ДЛЯ 20 СЕСІЇ 1 ЧАСТИНА

                                                                           ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

28.02.2018 № 7/20- 

м. Волноваха 

Про  затвердження розпоряджень 

голови районної державної 

адміністрації

Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пунктом 10 рішення районної ради від 21.12.2016  № 7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами) та пунктом 9 рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік” районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації:

- від 26.12.2017 № 762 «Про зміну обсягу районного бюджету»;

- від 29.12.2017 № 769 «Про зміну обсягу районного бюджету»;

- від 26.01.2018 № 37 «Про зміну обсягу районного бюджету».

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

29.01.2018__________________________________________________________________________________________________________________          

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

28.02.2018  № 7/20-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 21.12.2016

№7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-231  «Про районний бюджет на 2017 рік» (в редакції рішення від 20.12.2017 № 7/19-449 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»):

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

«1. Визначити  на 2017 рік:

1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  726357,40730 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду - у сумі 710427,43830 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 15929,969 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі 761285,20430 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі  702563,59030 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 58721,61400 тис.грн.».

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2017 рік  у сумі 761285,20430  тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 702563,59030 тис.грн. та спеціальному фонду – 58721,61400  тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

2. Відповідно до звернення Волноваської міської ради змінити цільове призначення коштів субвенції на придбання та встановлення лічильників обліку тепла у сумі 1500,0 тис.грн. на субвенцію з капітального ремонту водно-розподільних пристроїв теплопостачання з встановленням вузлів комерційного обліку у сумі 1500,0 тис.грн.

 

3.   Додатки  1, 2, 4, 5, 9  викласти у новій редакції (додаються). 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

                                          Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради

                     «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016

                                           № 7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України та враховує наступні зміни.

Доходна та видаткова частини районного бюджету зменшуються на суму  6869,05869 тис.грн. у тому числі за рахунок:

-  збільшення на 20,11731 тис.грн.  за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

-  зменшення на 6889,17600 тис.грн. у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплатою соціальної допомоги  на  утримання  дитини  в сім'ї патронатного вихователя у сумі 90,0 тис.грн. та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у сумі 6799,176 тис.грн.

Враховані розпорядження голови райдержадміністрації, які прийняті в міжсесійний період.

Додатки №№ 1, 2, 4, 5, 9 які викладені у новій редакції, додаються до рішення.

В.о. начальника     

фінансового управління                                                                                              М.В.Москаленко

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        28.02.2018  № 7/20-    
               
Доходи районного бюджету на 2017 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 151786,745 151786,745 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 151786,745 151786,745 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 151756,745 151756,745 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 124205,345 124205,345 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 7939,900 7939,900 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 17500,000 17500,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1711,500 1711,500 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  400,000 400,000 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 30,000 30,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 30,000 30,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 4513,400 483,100 4030,300 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,200 0,200 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,200 0,200 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 482,900 482,900 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270,800 270,800 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 210,800 210,800 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
24000000  Інші неподаткові надходження 187,100 187,100 0,000 0,000    
24060000 Інші надходження 187,100 187,100 0,000 0,000    
24060300 Інші надходження 187,100 187,100 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4030,300 0,000 4030,300 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 4030,300 0,000 4030,300 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 3787,300 0,000 3787,300 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 238,600 0,000 238,600 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 4,400 0,000 4,400 0,000    
  Разом доходів 156300,145 152269,845 4030,300 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 570057,262 558157,593 11899,669 11474,869    
41000000 Від органов державного управління 570057,262 558157,593 11899,669 11474,869    
41020000 Дотації 62643,000 61592,600 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 9746,900 9746,900 0,000 0,000    
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 50216,700 50 216,700 0,000 0,000    
41020600 Стабілізаційна дотація 578,600 578,600 0,000 0,000    
41020900 Інші додаткові дотації 1050,400 1 050,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції  508464,662 496564,993 11899,669 11474,869    
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 142380,900 142380,900 0,000 0,000    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 131191,34130 131191,34130 0,000 0,000    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 13572,900 13572,900 0,000 0,000    
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 4856,555 1942,622 2913,933 2913,933    
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 927,200 927,200 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 109466,400 109466,400 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 83041,300 83041,300 0,000 0,000    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного рзвитку окремих територій 7500,000 0,000 7500,000 7500,000    
41035000 Інші субвенції 13312,366 11826,630 1485,736 1060,936    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2215,700 2215,700 0,000 0,000    
  Всього доходів 726357,40730 710427,43830 15929,969 11474,869    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради     А.К. Демішева    

 

 

