МАТЕРІАЛИ 12 СЕСІЇ 3 ЧАСТИНА

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        від 10.01.2017 №7/12-    
               
Доходи районного бюджету на 2017 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 134530,000 134530,000 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 134530,000 134530,000 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 134500,000 134500,000 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника у вигляді заробітної плати 109000,000 109000,000 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 6500,000 6500,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 17500,000 17500,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1100,000 1100,000 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  400,000 400,000 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 30,000 30,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 30,000 30,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 4420,300 390,000 4030,300 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30,000 30,000 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається довідповідного місцевого бюджету 30,000 30,000 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 360,000 360,000 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 310,000 310,000 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 80,000 80,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 230,000 230,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 50,000 50,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 50,000 50,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4030,300 0,000 4030,300 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 4030,300 0,000 4030,300 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 3787,300 0,000 3787,300 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 238,600 0,000 238,600 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 4,400 0,000 4,400 0,000    
  Разом доходів 138950,300 134920,000 4030,300 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 470821,800 470821,800 0,000 0,000    
41000000 Від органов державного управління 470821,800 470821,800 0,000 0,000    
41020000 Дотації 59963,600 59963,600 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 9746,900 9746,900 0,000 0,000    
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 50216,700 50 216,700 0,000 0,000    
41030000 Субвенції  410858,200 410858,200 0,000 0,000    
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 131511,100 131511,100 0,000 0,000    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 81461,300 81461,300 0,000 0,000    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 6771,600 6771,600 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 109466,400 109466,400 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 78838,400 78838,400 0,000 0,000    
41035000 Інші субвенції 403,700 403,700 0,000 0,000    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 2405,700 2405,700 0,000 0,000    
  Всього доходів 609772,100 605741,800 4030,300 0,000    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради     А.К. Демішева    

 

