ДЛЯ 21 СЕСІЇ 2 ЧАСТИНА

                    ПРОЕКТ                     

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

16.05.2018  № 7/21-

м. Волноваха

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за  1 квартал 2018 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2018 року за доходами в сумі 237740365 грн., в тому числі загального фонду – 233719276  грн., спеціального – 4021089 грн. та видатками в сумі 222822576 грн., в тому числі  загального фонду - 215166553грн., спеціального фонду - 7656023грн., згідно з додатком.

2. Оприлюднити у газеті «Наше слово» звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2018 року відповідно до чинного законодавства.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради

«Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 1 квартал 2018 року»

Проект рішення підготовлено відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проект рішення передбачає затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року, який характеризується наступним:

За підсумками І кварталу 2018 року до районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 237740,4 тис.грн., у тому числі:

- до загального фонду надійшло 233719,3 тис.грн. або 97,4 % до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел  у таблиці 1);

- до спеціального фонду – 4021,1 тис.грн. або 45,9 % до планових річних призначень.

До загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 45969,5 тис.грн. або 129,3 % планових призначень звітного періоду, тобто понадпланові надходження склали 29,3 % або 10423,0 тис.грн. (таблиця 1). Виконання до річного звіту у порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися у1,4 рази або на 13871,4тис.грн.

Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 45802,1 тис.грн. або 129,3% до планових призначень звітного періоду (таблиця 1). У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися  на 43,8 % або на 13959,0 тис.грн. за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати до 3723 грн., заробітної плати працівникам бюджетних установ та на бюджетоутворюючих підприємствах району.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 7,7 тис.грн. або 23,2 % до плану звітного періоду. У порівнянні з фактом 2017 року надходження зменшилися у 4,2 рази або на 25,0 тис.грн. за рахунок зменшення прибутку по ДКП «Редакція газети «Наше слово» на 25,5 тис.грн.

Уточнені планові призначення звітного періоду по надходженню частини чистого прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що вилучається до районного бюджету, заплановано у сумі 0,2 тис.грн., фактичні надходження  склали 0,3 тис.грн. або у 1,5 рази більше плану звітного періоду. У відповідному періоді минулого року ці кошти не надходили.

Надходження від орендної плати за користування майном, що знаходиться у комунальній власності, склало 5,6 тис.грн. або 135,5 % до  плану звітного періоду, до факту 2017 року відбулося збільшення на 33,3 % або на 1,4 тис.грн.

До бюджету надійшло 16,8 тис.грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що склало 132,4 % до планових річних призначень, до показника минулого року надходження збільшилися на 6,5 % або на 6,5 тис.грн. 

Надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень склали 80,0 тис.грн. або 123,6 % до плану року, до показника минулого року надходження збільшилися вдвічі або на 39,9 тис.грн.

Інші надходження склали 57,1 тис.грн., в тому числі: від повернення бюджетними установами фінансування минулих років - 41,8 тис.грн., згідно актів перевірок Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області  - 15,3 тис.грн.

Надходження спеціального фонду без урахування трансфертів склали 4021,1 тис.грн. або 45,9 % до річних планових призначень.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) є власні надходження бюджетних установ, яких за звітний період надійшло 3853,9 тис.грн. або 44,0 % до уточнених річних призначень, до показника 2017 року надходження зменшилися  в 2,1 рази  або на 4261,1 тис.грн.

На 2017 рік кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва не планувалися, фактичні надходження склали 167,1 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету за 1 квартал 2018 року виконана у сумі 222822,6  тис.грн. або на 24,2 % до уточнених річних призначень, у тому числі:

- по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 215166,6 тис.грн., що становить25,8 % до уточнених річних планових призначень (таблиця 2), у порівнянні з відповідним періодом 2017 року  видатків здійснено більше на 60487,6 тис.грн. або в 1,4 рази;

- по спеціальному фонду - на суму 7656,0 тис.грн. або 9,0 % до уточнених річних призначень, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатків здійснено на 166,7 тис.грн. менше.

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки в цілому виконані у сумі 190352,3  тис. грн. або 24 % до уточнених річних призначень. Видатки по загальному фонду виконані у сумі 185148,4 тис. грн. або 26 % до річних уточнених призначень (таблиця 2).

Із загальної суми проведених видатків загального фонду  на соціально-культурну сферу спрямовано 78915,4 тис.грн., які у питомій вазі від загальних видатків займають 36,7 %, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 105347,7 тис. грн. або 48,9 %, на утримання органів місцевого самоврядування – 885,2 тис. грн. або 0,4  %,  трансферти займають 14 %  або 30018,2  тис. грн.

У розрізі галузей соціально-культурної сфери  кошти спрямовано на:

- освіту – 49059,6 тис. грн. або 62,2 % загального обсягу видатків;

- охорону здоров'я – 27024,3 тис. грн. або 34,2 %;

- культуру і мистецтво – 2295,4 тис. грн. 2,9 %;

- фізичну культуру і спорт – 536,1 тис. грн. або  0,7 % .

За 1 квартал 2018 року  (без урахування трансфертів) по загальному фонду освоєно планових асигнувань на 81 %, тобто недоосвоєно  50525,9 тис.грн. (таблиця 2), у тому числі по галузях:  державного управління –  1563,9 тис.грн., освіти – 21737,7 тис.грн. (у тому числі кредиторська заборгованість з заробітної плати, термін сплати якої не настав 7905,5 тис.грн.), соціального забезпечення з урахуванням соціальних субвенцій  – 8146,8 тис.грн., охорони здоров’я  –  8706,6 тис. грн.,  культури –  776,1 тис. грн., фізичної культури і спорту – 174,8 тис.грн., інших галузях –  9420,0 тис. грн.

Видатки загального фонду за економічною класифікацією (таблиця 3) здійснені  на оплату праці з нарахуваннями  в обсязі 17,9 % від загального обсягу видатків або 38562,6 тис.грн., на енергоносії – 6,2 % або 13360,8 тис.грн., на продукти харчування – 0,6 % або 1316,9 тис.грн.,  інші виплати населенню (соцзахист) – 47,8 % або 102833,8  тис.грн. У загальній сумі видатків загального фонду районного бюджету  питома вага захищених статей склала 85,1 %. При застосуванні повної економічної класифікації по усіх галузях видатки на оплату праці з нарахуваннями здійснені в обсязі 59136,9 тис.грн. або 27,5 % від загального обсягу видатків, на енергоносії – 17167,1 тис.грн. або 8 %, продукти харчування – 1446,6 тис.грн. або 0,7 %, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 847,8 тис.грн. або 0,4 %,інші виплати населенню (соцзахист, пільгові пенсії та зубопротезування) – 103456,6 тис.грн. або 48,1%

Видатки по спеціальному фонду районного бюджету за звітний період склали у сумі 7656,0 тис.грн. або 9,0 % до уточнених річних планових призначень (85048,5 тис.грн.). За рахунок власних надходжень бюджетних установ виконання складає 2851,6 тис.грн. при запланованих видатках на рік 36638,6 тис.грн., тобто освоєно 28,5 % до річних планових призначень. За рахунок інших коштів спеціального фонду виконання складає 4804,4 тис.грн. при запланованих видатках  на рік 75016,6 тис.грн., тобто освоєно 6,4 % до річних планових призначень та 17,2 % до планових призначень звітного періоду.

 Видатки районного бюджету у розрізі програм та відповідальних  виконавців  виконані на 20,5 %, на які використано 9665,7 тис.грн. при запланованих на звітний період 47101,0 тис.грн. (таблиця 4).

На капітальні видатки районного бюджету за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у розрізі заходів (обєктів) та головних розпорядників використано 4232,3 тис.грн. при запланованих на рік 74019,7 тис.грн., на звітний період 27360,3 тис.грн. (таблиця 5).

По районній раді виконання загального фонду складає 885,2 тис.грн. або 36,1 % уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 81,5 %, комунальних послуг та енергоносіїв 14,4 %, інших незахищених видатків 4 %.

На утримання виконавчого апарату районної ради видатки склали 803,1 тис.грн. або 34,5% до уточнених планових призначень звітного періоду, по трудовому архіву видатки склали 82,2 тис.грн. або 69,0 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Видатки  спеціального фонду склали 28,4 тис.грн. при запланованих на рік 1559,7 тис.грн. або 1,8 % виконання.

По відділу освіти райдержадміністрації видатки по загальному фонду виконані на 48450,8 тис.грн. або 69 % до уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 68,3 %, комунальних послуг та енергоносіїв 26,1 %, видатків на продукти харчування 2,7 %, на інші статті – 2,9 %.

По галузі «Освіта» на утримання 45 загальноосвітніх та вечірньої шкіл і 2 шкільних відділень навчально-виховних комплексів, утримання методкабінету, хозгрупи, централізованої бухгалтерії відділу освіти  спрямовано 47913,3 тис.грн., у тому числі коштів освітньої субвенції спрямовано 21661,5 тис.грн. на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам та 26251,8 тис.грн. за оплату за продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, заробітну плату працівникам загальноосвітніх шкіл району та інші незахищені статті видатків.