                        Додаток 2      
                        до рішення районної ради    
                        від 28.02.2018   № 7/20-    
Розподіл видатків районного бюджету Волноваського району на 2017 рік
                              (тис.грн.)
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      Волноваська районна рада 4252,20200 4252,20200 2115,64500 397,80000 0,00000 445,39800 1,80000 0,00000 0,00000 443,59800 443,59800 4697,60000
0170 0111 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
та їх виконавчих комітетів
3882,20200 3882,20200 1942,14500 346,50000 0,00000 445,39800 1,80000 0,00000 0,00000 443,59800 443,59800 4327,60000
8600 0133 250404 Інші видатки 270,00000 270,00000 173,50000 51,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 270,00000
7212 0830 120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000
      Волноваська райдержадміністрація 24568,48800 24568,48800 641,70000 4349,94971 0,00000 35360,33600 4266,30000 1697,50400 373,36600 31094,03600 30669,23600 59928,82400
2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 860,30000 860,30000 0,00000 94,22900 0,00000 1098,30000 848,30000 348,79200 92,77400 250,00000 250,00000 1958,60000
      у тому числі           0,00000            
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 246,07100 246,07100       0,00000           246,07100
2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 7583,95000 7583,95000 0,00000 1797,67958 0,00000 13236,57300 12,00000 0,00000 0,00000 13224,57300 13224,57300 20820,52300
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 939,00000 939,00000       0,00000           939,00000
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 1926,02042 1926,02042       0,00000           1926,02042
2212 0763 081007 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 475,00000 475,00000       0,00000           475,00000
2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 13321,07900 13321,07900 0,00000 2432,24113 0,00000 10663,81100 2811,00000 1348,71200 280,59200 7852,81100 7852,81100 23984,89000
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 1396,52400 1396,52400                   1396,52400
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5630,56987 5630,56987       0,00000           5630,56987
2220 0763 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 200,00000 200,00000       0,00000           200,00000
3131 1040 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 825,20000 825,20000 641,70000 25,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 825,20000
3132 1040 091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 70,00000 70,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 70,00000
6310 0490 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00000         6264,05200       6264,05200 6264,05200 6264,05200
9130 0513 240603 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,00000         424,80000       424,80000 0,00000 424,80000
7612 0511 200200 Охорона і раціональне використання земель 0,00000         595,00000 595,00000         595,00000
8370 0180 250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 1232,95900 1232,95900 0,00000 0,00000 0,00000 3077,80000 0,00000 0,00000 0,00000 3077,80000 3077,80000 4310,75900
      Районна програма "Протидія тероризму - 2017"
Пункт 6  заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
500,00000 500,00000       450,00000       450,00000 450,00000 950,00000
      Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,20000 10,20000       39,80000       39,80000 39,80000 50,00000
      Пункти 1, 2, 3 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  307,66800 307,66800       28,50000       28,50000 28,50000 336,16800
      Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2017 рік. Пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,00000 100,00000       1000,00000       1000,00000 1000,00000 1100,00000
      Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій". Пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,00000 29,00000       170,00000       170,00000 170,00000 199,00000
       Пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,29100 17,29100       9,50000       9,50000 9,50000 26,79100
      Програма "Правопорядок - 2017".
Пункт 2, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,00000 120,00000       1380,00000       1380,00000 1380,00000 1500,00000
      Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік. Пункт 5 заходів підрозділу 7.1 "Податково-бюджетна діяльність" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,00000 100,00000       0,00000       0,00000 0,00000 100,00000
      Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік.  Пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  48,80000 48,80000       0,00000       0,00000 0,00000 48,80000
      Відділ освіти райдержадміністрації  198004,04600 198004,04600 125123,95700 30502,16700 0,00000 14926,27400 73,20000 0,00000 0,00000 14853,07400 14853,07400 212930,32000
      Освіта 194880,48200 194880,48200 123670,10000 30445,36700 0,00000 14276,27400 73,20000 0,00000 0,00000 14203,07400 14203,07400 209156,75600
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 107338,94300 107338,94300 87711,00000 0,00000 0,00000 8087,03400 0,00000 0,00000 0,00000 8087,03400 8087,03400 115425,97700
1020 0921 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
183906,30000 183906,30000 115880,90000 29619,00000 0,00000 14248,47400 55,40000 0,00000 0,00000 14193,07400 14193,07400 198154,77400
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 105339,34300 105339,34300 86072,00000 0,00000 0,00000 8087,03400 0,00000 0,00000 0,00000 8087,03400 8087,03400 113426,37700
1030 0921 070202 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
2249,00000 2249,00000 1807,60000 24,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2249,00000
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1999,60000 1999,60000 1639,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1999,60000
1040 0922 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4,70000 4,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4,70000
1090 0960 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. 4556,51500 4556,51500 3070,80000 602,10000 0,00000 23,10000 13,10000 0,00000 0,00000 10,00000 10,00000 4579,61500
1170 0990 070802  Методичне забезпечення діяльності навчальних  закладів та інші  заходи в галузі  освіти.  1246,95000 1246,95000 856,60000 63,05000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1246,95000
1190 0990 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 2097,79100 2097,79100 1582,00000 92,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2097,79100
1200 0990 070805 Здійснення  централізованого господарського обслуговування 787,72600 787,72600 472,20000 43,52600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 787,72600
1230 0990 070808 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 36,20000 36,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36,20000
3141 1040 091103 Заходи державної політики з питань молоді 54,00000 54,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 54,00000
3160 1040 091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 979,89000 979,89000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 979,89000
5011 0810 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту 167,40000 167,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 167,40000
5031 0810 130107 Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1922,27400 1922,27400 1453,85700 56,80000 0,00000 650,00000 0,00000 0,00000 0,00000 650,00000 650,00000 2572,27400
      Управління соціального захисту райдержадміністрації 297317,71330 297317,71330 4757,24400 93,70000 0,00000 30,00000 30,00000 18,60000 0,00000 0,00000 0,00000 297347,71330
1060 0910 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 2215,70000 2215,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2215,70000
3010   090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 131191,34130 131191,34130 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 131191,34130
3011 1030 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 7697,04240 7697,04240 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7697,04240
3012 1030 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов' язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги 435,24768 435,24768 0,00000 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 435,24768
3013 1070 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 456,07695 456,07695 0,00000 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 456,07695
3014 1070 090210 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачених пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 1560,39645 1560,39645 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1560,39645
3015 1070 090215 Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 479,88113 479,88113 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 479,88113
3016 1060 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 120562,69669 120562,69669 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 120562,69669
3020   090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  13572,90000 13572,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13572,90000
3021 1030 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 1085,74258 1085,74258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1085,74258
3022 1030 090205 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;  дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) обо зникли безвісті під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива 18,38398 18,38398 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,38398
3023 1070 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 80,54373 80,54373 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,54373
3024 1070 090211 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 775,77481 775,77481 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 775,77481
3025 1070 090216 Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 177,86665 177,86665 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 177,86665
3026 1060 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 11434,58825 11434,58825 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11434,58825
3040             3080   090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 142380,90000 142380,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142380,90000
3041 1040 090302 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 626,89501 626,89501 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 626,89501
3042 1040 090303 Надання допомоги  до досягнення дитиною трирічного віку  96,39055 96,39055 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 96,39055
3043 1040 090304 Надання допомоги при народженні дитини 72179,53539 72179,53539 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 72179,53539
3044 1040 090305 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5676,47437 5676,47437 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5676,47437
3045 1040 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 19713,83487 19713,83487 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19713,83487
3046 1040 090307 Надання тимчасової державної допомоги дітям 289,06000 289,06000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 289,06000
3047 1040 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 150,50000 150,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 150,50000
3048 1040 090401 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  14759,55835 14759,55835 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14759,55835
3080 1010 090413 Надання допомоги по догляу за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  1663,40199 1663,40199 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1663,40199
3049 1010 091300 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 27225,24947 27225,24947 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27225,24947
3031 1030 090203 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 9,66800 9,66800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9,66800
3033 1070 090209 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 7,30000 7,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,30000
3034 1070 090214 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 93,10000 93,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,10000
3400 1090 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 206,62400 206,62400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 206,62400
3240 1050 090501 Організація та проведення громадських робіт 19,94000 19,94000 16,34400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19,94000
3104 1020 091204 Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
5418,00000 5418,00000 4310,00000 65,00000 0,00000 30,00000 30,00000 18,60000 0,00000 0,00000 0,00000 5448,00000
3181 1010 091205 Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
308,14000 308,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 308,14000
3105 1010 091206 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 574,50000 574,50000 430,90000 28,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 574,50000
3190 1060 091207 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
102,40000 102,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 102,40000
3035 1070 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000
3037 1070 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 717,20000 717,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 717,20000
      Відділ культури райдержадміністрації  12987,13000 12987,13000 8464,60000 1565,07000 0,00000 2578,67000 254,00000 131,60000 16,80000 2324,67000 2324,67000 15565,80000
    110000 Культура і мистецтво 12762,13000 12762,13000 8464,60000 1565,07000 0,00000 2578,67000 254,00000 131,60000 16,80000 2324,67000 2324,67000 15340,80000
4030 0822 110103 Фiлармонiї, музичн колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи 182,60000 182,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 182,60000
4060 0824 110201 Бібліотеки 4341,30000 4341,30000 3176,00000 390,20000 0,00000 992,86000 3,50000 0,00000 0,00000 989,36000 989,36000 5334,16000
4070 0824 110202 Музеї і виставки 965,86000 965,86000 627,30000 136,80000 0,00000 257,63000 0,00000 0,00000 0,00000 257,63000 257,63000 1223,49000
4090 0828 110204 Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 3071,54000 3071,54000 1635,00000 745,20000 0,00000 920,52000 110,70000 42,30000 11,00000 809,82000 809,82000 3992,06000
4100 0960 110205 Школи естетичного виховання дiтей 3697,09000 3697,09000 2669,20000 262,67000 0,00000 299,81000 139,80000 89,30000 5,80000 160,01000 160,01000 3996,90000
4200 0829 110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 503,74000 503,74000 357,10000 30,20000 0,00000 107,85000 0,00000 0,00000 0,00000 107,85000 107,85000 611,59000
3201 1030 090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 225,00000 225,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,00000
      Фінансове управління райдержадміністрації  165434,01100 165039,00100 19615,46503 0,00000 0,00000 5380,93600 0,00000 0,00000 0,00000 5380,93600 5380,93600 170814,94700
      Охорона здоров'я 86408,07600 86408,07600 19615,46503 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 86408,07600
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 85480,79600 85480,79600 19615,46503 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85480,79600
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 43025,34097 43025,34097       0,00000           43025,34097
2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  55804,46400 55804,46400 12609,84139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55804,46400
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 55804,46400 55804,46400 12609,84139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55804,46400
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 27566,61461 27566,61461       0,00000           27566,61461
2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 4778,33900 4778,33900 916,77712 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4778,33900
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 4778,33900 4778,33900 916,77712 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4778,33900
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 2700,07288 2700,07288       0,00000           2700,07288
2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 25825,27300 25825,27300 6088,84652 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25825,27300
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 24897,99300 24897,99300 6088,84652 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24897,99300
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 12758,65348 12758,65348       0,00000           12758,65348
8210 0180 250313 Стабізаційна дотація 578,60000 578,60000       0,00000           578,60000
8440 0180 250366 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 0,00000       4320,00000       4320,00000 4320,00000 4320,00000
8700 0180 250315 Інші  додаткові дотації  59010,84850 59010,84850 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 59010,84850
8800 0180 250380 Інші субвенції 19041,47650 19041,47650 0,00000 0,00000 0,00000 1060,93600 0,00000 0,00000 0,00000 1060,93600 1060,93600 20102,41250
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2459,00000 2459,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2459,00000
8010 0133 250102 Резервний фонд 395,01000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 395,01000
      Всього 702563,59030 702168,58030 160718,61103 36908,68671 0,00000 58721,61400 4625,30000 1847,70400 390,16600 54096,31400 53671,51400 761285,20430
                               
                               
      Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева      

 

 

                          Додаток 4                  
                          до рішення районної ради                
                           28.02.2018 №  7/20-                
                                             
