19 СЕСІЯ 5 ЧАСТИНА

 

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ  "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки"

  1. 1.     СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ  ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

1.1.  Тенденції економічного і соціального розвитку району

Одним із найважливіших чинників розвитку економіки в районі за останні чотири роки  залишається військово-політичний конфлікт на Донбасі. Негативний вплив проявляється не лише у зупинці чи неритмічній роботі підприємств району, порушені мережі господарських зв’язків, а й у формуванні атмосфери невизначеності у сфері підприємницької діяльності та місцевого управління.

Зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання усіх галузей були направлені та зосереджені на виконанні основних завдань економічного і соціального розвитку району.

Виконання показників Програм економічного і соціального розвитку постійно координувалось і контролювалось виконавчими структурами райдержадміністрації, в результаті налагодженій співпраці вдалося досягти наступних результатів.

Промисловість

Промисловість залишається найважливішої галуззю господарського комплексу Волноваського району. Основними видами промислової продукції є вогнетриви, щебінь, вапняк металургійний та каолін.

Промисловий комплекс притерпів зміни, так в 2013 році налічувалося     11 підприємств, в 2016 році їх стало 14 у зв’язку з приєднанням до району територій Новоазовського і Тельманівського районів, але вони не працюють і у 2017 році  в районі діє та виробляє продукцію 12 підприємств.

Очікується, що в 2017 році обсяг реалізованої промислової продукції в діючих цінах складе 1631,1 млн.грн.

Протягом 2013-2017 років виконують свої показники  ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління», ТОВ НВП «Донбаснерудпром»,          ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат».

  В умовах воєнного конфлікту в 2014 році призупинив, а в 2016 році поновив свою діяльність ВП «Хлібодарівський кар’єр».

Підприємствами ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» та ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління» здійснюється випуск продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO.

Чисельність працюючих на підприємствах зменшилася з  4867 осіб в 2013 році до  3861 особи в 2017 році.

Середньомісячна заробітна плата протягом  2013-2017 років зросла з 2403,0 грн. до 5012,0 грн.

Агропромисловий комплекс

Сільське господарство району має зерновий та тваринницький напрямки. На долю рослинництва приходиться 25,0% всієї виробленої сільгосппродукції.

Разом з тимчасово непідконтрольною територією сільське господарство району має в користуванні 215,3 тис.га, сільськогосподарських угідь з яких: ріллі в обробці – 183,4 тис.га.  Площа ріллі сільгосппідприємств на підконтрольній території України – 121,7 тис.га у т.ч. –13,4 тис.га в зоні АТО, на яку немає дозволу на проведення сільгоспробіт.

На території району виробництвом сільгосппродукції займаються 30 сільгосппідприємств та 169 дрібних фермерських господарств. Середня площа ріллі на одне фермерське господарство складає 60,5 га. У загальній структурі виробництва валової продукції сільського господарства частка фермерських господарств залишається незначною - на рівні 4,0%.

Загальна чисельність працюючих в сільському господарстві знизилася проти 2013 року майже на 1000 осіб і складає на 01.10.2017 року 3002 особи.

Загальна збиральна площа зернових культур по всіх категоріях господарств району складала від 43,7 тис. у 2013 році до 50,9 тис.га у 2016 році.  Озимі зернові культури було зібрано на площі 30,6 тис.га в 2013 році до 37,0 тис. га в 2016 році. Зросла площа під  ярими зерновими та зернобобовими культурами: 2013 рік –13,0 тис.га, 2016 рік –13,6 тис.га .

  В районі отримано валовий збір зернових культур від 116242,0 тонн (при урожайності 26,6  ц/га) в 2013 році  та  155062,7  (при урожайністі 30,5 ц/га), в 2016 році, в тому числі зерна продовольчої пшениці : в 2013 році отримано – 85340,2 тонн (при урожайності 28,7 ц/га) та в 2016  році 118124,0 тонн (при урожайності 33,3 ц/га).

В останні роки в господарствах району є тенденція до збільшення  посівних площ технічних культур, зокрема за рахунок розширення площ під посів соняшнику. Так в 2013 році його вирощували на площі 33,1 тис. га по всіх господарствах, в 2017 р. – 40,1  тис.га або  121,1%. В структурі посівних площ посіви соняшнику займали від 33,6% в 2013 році до 37,0%  (від загальної площі ріллі) в 2017 році.  Зростає урожайність соняшнику. У 2013 році вона складала 16,6 ц/га, а 2016 році – 17,1 ц/га, очікувана у поточному році – 19,0 ц/га. Валове виробництво соняшнику з площі 40105 га складе 76199,2 тонн при врожайності 19,0 ц/га( до рівня 2016 року – 111,1%).

Сільгоспвиробники району поліпшують інженерно-технічне забезпечення. Станом на 01.09.2017 року придбано 12 тракторів, 3 зернозбиральних комбайна, 7 жниварок, 13 одиниць посівної техніки, 9 одиниць ґрунтообробної техніки, 5 оприскувачів  та іншу техніку вітчизняного та імпортного виробництва на загальну суму 67,6 тис.грн.

Тваринництво  одна з стратегічних галузей сільського господарства, рівень розвитку якої значною мірою визначає продовольчу безпеку держави і якість харчування населення, а значить, і здоров’я  нації. Але за останні  роки ця галузь зазнала великих втрат. Відбувся  занепад тваринництва в сільськогосподарських  підприємствах.

Протягом  2013- 2016 років  по району поголів’я ВРХ змінювалось від 12,3 тис.голів в 2013 році до 12,1 тис.голів у 2016 році. Найкращий показник зафіксовано у 2015 році -  поголів’я ВРХ склало 13,1 тис. голів.   (за рахунок приєднаних територій).  До кінця 2017 року поголів’я ВРХ  очікується в кількості 11,6 тис.голів. На 1 січня 2017 року налічувалося 3500 голів ремонтних телиць, або 25,0% голів на 100 корів, з них запліднені в поточному році 1140 голів. Це дозволить у 2018 році відновити маточне поголів’я на 30,0% при нормативі 25,0%.

Динаміка поголів’я худоби по Волноваському району

за 2013 -2017 роки   (на початок року, гол.)

 

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

очікуване 2017 р.

ВРХ

12330

12474

13093

12060

11600

В т. ч. корови

5140

5324

5758

5176

5140

Свині

7457

6477

9465

11009

11500

Вівці та кози

4137

4662

5146

5536

5500

Птиця

4454060

1590508

559185

492530

600000

Протягом 2013-2016 років зросло поголів’я свиней на 47,6%, овець  на 33,8%. За рахунок приєднаних територій поголів’я корів у 2015 році становило 5758 голів, проти 5140 голів у 2013 році та 5176 голів у 2016 році. Поголів’я  у поточному році зменшилось в таких господарствах: ТОВ «Росія», АФ «Октябрь», ПрАТ «Екопрод», ТОВ «Харвіст Холдинг».

Аналогічна ситуація склалась і з виробництвом тваринницької  продукції. Волноваський район знаходиться в зоні проведення АТО. Втрачені ринки збуту сільгосппродукції, займатися вирощуванням  тваринницької продукції стає менш рентабельним.

Динаміка виробництва продукції тваринництва по Волноваському району за 2013-2017 рр.

 

од. виміру

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

очікуване

2017 р.

Вирощено худоби та птиці

тонн

12962

10671,8

6884,0

6132,7

5500

Реалізовано

тонн

10384

11696,8

6828,3

6007

5300

Молоко

тонн

29459

30256,3

31356,3

30679,9

30069

Яйця

тис. шт.

1004849

699366,6

153603

102913

90000

       

Виробництво молока протягом 2013-2017 років у 2015 році  було  найвищим.

Низький рівень споживання продуктів тваринного походження зумовлений низькою платоспроможністю, довготривалою економічною кризою, прогресуючим диспаритетом цін на матеріально – технічні ресурси, які споживаються галуззю. Монопольним диктатом необґрунтовано знижені  ціни на сировину з боку переробних підприємств, тому сільськогосподарські  підприємства, які у 2013-2016 роках займались виробництвом м’яса свинини, птиці  і яловичини, одержали  збитки, що призвело до значного руйнування матеріально-технічної бази галузі. Якщо, наприклад, у 2015 році рентабельність вирощування м’яса ВРХ становила   13,2%  з мінусом,  то у 2016 році  збитковість склала  26,8%.

Ситуація, що сталася у тваринництві, обумовлена збитковістю виробництва м’яса всіх видів, вовни, насамперед через несприятливу цінову ситуацію на ринку продукції тваринництва та відсутністю ефективного механізму підтримки галузі.

Найбільш рентабельним  у районі залишається виробництво молока та яєць. Рентабельність молока зросла з 13,4% у 2015 році до 29,2% у 2016 році, яєць становила - у 2015 році 6,0%, у 2016 році  49,9%.           

  В поточному році очікуване вирощування м’яса худоби та птиці до 2016 року складе 5500 тонн, або 89,7%, реалізація  м’яса всіх видів – 5300 тонн (88,3% до 2016 року). Виробництво та реалізація м’яса по господарствах району зменшилась через повне оновлення маточного поголів’я птиці на ПрАТ «Діанівська птахофабрика» в січні – лютому поточного року.  Підприємство не реалізовувало свою продукцію, що зменшило реалізацію м’яса в цілому по району.

В 2017 році в господарствах району очікується  5140 голів корів, валове виробництво молока складе 30069 тонн, що менше рівня минулого року на 610,9 тонн та становитиме  92,5 % до завдань Програми на 2017 рік. Низькими є закупівельні ціни на продукцію тваринництва. На протязі п’яти років держава не виділяє дотацій для підтримки галузі тваринництва. Господарства скорочують поголів’я ВРХ.

Очікуване виробництво яєць за 2017 рік складатиме  90000 тис.шт. – 100,0% до Програми.

  Всього в 2017 році очікуване виробництво валової продукції сільського господарства в постійних цінах 2010 року – 614,5 тис.грн.  -115,7% до Програми. Збільшення  показнику відбулося за рахунок зростання валової продукції по рослинництву.

На підприємстві ПрАТ «Екопрод» продовжується підготовка до введення в експлуатацію  біогазового заводу з метою вироблення, а в подальшому отримання електричної та теплової енергії, потужністю 3 мВТ. Відповідний технологічний проект підготовлено німецькою інженерною фірмою Carbocycle. Продукція заводу – це енергоресурси, які користуються найбільшим попитом в сільському господарстві та комунальній сфері: біометан (як стиснутий в балонах, так і очищений, пригодний до запуску в газотранспортну систему); електрика; теплова енергія; біологічні добрива; кормові дріжжи; біоетенол.

  Для отримання біогазу з біомаси використовуються тільки відходи сільського господарства до 40 000 тонн. Річне виробництво біогазу 7 млн. м3. Виробництво електрики супроводжується виділенням тепла (12 000 мВт в рік). Ця енергія буде направлена на переробку фуражного зерна в кормові дріжжи та біоетенол шляхом забезпечення умов бродіння зерна під дією води та тепла. Річне виробництво дріжжей складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн. Об’єм зерна в якості сировини 5000 тонн в рік.

Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура

Житлово-комунальні послуги населенню, підприємствам та організаціям  району надають такі підприємства:

- Волноваське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» і ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» надають послуги з водопостачання та водовідведення;

- ВО «Волновахатепломережа», ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства», виробничий підрозділ «Маріупольське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» ПАТ « Укрзалізниця»- теплопостачання житлового фонду та соціальних об’єктів району;

- ТОВ «КСП Наш дім Волноваха», ПП «Будинкоуправління № 2 м. Волноваха», КП «Новотроїцьке будинкоуправління», ПП «Володимирівське будинкоуправління №1» і ПП «Будинкоуправління смт. Донське» обслуговують житловий фонд.

Метою діяльності усіх підприємств ЖКГ є вирішення проблем з реформування та розвитку галузі, напрямками якої є технічне переоснащення, оновлення і модернізація діючих потужностей, проведення енергозберігаючої політики.

Житлове господарство

Станом на 20.09.2017 в районі налічується 306 багатоквартирних будинків різних форм власності з них: 154 - комунальні, 1 ЖБК, 21 ОСББ, 130 - колективної власності.

Запроваджуються нові форми в сфері утримання житла: за 2013-2017 роки в районі створено  21 ОСББ, у 21 будинках  загальною площею 38,9 тис.м2.

Здійснюється робота з населенням по підвищенню рівня оплати за житлово-комунальні послуги.

 Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги за останні п’ять років змінювався з  83,4%  у 2013 році до 130,8% - станом на 01.09.2017р.

Протягом  звітного періоду проводилися роботи з капітального та поточного ремонту  житлового фонду:

 -    ремонт  м’якої та твердої  покрівлі;

-  ремонт фасадів житлових будинків;

-  заміна внутрішньобудинкових мереж  холодного водопостачання;

-  заміна внутрішньобудинкових мереж  теплопостачання.

Теплове господарство

Теплопостачання   району здійснює 71 котельня загальною потужністю 120,3 МВт/год, з них:  23 котельні працюють на газовому паливі; 41 котельня твердому паливі; 7 котелень використовують електричну енергію. Загальна кількість котлів у котельнях складає 164 одиниці.

В комунальній власності знаходиться 66 котелень, з них 20 – газових, 39 -  вугільних, 7 - електричні. Загальна кількість котлів у комунальних котельнях 159 одиниць.

Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні всього складає 59,5 км, у тому числі:  мережі комунальних котелень місцевих  рад у двохтрубному обчисленні 36,4 км.

За звітний період збільшилась загальна кількість котелень, проводилася їх модернізація, було встановлено нові котли, було прийнято до комунальної власності котельню ЗОШ смт. Донське.

В поточному роцірозроблена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний звіт на будівництво нової модульної котельні для теплопостачання  смт. Донське.

На котельнях  щорічно виконуються наступні роботи:  ремонт основного та допоміжного обладнання котелень (котлів, насосів,  ГРУ, хімводоочищення,  контрольно-вимірювальних приладів та автоматики), теплових мереж, теплових колодязів, будівель котелень.

Водопровідне господарство

Загальна  кількість (з врахуванням сільських, селищних та відомчих) водопровідних мереж  складає 618  км,   каналізаційних мереж  – 188,5 км, водопровідних насосних станцій –15 одиниць, кількість каналізаційних насосних станцій  – 15 одиниць, кількість каналізаційних  очисних споруд  – 5  одиниць, кількість свердловин – 48 одиниць.  

 Втрати води на даний час складають 48,0%.

 Фізичний знос водопровідних мереж  складає  70,0% (432,6 км), каналізаційних мереж – 42,0% (79,2 км).

Тарифи на водопостачання, водовідведення та теплопостачання встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства за звітний період проводилися роботи  по заміні водопровідних  та каналізаційних мереж,  заміні, ремонту та ревізії0 засувок, заміні та  ревізія пожежних гідрантів,  ремонту та ревізії  насосних агрегатів, прочистці та ремонту водопровідних та каналізаційних колодязів, монтажу кришок колодязів, ремонтних робіт будівель та споруд  водопровідно-каналізаційного господарства,  ремонту автотранспортної техніки  та інших.

Завдяки  благодійній допомозі міжнародних фондів в сільській місцевості району проведено заміну 20,1км водопровідних та каналізаційних труб, пробурені «під ключ» 3 свердловини, встановлено 3 башти Рожновського. Роботи в цьому напрямку продовжуються.

