ДЛЯ 20 СЕСІЇ 3 ЧАСТИНА

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

28.02.2018  № 7/20-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 20.12.2017

№7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451  «Про районний бюджет на 2018 рік»:

1.1.Підпункт 1.1. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  857429,065 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 850820,8 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 6608,265 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Підпункт 1.2. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі  889853,698 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 810951,859 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 78901,839 тис.грн.».

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2018 рік  у сумі 889853,698 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 810951,859 тис.грн. та спеціальному фонду –  78901,839 тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

«3. Установити:   

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 71296,697 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

3.3. Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі  31427,756 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення.

3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 72293,574 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 71296,697 тис.грн., залишок коштів спеціального фонду у сумі 996,877 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення».

1.4. Пункт 8 доповнити новим підпунктом 8.3 наступного змісту:

«8.3. Не вважаються заборгованістю, визначеною статтею 85 Бюджетного кодексу України, заборгованість районного бюджету за захищеними видатками:

термін оплати якої протягом року на будь-яку дату не настав;

установ та організацій, розташованих на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, станом на 01 січня 2018 року, та які знаходяться у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.»

2.Направити залишки коштів освітньої субвенції на 01.01.2018 року відділу освіти райдержадміністрації у сумі 2848,124 тис.грн. для реалізації Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (для проведення капітальних ремонтів з заміною вікон Ольгинської ЗОШ у сумі 2014,781 тис.грн.,  Волноваської ЗОШ №6 у сумі 833,343 тис.грн.).

3. Направити залишки коштів медичної субвенції на 01.01.2018 року  райдержадміністрації сумі 726,603 тис.грн., у тому числі: КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», у тому числі  на медикаменти та перев’язувальні матеріали у сумі 293,158 тис.грн., на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 289,627 тис.грн., КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1» у сумі 143,818 тис.грн. на оновлення матеріально-технічної бази закладу (придбання прального обладнання).

4. Направити вільні залишки коштів на 01.01.2018 року на видатки районного бюджету у сумі 27853,029 тис.грн., у тому числі головним розпорядникам:

-  відділу освіти райдержадміністрації  -  у сумі 3358,2 тис.грн.,  у тому числі для реалізації Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік у сумі 2758,2 тис.грн., для реалізації Районної Програми «Вчитель» на 2018 рік у сумі 200,0 тис.грн., для реалізації Районної програми національно-патріотичного виховання учнів на 2018-2020 роки у сумі 100,0 тис.грн., для реалізації Районної цільової програми «Шкільний автобус на 2016-2020 роки» у сумі 300,0 тис.грн.;

- райдержадміністрації – у сумі 17167,729 тис.грн., у тому числі для забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я у сумі 11024,829 тис.грн., а саме: для реалізації Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік  у сумі 2289,182 тис.грн., Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік у сумі 6119,247 тис.грн.,  Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік у сумі 1600,0 тис.грн. та на поточне утримання 1016,4 тис.грн., для реалізації  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік у сумі 350,0 тис.грн., для корегування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2 у сумі 10,0 тис.грн., для реалізації Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій   техногенного  та   природного  характеру  на  2018 рік  у  сумі   3000,0 тис.грн., для реалізації Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району«Правопорядок -2018» у сумі 1000,0 тис.грн., для реалізації Програми покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році у сумі 100,0 тис.грн., для реалізації Районної програми забезпечення  збереження документів  Національного  архівного  фонду  в Волноваському  районі в 2018 році у сумі 171,0 тис.грн., для реалізації Програми інформатизації Волноваського району на 2018 рік у сумі 200,0 тис.грн., для реалізації Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік у сумі 590,0 тис.грн., для реалізації Програми підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік у сумі 46,2 тис.грн., для реалізації Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік у сумі 200,0 тис.грн., для реалізації Районної цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки у сумі 80,0 тис.грн., для реалізації Районної програми військово-патріотичного виховання, рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних силах України на 2018-2019 роки у сумі 150,5 тис.грн., для реалізації Районної програми забезпечення територіальної оборони Волноваського району Донецької області на 2018 рік  у сумі 245,2 тис.грн.;

-  відділу культури райдержадміністраціїу сумі 1275,0 тис.грн. для реалізації Програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік;

-  фінансовому управлінню райдержадміністрації – у сумі 4407,1 тис.грн., у тому числі: для надання субвенції обласному бюджету (на умовах співфінансування)  для надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів за результатами конкурсного відбору  у сумі 450,0 тис.грн., для надання субвенції Волноваській міській раді у сумі 140,0 тис.грн. для придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, для надання субвенцій Ольгинський селищній раді для капітального ремонту амбулаторії  у сумі 1000,0 тис.грн. та Бугаській сільській раді для капітального ремонту амбулаторії у сумі 1817,1 тис.грн., Сонячній сільській раді  для капітального ремонту будівлі ФАПу у сумі 1000,0 тис.грн.;

- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації   у сумі 145,0 тис.грн., у тому числі для реалізації Районної  програми соціальної   підтримки дітей з інвалідністю на лікування  в реабілітаційних установах  на 2018 рік  у сумі 45,0 тис.грн., Районної комплексної програми щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки у сумі 100,0 тис.грн.;

- районній раді у сумі 1500,0 тис.грн. для реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік.

5. На підставі звернень розпорядників коштів:

- по райдержадміністрації (відповідальний виконавець КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня») здійснити перерозподіл планових асигнувань по КПКВКМБ 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню» шляхом зменшення асигнувань, які раніше планувались як передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 258,701 тис.грн. та збільшення асигнувань по КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомог» у сумі 72,084 тис.грн., по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 80,265 тис.грн. та по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 106,352 тис.грн.;

- по фінансовому управлінню райдержадміністрації зменшити планові призначення у сумі 2500,0 тис.грн., які були заплановані як субвенція Волноваській міській та Володимирівській селищній радам та направити як субвенцію Хлібодарівській сільській раді для виплати педагогічним працівникам дошкільного відділення навчально-виховного комплексу надбавки за престижність праці у сумі 39,8 тис.грн., управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації для оплати оренди приміщення по районному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» ) у сумі 28,050 тис.грн., Волноваській районній раді для реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік у сумі 1599,054 тис.грн., відділу освіти райдержадміністрації для реалізації Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік у сумі 374,134 тис.грн. (придбання парт для першокласників),  для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 418,962 тис.грн. та придбання двох сканерів у сумі 40,0 тис.грн.;

- по відділу освіти райдержадміністрації  по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити планові призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 137,8 тис.грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 30,3 тис.грн. та направити фінансовому управлінню райдержадміністрації для надання відповідної субвенції за КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» Хлібодарівській сільській раді для виплати педагогічним працівникам шкільного відділення навчально-виховного комплексу надбавки за престижність праці у сумі 168,1 тис.грн.;

- по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації здійснити перерозподіл планових призначень за КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» шляхом збільшення за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 34,750 тис.грн. за рахунок зменшення за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 34,750 тис.грн.;

- по відділу культури і туризму райдержадміністрації здійснити перерозподіл планових призначень  за КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по заходах Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік: зменшити планові призначення по капітальному ремонту будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки у сумі 1100,0 тис.грн. та збільшити планові призначення по капітальному ремонту нежитлових приміщень у сумі 450,0 тис.грн., по капітальному ремонту будівлі районної бібліотеки для дітей у сумі 600,0 тис.грн. та по попередній оплаті періодичних видань у сумі 50,0 тис.грн. КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування».

6. Направити залишки коштів спеціального фонду на реалізацію заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки (із змінами) у сумі 572,077 тис.грн.

7. Направити залишки коштів спеціального фонду, які були перераховані у 2017 році з обласного бюджету на фінансування заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)» у сумі 424,8 тис.грн.

8. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 21676,639 тис.грн.

9. Здійснити передачу коштів з бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду у сумі  258,701 тис.грн.

10. Додатки  №№  2-5,9 викласти у новій редакції  та доповнити рішення новим додатком 11 (додаються).

Голова районної ради                                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                        Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451

 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України та враховує наступні зміни.

Доходна частина районного бюджету збільшується на 4214,0 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2502,8 тис.грн. та субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони    здоров’я  за   рахунок   коштів   медичної   субвенції у сумі 1711,2 тис.грн.

-Видаткова частина районного бюджету збільшується на  36638,633 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенцій по галузі «Охорона здоров’я» у сумі 4214,0 тис.грн. та направлення вільних залишків загального фонду у сумі 27853,029 тис.грн., залишків освітньоїсубвенції у сумі 2848,124 тис.грн., залишків медичної субвенції у сумі 726,603 тис.грн. та залишків коштів спеціального фонду у сумі 996,877 тис.грн.    

Вільні залишки загального фонду районного бюджету спрямовано:

 - для забезпечення виплати зарплат працівникам бюджетних установ  у галузі «Охорона здоров’я» у сумі 500,0 тис.грн.;

 - на виконання заходів програм у галузі «Охорона здоров’я», а саме: для проведення капітального ремонту по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові пакети кабінетів жіночої консультації та поліклінічного відділення з частковим ремонтом (245,0 тис.грн.), капітального ремонту патологоанатомічного відділення (теплоізоляція фасаду та благоустрій прилеглої території) (170,0 тис.грн.), для розробки проектно-кошторисної документації, термоаудит, обстеження та експертиза по капітальному ремонту головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення (450,0 тис.грн.), поточного ремонту гаражних боксів (18,0 тис.грн.), придбання прального обладнання (300,0 тис.грн.), придбання високовартісного медичного обладнання (500,0 тис.грн.), придбання автомобіля (500,0 тис.грн.), поточний ремонт та ремонт медичного автотранспорту (250,0 тис.грн.) по КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1», для проведення капітальних ремонтів ФАПів с. Стрітенка (1000,0 тис.грн.), с. Привільне (600,0 тис.грн.), оплати видатків на відрядження (150,0 тис.грн.), придбання вогнегасників, бланків рецептів, журналів для виконання програми «Доступні ліки», автомобільних шин, акумуляторів, запчастин (206,4 тис.грн.), для проведення замірів опору заземлення та опору ізоляції медичної апаратури центру первинної медико-санітарної допомоги (60,0 тис.грн.), на поточний ремонт та технічний огляд автомобілів (100,0 тис.грн.)  по КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», для проведення термомодернізації будівлі інфекційного відділення (2118,927 тис.грн.), придбання високовартісного обладнання (3454,870 тис.грн.), придбання медичного устаткування для лапароскопічної стійки та обладнання (545,450 тис.грн.), придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  (293,158 тис.грн.), на проведення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (289,627 тис.грн.) по КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня;

-  для коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2 у сумі 10,0 тис.грн.;

- для розробки проектно-кошторисної документації на проведення  капітального ремонту будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею (200,0 тис.грн.), розробки проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля (300,0 тис.грн.), придбання оргтехніки та автотранспорту (325,0 тис.грн.), збереження об’єктів культурної спадщини, проведення їх обстеження, паспортизація, інвентарізація  (200,0 тис.грн.), оплати послуг з поклейки баннерів на бігдорди (50,0 тис.грн.), забезпечення участі в обласних, міжнародних фестивалях, конкурсах творчих колективів Волноваського РЦКД, Волноваської та Володимирівської школи мистецтв (100,0 тис.грн.), для участі в обласних культурно-мистецьких заходах («Дике поле-шлях до Європи», святкування Дня Європи в Україні) (100,0 тис.грн.);

 - для проведення капітального ремонту приміщень 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області (1800,0 тис.грн.), придбання ПММ (250,0 тис.грн.), придбання спеціалізованого авторанспорту (950,0 тис.грн.);

 - для придбання електронної системи управління чергою управління соціального захисту населення (100,0 тис.грн);

- придбання та оновлення  обладнання  і устаткування   для зберігання документів (40,0 тис.грн.), облаштування систем охоронної та пожежної сигналізації та їх установка (63,0 тис.грн.), встановлення систем кондиціювання (40,0 тис.грн.), придбання витратних матеріалів (28,0 тис.грн.) для архівного відділу райдержадміністрації;

 - для придбання оргтехніки, ліцензійного програмного забезпечення, технічної підтримки та придбання електронної системи документообігу для райдержадміністрації (200,0 тис.грн.) ;

 - на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік по п. 7.3 «Організаційне забезпечення виконання завдань програми» у сумі 350,0 тис.грн.;

 - реалізація заходів районної цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки (80,0 тис.грн.);

- реалізація заходів Районної програми військово-патріотичного виховання, рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних силах України на 2018-2019 роки  у сумі 150,5 тис.грн.;

- реалізація заходів Районної програми забезпечення територіальної оборони Волноваського району Донецької області на 2018 рік у сумі 245,2 тис.грн.;

 - для налагодження роботи у Волноваському центрі надання адміністративних послуг у сумі 46,2 тис.грн., покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації 200,0 тис.грн.;

 - для реалізації заходів програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області у сумі 590,0 тис.грн.;

 - для проведення капітального ремонту актового залу адміністративної будівлі Волноваського відділу поліції в рамках Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району«Правопорядок -2018» у сумі 1000,0 тис.грн.;

- районна  програма соціальної   підтримки дітей з інвалідністю на лікування  в реабілітаційних установах  на 2018 рік (45,0 тис.грн.)

