ДЛЯ 20 СЕСІЇ 4 ЧАСТИНА

ПРОДОВЖЕННЯ  ПРОЕКТУ РІШЕННЯ  "Про внесення змін і доповнень  до Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"

                    Додаток 2
до рішення районної ради                                                                                                              28.02.2018  №  7/20-______         
3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ  ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання
з/п
Зміст заходу Термін
виконан-
ня 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших
джерел
найменування показника значення показника
облас-
ного
бюджету
район-ного та місцевих бюджетів
* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-__________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення
3.1.1. Промисловий комплекс
Сприяти виходу підприємств регіону на ринки Європейського Союзу, Азії та інші міжнародні ринки (у т.ч. сертифікації продукції, запровадженню стандартів, поширенню та обміну інформацією) 1 Забезпечення  зростання обсягу реалізованої промислової продукції 2018 рік Промислові підприємства району             Темп зростання, %  17,4
2 Модернізація дозуючих механізмів пресової ділянки 2018 рік ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" 300,0       300,0   Зменшення витрати сировини,%

 в грошовому виражені, тис.грн. в місяць
3,0150,0
    Всього     300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0    
3.1.2. Агропромисловий комплекс 
Ефективний розвиток аграрного сектору, виробництво конкурентної продукції з доданою вартістю в галузі рослинництва, забеспечення продовольчої безпеки держави 1  Впровадження вирощування   за інтенсивною технологією зернових культур  Протягом року Сільгосппідприємства 44550,0       44550,0   Площа,га


Збільшення урожайності  зернових культур на 5 ц/га, %
1165045,0
 Впровадження вирощування   за інтенсивною технологією технічних культур  Протягом року Сільгосппідприємства 36462,0       36462,0   Площа, га

Збільшення урожайності  технічних культур  на 3 ц/га, %
9600


22,0
2 Вирощування зернових та технічних культур  з застосуванням "нульової"  та мінімальної   технології з обробки грунту Протягом року Сільгосппідприємства 18290,0       18290,0   Площа, га

Зменшення витрат на основний та предпосівний обробіток грунту, %
9000


33,0
3 Забеспечення внесення  органічних та мінеральних добрив Протягом року Сільгосппідприємства 95120,0       95120,0   Площа, тис.га

Буде внесенно : органічних добрив тонн,
                         мінеральних добрив у діючий речовині, тонн
92,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            120 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3802,8  
4  Впровадження у виробництво  нових сортів  (гібридів) сільгоподарських  культур, адаптованих до природно кліматичних умов району  на площі 15670 га. Протягом року Сільгосппідприємства 26900,0       26900,0   Плдоща,га


Обсяг насіння, тонн
15670


1921
Охорона родючості грунтів та боротьба з карантинними організмами 5 Здійснення агротехнічних заходів щодо знищення,  пригнічення та попередження розповсюдження карантинних бур'янів та амброзії полинолистної Протягом року Сільгосппідприємства      Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу 24880,0     10,0 24870,0   Площа обробки, га 59780
6 Здійсненя інтегрованного захисту посівів сільгоспкультур від шкідників , хвороб та бур'янів  Протягом року Сільгосппідприємства 107900,0       107900,0   Площа, тис.га

Обсяг внесення засобів захисту рослин, тонн
231,7


213,33
Підвищення  ефективності сільгоспвиробництва за рахунок оновлення машино- тракторного парку 7 Придбання нової сільгосптехніки, забеспечення проведення сільгоспробіт в оптимальні агротехнічні строки. Протягом року Сільгосппідприємства 73836,0       73836,0   Кількість придбаної нової техніки, одиниць 74
8 Придбання енергонасичених широкозахватних коиплексів для сівби по "нульовій" технології Протягом року Сільгосппідприємства 2302,0       2302,0   Кількість придбаних комплексів, одиниць 2
Стимулювання розвитку тваринництва 9 Підвищення продуктивності ВРХ на племрепродукторах та товарних фермах Протягом року Сільгосппідприємства 755,0       755,0   Проведеня запліднення спермою високопродуктив-них  бугаїв-поліпшувачів доз:
- англерська порода,

 - голштино-фрізька

 - українська червоно-молочна

 - чорно-ряба 
3000


1500


900  


2000 
10 Введення  поголів'я нетелів  в основне  стадо корів не менше 30 % від  кількості голів маточного поголів'я корів з метою збільшення продуктивності Протягом року Сільгосппідприємства 350,0       350,0   Відтворення стада ВРХ  шляхом відбору телиць від кращих корів, голів 1550
11  Відшкодування вартості придбання нетелів фермерськими (сімейними) фермерськими господарствами, які утримують 3-х і більше корів Протягом року Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу 460,0   210,0 210,0 40,0   Придбання нетелів фермерськими (сімейними фермерськими) господарствами, голів 25
12 Надання фінансової підтримки для створення сімейних фермерських господарств Протягом року Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу 500,0     110,0 30,0 360,0 Кількість сстворених сімейних фермерських господарств, одиниць 2
13 Здійснення фінансової підтримки на утримання соціальної сфери сільських територій Протягом року Сільгосппідприємства: ТОВ "Росія", ПрАТ "Екопрод", ТОВ "Мариупольська птахофабрика" та інші 490,0       490,0   Кількість населених пунктів, одиниць 21
14 Впровадження  харчовими та переробними підприємствами системи контролю безпечності харчових продуктів (НАССР) Протягом року Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу, підприємства 50,0       50,0   Кількість підприємств, одиниць 5
  Всього :     432845,0   210,0 330,0 431945,0 360,0    
3.1.3. Енергозабезпечення та енергоефективність
    Теплове  господарство 
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я 1 Встановлення приладів обліку теплової енергії у споживачів у                   м. Волноваха протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 4599,1   4599,1       Зниження тарифів до 7%
2 Реконструкція теплових мереж із використанням труб ППУ ізоляції, м.Волноваха протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 19666,7   19666,7       Зниження втрат теплової енергії  до  5%
3 Встановлення приладів обліку теплової енегрії у споживачів у смт. Ольгінка протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 118,5   118,5       Зниження тарифів до 7%
4 Встановлення приладів обліку теплової енегрії у споживачів                     смт. Новотроїцьке протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 2322,3   2322,3       Зниження тарифів до 7%
5 Реконструкція теплових мереж із використанням труб в ППУ ізоляції,        смт. Новотроїцьке протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 11666,7   11666,7       Зниження втрат теплової енергії  до  5%
6 Встановлення приладів обліку теплової енегрії у споживачів                              смт. Володимірівка протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 1560,8   1560,8       Зниження тарифів до 7%
  Водопровідно - каналізаційне господарство 
7 Заміна існуючого котла НИИСТУ-5 на сучасний REX-50 з метою еконоії енергоресурсів у котельній на території (АБК) Волноваського ВУВКГ протягом року Волноваське ВУВКГ 250,0       250,0   Економія
природного газу,  тис.мЗ