                          Додаток 2      
                          до рішення районної ради    
                          від 10.01.2017 № 7/12-    
Розподіл видатків районного бюджету Волноваського району на 2017 рік
                                (тис.грн.)
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 1195
Код ФКВКБ Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1   2 1 3 4 5 6 7 9 8 9 10 11 12 13 14
        Волноваська районна рада 3480,500 3480,500 1754,900 461,800 0,000 201,800 1,800 0,000 0,000 200,000 200,000 3682,300
0170 0170 0111 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
та їх виконавчих комітетів
3110,500 3110,500 1581,400 410,500 0,000 201,800 1,800 0,000 0,000 200,000 200,000 3312,300
8600 8600 0133 250404 Інші видатки 270,000 270,000 173,500 51,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 270,000
  7212 0830 120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 100,000 100,000 0,000 0,000   0,000           100,000
        Волноваська райдержадміністрація 14715,500 14715,500 563,000 12374,200 0,000 8501,500 3671,300 1697,504 373,366 4830,200 4830,200 23217,000
2140 2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 860,300 860,300 0,000 340,300   848,300 848,300 348,792 92,774 0,000 0,000 1708,600
2180 2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 4016,700 4016,700 0,000 3398,700 0,000 802,000 12,000 0,000 0,000 790,000 790,000 4818,700
2010 2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 9059,400 9059,400 0,000 8609,400   6711,000 2811,000 1348,712 280,592 3900,000 3900,000 15770,400
3131 3131 1040 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 729,100 729,100 563,000 25,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 729,100
3132 3132 1040 091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді 50,000 50,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000
  6324 1060 150118 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,000 0,000 0,000 0,000   140,200 0,000 0,000 0,000 140,200 140,200 140,200
        Відділ освіти райдержадміністрації  193261,800 193261,800 124247,300 30433,600 0,000 3856,360 73,200 0,000 0,000 3783,160 3783,160 197118,160
1000 1000     Освіта 190507,200 190507,200 122949,400 30376,800   3206,360 73,200 0,000 0,000 3133,160 3133,160 193713,560
        у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 107007,400 107007,400 87711,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107007,400
1020 1020 0921 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
180569,000 180569,000 115888,900 29613,000 0,000 3188,560 55,400 0,000 0,000 3133,160 3133,160 183757,560
        у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 105007,800 105007,800 86072,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     105007,800
1030 1030 0921 070202 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
2249,000 2249,000 1807,600 24,700   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2249,000
        у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1999,600 1999,600 1639,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1999,600
1040 1040 0922 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,000 0,000 0,000 0,000   4,700 4,700 0,000 0,000 0,000 0,000 4,700
1090 1090 0960 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. 4071,100 4071,100 2726,700 602,100 0,000 13,100 13,100 0,000 0,000 0,000 0,000 4084,200
1170 1170 0990 070802  Методичне забезпечення діяльності навчальних  закладів та інші  заходи в галузі  освіти.  1066,900 1066,900 724,800 43,800   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1066,900
1190 1190 0990 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1755,700 1755,700 1329,200 59,300   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1755,700
1200 1200 0990 070805 Здійснення  централізованого господарського обслуговування 759,300 759,300 472,200 33,900   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 759,300
1230 1230 0990 070808 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 36,200 36,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,200
3140 3140 1040 091103 Заходи державної політики з питань молоді 84,000 84,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,000
3160 3160 1040 091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 850,000 850,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 850,000
5011 5011 0810 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту 138,600 138,600 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 138,600
5022 5022 0810 130107 Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1682,000 1682,000 1297,900 56,800 0,000 650,000 0,000 0,000 0,000 650,000 650,000 2332,000
        Управління соціального захисту райдержадміністрації 230070,240 230070,240 4746,344 100,500 0,000 30,000 30,000 18,600 0,000 0,000 0,000 230100,240
1060 1060 0910 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 2405,700 2405,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2405,700
3010 3010   090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 81461,300 81461,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81461,300
3011 3011 1030 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 7300,000 7300,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7300,000
3012 3012 1030 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги 400,000 400,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000
3013 3013 1070 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 400,000 400,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000
3014 3014 1070 090210 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачених пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 1400,000 1400,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1400,000
3015 3015 1070 090215 Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 400,000 400,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000
3016 3016 1060 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 71561,300 71561,300 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71561,300
3020 3020   090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  6771,600 6771,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6771,600
3021 3021 1030 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 1356,900 1356,900 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1356,900
3022 3022 1030 090205 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива 22,900 22,900 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,900
3023 3023 1070 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 90,100 90,100 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,100
3024 3024 1070 090211 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачених пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 819,600 819,600 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 819,600
