МАТЕРІАЛИ 12 СЕСІЇ 1 ЧАСТИНА

ПРОЕКТ

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 №7/12- 

м. Волноваха 

Про затвердження Програми 

покращення якості надання стаціонарної 

медичної допомоги  населенню Волноваського 

району на 2017 рік 

      З метою надання якісної стаціонарної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях лікувальних закладів району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 №01-23-1370, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги  населенню Волноваського району на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

 Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

 

 Додаток 

до рішення районної ради

 10.01.2017 №7/12-  

 


1.Загальні положення

 

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна  лікарня №1» обслуговує 13500 населення: у т.ч. дорослого – 11513 осіб, дітей – 1542;  підлітків - 445.

За  2016 рік кількість відвідувань лікарів становить 158385 особи, а також 4476 осіб на дому, кількість ліжко-днів за 2016 рік становить 386,5. Проліковано 3598 хворих у відділеннях стаціонару. У відділенні денного стаціонару поліклініки за 2016 рік проліковано 834 хворих.

 

Враховуючи недостатнє оснащення матеріально-технічної бази відділень стаціонару лікарні, обмеженість бюджетних призначень на їх відновлення та створення належних умов для перебування пацієнтів розроблена Програма  покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги  населенню Волноваського району на 2017 рік (далі - Програма). 

 

2.Мета Програми

 

Головною метою Програми є покращення матеріально-технічного оснащення лікарні згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню.

 

3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для придбання високовартісного медичного обладнання.

Основними завданнями Програми є:

 

- покращення  якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району;

 

- створення відповідних умов перебування паціентів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях;

 

- покращення послуг проведення лікувально-діагностичної роботи;

 

Виконання Програми передбачається протягом січень-червень 2017 року.

 

При розробці Програми враховано створення санітарно-гігієнічних умов відповідно з діючими санітарними нормами та стандартами, підвищення якості медичної допомоги населенню.

 

Придбання медичного обладнання передбачає покращення лікувально-діагностичного процесу в лікарні.

 

4. Фінансове забезпечення

 

         Фінансування Програми передбачається протягом січня-червня 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», згідно плану заходів з виконання програми. 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 

з виконання Програми

Зміст заходу

Джерело фінансування районний бюджет, сума витрат, тис.грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання високовартісного медичного обладнання

 

 

 

1450,0

 

січень-червень 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

 

 

 

2

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту паталогоанатомічного відділення, капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та покрівлі гаражних боксів

100,0

 

січень-березень 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

 

 

 

 

Всього

1550,0

 

 

5.Результати виконання Програми

         Реалізація  Програми передбачається протягом січень-червень 2017 року, що дозволить оновити матеріально-технічну базу, покращити умови перебування пацієнтів та медичного персоналу, здійснювати комплекс лікувально-профілактичних заходів.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

10.01.2017  №7/12-

Про затвердження Програми

забезпечення продуктами

спеціального дієтичного харчування

хворих на фенілкетонурію на 2017 рік.

        З метою  забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію в 2017 році, на виконання Наказу МОЗ №457 від 13.11.2001р., розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 р. № 01-23-1372, керуючись постановою Кабінету Міністрів України №1303 від 17.08.1998р.,  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації, здійснювати фінансування Програми забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту (Близнюк).

 


Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-

Програма забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік

 1.     Загальні положення

Районна програма забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік розроблена з метою удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні.

Категорії населення,  забезпечення продуктами спеціального харчування покладається на місцеві бюджети затверджені наказом МОЗ №457 від 13.11.2001р. „про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні ”.

Враховуючи значну вартість продуктів спеціального харчування  розроблена Програма «Забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчуванняхворих на фенілкетонурію на 2017 рік»(далі- Програма).

 2. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення виконання соціальних стандартів галузі охорони здоров’я, покращення якості надання медичної допомоги населенню.

3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету. Тому, основним завданням Програми є забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування громадян Волноваського району.

 4. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року в сумі 300,0  тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2180 „ Первинна медична допомога населенню”.

 5. Результати виконання Програми

Виконання  Програми дозволить  поліпшити забезпеченність продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію відповідно чинного законодавства України.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

10.01.2017 №7/12-

м. Волноваха  

Про затвердження Районної  програми

підтримки обдарованих дітей Волноваської

школи мистецтв на 2017 рік

         З метою створення оптимальних умов для надання обдарованим дітям системної підтримки, підвищення якості музичної  та художньої освіти,  соціального захисту здібних і обдарованих учнів та матеріальної підтримки обдарованих дітей, згідно з листом Волноваської районної державної адміністрації від 28.12.2016 року № 01-23-1389 та керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної та молодіжної політики освіти, культури, охорони здоров’я  та фізкультури і спорту (Близнюк), з питань економічного і соціального розвитку бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 

до рішення районної ради

10.01.2017р. №7/12-

РАЙОННА ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

ВОЛНОВАСЬКОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

НА 2017 РІК

1.  Загальні положення

     Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі культури великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Одним із першочергових завдань Волноваської школи мистецтв  є підтримка здібних та обдарованих дітей. Дана Програма дозволить створити систему стимулювання музично і творчо обдарованих та талановитих дітей та створити сприятливі умови для розвитку учнів і надання їм можливості для самореалізації.

2.   Мета Програми

     Метою програми є створення оптимальних умов для:

-    надання обдарованим дітям системної підтримки;

-    підвищення якості музичної  та художньої освіти;

-    інноваційного розвитку галузі;

-    соціального захисту здібних і обдарованих учнів;

-    матеріальної підтримки обдарованих дітей.

3.  Основні завдання Програми

-    визначення основних напрямків роботи з обдарованою молоддю;

-    упровадження інноваційних методів роботи;

-    забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та

     місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій в

     розвитку обдарованих дітей;

-    підвищення соціального статусу обдарованих дітей;

-    підвищення якісного рівня проведення навчально-виховного процесу з

     обдарованими та талановитими учнями.

4.   Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування цієї програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, а також іншими джерелами фінансування, не заборонених законодавством, відповідно до Плану заходів програми:

п/п

Найменування заходу

Джерело фінансуваннярайонний бюджет

   сума затрат 

      (тис.грн.)

   Строк виконання

Відповідальний

1

Виплата стипендій обдарованим дітям

12,0

(5 осіб по 300,00 грн. щомісяця)

Січень-серпень 2017 року

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

Всього:

12,0

 

 


5. Організація виконання Програми та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на відділ культури і туризму Волноваської районної державної адміністрації. Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється районною радою за поданням відділу культури і туризму Волноваської районної державної адміністрації.

6.   Очікувані результати

 Виконання програми дасть можливість:

-  підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм та засобів навчання і виховання обдарованих дітей;

-  забезпечити надання обдарованим дітям соціально-правових гарантій;

-  виробити систему матеріального стимулювання обдарованих учнів.

Керуючий справами виконавчого апарату        

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 № 7/12-

м. Волноваха

Про затвердження 

Районної  програми розвитку

закладів культури у Волноваському

районі на 2017 рік

    З метою відродження, збереження та розвитку духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, відповідно до листа Волноваської районної державної адміністрації  від 28.12.2016 № 01-23-1386, керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                   В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

 Додаток

до рішення районної ради

 10.01.2017 № 7/12-

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік

 

І. Загальні положення

 Культурне життя суспільства є критерієм оцінки його  загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей. Важливим завданням держави і суспільства залишається розвиток культури – вагомої сили стабілізації життя нації, її духовного відродження. В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері. Вирішення завдання значною мірою залежить від перебудови та підвищення ефективності роботи закладів та установ культури. На сьогодні значна частина суспільства вбачає вихід із становища в розвитку культури у модернізації та збереження культурної спадщини.

   Програма розвитку закладів культури  на 2017 рік (далі – Програма) базується на Конституції України, законах України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу»,                   «Про позашкільну освіту» і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в Волноваському районі, розвиток культурних традицій району, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

   Відповідно до постанови Верховної Ради  України від 11 грудня 2014 року №32-УІІІ « Про зміни в адміністративно – територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення  меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області» відбулися зміни в мережі закладів культури району. Культурне обслуговування населення району здійснюють: 48 закладів культури клубного типу, 31 аматорський колектив, 46 бібліотек, 2  школи  мистецтв (Володимирівська та Волноваська), 6 музеїв (Волноваський  районний  краєзнавчий  музей та 5 філій). Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення району у культурному обслуговуванні.

ІІ. Мета та основні завдання 

   Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

   Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

   Розвиток культури в районі базується на таких засадах:

-  вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- збереження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій район

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

-   естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

-   збільшення обсягів видатків на розвиток культури;

- збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв), як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур та етносів, які населяють район.