Видатки спеціального фонду склали 1451,2 тис.грн. або 7,2 %  до уточнених річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень -  949,3  тис.грн. або 69,6 % до уточнених планових призначень на рік, видатки бюджету розвитку – 501,8 тис.грн. або 2,7 % до уточнених річних планових призначень та 4,9 % до звітного періоду.

Кредиторська заборгованість станом на 1 квітня поточного року по заробітній платі педагогічним працівникам складає 7905,5 тис.грн. (термін виплати до 7 числа місяця наступного за звітним).

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи та фінансування заходів з фізичної культури та спорту склали 536,1 тис.грн., що складає 75,4 % до уточнених планових призначень звітного періоду. По фінансування заходів з фізичної культури і спорту залишки невикористаних асигнувань 62,4 тис.грн., по утриманню районної ДЮСШ 112,5 тис.грн.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не проводились.

По галузі«Соціальний захист» видатки на фінансування заходів молодіжної політики - видатки  склали 1,5 тис.грн. тобто 7,6 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

По райдержадміністрації, як головному розпоряднику районного бюджету видатки загального фонду склали  28856,4 тис.грн. або 77 % до уточнених планових призначень звітного періоду.  Видатки спеціального фонду – 5473,1 тис.грн. або 9,8 % до уточнених річних планових призначень.

Видатки на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та виконання програмних заходів склали 224,9 тис.грн. або 92,1 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

По галузі «Охорона здоров’я» видатки по загальному фонду склали 27024,3 тис.грн. або 75,6 % до уточнених планових призначень звітного періоду. В районі функціонує 4 заклади охорони здоров’я, видатки на утримання яких склали 26126,6 тис.грн., у тому числі за рахунок коштів медичної субвенції поточного року – 20420,4 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету 5706,2 тис.грн. З відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих видів захворювань видатки звітного періоду склали 373,6 тис.грн. або 59,7 % до планових призначень звітного періоду. По централізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет видатки склали 61,3 тис.грн. або 14,3 %. За рахунок коштів районного бюджету з початку року реалізовується 7 програм (таблиця 4).

По спеціальному фонду видатки склали 3593,1 тис.грн. або 8,1 % до уточнених річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень -  1790,7  тис.грн. або 22,3 % до уточнених планових призначень на рік, видатки бюджету розвитку – 1802,3 тис.грн. або 5% до уточнених річних планових призначень та 16,2 % до звітного періоду.

Протягом звітного періоду з районного бюджету спрямовані кошти державному бюджету у вигляді субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, видатки по яких по загальному фонду склали 1607,2 тис.грн.,  по спеціальному фонду – 1880,0 тис.грн., кошти перераховані у повному обсязі. Реалізовується  9 програм.

Видатки по галузі «Будівництво» по спеціальному фонду протягом звітного періоду не здійснювались, при планових призначеннях на звітний період  2424,0 тис.грн.,  на рік заплановано 9617,2 тис.грн. Перелік об’єктів та заходів наведено у таблицях 4,5.

Видатки з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища (залишки субвенції з обласного бюджету у сумі 424,8 тис.грн.) не здійснювались (фінансування заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)»).

 По відділу культури райдержадміністрації  як головному розпоряднику коштів районного бюджету видатки загального фонду склали 3482,8 тис.грн. або  78,2 % до уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 80,2 %, комунальних послуг та енергоносіїв 16,6 %, на інші статті – 3,2 %.

По галузі «Культура та мистецтво» за рахунок коштів районного бюджету кошти спрямовано для функціонування 49 бібліотек, 6 музеїв, 1 палацу культури, централізованої бухгалтерії та методкабінету у сумі 2295,5 тис.грн. або 22,3 % до уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по галузі «Культура та мистецтво» питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 79,6 %, комунальних послуг та енергоносіїв 18,1 %, на інші статті – 2,3 %.

По галузі «Освіта» за рахунок коштів районного бюджету кошти спрямовано для функціонування 2  шкіл естетичного виховання, на які витрачено 1146,4 тис.грн., питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 84,2 %,  комунальних послуг та енергоносіїв 14,2 %, на інші статті – 1,6 %.

По фінансовій підтримці ветеранської організації проведені видатки у сумі 40,9 тис.грн. або 93,6 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Видатки спеціального фонду по розпоряднику коштів склали 126,5 тис.грн. або 1,9 % до уточнених річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень – 106,7 тис.грн. або 17,9 % до уточнених планових призначень звітного періоду, бюджету розвитку – 19,8 тис.грн. або 17,9 % до уточнених річних планових призначеннях та 100 % до планових призначень звітного періоду.

З початку року реалізовується 3 програми (додаток 4).

По управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації як головному розпоряднику коштів районного бюджету видатки загального фонду склали 105080,4 тис.грн. або 92,8 % до уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 1,8 %, на інші статті – 0,5%, соціальне забезпечення – 97,9 %.

За рахунок коштів районного бюджету на утримання установ соціального захисту, проведення запланованих програм, заходів використано 2327,1 тис.грн. або 88,8 % до уточнених планових призначень звітного періоду. На утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів видатки склали 1589,4 тис.грн., по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів видатки склали 193,5 тис.грн. або 90,8 % та 91,6 % до уточнених планових призначень відповідно.  Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів склали 4,8 тис.грн. або 12,2 % до уточнених річних планових призначень.

На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги спрямовано 70,5 тис.грн. 84,7 % уточнених планових призначень звітного періоду.

На реалізацію 8 програм соціального захисту населення з районного бюджету використано 473,5 тис.грн. або 82,5 % до планових призначень звітного періоду.

За рахунок субвенції з державного бюджету видатки на соціальний захист населеннясклали  103193,8 тис.грн. або 92,9 % до уточнених призначень звітного періоду, у тому числі кошти спрямовано на:

- субвенцію з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку –  34424,4 тис. грн. що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року більше  на 1882,3 тис.грн. у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму у 2018 році, зверненням за допомогою переміщених осіб;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 66998,0 тис. грн., що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року більше на  34572,6 тис.грн., у зв’язку із  зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 819,7 тис.грн., що менше минулого року на 1913,9 тис.грн., у зв’язку з тим, що кредиторська заборгованість на початок 2018 року, яка погашена у 1 кварталі 2018 року значно менша кредиторської заборгованості, яка виникла на початок  2017 року;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 487,8 тис.грн. (діє у районі 2 дитячих будинки сімейного типу та 13 прийомних сімей).

За рахунок субвенції з обласного бюджету видатки по пільгах, що надаються інвалідам по зору 1 и 2 груп на оплату житлово-комунальних послуг склали 23,4 тис.грн. або 100% до уточнених річних планових призначень.       

Кредиторська заборгованість на 1 квітня 2018 року по пільгах та житлових субсидіях на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу складає 60869,7 тис.грн., у порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на 1325,4 тис.грн.

По міжбюджетним трансфертам  видатки склали  28411,0 тис.грн. або 75,1 % до уточнених призначень звітного періоду.

Дотації.

Дотація органам місцевого самоврядування, які підконтрольні українській владі перерахована в обсязі 23174,6 тис.грн. для фінансування дошкільних закладів освіти, закладів культури, забезпечення виконання статті 77 Бюджетного кодексу України  або 100 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

 Субвенції.

Субвенція на утримання НВК (шкільне та дошкільне відділення за рахунок коштів районного бюджету) перерахована Хлібодарівскій сільській раді в обсязі 1689,7 тис.грн. або 100 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції Хлібодарівській сільській раді перерахована в обсязі (шкільне відділення Хлібодарівського НВК) – 658,8 тис.грн. або 100 % до планових призначень звітного періоду.

З початку 2018 року місцевим радам району перераховано цільових субвенцій у сумі 2887,9 тис.грн., згідно помісячного розпису.

Протягом звітного періоду не перераховані кошти у сумі 9420,0 тис.грн., у тому числі: 9000,0 тис.грн., які передбачені Хлібодарівській сільській раді за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на окремих територіях області (центр безпеки), станом на 1 квітня поточного року відсутні фактичні видатки; 420,0 тис.грн., які передбачені Волноваській міській раді на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах спів фінансування, станом на 1 квітня поточного року відсутні фактичні видатки.

Таблиці 1-5 додаються.

В.о. начальника

фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                 М.В.Москаленко

                Додаток      
                до рішення районної ради    
                16.05.2018   № 7/21-    
                       
Звіт про виконання районного бюджету за І квартал  2018 року  
                    грн.  
  коди                бюдж.         клас.   Загальний фонд     Спеціальний фонд     РАЗОМ    
  Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2018 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2018 рік Факт відс.    викон.  
   
