МАТЕРІАЛИ 11 СЕСІЇ 2 ЧАСТИНА

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

21.12.2016  № 7/11-

м. Волноваха

Про районний бюджет на 2017 рік

          Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

     ВИРІШИЛА:

       1. Визначити  на 2017 рік:

       1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  482146,706 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 478116,406 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 4030,3 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

      1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі 482146,706  тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 478116,406 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 4030,3 тис.грн.

     2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2017 рік  у сумі 482146,706 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду - 478116,406 тис.грн. та спеціальному фонду – 4030,3  тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.

     3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

    4. Затвердити  на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 цього рішення.

    5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі  500,0 тис. грн.

     Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами) та Методичних рекомендацій щодо підготовки розпоряджень голови райдержадміністрації про використання коштів резервного фонду районного бюджету, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації  від 02.12.2016  № 416.

          6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

           7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  згідно з додатком № 5 цього рішення.

           8. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

            9. Установити, що у 2017 році:  

            9.1. До доходів загального фонду районного бюджету належать надходження, які визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

            9.2.  До доходів спеціального фонду районного бюджету:

        - у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

         - у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

            9.3. Відповідно до частини 1 статті 20 Бюджетного кодексу України формування районного бюджету здійснюється із застосуванням перехідних кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВМБ) та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК),  без застосування програмно-цільового методу.

  10. Відповідно до статті 23 та пункту 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін  з наступним внесенням змін до цього рішення.

            11. Фінансовому управлінню  райдержадміністрації:

            11.1. Надати право відповідно до  статей  43 та 73 Бюджетного кодексу України  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

              - позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

             11.2. Здійснювати

            11.2.1. Підготовку пакету документів для проведення в централізованому порядку розрахунків за рахунок субвенцій з державного бюджету;

            11.2.2. Перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету у розрізі економічної класифікації;

            11.2.3. Відображення змін до розпису районного бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів  класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації;

          11.2.4. У двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»  підготувати пропозиції щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;

           11.2.5. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

           12. Додатки до рішення №  1 – 5 є його невід'ємною частиною.

           13. Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2017 року.  

  Голова районної ради                                                                                       В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                        

 ПРОЕКТ

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ НА 2017 РІК»

І. Соціально-економічний стан Волноваського району  у  2016 році

та прогноз розвитку на 2017 рік

          Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію у країні, економіка району у 2016 році має тенденції поступового відновлення.

          Так, обсяг реалізованої продукції промисловості в цілому по району за 9 місяців  2016 року склав 1291,4 млн. грн., що більше проти відповідного періоду 2015 року в 1,8 рази.

         В той же час в агропромисловому комплексі по всіх категоріях господарств виробництво валової продукції сільського господарства за 9 місяців 2016 року склало 425,1 млн. грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 54,8 млн.грн.

          До бюджетів усіх рівнів надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 268,7 млн. грн., що на 94,6 млн.грн. більше відповідного показника 2015 року.

          Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2016 року склала 3875,0 грн., що на 22,7 % більше відповідного показника 2015 року.

           Заборгованість  з виплати заробітної плати  у порівнянні з початком 2016 року зменшилася в 6,2 рази та станом на 01.10.2016 року склала 524,2 тис.грн. 

          Прогнозуються у 2017 році збільшення обсягу реалізації промислової продукції на 82,0 млн.грн. проти очікуваного за 2016 рік та складе 1318,7 млн.грн.

        Планується довести обсяг валової продукції сільського господарства до 531,3 млн.грн., що на 5,8 % більше проти очікуваного показника 2016 року. 

          Від підприємств району усіх форм власності передбачається отримати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 355,0 млн.грн., що більше очікуваних надходжень за 2016 рік на 1,3%.

          Надходження основного бюджетоутворюючого платежу податку на доходи фізичних осіб за 11 місяців 2016 року склало 101595,7 тис.грн. або 106,7% до запланованого, понадпланові надходження склали 6372,4 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб  зросли на 32708,2 тис.грн. або на 47,5 %.

          З державного бюджету   перераховано у повному обсязі передбачену на  січень – листопад 2016 року базову дотацію в сумі  2240,0 тис.грн., 102733,2 тис.грн. освітньої субвенції, 56881,5 тис.грн. медичної субвенції та 1615,3 тис.грн. стабілізаційної дотації.

          Обсяг власних надходжень до районного бюджету, отримані дотації та субвенції з державного бюджету, забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери, що утримуються за рахунок районного бюджету, що, в свою чергу, сприяло стабільності  соціально-економічної ситуації в районі.

        Фінансування видатків із загального фонду  районного бюджету за одинадцять місяців 2016 року проведено на суму 401373,8 тис.грн, що на  90829,4 тис.грн. або на 129,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.

         Пріоритетними у виконанні видаткової частини районного бюджету  у 2016 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2017 рік

         Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються у термін до 25 грудня року, що передує плановому, незалежно від затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

         При цьому,  якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні місцевих бюджетів враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

        У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України  приводяться  обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

          Фінансовий ресурс районного бюджету на 2017 рік сформовано на основі діючого податкового та бюджетного законодавства із врахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р. Разом з тим,  після прийняття закону про Державний бюджет України на 2017 рік, змін до Податкового та Бюджетного кодексів будуть скориговані показники дохідної та видаткової частин районного бюджету.

         Доходи районного бюджету розраховані на підставі статистичних показників, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, очікуваних макропоказників, розрахованих управлінням економіки райдержадміністрації на 2016 рік та прогнозних на 2017 рік,  фактичного виконання дохідної частини районного бюджету за результатами 2013 – 2015 років, 11 місяців 2016 року та очікуваних надходжень за 2016 рік.

          Відповідно до вимог статей 77 та 41 Бюджетного кодексу України за умов відсутності Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік обсяги освітньої  та медичної субвенцій враховуються у проекті районного бюджету в обсягах, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з урахуванням змін. Протягом 2016 року  обсяг медичної субвенції для районного бюджету збільшено на 193,8 тис. грн, освітньої субвенції – на 358,3 тис. грн.

      Нововведенням у використанні освітньої та медичної субвенцій у 2017 році є те, що обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (школи, НВК) та вечірніх шкіл. Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки галузі, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

       Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2017 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 600 грн.;

- оздоровлення педагогічним, медичним працівникам, працівникам соціального захисту, працівникам культури комунальних закладів у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

         У бюджеті 2017 року залишається діюча система горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів через надання базової дотації. Враховуючи відсутність Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» обсяг базової дотації у показниках доходів проекту районного бюджету на 2017 рік визначено у розмірі відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»  у сумі 2443,7 тис.грн., що на 7303,2 тис.грн. менше від показника, передбаченого у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

          Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію державних програм соціального захисту населення заплановано у проекті районного бюджету на 2017 рік в обсязі  175619,706тис.грн., який враховує обсяги фактично нарахованих соціальних виплат у 2016 році.

ІІ. Оцінка доходів районного бюджету на 2017 рік

         У цілому ресурс районного бюджету на 2017 рік (з урахуванням трансфертів) прогнозується у сумі 482146,706 тис.грн., у тому числі за:

         загальним фондом  -    478116,406 тис.грн.;

         спеціальним фондом  -  4030,3тис.грн.

             Спрогнозований ресурс районного бюджету на 2017 рік зростає за попередніми  показниками на 72934,4 тис.грн. або на  17,8 % більше ніж у 2016 році.

Загальний фонд

          Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначено у сумі  478116,406 тис.грн., який сформовано за відповідними джерелами надходжень.

         За рахунок закріплених за районним бюджетом надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) та власних доходів очікується отримати 124020,0 тис.грн.

         В доходах загального фонду бюджету прогноз податку та збору на доходи фізичних осіб визначено у сумі 123600,0 тис.грн., що становить 99,7 % у структурі доходів районного бюджету. При визначенні прогнозних надходжень податку  враховано зростання у 2016 році фонду оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців на 7,7 % і очікується в обсязі 756,7 млн.грн., рівня середньої заробітної плати на 7,0 %, яка складе 4428 грн., зменшення середньооблікової чисельності працюючих.

Також у доходах районного бюджету передбачені надходження від:

      -  податку на прибуток підприємств комунальної власності -  30,0 тис. грн.;

      -  частини чистого прибутку (доходу) комунальних  унітарних  підприємств та  їх  об’єднань, що  вилучається  до  бюджету   - 30,0 тис.грн.;

      - адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 80,0 тис.грн.;

      - адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 230,0 тис.грн.;

      -  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 50,0 тис. грн.

         На 2017 рік такі надходження як плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями – у зв’язку з відсутністю податкової бази та фактичних надходжень за 2016 рік, при затвердженні районного бюджету не плануються.

Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету складає 353706,406 тис.грн., у тому числі:

   -  базова дотація – 2443,7 тис.грн.;

   -  освітня субвенція  – 112586,0 тис.грн.;

   -  медична субвенція  –  63057,0 тис.грн.;

   -  соціальні субвенції  –  175619,706 тис.грн.

        Обсяг трансфертів із обласного бюджету заплановано в обсязі 120,0 тис.грн. - субвенції на забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору.    

         Із бюджетів міської, селищних та сільських рад  у 2017 році на утримання  трудового архіву передається  270,0 тис.грн. інших субвенцій.

Спеціальний фонд

    Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ, обсяг яких визначено на 2017 рік  в загальній сумі  4030,3 тис. грн. на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету. Зокрема, бюджетними установами освітньої галузі передбачається одержати 73,2 тис.грн. власних надходжень, галузі культури – 254,0 тис.грн., територіальним центром – 30,0 тис.грн.,  лікарнями  – 3659,3 тис.грн., центром первинної медико-санітарної допомоги – 12,0 тис.грн., районною радою – 1,8 тис.грн.

ІІІ.  Видатки районного бюджету на 2017 рік

          У проекті районного бюджету на 2017 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі: з 1 січня – 1 600  гривень, з 1 травня – 1 684  гривні, з 1 грудня – 1 762  гривні.

        Так, у грудні 2017 року у порівнянні з груднем 2016 року розмір мінімальної заробітної плати зросте на 10,1  відсотка.

         Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки  визначено з урахуванням збереження грошового розриву між розміром мінімальної заробітної плати та розміром посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, що склався у поточному році (265 грн.).

           Прогнозний обсяг видатків районного бюджету  визначений у межах прогнозованого обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік  та складає в сумі 482146,706 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  478116,406 тис.грн., спеціального фонду –  4030,3 тис. грн.

Загальний фонд

         У видатках загального фонду районного бюджету враховані кошти на утримання 120 закладів та установ, що знаходяться на території підконтрольній українській владі, зі штатною чисельністю 3985,5 одиниць та фінансування заходів відповідно до статей 89, 91 Бюджетного кодексу України.

         Видатки на оплату праці працівників установ і закладів  обраховано у загальній сумі 177223,2 тис.грн. Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг складають 26231,6 тис.грн. Незабезпеченність асигнуваннями для розрахунків  за енергоносії і комунальні послуги  становить  18512,0 тис.грн., у тому числі по закладах охорони здоров’я - 8832,0 тис.грн., по відділу освіти – 9680,0 тис.грн. При внесенні змін до бюджету ці видатки будуть забезпечені у повному обсязі.

                Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету

                                              Района рада

         У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки по районній раді передбачені у сумі 2517,4тис. грн.

          На утримання виконавчого апарату Волноваської районної ради у 2017 році пропонуються видатки загального фонду за рахунок власних ресурсів районного бюджету у сумі 2245,6 тис. грн.

          Штатна чисельність виконавчого апарату районної ради становить 21 працівник. Збільшення чисельності штатних працівників у 2017 році не планується.

          В загальному обсязі видатків враховані в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 1512,4 тис. грн. на рівні 2016 року. При розрахунку видатків на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену районною радою у повному обсязі у сумі  410,5 тис. грн.

          У проекті бюджету інші поточні видатки складають 322,7  тис. грн.

     Також, у проекті районного бюджету на 2017 рік районній раді передбачаються призначення  в обсязі 270 тис. грн. за рахунок  субвенцій із бюджетів місцевого самоврядування на фінансування програми розвитку архівної справи у Волноваському районі.

         По спеціальному фонду видатки заплановані у сумі 1,8 тис.грн. від надходження плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста  відповідно до укладених договорів оренди.

                                Відділ освіти  райдержадміністрації

         Проектом розрахунків районного бюджету на 2017 рік обсяг асигнувань, передбачений відділу освіти райдержадміністрації на 2017 рік, складає 168036,9 тис.грн,  у тому числі по загальному фонду – 167963,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 73,2 тис.грн.

        У проекті районного бюджету на 2017 рік на галузь «Освіта» передбачено по загальному фонду – 166448,1 тис.грн. По спеціальному фонду від надходження  орендної плати та платних послуг  заплановано  73,2 тис.грн. видатків.

        Відділом освіти райдержадміністрації за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році будуть утримуватися наступні освітні заклади:  45 загальноосвітніх шкіл,  2  навчально-виховних комплекси, вечірня школа,  3 позашкільних заклади - Станція юних техніків, Будинок дитячої та юнацької творчості, Донський еколого-натуралістичний центр, централізована бухгалтерія, методкабінет, господарча група.

Загальна чисельність працівників закладів та установ освіти на 2017 рік  2137,25 од.

При визначенні обсягу ресурсу відділу освіти райдержадміністрації на 2017 рік  враховано покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл (встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого), для цього передбачена освітня субвенція в обсязі 110127,0 тис.грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам  48  закладів.

   На утримання інших установ галузі передбачено за рахунок районного бюджету 56321,1 тис.грн., із яких враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 28553,3 тис. грн.;

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 20696,8 тис. грн., що не забезпечує повну потребу у сумі 9680,0 тис.грн., але при внесенні змін до бюджету буде збільшено фінансовий ресурс для забезпечення видатків у повному обсязізі.

  У районному бюджеті  для надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років заплановані видатки на 20 дітей на суму 36,2 тис.грн.

    Видатки на харчування враховані для 144 дітей з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою, становлять у сумі 501,1 тис. грн. Щоденні витрати на цю категорію дітей - 20 грн. На харчування вихованців дошкільних відділень НВК (75 дітей) заплановано 177,8 тис.грн. при щоденних витратах 20 грн. на дитину. Для дітей малозабезпечених сімей (75 учнів) заплановано на харчування 130,5 тис.грн. Для харчування учнів 1-4 класів (10 грн. в день) заплановано 1928,8 тис.грн. Всього видатки на харчування складуть 2738,2 тис.грн.

       У проекті районного бюджету на 2017 рік на галузь «Фізична культура та спорт» передбачено по загальному фонду 1515,6 тис.грн., які передбачені у повному обсязі на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи.

Райдержадміністрація

         Обсяг асигнувань, передбачений райдержадміністрації  як головному розпоряднику  коштів, у районному бюджеті  на 2017 рік складає по загальному фонду –  6133,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 3671,3 тис.грн.

         За рахунок коштів районного бюджету передбачені видатки на утримання Волноваського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з чисельністю 11 од. у сумі 672,8 тис.грн. В загальному обсязі видатків враховані у повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 630,5 тис. грн., що більше  на 56,6 % ніж у 2016 році у зв’язку із змінами умов оплати праці, на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену у повному обсязі у сумі  25,8 тис. грн.