ІІІ. Фінансування Програми

  Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на реалізацію заходів з виконання Програми (додаються), та коштів з інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

IV. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:

-  підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;

-  поліпшення культурного обслуговування населення;

-  покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

-  здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів закладів культури;

-  забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери.

Заходи з виконання районної програми

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

 

Фінансування,

 районний бюджет,

тис. грн.

Виконавці

1

2

3

4

Всього

Загальний фонд бюджету

Спеціальний фонд бюджету

1.Покращення матеріально – технічної бази Волноваського районного Центру культури і дозвілля

1.1. Придбання комплекту стаціонарної освітлювальної техніки

Протягом року

300,0

 

300,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.2. Придбання одягу сцени (основний інтермедійна завіса – 1 шт., французька завіса – 1 шт., куліси – 10 шт., арлекін – 1 шт., падуги -7 шт.)

Протягом року

150,0

 

150,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.3.Придбання українських національних та стилізованих костюмів

Протягом року

30,0

 

30,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

 

Разом

 

 

480,0

 

 

 

480,0

 

 

2. Розвиток та популяризація мистецького надбання  Волноваського району

2.1.Районний дитячий фестиваль пісні «Пісенний зорепад»

ΙΙ квартал

10,0

 

 

 

       10,0

 

 

 

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

2.2. Районний конкурс хореографічної майстерності    « У вихорі танцю – 2017»;

ΙΙ квартал

10,0

10,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

2.3. Районний фестиваль національно-патріотичний фестиваль «Надія України»;

 

ΙV квартал

10,0

10,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

2.4. Районний фестиваль «Український сувенір»

Протягом року

10,0

10,0

 

2.5. Створення книги Волноваського району

Протягом року

10,0

10,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

2.6. Проведення районних державних, професійних свят, культурно – мистецьких заходів, концертів, конкурсів, мітингів, нагородження працівників району.

Протягом року

65,0

65,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

Разом

 

115,0

115,0

 

 

3 Покращення схоронності об’єктів культурної спадщини у Волноваському районі

3.1. Збереження об'єктів культурної спадщини, проведення їх обстеження, фото фіксація, паспортизація та інвентаризація.

Протягом року

15,0

15,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

3.2.Паспортизація і інвентаризація об'єктів культурної спадщини Волноваського району

Протягом року

150,0

150,0

 

 

Разом

 

165,0

165,0

 

 

4.Покращення матеріально – технічної бази бібліотек

4.1. Капітальний ремонт будівлі Волноваської  центральної районної бібліотеки, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14.

Протягом року

500,0

 

500,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, 

Волноваська центральна бібліотечна система

4.2. Поповнення та актуалізація бібліотечних фондів

І - ΙVквартал

 

20,0

 

20,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, 

Волноваська центральна бібліотечна система

 

Разом

 

 

520,0

 

 

 

520,0

 

 

4. Покращення матеріально – технічної бази Волноваської школи мистецтв

4.1. Капітальний ремонт будівлі Волноваської школи мистецтв (музичне відділення) (заміна вікон), яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 47.

 

Протягом року

       167,0

 

 

167,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

4.2. Придбання технічних засобів навчання (проектор,екран настінний, мольберти, ноутбук)

Протягом року

20,0

 

20,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

4.3. Придбання сценічних костюмів(українські народні костюми для дівчаток – 50 шт., українські народні костюми для хлопчиків – 15 шт., українські народні костюми для вокального ансамблю – 12 шт.)

Протягом року

20,0

 

20,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

 

Разом

 

207,0

 

207,0

 

5. Розвиток музеїв та музейної справи

5.1.Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею,

 який знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. 1 Травня,

будинок 4.

Протягом року

59,0

 

59,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації,Волноваський районний краєзнавчий музей

5.2. Капітальний ремонт санвузла та зовнішньої каналізації Волноваського районного краєзнавчого музею, який знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. 1 Травня,

будинок 4.

І квартал

 

82,0

 

82,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації,Волноваський районний краєзнавчий музей

5.3.Капітальний ремонт приміщень Волноваського районного краєзнавчого музею,

 який знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. 1 Травня,

будинок 4.

І квартал

 

22,0

 

22,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 Райдержадміністрації,Волноваський районний краєзнавчий музей

Разом

 

163,0

 

163,0

 

Всього за напрямками:

 

1650,0

280,0

1370,0

 

 

                   

 

Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                            

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017  № 7/12-

м.Волноваха 

Про затвердження Програми

покращення надання стоматологічної  допомоги

у Волноваському районі на 2017 рік

      З метою покращення обслуговування населення Волновахського району   військовослужбовців та призовників, розглянувши лист Волноваської  райдержадміністрації  від 28.12.2016  №  01-23-1387, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму покращення надання  стоматологічної  допомоги у Волноваському районі на 2017 рік , згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації забезпечити виконання заходів Програми надання  стоматологічної  допомоги у Волноваському районі на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

Додаток 

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-

 

 

Програма покращення надання стоматологічної  допомоги

у Волноваському районі на 2017 рік

1.Загальні положення

КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» надає медичну допомогу вторинного рівня.  На території, що обслуговується, мешкає 96562 чоловік.

За 2016 рік  на амбулаторному лікуванні у КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» проліковано 3659 військовослужбовця,

748 призовників та 67829 населення. Планується на  2017 рік пролікувати

4160 військовослужбовця,795 призовників весняного та осіннього призиву та

68330 населення. Лікарі-стоматологи цілодобово(по виклику) надають хірургічну та терапевтичну допомогу. Обслуговуючий персонал КЛПУ «Волноваська  стоматологічна поліклініка» надає фізіотерапевтичну та рентгенологічну допомогу, а також проводить ортопедичну допомогу військовослужбовцям та населенню.  

Програма  покращення надання стоматологічної  допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (далі – Програма) розроблена  для покращення умов перебування військовослужбовців, призовників та населення, якості надання медичної допомоги військовослужбовцям,  призовникам та населенню у КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка».

2.Мета Програми

Головною метою Програми є підвищення якості надання медичної допомоги у  КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування населення, військовослужбовців та призовників,якості надання медичної допомоги військовослужбовців, призовників та населенню.

3.Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для проведення покращення умов перебування військовослужбовців, призовників та населення, якості надання медичної допомоги військовослужбовцям, призовникам та населенню.

Основними завданнями Програми є:

- покращення   якості надання  медичної допомоги  військовослужбовцям,  призовникам та населенню Волноваського району;

- створення відповідних умов для надання своєчасної медичної допомоги військовослужбовцям,  призовникам та населенню;

- створення відповідних умов перебування військовослужбовців,  призовників та населення у поліклініці.

4.Фінансове забезпечення

         Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2140 КЛПУ»Волноваська стоматологічна поліклініка», згідно плану заходів з виконання Програми: 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми 

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Надання сучасної стоматологічної допомоги військовослужбовцям,  призовникам та населенню у КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка», розташованого за адресою: м. Волноваха, вул.Центральна,25

Районний бюджет

420,0

2017 рік

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

2

Ремонт  вестибюля  з заміною 8 вікон,

2 дверей та 2-х площадок сходів. 

Районний бюджет

100,0

2017

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

 

ВСЬОГО:

 

520,0

 

  


               5. Результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми передбачається протягом 2017 року, що дозволить провести покращення умов перебування військовослужбовців, призовників та населення,  якості надання медичної допомоги військовослужбовцям,  призовникам та населенню.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-

м. Волноваха

Про внесення  доповнень до

Районної цільової програми

«Шкільний автобус»

на 2016-2020 роки

          Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року № 01-23-1399, відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доповнити районну цільову програму «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки, затверджену рішенням  Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-30  додатком №5 «Придбання палива для шкільних автобусів», згідно   додатку.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                   Додаток 

      до рішення районної ради 

                                                                                                                                         10.01.2017 №7/12-                                                                                                                                                                                                                      Додаток 5 до районної  цільової програми «Шкільний автобус»      

Придбання палива для шкільних автобусів 

 

з/п

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерело фінансування

(грн)

Термін виконання

районний

бюджет,

грн.

 до 31.12.2017року

1.1

Оплата палива

Відділ освіти райдержадміністрації

1117491

1117491

 

РАЗОМ

 

1117491

1117491

Керуючий справами виконавчого апарату  

районної ради                                                                                                                     А.К.Демішева                                      _________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 № ­­7/12- 

м. Волноваха 

Про затвердження Районної програми 

покращення матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу 

навчально-виховних закладів 

Волноваського району на 2017 рік 

          З метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи системи опалення, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання, утримання навчально-виховних закладів та організації матеріально-технічного процесу з переоснащення і модернізації застарілого обладнання в закладах освіти Волноваського району, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року № 01-23-1404, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада   

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (далі Програма), згідно з  додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 № 7/12-

РАЙОННА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного

забезпечення освітнього

процесу навчально-виховних закладів

Волноваського району

на 2017 рік

1. Загальні положення

     Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (далі-Програма) розроблена з метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Волноваського району, на підставі Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту».