                                             
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2017 рік              
             
                                             
                              (тис.грн.)              
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України  cубвенція спеціального фонду відповідно до додатку 10
базова дотація додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я інші додаткові дотації стабілізаційна дотація додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальна субвенція освітня субвенція медична субвенція   cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань інші субвенції (до районного бюджету) субвенція на утримання трудового архіву субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на надання фінансвової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва інші субвенції (з районного бюджету міському, селищним, сільським бюджетам) субвенція на виготовлення посвідчень батьків бігатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї субвенція з надання медичної допомоги хворим, які потребують замісної ниркової терапії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Районний бюджет 9746,900 50216,700 800,400 578,600   0,000 0,000 289360,84130 109466,400 83041,300 927,200 9670,500 270,000             3180,000 4856,555  
Волноваська міська рада          230,000 12404,000 3806,100                   4745,400     495,000   1060,936
Благодатненська селищна рада          203,300 0,000 250,800                              
Володимирівська селищна рада          600,000 2886,000 1078,100                   962,840          
Донська селищна рада          363,600 3940,300 908,300                              
Новотроїцька селищна рада          90,000 3536,500 1132,100                   1855,000          
Оленівська селищна рада            0,000 0,000                              
Ольгинська селищна рада            1450,500 579,400         50,000               800,000    
Анадольська сільська рада            0,000 108,300                              
Андріївська сільська рада            0,000 0,000                              
Бугаська сільська рада            553,300 196,300                   400,000     1000,000    
Валер'янівська сільська рада          250,000 0,000 158,800                   475,000          
Вільненська сільська рада            508,400 145,400                   325,000          
Дмитрівська сільська рада            0,000 162,800                              
Єгорівська сільська рада            411,200 135,100         10,000         250,000          
Зачатівська сільська рада          231,000 403,800 192,500                         300,000    
Златоустівська сільська рада            1428,100 455,000                              
Іванівська сільська рада            0,000 154,800                   776,000          
Калинівська сільська рада            0,000 102,300                              
Кіровська сільська рада            171,048 0,000         23,000         250,000          
Сонячна сільська рада            366,400 130,000         9,880         100,000          
Любівська сільська рада           0,000 0,000                              
Микільська сільська рада            590,700 199,200                              
Миколаївська сільська рада            919,600 320,400                              
Новоандріївська сільська рада            0,000 224,900         259,000               400,000    
Новоолексіївська сільська рада          70,000 388,800 167,100                              
Стрітенська сільська рада            321,500 139,900         24,250                    
Петрівська сільська рада            0,000 166,000                              
Привільненська сільська рада          57,700 314,000 110,900                              
Прохорівська сільська рада            216,800 119,700                         300,000    
Рівнопільська сільська рада            598,100 214,200                              
Рибинська сільська рада            1360,800 338,700                   290,000     400,000    
Свободненська сільська рада            0,000 245,900         10,000               575,000    
Степнянська сільська рада            508,400 148,800                              
Хлібодарівська сільська рада            0,000 177,900             3935,200 2459,000              
Комінтернівська сільська рада           0,000 0,000                              
Лебединська сільська рада           336,500 269,500         1500,000                    
Павлопільська сільська рада         269,000 403,700 190,700                              
Широкинська сільська рада           0,001 0,000                              
Андріївська селищна рада           1480,400 547,300                              
Мирненська селищна рада         1311,400 276,600 289,900                   104,990          
Гранітненська сільська рада         1304,100 792,600 532,700                              
Новоселівська сільська рада           889,700 409,700                              
Старогнатівська сільська рада         370,000 471,000 225,400                         50,000    
Чермалицька сільська рада           680,500 316,600                              
Обласний бюджет                               1299,0465   14,000        
Бюджет м.Маріуполь                                      800,000      
Всього 9746,900 50216,700 800,400 578,600 5350,10000 38609,24850 15051,50000 289360,84130 109466,400 83041,300 927,200 11556,630 270,000 3935,200 2459,000 1299,04650 10534,2300 14,000 800,000 7500,000 4856,555 1060,936
                                             
                                             
                                             
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                   А.К. Демішева                                          
                                             

 

 

            Додаток 5
            до рішення районної ради                                      
            від 28.02.2018 № 7/20-
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
               
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ  КВК Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
    01 Районна рада   1105,402 443,598 1549,000
0170 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 № 7/12-291 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-327, 09.08.2017 № 7/17-392, 25.10.2017 № 7/18-409)  735,402 443,598 1179,000
8600 0133   Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік (рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-245) 270,000   270,000
7212 0830   Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-290 ) 100,000   100,000
    03 Райдержадміністрація   8817,403 22660,036 31477,439
3132 1040   Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-287 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-315) 70,000   70,000
2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-308, 28.04.2017 № 7/15-341, 09.08.2017 № 7/17-391,25.10.2017 № 7/18-426, 20.12.2016 № 7/19-476) 517,000 4494,000 5011,000
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-269 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-309, 28.04.2017 № 7/15-340, 09.08.2017 № 7/17-390, 25.10.2017 № 7/18-425) 3037,479 3358,811 6396,290
2140 0722   Надання стоматологічної допомоги населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-310) 520,000 250,000 770,000
2180 0726   Первинна медична допомога населенню Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-267 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-306, 28.04.2017 № 7/15-339, 09.08.2017 № 7/17-389,25.10.2017 № 7/18-424, 20.12.2017 № 7/19-478) 1374,250 4055,000 5429,250
 Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт Володимирівка, вул. Проценка, 10 (Пункт 14 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18 - 406) 495,715 743,573 1239,288
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268) 300,000   300,000
2212 0763   Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 28.04.2017 № 7/15-338) 475,000   475,000
2220 0763   Інші заходи в галузі охорони здоров’я Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-307) 200,000   200,000
        Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274. Пункт 11 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300).    1017,437 1017,437
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6”
Пункт 19  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406)
  1475,000 1475,000
Виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м.Волноваха "Загальноосвітня школа I-III ступенів №6"
Пункт 17,18  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від25.10.2017 № 7/18-406 )
  15,000 15,000
Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”
Пункт 29  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  100,000 100,000
Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”
Пункт 23  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  100,000 100,000
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4”
Пункт 22  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406)
  1475,000 1475,000
Виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м.Волноваха "Загальноосвітня школа I-III ступенів №4"
Пункт 20,21  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  15,000 15,000
Введення в експлуатацію об’єкта «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району" по вул. Леніна, пров. Центральний до вул. Садова, вул. Нова, вул. Степна
Пункт 1 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336)
  152,822 152,822
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи "Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги, 54а с.Іванівка Волноваського району - будівництво"
Пункт 37  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374,  25.10.2017 № 7/18-406, 20.12.2017 № 7/19-453)
  15,000 15,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи "Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. І.Кононенка, 62  смт.Новотроїцьке Волноваського району - реконструкція"
Пункт 38  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374,  25.10.2017 № 7/18-406, 20.12.2017 № 7/19-453)
  15,000 15,000
Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території  загальноосвітнього навчального закладу (Волноваська ЗОШ I-III ступенів № 1) Пункт 2, 3 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374)   1449,093 1449,093
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)
Пункт 12 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)
  426,700 426,700
8370 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Пункти 1, 2 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-376) 307,668 28,500 336,168
Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік (рішення районної ради від 28.04.2017 № 7/15-347) Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,200 39,800 50,000
Районна програма "Протидія тероризму - 2017" (рішення районної ради від 25.10.2017 № 7/18-410)
Пункт 6  заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
500,000 450,000 950,000
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-312 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-384)  пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" Розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,000 1000,000 1100,000
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-304 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-351, 09.08.2017 № 7/17-377)
Пункт 2, 4, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,000 1380,000 1500,000
Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік (рішення районної ради від 09.08.2017 № 7/17-382 із змінами20.12.2017 № 7/19-486) Пункт 5 заходів підрозділу 7.1 "Податково-бюджетна діяльність" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,000   100,000
Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-320) пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,000 170,000 199,000
Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-317) пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,291 9,500 26,791
 Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-305 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-374) пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  48,800 0,000 48,800
9130 0513   Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Пункт 7 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)   424,800 424,800
7612 0511   Охорона і раціональне використання земель Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки (рішення районної ради від 22.02.2016 № 7/13-321) 595,000   595,000
    10 Відділ освіти райдержадміністрації   11548,296 14853,074 26401,370
1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району — капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій; Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1, м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація); Термомодернізація  та термосанація будівлі Волноваської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 3 за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Урицького, 8
(Пункт 9, 10, 11  заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
1446,907 2170,360 3617,267
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-273 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-313,  28.04.2017 № 7/15-342, 09.08.2017 № 7/17-379,25.10.2017 № 7/18-418) 1601,893 12022,714 13624,607
 Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-277 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-420) 1131,191   1131,191
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р.(рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-275 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-421) 60,000   60,000
Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-278  із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-344, 25.10.2017 № 7/18-422) 240,000   240,000
Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-314 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-380) 190,000   190,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-276 ) 5669,300   5669,300
1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-274 із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-343, 25.10.2017 № 7/18-419) 115,615 10,000 125,615
3141 1040   Заходи державної політики з питань молоді Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки (рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-289 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-387, 20.12.2017 №7/19-459) 54,000   54,000
3160 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 821,990   821,990
5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки  (рішення районної ради від  10.01.2017   №7/12-288 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-316,  28.04.2017 № 7/15-346) 167,400   167,400
5031 0810   Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 50,000 650,000 700,000
    15 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   1861,972 0,000 1861,972
3400 1090   Інші видатки на соціальний захист населення Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-281) 15,000   15,000
Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік (рішення районної ради від   28.04.2017 № 7/15-345 із змінами, внесеними  25.10.2017 № 7/18-411) 68,224   68,224
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від  10.01.2017  №7/12-282 із змінами, внесними 25.10.2017 № 7/18-414) 99,400   99,400
Внесення змін та доповнень до Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-286 із змінами, внесеними 25.10.2017 № 7/18-413) 24,000   24,000
3035 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-280) 500,000   500,000
3037 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-284) 717,200   717,200
3031 1070   Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-279 із змінами, внесеними 25.10.2017 №7/18-412) 9,668   9,668
3033 1070   Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 7,300   7,300
3034 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 №7/12-285) 93,100   93,100
3240 1050   Організація та проведення громадських робіт Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017році (рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-283) 19,940   19,940
3181 1010   Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік (рішення районної ради від 21.12.2016   № 7/11-247 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-383) 308,140 0,000 308,140
    24 Відділ культури райдержадміністрації   860,330 2324,670 3185,000
4030 0822   Фiлармонiї, музичні колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017  № 7/12-272 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-311,  28.04.2017 № 7/15-349, 09.08.2017 № 7/17-385, 25.10.2017 №7/18-416, 20.12.2017 № 7/19-456) 182,600   182,600
4060 0824   Бібліотеки 12,900 989,360 1002,260
4070 0824   Музеї і виставки 30,160 257,630 287,790
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 21,000 774,820 795,820
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей 105,990 160,010 266,000
4200 0829   Інші культурно-освітні заклади та заходи 12,280 107,850 120,130
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей Районна програма підтримки обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017 № 7/12-271 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-386) 20,400   20,400
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу Програма розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік "Сузір'я  талантів"  (рішення районної ради від  28.04.2017 № 7/15-348 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-417) 250,000 35,000 285,000
3201 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-244) 225,000 0,000 225,000
    75 Фінансове управління райдержадміністрації   0,000 4320,000 4320,000
8440 0180   Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Пункти 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374,
від 25.10.2017 № 7/18 -406)
Пункт 14, 15  заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
Пункт 25, 26  заходів підрозділу 4.9 "Охорона здоров'я" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406).
Пункт 20, 21  заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
  4320,000 4320,000
      Всього   24193,403 44601,378 68794,781
               
