одиниць рухомого складу. На підприємствах працює 153 особи.

За рік перевезено 690,2 тис. пасажирів. Заробітна плата на підприємствах і розрахунки з бюджетом проводяться вчасно і в повному обсязі. З боку підприємств додається немало зусиль по виконанню заходів по своєчасному обслуговуванню та ремонту автомобілів для якісного задоволення пасажирів транспортними послугами.

3.6. Дорожньо-транспортний комплекс

Транспорт - одна з найважливіших галузей національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях.

Актуальність проблем в цій сфері обумовлена незадовільним станом вулично-дорожньої мережі, збільшенням кількості транспортних засобів, недосконалістю управління перевезеннями на автомобільному  транспорті, руйнуванням доріг і мостів в результаті проведення АТО.

Актуальні проблеми:

 - в зв’язку з рухом великотоннажних автомобілів по дорогах не розрахованих на  переміщення подібних вантажів дороги знаходяться вкрай незадовільному стані;

- проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить  сезонний характер;

- значна частина автобусів, які обслуговують пасажирів, не відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Головна ціль – забезпечення комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів, покращення стану автомобільного сполучення району.

Основні завдання на 2017рік:

-   збереження існуючої мережі доріг, продовження  проведення заходів з безпеки дорожнього руху шляхом встановлення та заміни дорожніх знаків, ремонту бар’єрних огороджень, нанесення розмітки;

-   задоволення потреб населення у наданні послуг із перевезення пасажирів та їх багажу приміським автомобільним транспортом;

-   забезпечення перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-   захист інтересів споживачів у питаннях безпеки перевезень для життя, здоров’я людей, охорони довкілля. 

Кількісні та  якісні критерії ефективності:

- утримання доріг в належному етапі; 

-   капітальний ремонт доріг комунальної власності – 1600 м2;

-   поточний ремонт доріг комунальної власності – 2000 м2;

- забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах;

- зниження  аварійності на дорогах  за рахунок поліпшення умов руху;

- інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів передбачається за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1100,0 тис.грн.  

ЗАХОДИ

щодо забезпечення завдань по розділу Програми

«Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура»   на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

держав ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

район-ного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Водопостачання та водовідведення

1. «Реконструкція магістрального водоводу

Велико-Анадольска фільтрувальна станція – ДХМЗ» (1-й етап)

2017

ВКБ Донецької ОДА

15033,216

 

-

15033,216

 

-

-

-

Зменшення витрат води при транспортуванні до споживача та витрат на ремонти, забезпечення безперебійного водопостачання на даній дільниці. (Розпорядження голови ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)

2. «Капітальний ремонт аварійної дільниці водогону Д200мм «ВВ м. Волноваха – вул. Центральна 1» (р-н ЦРЛ)

2017

ВКБ Донецької ОДА

967,1

-

-

213,1

754,0

-

Безперебійне забезпечення центральної частини м.Волноваха питною водою

3. Реконструкція  КНС-3

с. Володимирівка із заміною вентиляції

2017

КП «Компанія «Вода Донбасу»

263,1

-

-

263,1

-

-

Запобігання забруднення довкілля, покращення перекачки стічних вод, поліпшення умов праці

4. Реконструкція  КНС-2

с. Новотроїцьке із заміною вентиляції

2017

КП «Компанія «Вода Донбасу»

315,8

-

-

-

315,8

-

Запобігання забруднення довкілля, покращення перекачки стічних вод, поліпшення умов праці


Разом водопостачання та водовідведення:

х

х

16579,216

-

15033,216

476,2

1069,8

-

х

2. Теплопостачання

5. Заміна мереживного насосу на енергозберігаючі менш потужні (2 шт)

2017

ВО „Волновахаміж райтепломережа”

 

67,0

-

-

-

67,0

-

Економія електроенергії

6. Частотний перетворювач-3 шт. кот. Леніна,1, СШ № 5, № 29 (підживлювальні насоси)

2017

ВО „Волновахаміж райтепломережа”