3025 3025 1070 090216 Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 247,200 247,200 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 247,200
3026 3026 1060 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4234,900 4234,900 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4234,900
3040 3040   090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 131511,100 131511,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131511,100
3041 3041 1040 090302 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 902,560 902,560 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 902,560
3042 3042 1040 090303 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 309,700 309,700 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 309,700
3043 3043 1040 090304 Надання допомоги при народженні дитини 64951,420 64951,420 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64951,420
3044 3044 1040 090305 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5915,150 5915,150 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5915,150
3045 3045 1040 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 16000,410 16000,410 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16000,410
3046 3046 1040 090307 Надання тимчасової державної допомоги дітям 358,060 358,060 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 358,060
3047 3047 1040 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 92,880 92,880 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 92,880
3048 3048 1040 090401 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  16260,870 16260,870 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16260,870
3080 3080 1010 090413 Надання групи внаслідок допомоги психічного на доглядрозладу за інвалідом I чи II 1896,250 1896,250 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1896,250
3049 3049 1010 091300 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 24823,800 24823,800 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24823,800
  3031 1030 090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 14,000 14,000 0,000 0,000               14,000
3033 3033 1070 090209 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 7,300 7,300 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,300
3034 3034 1070 090214 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 93,100 93,100 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93,100
3400 3400 1090 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 169,800 169,800 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169,800
2021 3240 1050 090501 Організація та проведення громадських робіт 19,940 19,940 16,344 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,940
3104 3104 1020 091204 Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
5418,000 5418,000 4310,000 65,000 0,000 30,000 30,000 18,600 0,000 0,000 0,000 5448,000
3181 3181 1010 091205 Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не
здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
273,000 273,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 273,000
3105 3105 1010 091206 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 574,500 574,500 420,000 35,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 574,500
3190 3190 1060 091207 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
133,700 133,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 133,700
3035 3035 1070 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
500,000 500,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
3037 3037 1070 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
 окремих категорій
громадян на залізничному транспорті
717,200 717,200 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 717,200
        Відділ культури райдержадміністрації  12253,800 12253,800 8038,400 1561,070 0,000 1624,000 254,000 131,600 16,800 1370,000 1370,000 13877,800
4000     110000 Культура і мистецтво 12028,800 12028,800 8038,400 1561,070 0,000 1624,000 254,000 131,600 16,800 1370,000 1370,000 13652,800
4030 4030 0822 110103 Фiлармонiї, музичн колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи 410,000 410,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 410,000
4060 4060 0824 110201 Бібліотеки 4306,500 4306,500 3176,000 368,300 0,000 523,500 3,500 0,000 0,000 520,000 520,000 4830,000
4070 4070 0824 110202 Музеї і виставки 929,000 929,000 627,300 130,100 0,000 163,000 0,000 0,000 0,000 163,000 163,000 1092,000
4090 4090 0828 110204 Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 2586,400 2586,400 1443,200 774,900 0,000 590,700 110,700 42,300 11,000 480,000 480,000 3177,100
4100 4100 0960 110205 Школи естетичного виховання дiтей 3296,700 3296,700 2434,800 262,670 0,000 346,800 139,800 89,300 5,800 207,000 207,000 3643,500
4200 4200 0829 110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 500,200 500,200 357,100 25,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,200
3201 3201 1030 090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 225,000 225,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225,000
        Фінансове управління райдержадміністрації  141776,600 141276,600 59766,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 141776,600
2000 2000     Охорона здоров'я 78838,400 78838,400 59766,100 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78838,400
        у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 78838,400 78838,400 59766,100 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78838,400
2010 2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  50694,900 50694,900 38210,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50694,900
        у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 50694,900 50694,900 38210,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50694,900
2140 2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 4650,300 4650,300 3511,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4650,300
        у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 4650,300 4650,300 3511,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4650,300
2180 2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 23493,200 23493,200 18043,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23493,200
        у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 23493,200 23493,200 18043,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23493,200
8700 8700 0180 250315 Інші  додаткові дотації  56079,200 56079,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56079,200
8800 8800 0180 250380 Інші субвенції 6359,000 6359,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6359,000
        у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2459,000 2459,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2459,000
8010 8010 0133 250102 Резервний фонд 500,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
        Всього 595558,440 595058,440 199116,044 44931,170 0,000 14213,660 4030,300 1847,704 390,166 10183,360 10183,360 609772,100
                                 