Податкові надходження 10000000 189 589 800 45 809 755 24,2 0 0   189 589 800 45 809 755 24,2  
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 189 556 800 45 802 104 24,2       189 556 800 45 802 104 24,2  
Податок на прибуток підприємств 11020000 33 000 7 651 23,2       33 000 7 651 23,2  
Неподаткові надходження 20000000 370 200 159 738 43,1 8 751 947 4 021 089 45,9 9 122 147 4 180 827 45,8  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 200 300 150,0 0 167 143   200 167 443 83721,3  
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 200 300 150,0       200 300 150,0  
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 21110000         167 143   0 167 143 #ДЕЛ/0!  
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 345 000 96 790 28,1       345 000 96 790 28,1  
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22010300 60 000 16 820 28,0       60 000 16 820 28,0  
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 285 000 79 970 28,1       285 000 79 970 28,1  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 25 000 5 557 22,2       25 000 5 557 22,2  
Надходження від орендної плати за коритсування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 25 000 5 557 22,2       25 000 5 557 22,2  
Надходження  від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 25 000 5 557 22,2       25 000 5 557 22,2  
інші неподаткові надходження 24000000 0 57 091         0 57 091 0,0  
Інші надходження 24060000   57 091         0 57 091 0,0  
Власні надходження бюджетних установ 25000000       8 751 947 3 853 946 44,0 8 751 947 3 853 946 44,0  
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно із законодавством 25010000       7 299 048 2 399 369 32,9 7 299 048 2 399 369 32,9  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000       1 452 899 1 454 577 100,1 1 452 899 1 454 577 100,1  
Разом доходів 900101 189 960 000 45 969 493 24,2 8 751 947 4 021 089 45,9 198 711 947 49 990 582 25,2  
Офіційни трансферти від органів державного управління 41000000 259 423 200 66 075 900 25,5 0 0 #ДЕЛ/0! 259 423 200 66 075 900 25,5  
Дотації з держбюджету місцевим бюджетам 41020000 66 081 400 16 520 400 25,0       66 081 400 16 520 400 25,0  
Базова дотація 41020100 66 081 400 16 520 400 25,0       66 081 400 16 520 400 25,0  
Субвенції з держбюджету місцевим бюджетам 41030000 193 341 800 49 555 500 25,6 0 0 #ДЕЛ/0! 193 341 800 49 555 500 25,6  
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 117 114 300 27 053 400 23,1       117 114 300 27 053 400 23,1  
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41034200 76 227 500 22 502 100 29,5       76 227 500 22 502 100 29,5  
Всього доходів з урахуванням трансфертів з держбюджету 900102 449 383 200 112 045 393 24,9 8 751 947 4 021 089 45,9 458 135 147 116 066 482 25,3  
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  41040000 55 238 400 17 206 810 31,2 0 0   55 238 400 17 206 810 31,2  
Дотація з місц.бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з держбюджету 41040200 55 238 400 17 206 810 31,2       55 238 400 17 206 810 31,2  
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 364 927 246 104 467 073 28,6 0 0 #ДЕЛ/0! 364 927 246 104 467 073 28,6  
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  41050100 155 599 000 67 006 339 43,1       155 599 000 67 006 339 43,1  
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 14 248 100 840 234 5,9       14 248 100 840 234 5,9  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  41050300 169 219 200 34 658 271 20,5       169 219 200 34 658 271 20,5  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050700 2 518 400 487 799 19,4       2 518 400 487 799 19,4  
Субвенція з місевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 41051500 1 711 200 427 800 25,0       1 711 200 427 800 25,0  
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052000 2 502 800 625 670 25,0       2 502 800 625 670 25,0  
Інші субвенції з місцевого бюджету  41053900 19 128 546 420 960 2,2     #ДЕЛ/0! 19 128 546 420 960 2,2  
Всього доходів 900103 869 548 846 233 719 276 26,9 8 751 947 4 021 089 45,9 878 300 793 237 740 365 27,1  
Державне управління 0100 5903620 885219 15,0 1 559 734 28 370 99,3 7 463 354 913589 12,2  
Освіта 1000 222857112 49059633 22,0 20 357 677 1 504 473 88,2 243 214 789 50564106 20,8  
Охорона здоров’я 2000 115137062 27024277 23,5 44157932 3 593 106 65,6 159 294 994 30617383 19,2  
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 354792427 105347735 29,7 39382,00 4 806 90,9 354 831 809 105352541 29,7  
Культура і  мистецтво 4000 10301741 2295455 22,3 6 439 684 73 191 53,6 16 741 425 2368647 14,1  
Физична культура і спорт 5000 2482400 536061 21,6 0 0 83,0 2 482 400 536061 21,6  
Економічна діяльність 7000 10000 0 0,0 9 617 165 0 #ДЕЛ/0! 9 627 165 0 0,0  
  8313 0 0,00 #ДЕЛ/0! 424 800 0 #ДЕЛ/0! 424 800 0 0,0  
Резервний фонд 8700 500000 0 0,0     #ДЕЛ/0! 500 000 0 0,0  
Всього видатків без трансфертів 900201 711984362 185148381 26,0 82 596 374 5 203 946 6,3 794 580 736 190352327 24,0  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1607200 1607200 100,0 1 880 000 1 880 000 100,0 3 487 200 3487200 100,0  
Інші додаткові дотації  9150 87007500 23174627 26,6 0 0 #ДЕЛ/0! 87 007 500 23174627 26,6  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 9310 2764900 658800 23,8 0 0 #ДЕЛ/0! 2 764 900 658800 23,8  
Інші субвенції 9770 30833012 4577545 14,8 572 077 572 077 100,0 31 405 089 5149622 16,4  
Всього видатків з трансфертами 900203 834 196 974 215 166 553 25,8 85 048 451 7 656 023 9,0 919 245 425 222822576 24,2  
                     
Керуючий справами                      
виконавчого апарату                      
районної ради             А.К. Демішева      

 

          Таблиця  1
           
 Аналіз виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Волноваського району                                          за І квартал 2018 року
           
          тис.грн.
Найменування показників Код План                   на  І квартал 2018 року  Виконано              за  І квартал 2018 року  % виконання   Відхилення        (+;-)
ДОХОДИ (загальний фонд)             
Неподаткові надходження, у тому числі: 100000 35 464,8 45 809,8 129,2 10 345,0
Податок на доходи фізичних осіб 110100 35 431,8 45 802,1 129,3 10 370,3
Податок на прибуток підприємств  110200 33,0 7,7 23,2 -25,3
Неподаткові надходження, у тому числі: 200000 81,7 159,7 195,5 78,0
Частина чистого прибутку(доходу) господарських організацій 210103 0,2 0,3 150,0 0,1
Адмін. збір за проведення держ. реєстрації юридичних і фізичних осіб 220103 12,7 16,8 132,4 4,1
Адмін.збір за держ.реєстрцію речових прав на нерухоме майно 220126 64,7 80,0 123,6 15,3
Надходження від орендної плати за корист. цілісним майн. комплексом 220800 4,1 5,6 135,5 1,5
Інші  надходження 240603   57,1 0,0 57,1
Разом доходів 900101 35 546,5 45 969,5 129,3 10 423,0
Офіційні трансферти з держбюджету, у тому числі: 400000 66 075,9 66 075,9 100,0 0,0
Базова дотація 410201 16 520,4 16 520,4 100,0 0,0
Субвенції з державного бюджету, всього 410300 49 555,5 49 555,5 100,0 0,0
                                освітня субвенція 410339 27 053,4 27 053,4 100,0 0,0
                                медична субвенція 410342 22 502,1 22 502,1 100,0 0,0
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 410400 17 206,8 17 206,8 100,0 0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  410402 17 206,8 17 206,8 100,0 0,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 410500 121 018,0 104 467,1 86,3 -16 550,9
у т.ч.  субвенції соціального спрямування   110 543,5 102 992,6 93,2 -7 550,9
на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 410515 427,8 427,8 100,0 0,0
 на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 410520 625,7 625,7 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету  410539 9 421,0 421,0 4,5 -9 000,0
Всього доходів (загальний фонд) 900102 239 847,2 233 719,3 97,4 -6 127,9
           
В.о.начальника  фінансового управління  райдержадміністрації     М.В.Москаленко    
           

                                                                