 

11,0

-

-

-

11,0

-

Економія електроенергії

7. Заміна труб на труби у ППУ ізоляції - 3км

 

2017

ВО „Волновахаміж райтепломережа”

2300,0

-

-

-

2300,0

-

Економія коштів на опалення

8. Реконструкція вузлів обліку природного газу кот.№29, Леніна,1, Леніна,2, ЦРЛ, смт.Ольгінка

2017

ВО „Волновахаміж райтепломережа”

 

650,0

-

-

-

650,0

-

Економія електроенергії

9. Будівництво модульної котельні БМКУ-12,6 13,95МВт на території смт. Донське

2017

Мінрегіон  Донецька ОДА

ДУ «Ніохім»

ВО „Волнова-хаміж рай тепло-мережа”, органи місцевого самоврядування

28200,0

28200,0

-

-

-

-

Забезпечення послугою теплопостачання мешканців смт Донське та внутрішньопереміщених осіб (5,5 тис. населення та 320 сімей ВПО). Економія енергоресурсів.

Разом теплопостачання:

х

х

31228,0

28200,0

-

-

3028,0

-

х

3. Благоустрій населених пунктів

Дорожньо-мостове господарство (комунального значення)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зливові каналізаційні та дренажні системи населених пунктів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє освітлення

10. Утримання мереж зовнішнього освітлення

2017

Місцеві ради

560,0

-

-

560,0

-

-

Покращення умов життя мешканців

11.Поточний ремонт  мереж зовнішнього освітлення

2017

Місцеві ради

1200,0

-

-

1200,0

-

-

Покращення умов життя мешканців

Разом  зовнішнє освітлення:

х

х

1760,0

-

-

1760,0

-

-

х

 Зелене господарство

12. Насадження дерев, чагарників та квітів

2017

Місцеві ради

90,0

-

-

90,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

13.Видалення аварійних дерев

2017

Місцеві ради

15,0

-

-

15,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

Разом зелене  господарство:

х

105,0

-

-

105,0

-

-

х

  Похоронна справа

14. Утримання кладовищ (пам’ятників, меморіалів)

2017

Місцеві ради

100,5

-

-

100,5

-

-

Благоустрій території

15.Поточний ремонт кладовищ (пам’ятників, меморіалів)

2017

Місцеві ради

15,0

-

-

15,0

-

-

Благоустрій території

16.Капітальний ремонт кладовищ  (меморіалів, пам’ятників)

2017

Місцеві ради

10,0

-

-

10,0

-

-

Благоустрій території

17. Захоронення безпритульних осіб

2017

Місцеві ради

21,0

-

-

21,0

-

-

Задоволення соціальних потреб населення

18. Приведення документів на земельні ділянки під кладовища до вимог чинного законодавства

2017

Місцеві ради

15,0

-

-

15,0

-

-

Задоволення соціальних потреб населення

Разом похоронна справа:

х

х

161,5

-

-

161,5

-

-

х

 Санітарне очищення

19. Придбання контейнерів для твердих побутових відходів

2017

Місцеві ради

 

120,0

-

-

120,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

 

20. Будівництво  контейнерних майданчиків

2017

Місцеві ради

100,0

-

-

100,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

 

21.Ліквідація стихійних смітників 

2017

Місцеві ради

85,0

-

-

85,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

 

Разом санітарне очищення:

х

305,0

-

-

305,0

-

-

х

 

  Майданчики

22.Встановлення та утримання дитячих майданчиків

2017

Місцеві ради

400,0

-

-

400,0

-

-

Благоустрій території

23. Встановлення та утримання спортивних майданчиків

2017

Місцеві ради

2000,0

-

-

2000,0

-

-

Благоустрій території

Разом майданчики:

х

х

2400,0

-

-

2400,0

-

-

х

Разом благоустрій:

х

х

4731,5

-

-

4731,5

-

-

х

4. Житлове господарство

24 Капітальний  ремонт житлового фонду

місцевих рад

2017

Місцеві ради

500,0

-

-

500,0

-

-

Покращення умов життя мешканців

25. Поточний  ремонт житлового фонду

місцевих рад

2017

Місцеві ради

1200,0

-

-

 

1200,0

-

Покращення умов життя мешканців

26. Оснащення житлового фонду приладами обліку електроенергії освітлення міст загального користування

2017

Місцеві ради

300,0

-

-

300,0

-

-

Покращення умов життя мешканців

Разом житлове господарство:

х

х

2000,0

-

-

800,0

1200,0

-

х

Разом по розділу  :

х

х

54538,716

28200,0

15033,216

6007,7

5297,8

-

х

 

                                                                  Додаток 3

 ОСНОВНІ     ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  НА  2017 РІК

                                                                                     

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма    до очік.вик. 2016 року, %

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери  за рахунок усіх джерел фінансування

 

 

 

 

 

 

Введення вулиць та доріг  з твердим покриттям за рахунок місцевих бюджетів

км

-

-

-

-

-

 

Житлово-комунальне  господарство

 

 

 

 

 

 

Рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-комунальних послуг

%

93,4

93,0

99,6

100,0

107,5

Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням

%

92,3

96

104,0

100,0

104,2

Частка застарілих і аварійних мереж – всього,

в тому числі

%

24,2

-

х

-

х

   водопровідно-каналізаційних

%

56,6

57,5

х

59,4

х

   теплових

%

34,0

57,5

х

59,4

х

Рівень втрат води у мережах

%

48,0

48,4

х

48,0

х

Кількість недержавних підприємств та площа житлового фонду, яку вони обслуговують*

од./кв.м

3/331600

4/331600

75,0

4/331600

100,0

Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків*:

 

 

 

 

 

 

   кількість ОСББ

одиниць

18

21

116,7

21

100,0

   кількість будинків в ОСББ

одиниць

18

21

116,7

21

100,0

   загальна площа житлового фонду, що знаходиться в ОСББ

кв.м

37324,0

38872,0

104,2

38872,0

100,0

Кількість керуючих компаній (служб єдиного замовника) з утримання житла та надання комунальних послуг*

одиниць

-

-

-

-

-

Оснащення житлових будинків приладами обліку та регулювання споживання енергоносіїв (будинковий облік):*

 

 

 

 

 

 

        лічильниками холодної води

одиниць

161

161

100,0

161

100,0

       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків

%

53,0

53,0

х

53,0

х

       лічильниками гарячої води

одиниць

-

-

-

-

-

       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків

%

-

-

-

-

-

       лічильниками теплової енергії та регуляторами  температури

одиниць

29

29

100,0

29

100,0

      рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків

%

11,0

11,0

х

11,0

х

Охорона  природи

 

 

 

 

 

 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря

тис.тонн

6,3

6,3

100,0

6,3

100,0

Скиди  в поверхневі водойми забруднених стічних вод

млн.куб.м

0,412

0,412

100,0

0,44

107,3

Рівень використання відходів у загальному обсязі утворених відходів

%

-

-

 

х

 

х

Збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду

га

 

 

 

 

 


Житлово-комунальне господарство 
(очікуване 2016)

 Житлово-комунальне господарство відноситься до числа пріоритетних галузей господарчого комплексу. 

Підприємства житлово-комунального господарства району забезпечують населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, що передбачає віднесення ЖКГ до галузі, розвиток якої є основою підвищення соціального та матеріального добробуту населення.

В Волноваському районі послуги з водопостачання та водовідведення споживачам в основному надають: Волноваське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія «Вода Донбасу»,  Маріупольське будівельно-монтажне експлуатаційне управління ДП «Донецька залізниця»; з теплопостачання – ВО «Волновахаміжрайтепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго», ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства»; обслуговуванням житлового фонду на договірній основі займаються:  ПП «Володимирівське  будинкоуправління № 1», ПП «Будинкоуправління смт.Донське»,  КП «Новотроїцьке будинкоуправління»,  ТОВ «КСП «Наш дім Волноваха» та ПП «Будинкоуправління № 2» в м.Волноваха. 