Основною проблемою в організації покращення матеріально-технічного стану загальноосвітніх шкіл району є недостатність коштів на виконання Державних санітарних правил і норм з устаткування, утримання навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу.

                                                                         2.  Мета Програми

Метою Програми є переоснащення і модернізація застарілого обладнання та будівель навчально-виховних закладів Волноваського району.

                                                                  3Основні завдання Програми

Основним завданням Програми є покращення матеріально-технічного стану застарілого технічного інвентарю, обладнання та будівель загальноосвітніх навчальних закладів Волноваського району.

                                                              4.  Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, відповідно до заходів матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (додається) та з інших джерел, незаборонених законодавством.

                                                      5.  Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних завдань Програми надасть можливість покращити матеріально-технічний стан обладнання та будівель навчально-виховних закладів Волноваського району.

Керуючий справами виконавчого апарату                                    

районної ради                                                                                                                     А.К.Демішева

 

             
            Додаток до Програми
             
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу  навчально-виховних закладів
Волноваського району на  2017 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт спортивних залів Благодатненської ЗОШ (с.Благодатне вул. Ювілейна,40), Донської ЗОШ (сел. Донське вул.Кошового,5)
Протягом   2017 року 500,000 500,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
2 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2 ( смт.Новотроїцьке вул.Кононенко,62), Свободненської ЗОШ (с.Свободне вул.Центральна, 102) Андріївської ЗОШ ( с.Андріївка пров.Шкільний,1), Гранітненської ЗОШ ( с.Гранітне вул. Б.Хмельницького,33), Мирненської ЗОШ ( смт.Мирне вул.Центральна,4)  
Протягом   2017 року 1548,160 1548,160   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
3 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1 (м.Волноваха вул.1 Травня, 95), Волноваської ЗОШ № 2 ( м.Волноваха пров.Путейський,18), Зачатівської ЗОШ №1 (с.Зачатівка вул. Центральна, 24), Новоселівської ЗОШ ( с.Новоселівка вул.Шкільна,1)
Протягом   2017 року 870,000 870,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
4 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт  Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 15,000 15,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
5 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення проектно-кошторисної документації
Протягом   2017 року 200,000 200,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього спеціальний фонд   3133,160 3133,160 0,000  
  Разом за програмою   3133,160 3133,160 0,000  
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

10.01.2017  № 7/12- 

м. Волноваха   

Про затвердження Програми 

розвитку освіти 

на 2017-2021 роки

       Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року № 01-23-1407, враховуючи статтю 14 Закону України «Про освіту», п. 3 статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту, керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею  43   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму розвитку освіти на 2017-2021 роки,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова  районної ради                                                                                            В.Д. ЛУБІНЕЦЬ  

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-  

Програма розвитку освіти

Волноваського району  на 2017-2021 роки

Концепція Програми розвитку освіти  Волноваського району на 2017-2021 роки

І. Загальні положення

Загальна спрямованість модернізації освіти району полягає у необхідності забезпечення її відповідності до європейських стандартів, потреб сучасного життя країни та регіону, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів жителів  району щодо якісної та доступної освіти.

Реалізація цієї вимоги передбачає постійне навчання з раннього дитинства, гармонійне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти, самомотивацію до освітньої діяльності.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі об*єднаних територіальних громад у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін в районі. Виважена та гнучка освітня політика як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізовуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає обласним економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Програма розвитку освіти  Волноваського району на 2017-2021 роки визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти району , започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Провідна ідея Програми: сталий розвиток неперервної якісної освіти через:

 • відкритий доступ;
 • оптимальність використання ресурсів;
 • комфортність учасників педагогічного процесу;
 • стійкій розвиток освітньо-виховних моделей та учасників педагогічного процесу.

Програма є проектною моделлю і відповідає наступним вимогам:

 • обґрунтованість її актуальності, цільових установок, механізмів реалізації, кінцевих результатів;
 • комплексність, тобто цілісне віддзеркалення єдиного освітнього простору району з різними типами освітніх установ, ступенів освіти, інтеграцією різнорівневих однопрофільних і різнопрофільних освітніх установ;
 • взаємозв'язок з іншими програмами розвитку різних сфер району;
 • експліцитність – ясність, чіткість її основних направлень, цілей і завдань, адекватне віддзеркалення в них реальних процесів і тенденцій розвитку освітніх систем і комплексів;
 • логічна послідовність структури і основних її компонентів;
 • ресурсне забезпечення – методичний супровід програми, її організаційно-економічне забезпечення, обґрунтування механізму управління реалізацією програми.

У Програмі закладений сценарій розвитку – перехід районної системи освіти в новий якісний стан, становлення освіти як технології навчання і виховання,враховуючи  запланованої децентралізації влади.

Проектна модель формування районної  Програми є проектуванням пріоритетних направлень розвитку освітніх систем і комплексів - цільових проектів.

ІІ. Мета і завдання розвитку освіти

           Метою Програми розвитку освіти Волноваського району на 2017-2021 роки є:

 • підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожної особистості;
 • забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства;
 • підготовка компетентного випускника, успішного громадянина.

Концептуальні пріоритети програми:

1.  Підвищення якості освіти:

-       прогнозування і стратегія розвитку районної освітньої мережі, освітніх систем і комплексів;

 

-       задоволення освітніх потреб рідними мовами;

 

-       підвищення якості регіональної системи освіти в усіх її складових;

 

-       підвищення якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

 

-       задоволення очікувань учасників процесу освіти якістю наданих закладами освітніх послуг.

 2.  Розвиток оздоровчої функції освіти:

-       запровадження здоров’я збережувального та здоров’я формуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти. Імідж діяльності шкіл – навчання без шкоди для здоров’я;

-       забезпечення медико-психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання, особливо на уроках фізичної культури;

-       надання пріоритетності профілактичній та просвітницькій роботі щодо особливо небезпечних інфекційних захворювань (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу тощо), тютюнокуріння, вживання наркотичних та психотропних речовин, безпечної поведінки учнів;

-       оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учасників освітнього процесу;

-       залучення навчальних закладів освіти до роботи в режимі «Школа сприяння здоров’ю».

 3.  Інноваційні технології:

-       впровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних програм;

-       розробка освітніх програм, орієнтованих на нові інформаційні технології в системі освіти;

-       впровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій в навчальний процес освітніх установ.

4.  Відповідність педагогів сучасним вимогам:

-       розробка концепції  підготовки і перепідготовки кадрів для задоволення нових запитів у системі освіти району;

-       удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їх інтересів і сучасних вимог педагогічної теорії і практики;

-       розвиток тьюторства, підготовка педагогів до нових ролей фасилітатора і модератора навчально-виховного процесу;

-       забезпечення соціального захисту, створення і реалізація системи заходів, що забезпечують права і соціальні гарантії для працівників освіти.

5.  Інтеграція і партнерство:

-       подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

-       варіативність і спадкоємність освітніх програм;

-       створення і розвиток інтегрованих типів навчальних закладів;

-       розробка нових програм (домашньої, дистанційної, компенсуючої, додаткової, інклюзивної, спеціальної освіти);

-       інтеграція освіти району в Міжнародний освітній простір.

6.  Нова якість управління освітою:

-       впровадження нових механізмів управління, зокрема електронного;

-       посилення механізмів прогностичного (що випереджає) управління на основі моніторингових досліджень;

-       використання інноваційного менеджменту в управлінні розвитком освіти  району.

           ІІІ. Стратегічні напрями розвитку освіти

Стратегічними напрямами розвитку освіти  району  визначено:

-       забезпечення доступності та безперервності освіти;

-       спрямованість на становлення та розвиток особистості;

-       підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно зорієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку;

-       інформатизація освіти;

-       оновлення регіональної системи моніторингу якості освіти;

-       підвищення соціального статусу педагогів;

-       створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

ІУ. Шляхи реалізації стратегічних напрямів    розвитку освіти

Якість освіти поєднує розвиток особистих якостей людини, якість освітніх послуг, якість освітнього середовища.

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в районі має стати здатність випускника успішно будувати власне життя й ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторі. Це передбачає наявність у нього високого рівня інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості.

Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти передбачають:

 

 • моделювання:
  • оптимальної освітньої мережі навчальних закладів і установ;
  • єдиного освітнього простору району;
  • управлінського, методичного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу за новітніми досягненнями педагогічної науки і практики;
 • забезпечення:
  • відкритого доступу до навчальних ресурсів, різноманітних інформаційних джерел;
  • вільного вибору власної траєкторії неперервного навчання;
  • просування нових технологій, освітніх проектів та ініціатив;
 • створення:
  • дієвої системи підтримки та розвитку обдарованої особистості;
  • умов для реалізації освітніх потреб дітей з вадами здоров’я, поширення інклюзивної освіти;
  • розгалуженої системи освіти дорослих;
 • заохочення:
  • індивідуальної пізнавальної діяльності, альтернативної освіти, що включає: ЗМІ, відвідування бібліотек, музеїв, закладів культури, подорожі, телебачення,  Internet  тощо;
  • творчих ініціатив педагогів та учнів.

Програму передбачається реалізувати шляхом розробки і впровадження 16 цільових проектів за 5 напрямками.

5. Умови реалізації Концепції

Реалізацію Концепції розвитку освіти у районі забезпечують умови:

 • нормативно-правові як основа правового регулювання розвитку регіональної освіти, яку складають документи міжнародного, державного та регіонального рівнів;
 • соціально-педагогічні як система соціально-економічних, культурних та освітніх потреб регіону з урахуванням державно-громадського характеру управління;
 • психолого-педагогічні як основа забезпечення методичних вимог підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах змін;
 • організаційно-управлінські як основа координації освітніх процесів, здійснення моніторингу якості освіти, забезпечення незалежної експертизи.

6. Фінансове забезпечення

Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами розвитку освіти району на 2017-2021 роки відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил з урахуванням типового переліку обов’язкового навчального обладнання, які задовольняються шляхом: 

 • створення стимулів для інвестування коштів;
 • збільшення загального фінансування на освітянську галузь відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту », «Про позашкільну освіту»;
 • залучення позабюджетних коштів (інвесторів, меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України;
 • фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених державним і місцевим бюджетами на освіту, централізованих заходів і субвенцій з державного бюджету на виконання  Держаних програм в галузі освіти та з інших джерел, не заборонених законодавством.

7. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація та координація виконання Програми  розвитку освіти Волноваського району  2017-2021 роки покладається на відділ  освіти Волноваської райдержадміністрації.

Щорічно до 1  березня  відділ освіти Волноваської райдержадміністрації  інформує райдержадміністрацію та   департамент  освіти і науки Донецької облдержадміністрації про хід виконання завдань і заходів Програми.

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюються Волноваською  районною радою за поданням відділом освіти Волноваської райдержадміністрації .

8. Індикатори якості програми:

 • доцільність:
  • відповідає реальним потребам зацікавлених сторін;
  • цілі чітко визначені з погляду користі для цільової групи;
  • зроблений ретельний аналіз проблем;
 • здійснення:
  • цілі реально досяжні в умовах, що склалися;
  • враховується здатність відповідальних учасників виконати завдання;
  • цілі і результати логічні та піддаються вимірюванням;
  • взяті до уваги ризики;
 • стійкість:
  • переваги від нововведень діють тривалий час.

9. Очікувані результати

 • оптимізація мережі закладів району  до потреб населення , створення інноваційних освітніх комплексів, педагогічних технопарків;
 • створення умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;
 • підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;
 • створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;
 • наближення регіональної системи освіти до європейських вимірів і стандартів;
 • підвищення конкурентоздатності випускника;
 • підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи. 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                                               А.К. ДЕМІШЕВА

__________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                 

                           ПРОЕКТ                                                          

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

10.01.2017 №7/12-

м. Волноваха  

Про затвердження Районної

програми національно-патріотичного

виховання учнів на

період 2017-2020 роки

         Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року № 01-23-1406, керуючись указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму національно-патріотичного виховання учнів на період 2017-2020 роки,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Голова  районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ                                                                                                                             

Районна програма

національно-патріотичного виховання учнів

на період 2017-2020 рр.

Районна програма національно-патріотичного виховання  учнів розроблена відділом освіти  Волноваської районної державної адміністрації.

Рекомендована для використання у практичній діяльності працівникам навчальних закладів району з метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання учнів є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи й технології. Зростає увага до виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває сучасними комунікаційними технологіями.

Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління.

   Програма розроблена на основі  Законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років». Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки». Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді». Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій області на 2016-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.07.2016р. № 579.

Мета районної програми національно-патріотичного виховання учнів

Мета Програми національно-патріотичного виховання учнів (далі - Програма)  є створення в районі ефективної системи виховної роботи щодо формування у дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури. Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України. Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Завдання районної програми національно-патріотичного виховання учнів

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Це передбачає визначення і реалізацію першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування громадсько активної життєвої позиції молодих громадян, психологічної готовності до добровільного вступу на державну, військову службу та зразкове виконання службових обов'язків.

Програма передбачає створення цілісної системи національно-патріотичного виховання дітей та учнів шляхом реалізації таких виховних завдань:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування
  духовних та культурних надбань українського народу;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • відновлення і вшанування національної пам’яті;
 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
 • консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;
 • підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 • створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави,  
 • сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я; задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
 • створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;
 • реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

                                     Мета Програми реалізується через такі завдання:

Створення системи загального, комплексного, безперервного патріотичного виховання, освіти дітей та молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини, відродження традиційних цінностей;

Формування національної свідомості крізь призму історичної та культурної спадщини українського народу;

Створення умов для глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

Впровадження волонтерських практик у систему виховної роботи;

Розвиток лідерських якостей, оволодіння прийомами та техніками створення персонального бренду, формування іміджу та креативного мислення лідера;

Сприяння розвитку критичного мислення, навичок рефлексії власної діяльності та діяльності інших;

Вдосконалення системи взаємодії між структурними підрозділами облдержадміністрації та громадськими організаціями, створення координаційних центрів та рад, робочих груп та інше.

Очікувані результати

За результатами впровадження Програми відбудуться наступні позитивні кількісні та якісні зміни:

збільшення чисельності учнів та молоді, які беззаперечно ідентифікують себе з українською нацією та мають сформовану національну свідомість;

 встановлення партнерських зв’язків між навчальними закладами району з навчальними закладами інших областей;

молоде покоління – активний учасник у житті суспільства та держави;

активне залучення до суспільного життя дітей та молоді з обмеженими можливостями;

сформованість мовленевої компетенції як інструменту комунікативної взаємодії в політ культурному просторі, навичок толерантного спілкування;

здатність та готовність до захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності;

проектування особистісного зростання крізь призму історичної та культурної спадщини;

спроможність молоді до самопізнання, саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення.

 

4. План заходів по виконанню програми на 2017-2020рр.

Заходи

 

Об’єм

фінансу-

вання

тис, грн

Витоки

фінансу-

вання,  тис, грн.

Термін виконан-ня

Викона-вці

 

Районний бюджет

Бюджети рад

 

 

З метою матеріального заохочення та фінансовій підтримки  дітей на районному рівні, придбання призів, грамот

20,0

20,0

 

Грудень, травень

2017-2020

Відділ освіти

 

 

Проведення районних заходів, змагань, конкурсів,семінарів, майстер-класів.

10,0

10,0

 

 Січень -грудень

2017-2020

Відділ освіти

 

 

Участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, регіональних конкурсах, фестивалях, турнірах, змаганнях

40,0

40,0

 

 Січень -грудень

2017-2020

Відділ освіти

 

 

Організація Всеукраїнських, регіональних, обласних, міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів тощо; екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання (видатки на відрядження учнів та вихованців)

10,0

10,0

 

 січень-грудень 2017-2020рр.

Відділ освіти

 

 

 План

заходів національно - патріотичного виховання учнів

відділу освіти Волноваської районної державної адміністрації

 Заходи

Зміст заходів

Строк

Виконавці

Примітка

Заходи інформаційно-методичного забезпечення

1.Організація та проведення для педагогічної громадськості району науково-практичних конференцій, тренінгів, нарад, круглих столів,  семінарів-практикумів, зустрічей, майстер-класів, презентацій тощо.

 Постійно

 Відділ освіти, ІМЦ, навчальні заклади ПНЗ

 

 

2.Підготовка методичного забезпечення для підвищення якості організації роботи з патріотичного виховання: посібників,  рекомендацій, матеріалів, сценаріїв виховних справ.

3. Розміщення методичних матеріалів патріотичного змісту (конспектів занять та уроків, виховних справ, програм виховної та гурткової роботи, проектів тощо), розроблених педагогами району, на сайтах навчальних закладів, відділу освіти.

4.Проведення тематичних екскурсій та лекцій в музеї м. Волноваха та музеях навчальних закладів.