          При визначенні обсягу ресурсу на галузь «Охорона здоров’я» враховано передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, так за рахунок власних ресурсів районного бюджету на галузь «Охорона здоров’я» (КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1»,  КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка», КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги») заплановані видаткинаоплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3355,7 тис.грн., що не забезпечує повну потребу у сумі 8832,0 тис.грн., але при внесенні змін до бюджету буде збільшено фінансовий ресурс для забезпечення видатків у повному обсязі. Також заплановані видатки на медикаменти та продукти харчування хворих у сумі 2105,7 тис.грн.

           По спеціальному фонду заплановані видатки по медичній галузі у сумі 3671,3 тис.грн.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

          У 2017 році на утримання установ, підпорядкованих відділу культури і туризму райдержадміністрації за рахунок власних ресурсів районного бюджету передбачено 10918,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду –10664,4 тис.грн, по спеціальному фонду – 254,0 тис.грн.

          За рахунок коштів районного бюджету будуть утримуватись 56 установ галузі - центральна районна бібліотечна система (46 бібліотек), 6 музеїв, центр культури та дозвілля, 2 школи естетичного виховання дітей, методичний відділ, централізована бухгалтерія.

Змін у мережі у 2017 році по підвідомчих установах не передбачається.

Штатна чисельність установ культури і мистецтва на 2017 рік - 172 од.

У проекті бюджету на 2017 рік по відділу культури і туризму райдержадміністрації враховані видатки:

  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 8707,3 тис. грн., що більше  на 14,9 % ніж у 2016 році ;

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1536,6 тис. грн.

          В проекті бюджету інші поточні видатки складають 195,5 тис. грн.

Також, у складі районного бюджету заплановані видатки на фінансову підтримку районної ветеранської організації в обсязі 225,0 тис. грн.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

        Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації у 2017 році, як головному розпоряднику коштів, передбачені асигнування (без урахування цільових субвенцій) у сумі 5646,5 тис. грн.

         У загальному обсязі видатків передбачені асигнування на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі штатною чисельністю 104 од. по загальному фонду у сумі 4815,8 тис.грн., що більше  на 3,9 %  ніж у 2016 році. Видатки спеціального фонду територіального центру заплановані за рахунок надходжень від надання платних послуг –  30,0 тис.грн.

         На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів заплановано 527,7 тис.грн., що більше  на 5,5 %  ніж у 2016 році.  Штатна чисельність на 2017 рік – 8 од.

         На забезпечення виплат грошової компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги  передбачено 273,0 тис. грн.

         У проекті районного бюджету на 2017 рік  враховані  соціальні субвенції з державного бюджету у сумі –  173642,306 тис. грн., у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 108142,2 тис. грн.,  на   надання різних видів пільг та субсидій  –  65500,106 тис. грн

         Крім цього, врахована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  у сумі  1977,4 тис.грн.

         За рахунок обласного бюджету врахована інша субвенція на забезпечення надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 груп та дітям-інвалідам по зору у сумі  120,0 тис.грн.

Фінансове управління райдержадміністрації

(в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

         Обсяг асигнувань, передбачений у районному бюджеті по міжбюджетним трансфертам на 2017 рік, складає  по загальному фонду –  108982,6 тис.грн.

        У проекті  районного бюджету на 2017 рік на галузь «Охорона здоров’я»  передбачені видаткипо загальному фонду за рахунокмедичної субвенції  з державного бюджету в обсязі – 63057,0  тис.грн., у тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями заплановані у сумі 59930,9 тис.грн., що більше на 14,9 % ніж у 2016 році.  На інші видатки передбачено 3126,1 тис.грн.

          Мережа установ охорони здоровя включає 4 установи з чисельністю 1427.25 од., це - КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1»,  КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка», КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», який включає лікарсько-профілактичні підрозділи, тобто 24 амбулаторії, 21 ФАП та 21 ФП.

        У загальному обсязі видатків врахована субвенція Хлібодарівській сільській раді  на утримання Хлібодарівського навчально-виховного комплексу  у сумі 6345,0 тис.грн.  (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 2459,0 тис.грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам, на інші видатки – за рахунок власних ресурсів районного бюджету – 3886,0 тис.грн.).

         У районному бюджеті на 2017 рік передбачені дотаціїбюджетам місцевого самоврядування нарівні 2016 року, без врахування установ, які знаходяться на непідконтрольній території, на дошкільну освіту у сумі  28432,3 тис.грн. та  на утримання закладів культури у сумі 11148,3 тис.грн., при цьому у загальному обсязі дотації врахована дотація Донській селищній раді у зв’язку з прийняттям у 2016 році до комунальної власності територіальної громади смт. Донське палацу культури.

                                                                             Резервний фонд

         Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту бюджету, заплановані кошти резервного фонду в обсязі 500,0 тис. грн.

  Начальник фінансового  управління райдержадміністрації                                    З.В. Бутиріна _________________________________________________________________________________________________________________________  

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

21.12.2016№7/11

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Статуту комунального закладу

«Волноваський районний

краєзнавчий музей»

    З метою   приведення    у    відповідність   з   діючим   законодавством правоустановчих документів комунального закладу «Волноваський районний краєзнавчий музей», розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від 02.12.2016 № 01-23-1256, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення   керівників   державних   та   комунальних   закладів   культури» від 28.01.2016р. №955-ІІІ, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту комунального закладу «Волноваський районний краєзнавчий музей» затвердженного рішенням районної ради від 26.02.2010р., №V/28-398, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

 2. В. о. директора комунального закладу «Волноваський районний краєзнавчий музей» (Густера) зареєструвати зміни у встановленому законодавством порядку.

 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) і постійно діючу комісію з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник ).

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                 Додаток 

    до рішення сесії

21.12.2016 № 7/11-  

Статут

комунального закладу

                                                      “ Волноваський районний краєзнавчий музей"

                                                                         (нова редакція) 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Волноваський районний краєзнавчий музей (надалі Музей) – є комунальним закладом культури, який є об’єктом спільної  власності територіальних громад сіл, селищ,  міст, споруда та майно якого  перебуває в управлінні Волноваської районної ради.

1.2.    Музей - науково-дослідний та культурно - освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою,  залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Засновником музею є Волноваська районна рада.

1.3.  Управління Музеєм, в межах делегованих повноважень, здійснює райдержадміністрація. З питань  основної діяльності  Музей підпорядкований відділу культури та туризму Волноваської райдержадміністрації.

1.4.  Юридична адреса Музею: 85700   м. Волноваха, вулиця 1 Травня, 4.

1.5.  Повне найменування Музею «Волноваський районний краєзнавчий музей».

1.6. До складу музею входять п’ять «народних» музеїв на правах філій: музей історії села Валер”янівка, музей історії села Микильське, музей історії села Стрітенка, музей історії селища Благодатнє, музей історії селища Новотроїцьке.

                                                        2.  ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  МУЗЕЮ

2.1. Музей користується правом  юридичної особи.

2.2.   Музей здійснює свою діяльність на основі та відповідно Конституції України, Закону України «Про музей та музейну справу»,  Основ законодавства України про культуру, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів  законодавства України та цього  Статуту.

2.3.Музей має рахунок в установі державного казначейства, печатку зі своїм  найменуванням, штамп, бланки, емблему та інші реквізити.

2.4. Музей має право від своєї особи укладати угоди та договори, набувати  майнові права і виконувати обов’язки, бути позивачем та відповідачем в       Господарчому суді.

2.5. Музей несе відповідальність за своїми  зобов’язаннями в межах майна, що йому належить, згідно з діючим законодавством. 

2.6.  Перевірку діяльності Музею можуть здійснювати органи які уповноважені чинним законодавством України у межах, наданих їм  Законодавством повноважень.

                                            3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

3.1. Основними завданнями Музею є:

- вивчення,  збереження та використання пам’яток природи, історії,   матеріальної  і  духовної культури.

- залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини

- формування історичного мислення, патріотичне, моральне, естетичне, екологічне виховання

- пропаганда знань про  історичний та сучасний етнічний, соціально-економічний розвиток краю, його природу та проблеми її охорони.

3.2.   У  відповідності до покладених на Музей завдань, він здійснює наступні напрями діяльності, при наявності  відповідного дозволу.                       

-   науково-дослідну діяльність, шляхом вивчення музейних зібрань, природних явищ, процесів етнічного, соціально-економічного, політичного, культурного розвитку краю  зі стародавніх часів до сьогодення

-  експедиційну роботу шляхом організації проведення самостійних розвідок, польових  досліджень в районі, участь в роботі комплексних археологічних, етнографічних, природничих експедицій, інших організаційних установ

-  комплектування музейних зібрань шляхом проведення роботи по виявленню і збору пам’яток природи , історії і  культури

- науково-фондову роботу шляхом здійснення обліку, наукової інвентаризації, консервації, реставрації, організації збереження та охорони пам’яток природи, історії та культури, в т.ч.  із дорогоцінних металів і коштовного каміння

-  науково-експозиційну роботу шляхом створення експозицій, виставок

- культурно-освітню діяльність шляхом проведення екскурсійної роботи по експозиціях, виставках, історичним і пам’ятним місцям; лекцій, бесід, творчих вечорів, конкурсів, днів відчинених дверей, музейних свят та інших масових заходів; створення та демонстрацій кіно, відео фільмів

-   видавничу діяльність, шляхом підготовки та  видавництва  каталогів, листівок, буклетів

-  науково-методичну діяльність шляхом здійснення організації допомоги громадським музеям зі  всіх питань діяльності

-  роботу, щодо підвищення кваліфікації спеціалістів музеїв шляхом проведення семінарів, засідань круглого столу

-   впровадження комп’ютеризації, автоматизації і механізації в практику роботи музею

-   надання послуг юридичним та фізичним особам та інші види діяльності відповідно діючому законодавству.

4. ПРАВА    ТА   ОБОВ’ЯЗКИ  МУЗЕЮ

    4.1. Права  Музею:

 Музей має право згідно з чинним законодавством

-  планувати діяльність, визначати зміст, форми, конкретні  та перспективні напрямки своєї діяльності на підставі прогнозування та розрахунків;

-  здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством рахунки в установах банків та відділеннях державного казначейства України, надавати платні послуги;

-  визначати джерела комплектування своїх фондів;

-   визначати умови використання музейних фондів  на основі договорів з юридичними та фізичними  особами;

-  видавати каталоги, буклети, путівники, тощо;

-  встановлювати обмеження на доступ  дослідників до музейних предметів і музейних колекцій у зв’язку з незадовільним  станом їх збереження,  перебуванням у постійно діючий експозиції чи на виставці. Порядок доступу до музейних  предметів    і музейних колекцій, що знаходяться у  фондосховищі, визначається Інструкцією, затвердженою  директором  музею на основі Інструкції затвердженої Міністерством  культури  України;

-   визначати потреби у ресурсах, необхідних для забезпечення роботи Музею, вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення;

-  отримувати в дарунок кошти, майно, колекції, книги, періодичні видання від благодійних фондів, організацій, юридичних та фізичних осіб.

         4.2.   Обов’язки   Музею:

 - проведення науково-дослідної, культурно-освітньої, науково - експозиційної, науково-фондової та інших видів робіт відповідно до діючого законодавства;

-  комплектування  музейних зібрань шляхом проведення роботи по виявленню і  збору пам’яток    природи , історії  і  культури;

-  проведення науково-фондової роботи шляхом здійснення обліку, наукової інвентаризації, організації  збереження та охорони пам’яток природи, історії та культури, в т.ч. із дорогоцінних металів та коштовного каміння;

-  проведення науково-дослідної  діяльності  шляхом вивчення музейних зібрань, природничих явищ, процесів етнічного, соціально-економічного, політичного, культурного розвитку краю зі стародавніх часів  до сьогодення;

-  прилучення  громадян  до надбань національної і  світової  історико-культурної  спадщини;

-  створювати належні    умови  для  відвідувачів музею  та дослідникам для  роботи  з  музейними  колекціями;

- створювати належні    умови  для  високопродуктивної  праці  співробітникам  музею,  додержуватись законодавства  про    працю, правил і норм  охорони   праці  та  техніки  безпеки, протипожежної безпеки;

-   вести облікову, статистичну  та іншу документацію  за встановленими  формами  і     звітувати  про    свою діяльність у встановленому  законодавством  порядку;

-   забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством.

4.3. Контроль за діяльністю   Музею  здійснюється   відділом  культури і туризму Волноваської райдержадміністрації.

                                                                          5. МАЙНО   МУЗЕЮ:

  5.1.   Майно  Музею     є  спільною  власністю  територіальних  громад                сіл,селищ,  міста,  що     перебуває  в  управлінні  Волноваської  районної  ради,  за винятком  музейних  предметів  і  музейних  колекцій,  які  відносяться  до  державної  частини  Музейного  фонду  України і передаються Музею на праві оперативного управління.

 5.2.  Основним джерелом фінансування Музею є кошти районного бюджету.

 5.3.   Додатковими джерелами формування майна та кошторису Музею є:

          - майно, яке було передано органами державного управління;

          - благодійні внески, дарунки фізичних і юридичних осіб;

          - інші джерела, незаборонені діючим  законодавством України.

  5.4. Бюджетні призначення та кошти, одержані від додаткових джерел фінансування Музею, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків передбачених чинним законодавством.

  5.5. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не впливають на обсяг бюджетного фінансування Музею.

  5.6.   Відчуження  майна   Музею  та надання його в оренду фізичним та юридичним особам  здійснюється у порядку встановленому Волноваською районною радою та чинним законодавством України.

   5.7.  Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об’єктів виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних коштів за узгодженням з відділом культури та туризму Волноваської райдержадміністрації відповідно до кошторису витрат.

   5.8. Музей має право списувати майно з балансу у встановленому законодавством  порядку.

 5.9. Музей має право по узгодженню з відділом культури і туризму Волноваської райдержадміністрації замовляти проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт , поточний ремонт і реконструкцію з урахуванням розширення служб, в межах кошторису передбаченого на вказані цілі.

5.10. Збитки, завдані Музею в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, виконавчими органами, відшкодовуються Музею відповідно до чинного законодавства.

5.11. Музей не має право на розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед працівників музею (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.12. Прибутки музею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання музею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в Статуті.

6. ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ

 6.1. При Музеї діє науково-методична рада з метою підвищення рівня всіх видів його діяльності. Науково-методична рада є дорадчим та консультативним органом. Персональний склад та Положення про науково-методичну раду затверджує директор. Головою науково-методичної ради є старший науковий співробітник.

 6.2.   При  музеї  діє  фондово-закупівельна комісія для розгляду питань відбору та придбання предметів музейного значення з метою формування музейної збірки, яка здійснює свою діяльність відповідно до Положення про фондово-закупівельну комісію музеїв системи Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 12.03.1992  № 47. Склад фондово-закупівельної комісії визначається директором і затверджується відділом культури  райдержадміністрації.  До складу фондово-закупівельної комісії входять головний хранитель фондів, старший науковий співробітник, старший музейний доглядач.

7. УПРАВЛІННЯ   МУЗЕЄМ

 7.1.  Управління Музеєм здійснює директор на принципах одноосібності, який  призначається на посаду   шляхом укладення з ним контракту на п'ять років за результатами конкурсу, відповідно до ст.. 21, 21(1-5) Закону України «Про культуру» .