Теплопостачання   району здійснюють 69 котелень загальною потужністю   120,3 МВт/год. З них  23 котельні працюють на газовому паливі; 39 котелень твердому паливі; 7 котелень використовують електричну енергію. Загальна кількість котлів у котельнях 164 од.

Котельні комунальної власності: всього 66 од.: з них 20 од. газових; 39 од. вугільних; 7 од. електричні. Загальна кількість котлів у комунальних котельнях  159 од.

У тому числі:

-  ВО «Волновахаміжрайтепломережа»  ОКП «Донецьктеплокомуненерго»  14 газових котелень. Загальна кількість котлів у котельнях 55 од.;

- інші підприємства комунальної теплоенергетики: ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства», Волноваський ВУВКГ  КП «Компанія «Вода Донбасу»,  місцеві ради (опалюють дитячі садки), які надають послуги з теплопостачання: 16 котелень: з них 2 од. газових; 10 од. вугільних; 4 од. електричні. Загальна кількість котлів у котельнях 26 од.;

-  котельні, що опалюють тільки об’єкти соціальної сфери, та знаходяться у них на балансі (котельні шкіл): всього  36 од., з них  4 од. газових; 29 од. вугільних; 3 од. електричні. Загальна кількість котлів у котельнях 78 од.

 - 3 відомчі газові  котельні (Маріупольське будівельно-монтажне експлуатаційне управління ДП «Донецька залізниця», ДУ «Ніохім»). Загальна кількість котлів у відомчих котельнях 5 од.

Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні всього 59,5 км, у тому числі  мережі комунальних котелень місцевих  рад у двохтрубному обчисленні 36,4 км.

В аварійному стані знаходиться 1,4 км теплових мереж (4,0% від загальної протяжності).

В 2016 році на об’єктах теплового господарства проведено заміну 36,4 км стальних труб у теплових мережах.

Водопостачання та водовідведення

Загальна  кількість водопровідних мереж  (з врахуванням сільських, селищних та відомчих) мереж   складає 618  км, каналізаційних мереж  (з врахуванням сільських, селищних та відомчих) – 188,5 км, водопровідних насосних станцій (з врахуванням сільських, селищних та відомчих) –15 од., кількість каналізаційних насосних станцій  (з врахуванням сільських, селищних та відомчих) – 15 од., кількість каналізаційних  очисних споруд (з врахуванням сільських, селищних та відомчих) – 5  од., кількість свердловин  (з врахуванням сільських, селищних та відомчих)   – 48 од.  

 Втрати води на даний час складають 48%.

 Фізичний знос водопровідних мереж кладає  58% (355,4 км), каналізаційних мереж – 58% (108,4 км).

Тарифи на водопостачання, водовідведення та теплопостачання встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства з початку 2016 року проведено: заміну 2,305 км водопровідних мереж; відремонтовано 16 водопровідних та каналізаційних колодязів; укладено  50 залізобетонних плит на водопровідні та каналізаційні колодязі; проведено ремонт та ревізію 8 насосів та 76 засувок; прочищено 395 водопровідних та каналізаційних колодязів, усунено 712 аварій на водопровідних мережах та 613 заторів на каналізаційних мережах; промито 6305 м.п. мереж водовідведення.

Завдяки  благодійній допомозі міжнародних фондів в сільській місцевості району проведено заміну 20,1 км водопровідних та каналізаційних труб, пробурено «під ключ»   3 свердловини. Роботи в цьому напрямку продовжуються.

Житлове  господарство

На території району 306  багатоквартирних будинків (в тому числі 21 ОСББ) загальною площею 447,6  тис.м2. Забезпеченість житлом одного мешканця складає 24,3 м2.