За звітний період рівень освоєння коштів  на проведення робіт з поточного та капітального ремонту коливається з 2,12 млн. грн. у 2013 році до 3,27 млн.грн. у 2017 році.

При райдержадміністрації постійно працює районна комісія по контролю за оплатою за електроенергію, газ, воду (енергетична комісія), метою якої є контроль за додержанням лімітів споживання енергоносіїв, зниженням дебіторської заборгованості за спожиті енергоносії. В поточному році було проведено   2 засідання  енергетичної комісії.

Одним з основних напрямків енергозбереження паливно-енергетичних ресурсів в районі є оснащення організацій, установ, наявного житлового фонду приладами обліку енергоносіїв.

Забезпеченість житлових будинків всіх форм власності приладами комерційного обліку теплової енергії складає 12,0% (38 одиниць) при загальній потребі  213  лічильників на суму 10,5 млн.грн.  Фінансування встановлення загальнобудинкових приладів обліку в багатоквартирному житловому фонді не відбувається в зв’язку з невизначеністю  алгоритму фінансування між  різними рівнями  бюджету.

Забезпеченість приборами комерційного обліку води складає 60,1%, або  161 одиниця при потребі 268 одиниць на загальну суму 650 тис.грн.

Бюджетні установи  району забезпечені комерційними вузлами обліку тепла  на 62,0%, тільки в 2017 році встановлено 14 нових лічильників в закладах охорони здоров’я та  навчальних закладах.

Проводилося  оснащення енергозберігаючими лампами бюджетних організацій -  у 2017 році  встановлено 3881 одиницю.  Виконано термомодернізацію соціальних закладів на  загальну суму 5,25 млн.грн.  Роботи в цьому напрямку тривають.

Благоустрій населених  пунктів

Загальна довжина комунальної вулично-дорожньої мережі складає – 694,4 км, довжина комунальної вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям (асфальтобетонне)  складає - 352,2 км.

Протяжність  мереж  зовнішнього освітлення  комунальної власності – 255 км. Загальна кількість світлоточок 3480  одиниць.

Всього в районі розташовано 74  діючих кладовища. На існуючих кладовищах розміщено  68 ритуальних  майданчиків,  є   17,2 км доріг з твердим покриттям, 6,6 км огорожі, озеленення кладовищ  складає 4,95 га. Резерв розширення території кладовищ - 13,0 га. Донською селищною радою  отримано детальний план  на розширення кладовища в смт. Донське. Ритуальні послуги та послуги з продажу ритуальних товарів населенню  надають:  міське комунальне підприємство „Міськкомунгосп” і ТОВ „Пам’ять”.

Вивезення ТПВ здійснюється на відповідні місця видалення відходів – звалища твердих побутових відходів в смт.Новотроїцьке та м. Волноваха. Дані звалища мають правоустановчі документи. Рішенням виконавчого комітету Волноваської міської ради та рішенням Новотроїцької селищної ради затверджено схеми санітарної очистки міста Волновахи та смт. Новотроїцьке.

Дорожньо-транспортний комплекс

Транспорт - одна з найважливіших галузей національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях.

Актуальність проблем в цій сфері обумовлена незадовільним станом вулично-дорожньої мережі, збільшенням кількості транспортних засобів, недосконалістю управління перевезеннями на автомобільному  транспорті, руйнуванням доріг і мостів в результаті проведення АТО.

Стан доріг в районі, які знаходяться у комунальній власності місцевих громад та Облавтодору, не відповідає діючим нормам та стандартам. Рух транспорту по таких дорогах обмежений. Велике занепокоєння визивають перевезення пасажирів і учнів до шкіл району. Ще більше транспортна інфраструктурапостраждала внаслідок проведення АТО. Як наслідок, через населені пункти району тепер проходять маршрути, які з’єднують південну частину області з північною і виходять за межі області й України. В зв’язку з рухом великовантажних автомобілів по дорогах не розрахованих на переміщення подібних вантажів дороги знаходяться вкрай незадовільному стані. Проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить сезоний характер.

Для вирішення питань у районі проводилися заходи для покращення безпеки дорожнього руху:

- капітальний ремонт доріг комунальної власності – 1600 м2;

- поточний ремонт доріг комунальної власності – 2000 м2;

- інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху.

Протягом 5 років пасажирські перевезення в районі на приміських маршрутах виконують 2 перевізника: ТОВ «АВТО-ЕКСПРЕС» і                     ФОП Іщенко Г.В.

Кількість маршрутів складає 40. За цей період кількість рухомого складу  збільшилася на 2 одиниці і складає 161. На автотранспортних підприємствах  працює 160 осіб. З початку року перевезено 957,3 тисяч пасажирів.

Заробітна плата на підприємствах і розрахунки з бюджетом проводяться вчасно і в повному обсязі. З боку підприємств додається немало зусиль по виконанню заходів по своєчасному  обслуговуванню та ремонту автомобілів для якісного  задоволення пасажирів транспортними послугами. Однак значна частина автобусів не відповідає умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Заміна рухомого складу проходить дуже повільно.

Податково-бюджетна діяльність та доходи населення

Податкова діяльність

Податкові надходження забезпечують найбільшу частку доходів до Зведеного бюджету Волноваського району.

Згідно проведеного аналізу надходжень до Зведеного бюджету Волноваського району, тільки у 2014 році відбулось зменшення у порівнянні з 2013 роком на 7037,1 тис. грн., або на  4,1%. У 2015 році відбулось збільшення на 94458,0 тис.грн., або 57,9%.  У 2016 році до Зведеного бюджету Волноваського району по Волноваській ОДПІ надійшло 392926,5 тис.грн., що на 135317,0 тис.грн., або на 52,5% більше 2015 року.

Очікувані  надходження до Зведеного бюджету Волноваського району на 2017 рік складають 480000,0 тис.грн., що більше фактичних надходжень минулого року на 87073,5 тис.грн., або на 35,2%.

Доходи

Доходна частина місцевих бюджетів за період  2013-2017 років  формувалася з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України. З 1 січня 2015 року за рахунок внесених змін до Бюджетного кодексу України розширено наявну доходну базу місцевих бюджетів.  Внесені зміни дали змогу здійснити децентралізацію повноважень та фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, надання місцевим бюджетам бюджетної та фінансової самостійності.

За 5 років до загального і спеціального фондів місцевих бюджетів Волноваського району надійшло доходів з урахуванням трансфертів 2 659 801,2 тис.грн., без урахування трансфертів 899 314,5 тис.грн.

Динаміка надходження доходів до місцевих бюджетів Волноваського району за 2013-2017 роки

Очікувані надходження доходів з урахуванням трансфертів у 2017 році у порівнянні з 2013 роком зростуть в 2,9 рази, а власні і закріплені доходи – в 7,4 рази.

Обсяг очікуваних надходжень за 2017 рік до загального і спеціального фондів бюджету району (з урахуванням трансфертів) складе 810092,6 тис.грн. або 121,7 % до Програми, до показника 2016 року – 129,8%.        

Очікуване виконання доходної частини бюджету району (без  урахування трансфертів) складе 283191,4 тис.грн., або 134,9% до показників Програми, тобто у порівнянні з 2016 роком  очікується збільшення надходжень на   64265,2 тис.грн., або на 29,4%.  Збільшення очікуваних надходжень у 2017 році до місцевих бюджетів у порівнянні з фактичними надходженнями 2016 року пояснюється змінами у податковому та бюджетному законодавстві, позитивними змінами у економіці району.

Надходження доходів загального фонду очікується в обсязі 253108,0тис.грн., що на 59470,2 тис.грн., або на 30,7 % більше  надходжень 2016 року; виконання показників Програми очікується на рівні 126,7%.

Структура доходів місцевих бюджетів Волноваського району за 2017 рік

Основним джерелом наповнення бюджету району є податок на доходи фізичних осіб, очікуване надходження якого складе 160518,8 тис.грн., виконання Програми – 136,4%, або на 42818,8 тис.грн. більше надходжень, передбачених Програмою,  до фактичних надходжень 2016 року збільшення очікується у сумі 45450,7 тис.грн., або 39,5%.

Другим джерелом наповнення є податок на майно. Очікувані надходження складуть 41322,7 тис.грн., або на 8,7% більше показника Програми,  до фактичних надходжень 2016 року збільшення очікується у сумі 5091,1 тис.грн. або на 14,1%.

Третім джерелом наповнення є єдиний податок, надходження якого очікується 35057,0 тис.грн., що до показника Програми складе 116,1%, до показника минулого року – 122,9%.

 Очікувані надходження доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) за 2017 рік складуть 30083,4 тис.грн., тобто до фактичних надходжень 2016 року очікується збільшення  надходжень на 4795,0 тис.грн., або на 19,0%. Виконання показників Програми очікується в 3,0 рази більше запланованих.

Видатки

Виконання видаткової частини місцевого бюджету Волноваського району за 2013 – 2016 роки без урахування міжбюджетних трансфертів склало 1587885,8 тис.грн., у тому числі: 2013 рік – 284885,2 тис.грн., 2014 рік – 266720,3 тис.грн., 2015 рік – 437965,9 тис.грн., 2016 рік – 598314,4 тис.грн.

Видатки загального фонду склали 1452497,0 тис.грн., у тому числі: 2013 рік – 269318,5 тис.грн., 2014 рік – 254841,2 тис.грн., 2015 рік – 405704,6 тис.грн., 2016 рік – 522632,7 тис.грн.

 

Видатки спеціального фонду склали 135388,8 тис.грн., у тому числі: 2013 рік – 15566,7 тис.грн., 2014 рік – 11879,1 тис.грн., 2015 рік – 32261,3 тис.грн., 2016 рік – 75681,7 тис.грн.

Очікуване виконання видаткової частини бюджету визначено з урахуванням внесених змін до бюджету за рахунок спрямування вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року та понадпланових надходжень до місцевих бюджетів району і становить 849635,1 тис.грн. або 127,7% до Програми , в тому числі:

-     загальний фонд – 740387,4 тис.грн.

-     спеціальний фонд – 109247,7 тис.грн.

 У порівнянні з 2016 роком очікується виконання видаткової частини більше, ніж  в 1,4 рази.

Станом на 01.09.2017 року сума податкового боргу до місцевого бюджету складає  17842,4 тис.грн., що складає  73,6% від загальної суми заборгованості до зведеного бюджету, яка склала 24253,9 тис.грн., (у т.ч. податковий борг до місцевого бюджету по підприємствах - банкрутах – 981,2 тис.грн).

Сума податкового боргу до місцевого бюджету на 01.01.2018 року очікується у сумі –17800,0  тис.грн.        

Станом на 01.09.2017 з початку року відбулося зростання податкового боргу до зведеного бюджету в сумі 1175,2 тис.грн. що склало 5,0% від суми боргу, у т.ч. до місцевого бюджету відбулося зростання боргу у сумі  1332,1 тис.грн., або 8% від суми боргу на початок року.(станом на 01.01.17 податковий борг до місцевого бюджету складав  16510,3 тис.грн).

Доходи населення та заробітна плата

Доходи населення, їх рівень, структура, засоби одержання і диференціація є показниками соціально-економічного стану суспільства та визначають його добробут.

Нарахована заробітна плата є одним з основних індикаторів соціального розвитку району і залишається для більшості населення основним джерелом доходів.

Протягом 2017 року передбачається отримати від суб’єктів господарювання району фонд оплати праці в сумі 1081,3 млн.грн., що перевищить показники  2016 року в 1,6 рази. При цьому чисельність працюючих складе 15525 осіб.

Протягом останніх п’яти років (2013-2017рр.) відстежується динаміка зростання реальної середньомісячної заробітної плати одного працівника:

Середньомісячна заробітна плата одного працівника  в районі планується на 2017 рік в сумі 5804,0 грн., це в 1,4 рази більше проти факту 2016 року.

Відповідно до статистичних даних (оперативна уточнена інформація)  станом на 01.10.2017 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в порівнянні з 01.01.2017  роком збільшилась на 3525,8 тис.грн. та склала  3579,7 тис.грн.

Заборгованість мають Волноваський ВУВКТ КП «Компанія «Вода Донбасу» (289 особи не отримали заробітну плату на загальну суму                    1829,8 тис.грн., Тельманівське ВУВКТ КП «Компанія «Вода Донбасу»            (253 осіб не отримали заробітну плату на загальну суму 1654,5 тис.грн.,      ПАТ «Тельманівський кар’єр» (19 осіб не отримали заробітну плату на загальну суму 95,4 тис. грн.).

Протягом останніх років заборгованість з виплати заробітної плати складала:

 станом на 01.01.2014 року – 753,9 тис.грн.

 станом на 01.01.2015 року – 2719,2 тис.грн.

 станом на 01.01 2016 року – 3270,4 тис.грн.

 станом на 01.01.2017 року -  53,9  тис.грн.

 станом на 01.10.2017 року -  3579,7  тис.грн.

Найбільша питома вага по заборгованості виникла на підприємствах комунальної форми власності. Питання погашення заборгованості із заробітної плати на даних підприємствах не є можливим через недофінасування з державного бюджету. На підприємствах приватної форми власності де є заборгованість із заробітної плати розроблені графіки погашення заборгованості та надані районної комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності яка контролює строки виконання даних графіків.

Стан справ з виплати заробітної плати і погашення її заборгованості розглядається на засіданнях районної комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності. За  9 місяців 2017 року проведено 9 засідань районної комісії, на яких розглянута діяльність та прийняті відповідні заходи по 41 підприємству – боржнику   (багато з них викликалися неодноразово).  Це підприємства-боржники, які мають заборгованість із заробітної плати, податкові борги, борги до Пенсійного фонду, ФСС на випадок безробіття, а також підприємства, що порушують виконання законодавства про працю в частині виплати заробітної плати менше установленого законодавством мінімуму та інші.

Протягом року в районі здійснювались заходи, спрямовані на реалізацію державної політики по запобіганню та профілактиці виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань та активізацію роз’яснювальної роботи з метою профілактики травматизму.                                         

Здійснюється моніторинг стану виплати заробітної плати в районі у розмірах, не нижче встановлених законодавством України.  

Соціальний захист населення

В управлінні соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації перебуває на обліку  станом на 01.10.2017 року понад 109,0 тис. осіб – одержувачів різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій.

Щоденно управління відвідують понад 450 - 500 осіб, які звертаються за призначенням соціальних допомог і компенсацій. Допомога щомісячно призначаються близько 1500 особам.

Протягом 2013-2017 років спостерігається тенденція на збільшення контингенту отримувачів, серед них в 2017 році:

-  6,1 тис. сімей – одержувачів допомоги згідно Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми ”;

-  430 сімей (близько 1290 осіб) – одержувачів допомоги згідно Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

-  1172 особи – одержувачів допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

-  415 особи – одержувачів різних видів компенсаційних виплат, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-  14,3 тис. сімей – отримувачів житлових субсидій.

В районі понад 28,2 тис. громадян мають право на різні пільги, встановлені законодавством України, всі вони перебувають на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків. Серед них:

-  2800 осіб - ветеранів війни та осіб, які користуються пільгами встановленими Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту”;

-  2450 осіб – ветеранів праці, які користуються правом на пільги, встановлені Законом України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці, інших громадян похилого віку в Україні”;

-  7370 осіб - дітей війни, які користуються правом на пільги, встановлені Законом України „Про соціальний захист дітей війни”;

-  175 осіб  – пільговики силових структур, які мають право на пільги, згідно Законів України „Про статусу ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про Службу безпеки України”, Кодексу цивільного захисту України;

-  524 особи  – громадяни, які мають право на пільги згідно Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС”;

-  1007 осіб – громадян, які мають право на пільги згідно Законів України „Про освіту”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Основ законодавства України про культуру; ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

-  6 осіб – реабілітовані жертви політичних репресій, які користуються правом на пільги, встановлені Законом України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

-  3630 осіб – громадян, яким встановлені пільги згідно Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

-  2155 осіб - пільговиків які мають пільги відповідно до ЗУ “Про охорону дитинства”.

