МАТЕРІАЛИ 12 СЕСІЇ 2 ЧАСТИНА

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 № 7/12-

м. Волноваха  

Про затвердження Програми

підтримки обдарованих дітей

Волноваського району

на 2017-2022 роки

     Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року №01-23-1402, статті 14 Закон України «Про освіту», з метою надання обдарованої молоді системної підтримки, керуючись статтею 89 «Бюджетного кодексу України», статтею 43   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки обдарованих дітей Волноваського району 2017-2022 роки»,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Голова  районної ради                                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ    

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 № 7/12-  

Програма 

підтримки обдарованих дітей 

Волноваського району

 на 2017-2022рр.

І. Вступ

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших  успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Одним із першочергових завдань освіти району є підтримка здібної та обдарованої молоді. Тому  дана програма дозволить створити систему стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих та талановитих дітей та створити сприятливі умови  для розвитку дітей та надання їм можливості для самореалізації

ІІ.   Мета Програми

Метою Програми є створення оптимальних умов для 

-  надання обдарованої молоді системної підтримки;

-   підвищення якості освіти;

-   інноваційного розвитку галузі;

-  соціального захисту здібних  і обдарованих учнів;

- реалізація творчого, інтелектуального, духовного та фізичного потенціалів обдарованої молоді;

- матеріальна підтримка здібних і обдарованих дітей.

ІІІ. Основні завдання Програми

Завдання Програми:

-  удосконалення роботи територіального відділення МАН;

-  створення бази для проведення експериментальної роботи;

-  підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою й талановитою молоддю;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді;

- визначення основних напрямків роботи з обдарованою молоддю;

- упровадження інноваційних методів роботи;

-  науково-методичний  та психолого-педагогічний супровід виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

-  забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді;

-  створити районний фонд стипендій.

ІУ. Фінансове –економічне забезпечення програми

Фінансування участі учнів в обласних, регіональних та міжнародних заходів різних напрямків, а також фінансова підтримка обдарованих дітей  за рахунок районного бюджету згідно  пункту № 4 програми (план заходів по виконання програми на 2017-2022рр.)

У. Заходи Програми

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1. Науково-методичне забезпечення обдарованою молоддю

1.1

Створити координаційну раду для реалізації Програми

2017

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Виконкоми місцевих рад

1.2

Забезпечувати загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади сучасними навчально-методичними матеріалами для роботи з обдарованими молоддю

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

1.3

Створити на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах експериментальні майданчики, лабораторії та інші підрозділи, робота яких спрямована на:

-         впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій, вітчизняних та іноземних педагогічний методик розвитку здібностей;

-         удосконалення форм, методів і засобів пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді

 

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.4

Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників, вивчати, узагальнювати та впроваджувати процес педагогічної діяльності з питань розвитку обдарованої особистості

2017-2022

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів (ІМЦ)

1.5

Забезпечувати роботу ПДС, майстер-клас, творчих груп з питань виявлення, навчання, виховання і розвитку обдарованої молоді

2017-2022

Відділ освіти (ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.6

Проводити серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів конкурси-захисти проектів щодо організації роботи з обдарованими дітьми

2017-2022

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.7

Розглядати питання щодо організації роботи з обдарованими молоддю під час проведення семінарів керівників закладів та педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

2017-2022

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.8

Створити банк методик і програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.9

Забезпечити якісне функціонування високошвидкісної мережі Інтернет та використання новітніх інформаційних технологій у закладах для здібних і обдарованих дітей

2017-2022

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

2. Система пошуку обдарованої молоді

2.1

Поновлювати районні  і шкільні інформаційні банки «Обдарованість» та здійснювати моніторинг результативності участь в районних, обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах тощо

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

2.2

Здійснювати психодіагностичні тестування, спрямовані на пошук обдарованих дітей та молоді, на предмет визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

2.3

Проводити районні учнівські олімпіади та командні турніри, конкурсі з базових дисциплін

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

2.4

Забезпечити організацію і проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

щороку

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

3. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді

3.1

Розширювати мережу спецкурсів, курсів за вибором, факультативів  і гуртків у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за рахунок бюджету та платних послуг

2017-2022

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

3.2

Забезпечувати організаційно-педагогічні умови щодо проведення навчальної практики відповідно до інтересів та нахилів дітей

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

3.3

Укладати двосторонні угоди щодо творчої співпраці загальноосвітніх  навчальних закладів (відповідно до профілю навчання в них) із вищими навчальними закладами

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

3.4

Співпрацювати із засобами масової інформації щодо висвітлення досягнень та проблем роботи з обдарованими молоддю

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

 

4. План заходів по виконанням програми на 2017-2022рр.

 

Заходи

 

Об’єм

фінансу-

вання

тис, грн

Витоки

фінансу-

вання,  тис, грн.

Термін виконан-ня

Викона-вці

 

Районний бюджет

Бюджети рад

 

 

4.1

З метою матеріального заохочення та фінансовій підтримки обдарованих і здібних дітей на районному рівні забезпечити виплату стипендій

50,0

50,0

 

Січень-грудень

2017-2022

Відділ освіти

 

 

4.2

Проведення районних заходів, змагань

3,0

3,0

 

Січень-грудень

2017-2022

Відділ освіти

 

 

4.3

Участь у обласних, регіональних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, турнірах, змагань

4,0

4,0

 

Січень-грудень

2017-2022

Відділ освіти

 

 

 

У. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

-  підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

-  створити систему щодо виявлення, відбору, розвитку обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

- забезпечити надання обдарованій молоді соціально-правових гарантій;

-  консолідувати зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

-  поліпшити матеріально-технічне забезпечення закладів;

-  створити сучасну базу для проведення експериментів;

-  виробити систему матеріального стимулювання обдарованих учнів.

Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                         

 районної ради                                                                                                  А.К.ДЕМІШЕВА  

_________________________________________________________________________________________________________________________                                                       

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р Е Ш Е Н И Е

10.01.2017 № 7/12-

м.Волноваха

Про затвердження Програми

з призначення та виплати

щомісячної стипендії особам,

яким виповнилась 100 та більше років

         З метою поліпшення матеріального стану осіб, яким виповнилось 100 та більше років, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, від 28.11.2016№01-23-1378, керуючись статтею 43 Закону України  Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму з призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, згідно з додатком.

2.Волноваській  райдержадміністрації (Баранник) здійснювати фінансування витрат на  виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, у сумі 20,4 тис. грн., в межах коштів, запланованих в районному бюджеті на 2017 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк

Голова районної  ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12- 

ПРОГРАМА

З призначення та виплати щомісячної  стипендії  особам, яким виповнилось 100 та більше  років

  1. Загальні  положення.

1.1.  Программа «Про призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років»  (надалі - Програма) визначає порядок призначення та виплати у 2017 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років  (далі – щомісячна стипендія).

1.2.  Щомісячна стипендія виплачується з 01.01.2017 по 31.12.2017 у межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.  

1.3.   Розмір  щомісячної стипендії  складає  300 грн.

1.4. Щомісячна стипендія виплачується незалежно від призначення пенсії та  других видів соціальних виплат.

 2.   Порядок призначення та виплати щомісячної стипендії:

 Підставою для призначення щомісячної стипендії є наступні документи:

- заява;

- копія паспорта;

- довідка з місця мешкання.

2.2. Документи, вказані у п.2.1(далі-документи) надаються заявником або його законним представником до Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

2.3. Призначення щомісячної стипендії здійснюється з місяця звернення протягом  10 днів  з дати  подання заявником або його законним представником документів. У разі подання неповного пакету документів, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації письмово доводить до відома заявника, в який термін та які саме документи необхідно надати додатково. У разі, якщо  документи були подані в термін не пізніше 1 місяця  з  дня отримання вказаного повідомлення, місяцем призначення щомісячної стипендії  вважається місяць подання заяви.

Про призначення щомісячної стипендії або про відмову в її призначенні із зазначенням  підстав відмови та порядку оскарження цього рішення Управління праці та соціального захисту населення видає або направляє заявнику письмове повідомлення в  5-ти денний термін після прийняття відповідного рішення.

2.4. Суми призначеної щомісячної стипендії  перераховуються заявнику щомісячно до 25-го числа через відділення поштового зв’язку або на розрахунковий рахунок банківської установи, вказаной заявником.

3.    Припинення виплати щомісячної стипендії.

3.1. Припинення виплати щомісячної стипендії відбувається на підставі отриманих від заявника або його законного представника  та уповноваженого представники ради, на території якої мешкала особа, яка досягла 100 років,  відомостей про зміну міста мешкання та реєстрації або відомостей про смерть заявника, які  у 10-дений термін повинні бути надані до Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

3.2. Виплата щомісячної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, викладені в п. 3.1.

4.   Заключні положення

4.1. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  має право:

- у разі необхідності, перевіряти достовірність та обгрунтованність документів, наданих для призначення щомісячної стипендії;

- у разі виявлення при перевірках недостовірних даних в наданих документах, в результаті чого виникла переплата коштів за призначеним щомісячним стипендіям, утримувати переплачені кошти з вказаних осіб у  претензіонно – позиковій вимозі згідно діючого законодавства України.

Керуючий справами виконавчого апарату

 районної ради                                                                                                             А.К.ДЕМІШЕВА

_________________________________________________________________________________________________________________________

                             ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до   Районної комплексної

програми щодо  медичного, соціального

забезпечення, адаптації, психологічної

реабілітації, професійної підготовки

(перепідготовки) учасників

антитерористичної операції на 2016-2017роки

      Відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належної соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,  членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, від 28.12.2016 № 01-23-1379,  керуючись статтею 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до  пункту 3 Заходів Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції на 2016-2017 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням районної ради від 24.02.2016 № 7/4-75, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити  виконання  Програми  у повному обсязі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

  10.01.2017 №7/12- 

Заходи Районної комплексної програми  щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції

на 2016 – 2017 роки

 

 

№ з/п

 

 

Назва

напрямку діяльності

 

Перелік заходів

Програми

 

 

Виконавці

 

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікувані результати

 

2016

2017

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація пільг та надання компенсаційних виплат за принципом «Єдиного вікна»

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

Поліпшення психологічного стану учасників АТО

Забезпечення санаторно -

курортним лікуванням учасників АТО

Організація направлення  учасників АТО на психологічну  реабілітацію

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

 

 

 

Оздоровлення

учасників АТО

Забезпечення послугами

професійної адаптації

Управління

соціального захисту населення  райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

Переподготовка та працевлаштування демобілізованих учасників АТО

Виплата разової  матеріальної допомоги учасникам АТО

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

Районний  бюджет

100,0

тис.грн.

50,0

Покращення соціального та матеріально

го стану учасників АТО

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я            

10.01.2017 № 7/12-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

відшкодування (один раз на рік) вартості

проїзду міжміським транспортом до

будь-якого населеного пункту України

учасників ЛНА на ЧАЕС

1-2 категорії та щомісячної виплати грошової

 компенсації витрат на автомобільне паливо

для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

 у Волноваському районі у 2017році

          З метою забезпечення відшкодування один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ЛНА на ЧАЄС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1384, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, п. 18 статті 16 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21. Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати відшкодування (один раз на рік) вартість проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у сумі 7,300 тис. грн. та на щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною у сумі 14,000 тис. грн. у межах коштів, передбачених у районному бюджеті на 2017 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-

 

Програма 

відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році 

1. Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту ”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", окремим категоріям громадян надано право забезпечення відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та також передбачена щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. 