           
          Таблиця 2
Аналіз виконання видаткової частини загального фонду  районного бюджету Волноваського району  за  1 квартал 2018 року
          тис. грн.
Назва галузі ТПКВ Уточнений план                 1 квартал 2018 року Виконано  за  1 квартал 2018 року %                         виконання  Відхилення          (+;-) 
ВИДАТКИ  (загальний фонд)          
Органи місцевого самоврядування 0100 2449,1 885,2 36,1 -1 563,9
Освіта 1000 70797,3 49059,6 69,3 -21 737,7
Охорона здоров'я 2000 35730,9 27024,3 75,6 -8 706,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього 3000 113494,6 105347,7 92,8 -8 146,8
Культура і мистецтво 4000 3071,5 2295,5 74,7 -776,1
Фізична культура і спорт 5000 710,9 536,1 75,4 -174,8
Видатки,  не віднесені до основних груп, у т.ч.: 8000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Резервний фонд 8700 0,0 0,0 0,0 0,0
Соціальні субвенції з державного бюджету   110543,5 102729,9 92,9 -7 813,6
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 226254,3 185148,4 81,8 -41 105,9
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1607,2 1607,2 100,0 0,0
Разом видатків  900202 227861,5 186755,6 82,0 -41 105,9
Інші додаткові дотації 9150 23174,6 23174,6 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 9310 658,8 658,8 100,0 0,0
Інші субвенції 9770 13997,5 4577,5 32,7 -9 420,0
Всього видатків  900203 265692,5 215166,6 81,0 -50 525,9
           
В.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації       М.В.Москаленко  

 

Код КФК/КЕКВ Розпорядник коштів Затверджено на рік План на рік з урахуванням внесених змін Відхилення планових призначень на рік з урахуванням внесених змін від затвердженого плану на рік Планові призначення звітного періоду Виконано за звітний період Відхилення виконання від плану звітного періоду Відсоток виконання  до плану звітного періоду питома вага у загальному обсязі видатків
1 2 3 4 5   7 8 9 10
01  Районна рада 4862,0 5903,6 1041,6 2449,1 885,2 -1563,9 36,1 0,4
  з них:                
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ 3206,1 3206,1 0,0 792,1 577,6 -214,4 72,9  
2120 Нарахування на заробітну плату 705,4 705,4 0,0 174,3 144,0 -30,3 82,6  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 497,5 497,5 0,0 270,6 127,6 -143,1 47,1  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                             0,0     0,0    
5000 Інші видатки 453,0 1494,6 1041,6 1212,1 36,1 -1176,1 3,0  
06  Відділ освіти райдержадміністрації  220749,8 222425,2 1675,4 70191,9 48450,8 -21741,0 69,0 22,5
  з них:                
2110 Оплата праці  138864,4 139074,6 210,2 33839,1 27262,1 -6577,0 80,6  
2120 Нарахування на оплату праці 30550,1 30590,8 40,7 7443,4 5830,7 -1612,7 78,3
2230 Продукти харчування 7479,3 7479,3 0,0 2404,0 1316,9 -1087,1 54,8  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 35513,3 35513,3 0,0 23546,6 12627,6 -10919,0 53,6  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         1380,0 1380,0 0,0 33,0   -33,0 0,0  
2700 Соціальне забезпечення 211,0 211,0 0,0 77,7   -77,7 0,0  
5000 Інші видатки 6751,7 8176,3 1424,6 2848,1 1413,5 -1434,7 49,6  
02 Райдержадміністрація 106152,1 117755,2 11603,1 37582,4 28856,4 -8726,0 76,8 13,4
  з них:                
2110 Оплата праці  727,5 727,5 0,0 175,5 163,4 -12,1 93,1  
2120 Нарахування на оплату праці 160,1 160,1 0,0 38,7 38,7 0,0 100,0  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2230 Продукти харчування     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 26,2 26,2 0,0 10,7 7,2 -3,5 67,3  
2700 Соціальне забезпечення     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         105151,2 115137,1 9985,9 35730,9 27024,3 -8706,6 75,6  
5000 Інші видатки 87,1 1704,3 1617,2 1626,6 1622,8 -3,8 99,8  
              0,0    
08 Управління соціального захисту населення 352033,6 352161,6 128,0 113186,3 105080,4 -8105,9 92,8 48,8
  з них:                
2110 Оплата праці  6345,2 6345,2 0,0 1546,1 1439,7 -106,4 93,1  
2120 Нарахування на оплату праці 1400,8 1400,8 0,0 340,0 313,3 -26,7 92,1  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 109,8 109,8 0,0 47,5 19,4 -28,1 40,9  
2700 Соціальне забезпечення 342067,2 342160,1 92,9 110694,7 102827,5 -7867,1 92,9  
5000 Інші видатки 2110,5 2145,7 35,2 558,0 480,4 -77,6 86,1  
10 Відділ культури і туризму 14495,9 14845,9 350,0 4451,9 3482,8 -969,1 78,2 1,6
  з них:                
2110 Оплата праці  9722,2 9722,2 0,0 2596,9 2284,1 -312,8 88,0  
2120 Нарахування на оплату праці 2138,9 2138,9 0,0 571,4 509,1 -62,3 89,1  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 1681,9 1681,9 0,0 917,9 578,9 -339,0 63,1  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         4,8 4,8 0,0 4,8   -4,8 0,0  
2700 Соціальне забезпечення 25,2 25,2 0,0 6,3 6,3 0,0 100,0  
5000 Інші видатки 922,9 1272,9 350,0 354,6 104,3 -250,2 29,4  
37 Фінансове управління  98434,6 121105,4 22670,8 37831,0 28411,0 -9420,0 75,1 13,2
  з них:                
2110 Оплата праці      0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2120 Нарахування на оплату праці     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2230 Продукти харчування     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                             0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2700 Соціальне забезпечення     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
5000 Інші видатки 98434,6 121105,4 22670,8 37831,0 28411,0 -9420,0 75,1  
Всього 796728,0 834197,0 37468,9 265692,5 215166,6 -50525,9 81,0 100,0
  у тому числі:                
2110 Оплата праці  158865,4 159075,6 210,2 38949,7 31726,9 -7222,8 81,5 17,9
2120 Нарахування на оплату праці 34955,3 34996,0 40,7 8567,7 6835,7 -1732,0 79,8
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
2230 Продукти харчування 7479,3 7479,3 0,0 2404,0 1316,9 -1087,1 54,8 0,6
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 37828,7 37828,7 0,0 24793,4 13360,8 -11432,6 53,9 6,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         106536,0 116521,9 9985,9 35768,7 27024,3 -8744,4 75,6 12,6
2700 Соціальне забезпечення 342303,4 342396,3 92,9 110778,6 102833,8 -7944,8 92,8 47,8
5000 Інші видатки 108759,9 135899,2 27139,3 44430,4 32068,1 -12362,3 72,2 14,9
                   
  В.о. начальника фінансового управління  райдержадміністрації           М.В.Москаленко  
                   

 