Станом на 01.10.2017 року на обліку перебуває 53562 особи, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, із них звернулося за призначенням або подовженням соціальних виплат (згідно ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, згідно  ЗУ „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам”, згідно ЗУ „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та ін.) 3333 особи.

Близько 14,3 тис. сімей району одержують в поточному році житлову субсидію. До кінця 2017 року видатки бюджету складуть 201074,1 тис. грн., при цьому середня кількість отримувачів субсидії складе 13100 осіб, а середній розмір субсидії - 1577,70грн.

У співпраці з районним Комітетом забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур управління постійно сприяє виконанню заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення в районі. При проектуванні та будівництві нових об’єктів в населених пунктах району обов’язковим пунктом є будівництво пандусів, з’їздів та поручнів.

З метою забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення управління постійно надає до районного Комітету доступності відомості про осіб, які пересуваються на інвалідних візках.

Для комплексного виїзного обслуговування населення району рішенням голови райдержадміністрації від  14.08.2008 № 445, повторно від 17.05.2012 № 325, був створений  «Мобільний соціальний офіс» Протягом 9 місяців 2017 року  здійснено 18 виїздів Мобільного соціального офісу по комплексному обслуговуванню громадян, на якому прийнято 216 осіб та призначено 30 особам соціальних допомог за результатами його роботи.

Захист  прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Не залишається поза увагою робота з дітьми. З метою своєчасного виявлення проблемних сімей, своєчасного надання їм підтримки та з метою попередження соціального сирітства фахівцями відповідних служб проводиться робота в даному напрямку.

З метою створення прийомних сімей, пошуку кандидатів в опікуни, піклувальників, усиновителів налагоджено роботу з головами сільських рад, загальноосвітніми навчально-виховними закладами, релігійними громадами, постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення про переваги виховання дітей в сімейному оточенні.

Станом на 01.10.2017 року у Волноваському районі функціонує 13 прийомних сімей. У 2014 році у зв’язку з приєднанням територій відповідно Постанови Верховної ради України від 11.12.2014 № 32-VІІІ «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області» (зі змінами) кількість прийомних сімей збільшились на 4.

У 2016-2017 роках 2 прийомні сім`ї припинили своє функціонування. Водночас 2016-2017  роках службою у справах дітей райдержадміністрації було  створено 2 прийомні сім’ї до яких було влаштовано 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, на протязі 5 років кількість прийомних сімей було збільшено на 5, в яких виховується 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До 2017 року на території району функціонувало 3 дитячих будинки сімейного типу. В зв`язку з недостатньою кількістю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3 кварталі 2017 року один будинок сімейного типу був перетворений у прийомну сім`ю. Таким чином, за 5 попередніх років кількість будинків сімейного типу зменшилось до 2, в яких проживає 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом показники влаштування дітей до прийомних сімей протягом п’яти років збільшилися на 13 дітей. Станом на 01.10.2017 року 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування передано під опіку.

Відповідно до кількісних та якісних критеріїв ефективності роботи служби у справах дітей райдержадміністрації планувалось зменшення кількості дітей, які проживають у складних життєвих обставинах на 0,6%, але цей показник за останні 5 років збільшився на 38 % (на 19 дітей).

 Аналізуючи показник направлень позовних заяв до суду на батьків, які не виконують батьківські обов`язки, щодо виховання, утримання та навчання дітей за останні 5 років (2013 р.-16; 2014 р.-7; 2015 р.- 7; 2016 р. – 12; станом на 01.10.2017 р.- 9), можна зробити висновок, що очікуваного відчутного зменшення кількості заяв, з метою збереження біологічної сім`ї, не відбулося.

В районі регулярно здійснюються рейди "Сім"я" з метою виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної допомоги.

 Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 За останні 5 років кількість дітей, оздоровлених в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, збільшилось в рази, а саме: у 2013 році на оздоровлення 180 дітей пільгових категорій було витрачено 250 тис.грн., у 2014 році - 240 дітей   (408 тис.грн.), у  2015 році - 979 дітей (841 тис. грн.), у 2016 році - 1747 дітей (3,0 млн.грн.),  у 2017 році - 2620 дітей (5 650 тис.грн.) - кількість оздоровлених дітей зростає з кожним роком.

Діти Волноваського району за ініціативи та при підтримці міжнародних організацій  відвідали Молдову, Хорватію, Грецію, Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Чехію, Словенію.

В рамках реалізації програми з кожним роком збільшується кількість та якість молодіжних заходів в районі. В проведенні районних заходів приймають активну участь громадські організації та військовослужбовці, що позитивно впливає на патріотичне виховання молоді. Щорічно в районі проводяться військово-партиотичні ігри для школярів та молоді «Сокіл», «Джура», «Майбутній воїн», які також направлені на виховання патріотичної свідомості у молоді.

Останнім часом Міністерство молоді та спору України робить акцент на розвиток молодіжних ініціатив. Одним із напрямів є відкриття молодіжних центрів. Так у Волноваському районі планується відкриття молодіжного центру «Фактор-молодість» у с. Сонячне. У с. Гранітне та у смт. Донське уже відкриті молодіжні центри за підтримки міжнародної організації UNICEF.

З метою забезпечення багатодітних родин соціальними пільгами, відділ у справах сім’ї молоді та спорту видає посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. Так у 2017 році було видано 150 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 250 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.

Фізичне виховання та спорт

Протягом останніх 5-ти років в районі підтримувалася і збереглася мережа ДЮСШ, в якій в повному обсязі проводяться навчально-тренувальні заняття з різних видів спорту з кількістю 1164 спортсмени проти  925 у минулому році, що складає 16,0% від загальної кількості учнів в ЗОШ району. В порівнянні по рокам : у 2013 році – 780 осіб займалось в ДЮСШ (9%), 2014 рік – 923 (11%),  2015 рік – 958 (12%),  2016 рік – 1124 (16 %), 2017 рік – 1164 (16%). Збільшення спортсменів в ДЮСШ відбулося за рахунок ставок тренерів, які були додатково введені  рішенням сесії районної ради для тренерів, які проводять навчально-тренувальні заняття у с. Гранітне та с. Чермалик.

З 2013 до 2017 років відбулося покращення  матеріально-спортивної бази Волноваського району. На територіях місцевих рад були встановлені сучасні майданчики з антивандальним тренажерним обладнанням. Лише у 2017 році, до 85-річниці Донецької області, в районі побудовано 3 міні-футбольних поля зі штучним покриттям та 9 майданчиків з антивандальним обладнанням за рахунок обласного та місцевих бюджетів. Проведено капітальний ремонт будівлі Волноваської дитячо-юнацької спортивної школи. Протягом останніх 3 років в ДЮСШ проведена заміна вікон, системи опалення та котла, проведено капітальний ремонт даху, ремонт тренажерних кімнат та боксерського залу, придбано важкоатлетичний поміст та тренажерне обладнання. Це дало можливість покращити спортивні результати нашим вихованцям, а саме:  лише в минулому році 7 спортсменів стали переможцями чемпіонатів Світу та Європи, в результаті чого отримували районну стипендію протягом року. В 2017 році 3 спортсмени отримують районну стипендію. В порівнянні з 2013 роком фінансування спортсменів для участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях збільшилось в 3,8 рази. У 2013 році фінансування становило 21,0 тис.грн., за 9 місяців 2017 року – 80,0 тис.грн.

Освіта

Освітні послуги населенню району, станом на 01.10.2017 року надають 47 дошкільних, 49 загальноосвітніх і 3 позашкільних навчальних заклади.

У 2013-2014 роках у районі діяло 33 дошкільних заходи, у тому числі 13 у місті і селищах, 20 у сільській місцевості. У зв’язку з приєднанням до району частини Новоазовського і Тельманівського районів, мережа дошкільних закладів становить складається з 47 одиниць.  Проте, 5 закладів, станом на 2017 рік не працюють у зв’язку з проведенням АТО. Контингент вихованців дошкільних навчальних закладів складає 2018 дітей.

За оперативними даними 66,5% дітей віком від 1 до 6 років охоплено дошкільними навчальними закладами, в т.ч.  у міській місцевості – 75,0%, у сільській місцевості – 50,0%. Причому, низький показник охоплення у сільській місцевості  - результат відсутності ДНЗ в деяких населених пунктах. Села, в яких функціонують дошкільні заклади, охоплюють дошкільною освітою 89,0% дітей. Першочергова увага приділяється охопленню дошкільною освітою п’ятирічних дітей, підготовкою їх до систематичного навчання в школі. Як наслідок, в цілому по району, у 2017 році 61,9% дітей 5-річного віку охоплено  дошкільними навчальними закладами різних типів.

З метою стовідсоткового охоплення п’ятирічок дошкільною освітою  відділом освіти міської, селищних та сільських рад здійснюється облік дітей і разом з батьками обираються сприятливі для них форми здобуття дошкільної освіти. Так, центр розвитку відвідують 3,3%, школи майбутніх першокласників – 16,3%, соціально-педагогічним патронатом охоплено 18,2% сімей.

Проблема перевантаження дошкільних навчальних закладів є актуальною лише в ДНЗ міської місцевості. Середня наповнюваність дошкільних начальних закладів по району за останні п’ять років поступово зменшилась з 90% до 76%, у тому числі  по міській місцевості – із 109% до 98%, по сільській місцевості зменшилася – з 71% до 66%.

За період 2013-2017 років в мережі дошкільних навчальних закладів району відбулися значні зміни у зв’язку із приєднанням дошкільних закладів Новоазовського (4) та Тельманівського (11) районів. У 2017 році  відкритий  ДНЗ в будівлі Стрітенської ЗОШ. Також готується до відкриття дошкільний заклад, розташований в будівлі Діанівської ЗОШ. Враховуючи те, що раціональним є відкриття ДНЗ в населених пунктах, де кількість дітей дошкільного віку сягає 20 і більше, можна казати про необхідність відкриття ДНЗ в смт.Благодатне, с.Дмитрівка, с.Свободне, смт.Володимирівка.

  У районі в цілому задовольняються потреби населення в створенні умов для навчання і виховання дітей державною мовою. Станом на 01.09.2017 року всі дошкільні заклади є україномовними. Протягом 2012-2015 років 82-86% дітей, від загальної кількості в дошкільних навчальних закладах, отримували навчання і виховання дітей державною мовою. 

На сьогодні дошкільну освіту в ДНЗ усіх типів отримують 62,7% загальної кількості дітей п'ятирічного віку, різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 62,2% п'ятирічок. 50% від загальної кількості дітей віком від 1 до 6(7) років відвідують дошкільні навчальні заклади. На обліку для влаштування до дошкільних груп функціонуючих  ДНЗ перебуває 49 дітей дошкільного віку. Проте, як і раніше, існує проблема забезпечення можливістю отримання дошкільної освіти в населених пунктах, де відсутні ДНЗ. 

Мережа загальноосвітніх закладів освіти району за 5 років змінювалася.

Постановою Верховної Ради України від  11 грудня 2014    року   № 32-VIII «Про зміни в адміністратив-нотериторіаль-ному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Волновасько-го, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області» 13 загальноосвітніх шкіл були приєднані до відділу освіти, з яких станом на 01.10.2017 року  7 закладів функціонують, 1 – ліквідований, у 5 – призупинений навчально-виховний  процес.

У останні роки помітна тенденція до зменшення кількості учнів загальноосвітніх закладів району, пов’язана з погіршенням демографічної ситуації. Щорічно ця цифра зменшується на 120-150 учнів, що веде до збільшення кількості класів з наповнюваністю до 5 учнів. Так, у порівнянні з минулим роком, їх кількість зросла  на 5%. Перехід на індивідуальне навчання 2-3 учнів не забезпечує якісну освіту дітей.  Зросла кількість дітей (на 5%), які потребують корекції фізичного або розумового розвитку і навчаються за індивідуальним планом. Вони потребують створення інклюзивних класів. Окрім того, вже зараз 7 сільських шкіл мають наповнюваність менше 50 учнів. Зросла кількість шкіл, де наповнюваність менше 50%. Середня наповнюваність  по району складає 32,0% від проектної потужності закладів. Середня наповнюваність класів складає по району 13 учнів.

Ці показники нижче, ніж обласні. Динаміка народжуваності дітей району показує, що  контингент дітей  в районі буде зменшуватися.

Необхідною умовою для якісної освіти є забезпечення  організованого підвезення дітей до опорних закладів. На балансі у відділі освіти перебуває 17 транспортних засобів. Але вимоги до проведення   тендерних процедур,  під час проведення ремонтних робіт транспортних засобів,    затримують  своєчасне і якісне перевезення школярів. Усі учні забезпечені підвозом.

Система вступу до вищих навчальних закладів, складання зовнішнього незалежного оцінювання кожного року стають  більш вимогливими до якості навчально-виховного процессу, в старшій школі зокрема. Старша школа є профільною. За період з 2012 по 2017 роки в закладах освіти району щорічно  охоплюється  профільним навчанням від 92,0% до 99,0% учнів 10-11 класів. По району впроваджується 11-12 профілів навчання. Найчастіше заклади обирають профіль української філології (50%), невелика кількість закладів з математичним – 13%, правовим – 9%, технологічним -7%, спортивним – 2%, художньо-естетичним 2%, історичним – 1%.  Універсальний профіль для  учнів 10-11 класів організовується для  дітей, які навчаються за індивідуальною формою.

Допрофільне навчання у 8-9 класах реалізовується за рахунок варіативної складової навчальних планів та вибору предметів Креслення, Програм здоров’я та курсів програми Корисні навички.

Якісна підготовка учнів для складання ЗНО, ДПА у 10,11 класах відбувається за рахунок міжшкільних факультативів в округах №1 - Волноваський, № 2 - Донський, № 4 – Петрівський, № 9 - Хлібодарівський. Мережа міжшкільних факультативів щорічно збільшується. Так, у 2012-2013 навчальному році функціонувало 16 міжшкільних факультативів, у  2013-2014 - 20 факультативів, у 2014-2015 навчальному році  - 22 факультативи; у 2015-2016 –  23 факультативи та у 2016-2017 навчальному році - 23 факультативи (з  математики, української мови, історії, біології, хімії, фізики, англійської мови, географії та креслення).

Справжній прорив у справі модернізації системи освіти району було здійснено в напрямку її інформатизації, зокрема в забезпеченні комп’ютерною технікою і навчанні вчителів використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). На даний час комп’ютерами забезпечено усі  школи Волноваського району (100%). Показник забезпечення на один комп’ютер в районі – 12 учнів на 1 комп’ютер. Але  комп’ютерна техніка потребує заміни. Усі кабінети інформатики укомплектовані  та з’єднані у локальну мережу, оснащені відповідно до вимог Державних санітарних правил.

Заклади освіти району  мають електронні адреси для швидкого обміну інформацією та 30 шкіл мають власні сайти на яких розміщується вся необхідна інформація та шкільне життя. 22 школи оснащені мультимедійними проекторами та мультимедійними дошками.