               
      Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  

 

        Додаток  9
до рішення районної ради
від  28.02.2018  № 7/20-
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
              (тис. грн.)
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 1195
Код ФКВКБ 11 Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
    Районна  рада    39,000     39,000
    Державне управління   39,000     39,000
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів   39,000     39,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту елктричних мереж адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою м.Волноваха, вул. 1 Травня 1  39,000     39,000
    Райдержадміністрація   15 132,997     15 132,997
    Охорона здоров'я   8 868,945     8 868,945
2180 0726 Первинна медична допомога населенню   4 798,573     4 798,573
      Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт Володимирівка, вул. Проценка, 10 743,573     743,573
      Капітальний ремонт  лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (с.Рівнопіль, вул. Леміхова, 1) 260,000     260,000
      Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Ближнє (с.Ближнє,
вул. Олімпійська, 2)
315,000     315,000
      Капітальний ремонт  фельдшерсько-акушерського пункту с. Зачатівка (с. Зачатівка, вул.Молодіжна,13) 680,000     680,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії ЗП-СМ смт. Мирне (смт Мирне, вул. Дзержинського, 1) 510,000     510,000
      Капітальний ремонт  лікарської амбулаторії смт. Новотроїцьке (смт Новотроїцьке, вул. Молодіжна, 11) 330,000     330,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії ЗП-СМ с.Анадоль (с. Анадоль, вул.Лікарняна ,1) 825,000     825,000
      Капітальний ремонт  ФАП с.Привільне (с. Привільне, вул.Центральна, 2) 200,000     200,000
      Капітальний ремонт  ФАП с.Стрітенка (с. Стрітенка, вул.Миру, 13) 660,000     660,000
      Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту амбулаторії ЗП-СМ с. Златоустівка (с. Златоустівка, вул. Жовтнева, 1) 275,000     275,000
2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   4070,372     4070,372
      Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки та енергетичного аудиту  для термомодернізації хірургічного, травматологічного, неврологічного, акушерсько-гінекологічного та відділення анестезії і інтенсивної терапії КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова, 5
120,000     120,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації  та проведення експертної оцінки для відділення  екстреної (невідкладної)  медичної допомоги в КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
129,000     129,000
Капітальний ремонт приміщення під розміщення комп'ютерного томографу, розташованого за адресою: м. Волноваха, пров. Матросова,5 661,383     661,383
Виготовлення проектно-кошторисної документації   та проведення енергетичного аудиту по термомодернізації дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою м.Волноваха, пров.Матросова, 5 127,989     127,989
Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 903,719     903,719
Додаткові роботи (по ремонту стелі лабораторії, залу засідань та сходового маршу) по капітальному ремонту клініко-діагностичної лабораторії 132,000     132,000
Капітальний ремонт покрівлі гаражних боксів КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 300,000     300,000
Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту патологоанатомічного відділення, капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та покрівлі гаражних боксів КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1"
 

КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1"
100,000     100,000
Розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, авторського та технічного надзору по капітальному ремонту паталогоанатомічного відділення КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" 196,281     196,281
Капітальний ремонт паталогоанатомічного відділення КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 1400,000     1400,000
6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території   6264,052     6264,052
      Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” 1490,000     1490,000
Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1” 100,000     100,000
Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1” 100,000     100,000
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” 1490,000     1490,000
Реконструкція з розширенням будівлі судово-медичної експертизи КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 8,000     8,000
Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території  загальноосвітнього навчального закладу (Волноваська ЗОШ I-III ступенів № 1) 1449,093     1449,093
Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул.Полтавська 274 1017,437     1017,437
Введення в експлуатацію об’єкта «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району по вул. Леніна, пров. Центральний до вул. Садова, вул. Нова, вул. Степна" 152,822     152,822
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи "Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги, 54а с.Іванівка Волноваського району - будівництво" 15,000     15,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи "Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. І.Кононенка, 62  смт.Новотроїцьке Волноваського району - реконструкція" 15,000     15,000
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ) 426,700     426,700
    Відділ освіти райдержадміністрації   13 775,040     13 775,040
    Освіта   13 193,040     13 193,040
1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, олегіумами   13 193,040     13 193,040
      Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1, м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація); Термомодернізація  та термосанація будівлі Волноваської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 3 за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Урицького, 8; Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району — капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій 2 170,360     2 170,360
      Капітальний ремонт з заміною вікон Рибинськоїї ЗОШ (с.Рибинське, вул. Молодіжна,18) 446,000     446,000
      Капітальний ремонт спортивного залу Донської ЗОШ (сел. Донське вул.Кошового,5) 300,000     300,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2 ( смт.Новотроїцьке вул.Кононенко,62), Свободненської ЗОШ (с.Свободне вул.Центральна, 102) Андріївської ЗОШ ( с.Андріївка пров.Шкільний,1),  Мирненської ЗОШ ( смт.Мирне вул.Центральна,4)   1071,160     1071,160
      Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1 (м.Волноваха вул.1 Травня, 95), Волноваської ЗОШ № 2 ( м.Волноваха пров.Путейський,18), Зачатівської ЗОШ №1 (с.Зачатівка вул. Центральна, 24), Новоселівської ЗОШ ( с.Новоселівка вул.Шкільна,1) 1140,000     1140,000
      Капітальний ремонт  Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13) 1,150     1,150
      Капремонт міні-футбольного поля у Волноваській ЗОШ I-III  ступенів № 5  (м. Волноваха вул. Гвардійська,3) 600,000     600,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації та авторський нагляд для Ольгинської ЗОШ, Новотроїцької ЗОШ, Волноваської ЗОШ №№4,6 20,000     20,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації,авторський та технічний нагляд, виготовлення експертизи  250,000     250,000
      Капітальний ремонт  Благодатненської ЗОШ  (смт.Благодатне вул. Ювілейна,40) 1120,000     1120,000
      Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали Бугаської ЗОШ (с.Бугас вул. Шкільна,1) 770,000     770,000
      Капітальний ремонт будівлі другого корпусу  Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7) 0,000     0,000
      Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт будівель Златоустівської ЗОШ (с.Златоустівка, вул.Харківська,52), Володимирівської ЗОШ №1 (с.Володимирівка, вул.Гагаріна,2)  450,000     450,000
      Капітальний ремонт витяжної системи у харчоблоці  Діанівської ЗОШ (с.Діанівка, вул.Соборна, 5)  70,000     70,000
      Капітальний ремонт покрівельГранітненської ЗОШ  (с.Гранітне, вул.Б.Хмельницького,33) та Вільненської ЗОШ  (с.Вільне, вул.Костюченка,24) 1342,000     1342,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №6 (м.Волноваха вул.Ломоносова,13) 85,500     85,500
      Капітальний ремонт спортивної зали, зруйнованої кладки зовнішньої стіни спортивної зали Степнянської ЗОШ  (с.Степне, вул.Центральна, 20) 350,000     350,000
      Виготовлення експертного висновку для коригування проектно-кошторисної документації Волноваської ЗОШ I-III ступенів №5 (м.Волноваха, вул.Гвардійська,3) 49,870     49,870
      Капітальний ремонт Кирилівського НВК (с.Кирилівка, вул.Шкільна,5) 243,000     243,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації для Діанівської ЗОШ (с.Діанівка, вул.Соборна, 5) 120,000     120,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації для Новотроїцької ЗОШ № 4 (с.Новотроїцьке, вул.Шевцової, 57) 294,000     294,000
      Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №4 (м.Волноваха вул.Полтавська 274) 223,000     223,000
      Капітальний ремонт котельні Анадольського НВК (с.Анадоль вул.Грецька,17) 50,000     50,000
      Капітальний ремонт з заміною котла в їдальні Новоандріївської ЗОШ (с.Новоандріївка вул.Центральна,42) 50,000     50,000
      Капітальний ремонт покрівлі Ольгинської ЗОШ (смт.Ольгинка вул.Шкільна,38) 750,000     750,000
      Капітальний ремонт опалювальної системи Донської ЗОШ (смт.Донське вул.Кошового,5) 150,000     150,000
      Капітальний ремонт опалювальної системи Волноваської ЗОШ № 3 (м.Волноваха пров.Спортивний,8) 50,000     50,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон Ближненської ЗОШ (с.Ближнє, вул. ) 200,000     200,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон, дверей спортпавільону Новотроїцької ЗОШ № 4 (смт. Новотроїцьке, вул. ) 450,000     450,000
      Виготовлення експертного висновку для Ольгинської ЗОШ  50,000     50,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації з отриманням експертного висновку, інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи   для Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7) 327,000     327,000
5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Капітальний ремонт будівлі Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи, що знаходиться  за адресою м.Волноваха, вул.1 Травня, 93 582,000     582,000
    Відділ культури і туризму райдержадміністрації   1478,550     1478,550
    Культура та мистецтво   1478,550     1478,550
4060 0824 Бібліотеки Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібіліотеки (м.Волноваха, вул.Кості Бабіна, 14) 921,000     921,000
4070 0824 Музеї і виставки   215,550     215,550
Капітальний ремонт санвузла та зовнішньої каналізації Волноваського районного краєзнавчого музею (м.Волноваха, вул 1 Травня,4) 82,000     82,000
Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею (м.Волноваха, вул. 1Травня,4) 105,800     105,800
Капітальний ремонт з відновлення та влаштування металевих віконних решіток у Волноваському районному краєзнавчому музеї (м.Волноваха, вул. 1Травня,4) 27,750     27,750
Капітальний ремонт приміщень Волноваського районного краєзнавчого музею  (м.Волноваха, вул.1 Травня,4) 0,000     0,000
4100 0960 Школи естетичного виховання дітей                76,000     76,000
      Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капіітального ремонту будівлі (з термомодернізацією) комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Волноваської школи мистецтв (музичне відділення) (м.Волноваха, вул.Центральна, 47) 76,000     76,000
4090 0828 Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу   266,000     266,000
      Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля (м.Волноваха, вул.Центральна, 94) 266,000     266,000
    Всього   30425,587     30425,587
               