Планом капітального ремонту на 2016 рік було передбачено 723,0 тис.грн. За 9 місяців фактичне фінансування  складає 889,0 тис.грн. Капітальним ремонтом виконані наступні роботи: 0,32 тис.м2 твердої покрівлі; 2,63 тис.м2 м’якої покрівлі.

Житлово - експлуатаційними організаціями району на 2016 рік було передбачено 1712,3 тис.грн. на виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду. Фактичне фінансування робіт з поточного ремонту  складає   1126,8 тис.грн.

За 9 місяців виконані наступні роботи:

- ремонт конструктивів:    30 сходових клітин;   0,09  тис.мтвердої покрівлі;  2,06 тис.мм’якої покрівлі; 1,9 тис.мфасадів; 17 балконів;

- ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних комунікацій: 420 пог.м. мереж холодного водопостачання; 403 пог.м. мереж центрального опалення; 247 пог.м. каналізаційних мереж; 110 пог.м. мереж електропостачання.

Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджуються рішеннями виконавчих комітетів місцевих рад. Нові тарифи затверджені: від 23.06.2016 №69  для будинкоуправлінь м. Волноваха; від 10.02.16 №12  БУ №1 смт. Володимирівка; від  23.03.16 №12 «Б/У смт.Донське.

Енергозбереження

Один з основних напрямків енергозбереження паливно-енергетичних ресурсів в районі, є оснащення організацій, установ, наявного житлового фонду приладами обліку енергоносіїв. У зв’язку з відсутністю коштів у місцевих бюджетах у поточному році будинкові лічильники не встановлювались.

Станом на 01.10.2016 року:

- у багатоквартирних будинках комунального житлового фонду з врахуванням  попередніх  років  встановлено  161 будинкових лічильника, при загальній кількості будинків з централізованим водопостачанням  303 (включаючи ОСББ);

- у  багатоквартирних будинках комунального житлового  фонду  з врахуванням  попередніх  років  встановлено  29 лічильників  теплової енергії, при загальній кількості будинків з централізованим теплопостачанням  271 (включаючи ОСББ);

- оснащення енергозберігаючими лампами бюджетних організацій у 2016– 2114 од.  Виконано термомодернізацію соціальних закладів на суму 242,16 тис. грн..  Роботи в цьому напрямку тривають.

При райдержадміністрації постійно працює районна комісія по контролю за оплатою за електроенергію, газ, воду (енергетична комісія), метою якої є контроль за додержанням лімітів споживання енергоносіїв, зниженням дебіторської заборгованості за спожиті енергоносії. У поточному році   проведено  12 засідань енергетичної комісії.

Благоустрій населених  пунктів

Загальна довжина комунальної вулично-дорожньої мережі складає – 694,4 км, довжина комунальної вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям (асфальтобетонне)  складає - 352,2 км.

Протяжність  мереж  зовнішнього освітлення  комунальної власності – 255 км. Загальна кількість світлоточок 3480  одиниць.

Всього в районі розташовано 74  діючих кладовища. На існуючих кладовищах: розміщено  68 ритуальних  майданчиків,  є   17,2 км доріг з твердим покриттям, 6,6 км огорожі, озеленення кладовищ  складає 4,95 га. Резерв розширення території кладовищ - 13,0 га. Донською селищною радою  отримано детальній план  на розширення кладовища в смт. Донське. Ритуальні послуги та послуги з продажу ритуальних товарів населенню  надають:  міське комунальне підприємство „Міськкомунгосп”, ТОВ „Пам’ять”.

Вивезення ТПВ здійснюється на відповідні місця видалення відходів – звалища твердих побутових відходів в смт. Новотроїцьке та м. Волноваха. Дані звалища мають правоустановчі документи. Рішенням виконавчого комітету Волноваської міської ради та рішенням Новотроїцької селищної ради затверджено схеми санітарної очистки міста Волновахи та смт. Новотроїцьке.

                        3.7. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура

Житлово-комунальне господарство відноситься до числа пріоритетних галузей господарчого комплексу.