5. Створення районних інформаційних банків даних про:

- перспективний педагогічний досвід навчальних закладів щодо організації ефективної роботи патріотичного спрямування;

-  функціонування гуртків патріотичного спрямування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

-  функціонування музеїв у закладах освіти району;

 6. Здійснення інформаційного наповнення рубрики «Національно-патріотичне виховання  » на сайтах закладів освіти.

7. Сприяння розширенню напрямів співробітництва навчальних закладів району з громадськими, благодійними організаціями та об’єднаннями, органами державного управління, військовим комісаріатом, військовими частинами Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей, учнівської  молоді.

8. Розробка методичних рекомендацій щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

9.Проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, круглих столів для  керівників гуртків  позашкільних закладів

10. Висвітлення роботи щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у засобах масової інформації.

11.Удосконалення форм і методів роботи навчальних закладів району з питань патріотичного виховання дітей, учнівської молоді.

12. Удосконалення системи навчання молоді щодо оволодіння нею основ військової справи, підвищення рівня фізичної підготовки та витривалості.

13. Включення тематики патріотичного виховання до планів роботи   краєзнавчих гуртків. Висвітлення результатів пошукової діяльності на краєзнавчих конференціях, круглих столах, у мультимедійних проектах, методичних посібниках тощо.

14. Розширення тематики науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у відділеннях «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», «Мовознавство», «Філософія та суспільствознавство», «Історія», спрямованих на дослідження героїчного минулого рідного краю, його культурно-духовної спадщини.

15. Включення до планів роботи навчальних закладів заходів з дітьми, учнівською щодо формування національної свідомості, відданості та вірності українському народу, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності, зокрема проведення акцій єднання «Наша Україна –  єдина країна», флеш-мобів «З Україною в серці», відкритих годин спілкування «Моя Україно, я тобою на світі живу», днів української вишиванки та рідної мови, святкових програм «Дихай вільно, моя Україно!» тощо.

16. Передбачити  у планах роботи навчальних закладів проведення акцій-реквіємів, круглих столів, уроків пам’яті, тематичних годин, вечорів-реквіємів, науково-практичних конференцій «Трагедія Голодомору 1932-1933 років в Україні», «Скорботні роковини», «Коли горить свіча», «Доколи пам’ять в серці не згасає», «Скорботна свічка пам’яті святої», «Німа правда історії» до роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

17. Організувати вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду педагогічних працівників навчальних закладів щодо проведення навчальних занять з предмета «Захист Вітчизни», та заходів військово-патріотичного виховання.

18. Розширювати мережу шкільних гуртків військово-патріотичного спрямування.

19. Організовувати спільно з військовим комісаріатом та органами з питань цивільного захисту проведення методичних занять з вчителями захисту Вітчизни:настановних зборів, навчально-методичних зборів перед початком навчального року, 

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

Постійно

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

Постійно

 

Постійно

 

Постійно

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

Постійно

 

 

 Постійно

 

 

Відділ освіти, ІМЦ, навчальні заклади ПНЗ

 

    

 

 

Заходи  з дітьми та учнівською молоддю, виховні справи, акції, конкурси патріотичного спрямування

1.Цикл Уроків Мужності

2.Проведення  заходів естафети пам’яті у селах та смт Волноваського району.

3.Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвячений Шевченківським дням, 

4. Районний етап обласного конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!»

5. Районний етап обласної  виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва « Таємниці народних ремесел»

6. Районний етап обласної  виставки-конкурсу дитячих робіт «Фарби Донеччини»

7.Організація та проведення профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє»

8. Районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»

 9.Організація та проведення конкурсу юних журналістів «Перо надії»

10. Районна конференція юних краєзнавців

11. Районний етап  обласного фольклорного фестивалю-конкурсу «З народного джерела»

12.Дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

13.Всеукраїнська військово-спортивна гра « Майбутній воїн»

21.Дитячий  національно-патріотичний фестиваль «Жива душа народна, жива, неподоланна»

14.Районний фізкультурно-патріотичний захід  «День козацької слави»

15.Районний фестиваль – конкурс дитячої та юнацької творчості«Таланти твої,  Україно!»

16. Заходи до вшанування Дня пам’яті жертв голодомору

17. Заходи до вшанування Дня пам'яті Чорнобильської трагедії

18.Проведення  традиційних народних свят  через відтворення національних звичаїв та традицій

 • Ø Андрія. Калита. Великі вечорниці. Ворожіння. Кусання калити.
 • Ø Микола Чудотворець (зимовий, холодний). Загальне свято вшанування найстарішого в сім’ї, святкується всією родиною.
 • Ø Новий рік.
 • Ø Різдвяний Святвечір (Багата кутя).
 • Ø Коляда. Різдво.
 • Ø Маланка. Щедрий вечір (Щедра кутя).
 • Ø Святого Василя, Старий новий рік.
 • Ø Хрещення. Йордань.
 • Ø Масляна святкується за сім тижнів до Великодня і припадає на період з кінця лютого до початку березня. Це веселе, розгульне, загальне свято.
 • Ø Благовіщення.
 • Ø Великдень (Великий день, Світлий день від 22 березня по травень).
 • Ø Покрова.

19.Районний туристичний зліт

20.День захисту дітей. Розважальна програма.

21. Районна виставка малюнків дітей дошкільного віку та батьків «Ми – діти твої, Україно!»

22.Районне свято «Хай в серці кожної дитини живе любов до України».

23.Спортивні свята «Здоров’я дитини – багатство родини!Здоров’я народу-багатство країни»

24. Районний конкурс – виставка домашніх оберегів до

Дня домовика (28.01) «Розмаїття оберегів»

25.Районний етап Всеукраїнського конкурсу писанкарства «Воскресни, писанко!»

26. Районний конкурс виконавців народного та сучасного танцю «В моїм серці Україна»

27. Районний конкурс – виставка робіт з декоративно-ужиткового мистецтва «Таємниці народних ремесел»

28. Районний фотоконкурс до Дня Матері

 

щороку

щороку

 

щороку

 

 

щороку

 

щороку

 

щороку

 

щороку

 

 

щороку

 

щороку

 

щороку

щороку

      

 щороку  

 

щороку  

 

щороку  

щороку   

 

щороку

 

щороку

 

щороку

 

щороку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щороку    

щороку

 

щороку

 

 щороку

щороку

 

 Навчальні заклади,

 ПНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи спрямовані на вивчення подій

 Другої світової  війни 1941-1945 років

1.Краєзнавчі пошукові експедиції юних дослідників:

«Немає безіменних героїв»;

«Фронтовими дорогами моїх рідних»;

«Ця військова частина визволяла наш край»;

«Учні нашої школи на фронтах Великої Вітчизняної війни»; «Іменами героїв названі вулиці нашого міста (села)» тощо.

 2.Діяльність пошукових загонів навчальних закладів з метою поповнення експозицій шкільних музеїв, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни.

3. Несення почесної варти біля братських могил у містах і селах Волноваського району за участю учнівської молоді.

4.Районний  етап Всеукраїнської туристської естафети-пам’яті, присвяченої 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.

 5.Участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції «Дорогами слави і безсмертя», присвяченій 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників.

6. Фотоконкурс «Пам’ять крізь віки».

 

 

 

 

Заходи  туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи з дітьми

та молоддю навчальних закладів

1.Огляди-конкурси музеїв навчальних закладів  Волноваського району

 2.Пошукові дослідження з метою участі у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина – Україна».

3.Лінійки пам’яті, флеш-моби патріотичного змісту за участю, учнівської молоді.

4.Соціально-просвітницькі та волонтерські акції (почесні варти, покладання вінків і квітів до пам’ятників, меморіалів, благоустрій військових поховань, надання шефської допомоги ветеранам війни тощо).

 5.Створення у музеях  навчальних закладів району експозицій присвячених подвигам воїнів «Небесної сотні» та воїнів АТО

Щорічно

 листопад

Щорічно

Жовтень

 

Постійно

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 Навчальні заклади,

 ПНЗ

 

 

 

 

 

Заходи спрямовані на зміцнення здоров’я дітей та молоді,

 формування фізичної культури та культури здоров’я

1.Бесіди, лекторії, диспути, години спілкування, психологічні аукціони «Стежина здоров’я», «Шкідливі звички та їх профілактика», «Рухова активність та тривалість життя», «Екологія ґрунту та здоров’я людини», «Стань переможцем над шкідливими звичками», «Не помилитись допоможе обізнаність», «Сходинки здоров’я» тощо

2.Конкурси малюнків, стінгазет, виставки, конкурси соціальної реклами «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички на заваді життя», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Здоров’я – найвища цінність», «Internet – віртуальний наркотик».