Аналіз виконання місцевих програм районного бюджету  за  1 квартал 2018 року
               
Назва програми КВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Річні планові  призначення з урахуван змін  Планові  призначення з урахуван змін на 1 квартал 2018 Виконання
Сума (тис.грн.) % до звітного періоду % до річних призначень
Районна рада  01   2960,1 2718,2 120,6 4,4 4,1
Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017 рік   0110180 361,0 119,1 82,2 69,0 22,8
Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік   0110150 2599,1 2599,1 38,5 1,5 1,5
Відділ освіти райдержадміністрації 06   30848,3 13693,5 1961,8 14,3 6,4
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік   0611020 17797,9 10493,0 541,7 5,2 3,0
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік 138,0 46,0 0,0 0,0 0,0
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки 3544,5 474,2 16,7 3,5 0,5
Районна програма "Вчитель на 2018 рік " 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Районна програма "Національно-патріотичного виховання  учнів на 2018 рік" 100,0 63,0 54,0 85,7 54,0
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2018 року 7479,3 2404,0 1316,9 54,8 17,6
Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки   0615011 198,7 93,3 30,9   15,6
Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної  програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки    0613133 89,9 20,0 1,5 7,6 1,7
  0613140 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 08   2525,7 659,0 544,1 82,6 21,5
Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2018 році    0813031 7,6 1,9 0,0 0,0 0,0
Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік   0813032 73,3 18,3 15,1 82,6 20,6
Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2018 рік   0813242 45,1 10,6 9,6 90,3 21,3
Районна комплексної програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки  100,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи 106,7 16,0 0,0 0,0 0,0
Програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2018 рік  50,0 14,0 0,0 0,0 0,0
Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік     0813160 341,7 83,2 70,5 84,7 20,6
Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році    0813033 1000,0 249,9 249,9 100,0 25,0
Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2018 році    0813035 801,3 245,0 198,9 81,2 24,8
Райдержадміністрація 02   57014,9 19840,1 6386,9 32,2 11,2
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2" підпункт 7  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки" ОКС 0217321 55,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52 підпункт  4  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 2200,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4" підпункт 5  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 60,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1" підпункт 9  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 60,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Будівництво ВЛ 6 кВ для резервного електрозабезпечення котелень по вул.Громової і вул.Південній в пгт.Новотроїцьке Волноваського району" підпункт 11  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37 підпункт 1  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 1926,3 580,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40  підпункт 2  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 1849,1 554,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5 (підпункт 3  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 1938,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Очисні  споруди с. Володимирівка  підпункт 5  пункту 3.2.26.  "Охорона навколишнього природного середовища"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 0218313 424,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги , 54а, с.Іванівка , Волноваський район підпункт 4  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 0217330 749,0 574,5 0,0 0,0 0,0
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.І.Кононенко, 62, смт.Новотроїцьке , Волноваський район підпункт 3  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 749,0 574,5 0,0 0,0 0,0
Коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2, розташованої за адресою: м.Волноваха, пров.Шляховий,18 підпункт 10  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік ЦСССДМ 0263121 70,0 14,0 13,0 0,0 18,5
Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік  первичка 0252111 6525,0 3175,0 770,3 0,0 11,8
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області 6609,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік 0252142 475,0 475,0 444,2 0,0 93,5
Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік 0252152 200,0 54,0 18,6 34,5 9,3
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області стоматологія 0242100 821,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік 1200,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік лікарня № 1 0232010 9433,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  609,7 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики  в Волноваському районі Донецької області  ЦРЛ 0222010 848,7 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік  16293,1 9810,9 1653,6 16,9 10,1
 Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році     0219800 171,0 171,0 171,0 100,0 100,0
 Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік    200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Програма забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік   1250,0 1250,0 1250,0 100,0 100,0
Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Програма «Правопорядок -2018»    500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік    590,0 590,0 590,0 100,0 100,0
Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік    200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Районна цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки    80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
підпункт 3  пункту 3.1.31.  "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдвнь Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"   350,0 350,0 350,0 100,0 100,0
Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік   46,2 46,2 46,2 100,0 100,0
Відділ культури райдержадміністрації 10   7082,0 198,2 80,2 40,5 1,1
Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік   1014080 816,8 128,0 13,2 10,3 1,6
  1014060 3100,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
  1014040 200,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
  1014030 2700,0 19,9 19,8 0,0 0,7
Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік    1011100 25,2 6,3 6,3 100,0 25,0
Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Комплексної програми "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016 - 2019 роки    1013191 240,0 44,0 40,9 93,1 17,1
Фінансове управління райдержадміністрації 37   22746,4 9992,1 572,1 5,7 2,5
Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки інвент.земель 3719770 572,1 572,1 572,1 100,0 100,0
Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська, 51   12164,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Підпункт 4  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницького середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей "Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки" куркуль на ОБ 450,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Підпункт 1  пункту 3.2.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки" центр безпеки Хлібодарівка 9000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік  квартири  560,0 420,0 0,0 0,0 0,0
Разом за програмами     123177,4 47101,0 9665,7 20,5 7,8
               
В.о. начальника фінансового управління         М.В.Москаленко

 

        Таблиця 5   
  Аналіз виконання бюджету розвитку районного юджету за 1 квартал 2018 року      
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ (передача із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального))

 

   
ПЛАНИ            на рік  спеціальний дефіцит (тис.грн)
плани звітного періоду касові видатки  на 01.04.2018 (тис.грн.)
Райрада придбання фотоапарату, комп.техніки 31,6 31,6 28,4
проведення капремонту електричних мереж адмінбудівлі 1225,9 1225,9 0,0
проведення капітального ремонту підвального приміщення адмінбудівлі 300,0 300,0 0,0
РАЗОМ РАЙРАДА 1557,4 1557,4 28,4
  150000 (7000) у т.ч. 9617,2 2424,0 0,0
РДА коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2  10,0 5,0 0,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи"  55,0 36,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52 2200,0 0,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи 60,0 50,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи  60,0 50,0 0,0
Будівництво ВЛ 6 кВ для резервного електрозабезпечення котелень 20,0 0,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи 1926,3 580,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи  1849,1 554,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи  1938,8 0,0 0,0
Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги , 54а, с.Іванівка , Волноваський район 749,0 574,5 0,0
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.І.Кононенко, 62, смт.Новотроїцьке , Волноваський район 749,0 574,5 0,0
250344 (9800) у т.ч. 1880,0 1880,0 1880,0
МЧС (розробка та експертиза проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту адміністративної будівлі та будівлі пожежного депо , придбання спеціалізованого автотранспорту ) 1000,0 1000,0 1000,0
РДА (загальний відділ) Придбання оргтехніки:
комп’ютери
багатофункціональні прилади
кондиціонери
110,0 110,0 110,0
РДА (архів) Придбання та оновлення  обладнання  і устаткування   для зберігання документів, Установлення  систем  кондиціювання  повітря  в архівосховищах,  кабінетах  архіву   80,0 80,0 80,0
РДА (ССД) Придбання кондиціонерів, оргтехніки, МФУ, моноблоків, ноутбуків 140,0 140,0 140,0
ДФС (виготовлення проектно – кошторисної документації для виготовлення, заміни вікон та підвіконних дошок, Капітальний ремонт нежитлових приміщень Центру обслуговування платників_ 450,0 450,0 450,0
УСЗН (придбання електронної системи управління чергою ) 100,0 100,0 100,0
Лікарня № 1 у т.ч. 9411,5 0,0 0,0
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики  в Волноваському районі Донецької області 246,5 0,0 0,0
Капітальний ремонт головного корпусу лікарні (неврологічного, хірургічного відділень, аптеки та підвального приміщення) КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1) 6000,0 0,0 0,0
проведення капітального ремонту по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові пакети кабінетів жіночої консультації та поліклінічного відділення з частковим ремонтом  245,0 0,0 0,0
проведення капітального ремонту патологоанатомічного відділення 170,0 0,0 0,0
розробка проектно-кошторисної документації, термоаудит, обстеження та експертиза по капітальному ремонту головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення 450,0 0,0 0,0
придбання автомобіля 500,0 0,0 0,0
придбання прального обладнання 300,0 0,0 0,0
Придбання обладнання 1500,0 0,0 0,0
ЦРЛ у т.ч. 16066,7 9265,5 1653,6
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики   в Волноваському районі Донецької області 319,0 0,0 0,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки для  капітального ремонту хірургічного відділення КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 110,0 110,0 0,0
придбання 2 автомобілів 500,0 500,0 499,9
Капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» 4927,2 4018,8 610,0
Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» 2187,0 2187,0 336,0
Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» 1800,0 1800,0 0,0
термомодернізація інфекц.відділення 2118,9 0,0 0,0
придбання високовартісного медичного обладнання 3454,9 0,0 0,0
Капітальний ремонт приміщення під розміщення комп*ютерного томографу  КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 207,7 207,7 207,7
Капітальний ремонт хірургічного відділення КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 442,0 442,0 0,0
Стоматологія у т.ч. 538,8 0,0 0,0
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики   в Волноваському районі Донецької області 38,8 0,0 0,0
Придбання обладнання 500,0 0,0 0,0
Первичка у т.ч. 10109,8 1875,0 148,8
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики  в Волноваському районі Донецької області 5184,8 0,0 0,0
Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Привільне 1400,0 600,0 0,0
Капітальний ремонт  амбулаторії ЗП-СМ смт. Мирне 325,0 325,0 0,0
Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Донське  1000,0 600,0 0,0
Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка 600,0 150,0 148,8
Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Благодатне 600,0 200,0 0,0
Капітальний ремонт ФАП Стрітенка 1000,0 0,0 0,0
РАЗОМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 47623,9 15444,5 3682,3
Освіта ОСВІТА  18713,4 10338,5 501,8
придбання 2 -х сканерів  хозгруппа 40,0 0,0 0,0
Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ №7  7000,0 2100,0 50,5
Капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №4 110,1 110,1 33,1
Капітальний ремонт з заміною вікон Іванівської ЗОШ 1128,9 1128,9 8,6
Капітальний  ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2, Свободненська ЗОШ, Мирненська ЗОШ  3300,0 3300,0 0,0
придбання шкільного автобусу 1700,0 0,0 0,0
виготовлення ПКД, оплата за експертний висновок, оплата за здійснення авторського нагляду, оплата за здійснення технічного нагляду 425,0 425,0 120,3
капремонт з заміною вікон Волнов. ЗОШ № 6 1200,0 1000,0 0,0
капремонт з заміною вікон Ольгинської ЗОШ 2014,8 1000,0 0,0
капітальний ремонт спортзалу Степнянської ЗОШ  156,8 0,0 0,0
капітальний ремонт з заміною твердопаливних котлів Петрівської ЗОШ,  Степнянської ЗОШ, Волноваської ЗОШ № 4  800,0 800,0 289,4
коригування ПКД Волнов.№ 5 33,3 0,0 0,0
капітальний ремонт котелень із заміною димових труб 200,0 120,0 0,0
придбання 2 насосів для Свободненської ЗОШ 26,0 26,0 0,0
газовий котел для Прохорівської ЗОШ 50,0 50,0 0,0
ПІДРУЧНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 250,0 0,0 0,0
капітальний ремонт актової зали Ольгинської ЗОШ 278,4 278,4 0,0
РАЗОМ ОСВІТА 18713,4 10338,5 501,8
Культура КУЛЬТУРА 6125,0 19,9 19,8
Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки 1600,0 0,0 0,0
Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля 1500,0 0,0 0,0
придбання автобусу 1300,0 0,0 0,0
розробка ПКД на капремонт Волн.краєзн.музею 200,0 0,0 0,0
розробка ПКД на капремонт волн.РЦКД 300,0 0,0 0,0
оргтехніка 25,0 0,0 0,0
Капремонт нежитлового приміщення Бабіна 14 150,0 10,0 9,9
Капремонт нежитлового приміщення Бабіна 16 300,0 10,0 9,9
капремонт будівлі районної бібліотеки для дітей 600,0 0,0 0,0
передплата періодичних видань 50,0 0,0 0,0
3 палатки 100,0 0,0 0,0
  РАЗОМ КУЛЬТУРА 6125,0 19,9 19,8
  РАЗОМ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 74019,7 27360,3 4232,3
         