 Директор призначається і звільняється з посади  за наказом начальника відділу культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 7.2.   Директор:

 - самостійно вирішує питання діяльності Музею та напрямки роботи    згідно із Статутом;

 - забезпечує дотримання чинного законодавства і державної дисципліни всіма працівниками Музею, створення необхідних умов для збереження державної власності, ефективного використання ресурсів Музею для розв’язання завдань, що стоять перед ним, колегіально, гласно вирішує питання творчо-виробничої діяльності і соціального розвитку колективу;

 - здійснює заходи по механізації  і автоматизації музейних процесів,   укріпленню матеріально-технічної бази Музею;

 - здійснює заходи щодо пожежної безпеки Музею;

-  організує роботу  Музею, несе повну відповідальність за її стан і  діяльність;

- видає накази, спрямовані на здійснення основних  задач Музею, виконання технологічних процесів, які обов’язкові для виконання всіма працівниками;

 - встановлює структуру Музею, штатний розклад, затверджує  документи, які регламентують його діяльність у відповідності до чинного законодавства;

- розпоряджається коштами і майном Музею згідно з чинним законодавством і даним Статутом, укладає договори, організує і контролює облік та збереження музейних фондів, іншого майна Музею;

 - проводить від імені Музею грошові операції, відкриває та закриває рахунки в органах держказначейства, укладає договори, видає доручення, організує і контролює облік та збереження музейних фондів, іншого майна, а також бухгалтерській облік і звітність;

- здійснює прийом, звільнення та переміщення працівників згідно з законодавством про працю, заохочення або накладання на них дисциплінарних стягнень у встановленому порядку;

- представляє Музей в державних установах та інших організаціях, згідно з чинним законодавством.

7.3  Трудовий колектив Музею складають всі громадяни, які своєю працею приймаю участь у його діяльності на основі трудових договорів.

7.4  Члени трудового колективу мають право на підвищення кваліфікації, на захист своєї професіональної  честі і гідності; на них поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування та інші права надані чинним законодавством.

7.5 Оплата праці усіх працівників здійснюється згідно з чинним   законодавством України і Колективним договором.

7.6   Обов’язки  працівників Музею визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, чинним законодавством і даним Статутом.

8.    МУЗЕЙНИЙ  ФОНД

8.1. Музейний фонд  є національним багатством, невід’ємною складовою культурної спадщини України, що охороняється Законом.

8.2. Музейний фонд - це сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які мають художнє, історичне, етнографічне, наукове значення, незалежно від їх виду, місця створення, обліковані в фондовій документації Музею і належать до державної частини Музейного фонду України.

8.3.  Формування музейного фонду здійснюється шляхом:

 - передачі Музею в установленому порядку виявлених під час археологічних,етнографічних, науково-природничих та інших експедицій, будівельних, ремонтних або  реставраційних робіт пам’яток, в тому числі з дорогоцінних металів , коштовного каміння   та скарбів;

 - безоплатної передачі Музею пам’яток підприємствами, установами, організаціями і громадянами:

- передачі Музею  пам’яток, конфіскованих згідно з чинним законодавством;

- вилучених на митниці;

- поповнення  зібрання іншими засобами, передбачених законодавством.

8.4. Музей забезпечує збереження Музейного фонду, створює умови для його  широкого використання. З цією метою Музей здійснює:

-   організацію обліку музейних колекцій;

- збереженість музейних  колекцій: контроль за організацією  охорони музейних приміщень, забезпеченістю  збереження експонатів  в експозиції та на виставках, за температурно-вологісним, біологічним режимом і організацією зберігання в фондосховищах,  проведенням профілактичних засобів.

 8.5. Фонди Музею є державною власністю, не можуть бути предметом застави і не підлягають приватизації, відчуженню, за винятком обміну на інші музейні предмети та музейні колекції, їх правовий захист визначається чинним  законодавством. Рішення про обмін музейних предметів і музейних колекцій приймається Міністерством культури і туризму України.

 8.6.  Передача музейних предметів іншим музеям та організаціям на постійне зберігання в межах України здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 8.7.   Вивезення музейних предметів за межі України  забороняється, крім випадків тимчасового їх перебування за кордоном з дозволу Міністерства культури і туризму України для експонування на виставках або для реставрації.

 8.8.  Музейні предмети, що тимчасово вивозяться за межі України для експонування на виставках або для реставрації, підлягають обов’язковому страхуванню.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ   ТА ЛІКВІДАЦІЯ  МУЗЕЮ

9.1.   Музей не підлягає приватизації.

9.2.  Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом реорганізації (злиття приєднання, поділ, виділення,  перетворення) та ліквідації.

Доцільність реорганізації та ліквідації Музею визначається Волноваською районною радою за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

 9.3.  Ліквідація Музею проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється Волноваською районною райдержадміністрацією, а при ліквідації  по рішенню суду - ліквідаційною комісією, призначеною судом або господарським   судом.

Порядок   подальшого використання музейного зібрання у разі ліквідації визначається власником за погодженням у Міністерстві культури і туризму України.

9.4.   Активи музею у результаті реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) та ліквідації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи за винятком музейних фондів, які відносяться до державної частини Музейного фонду України.

10.    ВНЕСЕННЯ   ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ    ДО СТАТУТУ

10.1.  Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється згідно чинного   законодавства України.

10.2. Всі зміни і доповнення є невід’ємною частиною цього  Статуту.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної    ради                                                                                                                  А.К.Демішева 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2016№7/11

м. Волноваха 

Про внесення змін та доповнень

до  Статуту комунальної організації

«Волноваський районний центр

культури і дозвілля»

     З метою приведення у відповідність з діючим законодавством правоустановчих документів   комунальної    організації     «Волноваський    районний центр культури і дозвілля», розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від 02.12.2016 № 01-23-1258,  відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016р. №955-ІІІ,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту комунальної організації «Волноваський районний центр культури і дозвілля», затвердженного рішенням районної ради від 22.12.2005р., №/31-492  , виклавши його у новій редакції згідно з додатком.

2. Директору комунальної організації «Волноваський районний центр культури і дозвілля»  (Піскун ) зареєструвати статут у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) і постійно діючу комісію з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник). 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                                                                                                        Додакток 

до рішення сесії

21.12.2016 №7/11-

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ»

(у новій редакції)

          1. З А Г А Л Ь Н Е   П О Л О Ж Е Н Я

1.1.  Волноваський районний Центр культури і дозвілля, в подальшому Центр, діє на підставі Конституції України, Наказів Міністерства культури України, Наказів Президента України і Постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Актів КМУ, Господарського Кодексу України, Положення про клубний заклад, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 31.07.2007. Положень Міністерства культури України, Закону України «Про культуру» № 2778-VI від 14.12.2010 р., Постанови Кабінету Міністрів України № 1271 від 12 грудня 2011 р. редакція від 08.12.2012 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності», рішенням Волноваської районної ради та наказів відділу культури і туризму райдержадміністрації, а також цим Статутом,  який затверджується його засновником відповідно до Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.   

    Центр є неприбутковою комунальною організацією, основна діяльність якого спрямована на розвиток культурної і мистецької діяльності. Створює умови для самодіяльної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організацію відпочинку населення.

   Засновником комунальної організації, Волноваського районного центру культури і дозвілля є Волноваська районна рада.

   Центр створено шляхом реорганізації Волноваського Палацу культури залізничників Донецької залізниці.

1.2. Центр створюється як об’єднання соціально-культурних, мистецьких, дозвіллєвих підрозділів для поширення та вдосконалення культурно-дозвіллєвої діяльності різних верств населення району за урахуванням їх інтересів, запитів та потреб на базі нових дозвіллєвих технологій та нової структури.  

1.3. Центр функціонує за адміністративно-територіальною ознакою і має універсально-комплексний характер діяльності.

1.4. Структура Центру складається з окремих підрозділів (відділів), до складу яких входять клубні формування та окремі дозвіллєві об’єкти. Відділи діють самостійно, забезпечуючи напрямок роботи, а також приймають участь у спільній роботі, масових заходів.

1.5. Даний Статут є основним документом регулюючим правову діяльність комунальної організації – Волноваського районного Центру культури і дозвілля, а також правові основи його функціонування, майнове положення, порядок реорганізації та ліквідації.

1.6. Центр є юридичною особою, має  свою печатку та штамп, розрахунковий рахунок в Управлінні державного казначейства м. Волновахи.

 1.7. Відношення Центру з іншими підприємствами, організаціями, громадянами відбуваються на договірній основі.

1.8. Споруда та майно Центру належать Засновнику та знаходяться на балансі відділу культури і туризму Волноваської райдержадміністрації.

1.9. Центр засновано на комунальній власності територіальних громад сел, селищ, міст, що знаходиться в управління Волноваської районної ради. Підпорядкований відділу культури і туризму Волноваської райдержадміністрації.

Повна назва комунальної організації:

Волноваський районний центр культури і дозвілля.

вул. Центральна, 94 м. Волноваха Донецька область Україна Поштовий індекс: 85700

                                  2.  О С Н О В Н І   З А В Д А Н Н Я   Т А   Ф У Н К Ц І Ї  Ц Е Н Т Р У

2.1. Основними завданнями Центру є сприяння процесам відродження та розвитку української національної культури та національних культур народів, які проживають у районі, духовно-моральне виховання молоді на культурних засадах та принципах добра і патріотизму, створення соціально-духовного середовища для ефективного спілкування різних верств населення, пропаганда народної творчості, традицій та обрядів, усіх її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей людей. Участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури, туризму, а також державної мовної політики. 

2.2. Тісна та всебічна співпраця з політичними, доброчинними, громадсько-політичними та іншими організаціями, фондами, неформальними організаціями, релігійними конфесіями та утвореннями та інш., дії яких не заперечують існуючому Законодавству. Підтримка тісних відношень з підприємствами різних форм власності, розробка та втілення спільних з ними проектів, що не суперечать положенням організацій партнерів.

2.3. Цілеспрямована робота по пропаганді та втіленню культурного простору населеного пункту, міста, району та області кращих зразків, традицій, культурологічних установ загальноєвропейського спрямування, що має робити свій внесок у справу гармонійного входження української культури у лону культур народів Європи.

2.4. З метою реалізації вказаних завдань Центр має право:

2.4.1.Здійснювати підготовку та проведення тематичних, театрально-концертних, ігрових, видовищних, видовищно-спортивних, танцювально-розважальних, інформаційно-виставкових, науково-технічних, літературно-художніх, ритуально-обрядових, рекреаційно-оздоровчих заходів і програм та тощо.

2.4.2.  Проводити державні і професійні свята, театралізовані масові дії, обряди, народні гуляння, карнавали, фестивалі, дискотеки, лотереї, аукціони, танцювальні та танцювально-розважальні програми для різних категорії населення (використовуючи як стаціонарне приміщення, так і майданчики, сквери, площі та інш.).

2.4.3.  Створювати театральні групи, хореографічні, естрадні оркестри, вокальні ансамблі та гуртки, інші штатні художні колективи, танцювальні школи, колективи на платній основі - для організації культурно-дозвіллєвих заходів та інш.; проводити звіти  творчих колективів, залучати професійні колективи та окремих виконавців в проведенні заходів.

2.4.4.  Сприяти реалізації місцевих, загальнодержавних і регіональних програм.

2.4.5. Надавати інформаційні та методичні послуги і консультації культурно-  дозвіллєвим і іншим закладам у досконалості форм і методів організації      дозвілля. Проводити наради, семінари, практичні заняття з керівниками закладів культури і творчих колективів району, а також створення інтелектуальної продукції (сценаріїв масових заходів, обрядових заходів, листівок, газет, буклетів і інш.). 

2.4.6. Проведення заходів щодо розвитку мережі любительських об’єднань,  неформальних клубів за інтересами, фольклорних гуртків, студій декоративно-прикладного мистецтва, організація виставок, виставок-продаж творів аматорського мистецтва. Сприяти безкоштовному навчанню у художніх колективах соціально-незахищених верств населення.

2.4.7. Створювати умови для спілкування людей на основі спільних інтересів в аматорських об’єднаннях та інших клубних формуваннях. Виявляти та прогнозувати попит населення на послуги та задовольняти його в зоні своєї діяльності.

2.4.8.  Організовувати роботу фізкультурно-оздоровчих секцій та груп (шейпінг, аеробіка, та інш.). Залучати до участі команд та окремих учасників  підприємств, організацій та установ району.

2.4.10. Надавати послугу з прокату звукопідсилювальної апаратури та іншого обладнання, по створюванню фонограм для масових заходів Центру, для   художніх колективів Центру, виконання замовлень на фонограми для закладів культури, населення, підприємств.

2.4.11. Здійснювати гастрольну діяльність самодіяльних художніх колективів, їх  участь у міських, обласних та загальнодержавних заходах та оглядах.

2.4.12. Центр відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня  2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності» має право на надання платних послуг.

                                           3.  К О М П Е Т Е Н Ц І Я   Т А  П О В Н О В А Ж Е Н Н Я

                                                        Т Р У Д О В О Г О    К О Л Е К Т И В У

3.1. Органом громадського самоврядування клубного закладу є загальні збори  колективу цього закладу, які скликаються за потреби, але не рідше одного разу на рік.  

3.2. Збори  трудового колективу правомочні  приймати рішення ,  якщо на них   присутні не менше 2/3 членів трудового колективу. Рішення  приймаються, якщо за них проголосувало не менше половини  присутніх  на загальних  зборах.

 3.3. Трудові стосунки  працівників регулюються  трудовим договором.

3.4. Колектив Центру укладає Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників районного центру культури і дозвілля, котрим регулюються  соціальні  гарантії  працівників та їх обов´язки в галузі  охорони  праці, виробничі  та трудові  відносини.

3.5. Трудовий  колектив Центру розглядає і вирішує питання самоврядування  трудового колективу, бере участь у вирішенні  питань матеріального і      морального стимулювання праці, затверджує правила  внутрішнього трудового розпорядку.

3.6. Працівники Центру підлягають соціальному  страхуванню і соціальному забезпеченню, згідно чинного законодавства  України.

3.7. В Центрі культури і дозвілля утворюється та діє профспілкова організація, яка обирає  профспілковий  комітет.

                                          4. У П Р А В Л І Н Н Я   Ц Е Н Т Р О М   Т А   Й О Г О

                                      Ф І Н А Н С О В О – Г О С П О Д А Р Ч А   Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

4.1. Фінансування Центру здійснюється за   рахунок   районного бюджету в межах асигнувань, передбачених на розвиток галузі  “Культура”.

Джерелами фінансування діяльності Центру є:

-  бюджетні кошти;

-  надходження від платних послуг та основної діяльності, находження  від продажу білетів за культурно-масові та мистецькі заходи;

-  спонсорські кошти та пожертви від організацій, фізичних та юридичних осіб, находження від  оренди приміщення, згідно з договором, прокат сценічних костюмів, находження від проведення соціально-творчих замовлень.

-  кошти, одержані від господарської діяльності, та інших джерел, незаборонених законодавством.

 Використання спец. рахунку розподіляється Центром самостійно, а саме:

-  на розвиток матеріально технічної бази, придбання інвентарю, костюмів, музичної апаратури, методичної літератури, ремонт;

-  виплату премій, надбавок, матеріальної допомоги.

4.2. Розмір   коштів,   що   надходять   з   додаткових   джерел фінансування, не підлягає обмеженню. Ці кошти не можуть бути вилучені на кінець           бюджетного   року, не   враховуються   при   визначенні   обсягів        бюджетного фінансування на наступний рік і повинні використовуватись        виключно на здійснення статутної діяльності Центру (придбання       сценічного одягу та взуття, апаратури, технічних засобів тощо). Центр має        право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від        господарської діяльності в т.ч. від надання платних послуг, і майном,       придбаним за рахунок цих доходів.

 4.3. Центр   витрачає   кошти   згідно   з   кошторисом.   Кошторис затверджує відділ культури і туризму.