  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради       А.К.Демішева  

29.01.2018_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

28.02.2018  № 7/20-

м. Волноваха

Про використання коштів

резервного фонду районного

бюджету за 2017 рік

Заслухавши звіт про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2017 рік  фінансового управління Волноваської райдержадміністрації, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду районного бюджету за  2017 рік, з витратами в сумі 104,990 тис.грн., проведених за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету, залишком в сумі 395,010 тис. грн., згідно з додатком.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                 Додаток

                                                                до рішення районної ради

         28.02.2018   № 7/20-

Звіт про використання коштів

резервного фонду районного бюджету за 2017 рік

                                                                                                             тис.грн.

Підстава

Зміст

Всього спрямовано

у т.ч.

З них профінансовано

у т.ч.

за рахунок коштів районного бюджету

за рахунок коштів районного бюджету

Рішення районної ради  від 21.12.2016 № 7/11-231

Затверджено резервний фонд районного бюджету на 2017 рік

500,000

500,000

 

 

Розпорядження голови райдержадміністрації

від 28.02.2017 № 89

Виділено Мирненській селищній раді на проведення заходів з ліквідації розповсюдження збудника африканської чуми свиней та створення матеріально-технічного   резерву попереджувального призначення

104,990

104,990

104,990

104,990

Спрямовано станом на 01.01.2018 року

104,990

104,990

104,990

104,990

Залишок коштів резервного фонду на 01.01.2018

395,010

395,010

 

 

               

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

29.01.2018__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018  № 7/20-

м. Волноваха

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за  2017 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік за доходами в сумі 753382467 грн., в тому числі загального фонду – 713576963  грн., спеціального – 39805504 грн. та видатками в сумі 747720073 грн., в тому числі  загального фонду - 681760027грн., спеціального фонду - 65960046грн., згідно з додатком.

2. Оприлюднити у газеті «Наше слово» звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік відповідно до чинного законодавства.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                Пояснювальна записка

                       до проекту рішення районної ради

    «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік»

Проект рішення підготовлено відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проект рішення передбачає затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік, який характеризується наступним:

За підсумками 2017 року до районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 753382,5 тис.грн., у тому числі:

- до загального фонду надійшло 713577,0 тис.грн. або 100,4 % до планових річних призначень (аналіз виконання доходів у розрізі джерел  у таблиці 1);

- до спеціального фонду – 39805,5 тис.грн. або 84,1 % до планових річних призначень.

До загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 167438,3 тис.грн. або 110,0 % до уточнених  річних призначень, тобто понадпланові надходження склали 10,0 % або 15168,5 тис.грн. (таблиця 1). У порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися у1,5 рази або на 52000,3тис.грн.

Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 166567,7 тис.грн. або 109,8 % до уточнених річних призначень (таблиця 1). У порівнянні з фактом 2016 року надходження збільшилися  на 44,8 % або на 51499,6 тис.грн. за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати до 3200 грн., заробітної плати працівникам бюджетних установ та на бюджетоутворюючих підприємствах району.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 33,1 тис.грн. або 110,3 % до плану звітного періоду. У порівнянні з фактом 2016 року надходження зменшилися на 9,6 % або на 3,5 тис.грн.

Уточнені планові призначення звітного періоду надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що вилучається до районного бюджету заплановано у сумі 0,2 тис.грн., фактичні надходження  склали 0,2 тис.грн. або 100,0 % до плану звітного періоду.

Надходження від орендної плати за користування майном, що знаходиться у комунальній власності склало 24,9 тис.грн. або 99,6 % до  плану звітного періоду, до факту 2016 року відбулося зменшення в 1,8 рази або на 20,0 тис.грн за рахунок зменшення кількості орендарів по Волноваській районній раді (на 4 платника).

До бюджету надійшло 58,7 тис.грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що склало 97,8 % до планових річних призначень.

Надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень склали 295,8 тис.грн. або 140,3 % до плану року.

Інші надходження склали 457,9 тис.грн., в тому числі: від повернення бюджетними установами фінансування минулих років -167,7 тис.грн., згідно актів перевірок Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області  - 286,0 тис.грн.

Надходження спеціального фонду з урахуваннями трансфертів склали 39805,5 тис.грн. або 84,1 %до річних планових призначень, без урахування трансфертів – 36183,7 тис.грн. або 102,0%.

Єдиним джерелом наповнення спеціального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) є власні надходження бюджетних установ, яких за звітний період надійшло 36183,7 тис.грн. або 102,0 % до уточнених річних призначень, до показника 2016 року надходження збільшилися  в 2,5 рази  або на 21508,9 тис.грн.

На 2017 рік кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва не планувалися, фактичні надходження відсутні.   

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 3197,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 424,8 тис. грн.  субвенції з обласного бюджету на фінансування заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)».

Видаткова частина районного бюджету за 2017 рік виконана у сумі 747720,1 тис.грн. або на 94,8 % до уточнених річних призначень, у тому числі:

- по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 681760,0 тис.грн., що становить 97,1 % до уточнених річних планових призначень (таблиця 2), у порівнянні з 2016 роком  видатків здійснено більше на 200674,7 тис.грн. або в 1,4 рази;

- по спеціальному фонду - на суму 65960,1 тис.грн. або 75,8 % до уточнених річних призначень, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатків здійснено в 1,4 рази більше або на 18692,8 тис.грн.

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки в цілому виконані у сумі 665921,1  тис. грн. або 94,4 % до уточнених річних призначень. Видатки за 2017 рік  по загальному фонду районного бюджету виконані у сумі 603023,2 тис. грн. або 96,8 % до річних уточнених призначень (таблиця 2).