3. Акції «День без паління», «Цукерка за цигарку», «Скажемо «НІ» шкідливим звичкам!», «Обери життя».

4.Конкурси агітаційних бригад «Ми – за здоровий спосіб життя», «СНІДу – ні!».

5. Районний фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я».

6. Районний етап Всеукраїнських дитячих спортивних ігор серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Старти  надій».

7. Упровадження в діяльність навчальних закладів тренінгових програм «Рівний-рівному», «Майбутнє починається сьогодні», «Школа проти СНІДу».

8.Районні спортивні змагання з легкої атлетики,волейболу (дівчата, дівчата),баскетболу (юнаки), міні-футболу (дівчата, юнаки), легкоатлетичного кросу, футболу (юнаки).

 

 Постійно

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

Постійно

 

Постійно

 

Постійно

Постійно

 

 

Постійно

 

 Навчальні заклади,

 ПНЗ

 

 

 

 

Заходи спрямовані на розвиток дитячого лідерського руху

1.Забезпечення створення в навчальних закладах сприятливих умов для функціонування ефективних моделей діяльності органів учнівського самоврядування в рамках партнерської співпраці педагогів, учнів, батьків

2.Впровадження моделей громадсько-активних шкіл у практику роботи навчальних закладів району

3.Організація співпраці районної ради лідерів  з структурними підрозділами  Волноваської районної державної адміністрації, державними закладами, установами та громадськими організаціями щодо реалізації проектів і програм розвитку дитячого лідерського руху

4.  Районний конкурс на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування

5.Поширення практики організації навчально-оздоровчих зборів лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді

6.Сприяння розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді, залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, одинок непрацездатним громадянам, учасникам АТО, створенню в навчальних закладах загонів милосердя, проведення акцій «Турбота», «Ветерани поруч»,  тощо.

7. Районний конкурс з учнівського самоврядування «Лідер року 2016».

Постійно

 

 

 

Постійно

 

Постійно

 

 

 

 

Щороку

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017  № 7/12-

м. Волноваха

Про затвердження Районної програми

покращення матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу

позашкільних закладів

Волноваського  району на 2017 рік

      З метою модернізації структури та змісту позашкільної освіти, розвитку мережі гуртків, секцій, а також підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів району,  розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року № 01-23-1403, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік, (далі Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька). 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

   

 Додаток 

до рішення

районної ради 

10.01.2017 т№7/12-

       
            Додаток до Програми
             
             
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів
Волноваського району на  2017 рік
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1 ТПКВКМБ/ТКВКБМС  1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Поточний ремонт БДЮТ (м.Волноваха, вул. 1 Травня, 5) Протягом   2017 року 50,000 50,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всьогозагальний  фонд   50,000 50,000 0,000  
  РАЗОМ за програмою   50,000 50,000 0,000  
             
             
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева
             
             

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 № 7/12-

м.Волноваха

Про затвердження  Цільової програми

щодо організації харчування учнів

1-4 класів та учнів пільгової категорії

у закладах освіти Волноваського району

на  2017 рік

        Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року №01-23-1401, відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 5,6 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України  від 22  листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1Затвердити  Цільову програму щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (далі – Програма), згідно з додатком. 2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                           В.Д. ЛУБІНЕЦЬ                         

Додаток 

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

щодо організації  харчування учнів 1-4 класів

та учнів пільгових категорій

у закладах освіти Волноваського району

на 2017 рік 

1.     Загальна частина

Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій  у закладах освіти Волноваського району на  2017 рік (далі – Програма)розроблена відповідно до ст. 22 Закону України «Про освіту», ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 та ст. 6  Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року    № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року        № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 року №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 року № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням, зменшенням кількості захворювання дітей, підвищення їх розумової та фізичної активності.

Питання організації харчування залишається актуальним й вимагає постійного аналізу, який показує, що:

-  у 2016 році у зв’язку із складною політичною ситуацією значно погіршилася ситуація із забезпеченням гарячим харчуванням учнів найбільш вразливих категорій: дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування та учнів 1-4 класів;

-  недостатньо уваги приділяється дієтичному харчуванню, С вітамінізації;

-  недоукомплектованість медичних кабінетів загальноосвітніх закладів кваліфікованими кадрами послабляє контроль за якістю приготування їжі;

-  сніданки та обіди не відповідають енергетичній цінності добових раціонів на 100%.

Здоров’я людини формується змалку. Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на  2017 рік повинна сприяти забезпеченню дітей якісним харчуванням і створенню умов для збереження та зміцнення їхнього здоров’я. 

2. Мета  Програми 

Основною  метою  Програми є виконання чинного законодавства щодо забезпечення учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій повноцінним збалансованим харчуванням, що відповідає сучасним вимогам санітарних правил і норм, з метою зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової й фізичної активності. 

3. Завдання Програми 

 • Удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування.
 • Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Виділення коштів на харчування в межах асигнувань,  передбачених у районному бюджеті на утримання загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Забезпечення якості й безпеки харчування дітей у закладах освіти району, поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції
 • Активізація ролі громадськості в рішенні проблем правильного харчування, залучення органів місцевого самоврядування, батьків для вирішення проблем організації харчування, здійснення контролю з боку громадськості
 • Забезпечення дітей повноцінним харчуванням, виробами дитячого асортименту вітчизняного виробництва.
 • Включення молока як додаткового компоненту до раціону учнів 1-4 класів.  

4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до плану заходів виконання Програми, а саме:  з районного бюджету у сумі 5669,280 тис. грн., а також за рахунок  позабюджетних коштів, що не суперечать чинному законодавству України. 

План заходів виконання Програми 

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

1

2

3

1

Організація шкільного харчування в закладах освіти Волноваського району на 2017 рік

Районний  бюджет тис. грн

5669,280

 

Усього:

5669,280

 

5. Очікувані результати реалізації Програми  

 • Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
 • Поліпшення якості  харчування, забезпечення його безпеки, збалансованості
 • Поліпшення показників здоров'я дитячого населення в закладах освіти району, створення сприятливих умов для його збереження й зміцнення, нормального росту й розвитку дітей.

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 № 7/12-

м. Волноваха  

Про затвердження Програми

оптимізації мережі навчальних

закладів Волноваського району

на 2017-2021 роки

 Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року № 01-23-1405, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею  43   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму оптимізації мережі навчальних закладів Волноваського району на 2017-2021 роки,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Голова  районної ради                                                                                           В.Д. ЛУБІНЕЦЬ    

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-

Програма

оптимізації мережі навчальних закладів 

Волноваського району

                             на 2017-2021 роки                           

Вступ 

         Забезпечення громадянам України рівного доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики.

Освіта - це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духо­вного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національ­них інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й іміджу нашої держави, створен­ня умов для самореалізації кожної особистості.

            Освіта Волноваського району є складовою загальнодержавної освітньої системи. Вона охоплює 45 дошкільних, 49 загальноосвітніх і 3 позашкільних навчальних заклади, які розташовані в межах району. Модернізація системи освіти району спрямована на  підвищення якості надання освітніх послуг та формування єдиного соціокультурного простору.

         У 2011 році рішенням Волноваської районної ради від 27.04.2011 року   № 6/5-110 затверджена районна програма оптимізації закладів освіти Волноваського району на 2011-2016 роки. Заплановані заходи дозволили:

- призупинити навчальний процес у 6 загальноосвітніх школах (Зачатівській ЗОШ І-ІІ ст. №2, Калінінській ЗОШ І-ІІ ст., Комінтернівській ЗОШ І-ІІ ст., Широкінській ЗОШ І-Ш ст., Лебединській ЗОШ І-ІІІ ст.,    Бахчовицькій    ЗОШ І-ІІ ст.);

- ліквідувати 2 навчальні заклади (Павлопільську ЗОШ І-ІІ ст., Новотроїцьку ЗОШ-інтернат);

- відкрити додаткові групи у дошкільних навчальних закладах ( №8, №47 м.Волноваха);

- розпочати функціонування  в будівлі Сонячної школи ДНЗ №45 с.Сонячне;

- ремонтні роботи в будівлі Діанівської ЗОШ для відкриття ДНЗ;

- за допомогою дитячого фонду UNICEF забезпечено меблями ДНЗ с.Свободне, який буде функціонувати в будівлі Свободненської ЗОШ, після переобладнання приміщень.