4.4. Віднесення Центру до груп щодо оплати праці відбувається в порядку, установленому наказом Міністерства культури та туризму України від   18.10.2005 року №745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки” та Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 “Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

                             5. У П Р А В Л І Н Н Я   Ц Е Н Т Р О М К У Л Ь Т У Р И   І  Д О З В І Л Л Я.

5.1. Керівництво  Центру  здійснює директор,  який  призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту на п'ять років за результатами конкурсу,       відповідно до ст.21, 21(1-5) Закону України «Про культуру», за наказом начальника відділу культури і туризму Волноваської районної  адміністрації.

5.2. Засновник здійснює свої права управління Центром безпосередньо через уповноважений орган – відділ культури і туризму районної державної  адміністрації.

5.3. Відділ культури і туризму свої права управління закладом здійснює через директора Центру.

5.4. Директор здійснює управління Центру згідно з цим Положенням на основі принципів самоуправління колективу та прав засновника господарчого   використання майна.

5.5. Директор центру:

5.5.1. Представляє Центр у всіх підприємствах і установах та організаціях. Звітує за проведену роботу відділу культури і туризму районної державної адміністрації.

5.5.2. Здійснює організаційне, творче та господарське керівництво діяльністю  Центру.

5.5.3. Розробляє та представляє перспективні та календарні плани роботи Центру на затвердження у відділ культури і туризму та організує їх виконання.

5.5.4. Здійснює керівництво колективом, призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру по контракту, на підставі чинного законодавства, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників.

5.5.5. Розробляє та представляє на затвердження кошториси центру у бухгалтерію  відділу культури і туризм, відмічає та преміює кращих працівників Центру передбачає для цього у кошторисах спеціальні кошти.

5.5.6. Визначає та затверджує посадові обов’язки працівників Центру.

5.5.7. Директор Центру має право підписувати договори з організаціями на разові  виплати по трудовим угодам. 

5.5.8. Приймає заходи по підвищенню ділової кваліфікації працівників Центру, укріпленню дисципліні та організації праці.

5.5.9. У відсутності директора його обов’язки виконує у відповідності до наказу заступник директора.

5.5.10. Заступник директора призначається на посаду та звільняється з посади  директором Центру за погодженням з відділом культури і туризму Волноваської  районої райдержадміністрації.

5.5.11. При Центрі може створюватися художня рада, склад якої затверджується наказом директора Центру із числа творчих працівників. Художній раді  надається право розглядати і затверджувати сценарії і програми, планувати  та контролювати творчу виконавчу діяльність колективів, розглядати та затверджувати перелік та вартість платних послуг які можуть надаватися       Центром та інше.

5.5.12. Директор Центру не зобов’язаний виконувати рішення трудового колективу, якщо воно суперечить чинному законодавству України.

                                                                          6. М А Й Н О   Ц Е Н Т Р У.

6.1. Матеріальну базу Центру складають: спеціально збудована споруда, обладнання, техніка та фінансові кошти, костюми необхідні для здійснення Центром.

6.2. Майно Центру відповідно законодавству України і існуючого Положення є спільною власністю територіальних громад сел, селищ, міст, що знаходиться в управлінні Волноваської районної ради.

6.3. Центр у встановленому порядку може придбати необхідні для його діяльності обладнання, сировину, матеріальні та інші цінності.

                                                                      7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ   ТА  ЛІКВІДАЦІЯ

7.1. Центр припиняє свою діяльність в результаті реорганізації чи ліквідації.

7.2.  Ліквідація, реорганізація Центру відбувається за рішенням Волноваської районної ради, або суду, у випадках і порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.3. В разі реорганізації та ліквідації центр та його посадові особи несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, юридичним і фізичними особами.

7.4. Підстави, види та порядок відповідальності визначаються діючим законодавством України.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної    ради                                                                                                                  А.К.Демішева 

________________________________________________________________________________________________________________________          

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.12.2016 №7/11

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Статуту комунального

початкового спеціалізованого

мистецького навчального закладу

«Володимирівська школа мистецтв»

   З метою приведення у відповідність з діючим законодавством правоустановчих   документів комунального   початкового   спеціалізованого мистецького навчального закладу «Володимирівська школа мистецтв», розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від 02.12.2016 № 01-23-1255, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни  та доповнення до Статуту комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Володимирівська школа мистецтв», затвердженного    рішенням    районної   ради   від   15.04.2005р., №ІV/25-400,   виклавши   його   у новій  редакції   згідно   з   додатком.

2. Директору комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Володимирівська школа мистецтв»  (Пахомова) зареєструвати зміни до  Статуту комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Володимирівська школа мистецтв»  у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) і постійно діючу комісію з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник )

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

С Т А Т У Т

Комунального початкового спеціалізованого

мистецького  навчального закладу

Володимирівська школа мистецтв

                                                             1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Володимирівська школа мистецтв (далі – школа) є комунальним початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом, початковою ланкою  спеціальної мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти.  

1.2. Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Володимирівська школа мистецтв є правонаступником прав та обов’язків Володимирівської дитячої школи мистецтв.

1.3.   Школа здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.4. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та наказами відділу культури  і туризму Волноваської райдержадміністрації, а також цим Статутом.

1.5. Школа надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підгрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.6. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

                                  2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

2.1. Школа є юридичною особою, діє  на підставі Статуту, затвердженого рішенням Волноваської районної ради, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп.

Юридична адреса школи: 85721, селище Володимирівка, вул. Симоненко, б.17-а, телефон: 30-44.

Повна назва школи: комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Володимирівська школа мистецтв.

Засновником школи є Волноваська районна рада (рішення № ІУ/8-127 від 26.04.2004 р. «Про прийняття у власність територіальних громад сіл, селищ, міста, яка находиться в управлінні Волноваської районної ради установ культури»).

Школа безпосередньо підпорядкована відділу культури і туризму Волноваської райдержадміністрації.

Власником майна є Волноваська районна рада. Школа користується майном на правах оперативного управління.

2.2. Створення, реорганізація та ліквідація школи здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.3. Школа проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.4.   Основними завдання школи є:

 -  виховання громадянина України;

 - вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду,          

-  виховання в учнів  патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку, виховання в учнів шановливого ставлення до родини та людей похилого віку;

-  пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

-  задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

2.5. З метою виконання завдань, що стоять перед школою, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів у школі можуть створюватися різні відділення та відділи. Відділи: фортепіанний, музично-теоретичний, відділ народних інструментів.

2.6. Школа має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності.

2.7. Школа може мати філії. Рішення про створення філії приймається школою після погодження з місцевими органами місцевого самоврядування питань про будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням тощо.

2.8. Школа може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з місцевими органами місцевого самоврядування.

2.9. Школа може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у  приміщеннях загальноосвітніх закладів, підприємств, організацій, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.10. Школа проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи  проводять роботу  з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстрів-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами.

Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

Школа може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.11. Право вступу до школи мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до школи в порядку, встановленому для громадян України.

2.12. Приймання учнів до школи може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у школі та копія свідоцтва про народження.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою школи. Зарахування на навчання проводиться наказом директора школи.

2.13. Для навчання у школі приймаються громадяни віком з 5 років. Термін навчання 5-7 років.

2.14. Документація школи, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

2.14. Школа подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.

                                      3.  ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний рік у школі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються керівником закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

 Комплектування груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

 У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим керівником школи.

 Школа створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. Школа працює за річним планом роботи.

3.3. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими відділом культури і туризму Волноваської райдержадміністрації в межах бюджетних призначень (п.3 згідно змін  наказу Міністерства культури № 731 від 14.09.2015)

3.4. Навчально-виховний процес у школі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей  учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

-  індивідуальні та групові уроки;

-  репетиції;

-  вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти,   

   виставки;

-  лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

-  позаурочні заходи.

3.5. Періодичність проведення контрольних заходів:

-  іспити у випускних класах

-  академ концерти – 2 - 3 рази на рік, крім випускних класів

-  тех заліки – 1 раз на рік

-  контрольні уроки – 2 рази на рік

 Термін проведення контрольних заходів визначається рішенням педагогічної ради.

3.6.  Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в школі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить  для учнів:

            Віком від 5 до 6 років – 30 хвилин

            Віком від 6 до 7 років – 35 хвилин

            Старшого віку – 45 хвилин.

    Короткі перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність навчальних занять і кртких перерв між занаттями визначається розкладами, що затверджуються заступником керівника школи з навчальної роботи.

3.7. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.8. Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю школи  та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин за робочими навчальними планами ( абзац другий п.3.8 в редакції Наказу Міністерства культури № 731 від 14.09.2015).

  Нормативом для розрахунку навчальних годин є робочі навчальні плани.

3.9. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджується Міністерством культури України.

3.10. Річні оцінки навчальних досягнень учнів виставляються викладачем на підставі оцінок за четверть, з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Річні оцінки з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

 Згідно з  навчальними планами з предметів, з яких проводяться іспити, підсумкова оцінка виставляється екзаменаційною комісією на підставі річних та екзаменаційних оцінок.

 Річне оцінювання з предметів навчального плану виставляється  не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка  за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.11. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішується керівником закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

3.12. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішується педагогічною радою та затверджується наказами керівника закладу.

      Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.13.  Випускникам школи, які в установленому порядку склали випускні іспити,  видається свідоцтво. Зразки документів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення свідоцтв  здійснюється відповідно за рахунок державного та  місцевого бюджетів.

3.14.  Учням, які хворіли під час випускних іспитів, за умови повного виконання навчальних планів та програм, видається свідоцтво про закінчення закладу на підставі річних оцінок.

3.15.  Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в школі. Для одержання  свідоцтва цим учням надається право повторного іспиту.

3.16.   Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

       Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділів.

3.17. За рішенням керівника школи виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.18. Навчально-виховний процес у школі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

                4.   УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

4.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

-   учні

-  директор, заступник директора

-  викладачі, концертмейстери

-  бібліотекар, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу

-  батьки або особи, які їх замінюють

4.2.  Учні школи мають гарантоване державою право на:

-  здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей,

   обдарувань, уподобань  та інтересів;

-  добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв, навчання

   декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

-  безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

-  користування навчальною базою закладу;

-  участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, концертах;

-  повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

-  вільне вираження поглядів, переконань;

-  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства;

-  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права,

  - принижують честь і гідність.

4.3.   Учні користуються правом внутрі шкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом керівника.

4.4 .  Учні школи зобов’язані:

-   оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

-   підвищувати загальний культурний рівень;

-   дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

-   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

-   дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-   дотримуватися вимог Статуту.

4.5.  Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними

якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у школі.

4.6.  Педагогічні  працівники школи  мають право на:

-   внесення керівництву школи та  відділу культури і туризму райдержадміністрації  пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву школи та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує Правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у школі:

-  вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

-  участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних

   з організацією навчально-виховної роботи з учнями;

-  захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

-  соціальне та матеріальне заохочення за досягнення  вагомих результатів у

   виконанні покладених на них завдань;

-  об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян,

   діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7.  Педагогічні працівники зобов’язані:

-   виконувати навчальні плани та програми;

-  надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних  можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

-  сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків;

-  здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально -  етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

-  дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

-  берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

-  виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу, виховувати особистим прикладом, настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-  проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

-  вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

-  дотримуватися вимог Статуту  школи, виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

-  брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально- виховної роботи;

-  виконувати накази і розпорядження керівників школи, відділу культури і туризму Волноваської райдержадміністрації.

4.8.   Викладачі, концертмейстери школи працюють відповідно до розкладу уроків, затвердженого керівником, або заступником керівника.

4.9.  Педагогічні працівники  школи підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до чинного законодавства.

Розподіл педагогічного навантаження у школі здійснюється керівником і затверджується начальником відділу культури і туризму Волноваської райдержадміністрації.

4.10. Педагогічне навантаження  працівника школи обсягом меньше тарифної ставки встановлюється тільки за його письмовою згодою.

         Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається робочим навчальним планом у разі зміни кількості учнів, пов’язанної із вибуттям та зарахуванням, інших змін умов, а  також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

          Оплата праці працівників школи здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативних документів центральних органів влади, органів влади місцевого самоврядування.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.12.   Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського  самоврядування школи за їх наявності;

-  звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та шкільної  ради з питань  навчання та виховання дітей;

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

-  захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування  школи та відповідних державних, судових органах.

                                                                       5. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

5.1  Керівництво школою здійснює директор, яким може бути тільки громадянин  України, що має вищу фахову освіту і стаж  педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України.

5.2  Керівник  школи, призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника відділу і культури Волноваської райдержадміністрації. Заступник керівника, педагогічні або інші працівники призначаються та звільняються з посад наказом директора школи.

5.3  Керівник школи:

-  здійснює керівництво колективом;

-  призначає на посади та звільняє з посад працівників школи;

-  створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

-  організовує навчально-виховний процес;

-  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

-  створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

-  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами школи;

-  організовує виконання кошторису доходів і видатків школи, укладає угоди  з юридичними та фізичними особами;

-  установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам школи відповідно до законодавства;

- представляє школу в усіх підприємствах, установах, організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності школи, дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

-  забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-  видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-  застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників школи;

-  затверджує посадові обов’язки працівників школи.

5.4  Керівник школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління школою.

   За відсутності керівника обов’язки голови виконує заступник керівника  навчальної роботи.

  Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

5.5  Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників школи і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.6  Педагогічна рада школи:

-   розглядає план навчально-виховної і методичної роботи школи, обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

-  заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника школи, його заступника, керівників відділів та педагогічних працівників щодо стану навчально-виховної і методичної роботи у школі;

-  розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи школи;

-  визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-   приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення школи, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення  переіспитів, виключення учнів із школи, нагородження Похвальними листами;

-  обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

-  порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

-  вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.7  Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб школи. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок  та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.8   Органом громадського самоврядування школи є загальні збори трудового колективу.

5.9  У школі за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 5.10.   Керівник школи не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України та Статуту школи.

5.11.  У школі можуть функціонувати методичні об єднання. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв у школі можуть створюватися відділення, керівники яких затверджуються наказом директора школи.

    Відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.

6.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ

6.1   Фінансово-господарська діяльність школи проводиться відповідно до чинного законодавства та Статуту.                                                                                                       

6.2. Фінансування школи здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та плати за навчання учнів.

В межах бюджетних призначень бюджетні кошти спрямовуються керівником закладу на виконання робочих навчальних планів, матеріальні витрати, пов'язані з навчально-виховною роботою, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Бюджетне фінансування закладів не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених закладах додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.3. Розрахунок навчальних годин з визначенням кількості педагогічних ставок, необхідних для виконання розроблених керівником робочих навчальних планів, складається в межах бюджетних призначень на плановий контингент учнів, установлений відділом культури і туризму Волноваської рйдержадміністраці. Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

штатний розпис;

середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.

6.4. Порядок встановлення розміру плати за навчання в закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

6.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є:

кошти, отримані за надання  послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796;( абзац другий пункту 6.5 в редакції Наказу Міністерства культури № 731 від 14.09.2015 );

кошти гуманітарної допомоги;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

інші надходження.

Кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 .

Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, відповідно до Порядку.

Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

6.6.   Школа є бюджетним неприбутковим закладом.

Доходи школи у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних школою від здійснення або на здійснення діяльності передбаченого цим Статутом, звільняють від опадакування.

6.7. Школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до її Статуту;

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких школа  розташована на умовах згідно чинного законодавства;

розвивати власну матеріальну базу;

списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту школи.

 Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні. Школа може в порядку встановленому законодавством, здавати в оренду приміщення, надавати в тимчасове користування іншими підприємствами і організаціями  інвентар та інші матеріальні цінності.

Для проведення навчально-виховної роботи школі надаються в користування культурні та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

Порядок надання зазначених об'єктів у користування визначається органами  місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.8.   В межах затвердженого фонду оплати праці школа самостійно вирішує такі питання в галузі організації та оплати праці:

-  встановлення надбавок до посадових окладів та ставок за високі показники і досягнення за тяжку напружену працю;

-  надбавки зменшуються або повністю відміняються при погіршенні якості роботи;

-  визначення порядку і розмірів преміювання працівників і надання їм матеріальної допомоги.

   Надбавки, порядок та розміри преміювання визначаються у відповідності з чинним законодавством та затвердженими Положеннями.

   Надбавки і розміри премії директору школи, заступнику директора з навчальної роботи встановлюються відділом культури і туризму Волноваської райдержадміністрації.

6.9. Майно закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної мистецької освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

6.10. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

                     7.  ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

    Школа, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

    Школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культури, освіти, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

                                       8.  ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

8.1.  Державний контроль за діяльністю школи здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, управління культури облдержадміністрації та відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, у сфері управління яких перебуває школа.

8.2.  Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація школи, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. Контроль за виконанням по призначенню і збереженню майна, закріпленого за установою на правах оперативного управління, та використанням бюджетних коштів здійснює контрольно-ревізійна служба, місцеві фінансові органи, вищестоящі органи культури та інші органи згідно з чинним законодавством.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної    ради                                                                                                                   А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 21.12.2016 №7/11-

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Програми фінансування

компенсації фізичним

особам, які надають соціальні

послуги на 2016 рік

         З метою забезпечення належної виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги у зв’язку переходом з одного відсотка розміру компенсації на інший та з первинним зверненням за призначенням отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, згідно з листом Волноваської районної державної адміністрації від 02.12.2016 №01-23-1251/1 , керуючись пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про соціальні послуги», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни та доповнення до пунктів 1,4 Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради 23.12.2015 №7/2-25, виклавши їх у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення

районної ради

від 21.12.2016№7/10-

                                     

1.      Загальні положення.

Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на 2016 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання соціальних послуг особам, які знаходяться у важких життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 затверджений «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги».

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Розміри компенсації за надання соціальних послуг у грудні 2016 році:

 

15 %

10 %

7 %

Для працездатних – 1600 грн.

240,00 грн.

160,00 грн.

112,50 грн.

Для непрацездатних –1247 грн.

187,05 грн.

124,70 грн.

87,29 грн.

 

Розрахунок додаткового фінансування програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

15% - 240,00 грн. х 3 осіб х 1 місяць  = 0,72 тис. грн.

10%-  160,00 грн. х 5 осіб х 1 місяць = 0,80 тис. грн.

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

15% - 187,05 грн. х 2осіб х 1 місяць  = 0,38 тис. грн.

10%-  124,70  грн. х 3 осіб х 1 місяць = 0,37 тис. грн.

7% -   87,29  грн. х 1 особа х 1 місяць = 0,09 тис. грн. 

Всього потреба в коштах приблизно складає   2,36 тис. грн. 


4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення проводить виплату компенсації за надання соціальних послуг інвалідам 1,2,3 груп, хворим і особам, яким виповнилося 80 і більше років.

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів районного бюджету згідно таблиці:

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

114,3 тис. грн.: 60 осіб

15% - 215,15 грн. х 14 осіб х 12 місяців = 36,2 тис. грн.

10%- 143,43 грн. х 44 особу х 12 місяців = 75,7 тис. грн.

7% - 100,40 грн. х 2 особу х 12 місяців = 2,4 тис. грн.

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

95,1 тис. грн.: 60 осіб

15% - 167,68 грн. х 23 осіб х 12 місяців = 46,3 тис. грн.

10%- 111,78 грн. х 35 особу х 12 місяців = 46,9 тис. грн..

7% - 78,25 грн. х 2 особу х 12 місяців = 1,9 тис. грн..

Витрати на поштовий збір – 0,2 тис грн.

Кількість осіб - 120

Всього потреба в коштах на 2016 рік складає 209,6 тис. грн.


Передбачуваний контингент і сума нарахувань, з урахуванням поштового збору, з компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на кінець 2016 року відповідно становить 157 чоловік і 216,0 тис. грн.

Керуючий справами виконавчого апарату                                                                            

районної ради                                                                                                                 А.К. Демішева

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

21.12.2016 №7/11-

м. Волноваха

Про надання згоди на прийняття Євромодульного

приміщення «Медичний пункт» в спільну власність

територіальних громад сіл, селищ, міста, що

знаходиться в управлінні Волноваської районної ради

 Враховуючи рішення Волноваської міської ради від 15.11.2016 №6/81-1822 «Про передачу в спільну власність територіальних громад Волноваського району Євромодульного приміщення «Медичний пункт», керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Надати згоду на прийняття Євромодульного приміщення «Медичний пункт», розташованого за адресою: 85701, Донецька область, Волноваський район, с. Трудівське, вул. Волгоградська, в спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходиться в управлінні Волноваської районної ради.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації створити комісію з приймання-передачі Євромодульного приміщення «Медичний пункт».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ  

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 21.12.2016  №  7/11-

м.Волноваха

Про внесення змін і доповнень

до Програми економічного і

соціального розвитку

Волноваського району на 2016 рік

      Розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 02.12.2016 року №  01-23-1264, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, затвердженої рішенням  районної   ради від  23.12.2015 року № 7/2-22 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно з додатком 1.

2. Внести    доповнення   у   підрозділ 4.3. «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура»   розділу 4. «Сприяння соціальному розвитку та справедливості» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2015 року № 7/2-22 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 2.

3. Внести  доповнення у підрозділ 4.11. «Освіта» розділу 4. «Сприяння соціальному розвитку та справедливості» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2015 року № 7/2-22 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 3.

4. Внести    доповнення   у   підрозділ 4.13. «Фізичне виховання та спорт»   розділу 4. «Сприяння соціальному розвитку та справедливості» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2015 року № 7/2-22 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 4.

5. Внести  доповнення у підрозділ 7.1. «Податково-бюджетна діяльність» розділу 7. «Механізм реалізації програмних заходів» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2015 року № 7/2-22 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 5.

6.  Внести зміни у розділ 8. «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від  23.12.2015 року № 7/2-22 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно з додатком 6.

7. Внести зміни та доповнення до додатку 3 «Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2016 році» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, затвердженої рішенням   районної ради від  23.12.2015 року № 7/2-22 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно з додатком 7.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради. 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

ПРОЕКТ

Додаток 1

до рішення районної ради

                                                                                                                                від 21.12.2016 № 7/11-

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 28.09.2015 № 306 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація, районна військово-цивільна адміністрація;  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

Реалізація заходів, спрямованих забезпечення відновлення і розвитку інфраструктури і на цій основі поліпшення якості життя населення району.

6. Початок, закінчення виконання

 2016 рік

7. Етапи  виконання

-

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

1008361,8

69788,3

17171,4

62247,8

363235,2

495919,1

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівняних цінах 2010 року – на 0,5%, обсягу реалізації промислової продукції – на 0,8%,  фонду оплати праці – на  3,1%, середньомісячної заробітної плати – на 3,2% (складе 3210,0 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 1,9%, скорочення податкового боргу – на 0,8%, виконання заходів щодо соціального захисту населення.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна державна адміністрація, районна військово-цивільна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад. 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                     А.К. Демішева

 

                                                                                                            Додаток   2 

до рішення районної ради 

                                                                                                         від 21.12.2016 № 7/ 11-    

4.3. Житлово-комунальне господарство

та комунальна інфраструктура

Житлово-комунальне господарство відноситься до числа пріоритетних галузей господарчого комплексу.

Підприємства житлово-комунального господарства району забезпечують населення, підприємства та організації  необхідними житлово-комунальними послугами, що передбачає віднесення ЖКГ до галузі, розвиток якої є основою підвищення соціального та матеріального добробуту населення.

Актуальні проблеми:

-   розвиток нових форма господарювання в сфері обслуговування житлового фонду;

-   недостатність фінансування;

-   наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

-   необхідність реформування роботи підприємств житлово-комунального господарства.

Головна ціль – забезпечення населення, підприємств та організацій необхідними житлово-комунальними послугами, підвищення ефективності, надійності і якості послуг з одночасним зниженням нераціональних втрат матеріальних і трудових ресурсів.

Основні завдання на 2016 рік:

- розробка і провадження схем теплозабезпечення з використанням енергозберігаючих технологій;

- забезпечення залучення і використання інвестиційних коштів для розвитку мережі ЖКГ;

- забезпечення населення житлово-комунальними послугами високої якості, зменшення їх собівартості;

- реконструкція 3,0 км теплових мереж із застосуванням труб у поліуретановій ізоляції;

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  економія газу – 20,0 тис.м3/рік;

-  покращення роботи очисних споруд потужністю 1500 м3/на добу;

- створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями – облаштування елементами доступності 9-ти об’єктів.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету – 1497,864 тис.грн., районного бюджету – 1700,0 тис.грн., підприємств – 2550,4 тис.грн., інших джерел – 278050,1 тис.грн.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

і «Житлово-комунальне  господарство та комунальна інфраструктура”  на  2016 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заходи підтримки об’єктів комунальної власності

Водопостачання та водовідведення

1.Реконструкція насосної станції 2-го підйому, с. Мирне

 

2016-2018

Волноваське ВУВКГ КП „Компанія „Вода Донбасу”

4976,5

 

 

 

 

4976,5

покращення водопостачання населеного пункту

2. Реконструкція окислювального блоку №2 КОС м.Волноваха

2016

 

Волноваське ВУВКГ КП „Компанія „Вода Донбасу”

 

1100,0

 

 

 

 

1100,0

Покращення роботи очисних споруд
м. Волноваха потужністю 1500м.куб

на добу

3. Ремонт водопровідних мереж та підвищення якості водопостачання  Златоустівської сільської (6 населених пунктів)

2016

 

 

Златоустівська сільська рада

3984,0

-

-

-

-

3984,0

Покращення водопостачання населених пунктів району

4. Аварійне  водопостачання Волноваського району

2016-2017

Волноваська міська рада, Волноваське ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу»

252607,0

-

-

-

-

252607,0

Покращення водопостачання населених пунктів району

5. Реконструкція каналізаційної насосної станції смт.Ближнє Волноваського району

2016

Відділ капітального будівництва РДА, Рибінська сільська рада

7089,6

-

-

-

-

7089,6

Покращення екологічного стану населених пунктів району

 

6. Реконструкція  напірного колектору та каналізаційної станції I  та II підйому в с.Кіровське

2016

Відділ капітального будівництва РДА, Кіровська сільська рада

3283,0

-

-

-

-

3283,0

Покращення екологічного стану населених пунктів району

 

7. Капітальний ремонт вентиляції КНС с.Володимирівка

2016

Волноваське ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу»

135,5

-

-

-

135,5

-

Покращення умов праці робітників (охорони праці та безпеки)

8. Капітальний ремонт вентиляції КНС с.Новотроїцьке

2016

Волноваське ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу»

114,9

-

-

-

114,9

-

Покращення умов праці робітників (охорони праці та безпеки)

Разом водопостачання

х

х

273290,5

-

-

-

250,4

273040,1

х

Теплопостачання

1. Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб у пінополіуретановій ізоляції

II-III кв.

ВО „Волновахаміжрайтепломережа” ОКП „Донецьктеплокомуненерго”

2300,0

-

-

-

2300,0

-

заміна 3,0 км мереж, економія газу 20,0 тис.м3/рік

2. Реконструкція та модернізація котельні «кв.Северний» з закриттям котельні

№ 17»

2016

 

 

 

 

-//-

5010,0

-

-

-

-

5010,0

Зменшення потреб електроенергії – 70 тис. кВт/год в рік, зменшення потреб природного газу – 450 тис.м3/рік, зменшення потреб води – 2,250 тис.м3/рік

Разом теплопостачання

х

х

7310,0

-

-

-

2300,0

5010,0

х

Житлове господарство

1. Капітальний  ремонт житлового фонду

місцевих рад

II-III кв

Місцеві ради

300,0

-

-

300,0

-

-

Покращення умов життя мешканці

Разом  житлове господарство

х

х

300,0

-

-

300,0

-

-

х

Благоустрій населених пунктів

1. Ліквідація стихійних смітників  на території району

II-III кв.

Місцеві ради

200,0

-

-

200,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

2. Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів

 

II-IV кв.

Місцеві ради

85,0

-

-

85,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

3. Облаштування контейнерних майданчиків

2014

Новотроїцька селищна рада

55,0

-

-

55,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

4. Озеленення населених пунктів району

II-IV кв.

Місцеві ради

60,0

-

-

60,0

-

-

Покращення екологічного стану населеного пункту

5. Зовнішнє освітлення населених пунктів району

2016

Місцеві ради

1000,0

-

-

1000,0

-

-

Покращення умов життя мешканців району

6. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 220 В по вул.Лесі Українки м.Волноваха, Донецької області

Листопад-грудень 2016 року

Волноваська міська рада

358,27

358,27

-

-

-

-

-//-

7. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 220 В по вул.Кірова м.Волноваха, Донецької області

Листопад-грудень 2016 року

Волноваська міська рада

461,976

461,976

-

-

-

-

-//-

8. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 220 В по вул.Гвардійської Армії м.Волноваха, Донецької області

Листопад-грудень 2016 року

Волноваська міська рада

297,944

297,944

-

-

-

-

-//-

9. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 220 В по вул.Менделєєва м.Волноваха, Донецької області

Листопад-грудень 2016 року

Волноваська міська рада

379,674

379,674

-

-

-

-

-//-

Разом благоустрій

х

х

2897,864

1497,864

-

1400,0

-

-

х

Разом за розділом

х

х

283,798,4

1497,864

-

1700,0

2550,4

278050,1

х

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                    А.К. Демішева

                                                                                                            Додаток   3

до рішення районної ради

                                                                                                         від 21.12.2016 № 7/ 11-     

4.11. Освіта

В умовах високого динамізму розвитку освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість дитини, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Актуальними  в освіті залишаються проблеми:

-   укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, проведення в них відповідних ремонтів;

-    забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, адаптації її змісту до соціально орієнтованої ринкової економіки, прискорення розвитку освіти, її інтеграції в європейський освітній простір,

-   удосконалення механізмів управління,

-   оптимізація, прогнозування та рівномірне фінансування закладів освіти усіх типів,

-   здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Головна мета - визначення механізмів розвитку системи освіти району та створення умов рівного доступу до здобуття  якісної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, забезпечення вищого ґатунку освітніх послуг, високого рівня знань  і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей.  