Станом на 01.01.2017 року у районі мешкають 352 осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та також передбачена щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною , а саме: осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 1 особа, ЧАЕС 1 та 2 категорії – 351 осіб.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, в минулих роках видатки на відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та також передбачена щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною здійснювались за рахунок коштів з державного бюджету.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» таких виплат не передбачено. Тому виникла необхідність затвердження Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році (далі – Програма) для покриття втрат за рахунок коштів районного бюджету.

У 2016 році, на зазначені цілі були виділені кошти на відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у сумі 7,000 тис.грн., фактично профінансовано 7,000 тис.грн., на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у сумі 13,000 тис.грн., фактично профінансовано 13,000 тис.грн.

2. Мета Програми

Метою Програми є :

- підтримка осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 21,300 тис.грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету: для відшкодування один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії  у сумі 7,300тис. грн., та щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне палива для осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у сумі 14,000 тис.грн. Розрахунки для оплати за надані пільги приймати з 1 січня 2017 року з урахуванням заборгованості за минулий рік.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить відшкодування один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне палива для осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                    

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

             Р І Ш Е Н Н Я            

10.01.2017  № 7/12-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

на залізничному транспорті

у 2017 році

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на залізничному транспорті у приміському і міжміському сполученні, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1381, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354» та у відповідності до інших норм  чинного законодавства, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваської райдержадміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань і заходів Програми.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-

 

Програма 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на залізничному транспорті у 2017 році

 1. Загальні положення

      Відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, 
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей»", «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні", „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 „
Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994
року N 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993
року N 354” окремим категоріям громадян надано право на безплатний проїзд у залізничному
транспорті приміського та міжміського сполучення.

Станом на 1 січня 2017 року у районі мешкають понад 24 тисяч осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на безплатний проїзд у залізничному транспорті приміського та міжміського сполучення.

На виконання статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України, в минулих роках видатки з компенсації пільгового проїзду здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. 

  У поточному році, враховуючи Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” для місцевих бюджетів такої субвенції не передбачено. Проте, зміни до законодавчої бази щодо відміни чи призупинення окремим категоріям громадян пільг та компенсацій не внесено.

Тому виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (далі – Програма) для покриття втрат регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

2. Мета Програми

 Метою Програми є :

-  підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 717200 грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення району на залізничному транспорті у приміському та сполученні.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району на залізничному транспорті у приміському та міжміському сполученні та відшкодування втрат регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К.Демішева 

_________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

        ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

         Р І Ш Е Н Н Я           

10.01.2017  № 7/12-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

у міському та приміському

автомобільному транспорті

у 2017 році

  З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на території Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1382, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354» та у відповідності до інших норм  чинного законодавства, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському автомобільному транспорті у 2017 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваської райдержадміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань і заходів Програми.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ         

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-

 

Програма

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

у міському та приміському автомобільному транспорті у 2017 році

1.  Загальні положення

 Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року N 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 354”) окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду у міському та приміському транспорті. 

Станом на 1 січня 2017 року у районі мешкають понад 24 тисяч осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на пільговий проїзд у міському та приміському транспорті.

Враховуючи Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” для місцевих бюджетів субвенції на покриття втрат перевізникам не передбачено. Проте, зміни до законодавчої бази щодо відміни чи призупинення окремим категоріям громадян пільг та компенсацій не внесено.

 Тому виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському автомобільному транспорті у 2017 році (далі – Програма) для покриття втрат перевізникам за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

 2. Мета Програми

 Метою Програми є :

-  підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 500,0 тис. грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення району у міському та приміському транспорті.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району та відшкодування втрат перевізникам, пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ           

 10.01.2017  № 7/12-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

фінансування пільг з надання  

послуг зв’язку у Волноваському

районіу 2017 році

 

  З метою забезпечення надання населенню Волноваського району пільг з послуг зв’язку, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1380, відповідно до статей 12, 13, 14, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2017 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваської райдержадміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань і заходів Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 № 7/12- 

 

Програма

фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2017 році

1.  Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, «Про жертви нацистських переслідувань», "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", „Про охорону дитинства”, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», окремі категорії громадян мають право на пільги з послуг зв’язку, а саме: на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном та установку телефону. 

У Волноваському районі станом на 1 січня 2017 року мешкають понад 300 осіб, які мають право на 50-ти та 100-відсоткову знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону відповідно до діючого законодавства.

На виконання статей 91 та 102 Бюджетного кодексу України в минулих роках видатки на надання пільг з послуг зв’язку (абонементна плата та установка телефону) здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.  

У поточному році, враховуючи Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, для місцевих бюджетів такої субвенції не передбачено. Проте, зміни до законодавчої бази щодо відміни чи призупинення пільг з послуг зв’язку не внесено.

Тому виникає необхідність розроблення фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2017 році  (далі – Програма) для покриття втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

Управлінням проведені розрахунки щодо потреби коштів на надання пільг з послуг зв’язку у 2017 році і складають 93,1 тис.грн. (розрахунки додаються).

 2. Мета Програми

 Метою Програми є :

- підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 93,1 тис.грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат з надання пільг за послуги зв’язку у 2017 році.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільговиків на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону та відшкодування втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

Керуючий справами виконавчого апарату

 районної ради                                                                                                                  А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАХСКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

10.01.2017 № 7/12-

м. Волноваха

Про затвердження Програми заходів

по підготовці і проведенню у Волноваському

районі 31 річниці Чорнобильської

катастрофи

 З метою  соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1383, керуючись Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму заходів по підготовці і проведенню у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком.

2. Волноваській районній державній адміністрації забезпечити фінансування і здійснювати координацію виконання Програми по підготовці і проведенню у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи.    

3. Рекомендувати міському, селищним, сільським радам розробити і затвердити відповідні місцеві програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районного радого з питань економічного і соціального розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) і з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                        В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017№  7/12-


ПРОГРАМА

заходів з підготовки та проведення

 у Волноваському районі

 31 річниці

Чорнобильської катастрофи

1.     Загальні положення

Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи (надалі –Програма) розроблена у відповідності до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи», Указом Президіума Верховної ради Української РСР від 29.03.1990 № 8985-ХI «Об объявлении Дня 26 апреля Днем Чернобыльской трагедии», з метою покращення соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, стану здоров’я, рішенням їх нагальних проблем.

Контингент громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії, в районі станом на 01.01.2017 складає 437 осіб, а саме:

–   1 категорії  – 183 особи;

–   2 категорії  учасники–  153 особи;

–   3 категорії учасники –  66 особи,

–   діти, потерпілі в наслідок аварії на ЧАЕС до 16 років– 35 осіб.

Крім того, 29 сімей користуються пільгами внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Благополуччя громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, залежить від розміру пенсії, якості харчування, своєчасного надання кваліфікованої медичної допомоги, організації нагляду і і

Реалізація основних положень соціальної політики держави за останні роки значно покращили стан таких осіб Результатом цього явилось: своєчасне надання пільг, виплата компенсацій.

Так, в середньому, кожний постраждалий від аварії має 3-4 хронічних захворювання, 10 громадян онкохворі, 1- тяжкохворий,  більшість з них потребує щорічного стаціонарного лікування та соціальної медичної допомоги.

 З метою  гідного вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС, належного забезпечення соціального захисту постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи, надати матеріальну допомогу тяжкохворим та онкохворим ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС. 

Недостатню участь у вирішенні питань соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії, приймають підприємства та організації району, благодійні фонди та  громадські організації.

Погіршення стану здоров’я громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, зниження здібності до активного образу життя призводить до проблем економічного, медичного та соціального характеру, рішення яких потребує державної підтримки.

Тому необхідно залучення додаткових джерел фінансування таких програм.

          Рішення нагальних питань сприяло розробці цієї Програми, яка направлена на покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, стану їх здоров’я, активізації системи соціально-медичної допомоги.

 2. Мета та основні завдання

Головною ціллю Програми є виконання заходів, направлених на підвищення рівня життя громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, збереження та покращення стану їх здоров’я, забезпечення доступної медичної допомоги, надання різноманітних видів соціальних послуг.

Основними завданнями Програми з покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, є 

– своєчасне та повне надання пільг та гарантій, визнаних діючим законодавством;

– залучення коштів підприємств, спонсорських та благодійних коштів для вирішення соціальних проблем;

– виявлення та задоволення потреб громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, для надання соціально-медичної допомоги;

– створення умов для покрашення здоров’я та активного дозвілля на рівні сучасних досягнень науки, соціальної адаптації та соціальної активності;

– впровадження сучасних заходів, направлених на профілактику захворювань, надання особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, своєчасних видів медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування та реабілітації

3.  Фінансове забезпечення.

Реалізація заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету, в сумі 99386,75 тис. грн., згідно заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи (додаються).

4.  Очікуваний результат від виконання програми.

В наслідок реалізації Програми очікується покрашення соціально-побутових умов проживання постраждалих від Чорнобильської катастрофи, поліпшення стану здоров’я. соціальна підтримка сімей з дітьми, виховання патріотизму у молодого покоління.

Керуючій справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                            А. К. ДЕМІШЕВА

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я           

 10.01.2017 №7/12

м.Волноваха

Про затвердження Районної програми  

забезпечення фінансування 

організації громадських робіт у 2017 році

       З  метою створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій, додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 року №01-23-1385,  відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від  20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»,  статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році  (далі – Програма), згідно з додатком.

2.  Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування реалізації  Програми з виконання заходів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ    

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 № 7/12-

Районна Програма 

забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році

1. Загальні положення 

       Районна Програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році (далі – Програма) розроблена відповідно  до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», з метою створення умов для належної та ефективної роботи управління соціального захисту населення райдержадміністрації в процесі надання населенню житлових субсидій за удосконаленим порядком та додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних.

2. Мета та завдання Програми

     Метою Програми є створення умов для належної та ефективної роботи управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації в процесі надання житлових субсидій (за удосконаленим порядком).

    Головним завданням  Програми є залучення безробітних осіб до громадських робіт щодо інформування населення  про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією.

3.  Фінансове  забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на громадські роботи, відповідно до Плану заходів з виконання Програми.

План  заходів з виконання Програми

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Обсяги фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

1

Залучення безробітних осіб у встановленому законодавством порядку для участі в оплачуваних громадських роботах

лютий - березень 2017 року

19,94

Районний бюджет

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

Всього

 

19,94

Районний бюджет

 

 

4.Очікувані результати

     Виконання Програми створити умови для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій, додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних. 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ                       

            ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

          ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

 10.01.2017 № /12-         

м. Волноваха

Про затвердження Програми

підтримки соціально незахищених

категорій сімей на 2017 рік

Згідно з листом Волноваської районної державної адміністрації від 28 грудня 2016 року, керуючись статтею 19 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», статтею 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         1. Затвердити Програму підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік, згідно з додатком.