                                 
        Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева      

 

          Додаток 3  
          до рішення районної ради
          від 10.01.2017 № 7/12-
             
             
             
   
    Джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік  
             
            (тис.грн.)
  Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  200000 Внутрішнє фінансування -10183,360 10183,360 10183,360 0,000
  208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -10183,360 10183,360 10183,360 0,000
  208100 На початок періоду 0,000 0,000 0,000 0,000
  208200 На кінець періоду 70,000     70,000
  208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -10183,360 10183,360 10183,360 0,000
    Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -10183,360 10183,360 10183,360 0,000
  600000 Фінансування за активними операціями  -10183,360 10183,360 10183,360 0,000
  602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -10183,360 10183,360 10183,360 0,000
  602100 На початок періоду 0,000 0,000 0,000 0,000
  602200 На кінець періоду 70,000     70,000
  602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -10183,360 10183,360 10183,360 0,000
    Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -10183,360 10183,360 10183,360 0,000
             
             
  Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації

Субвенції загального фонду                                                                  Додаток 4 до рішення 

                                                                                                      районної ради від 10.01.2017 № 7/12-

базова дотація додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальна субвенція освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції субвенція на утримання трудового архіву субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК
1 2 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13
Районний бюджет 9746,900 50216,700   0,000 0,000 222149,70000 109466,400 78838,400 133,700 270,000    
Волноваська міська рада      230,000 12404,000 3806,100              
Благодатненська селищна рада        0,000 250,800              
Володимирівська селищна рада        2886,000 1078,100              
Донська селищна рада      150,000 3940,300 908,300              
Новотроїцька селищна рада        3536,500 1132,100              
Оленівська селищна рада        0,000 0,000              
Ольгинська селищна рада        1450,500 579,400              
Анадольська сільська рада        0,000 108,300              
Андріївська сільська рада        0,000 0,000              
Бугаська сільська рада        553,300 196,300              
Валер'янівська сільська рада        0,000 158,800              
Вільненська сільська рада        508,400 145,400              
Дмитрівська сільська рада        0,000 162,800              
Єгорівська сільська рада        411,200 135,100              
Зачатівська сільська рада        403,800 192,500              
Златоустівська сільська рада        1428,100 455,000              
Іванівська сільська рада        0,000 154,800              
Калінінська сільська рада        0,000 102,300              
Кіровська сільська рада        411,200 0,000              
Краснівська сільська рада        366,400 130,000              
Любівська сільська рада       0,000 0,000              
Микільська сільська рада        590,700 199,200              
Миколаївська сільська рада        919,600 320,400              
Новоандріївська сільська рада        0,000 224,900              
Новоолексіївська сільська рада        388,800 167,100              
Октябрська сільська рада        321,500 139,900              
Петрівська сільська рада        0,000 166,000              
Привільненська сільська рада        314,000 110,900              
Прохорівська сільська рада        216,800 119,700              
Рівнопільська сільська рада        598,100 214,200              
Рибинська сільська рада        1360,800 338,700              
Свободненська сільська рада        0,000 245,900              
Степнянська сільська рада        508,400 148,800              
Хлібодарівська сільська рада        0,000 177,900           3886,000 2459,000
Комінтернівська сільська рада       0,000 128,500              
Лебединська сільська рада       336,500 269,500              
Павлопільська сільська рада       403,700 190,700              
Широкинська сільська рада       1301,000 225,000              
Андріївська селищна рада       1480,400 547,300              
Мирненська селищна рада       276,600 289,900              
Гранитненська сільська рада     143,800 792,600 532,700              
Новоселівська сільська рада       889,700 409,700              
Старогнатівська сільська рада       471,000 225,400              
Чермалицька сільська рада       680,500 316,600              
Всього 9746,900 50216,700 523,800 40150,400 15405,000 222149,70000 109466,400 78838,400 133,700 270,000 3886,000 2459,000
    105772,100                    
                         
                         
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева                              А.К.Демішева

 