Основні завдання на 2016 рік:

-   прискорення модернізації освітньої галузі Волноваського району, результатом якої стане досягнення сучасної якості освіти, адекватної запитам суспільства та соціально-економічним умовам;

-   забезпечення високої якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;

-   оснащення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладів сучасними засобами навчання, впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій;

-   пріоритетна підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;

-   покращення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів  з метою  організації навчального середовища;

-   підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

-   забезпечення гармонійного розвитку і функціонування української та російської мов, всебічної підтримки розвитку освіти національних спільнот , що  проживають на території Волноваського району;

-   забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо реалізації програмних заходів.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   охоплення дошкільним вихованням  60% дитячого населення, з них дітей 5-річного віку – 100% ;

-   забезпечення 100% безкоштовним підвозом дітей до місць навчання;

-   забезпечення 100% безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій;

-   100% підключення шкіл до мережі Інтернет;

-   забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 100%;

-   забезпечення матеріальної підтримки обдарованих та талановитих учнів.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів розвитку освіти  буде здійснюватися  за рахунок коштів державного бюджету в сумі 4783,963 тис.грн., районного бюджету - 11580,2 тис.грн.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Освіта»

 на 2016 рік

 

 

 

Зміст заходу

 

 

 

Термін виконання

 

 

 

Виконавець

Витрати на реалізацію тис.грн.

 

 

 

Очікуваний результат

 

 

Всього

У тому числі за рахунок коштів

дер-жав-ного

бюд-

жету

місцевих бюджетів

 

підпри-ємств

 

інших дже-

рел

обласного бюджету

районного бюджету

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Підключення до мережі Інтернет 5 шкіл

Протягом року

Відділ освіти

10,0

-

-

10,0

-

-

Створення єдиної інформаційної освітньої системи

2. Організація якісного безкоштовного харчування:

-          учнів 1-4 класів – 100% (10 грн. в день, охоплено 3005 учнів)

 

 

-          вихованці дошкільного відділення НВК (20 грн. в день, охоплено 96 дітей)

 

-          дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування шкіл району – (20 грн. в день, охоплено 151 учень)

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Відділ освіти, адміністрації шкіл

 

 

Відділ освіти, адміністрація шкіл

 

Відділ освіти, адміністрація шкіл

6231,4

 

5228,7

 

 

 

 

477,2

 

 

 

525,5

-

-

6231,4

 

5228,7

 

 

 

 

477,2

 

 

 

525,5

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Виконання Закону “Про охорону дитинства”:

Здійснення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів, детей- сиріт по школах і вихованців  Новотроїцької  школи - інтернат

Виконання  постанови КМУ від 22.11.2004 №1591

3.Виконання програми «Шкільний автобус»

Протягом року

Відділ освіти, адміністрація

1667,8

-

-

1667,8

-

-

Організація підвозу учнів  до місць навчання

4. Охорона праці

Протягом року

Відділ освіти, адміністрація

50,0

-

-

50,0

-

-

Виконання Закону України «Про охорону праці»

5. План проведення ремонтів:

 

5.1. Пролив опалювальної системи Волноваської ЗОШ № 1, м. Волноваха Волноваського району

 

5.2. Ремонт опалювальної системи Володимирівської ЗОШ №1, сел. Володимирівка Волноваського району

 

5.3. Ремонт сантехніки Волноваської ЗОШ № 3, м. Волноваха Волноваського району

 

5.4. Ремонт опалювальної системи Рівнопільської ЗОШ, с. Рівнопіль Волноваського району

 

5.5. Ремонт туалетів Волноваської ЗОШ №4, м. Волноваха Волноваського району

 

5.6. Ремонт туалетів та каналізаційної системи Степнянської ЗОШ, с.Степне Волноваського району

Протягом року

Відділ освіти, адміністрація

540,0

 

 

200,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

50,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

40,0

 

 

 

50,0

-

 

 

 

 

 

 

 

-

540,0

 

 

200,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

50,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

40,0

 

 

 

50,0

-

-

Підготовка шкіл до роботи в новому навчальному році

6. Доставка підручників

Протягом

року

Відділ освіти, адміністрація

80,0

-

-

80,0

-

-

Поліпшення якості навчання

7. Оздоровлення дітей

ІІ, ІІІ квартал

Відділ освіти

100,0

-

-

100,0

-

-

Згідно ст.24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

8. Реалізація  програми: «Обдаровані діти»:

- участь у обласних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах;

- виплата стипендій обдарованим дітям

- проведення районних заходів, змагань

Протягом року

Відділ освіти, адміністрація

18,6

 

3,0

 

15,0

 

0,6

-

-

18,6

 

3,0

 

15,0

 

0,6

-

-

Підтримка обдарованих дітей

9. Організація індивідуального навчання учнів (охоплено 211 дітей)

Протягом року

Відділ освіти, адміністрація

2574,8

 

-

-

2574,8

-

-

Забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних здібностей, стану здоров’я

10. Організація навчання за екстернатною  формою (охоплено 200 дітей)

Протягом року

Відділ освіти, адміністрація

272,6

 

-

-

272,6

-

-

Забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання

11. Організація дистанційної  форми навчання учнів (охоплено 10 дітей)

Протягом року

Відділ освіти, адміністрація

35,0

 

-

-

35,0

-

-

Забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти за дистанційною формою навчання

12. Капітальний ремонт будівлі дитячого садка № 2 по вул. Центральній, 15, м.Волноваха

(Постанова КМУ від 24.06.2016 № 395)

II півріччя 2016 року

Волноваська міська рада

734,047

734,047

-

-

-

-

Створення комфортних умов перебування дітей і персоналу

13.  Капітальний ремонт шиферного даху і будівлі Андріївської школи по пров. Шкільному, 1, смт. Андріївка

(Постанова КМУ від 24.06.2016 № 395)

II півріччя 2016 року

Відділ освіти

864,014

864,014

-

-

-

-

Створення комфортних умов перебування учнів і персоналу

14. Капітальний ремонт покрівлі дитячого садка с. Рибінське, вул. Старикова 40, Волноваський район, Донецької області

грудень

2016 року

Відділ освіти

1209,805

1209,805

-

-

-

-

Створення комфортних умов перебування дітей і персоналу

15. Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274

II півріччя грудень 2016 року

Відділ капітального будівництва РДА

1496,953

1496,953

-

-

-

-

Створення комфортних умов перебування учнів і персоналу

16. Капітальний ремонт зачатіївської ЗОШ, с.Зачатіївка

 

 

479,144

479,144

-

-

-

-

-//-

ВСЬОГО

х

х

16364,163

4783,963

-

11580,2

-

-

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

 

Додаток 4

до рішення районної ради

                                                                                                                          від 21.12.2016 № 7/11- 

4.13. Фізичне виховання та спорт

Головна мета - залучення широких верств населення до занять спортом,створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,  підвищення фізичних і функціональних можливостей  організму людини,  формування патріотичного  почуття щодо позиції держави у світовому просторі.

Актуальні проблеми:

- розвиток матеріально – спортивної бази;

- мотивація  участі різних верств населення у спортивно-масових заходах районного та обласного рівнів;

- залучення людей з обмеженими можливостями до занять фізичною культурою і спортом;

- впровадження національно-патріотичного виховання.

Основні завдання на 2016 рік:

- підтримка закладів фізичної культури, зокрема районної дитячо-юнацької спортивної школи;

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості до занять фізичною культурою і спортом. Призначення стипендій найкращім спортсменам району;

- організація дозвілля та психологічна підтримка людей з особливими потребами;

- дотримання у сфері фізичної культури і спорту принципів національно-патріотичного виховання.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

- оновлена та відремонтована спортивна база районної дитячо-юнацької спортивної школи;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних змаганнях та зростання конкурентної спроможності;

- створення оздоровчо-спортивної молодіжної організації з питання реабілітації інвалідів;

- збільшення інтересу молоді до військової служби у Збройних силах України.

Ресурсне забезпечення:

 Загальний обсяг витрат на реалізацію Програми складе  7157,234 тис.грн., в тому числі: 4256,234 – за рахунок державного бюджету, 2170,0 тис грн.  - коштів районного бюджету; 661,00 тис.грн. – за рахунок підприємств; 70,0  тис.грн.  - за рахунок коштів інших джерел (благодійної допомоги, спонсорства).

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми  по  розділу «Фізичне виховання та спорт» на 2016 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

держав-ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заходи розвитку

1. Капітальний ремонт

майданчика зі штучним покриттям  міста Волновахи

протягом року

міська рада

4,0

-

-

4,0

-

-

Підтримка спортивної бази району

2. Поточний ремонт

даху Волноваської РДЮСШ

протягом року

РВО, ДЮСШ

91,0

-

-

72,0

9,0

10,0

Ремонт даху ДЮСШ

3. Капітальний ремонт міні-футбольного поля у Волноваському ліцеї по вул.Гвардійській, 3, м.Волноваха

(постанова КМУ від 24.06.2016 № 395)

II півріччя 2016 року

 

 

 

РДА, Відділ освіти

500,0

500,0

-

-

-

-

Підтримка спортивної бази району

4.  Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров.Шляховому, 18, м.Волноваха

II півріччя 2016 року

 

 

РДА, Відділ освіти

2100,0

2000,0

-

100,0

-

-

Підтримка спортивної бази району

Разом

х

х

2595,0

2500,0

-

176,0

9,0

10,0

х

Інші заходи

5. Проведення та участь у спортивно-масових заходах

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РВО, РО ВФСТ «Колос»

118,0

-

-

73,0

15,0

30,0

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом

6. Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ).

протягом року

ДЮСШ, віділ у справах сім
’ї, молоді та спорту

35,0

-

-

35,0

-

-

Зменшення кількості захворюваності серед активної молоді

7. Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендії, винагороди)

протягом року

 Районна рада, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

7,0

-

-

7,0

-

-

Стимулювання кращих спортсменів

8. Придбання силових тренажерних майданчиків

II півріччя 2016 року

 

Місцеві ради

500,0

500,0

-

-

-

-

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом

9. Придбання дитячих спортивних комплексів для дитячих садків м.Волноваха

II півріччя 2016 року

Волноваська міська рада

140,0

140,0

-

-

-

-

Покращення умов фізичного розвитку дітей

10. Придбання дитячих майданчиків, м.Волноваха, с.Вільне, смт.Володимирівка

II півріччя 2016 року

 

Місцеві ради

800,0

800,0

-

-

-

-

Покращення умов фізичного розвитку дітей та проведення їх дозвілля

11. Придбання дитячих майданчиків смт. Донське Волноваського району, Донецької області

 

Грудень 2016 року

 

Донська селищна рада

116,234

116,234

-

-

-

-

-//-

12. Придбання дитячих майданчиків село Равнопіль Волноваського району, Донецької області

 

Грудень 2016

 

Рівнопільсь-ка сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

-//-

13. Придбання спортивного обладнання та інвентарю (окремо по організаціях)

протягом року

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

175,0

-

-

135,0

10,0

30,0

Покращення спортивної бази району

-    Волноваська міська рада

 

 

20,0

-

-

20,0

-

-

 

-    Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

 

115,0

-

-

115,0

-

-

 

-    Сільські та селищні ради

 

 

10,0

-

-

-

-

10,0

 

-    Підприємства

 

 

30,0

-

-

-

10,0

20,0

 

-    ДЮСШ

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Разом

х

х

2091,234

1756,234

-

250,0

25,0

60,0

х

Заходи щодо підтримки об’єктів комунальної власності

14. Утримання ДЮСШ

(окремо по кожній)

протягом року

Районна рада,відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ДЮСШ

1245,0

-

 

1245,0

 

 

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

15. Відкриття відділень в ДЮСШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Відкриття та утримання міських центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

протягом року

міська рада

119,0

 

 

119,0

 

 

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

17.Утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та “пристосованих приміщень”

 

протягом року

 

 

 

1007,0

 

 

380,0*

 

627,0

 

 

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

-Стадіон «Ілічовець – 1» (смт. Донське)

 

 

 

 

 

 

477,0

 

Залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом

- СОК «Локомотив»

(м. Волноваха)

 

 

 

 

 

 

70,0

 

 

- СК «Авангард»

-(смт. Володимирівка»)

 

 

 

 

 

380,0*

 

 

 

- СК «Ультра»

(м. Волноваха)

 

 

 

 

 

 

80,0

 

 

Разом

 

 

2371,0

 

 

1744,0

627,0

 

 

ВСЬОГО

х

х

7157,234

4256,234

-

2170,0

661,0

70,0

х

 

* місцевий бюджет селищної ради

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

 

Додаток  5

до рішення районної ради

                                                                                                                               від 21.12.2016 № 7/11-

7. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ

7.1. Податково-бюджетна діяльність

В районі здійснюють господарську діяльність близька 1133 суб’єктів господарювання – юридичних осіб і 2,2 тис. фізичних осіб-підприємців.

Основними галузями, в яких зайнята найбільша частина суб’єктів господарювання, є сільське господарство, промисловість, торгівля.

Актуальні проблеми:

 - недосконалість міжбюджетного регулювання з позиції досягнення узгодженості інтересів органів центральної влади та місцевого самоврядування в частині розподілу повноважень і закріплення фінансових ресурсів.

- недосконалість системи оподаткування, а саме: велика чисельність нормативних документів та невідповідність законів та підзаконних актів, які регулюють податкові відносини; нестабільність податкового законодавства;

Головна ціль – відновлення ефективного функціонування фінансової та податкової системи держави на території району; забезпечення  відповідно до чинного законодавства сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в повному обсязі, скорочення податкового боргу суб’єктів господарювання до бюджетів усіх рівнів; ефективне використання бюджетних коштів та забезпечення у повному обсязі фінансування видатків на виконання соціальних програм та першочергових заходів.

Основні завдання на 2016 рік:

-         здійснення суворого контролю за повнотою і правильністю сплати в установлені законодавством строки нарахованих платежів та вжиття заходів щодо забезпечення  надходжень доходів до місцевих бюджетів у затверджених обсягах;

-         вжиття заходів щодо підвищення платіжної дисципліни платників податків та мінімізації можливих збитків;

- реалізація   заходів,   спрямованих на роботу з підприємствами – боржниками, з метою виявлення можливостей погашення податкового боргу;

-         легалізація доходів працездатного населення району шляхом проведення моніторингу своєчасного оформлення найманих працівників та реєстрації трудових договорів на підприємствах району;

-         контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;

-     здійснення заходів по недопущенню виникнення на підприємствах, організаціях та установах району заборгованості по заробітній платі та податкам, зборам та іншими обов’язковим платежам.

-         збільшення податкових надходжень від використання майна, що знаходиться у власності територіальних громад міста, сіл і селищ.