- комплексна програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (100 тис.грн.);

- для поточного ремонту приміщення районної ради в рамках реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік у сумі 1500,0 тис.грн.;

- для надання цільових субвенцій, у тому числі: обласному бюджету на умовах співфінансування для надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів за результатами конкурсного відбору  у сумі 450,0 тис.грн.; Волноваській міській раді для придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування у сумі 140,0 тис.грн.; Ольгинський селищній раді для капітального ремонту амбулаторії  у сумі 1000,0 тис.грн., Бугаській сільській раді для капітального ремонту амбулаторії у сумі 1817,1 тис.грн.; Сонячній сільській раді  для капітального ремонту будівлі ФАПу у сумі 1000,0 тис.грн.;

- для закупівлі підручників для 3 – го класу з українською мовою навчання у сумі 250,0 тис.грн., придбання газового котла для Прохорівської ЗОШ у сумі 50,0 тис.грн., придбання 2 насосів для Свободненської ЗОШ у сумі 26,0 тис.грн., капітальний ремонт будівель з заміною віконних, дверних блоків Волноваської ЗОШ №6 та Ольгинської ЗОШ у сумі 3214,781 тис.грн. (1200,0 тис.грн. та 2014,781 тис.грн. відповідно), придбання твердопаливних котлів Петрівської ЗОШ,  Степнянської ЗОШ, Волноваської ЗОШ № 4 у сумі 800,0 тис.грн., виготовлення ПКД, оплата за експертний висновок, оплата за здійснення авторського нагляду, оплата за здійснення технічного нагляду у сумі 425,0 тис.грн., капітальний ремонт спортзалу Степнянської ЗОШ у сумі 156,807 тис.грн., коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Волноваської ЗОШ І-ІІІ ст. №5» у сумі 33,320 тис.грн., капітальний ремонт котелень із заміною димових труб у сумі 200,0 тис.грн., придбання будівельних матеріалів (цемент) у сумі 29,150 тис.грн., термодатчиків для газових котлів у сумі 10,4 тис.грн., парт для першокласників у сумі 155,866 тис.грн., придбання матеріалів для ремонту опалювальної системи Кирилівського НВК у сумі 75,0 тис.грн.), поточний ремонт котельні Старогнатівської ЗОШ 1-111ст. у сумі 30,0 тис.грн., вимірювання замірів опору ізоляції по закладам освіти у сумі 150,0 тис.грн., реалізація програми «Вчитель» на 2018 рік (проїзд 139 педагогічних працівників до навчальних закладів у сільській місцевості) у сумі 200,0 тис.грн., реалізація заходів програми «Національно-патріотичного виховання учнів» на 2018 рік у сумі 100,0 тис.грн., реалізація заходів програми «Шкільний автобус» (перевезення учнів, ремонти автобусів) у сумі 300,0 тис.грн. по відділу освіти райдержадміністрації.

Залишки коштів спеціального фонду у сумі 572,077 тис.грн., які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва спрямовано у вигляді субвенції органам місцевого самоврядування для проведення інвентаризації землі під об’єктами комунальної власності.

Залишки коштів спеціального фонду у сумі 424,8 тис.грн. спрямовано на фінансування заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)».

Враховано перерозподіл планових асигнувань на підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету.

Враховано розпорядження голови райдержадміністрації,  яке прийнято в міжсесійний період.

Враховуючи вищезазначене внесені зміни до обсягів профіциту та дефіциту районного бюджету.

Додатки до рішення №№ 2-5,9 викладені у новій редакції та доповнено новим додатком 11, які додаються до рішення.

 Заступник начальника управління -

 начальник бюджетного відділу

 фінансового управління                                                                                                  М.В.Москаленко

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        28.02.2018  №7/20-    
               
Доходи районного бюджету на 2018 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 189589,800 189589,800 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 189589,800 189589,800 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 189556,800 189556,800 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 155256,800 155256,800 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 9900,000 9900,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 22000,000 22000,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 2200,000 2200,000 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  200,000 200,000 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 33,000 33,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 33,000 33,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 6978,465 370,200 6608,265 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,200 0,200 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету   0,200 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 370,000 370,000 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 345,000 345,000 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 285,000 285,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6316,451 0,000 6316,451 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 289,814 0,000 289,814 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2,000 0,000 2,000 0,000    
  Разом доходів 196568,265 189960,000 6608,265 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 660860,800 660860,800 0,000 0,000    
41000000 Від органов державного управління 660860,800 660860,800 0,000 0,000    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 193341,800 193341,800 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 117114,300 117114,300 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 76227,500 76227,500 0,000 0,000    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджеам 55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 346199,200 346199,200 0,000 0,000    
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  155599,000 155599,000 0,000 0,000    
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 14248,100 14248,100 0,000 0,000    
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  169219,200 169219,200 0,000 0,000    
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2518,400 2518,400 0,000 0,000    
41051500 Субвенція з місевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 1711,200 1711,200 0,000 0,000    
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2502,800 2502,800 0,000 0,000    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  400,500 400,500 0,000 0,000    
  Всього доходів 857429,065 850820,800 6608,265 0,000    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради     А.К. Демішева    

 

 

                        Додаток № 2
до рішення районної ради
від 20.02.2018 № 7/20-
РОЗПОДІЛ
видатків районного  бюджету  Волноваського району на 2018 рік
 
                              (тис. грн.)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно із типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
0100000     Районна рада (головний розпорядник) 6403,620 6403,620 3206,100 497,500 0,000 1559,734 2,300 0,000 0,000 1557,434 1557,434 7963,354  
0110000 0100   Волноваська районна рада (відповідальний виконавець)  6403,620 6403,620 3206,100 497,500 0,000 1559,734 2,300 0,000 0,000 1557,434 1557,434 7963,354  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  6042,620 6042,620 2962,700 441,100 0,000 1559,734 2,300 0,000 0,000 1557,434 1557,434 7602,354  
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 361,000 361,000 243,400 56,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 361,000  
0600000     Відділ освіти Волноваської райдержадміністрації                               (головний розпорядник) 222425,212 222425,212 138726,600 35513,300 0,000 18516,921 82,000 0,000 0,000 18434,921 18434,921 240942,133  
0610000     Відділ освіти Волноваської  райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 222425,212 222425,212 138726,600 35513,300 0,000 18516,921 82,000 0,000 0,000 18434,921 18434,921 240942,133  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 114349,400 114349,400 93729,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 114349,400  
0611000 1000   Освіта 218552,912 218552,912 136989,600 35454,900 0,000 18516,921 82,000 0,000 0,000 18434,921 18434,921 237069,833  
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 206370,950 206370,950 128541,900 34553,300 0,000 18454,921 60,000 0,000 0,000 18394,921 18394,921 224825,871  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 112131,000 112131,000 91910,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 112131,000  
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2475,100 2475,100 1990,100 26,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2475,100  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2218,400 2218,400 1818,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2218,400  
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-                              iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000  
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4969,700 4969,700 3452,100 656,500 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4985,700  
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1292,200 1292,200 878,700 69,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1292,200  
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3444,962 3444,962 2126,800 149,200 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 3484,962  
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3405,462 3405,462 2474,782 149,200 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 3445,462  
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 39,500 39,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,500  
0613130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1389,900 1389,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1389,900  
0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 89,900 89,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89,900  
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,          що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які        постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1300,000 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1300,000  
0615010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 2482,400 2482,400 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2482,400  
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських                           видів спорту 198,700 198,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 198,700  
0615030 5030   Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту 2283,700 2283,700 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2283,700  
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2283,700 2283,700 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2283,700  
0200000     Волноваська райдержадміністрація (головний розпорядник) 114520,836 114520,836 727,500 26,200 0,000 51629,607 6025,465 0,000 0,000 45604,142 45179,342 166150,443  
  2000   Охорона здоров'я 112036,536 112036,536 0,000 0,000 0,000 36938,142 6025,465 0,000 0,000 30912,677 30912,677 146973,851  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 76227,500 76227,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76227,500  
      у тому числі оплата праці (2282) 51420,400 51420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51420,400  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 11925,365 11925,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11925,365  
0220000     КЗОЗ"Волноваська центральна районна лікарня"  (відповідальний виконавець) 56127,336 56127,336 0,000 0,000 0,000 17418,629 1670,952 0,000 0,000 15747,677 15747,677 73545,965  
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 54126,509 54126,509 0,000 0,000 0,000 17418,629 1670,952 0,000 0,000 15747,677 15747,677 71545,138  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 40589,300 40589,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40589,300  
      у тому числі оплата праці (2282) 32931,700 32931,700 0,000 0,000 0,000 681,392 681,392 0,000 0,000 0,000 0,000 33613,092  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5375,565 5375,565 0,000 0,000 0,000 134,421 134,421 0,000 0,000 0,000 0,000 5509,986  
0222144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2000,827 2000,827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,827  
0230000     КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" (відповідальний виконавець) 24346,100 24346,100 0,000 0,000 0,000 12419,200 3254,200 0,000 0,000 9165,000 9165,000 36765,300  
0232010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 24346,100 24346,100 0,000 0,000 0,000 12419,200 3254,200 0,000 0,000 9165,000 9165,000 36765,300  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 16916,100 16916,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16916,100  
       у тому числі оплата праці (2282) 14520,400 14520,400 0,000 0,000 0,000 1168,100 1168,100 0,000 0,000 0,000 0,000 15688,500  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 2574,800 2574,800 0,000 0,000 0,000 152,000 152,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2726,800  
0240000     КЛПУ "Волноваська стоматологічна поліклініка" (відповідальний виконавець) 7138,100 7138,100 0,000 0,000 0,000 1582,113 1082,113 0,000 0,000 500,000 500,000 8720,213  
0242100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7138,100 7138,100 0,000 0,000 0,000 1582,113 1082,113 0,000 0,000 500,000 500,000 8720,213  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 4941,300 4941,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4941,300  
      у тому числі оплата праці (2282) 3968,300 3968,300 0,000 0,000 0,000 556,926 556,926 0,000 0,000 0,000 0,000 4525,226  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 259,900 259,900 0,000 0,000 0,000 23,308 23,308 0,000 0,000 0,000 0,000 283,208  
0250000     КУОЗ "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" (відповідальний виконавець) 24425,000 24425,000 0,000 0,000 0,000 5518,200 18,200 0,000 0,000 5500,000 5500,000 29943,200  
0252111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 21247,200 21247,200 0,000 0,000 0,000 5518,200 18,200 0,000 0,000 5500,000 5500,000 26765,400  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 13780,800 13780,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13780,800  
      у тому числі оплата праці (2282) 11178,000 11178,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11178,000  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 3715,100 3715,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3715,100  
0252140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 475,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 475,000  
0252142 2142 0763 Програми і централізовані заходиборотьби з туберкульозом 475,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 475,000  
0252146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 2502,800 2502,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2502,800  
0252150 2150   Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000  
0252152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000  
0260000     Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (відповідальний виконавець) 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900  
0263120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900  
0263121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900  
0210000     Райдержадміністрація(відповідальний виконавець) 1483,400 1483,400 0,000 0,000 0,000 14691,465 0,000 0,000 0,000 14691,465 14266,665 16174,865  
  7300   Будівництво та регіональний розвиток 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9617,165 0,000 0,000 0,000 9617,165 9617,165 9617,165  
0217320 7320   Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8109,165 0,000 0,000 0,000 8109,165 8109,165 8109,165  
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8109,165 0,000 0,000 0,000 8109,165 8109,165 8109,165  
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1508,000 0,000 0,000 0,000 1508,000 1508,000 1508,000  
0218313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 424,800 0,000 0,000 0,000 424,800 0,000 424,800  
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1483,400 1483,400 0,000 0,000 0,000 4649,500 0,000 0,000 0,000 4649,500 4649,500 6132,900  
0800000     Управління соціального захисту населення (головний розпорядник) 352206,627 352206,627 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352238,627  
0810000     Управління соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 352206,627 352206,627 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352238,627  
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 352206,627 352206,627 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352238,627  
0813010 3010 (3011, 3012)   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 155599,000 155599,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 155599,000  
0813020 3020 (3021, 3022)   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 14248,100 14248,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14248,100  
0813030 3030 (3031, 3032, 3033, 3035)    Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1882,167 1882,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1882,167  
0813040, 0813080 3040 (3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047)  3080 (3081, 3082, 3083, 3084, 3085)   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з  з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 169219,200 169219,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169219,200  
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 39,500 39,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,500  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 341,700 341,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 341,700  
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2518,400 2518,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2518,400  
0813240 3240   Інші заклади за заходи 346,810 346,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 346,810  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  346,810 346,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 346,810  
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 8011,750 8011,750 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 8043,750  
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7095,900 7095,900 5676,300 71,100 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 7127,900  
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 915,850 915,850 668,900 38,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 732,000  
1000000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (головний розпорядник) 14845,941 14845,941 9722,200 1681,900 0,000 6591,500 466,500 216,411 23,868 6125,000 6125,000 21437,441  
1010000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14845,941 14845,941 9722,200 1681,900 0,000 6591,500 466,500 216,411 23,868 6125,000 6125,000 21437,441  
1014000 4000   Культура і містецтво 10301,741 10301,741 6478,300 1418,400 0,000 6345,600 220,600 50,343 12,100 6125,000 6125,000 16647,341  
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4752,300 4752,300 3496,800 426,000 0,000 2703,500 3,500 0,000 0,000 2700,000 2700,000 7455,800  
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1028,500 1028,500 690,700 149,200 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 1228,500  
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 3224,941 3224,941 1852,100 813,700 0,000 3317,100 217,100 50,343 12,100 3100,000 3100,000 6542,041  
1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і містецтва 1296,000 1296,000 438,700 29,500 0,000 125,000 0,000 0,000 0,000 125,000 125,000 1421,000  
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 604,200 604,200 438,700 29,500 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000 629,200  
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 691,800 691,800 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 791,800  
1011000 1000   Освіта 4304,200 4304,200 3243,900 263,500 0,000 245,900 245,900 166,068 11,768 0,000 0,000 4550,100  
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 4304,200 4304,200 3243,900 263,500 0,000 245,900 245,900 166,068 11,768 0,000 0,000 4550,100  
1010000     Районна організація ветеранів України  240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000  
1013000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000  
1013100 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000  
1013191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000  
3700000     Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 100549,623 100049,623 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 101121,700  
3710000     Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 100549,623 100049,623 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 101121,700  
3718700 8700 0133 Резервний фонд 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000  
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 87017,500 87017,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87017,500  
3719310 9310 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2764,900 2764,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2764,900  
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 10267,223 10267,223 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 10839,300  
      Всього 810951,859 810451,859 158727,600 37828,700 0,000 78901,839 7180,342 236,411 23,868 71721,497 71296,697 889853,698  
                                 