 3,6 
8 Встановлення котла "Галан Вулкан-25 КРОСС", спожитої потужності до 2900 кВт/мес на ОС-3 смт.Володимирівка протягом року Волноваське ВУВКГ 12,0       12,0   Економія вугілля, тис.т 1,50
9 Встановлення котла "Галан Вулкан-25 КРОСС", спожитої потужності до 2900 кВт/мес на ВНС м.Волноваха протягом року Волноваське ВУВКГ 12,0       12,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 0,35
10 Встановлення частотного перетворювача потужністю 55 кВт в компресорній на території ОС-1 м.Волноваха протягом року Волноваське ВУВКГ 150,0       150,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 110,00
11 Встановлення насосного агрегату 2СМ-150-125-315/4 з ел.двигуном37кВт (замість існуючого СМ-150-125-315/4 з ел.двиг.45кВт) на КНС-3 смт.Володимирівка протягом року Волноваське ВУВКГ 38,0       38,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 75,00
12 Встановлення насосного агрегату КМ 80-65-160 з ел.двигуном 7,5кВт (замість існуючого К-160/32 з ел.двиг. 30кВт) на ВУ-3                       смт. Володимирівка протягом року Волноваське ВУВКГ 3,0       3,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 162,00
13 Встановлення перетворювача частоти струму ПЧТ-45 кВТ на КНС-3, смт.Володимирівка протягом року Волноваське ВУВКГ 150,0       150,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 105,00
14 Встановлення насосного агрегату 2СМ-200-150-500/4 з ел.двигуном 160кВт ( СДС-450/95 з ел.двиг. 250кВт) на КНС-2  смт. Новотроїцьке протягом року Волноваське ВУВКГ 158,0       158,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 112,00
15 Встановлення перетворювача частоти струму ПЧТ-45 кВТ на Оленівській ПНС протягом року Волноваське ВУВКГ 10,0       10,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 105,00
16 Встановлення пристрою плавного пуску 22кВт на свердловину №109 смт.Мирне протягом року Волноваське ВУВКГ 15,0       15,0   Збільшення терміну служби трубопроводу до  5%
17 Встановлення пристрою плавного пуску 22кВт на свердловину №114 смт.Мирне протягом року Волноваське ВУВКГ 15,0       15,0   Збільшення терміну служби трубопроводу до  5%
18 Встановлення  енергозберігаючих ламп та світлодіодних ліхтарів (замість ламп розжарювання) по всім об'єктам ВУВКГ протягом року Волноваське ВУВКГ 150,0       150,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 40,00
19 Реконструкція та будівництво мереж зовнішнього освітлення. протягом року Волноваське ВУВКГ 5450,0   5200,0     250,0 Покращення умов освітлення на об'єктах,од. 3
    Всього     46347,084   45134,084   963,000 250,000    
3.1.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 
Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів 1 Забезпечення участі підприємств та  фізичних осіб-підприємців району в міжрегіональних, державних та міжнародних  науково-технічних та виставково-ярмаркових заходах Протягом року РДА, підприємства району             Кількість заходів, в яких прийняли участь предстаники району 4
2 Пошук вітчизняних та іноземних партнерів в сфері торговельно-економічного і культурного співробітництва Протягом року РДА, місцеві ради району             кількість підписаних угод про співробітництво тощо 2
3 Залучення іноземних інвестицій (кошти європейського інвестиційного банку) для реалізації проектів в соціальній сфері Протягом року Управління економіки РДА,  відділ освіти РДА, КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", Волноваська міська рада             Кількість реалізованих проектів 8
Підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур та населення щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом 4 Розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації Постійно Управління економіки РДА             кількість розміщених матеріалів 5
5 Надання інформації підприємцям та місцевим радам  району про можливість залучення додаткових коштів на розвиток бізнесу шляхом участі в різних грантових програмах і конкурсах на поворотній і безповоротній основі Постійно Управління економіки РДА             Кількість учасників грантових програм 10
6 Проведення заходів, присвячених відзначенню Дня Європи травень 2018 року Відділ освіти РДА, відділ культури РДА, Волноваська міська рада 30,0     30,0     кількість проведених заходів 10
    Всього     30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0    
3.1.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
Пошук і залучення інвестицій в соціально-культурну сферу, житлово-комунальне господарство та реальний сектор економіки 1 Вивчення ресурсів та потреб району у інвестиціях, залучення яких може вирішити економічні та соціальні проблеми району в цілому та окремих його територіях Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
2 Підтримка в актуальному стані, наповнення та оновлення інвестиційного порталу Волноваського району  Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
3 Дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів  Протягом року Управління економіки РДА             Розміщення матеріалів на інвестиційному порталі Волноваського району   -
4 Формування переліку інвестиційних проектів і визначення пріоритетів для
включення їх в різні державні програми
Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
5 Реалізаціїя інвестиційних проектів * Протягом року підприємства району, розпорядники бюджетних коштів 302685,7 58111,2 110729,9 67299,0   66545,5 кількість реалізованих проектів 78
6 Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів Протягом року Управління економіки РДА, підприємства і підприємці району              -  -
7 Участь у виставках, економічних та інвестиційних форумах із залученням  суб'єктів господарювання всіх форм власності Протягом року Управління економіки РДА, підприємства і підприємці району             Кількість заходів 4
  Всього     302685,7 58111,2 110729,9 67299,0 0,0 66545,5    
3.1.6. Дорожньо-транспортний комплекс
Відновлювати  пошкоджені  внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти   (мости,   дороги,   залізничні   колії тощо) 1 Забезпечення комфортного та безпечного руху транспортніх засобів та пішоходів, покращення стану автомобільного сполучення протягом року Волноваська міська рада 3500,0     3500,0     Капітальний ремонт доріг, м.кв. 1600
2 протягом року Місцеві ради району 7410,0     7410,0     Поточний ремонт доріг, м.кв. 2000
Покращення транспортного  обслуговування населення Волноваського району 3 Розробка нових маршрутів, вивчення пасажиропотоків, оформлення документації, оптимізація графіків руху протягом року ФОП                       Іщенко Г.В. 7,5       7,5   Задоволення потреб населення у наданні послуг із перевезення пасажирів та їх багажу приміським автомобільним транспортом  -
4 Придбання обладнання  для ремонту та технічного обслуговування рухомого складу протягом року ФОП                       Іщенко Г.В. 15,8       15,8   Забезпечення комфортного та безпечного руху транспортніх засобів та пішоходів  -
5 Розробка і впровадженя технологічних заходів щодо зниження рівня екологічного забруднення протягом року ФОП                       Іщенко Г.В. 2,6       2,6   Захист інтересів споживачів у питаннях безпеки перевезень для життя, здоров’я людей, охорони довкілля    -
    Всього     10935,9     10910,0 25,9      
3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 
Житлове господарство
Забезбечення належного стану житлового фонду району 1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків  з застосуванням заходів з енергоефективності  протягом року місцеві ради 370,000 0,000 0,000 370,000 0,000 0,000 будинки 10
2 Поточний ремонт житлового фонду протягом року місцеві ради 3000,000       3000,000   будинки 112
Благоустрій населених пунктів
Здійснення ефективних  заходів
з  утримання  територій  населених  пунктів у належному стані,  їх
санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування,
а   також  природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів  і об'єктів 
3 Створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю протягом року місцеві ради 18,000     18,000     поручні                 пандус 2                         1
4 Утримання зелених насаджень загального користування протягом року згідно договору 240,000     240,000     га 31
5 Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних звалищ протягом року місцеві ради 660,000     660,000     контейнери                                                                                                                 контейнерні майданчики  25                                     28
6 Утримання, ремонт об’єктів зовнішнього освітлення протягом року місцеві ради 130,000     130,000     км                  світлоточок 255                                             3480 
7 Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та фінансування робіт  з інветаризації земельних ділянок під кладовища протягом року місцеві ради 357,400     357,400     кладовища, од 74
  Всього     4775,400 0,000 0,000 1775,400 3000,000 0,000    
3.1.8. Житлове будівництво 
Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфрастурктурні об'єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо) 1 Реконструкція ушкоджених та зруйнованих багатоквартирних та приватних будинків протягом року Власники  житлових будинків 9300,000         9300,000 Кількість будинків 39
Розвиток житлового будівництва 2 Будівництво і розширення індівідуальних і житлових будинків за рахунок коштів населення протягом року Індівідуальні забудовники  700,000         700,000 Покращення умов проживання   мешканців району  -
3 Реконструкція індівідуальних житлових будинків "Власний дім" протягом року Індівідуальні забудовники  2600,000         2600,000 Покращення умов проживання   мешканців району  -
  Всього     12600,000         12600,000    
3.1.9. Розвиток підприємницького середовища
Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста) 1 Сприяння розбудові ЦНАПів, в т.ч. при утворених ОТГ (Волноваська, Ольгінська, Мирненська, Хлібодарівська) Протягом року Відділ надання адміністративних послуг РДА, ОТГ             Кількість ЦНАПів 4
2 Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки Протягом року Структурні підрозділи райдержадміністрації             Кількість осіб, які отримали консультації, брали участь в конференціях, семінарах. 1500
3 Проведення регулярних засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва у Волноваському районі Протягом року Управління економіки райдержадміністрації             Засідання координаційної ради 4
Створювати сприятливе підприємницьке середовище 4 Передача міжбюджетних трансфертів на суми співфінансування заходів щодо фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва Протягом року Управління економіки райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації 1000,0     1000,0     Кількість осіб,          які отримають фінансову підтримку 7
5* Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних  послуг суб'єктам підприємницткої діяльності та мешканцям Волноваського району Протягом року РДВ (Відділ надання адміністративних послуг) 46,2     46,2     придбано меблі, , канцтовари  - 
  Всього     1046,2     1046,2        
3.1.10. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
Координувати та заохочувати реалізацію регіональних ініціатив соціальної відповідальності бізнесу 1 Вдосконалення роботи, модернізація матеріально – технічної бази ринків за рахунок коштів СПД Протягом року суб'єкти господарювання             Реконструкція торгівельних павільйонів 10
2 Збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних товаровиробників Протягом року суб'єкти господарювання             Кількість ярмарок 18
3 Створення сприятливих умов для бещперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів торгівлі та сфери послуг Протягом року суб'єкти господарювання 18,0       18,0   Пандусів                Поручнів 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2
4 Надання продовольчих наборів ветеранам війни та іншим пільговим категоріям Протягом року підприємства району 80,0       80,0   Кількість осіб, які отримають продовольчі набори            650
25,0       25,0   Кількість осіб  325
5 Систематично проводити роботу із засобами масової інформації, громадськістю щодо підвищення інформованості населення з питань захисту їх прав, як споживачів(публікації в ЗМІ, проведення семінарів, нарад  та інше) Протягом року Управління економіки райдержадміністрації             публікації в ЗМІ                                                 семінарів                                                   нарад  1                     

2                          2
6 Робота з розгляду скарг і звернень, надання консультацій, роз’яснень споживачам в межах повноважень  Протягом року Управління економіки райдержадміністрації             Своєчасний розгляд скарг і звернень   -
        123,0       123,0      
3.1.11. Ринок праці. Зайнятість населення
Розширити спроможність центрів зайнятості регіону здійснювати моніторинг стану ринку праці, підготовку та
перекваліфікацію населення
1  Сприяти конкурентноспроможності осіб на ринку  шляхом надання комплексу профорієнтаційних послуг, з метою мотивації до вибору професій, затребуваних у реальному секторі економіки, професійної адаптації на виробництві та продовження активного трудового життя . Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи на основі соціального партнерства з різними цільовими групами незайнятого населення, запроваджувати  інновації у вирішенні питань зайнятості населення на основі онлайн-технологій, а саме створення та розповсюдження відеорезюме, проведення скайп-переговорів, скайп-конференцій,використання банку відеовакансій тощо  Протягом року Районний центр зайнятості             Рівень  охоплення даними послугами   98%
2 Стимулювти розвиток підприємницької ініціативи в клієнтів центру зайнятості до започаткування або відновленння власного бізнесу Протягом року Районний центр зайнятості             Кількість безробітних, які отримали одноразову одноразової    виплату       допомоги  по    безробіттю  для    організації підприємницької діяльності 3
3 Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  безробітних громадян за професіями, що користуються попитом на ринку праці, перш за все, за рахунок навчання під конкретні робочі місця за замовленням роботодавців, організації стажування, впровадження індивідуальних форм навчання безпосередньо на виробництві.
Сприяти забезпеченню більш повної збалансованості професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці шляхом видачі ваучерів особам з числа встановлених категорій осіб та підтвердженням результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями
Протягом року Виконкоми міської, сільських (селищних) рад, районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість безробітних, які пройшли професійну підотовку,перепідготовку та підвищення кваліфікації 550
            Кількість осіб, яким видано ваучери 10
4 Сприяти працевлашту-ванню осіб незайнятого населення в тому числі безробітних  осіб, у т.ч. на новостворені робочі місця, шляхом компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування роботодавцям  Протягом року Виконкоми міської, сільськи х(селищ них) рад, районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість працевлаштованого незайнятого населення 1790
            Кіількість працевлаштованих безробітних 1100
            Кількість працевлаштованих на  з компенсацієй ЄСВ 55
5 Забезпечити тимчасову зайнятість безробітних громадян шляхом організації громадських  та тимчасових робіт. Протягом року Виконкоми міської, сільськи х(селищ них) рад, районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість безробітних, які прийняли участь в громадських або тимчасових роботах, осіб 1100
Розробити та реалізовувати регіональну політику щодо створення робочих місць для ВПО, передусім, для жінок 6 Стимулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб відповідно до ст.241 Закону України «Про зайнятість населення», в тому числі компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО  Протягом року Районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість ВПО, працевлаштованих з компенсацією витрат 35
7 Компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа ВПО, на перепідготовку та підвищення кваліфікації; компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО  витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування Протягом року Районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість безробітних, по яким буде здійснено компенсацію за перепідготовку та підвищення кваліфікації  2
            Кількість безробітних, яким буде здійснено компенсацію фактичних транспортних витрат  2
             Кількість безробітних, яким буде здійснено компенсацію за проходження попереднього медичного та наркологічного огляду  2
    Всього     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х
3.1.12. Податково-бюджетна діяльність та доходи населення
Підвищення  рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів та забезпечення фінансової спроможності 1 Активізація роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких використовуєт-ься суб’єктами госпо-дарювання без укладання трудових угод, та сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів протягом року Міська, селищні, сільські ради району             Збільшення доходів місцевих бюджетів  -
2 Забезпечити спрямування коштів місцевих бюджетів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та сприяти підвищенню ефективності виконання програм економічного і соціального розвитку населених пунктів району протягом року Міська, селищні, сільські ради району             Подолання соціальних та економічних наслідків проведення АТО в районі, поступове відновлення економічного зростання  
  3* Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік протягом року Волноваська ОДПІ  ГУ ДФС у Донецькій області* 450,000     450,0     Проведно капітальний ремонт центру обслуговування платників  
90,000     90,0     установка автоматичної пожежної сигналізації  
50,000     50,0     поточний ремонт приміщення  
Забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання 4 Здійснення моніторингу стану виплати заробітної плати в районі у розмірах, не нижче встановленого законодавством України та забезпечення зростання рівня оплати праці Постійно УСЗН             Кількість засідань робочої групи 12
5 Забезпечення проведення моніторингу за своєчасністю виплати заробітної плати, недопущення її заборгованості; ініціювання притягнення до відповідальності керівників підприємств, установ та організацій району, які порушують вимоги  діючого законодавства про оплату праці через районну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності Постійно УСЗН             Кількість засідань районної комісії 12
    Всього     590,0 0,0 0,0 590,0 0,0 0,0    
Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування 
3.1.13. Формування спроможних територіальних громад
Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню 1 Проведення зутрічей та семінарів з представниками територіальних громад Протягом року РДА             кількість проведених заходів за потребою
Впроваджувати галузеві реформи децентралізації шляхом встановлення розподілу обов’язків, ресурсів та  інституційних  механізмів  надання  послуг  в  умовах   децентралізації – шляхом забезпечення технічної підтримки та програм підвищення кваліфікації службовців, що будуть підтриманні державними і міжнародними партнерами 2 Проведення  навчання з підвищення кваліфікації з питань децентралізації Протягом року РДА             кількість навчань 4
Координувати та підтримувати розробку місцевих стратегій соціально-економічного розвитку для новостворених громад з урахуванням гендерних аспектів, проблем конфлікту та партисипативного підходу до планування 3 Забезпечення спільного розгляду з представниками ОТГ проектів програм соціально-економічного напрямку, розв'язання можливих проблемних питань під час реалізації зазначених програм та надання пропозицій щодо  розробки проектів нормативно-правових актів для внесення змін в чинне законодавство з метою його удосконалення та недопущення його двоякого тлумачення та неоднакового застосування при використані в роботі  Протягом року РДА             кількість розроблених стратегій розвитку 4
    Всього     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
3.1.14. Впровадження заходів територіального планування
Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню 1 Розробка схем планування ОТГ Протягом року виконкоми органів місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі земельних ділянок             Кількість срозроблених схем 3
2 Створення служби містобудівного кадастру на місцевому рівні Протягом року райдержадміністрація 10,0     10,0     Придбання багатофункціонального копіювального пристрою  1
Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях 3 Розробка топографічних основ населених пунктів Протягом року виконкоми органів місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі земельних ділянок 210,0     200,0   10,0 Виконання топографо-геодезичної основи смт. Ольгинка, смт. Донське, га 35,0
4 Розробка генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації Протягом року виконкоми органів місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі земельних ділянок 95,0     75,0   20,0 Збір вихідних даних по коригуванню генерального плану смт. Ольгинка, розробка детальних планів території обєктів соціальної інфраструктури та  торгівлі, одиниць   3
    Всього     315,0     285,0   30,0    
3.1.15. Розвиток земельних відносин
Поліпшення спроможності нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.
Забезпечення пріорітету вимог екобезпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, раціональне використання земель, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості грунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, розвиток ринку земель, формування території: встановлення меж населених пунктів та інше.
1 Створення умов для здійснення реформ в галузі землеустрою в об'єднаних територіальних громадах, які будуть створені в районі Протягом року організації, які мають відповідну ліцензію             кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адіністративно - територіальних одиниць 4
2 Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами Протягом року селищні. сільські ради та організації які мають відповідний дозвіл 368,8     368,8     кількість підготовлених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 8
3 Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначеня, в тому числі під обєктами спільної власності територіальних громад, районної ради Протягом року міська, селищні. сільські ради розробники документації із землеустрою  98,0     98,0     кількість підготовлених технічних документацій із землеустрою 25
4 Передача земельних ділянок у власність громадянам  Протягом року організації, які мають відповідну ліцензію 375,0         375,0  кількість підготовлених технічих документацій із землеустрою 255
5 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учаникам антитерористичної операції  Протягом року організації, які мають відповідну ліцензію 18,0         18,0 кількість розроблених проектів землеустрою       5
6 Підготовка організація та проведення земельних торгів у формі аукціону Протягом року ГУ Держгеокадастру у Донецькій області 35,0         35,0 кількість підготовлених документацій із землеустрою 4
    Всього     894,8 0,0 0,0 466,8 0,0 428,0    
3.1.16. Розвиток громадянського суспільства
Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті 1 Проведення ярмарку громадських організацій Протягом року Райдержадміністрація 10,0     10,0     кількість ярмарок 1
2 Консультативно-методичне забезпечення створення, діяльності та навчання представників громадської ради при райдержадміністрації. Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації             кількість проведених засідань  громадської ради, проведення круглих столів, обговорень 4
3 Проведення  громадських обговорень щодо реалізації  розділів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації             кількість проведених засідань  громадської ради, круглих столів, обговорень 4
4 Підготовка, виготовлення та розповсюдження методичних матеріалів щодо підвищення рівня інституційної спроможності громадських організацій в межах роботи інформаційно-ресурсних центрів Протягом року Райдержадміністрація 5,0     5,0     Кількість лстівок, плакатів, банерів 100
Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України 5 Проведення  громадських обговорень щодо реалізації програми економічного і соціального  у Волноваському районі на 2016-2020 роки Протягом року Райдержадміністрація 5,0     5,0     Форуми, конференції 1
6 Проведення "Дня відкритих дверей" для школярів Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, громадські організації 5,0     5,0     кількість листівок, плакатів, буклетів 50
Забезпечення органами виконавчої влади інструментів місцевої демократії. 7  Сприяння у розробці проектів "Про старосту", "Про порядок подання електронних петицій", "Про конкурс місцевих ініціатив", "Про громадський бюджет" Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації             Кількість прийнятих положень 20
8 Реалізація заходів районної цільової  Програми   зі сприяння розвитку громадянського суспільства на  2018-2020 роки * Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації 80,0     80,0     Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства  -
    Всього     105,0     105,0        
Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань  ВПО
3.1.17. Соціальний захист населення
Поліпшення життя людей через справедливу соціальну політику 1 Призначення і виплата  допомоги  згідно Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”        Протягом року УСЗН 103304,5 103304,5         Кількість осіб (батьки та їх діти), які отримають соціальну підтримку 4500
2 Призначення і виплата допомоги малозабезпеченим верствам населення згідно Закону України  “Про  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” Протягом року УСЗН 19013,5 19013,5         Кількість малозабезпечених сімей,які отримають соціальну допомогу 430
3 Призначення і виплата допомоги згідно Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” Протягом року УСЗН 26407,9 26407,9         Кількість інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів,які отримають соціальну допомогу 1172
4 Забезпечення призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім‘ях за принципом „гроші ходять за дитиною” згідно Постанови КМУ від 31.01.2007 Протягом року УСЗН 2468,8 2468,8         Прийомних сімей                                                                                      