Підприємства житлово-комунального господарства району забезпечують населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, що передбачає віднесення ЖКГ до галузі, розвиток якої є основою підвищення соціального та матеріального добробуту населення.

Актуальні проблеми: 

- недостатність коштів на проведення капітальних та поточних ремонтів комунального житла з метою  утримання житлового фонду в належному стані та можливості створення нових ОСББ;

- необхідність заміни та відновлення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах району для зменшення витрат води, та покращення якості послуг водопостачання;

- забезпечення сталого теплопостачання мешканців смт. Донське та внутрішньо переміщених осіб (5,5 тис. населення та 320 сімей ВПО) з метою економії енергоресурсів та забезпечення населення теплом;

- необхідність оснащення житлового фонду приладами обліку електроенергії освітлення місць  загального користування для економного використання енергоресурсів.

Головна  ціль - підвищення соціального та матеріального добробуту населення: забезпечення мешканців району умовами для комфортного проживання,  надання   якісних житлово-комунальних послуг, покращення екологічного стану території району, створення умов для безперешкодного доступу до всіх населених пунктів району в результаті  проведення ремонту дорожнього господарства.

 Основні завдання на 2017 рік:

- модернізація, оновлення та утримання діючих потужностей теплопостачання;

- будівництво модульної котельні БМКУ-12,6 13,95МВт  на території смт.Донське;

- реконструкція магістрального водоводу Велико-Анадольска фільтрувальна станція – ДХМЗ;

- проведення капітального ремонту аварійної дільниці водогону d 200мм «Водовід м. Волноваха – вул. Центральна 1»;

- капітальний ремонт вентиляційної системи КНС смт. Новотроїцьке та  смт.Володимирівка. 

- ремонт   об’єктів  дорожнього  господарства комунальної власності;

- ліквідація стихійних звалищ  на території району;

- придбання контейнерів для збору ТПВ та огородження контейнерних майданчиків;

- озеленення  населених   пунктів   району.

- облаштування об’єктів  елементами доступності для осіб з обмеженим доступом; 

-  капітальний ремонт житлового фонду  комунальної власності;

-  поточний ремонт житла комунальної власності;

- оснащення житлового фонду приладами обліку електроенергії освітлення місць загального користування.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- заміна  труб мережі теплопостачання  на труби  у ППУ ізоляції  - 3 км на загальну суму 2300,0 тис.грн.;

- введення модульної котельні БМКУ-12,6 13,95 МВт  для забезпечення послугою теплопостачання мешканців смт. Донське (5,5 тис осіб) та внутрішньо переміщених осіб (320 сімей) попередня  сума  будівництва 28200,0 тис.грн.;

- реконструкція магістрального водоводу 5,4 км на суму 15033,216 тис.грн.;

- капітальний ремонт аварійної дільниці  водогону м. Волноваха - 300 м на суму 967,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт КНС – 2 одиниці, на суму 578,9 тис.грн.;

- капітальний ремонт доріг комунальної власності – 1600 м2;

- поточний  ремонт доріг комунальної власності – 2000 м2;

- облаштування елементами доступності 10 об’єктів, на загальну суму 24,5тис.грн;

- придбання 60   контейнерів   для   твердих побутових відходів на   суму 120,0 тис.грн.

Ресурсне забезпечення:

реалізація заходів  буде здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету - 28200,0 тис.грн,  обласного бюджету – 15033,216 тис.грн., місцевих бюджетів - 6007,7 тис.грн. та коштів підприємств – 5297,8 тис.грн..

Регіональна програма  житлового будівництва на 2017 рік по Волноваському району

 

Найменування замовників

та  назва об¢єктів згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-           кошторис-    ної доку-ментації,

дата і № комплексно-го експертного висновку;

дата і № документа, яким  затвержена ПКД

Рік початку  і закінчення

Всього

за кош- торисом

 

 

 

 

 

тис.грн.

кв.м

 

Виконано з початку будівництва станом

на 01.01.2017 (очік.)

 

 

тис.грн.

кв.м

 

% будівельної готовності на 01.01.2017 (очік.)