            Додаток 5
            до рішення районної ради від 10.01.2017   №  7/12-
               
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
               
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ  КВК Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4   6 7 8
    01 Районна рада   770,000 200,000 970,000
0170 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
та їх виконавчих комітетів
Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-  ) 400,000 200,000 600,000
8600 0133   Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-245) 270,000 0,000 270,000
7212 0830   Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Програма підтримки Державного комунального підприємства "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12- ) 100,000   100,000
    03 Райдержадміністрація   1638,000 4830,200 6468,200
3132 1040   Програми і заходи центрів соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-) 50,000   50,000
2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-)   1550,000 1550,000
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-) 450,000 2350,000 2800,000
2140 0722   Надання стоматологічної допомоги населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-) 520,000   520,000
2180 0726   Первинна медична допомога населенню Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-) 318,000 790,000 1108,000
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію (рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-) 300,000   300,000
6324 1060   Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-  ) 0,000 140,200 140,200
    10 Відділ освіти райдержадміністрації   7989,391 3783,160 11772,551
1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12- )   3133,160 3133,160
 Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12- ) 1117,491   1117,491
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р.(рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12- ) 50,000   50,000
Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12- ) 80,000   80,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12- ) 5669,300   5669,300
1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12- ) 50,000   50,000
3140 1040   Заходи державної політики з питань молоді Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2021 роки (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-) 84,000   84,000
3160 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 850,000   850,000
5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2021 роки  (рішення районної ради від                    №7/12-) 138,600   138,600
5022 0810   Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0,000 650,000 650,000
    15 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   1794,340 0,000 1794,340
3400 1090   Інші видатки на соціальний захист населення Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 10.01.2017           №7/12- ) 20,400   20,400
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від  10.01.2017               №7/12-) 99,400   99,400
Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-) 50,000   50,000
3035 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-) 500,000   500,000
3037 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-) 717,200   717,200
3033 1070   Надання інших пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою
Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-) 21,300   21,300
3034 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017     №7/12-) 93,100   93,100
3240 1050   Організація та проведення громадських робіт Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017році (рішення районної ради від 10.01.2017№ 7/12-) 19,940   19,940
3181 1010   Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік (рішення районної ради від 21.12.2016 №  № 7/11-247) 273,000 0,000 273,000
    24 Відділ культури райдержадміністрації   517,000 1370,000 1887,000
4030 0822   Фiлармонiї, музичн колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017  № 7/12-) 280,000   280,000
4060 0824   Бібліотеки   520,000 520,000
4070 0824   Музеї і виставки   163,000 163,000
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу   480,000 480,000
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей   207,000 207,000
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв (рішення райради від  10.01.2017 № 7/12-) 12,000   12,000
3201 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-244) 225,000 0,000 225,000
      Всього   12708,731 10183,360 22892,091
               
               
      Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  

 

      Додаток  6  
      до рішення районної ради
      від 10.01.2017 № 7/12-
              Розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування   
  на утримання закладів дошкільної освіти на 2017 рік       
         
Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці D                      прікріплені діти від 0-6 років              на 1/1-2016 Sv фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку /тис.грн./ Vo                   обсяг видатків на дошкільну освіту   /тис.грн./  
1 2 3 4  
Волноваська міська рада  1659 7,4768 12404,0  
Благодатненська селищна рада  0   0  
Володимирівська селищна рада  386 7,4768 2886,0  
Донська селищна рада  527 7,4768 3940,3  
Новотроїцька селищна рада  473 7,4768 3536,5  
Оленівська селищна рада 0   0  
Ольгинська селищна рада  194 7,4768 1450,5  
Анадольська сільська рада  0   0  
Андріївська сільська рада 0   0  
Бугаська сільська рада  74 7,4768 553,3  
Валер'янівська сільська рада  0   0  
Вільненська сільська рада  68 7,4768 508,4  
Дмитрівська сільська рада  0   0  
Єгорівська сільська рада  55 7,4768 411,2  
Зачатівська сільська рада  54 7,4768 403,8  
Златоустівська сільська рада  191 7,4768 1428,1  
Іванівська сільська рада  0   0  
Калінінська сільська рада  0   0  
Кіровська сільська рада  55 7,4768 411,2  
Краснівська сільська рада  49 7,4768 366,4  
Любівська сільська рада 0   0  
Микільська сільська рада  79 7,4768 590,7  
Миколаївська сільська рада  123 7,4768 919,6  
Новоандріївська сільська рада  0   0  
Новоолексіївська сільська рада  52 7,4768 388,8  
Октябрська сільська рада  43 7,4768 321,5  
Петрівська сільська рада  0   0  
Привільненська сільська рада  42 7,4768 314,0  
Прохорівська сільська рада  29 7,4768 216,8  
Рівнопільська сільська рада  80 7,4768 598,1  
Рибинська сільська рада  182 7,4768 1360,8  
Свободненська сільська рада  0   0  
Степнянська сільська рада  68 7,4768 508,4  
Хлібодарівська сільська рада  0   0  
Комінтернівська сільська рада 0   0  
Лебединська сільська рада 45 7,4768 336,5  
Павлопільська сільська рада 54 7,4768 403,7  
Широкинська сільська рада 174 7,4768 1301,0  
Андріївська селищна рада 198 7,4768 1480,4  
Мирненська селищна рада 37 7,4768 276,6  
Гранітненська сільська рада 106 7,4768 792,6  
Новоселівська сільська рада 119 7,4768 889,7  
Старогнатівська сільська рада 63 7,4768 471,0  
Чермалицька сільська рада 91 7,4768 680,5  
всього  по району 5370 7,4768 40150,4  
         