Будинки сімейного типу

4    
                                                                                                                 

2
5 Надання  житлових субсидій населенню  Протягом року УСЗН 219536,5 219536,5         Кількість сімей 15500
6 Соціальний захист людей похилого віку (надання щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років) Протягом року УСЗН 64,4     64,4     Кількість осіб 18
7 Надання пільг  громадянам, які постраждали внаслідок  аварії на ЧАЕС згідно Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок  аварії  на ЧАЕС” Протягом року УСЗН 570,3 562,6   7,7     Кількість громадян  422
8 Виконання програми заходів щодо підготовки та проведення в районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи  Протягом року УСЗН 106,7     106,7     Кількість осіб,потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,які отримають соціальну допомогу  69
9 Соціальна підтримка осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах Протягом року УСЗН 341,7     341,7     Кількість фізичних осіб,якім буде надано допомогу 430
10 Соціальний захист ветеранів війни та праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань,реабілітованих громадян, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами Протягом року УСЗН 11304,0 8049,7   3254,3     Кількість осіб пільгової категорії громадян 28200
  11 Надання допомоги учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні    Протягом року УСЗН 50,4   50,4       Кількість дітей, які отримають соціальну підтримка 42
Формувати компетенції місцевих органів виконавчої влади щодо їх ролі у процесі організації та надання соціальних послуг на рівні спроможної громади (роз’яснювальна робота, тренінги) 12 Поліпшення стану безпеки та гігієни праці Протягом року УСЗН             Кількість проведених нарад 12
13 Підвищення рівня підготовки спеціалістів з питань охорони праці Протягом року УСЗН             Кількість семінарів-нарад 12
14 Здійснення заходів щодо забезпечення включення до колективних договорів підприємств,  установ та організацій всіх форм власності   найважливіших питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та  заходів щодо підвищення соціальної захищеності працівників  Протягом року УСЗН             Кількість заходів  10
15 Здійснення постійного контролю за своєчасністю  проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах і організаціях району та сприяння повному виконанню роботодавцями  законодавства про охорону праці  Протягом року УСЗН             Кількість підприємств, де відбудеться мониторинг атестації робочих місць  40
16 Забезпечення проведення   обліку та аналізу травматизму  виробничого та невиробничого характеру для розробки комплексних заходів з метою зниження травматизму та профзахворювань в районі  Протягом року УСЗН             Аналіз стану травматизму підприємст району  
17 Організаційне забезпечення проведення засідань районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, на яких розглядати стан травматизму виробничого та невиробничого характеру і стану поліпшення безпеки життєдіяльності населення району Протягом року УСЗН             Кількість нарад 12
18 Здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності середнього та малого бізнесу з питань додержання законодавства про працю, зокрема в частині виплати заробітної плати не нижче встановленого законодавством мінімуму, а також з питань наявності трудових договорів з найманими працівниками  з метою легалізації трудових відносин Протягом року УСЗН             Кількість засідань робочої групи 12
19 Під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів надавати рекомендації стосовно включення до колективних договорів положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» Протягом року УСЗН             Кількість колективних договорів 35
20 Прийняття участі щодо забезпечення укладення територіальної угоди  Протягом року УСЗН             Територіальна угода 1
21 Проведення  консультаційної роботи серед населення району шляхом організації виїзних прийомів в населені пункти району, надання інформації у ЗМІ з питань, що входять до компетенції управління Протягом року УСЗН             Виїзне обслуговування мешканців населених пунктів району за потребою
22 Прийняття участі соціального діалогу щодо додержання законодавства про працю Протягом року УСЗН             Кількість нарад 4
23 Забезпечення здійснення соціального ділогу та функціонування тристоронньої соціально-економічної ради Протягом року УСЗН             Кількість нарад 4
24 Організація проведення семінарів, нарад,зустрічей, круглих столів, інших заходів з питань соціально-трудових відносин Протягом року УСЗН             Кількість разів прийняття участі у проведні  семінарів, нарад,зустрічей, круглих столів, ін. 4
25 Забезпечення проведення попереджувальних заходів (комісія по заборгованості із заробітної плати, монторинг колективних звернень громадян, порушень законодавства про працю та охорону праці тощо) щодо винекнення колективних трудових спорів, страйів та акцій протесту під час укладень стану соціально-трудових відносин Протягом року УСЗН             Кількість комісій 12
Покращення умов соціального обслуговування населення району та ВПО* 26 Покращення технічної бази УСЗН (Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році) Протягом року УСЗН 100,0     100,0     Придбано

комп'ютерів, од.