         В останні роки помітна тенденція до зменшення кількості учнів загальноосвітніх закладів району, пов’язана з погіршенням демографічної ситуації.  Щорічно ця цифра зменшується на 120-150 учнів, що веде до збільшення кількості класів з наповнюваністю до 5 учнів.          Так, у порівнянні з минулим роком їх кількість зросла.   Перехід на індивідуальне навчання 2-3 учнів не забезпечує якісну освіту дітей Окрім того, вже зараз 7 сільських шкіл мають наповнюваність менше 50 учнів. Зросла кількість шкіл, де наповнюваність менше 50%. Середня наповнюваність 32% від проектної потужності закладів. Середня наповнюваність класів складає по району 13. Ці показники нижче, ніж обласні. Динаміка народжуваності дітей району показує, що  контингент дітей  в районі буде зменшуватися( додаток №1)

        Разом з тим в останні десятиліття особливо гостро проявилась негативна демографічна тенденція, постійне скорочення дитячого контингенту у сільській місцевості, що зумовлює високу вартість навчання сільської дитини, проблеми в кадровому, матеріально-технічному та навчально-методичному забезпеченні сільських шкіл. Особлива роль в українському суспільстві належить сільській школі. Вона є частиною сільського соціуму,           з яким постійно взає­модіє. Реалізація освітніх запитів сільських дітей і молоді у значній мірі впливає на соціальний, економічний, культурний і духовний розвиток села. Школа у більшості випадків є єдиним освітньо-культурним закладом на селі і виступає гарантом права дитини на повноцінну якісну освіту та забезпечення її соціального захисту. Вартість утримання 1 учня в них доходить до 20 тис.грн., що майже вдвічі перевищує середній показник по області. Така тенденція спостерігається у Володимирівській       ЗОШ  №2        (11599),       Ближненській ЗОШ      (19490), Бугаській ЗОШ (12167), Зачатівській ЗОШ №1 (16826), Іванівській ЗОШ (18363), Кирилівському НВК (16879), Валер`янівській ЗОШ (11641), Діанівській ЗОШ (14499), Новоандріївській ЗОШ (16562), Миколаївській ЗОШ (12775), Стрітенській ЗОШ (15733), Привільненській ЗОШ (12429), Прохорівській ЗОШ (18828), Рівнопільській ЗОШ (12915), Рибинській ЗОШ (11551), Степнянській ЗОШ (12575), Благодатненській ЗОШ (13550), Анадольському      НВК       (12039),          Новоолексіївській ЗОШ           (13194),  Новогнатівській ЗОШ (18978),  Кам`янській  ЗОШ  (11779), Мирненській ЗОШ (14325),   Старогнатівській ЗОШ (11205)( додаток №2)

          Слід зазначити, що в останні роки громадськість, суспільство, батьки вимагають якісну освіту від навчальних закладів. А в установах з малою чисельністю учнів відсутні учителі-фахівці. Значне зменшення кількості учнів, переведення їх на індивідуальне навчання призводить до зниження якості навчання, плинності кадрів та значної недовантаженості фахівців. У більшості навчальних закладів сільської місцевості декілька предметів викладає один вчитель.

       Для вирішення цієї проблеми є необхідність удосконалення мережі закладів освіти району, вироблення нової освітньої стратегії із врахування перспективи якісних змін у державі. Мережа навчальних закладів формується за такими принципами:     доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; надання кожній людині рівних умов для повної реалізації її здібностей,обдарувань, всебічного розвитку;   відкритий характер освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина; інтеграція внутрішня і зовнішня; соціальний захист дітей;урахування освітніх запитів дітей, їх батьків та територіальних громад.

         Необхідною умовою оптимізації мережі є забезпечення  організованого підвезення дітей до опорних закладів.   На балансі у відділі освіти перебуває 17 транспортних засобів, використовується 14 автобусів (3 – перебуває в резерві).

         З метою задоволення потреб у дошкільній освіті протягом останніх років проводиться відновлення функціонування закладів та груп, які тимчасово призупинили свою діяльність. Місцеві органи виконавчої влади більш відповідально ставляться до проблем дошкільної освіти, реалізації послідовної державної політики в цій сфері.

         Вважаємо необхідним продовжити відповідну роботу щодо підвищення якості освіти шляхом оптимізації мережі навчальних закладів району. Актуальність цієї роботи обумовлена невідповідністю рівня загальної середньої освіти сучасним вимогам суспільства. Зусиллями органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості, батьків та педколективів необхідно виробити оптимальну модель управління закладами освіти, яка є складовою раціоналізації освітньої мережі.

         В цілому Програму оптимізації навчальних закладів виконано на 50%. Вважаємо необхідним продовжити цю роботу і є доцільним розроблення Програми оптимізації на 2017-2021 роки.

         Нова програма  дасть   змогу  здійснити модернізацію мережі навчальних закладів району.

Мета Програми 

- створення в районі оптимальної мережі дошкільних та загальноосвітніх      навчальних закладів, яка б реально враховувала освітні запити територіальної громади, забезпечувала ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям із сільської місцевості, що відповідає вимогам суспільства, запитам кожного громадянина, потребам держави й регіону;

- розвиток мережі навчальних закладів з урахуванням потреб учнів та їх батьків, суспільних запитів і вимог держави;

- забезпечення суттєвого зростання якості освіти;

- створення належних умов для навчання та виховання дітей.

Завдання Програми 

-  складання плану оптимізації мережі закладів освіти з урахуванням потреб та запитів учнів, їх батьків;

-  обґрунтування питання реорганізації навчальних закладів;

-  узгодження плану оптимізації з органами місцевого самоврядування та батьківською громадськістю;

-  вивчення економічних показників оптимізації мережі навчальних закладів (подальше використання бюджету та матеріально-технічної бази шкіл, які закриваються, для розвитку освітньої галузі району);

-  організація підвозу учнів до опорних навчальних закладів;

-  вирішення проблеми працевлаштування педагогічних працівників, що підлягають звільненню. 

Очікувані результати Програми 

- забезпечення рівного доступу школярів сільської місцевості до якісної освіти, допрофільного та профільного навчання;

- економія вивільнених бюджетних коштів та їх спрямування на потреби освітньої системи району;

- створення належних умов для навчання та виховання дітей і залучення дітей дошкільного віку до навчання.

Матеріально-технічне і фінансове забезпечення 

Програма реалізується в межах обсягу видатків, виділених районним бюджетом на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, громадських фондів, інших юридичних чи фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Матеріально-технічна частина Програми щорічно коригуватиметься бюджетом району та реальними можливостями позабюджетних надходжень.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

Облаштувати дошкільні навчальні заклади, що створюються в районі, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, провести підготовку закладів освіти щороку до опалювального сезону.

Основні заходи 

Програми оптимізації мережі

навчальних закладів Волноваського району

 1. Ліквідація навчальних закладів освіти

Назва закладу

Термін виконання

Обгрунтування

2017

2018

2019

2020

2021

Зачатівська ЗОШ 1-11 ступенів №2

+

 

 

 

 

 Відсутні умови для поновлення навчально-виховного процесу Економічний ефект1560,3 грн. за рік

Калінінська ЗОШ 1-11 ступенів

+

 

 

 

 

Відсутні умови для поновлення навчально-виховного процесу Економічний ефект1932,0грн. за рік

БахчовицькаЗОШ 1-11 ступенів

 

+

 

 

 

Відсутні умови для поновлення навчально-виховного процесу Економічний ефект193,2 грн. за рік

Лебединська ЗОШ 1-111 ступенів

 

 

+

 

 

Відсутні умови для поновлення навчально-виховного процесу

Комінтернінська ЗОШ 1-111 ступенів

 

 

 

+

 

Відсутні умови для поновлення навчально-виховного процесу

Широкінська ЗОШ 1-111 ступенів

 

 

 

 

+

Відсутні умови для поновлення навчально-виховного процесу

 

11. Реорганізація навчальних закладів освіти 

 

Назва закладу

Зміст заходу

Термін виконання

Обгрунтування

Економічний ефект

Волноваська ЗОШ 1-111 ступенів №1 Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2017

Створення філії при опорному закладі. Наповнюваність 53%

86300 грн

Волноваська ЗОШ 1-111 ступенів №4 Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2017

Створення філії при опорному закладі. Наповнюваність 55%

78100грн

Ближненська ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2017

Створення філії при опорному закладі. Наповнюваність 31%

58800 грн

Володимирівська ЗОШ 1-111 ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2017

Відкриття дошкільного навчального закладу на базі загальноосвітньої школи. Відсутність учнів 10-11 класів.Наповнюваність 31,5%

181500грн

Стрітенська ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2017

Відкриття дошкільного навчального закладу на базі загальноосвітньої школи. Наповнюваність 15%

72600 грн

Свободненська ЗОШ1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Створення  навчально-виховного комплексу                        ( школа-сад)

01.09.2018

Виконання Закону України     « Про дошкільну освіту»- створеня навчально-виховного комплексу (школа-сад) Наповнюваність 15%