    2. Доручити районній державній адміністрації здійснювати фінансування та контроль за виконанням Програми підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 

до рішення районної ради 

                                                                                                        10.01.2017 №7/12- 

ПРОГРАМА

щодо підтримки

соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік

 1.  Основні положення

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік (далі - Програма) розроблена з метою проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 2. Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, соціальної підтримки матері з метою створення сприятливих умов для виконання нею обов'язків по вихованню та утриманню дитини в сім'ї, враховуючи важливість  забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення, надання їм підтримки у подоланні складних життєвих обставинах.

 3.  Основні завдання Програми

1. Запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей, забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх, одиноких та багатодітних матерів;

2. Надання матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям, одиноким, багатодітним матерям та жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї.

3. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.

4.  Фінансове забезпечення

Фінансування даної Програми здійснюється в рамках асигнувань, передбачених у районному бюджеті

 5.  План заходів з реалізації програми

 

з/п

Назва заходу

Фінансування з районного бюджету,

тис. грн.

Термін

виконання

1.

Надання матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям,  одиноким, багатодітним матерям та жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї.

36,0

Щоквартально

2.

Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей.

 

3,0

Червень

3.

Організація та проведення свят для дітей з функціональними обмеженнями до Міжнародного Дня інвалідів.

3,0

Листопад

4.

Привітання дітей з функціональними обмеженнями, дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з Новорічними святами.

8,0

Грудень

 

Всього:

50,0

 

 

 5. Очікувані результати

Виконання основних завдань Програми дасть  можливість:

- збільшити кількість виявлених сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-  підвищити якість та кількість надання соціальних послуг та проведення відповідних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- запобігти відмовам  матерів від новонароджених дітей, забезпечити психологічною та соціальною підтримкою вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх, одиноких та багатодітних матерів;

- забезпечити надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу;

- підвищити рівень надання соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складних життєвих обставин сімей, дітей та молоді.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                            А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

10.01.2017  № 7/12-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 23.12.2015

№7/2-21  «Про районний бюджет на 2016 рік»

          Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-21  «Про районний бюджет на 2016 рік» (в редакції рішення від 21.12.2016 № 7/11-231 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-21 «Про районний бюджет на 2016 рік»):

  1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

       «1. Визначити  на 2016 рік:

       1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  516966,96952 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду - у сумі 513256,16952 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 3710,8 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

        1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі  548039,19352 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 503955,29052 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 44083,903 тис.грн.».

   1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

    «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2016 рік  у сумі  548039,19352   тис.грн., у тому числі по  загальному фонду –  503955,29052 тис.грн. та спеціальному фонду – 44083,903  тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

       2. Додатки  №№ 1,2,4 викласти у новій редакції (додаються).

Голова районної ради                                                                                        В.Д.Лубінець                                     

 Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-21

 «Про районний бюджет на 2016 рік»

          Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до чинного законодавства та враховує наступні зміни.

 • Доходна та видаткова частини районного бюджету збільшується у сумі 29792,0604 тис.грн. за рахунок:

- субвенції із державного бюджету на  виплату  допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу у сумі 749,60195 тис.грн.;

 - субвенції із державного бюджету на  надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 459,03651 тис.грн.;

-субвенції із державного бюджету на  надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі  28583,42194 тис.грн.

          Враховані розпорядження голови районної ради, які прийняті в міжсесійний період щодо врахування у складі районного бюджету коштів трансфертів.

          Додатки №№ 1, 2, 4, які викладені у новій редакції, додаються до рішення.

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                                                     З.В.Бутиріна

 

        до рішення районної ради
        10.01.2017 №7/12-
           
Доходи районного бюджету на 2016 рік
           
          (тис.грн.)
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 101205,545 101205,545 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 101205,545 101205,545 0,000 0,000
11010000 Податок  та збір на доходи фізичних осіб 101169,545 101169,545 0,000 0,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника у вигляді заробітної плати 77341,200 77341,200 0,000 0,000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 5527,823 5527,823 0,000 0,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку ніж заробітна плата 16491,022 16491,022 0,000 0,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 866,660 866,660 0,000 0,000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 942,840 942,840 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств 36,000 36,000 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 36,000 36,000 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження 3985,800 275,000 3710,800 0,000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25,000 25,000 0,000 0,000
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 25,000 25,000 0,000 0,000
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,000 0,000 0,000 0,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 250,000 250,000 0,000 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 200,000 200,000 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 65,000 65,000 0,000 0,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 135,000 135,000 0,000 0,000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 50,000 50,000 0,000 0,000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 50,000 50,000 0,000 0,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3710,800 0,000 3710,800 0,000
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 3710,800 0,000 3710,800 0,000
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 3431,000 0,000 3431,000 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 279,400 0,000 279,400 0,000
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,400 0,000 0,400 0,000
  Разом доходів 105191,345 101480,545 3710,800 0,000
40000000 Офіційні трансферти 411775,62452 411775,62452 0,000 0,000
41000000 Від органов державного управління 411775,62452 411775,62452 0,000 0,000
41020000 Дотації 4309,000 4309,000 0,000 0,000
41020100 Базова дотація 2443,700 2443,700 0,000 0,000
41020600 Стабілізаційна дотація 1615,300 1615,300 0,000 0,000
41020900 Інші додаткові дотації 250,000 250,000 0,000 0,000
41030000 Субвенції 407466,62452 407466,62452 0,000 0,000
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 119789,799 119789,79895 0,000 0,000
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 88503,72806 88503,72806 0,000 0,000
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 6888,837 6888,83651 0,000 0,000
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 112586,000 112586,000 0,000 0,000
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 63183,000 63183,000 0,000 0,000
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11746,061 11746,061 0,000 0,000
41035000 Інші субвенції 2791,800 2791,800 0,000 0,000
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1977,400 1977,400 0,000 0,000
  Всього доходів 516966,96952 513256,16952 3710,800 0,000
           
           
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                                                       А.К.Демішева

 

                  Додаток 2          
                  до рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-    
                             
Розподіл видатків районного бюджету Волноваського району на 2016 рік    
                        (тис.грн.)    
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ    
Всього видатки споживання з них Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них    
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку    
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  Волноваська районна рада 2940,00000 2940,00000 1486,93300 383,87200 1259,51200 8,00000 0,00000 0,00000 1251,51200 1251,51200 4199,51200 4199,512  
010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради 2540,00000 2540,00000 1346,00000 329,50000 1259,51200 8,00000 0,00000 0,00000 1251,51200 1251,51200 3799,51200    
250404 Інші видатки 250,00000 250,00000 140,93300 54,37200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 250,00000    
120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 150,00000 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 150,00000    
  Волноваська райдержадміністрація 6331,23600 6331,23600 618,22800 145,60000 14438,21300 536,00000 0,00000 0,00000 13902,21300 13902,21300 20769,44900 20769,449  
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 242,00000 242,00000 7,35000               242,00000    
080800 Первинна медико-санітарна допомога 3533,61000 3533,61000 82,59700 126,00000 4565,90000 0,00000 0,00000 0,00000 4565,90000 4565,90000 8099,51000 0,00000  
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 200,00000 200,00000     0,00000           200,00000    
081007 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 102,90000 102,90000     0,00000           102,90000    
080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  512,00000 512,00000 198,36100   4154,00000       4154,00000 4154,00000 4666,00000    
091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 477,28300 477,28300 329,92000 19,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 477,28300    
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 50,00000    
091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 199,00000 199,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 199,00000    
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 5,00000 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,00000    
150101 Капітальні вкладення 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3964,13100 0,00000 0,00000 0,00000 3964,13100 3964,13100 3964,13100    
200200 Охорона і раціональне використання земель 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 536,00000 536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 536,00000    
210107 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 5,00000 5,00000     0,00000           5,00000    
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 1004,44300 1004,44300 0,00000 0,00000 1218,18200 0,00000 0,00000 0,00000 1218,18200 1218,18200 2222,62500    
  Розділ 3  "Сприяння стабілізації економічної ситуації в районі" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році 62,00000 62,00000     65,00000       65,00000 65,00000 127,00000    
  Розділ 4 ""Сприяння соціальному розвитку та справедливості" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році 64,50000 64,50000     81,00000       81,00000 81,00000 145,50000    
  Розділ 5 "Розбудова середовища, безпечного для життєдіяльності людини" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році 755,00000 755,00000     795,00000       795,00000 795,00000 1550,00000    
  Розділ 7 Механізм реалізації програмних заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році 122,94300 122,94300     277,18200       277,18200 277,18200 400,12500    
  Відділ освіти райдержадміністрації  137986,56100 137986,56100 78179,00000 27987,64400 21690,27800 89,20000 0,00000 0,00000 21601,07800 21601,07800 159676,83900 159676,839  
070201,         070202,          070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. Вечірні школи. Школи-інтернат 128889,40600 128889,40600 73251,30000 26844,97300 19983,99800 71,30000 0,00000 0,00000 19912,69800 19912,69800 148873,40400    
  у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 115846,56600 115846,56600 72363,80000 24133,58600 345,50000 0,00000 0,00000 0,00000 345,50000 345,50000 116192,06600    
070401,          070702,        070802,        070804,    070805 Освіта (інші заклади освіти і заходи післядипломної роботи) 6986,10500 6986,10500 3974,40000 1090,34300 1113,77000 17,90000 0,00000 0,00000 1095,87000 1095,87000 8099,87500    
070808 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 47,10000 47,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,10000    
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 75,00000    
091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 397,45000 397,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 397,45000    
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 170,00000 170,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 170,00000    
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1421,50000 1421,50000 953,30000 52,32800 592,51000 0,00000 0,00000 0,00000 592,51000 592,51000 2014,01000    
  Управління соціального захисту райдержадміністрації 224251,30052 224251,30052 3945,99700 100,95400 31,20000 31,20000 19,40000 0,00000 0,00000 0,00000 224282,50052 224282,50052 0,00000
070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 1977,40000 1977,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1977,40000    
090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405 Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечістот 88503,72806 88503,72806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 88503,72806    
090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406 Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (за рахунок субвенції з держбюджету) 6888,83651 6888,83651 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6888,83651    
090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300 Видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи  II групи внаслідок психічного розладу  (за рахунок субвенції з держбюджету) 119789,79895 119789,79895 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 119789,79895    
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 13,00000 13,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13,00000    
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою  7,00000 7,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,00000    
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку  187,25000 187,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 187,25000    
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 161,00000 161,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 161,00000    
090501 Організація та проведення громадських робіт 11,17300 11,17300 9,15900               11,17300    
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 4635,10000 4635,10000 3605,00000 69,30000 31,20000 31,20000 19,40000 0,00000 0,00000 0,00000 4666,30000    
091205 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 215,96400 215,96400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 215,96400    
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 500,00000 500,00000 331,83800 31,65400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000    
091207 На забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору (за рахунок субвенції з обласного бюджету) 120,00000 120,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 120,00000    
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  523,85000 523,85000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 523,85000    
170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 717,20000 717,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 717,20000    
  Відділ культури райдержадміністрації  10514,40000 10514,40000 6212,90000 1500,90000 3022,60000 240,30000 117,70000 7,70000 2782,30000 2782,30000 13537,00000 13537,000  
110000 Культура і мистецтво 10374,40000 10374,40000 6212,90000 1500,90000 3022,60000 240,30000 117,70000 7,70000 2782,30000 2782,30000 13397,00000 17,1  
090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 140,00000 140,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 140,00000    
  Фінансове управління райдержадміністрації  121931,79300 116733,84300 41804,68600 10923,10000 3642,10000 3342,10000 1236,02400 293,07900 300,00000 300,00000 125573,89300 125573,893  
080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  45202,30000 45202,30000 26965,54100 7600,00000 2846,40000 2546,40000 952,82400 217,11900 300,00000 300,00000 48048,70000    
  у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 45202,30000 45202,30000 26965,54100 7600,00000 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 300,00000 300,00000 45502,30000    
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 3128,10000 3128,10000 2005,00000 280,00000 785,50000 785,50000 283,20000 75,96000 0,00000 0,00000 3913,60000    
  у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3128,10000 3128,10000 2005,00000 280,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3128,10000    
080800 Первинна медико-санітарна допомога 20795,08500 20795,08500 12834,14500 3043,10000 10,20000 10,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20805,28500    
  у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 20795,08500 20795,08500 12834,14500 3043,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20795,08500    
250313 Стабілізаційна дотація 335,50000 335,50000     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 335,50000    
250315 Інші  додаткові дотації  42299,55800 42299,55800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 42299,55800    
250366 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного  розвитку окремих територій 5197,95000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5197,95000    
250380 Інші субвенції 4973,30000 4973,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4973,30000    
  у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3326,00000 3326,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3326,00000    
  Всього 503955,29052 498757,34052 132247,74400 41042,07000 44083,90300 4246,80000 1373,12400 300,77900 39837,10300 39837,10300 548039,19352 548039,19352  
                             