         
Керуючий справами        
виконавчого апарату        
районної ради     А.К. Демішева
         
         
         
          Додаток 7  
          до рішення районної ради
          від 10.01.2017    № 7/12-
             
  Розподіл обсягу дотацій бюджетам  місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2017 рік
             
  Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці населення на 01.01.2016  Кк частина видатків на культурні заклади радам  в бюджеті Нк  фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя в грн. In                 індекс споживчих цін %  Vku идатки місцевим радам на 2017 рік в тис. грн.
             
  Волноваська міська рада  23,187 0,553 230,1 129 3806,1
  Благодатненська селищна рада  1,528 0,553 230,1 129 250,8
  Володимирівська селищна рада  6,568 0,553 230,1 129 1078,1
  Донська селищна рада  4,970 0,553 230,1 129 908,3
  Новотроїцька селищна рада  6,897 0,553 230,1 129 1132,1
  Оленівська селищна рада  4,911 0,553 230,1 129 0,0
  Ольгинська селищна рада  3,530 0,553 230,1 129 579,4
  Анадольська сільська рада  0,690 0,553 230,1 129 108,3
  Андріївська сільська рада  0,849 0,553 230,1 129 0,0
  Бугаська сільська рада  1,196 0,553 230,1 129 196,3
  Валер'янівська сільська рада  1,044 0,553 230,1 129 158,8
  Вільненська сільська рада  0,886 0,553 230,1 129 145,4
  Дмитрівська сільська рада  0,992 0,553 230,1 129 162,8
  Єгорівська сільська рада  0,823 0,553 230,1 129 135,1
  Зачатівська сільська рада  1,173 0,553 230,1 129 192,5
  Златоустівська сільська рада  2,772 0,553 230,1 129 455,0
  Іванівська сільська рада  0,943 0,553 230,1 129 154,8
  Калінінська сільська рада  0,577 0,553 230,1 129 102,3
  Кіровська сільська рада  0,858 0,553 230,1 129 0,0
  Краснівська сільська рада  0,792 0,553 230,1 129 130,0
  Любівська сільська рада 0,529 0,553 230,1 129 0,0
  Микільська сільська рада  1,608 0,553 230,1 129 199,2
  Миколаївська сільська рада  1,952 0,553 230,1 129 320,4
  Новоандріївська сільська рада  1,370 0,553 230,1 129 224,9
  Новоолексіївська сільська рада  0,547 0,553 230,1 129 167,1
  Октябрська сільська рада  0,852 0,553 230,1 129 139,9
  Петрівська сільська рада  1,011 0,553 230,1 129 166,0
  Привільненська сільська рада  0,638 0,553 230,1 129 110,9
  Прохорівська сільська рада  0,770 0,553 230,1 129 119,7
  Рівнопільська сільська рада  1,306 0,553 230,1 129 214,2
  Рибинська сільська рада  2,517 0,553 230,1 129 338,7
  Свободненська сільська рада  1,498 0,553 230,1 129 245,9
  Степнянська сільська рада  0,904 0,553 230,1 129 148,8
  Хлібодарівська сільська рада  1,084 0,553 230,1 129 177,9
  Комінтернівська сільська рада 0,783 0,553 230,1 129 128,5
  Лебединська сільська рада 1,613 0,553 230,1 129 269,5
  Павлопільська сільська рада 0,566 0,553 230,1 129 190,7
  Широкинська сільська рада 1,371 0,553 230,1 129 225,0
  Андріївська селищна  рада 3,334 0,553 230,1 129 547,3
  Мирненська селищна рада 1,766 0,553 230,1 129 289,9
  Гранитненська сільська рада 3,245 0,553 230,1 129 532,7
  Новоселівська сільська рада 2,496 0,553 230,1 129 409,7
  Старогнатівська сілька рада 1,792 0,553 230,1 129 225,4
  Чермалицька сільська рада 1,927 0,553 230,1 129 316,6
  Всьго по району 100,665       15405,0
             