Із загальної суми проведених видатків загального фонду  на соціально-культурну сферу спрямовано 301912,5 тис.грн., які у питомій вазі від загальних видатків займають 44,3 %, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 296982,5 тис. грн. або 43,6 %, на утримання органів місцевого самоврядування – 3758,3 тис. грн. або 0,5  %,  на інші видатки  - 369,8 тис.грн. або 0,1%,  трансферти займають 11,5 %  або 78736,9  тис. грн.У розрізі галузей соціально-культурної сфери  кошти спрямовано на:

- освіту – 183273,9 тис. грн. або 26,9 % загального обсягу видатків;

- охорону здоров'я – 104198,0 тис. грн. або 15,3 %;

- культуру і мистецтво – 12370,8 тис. грн. 1,8 %;

- фізичну культуру і спорт – 2069,9 тис. грн. або  0,3 % .

За 2017 рік  (без урахування трансфертів) освоєно планових асигнувань на 96,8 %, тобто недоосвоєно  19676,5 тис.грн. (таблиця 2), у тому числі по галузях:  державного управління –  123,9 тис.грн. або 3,2 % (від уточнених планових призначень), освіти – 13822,3 тис.грн. або 7 %, соціального забезпечення з урахуванням соціальних субвенцій  – 273,6 тис.грн. або 0,1 %, охорони здоров’я  –  4650,4 тис. грн. або 4,3 %,  культури –  391,4 тис. грн. або 3,1 %, фізичної культури і спорту – 19,8 тис.грн. або 0,9 %, інших галузях –  0,2 тис. грн. або 0,1%.

Видатки загального фонду за економічною класифікацією (таблиця 3) здійснені  на оплату праці з нарахуваннями  в обсязі 28,1 % від загального обсягу видатків або 191743,7 тис.грн., на енергоносії – 4,4 % або 29676,7 тис.грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,1 % або 402,5 тис.грн.,  на продукти харчування – 0,7 % або 4928,5 тис.грн.,  інші виплати населенню (соцзахист) – 42,6 % або 290127,1  тис.грн. У загальній сумі видатків загального фонду районного бюджету  питома вага захищених статей склала 86,9 %. При застосуванні повної економічної класифікації по усіх галузях видатки на оплату праці з нарахуваннями здійснені в обсязі 246641,0 тис.грн. або 36,2 % від загального обсягу видатків, на енергоносії – 34640,0 тис.грн. або 5,1 %, продукти харчування – 6223,0 тис.грн. або 0,9 %, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 5403,0 тис.грн. або 0,8 %.

Видатки за 2017 рік по спеціальному фонду районного бюджету виконані у сумі 65960,1 тис.грн. або 75,8 % до уточнених річних планових призначень. За рахунок власних надходжень бюджетних установ виконання складає 35523,1 тис.грн. при запланованих видатках на рік 36638,6 тис.грн., тобто освоєно 97 % до річних планових призначень. За рахунок інших коштів спеціального фонду виконання складає 30437,0 тис.грн. при запланованих видатках  на рік 50371,3 тис.грн., тобто освоєно 60,4 % до річних планових призначень.

Видатки районного бюджету у розрізі програм та відповідальних  виконавців  виконані на 79,9 %, на які використано 54956,8 тис.грн. при запланованих на рік 68794,8 тис.грн. (таблиця 4).

Капітальні видатки районного бюджету у розрізі заходів (обєктів) та головних розпорядників виконані на 64,7 %, на які використано 34717,0 тис.грн. при запланованих на рік 53671,5 тис.грн. (таблиця 5).

По районній раді виконання загального фонду складає 4128,1 тис.грн. або 97,1 % уточнених річних планових призначень. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 62,4 %, комунальних послуг та енергоносіїв 6,8 %, інших незахищених видатків 30,8 %.

На утримання виконавчого апарату районної ради видатки склали 3758,3 тис.грн. або 96,8% до уточнених планових призначень, по трудовому архіву видатки склали 269,8 тис.грн. або 99,9 %,  по засобах масової інформації видатки склали 100,0 тис.грн. або 100 % до уточнених планових призначень.

Видатки  спеціального фонду за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального) склали 442,4 тис.грн. або 99,7 % до уточнених  річних планових призначень.

По відділу освіти райдержадміністрації видатки по загальному фонду виконані на 184122,0 тис.грн. або 93,0 % до уточнених планових призначень. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 80,6 %, комунальних послуг та енергоносіїв 12,9 %, видатків на продукти харчування 2,5 %, на інші статті - 4 %.

По галузі «Освіта» на утримання 45 загальноосвітніх та вечірньої шкіл і 2 шкільних відділень навчально-виховних комплексів, утримання методкабінету, хозгрупи, централізованої бухгалтерії відділу освіти  спрямовано 181058,3 тис.грн., у тому числі коштів освітньої субвенції спрямовано 106032,6 тис.грн. або 99,1 % до уточнених планових призначень. За рахунок коштів районного бюджету на ці заклади витрачено 75025,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 32814,2 тис.грн. або 88,2 %  до річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень -  22964,8 тис.грн. або 99,8 % до уточнених планових призначень на рік, видатки бюджету розвитку – 9849,3 тис.грн. або 69,3 % до уточнених річних планових призначень відповідно.

За рахунок коштів районного, державного, обласного бюджетів та бюджетів місцевих рад  направлено на виконання програм 24658,0 тис.грн., виконання склало 17564,5 (71,2 % виконання), реалізовано 7 програм.

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи та фінансування заходів з фізичної культури та спорту склали 2069,9 тис.грн., що складає 99,1 % до уточнених річних планових призначень.

Видатки спеціального фонду склали 545,5 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень 6,7 тис.грн., бюджету розвитку 538,8 тис.грн.  або 89,3 % та 82,9 % до уточнених  річних планових призначень відповідно.

За рахунок коштів районного бюджету Програма розвитку фізичної культури і спорту у Волноваському районі на 2017-2020 роки реалізована на суму 747,9 тис.грн. або 86,2 % до плану.

По галузі«Соціальний захист» видатки на фінансування соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді - на оздоровлення та відпочинок дітей  склали 993,8 тис.грн. тобто 96,1 % до уточнених річних призначень.

За рахунок коштів районного бюджету Програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки реалізована на суму 873,1 тис.грн. або 99,7 % до плану.

По райдержадміністрації як головному розпоряднику районного бюджету видатки загального фонду склали  20671,6 тис.грн. або 84,1 % до уточнених річних планових призначень.  Видатки спеціального фонду – 30624,2 тис.грн. або 68,3 % до уточнених річних планових призначень.

Видатки на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та виконання програмних заходів склали 888,2 тис.грн. або 99,2 % до уточнених планових призначень. По галузі «Соціальний захист» протягом року  за рахунок коштів районного бюджету реалізовано 1 програму, яка виконана у повному обсязі  - видатки склали 70,0 тис.грн.

По галузі «Охорона здоров’я» видатки по загальному фонду склали 18562,4 тис.грн. або 82,7 % до уточнених річних планових призначень. По спеціальному фонду видатки склали 22610,9 тис.грн. або 65,6 % до уточнених річних планових призначень. Протягом року реалізовано 7 програм на суму 16808,0 тис.грн. або 84,8 %.

У 2017 році з районного бюджету спрямовані кошти державному бюджету у вигляді субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, видатки по яких по загальному фонду склали 1220,9 тис.грн. або 99,0 %, по спеціальному фонду – 3062,1 тис.грн. або 99,5 %. Реалізовано 9 програм.

Видатки по галузі «Будівництво» по спеціальному фонду склали 4928,3 тис.грн. або 78,7 % до уточнених планових призначень.  Реалізація заходів наведена у таблиці 4.

Видатки з реалізації  заходів Програми розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки склали 22,9 тис.грн. або 3,9 % до уточнених річних планових призначень.

Видатки з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища при планових призначеннях 424,8 тис.грн. (субвенція з обласного бюджету) не використані та залишились на рахунку районного бюджету для використання у 2018 році за цільовим призначенням (фінансування заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)»).

По відділу культури райдержадміністрації  як головному розпоряднику коштів районного бюджету видатки загального фонду склали 12595,8 тис.грн. або  97 % до уточнених річних планових призначень. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 81,5 %, комунальних послуг та енергоносіїв 10 %, на інші статті – 8,5%.

По галузі «Культура та мистецтво» за рахунок коштів районного бюджету кошти спрямовано для функціонування 49 бібліотек, 6 музеїв, 1 палацу культури, 2 шкіл естетичного виховання, централізованої бухгалтерії та методкабінету у сумі 12370,8 тис.грн. або 96,9 % до уточнених річних планових призначень.

На фінансову підтримку ветеранській організації проведені видатки у сумі 225,0 тис.грн. або 100 % до уточнених річних планових призначень.