87100грн

НовоандріївськаЗОШ ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1

01.09.2018

Відкриття дошкільного навчального закладу на базі загальноосвітньої школи. Наповнюваність 25%

68200 грн

Зачатівська ЗОШ 1-111 ступенів №1 Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2019

Наповнюваність 14%

92600 грн

ПрохорівськаЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2019

Наповнюваність 14%

63500 грн

Новоолексіївська ЗОШ1-11 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1

01.09.2020

Наповнюваність 22%

123300 грн

 Старогнатівська ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2020

Наповнюваність 12%

83800 грн

Кам*янська ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

01.09.2021

Створення філії при опорному закладі. Наповнюваність 37%

63600 грн

Новоселівська ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

 

01.09.2021

Створення філії при опорному закладі. Наповнюваність 44%

67000 грн

Іванівська ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

 

01.09.2021

Відкриття дошкільного навчального закладу на базі загальноосвітньої школи. Наповнюваність 44%

 

Діанівська ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

 

01.09.2021

Створення філії при опорному закладі. Наповнюваність 44%

232500грн

Сонечна ЗОШ 1-111 ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Зниження ступеню до 1-11 ступенів

 

01.09.2021

Створення філії при опорному закладі. Наповнюваність 44%

267100 грн

Всього 16 закладів

 

 

 

1626000


                                                                    Додаток №1

Дінаміка народжуваності  дітей Волноваського району

Назва закладу

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Волноваська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Волноваської районної ради Донецької області

17

16

18

19

21

17

30

32

Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступнів №2 Волноваської районної ради Донецької області

8

28

29

31

37

40

29

22

Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Волноваської районної ради Донецької області

15

90

125

93

104

91

86

99

Волноваська ЗОШ  № 4 Волноваської районної ради Донецької області

3

12

27

18

18

23

23

25

Волноваський ЗОШ №5 Волноваської районної ради Донецької області

4

2

5

3

6

7

12

15

Волноваська ЗОШ №6 Волноваської районної ради Донецької області

5

11

16

26

28

27

30

36

Волноваська ЗОШ І-ІІІ ст.№7 Волноваської районної ради Донецької області

14

47

46

65

46

40

35

42

Володимирівська ЗОШ №1 Волноваської районної ради Донецької області

24

35

70

49

58

50

54

48

Володимирівська ЗОШ  №2 Волноваської районної ради Донецької області

15

11

18

10

20

15

11

12

Новотроїцька ЗОШ І - ІІІ ст. №2 Волноваської районної ради Донецької області

4

17

15

20

15

19

18

13

Новотроїцька ЗОШ  № 4 Волноваської районної ради Донецької області

19

36

32

32

35

37

35

34

Ольгинська ЗОШ Волноваської районної ради Донецької області

5

12

21

33

32

32

28

29

Донська ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

8

29

55

50

41

45

54

46

Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

4

5

6

5

10

6

9

12

Ближненська ЗОШ І-ІІІ ст Волноваської районної ради Донецької області

5

5

12

9

9

12

11

10

Бугаська ЗОШ І-ІІІ Волноваської районної ради Донецької області

5

12

18

6

5

8

6

9

Валер'янівська ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

5

3

8

8

8

5

10

5

Вільненська ЗОШ Волноваської районної ради Донецької області

0

9

15

11

10

13

6

7

Гранітненська ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

1

3

22

30

33

35

43

41

Новоандріївська ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

2

4

2

8

7

4

7

4

Єгорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

7

7

10

10

9

9

10

6

 Златоустівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

5

25

27

25

21

28

21

21

Зачатівська ЗОШ І-ІІІ  ступенів №1 Волноваської районної ради Донецької області

2

4

5

5

6

5

5

6

Сонячна ЗОШ І-ІІІст. Волноваської районної ради Донецької області

1

3

6

9

9

5

10

10

Кирилівський НВК Волноваської районної ради Донецької області

6

5

5

5

5

4

4

5

Камянська ЗОШ І - ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

2

5

9

6

6

8

10

9

Миколаївська ЗОШ І - ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

1

10

9

12

18

12

19

10

Микільська ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

5

17

10

12

8

12

13

12

Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

3

11

14

10

8

14

13

17

Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

1

7

5

9

5

4

5

7

Прохорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

2

3

5

3

7

5

5

7

Привільненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

1

5

5

7

5

7

8

6

Рівнопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

3

9

10

11

10

10

21

10

Рибинська ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

12

15

9

12

17

19

20

19

Свободненська ЗОШ І - ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

10

12

17

12

13

14

17

14

Стрітенська  ЗОШ І-ІІІ ст. Волноваської районної ради Донецької області

1

4

1

4

5

6

4

3

Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

0

9

8

8

15

8

12

9

Хлібодарівський НВК Волноваської районної ради Донецької області

2

7

7

11

5

6

12

12

Чермалицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

0

7

8

8

8

7

22

22

Анадольський НВК Волноваської районної ради Донецької області

3

3

4

5

5

6

2

4

Благодатненська ЗОШ І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

3

5

7

15

11

12

15

12

Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

3

9

14

6

10

14

19

8

Бахчовицька ЗОШ І - ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

1

1

7

4

4

3

1

3

Новогнатівська ЗОШ І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

1

2

2

9

3

4

8

9

Новоолексіївська ЗОШ              І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

2

7

10

7

3

9

11

2

Старогнатівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

3

5

11

11

8

11

21

12

Андріївска ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

3

16

29

34

18

42

 

 

Діанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

1

4

4

5

11

14

11

11

 

242

579

791

801

796

796

835

786

 

                                                                               Додаток №2

 

Вартість утримання 1 учня в закладах освіти району

 

№з/п

Назва закладу

Потужність закладу

Кількість учнів

Кількість класів

Кіл-ть педпр-ків

Вартість утримання 1 учня за 6 міс

 

 

 1.  

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

340

182

11

23

8760,6

2.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

430

321

13

26

6082,8

3.

Волноваська загальноосвітня школа  І-ІІІст.№3

380

237

14

21

6842,0

 4.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

240

131

11

16

8421,6

5

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

960

487

26

52

7163,9

6.

Волноваська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №6

600

278

16

26

6900

7.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

820

521

25

45

6222,5

8

Володимирівська загальноосвітня школа І-Ш ст № 1

1176

459

22

41

6448,1

9

Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст №2

320

100

10

18

11599,5

10

Донська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів

1176

449

26

43

7695,3

11

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№2

360

165

12

20

7200,9

12

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

520

328

14

26

63415,0

13

Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ

624

232

12

25

7991,7

14

Ближненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст

192

60

8

14

19490,4

15

Бугаська загальноосвітня школа

450

83

10

15

12167,9

16

Валер'янівська загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів

480

85

10

17

11641,6

17

Вільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

320

141

11

17

8892,7

18

Єгорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

320

70

10

15

10696,9

19

Зачатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

320

45

8

12

16826,7

20

Златоустівська загальноосвітня школа 1-111ступенів

560

129

11

22

11334,7

21

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

601

55

8

12

18363,4

22

Кирилівський НВК

320

53

9

11

16879,3

23

Діанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

320

72

11

18

14499,5

24

Сонячна загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

320

101

11

16

11272,9

25

Новоандріївська загальноосвітня школа І –ІІІ ст.

180

45

7

14

16562

26

Микільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

366

138

10

22

11236,1

27

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

340

97

10

16

12775,9

28

Стрітенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

320

49

8

11

15733,7

29

Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

480

109

11

17

10948,4

30

Привільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

320

86

11

16

12429,5

31

Прохорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

320

50

7

9

18828,2

32

Рівнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

240

117

11

15

12915,7

33

Рибинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

460

151

11

23

11551,0

34

Свободненська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

450

129

11

17

11105,0

35

Степнянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

320

86

11

15

12575,0

36

Хлібодарівський НВК

350

203

11

26

6643,0

37

Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

336

72

9

17

13550,8

38

Анадольський НВК

150

38

5

7

12039,3

39

Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

320

68

9

12

11672,2

40

Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

150

34

5

6

131194,4

41

Новогнатівська загальноосвітня школа І-ІІ ст

192

41

6

9

18978,2

42

Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1

1000

231

16

26

8385,2

43

Гранітненська загальноосвітня І-ІІІ ступенів

620

145

15

23

10944,5

44

1. Кам'янська загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів

193

71

9

14

11779,9

45

2. Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

430

89

11

19

14325,5

46

3. Новоселівська загальноосвітня школаI-III ступенів

256

113

9

16

8734,9

47

4. Старогнатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

600

76

7

17

16555,5

48

Чермалицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

320

112

11

17

11205,3

49

Волноваська вечірня (змінна) школа

 

265

21

13

 

 

Всього

20968

7399

549

948

778863,5