МФУ, од.5


5
    ВСЬОГО     383268,7 379343,5 50,4 3874,8 0 0    
3.1.18. Пенсійне забезпечення
Забезпечення наповнення бюджету пенсійного фонду 1 Забезпечення погашення заборгованості по внескам до бюджету Пенсійного фонду Протягом року ПФУ             Зменшення заборгованості, % 20,7
Поліпшення якості обслуговування громадян 2 Забезпечення покращення якості обслуговування громадян та підвищення розміру пенсій Протягом року ПФУ             підвищення розміру пенсій, % 7,0
Сприяння  пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади 3 Забезпечення обслуговування громадян через мережу агентських пунктів в територіальних громадах Протягом року ПФУ,  Територіальні громади 450,0     450,0     кількість створених агентських пунктів 9
4 Забезпечення обслуговування громадян через інтерактивні робочі місця Протягом року ПФУ,  Територіальні громади 100,0     100,0     кількість створених інтерактивних робочих місць 12
    Всього     550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0    
3.1.19. Підтримка сім'ї, дітей та молоді
Правова освіта  та попередження правопорушень серед молоді 1  Проведення лекцій, акцій з пропаганди здорового способу життя та по профілактиці злочинності серед молоді. Виготовлення буклетів, плакатів та стендів для проведення лекцій. протягом року Відділ  у справах сім`ї,    молоді та спорту, ЦСССДМ, відділ освіти 1,0     1,0     збільшення  кількості населення ознайомленого з профілактикою злочинності (осіб) 100
Заходи щодо  національно-патріотичного виховання 2 Проведення військово – спортивної гри „Сокіл” (Джура), конкурсів, концертно-видовищних та інших масових заходів з патріотичного виховання молоді (придбання подарунків для проведення заходів та продуктів харчування для учасників заходу II квартал 2018 року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, добровільне товариство сприяння оборони України 7,0     3,5 3,5   Залучення більшої кількості учнів до патріотичних заходів (осіб) 300
3 Проведення заходів  до Дня захисника України III квартал 2018 року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, добровільне товариство сприяння оборони України 5,0     2,5 2,5   Збільшення кількості осіб, які приймають участь у заході (осіб) 150
Підтримка молодіжних громадських ініціатив 4 Проведення районного конкурсу  проектів, заходів, розроблених  громадськими організаціями  протягом року Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 5,0     5,0     Залучення більшої кількості учнів до  заходів (осіб) 100
5 Проведення заходів до  Дня Молоді в Україні. Проведення заходів з молоддю. Придбання подарунків для молодіжних заходів протягом року ЦСССДМ, служба у справах дітей,відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 16,0     9,0   7,0 Залучення більшої кількості учнів які приймають участь в заходах (осіб) 150
6 Організація та проведення  міжнародного та внутрішнього обміну представників молоді   Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 10,0         10,0 Залучення  населення району до проведення заходу (осіб) 50
7 Відкриття та утримання молодіжних центрів у с.Сонячне, с. Гранітне, смт. Донське протягом року Сонячна сільська рада,
БО «Я Волноваха»
140,0     100,0   40,0 кількість створених центрів 3
8 Провести районні заходи  зі спортивного туризму та орієнтуванню серед молоді. травень - жовтень Відділ  у справах сім`ї,    молоді та спорту, відділ освіти, БДЮТ 8,0     6,0   2,0 кількість залученої молоді (осіб) 500
Соціальний захист  та підтримка сім’ї 9 Виготовлення та забезпечення бланками посвідчень батьків з багатодітної сім'ї та  посвідчень дитини з багатодітної сім'ї прнотягом року Відділ  у справах сім`ї,    молоді та спорту, відділ освіти 10,0     10,0     Забезпечення посвідченнями багатодітної родини (сімей) 150
10 Проведення організації  відпочинку та оздоровлення дітей,  молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  влітку 2018 року: (самостійне придбання путівок  та делеговані кошти)  протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти 1470,0     1000,0 70,0 400,0 забезпечення організації відпочинку  та оздоровлення більшої кількості  дітей пільгових категорій(осіб) 670
11 Часткове відшкодування вартості путівок ДЗВО ім.Кості Бабіна за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім`ях з дітьми протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, профспілка працівників АПК 400,0   200,0 200,0     збільшення   кількості дітей відпочиваючих в ДЗОВ ім Кості Бабіна (осіб) 150
12 Забезпечення збереження ДЗОВ ім.Кості Бабіна протягом року Відділ у справах  сім`ї,  молоді та спорту, керівництво ДЗОВ ім.К.Бабіна 1000,0   1000,0       забезпечення збереження мережі закладів відпрчинку та оздоровлення на території району у% 100
13 Перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до заміських дитячих оздоровчих центрів протягом року   60,0     60,0     збільшення кількості дітей відправлених на оздоровлення та відпочинок за межі району (осіб) 250
14 Сприяння відкриттю 1 клубу для молоді з обмеженими можливостями (придбання обладнання та інвентарю  для занять з інвалідами) протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, добровільне товариство сприяння оборони України 5,0     5,0     Збільшення молоді з обмеженими можливостями залученої до активного громадського життя (осіб) 30
15 Проведення заходів до новорічних та різдвяних свят з дітьми пільгових категорій.
Придбання новорічних подарунків дітям сиротам та дітям із багатодітних сімей, дітям  з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення
протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, РВО 18,0     6,0   12,0 Залучення більшої кількості для участі в заходахі, для дітей пільгових категорій та які потребують особливоїсоціальної уваги (осіб) 40
Збереження репродуктивного здоров,я населення, популяризація сімейного способу життя. Запобігання та протидія насильству щодо  дітей та жінок. Запобігання торгівлі людьми,  її первинна профілактика 16 Заходи присвячені: «Дню сім’ї», «Дню матері». протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту 10,0     3,0 3,0 4,0 Збільшення кількості сімей,які прийняли участь в заходах(осіб) 300
17 Проведення профілактичних рейдів в сім,ї, де існує ризик вчинення насильства по відношенню до дітей та жінок протягом року ЦСССДМ, служба у справах дітей,відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 2,0     2,0     Зменшення кількості сімей де вчинено насильство в сім’ї у % 20
18 Сприяти підвищенню рівня обізнаності населення, мінімізації можливих ризиків торгівлі людьми протягом року ЦСССДМ, служба у справах дітей,відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 2,0     2,0     Портдія торгівлі людьми, збільшення кількості обізнаних громадян (осіб) 300
Гендерна політика 19 Сприряти  підвищенню ролі жінок у суспільно-політичному житті протягом року Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 2,0     1,0   1 Збільшення кількості жінок,які залучені до громадської дціяльності (осіб) 50
    Всього     3171,0 0,0 1200,0 1416,0 79,0 476,0    
3.1.20. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності  1 Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації             кількість створених прийомних сімей 1
2 Здійснення контролю за умовами проживання, утримання та виховання дітей, які виховуються в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації 100,0     100,0     кількість відвіданих сімей  300
3 Проведення рейдів "Діти вулиці", "Урок", торгівельних точок Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації              кількість організацій   рейдів  15
4 Здійснення контролю щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації             кількість перевірених житлових приміщень 132
5 Придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа             Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації 560,0   140,0 420,0      кількість придбаних квартир    2
6 Забезпечення технічної бази служби
(Програма покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік)  *
Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації 200,0     200,0      технічне обслуговування   антивірусної програми Служби,

кондиціонери

МФУ

Меблі, од.
6


3

6

32
    Всього     860,00 0,00 140,00 720,00 0,00 0,00    
3.1.21. Освіта
Забезпечення рівних  і доступних для всіх умов навчання 1 Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому ("Шкільний автобус") Протягом року Відділ освіти РДА 1031,9     1031,9     Кількість учнів, дітей та педагогічних працівників 479
2 Придбання шкільних автобусів Протягом року Відділ освіти РДА 1700,0     1700,0     Кількість придбаних автобусів 1
3 Організація індивідуального навчання учнів Протягом року Відділ освіти РДА 3100,0     3100,0     Створення сприятливих умов для дітей, що хворіють, осіб 180
4 Організація навчання за екстернатною формою Протягом року Відділ освіти РДА 1600,0     1600,0     Кількість учнів, які мають можливість отримати освіту на підконтрольній території 276
Забезпечення належних умов для охорони здоров`я, фізичного та психічного розвитку дитини 5 Організація якісного безкоштовного харчування, всього, в т.ч.: Протягом року Відділ освіти РДА 7479,3     7479,3     Кількість учнів 3066
  учні 1-4 класів (16 грн. в день)   Відділ освіти РДА 6876,8     6876,8     2865
  вихованці дошкільного відділення НВК (25 грн. в день)   Відділ освіти РДА 259,4     259,4     42
  дітей -сиріт і дітей, які залишилися без батьківськього піклування шкіл району (25 грн. в день)   Відділ освіти РДА 317,5     317,5     143
  діти з малозабезпечених сімей (16 грн. в день)   Відділ освіти РДА 25,6     25,6     16
6 Оздоровлення дітей Протягом року Відділ освіти РДА 300,0     300,0     Кількість дітей 1444
Підтримка обдарованих дітей 7 Участь у обласних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах Протягом року Відділ освіти РДА 100,0     100,0     Кількість дітей 350
8 Виплата стипендій обдарованих дітям Протягом року Відділ освіти РДА 38,0     38,0     Кількість дітей 170
9 Проведення районних заходів, змагань Протягом року Відділ освіти РДА 50,0     50,0     Кількість дітей 1100
10 Екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання Протягом року Відділ освіти РДА 200,0     200,0     Кількість дітей 200
Організаційні заходи 11 Охорона праці Протягом року Відділ освіти РДА 50,0     50,0     Виконання  Закону України "Про охорону праці"   -
12 Оновлення комп`ютерної техніки Протягом року Відділ освіти РДА 500,0     500,0     Придбано, одиниць  71
13 Підвищення кваліфікації робітників відділу освіти райдержадміністрації Протягом року Відділ освіти РДА 200,0     200,0     Працівників , осіб 220
14 Медичний огляд робітників Відділу освіти райдержадміністрації Протягом року Відділ освіти РДА 240,0     240,0     Працівників , осіб 1600
    ВСЬОГО     16589,2 0,0 0,0 16589,2 0,0 0,0    
3.1.22. Охорона здоров'я
Удосконалення кадрової політики 1 Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЛПУ "Волноваська стоматполіклініка", КЛПЗ "Волноваська РЛ №1" 330,4     330,4     кількість лікарів

молодших медичних спеціалістів


50


86
2 Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 300,0   300,0       кількість закладів, які підключені до мережі Інтернет 23
3 Подальша реалізація заходів міських та районних програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу» та «Кадри» Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 830,0     830,0     кількість працівників яким передбачено встановлення  доплат відповідно до постанови КМУ №977 від 30.12.2013 72
  4 Навчання студентів в вищих медичних закладах Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 150,0     150,0     кількість осіб 3
  5 Забезпечення житлом медичних працівників за рахунок громад Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 1000,0 1000,0         кількість осіб 5
  6 Впровадження системи інтелектуальної дистанційної діагностики IDIS в Волноваському районі Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД", КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КЛПЗ "Волноваська лікарня № 1"   * 8889,6   8889,6       кількість робочих систем  70
Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та профілактика ВІЛ-інфекції 7 Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію  Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЛПЗ "Волноваська лікарня  № 1" 143,5     143,5     збільшення кількості обстежень на ВІЛ, % 3
8 Придбання лікарських засобів задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" 228,3     228,3     кількість пролікованих хворих 40
Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання 9 Виявлення хворих на туберкульоз,  шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЛПЗ "Волноваська лікарня № 1" 225,0     155,0   70,0 рентгенологічні дослідження