У 2016-2017  навчальному році в районі збільшилася на 1,3% кількість учнів 1-11 класів, які охоплені усіма видами харчування. Гарячим харчуванням (сніданки-обіди) охоплено 5949 (83,4%) учнів: із них 1-4 класів – 2905 (100%), учнів 5-9 класів – 2397 (71,9%), учнів 10-11 класів – 647 (72,5%).

В районі збережена мережа позашкільних навчальних закладів: Волноваський будинок дитячої та юнацької  творчості, Волноваська станція юних техніків, Донський еколого-натуралістичний центр, в яких навчається та виховується 2053 дитини, що складає 28,7% від загальної кількості дітей. Також діти можуть відвідувати гуртки та секції, що відкриті на базі загальноосвітніх закладів.

Охорона здоров’я

  Лікувально-профілактичні заклади Волноваського району, за останні п’ять років змінилися. По-перше, з 2012 року в районі діє центр первинної медичної допомоги, по-друге, до району передані частково населені пункти  Тельманівського в Новоазовського районів з грудня 2015 року через проведення АТО, а по-третє, в 2016 році в району комунальну власність була передана вузлова залізнична лікарня.

Станом на 01.10.2017 року населенню району медичні послуги надають: КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»,  КУОЗ «Волноваський районний ЦПМСД» з 24 амбулаторіями, в т.ч. 13 лікарських, 11 сімейних амбулаторій, 17 ФАПів, 26 ФП, КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка», КЛПЗ  «Волноваська  районна  лікарня  № 1», станція швидкої  медичної допомоги м. Волноваха – відокремлений структурний підрозділ КЛПУ (Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) допомоги з 5-ма підстанціями.

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Всього амбулаторій

16

17

24

24

24

В т.ч. міських

6

6

7

7

7

      сільських

10

11

17

17

17

 з них сімейних

5

6

11

11

11

 

Фактична забезпеченість  населення  лікарськими амбулаторіями на 10 тисяч населення складає  4,8 при нормативі - 3,3, міськими - 1,3 при нормативі -1,87.

В структурі медичних закладів проведені зміни, Так, за 5 років зросла кількість лікарських амбулаторій з 16 у 2013 році до 24 у 2017 році, у т.ч. сімейних – з 5 до 11. Зросла кількість ліжок денного стаціонару з 129 ліжок у 2013 році до 204 у 2017 році. Сьогодні  стаціонарних ліжок в районі – 460. У другому кварталі  2016 року скорочено 30 ліжок по  КЗОЗ «Волноваській ЦРЛ», а саме: по терапевтичному відділенню № 2  –  10 неврологічних ліжок, по акушерсько-гінекологічному – 20 ліжок. Це дозволило раціонально використовувати ліжковий фонд та  поліпшити роботу ліжка.

За п’ять років збільшилася чисельність обслуговуваного населення за рахунок приєднаних територій, за рахунок зростання показника народжуваності і міграційного процесу.

Робота ліжка за 9 місяців 2017 року складає 247 ліжко-днів проти - 232,2  за аналогічний період 2016 року

Кількість пролікованих хворих в стаціонарах за 2013-2017роки, осіб

Протягом останніх п’яти років збільшилась кількість пролікованих хворих з 12550 до 14277 осіб. Очікувана робота ліжка у 2017 році складе 340 ліжко-днів.

В лікувально-профілактичних закладах району працює 156 лікарів.

Укомплектованість лікарями в лікувально-профілактичних закладах району за 9 місяців 2017 року склала 69,0%, в т.ч. сімейними лікарями - 58,6%, дільничними терапевтами - 58,5%, дільничними педіатрами - 44,4%. Укомплектованість середнім медперсоналом - 79,81%.

В районі показник диспансерних хворих на 1000 населення складає 891 за 9 місяців 2017 року проти 647,7 за 9 місяців 2016 року, він збільшився на 37,5%.

За 9 місяців 2017 року,  в порівнянні з минулим роком, показник народжуваності зменшився з 10,4 до 8,4, показник смертності зменшився з 15,9 до 13,6, зменшився негативний природний приріст населення з  - 5,5 за 9 місяців 2016 року до - 5,2 за 9 місяців 2017 року.

Показник захворюваності населення району зменшився з 4115,6 за 9 місяців 2016 року до 4016,9 за 9 місяців 2017 року  на - 2,4% по всім контингентам, також за рахунок приєднання залізничної лікарні.

Залишається високий рівень захворюваності органів системи кровообігу, травлення, ендокринної системи, травматизму.

З 2003 року в районі виконується програма стратегії ДОТС-терапії,  проводиться робота по профілактиці захворюваності туберкульозом.

За 9 місяців 2017 року було обстежено  населення флюорографічно включно з рентгендослідженнями ОГК 30384 особи, показник захворюваності склав 354,2  на 1000 дорослих та підлітків, що більше на 5,5%, ніж за аналогічний період 2016 року. Виявлення хворих туберкульозом при профоглядах зменшилось на 22,0%,  з 18 випадків (36,0%) за 9 місяців 2016 року, до 14 випадків (35,9%) за 9 місяців 2017 року. Всього за 9 місяців 2017 року було виявлено 39 випадків туберкульозу  проти  50 за 9 місяців 2016 року. Показник хворих  активним туберкульозом на 100,0 тис. населення  за 9 місяців 2017 року збільшився на 14,2% - до 155 (випадків -  151)    проти - 135,7 (випадків – 131) за 9 місяців 2016 року. За 9 місяців 2017 року тубдіагностикою було охоплено 2676 дітей, показник на 1000 дітей склав 230,4, зменшився  він на 45,0% в порівнянні  з 9 місяцями  2016 року. Смертність від туберкульозу збільшилась на 34,6% з 5 випадків  за 9 місяців 2016 року, до 7 випадків    за 9 місяців 2017 року.

Кількість  вперше  виявлених випадків онкопатології збільшилась на 41,8%, (з 98 випадків за 9 місяців 2016 року до 139 за 9 місяців 2017 року), виявлених випадків при профогляді збільшилось на 24,1% (з 29 випадків в 2016 року до 36 випадків в 2017 року). Випадків онкопатології, виявлених у 3-4 стадії зменшилось з 22  в 2016 році  до 17 в 2017 році, або на 22,7%, в т.ч. раку молочної залози 9 випадків в т.ч. запущених – 2. Основною причиною занедбаності онкозахворювань залишається  несвоєчасне звертання за медичною допомогою.

Показник  смертності малюків складає - 3,7 за 9 місяців 2017 року  проти 3,0 - за 9 місяців 2016 року збільшення склало  23,3% . За 9 місяців 2016 року народилось 1005 дітей,  а за 9 місяців 2017 року - 815 малюків.

При КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» працює  кабінет профілактики і лікування ВІЛ/СНІД. Медперсонал цього кабінету проводить лікувально-профілактичну, діагностичну роботу, диспансерізацію хворих, а також добровільне дотестове і післятестове консультування населення по профілактиці ВІЛ/СНІД.

 За 9 місяців 2017 року було обстежено в Волноваському районі на ВІЛ - 1580 осіб, або 1,8% від всього населення, за 9 місяців 2016 року - 1400 осіб - 1,6%.

 На диспансерному обліку знаходяться - 420 хворих на ВІЛ/СНІД проти 431 за 9 місяців 2016 року, зменшення відбулося за рахунок знятих з Д-обліку, які проживають на непідконтрольної території.

Проведено капітальний ремонт фтизіатричного кабінету, побудовано пандус, закуплено необхідне обладнання для кабінету та лабораторії, створено електронний реєстр хворих на туберкульоз. Діагностичне рентген обладнання потребує оновлення.

Культура і туризм

Заклади культури району діють згідно законів України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини». Відповідно   до постанови  Верховної Ради  України  від  11 грудня  2014 року  № 32-VІІІ  «Про зміни  в адміністративно-територіальному  устрої  Донецької області,  зміну  і встановлення меж  Волноваського,  Новоазовського  та Тельманівського  районів Донецької області»  відбулися  зміни  і в мережі  закладів  культури  району. 

Мережа закладів культури, за рахунок приєднаних територій збільшилась, і станом на 01.10.2017 року в районі  налічується 101 заклад культури, з них: клубного типу комунальної власності - 47, 46 бібліотек, 2 школи мистецтв, 6 музеїв.

Робота музеїв району впродовж 5 останніх років спрямована на виконання основних положень та вимог законів України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу».  Протягом 2014-2015 років спостерігалось зменшення кількості відвідувачів музеїв. З метою збільшення кількості відвідувачів протягом останніх двох років докладаються зусилля щодо покращення матеріально-технічної бази музеїв, а також запровадження нових форм роботи. У 2016 році проведено капітальний ремонт даху, каналізаційної і водопровідної системи, одного залу Волноваського районного краєзнавчого музею на суму 316,6 тис.грн. У 2017 році у приміщеннях музею замінено 18вікон на металопластикові на суму 98,9 тис.грн. Також придбано комп’ютер, ноутбук, кольоровий принтер, 18 жалюзі, мультимедійний проектор на загальну суму – 44,4 тис.грн.

Робота бібліотечної системи протягом 2013-2017 років була направлена на підвищення рівня культури населення, а саме:

- розвиток національної правосвідомості;

- патріотичне виховання  як основа духовного розвитку особистості;

- морально-етичне виховання;

- продовження партнерства бібліотеки та сім’ї заради дітей;

- сприяння безперервній освіті всім бажаючим;

- забезпечення доступу до глобального інформаційного простору в умовах безперервного розвитку інформаційних мереж.

З метою покращення матеріально-технічної бази у 2016 році були проведені ремонти у бібліотеках:

- у районній бібліотеці для дітей був проведений капітальний ремонт на суму 90,0 тис.грн. (кошти районного бюджету), а саме замінено 5 вікон, ремонт санвузла, повна заміна кахлю на підлогах у коридорах, відновлено систему опалювання у 2 коридорах.

- в будівлі, яку виділили для центральної районної бібліотеки, на суму    234,7 тис.грн. (кошти районного бюджету) були замінені вікна, повна заміна системи опалення і перекриття даху металочерепицею.

У 2016 році за рахунок сільських рад проведено:

-  повний капітальний ремонт приміщень Новотроїцької бібліотеки для дітей (вікна, стіни, підлога, система опалення та інше);

-   у Златоустівській сільській бібліотеці замінені вікна;

-   у Степнянській сільській бібліотеці замінені вікна;

-   у Вільненській сільській бібліотеці відремонтовані стеля, стіни.

У 2017 році планується завершити капітальний ремонт приміщень центральної районної бібліотеки на суму 890,0 тис.грн. Також проведено поповнення бібліотечних фондів за рахунок районного бюджету –  8 найменувань, 184 комплекти на суму 18,1 тис.грн.

Підводячи підсумки роботи галузі культури за останні 5 років, враховуючі негативні наслідки проведення АТО на території району, слід зазначити, що жоден заклад культури не припинив свою діяльність. Головними завданнями були і залишаються поліпшення рівня роботи закладів культури району, посилення їх ролі в організації національно-патріотичного виховання населення, популяризація  культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних надбань, організація культурного дозвілля та відпочинку населення, збереження та зміцнення матеріально-технічної бази установ культури.

Також, необхідно зазначити, що протягом останніх років в рази збільшилось фінансування галузі. Так, у 2016 році фінансування, значною мірою, було направлено на проведення капітальних ремонтів (Волноваського РЦКД, Волноваської школи мистецтв (художнє і музичне відділення), Волноваського районного краєзнавчого музею)  – 2171,8 тис.грн.

А у 2017 році  фінансування направлено на покращення матеріально-технічної бази закладів культури. Кошти виділяються на придбання костюмів, сценічного взуття, одягу сцени, мультимедійних проекторів, екранів, стаціонарної освітлювальної техніки.

 Розвиток підприємницького середовища

Напружена соціально-політична ситуація, і як її наслідки, торговельні, транспортні, фінансово-банківські і інші обмеження, пов’язані із проведенням та території області антитерористичної операції, суттєво стримували і негативно впливають на розвиток малого і середнього підприємництва у Волноваському районі.

Реалізація державної політики в сфері малого і середнього бізнесу у районі в звітному періоді була спрямована на зменшення втручання в діяльність суб’єктів господарювання, надання інформаційної та фінансової підтримки особам, що бажають розпочати власну справу.

В районі кожні два роки розробляється і реалізується Програма розвитку малого і середнього підприємництва.

В районі сформований значний сектор малого підприємництва.

Станом на 01.01.2018 кількість малих підприємств складатиме близько          510 одиниць, що на 198 одиниць більше ніж в 2013 році. Число підприємців-фізичних осіб становитиме  2412 осіб, що на 8,0% менше ніж у  2013 році.

Структура сфери діяльності малого бізнесу значних змін не зазнає. Як і раніше, діяльність малого бізнесу району головним чином орієнтована на посередницько-торговельну сферу і діяльність у сфері послуг –  близько 30,0%.

Питома вага надходжень в дохідній частині районного бюджету від суб’єктів підприємництва  складає 10,8% проти 5,2% у 2013 році.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.12.2013 № 572 було створено Центр надання адміністративних послуг при Волноваській райдержадміністрації, який почав діяти у 2014 році.

На даний час визначено 48 адміністра-тивних послуг, які надаються  через Центр проти 23, яки надавалися у 2014 році.

Якщо у 2014 році через центр надавалося 647 адміністративних послуг, то   за 2017 рік ця цифра складе  5018.              

У 2017 році район прийняв участь у співфінансуванні проектів щодо   надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприєм-ництва на конкурсній безповоротній основі в рамках конкурсу «Український доне-цький куркуль», який запроваджено Донецькою ОДА. Так, рішенням районної ради від  28.04.2017 року № 7/15-337 виділені кошти з районного бюджету на реалізацію таких проектів.

І етап конкурсного відбору відбувся 15 червня 2017 року, в результаті якого визначено 2 переможця від Волноваського району –  ФГ «Снова» та   ФГ «Оліно», загальна сума фінансової підтримки з районного і обласного бюджетів склала 960,0 тис.грн.

ІІІ етап конкурсного відбору відбувся 17 серпня 2017 року, в результаті якого визначено 2 переможця від Волноваського району –  ФОП Сологуб Л.В. та  ФОП Корнієнко Н.В., загальна сума фінансової підтримки склала 641,838 тис.грн.

ІV етап конкурсного відбору відбувся 19 вересня 2017 року, в результаті якого визначено 2 переможця від Волноваського району –  ФОП Чепак О.В.  та ФОП Головко В.В., загальна сума фінансової підтримки складе 996,254 тис.грн.

З метою створення бази інвестиційних пропозицій реального сектору економіки, пустуючих приміщень, вільних земельних ділянок, які можуть бути використані підприємцями, в рамках реалізації проекту «Розумна адміністрація» було створено інвестиційний портал Волноваського району. Протягом звітного періоду проводилося наповнення сайту, було направлено запити на місцеві ради району щодо вільних земельних ділянок та наявності проектів у реальному секторі економіки. В результаті проведеної роботи сьогодні на інвестиційному порталі зареєстровані  34 вільні земельні ділянки, 53 вільних об’єкти нерухомості та 1 інвестиційний проект «Організація виробництва по розливу артезіанської води» с. Вільне.