                                    Керуючий справами виконавчого апарату районної ради     А.К.Демішева            

 

 

        Додаток 3  
        до рішення районної ради
        від 28.02.2018   №7/20-
           
           
           
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік  
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -39868,941 72293,574 71296,697 32424,633
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -39868,941 72293,574 71296,697 32424,633
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  31497,756 996,877   32494,633
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,124     2848,124
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,603     726,603
208200 На кінець періоду 70,000     70,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -71296,697 71296,697 71296,697 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,124 2848,124 2848,124 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -39868,941 72293,574 71296,697 32424,633
600000 Фінансування за активними операціями  -39868,941 72293,574 71296,697 32424,633
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -39868,941 72293,574 71296,697 32424,633
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  31497,756 996,877   32494,633
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,124     2848,124
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,603     726,603
602200 На кінець періоду 70,000     70,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -71296,697 71296,697 71296,697 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,124 2848,124 2848,124 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -39868,941 72293,574 71296,697 32424,633
           
           
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

       Додаток 4                         (тис.грн.)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
базова дотація додаткова дотація на здійснення перераданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальні субвенції освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції (до районного бюджету) інші субвенції (з районного бюджету міському, селищним, сільським бюджетам) субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони    здоров’я  за   рахунок   коштів   медичної   субвенції субвенція на утримання трудового архіву субвенція на надання фінансвової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Районний бюджет 66081,400 55238,400       341584,700 117114,300 76227,500 39,500   2502,800 1711,200 361,000      
Волноваська міська рада        19343,400 5013,600         970,000            
Благодатненська селищна рада        0,000 329,400                      
Володимирівська селищна рада        4252,700 1417,600         0,000            
Донська селищна рада        5631,600 1074,500                      
Новотроїцька селищна рада        5644,500 1489,700                      
Оленівська селищна рада        0,000 0,000                      
Ольгинська селищна рада        2345,400 764,500         1000,000            
Анадольська сільська рада        0,000 149,100                      
Андріївська сільська рада        0,000 0,000                      
Бугаська сільська рада        966,500 258,100         1817,100            
Валер'янівська сільська рада        0,000 225,300                      
Вільненська сільська рада        953,600 191,200                      
Дмитрівська сільська рада        0,000 214,200                      
Єгорівська сільська рада        670,100 177,700                      
Зачатівська сільська рада        631,500 253,300                      
Златоустівська сільська рада        2190,800 598,600                      
Іванівська сільська рада        0,000 203,700                      
Калинівська сільська рада        0,000 124,400                      
Діанівська сільська рада        657,200 0,000                      
Сонячна сільська рада        592,800 170,900         1000,000            
Любівська сільська рада       0,000 0,000                      
Микільська сільська рада        1082,500 347,100                      
Миколаївська сільська рада        1623,800 421,400                      
Новоандріївська сільська рада        0,000 295,700         232,112            
Новоолексіївська сільська рада      169,700 747,500 217,600                      
Стрітенська сільська рада        528,400 184,000                      
Петрівська сільська рада        0,000 218,300                      
Привільненська сільська рада        554,100 137,900                      
Прохорівська сільська рада        373,700 166,300                      
Рівнопільська сільська рада        1069,600 281,900                      
Рибинська сільська рада        2216,600 543,700                      
Свободненська сільська рада        0,000 323,500                      
Степнянська сільська рада        889,200 195,200                      
Хлібодарівська сільська рада        0,000 234,100         87,211         4542,700 2933,000
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко     600,000 0,000 169,200                      
Лебединська сільська рада       1108,300 348,200                      
Павлопільська сільська рада     1063,000 309,300 244,300                      
Широкинська сільська рада       0,000 296,200                      
Андріївська селищна рада       2397,000 721,300                      
Мирненська селищна рада     1107,000 605,700 380,300                      
Гранитненська сільська рада     261,900 1920,200 700,700                      
Новоселівська сільська рада       1778,400 539,000                      
Старогнатівська сільська рада       940,800 386,900                      
Чермалицька сільська рада       1366,000 416,100                      
Обласний бюджет                           450,000    
Всього 66081,400 55238,400 3201,600 63391,200 20424,700 341584,700 117114,300 76227,500 39,500 5106,423 2502,800 1711,200 361,000 450,000 4542,700 2933,000
                                 
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                                                     А.К.Демішева
                                 

 

 

              Додаток 5
              до рішення районної ради від   28.02.2018  № 7/20-
                 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році
                 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ  КВК та кредитування Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      01 Районна рада   361,000 1599,054 1960,054
0110150 0150 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-)   1599,054 1599,054
0110180 0180 0133   Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-487) 361,000 0,000 361,000
      06 Відділ освіти райдержадміністрації   12174,950 18394,921 30569,871
0615011 5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-461) 198,700   198,700
0611020 1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-471 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-) 824,550 16694,921 17519,471
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік (рішення районної ради від   20.12.2017 № 7/19-474) 138,000   138,000
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки (рішення районної ради від   20.12.2017   № 7/19-473 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-) 1844,500 1700,000 3544,500
Районна програма "Вчитель на 2018 рік " (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 200,000   200,000
Районна програма "Національно-патріотичного виховання виховання учнів на 2018 рік" (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 100,000   100,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2018 року (рішення районної ради від  20.12.2017  №7/19-472) 7479,300   7479,300
0613133 3133 1040   Інші заходи та заклади молодіжної політики Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної  програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-460) 89,900   89,900
0613140 3140 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1300,000   1300,000
      02 Волноваська райдержадміністрація   4258,450 40954,642 45213,092
0217321 7321 0443   Будівництво освітніх установ та закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2"
(підпункт 7  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  55,000 55,000
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52
(підпункт  4  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  2200,000 2200,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4"
(підпункт 5  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  60,000 60,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1"
(підпункт 9  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  60,000 60,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Будівництво ВЛ 6 кВ для резервного електрозабезпечення котелень по вул.Громової і вул.Південній в пгт.Новотроїцьке Волноваського району"
(підпункт 11  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  20,000 20,000
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37
(підпункт 1  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  1926,274 1926,274
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40
(підпункт 2  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  1849,055 1849,055
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5
(підпункт 3  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  1938,836 1938,836
0218313 8313 0513   Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища соцеконом пункт, підпункт розділ    424,800 424,800
0217330 7330 0443   Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги , 54а, с.Іванівка , Волноваський район
(підпункт 4  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  749,000 749,000
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.І.Кононенко, 62, смт.Новотроїцьке , Волноваський район
(підпункт 3  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  749,000 749,000
Коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2, розташованої за адресою: м.Волноваха, пров.Шляховий,18   10,000 10,000
0263121 3121 1040    Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017   № 7/19-485) 70,000   70,000
0252111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-479 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20- ) 1600,000 5500,000 7100,000
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017   № 7/19-480) 400,000   400,000
0252142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017   №7/19-481) 475,000   475,000
0252152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-482) 200,000   200,000
0242100 2100 0722   Стоматологічна допомога населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-483) 700,000 500,000 1200,000
0232010 2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017 №7/19-477 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-) 268,000 9165,000 9433,000
0222010 Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від 20.12.2017   №7/19-484  із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-) 545,450 15747,677 16293,127
0219800 9800 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів   Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році  (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 91,000 80,000 171,000
 Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 90,000 110,000 200,000
 Програми забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 250,000 2750,000 3000,000
Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-)   100,000 100,000
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок -2018» (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-)   1000,000 1000,000
Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 140,000 450,000 590,000
Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 60,000 140,000 200,000
Районної цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 80,000   80,000
Пункти 1, 2, 3 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 350,000   350,000
Районна програма військово-патріотичного виховання, рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних силах України на 2018-2019 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 150,500   150,500
Районна програма забезпечення територіальної оборони Волноваського району Донецької області на 2018 рік  (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 225,700 19,500 245,200
Програми підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 46,200   46,200
      08 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   2570,677 0,000 2570,677
0813242 3242 1090   Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-466) 45,100 0,000 45,100
Районної  програми соціальної   підтримки дітей з інвалідністю на лікування  в реабілітаційних установах  на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 45,000   45,000
Районної комплексної програми щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-) 100,000   100,000
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від 20.12.2017  №  7/19-467 ) 106,710   106,710
Програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-468) 50,000   50,000
0813031 3031 1030   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2018 році (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-469 ) 7,630   7,630
0813032 3032 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку  Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017    № 7/19-465 ) 73,260   73,260
0813033 3033 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-463) 1000,000   1000,000
0813035 3035 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2018 році (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-464 ) 801,277   801,277
0813160 3160 1010   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік  ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-462) 341,700   341,700
      10 Відділ культури і туризму райдержадміністрації   957,000 6125,000 7082,000
1014080 4080 0829   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-457 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-) 691,800 125,000 816,800
1014060 4060 0828   Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубгих закладів 0,000 3100,000 3100,000
1014040 4040 0824   Забезпечення діяльності музеїв i виставок   200,000 200,000
1014030 4030 0824   Забезпечення діяльності бібліотек 0,000 2700,000 2700,000
1011100 1100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-458) 25,200 0,000 25,200
1023191 3191 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Комплексної програми "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016 - 2019 роки (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-455) 240,000 0,000 240,000
      37 Фінансове управління райдержадміністрації   1132,077 0,000 1132,077
3719770 9770     Інші субвенції  з місцевого бюджету Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки (із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-) 572,077   572,077
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-470 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-) 560,000 0,000 560,000
        Всього   21454,154 67073,617 88527,771
                 
                 
        Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  
                 

 