 флюорографія

бактеріоскопічні дослідження
 
1500          16000          


450  
10 Продовольчі пакети на амбулаторному лікуванні Протягом року  КУОЗ "Волноваський ЦПМСД",  25,0     25,0     кількість осіб, які отримують продовольчі набори 40
11 Своєчасне щеплення новонароджених від туберкульозу (БЦЖ) Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" 53,0     53,0     кількість доз 1500
12 Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 14 років Протягом року  КУОЗ "Волноваський ЦПМСД"  100,0     100,0     рівень  охоплення дітей 4-14 років, % 100
Забезпечення дорослих, хворих на цукровий та нецукровий діабет 13 Препаратами інсуліну Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський РЦПМСД"             дорослі, осіб 470
14 Цукрознижуючими препаратами 209,6     209,6     дорослі, осіб 988
15 Глюкометрами, в тому числі ланцетами 204,5     204,5     дорослі, осіб 470
16 Тест-смужками 595,1     595,1     дорослі, осіб 470
Забезпечення дітей та вагітних, хворих на цукровий та нецукровий діабет 17 Препаратами інсуліну Протягом року             діти, осіб 26
18 Глюкометрами, в тому числі ланцетами 10,5     10,5     діти, осіб 10
Забезпечення населення області медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо 19 Закупівля вакцин Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 300,0     300,0     кількість осіб, які охоплені вакцінацією 26599
20 Закупівля анатоксинів та сироваток 66,0     66,0     кількість осіб, що підлягають діагностиці 13000
21 Закупівля виробів медичного призначення, в т.ч. індикаторних карток Протягом року  КУОЗ "Волноваський ЦПМСД"  100,0     100,0     кількість амбулаторій 25 амб. 39 ФАП
Забезпечення онкологічних хворих 22 Лікарськими засобами  Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 315,0     315,0     кількість осіб, що отримують паліативну допомогу 2178
Діагностичними засобами, тест системами Протягом року  КУОЗ "Волноваський ЦПМСД"  50,0     50,0     кількість випадків виявлення 200
Забезпечити хворих з захворюваннями серцево-судинної системи 23 Тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" 131,0     131,0     кількість хворих 40
Забезпечення пільгової категорії населення 24 Медикаментами Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЛПЗ "Волноваська РЛ №1" 367,0     367,0     кількість хворих 14439
25 Зубним протезуванням 388,9     388,9     кількість осіб, які протезуються 219
26 Слуховими апаратами 210,0     210,0     кількість дітей 11
27 Засобами технічної реабілітації 100,0     100,0     кількість інвалідів групи А, Б 347
Забезпечення дорослих хворих на орфанні захворювання 27 Лікарськими засобами  Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 300,0     300,0     рівень  забезпечення від загальної кількості населення, % 20
28 Виробами медичного призначення 400,0     400,0     відсоток забезпечення від загальної кількості населення 21
Забезпечення дітей, хворих на орфанні захворювання 29 Лікарськими засобами  Протягом року 200,0     200,0     відсоток забезпечення від загальної кількості населення 100
Забезпечення ветеранів ВОВ 30 Надання якісної стаціонарної допомоги  Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ",  КЛПЗ "Волноваська РЛ №1" 110,0     110,0     кількість ВОВ, що отримують лікування 158
Забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові для надання екстреної медичної допомоги 31 Дорослих Протягом року   500,0 500,0         Кількість осіб 6
32 Дітей Протягом року   250,0 250,0         Кількість осіб 2
Забезпечення жінок фертільного віку та вагітних  33 Сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику 100% -вим охопленням  Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" 225,0     225,0     кількість вагітних 225
34 Контрацептивами (оральні, бар'єрні, ВМК та інші) жінок, якім вагітність та пологи загрожують життю 60,0     60,0     кількість вагітних 290
35 Акушерські стаціонари сучасним діагностичним обладнанням, зокрема апарати (УЗД,  КТГ та ШВЛ для дорослих), кольпоскопи та обладнання для проведення рідинної цитології тощо 526,5     526,5     апарат УЗД   

КГТ        

кисневий концентратор високого тиску
1

1


1
36 Придбання дихальних апаратів для новонародженних, в т.ч. і для недоношених 395,2     395,2     ШВЛ для новонароджених 1
37 Медикаментами для надання невідкладної допомоги (при тяжких гестозах, септичних ускладненнях та анеміях, тощо)  40,0     40,0     кількість породіль, що отримують лікування анемій 110
38 Медикаменти при акушерських кровотечях, в т.ч. засоби для зупинки кровотеч місцнвої дії  50,0     50,0     кількість породіль, що отримують допомогу при акушерській кровотечі 45
Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію 39 Продуктами лікувального харчування Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 400,0     400,0     кількість хворих, які отримують продукти спеціального харчування 3
Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей  40 Пільговим харчуванням Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 200,0     200,0     кількість дітей, забезпечених з перших двох років життя з малозабезпечених сімей 50
Забезпечення хворих, страждаючих на ЮРА 41 діти     2464,4     2464,4     кількість дітей 1
Забезпечення хворих на розсіяний склероз 42 Дорослих Протягом року   100,0 100,0         відсоток забезпечення 50
Дітей Протягом року   100,0 100,0         відсоток забезпечення 50
    Разом     21643,5 1950,0 9189,6 10433,9 0,0 70,0    
3.1.23. Фізичне виховання та спорт
Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів району, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх» 1 Проведення та участь у спортивно-масових заходах протягом року відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, РВО, РО ВФСТ "Колос" 140,0     80,0 40,0 20,0 кількість учасників заходів у % до кількості населення 12%
2 Оздоровлення дітей спортсменів          (учнів ДЮСШ)  протягом року відділ у справах сім'ї, молоді та спорту РДЮСШ 60,0     60,0     кількість дітей спортсменів у % до загальної кількості учнів ДЮСШ 30%
3 Надання фінансової допомоги провідним спорсменам (стипендії,винагороди) протягом року районна рада, відділ у справах сімьї, молоді та спорту, РДЮСШ 50,0     50,0     кількість осіб 5
4 Придбання спортивного обладнання та інвентарю протягом року районна рада, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, РДЮСШ, сільські та селищні ради, підприємства 215,0     190,0 15,0 10,0 оновлення матеріально-спортивної бази у % до загальної кількості 7%
5 Утримання Волноваської ДЮСШ протягом року районна рада, РДЮСШ 2300,0     2300,0     збільшення кількості спортсменів, які брали участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганннях (осіб) 400
6 Утримання міського центру "Спорт для всіх" протягом року міська рада 350,0     350,0     збільшення кількості спортсменів за місцем проживання у % до загальної кількості населення 10
7 Утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та пристосованих приміщень протягом року   600,0     430,0 170,0   збільшення залученого населення, до занять фізичною культурою та спортом, (осіб) 4200
    Всього     3715,0 0,0 0,0 3460,0 225,0 30,0    
3.1.24. Культура і туризм
Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення 1 Розвиток народних, зразкових аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 400,00     400,00     Кількість придбаних костюмів  20
2 Оновлення музейних фондів Волноваського районного краєзнавчого музею Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 150,00     150,00     Кількість придбання нових експонатів 10
3 Паспортизація і інвентаризація об'єктів культурної спадщини району Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 150,00     150,00     Кількість інвентаризованих об'єктів 30
4 Проведення районних заходів з національно-патріотичного виховання населення Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 150,00     150,00     Кількість проведених заходів 1500
Створювати позитивну репутацію активно-патрі- отичного громадянина через проведення культурних заходів, орієнтованих на патріотичне виховання 5 Проведення районних дитячих фестивалів, конкурсів пісенної та хореографічної майстерності Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 60,00     60,00     Кількість проведення  фестивалів-конкурсів 4
6 Святкування Дня Європи в Україні Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 30,00     30,00     Кількість проведених  заходів 10
7 Поповнення та актуалізація бібліотесних фондів Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 50,00     50,00     Кількість придбаних видань 1000
Забезпечення протипожежної безпеки в закладах культури 8 Встановлення протипожежної сигналізації  Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 200,00     200,00     Кількість встановлених протипожежних систем 3
9 Забезпечення засобами протипожежної безпеки Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 20,00     20,00     Кількість придбаних вогнегасників 15
    Всього     1210,00 0,00 0,00 1210,00 0,00 0,00    
3.1.25. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Створити систему психологічної, соціальної та фізичної реабілітації для населення, яке постраждало внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх сім’ї 1. Направлення учасників АТО на психологічну реабілітацію відповідно до  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, затвердженого ПКМУ від 31.03.2015 №221  Протягом року УСЗН 53,7 53,7         Кількість учасників АТО,які пройдуть психологічну реабілітацію  2
2 Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям звільненими з військової служби відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, затвердженого ПКМУ від 08.05.2015 № 185 Протягом року УСЗН 18,9 18,9         Кількість осіб, які отримають соціальну підтримку учасників АТО 7
3 Забезпечення функціонування, своєчасного оновлення та підтримки в актуальному стані Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік переміщених осіб Протягом року УСЗН             Кількість внутрішньо переміщених осіб 54297
4 Здійснення професійної адаптації учасників АТО відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку), затвердженого Постановою КМУ від 31.03.2015 № 179 Протягом року УСЗН 69,3 69,3         Кількість учасників АТО,які отримають соціальну підтримку  11
5 Забезпечення санаторно-курортними путівками учасників АТО відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого ПКМУ від 31.03.2015 № 200 Протягом року УСЗН 63,0 63,0         Кількість учасників АТО,які отримають санаторно-курортне лікування 10
    Всього     204,9 204,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ціль 4. Робудова безпечного суспільства 
3.1.26. Охорона навколишнього природного середовища
  Примітка: у розділі стовпець 5 - місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання;
стовпець 7 - державний фонд ОНПС;
стовпець 8: обласний фонд ОНПС;
стовпець 9: фонд ОНПС міста (району, ОТГ)
 
Підтримувати освітні та інформаційні заходи з підвищення обізнаності населення, інформування щодо екологічних ризиків, забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з керівництвом та адміністрацією небезпечних підприємств із залученням можливостей ОДА, ЗМІ 1 Прийняття участі у проведенніі обласного екологічного форуму  (пункт 78 - постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р) Протягом року Волноваський район, місцеві ради  30,0     30,0     Підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність серед населення   
Забезпечувати поліпшення екологічного стану, упорядкування процесу збору, вивезення та складування твердих побутових відходів    2 Придбання обладнання  для збору  і складуванню  побутових, промислових відходів  -  придбання  контейнерів  для збору ТПВ    (пункт 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996) Протягом року Волноваська міська рада, Новотроїцька селищна рада, Володимирівська селищна рада  100,0     100,0     Кількість придбаних контейнерів, од.

контейнерів для роздільного збору ТПВ, од.
 15
( V - 0,55м³)600 по 1,1 м³   
3 Будівництво  споруд для збору твердих побутових відходів - облаштування  контейнерних майданчиків  (пункт 68 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.)   місцеві ради району 100,0     100,0     кількість облаштованих контейнерних майданчиків, од. 28
по  8 м.куб кожний
4 Забезпечення екологічно-безпечного зберігання відходів, ліквідація звалищ невпорядкованого складування відходів (пункт 74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) Протягом року Волноваська міська, Володимирівська, Новотроїцька селищні, Лебединська сільська  ради  460,000     460,000     Кількість населених пунктів 4
5 Інвентаризація джерел  забруднення навколишнього природного середовища (пункт 23 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) Протягом року  ПрАТ “Новотроїцьке рудоуправління” , ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" 148,0       148,0   Площа проектування, га 1,41
6 Біологічна рекультивація земель (пункт 26 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) Протягом року ПрАТ “Новотроїцьке рудоуправління” 100,0       100,0   Площа створених захисних лісових насаджень на еродованих землях, га 1,0
7 Рекультивація порушених земель  (пункт 27 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) Протягом року ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" 60,0       60,0   Площа повернених   порушених земель, га 5,0
8 Рекультивація порушених земель та використання родючого шару грунту (пункт 27 постанови КМУ №1147 від17.09.1996р.) Протягом року ПрАТ “Новотроїцьке рудоуправління” 685,0     685,0     Площа рекультивованих порушених малопродуктивних земельних ділянок, га  1,7
9 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів  (пункт 44 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.)   Протягом року Волноваська міська рада, Новотроїцька селищна рада, Володимирівська селищна рада  160,0     160,0     ліквідація наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій за потребою
10 Наукові дослідження: забезпечення роботи пересувної екологічної лвабораторії (пункт 78 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) Протягом року Місцеві ради 10,0     10,0     проведення моніторінгу стану атмосферного повітря на території району  -
11 Резервування території для заповідання - розробка проектів  створення ПЗФ  (пункт 61 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) Протягом року Місцеві ради  30,0     30,0     розширення природно-заповідних територій   -
    Всього     1883,0     1575,0 308,0      
3.1.27. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку 
Підтримувати правоохоронні органи та органи правосуддя задля оперативного реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав  людини 1 Забезпечення належних умов для обслуговування населення під час звернення до органів поліції, проведення особистого прийому громадян, проведення днів "відкритих дверей", забезпечення ефективної реалізації завдань, щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, належних умов праці працівників поліції Волноваського ВПП (проведення капітального ремонту в адмінбужівді Волноваського ВП)
(Програма "Правопорядок - 2018") *
Протягом року ГУНП 1 000,00      1000,00     Покращення умов перебування особового складу, осіб,


 поточний ремонт, м.кв
*


169

180,0

*
2 Забезпечення оперативного реагування на повідомлення громадян про скоєні злочини та правопорушення, підвищення рівня розкриття злочинів та забезпечення якісного прийому та обслуговуванню населення району (придбання оргтехніки) Протягом року ГУНП 200,00     200,00     Придбано одиниць оргтехніки 15
3 Своєчасне та належне реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття злочинів по "гарячим слідам" Протягом року ГУНП 1000,00     1000,00     Придбання службових автомобілів для груп реагування патрульної поліції, од.