21 травня 2017 року в м.Волноваха було проведено Всеукраїнський жіночий форум «Роль жінки в зоні АТО», метою якого була консолідація жінок політики, бізнесу, соціальної, медичної, освітньої, культурної, сфери життя задля встановлення миру в Україні, розвитку і підтримки дітей та активних жінок із зони АТО. Спікерами та модераторами форуму виступили дипломати, представники уряду, народні депутати, депутати міських  і районних рад. Була розглянута низка важливих питань: сприяння ґендерній рівності, розширення прав і можливостей жінок у зоні АТО, роль жінки у встановленні миру та запобіганні конфліктам. Також були презентовані кращі практики реалізації в Україні актуальних проектів у галузях: освіта, культура, соціальна сфера, спорт, бізнес, медицина, туризм, сільське господарство тощо.

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання

побутових послуг населенню.

Захист прав споживачів

  У 2018 році передбачається продовження реалізації комплексу заходів, спрямованих на зростання обсягу товарообороту, проведення ярмаркових заходів, на повну ліквідацію в районі стихійної торгівлі, недопущення виготовлення, придбання, зберігання або реалізацію фальсифікованих алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнової продукції, в цілях запобігання отруєнням населення району, впорядкування дрібно-роздрібної торгівлі, вдосконалення послуг підприємств побутового обслуговування, а саме підприємств транспорту, перукарень, ремонту взуття, індивідуального пошиву швейних і хутряних виробів, ремонту побутової техніки, ремонту та виготовленню ювелірних виробів, ремонту годинників, послуг фото і ритуальних.

Населення району на 01.10.2017 року обслуговували 517 підприємств торгівлі і 109 підприємств громадського харчування.

Зменшення роздрібного товарообігу за останні 5 років відбулося за рахунок міграції населення через проведення антитерористичної операції та нестабільної політичної ситуації в області. 

В районі вста-новлено і діє близько 52 POS-терміналів на підприємствах тор-гівлі від  банків, які діють у районі.

Цінова ситуіація в торговельній ме-режі і на ринках району знаходиться під постіним контролем керівництва райдержадміністрації також управлінням економіки проводиться моніторинг цін на соціально значущі продовольчі та промислові товари.

Із 49 денних загальноосвітніх шкіл району – 48 мають обладнані їдальні, учні 1 школи харчуються в їдальні сільгосппідприємства.

Суб’єктами підприємництва сфери торгівлі та ресторанного господарства проведена певна робота щодо забезпечення гарячими обідами малозабнзпечених самотніх та престарілих громадян району.

У Волноваському районі харчову продукцію виробляють 13 підприємств, найпотужнішими з них є 9 підприємств – ПрАТ «ЕКОПРОД», ТОВ «Афродіта», ТОВ «Маріупольська п/ф», ТОВ «Росія», ПрАТ «Діанівська п/ф», СФГ «Юг», Ковбасний цех ПП «Бухтіяров» та ТОВ «Волноваські ковбаси». На сьогодняшній день харчові підприємства, як і підприємства інших галузей, мають багато проблем, повязаних з регулярним подорожанням енергоносіїв та сировини, великою конкуренцією та відсутністю ринку збуту, низьким попитом на продукцію.

Для підвищення культури обслуговування споживачів впроваджується сучасне устаткування як діючими підприємствами, так і при відкритті нових об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до обєктів громадянського призначення облаштовано пандуси для надання можливості відвідування магазинів інвалідами в колясках на східцях у         10 торгових обєктів, витрати склали 29,0тис.грн.

Із 49 денних загальноосвітніх шкіл району – 48 мають обладнані їдальні, учні 1 школи харчуються в їдальні сільгосппідприємства. Станом на 01.10.2017 року безкоштовним гарячим харчуванням забезпечено 2865 учнів 1-4 класів, 42 дитини дошкільних відділень навчально-виховних комплексів, 143 учні 1-11 класів пільгової категорії та 16 дітей з малозабезпечених сімей на кошти районного бюджету. 

Суттєву роль відіграє торгівля споживчими товарами на ринках. Станом на 01.10.2017 року в районі діє 5 ринків на 566 торгових місць.

На ринках району продовжується робота з розвитку матеріально-технічної бази та длагоустрою ринків, а також будівництва обєктів торгівлі та побутового обслуговування на території ринків.

Суб’єктами підприємницької діяльності укладаються між адміністрацією ринку договору оренди та тимчасове користування торговим місцем або контейнером для здійснення підприємницької діяльності.

Виконуючи заходи щодо насичення споживчого ринку продукцією районного виробництва та підтримки вітчизняних товаровиробників в районі діє фірмова мережа з продажу ковбасних виробів (4 магазини), продажу хліба і хлібобулочних виробів (15 магазинів).

В районі ведеться робота з наповнення споживчого ринку товарами вітчизняного виробництва, насамперед місцевих товаровиробників. Щотижнево та в передсвяткові дня проводяться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки із залученням безпосередньо сільськогсподарських підприємств, фермерських господарств, підприємств переробної промисловості та інших субєктів господарської діяльності, участь у яких безкоштовна, що дозволяє реалізувати процукцію за цінами нижче, ніж у звичайні дні на ринках та у роздрібній мережі.

Заходи щодо проведення ярмарків знаходять відображення у засобах масової інформації, через які надається інформація про проведення ярмарок.

З метою створення сприятливих умов для забезпечення мешканців населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження  товарами першої необхідності,                        керівництвом райдержадміністрації проводилися відповідні заходи по відновленню роботи торговельного майданчика (гуманітарно-логістичного центру), розташованого між КПВВ «Новотроїцьке» та                                       КрП «Березове-2».      З липня 2017 року логістичний центр почав свою дію, де субєкти господарювання мають змогу реалізовувати свої товари.

Волноваською об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС України у Донецькій області з використання інтернет-ресурсу розміщуються матріали по роз’ясненню норм податкового законодавства на 5 інтернет-виданнях, у тому числі у районній газеті «Наше слово» та  виступи на Маріупольському телебаченні. В рамках проведення інформаційно-розяснювальної роботи з питань легалізації заробітної плати та спрощення умов для ведення бізнесу, проводяться сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія», семінари, засідання «круглого столу», розміщення матеріалів у ЗМІ та на сайті ГУ ДФС у Донецькій області, розповсюджуються пам’ятки. 

  У сфері побутових послуг в районі здійснюють діяльність 103 суб’єкти господарювання, діяльність яких охоплює:

-  догляд за тілом;

-  перукарські послуги;

-  з виготовлення та ремонту взуття;

-  з виготовлення та ремонту швейних виробів;

-  з виготовлення та ремонту меблів;

-  з ремонту та виготовлення металовиробів;

-  технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

-  з ремонту радіотелевізійної та електропобутової техніки;

-  з ремонту ювелірних виробів;

-  з перевезення вантажів;

-  з виконання фоторобіт;

-  ритуальні послуги;

-  з ремонту годинників;

-  пов’язані зі стільниковим зв’язком;

-  з виготовлення металоконструкцій.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами побуту за останні роки теж має   тенденцію   до   зростання і   на кінець  2017 року він складе 100,4 млн.грн.

На підприємствах, які здійснюють діяльність в сфері торгівлі і надання послуг заборгованості по виплаті заробітної плати не існує.

Ринок праці. Зайнятість населення

Чисельність безробітних, яка звернулась за послугами до Волноваського районного центру    зайнятості   протягом 2013-2017 років,  має хвилеподібну динаміку. З 2014 року почалось збільшення кількості звернень, у порівнянні з 2013 року та досягло свого піку в 2015 році - 2356 осіб, що було зумовлено проведенням АТО, потім почався процес зменшення,  очікується, що кількість звернень за 2017 рік буде приблизно на рівні 2013 року  –  1562 особи.  Фіксований ринок  праці (мали статус безробітного протягом звітного періоду) має  практично таку ж тенденції як і звернення - мінімальний у 2013 році  -  2385 безробітних, максимальній у 2016 році – 3629 осіб, очікування на 2017 рік - 2500 осіб.

Кількість роботодавців, які поінформували районний центр зайнятості про наявність вакансій, поступово  збільшується. Так в 2013 році це були 259 роботодавців,  очікувана кількість на 2017 рік – 265.

Кількість зареєстрованих у Волноваському районному центрі зайнятості вільних робочих місць протягом 2013-2017 років має  тенденцію поступового зростання кількості вакансій. Так, в 2013 році вакансій -  1308, очікуване за 2017 рік 1660 - вакансій.

 Станом на 01.09.2017 кількість вільних робочих місць, зареєстрованих в центрі зайнятості, становить 96 одиниць. Навантаження на 1 вільне місце складає  6 осіб.

Працевлаштування незайнятого населення  за допомогою районного центру зайнятості на вільні та новостворені робочі  місця за 2013 - 2017 роки має тенденцію до збільшення - від 938 осіб в 2013 році до очікуваного у 2017 році - 1650 осіб. 

Для розширення можливостей щодо забезпечення тимчасової зайнятості громадян, виконавчими органами місцевої влади, за участю районного центру зайнятості, проводиться організація та проведення громадських та тимчасових робіт.        

Кількість безробітних, які прийняли участь в таких роботах, як і їх частка, за 2013 - 2017 роки має певну тенденцію до зростання. Так, якщо  в 2013 році в таких роботах приймало участь 187 безробітних, то вже в 2016 - 2017 роках - 1254 та 1000 осіб відповідно.

За 2013 - 2017 роки кількість безробітних, які проходили навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації має тенденцію до зростання. Найбільше   зниження показника, як абсолютного так  і відносного відбулося в 2015 році (зумовлено проведенням АТО), очікувана кількість в 2017 році - 550 осіб.

  Протягом 2015-2017 років року чисельність безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) була найбільша в 2015 році - 399 осіб,  найменша очікується  у 2017 році –  165 осіб. 

Станом на 01.09.2017 на обліку перебуває 54 безробітних, з числа ВПО.

 Кількість та частка безробітних, які охоплені активними заходами сприяння зайнятості населення, за 2013 - 2017 роки збільшилась від 53,6% у 2013 році (найнижчий показник – 2015 рік - 34%, зумовлено проведенням АТО) до очікуваного в 2017 році - 100%

Заходи, пов’язані з наслідками АТО

Четвертий рік, як населення Волноваського району і всієї Донецької області живе в умовах проведення антитерористичної операції.

В наслідок бойових дій, які проходили на території населених пунктів району, було пошкоджено заклади освіти, культури, об’єкти торгівлі, а найголовніше – приватні житлові будинки.

Протягом цих років в роботі райдержадміністрації були визначені такі пріоритети:

- сприяння дислокації конфлікту на території району;

-  відновлення та забезпечення роботи об’єктів соціально – культурної сфери та житлового господарства;

- підтримка громадян вимушено пе5реміщених з території проведення АТО.

Якщо, станом на 01.01.2016 року в районі залишалися пошкодженими 10 об’єктів соціальної сфери, близько 660 об’єктів житла і доріг на загальну суму 1241,4 млн.грн., то станом на 01.10.2017 року, в районі пошкоджено об’єктів на суму 1315,3 млн.грн., з них житлових будинків 873 - на суму –117787,5 тис.грн.

Протягом 3-х років в районі змінилася кількість внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.10.2017 року на обліку перебуває 53562 особи, які переміщені з тимчасово окупованої території. Із них звернулося за призначенням або подовженням соціальних виплат 3333 (у т.ч. на даний момент 77- вже виїхало з території Волноваського району;), 2979 особам виплата державної допомоги призначена (подовжена), 248 знаходяться на доопрацюванні (на перевірці у соцінспекторів), 29 особам із зони АТО не призначена (подовжена) державна допомога, у зв’язку з тим, що не надійшли електронні справи.

За призначенням щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 звернулося 12 315 сімей. Призначено адресну грошову допомогу 11269 сім’ям на суму 28094,4 тис.грн.

На виконання Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо     переміщеним особам, затвердженого   постановою   КМУ     від 08.06.2016 № 365, розпорядженням голови Волноваської райдержадміністрації від 29.06.2016 № 228  була створена комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Станом на 01.10.2017 на перевірку фактичного місця проживання було надано списків на 33017 внутрішньо переміщених осіб, фактично перевірено 32837 громадян.

Так як на 01.01.2017 року внутрішньо переміщених осіб було зареєстровано 45276 осіб, то маємо тенденцію на збільшення контингенту вищезазначених осіб. Дана ситуація виникає у зв’язку з тим, що Волноваський район територіально наближений до непідконтрольної території. Збільшення контингенту пов’язане ще з тим, що частина переселенців, які були раніше зареєстровані в інших областях  переїжджають до нашого району, а також за рахунок осіб які досягли пенсійного віку.

Рішенням  Волноваської районної ради від 24.02.2015 №7/4-75 «Про затвердження Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017роки»  була розроблена та затверджена районна комплексна програма, яка включає  організацію роботи телефонної «гарячої лінії» для надання консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, додаткові заходи щодо підвищення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учасників АТО стосовно реалізації їх прав та соціальних гарантій із залученням засобів масової інформації, волонтерських організацій, організація надання пільг та компенсаційних виплат, передбачених законодавством учасникам АТО. На реалізацію програми було передбачено в 2017 році 50 тис.грн., вже використано 24,0 тис.грн.

На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 24 учасники АТО. Станом на 01.10.2017 року  фактично оздоровлено 3 особи.

Для  проходження професійної  адаптації до управління соціального захисту населення райдержадміністрації у 2017 році звернулось 20 осіб учасників АТО, з  яких 9 осіб пройшли навчання в АШ ОСОУ смт. Ольгинка, з метою отримання прав водія, про що  між управлінням  та автошколою  укладено  договір  №50 від 28.03.2017 «Про надання послуг з навчання».

Для належного інформування громадян проводиться  інформаційно-роз’яснювальна  робота щодо надання пільг та соціальної підтримки зазначеної категорії громадян, а саме:  висвітлення   інформації через  редакцію  газети «Наше слово» та  на веб-сайті Волноваської РДА, також на стенді у кімнаті  прийому громадян управління розміщені  інформаційні матеріали щодо надання пільг учасникам АТО.

Станом на 01.09.2017 на обліку перебуває 54 безробітних з числа ВПО.

Велику допомогу по відновленню обєктів інфраструктури і житла надають різні організації, це: Міжнародний комітет Червого Хреста, Чеська організація «Людина в біді», Датська Рада у справах біжінців та Благодійний фонд «АДРА».

В рамках допомоги надавалися і надаються будівельні матеріали, запасні частини до машин, одяг, музичне обладнання, дитячі іграшки та продукти харчування.

Велика робота проведена по розмінуванню територій.

Районом подано на реалізацію за кошти Європейського інвестиційного банку два проекти по реконструкції обєктів під житло для внутрішньо переміщених осіб.

Основні проблеми, пов’язані з вимушеним переміщенням громадян, виявляються у зростанні навантаження на локальних ринках праці, існуванні проблем розміщення, працевлаштування, медичного обслуговування, психологічної реабілітації, доступу до освіти, культурної та соціальної реінтеграції тощо.

Формування спроможних територіальних громад

  Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, міст в районі спрямоване на створення спроможних територіальних громад, які в результаті добровільного об’єднання зможуть самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У 2016 році  при райдержадміністрації було створено робочу групу з впровадження реформ місцевого самоврядування на території Волноваського району, яка затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 12.03.2016 № 98. Діяльність групи спрямована на впровадження заходів, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад», розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 1029-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Донецької області».