          Додаток  9
до рішення районної ради
28.02.2018  № 7/20-
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
                (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
      Районна  рада    1 525,854     1 525,854
      Державне управління   1 525,854     1 525,854
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    1 525,854     1 525,854
        Капітальний ремонт електричних мереж адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою:  м.Волноваха, вул. 1 Травня, 1 з використанням енергозберігаючих технологій 1 225,854     1 225,854
        Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою:  м.Волноваха, вул. 1 Травня, 1 300,000     300,000
      Райдержадміністрація   33 774,972     33 774,972
      Охорона здоров'я   24 157,807     24 157,807
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню   18 657,807     18 657,807
        Капітальний ремонт головного корпусу лікарні (неврологічного, хірургічного відділень, аптеки та підвального приміщення) КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" 6 000,000     6 000,000
Розробка проектно-кошторисної документації, термоаудит, обстеження та експертиза по капітальному ремонту головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" 450,000     450,000
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові пакети кабінетів жіночої консультації та поліклінічного відділення з частковим ремонтомКЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" 245,000     245,000
Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення (теплоізоляція фасаду та благоустрій прилеглої території) КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" 170,000     170,000
Капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
4927,183     4927,183
Термомодернізація будівлі інфекційного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
2118,927     2118,927
Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
2186,995     2186,995
Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
1800,005     1800,005
Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки для  капітального ремонту хірургічного відділення КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 110,000     110,000
Капітальний ремонт приміщення під розміщення комп'ютерного томографу  КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 207,682     207,682
Капітальний ремонт хірургічного відділення КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 442,015     442,015
0252111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)   5500,000     5500,000
        Капітальний ремонт приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги (85700, Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова.5) 600,000     600,000
        Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Привільне (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85474, с. Привільне, вул. Центральна,2) 1400,000     1400,000
        Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Стрітенка (85780, Донецька обл., Волноваський р-н.,  с.Стрітенка, вул.Миру, 13) 1000,000     1000,000
        Капітальний ремонт амбулаторії №25 м. Волноваха, 85700, Донецька обл.. Волноваський р-н., пров.Залізничний,23) 300,000     300,000
        Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Донське (85772, Донецька область, Волноваський район, смт. Донське, вул. Спортивна,1) 1000,000     1000,000
        Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка (85734, Донецька область, Волноваський район, с. Миколаївка, вул. Центральна ,65) 600,000     600,000
        Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Благодатне (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85727, с. Благодатне, вул. Ювілейна,35) 600,000     600,000
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів   8109,165     8109,165
        Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2" 55,000     55,000
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52 2200,000     2200,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та експеризи по об'єкту "Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4"  60,000     60,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та експеризи по об'єкту  "Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1" 60,000     60,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та експеризи по об'єкту  "Будівництво ВЛ 6 кВ для резервного електрозабезпечення котелень по вул.Громової і вул.Південній в пгт.Новотроїцьке Волноваського району" 20,000     20,000
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37  1926,274     1926,274
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40 1849,055     1849,055
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5 1938,836     1938,836
0217330 7330 443  Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності   1508,000     1508,000
        Коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ №2 , розташованої за адресою м.Волноваха, пров.Шляховий, 18 10,000     10,000
        Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги , 54а, с.Іванівка , Волноваський район 749,000     749,000
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.І.Кононенко, 62, смт.Новотроїцьке , Волноваський район 749,000     749,000
      Відділ освіти райдержадміністрації   16 368,921     16 368,921
      Освіта   16 368,921     16 368,921
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами   16 368,921     16 368,921
        Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ №7 (вул.Менделєєва,7) 7000,000     7000,000
        Капітальний ремонт котелень з заміною твердопаливних котлів у Петровській ЗОШ (с. Петрівське, вул. Центральна, 39а), Степнянськівй ЗОШ (с. Степне, вул. Центральна, 20), Волноваській ЗОШ № 4 (м. Волноваха, вул. Полтавська, 274) 800,000     800,000
        Коригування кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Волноваської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 (м. Волноваха, вул. Гвардійська, 3) 33,320     33,320
        Виготовлення ПКД, оплата за експертний висновок, оплата за здійснення авторського нагляду, оплата за здійснення технічного нагляду 425,000     425,000
        Капітальний ремонт котелень із заміною димової труби у Волноваській ЗОШ № 3 (м. Волноваха, пров. Спортивний,8), Єгорівської ЗОШ (с. Єгорівка, вул. Шкільна, 45), Новотроїцької ЗОШ № 2 (смт. Новотроїцьке, вул. Кононенко, 62), Новоандріївської ЗОШ (с. Новоандріївка, вул. Центральна, 42), Зачатівської ЗОШ № 1 (с. Зачатівка, вул. Центральна, 24) 200,000     200,000
        Капітальний ремонт Степнянської ЗОШ (с. Степне, вул. Центральна, 20) (роздягальні, коридор, освітлення спортзали) 156,807     156,807
        Капітальний ремонт будівель з заміною віконних, дверних блоків у Волноваській ЗОШ № 6 (м. Волноваха, вул. Ломоносова, 13), Ольгинській ЗОШ (с. Ольгинка, вул. Шкільна,38) 3214,781     3214,781
        Капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №4, м. Волноваха, вул.Полтавська 274 з виготовленням ПКД та експертизи по школам Волноваського району 110,088     110,088
        Капітальний ремонт з заміною вікон Іванівської ЗОШ, с.Іванівка, вул.Центральна,50  з виготовленням ПКД та експертизи по школам Волноваського району 1128,925     1128,925
        Капітальний  ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2(вул. Кононенко,62) ; Свободненська ЗОШ (вул. Центральна,102) ; Мирненська ЗОШ (вул.Центральна, 4)  3300,000     3300,000
      Відділ культури і туризму райдержадміністрації   4650,000     4650,000
1014030 1030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки, яка знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул.Кості Бабіна, будинок  14 1600,000     1600,000
        Капітальний ремонт нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14 150,000     150,000
        Капітальний ремонт нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 16 300,000     300,000
        Капітальний ремонт будівлі районної бібліотеки для дітей, яка знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 16 600,000     600,000
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту будівлі Волноваського районного краєзнавчого мезею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, 1 буд.4 200,000     200,000
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, який знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Центральна, будинок 94 1500,000     1500,000
        Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, який знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Центральна, будинок 94 300,000     300,000
      Всього   56319,747     56319,747
                 
    Керуючий справами виконавчого апарату районної ради       А.К.Демішева  

 

 

  Додаток 11
  до рішення районної ради
  від 28.02.2018 № 7/20-
   
Трансферти до спеціального фонду  бюджетів міської, селищних та сільських рад  на 2018 рік (за рахунок залишку коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва)
   
Ради субвенції
спеціальний фонд
субвенція для проведення інвентарізації земель комунальної власності
Волноваська міська рада   
Благодатненська селищна рада   
Володимирівська селищна рада   
Донська селищна рада   
Новотроїцька селищна рада   
Ольгинська селищна рада   
Анадольська сільська рада  52,453
Бугаська сільська рада  52,453
Валер'янівська сільська рада  52,453
Вільненська сільська рада   
Дмитрівська сільська рада  52,453
Єгорівська сільська рада   
Зачатівська сільська рада  52,453
Златоустівська сільська рада   
Іванівська сільська рада   
Калинівська  сільська рада   
Діанівська  сільська рада   
Сонячна сільська рада   
Микільська сільська рада   
Миколаївська сільська рада   
Новоандріївська сільська рада   
Новоолексіївська сільська рада  52,453
Стрітенська  сільська рада   
Петрівська сільська рада   
Привільненська сільська рада  52,453
Прохорівська сільська рада  100,000
Рівнопільська сільська рада   
Рибинська сільська рада  52,453
Свободненська сільська рада  52,453
Степнянська сільська рада   
Хлібодарівська сільська рада   
ВСЬОГО 572,077
   
   
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К.Демішева

13.02.2018_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

     Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 № 7/20-

м.Волноваха

Про погодження надання

в користування мисливських угідь

в межах Волноваського району

Розглянувши клопотання директора ДП «Мисливсько-рибальського господарства Українського товариства мисливців та рибалок», відповідно до статті 9 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», статті 15 Закону України «Про тваринний світ», враховуючи рішення Вільненської сільської ради № VII/10-101 від 20.09.2016 р., Володимирської селищної ради № VI/85-749 від 21.10.2016 р., Валер'янівської сільської ради № VI/52-296 від 06.09.2016 р., Бугаської сільської ради № VI/50-368 від 29.03.2016 р., Благодатненської селищної ради № VI/86-716 від 28.10.2016 р., Анадольської сільської ради № 6/54-257 від 21.07.2016 р., Андріївської селищної ради № VI/67-575 від 22.03.2016 р., Волноваської міської ради №6/30-894 від 21.06.2013 р., Гранітненської сільської ради №VI/63-438 від 05.10.2016 р., Дмитрівської сільської ради №VI/48-299 від 26.08.2016 р., Єгорівської сільської ради №VII/14-75 від 20.12.2016 р., Златоустівської сільської ради №VII/7-39 від 13.04.2016 р., Зачатівської сільської ради №VII/12-51 від 20.09.2016 р., Іванівської сільської  ради №VII/9-51 від 13.07.2016 р., Кіровської сільської ради №VII/10-72 від 13.09.2016 р., Краснівської сільської ради №VII/9-71 від 17.06.2016 р., Калинінської сільської ради №VII/15-54 від 19.08.2016 р., Микільської сільської ради №VI/43-372 від 04.04.2016 р., Миколаївської сільської ради №VI/55-365 від 21.10.2016 р., Новотроїцької селищної ради №VI/49-965 від 22.09.2016 р., Новоандріївської сільської ради №VII/9-39 від 02.09.2016 р., Новоселівської сільської ради №VI/54 від 21.06.2016 р., Новоолексіївської сільської ради №VI/77-301 від 10.08.2016 р., Ольгінської селищної ради №VI/68-610 від 21.10.2016 р., Октябрської сільської ради №6/73-351 від 25.11.2016 р., Петрівської сільської ради №VII/11-52, Прохорівської сільської ради №VI/49-189, Привільненської сільської ради  №VII/8-38 від 16.08.2016 р., Рибинської сільської ради №VI/70-524 від 07.11.2016 р., Рівнопільської сільської ради №VII/8-61 від 12.07.2016 р., Степнянської сільської ради №VII/12-66 від 25.08.2016 р., Старогнатівської сільської ради №VI/58-323 від 17.05.2016 р., Свободненської сільської ради №VI/52-274 від 16.08.2016 р., Хлібодарівської сільської ради №VII/14-74 від 29.07.2016 р., Чермалицької сільської ради №6/57-326 від 24.02.2017 р, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Погодити надання Дочірньому підприємству «Мисливсько -рибальському господарству Українського товариства мисливців та рибалок» в користування мисливські угіддя, загальною площею 188438, 13 га, в межах Волноваського району  на  строк 20 років, згідно з наданими місцевими радами Волноваського району погодженнями.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища (Сарбаш).

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

16.02.2018___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 28.02.2018 №7/20- 

м. Волноваха 

Про внесення змін до Програми розвитку 

земельних відносин та охорони земель 

у Волноваському районі Донецької області 

на 2016-2020 роки

З метою забезпечення раціонального використання та охорони земель у Волноваському районі, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 13.02.2018  №01-23-268, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни у пункт 2  Заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у Волноваському районі  Донецької області на 2016-2020 роки   Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області  на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2015 №7/2-38 із змінами та доповненнями в редакції рішення районної ради від 22.02.2017 №7/13-321, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування та здійснення координації робіт по виконанню у 2018 році Заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у Волноваському районі  Донецької області на 2016-2020 роки.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Сарбаш).

 Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                Додаток до Програми
Заходи
з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення 
раціонального використання земельних ресурсів у Волноваському районі Донецької області
на 2016-2020 роки
№ з/п Зміст заходу Обсяги, одиниця виміру Виконавець Термін виконання Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат
Всього: у тому числі:
державний бюджет місцевий бюджет кошти під-мств інші джерела
обласний бюджет бюджети міст та районів
1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
2. Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності:                                                      - сільськогосподарського призначення;                                                        - несільськогосподарського призначення, в тому числі під об'єктами спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міста, що знаходиться в  управлінні  Волноваської районної ради, зідно переліку  10 адміністративно- територіальних одиниць Відділ у Волноваському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, Волноваська районна державна адміністрація,  сільські ради, розробники документації із землеустрою,               Встановлення місця розташування об'єктів, меж земельних ділянок, виявлення земель, що не використовуються , використовуються нераціонально, або не за цільовим призначенням, виявлення деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, здійснення державного контролю  за використанням та охороною земель
             
             
             
2016 536,000     536,000    
2017 595,000     595,000    
2018 572,000     572,000    
2019 30,000     30,000    
2020 30,000     30,000    
             
             
             
  Разом       1763,000     1763,000      
Керуючий справами виконавчого апарату   районної ради     А.К.Демішева    

16.02.2018________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я   

28.02.2018 №7/20- 

м. Волноваха 

Про  звіт голови районної ради 

про свою діяльність за 2017 рік 

Заслухавши та обговоривши звіт голови районної ради  Лубінця В.Д. про свою діяльність, керуючись статтями 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт голови  Волноваської районної ради Лубінця В.Д. про свою діяльність взяти до відома.

 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

06.02.2018

Звіт голови Волноваської районної ради В.Д.Лубінця за 2017 рік.

Шановні депутати!

Завершений другий рік діяльності Волноваської районної ради VII скликання і відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я складаю звіт перед Вами, шановні колеги, та мешканці Волноваського району.

Тож на початку свого звіту хочу подякувати громаді району, депутатам та працівникам виконавчого апарату районної ради, виконкомів міської, селищних та сільських рад району, районній державній адміністрації та її структурним підрозділам, територіальним органам державної виконавчої влади, керівникам та колективам підприємств, установ і організацій, всім тим, хто приклав свої зусилля для забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи таким чином авторитет органів місцевого самоврядування.

Звіт голови районної ради - це не лише підведення підсумків роботи за рік. Це ґрунтовний та змістовний аналіз нашої з Вами роботи, розгляд помилок та прогалин, з метою недопущення їх у подальшій діяльності. Я, сподіваюся, що мешканці району нададуть критичні та конструктивні зауваження й пропозиції для подальшої діяльності районної ради на більш якісному, вищому рівні. Адже саме оцінка виборців є найголовнішою для діяльності кожного з депутатів районної ради.

Робота районної ради протягом звітного періоду, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів, Регламенту роботи районної ради, була спрямована на покращення соціального, економічного та культурного розвитку району, підтримку соціально незахищених верств населення.

Волноваський район завжди був, є, та має залишитись районом стабільності та зваженості рішень, де живуть мудрі, виважені та працьовиті люди, які прагнуть миру і спокою в суспільстві.

Представляючи інтереси територіальних громад району, враховуючи суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, більшість депутатського корпусу об’єдналися навколо вирішення актуальних та важливих питань району, сприяли роботі підприємств, установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність району, спрямовували свої зусилля на покращення добробуту мешканців населених пунктів. У нормальному режимі в районі працювали освітянські, медичні заклади, служби, здійснювались заходи щодо соціального захисту та обслуговування громадян, у тому числі – соціально вразливих верств населення. Протягом звітного періоду, в конструктивній атмосфері ми прагнули проводити засідання постійних комісій та сесій, де приймали важливі для життєдіяльності району рішення. До кожного питання підходили виважено, тому і в подальшому ми повинні діяти толерантно, при взаємній повазі один до одного.

Хочу наголосити на тому, що я ніколи не ділив депутатів за політичними вподобаннями і завжди готовий до конструктивного діалогу заради досягнення позитивних результатів у спільній роботі.

Незважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства, районна рада делегувала ряд своїх повноважень районній державній адміністрації, всі найважливіші питання, зокрема такі, що стосувалися соціально-економічного розвитку громад, соціального захисту, освіти та охорони здоров’я ми намагалися вирішувати спільно.

Насамперед, хочу наголосити, що звітній період був непростим.  Зрозуміло, що не було можливості за цей період вирішити всі проблеми району, але хочу охарактеризувати роботу Волноваської районної ради за звітний період, як конструктивну та послідовну, з великою відповідальністю за прийняття важливих рішень.