Скорочення часу реагування на виклики 2з 30 до 20 хвилин
    Всього     2200,0     2200,0        
3.1.28. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Підвищувати рівень готовності відділів обласних і місцевих органів влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації та розвивати їхню інфраструктуру з реагування на надзвичайні ситуації 1 Покращення  протипожежного водопостачання:              проведення ремонту  та закупівля нових пожежних гідрантів, забезпечення їх показчиками Протягом року Волноваська міська рада 50,0     50,0     Кількість одиниць обладнання 15
2 Проведення заходів щодо обстеження, проведення експертизи, перевезення, тимчасове зберігання, утилізацію, при ліквідації або запобіганню наслідків надзвичайної ситуації у разі виявлення небезпечних речовин або відходів, що створюють або можуть створити небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я населення на території  району Протягом року Волноваська райдержадміністрація 200,0     200,0        
3 Придбання радіостанцій для роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Протягом року Волноваська райдержадміністрація 132,5     132,5     Кількість одиниць обладнання 10
4 Забезпечення проведення профілактичних заходів по ліквідації наслідків або недопущення виникнення надзвичайної ситуації Протягом року Волноваька райдержадміністрація 50,0     50,0     за потребою . -
5 Забезпечення безпеки населення і територій від надзвичайних ситуацій
(Програма  забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки наслення і територій Волноваського району від надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 рік) *
Протягом року 11 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Донецькій області 1800,0     1800,0     Капітальний ремонт приміщень, од. 1
950,0     950,0    
Придбано автомобілів, од


1
250,0     250,0    
придбання ГСМ

-
Приведення наявних захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням 6 Приведення у готовність,  ремонт, дообладнання та доукомплектування захисних споруд цивільного захисту (в тому числі тих, що належать до районної комунальної власності) Протягом року Відділ освіти Волноваської райдержадміністрації 200,0     200,0     Споруд, одиниць 4
Підвищення обізнаності населення щодо поводження з вибухонебезпечними предметами 7 Розміщення інформаційного та роз’яснювального матеріалу з основ безпеки життєдіяльності та агітаційного матеріалу в ЗМІ Протягом року Віділл з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи             Постійно  -
Надання допомоги населенню в умовах зимового періоду 8 Забезпечення функціонування пунктів обігріву у Волноваському районі Протягом року Місцеві ради, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області 20,0     20,0     кількість пунктів 11
Облаштування інфраструктури у сфері цивільного захисту, які плануються створити у територіальних громадах, об`єднання яких планується відповідно до перспективного плану формування територіальних громад Донецької області  9 Будівництво та облаштування центрів безпеки громадян у створюваних обєданнних територіальних громадах Протягом року Місцеві ради             кількість центрів 4
Вдосконалення рівня готовності органів управління ланок ТП і ФП ЕДСЦЗ шляхом підвищення кваліфікації 10 Навчання керівниного складу та фахівців, діяльність яких повязана з ЦЗ у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєзабезпечення Донецької області Протягом року Відділ з питань питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи РДА 5,0     5,0     Кількість 10 осіб
Співпраця та підтримка Збройних Сил  України, які проходять службу  в Волноваському райні Донецької області 11 Розміщення інформаційного та  пропагандистського  матеріалу щодо проходження військової служби Протягом року Фінансове управління райдержадміністрації, Волноваський РВК 10,0     10,0     Виготовлення інформаційних та  пропагандистських плакатів для залучення населення до проходження військової служби   -
    Всього     3667,472 0,000 0,000 3667,472 0,000 0,000    
3.1.29. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 
Розвивати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру 1 Сприяння широкому висвітленню в ЗМІ ходу впровадженнч реформ, ініційованих Президентом україни, які спрямовані на поліпшення соціально-економічного розвитку в районі протягом року Відділ  з питань внутрішньої політики райдержадміністрації             Наповнення сайту інформаційними матеріалами  -
2 Технічний супровід офіційного сайту РДА протягом року Райдержадміністрація 10,0     10,0     Забезпечення матеріально-технічним обладнанням, од. 4
3 Висвітлення у засобах масової інформації результатів реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування                 Забезпечення населення об'єктивною, достовірною вчасною інформацією  -
Забезпечувати обізнаність населення щодо переваг євроінтеграції 4 Проведення круглих столів, конференцій, семінарів  з актуальних та поточних питань співробітництва з НАТО протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації 0,0           Кількість проведених заходів 2
5 Проведення  днів євроатлантичного партнерства, днів Академії НАТО та тижнів НАТО протягом року Відділ культури та туризму райдержадміністрції, Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації 15,0     15,0     Кількість проведених заходів 2
6 Розміщення  у громадських місцях інформаційно-роз’яснювальних стендів протягом року Райдержадміністрація 5,0     5,0     Кількість стендів, банерів, плакатів 10
7 Розміщення інформаційних матеріалів на  офіційному сайті РДА щодо державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції протягом року Відділ  з питань внутрішньої політики райдержадміністрації 0,0           Наповнення сайту інформаційними матеріалами  -
8 Проведення тематичних художніх фотовиставок, розповсюдження видань з питань євроатлантичної інтеграції (плакатів, листівок, календарів) протягом року Райдержадміністрація 10,0     10,0     Підвищення рівня обізнаності населення щодо переваг євроінтеграції  -
9 Відзначення 9 липня 2018 року річниці підпрписання Хартії про особливе партнерство між україною та Організацією півнвчноатлантичного договору липень 2018 року Райдержадміністрація 5,0     5,0     Підвищення рівня обізнаності населення щодо переваг євроінтеграції  -
    Всього     45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0    
3.1.30. Сприяння розвитку ринкової конкуренції *
Формування конкурентно- спроможнього середовища для розвитку району 1 Забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення  антиконкурентних  дій органів державної влади та місцевого самоврядування, органів адміністративно - господарського управління і контролю, антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, інших неправомірних обмежень конкуренції, в тому числі зловживань монопольним становищем на ринку 2018 Відділи та управління райдержадміністрації             Недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції  
2 Погодження з Донецьким обласним територіальним відділенням  Антимонопольного комітету України проектів рішень, розпоряджень, які можуть призвести до обмеження чи створення конкуренції на відповідних ринках 2018 Відділи та управління райдержадмі – ністрації,  виконкоми місцевих рад             Попередження порушень антимонопольного законодавства  
3 Вдосконалення та поширення практики запровадження конкурсних засад в наданні суб’єктам господарювання права здійснювати господарську діяльність:                     
- у будівництві;
- з утримання житлових будинків;
- з перевезення пасажирів;
- з встановлення приладів обліку газу, води, теплової енергії
2018 Головні розпорядники бюджетних коштів, суб’єкти господарювання             Створення конкурентного середовища  
4 Створення належних умов для добросовісної конкуренції на ринках сільськогосподарської сировини і товарів переробної промисловості 2018 Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та АПК райдержадміністрації, суб’єкти господарювання             Розбудова ефективного конкурентного середовища  
    Всього                    
3.1.31. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми
Оптимізація процесів управління в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, комплектування органів виконавчої влади висококваліфікованими фахівцями 1 Широке висвітлення в ЗМІ діяльності райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, підприємства та організацій району. Постійно               підвищення довіри населення до влади  -
2 Забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади Протягом року               кількість перевірених рад 20
3 Створення матеріально-технічних умов для ефективного функціонування державної служб, забезпечення якісного і оперативного вирішення службових питань РДА * Протягом року РДА 350,0     350,0     Закупівля паливно-мастильних матеріалів, ремонт та придбання запасних частин, меблів ,кондиціонерів, комп'ютерної техніки та оргтехніки та її обслуговування *  - 
  4* Підвищення швидкості процесів виконання документів, введення електронного обміну документами, оновлення оргтехніки
"Програма інформатизації Волноваського району на 2018 рік)
Протягом року РДА 200,0     200,0     Удосконанлення роботи РДА по веденню діловодства, конттролю, роботи із зверненнями громадян, правової роботи, ведення бух. обліку та захист інформації  - 
Удосконалення роботи по забезпеченююю збереження документів Національного архівного фонду* 5 Забезпечення належних умов для збереження документів Національного архівного фонду
(Районна програма забезпечення збереження документів Національного архівног офонду в Волноваському районі в 2018 році)
Протягом року РДА
(архівний відділ РДА)
171,0     171,0     Облаштування систем охоронної та пожежної сигналізації, систем кондиціювання, придбання витратних матеріалів, обладнання і устаткування для зберігання документів  - 
    Всього     721,0 0,0 0,0 721,0 0,0 0,0    
    Всього по заходам     1253321,8 439609,6 166654,0 129299,7 436968,9 80789,5    

 