За час впровадження  заходів з об’єднання  територіальних громад у Волноваському районі було проведено  14  засідань робочої групи (в т.ч. у 2017 році – 6), на яких обговорювались пропозиції, що були внесені райдержадміністрацією до перспективного плану створення об’єднаних територіальних громад,  хід проведення процесу децентралізації влади, проводились консультації з уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб’єктами господарювання та їх громадськими об’єднаннями, надання методичної допомоги з питань впровадження реформ.

На даний час у районі планується створити чотири об’єднані територіальні громади: Волноваська ОТГ, Мирненська ОТГ, Хлібодарівська ОТГ, Ольгінська ОТГ. Були проведені відповідні громадські обговорення, сесії в міській, селищних та сільських радах про надання згоди на об’єднання. Станом на кінець вересня  2017 року розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації затверджені відповідні висновки до проектів рішень щодо добровільного  об’єднання територіальних громад з адміністративними центрами у  м. Волноваха, смт. Ольгинка, с. Хлібодарівка Волноваського району. Процес об’єднання Мирненської ОТГ наразі триває.

Розвиток інформаційного простору.

Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації

Державна політика інформатизації є складовою соціально-економічної політики держави загалом і спрямована на раціональне використання промислового та науково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку України як незалежної демократичної держави з ринковою економікою.

Інформаційна політика може допомагати у вирішенні економічних, соціальних, військових завдань, оскільки сучасне суспільство значною мірою побудоване на своїй інформаційній складовій. Коли ефективно працює система ЗМІ, це дає змогу активно обговорювати нові проекти, сприяти прозорості влади, наближати її до населення.

Волноваський район є одним із найбільших районів Донецької області, з кількістю населення 98,7 тис. осіб та 94 населеними пунктами. Тому питання розвитку інформаційного простору вважається найважливішим в умовах сьогодення. У Волноваському районі  зареєстровано  лише один 1 друкований засіб масової інформації, районна газета «Наше слово», (періодичність  видання - 2 рази на тиждень), загальний тираж якої складає 2747  примірників.   Районна газета є комунальною власністю Волноваської районної ради. Офіційним джерелом інформації, який створено для висвітлення діяльності райдержадміністрації, районної ради, міської ради, є веб-сайт Волноваської райдержадміністрації, на якому розміщуються матеріали, підготовлені управліннями, відділами та службами райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності.

Одним із основних завдань  райдержадміністрації в сфері було і залишається  висвітлення у засобах масової інформації державної політики у сфері соціально-економічного, регіонального і галузевого розвитку, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району. З цією метою створено і постійно оновлюється офіційний сайт райдержадміністрації (в 2017 році була створена його нова версія), готуються  матеріали для проведення Єдиних  інформаційних днів до пам’ятних дат, розміщуються  постери з соціальною рекламою та привітаннями до державних та пам’ятних дат; всі структурні підрозділи та підприємства плідно взаємодіють з телевізійним каналом «ДоТБ».

В районі проводиться багато заходів, на які запрошуються трудові колективи, релігійні організації, учасники АТО, учасники бойових дій і інваліди Другої світової війни, учні.

Також, керівництвом райдержадміністрації, під час проведення заходів, відзначаються кращі працівники підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, які своєю працею зробили внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району.

Актуальні проблеми розвитку району

№ з/п

Проблемне питання

Обґрунтування актуальності проблемного питання  

Шляхи вирішення

(заходи програми)

1

Відновлення інфраструктури і житлового фонду району, пошкоджених в результаті проведення АТО

В результаті бойових дій зруйновано об’єкти соціальної сфери, житлові будинки населення на 1315281,49 тис.грн.

Виділення кредитних коштів і коштів інвесторів

2

Відновлення пошкоджених об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури

Дороги і мости в районі не відповідають діючим нормам і стандартам. Ще більше інфраструктура постраждала внаслідок проведення АТО. Ремонту потребують 8 мостів і близько 100 км доріг

Забезпечення коштами Служби автомобільних доріг, інвестиційні кошти

3

Формування спроможних територіальних громад шляхом всебічної імплементації реформи з добровільного об’єднання територіальних громад

Створені спроможні територіальні громади зможуть самостійно забезпечити належний рівень надання послуг з урахуванням фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури

Спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади на організаційну підтримку та сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад

4

Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха

Діючий полігон вичерпав термін використання, має негативний вплив на оточуюче середовище населених пунктів.

Виділення коштів з усіх рівнів бюджету та позабюджетних коштів

5

Забезпечення послугою теплопостачання мешканців смт.Донське та внутрішньопереміщених осіб (5,5 тис. населення та 320 сімей ВПО). Економія енергоресурсів

В зв’язку зі зміною балансоутримувача котельні смт. Донське в поточному році гостро стояло питання надання послуги теплопостачання мешканцям смт. Донське. В населеному пункті проживає близько 5,5 тис. населення та 320 сімей внутрішньо переміщених осіб.

В опалювальному періоді 2016-2017 року існуючу котельню, що розташована на промисловій площадці підприємства, було запущено в роботу для аварійного забезпечення теплопостачання в селищі (тільки для проходження поточного опалювального періоду), але вона морально та фізично застаріла, використовувати цю котельню в подальшому не ефективно та енерговитратно

Після обстеження теплового господарства, розгляду різних варіантів теплозабезпечення селища було визнано доцільним будівництво нової модульної котельні БМКУ-12,6 13,95 МВт на території житлового селища.

Необхідно фінансування з державного бюджету.

6

Поліпшення ступеню очистки стічних вод, забезпечення нормативів ГДС, зменшення кількості неочищених стічних вод до 170 м3/добу в               смт. Володимирівка

Очисні споруди є частиною соціальної інфраструктури та потерпають від демографічного тиску; обслуговують місцеве населення, а також внутрішньо переміщених осіб, існують для прийому господарсько-побутових стоків на очисні споруди селища та створення відповідних санітарно-гігієнічних умов проживання. Роботи по реконструкції розпочаті в 2008 році та потребують завершення.

Завершення реконструкції очисних споруд смт. Володимирівка

 

2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У 2018 РОЦІ

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (далі - Програма) визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізовуватися управліннями і відділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення проблем та досягнення стратегічних цілей розвитку району у 2018 році та наступних                     2019 і 2020 роках.  

Ціль Програми – є зростання добробуту та безпеки життя громадян, створення умов для відновлення економічного зростання шляхом розвитку виробничої та ринкової інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу та надання якісних послуг населенню.

Головними пріоритетами в діяльності райдержадміністрації у 2018 році та наступних 2019 і 2020 роках визначено:

-  продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів;

-  забезпечення умов для розвитку виробничої інфраструктури, створення нових і збереження робочих місць;

-  сприяння доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових (кредитних) ресурсів;

-  сприяння впровадження енергозберігаючих та зниження енергоспоживання в усіх галузях матеріального виробництва і соціальної сфери;

-  провадження діяльності щодо створення спроможних територіальних громад шляхом їх об’єднання;

- забезпечення належного стану закладів освіти, культури, спорту і охорони здоров’я та підвищення якості надання їх послуг;

-  реалізація заходів з соціальної адаптації учасників АТО, та підтримка внутрішньо переміщених осіб;

-збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини району, патріотичне виховання населення;

-  реалізація принципів верховенства права, забезпечення законності та правопорядку, запобігання та подолання проявів корупції;

-  забезпечення доступу населення до різнобічних та неупереджених джерел інформації.    

 

            Додаток 2  
Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області 2018 рік  
            тис.грн.  
Напрями реалізації заходів Витрати на реалізацію Кількість
всього у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету місцевих бюджетів підприємств інших джерел
обласного бюджету районного бюджету
Промисловий комплекс 300,0       300,0   2
Агропромисловий комплекс 432 845,0   210,0 330,0 431 945,0 360,0 14
Енергозабезпечення та енергоефективність 46 347,1   45 134,1   963,0 250,0 19
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 30,0     30,0     6
Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури 212 643,0 10350,1 110729,9 23441,4   68121,5 7
Дорожньо-транспортний комплекс 10 935,9     10 910,0 25,9   5
Житлове господарство та комунальна інфраструктура 4 775,4     1 775,4 3 000,0   7
Житлове будівництво 12 600,0         12 600,0 3
Розвиток підприємницького середовища 1 000,0     1 000,0     4
Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 123,0       123,0   6
Ринок праці. Зайнятість населення  0,0           7
Податково-бюджетна діяльність та доходи населення 0,0           4
Формування спроможних територіальних громад 0,0           3
Впровадження заходів територіального планування 315,0     285,0   30,0 4
Розвиток земельних відносин 894,8     466,8   428,0 6
Розвиток громадського суспільства 25,0     25,0     8
Соціальний захист населення 383 168,7 379 343,5 50,4 3 774,8     25
Пенсійне забезпечення 550,0     550,0     4
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 3 171,0   1 200,0 1 416,0 79,0 476,0 19
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 770,0   140,0 630,0     6
Освіта 14 492,1     14 492,1     14
Охорона здоров’я 21 643,5 1 950,0 9 189,6 10 433,9   70,0 42
Фізичне виховання та спорт 3 715,0     3 460,0 225,0 30,0 7
Культура і туризм 1 210,0     1 210,0     9
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 204,9 204,9         5
Охорона навколишнього природного середовища 1 883,0     1 575,0 308,0   11
Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку  2 000,0     2 000,0     3
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 667,5     667,5     10
Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 45,0     45,0     9
Організаційне забезпечення виконання завдань Програми             3
ВСЬОГО: 1 156 354,9 391 848,5 166 654,0 78 517,9 436 968,9 82 365,5 272

                                                                                                                                                                                                                                Додаток 2

Регіональна програма житлового будівництва на 2018 рік по Волноваському району

                                

Найменування замовників

та  назва об¢єктів згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-           кошторис-    ної доку-ментації,

дата і             № комплексного експертного висновку;

дата і № документа, яким  затвержена ПКД

Рік початку  і закінчення

Всього

за кош- торисом

 

 

 

 

 

тис.грн.

кв.м

 

Виконано з початку будівництва станом

на 01.01.2018 (очік.)

 

 

тис.грн.

кв.м

 

% будівельної готовності на 01.01.2018 (очік.)

Залишок

за кошто-рисом

на  01.01.2018 (очік.)

 

 

тис.грн.

кв.м

 

Програма на 2018 рік

обсяг капітальних вкладень у діючих цінах – тис. грн.

введення в експлуатацію загальної площі кв. метрів

Всього

за  раху-нок  усіх джерел фінан-сування

 

у тому  числі за  джерелами фінансування:

кошти держ-бюд-жету

кошти облас-ного бюд-жету

 

коштиміськ (рай)

бюд-жету

власні кошти підпри-

ємств

та  органі-зацій

кредити банків та інші позики

кошти вітчиз-няних інвес-торів

кошти населен-ня  на будівни-цтво власних квартир

кошти  індиві-дуальних забудов-ників

інші

джерела фінан-сування

(вказа-

ти  які)

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Житлове будівництво - всього

 

2018

35145,502  6660,5

 

 

35145,502  6660,5

35145,502  6660,5

2000,000 1093,0

 

500,000  595,0

 

 

 

 

800,000  1033,0

30435,906   3939,5

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  у  міській  місцевості  (міста та селища  міського типу)

 

2018

32545,502  4772,5

 

 

32545,502  4772,5

32545,502  4772,5

 

 

 

 

 

 

 

700,000    833,0

30435,906   3939,5

 

б) у сільській  місцевості (селища та села)

 

2018

2600,000    1888,0

 

 

2600,000    1888,0

2600,000  1888,0

2000,000 1093,0

 

500,000  595,0

 

 

 

 

100,000

200,0

 

 

із загального обсягу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Нове будівництво

   житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Завершення недобудованих  на 01.01.2018 багатоквартирних будинків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по замовниках

та об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Будівництво нових багатоквартирних житлових будинків (що розпочинаються у 2018 році)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі по замовниках та об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Індивідуальне житлове будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - за рахунок власних  коштів населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за програмою  «Власний дім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Розширення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Розширення багатоквартирних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по замовниках

та об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Розширення індивідуальних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - за рахунок власних  коштів населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          за програмою  «Власний дім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Реконструкція

 

 

35145,502  6660,5

 

 

35145,502  6660,5

35145,502  6660,5

2000,000 1093,0

 

500,000  595,0

 

 

 

 

800,000  1033,0

30435,906   3939,5

 

1) Реконструкція житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, шкіл та інших нежитлових будівель під житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

Експертний звіт «Укрдержбудекспертиза

від 01.02.2016 №00-1991-15/кд

2015-2018

21931,193    2862,5

 

 

21931,193    2862,5

21931,193    2862,5

 

 

 

 

 

 

 

 

21931,193    2862,5

 Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт. Володимирівка, вул.Проценка,10

Експертний звіт «Укрдержбудекспертиза» від 12.02.2016 № 00-1993-15/КД

2015-2018

9914,309     1077,0

 

 

9914,309     1077,0

9914,309     1077,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9914,309     1077,0

 

2) Реконструкція індивідуальних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - за рахунок власних коштів населення

 

 2018

700,000    833,0

 

 

700,000    833,0

700,000    833,0

 

 

 

 

 

 

 

700,000    833,0

 

-          за програмою «Власний дім»

 

2018

2600,000    1888,0

 

 

2600,000    1888,0

2600,000  1888,0

2000,000 1093,0

 

500,000  595,0

 

 

 

 

100,000

200,0

 

Із загального обсягу  за спеціальними програмами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна  програма забезпечення  житлом військовослужбовців та  членів їх сімей

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна Програма забезпечення  молоді  житлом

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  індивідуального житлового будівництва  на селі “Власний дім”

х

х

х

х

х

х

2600,000  1888,0

2000,000 1093,0

 

500,000  595,0

 

 

 

 

100,000

200,0

 

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення житлового фонду соціального призначення

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення Фондів житла для тимчасового проживання

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво доступного житла

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок здешевлення вартості іпотечних кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція  кварталів застарілого житла

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші програми  (вказати які)