  В.о. начальника фінансового управління     М.В.Москаленко

 _______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

                                        

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

16.05.2018  № 7/21-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 20.12.2017

№7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451  «Про районний бюджет на 2018 рік» (в редакції рішення від 28.02.2018 № 7/20-516 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік»):

1.1.Підпункт 1.1. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  886902,411 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 880264,146 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 6638,265 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Підпункт 1.2. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі  926567,133 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 842535,971 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 84031,162 тис.грн.».

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення 926567,133 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 842535,971 тис.грн. та спеціальному фонду – 84031,162 тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

«3. Установити:   

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 76396,020 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

3.3. Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі  38667,845 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення.

3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 77392,897 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 76396,020 тис.грн., залишок коштів спеціального фонду у сумі 996,877 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення».

2. Збільшити доходну та видаткову частини районного бюджету на 10540,0  тис.грн. за рахунок:

- перевиконання доходної частини районного бюджету за 1 квартал 2018 року більше ніж на 105%  у сумі 10400,0 тис.грн.;

- за рахунок інших субвенцій із місцевих бюджетів району на реалізацію спільних програм і заходів згідно з укладеними договорами на суму 140,0 тис.грн., а саме: Степнянська сільська  рада – 100,0 тис.грн., Сонячна сільська рада – 10,0 тис.грн. та Лебединська сільська рада – 30,0 тис.грн.

3. За рахунок збільшення доходної частини районного бюджету направити кошти головним розпорядникам коштів у сумі 10400,0 тис.грн.:

-  відділу освіти райдержадміністрації  -  5853,996 тис.грн.,  у тому числі по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 4702,357 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 1034,519 тис.грн. та по КПКВКМБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 96,0 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 21,120 тис.грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»;

- фінансовому управлінню райдержадміністрації - 216,004 тис.грн. по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», у тому числі Хлібодарівській сільській раді  - 146,004 тис.грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам Хлібодарівського НВК (шкільне відділення) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» та Новоолексіївській сільській раді – 70,0 тис.грн. для ремонту будівлі комунальної власності;

- райдержадміністрації  - 1868,201 тис.грн. по КПКВКМБ 0252111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (відповідальний виконавець КУОЗ "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги") у тому числі для придбання модульних фельдшерсько-акушерських пунктів у сумі 1800,0 тис.грн. та підключення їх до мереж водопостачання та водовідведення у сумі 68,201 тис.грн. (Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік);

- районній раді -  2461,799 тис.грн. по КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» для реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік в частині здійснення всього комплексу робіт з реконструкції 1 поверху адміністративної будівлі Волноваської районної ради для подальшого розташування Центру надання адміністративних послуг.

4. Здійснити перерозподіл планових асигнувань:

- по райдержадміністрації: зменшити планові асигнування по КПКВКМБ 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню» (КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»), які раніше планувались як передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального) у зв’язку із економією коштів по проведеним процедурам закупівлі за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в рамках заходів Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік у сумі 3215,086 тис.грн. та збільшити асигнування по КПКВКМБ 0252111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» для отримання технічних умов на електропостачання та водопостачання модульних амбулаторій у сумі 295,799 тис.грн., по КПКВКМБ 0263121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» для реалізації заходів Програми покращення матеріально-технічного забезпечення Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2018 рік у сумі 40,0 тис.грн., відділу освіти райдержадміністрації по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» для поточного ремонту мікроавтобусу у сумі 90,0 тис.грн., районній раді по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» для оплати єдиного соціального внеску на заробітну плату за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 18,7 тис.грн. та оплати послуг з публікації оголошень у газеті «Наше слово» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 10,0 тис.грн. та для реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік у сумі 500,0 тис.грн, відділу культури і туризму райдержадміністрації по КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» для реалізації заходів Районної програми  розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік у сумі 300,0 тис.грн., фінансовому управлінню райдержадміністрації по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 1938,247 тис.грн. для надання цільових субвенцій Ольгинській селищній раді на умовах співфінансування для оплати робіт служби МНС з ліквідації надзвичайної ситуації (ліквідація вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів)) на території смт. Ольгинка у сумі 150,0 тис.грн.; Волноваській міській раді – 12,0 тис.грн., Володимирівській селищній раді – 6,0 тис.грн., Старогнатівській сільській раді – 6,0 тис.грн., Свободненській сільській раді – 6,0 тис.грн., Микільській сільській раді – 6,0 тис.грн., Петрівській сільській раді – 6,0 тис.грн., Прохорівській сільській раді – 6,0 тис.грн., Златоустівській сільській раді – 6,0 тис.грн., Рибинській сільській раді – 6,0 тис.грн. для розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розташування модульних амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів; Степнянській сільській раді – 750,0 тис.грн. на будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям на умовах спів фінансування з сільською радою; обласному бюджету на умовах співфінансування для реалізації проектів у 2018 році в рамках програми «Український донецький куркуль» у сумі 550,0 тис.грн., міському бюджету м. Маріуполь для лікування хворих у відділенні амбулаторного діалізу у сумі 428,247 тис.грн.; управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для реалізації заходів Програми з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років у сумі 1,440 тис.грн., по КПКВКМБ 0813210 «Організація та проведення громадських робіт» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 17,131 тис.грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 3,769 тис.грн. (Районна програма забезпечення фінансування організації громадських  робіт у 2018 році); зменшити планові асигнування по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у сумі 3,6 тис.грн. (Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік) та збільшити управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для реалізації заходів Програми з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років у сумі 3,6 тис.грн.

5. На підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету здійснити перерозподіл планових асигнувань:

- по райдержадміністрації: по  КПКВКМБ 0252111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» зменшити планові асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 43,960 тис.грн. за рахунок економії та збільшити по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 43,960 тис.грн. для виплати надбавки за якість виконаної роботи медичним працівникам; по КПКВКМБ 0242100 «Стоматологічна допомога населенню» зменшити планові асигнування за  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 294,7  тис.грн. та збільшити за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 294,7 тис.грн. (кошти субвенції з обласного бюджету на провадження телемедицини); по КПКВКМБ 0232010 «Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню» (КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1") в рамках реалізації Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік зменшити планові асигнування за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 190,5 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 190,5 тис.грн.;

- по районній раді по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити планові асигнування за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних  регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» для проходження курсів підвищення кваліфікації з питань здійснення публічних закупівель у сумі 4,9 тис.грн. та зменшити  за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 4,9 тис.грн.; зменшити планові призначення, які раніше планувалися як передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального) за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 3,210 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 3,210 тис.грн.;

- по відділу культури і туризму райдержадміністрації зменшити планові асигнування по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 3,250 тис.грн. та збільшити по КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) для оплати послуг з опублікування інформації у газеті «Наше слово» у сумі 3,250 тис.грн.;

6. У зв’язку із внесенням змін до заходів Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік, по якій планувались кошти для поточного  ремонту  коридору  адмінбудівлі Волноваської ОДПІ, врахувати,  що  кошти  у  сумі  50,0 тис.грн. спрямовуються для капітального ремонту нежитлових приміщень Центру обслуговування платників.

7. Субвенцію районного бюджету для придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яка надається у 2018 році Волноваській міській та Новотроїцькій селищній радам вважати субвенцією районного бюджету для придбання на вторинному ринку впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, віком від 18 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов на умовах співфінансування з обласним бюджетом.

8. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 4589,399 тис.грн.

9. Здійснити передачу коштів з бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду у сумі  2213,096 тис.грн.

10. Додатки  №№ 1- 5, 9 викласти у новій редакції  (додаються).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                      Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451

 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України та враховує наступні зміни.