3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році 
№ з/п Номер та назва технічного завдання Плану заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2020 року*
Назва проекту Кошторисна вартість проекту,
тис.грн.
Потреба у фінансуванні на 2018 рік, тис.грн.   Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)
Всього у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела фінансування
Державний фонд регіонального розвитку субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад  Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку
(І транш)
Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку
(ІІ транш)
Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної поілтики України Європейського Союзу  обласний бюджет районний (міський, селищний, сільський) бюджет залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження  
* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-__________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    ВСЬОГО ПО РАЙОНУ 370 617,517 302 685,685 58 111,243 0,000 0,000 0,000 64 659,532 0,000 58 808,930 67 298,964 51 921,016 1 886,000  
3.2.1. Промисловий комплекс
 -  -  -                          
3.2.2. Агропромисловий комплекс
 -  -  -                          
3.2.3. Енергозабезпечення та енергоефективність 
1 1.1.2. Забезпечувати  ефективне функціонування житлово-комунального господарства  та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ І-ІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка, вул.Молодіжна, 37 1632,45 1926,274               1926,274     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 200 кВт.
2 Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської ЗОШ І-ІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40 1493,943 1849,055               1849,055     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 400 кВт.
3 Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5 1938,836 1938,836               1938,836     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. 
4 Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52 2200,000 2200,000               2200,000     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. 
5 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4"  60,000 60,000               60,000     Виготвлення ПКД і отримання експертизи для реалізації основного проекту
6 Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ І-ІІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4 1600,000 1600,000               1600,000     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 500 кВт.
7 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2" 55,000 55,000               55,000     Виготвлення ПКД і отримання експертизи для реалізації основного проекту
8 Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, провул.Шкільний, 2 1600,000 1600,000               1600,000     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 400 кВт.
9 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1" 60,000 60,000               60,000      
10 Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, провул.Шкільний, 1 1600,000 1600,000               1600,000     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 500 кВт.
11 Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Будівництво ВЛ 6 кВ для резервного електрозабезпечення котелень по вул.Громової і вул.Південній в пгт.Новотроїцьке Волноваського району" 20,000 20,000               20,000     Виготвлення ПКД і отримання експертизи для реалізації основного проекту
11* Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська, 51 41093,284 40547,889 36493,1             4054,789     Будівництво нової модульної газової котельні потужністю 15,6МВт на території селища.
  Всього 53353,513 53457,054 36493,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16963,954 0,000 0,000  
3.2.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міфжрегіональної співпраці
 -  -  -                          
3.2.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
 -  -  -                          
3.2.6. Дорожньо-транспортний комплекс
1 1.1.3. Запровадити сучасні системи управління міським і міжміським транспортом для підвищення доступності та ефективності надання транспортних послуг. Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт Капітальний ремонт автодоріг м. Волноваха Донецької області 11946,367 11500,159 10350,143             1150,016     Проектом передбачено провести капітальний ремонт дороги м.Волноваха по вул.Центральна, а саме: заміна 37,5 тис.м.кв. асфальтобетонного покриття, 7,1 тис.м бортового каменю та 45 м перильних огороджень,  46 м «лежачих поліцейських», реконструкція 4-х дощоприймальних колодязів, відновлення 160 м.кв пішохідних доріжок та нанесення дорожньої розмітки.
    Всього 11946,367 11500,159 10350,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1150,016 0,000 0,000  
3.2.7. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура
 Водопостачання та водовідведення                          
1  1.1.2.Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я Реконструкція магістрального водогону Велико-Анадольська фільтрувальна станція -ДХМЗ, 1 етап 24021,101 24021,016                 24021,016   Зменшення витрат води при транспортуванні до споживача та витрат на ремонтні роботи, забезпечення безперебійного водопостачання  на даній дільниці. Передбачена заміна діючого магістрального водоводу із сталевих труб Ø 700 мм, протяжністю 5215,0 м. Водовід монтується з  поліетиленових  труб типу ПЕ Ø 560х21, 4 мм. Укладання труб передбачається на піщану основу завтовшки 100 мм з обсипанням згори піском завтовшки 300 мм.
    Всього 24021,101 24021,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24021,016 0,000  
3.2.8. Житлове будівництво
1 Надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а 21931,193 21931,193         21931,193           Створення комфортних умов проживання для 123 внутрішньопереміщених осіб
2 Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10 9914,309 9914,309         9914,309           Створення комфортних умов проживання для 60 внутрішньопереміщених осіб 
    Всього 31845,502 31845,502 0,000 0,000 0,000 0,000 31845,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
3.2.9. Розвиок підприємницького середовища
1 1.2.1 Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста) Розробка ПКД для проекту "Будівництво ЦНАПу, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваської ОТГ" 200,000 200,000               200,000     Результатом реалізації проекту буде розробка ПКД. Основний проект передбачає, що  67 послуг будуть  надаватися через ЦНАП, - пропускна здатність ЦНАП за 1 роб. день буде складати до 200 осіб. Кількість населених пуктів, що будуть входити до складу ОТГ - 23. Чисельність населення ОТГ - 38060 осіб. Площа ОТГ - 503,3 кв. км.
2 Розробка ПКД для проекту "Будівництво ЦНАПу, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Ольгінської ОТГ" 200,000 200,000               200,000     Результатом реалізації проекту буде розробка ПКД. Основний проект передбачає, що  45 послуг будуть надаватися через ЦНАП, - пропускна здатність ЦНАП за 1 роб. день буде складати до 150 осіб. Кількість населених пуктів, що будуть входити до складу ОТГ - 11. Чисельність населення ОТГ - 14286 осіб. Площа ОТГ - 342,2 кв. км.
3 Розробка ПКД для проекту "Будівництво ЦНАПу, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Хлібодарівської ОТГ" 200,000 200,000               200,000     Результатом реалізації проекту буде розробка ПКД. Основний проект передбачає, що 30 послуг будуть  надаватися через ЦНАП, - пропускна здатність ЦНАП за 1 роб. день буде складати 25 осіб. Кількість населених пуктів, що будуть входити до складу ОТГ - 25. Чисельність населення ОТГ - 12404 осіб. Площа ОТГ - 451,8 кв. км.
4 Розробка ПКД для проекту "Будівництво ЦНАПу, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Мирненської ОТГ" 200,000 200,000               200,000     Результатом реалізації проекту буде розробка ПКД. Основний проект передбачає, що 40 послуг будуть надаватися через ЦНАП, - пропускна здатність ЦНАП за 1 роб. день буде складати до 50 осіб. Кількість населених пуктів, що будуть входити до складу ОТГ - 15. Чисельність населення ОТГ - 12823 осіб. Площа ОТГ - 456,2 кв. км.
    Всього 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000 0,000 0,000  
3.2.10. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
 -  -  -                          
3.2.11. Ринок праці. Зайнятість населення
 -  -  -                          
3.2.12. Податково-бюджетна діяльність та доходи населення
 -  -  -                          
3.2.13. Формування спроможних територіальних громад
 -  -  -                          
3.2.14. Впровадження заходів теріторіального планування
 -  -  -                          
3.2.15. Розвиторк земельних відноснин
 -  -  -                          
3.2.16. Розвиторк громадянського суспільства
 -  -  -                          
3.2.17. Соціальний захист населення
 -  -  -                          
3.2.18. Пенсійне забезпечення
 -  -  -                          
3.2.19. Підтримка сім'ї, дітей та молоді
 -  -  -                          
3.2.20. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 -  -  -                          
3.2.21. Освіта
1 1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури Валер'янівська, Краснівська, Бугаська,  Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька  № 4, Рівнопільська, Волноваська  № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району-  кап. ремонт (термомодернізація)шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій 18369,111 17686,330         17686,330           Проект передбачає заміну віконних конструкцій в 10 школах району. Загальна кількість віконних конструкцій 5975,03 м.кв., в т.ч.:
Валер'янівська ЗОШ -433,44 м.кв;
Краснівська ЗОШ - 378 м.кв.;
Бугаська ЗОШ - 399 м.кв.;
Гранітнинська ЗОШ - 248 м.кв.;
Староігнатівська ЗОШ - 220 м.кв.;
Донська ЗОШ - 1274,87 м.кв.;
Новотроїцька ЗОШ - 407,9 м.кв.;
Равнопільська ЗОШ - 906 м.кв.;
Волноваська ЗОШ №7 - 1000,82 м.кв;
Миколаївська ЗОШ - 532 м.кв.
2 Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1, м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація) 4477,558 4477,558         4477,558           В результаті реалізації проекту буде виконано: заміну зовнішніх дверних блоків на металеві протипожежні, заміну дерев’яних віконних блоків на метало пластикові, ремонт цегляної кладки зовнішніх стін, утеплення фасаду і цоколя будівлі, часткової заміні покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів над туалетними кімнатами навчального закладу.
3 Термомодернізація  та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III  ступенів № 3 за адресою: Донецька область м. Волноваха, вул.Урицького,8 6774,241 6774,241         6774,241           В результаті реалізації проекту буде виконано: заміну зовнішніх дверних блоків на металеві протипожежні, заміну дерев’яних віконних блоків на метало пластикові, ремонт цегляної кладки зовнішніх стін, утеплення фасаду і цоколя будівлі.Термомодернізація будівлі та підвищення її енергоефективності, призведе до зменшення тепловтрат та витрат бюджету на утримання школи
4 Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків Волноваської ЗОШ № 6 розташованої за адресою: М.Волноваха вул Ломоносова,13 1500,00 1500,000               1500,00     За результатами реалізації проекту будуть встановлені енергозберігаючі віконні блоки
5 Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ I-IIIст. № 7, розташованою за адресою: Донеуька обл., м.Волноваха, вул. Менделеєва, 7 6853,478 7000,000               7000,000     Другий корпус школи знаходиться в аварійному стані. Проектом передбачено укріплення фундаменту і стін.

(Виділено коштів більше, ніж по експертному звіту, у зв'язку з можливим коригуванням ПКД)
6 Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків Рибинської  ЗОШ розташованої за адресою: Волноваський район с.Рибинське  вул Молодіжна,18 1500,00 1500,000               1500,00     За результатами реалізації проекту будуть встановлені енергозберігаючі віконні блоки
7 Капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №4, м. Волноваха, вул.Полтавська 274 1128,925 1128,925               1128,925     За результатами реалізації проекту будуть встановлені енергозберігаючі віконні блоки
8 Капітальний ремонт з Заміною вікон Іванівської ЗОШ, с.Іванівка, вул.Центральна, 50  110,088 110,088               110,088     За результатами реалізації проекту будуть встановлені енергозберігаючі віконні блоки
9 Капітальний  ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2(вул. Кононенко,62) у сумі 1250,0 тис.грн.; Свободненська ЗОШ (вул. Центральна,102) у сумі 1250,0 тис.грн.; Мирненська ЗОШ (вул.Центральна, 4) у сумі 800,0 тис.грн.   3300,000               3300,000     За результатами реалізації проекту будуть встановлені енергозберігаючі віконні блоки
10 Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області 12048,727 10843,900                 10843,900   Проектом передбачено заміна вікон - 89 од.,  дверей - 41 од., капітальний ремонт підлоги,   окраска стін, утеплення, та інші роботи
  Всього 52762,128 54321,042 0,000 0,000 0,000 0,000 28938,129 0,000 0,000 14539,013 10843,900 0,000  
3.2.22. Охорона здоров'я
1 1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м.Волноваха, Матросова, б. №5 1762,747 1762,747         1762,747           В результаті реалізації проекту буде проведена заміна 2226 м.кв. труб системи опалення, 278,5 та 32,5 м.кв.  відповідно водопровідних та каналізаційних труб. Проведена заміна дверей- 68,8 м.кв. Встановлено 86 світильників.
2 Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район, м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. №5
2113,154 2113,154         2113,154           В результаті реалізації проекту буде проведена заміна 1290 м.кв. труб системи опалення, 154,5 та 32,5 м.кв. відповідно водопровідних та каналізаційних труб. Проведена заміна покрівлі 679,4 м.кв., вікон – 87,31 м.кв., дверей - 66 м.кв. Встановлено 75 світильників.
3 Поточний ремонт покрівлі гаражів та складу 200,000 200,000               200,000     буде проведена заміна покрівлі 80 м.кв.
4 Поточний  ремонт вимощення дитячого відділення 120,000 120,000               120,000     В результаті проведених робіт буде відновлено 160 м.кв. вимощення
5 Поточний ремонт ЦСВ 203,400 203,400               203,400     Буде проведено поточний ремонт в приміщенні площею 190м.кв.
6 Капітальний ремонт головного корпусу лікарні (неврологічного, хірургічного відділень, аптеки та підвального приміщення) КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1) 6000,000 6000,000               6000,000     Капітальний ремонт приміщення 
7 Капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
4927,183 4927,183               4927,183     Капітальний ремонт приміщення 
8 Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
2186,995 2186,995               2186,995     Термомодернізація приміщення 
9 Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
1800,005 1800,005               1800,005     Капітальний ремонт приміщення 
10 Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки для  капітального ремонту хірургічного відділення КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 110,000 110,000               110,000     Виготвлення ПКД і отримання експертизи для реалізації основного проекту
11 Капітальний ремонт хірургічного відділення КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 442,015 442,015               442,015     Капітальний ремонт приміщення 
12 Капітальний ремонт приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги (85700, Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова.5) 600,000 600,000               600,000     Капітальний ремонт приміщення 
13 Капітальний ремонт амбулаторії №25 м. Волноваха, 85700, Донецька обл.. Волноваський р-н., пров.Залізничний,23) 300,000 300,000               300,000     Капітальний ремонт приміщення 
14 Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Донське (85772, Донецька область, Волноваський район, смт. Донське, вул. Спортивна,1) 1 000,000 1000,000               1000,000     Планується відремонтувати 1099,5 м.кв.
15 Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Привільне (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85474, с. Привільне, вул. Центральна,2) 800,000 800,000               800,000     Капітальний ремонт приміщення 
16 Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка (85734, Донецька область, Волноваський район, с. Миколаївка, вул. Центральна ,65) 600,000 600,000               600,000     Капітальний ремонт приміщення 
17 Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Благодатне (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85727, с. Благодатне, вул. Ювілейна,35) 600,000 600,000               600,000     Капітальний ремонт приміщення 
18 Капітальний ремонт лікарської  амбулаторії с. Микільське 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати48,2 м.кв.
19 Поточний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с.Новоолексіївка 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 231,0 м.кв.
20 Капітальнийй ремонт ФП с.Графське 400,00 400,000               400,000     Планується відремонтувати 37,1 м.кв.
21 Капітальний ремонт ФАПу с.Дмитрівка 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 69,3 м.кв.
22* 3.5.1. Розвивати інфрастуктуру системи охорони здоров'я Капітальний ремонт амбулаторії Загальної Практики Сімейної Медицини
с. Златоустівка за адресою: 85765 вул. Тополина, буд.45, с. Златоустівка, Донецька область *
37595,425 12520,000 11268,000             1252,000      Повний капітальний ремонт будівлі амбулаторії з впровадженням енергозберігаючих заходів,
загальна відремонтована площа 1495,2 м.кв
23 Придбання та встановлення модульного приміщення для розташування ФАПу с.Кирилівка 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 41,8 м.кв
24 Придбання та встановлення модульного приміщення для розташування ФАПу с.Полкове 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 168,6 м.кв
25 Придбання та встановлення модульного приміщення для розташування ФАПу с.Сопіно 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 120 м.кв
26 Капітальний ремонт приміщення під розміщення комп*ютерного томографу 466,38 466,383               466,383      
    Всього 65827,307 40751,882 11268,000 0,000 0,000 0,000 3875,901 0,000 0,000 25607,981 0,000 0,000  
3.2.23. Фізичне виховання та спорт
1 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха 18951,179 17056,100                 17056,1   Проект передбачає: 1 черга – будівництво футбольного поля, бігових доріжок, трибун на 500 місць, улаштування інженерних комунікацій обслуговуючих дану споруду. 2 черга – реконструкція існуючих гаражних боксів під роздягальні та душеві для команд.
Також передбачено улаштування футбольного поля розміром 90х60м з трьома біговими доріжками навколо для проведення футбольних ігор та легкоатлетичних змагань та тренувань.
 Будівництво стадіону сприяєтиме фізичному розвитку молоді та здорового образу життя.
2 Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням  в с.Хлібодарівка 60,000 60,000               60,000     встановлення 9 одиниць тренажерів
3 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.І.Кононенко, 62, смт.Новотроїцьке, Волноваський район  1498,000 749,000               749,000     Введення  майданчика розмірами 42х22 м
4 Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги , 54а, с.Іванівка , Волноваський район  1498,000 749,000               749,000     Введення  майданчика розмірами 42х22 м
5 Будівництво  майданчика зі штучним  покриттям  в смт.Ольгинка 1500,000 1500,000               1500,000     Введення  майданчика розмірами 42х22 м
6 Придбання та встановлення майданчика з антивандальним тренажерним обладнанням  в с.Миколаївка 60,000 60,000               60,000     встановлення 9 одиниць тренажерів
7 Придбання та встановлення майданчика з антивандальним тренажерним обладнанням  в м.Волноваха 60,000 60,000               60,000     встановлення 9 одиниць тренажерів
8 Капітальний ремонт спортивного комплексу "Авангард" в смт.Володими-рівка 300,000 300,000               300,000     Проведення внутрішніх робіт спортивних  залів (підлога, стіни, нанелення розмітки)
9 Капітальний ремонт спортивного залу будинку культури  смт.Ольгінка 500,000 500,000               500,000     Заміна вікон, дверей, ремонт підлог, стін
10 Коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2, розташованої за адресою: м.Волноваха, пров.Шляховий,18 10,000 10,000               10,000     Проведення коригування ПКД
    Всього 24437,179 21044,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3988,000 17056,100 0,000  
3.2.24. Культура  і туризм
1 3.5.5 Спияння збереженню та розвитку історико-культурної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, який занходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Центральна, будинок 94 1490,000 2700,000               2700,000     Проект передбачає проведення капітального ремонту громадського та службового санвузлів, заміну дверей та панелів у глядацькій залі, капітальний ремонт 6 присіщень.
2 Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки, яка знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул.Кості Бабані, будинок  14 500,000 1500,000               1500,000     Проект передбачає проведення капітального ремонту підвалу будівлі, встановлення вентиляційної системи підвалу, будівля навесу та облаштування літньої інтернет-площадки.
    Всього 1990,000 4200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4200,000 0,000 0,000  
3.2.25. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
 -  -  -                          
3.2.26. Охорона навколишнього природного середовища
1 4.2.5. Усувати екологічні загрози, у тому числі які виникли внаслідок проведення АТО Реконструкція  системи аспірації ДЗФ ПРАТ "НТРУ"ї (пункт 18 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) 278,000 278,000                   278,000 поліпшення якості  вловлювання шкідливих речовин,досягнення значення викиду пилу на рівні  87 мг/м.куб (ГДВ - 150 мг/м.куб)