                             
  Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева          

 

                Додаток 4          
                до рішення районної ради        
                від 10.01.2017 № 7/12-        
                           
                           
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2016 рік
                           
                          (тис.грн.)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
базова дотація дотація на утримання трудового архіву інші додаткові дотації стабілізаційна дотація  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальна субвенція освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного  розвитку окремих територій субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Районний бюджет 2443,700 250,000   1615,300     217159,76352 112586,000 63183,000 318,450 11746,061    
Волноваська міська рада      730,000   8402,700 2737,000              
Благодатненська селищна рада      300,000     179,400              
Володимирівська селищна рада      100,000   2008,300 772,100              
Донська селищна рада      720,000   2499,400                
Новотроїцька селищна рада          2338,900 803,900              
Оленівська селищна рада                           
Ольгинська селищна рада          1147,600 417,000              
Анадольська сільська рада            81,700              
Андріївська сільська рада                           
Бугаська сільська рада          384,200 141,700              
Валер'янівська сільська рада            123,500              
Вільненська сільська рада          320,900 104,900              
Дмитрівська сільська рада            117,500              
Єгорівська сільська рада          228,500 97,500              
Зачатівська сільська рада      535,700   316,100 139,000              
Златоустівська сільська рада          923,900 328,500              
Іванівська сільська рада            111,800              
Калінінська сільська рада      380,000     68,300              
Кіровська сільська рада          340,400                
Краснівська сільська рада          272,300 93,800              
Любівська сільська рада                          
Микільська сільська рада          379,300 190,500              
Миколаївська сільська рада          593,300 231,200              
Новоандріївська сільська рада            162,400              
Новоолексіївська сільська рада      135,800   238,300 64,800              
Октябрська сільська рада            100,900              
Петрівська сільська рада            119,800              
Привільненська сільська рада          214,000 75,700              
Прохорівська сільська рада          165,300 91,300              
Рівнопільська сільська рада      98,000   423,100 154,700              
Рибинська сільська рада      550,000   948,200 298,300              
Свободненська сільська рада      122,200     177,500              
Степнянська сільська рада      130,000   359,900 107,100              
Хлібодарівська сільська рада            128,500           1647,300 3326,000
Комінтернівська сільська рада                          
Лебединська сільська рада         262,600 191,100              
Павлопільська сільська рада         262,600 67,100              
Широкинська сільська рада         87,258 40,650              
Андріївська селищна рада         1133,000 396,400              
Мирненська селищна рада     166,600   559,200 208,500              
Гранитненська сільська рада     491,950   739,100 384,600              
Новоселівська сільська рада         821,800 295,800              
Старогнатівська сільська рада     125,000   427,900 212,300              
Чермалицька сільська рада         671,100 228,400              
Всього 2443,700 250,000 4585,250 1615,300 27469,158 10245,150 217159,76352 112586,000 63183,000 318,450 11746,061 1647,300 3326,000
                           
                           
                           
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева                              

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 № 7/12-

м. Волноваха

Про затвердження   Районної цільової

програми розвитку фізичної культури і спорту

Волноваського району на 2017- 2021 роки

  З метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я молоді району, повноцінного оздоровлення дітей пільгових категорій, організації дозвілля молоді, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації,  від 29.12.2016 №01-23-1400, керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну цільову Програму розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки, згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки    в межах коштів, запланованих у районному бюджеті .

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                Додаток до рішення 

                                                                              районної ради

                                                                               від 10.01.2017  №7/12-

                                                                    План заходів на 2017рік

з реалізації  Районної  цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки.

№з\п

Назва заходу

Термін виконання

Кількість заходів

Сума

 тис.грн.

1

Капітальний ремонт будівлі Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи,що знаходиться за адресою: м. Волноваха

вул. 1Травня,93

Квітень-серпень

1

550,0.

2

 Придбання спортивного інвентарю для занять спортсменів  Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи

-          важкоатлетичний помост.

Протягом  року

1

100,0

3

- Участь  спортсменів та команд в обласних та всеукраїнських змаганнях

Протягом  року

20 змагань

43,0

4

- Транспортні послуги для виїзду спортсменів на змагання обласного та Всеукраїнського рівня

Протягом  року

10

змагань

40,0

5

8-аспатакіада  серед  школярів району  з баскетболу (1гр-міські та селищні ЗОШ,2гр.-сільські ЗОШ),хлопці,дівчата

січень

12

5,0

6

 8-аспатакіада  серед  школярів району  з волейболу (1гр-міські та селищні ЗОШ,2гр.-сільські ЗОШ),хлопці,дівчата

Лютий

12

5,0

7

 Районні змагання серед школярів в період весняних канікул

Березень-квітень

4

2,0

8

8-аспатакіада  серед  школярів району  з настільного тенісу шашок,шахів

березень

6

3,0

9

Змагання  школярів з легкої атлетики

квітень

2

2,0

10

Військово патріотична гра «»Майбутній воїн», «Зірниця»

травень

2

2,0

11

Змагання серед школярів молодших класів до Дня захисту дітей

червень

2

2,0

12

Чемпіонат Волноваського району з футболу  серед команд міської,селищних та сільських рад

Квітень -листопад

1

5,0

13

Спортивні ігри КФК з волейболу

березень

2

2,0

14

Спортивні ігри КФК з баскетболу

грудень

2

2,0

15

Районні змагання з гирьового спорту

березень

1

2,0

16

Спартакіада «Краще спортивне село»

 Квітень-вересень

5

4,0

17

Урочисті заходи  до Дня фізичної культури та спорту

вересень

2

10,0

18

Змагання серед школярів до Дня фізичної культури та спорту

вересень

1

1,6

19

Урочисті заходи до Міжнародного Дня інваліду

грудень

1

3,0

20

Оплата харчування суддівської колегії

січень грудень

25 змагань

5,0

 

Всього

 

 

788,6


Керуючий справами 
виконавчого апарату

районної ради                                                                                                               А.К.Демішева

 

Районна цільова програма  розвитку фізичної культури і спорту

Волноваського району

на 2017-2021 роки

ПАСПОРТ

програми 

1. Назва Програми

Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту  Волноваського району на 2017-2021 роки

2. Регіональний замовник, координатор

Відділ у справах сім’ї,молоді та спорту Волноваської райдержадміністрації

3. Керівник програми

Голова райдержадміністрації  О.Л.Баранник.

4. Відповідальний виконавець програми

Начальник відділу у справах сім’ї,молоді та спорту райдержадміністрації О.Л.Сидоренко.

5. Учасники (співвиконавці) програми

Виконавчі органи місцевих рад,  навчальні заклади району,Волноваська районна дитячо-юнацька спортивна школа.  

6. Строк виконання програми

2017-2021 роки

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками:

2017

2018

2019

2020

2021

Районний

бюджет

788,6

788,6

0,0

0,0

0,0

0,0


ВСТУП

Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі  на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення подальшої реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту  і визначає основні стратегічні напрямки щодо подальших дій у цій сфері.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається актуальність всебічного розвитку сфери фізичної культури і спорту серед населення, а саме - ефективна реалізація положень Закону України «Про фізичну культуру і спорт» шляхом використання програмно-цільового методу та концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на виконання пріоритетних завдань розвитку фізичної культури та спорту.

Основним завданням Програми є створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому  спорті  та виховання її в дусі олімпізму.

Програма розроблена в умовах відсутності відповідної державної програми, базується на основних цілях та завданнях, визначених у нормативно-правових актах на рівні регіону і держави. Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, принципи стратегічного планування.

Заходи Програми наближені до потреб мешканців району щодо рівня фізичної культури і спорту.

Прийняття Програми надасть можливість покращити ресурсний та інфраструктурний стан сфери, виконати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку, наблизити стан сфери до сучасних європейських стандартів.

Стратегічне бачення Програми є наступним. Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового способу життя - це надзвичайно актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом регіональної політики. Негативні тенденції, які склались у сфері, потребують застосування ефективних механізмів і методів їх подолання. Особливу увагу необхідно приділити до популяризації здорового способу життя і підвищення престижу спорту.

Не менш важливим є забезпечення розвитку видів спорту за підтримки дитячо-юнацького і резервного спорту, спорту та осіб з обмеженими фізичними можливостями і ветеранів, розвитку клубної мережі для утвердження  авторитету у  співтоваристві.

Бенефіціарії: діти і молодь різних вікових груп, доросле населення, особи з особливими потребами, ветерани спорту, широкі верстви населення.

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Розроблення проекту Програми викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту в Волноваського району області.

Станом на 01.12.2016 до занять фізичною культурою і спортом залучено 10 тис. осіб (10,1 % від загальної кількості населення району) , у Волноваській  дитячо-юнацькій спортивній школі навчаються 1164  дітей заняття з якими проводять 23 тренера-викладача .

Для проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на території району функціонують 205 спортивних споруд, з яких  21 футбольне поле, 58 спортивних залів, 16 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 114 майданчики з тренажерним обладнанням, 8 майданчики зі штучним покриттям,  1 тенісний корт, 1 кінноспортивна база.

В районі спостерігається розвиток фізичної культури та спорту, натомість існує ряд проблемних питань. 

Однією з причин негативних тенденцій стану здоров’я жителів району є недостатній рівень мотивації щодо ведення здорового способу життя і подовження його тривалості. Хоча це проблема загальнодержавна і за  очікуваною середньою тривалістю життя населення Україна посідає одне з останніх місць серед країн Європи.

До проблемних питань слід також віднести невідповідність ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту вимогам сучасності. Це зстаріла матеріально-спортивна база, яка кардинально не оновлювалась на протязі багатьох років, наявність непрацюючих об’єктів, неефективне використання спортивних споруд, які використовуються на теперішній час, відсутність застосування сучасних технологій до управління і утримання таких об’єктів. Також, в області відсутня спортивна база і достатні умови для підготовки спортсменів високого класу, їх медико-біологічного забезпечення.