Доходна та видаткова частини районного бюджету збільшуються у сумі 10540,0 тис.грн. за рахунок:

- перевиконання доходної частини районного бюджету за 1 квартал 2018 року більше ніж на 105% у сумі 10400,0 тис.грн.;

- субвенцій з місцевих бюджетів у сумі 140,0 тис.грн., у тому числі: Сонячна сільська рада на придбання будівельних матеріалів для ремонту шкільного ганку Сонячної ЗОШ  – 10,0 тис.грн.; Степнянська сільська рада  для придбання предметів довгострокового користування  - 87,0 тис.грн. та предметів, матеріалів, обладнання - 13,0 тис.грн.  для Степнянської ЗОШ; Лебединська сільська рада для оплати видатків з проведення обласного екологічного форуму «Екологія промислового краю» - 30,0 тис.грн.;

Враховано перерозподіл планових асигнувань на підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету.

Враховані розпорядження голови райдержадміністрації,  які прийняті в міжсесійний період.

Враховуючи вищезазначене внесені зміни до обсягів профіциту та дефіциту районного бюджету.

Додатки до рішення №№ 1- 5, 9, які викладені у новій редакції додаються до рішення.

В.о. начальника

фінансового управління                                                                                              М.В.Москаленко

 

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        16.05.2018  №7/21-    
               
Доходи районного бюджету на 2018 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 199989,800 199989,800 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 199989,800 199989,800 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 199956,800 199956,800 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 165656,800 165656,800 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 9900,000 9900,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 22000,000 22000,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 2200,000 2200,000 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  200,000 200,000 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 33,000 33,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 33,000 33,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 6978,465 370,200 6608,265 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,200 0,200 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету   0,200 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 370,000 370,000 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 345,000 345,000 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 285,000 285,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6316,451 0,000 6316,451 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 289,814 0,000 289,814 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2,000 0,000 2,000 0,000    
  Разом доходів 206968,265 200360,000 6608,265 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 679934,146 679904,146 30,000 0,000    
41000000 Від органов державного управління 679934,146 679904,146 30,000 0,000    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 193341,800 193341,800 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 117114,300 117114,300 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 76227,500 76227,500 0,000 0,000    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджеам 55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 365272,546 365242,546 30,000 0,000    
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  155599,000 155599,000 0,000 0,000    
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 14248,100 14248,100 0,000 0,000    
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  169219,200 169219,200 0,000 0,000    
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2518,400 2518,400 0,000 0,000    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,300 205,300 0,000 0,000    
41051500 Субвенція з місевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 1711,200 1711,200 0,000 0,000    
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2502,800 2502,800 0,000 0,000    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  19268,546 19238,546 30,000 0,000    
  Всього доходів 886902,411 880264,146 6638,265 0,000    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради     А.К. Демішева    

 

                              (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно із типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку 
0100000     Районна рада (головний розпорядник) 5935,530 5935,530 3206,100 492,600 0,000 4518,323 2,300 0,000 0,000 4516,023 4516,023 10453,853
0110000 0100   Волноваська районна рада (відповідальний виконавець)  5935,530 5935,530 3206,100 492,600 0,000 4518,323 2,300 0,000 0,000 4516,023 4516,023 10453,853
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  5574,530 5574,530 2962,700 436,200 0,000 2056,524 2,300 0,000 0,000 2054,224 2054,224 7631,054
0117330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2461,799 0,000 0,000 0,000 2461,799 2461,799 2461,799
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 361,000 361,000 243,400 56,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 361,000
0600000     Відділ освіти Волноваської райдержадміністрації                               (головний розпорядник) 228406,908 228406,908 143872,939 35513,300 0,000 19072,967 82,000 0,000 0,000 18990,967 18990,967 247479,875
0610000     Відділ освіти Волноваської  райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 228406,908 228406,908 143872,939 35513,300 0,000 19072,967 82,000 0,000 0,000 18990,967 18990,967 247479,875
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 114349,400 114349,400 93729,100 0,000 0,000 2848,124 0,000 0,000 0,000 2848,124 2848,124 117197,524
0611000 1000   Освіта 224534,608 224534,608 142135,939 35454,900 0,000 19072,967 82,000 0,000 0,000 18990,967 18990,967 243607,575
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 212262,646 212262,646 133340,257 34553,300 0,000 19010,967 60,000 0,000 0,000 18950,967 18950,967 231273,613
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 112131,000 112131,000 91910,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2848,124 2848,124 112131,000
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2475,100 2475,100 1990,100 26,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2475,100
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2218,400 2218,400 1818,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2218,400
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-                              iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4969,700 4969,700 3452,100 656,500 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4985,700
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1292,200 1292,200 878,700 69,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1292,200
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3534,962 3534,962 2474,782 149,200 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 3574,962
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3495,462 3495,462 2474,782 149,200 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 3535,462
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 39,500 39,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,500
0613130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1389,900 1389,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1389,900
0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 89,900 89,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89,900
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,          що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які        постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1300,000 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1300,000
0615010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 2482,400 2482,400 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2482,400
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських                           видів спорту 198,700 198,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 198,700
0615030 5030   Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту 2283,700 2283,700 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2283,700
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2283,700 2283,700 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2283,700
0200000     Волноваська райдержадміністрація (головний розпорядник) 117620,362 117620,362 727,500 26,200 0,000 53224,295 6055,465 0,000 0,000 47168,830 46744,030 170844,657
  2000   Охорона здоров'я 115015,862 115015,862 0,000 0,000 0,000 41222,330 6025,465 0,000 0,000 35196,865 35196,865 154237,365
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 76810,285 76810,285 0,000 0,000 0,000 143,818 0,000 0,000 0,000 143,818 143,818 76954,103
       оплата праці (2282) 51420,400 51420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51420,400
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 11925,365 11925,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11925,365
0220000     КЗОЗ"Волноваська центральна районна лікарня"  (відповідальний виконавець) 56657,060 56657,060 0,000 0,000 0,000 14522,543 1670,952 0,000 0,000 12851,591 12851,591 71179,603
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 54656,233 54656,233 0,000 0,000 0,000 14522,543 1670,952 0,000 0,000 12851,591 12851,591 69178,776
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 41172,085 41172,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41172,085
       оплата праці (2282) 32931,700 32931,700 0,000 0,000 0,000 681,392 681,392 0,000 0,000 0,000 0,000 33613,092
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5375,565 5375,565 0,000 0,000 0,000 134,421 134,421 0,000 0,000 0,000 0,000 5509,986
0222144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2000,827 2000,827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,827
0230000     КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" (відповідальний виконавець) 24518,810 24518,810 0,000 0,000 0,000 12856,200 3254,200 0,000 0,000 9602,000 9602,000 37375,010
0232010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 24518,810 24518,810 0,000 0,000 0,000 12856,200 3254,200 0,000 0,000 9602,000 9602,000 37375,010
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 16916,100 16916,100 0,000 0,000 0,000 143,818 0,000 0,000 0,000 143,818 143,818 17059,918
      оплата праці (2282) 14520,400 14520,400 0,000 0,000 0,000 1168,100 1168,100 0,000 0,000 0,000 0,000 15688,500
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 2574,800 2574,800 0,000 0,000 0,000 152,000 152,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2726,800
0240000     КЛПУ "Волноваська стоматологічна поліклініка" (відповідальний виконавець) 7626,232 7626,232 0,000 0,000 0,000 1915,613 1082,113 0,000 0,000 833,500 833,500 9541,845
0242100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7626,232 7626,232 0,000 0,000 0,000 1915,613 1082,113 0,000 0,000 833,500 833,500 9541,845
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 4941,300 4941,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4941,300
       оплата праці (2282) 3968,300 3968,300 0,000 0,000 0,000 556,926 556,926 0,000 0,000 0,000 0,000 4525,226
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 259,900 259,900 0,000 0,000 0,000 23,308 23,308 0,000 0,000 0,000 0,000 283,208
0250000     КУОЗ "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" (відповідальний виконавець) 26213,760 26213,760 0,000 0,000 0,000 11927,974 18,200 0,000 0,000 11909,774 11909,774 38141,734
0252111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 23035,960 23035,960 0,000 0,000 0,000 11927,974 18,200 0,000 0,000 11909,774 11909,774 34963,934
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 13780,800 13780,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13780,800
       оплата праці (2282) 11221,960 11221,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11221,960
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 3715,100 3715,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3715,100
0252140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 475,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 475,000
0252142 2142 0763 Програми і централізовані заходиборотьби з туберкульозом 475,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 475,000
0252146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 2502,800 2502,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2502,800
0252150 2150   Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0252152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0260000     Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (відповідальний виконавець) 1040,900 1040,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1040,900
0263120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1040,900 1040,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1040,900
0263121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1040,900 1040,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1040,900
0210000     Райдержадміністрація(відповідальний виконавець) 1563,600 1563,600 0,000 0,000 0,000 12001,965 0,000 0,000 0,000 11971,965 11547,165 13535,565
  7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000
  7300   Будівництво та регіональний розвиток 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9617,165 0,000 0,000 0,000 9617,165 9617,165 9617,165
0217320 7320   Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8109,165 0,000 0,000 0,000 8109,165 8109,165 8109,165
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8109,165 0,000 0,000 0,000 8109,165 8109,165 8109,165
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1508,000 0,000 0,000 0,000 1508,000 1508,000 1508,000
0218313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 424,800 0,000 0,000 0,000 424,800 0,000 424,800
0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1553,600 1553,600 0,000 0,000 0,000 1930,000 0,000 0,000 0,000 1930,000 1930,000 3483,600
      Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році  Підпункт 4  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 91,000 91,000 0,000 0,000 0,000 80,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000 171,000
      Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік Підпункт 5  пункту 3.1.31." Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 110,000 0,000 0,000 0,000 110,000 110,000 200,000
      Програма забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік  Підпункт 5  пункту 3.1.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 1000,000 1250,000
      Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році Підпункт 26  пункту  3.1.17. "Соціальний захист населення"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000
      Програма «Правопорядок -2018» Підпункт 1  пункту 3.1.27. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
      Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018   рік Підпункт 3  пункту 3.1.12. "Податково-бюджетна діяльність та доходи населення" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 590,000
      Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік Підпункт 6  пункту 3.1.20.  "Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 140,000 0,000 0,000 0,000 140,000 140,000 200,000
      Районна цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки Підпункт 8  пункту 3.1.16. "Розвиток громадянського суспільства" підрозділу   3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,000
      підпункт 3  пункту 3.1.31.  "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдвнь Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 350,000 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000
      Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік Підпункт 5  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницткого середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 42,600 42,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,600
0800000     Управління соціального захисту населення (головний розпорядник) 352187,567 352187,567 6362,300 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352219,567
0810000     Управління соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 352187,567 352187,567 6362,300 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352219,567
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 352187,567 352187,567 6362,300 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352219,567
0813010 3010 (3011, 3012)   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 155599,000 155599,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 155599,000
0813020 3020 (3021, 3022)   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 14248,100 14248,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14248,100
0813030 3030 (3031, 3032, 3033, 3035)    Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1882,167 1882,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1882,167
0813040, 0813080 3040 (3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047)  3080 (3081, 3082, 3083, 3084, 3085)   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з  з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 169219,200 169219,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169219,200
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 39,500 39,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,500
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 341,700 341,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 341,700
0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 20,900 20,900 17,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,900
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2518,400 2518,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2518,400
0813240 3240   Інші заклади за заходи 306,850 306,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 306,850
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  306,850 306,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 306,850
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 8011,750 8011,750 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 8043,750
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7095,900 7095,900 5676,300 71,100 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 7127,900
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 915,850 915,850 668,900 38,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 732,000
1000000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (головний розпорядник) 15125,941 15125,941 9722,200 1678,650 0,000 6611,500 466,500 216,411 23,868 6145,000 6145,000 21737,441
1010000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 15125,941 15125,941 9722,200 1678,650 0,000 6611,500 466,500 216,411 23,868 6145,000 6145,000 21737,441
1014000 4000   Культура і містецтво 10581,741 10581,741 6478,300 1415,150 0,000 6365,600 220,600 50,343 12,100 6145,000 6145,000 16947,341
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4752,300 4752,300 3496,800 426,000 0,000 2703,500 3,500 0,000 0,000 2700,000 2700,000 7455,800
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1028,500 1028,500 690,700 149,200 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 1228,500
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 3221,691 3221,691 1852,100 810,450 0,000 3317,100 217,100 50,343 12,100 3100,000 3100,000 6538,791
1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і містецтва 1579,250 1579,250 438,700 29,500 0,000 145,000 0,000 0,000 0,000 145,000 145,000 1724,250
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 604,200 607,450 438,700 29,500 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000 629,200
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 691,800 971,800 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 120,000 811,800
1011000 1000   Освіта 4304,200 4304,200 3243,900 263,500 0,000 245,900 245,900 166,068 11,768 0,000 0,000 4550,100
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 4304,200 4304,200 3243,900 263,500 0,000 245,900 245,900 166,068 11,768 0,000 0,000 4550,100
1010000     Районна організація ветеранів України  240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
1013000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
1013100 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
1013191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
3700000     Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 123259,663 122759,663 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 123831,740
3710000     Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 123259,663 122759,663 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 123831,740
3718700 8700 0133 Резервний фонд 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 87007,500 87007,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87007,500
3719310 9310 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2764,900 2764,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2764,900
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 32987,263 32987,263 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 33559,340
      Всього 842535,971 842035,971 163891,039 37820,550 0,000 84031,162 7210,342 236,411 23,868 76820,820 76396,020 926567,133
                               