Пріоритетними напрямами роботи Волноваської районної ради у 2017 році були:

- зміцнення співпраці з головних завдань розвитку району між районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району;

- успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності районної ради – формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та використання бюджетних коштів;

- прийняття місцевих програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку району;

- максимальна участь в обласних та державних програмах з метою залучення коштів державного та обласного бюджетів для реалізації  проектів та програм розвитку;

- покращення соціального стану громадян;

- співпраця з громадськими організаціями, з метою максимального зближення з громадою.

Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи, упродовж звітного періоду було проведено 8 пленарних засідань, на яких прийнято 247 рішень.

Протягом 2017 року у пленарних засідань брали участь від 57 до 84 відсотків депутатського складу.

Основні питання, що вносилися до порядку денного сесій - це питання соціально-економічного і культурного розвитку, сфери культури, освіти, охорони здоров’я, внесення змін до бюджету та інші.

Хочу наголосити, що сесії проходили відкрито і гласно, за участю представників районної державної адміністрації, селищних та сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації.

Всього у 2017 році було проведено 80 засідань постійних комісій. Протягом звітного періоду відбулося:

26 засідань постійної комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін;

10 засідань постійної комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту;

9 засідань постійної комісії районної ради з питань промисловості, транспорту, паливно-енергетичного комплексу, будівництва і житлово-комунального господарства;

10 засідань постійної комісії районної ради з питань зовнішньоекономічної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності;

-  8 засідань постійної комісії районної ради з питаньагропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища;

5 засідань постійної комісії районної ради з питань сприяння державному будівництву і місцевому самоврядуванню;

-   12 засідань постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності і депутатської етики, прав та свобод громадян.

Протягом звітного періоду мною здійснювалося керівництво виконавчим апаратом районної ради.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконавчий апарат ради покладено організаційне, правове, інформаційне та аналітичне забезпечення її діяльності.

Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні роботи сесій районної ради. Наприкінці 2016 року було створено офіційний сайт Волноваської районної ради. Депутати мають можливість завчасно отримати необхідні матеріали в повному обсязі, що забезпечує прозорість дій ради. Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень заздалегідь розміщуються на сайті районної ради. На сайті розміщуються протоколи засідань постійних комісій та сесій районної ради. Крім того, на сайті у рубриці «Новини» постійно надається оперативна інформація про події в районі та районній раді.

Серед усіх напрямів діяльності голови районної ради особливе місце відведено організації роботи з розгляду звернень громадян та забезпеченню їх особистого прийому керівництвом ради.

Звернення громадян є найважливішою формою забезпечення зворотного зв’язку між районною радою та громадянином, а інформація, що міститься в них, найчастіше слугує орієнтиром при прийнятті важливих рішень, що стосуються інтересів широких верств населення.

Незважаючи на те, що районною радою затверджено графік прийому громадян головою та  заступником, прийом проводився щоденно.

За 2017 рік до районної ради надійшло 25 звернень громадян, кожне з яких було детально опрацьоване працівниками виконавчого апарату районної ради. За результатами проведеної роботи вирішено позитивно 15 звернень, надано роз’яснення 10 громадянам.

Крім цього, районною радою було отримано 7 запитів згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», за результатами розгляду надані  своєчасні відповіді.

Свідченням активності депутатів районної ради є запити та звернення, висловлені  під час пленарних засідань.

Всього у 2017 році було підтримано 37 депутатських запитів та звернень, які оперативно розглядалися та скеровувалися до виконавців.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради, в межах своїх повноважень, видає розпорядження. За звітний період мною видано 83 розпорядження з основної діяльності. За звітний період районною радою опрацьовано 1021 вхідних документів та 743 вихідних документів.

Районний бюджет виконано на 94,8 % (загальний і спеціальний).

У звітному році зусилля були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери. Зокрема:

в освітніх закладах: здійснено видатки 26 млн 401 тис.грн (видатки були спрямовані на покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу у закладах освіти району, на придбання спортивного інвентаря, мультимедийних дошок, на термомодернізацію із заміною вікон), виконано на 19 млн 185 тис.грн, або на 72,7%.;

у закладах охорони здоров’я:  лікарня №1- здійснено видатки на 5 млн (видатки були спрямовані на придбання високовартісного медичного обладнання, на розробку проектно-кошторисної документації та ремонти паталогоанатомічного відділення, клініко-діагностичної лабораторії та гаражних боксів, придбання нових меблів ), використання коштів виконано на 4 млн 413 тис.грн, або на 88%.

Вторинна медична допомога (ЦРЛ)здійснено видатки на 6 млн 396 тис.грн (видатки були спрямовані на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертної оцінки для відділення  екстреної (невідкладної)  медичної допомоги, поточний ремонт гінекологічного відділення, капітальний ремонт приміщення під розміщення комп’ютерного томографу, придбання медикаментів, витратних матеріалів, флюроплівки,  хімреактивів та дезінфікуючих засобів, на придбання продуктів харчування для хворих стаціонару, на поточний ремонт покрівлі ЛОР відділення та ін.), використання коштів виконано на 4 млн 413 тис.грн, або на 88%.

Первинна допомога- здійснено видатки на 5 млн 429 тис.грн (видатки були спрямовані на капітальні і поточні ремонти лікарських амбулаторій та ФАПів  с.Рівнопіль, смт Новотроїцьке, с.Анадоль, с.Ближнє, с.Мирне, с.Стрітенка, с.Привільне; на придбання меблів, жалюзів, витратних матеріалів для  амбулаторій; на поточний ремонт амб. м.Волноваха (кабінет здорової дитини), використання коштів виконано на 4 млн 511 тис.грн, або на 83%. Всі ми протягом 2017 року спостерігали за відкриттям після капітальних ремонтів лікарських амбулаторій і ФАПів у с.Зачатівка, с.Ближнє, с.Рівнопіль, с.Анадоль.

у закладах культури: проведено видатки на суму 3 млн 185 тис. грн.

(видатки були спрямовані на придбання комплекту стаціонарної освітлювальної техніки, придбання одягу сцени, стилізованих сценічних жіночих костюмів, розробка проектно–кошторисної документації на проведення капітального ремонту Волноваського районного центру культури і дозвілля, кошти також спрямовувалися на  дитячий фестиваль пісні «Пісенний зорепад», Районний конкурс хореографічної майстерності «У вихорі танцю -2017 рік», Районний фестиваль національно–патріотичний фестиваль «Надія України», Районний фестиваль «Український сувенір», Придбання та виготовлення презентаційного буклету, присвяченому 85 – річчю Донецької області, придбання білбордів з монтажем, придбання мультимедійного проектору, екрану для роботи з проектором, фотоапарату з картою пам’яті, портативного комп’ютеру – ноутбуку та ін.), використання коштів виконано на 1млн 989 тис.грн, або на 62,5%.

Вважаю, що у 2017 році ми тільки почали працювати над відновленням соціальної інфраструктури району, були як успіхи так і помилки в цьому напрямку,  з питань виважених рішень щодо виділення бюджетних коштів так і з питань подальшого їх ефективного використання.

Протягом цього року, як і у попередньому 2016 році, багато уваги було приділено питанню соціального розвитку району. Підписано меморандуми про співпрацю Кам’янка-Бузькою районною радою у лютому 2017 року та Здолбунівською районною державною адміністрацією у листопаді 2017 року. Метою співпраці є сприяння соціальному захисту, підтримці та оздоровлення дітей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, розширення економічного, науково-технічного і гуманітарно-культурного співробітництва. Нажаль, не всі ініціативи районної ради були підтримані керівництвом Волноваської районної державної адміністрації. Так у серпні місяці, за пропозицією голови Кам’янка-Бузької районної ради, так і не вирушили до оздоровчого табору Польщі 20 дітей Волноваського району, для оздоровлення та спілкування зі своїми однолітками. У січні місяці 2018 року, при фінансовій підтримці народного депутата України Дмитра Лубінця, 15 дітей Волноваського району вирушили на Новорічні і Різдвяні свята до міста Здолбунова Рівненської області. Налагоджена співпраця щодо гуманітарної допомоги не захищеним верствам населення нашого району (допомога з м.Здолбунів); влітку 2017 року була отримана велика допомога від підприємців з Одеської області у вигляді шкільних костюмів для хлопчиків, діти с.Валер’янівка, с.Прохорівка, с.Ближнє, с.Рибінське, с.Новоандріївка, с.Бугас, смт.Донське; учні загальноосвітніх шкіл с.Старогнітівка, с.Гранітне, с.Мирне отримали вишиванки завдяки допомозі від наших побратимів з м.Кам’янка-Бузька; не залишаємо  без уваги людей похилого віку, протягом року при підтримці БО «Я-Волноваха» були надані ходунки, інвалідні візки людям з обмеженими можливостями у с. Калинове, с.Рибинське. Протягом 2017 року також була продовжена робота в рамках проекту «Діти просять миру», у червні місяці діти відвідали польське місто Бидгощ, наразі проект «Діти просять миру» закінчився та за підтримки народного депутата Дмитра Лубінця, за підтримки ГО «Промінь Україна» розпочато новий соціальний проект «Дитячий футбол миру», який спрямований на розвиток фізичної культури, популяризації  спорту серед підлітків Волноваського району, на обмін досвідом між країнами. Протягом цього часу вже 20 дітей відвідали Угорщину і Австрію.

Дякую усім депутатам районної ради, головам місцевих рад за плідну роботу! Довіра громадян до органів влади можлива лише тоді, коли діяльність влади є відповідальною та прозорою.

 Від наших спільних зусиль значною мірою залежить, як будуть функціонувати заклади соціальної сфери, як житимуть люди. Прошу всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо Волноваського району і бажаю, щоб помисли і справи кожного зміцнили впевненість людей у нашій відповідальності за стан справ у районі.

Районна рада готова співпрацювати з усіма, хто прагне конструктивної роботи та має слушні пропозиції щодо дій, спрямованих на підвищення рівня розвитку нашого району!

 

Голова районної ради                                                                                                           В.Д.Лубінець

_______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 28.02.2018   № 7/20-_____

м.Волноваха

Про виконання повноважень

Волноваської районної ради,

делегованих Волноваській районній

державній адміністрації, у 2017 році

Заслухавши звіт Волноваської райдержадміністрації про виконання повноважень Волноваської районної ради, делегованих Волноваській районній державній адміністрації, у 2017 році, згідно листа Волноваської райдержадміністрації   від 30.01.2018 № 01-23-193, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання повноважень Волноваської районної ради, делегованих Волноваській районній адміністрації у 2017 році,  взяти до відома (додається).

2. Забезпечити Волноваською районною адміністрацією в 2018 році безумовне виконання повноважень, делегованих районною радою.

 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Звіт

голови райдержадміністрації про виконання делегованих районною радою повноважень за 2017 рік

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та рішення сесії Волноваської районної ради від 27 квітня   2011 року № 6/5-103 «Про делегування повноважень районної ради державній адміністрації» керівництво та структурні підрозділи райдержадміністрації активно працювали, в межах наявного фінансового ресурсу, по виконанню делегованих районною радою повноважень.

З метою виконання повноважень в частині підготовки і внесення на розгляд ради проектів програм економічного і соціального розвитку, цільових програм з інших питань, то протягом 2017 року структурними підрозділами райдержадміністрації підготовлено та внесено на розгляд районної ради і затверджено для реалізації близько 60 регіональних цільових програм в сферах освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, земельних відносин,  забезпечення правопорядку та інших, які були профінансовані на 68794,8 тис.грн., з них 54956,8 тис.грн. – кошти районного бюджету, загальний відсоток використання коштів районного бюджету склав 86,3%.

Також, з метою оперативного впливу на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку району, забезпечення життєдіяльності населення, функціонування соціальної сфери, розроблено та надано на затвердження районної ради проекти змін та доповнень до:

-  районного бюджету (за 2017 рік підготовлено 6 відповідних рішень);

-  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (за 2017 рік підготовлено 4 відповідних рішення);

-  інших програм, які фінансувалися протягом звітного періоду,  виконання яких у відсотках склало:

Районна рада:

-       Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017 рік  -  99,9%;

-       Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік  – 100%;

-       Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017рік – 99,9%;

Райдержадміністрація:

-    Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік – 100,0%;

- Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік  (КЛПЗ «Волноваська лікарня № 1») – 88,1%;

-  Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»)) – 96,6%;

-  Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік – 95,3 %;

-  Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2017 рік (КУОЗ «Волноваський районний ЦПМСД») – 99, %;

-  Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік – 99,9%;

- Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік – 100%;

- Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської  райдержадміністрації з надання населенню Волноваського  району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій – 96,0%;

- Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік  - 100,0%;

-       Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017" – 100,0%;

-  Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році   - 88,3%;

-  Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік  - 98,3%;

- Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік   - 98,8%;

- Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік  - 100 %;

- Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік – 94,0%

-   Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки – 100,0%

-   Районна програма "Протидія тероризму - 2017" – 100,0%;

- Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки – 3,9%.