Також проблемою на сьогодні є те, що після припинення утримання ХМФ стадіону «Іллічовець-2» смт. Донське не передано до комунальної власності Волноваського району,що може призвести до втрати спортивної споруди.

Враховуючи процес створення об’єднаних територіальних громад, постає актуальне питання формування відповідної структури управління. Для того, щоб не втратити координацію роботи, актуальним є збереження ефективної структури управління у сфері фізичної культури та спорту. Також, в умовах децентралізації дуже важливо збереження мережі дитячо-юнацької спортивної школи, без якої не можлива підготовка спортивного резерву.

2. Аналіз нормативно-правової бази

Діяльність у сфері фізичної культури в Україні регулюється, зокрема, Законом України «Про фізичну культуру і спорт» та підзаконними актами.

Програму розроблено у урахуванням положень цього Закону, а також наступних нормативно-правових актів:

Указу Президента України від 09 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»;

постанови Верховної Ради України від 19 жовтня 2016 року № 1695-VIII «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади»;

постанови Кабінету Міністрів України  від 08 грудня 2010 № 1115 «Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України  від 09 грудня 2015 року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»;

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 09 грудня 2015 року № 1320-р «Про затвердження Концепції Державної цільової  соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» 

Програма відповідає Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року№ 498.

3. Мета Програми

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту важливої ролі як складової фактору здорового способу життя та всебічного гармонійного розвитку людини, створення ефективної системи управління сферою, сучасної спортивної інфраструктури, наближеної до потреб жителів району, формування патріотичних почуттів та підтвердження спортивними досягненнями позитивного іміджу Волноваського району.

4. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

розвиток масового спорту;

організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед соціально-незахищених верств населення; 

організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту;

розвиток спорту вищих досягнень, Олімпійська, неолімпійська, параолімпійська підготовка та міжнародне співробітництво;

утримання, розвиток та модернізація спортивної інфраструктури району;

медичне забезпечення;

організаційне і інформаційне забезпечення;

національно-патріотичне виховання у спорті.

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведений у додатку.

Реалізація Програми спрямовується за такими напрямками:

удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

формування у населення інтересу і звичок до занять фізичною культурою;

підвищення якості дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми планується за рахунок коштів районного  бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг видатків для виконання Програми наведений у завданнях і заходах згідно з додатком.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, буде уточнюватися щороку під час складання проектів бюджетів з урахуванням реальних можливостей  районного бюджету .

6. Очікувані результати та ефективність Програми 

Виконання Програми надасть можливість:

збільшити кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом, під час проведення активного дозвілля та веде здоровий спосіб життя;

наблизитись до досягнення мети насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними спорудами;

забезпечити участь спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

створити ефективну систему управління сферою, відійти від ідеології  утриманства установ і організацій сфери;

зберегти і надати стимул для розвитку фізичної культури та спорту при формуванні об’єднаних  територіальних громад;

підвищити рівень патріотизму з метою захисту суверенітету та незалежності країни.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017  № 7/12-

м. Волноваха

Про  затвердження розпоряджень

голови районної ради

           Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пунктами 12, 13 рішення районної ради від 23.12.2015  № 7/2-21 «Про районний бюджет на 2016 рік», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити розпорядження голови районної ради:

 - від 27.12.2016 № 125р «Про урахування у складі районного бюджету коштів трансфертів»;

 - від 27.12.2016 № 126р «Про урахування у складі районного бюджету коштів трансфертів».

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-

м. Волноваха

 Про затвердження   Районної  програми

 «Молодь.Сімя.Діти.Оздоровлення.»

 на 2017-2021 роки.

      З метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я молоді району, повноцінного оздоровлення дітей пільгових категорій, організації дозвілля молоді, керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 29.12.2016 № 01-23-1400,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму «Молодь. Сім’я, Діти. Оздоровлення.»  на 2017-2021 роки, згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Районної  програми «Молодь. Сім”я, Діти. Оздоровлення »  на 2017-2021 роки,  в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва Програми

Районна  комплексна  програма:  «Молодь.Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2017-2021 роки

2. Регіональний замовник, координатор

Відділ у справах сім’ї,молоді та спорту Волноваської райдержадміністрації

3. Керівник програми

Голова райдержадміністрації  О.Л.Баранник

4. Відповідальний виконавець програми

Начальник відділу у справах сім’ї,молоді та спорту райдержадміністрації О.Л.Сидоренко.

5. Учасники (співвиконавці) програми

Виконавчі органи місцевих рад,  відділ освіти райдержадміністрації, Волноваський творчий центр молоді.

6. Строк виконання програми

2017-2021 роки

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками:

2017

2018

2019

2020

2021

Районний

бюджет

948,0

948,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2. Визначення проблеми, на розв`язання якої

спрямована Програма

Останнім часом  в суспільстві спостерігається підвищення інтересу до проблеми захисту прав дитини. Статистичні дані свідчать про те, що дитинство в Україні перебуває у кризовому стані. Неспроможність батьків створити нормальні  умови для їх життя та повноцінного розвитку призвели до такого соціального явища, як безпритульність і бездоглядність дітей.

У Волноваському районі на 1 січня 2017 року чисельність дітей і підлітків до 18 років становила 7800 чоловік. На обліку служби у справах дітей райдержадміністрацій перебуває 96 дітей. З них:

-  дітей-сиріт  та дітей-позбавлених батьківського піклування – 189 чол.  .

До основних причин, що зумовлюють дитячу безпритульність і бездоглядність, можна віднести такі:

-  неспроможність батьків, опікунів, піклувальників утримувати дітей;

-  жорстокі форми виховання дітей в сім'ях;

-  психологічна криза стосунків батьків та дітей;

-  неспроможність або небажання сім'ї виконувати виховні функції

-  недосконала система роботи з неблагополучними сім’ями.

Несприятливе соціально-економічне становище в державі призвело до масового безробіття і як наслідок, - до трудової міграції дорослого  сільського населення. Недостатнє матеріальне забезпечення сільської родини призводить також до обмеження витрат на виховання та навчання дітей. Пошук батьками додаткового заробітку, надмірна завантаженість домашньою роботою практично не залишає часу на спілкування батьків і дітей, знижує якість спільного дозвілля

Спосіб життя значної кількості дітей негативно впливає на стан їхнього здоров'я. За результатами опитування майже половина  дітей мають досвід уживання алкогольних напоїв, кожна десята дитина вперше спробувала алкоголь у віці до 10 років. Праця залишається важливою сферою життєдіяльності  сільських дітей . Включення їх у трудове життя має позитивні сторони. Водночас, коли праця стає основним обов'язком дитини, заважає вчитися і не залишає достатнього часу для відпочинку та дозвілля (11% дітей пропускали заняття в школі через необхідність працювати), вона не вирішує проблему бідності сімей.

Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, соціально-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової спільноти.

Проте проблеми, пов'язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилася за останні роки, справили негативний вплив на молодь. Загрозливого поширення серед молодих людей набули такі соціально небезпечні хвороби як туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Порівняно з початком 2000-х років скоротилась кількість юнаків і дівчат, що займаються фізичною культурою і спортом. Значна частина молодих людей зайнята в тіньовому секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції.

Сім’я є первинним осередком суспільства, виступає джерелом емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей. Вона знаходиться в центрі соціально-економічних процесів, які відбуваються у суспільстві.

У 750 багатодітних сім’ях виховується 2509 дітей. У 80 відсотків неповних сімей та у 24 відсотках багатодітних сімей діти виховуються однією матір’ю. Проблема подолання бідності населення пов’язана із питанням забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Високі показники смертності чоловіків працездатного віку та ґендерно-диференційована структура захворюваності населення, що виражається у вищих рівнях захворюваності чоловіків на соціально небезпечні хвороби (зокрема, ВІЛ/СНІД, туберкульоз).

Суспільні ґендерні стереотипи створюють перешкоди та обмеження для вільного вибору способу життя, у тому числі професійної та суспільної реалізації, сімейного життя, як для жінок, так і чоловіків.

У сфері сімейних відносин жінки частіше, аніж чоловіки, зазнають дискримінації.

В районі залишається високий рівень розлучень. Так в 2016 році було офіційно зареєстровано 191шлюб та 99 розлучень.

Ситуація що склалася, потребує консолідації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій для здійснення заходів щодо зміцнення сім’ї, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок. Водночас стан здоров’я дітей погіршується. Стресові перевантаження під час навчання у дітей шкільного віку сприяють розвитку у них хронічних захворювань. Майже  48 відсотків дітей шкільного віку знаходяться на диспансерному обліку з цього приводу. Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, загальна кількість яких становить 220.

Економічні негаразди у державі викликали стрімке погіршення рівня життя багатьох сімей району. Кількість сімей з дітьми, сімейний бюджет яких не дозволяє оздоровити дитину зросла. Всього в районі мешкає більше 4800 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з боку держави.  За останні року у Волноваському районі була втрачена мережа оздоровчих закладів.  Раніш на території району працювало 9 заміських оздоровчих закладів  ,а  у 2016 році залишився один заклад ДЗОВ ім.Кості Бабіна. Але сумісними зусиллями  протягом 2016 року в районі було оздоровлено 2800 дітей пільгових категорій у 30 пришкільних таборах відпочило 800 дітей шкільного віку.  За результатами оздоровлення Волноваський район посів друге місце в Донецькій області,але і сьогодні,це є недостатнім,щоб охопити усіх дітей,які підлягають оздоровленню.

         На вирішення вищезазначених проблем і спрямована Районна  комплексна  програма:  «Молодь.Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2017-2021 роки.

1.3. Мета Програми

Метою Програми є

-    забезпечення  соціального  захисту   дітей та  молоді, надання   їм високоякісних   психологічних,   соціально-педагогічних, соціально-медичних,  юридичних,  інформаційних  та  інших   послуг; створення умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу;

створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації  молоді району, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

створення умов для формування самодостатньої сім’ї, відповідального батьківства, гендерного інтегрування у всі сфери діяльності суспільства та попередження торгівлі людьми;

створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей і молоді.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

 Строки виконання Програми

         Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом;

проведення обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

організація і проведення : «Дня сім’ї», «Дня матері», «Міжнародного дня захисту дітей, », районного Дня інваліду, Новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- формування здорового способу  життя молоді

- виховання патріотизму, розвиток духовності, моральності дітей та молоді, організація їх змістовного дозвілля;

- формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі;

- розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями;

- забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами;

- взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та соціально-відповідального бізнесу щодо підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- створення умов для підвищення рівня економічної незалежності жінок і чоловіків та для запобігання будь-яким формам дискримінації у сфері економіки, в тому числі за ознакою статі;

- створення умов для забезпечення рівних можливостей на ринку праці;

- формування ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у суспільстві;

- запровадження ґендерного компоненту на всіх рівнях освіти;

- покращення умов для збереження репродуктивного здоров`я населення, пропагування та формування здорового способу життя;

- вдосконалення національного механізму запобігання та протидії ґендерному насильству та торгівлі людьми;

 - покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; впровадження інноваційних форм у навчально-культурні програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості дітей та молоді, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

         Програма буде реалізовуватись протягом 5-ти років.