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році 
№ з/п Номер та назва технічного завдання Плану заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2020 року*
Назва проекту Кошторисна вартість проекту,
тис.грн.
Потреба у фінансуванні на 2018 рік, тис.грн.   Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)
Всього у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела фінансування**
Державний фонд регіонального розвитку субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад  Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку
(І транш)
Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку
(ІІ транш)
Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної поілтики України Європейського Союзу  обласний бюджет районний (міський, селищний, сільський) бюджет залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    ВСЬОГО ПО РАЙОНУ 259 761,452 212 642,982 10 350,143 0,000 0,000 0,000 66 235,467 0,000 58 808,930 23 441,426 51 921,016 1 886,000  
3.2.1. Промисловий комплекс
 -  -  -                          
3.2.2. Агропромисловий комплекс
 -  -  -                          
3.2.3. Енергозабезпечення та енергоефективність 
1 1.1.2. Забезпечувати  ефективне функціонування житлово-комунального господарства  та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ І-ІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка, вул.Молодіжна, 37 1632,45 1577,730               1577,730     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 200 кВт.
2 Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської ЗОШ І-ІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40 1493,943 1439,223               1439,223     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 400 кВт.
3 Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ І-ІІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4 1600,000 1600,000               1600,000     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 500 кВт.
4 Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, провул.Шкільний, 2 1600,000 1600,000               1600,000     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 400 кВт.
5 Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, провул.Шкільний, 1 1600,000 1600,000               1600,000     Мета проекту - усунення негативних наслідків розміщення котелень в підвалах шкіл. Потужність котельні 500 кВт.
  Всього 7926,393 7816,953 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7816,953 0,000 0,000  
3.2.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міфжрегіональної співпраці
 -  -  -                          
3.2.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
 -  -  -                          
3.2.6. Дорожньо-транспортний комплекс
1 1.1.3. Запровадити сучасні системи управління міським і міжміським транспортом для підвищення доступності та ефективності надання транспортних послуг. Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт Капітальний ремонт автодоріг м. Волноваха Донецької області 11946,367 11500,159 10350,143             1150,016     Проектом передбачено провести капітальний ремонт дороги м.Волноваха по вул.Центральна, а саме: заміна 37,5 тис.м.кв. асфальтобетонного покриття, 7,1 тис.м бортового каменю та 45 м перильних огороджень,  46 м «лежачих поліцейських», реконструкція 4-х дощоприймальних колодязів, відновлення 160 м.кв пішохідних доріжок та нанесення дорожньої розмітки.
    Всього 11946,367 11500,159 10350,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1150,016 0,000 0,000  
3.2.7. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура
 Водопостачання та водовідведення                          
1  1.1.2.Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я Реконструкція магістрального водогону Велико-Анадольська фільтрувальна станція -ДХМЗ, 1 етап 24021,101 24021,016                 24021,016   Зменшення витрат води при транспортуванні до споживача та витрат на ремонтні роботи, забезпечення безперебійного водопостачання  на даній дільниці. Передбачена заміна діючого магістрального водоводу із сталевих труб Ø 700 мм, протяжністю 5215,0 м. Водовід монтується з  поліетиленових  труб типу ПЕ Ø 560х21, 4 мм. Укладання труб передбачається на піщану основу завтовшки 100 мм з обсипанням згори піском завтовшки 300 мм. В колодязях встановлюється арматура для підключения до існуючих мереж, пожежні гідранти. У найнижчих точках траси в колодязях передбачені випуски води в мокрі колодязі, в найвищих точках траси в колодязях встановлюються вантузи. Колодязі виконуються зі збірних залізобетонних елементів по ТП 901-09-11.84. 
    Всього 24021,101 24021,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24021,016 0,000  
3.2.8. Житлове будівництво
1 Надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а 21931,193 21931,193         21931,193           Створення комфортних умов проживання для 123 внутрішньопереміщених осіб
2 Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10 9914,309 9914,309         9914,309           Створення комфортних умов проживання для 60 внутрішньопереміщених осіб 
    Всього 31845,502 31845,502 0,000 0,000 0,000 0,000 31845,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
3.2.9. Розвиок підприємницького середовища
1 1.2.1 Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста) Розробка ПКД для проекту "Будівництво ЦНАПу, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваської ОТГ" 200,000 200,000               200,000     Результатом реалізації проекту буде розробка ПКД. Основний проект передбачає, що  67 послуг будуть  надаватися через ЦНАП, - пропускна здатність ЦНАП за 1 роб. день буде складати до 200 осіб. Кількість населених пуктів, що будуть входити до складу ОТГ - 23. Чисельність населення ОТГ - 38060 осіб. Площа ОТГ - 503,3 кв. км.
2 Розробка ПКД для проекту "Будівництво ЦНАПу, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Ольгінської ОТГ" 200,000 200,000               200,000     Результатом реалізації проекту буде розробка ПКД. Основний проект передбачає, що  45 послуг будуть надаватися через ЦНАП, - пропускна здатність ЦНАП за 1 роб. день буде складати до 150 осіб. Кількість населених пуктів, що будуть входити до складу ОТГ - 11. Чисельність населення ОТГ - 14286 осіб. Площа ОТГ - 342,2 кв. км.
3 Розробка ПКД для проекту "Будівництво ЦНАПу, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Хлібодарівської ОТГ" 200,000 200,000               200,000     Результатом реалізації проекту буде розробка ПКД. Основний проект передбачає, що 30 послуг будуть  надаватися через ЦНАП, - пропускна здатність ЦНАП за 1 роб. день буде складати 25 осіб. Кількість населених пуктів, що будуть входити до складу ОТГ - 25. Чисельність населення ОТГ - 12404 осіб. Площа ОТГ - 451,8 кв. км.
4 Розробка ПКД для проекту "Будівництво ЦНАПу, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Мирненської ОТГ" 200,000 200,000               200,000     Результатом реалізації проекту буде розробка ПКД. Основний проект передбачає, що 40 послуг будуть надаватися через ЦНАП, - пропускна здатність ЦНАП за 1 роб. день буде складати до 50 осіб. Кількість населених пуктів, що будуть входити до складу ОТГ - 15. Чисельність населення ОТГ - 12823 осіб. Площа ОТГ - 456,2 кв. км.
    Всього 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000 0,000 0,000  
3.2.10. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
 -  -  -                          
3.2.11. Ринок праці. Зайнятість населення
 -  -  -                          
3.2.12. Податково-бюджетна діяльність та доходи населення
 -  -  -                          
3.2.13. Формування спроможних територіальних громад
 -  -  -                          
3.2.14. Впровадження заходів теріторіального планування
 -  -  -                          
3.2.15. Розвиторк земельних відноснин
 -  -  -                          
3.2.16. Розвиторк громадянського суспільства
 -  -  -                          
3.2.17. Соціальний захист населення
 -  -  -                          
3.2.18. Пенсійне забезпечення
 -  -  -                          
3.2.19. Підтримка сім'ї, дітей та молоді
 -  -  -                          
3.2.20. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 -  -  -                          
3.2.21. Освіта
1   Валер'янівська, Краснівська, Бугаська,  Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька  № 4, Рівнопільська, Волноваська  № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району-  кап. ремонт (термомодернізація)шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій 18369,111 17686,330         17686,330           Проект передбачає заміну віконних конструкцій в 10 школах району. Загальна кількість віконних конструкцій 5975,03 м.кв., в т.ч.:
Валер'янівська ЗОШ -433,44 м.кв;
Краснівська ЗОШ - 378 м.кв.;
Бугаська ЗОШ - 399 м.кв.;
Гранітнинська ЗОШ - 248 м.кв.;
Староігнатівська ЗОШ - 220 м.кв.;
Донська ЗОШ - 1274,87 м.кв.;
Новотроїцька ЗОШ - 407,9 м.кв.;
Равнопільська ЗОШ - 906 м.кв.;
Волноваська ЗОШ №7 - 1000,82 м.кв;
Миколаївська ЗОШ - 532 м.кв.
2   Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1, м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація) 4477,558 4477,558         4477,558           В результаті реалізації проекту буде виконано: заміну зовнішніх дверних блоків на металеві протипожежні, заміну дерев’яних віконних блоків на метало пластикові, ремонт цегляної кладки зовнішніх стін, утеплення фасаду і цоколя будівлі, часткової заміні покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів над туалетними кімнатами навчального закладу.
3 Термомодернізація  та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III  ступенів № 3 за адресою: Донецька область м. Волноваха, вул.Урицького,8 6774,241 6774,241         6774,241           В результаті реалізації проекту буде виконано: заміну зовнішніх дверних блоків на металеві протипожежні, заміну дерев’яних віконних блоків на метало пластикові, ремонт цегляної кладки зовнішніх стін, утеплення фасаду і цоколя будівлі.Термомодернізація будівлі та підвищення її енергоефективності, призведе до зменшення тепловтрат та витрат бюджету на утримання школи
4 Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків Волноваської ЗОШ № 6 розташованої за адресою: М.Волноваха вул Ломоносова,13 1500,00 1500,000               1500,00     За результатами реалізації проекту будуть встановлені енергозберігаючі віконні блоки
  Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ I-IIIст. № 7, розташованою за адресою: Донеуька обл., м.Волноваха, вул. Менделеєва, 7 6853,478 6853,478               6853,478     Другий корпус школи знаходиться в аварійному стані. Проектом передбачено укріплення фундаменту і стін
5 Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків Рибинської  ЗОШ розташованої за адресою: Волноваський район с.Рибинське  вул Молодіжна,18 1500,00 1500,000               1500,00     За результатами реалізації проекту будуть встановлені енергозберігаючі віконні блоки
6 Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області 12048,727 10843,900                 10843,900   Проектом передбачено заміна вікон - 89 од.,  дверей - 41 од., капітальний ремонт підлоги,   окраска стін, утеплення, та інші роботи
    Всього 51523,115 49635,507 0,000 0,000 0,000 0,000 28938,129 0,000 0,000 9853,478 10843,900 0,000  
3.2.22. Охорона здоров'я
1 1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, Матросова,
б. №5
1762,747 1762,747         1762,747           В результаті реалізації проекту буде проведена заміна 2226 м.кв. труб системи опалення, 278,5 та 32,5 м.кв.  відповідно водопровідних та каналізаційних труб. Проведена заміна дверей- 68,8 м.кв. Встановлено 86 світильників.
2 Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова, б. №5 1575,935 1575,935         1575,935           В результаті реалізації проекту буде проведена заміна 770 м.кв. труб системи опалення, 377 та 32,5 м2 відповідно водопровідних та каналізаційних труб. Проведена заміна покрівлі 623,5 м.кв., вікон – 88,48 м.кв., дверей- 24 м.кв. Встановлено 25 світильників.
3 Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район, м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. №5
2113,154 2113,154         2113,154           В результаті реалізації проекту буде проведена заміна 1290 м.кв. труб системи опалення, 154,5 та 32,5 м.кв. відповідно водопровідних та каналізаційних труб. Проведена заміна покрівлі 679,4 м.кв., вікон – 87,31 м.кв., дверей- 66 м.кв. Встановлено 75 світильників.
4 Поточний ремонт покрівлі гаражів та складу 200,000 200,000               200,000     буде проведена заміна покрівлі 80 м.кв.
5 Поточний  ремонт вимощення дитячого відділення 120,000 120,000               120,000     В результаті проведених робіт буде відновлено 160 м.кв. вимощення
6 Поточний ремонт ЦСВ 203,400 203,400               203,400     Буде проведено поточний ремонт в приміщенні площею 190м.кв.
7 Капітальний ремонт лікарської  амбулаторії смт. Донське 1 094,532 1094,532               1094,532     Планується відремонтувати 1099,5 м.кв.
8 Капітальний ремонт лікарської  амбулаторії с. Микільське 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати48,2 м.кв.
9 Поточний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с.Новоолексіївка 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 231,0 м.кв.
10 Капітальнийй ремонт ФП с.Графське 400,00 400,000               400,000     Планується відремонтувати 37,1 м.кв.
11 Капітальний ремонт ФАПу с.Дмитрівка 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 69,3 м.кв.
12 3.5.1. Розвивати інфрастуктуру системи охорони здоров'я Придбання та встановлення модульного приміщення для розташування ФАПу с.Кирилівка 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 41,8 м.кв.
13 Придбання та встановлення модульного приміщення для розташування ФАПу с.Полкове 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 168,6 м.кв.
14 Придбання та встановлення модульного приміщення для розташування ФАПу с.Сопіно 600,00 600,000               600,000     Планується відремонтувати 120 м.кв.
    Всього 11069,768 11069,768 0,000 0,000 0,000 0,000 5451,836 0,000 0,000 5617,932 0,000 0,000  
3.2.23. Фізичне виховання та спорт
1 Забезпечити розвиток фізичної култури і спорту, популяризацію здорового способу життя Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха 18951,179 17056,100                 17056,1   Проект передбачає: 1 черга – будівництво футбольного поля, бігових доріжок, трибун на 500 місць, улаштування інженерних комунікацій обслуговуючих дану споруду. 2 черга – реконструкція існуючих гаражних боксів під роздягальні та душеві для команд.
Також передбачено улаштування футбольного поля розміром 90х60м з трьома біговими доріжками навколо для проведення футбольних ігор та легкоатлетичних змагань та тренувань.
 Будівництво стадіону сприяєтиме фізичному розвитку молоді та здорового образу життя.
2 Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням  в с.Хлібодарівка 60,0 60,0               60,0     встановлення 9 одиниць тренажерів
3 Будівництво  майданчика зі штучним  покриттям  в смт.Новотроїцьке 1500,0 1500,0               1500,0     Введення  майданчика розмірами 42х22 м
4 Будівництво  майданчика зі штучним  покриттям  в смт.Ольгинка 1500,0 1500,0               1500,0     Введення  майданчика розмірами 42х22 м
5 Придбання та встановлення майданчика з антивандальним тренажерним обладнанням  в с.Миколаївка 60,0 60,0               60,0     встановлення 9 одиниць тренажерів
6 Придбання та встановлення майданчика з антивандальним тренажерним обладнанням  в м.Волноваха 60,0 60,0               60,0     встановлення 9 одиниць тренажерів
7 Капітальний ремонт спортивного комплексу "Авангард" в смт.Володими-рівка 300,0 300,0               300,0     Проведення внутрішніх робіт спортивних  залів (підлога, стіни, нанелення розмітки)
8 Капітальний ремонт спортивного залу будинку культури  смт.Ольгінка 500,0 500,0               500,0     Заміна вікон, дверей, ремонт підлог, стін
    Всього 22931,179 21036,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3980,000 17056,100 0,000  
3.2.24. Культура  і туризм
1 3.5.5 Спияння збереженню та розвитку історико-культурної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля 1490,000 1490,000               1490,000     Проект передбачає проведення капітального ремонту громадського та службового санвузлів, заміну дверей та панелів у глядацькій залі, капітальний ремонт 6 присіщень.
2 Капітальний ремонт будівлі Волноваської районної централізованної бібліотеки 500,000 500,000               500,000     Проект передбачає проведення капітального ремонту підвалу будівлі, встановлення вентиляційної системи підвалу, будівля навесу та облаштування літньої інтернет-площадки.
    Всього 1990,000 1990,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1990,000 0,000 0,000  
3.2.25. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
 -  -  -                          
3.2.26. Охорона навколишнього природного середовища
1 4.2.5. Усувати екологічні загрози, у тому числі які виникли внаслідок проведення АТО Реконструкція  системи аспірації ДЗФ ПРАТ "НТРУ"ї (пункт 18 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) 278,000 278,000                   278,000 поліпшення якості  вловлювання шкідливих речовин,досягнення значення викиду пилу на рівні  87 мг/м.куб (ГДВ - 150 мг/м.куб)