Кількісні та  якісні критерії ефективності:

- доходи бюджету району збільшаться на 1,8%;

- податковий борг за податковими зобов’язаннями до бюджетів усіх рівнів складе  20120,0 тис.грн., або 99,2% до очікуваного в 2015 році, в тому числі до державного бюджету – 7650,0 тис.грн., до місцевого – 12470,0 тис.грн.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування буде здійснюватись за рахунок бюджетних коштів і коштів суб’єктів господарювання. 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Податково-бюджетна діяльність» на 2016 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Виконання заходів Програми покращення умов обслуговування  платників податків, збільшення  надходжень до державного та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2016 рік

IIпівріччя 2016 року

Волноваська об’єднана державна податкова інспекції ГУ ДФС у Донецькій області

300,0

-

-

300,0

-

-

Забезпечення збільшення  податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів

ВСЬОГО:

х

х

300,0

-

-

300,0

-

-

х

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                    А.К. Демішева

 

          Додаток 6
до рішення районної ради
від 21.12.2016 № 7/11
8. Фінансове забезпечення заходів
Програми економічного і соціального розвитку
 
Волноваського району   
   
на 2016 рік  
            тис.грн.  
Напрямки реалізації заходів
(розділи Програми)
Витрати на реалізацію кількість заходів
Всього у тому числі за рахунок коштів:  
державного
бюджету 
обласного
бюджету 
місцевих бюджетів кошти підприємств інші
 джерела
 
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА  РАЙОНУ 0,0            
Динаміка розвитку економіки та  соціальної сфери 0,0            
Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку  0,0            
ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2016 РІК 0,0            
СПРИЯННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РАЙОНІ 0,0            
Реальний сектор економіки  0,0            
3.1. Промисловий комплекс  20709,5       20709,5   4
3.2. Агропромисловий комплекс 304285,0 8800,0     295485,0   19
3.3. Енергозабезпечення та енергоефективність 59772,5     19802,2 5852,3 34118,0 21
3.4. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури ** 198837,1 47558,467 17021,37 7175,54 34440,0 92641,72 20
3.5. Сфера послуг 24,0       24,0   5
Забезпечення ринкових перетворень 0,0            
3.6. Дерегуляція й розвиток підприємницького середовища 127,0     127,0     5
3.7. Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів 6496,4     6231,4 265,0   8
4. ПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ               
Відновлення та забезпечення функціонування інфраструктури               
4.1. Дорожньо-транспортний комплекс 11361,5     403,1 1500,0 9458,4 5
4.2. Житлове будівництво 70384,0 2000,0   7078,4   61305,6  
4.3. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура 283798,4 1497,86   1700,0 2550,4 278050,1 20
Забезпечення соціальної захищеності населення              
4.4. Демографічна ситуація 0,0           0
4.5. Ринок праці та зайнятість населення 0,0           3
4.6. Доходи населення та заробітна плата 0,0           5
4.7. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 0,0           2
4.8. Соціальний захист населення 211,1     211,1     11
4.9. Підтримка сім'ї, дітей та молоді 738,0   150,0 424,0 59,0 105,0 10
4.10. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 0,0           9
Надання соціальних послуг               
4.11. Освіта 16364,2 4783,963   11580,2     16
4.12. Охорона здоров'я 3335,7 1208,0   2112,7   15,0 23
4.13. Фізичне виховання та спорт 6841,0 3940,0   2170,0 661,0 70,0 17
4.14. Культура 917,3     894,3   23,0 25
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО не території району              
4.15. Підтримка внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих в результаті проведення бойових дій  5,0     5,0     4
5. РОЗБУДОВА СЕРЕДОВИЩА, БЕЗПЕЧНОГО ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ              
5.1. Охорона навколишнього природного середовища 20147,7     270,0 152,0 19725,7 15
5.2. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку 950,0     950,0     6
5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 225,5     225,5     3
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  0,0            
6.1. Формування спроможних територіальних громад 0,0           0
6.2.Впровадження заходів територіального планування 80,0     60   20 4
6.3. Розвиток земельних відносин 2389,0     465,3 1537 386,7 7
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ 0,0            
7.1. Податково-бюджетна діяльність 300,0     300,0     1
7.2. Розвиток громадянського суспільства 5,0     5,0     3
7.3.Закупівля товарів для потреб району 0,0           0
7.4. Організаційне забезпечення виконання Програми 57,0     57,0     2
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 0,0            
ВСЬОГО 1008361,8 69788,3 17171,4 62247,8 363235,2 495919,1 273
* *- із змінами, внесеними рішенням районної ради від 15.06.2016 № 7/6-117  
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                          А.К. Демішева

 

 

                                                                                                   Додаток 7

                                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                                                               від 21.12. 2016 №7/11-                                              

Додаток 3

Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2016 році

 

№ п/п

Назва програми, замовник

Термін виконаня

Коли та яким документом  затверджена

2015 рік (очікуване виконання)

2016 рік (прогноз)

 

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі

Загальний обсяг

фінансуван-ня

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюд-жет

місцевий бюджет

інші

джерела

 

Регіональні програми в галузі освіти

   

1

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2011 – 2016 роки,

Відділ освіти Волноваської РДА**

2011-2016

Рішення районної ради від 30.03.2016

№ 7/5-103,   15.06.2016 №7/6-133)

14,10

 

 

14,10

 

-

 

193,19

 

-

 

193,19

 

-

Виплати стипендій переможцям та учасникам обласних олімпіад,  випускникам загальноосвітніх шкіл, які отримали медалі

2

Районна програма матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2016 рік

Відділ освіти, Волноваської РДА**

2016

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-53 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-77, 30.03.2016 №7/5-104, 15.06.2016 №7/6-129)

-

-

-

-

22617,529

-

22617,529

-

Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів

3

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2016 рік,

Відділ освіти Волноваської РДА**

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-54 із змінами, внесеними 30.03.2016 №7/5-105, 15.06.2016 №7/6 -130, 17.08.2016

№ 7/8-163, 28.09.2016

№ 7/9-196, 02.11.2016

№ 7/10-219

-

-

-

-

1402,510

-

1402,510

-

Покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів

4

Районна цільова програма "Шкільний автобус",

Відділ освіти Волноваської РДА**

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-30

-

-

-

-

367,70

-

367,70

-

Забезпечення підвозу учнів і вчителів до місць навчання

5

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району ,

Відділ освіти Волноваської РДА**

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-29, 15.06.2016 №7/6 -132

-

-

-

-

4445,40

-

4445,40

-

Забезпечення харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії

 

Всього:

х

х

14,1

-

14,1

-

29026,329

-

29026,329

-

х

 

Регіональні програми в галузі земельних відносин

1

Програма розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2011-2015 роки,

Відділ Держгеокадастра у Волноваському раойні

2011-2015

Рішення

Волноваської районної ради від 30.12.2010 №VI/3-75

1962,60

 

1746,40

216,20

-

-

-

-

-

2

Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки,

Відділ Держгеокадастру

у Волноваському районі**

2016-2020

Рішення

Волноваської районної ради від 24.02.2016 №7/4-80

-

-

-

-

536,00

-

536,00

-

-

 

Всього:

х

х

1962,60

 

1746,40

216,20

536,00

-

536,00

-

х

 

Регіональні програми в галузі охорони здоровя

1

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в Волноваському районі на 2013-2016 роки

КУОЗ «Волноваський РЦПМСД»

2016

Рішення Волноваської районної ради від 30.12.2010 VI/3-769, із змінами, внесеними  17.08.2016 

№ 7/8-171

148,00

5,10

127,90

15,00

117,9

-

102,9

15,00

х

2.

Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік,

КУОЗ «Волноваський РЦПМСД» **

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-36 із змінами, внесеними 13.01.2016

№ 7/3-57, 24.02.2016

№ 7/4-79, 30.03.2016

№ 7/5-91, 15.06.2016 №7/6-127, 17.08.2016

№ 7/8-170, 28.09.2016

№ 7/9-187, 02.11.2016

№ 7/10-220

-

-

-

-

6989,9

-

6989,9

-

-

3.

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік,

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»**

 

Рішення районної ради від  30.03.2016 № 7/5-93

-

-

-

-

200,00

-

200,00

-

-

4.

Програма  покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік ,

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»**

 

 Рішення районної ради від15.06.2016 № 7/6 -124, 02.11.2016

№ 7/10-226

 

 

 

 

1550,0

-

1550,00

 

-

5.

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік ,

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»**

 

 Рішення районної ради від15.06.2016 № 7/6 -123,  із змінами, внесеними 28.09.2016

№ 7/9-197, 02.11.2016

№ 7/10-225

-

-

-

-

1596,0

-

1596,00

-

-

 

Всього:

х

х

148,00

5,10

127,90

15,00

104453,8

-

10438,8

15,0

х

 

Регіональні програми в галузі фізичного виховання

1

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі на 2013-2016 роки,

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА**

2013-2016

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-279 із змінами

23.12.2015

№ 7/2-27,

13.01.2016

 № 7/3-52, 30.03.2016

№ 7/5-94,

17.08.2016

№ 7/8-173, 28.09.2016

№ 7/9-191

3030,00

-

2160,00

870,00

846,51

-

846,51

-

Розвиток фізичної культури і спорту в районі, формування здорового способу життя у населення

 

Всього:

х

х

3030,00

-

2160,00

870,00

846,51

-

846,51

-

х

Регіональні програми в галузі підтримки молоді

1.

Програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення» на 2013-2016 роки,

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА**

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-26

-

-

-

-

274,00

-

274,00

-

-

 

Всього**:

х

х

-

-

-

-

274,00

-

274,00

-

х

Регіональні програми в галузі культури

1.

Районна програма проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік,

Відділ культури і туризму РДА**

 

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-34

-

-

-

-

129,0

-

129,00

-

-

2.

Районна програма розвитку закладів культури Волноваського району на 2016 рік,

Відділ культури і туризму РДА **

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016

№ 7/3-55 із змінами, внесеними 30.03.2016 № 7-5-95

-

-

-

-

3710,80

-

3710,8

-

-

3.

Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2016 –2017рр.,

 Відділ культури і туризму РДА **

 

Рішення районної ради від15.06.2016 № 7/6 -122

 

 

 

 

6,00

 

6,00

 

 

4.

Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки**

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-28

-

-

-

-

140,00

-

140,00

-

-

 

Всього**:

х

х

-

-

-

-

3985,8

-

3985,8

-

х

 

Регіональні програми в галузі соціального захисту населення

1

Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 30-ї річниці Чорно-бильської катастрофи,

УСЗН Волноваської РДА

Протя-гом року

Рішення районної ради від 23.12.2015  № 7/2-23

17,90

-

17,90

-

50,00

-

50,00

-

-

2

Програма з призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років,

УСЗН Волноваської РДА**

Протягом року

Рішення районної ради від 23.12.2015  № 7/2-24

6,40

-

6,40

-

11,00

-

11,00

-

Підтримка людей похилого віку

3

Програма фінансування компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік,

УСЗН Волноваської РДА**

Протягом року

Рішення районної ради від 23.12.2015  № 7/2-25, 02.11.2016

№ 7/10-217,  21.12.2016

№ 7/11-

203,30

-

203,30

-

215,964

-

215,964

-

-

4.

Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки,

УСЗН Волноваської РДА**

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-75

-

-

-

-

100,00

-

100,00

-

-

5.

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік,

УСЗН Волноваської РДА**

2016 рік

рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-37, 15.06.2016

№ 7/6-128

-

-

-

-

249,0

-

249,0

-

-

6.

Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії ЛНА на ЧАЄС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2016 році

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

рішення районної ради від 02.11.2016  № 7/10-211

-

-

-

-

20,0

-

20,0

-

-

7.

Програма фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2016 рік

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

рішення районної ради від 02.11.2016  № 7/10-213

-

-

-

-

187,250

-

187,250

-

-

8.

Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2016 році

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

рішення районної ради від 02.11.2016  № 7/10-214

-

-

-

-

11,173

-

11,173

-

-

9.

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2016 році

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

рішення районної ради від 02.11.2016  № 7/10-216

-

-

-

-

523,850

-

523,850

-

-

10.

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2016 році

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

рішення районної ради від 02.11.2016  № 7/10-212

-

-

-

-

717,200

-

717,200

-

-

11.

Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік

2016 рік

рішення районної ради від 02.11.2016  № 7/10-224

-

-

-

-

233,1

-

233,1

-

-

12.

Програма покращення умов роботи соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2016 році

2016 рік

рішення районної ради від 02.11.2016  № 7/10-215

-

-

-

-

145,5

-

145,5

-

-

 

Всього:

х

х

227,60

-

227,60

-

2464,037

-

2464,037

-

-

 

Інші

1.

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік,

Волноваська райдержадміністрація**

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-32

-

-

-

-

250,00

-

250,00

-

-

2.

Програма надання фінансової підтримки ДКП "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік,

Газета «Наше слово»,

Волноваська районна рада**

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-33, 15.06.2016

№ 7/6-

-

-

-

-

150,0 0

-

150,00

-

-

3.

Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік,

Волноваська районна рада**

 

 

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-45 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-81

-

-

-

-

1105,512

-

1105,512

-

-

4.

Програма капітального ремонту нежитлової будівлі по вул.Гагаріна, 36 на 2016 рік,

Волноваська районна рада***

 

Рішення районної ради від 30.03.2016

№ 7/5-106

-

-

-

-

146,00

-

146,00

-

-

5.

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» **

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-74, із змінами, внесеними 15.06.2016

№ 7/6-125

-

-

-

-

5,00

-

5,00

-

-

6.

Програма «Правопорядок – 2016»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-73

-

-

-

-

950,00

-

950,00

-

Забезпечення правопорядку на території Волноваського району

7.

 Програма безпеки дорожнього руху на території Волноваського району на 2013 – 2016 роки**

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 № 7/5-88

-

-

-

-

43,13

-

43,13

-

-

8.

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік,

Волноваська райдержадміністрація**

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 № 7/5-107,

із змінами, внесеними 02.11.2016

№ 7/10-221

-

-

-

-

400,00

-

400,00

-

Забезпечення безпечних умов проживання мешканців району та ВПО

9.

Програма покращення умов обслуговування  платників податків, збільшення  надходжень до державного та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2016 рік**

2016 рік

рішення районої ради від 15.06.2016 №7/6-121

-

-

-

-

300,0

 

300,0

-

Забезпечення збільшення  податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів

10.

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація**

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-167

-

-

-

-

127,0

-

127,0

-

Забезпечення безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та підвищення рівня ефективності роботи в галузі державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу в районі

11.

Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік,

Управління економіки РДА

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-160

-

-

-

-

28,5

-

28,5

-

Забезпечення своєчасного виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік, здійснення всебічного аналізу та моніторингу ефективності її реалізації на території району.

12.

Програма інформатизації Волноваського району на 2016-3017 роки,

Волноваська райдержадміністрація**

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-168

-

-

-

-

28,5

-

28,5

-

Підвищення ефективності вирішення завдань соціально-економічного розвитку району

13.

Районна програма «Стабілізація і безпека – 2016»

2016 рік

рішення районої ради від 28.09.2016 №7/9-198

-

-

-

-

200,0

-

200,0

-

-

 

Всього**:

х

х

-

-

-

-

3733,642

-

3733,642

-

-

 

Разом по району**:

х

х

5382,3

5,1

4276,0

1101,2

51320,118

-

51305,118

15,0

 


Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                               А.К. Демішева

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2016 №7/11-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до Положення

Комунального підприємства «Волноваське

районне госпрозрахункове проектно – виробниче

архітектурно – планувальне бюро»

         Розглянувши лист Комунального підприємства «Волноваське районне госпрозрахункове проектно – виробниче архітектурно – планувальне бюро»  від 02.12.2016 № 02/12, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Положення Комунального підприємства «Волноваське районне госпрозрахункове проектно – виробниче архітектурно – планувальне бюро», виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

2. Доручити виконуючому обов’язки начальника комунального підприємства «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» (Малюгін) зареєструвати зміни у встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ  

Додаток

до рішення районної ради

21.12.2016 №7/11-

ПОЛОЖЕННЯ

Комунального підприємства «ВОЛНОВАСЬКЕ РАЙОННЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО»

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комунальне підприємство «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» (надалі - Бюро) є юридичною особою і діє на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку і штамп із найменуванням підприємства. Бюро наділено майновими правами і зобов'язаннями, забезпечує захист своїх прав і інтересів у судах.

1.2. Підприємство створене на базі Волноваської районної ради, якій і підпорядковується. Власником (Засновником) Підприємства є Волноваськарайонна рада.

Місцезнаходження Волноваськоїрайонної ради: 85700 м. Волноваха, вул. 1 Травня, 1, Код ЄДРПОУ 24162612.

1.3. Повне найменування Бюро українською мовою: Комунальне підприємство «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».

 Скорочене найменування Бюро українською мовою: КП «Волноваське АПБ».