1.5.Очікувані результати виконання Програми

збільшення  кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді

збільшення чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

забезпечення розвитку молодіжного підприємництва;

забезпечення залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

зниження рівня правопорушень серед молоді;

- підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

- зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучуваності;

- покращення економічних умов функціонування сім’ї;

- покращення стану загального та репродуктивного здоров’я населення;

- розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності як жінок, так і чоловіків;

- зменшення жорстокості і насильства в сім’ї;

- зниження рівня соціального сирітства серед дітей; запобігання трудової міграції та вироблення механізмів надання допомоги дітям із сімей трудових мігрантів;

 - підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та насильства в сім’ї;

- викорінення реклами, що принижує або ображає особистість за статевою ознакою;

- підвищення обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у традиційному розподілі гендерних ролей;

- закріплення розуміння суспільством торгівлі людьми як злочину, що брутально порушує права людини, та неприйнятності використання результатів експлуатації осіб, постраждалих від торгівлі людьми;

- викорінення упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми, у суспільстві;

- збільшення кількості дітей та молоді, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, у тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- підвищення  якості оздоровчих послуг;

- зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- забезпечення  оздоровчих закладів висококваліфікованими підготовленими кадрами.

З метою розв’язання пріоритетних завдань, визначених Програмою, передбачається здійснити заходи, що додаються.

 

                                                                              Додаток до рішення   

                                                                              районної ради 

                                                                               від 10.01.2017  № 7/12-

План заходів на 2017 рік

з реалізації  положень  Районної програми  «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.»  Волноваського району на 2017-2021 роки.

№з\п

Назва заходу

Термін виконання

Кількість заходів

Сума

 тис.грн.

1

Проведення районних заходів для сім’ї та молоді

(День сім’ї, День матері, День молоді)

Протягом року

3

10,0

2

Районні заходи з патріотичного виховання молоді

Протягом  року

3

5,0

3

Проведення районних заходів для дітей дошкільного та шкільного віку(День захисту дітей ,День святого Миколая, Новорічні та Різдвяні свята)

Протягом  року

4

10,0

4

Проведення заходів до міжнародного Дня інваліда

Протягом  року

2

5,0

5

Транспортні послуги для підвозу дітей до місць відпочинку та оздоровлення

Протягом  року

10-12 перевезень

65,0

6

Відрядження  колективів на конкурси,фестивалі,семінари,колегії.

Протягом  року

4

3,0

7

Оздоровлення дітей пільгових категорій

Протягом  року

1

850,0

 

Всього

 

 

948,0-

 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                               А.К.Демішева

_______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

10.01.2017  № 7/12 –

м. Волноваха                                                     

Про затвердження Програми

підтримки ДКП «Редакція

газети «Наше слово»

на 2017 рік

Розглянувши лист Волноваської районної адміністрації від 15.12.2015 №01-23-1418, з метою забезпечення у 2017 році Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» необхідними для створення газети матеріалами, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування і контроль за виконанням реалізації Програми підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Голова  районної  ради                                                                                                 В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-

Програма 

Підтримки Державного комунального підприємства
«Редакція газети «Наше слово»
на 2017 рік 

1. Загальні положення

Газета «Наше слово» заснована у 1932 році з метою інформування читачів про роботу  органів місцевого самоврядування, трудових колективів, про зміни в соціальній сфері, про роботу місцевих рад, закладів, установ і організацій, загальноосвітніх шкіл, побутового і медичного обслуговування, культурного і спортивного життя, юридичних та  земельних питань, пенсійного забезпечення, розвитку малого бізнесу  та багато іншого.

Газета розповсюджуються серед робітників сільського господарства, промислових і приватних підприємств, службовців установ та організацій, молоді, ветеранів Другої світової війни і праці, пенсіонерів, інвалідів.За цільовим призначенням «Наше слово» суспільно-політична газета. Періодичність виходу газети – 2 рази на тиждень. Кількість номерів на рік –102.Середній тираж – 3,0 тис. прим.

Програма підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово»  (далі – Програма ­) розроблена для належного функціонування і розвитку газети, її планового виходу. 

2. Основна мета Програми

Основною метою Програми є забезпечення редакції газети «Наше слово» сучасними  засобами для випуску газети (технічним обладнанням,  фотоапаратом і т.д.), типографськими, транспортними послугами.

3. Фінансове забезпечення Програми

          Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів  районного бюджету відповідно до Плану заходів з виконання Програми, у суммі 100,0 тис. грн. 

План заходів з виконання Програми

з/п

Найменування заходів

Джерело

 фінансування-

 

Термін виконання

районний бюджет,

тис. грн.

 

1.

Забезпечення папером

78,0

 

червень 2017

2.

Забезпечення пластинами

20,0

червень 2017

3.

Забезпечення калькою

2,0

червень 2017

 

УСЬОГО:

100,0

 

 

4. Очікувані результати від реалізації Програми 

Реалізація Програми  дозволить створити належну базу для функціонування редакції, забезпечити її матеріалами для друкування газети (папір, калька, і т.д.), транспортними послугами для доставки газети до типографії (смт. Володарське), допоможе редакції своєчасно і регулярно представляти читачам достовірну інформацію про про роботу закладів всіх рівнів і події, що стосуються життя району. 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                   А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 № 7/12-

м..Волноваха

Про затвердження Програми

розвитку первинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2017 рік

З метою надання своєчасної долікарнянної медичної допомоги населенню, покращення санитарно-противоепідемичного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у медичних закладах району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 №01-23-1371, керуючись статтею 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік , згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12- 

 

Програма розвитку первинної медичної допомоги 

у Волноваському районі на 2016 рік 

1.Загальні положення 

         Первинна медична допомога Волноваського району представлена мережею структурних підрозділів, яка налічує 23 амбулаторії, 45 ФАПів/ ФП, що дозволяє своєчасно та в повному обсязі надавати первинну медичну допомогу мешканцям Волноваського району на засадах сімейної медицини.

         За 2016 рік кількість відвідувань лікарів первинної ланки становить 268067, самостійний прийом середнього медперсоналу ФАПів/ФП – 75840 чоловік.

         Враховуючи стан будівель, недостатнє оснащення матеріальної бази структурних підрозділів Волноваського РЦПМСД, обмеженість бюджетних призначень на їх відновлення та створення належних умов для перебування пацієнтів розроблена Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (далі - Програма).

2.Мета Програми

         Головною метою Програми є відновлення будівель амбулаторій та ФАПів/ФП у Волноваському районі згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню.

3.Завдання Програми 

         В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для проведення капітальних ремонтів в приміщеннях амбулаторій та ФАП/ФП.

         Основними завданнями Програми є:

         - покращення якості надання долікарняної медичної допомоги населенню Волноваського району;

         - створення відповідних умов перебування паціентів і медичного персоналу у медичних закладах району;

         - дотримання санітарно-протиепідемічного режиму;

Виконання Програми передбачається протягом 2017 року.

         При розробці Програми враховано створення санітарно-гігієнічних умов відповідно з діючими санітарними нормами та стандартами, підвищення якості медичної допомоги населенню.

         Проведення капітальних ремонтів передбачає розробку проектно-кошторисної документації, демонтаж зношених основних засобів, будівельно-монтажні роботи, благоустрій території.

 З метою раціонального використання фінансових ресурсів, організацію управління та
контролю за ходом виконання Програми покладено на КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”
 

4.Фінансове забезпечення 

         Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», згідно плану заходів з виконання програми (додається). 

5.Результати виконання Програми  

         Реалізація заходів Програми передбачається протягом 2016 року, що дозволить відновити матеріально-технічний стан будівель медичних закладів, покращити умови перебування пацієнтів та медичного персоналу, здійснювати комплекс лікувально-профілактичних, оздоровчих та санітарно-епідемічних заходів. 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

 

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення технічних умов на електропостачання фельдшерського пункту       с. Степне (85751, Донецька область, Волноваський район, с. Степне, вул. Леніна, 19)

Районний бюджет

138,0

Протягом року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (85760, Донецька область, Волноваський район, вул. Леміхова, 1)

Районний бюджет

310,0

Лютий-квітень 2017р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

3

Поточний ремонт лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (ремонт фасаду) (85760, Донецька область, Волноваський район, вул. Леміхова, 1)

Районний бюджет

120,0

Лютий-квітень 2017р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

4

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Ближнє (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85736, с. Ближне, вул. Олімпійська, 2)

Районний бюджет

450,0

 

 

Лютий-квітень

2017р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

5

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Зачатівка (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85767, с. Зачатівка, вул.Молодіжна,13)

Районний бюджет

90,0

Лютий-квітень

2017р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

Всього

 

1108,0

 

 


Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                             А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

Додаток 

до рішення районної ради 

 10.01.2017 №7/12-

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік

І. Загальні положення

 Культурне життя суспільства є критерієм оцінки його  загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей. Важливим завданням держави і суспільства залишається розвиток культури – вагомої сили стабілізації життя нації, її духовного відродження. В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері. Вирішення завдання значною мірою залежить від перебудови та підвищення ефективності роботи закладів та установ культури. На сьогодні значна частина суспільства вбачає вихід із становища в розвитку культури у модернізації та збереження культурної спадщини.

   Програма розвитку закладів культури  на 2017 рік (далі – Програма) базується на Конституції України, законах України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу»,                   «Про позашкільну освіту» і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в Волноваському районі, розвиток культурних традицій району, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

   Відповідно до постанови Верховної Ради  України від 11 грудня 2014 року №32-УІІІ « Про зміни в адміністративно – територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення  меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області» відбулися зміни в мережі закладів культури району. Культурне обслуговування населення району здійснюють: 48 закладів культури клубного типу, 31 аматорський колектив, 46 бібліотек, 2  школи  мистецтв (Володимирівська та Волноваська), 6 музеїв (Волноваський  районний  краєзнавчий  музей та 5 філій). Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення району у культурному обслуговуванні.

ІІ. Мета та основні завдання

   Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

   Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

   Розвиток культури в районі базується на таких засадах:

- вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- збереження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій району;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

-  збільшення обсягів видатків на розвиток культури;

- збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв), як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур та етносів, які населяють район.

ІІІ. Фінансування Програми 

  Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на реалізацію заходів з виконання Програми (додаються), та коштів з інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

IV. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми сприяє:

- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;

- поліпшення культурного обслуговування населення;

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

- здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів закладів культури;

- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери.

Заходи з виконання районної програми

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

 

Фінансування,

 районний бюджет,

тис. грн.

Виконавці

1

2

3

4

Всього

Загальний фонд бюджету

Спеціальний фонд бюджету

1.Покращення матеріально – технічної бази Волноваського районного Центру культури і дозвілля

1.1. Придбання комплекту стаціонарної освітлювальної техніки

Протягом року

300,0

 

300,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.2. Придбання одягу сцени (основний інтермедійна завіса – 1 шт., французька завіса – 1 шт., куліси – 10 шт., арлекін – 1 шт., падуги -7 шт.)

Протягом року

150,0

 

150,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.3.Придбання українських національних та стилізованих костюмів

Протягом року

30,0

 

30,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

 

Разом

 

 

480,0

 

 

 

480,0

 

 

2. Розвиток та популяризація мистецького надбання  Волноваського району

2.1.Районний дитячий фестиваль пісні «Пісенний зорепад»

ΙΙ квартал

10,0

 

 

 

       10,0

 

 

 

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

2.2. Районний конкурс хореографічної майстерності    « У вихорі танцю – 2017»;

ΙΙ квартал

10,0

10,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

2.3. Районний фестиваль національно-патріотичний фестиваль «Надія України»;

 

ΙV квартал

10,0

10,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

2.4. Районний фестиваль «Український сувенір»

Протягом року

10,0

10,0

 

2.5. Створення книги Волноваського району

Протягом року

10,0

10,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

2.6. Проведення районних державних, професійних свят, культурно – мистецьких заходів, концертів, конкурсів, мітингів, нагородження працівників району.