(кошти підприємства)
2 "Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха, Донецької області"  (пункт 70 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.) 71513,672 28860,538             28860,538       покращення екологічного стану населених пунктів. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га.
3 Будівництво сміттєсортувальної станції  (пункт 69 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.) 12000,000 12000,000             12000,000       покращення екологічного стану населених пунктів, будівництво сміттєсортувальної станції.
4  Реконструкція окисного блоку №2 каналізаційних очисних споруд м. Волноваха 1691,516 1691,516             1691,516       Мета проекту -поліпшення ступеню очистки стічних вод забезпечення нормативів ГДС, зменшення кількості неочищених стічних вод  до 250м3/добу.  В результаті проведення робіт по ремонту окисного блоку, модернізації аератору  очікується покращення екологічного стану населеного пункту, забезпечення зменшення викидів шкідливих речовин 
5 Очисні  споруди с. Володимирівка  661,132 424,776             424,776       Мета проекту -поліпшення ступеню очистки стічних вод забезпечення нормативів ГДС, зменшення кількості неочищених стічних вод  до 170 м3/добу .Ремонт, модернізація очисних споруд, що є частиною соціальної інфраструктури та потерпає від демографічного тиску ВПО, прибуваючих на місце, та  обслуговує місцеве населення, а також внутрішньопереміщених осіб, для  прийому господарсько-побутових стоків на очисні споруди селища, та  створення відповідних санітарно-гігієнічних  умов проживання. В результаті проведення реконструкціъ ІІ відстійника очікується покращення екологічного стану населеного пункту, забезпечення зменшення викидів шкідливих речовин
6 Реконструкція водовідвідної кар`єрної установки Східної ділянки Вапнякового карєру (пункт 40 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.)"  1608,000 1608,000                   1608,000 захист Новотроїцького родовища флюсових вапняків від затоплення(кошти підприємства)
7 Будівництво берегозакріплюваних, протиобвальльних споруд на березі Азовського моря (пункт 25 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) 50,000 50,000               50,000     укріплення  берегової лінії Азовського моря в районі с.Сопіне
8 "Реконструкція скверу по вул.Центральна, 94 А в м.Волноваха, Донецької області".  (пункт 47 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996р.) 14132,100 14132,100             14132,100       Озеленення шляхом насадження молодих дерев та квітників.  Площа проектування 1,41 га
9 Проект рекультивації полігону ТПВ м.Волноваха (пункт 27-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) 900,000 900,000             900,000       покращення екологічного стану на полігоні ТПВ м.Волноваха.площа 6,7549 га
10 Розробка проекту будівництва сміттєсортувальної станції (пункт 78 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) 800,000 800,000             800,000       покращення екологічного стану населених пунктів
    Всього 103634,420 60744,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58808,930 50,000 0,000 1886,000  
3.2.27. захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
 -  -  -                          
3.2.28.  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
 -  -  -                          
3.2.29.  Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 
 -  -  -                          
3.2.30.  Організаційне забезпечення виконання завдань Програми
 -  -  -                          

 

3.3. Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається в 2018 році
№ п/п Назва програми, замовник Термін виконаня Коли та ким документом  затверджена 2018 рік, прогноз Примітка
Загальний обсяг фінансування у тому числі
державний бюджет місцевий бюджет інші джерела
  * - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-__________
Регіональні програми в галузі освіти
1 Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки 2018   138,0   138,0    
Відділ освіти Волноваської РДА        
2 Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік  2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-471 із змінами від 28.02.2018 №7/20-    * 17519,5   17519,5    
Відділ освіти Волноваської РДА *   *  
3 Районна цільова програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки                  2016-2020 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-473 із змінами 28.02.2018 №7/20   *- 3544,5   3544,5    
Відділ освіти Волноваської РДА *   *  
4 Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2018рік  2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-472-    * 7479,3   7479,3    
Відділ освіти Волноваської РДА *   *    
5* Районна програма "Вчитель на 2018 рік" 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 №7/20- 200,0   200,0    
Відділ освіти Волноваської РДА          
6* Района програма "Національно-патріотичного виховання учнів на 2018 рік" 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 №7/20- 100,0   100,0    
Відділ освіти Волноваської РДА          
  ВСЬОГО х х 28981,3 0,0 28981,3 0,0  
       
Регіональні програми в галузі культури
1 Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-458*
25,2   25,2    
Відділ культури Волноваської РДА        
2 Района программа розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-457,
із змінами 28.02.2018 №7/20-           *
6816,8   6816,8    
Відділ культури Волноваської РДА *   *  
3 Комплексна Програма "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-455*
240,0   240,0    
Відділ культури Волноваської РДА        
  ВСЬОГО х х 7082,0 0,0 7082,0 0,0  
       
Регіональні програми в галузі фізичного виховання 
1 Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту  Волноваського району на 2017-2021 роки 2017          2021 Рішення районної ради
10.01.2017 №7/12-288
із змінами
від 22.02.2017
№ 7/13-316 від  28.04.2017
№7/15-346   від 20.12.2017 №7/19-461 *
198,7   198,7    
Відділ у справах сім ї, молоді та спорту Волноваської РДА        
  ВСЬОГО х х 198,7 0,0 198,7 0,0  
       
Регіональні програми в галузі захисту дітей, підтримки сім ї та молоді
1 Района  программа "Молодь.Сім'я.Діти.Оздоровлення на 2017-2021 роки" 2017    2021 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-460*
1389,9   1389,9    
Відділ у справах сім ї, молоді та спорту Волноваської РДА        
2 Програма  щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
 від 20.12.2017 №7/19-485 *
70,0   70,0    
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Волноваської РДА        
3 Программа забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-470,
 із змінами 28.02.2018 №7/20-
770,0 210,0 560,0    
Служба у справах дітей Волноваської РДА *   *  
4* Программа покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20- 200,0   200,0    
Райдержадміністрація)
(служба у справах дітей)
       
  ВСЬОГО х х 2429,9 210,0 2219,9 0,0  
       
Регіональні програми в галузі земельних відносин
1 Программа розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки 2016    2020 Рішення  районної ради
від 23.12.2015 № 7/2-38,
 із змінами від 24.02.2016 7/4-80, 22.02.2017 №7/13-321, 28.02.2018 №7/20-  *
987,1   572,1 415,00  
Відділ Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області *   *  
  ВСЬОГО х х 987,077 0,0 572,077 415,0  
       
Регіональні програми в галузі охорони здоров'я
1 Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
 від 20.12.2017 №7/19-479, із змінами 28.02.2018 №7/20-       *
7100,0   7100,0    
КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" *   *  
2 Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від     №   ) 2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-480 * 400,0   400,0    
         
3 Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік  2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-481*
475,0   475,0    
         
4 Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік  2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-482 200,0   200,0    
         
5 Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-483 *
1200,0   1200,0    
         
6 Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-477,
 із змінами 28.02.2018 №7/20-      *
9433,0   9433,0    
  *   *  
7 Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-484,
 із змінами 28.02.2018 №7/20-        *
16551,8   16551,8    
КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" *   *  
  ВСЬОГО х х 35359,83 0,00 35359,83 0,00  
       
Регіональні програми в галузі соціального захисту населення
1 Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32-річниці Чорнобильської катастрофи 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-467*
106,7   106,7    
УСЗН Волноваської РДА        
2 Програма з призначення  та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-466 *
45,1   45,1    
УСЗН Волноваської РДА          
3 Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-