 1.4 Місцезнаходження Бюро: 85700, Україна, Донецька область м. Волноваха, вул. 1 Травня, 1.

                                                                      2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БЮРО

2.1.Бюро є юридичною особою і здійснює свою діяльність на основі права господарського відання і самофінансування.

2.2.Бюро має право від свого імені укладати договори, набувати майнові права і нести обов'язки, виступати позивачем або відповідачем в суді.

2.3.Бюро має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку, бланк зі своїми реквізитами.

2.4.Бюро у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Господарським та Цивільним кодексами України, наказами Держбуду, розпорядженнями голови Волноваської районної ради, а також цим Статутом.

                                                                      3. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.Види діяльності бюро:

- діяльність у сфері архітектури;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

 - обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж, визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об’єктах;

- інжинірингова діяльність у сфері будівництва (надання послуг інженерного та технічного характеру, проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів і торгів, укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом об’єкта архітектури та консультації економічного, фінансового або іншого характеру);

- виконання функцій замовника, згідно делегованих повноважень, на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, виготовлення проектно-кошторисної документації;

 - здійснення технічного нагляду і контролю по благоустрою, поточному і капітальному ремонту, реконструкції, реставрації та будівництву об’єктів архітектури та господарюючих суб’єктів незалежно від форми власності на договірних умовах;

 - виготовлення та погодження дефектних актів та кошторисів на ремонтні роботи;

- контроль за дотримання виконавцями технологічних процесів під час будівельної діяльності та достовірністю застосованих виконавцями розцінок і ненормованих витрат;

 - забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу виконання завдань по проектуванню, будівництву нових, реконструкції, капітальному та поточному ремонту існуючих об’єктів житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, транспорту, торгівлі, громадського харчування, культурно-побутового та іншого призначення та ефективне використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

         - організація будівництва будівель;

         - будівництво житлових і нежитлових будівель;

         - будівництво доріг;

         - будівництво комунікацій;

         - будівництво інших споруд;

         - знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;

         - електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;

         - роботи із завершення будівництва;

         - інші спеціалізовані будівельні роботи;

- надання методичної та консультативної допомоги підприємствам і організаціям усіх форм власності в межах своїх повноважень;

- проектні роботи та виготовлення кошторисної документації на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію тощо, в тому числі по замовленню населення;

- проведення експертної оцінки об’єктів у матеріальній формі, цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, машин та обладнання;

- розроблення проектів та проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам’яток;

 - виконання геологічних, топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;

- надання методично-консультативну допомогу громадянам і іншим суб'єктам містобудування у підготовці документів з питань забудови, що вимагають узгодження та затвердження у встановленому законодавством порядку;

- виконання інших видів робіт і послуг, що здійснюють керування містобудівним процесом, комплектність забудови і благоустрою населених пунктів з обліком дійсних архітектурних і містобудівних вимог

3.2. При виконанні робіт, зв'язаних з іншими видами діяльності, що вимагають наявність ліцензії, ці роботи можуть виконаються при її наявності, отриманої у встановленому порядку.

3.3.Бюро виконує види робіт перераховані в п. 3.1 на договірній основі. 

                                                                      4.  КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

4.1.Бюро очолює начальник, який призначається розпорядженням голови районної ради. При призначенні директора Підприємства голова районної ради укладає з ним контракт, у якому визначаються права, терміни найму, обов'язки та відповідальність директора перед власником і трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення.

4.2.Працівники Бюро призначаються на роботу і звільняються начальником Бюро, відповідно до діючого трудового законодавства України.

4.3.Бюро самостійно встановлює структуру керування, штати.

4.4. Начальник Бюро приймає рішення про підвищення або зниження посадових окладів, підвищення або зниження з посади.

4.5.Начальник Бюро самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, які віднесені до компетенції трудового колективу.

4.6.Трудовий колектив складають усі громадяни, прийняті на роботу згідно зі штатним розкладом, які приймають участь у діяльності Бюро.

4.7.Трудовий колектив розглядає і вносить пропозиції про внесення змін у Положення.

4.8.Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу, на основі сполучення принципу врахування інтересів трудового колективу, закріплених у колективному договорі.

4.9.Колективним договором регулюються виробничі і трудові відносини, питання охорони праці, соціального розвитку колективу.

4.10.Бюро згідно законодавства забезпечує для всіх працівників безпечні і нешкідливі умови праці.

4.11.Члени трудового колективу Бюро підлягають обов'язковому соціальному страхуванню.

4.12.Бюро в процесі виконання покладених на нього задач взаємодіє безпосередньо з відділами Волноваської районної державної адміністрації, Волноваської районної ради, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

                                            5. МАЙНО І ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1.Майно підприємства складають основні фонди й обігові кошти, а також цінності, вартість яких відбивається на самостійному балансі Підприємства.

5.2.Джерелом формування майна є:

5.3. Грошові і матеріальні внески;

- доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності Підприємства;

- доходи, отримані від орендної плати;

- придбане майно інших підприємств, організацій;

- безоплатні і благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

 5.2.Основним показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Прибуток, за винятком матеріальних витрат і виконання зобов'язань перед бюджетом залишається в розпорядженні підприємства і розподіляється самостійно.

 5.3.За рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Бюро, можуть формуватися фонди по затвердженим підприємством нормативами

            - фонд розвитку

            - фонд винагород

            - фонд страхування та інше

5.4. Бюро має право надавати та продавати іншим підприємствам, організаціям, установам і суб'єктам підприємницької діяльності, обмінювати, здавати у оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування закріплені за ним будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину й інші матеріальні цінності, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Волноваського району, а також списувати їх з балансу тільки з дозволу Волноваської районної ради.

5.5. Бюро має право без узгодження з Волноваською районною радою списувати з балансу, відчужувати на користь інших підприємств, організацій, установ, суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб; обмінювати, здавати у оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування, належне йому майно, придбане за власні кошти.

5.6. Бюро в праві користуватися банківськими кредитами на комерційній і договірній основі.

                                                                   6.   УТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮРО

6.1. Фінансові ресурси Бюро формуються за рахунок виторгу від реалізації продукції, робіт, послуг, кредитів, платежів від орендарів і інших ресурсів.

6.2.З виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг), та інших надходжень відшкодовуються матеріальні та прирівняні до них витрати, вносяться податки й інші обов'язкові платежі в бюджет, витрати на оплату праці.

6.3.Засоби Бюро, що залишилися в його розпорядженні після повного розрахунку з бюджетом, кредиторами і виконавцями робіт, так само як і матеріальні цінності, придбані на ці засоби, перерозподілу і вилученню не підлягають.

6.4.Бюро самостійно визначає фонди, систему і розміри оплати праці своїх працівників. Рівень оплати праці, у тому числі надбавки і доплати встановлюються начальником Бюро відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Кошти Бюро використовуються на реконструкцію і модернізацію, технічне переустаткування діючих об'єктів, фінансування й інші виробничі і соціальні витрати, включаючи матеріальну допомогу штатним працівникам Бюро, часткову чи повну компенсацію вартості придбання путівок, житла й інших нестатків, також на благодійні цілі.

6.6.Усі розрахунки Бюро, включаючи виплату заробітної плати, проводяться в календарній послідовності надходження розрахункових документів (настання термінів платежів), визначені колективним договором з урахуванням діючого законодавства.

6.7.Перерахування чи видача коштів по рахунках Бюро здійснюється за розпорядженням начальника Бюро.

                                                                      7.  ПЛАТЕЖІ В БЮДЖЕТ

7.1.Бюро своєчасно й у повному обсязі вносить до бюджету усі податки і збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством.

7.2.Начальник несе персональну відповідальність за своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом.

                                                                        8.  ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ

 8.1.Бюро здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому законодавством порядку і несе відповідальність за її достовірність.

 

                                                                   9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1.Для виконання виробничих завдань, підвищення якості та ефективності проектних рішень, бюро має технологічне устаткування, отримує або орендує автотранспорт, приміщення.

                                                                    10.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО

10.Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Бюро здійснюється з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника.

10.2.Бюро ліквідується також у випадках:

- визнання його банкрутом;

- ухвалення рішення про заборону діяльності Бюро через невиконання умов, установлених законодавством, і якщо в передбачений рішенням власника термін не забезпечене дотримання цих умов чи не змінений вид діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про створення Бюро;

- з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

10.3.Бюро вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.4. У випадку злиття Бюро з іншим підприємством усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до підприємства, що виникло в результаті злиття. При приєднанні Бюро до іншого підприємства до останнього переходять усі майнові права й обов'язки Бюро.

10.5. При перетворенні Бюро в інше підприємство до новоствореного підприємства переходять усі майнові права й обов'язки колишнього підприємства.

10.6.Ліквідація Бюро здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною Власником - Волноваською районною радою. У випадку визнання Бюро банкрутом його ліквідація проводиться відповідно до ліквідаційної процедури, передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом". 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева 

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

21.12.2016 № 7/11-

м.Волноваха

Про затвердження

Програми фінансування

компенсації фізичним особам, які

надають соціальні послуги на 2017 рік

         З метою забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, згідно листа Волноваської районної державної адміністрації від 02.12.2016  №01-23-1251 , керуючись пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про соціальні послуги», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням та виконанням Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

                      21.12.2016 №7/11-        


ПРОГРАМА
 

ФІНАНСУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ,

НА 2017 РІК

1. Загальні положення.

Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на 2017 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання соціальних послуг особам, які знаходяться у важких життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

В даний час у Волноваському районі проживає більш 5581 інвалідів всіх категорій, у тому числі:

  •  інваліди I групи - 437 інвалідів;
  •  інваліди II групи - 1879 інвалідів ;
  •  інваліди III групи - 3265 інвалідів;

Волноваським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів і самотніх непрацездатних громадян обслуговуються більше 2540 осіб.

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 затверджений «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги».

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Розміри компенсації за надання соціальних послуг у 2017 році:

Розмір прожиткового мінімуму

з 01 січня

15 %

10 %

7 %

Для працездатних – 1600 грн.

240,00 грн.

160,00 грн.

112,00 грн.

Для непрацездатних – 1247 грн.

187,05 грн.

124,70 грн.

87,29 грн.

 

з 01 травня

Для працездатних – 1684 грн.

252,60 грн.

168,40 грн.

117,88 грн.

Для непрацездатних – 1312 грн.

196,80 грн.

131,20 грн.

91,84 грн.

 

з 01 грудня

Для працездатних – 1762 грн.

264,30 грн.

176,20 грн.

123,34 грн.

Для непрацездатних – 1373 грн.

205,95 грн.

137,30 грн.

96,11 грн.

2. Мета Програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами. 

 3.Завдання Програми 

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

                     4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення проводить виплату компенсації за надання соціальних послуг інвалідам 1,2,3 груп, хворим і особам, яким виповнилося 80 і більше років.

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету згідно таблиці:

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

101,1 тис. грн.:         40 осіб                                

15% - 249,38 грн. х 22 осіб х 12 місяців  = 65,9 тис. грн.

10%-  166,25 грн. х 17 особу х 12 місяців = 33,9 тис. грн.

7% -    116,38 грн. х 1 особу х 12 місяців = 1,4 тис. грн. 

 

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

171,7 тис. грн.:         85 осіб                                

15% - 194,31 грн. х 52 осіб х 12 місяців  = 121,3 тис. грн.

10%-  129,54 грн. х 31 особу х 12 місяців = 48,2 тис. грн..

7% -    90,68 грн. х 2 особу х 12 місяців = 2,2 тис. грн.. 

Витрати на поштовий збір – 0,2 тис грн.

Кіл-сть осіб - 125

Всього потреба в коштах  на 2017 рік складає 273,0 тис. грн.


Передбачуваний контингент і сума нарахувань, з урахуванням поштового збору, з компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на кінець 2017 року відповідно становить 125 чоловік і 273,0 тис. грн.

                                                                             5. Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи соціального обслуговування населення з урахуванням індивідуальних життєвих потреб людей, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм якість життя.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                А.К. Демішева

__________________________________________________________________________________________________________________________________________      

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

21.12.2016  №7/11-

м.Волноваха

Про внесення змін у список присяжних

Волноваського районного суду

Донецької області

         Розглянувши заяву присяжного Волноваського районного суду Донецької області Литвина П.А., керуючись статтею 62  Закону України  «Про судоустрій та статус суддів», статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни у пункт 11 списку присяжних Волноваського районного суду Донецької області, затверджений рішенням районної ради від 07.05.2015 №6/31-536, виклавши його  у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, прав та свобод громадян (Овчинніков).

Голова районної  ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                           Додаток

до рішення районної ради

                                                                           21.12.2016 №7/11-  

С П И С О К

присяжних Волноваського районного суду Донецької області 

з/п

П.І.Б.

народного засідателя

Рік народження

Займана посада

Домашня адреса, телефон

11

Абрамова Ліана Вікторівна

1973

Бібліотекар Центральної районної бібліотеки

м.Волноваха, пров. Бабушкіна, буд.3

0990318131

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                               А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

21.12.2016 №7/11-

м.Волноваха

Про структуру, чисельність  та видатки

на утримання  районного Трудового архіву

при районній раді на 2017 рік

         Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити структуру і чисельність районного Трудового архіву при районній раді в кількості  4 одиниці з 1 січня 2017 року, згідно з додатком 1.

2Затвердити  кошторисна утримання районного Трудового архіву при районній  раді  на 2017 рік за КТКВК  250404 «Інші видатки (Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017 рік)» у сумі 270000 гривень, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Голова районної  ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 1

до рішення  районної ради

21.12.2016 №7/11-     


СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ

районного Трудового архіву при районній раді на 2017 рік

Директор

1

Головний зберігач фондів

1

Архівіст 1 категорії

1

Прибиральник службових приміщень і територій

1

Усього:

4 одиниці


Керуючий справами 
виконавчого апарату

районної ради                                                                                               А.К.ДЕМІШЕВА                   

 

Додаток 2

до рішення районної ради

21.12.2016 №7/11-     

                                                                                            

КОШТОРИС

видатків районного Трудового архіву

при районній раді на 2017 рік

КТКВК

Назва видатків за економічною класифікацією та класифікацією кредитування

КЕКВ

Затверджено  на 2017 рік

250404

«Інші видатки (Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017 рік)»

Видатки споживання - разом,

з них:

 

270000

оплата праці працівників бюджетних установ

2111

173474

нарахування на оплату праці

2120

38164

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

54827

інші поточні видатки

5000

3535

 

усього:

 

270000


Керуючий справами 
виконавчого апарату

районної ради                                                                                              А.К.ДЕМІШЕВА      

_________________________________________________________________________________________________________________________             

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

21.12.2016 №7/11-

м.Волноваха

Про внесення доповнень до Положення про порядок

призначення на посаду та звільнення

з посади керівників комунальних підприємств,

установ, організацій спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міста,

що знаходяться в управлінні районної ради,

укладання та розірвання з ними контрактів

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести доповнення Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходяться в управлінні районної ради, укладання та розірвання з ними контрактів,  затвердженого рішенням районної ради від 26.02.2010 №V/28-396, виклавши пункт 1.1. розділу 1 в наступній редакції:

«1.1. Действие Положения распространяется на руководителей коммунальных предприятий, организаций и учреждений общей собственности территориальных громад сел, поселков, города, находящейся в управлении Волновасхкого районного совета, кроме руководителей коммунальных учреждений культуры».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту (Близнюк), з питань з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                                                            В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

_________________________________________________________________________________________________________________________