Відділ освіти РДА:

- Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік – 82,7%;

-  Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік – 100,0%;

-   Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 рр. – 100,0%;

-   Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р. – 88,3%;

-  Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. – 90,4%;

- Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік – 81,2%;

- Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік – 78,1%;

-   Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки – 99,7%;

-  Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки – 86,2%.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації:

-  Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році – 97,1%;

-  Програма фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік – 77,1%;

- Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років – 99,4%;

- Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи – 100,0%;

-Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки  – 100,0%;

-    Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік – 100,0%;

- Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017році – 100,0%;

-  Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік – 94,1%;

-Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017році – 100,0%;

- Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році – 100,0%.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації:

-  Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік – 55 %;

-Програма розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік "Сузір'я  талантів"  - 99,9 %;

-    Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв – 100 %;

- Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки – 99,9 %;

- За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій здійснені видатки у сумі 7037,9 тис.грн. або 93,8 %, кошти у сумі 462,1 тис.грн. залишились на рахунках місцевих бюджетів для використання за цільовим призначенням у 2018 році.

По будівництву (ВКБ Волноваської РДА) планові асигнування освоєні на 55,8%.

Районна державна адміністрація звітувала перед районною радою про виконання районного бюджету за 2016 рік, за І квартал, I півріччя і 9 місяців 2017 року, а також про виконання Програми економічного і соціального розвитку за 2016 рік, за І квартал і 9 місяців 2017 року.

Протягом року структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечено підготовку звітів про виконання районних програм для заслуховування на засіданнях постійних комісій районної ради та сесії районної ради.

Виконання делегованих повноважень в частині підготовки пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік здійснювалось шляхом проведення аналізу соціально-економічної ситуації в районі за попередній період, визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які отримують розвиток, та з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств підприємств і установ комунальної власності, що фінансуються з районного бюджету.

Програма стала основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку району у 2017 році.

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів райдержадміністрацією, її структурними підрозділами виконувались заходи щодо підвищення якості життя та зростання добробуту населення, покращення інвестиційного клімату, розвитку соціальної інфраструктури, поліпшення якості освітянських і медичних послуг, житлово-побутових умов, поліпшення забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення.

З метою організації роботи по забезпеченню виконання доходної частини місцевих бюджетів району та збільшенню надходжень до них, розпорядженням голови райдержадміністрації від 27 лютого 2017 року №85 затверджено план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району у 2017 році та економічного і раціонального використання бюджетних коштів.

За підсумками 2017 року доходна частина загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана у сумі 713577,0  тис.грн. або 100,4% до уточнених річних призначень, у тому числі:  власних та закріплених доходів надійшло 167438,3 тис.грн., або 110,0% до річного плану. Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 166567,7 тис.грн., або 109,8% до річних планових призначень. У порівнянні з фактом 2016 року надходження збільшилися на 51499,6 тис.грн., або на 44,8 %. Доходи спеціального фонду склали 39805,5 тис.грн., або 84,1% до уточнених річних призначень, до показника 2016 року надходження збільшилися в 2,7 рази, або на 25054,4 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету за 2017 рік виконана у сумі 747720,1  тис.грн., або на 94,8% до уточнених річних призначень, у тому числі:

- по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 681760,0 тис.грн., що становить 97,1% до уточнених річних планових призначень, у порівнянні з 2016 роком  видатків здійснено більше на 200674,7 тис.грн., або в 1,4 рази;

- по спеціальному фонду - на суму 65960,1 тис.грн., або 75,8% до уточнених річних призначень, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатків здійснено в 1,4 рази більше, або на 18692,8 тис.грн.

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки в цілому виконані у сумі 665921,1  тис. грн., або на 94,4% до уточнених річних призначень. Видатки за 2017 рік  по загальному фонду районного бюджету виконані у сумі 603023,2 тис.грн., або 96,8% до річних уточнених призначень.

Із загальної суми проведених видатків загального фонду  на соціально-культурну сферу спрямовано 301912,5 тис.грн., які у питомій вазі від загальних видатків займають 44,3 %, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 296982,5 тис. грн. або 43,6 %, на утримання органів місцевого самоврядування – 3758,3 тис. грн. або 0,5  %,  на інші видатки  - 369,8 тис.грн. або 0,1%,  трансферти займають 11,5 %  або 78736,9  тис. грн.

У розрізі галузей соціально-культурної сфери  кошти спрямовано на:

- освіту – 183273,9 тис.грн., або 26,9% загального обсягу видатків;

- охорону здоров'я – 104198,0 тис.грн., або 15,3%;

- культуру і мистецтво – 12370,8 тис.грн., або  1,8 %;

- фізичну культуру і спорт – 2069,9 тис. грн., або  0,3% .

За 2017 рік  (без урахування трансфертів) освоєно планових асигнувань на 96,8%, тобто недоосвоєно  19676,5 тис.грн., у тому числі по галузях:  державного управління –  123,9 тис.грн., або 3,2% (від уточнених планових призначень), освіти – 13822,3 тис.грн., або 7,0%, соціального забезпечення з урахуванням соціальних субвенцій  – 273,6 тис.грн., або 0,1%, охорони здоров’я  –  4650,4  тис. грн., або 4,3%,  культури –  391,4 тис.грн., або 3,1%, фізичної   культури  і  спорту –  19,8 тис.грн.,  або 0,9%,  інших галузях –    0,2 тис.грн., або 0,1%.

На підставі укладених договорів протягом 2017 року було залучено 2167,4 тис.грн. коштів місцевих бюджетів на виконання спільних програм і заходів, із яких розпорядниками використано 2084,9 тис.грн. Видатки районного бюджету для виконання місцевих програм виконані на 79,9%, на які використано 54956,8 тис.грн. при запланованих на рік 68794,8 тис.грн.

З метою зменшення навантаження на районний бюджет, залучення додаткового фінансового ресурсу району з обласного бюджету, за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів несених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, виділені кошти на загальну суму 77,649 млн.грн. на: капітальний ремонт Волноваської ЗОШ №5, всі ремонтні роботи проведено протягом 2017 року, закуплено меблі і обладнання, з січня 2018 року оновлену школу відкрито; реконструкцію водоводу «Велико-Анадольська фільтрувальна станція – ДХМЗ» - роботи ведуться;  капітальний ремонт дитячого садка № 8 в м.Волноваха – роботи розпочалися в кінці звітного року; будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха – роботи ще не розпочато.

До 85-річчя Донецької області району виділені кошти з обласного бюджету  на будівництво міні-полей зі штучним покриттям і встановлення спортивних майданчиків. Так, побудовано і відкрито  три міні-поля зі штучним покриттям – в с.Валер’янівка, смт.Володимирівка і в м.Волноваха при ЗОШ №1 і 9 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням  в населених пунктах району (смт.Володимирівка, смт.Ольгінка, смт.Новотроїцьке, с.Валер’янівка, с.Сонячне, с.Степне, с.Єгорівка, с.Привільне, с.Петрівське). На ці заходи використано коштів в  сумі   6790,643 тис.грн., з них 3311,169 тис.грн. - кошти районного і місцевих бюджетів.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділені кошти в сумі 7,5 млн.грн. на капітальні ремонти амбулаторій в с.Бугас і смт.Ольгінка, будівництво водонапірної вежі у с.Зачатівка, ремонт клубу і дитячого садка в с.Свободне та встановлення 6 дитячих ігрових і 8 спортивних майданчиків.

Завдяки принциповості  та спільній роботі двох гілок влади і громад сільських рад, станом на 01.01.2018 року кошти використано на 96,2% (7,025 млн.грн.). Невиконаним заходом залишився тільки ремонт дитячого садка в с.Свободне і буде встановлено обладнання на майданчиках.

У 2017 році було було виділено кошти за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво I черги регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га, розташованого в південно-східній частині  м.Волноваха Донецької області в сумі 28,7 млн.грн., реконструкцію окислювального блоку № 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха в сумі 1,7 млн.грн., очисні споруди  с.Володимирівка  Волноваського району сумі 424,8 тис.грн.,

-  по полігону  - проведено процедуру закупівлі (15.01.2018)  - обрано переможця,

-  по окислювальному блоку -  проведено тендерну процедуру, укладено договір на виконання робіт, розпочато роботи,

-   по очисним спорудам - із-за погодних умов у 2017 році роботи не були розпочаті, кошти залишилися на 2018 рік – роботи розпочнуться весною.

Райдержадміністрацією проводилася цілеспрямована робота по розробці і наданню проектів на фінансування Європейським інвестиційним банком. З 15 поданих проектів, комісією було попередньо відібрано 8. Це проекти по капітальному ремонту і модернізації 2-х шкіл району, встановлення вікон в 10 школах району, ремонту 3-х відділень ЦРЛ, амбулаторії і реконструкції гуртожитку під розміщення внутрішньо переміщених осіб. 4 проекти  (капітальний ремонт і модернізація ЗОШ № 1 і № 3, встановлення вікон в 10 школах району, реконструкція амбулаторії в смт.Володимирівка під гуртожиток для ВПО) затверджені до фінансування, знаходяться на стадії укладання договорів,  частково надійшло фінансування; 4 – знаходяться на розгляді.

В рамках делегованих повноважень проводилися спільна робота відділів і управлінь райдержадміністрації з підприємствами і організаціями щодо їх розвитку і діяльності.

Так, обсяг реалізованої промислової продукції підприємств за 2017 рік склав 1632,7 млн.грн., або на 288,8 млн.грн. більше, ніж за 2016 рік. Обсяг продукції, сертифікованої за стандартами ISO склав 1141,0 млн.грн., що складає 69,9% у загальному обсязі реалізованої продукції.

Впродовж останніх років простежується позитивна динаміка розвитку сільського господарства. Обсяг валової сільськогосподарської продукції за 2017 рік склав 598,6 млн.грн., що на 5,6% перевищує показник 2016 року. Аграрії району зібрали високий врожай зернових культур (34,3 ц/га, або 112,5% до 2016 року), непоганий показник по врожайності соняшника (17,6 ц/га, або 102,9% до 2016 року).

Збільшилось поголів’я свиней на 1684 голови проти 2016 року за рахунок зростання поголів’я на ТОВ «Піг Фарм». Але на 1206 голів, або на 10,0%,  зменшилось у порівняні з 2016 роком поголів’я великої рогатої худоби і складає на 01.01.2018  року 10854 голов. Скоротили поголів’я ВРХ, в т.ч. корів: АФ «Октябрь», ТОВ «Росія», ПрАТ «Екопрод».

Значущим у 2017 році в галузі сільського господарства було відкриття біогазового заводу на ПрАТ «Екопрод», який перероблятиме відходи сільського господарства у електроенергію та мінеральні добрива.

В межах делегованих повноважень і відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не входять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

Протягом звітного року райдержадміністрацією надавались консультації, відповіді на звернення громадян, що стосуються даного питання. Розроблені і профінансовані 3 програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та залізничному транспорті та програма відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії на ЧАЄС 1-2 категорії, які профінансовані в сумі 1233,7 тис.грн. Також, райдержадміністрацією підготовлено пакет документів для проведення у 2018 році конкурсу на перевезення пасажирів в межах району.

За допомогою райдержадміністрації проведено роботи щодо відсипки шлаком доріг Волноваха – Тельманове (смт.Мирне), Златоустівка – Голубицьке, Волноваха – Зачатівка – за участю підприємств «Донбаснерудпром» та «Донбаскаолін».

На поточний ремонт дорожнього господарства комунальної власності витрачено 9173,2 тис.грн. коштів Волноваської міської  і Діанівської сільської рад. Філією «Автодор №5» виконано поточні ремонти автошляхів загального користування 14980,7 м3 на суму 5,6 млн.грн. Це: Іванівка, Златоустівка, Петрівське, Володимирівка, Валер’янівка, Ольгінка, Рибінське, Свободне, Дмитрівка та ін.

Райдержадміністрація разом з головами сільських і селищних рад тісно співпрацюють з такими організаціями, як: ОБСЄ, Unicef, «Адра», фондом «Архе Нова», Міжнародним червоним хрестом, Датською радою у справах біженців, Чеською організацією «Людина в біді», «Карітас» та іншими благодійними організаціями.

Райдержадміністрацією проводиться моніторинг збору, обробки ті систематизації інформації про пошкоджене та зруйноване приватне житло, потребу в будівельних матеріалах, обладнанні, засобах для підтримки тепла в приміщеннях та інше.

За допомогою благодійницьких організацій ведеться відновлення пошкоджених житлових будинків: з 874 пошкоджених і зруйнованих – відновлено 388. Надавалася як грошова допомога, будівельні матеріали, так і допомога в проведенні робіт з відновлення. В сільській місцевості проведено заміну 20,1 км водопровідних і каналізаційних труб (с.Бугас, с.Прохорівка, с.Лебединське, с.Миколаївка, с.Рибінське, с.Златоустівка, сПривільне та ін.) пробурено 3 свердловини (с.Петрівське, с.Єгорівка, с.Вільне), встановлено 3 башти «Рожновського» (с.Хлібодарівка, с.Єгорівка, с.Петрівське ).

Завдяки заходам, які проводилися райдержадміністрацією і її структурними підрозділами разом з податковою інспекцією і міськими радами, до бюджетів усіх рівнів  надійшло податків і зборів за січень-грудень 2017 року  на суму 553,1 млн.грн., це на 160,2 млн.грн. більше проти показника 2016 року. Райдержадміністрацією, в межах повноважень, проведено 11 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності. Було розглянуто 78 страхувальників та заслухано 28 керівників підприємств-боржників.

В районі досягнуто рівень середньомісячної заробітної плати штатного працівника (по оперативним даним) у розмірі – 6091,0грн., що порівняно з 2016 роком становить 134,0%.