Залишок

за кошто-рисом

на 01.01. 2017 (очік.)

 

 

тис.грн.

кв.м

 

Програма на 2017 рік

обсяг капітальних вкладень у діючих цінах – тис. грн.

введення в експлуатацію загальної площі кв. метрів

 

Всього

за  раху-

нок  усіх джерел фінан-сування

 

у тому  числі за  джерелами фінансування:

 

кошти держ-бюд-жету

кошти облас-ного бюд-жету

 

коштиміськ (рай)

бюд-жету

власні кошти підпри-

ємств

та  органі-зацій

кредити банків та інші позики

кошти вітчиз-няних інвес-торів

кошти населен-ня  на будівни-цтво власних квартир

кошти  індиві-дуальних забудов-ників

інші

джерела фінан-сування

(вказа-

ти  які)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Житлове будівництво - всього

 

 

36126   6328

 

 

36126   6328

36126   6328

2000 1093

 

500  595

 

30526 3740

 

3000     900

100

-

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  у  міській  місцевості  (міста та селища  міського типу)

 

 

33526 4640

 

 

33526

4640

33526

4640

 

 

 

 

30526     3740

 

3000    900

 

 

 

б) у сільській  місцевості (селища та села)

 

 

2600 1688

 

 

2600

1688

2600  1688

2000 1093

 

500  595

 

 

 

 

100

-

 

 

із загального обсягу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Нове будівництво

   житла

 

 

3000    900

 

 

3000     900

3000     900

 

 

 

 

 

 

3000    900

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Завершення недобудованих  на 01.01.2017 багатоквартирних будинків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по замовниках

та об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Будівництво нових багатоквартирних житлових будинків (що розпочинаються у 2017 році)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі по замовниках та об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Індивідуальне житлове будівництво

 

 

3000     900

 

 

3000     900

3000     900

 

 

 

 

 

 

3000     900

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - за рахунок власних  коштів населення

 

 

3000     900

 

 

3000     900

3000    900

 

 

 

 

 

 

3000     900

 

 

 

-          за програмою  «Власний дім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Розширення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Розширення багатоквартирних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по замовниках

та об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Розширення індивідуальних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - за рахунок власних  коштів населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          за програмою  «Власний дім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Реконструкція

 

 

33126 5428

 

 

33126 5428

33126 5428

2000 1093

 

500  595

 

30526 3740

 

 

100

-

 

 

1) Реконструкція житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, шкіл та інших нежитлових будівель під житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток   за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул.Будівельників,

7-а»

ПКД розроблю-но, експерт-ний звіт

№ 00-1991-15/КД від 01.02.2016

2015-2017

20872  2663

 

 

20872,1  2663

20872  2663

 

 

 

 

20872  2663

 

 

 

 

 

«Капітальний ремонт  та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт.Володимирівка Волноваського району для розселення внутрішньо переміщених осіб

за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул.Проценка,10»

ПКД розроблю-но, експерт-ний звіт

№ 00-1993-15/КД від 12.02.2016

2015-2017

9654 1077

 

 

9654

1077

9654  1077

 

 

 

 

9654  1077

 

 

 

 

 

2) Реконструкція індивідуальних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - за рахунок власних коштів населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за програмою «Власний дім»

 

 

2600    1688

 

 

2600    1688

2600    1688

2000 1093

 

500  595

 

 

 

 

100

-

 

 

Із загального обсягу  за спеціальними програмами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна  програма забезпечення  житлом військовослужбовців та  членів їх сімей

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна Програма забезпечення  молоді  житлом

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  індивідуального житлового будівництва  на селі “Власний дім”

х

х

х

х

х

х

2600   1688

2000 1093

 

500  595

 

 

 

 

100

-

 

 

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення житлового фонду соціального призначення

х

х

х

х

х

х

30526  3740

 

 

 

 

30526  3740

 

 

 

 

 

Створення Фондів житла для тимчасового проживання

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво доступного житла

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 </