Протягом року

65,0

65,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

Разом

 

115,0

115,0

 

 

3 Покращення схоронності об’єктів культурної спадщини у Волноваському районі

3.1. Збереження об'єктів культурної спадщини, проведення їх обстеження, фото фіксація, паспортизація та інвентаризація.

Протягом року

15,0

15,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

3.2.Паспортизація і інвентаризація об'єктів культурної спадщини Волноваського району

Протягом року

150,0

150,0

 

 

Разом

 

165,0

165,0

 

 

4.Покращення матеріально – технічної бази бібліотек

4.1. Капітальний ремонт будівлі Волноваської  центральної районної бібліотеки, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14.

Протягом року

500,0

 

500,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,  

Волноваська центральна бібліотечна система

4.2. Поповнення та актуалізація бібліотечних фондів

І - ΙVквартал

 

20,0

 

20,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,  

Волноваська центральна бібліотечна система

 

Разом

 

 

520,0

 

 

 

520,0

 

 

4. Покращення матеріально – технічної бази Волноваської школи мистецтв

4.1. Капітальний ремонт будівлі Волноваської школи мистецтв (музичне відділення) (заміна вікон), яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 47.

 

Протягом року

       167,0

 

 

167,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

4.2. Придбання технічних засобів навчання (проектор,екран настінний, мольберти, ноутбук)

Протягом року

20,0

 

20,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

4.3. Придбання сценічних костюмів(українські народні костюми для дівчаток – 50 шт., українські народні костюми для хлопчиків – 15 шт., українські народні костюми для вокального ансамблю – 12 шт.)

Протягом року

20,0

 

20,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

 

Разом

 

207,0

 

207,0

 

 

5.Розвиток музеїв та музейної справи

5.1.Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею (заміна вікон, реконструкція та встановлення віконних решіток, оновлення фасаду та зовнішніх стін будівлі) за адресою: м. Волноваха, вул.1 Травня, будинок 4

Протягом року

81,0

 

81,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації,Волноваський районний краєзнавчий музей

5.2. Капітальний ремонт санвузла та зовнішньої каналізації Волноваського районного краєзнавчого музею, який знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. 1 Травня, будинок 4.

І квартал

 

82,0

 

82,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації,Волноваський районний краєзнавчий музей

Разом

 

163,0

 

163,0

 

Всього за напрямками:

 

1650,0

280,0

1370,0

 


Керуючий справами 
виконавчого апарату                                                                    

районної  ради                                                                                                                    А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

10.01.2017  № 7/12-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 21.12.2016

№7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»

          Відповідно до статей 77, 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік», районна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231  «Про районний бюджет на 2017 рік»:

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

«1. Визначити  на 2017 рік:

 1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  609772,1 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду - у сумі 605741,8 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 4030,3 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі 609772,1 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 595558,44 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 14213,66 тис.грн.».

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2017 рік  у сумі 609772,1 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду - 595558,44 тис.грн. та спеціальному фонду –14213,66 тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

«3. Установити:   

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 10183,36 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком № 3 цього рішення». 

 1.4. Пункт 10 викласти у новій редакції:

«10. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- затверджувати внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення за напрямками використання, виходячи з фактичного нарахування обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог:

- у період між сесіями районної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін  з наступним внесенням змін до цього рішення».

2. Збільшити доходну частину районного бюджету на 68419,9 тис.грн. в результаті збільшення прогнозних надходжень власних та закріплених доходів на 10900,0 тис.грн., збільшення обсягу базової дотації з державного бюджету на 7303,2 тис.грн. та додаткової дотації з державного бюджету у сумі 50216,7 тис.грн., кошти яких спрямувати  відділу освіти райдержадміністрації у сумі 32200,86 тис.грн., фінансовому управлінню райдержадміністрації – у сумі 16512,6 тис.грн.,  райдержадміністрації -  у сумі 13411,8 тис.грн., відділу культури райдержадміністрації – у сумі 2959,4 тис.грн., управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації – у сумі 2170,34 тис.грн., районній раді – у сумі 1164,9 тис.грн.

3. Збільшити доходну та видаткову частини районного бюджету на 46529,994 тис.грн. за рахунок збільшення  субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту населення, а саме:

- на  виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу23368,9 тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  - 21841,294 тис.грн.

-  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 891,5 тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  у сумі  428,3 тис.грн.

4. Збільшити доходну та видаткову частини районного бюджету за рахунок збільшення обсягу субвенції з обласного бюджету  на забезпечення надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 груп та дітям-інвалідам по зору у сумі  13,7 тис.грн.

5. У зв’язку із збільшенням обсягу медичної субвенції на 15781,4 тис.грн. спрямувати кошти медичним установам на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 12983,7 тис.грн., на медикаменти – 1688,9 тис.грн., на харчування хворих – 824,1 тис.грн., на інші видатки – 284,7 тис.грн., в результаті збільшити обсяг асигнувань КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» - на 7383,5 тис.грн., КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - на 4701,6 тис.грн., КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1» - на 2663,4 тис.грн., КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» - на 1032,9 тис.грн.

6. У зв’язку з розмежуванням сфери відповідальності щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів зменшити відділу освіти райдержадміністрації обсяг освітньої субвенції на 3119,6 тис.грн.

7. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10183,36  тис.грн.

8. Додатки  №№ 1-8 викласти у новій редакції  (додаються).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                    Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та

доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231

«Про районний бюджет

на 2017 рік»

          Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст. 77,78 Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та інших законів щодо внесення змін до бюджетного та податкового законодавства.

Фінансовий ресурс районного бюджету на 2017 рік при доопрацюванні збільшено на  127625,394 тис.грн. та в цілому складає 609772,1 тис.грн., у тому числі за:

-   загальним фондом  – 605741,8  тис грн.;

-   спеціальним фондом  –  4030,3 тис.грн.

 З урахуванням доопрацювання обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, збільшується на 119831,294 тис. грн., у тому числі:

 •   базової дотації у сумі 7303,2 тис.грн.;
 •  медичної субвенції у сумі 15781,4 тис.грн.;
 • субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту населення у сумі  46529,994 тис.грн.;
 • додаткової дотації у сумі 50216,7 тис.грн.
 •  Обсяг освітньої субвенції зменшується у сумі  3119,6 тис.грн.

Обсяг  міжбюджетного трансферту, який надається з обласного бюджету збільшено на 13,7 тис.грн.

Обсяг субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту населення включено відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік»».

При розрахунку доходів враховано зміни до податкового та бюджетного законодавства. Так, обсяг власних та закріплених доходів  районного бюджету збільшено на 10900,0 тис.грн. та встановлено на рівні 134920,0 тис.грн.

Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів по податку та збору на доходи фізичних осіб є:

 • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • підвищення порогу розміру пенсій або щомісячного довічного грошового утримання з 3 мінімальних заробітних плат до 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

В результаті уточнення обсягу дохідної частини районного бюджету кошти спрямовано:

Відділу освіти райдержадміністрації - у сумі 32200,86 тис.грн., у тому числі:для забезпечення видатками на заробітну плату з нарахуваннями, на енергоносії та комунальні послуги, для організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії, для підтримки обдарованих дітей у закладах освіти  у сумі 27048,7 тис.грн., для виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України по районній дитячо-юнацькій спортивній школі у сумі 166,4 тис.грн. та для реалізації Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік у сумі 3133,16 тис.грн., Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік у сумі 50,0 тис.грн., Районної програми національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2022 роки у сумі 80,0 тис.грн., для реалізації Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки у сумі 788,6 тис.грн., Районної програми «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення»  у сумі 934,0 тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації – у сумі 2170,34 тис.грн. для виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України у сумі 649,0 тис.грн. (по територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 602,2 тис.грн, по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – у сумі 46,8 тис.грн.) та  для реалізації  Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на  2017 рік у сумі 93,1 тис.грн., Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті у  2017 році у сумі 500,0 тис.грн.,  Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті у 2017 році у сумі 717,2 тис.грн., Програми з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років у сумі 20,4 тис.грн.,  Програми заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи у сумі 99,4 тис.грн., Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати  грошової компенсації вартості на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у сумі 21,3 тис.грн., Програми забезпечення фінансування організації громадських робіт у  2017 році у сумі 19,94 тис.грн. та на виконання заходів Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) часників антитерористичної операції на 2016 – 2017 роки у сумі 50,0 тис.грн.

Відділу культури райдержадміністрації – у сумі 2959,4 тис.грн. для виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України у сумі 1297,4 тис.грн. та для реалізації Програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік у сумі 1650,0 тис.грн., Районної програми підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік у сумі 12,0 тис.грн.

Райдержадміністрації -  у сумі 13411,8 тис.грн., а саме: для виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України по закладам охорони здоров’я у сумі 6887,3 тис.грн. (для оплати за енергоносії), по Волноваському районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - у сумі 56,3 тис.грн. та для реалізації Програми надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік у сумі 520,0 тис.грн., Програми забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворим на фенілкетонурію  у сумі 300,0 тис.грн., Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік у сумі 1108,0 тис.грн., Програми  покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік у сумі 1550,0 тис.грн., Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік у сумі 2800,0 тис.грн., Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на території Волноваського району на 2017 рік у сумі 140,2 тис.грн., Програми щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік у сумі 50,0 тис.грн.

Районній раді – у сумі 1164,9 тис.грн.  для виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України у сумі 464,9 тис.грн. та для фінансування Програми підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» у сумі 100,0 тис.грн., Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік у сумі 600,0 тис.грн.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації – у сумі 16512,6 тис.грн. для надання дотації місцевим радам на утримання закладів культури та дошкільної освіти у сумі 15974,8 тис.грн., для надання дотації Донській селищній раді у сумі 150,0 тис.грн. для розробки документації по відведенню земельної ділянки, для виконання топогеодезичних, інженерно-геологічних робіт, необхідних експертиз та погоджень по будівництву модульної котельні, для надання дотації Волноваській міській раді у сумі 230,0 тис.грн. для ремонту будівлі ради, для надання дотації Гранітненській сільській раді у сумі 143,8 тис.грн. для утримання спортивно-молодіжного комплексу та для направлення субвенції обласному бюджету у сумі 14,0 тис.грн. на виготовлення посвідчень багатодітних сімей.

Враховуючи вищезазначене затверджено обсяги профіциту районного бюджету.

Додатки №№ 1- 8, які викладені у новій редакції додаються до рішення.

 Начальник фінансового управління                                                                                 З.В. Бутиріна

______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-

м.Волноваха

Про затвердження Програми

покращення умов роботи Волноваської

районної ради на 2017 рік

З метою створення належних умов для роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради, завдяки впровадженню нових комп’ютерних технологій, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік, згідно з додатком.