Середньомісячний розмір пенсій, станом на 01.01.2018 року, склав по району 3021,51 грн. проти 1950,61 грн. за 2016 рік, тобто збільшився на 54,9%.

В гуманітарній сфері збережено мережу закладів освіти, охорони здоров’я і культури.

Виконуючи делеговані повноваження в освіті, протягом року закладами освіти реалізовано 4 проекти по капітальним ремонтам загальноосвітніх шкіл, 8 проектів з заміною вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові, проведено ремонти покрівель даху у 4-х школах, проведено капітальні ремонти туалетних кімнат у 5-ти школах району. Відремонтовані спортивні зали в 4-х школах, здійснено капітальні ремонти систем опалення, заміну котлів, ремонту котельних у 7 школах району. Потягом року на 4 ЗОШ району виготовлено робочі проекти з експертизами на капітальні ремонти будівель в 2018 році.

В рамках програми «Шкільний автобус» протягом року 471 учень і 40 вчителів з 41 населеного пункту підвозилися безкоштовно до 19 навчальних закладів. Кошти, виділені в сумі 1131,2 тис.грн. використані на 100%.

Щодо виконання районної Програми щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік, кошти на харчування учнів використано на 81,0% - в сумі 4603,4 тис.грн. Неповне використання коштів відбулося через вимушене призупинення навчального процесу у школах району, що було пов’язане з карантином, хворобою дітей, у результаті чого продукти на ці дні не замовлялися.

В рамках делегованих повноважень виконуються програми по наданню медичних послуг закладами охорони здоров’я району.

За січень-грудень 2017 року за рахунок виділених коштів у галузі охорони здоров’я проведено капітальні ремонти клініко-діагностичної лабораторії, покрівлі гаражних боксів та патологоанатомічного відділення, проведено поточний ремонт фтизіатричного кабінету Волноваської районної лікарні №1.

Центром первинної медико-санітарної допомоги проведено капітальні ремонти в ФАПах с.Ближнє, с.Зачатівка, с.Стрітенка та амбулаторіях – с.Анадоль, с.Златоустівка, смт.Новотроїцьке. Проведено поточні ремонти в двох амбулаторіях. Придбано меблі, медикаменти і вироби медичного призначення для п’яти закладів.

Волноваською ЦРЛ придбано цифровий флюорограф, виготовлено 2 ПКД з експертизами для термомодернізації відділень і для ремонту відділення екстреної медичної допомоги, проведено поточний ремонт гінекологічного відділення і ремонт покрівлі ЛОР відділення.

Основним проектом, який передбачалося реалізувати в 2017 році, було встановлення комп’ютерного томографу. Але роботи по ремонту приміщення тривають і на даний час.

У галузі захисту дітей протягом 2017 року велась наступна робота.

Для попередження, бездоглядності та безпритульності неповнолітніх, які проживають у родинах, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків службою у справах дітей спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді були проведені профілактичні бесіди з батьками, обстежено умови проживання, дані сім’ї проінспектовані, їм надано комплекс соціальних послуг, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності батьків.

Протягом року згідно з плановим графіком відвідані за місцем проживання всі установлені діти, діти-сироти і діти, позбавлені  батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням.

Дуже важливим і приємним заходом, який реалізовано райдержадміністрацією разом з Волноваською міською радою, було придбання 3 квартир для дітей-сиріт.  На це використано з районного бюджету 405,5 тис.грн.

В галузі соціального захисту населення протягом 2017 року виконувались заходи, спрямовані на подальше вирішення питань пільгової категорії громадян району.

В управлінні створений єдиний автоматизований реєстр  отримувачів пільг. На даний час до реєстру внесено дані на 28329 осіб різних пільгових категорій.

Протягом січня-грудня 2017 року 175 осіб забезпечено санаторно-курортним лікуванням, з них 11 учасників АТО, 15 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

17 осіб з числа учасників АТО забезпечено психологічної реабілітацією, на що витрачено коштів з районного бюджету на суму  24,0 тис.грн. Понад 14,3 тис. сімей району одержали у звітному періоді субсидії на ЖКП і тверде паливо. Середній розмір субсидії склав 1586,6 грн. на місяць.

За звітний рік в дитячих оздоровчих закладах на узбережжі азовського моря, в Вінницькій області, Івано-Франківський області, Греції, дитячих таборах «Артек», «Молода гвардія», ім.Кості Бабіна та інших була оздоровлена 1131 дитина району. В с.Сонячне відкрито інноваційний молодіжний центр розвитку для молоді та дітей.

В рамках делегованих повноважень з питань організації охорони пам’яток історії і культури відділом культури ррайдержадміністрації проведено перевірки  діяльності сільських і селищних рад, в результаті яких встановлено, що на їх території знаходиться 22 пам’ятники історії місцевого значення. Охоронні договори укладено на 15 одиниць, які мають безстроковий термін дії. З метою збереження пам’яток та створення належних умов для їх використання, протягом року виконкомами проводились ремонтно-штукатурні та малярні роботи, прилегла територія всіх пам’яток упорядкована.

З метою виконання Закону України «Про археологічну спадщину» та здійснення нагляду за станом збереження археологічних пам’яток проведено перевірки 123 об’єктів археології. Землекористувачам ділянок видано рекомендації. Проведено інвентаризацію 21 об’єкта археології.

Виконуючи делеговані повноваження, протягом звітного періоду було виконано 17 заходів по напрямкам:

-  «Розробка топографічних основ населених пунктів» - розроблено 5 основ на суму 134,4 тис.грн.;  

-  «Розробка генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації» - виконано 11 детальних планів на суму – 73,6 тис.грн.

В межах делегованих повноважень проводиться робота по координації діяльності місцевих землевпорядних органів, надається необхідна методична та практична допомога відповідним спеціалістам органів місцевого самоврядування.

Протягом 2017 року здійснено реєстрацію 1052 земельних ділянок, надано 1858 витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; видано 37 відомостей із документації, що включено до Державного фонду документації із землеустрою; видано 1537 довідок з Державної статистичної звітності, надано 838 витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Підготовлено 110 документів для надання дозволів військовослужбовцям - учасникам АТО на розроблення документації із землеустрою на отримання земельних ділянок у власників. Проведено інвентаризацію близько 60 ділянок. Постійно проводиться аналіз договорів оренди земельних ділянок, термін дії яких закінчився.

Щодо вжиття необхідних заходів по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ і організацій при райдержадміністрації діє районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якій розглядаються різні питання.

Згідно районної програми забезпечення мінімального достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік з районного бюджету були виділені кошти в сумі 1086,6 тис.грн.

Крім того у 2017 році було використано 104,990  тис.грн. з резервного фонду районного бюджету на проведення заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації в смт.Мирне (спалах африканської чуми свиней).

Кожному громадянину зрозумілими та близькими  є такі основні речі: заробітна плата, рівень цін на споживчому ринку, доступ до управлінських, медичних, освітніх, культурних, побутових послуг тощо. Тому основними завданням районної державної адміністрації в 2018 році є активізація економічної діяльності, сприяння підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використання внутрішніх можливостей району, а саме   розвиток сільського господарства,  належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах впровадження реформи децентралізації та інших реформ, започаткованих на державному рівні.

Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної адміністрації і розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, керівництвом райдержадміністрації і надалі будуть здійснюватись заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в різних галузях.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                               Д.А. Такаджи

19.02.2018 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                  

28.02.2018 №  7/20-

м.Волноваха

Про внесення змін і доповнень

до Програми економічного і

соціального розвитку

Волноваського району на 2018 рік

та основних напрямів розвитку на

2019 і 2020 роки

Розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 31.01.2018 року № 01-23-193, у зв’язку з внесенням змін до районного бюджету на 2018 рік,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 1.

2. Внести зміни та доповнення у розділ 3  «Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей» Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017   року   № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 2.

3. Внести зміни до додатку 2  «Фінансове забезпечення заходів Програми»  Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017   року   № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району   на   2018   рік   та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 3.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

19.02.2018

    Додаток

                                                                                                                        до рішення районної ради                                                                                                             28.02.2018  №  7/20-______  

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки.

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 12.9.2017 № 529 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства, установи  та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

Зростання добробуту та безпеки життя громадян, створення умов для відновлення економічного зростання шляхом розвитку виробничої та ринкової інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу та надання якісних послуг населенню.

6. Початок, закінчення виконання

 2018 рік

7. Етапи  виконання

-

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

1253321,8

439609,6

166654,0

129299,8

436968,9

80789,5

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 17,5%,  фонду оплати праці – на  8,2%, середньомісячної заробітної плати – на 8,6% (складе 6302,2 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 8,5%, виконання 282 заходів  та реалізації 78 інвестиційних проектів в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-______

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                               А.К. Демішева

 

         

Додаток 3

до рішення районної ради                                                                                                              28.02.2018  №  7/20-______         

            Додаток 2  
Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району  2018 рік  
            тис.грн.  
Напрями реалізації заходів Витрати на реалізацію Кількість
всього у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету місцевих бюджетів підприємств інших джерел
обласного бюджету районного бюджету
Промисловий комплекс 300,0       300,0   2
Агропромисловий комплекс 432 845,0   210,0 330,0 431 945,0 360,0 14
Енергозабезпечення та енергоефективність 46 347,1   45 134,1   963,0 250,0 19
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 30,0     30,0     6
Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури * 302 685,6 58111,2 110729,9 67299,0   66545,5 7
Дорожньо-транспортний комплекс 10 935,9     10 910,0 25,9   5
Житлове господарство та комунальна інфраструктура 4 775,4     1 775,4 3 000,0   7
Житлове будівництво 12 600,0         12 600,0 3
Розвиток підприємницького середовища * 1 046,2     1 046,2     5
Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 123,0       123,0   6
Ринок праці. Зайнятість населення  0,0           7
Податково-бюджетна діяльність та доходи населення  * 590,0     590,0     5
Формування спроможних територіальних громад 0,0           3
Впровадження заходів територіального планування 315,0     285,0   30,0 4
Розвиток земельних відносин 894,8     466,8   428,0 6
Розвиток громадського суспільства   * 105,0     105,0     8
Соціальний захист населення  * 383 268,7 379 343,5 50,4 3 874,8     26
Пенсійне забезпечення 550,0     550,0     4
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 3 171,0   1 200,0 1 416,0 79,0 476,0 19
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування * 860,0   140,0 720,0     6
Освіта 16 589,2     16 589,2     14
Охорона здоров’я 21 643,5 1 950,0 9 189,6 10 433,9   70,0 42
Фізичне виховання та спорт 3 715,0     3 460,0 225,0 30,0 7
Культура і туризм 1 210,0     1 210,0     9
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 204,9 204,9         5
Охорона навколишнього природного середовища 1 883,0     1 575,0 308,0   11
Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку    * 2 200,0     2 200,0     3
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій    * 3 667,5     3 667,5     11
Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 45,0     45,0     9
Сприяння розвитку ринкової конкуренції * 0,0           4
Організаційне забезпечення виконання завдань Програми    * 721,0     721,0     5
ВСЬОГО: 1 253 321,8 439 609,6 166 654,0 129 299,8 436 968,9 80 789,5 282
               
 * - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-__________  
   
               
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради                                                                                                                        А.К. Демішева
_________________________________________________________________________________________________________________________


ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 28.02.2018 № 7/20-

м. Волноваха 

Про внесення  змін  до статуту

Волноваської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 5

Волноваської районної ради

Донецької області

З  метою удосконалення управління в сфері загальної середньої освіти та для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства установчих документів навчальних закладів, розглянувши лист Волноваської  райдержадміністрації  від 08.02.2018 року  № 01-23-252, керуючись статтею 57 Господарського кодексу України, частиною1статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до СтатутуВолноваської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Волноваської районної ради Донецької області, виклавши його  у новій редакції, згідно з додатком.

2.Доручити відділу освіти райдержадміністрації (Кодберг) здійснити заходи щодо внесення відповідних змін до правовстановлюючих документів у встановленому законом порядку.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Безуглий).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

І. Загальні положення

1.1.Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 Волноваської районної ради Донецької області – це загальноосвітній навчальний заклад, який рішенням Волноваської районної ради Донецької області «Про визначення опорного навчального закладу» від 15 червня 2016 року № 7/6-136 визначений як опорний заклад.

1.2.Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 створена за рішенням Волноваської районної ради і є правонаступником прав та обов’язків  Волноваського ліцею Донецької області.

Повна назва української мовою:

ВОЛНОВАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ № 5 ВОЛНОВАЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочено: ВОЛНОВАСЬКА ЗОШ № 5

1.2. Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 Волноваської районної ради Донецької області знаходиться   у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні Волноваської районної ради Донецької області.

1.3. Юридична адреса Волноваської загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. Гвардійська, будинок 3. Телефон: 4-25-92.

1.4. Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 є юридичною особою, має ідентифікаційний код, має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, рахунки у відділенні Державного казначейства, в установах банку, самостійний баланс.

1.5.Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 28.08.2010 р. № 778, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним Статутом .

1.6.Статут Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 затверджується рішенням Волноваської районної ради та погоджується з відділом освіти Волноваської районної держадміністрації та підлягає державній реєстрації. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до чинного законодавства.

1.7. З питань основної діяльності Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 підпорядкована, підзвітна та підконтрольна відділу освіти Волноваської районної держадміністрації.

1.8.Статус Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 -україномовний.  Поряд з українською мовою в навчально – виховному процесі можуть використовуватися та вивчатися мови національних меншин.        