Видатки спеціального фонду склали 1460,2 тис.грн. або 53,6 % до річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень – 310,7 тис.грн., бюджету розвитку – 1149,5 тис.грн. або 78 % та 49,5 % до річних планових призначень відповідно.

З районного бюджету на реалізацію 4 програм виділено 3185,0 тис.грн., виконання – 1989,1 тис.грн. або 62,5 %.

По управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації як головному розпоряднику коштів районного бюджету видатки загального фонду склали 297091,1 тис.грн. або 99,9 % до уточнених річних планових призначень. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 1,9 %, комунальних послуг та енергоносіїв 0,1 %, на інші статті – 0,5%, соціальне забезпечення – 97,5 %.

За рахунок коштів районного бюджету на утримання установ соціального захисту, проведення запланованих програм, заходів використано 7715,0 тис.грн. або 98,2 % до уточнених річних планових призначень. На утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів видатки склали 5333,8 тис.грн., по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів видатки склали 560,2 тис.грн. або 98,5 % та 97,5 % до уточнених річних планових призначень відповідно.  Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів склали 73,6 тис.грн. або 90,1 % до уточнених річних планових призначень.

Протягом року для реалізації  8 програм районним бюджетом виділено 1533,9 тис.грн., виконання в цілому складає 1512,0 тис.грн. або 98,6%.

На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги спрямовано 290,0 тис.грн. 94,1 % річних планових призначень (реалізована програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги).

На організацію та проведення громадських робіт спрямовано 19,9 тис.грн. або 100% до уточнених річних планових призначень (реалізована програма забезпечення фінансування організації громадських робіт).

За рахунок субвенції з державного бюджету видатки на соціальний захист населеннясклали  289349,1 тис.грн. або 100 % до уточнених призначень звітного періоду, у тому числі кошти спрямовано на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу –  142374,3 тис. грн. що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року більше  на 22706,9 тис.грн. у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму у 2017 році, зверненням за допомогою переміщених осіб;

 - надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 131191,1 тис. грн., що більше минулого року періоду на  42687,4 тис.грн., у зв’язку із  зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 13568,1 тис.грн., що більше минулого року на 6697,3 тис.грн., у зв’язку із зростанням цін;

 - виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 2215,6 тис.грн. (діє у районі 2 дитячих будинки сімейного типу та 13 прийомних сімей), що більше минулого року на 426,6 тис.грн., у зв’язку із  підвищенням соціальних  виплат для вищезазначеної категорії.

За рахунок субвенції з обласного бюджету видатки по пільгах, що надаються інвалідам по зору 1 и 2 груп на оплату житлово-комунальних послуг склали 26,0 тис.грн. або 25,4% до уточнених річних планових призначень.       

Кредиторська заборгованість на 1 січня 2018 року по пільгах та житлових субсидіях на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу складає 59544,3 тис.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року заборгованість збільшилась на 25713,3 тис.грн.

По міжбюджетним трансфертам  видатки склали  163151,5 тис.грн. або 99 % до річних уточнених призначень

За рахунок коштів медичної субвенції, яка надійшла з державного та обласного бюджетів в обсязі 83041,3 тис.грн. або 100 %  до уточнених планових  призначень звітного періоду та з урахуванням залишків коштів медичної субвенції на початок року, по установам галузі «Охорона здоров’я» видатки склали 85635,6 тис.грн. або 99,1 % до призначень звітного періоду.

За рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет), яка надійшла в обсязі 2172,8 тис.грн. або 100 % до уточнених планових призначень, касові видатки звітного періоду склали 1883,2 тис.грн. або 86,7 %.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів, яка надійшла в обсязі 927,2 тис.грн. або 100 % до уточнених планових призначень, касові видатки склали 881,3 тис.грн. або 95,0 % до призначень звітного періоду, у кінці року залишки невикористаних коштів повернуті до державного бюджету у сумі 45,9 тис.грн..

 Дотації.

Уточнені річні планові призначення 59010,8 тис.грн., касові видатки склали 59010,8 тис.грн., або 100 % виконання.

Дотація органам місцевого самоврядування, які підконтрольні українській владі перерахована в обсязі 58711,8 тис.грн. для фінансування дошкільних закладів освіти, закладів культури, апарату управління  та на забезпечення розвитку соціально-культурної сфери або 100 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

На ліквідацію наслідків африканської чуми свиней та відшкодування населенню втрат Мирненській селищні раді виділено та перераховано 299,0 тис.грн., у тому числі за рахунок обласного бюджету 250,0 тис.грн.

 Субвенції.

Уточнені річні планові призначення 19041,5 тис.грн., касові видатки склали 18505,1 тис.грн., або 97,2 % виконання.

Субвенція на утримання НВК (шкільне та дошкільне відділення) перерахована з районного бюджету Хлібодарівскій сільській раді в обсязі 6284,7 тис.грн. або 98,3 % до уточнених планових призначень на рік відповідно до фактичних видатків.  Залишки не використаних планових призначень 109,5 тис.грн.

На проведення заходів з ліквідації розповсюдження збудника  африканської чуми свиней та створення матеріально-технічного резерву попереджувального призначення Мирненській селищній раді за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.02.2017 № 89 на безповоротній основі виділено 104,990 тис.грн. Кошти перераховані та використані Мирненською селищною радою у повному обсязі.

Видатки для надання субвенції Маріупольській міській раді для лікування хворих з нирковою недостатністю передбачені в обсязі 800,0 тис.грн. Перераховано 800,0 тис.грн. (відповідно до наданих лікарнею актів)  або 100% до планових призначень звітного періоду, але у грудні місяці було повернуто кошти в обсязі 394,8 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік склали 405,2 тис.грн. Згідно пояснень наданих Департаментом фінансів Маріупольської міської ради кошти повернуті у зв’язку із дотриманням законодавства та місцевих нормативних документів в сфері закупівель товарів, робіт, послуг та довго тривалість процедури закупівлі, відсутність пропозицій при невеликих сумах закупівель (лист Маріупольської міської ради від 16.01.2018 № 40.3-2239-40.4).   

На придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  передбачена  субвенція в обсязі 840,4 тис.грн., у  тому числі 420,2 тис.грн. за рахунок коштів обласного бюджету. Відповідно до фактичних видатків Волноваській міській раді перераховано 811,0 тис.грн., за рахунок яких придбано 3 квартири зазначеній категорії громадян, залишки не використаних планових призначень 29,4 тис.грн.

Субвенція обласному бюджету на виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї передбачена та перерахована в обсязі 14,0 тис.грн. або 100 % до призначень звітного періоду. Кошти обласним бюджетом використані у сумі 14,0 тис.грн.

Субвенція обласному бюджету (на умовах співфінансування) для надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів за результатами конкурсного відбору «Український Донецький куркуль» передбачена  у сумі 1299,0 тис.грн. Протягом 2017 року перераховано обласному бюджету 1299,0 тис.грн. або 100 %  на реалізацію  6   проектів. Кошти районного бюджету залишились на рахунку обласного бюджету для використання у 2018 році за цільовим призначенням.

На створення молодіжного центру у с.Сонячне передбачена субвенція з обласного бюджету в обсязі 100,0 тис.грн. Кошти субвенції використані у повному обсязі, придбані музичні інструменти та оргтехніка для молодіжного центра "Фактор -Молодість".

Протягом 2017 року районним бюджетом було виділено 9488,8 тис.грн. цільових субвенцій місцевим радам району.  Кошти перераховані  у повному обсязі.  Повернення не використаних коштів субвенцій у кінці року здійснено Рибинською сільською радою у сумі 2,7 тис.грн. (поточний ремонт лікарської амбулаторії).         

Таблиці 1-5 додаються.

 

В.о. начальника

фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                  М.В.Москаленко

 

                Додаток    
                до рішення районної ради  
                28.02.2018   № 7/20-  
                     
Звіт про виконання районного бюджету за  2017 рік
                    грн.
  коди                бюдж.         клас.   Загальний фонд     Спеціальний фонд     РАЗОМ  
ДОХОДИ Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2017 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2017 рік Факт відс.    викон.
 