2.Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік на утримання Волноваської районної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017№7/12_

 

ПРОГРАМА

покращення умов роботи Волноваської районної ради

на 2017 рік

 

1.Загальні положення 

Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік (далі – Програма) надасть можливість депутатському корпусу, виконавчому апарату Волноваської районної ради покращити та вдосконалити умови роботи.   

Встановлення системи поіменного голосування «Рада Голос» - це електронний інформаційний ресурс, котрий послідовно та логічно організовує процес прийняття та опублікування рішень Волноваської районної ради дозволить забезпечити надійність, об’єктивність та достовірність результатів голосування.

2. Мета Програми

Метою Програми є зменшення затрат та часу на проведення кожного засідання та виконання вимоги частини 3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Оновлення меблів залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради наддасть можливість депутатам працювати у належних умовах.

3. Завдання Програми

Головним завданням Програми є покращення умов роботи Волноваської районної ради  та виконання вимог діючого законодавства.

4.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету в сумі 600,0 тис. грн., згідно Плану заходів з виконання Програми.

План заходів з виконання Програми

№ з/п

Назва заходу

Сума, тис.грн.

1

Встановлення системи поіменного голосування «Рада Голос» на 2017 рік

200,0

2

Придбання меблів для залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

400,0

 

Всього:

600,0

 

5. Результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік дозволить завдяки встановленню системи поіменного голосування «Рада Голос» оперативно формувати звіти про результати поіменного голосування у зручному форматі, що дозволяє вивантажувати їх на веб-сайти для спрощення виконання вимог п.3 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та оновити матеріально-технічний стан залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                  А.К.ДЕМІШЕВА

_______________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-

м. Волноваха

Про затвердження Програми

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа, на території Волноваського

району на 2017 рік

      З метою забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, впорядкованим житлом у Волноваському районі після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1375, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік  в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

 Голова районної ради                                                                                                    В.Д. Лубінець

Додаток 

до рішення районної ради

                                                                                                  10.01.2017 №7/12- 

 Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району  на 2017 рік (далі - Програма) розроблено  з метою реалізації державної політики щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є рівень забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Станом на 01.12.2016 року  на первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебувають 225 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

З них: 132 дитини  мають житло на праві приватної власності або на праві користування, в тому числі:  105 дітей, за якими зберігається право на проживання та користування житла, 16  дітей мають частку житла  на праві приватної власності, 11 дітей мають житло на праві повної приватної власності; 93 дитини (41,3%) не мають житла взагалі, але згідно ст. 46 Житлового кодексу Української РСР мають право на  позачергове отримання  жилого приміщення  у населеному пункті, який вони обрали з урахуванням реєстрації.

Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є:

- відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав; 

- залишення дитини матір’ю в пологовому будинку; 

- відсутність постійного місця проживання батьків. 

Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дозволить молодим людям реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої долі. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Мета Програми —  забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, впорядкованим житлом у Волноваському районі після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів. 

Для реалізації цієї мети необхідно виконати завдання:

- придбання  впорядкованих жилих приміщень дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа; 

- проведення  постійної  методичної  та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту прав дітей. 

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування здійснюється за рахунок: 

-  коштів обласного бюджету; 

- коштів районного бюджету; 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2017 рік складає 280,4 тис.грн., у тому числі за рахунок: 

-обласного бюджету – 140,2 тис.грн. 

-районного бюджету-140,2 тис.грн. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми надасть можливість 

- реалізувати право дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на забезпечення житлом після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів; 

- створити належні умови для  соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 №7/12- 

г.Волноваха 

Про затвердження Програми 

розвитку вторинної медичної допомоги 

у Волноваському районі на 2017 рік 

З метою надання якісної медичної допомоги населенню та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від ___, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

в и р і ш И Л А: 

1. Затвердити Програму розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік , згідно з додатком. 

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

10.01.2017 № 7/12-

 

Програма розвитку вторинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2017 рік 

1.Загальні положення 

         КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» надає цілодобово медичну допомогу вторинного рівня.  На території, що обслуговується, мешкає 100666 чоловік. 

         На сьогоднішній день встановлений флюорограф в нашій установі вийшов з ладу і за висновком фахівців медтехніки - відновленню не підлягає. Флюорограф працював протягом 8 років з повним навантаженням при встановленому ресурсі роботи 5 років, зробив близько 100000 знімків. Враховуючи складну ситуацію в нашому регіоні з захворюваністю на туберкульоз, та у зв’язку з тим  що наша лікарня обслуговує 90000 чоловік населення району та тимчасово переміщених осіб близько 20000 чоловік, проводить періодичні медичні огляди, які неможливо провести без флюорографії. Для зменшення витрат бюджетних коштів по централізованому опаленню, підвищити енергоефективність будівель нашої установи необхідно встановлення в кожне відділення лічильника тепла. 

         Враховуючи вищенаведене наявність цифрового флюорографу та придбання лічильників теплової енергії  в КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» вкрай важливо необхідна.     

         Також, враховуючи стан дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень( працюють з 1963 року), мають вже застарілий технічний стан, тому потребують проведення термомодернізації, що підвищить енергоефективність будівель. Для цього необхідно виготовлення проектно-кошторисної документації по термомодернізації споруд дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень.  Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (далі – Програма) розроблена  для покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня». 

2.Мета Програми 

         Головною метою Програми є підвищення якості надання медичної допомоги, відновлення та підвищення енергоефективності будівель стаціонару  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню. 

3.Завдання Програми 

         В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є  виділення необхідних коштів з районного бюджету для придбання цифрового флюорографу, приладів теплової енергії  та виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по термомодернізації дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень. 

         Основними завданнями Програми є: 

         - покращення   якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району; 

         - створення відповідних умов для своєчасної діагностики захворювань ; 

          - створення відповідних умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях. 

4.Фінансове забезпечення 

         Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 0731 КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», згідно плану заходів з виконання Програми: 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з виконання Програми

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Придбання цифрового флюорографу для  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:

м.Волноваха, пров.Матросова, 5

Районний бюджет

1900,000

Січень- березень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

2

Виготовлення проектно-кошторисної документації  по термомодернізації дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:  

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

450,000

Січень-березень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

3

Придбання лічильників теплової енергій з установкой в відділеннях КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:   

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

450,00

Січень-березень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

ВСЬОГО:

 

2800,000

 

  


5.Результати виконання Програми

         Реалізація заходів Програми передбачається протягом 2017 року, що дозволить придбати цифровий флюорограф який дасть змогу проводити флюорографію та запобігти виникнення серйозних захворювань населенню району,встановити лічильники теплової енергії  у відділення лікарні, що зменшать витрати бюджетних коштів за комунальні послуги , покращать умови перебування пацієнтів та медичного персоналу в будівлях установи.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                            А.К.Демішева

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

Пояснювальна  записка

проекту рішення районної ради

«Про  затвердження «Програми оптимізації мережі навчальних закладів Волноваського району на 2017-2021 роки» 

На виконання вимог Указу президента України від 30 вересня 2010 р. №926/2010 «Про забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Закону України від 6 липня 2010 р. «Про внесення змін до окремих законів про дошкільну та загальну середню освіту щодо організації навчально-виховного процесу», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778 «Про затвердження положення про освітній округ», листа Міністерстві освіти і науки України від 18.11.2010р. №1/9-832 «Щодо роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів», з метою створення в районі оптимальної мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, яки б реально враховували освітні запити територіальної громади, забезпечували ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів. Забезпечувала  рівний доступ до якісної освіти дітям із сільської місцевості, що відповідає вимогам суспільства, запитам кожного громадянина, потребам держави й регіону. Розвиток мережі навчальних закладів з урахуванням потреб учнів та їх батьків, суспільних запитів і вимог держави. Забезпечення суттєвого зростання якості освіти і створення належних умов для навчання та виховання дітей.

Керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», даний проект пропонується на розгляд і затвердження сесією районної ради.

Начальник відділу освіти                                                                                            М.І. Деремешко

_____________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

Перелік питань

для розгляду на 12 позачерговій сесії 7 скликання

10 січня 2017 року

1. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 23.12.2016 № 7/2-21  «Про районний бюджет на 2016 рік».

Доповідач:

Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

 

 

     

2. Про затвердження розпоряджень голови районної ради

Доповідач:

Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

 

3.  Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-21  «Про районний бюджет на 2017 рік».

Доповідач:

Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

4. Про затвердження Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік.

Доповідач:

Коваленко Володимир Якович – головний лікар КЛПЗ «Волноваська районна лікарня №1»

5. Про затвердження Програми надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

Доповідач:

 Гальченко Олена Федорівна – головний лікар КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка»

6.  Про затвердження Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

Доповідач:

Юрченко Євгенія Вікторівна - головний лікар КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

7. Про затвердження Програми забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік

Доповідач:

Юрченко Євгенія Вікторівна - головний лікар КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

8. Про затвердження Програми розвитку вторинної медичної допомоги  у Волноваському районі на 2017 рік

Доповідач:

Саранов Віктор Федорович – головний лікар КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

9. Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей –сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік

Доповідач:

 Гром Зоя Анатоліївна – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

10. Про затвердження Районної програми підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік

Доповідач:

  Боровик Віта Олександрівна - начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації

11. Про затвердження Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік.

Доповідач:

Боровик Віта Олександрівна - начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації

12. Про внесення змін до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

13.Про внесення змін до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення  позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік.

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

14.Про затвердження Програми підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

15.Про затвердження Цільової програми  щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на 2017 року

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

16. Про затвердження Програми  розвитку освіти на 2017-2021 роки

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

17. Про внесення змін та доповнень до Районної цільової  програми  «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

18. Про затвердження Програми  оптимізації мережі  навчальних закладів Волноваського району на 2017-2021 роки

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

19. Про затвердження  Районної програми  національно-патріотичного виховання учнів  на 2017-2020 роки

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації


20. Про затвердження  Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському автомобільному транспорті у 2017 році.

Доповідач:

Дзюба Оксана Миколаївна – в.о. начальника Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

21. Про затвердження  Програми  з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років

Доповідач:

Дзюба Оксана Миколаївна – в.о. начальника Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

22. Про затвердження  Програми заходів з підготовки та проведення  у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи 

Доповідач:

Дзюба Оксана Миколаївна – в.о. начальника Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

23.  Про затвердження  Районної програми забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році

Доповідач:

Дзюба Оксана Миколаївна – в.о. начальника Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

24.  Про затвердження   Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році

Доповідач:

Дзюба Оксана Миколаївна – в.о. начальника Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

25.  Про затвердження   Програми  фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2017 році

Доповідач:

Дзюба Оксана Миколаївна – в.о. начальника Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

26. Про внесення змін та доповнень до Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки

Доповідач:

Дзюба Оксана Миколаївна – в.о. начальника Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

27. Про затвердження Програми щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік

Доповідач:

Сечіна Вікторія Миколаївна – директор Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

28. Про затвердження  Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2020 роки

Доповідач:

 Сидоренко Ольга Людвигівна – начальник відділу з  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

29. Про затвердження Районної програми «Молодь. Сімя. Діти. Оздоровлення» Волноваського району на 2017-2020 роки

Доповідач:

 Сидоренко Ольга Людвигівна – начальник відділу з  у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

30. Про затвердження Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік

Доповідач:

  Романюк Наталія Сергіївна – начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради


31. Різне. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________