1.9.До складу   Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5   входять початкова школа –1 –4 класи, основна школа – 5 - 11 (12 класи).

1.10. Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 має право на проведення експериментальної та інноваційної роботи, впровадження сучасних інноваційних технологій в установленому порядку.

1.11.У Волноваській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 запроваджується шкільна форма за моделями, визначеними МОН України.

1.12.Медичний обслуговування учнів у Волноваській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 здійснюється середнім медичним персоналом, який входить до штату  навчального закладу та лікарем педіатром з медичної установи.    

ІІ. Основні завдання діяльності

2.1. Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5

Головною метою  є створення умов для здійснення навчально- виховного процесу, інноваційної освітньої діяльності педагогічного колективу, індивідуального розвитку учнів через особистісно орієнтоване навчання і виховання.

2.2.Завданнями колективу є:

-  формування громадянської позиції;

-  створення сприятливих умов для самовираження особисті учня у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

-  підвищення якості освіти шляхом інтенсифікації та індивідуалізації навчально- виховного процесу; впровадження нових освітніх технологій;

-  забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту на рівні державних стандартів;

-  виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

2.3.Для реалізації основних завдань колектив Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 має право:

-  самостійно розробляти, застосовувати і реалізовувати освітню програму з урахуванням вимог державних стандартів;

-  розробляти і затверджувати навчальні плани на рік (з погодженням районного відділу освіти);

-  розробляти і затверджувати в установленому порядку вивчення предметів, курсів за вибором, факультативів;

-  вибирати форми, методи і прийоми навчання та виховання, навчальні посібники та підручники;

-  реалізовувати додаткові освітні програми і надавати додаткові освітні послуги, в тому числі і платні;

-  брати участь в інноваційній та експериментальній діяльності з упровадження передових педагогічних технологій;

-  залучати додаткові фінансові джерела, в тому числі кошти за рахунок платних освітніх послуг, добровільні внески і цільові внески фізичних та юридичних осіб, в тому числі й іноземних громадян.

ІІІ. Структура

Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5

3.1.  Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 має таку структуру:

-   І ступінь –початкова загальна освіта  –1 –4 класи;

-   ІІ ступінь –базова загальна освіта - 5 –9 класи;

-   ІІІ ступінь –повна загальна середня освіта – профільні 10 –11  (12 класи)

-   ГПД для учнів 1 –4, 5 класів

3.2. У 5- 12 класах  може забезпечуватися вивчення другої іноземної мови (при наявності кадрів) та інформатики.

3.3.  У Волноваській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 можливе створення профільного навчання.

ІV. Організація навчально- виховного процесу

4.1.Навчально- виховний процес у Волноваській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 здійснюється відповідно до річного плану, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчальний план затверджується директором Волноваського загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 і погоджується з відділом освіти Волноваської райдержадміністрації.

Навчальні плани Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 включають державний і шкільний компоненти.

4.2.Предмети державного компонента можуть вивчатися на базовому, поглибленому чи профільному рівнях, враховуючи побажання учнів, їхніх батьків та можливості Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5. В рамках шкільного компонента вводяться факультативи, курси за вибором, індивідуальні заняття.

4.3. Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 може розробляти навчальні програми з окремих предметів, які не входять до переліку державного компонента, а також програми факультативів, курсів за вибором. Ці програми затверджуються в установленому порядку.

4.4.У  Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 створюються умови для проведення виховної роботи,  гуртків, громадських організацій та об’єднань згідно з планами і програмами виховної роботи, затвердженими директором.

4.5. Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 здійснює освітній процес згідно з програмами загальноосвітніх шкіл на трьох ступенях:

І ступінь-  1- 4 класи- початкова загальна освіта;

ІІ ступінь-  5- 9 класи- базова загальна освіта;

ІІІ ступінь- 10- 12 класи- повна загальна середня освіта.

4.6.Засвоєння загальноосвітніх програм основної базової і середньої загальної освіти завершується державною підсумковою атестацією випускників. Переведення учня в наступний клас проводиться за рішенням педради ліцею.

4.7.Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 працює за індивідуальним навчальним планом, який включає:

-  освітній стандарт, що відповідає середній (повній) загальній освіті;

-  базовий шкільний компонент;

Базовий шкільний компонент включає:

-  вивчення профільних предметів за поглибленими програмами;

-  введення факультативів, спецкурсів, курсів за вибором;

-  розвиток мислення і особистості через предмети загальнокультурного циклу (філософія, світова художня  культура,  логіка).

4.8. Наповнюваність класів у  школі -  не більше 30 чоловік.

При вивченні державної, іноземних мов та профільних предметів класи діляться на 2 групи.

Дозволяється поділ на групи (хлопці,  дівчата)  при  вивченні трудового навчання та фізичної культури (при наявності в цих  класах не менше 28 учнів).

4.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження встановлюється у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік ділиться на семестри.

4.10.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності  забороняється (крім випадків, передбачених законодавством  України).

4.11. Тривалість уроків у  Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 становить:

-    у  1  класах-    35 хвилин;

-    у  2- 4 класах-   40 хвилин;

-    у  5- 12 класах- 45 хвилин.

4.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується радою школи і затверджується директором. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять,  проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і позакласні заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

4.13. Організація навчального процесу у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 здійснюється, як правило, у формі уроку. Можуть використовуватися різні форми занять: лекції, семінари, конференції, ділові ігри, практичні та лабораторні заняття тощо. Обов’язкові заняття поєднуються з індивідуальною та самостійною роботою учнів, включаючи творчу та дослідницьку діяльність.

4.14.Домашні завдання дають учням диференційовано- з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У 1 класі домашні завдання не даються.

4.15.  У  Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 навчання здійснюється за 12-ти бальною системою. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.16. Порядок переведення і випуску учнів у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5  визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженою наказом МОН України від 14.07.2015 року, № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу».

V. Учасники навчально- виховного процесу

5.1. Учасниками навчально- виховного процесу у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5  є:

-  учні;

-  керівники;

-  педагогічні працівники;

-  навчально- допоміжний персонал;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

-  представники громадськості.

5.2.Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3.    Учні мають право:

-  на вибір профілю і форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-  на користування навчально- виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно- спортивною та лікувально- оздоровчою базою ліцею;

-  на доступ до інформації з усіх галузей  знань; брати участь у науково- дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково- практичної діяльності, конференціях,

-  брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

-  брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально- виховного процесу, дозвілля учнів;

-  брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  на захист від буд ь- яких форм експлуатації, психічного і олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

-  на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4.    Учні зобов’язані:

-  систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-  дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-  бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Педагогічними працівниками Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється відділом освіти Волноваської районної державної адміністрації  за поданням директора, інших працівників - директором.

5.7.  Педагогічні працівники мають право на:

-  захист професійної честі та гідності;

-  самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально- виховного процесу школи;

-  проведення в установленому порядку науково - дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-  виявлення педагогічної ініціативи;

-  позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-  участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-  отримання пенсій, у тому числі за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

-  на матеріальне, житлово - побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8.     Педагогічні працівники зобов’язані:

-  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-  захищати учнів від будь - яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-  виконувати накази і розпорядження керівника Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, органів управління освітою;

-  брати участь у роботі педагогічної ради.

5.9. У Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5  обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами  атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи (або посади) відповідно до чинного законодавства.

5.11. Права, обов’язки працівників Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.12.   Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

-    обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника школи, органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцнення матеріально- технічної бази;

-  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

5.13.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 - забезпечувати умови для здобуття дитиною повною загальною середньої освіти за будь – якою формою навчання;

-  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови розвитку їх природних здібностей;

-   поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-    виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.14.  Представники громадськості мають право:

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у школі;

-  керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-  сприяти покращенню матеріально- технічної бази, фінансовому забезпеченню Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;

-  проводити консультації для педагогічних працівників;

-  брати участь в організації навчально- виховного процесу.

5.15.  Представники громадськості зобов’язані:

-  дотримуватися статуту Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VI. Управління Волноваською  загальноосвітньою  школою І – ІІІ ступенів № 5  

6.1. Безпосереднє керівництво школи здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, призначається на посаду на конкурсних засадах і звільняється з посади начальником відділу освіти за погодженням із засновником.

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5,  здійснюється відділом освіти Волноваської райдержадміністрації за поданням директора Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5.

6.2. Вищим органом громадського самоврядування є загальні збори   колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-  працівників Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, - зборами трудового колективу;

-  учнів Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, - класними зборами;  

-  батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  - 15 осіб; учнів -15; батьків і представників громадськості - 15.

Термін їх повноважень становить поточний навчальний рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, засновники.

Загальні збори:

-  обирають раду Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-  заслуховують звіт директора і голови ради Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5,;

-  розглядають питання навчально- виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності;

-  затверджують основні напрями вдосконалення навчально- виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6.3. У період між загальними зборами діє рада Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5.

6.3.1. Метою діяльності ради є:

-  сприяння демократизації і гуманізації навчально- виховного процесу;

-  об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально- виховного процесу;

-   формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школи;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально- виховного процесу.

6.3.2. Основними завданнями ради є:

-  підвищення ефективності навчально- виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 та сприяння організаційно - педагогічному забезпеченню навчально - виховного процесу;

-   формування навичок здорового способу життя;

- створення належного психологічного клімату у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5;

-   сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно- експериментальної роботи педагогів;

-   сприяння організації дозвілля та  оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов з метою вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, підтримки обдарованих, талановитих дітей;

-   зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності навчально- виховного процесу.

6.3.3.До ради обираються пропорційно представники від        педагогічного колективу, учнів, батьків та громадськості.

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються      загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь- яких причин приймається виключно загальними зборами.

    На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.3.4. Рада  Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 діє на засадах:

-   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-   дотримання вимог чинного законодавства України;

-   Колегіальності ухвалення рішень;

-   добровільності та рівноправності членства;

-  гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновників, а також членами ради.

 Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту ліцею, доводяться в 7- денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з рішенням ради створюються  узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

 До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

6.3.5. Очолює раду Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, пов’язаної з організацією Волноваського навчально- виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно- масових заходів.

6.3.6. Рада Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи та здійснює контроль за його виконанням;

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5;

-  затверджує режим роботи;

- сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею Золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або Срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-  погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально- виховної та фінансово- господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-   виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-    виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-  вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально- виховного процесу;

-   ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-    сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно- масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-   розглядає питання родинного виховання;

-  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово- побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально- економічних умовах;

-  сприяє педагогічній освіті батьків;

-  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-  організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-  розглядає звернення учасників навчально- виховного процесу з питань роботи закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально- виховного процесу;

-  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою.

6.4.             При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та інші органи громадського самоврядування.

6.5.             Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.5.1.      Основними завданнями піклувальної ради є:

-           сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-           співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

-           зміцнення навчально - виробничої, наукової, матеріально - технічної, культурно - спортивної та лікувально - оздоровчої бази школи;

-           організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-           вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язковості навчання;

-           запобігання дитячій бездоглядності;

-           сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

-           стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-           всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школи.

6.5.2. Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально- виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

6.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-           пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-           дотримання вимог законодавства України;

-           самоврядування;

-           колегіальності ухвалення рішень;

-           добровільності і рівноправності членства;

-           гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7- денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

6.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-  скликає і координує роботу піклувальної ради;

-  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої

повноваження членам піклувальної ради.

6.5.5. Піклувальна рада має право:

-       вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально- технічної, навчально- виробничої, наукової, культурно- спортивної, лікувально- оздоровчої бази ;

-       залучати додаткові джерела фінансування школи;

-       вживати заходи до зміцнення матеріально- технічної і навчально- методичної бази школи;

-       стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-       брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-       створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки  або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

6.6.    Директор Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5:

-       здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового  і кваліфікаційного рівня працівників;

-       організовує навчально- виховний процес;

-       забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-       відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-       створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-       забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-     підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно- експериментальної роботи педагогів;

-      забезпечує права учнів на захист їх від будь - яких форм фізичного або психічного насильства;

-  призначає класних керівників (вихователів), завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально- дослідними ділянками;

-   контролює організацію харчування і методичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-    видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-  за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5;

-    створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-   несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновниками, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

6.7.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 і затверджується начальником відділу освіти Волноваської райдержадміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року  допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.8. У Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5.

6.9.   Педагогічна рада розглядає питання:

-  удосконалення і методичного забезпечення навчально- виховного процесу, планування та режиму роботи Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5;

-    переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;  

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально- виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу.

6.10.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5.  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально- виховного процесу.

6.11.    У Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VII. Матеріально- технічна база. Фінансово- господарська діяльність.

7.1. Матеріально- технічна база Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у    балансі школи.

7.2.  Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 відповідно до чинного законодавства користується землею, приміщеннями, обладнанням,  іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу  внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.4.    Для забезпечення навчально- виховного процесу база Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів тощо.

7.5.  Фінансування Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 здійснюють його засновники.

7.6.  Фінансово - господарська діяльність Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 здійснюється на основі її кошторису.

Джерелами формування кошторису є:

-     кошти засновників;

-    кошти районного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

- кошти, отримані від надання ліцею платних послуг та додаткових освітніх послуг;

-прибутки від реалізації продукції навчально- виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-   кредити та інвестиції банків;

- добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб.

Оренда приміщень школи допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.

7.7.  У Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 утворюється фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу). Цей фонд формується відповідно до порядку, визначеного Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

7.8.  За наявності фінансових можливостей (асигнувань) Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, наук