                                    Керуючий справами виконавчого апарату районної ради     А.К.Демішева          

 

        Додаток 3  
        до рішення районної ради
        від 16.05.2018   №7/21-
           
           
           
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік  
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  38737,845 996,877   39734,722
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,124     2848,124
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,603     726,603
208200 На кінець періоду 70,000     70,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -76396,020 76396,020 76396,020 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,124 2848,124 2848,124 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,818 143,818 143,818 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
600000 Фінансування за активними операціями  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  35737,845 996,877   36734,722
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,124     2848,124
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,603     726,603
602200 На кінець періоду 70,000     70,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -76396,020 76396,020 76396,020 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,124 2848,124 2848,124 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,818 143,818 143,818 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
           
           
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

додаток 3

до рішення районної ради

від 16.05.2018 №7/21-  

  Джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік  
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  38737,845 996,877   39734,722
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,124     2848,124
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,603     726,603
208200 На кінець періоду 70,000     70,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -76396,020 76396,020 76396,020 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,124 2848,124 2848,124 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,818 143,818 143,818 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
600000 Фінансування за активними операціями  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  35737,845 996,877   36734,722
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,124     2848,124
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,603     726,603
602200 На кінець періоду 70,000     70,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -76396,020 76396,020 76396,020 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,124 2848,124 2848,124 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,818 143,818 143,818 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -37728,175 77392,897 76396,020 39664,722
           
           
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

 Міжбюджетні трансферти (додації, соціаль  на, освітня,   медична субвенція  з державного  бюджету та ін.)  за 2018 рік    Додаток 4                        
                                    (тис.грн.)  
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду Субвенції спеціального фонду
базова дотація додаткова дотація на здійснення перераданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальні субвенції освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції  інші субвенції (з районного бюджету міському, селищним, сільським бюджетам) субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони    здоров’я  за   рахунок   коштів   медичної   субвенції субвенція на утримання трудового архіву субвенція на надання фінансвової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва субвенція для лікування хворих у відділенні амбулаторного діалізу субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК інші субвенції
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Районний бюджет 66081,400 55238,400       341584,700 117114,300 76227,500 8929,100   2502,800 1711,200 361,000     205,300      
Волноваська міська рада        19343,400 5013,600         1262,000                  
Благодатненська селищна рада        0,000 329,400                            
Володимирівська селищна рада        4252,700 1417,600         6,000                  
Донська селищна рада        5631,600 1074,500         12164,367                  
Новотроїцька селищна рада        5644,500 1489,700         280,000                  
Оленівська селищна рада        0,000 0,000                            
Ольгинська селищна рада        2345,400 764,500       278,466 416,422                  
Анадольська сільська рада        0,000 149,100                            
Андріївська сільська рада        0,000 0,000                            
Бугаська сільська рада        966,500 258,100         1817,100                  
Валер'янівська сільська рада        0,000 225,300                            
Вільненська сільська рада        953,600 191,200                            
Дмитрівська сільська рада        0,000 214,200                            
Єгорівська сільська рада        670,100 177,700                            
Зачатівська сільська рада        631,500 253,300                            
Златоустівська сільська рада        2190,800 598,600         6,000                  
Іванівська сільська рада        0,000 203,700                            
Калинівська сільська рада        0,000 124,400                            
Діанівська сільська рада        657,200 0,000                            
Сонячна сільська рада        592,800 170,900       10,000 500,000                  
Любівська сільська рада       0,000 0,000                            
Микільська сільська рада        1082,500 347,100         6,000                  
Миколаївська сільська рада        1623,800 421,400                            
Новоандріївська сільська рада        0,000 295,700         232,112                  
Новоолексіївська сільська рада      169,700 747,500 217,600         70,000                  
Стрітенська сільська рада        528,400 184,000                            
Петрівська сільська рада        0,000 218,300         6,000                  
Привільненська сільська рада        554,100 137,900                            
Прохорівська сільська рада        373,700 166,300         6,000                  
Рівнопільська сільська рада        1069,600 281,900                            
Рибинська сільська рада        2216,600 543,700         6,000                  
Свободненська сільська рада        0,000 323,500         6,000                  
Степнянська сільська рада        889,200 195,200       100,000 750,000                  
Хлібодарівська сільська рада        0,000 234,100         9162,211             4542,700 3079,004  
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко     600,000 0,000 169,200                            
Лебединська сільська рада       1108,300 348,200                           30,000
Павлопільська сільська рада     1063,000 309,300 244,300