Податкові надходження 10000000 151 786 745 166 600 783 109,8 0 0   151 786 745 166 600 783 109,8
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 151 756 745 166 567 747 109,8       151 756 745 166 567 747 109,8
Податок на прибуток підприємств 11020000 30 000 33 036 110,1       30 000 33 036 110,1
Неподаткові надходження 20000000 483 100 837 490 173,4 35 459 461 36 183 659 102,0 35 942 561 37 021 149 103,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 200 240 120,0 0 0   200 240 120,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 200 240 120,0       200 240 120,0
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 270 800 354 533 130,9       270 800 354 533 130,9
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22010300 60 000 58 720 97,9       60 000 58 720 97,9
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 210 800 295 813 140,3       210 800 295 813 140,3
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 25 000 24 895 99,6       25 000 24 895 99,6
Надходження від орендної плати за коритсування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 25 000 24 895 99,6       25 000 24 895 99,6
Надходження  від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 25 000 24 895 99,6       25 000 24 895 99,6
інші неподаткові надходження 24000000 187 100 457 822         187 100 457 822 0,0
Інші надходження 24060000 187 100 457 822         187 100 457 822 0,0
Власні надходження бюджетних установ 25000000       35 459 461 36 183 659 102,0 35 459 461 36 183 659 102,0
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно із законодавством 25010000       4 940 420 5 634 871 114,1 4 940 420 5 634 871 114,1
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000       30 519 041 30 548 788 100,1 30 519 041 30 548 788 100,1
Разом доходів 900101 152 269 845 167 438 273 110,0 35 459 461 36 183 659 102,0 187 729 306 203 621 932 108,5
Офіційни трансферти від органів державного управління 41000000 545 280 563 542 701 759 99,5 10 413 933 3 197 045 30,7 555 694 496 545 898 804 98,2
Дотації 41020000 60 542 200 59 963 600 99,0       60 542 200 59 963 600 99,0
Базова дотація 41020100 9 746 900 9 746 900 100,0       9 746 900 9 746 900 100,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 41020200 50 216 700 50 216 700 100,0       50 216 700 50 216 700 100,0
Стабілізаційна дотація 41020600 578 600                
Субвенції 41030000 484 738 363 482 738 159 99,6 10 413 933 3 197 045 30,7 495 152 296 485 935 204 98,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 41030600 142 380 900 142 374 313 100,0       142 380 900 142 374 313 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій). вивезення сміття та рідких нечистот 41030800 131 191 341 131 191 061 100,0       131 191 341 131 191 061 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 13 572 900 13 568 143 100,0       13 572 900 13 568 143 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 41031400 1 942 622 0 0,0 2 913 933     4 856 555 0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захвіорювань 41033600 927 200 881 312 95,1       927 200 881 312 95,1
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 109 466 400 109 466 400 100,0       109 466 400 109 466 400 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41034200 83 041 300 83 041 300 100,0       83 041 300 83 041 300 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500       7 500 000 3 197 045 42,6 7 500 000 3 197 045 42,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 41035800 2 215 700 2 215 630 100,0       2 215 700 2 215 630 100,0
Всього доходів 900102 697 550 408 710 140 032 101,8 45 873 394 39 380 704 85,8 743 423 802 749 520 736 100,8
Офіційни трансферти від органів державного управління 40000000 12 877 030 3 436 931 26,7 1 485 736 424 800 28,6 14 362 766 3 861 731 26,9
Інші додаткові дотації 41020900 1 050 400 699 775 66,6       1 050 400 699 775 66,6
Інші субвенції 41035000 11 826 630 2 737 156 23,1 1 485 736 424 800 28,6 13 312 366 3 161 956 23,8
Всього доходів 900103 710 427 438 713 576 963 100,4 47 359 130,00 39 805 504 84,1 757 786 568 753382467 99,4
Державне управління 0100 3882202 3758322 96,8 445 398 442 392 99,3 4 327 600 4200714 97,1
Освіта 1000 197096182 183273898 93,0 37 213 183 32 814 174 88,2 234 309 365 216088072 92,2
Охорона здоров’я 2000 108848405 104197997 95,7 34467083,00 22 610 862 65,6 143 315 488 126808859 88,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 297256103 296982495 99,9 81006,00 73 622 90,9 297 337 109 297056117 99,9
Культура і  мистецтво 4000 12762130 12370764 96,9 2 723 177 1 460 173 53,6 15 485 307 13830937 89,3
Физична культура і спорт 5000 2089674 2069891 99,1 657 521 545 496 83,0 2 747 195 2615387 95,2
Будівництво 6300     #ДЕЛ/0! 6 264 052 4 928 312 78,7 6 264 052 4928312 78,7
Засоби масової інформації 7200 100000 100000 100,0 0 0 #ДЕЛ/0! 100 000 100000 100,0
Охорона і раціональне використання земель 7612     0,0 595 000 22 926 3,9 595 000 22926 3,9
Інші видатки 8600 270000 269806 99,9 0 0 0,0 270 000 269806 99,9
  9130     #ДЕЛ/0! 424 800   0,0 424 800 0 0,0
Всього видатків без трансфертів 900201 622304696 603023172 96,9 82 871 220 62 897 957 75,9 705 175 916 665921129 94,4
Резервний фонд 8010 395010 0 0,0 0 0   395 010 0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 8370 1232959 1220945 99,0 3 077 800 3 062 089 99,5 4 310 759 4283035 99,4
Інші додаткові дотації  8700 59010849 59010848 100,0 0 0 #ДЕЛ/0! 59 010 849 59010848 100,0
Інші субвенції 8800 19041477 18505062 97,2 1 060 936 0 0,0 20 102 413 18505062 92,1
Всього видатків з трансфертами 900203 701 984 990 681 760 027 97,1 87 009 956 65 960 046 75,8 788 994 946 747720073 94,8
                   
Керуючий справами                    
виконавчого апарату                    
районної ради             А.К. Демішева    
          Таблиця  1
           
 Аналіз виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Волноваського району                                          за  2017 рік
           
          тис.грн.
Найменування показників Код План                   на  2017 рік  Виконано              за  2017 рік  % виконання   Відхилення        (+;-)
ДОХОДИ (загальний фонд)             
Неподаткові надходження, у тому числі: 100000 151 786,7 166 600,8 109,8 14 814,1
Податок на доходи фізичних осіб 110100 151 756,7 166 567,7 109,8 14 811,0
Податок на прибуток підприємств  110200 30,0 33,1 110,3 3,1
Неподаткові надходження, у тому числі: 200000 483,1 837,5 173,4 354,4
Частина чистого прибутку(доходу) господарських організацій 210103 0,2 0,2 100,0 0,0
Адмін. збір за проведення держ. реєстрації юридичних і фізичних осіб 220103 60,0 58,7 97,8 -1,3
Адмін.збір за держ.реєстрцію речових прав на нерухоме майно 220126 210,8 295,8 140,3 85,0
Надходження від орендної плати за корист. цілісним майн. комплексом 220800 25,0 24,9 99,6 -0,1
Інші  надходження 240603 187,1 457,9 0,0 270,8
Разом доходів 900101 152 269,8 167 438,3 110,0 15 168,5
Офіційні трансферти, у тому числі: 400000 545 280,6 542 701,8 99,5 -2 578,8
Базова дотація 410201 9 746,9 9 746,9 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 410202 50 216,7 50 216,7 100,0 0,0
Стабілізаційна дотація 410206 578,6 0,0 0,0 -578,6
Субвенції з державного бюджету, всього 410300 484 738,4 482 738,2 99,6 -2 000,2
                                у т.ч.  субвенції соціального спрямування   289 360,9 289 349,2 100,0 -11,7
                                освітня субвенція 410339 109 466,4 109 466,4 100,0 0,0
                                медична субвенція 410342 83 041,3 83 041,3 100,0 0,0
                        на відшкодування вартості лікарських засобів  для                                                                                                                                                                                  лікування окремих захворювань 410336 927,2 881,3 95,0 -45,9
                             для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлдення України 410314 1 942,6 0,0 0,0 -1 942,6
Всього доходів (загальний фонд) 900102 697 550,4 710 140,1 101,8 12 589,7
Інші додаткові дотації  410209 1 050,4 699,8 66,6 -350,6
Інші субвенції, всього 410350 11 826,6 2 737,1 23,1 -9 089,5
                                       у т.ч. з обласного бюджету   9 670,5 652,3 6,7 -9 018,2
                                                з місцевих бюджетів   2 156,1 2 084,8 96,7 -71,3
Усього 900103 710 427,4 713 577,0 100,4 3149,6
           
В.о.начальника  фінансового управління  райдержадміністрації     М.В.Москаленко  
          Таблиця 2
Аналіз виконання видаткової частини загального фонду  районного бюджету Волноваського району  за  2017 рік
          тис. грн.
Назва галузі ТПКВ Уточнений план                 2017 року  Виконано  за  2017 рік %                         виконання  Відхилення          (+;-) 
ВИДАТКИ  (загальний фонд)          
Органи місцевого самоврядування 0100 3882,2 3758,3 96,8 -123,9
Освіта 1000 197096,2 183273,9 93,0 -13 822,3
                                       у т.ч. за рахунок освітньої субвенції поточного року 1000 107007,4 106032,6 99,1 -974,8
Охорона здоров'я 2000 108848,4 104198,0 95,7 -4 650,4
                                       у т.ч. за рахунок медичної субвенції поточного року 2000 83041,3 82314,7 99,1 -726,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього 3000 297256,1 296982,5 99,9 -273,6
Культура і мистецтво 4000 12762,1 12370,8 96,9 -391,4
Фізична культура і спорт 5000 2089,7 2069,9 99,1 -19,8