             
  Керуючий справами          
  виконавчого апарату          
  районної ради       А.К. Демішева
             
             
             

 

                                                                                  Додаток  7-1

                                                                                  до рішення районної ради

                                                                                  від 10.01.2017  №7/12-

Розрахунковий показник обсягу видатків на галузь

       Розрахунковий показник обсягу видаткiв на культуру i мистецтво      (Vku) визначається з урахуванням чисельностіi наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi та фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi на одного жителя, що визначаються як середнiй розмiр загальних видаткiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, затверджених мiсцевими радами на бюджетний перiод, що передує планованому, на одного жителя, i коригуються на обсяг ресурсiв бюджету, що спрямовуються на зазначену мету у поточному бюджетному перiодi.

Vku визначається за такою формулою:

1. Kk=      V району з урахуванням змін

                         _____________________________

                  V по радам з урахуванням змін

 де Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

  V району з урахуванням змін – видатки  з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

  V по радам з урахуванням змін - видатки по місцевим радам з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

 

  2.      Hk =      V району з урахуванням змін

                         Ni  ________________________

де  Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

        V району з урахуванням змін – видатки  з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

 Ni -    чисельнiсть наявного населення району станом на 1 сiчня року, що передує планованому.

3. In – індекс споживчих цін на 2017 рік, який дорівнює 129 %;

4. Vku = Nir *Hk* Kk* In

 де      Vku – показник обсягу видаткiв на культуру i мистецтво;    

 Nir – чисельнiсть наявного населення адмiнiстративно-територiальної  одиницi (ради) станом на 1 сiчня року, що  передує  планованому;

 Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

      Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

      In – індекс споживчих цін на 2017 рік дорівнює 129 %.

Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту(Vo) в розрізі адміністративно-територіальних одиниць Волноваського району визначається з урахуванням кількості прикріплених дітей до дошкільних навчальних закладів від 0-6 років станом на 01.01.2016 року та з урахуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку  на 2017 рік за формулою:

Vo = Sv* 1,5376 * D

Sv – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості  на одну дитину дошкільного віку на 2016 рік 4,862687

Іn -  індекс підвищення на 2017 рік  1,5376

D- загальна кількість дітей  у віці 0-6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу  міської, селищної, сільської ради  станом на 01.01.2016 року.

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

   

 

        Додаток  8    
        до рішення районної ради     
        від 10.01.2017 №7/12-  
Трансферти з бюджетів міської, селищних та сільських рад до районного бюджету  на 2017 рік  
          (тис.грн.)  
Ради субвенції  
загальний фонд  
субвенція на утримання трудового архіву          
Волноваська міська рада  87,800          
Благодатненська селищна рада  6,800          
Володимирівська селищна рада  22,700          
Донська селищна рада  11,900          
Новотроїцька селищна рада  26,200          
Оленівська селищна рада             
Ольгинська селищна рада  11,900          
Анадольська сільська рада  2,700          
Андріївська сільська рада             
Бугаська сільська рада  5,700          
Валер'янівська сільська рада  4,100          
Вільненська сільська рада  2,200          
Дмитрівська сільська рада  4,100          
Єгорівська сільська рада  3,000          
Зачатівська сільська рада  3,000          
Златоустівська сільська рада  11,700          
Іванівська сільська рада  3,200          
Калінінська сільська рада  2,200          
Кіровська сільська рада  3,000          
Краснівська сільська рада  3,000          
Любівська сільська рада            
Микільська сільська рада  5,400          
Миколаївська сільська рада  7,200          
Новоандріївська сільська рада  4,400          
Новоолексіївська сільська рада  1,300          
Октябрська сільська рада  3,200          
Петрівська сільська рада  3,200          
Привільненська сільська рада  1,300          
Прохорівська сільська рада  1,300          
Рівнопільська сільська рада  5,400          
Рибинська сільська рада  10,600          
Свободненська сільська рада  3,000          
Степнянська сільська рада  3,600          
Хлібодарівська сільська рада  4,900          
Лебединська сільська рада            
Павлопільська сільська рада            
Широкинська сільська рада            
Андріївська селищна рада            
Мирненська селищна рада            
Гранітненська сільська рада            
Новоселівська сільська рада            
Старогнатівська сільська рада            
Чермалицька сільська рада            
ВСЬОГО 270,000 0,000 0,000 0,000 0,000 270,000
             
             
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                    А.К.Демішева

 

        Додаток  9
до рішення районної ради
від 10.01.2017  № 7/12-
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
              (тис. грн.)
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 1195
Код ФКВКБ 11 Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
    Райдержадміністрація   1 340,000     1 340,000
    Охорона здоров'я   1 340,000     1 340,000
2180 0726 Первинна медична допомога населенню   790,000     790,000
      Капітальний ремонт амбулаторії с. Валер'янівка 55,000     55,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії с. Рівнопіль 330,000     330,000
      Капітальний ремонт будівлі ФП с. Ближнє 270,000     270,000
      Капітальний ремонт  ФП с. Зачатівка 135,000     135,000
2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   550,000     550,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації  по термомодернізації дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» 450,000     450,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації  для капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та патологоанатомічного відділення  100,000     100,000
    Відділ освіти райдержадміністрації   3 683,160     3 683,160
    Освіта   3 133,160     3 133,160
1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
  3 133,160     3 133,160
      Капітальний ремонт спортивних залів Благодатненської ЗОШ , Донської ЗОШ 500,000     500,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2, Свободненської ЗОШ, Андріївської ЗОШ, Гранітненської ЗОШ, Мирненської ЗОШ  1548,160     1548,160
      Капітальний туалетних кімнат Волноваської ЗОШ № 1, Волноваської ЗОШ № 2, Зачатівської ЗОШ №1, Новоселівської ЗОШ 870,000     870,000
      Капітальний ремонт Волноваської ЗОШ № 6 15,000     15,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації 200,000     200,000
5022 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл Капітальний ремонт боксерського залу та  залу з паеурліфтингу 550,000     550,000
    Відділ культури і туризму райдержадміністрації   830,000     830,000
    Культура та мистецтво   830,000     830,000
4060 0824 Бібліотеки Капітальний ремонт Волноваської центральної районної бібіліотеки  500,000     500,000
4070 0824 Музеї і виставки   163,000     163,000
Капітальний ремонт санвузла та зовнішньої каналізації Волноваського районного краєзнавчого музею 82,000     82,000
Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею  59,000     59,000
Капітальний ремонт приміщень Волноваського районного краєзнавчого музею  22,000     22,000
4100 0960 Школи естетичного виховання дітей                167,000     167,000
      Заміна вікон у Волноваській школі мистецтв  167,000     167,000
        0,000     0,000
    Всього   5853,160     5853,160
               
  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради       А.К.Демішева