(кошти підприємства)
2 "Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха, Донецької області"  (пункт 70 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.) 71513,672 28860,538             28860,538       покращення екологічного стану населених пунктів. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га.
3 Будівництво сміттєсортувальної станції  (пункт 69 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.) 12000,000 12000,000             12000,000       покращення екологічного стану населених пунктів, будівництво сміттєсортувальної станції.
4  Реконструкція окисного блоку №2 каналізаційних очисних споруд м. Волноваха 1691,516 1691,516             1691,516       Мета проекту -поліпшення ступеню очистки стічних вод забезпечення нормативів ГДС, зменшення кількості неочищених стічних вод  до 250м3/добу.  В результаті проведення робіт по ремонту окисного блоку, модернізації аератору  очікується покращення екологічного стану населеного пункту, забезпечення зменшення викидів шкідливих речовин 
5 Очисні  споруди с. Володимирівка  661,132 424,776             424,776       Мета проекту -поліпшення ступеню очистки стічних вод забезпечення нормативів ГДС, зменшення кількості неочищених стічних вод  до 170 м3/добу .Ремонт, модернізація очисних споруд, що є частиною соціальної інфраструктури та потерпає від демографічного тиску ВПО, прибуваючих на місце, та  обслуговує місцеве населення, а також внутрішньопереміщених осіб, для  прийому господарсько-побутових стоків на очисні споруди селища, та  створення відповідних санітарно-гігієнічних  умов проживання. В результаті проведення реконструкціъ ІІ відстійника очікується покращення екологічного стану населеного пункту, забезпечення зменшення викидів шкідливих речовин
6 Реконструкція водовідвідної кар`єрної установки Східної ділянки Вапнякового карєру (пункт 40 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.)"  1608,000 1608,000                   1608,000 захист Новотроїцького родовища флюсових вапняків від затоплення(кошти підприємства)
7 Будівництво берегозакріплюваних, протиобвальльних споруд на березі Азовського моря (пункт 25 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) 50,000 50,000               50,000     укріплення  берегової лінії Азовського моря в районі с.Сопіне
8 "Реконструкція скверу по вул.Центральна, 94 А в м.Волноваха, Донецької області".  (пункт 47 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996р.) 14132,100 14132,100             14132,100       Озеленення шляхом насадження молодих дерев та квітників.  Площа проектування 1,41 га
9 Проект рекультивації полігону ТПВ м.Волноваха (пункт 27-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) 900,000 900,000             900,000       покращення екологічного стану на полігоні ТПВ м.Волноваха.площа 6,7549 га
10 Розробка проекту будівництва сміттєсортувальної станції (пункт 78 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) 800,000 800,000             800,000       покращення екологічного стану населених пунктів
    Всього 103634,420 60744,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58808,930 50,000 0,000 1886,000  
3.2.27. захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
 -  -  -                          
3.2.28.  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
 -  -  -                          
3.2.29.  Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 
 -  -  -                          
3.2.30.  Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

 

3.3. Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається в 2018 році
№ п/п Назва програми, замовник Термін виконаня Коли та ким документом  затверджена 2018 рік, прогноз Примітка
Загальний обсяг фінансування у тому числі
державний бюджет місцевий бюджет інші джерела
Регіональні програми в галузі освіти
1 Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району 2018   388,0   388,0    
Відділ освіти Волноваської РДА        
2 Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік  2018   8000,00   8000,00    
Відділ освіти Волноваської РДА        
3 Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2018  рік  2018   106,6   106,6    
Відділ освіти Волноваської РДА        
4 Районна цільова програма «Шкільний автобус»                   2016-2020 Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-30, 10.01.2017 № 7/12-277 2031,9   2031,9    
Відділ освіти Волноваської РДА        
5 Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2018рік  2018   6066,2   6066,2    
Відділ освіти Волноваської РДА          
6 Района програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2022 роки 2018   200,0   200,0    
Відділ освіти Волноваської РДА          
7 Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2018 рік 2018   359,7   359,7    
Відділ освіти Волноваської РДА          
  ВСЬОГО х х 17152,40 0,00 17152,40 0,00  
       
Регіональні програми в галузі культури
1 Района программа підтримки обдарованих дітей Волноваської і Володимирівської шкіл мистецтв на 2018 рік 2018   25,2   25,2    
Відділ культури Волноваської РДА        
2 Района программа розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018рік 2018   3200,0   3200,0    
Відділ культури Волноваської РДА        
3 Районна программа розвитку та удосконалення народних(зразкових) аматорських колективів Волноваського  районного центру культури і дозвілля на 2018рік 2018   400,0   400,0    
Відділ культури Волноваської РДА        
4 Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів на 2016-2019 роки 2018   240,0   240,0    
Відділ культури Волноваської РДА        
  ВСЬОГО х х 3865,2   3865,2    
       
Регіональні програми в галузі фізичного виховання 
1 Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту  Волноваського району на 2017-2021 роки 2017          2021 Рішення районної ради
10.01.2017 №7/12-288
із змінами
від 22.02.2017
№ 7/13-316 28.04.2017
№7/15-346
695,0   695,0    
Відділ у справах сім ї, молоді та спорту Волноваської РДА        
  ВСЬОГО х х 695,0 0,0 695,0 0,0  
       
Регіональні програми в галузі захисту дітей, підтримки сім ї та молоді
1 Района  программа "Молодь.Сім'я.Діти.Оздоровлення на 2017-2021 роки" 2017    2021 рішення районної ради від 10.01.2017  
№ 7/12-289
із змінами, внесеними
від 09.08.2017
№ 7/17-387
943,0   943,0    
Відділ у справах сім ї, молоді та спорту Волноваської РДА        
2 Програма  щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей  2018   70,0   70,0    
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Волноваської РДА        
3 Программа забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018рік 2018   560,0 280,0 280,0    
Служба у справах дітей Волноваської РДА        
  ВСЬОГО х х 1573,0 280,0 1293,0 0,0  
       
Регіональні програми в галузі земельних відносин
1 Программа розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки 2016    2020 рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38,  із змінами, внесеними рішенням Волноваської районної ради від 24.02.2016 7/4-80, 22.02.2017 №7/13-321 931,772   516,772 415,00  
Відділ Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області        
  ВСЬОГО х х 931,772 0,0 516,772 415,0  
       
Регіональні програми в галузі охорони здоров'я
1 Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2018 рік 2018   5094,5   5094,5    
КУОЗ "Волноваський РЦПМСД"        
  ВСЬОГО х х 5094,50   5094,50    
       
Регіональні програми в галузі соціального захисту населення
1 Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 32-річниці Чорнобильської катастрофи 2018   106,7   106,7    
УСЗН Волноваської РДА        
2 Положення про призначення  та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років 2018   64,4   64,4    
УСЗН Волноваської РДА          
3 Програма відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії  2018   7,7   7,7    
УСЗН Волноваської РДА        
4 Програма фінансування компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги  2018   341,7   341,7    
УСЗН Волноваської РДА        
5 Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році 2018   2118,6   2118,6    
УСЗН Волноваської РДА        
6 Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  у 2018 році 2018   801,3   801,3    
УСЗН Волноваської РДА        
7 Програма фінансування пільг з надання послуг зв'язку у Волноваському районі на 2018 рік 2018   73,3   73,3    
УСЗН Волноваської РДА        
  ВСЬОГО х х 3513,70   3513,70    
       
  ВСЬОГО х х 32825,57 280,00 32130,57 415,00  
       

 

4. Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми

4.1. Основні прогнозні показники економічного  і соціального розвитку

 Волноваського району  на  2018-2020  роки

 

Показники

Одиниця виміру

2016 рік факт

2017  рік

2018 рік

2019 рік прогноз

 

2020 рік

прогноз

 

очікуване виконання

у % до факту 2016 року

програма

програма до очік.вик. 2017 року, %

Територія

кв.км

2526,6

2526,6

100,0

2526,6

100,0

2526,6

2526,6

Населення

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

99,6

98,8

99,2

98,0

99,2

98,0

98,0

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб

осіб

44908

53562

119,3

54297

101,4

54879

55457

Розвиток сфери  матеріального  виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

     всього

млн.грн.

1337,8

1631,1

121,9

1915,7

117,5

2002,1

2078,0

     в розрахунку на одну особу

грн.

13479,4

16713,7

124,0

19661,9

117,6

20583,7

21401,8

у тому числі по основних видах діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

- видобування неенергетичних матеріалів

млн.грн.

697,0

953,5

136,8

1167,3

122,4

1236,1

1296,1

- харчова промисловість

млн.грн.

199,5

127,7

64,0

150,2

117,6

157,0

157,8

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

млн.грн.

355,3

432,0

121,6

471,5

109,1

475,6

483,0

- металургія та оброблення металу

млн.грн.

-

-

-

-

-

-

-

- виробництво машин та устаткування

млн.грн.

7,8

18,3

в 2,4 р.б.

20,2

110,4

21,5

23,4

- виробництво електроенергії, газу та води

млн.грн.

78,2

99,6

127,7

106,5

106,9

111,9

117,7

Виробництво основних видів промислової продукції   
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію району):

 

 

 

 

 

 

 

 

- вогнетриви

тис.тонн

69,6

72,6

104,3

72,8

100,3

72,8

72,8

- щебінь

тис.м3

496,4

373,5

75,2

519,5

139,1

542,5

570,0

-  вапняк металургійний

тис.тонн

3102,2

3567,3

115,0

4003,9

112,2

4400,0

4840,0

у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини

 

 

 

 

 

 

 

 

- вапняк доломітизований

тис.тонн

3102,2

3567,3

115,0

4003,9

112,2

4400,0

4840,0

- каолін

тис.тонн

-

130,0

-

130,0

100,0

130,

130,0

- граніт

тис.тонн

-

-

-

-

-

-

-

Кількість підприємств, які сертифікували власну систему управління якістю та довкіллям на відповідність стандартам (наростаючим підсумком з початку сертифікації):

од.

2

2

100,0

2

100,0

2

2

ISO 9000

од.

-

-

-

-

-

-

-

ISO 14000

од.

-

-

-

-

-

-

-

ISO  9001-2001

од.

2

2

100,0

2

100,0

2

2

Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним

стандартам ISO, в т.ч. по підприємствам:

млн.грн.

860,9

1138,8

132,3

1359,1

119,3

1420,6

1474,8

ПАТ «Великоанадольский вогнетривкий комбінат»

млн.грн.

237,6

302,0

127,1

335,0

110,9

335,0

335,0

ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління»

млн.грн.

623,3

836,8

134,3

1024,1

122,4

1085,6

1139,8

    - питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції

%

64,4

69,2

Х

70,4

х

70,4

70,5

 

Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)

 

 

 

 

 

Валова продукція сільського господарства в цінах 2010 року

тис.грн.

566697,0

614480,0

108,4

544804,0

88,7

556503,0

570940,0

в тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

        рослинництво

тис.грн.

377652,0

439670,0

116,4

362090,0

82,4

366064,0

372320,0

        тваринництво

тис.грн.

189045,0

174810,0

92,5

182714,0

104,5

190439,0

198620,0

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)

 

 

 

 

 

 

 

Зернові

 

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

50910,9

57727,3

113,4

58050,0

100,6

58295,0

58480,0

       врожайність

ц/га

30,5

35,1

115,1

31,8

90,6

32,4

33,0

       валовий збір

тонн

155063,0

202695,0

130,7

184835,0

91,2

188844,5

192775,0

Технічні культури, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

43207,82

41433,0

95,9

31125,0

75,1

29588,0

30139,0

у тому числі соняшник

 

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

41468,25

40105

96,7

28800,0

71,8

28600,0

28650,0

       врожайність

ц/га

17,1

19,0

111,1

19,0

100,0

19,3

19,5

       валовий збір

тонн

70723,3

76199,2

107,7

54720,2

71,8

55198,0

55867,0

Картопля

 

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

49,5

43,0

86,9

44,0

102,3

44,0

44,0

       врожайність

ц/га

164,2

200,0

121,8

200,0

100,0

210,0

220,0

       валовий збір

тонн

812,9

860,0

105,8

880,0

102,3

924,0

968,0

Овочі

 

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

29,85

35,84

119,9

38,5

107,4

39,5

40,0

       врожайність

ц/га

279,5

216,2

77,4

213,8

98,9

219,2

223,1

       валовий збір

тонн

834,2

775,1

92,9

823,5

106,2

866,5

892,5

Кормові культури

 

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

8484,3

5239,2

61,8

5027

95,9

5385,0

5455,0

Всього посівів

га

102770,9

104718,8

101,9

94284,5

90,0

93351,5

94158,0

       у тому числі ярі культури

га

61696,4

59011,4

95,6

48802,5

82,7

47486,5

48178,0

Чисті пари

га

18146,4

16999,69

93,7

27434,0

в 1,6 р.б.

28367,0

27560,0

 Рілля в обробітку

га

120917,0

121718,5

100,7

121718,5

100,0

121718,5

121718,5

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирощено худоби та птиці

тонн

6132,7

5500,0

89,7

5700,0

103,6

5800,0

6000,0

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)

тонн

6007

5300,0

88,2

5300,0

100,0

5600,0

5800,0

Молоко

тонн

30679,9

30069,0

98,0

30503,0

101,4

31200,0

31760,0

Яйця

тис.шт.

102913,0

90000,0

87,5

100000,0

111,1

110000,0

120000,0

Вовна

тонн

5,5

5,56

101,1

5,6

100,7

5,65

5,7

Продуктивність худоби та птиці         

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній надій молока на одну корову, яка була в наявності на початок  року

кг

5330

5809

109,0

5893

101,4

6027

6136

Середня несучість 1 курки-несучки

шт.

278,0

285

102,5

295

103,5

300

300

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика рогата худоба                

голів

12060

11600

96,2

11850

102,2

12000

12050

     у тому числі  корови

голів

5176

5140

99,3

5170

100,6

5200

5250

Свині

голів

11009

11000

100,0

11500

104,6

12000

12500

Вівці та кози

голів

5536

5450

98,4

5500

100,9

5500

5500

Птиця

голів

492530

600000

121,8

600000

100,0

650000

650000

Виробництво найважливіших видів харчової продукції

у натуральному вимірі

 

 

 

 

 

Ковбасні вироби

тонн

55,6

97,8

в 1,8 р.б.

101,9

104,2

108,7

114,2

М’ясо курчат

тонн

3262,9

3314,0

101,6

3514,0

106,0

3714,0

3914,0

Хлібобулочні вироби

тонн

4783,1

3702,1

77,4

4074,0

110,0

4386,0

4681,0

Борошно

тонн

309,6

322,5

104,2

347,0

107,6

366,0

385,0

Олія соняшникова нерафінована

тонн

9,5

4,0

42,1

11,0

в 2,8 р.б.

6,0

7,0

Крупи

тонн

3,7

3,0

81,1

3,5

116,7

3,5

3,6

Фінансові  показники

 

 

 

 

 

 

 

 

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього

 

тис.грн.

392926,5

480000

122,2

511200

106,5

527000

542000

Доходи бюджету району, всього (без трансфертів)

тис.грн.

218926,2

283191,4

129,4

307298,7

108,5

333339,3

349610,1

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:

тис.грн.

404793,1

525319,0

129,8

577403,2

109,9

640185,2

682692,0

базова дотація                                                                                                    

тис.грн

2443,7

9746,9

в 4,0 р.б.

15914,4

163,3

15914,4

15914,4

     субвенція на виконання окремих програм соціального захисту                   

тис.грн.

216830,9

265750,6

122,6

382823,9

144,1

420068,4

447767,3

інші додаткові дотації і субвенції

тис.грн.

185518,5

249821,5

134,7

178664,9

71,5

204202,4

219010,3

Видатки бюджету району

тис.грн.

598314,4

849635,1

142,0

884701,9

104,1

973524,5

1032302,1

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього

тис.грн.

23078,7

24253,9

105,1

24300

100,2

25200

24500

     з нього:     до Державного бюджету     

тис.грн.

6491,0

6411,5

98,8

6500

101,4

7000

6700

                       до місцевого бюджету

тис.грн.

16587,7

17842,4

107,6

17800

99,8

18200

6300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі

тис.грн.

-

398964,4

-

422902,3

106,0

435588,6

448656,2

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

 

тис.грн.

289734,5

295529,2

102,0

313260,4

106,0

322658,2

332337,9

Кількість підприємств роздрібної торгівлі

одиниць

517

517

100,0

529

102,3

537

545

Кількість підприємств ресторанного господарства

одиниць

109

109

100,0

112

102,8

115

118

Кількість підприємств побутового обслуговування населення

одиниць

103

103

100,0

110

106,8

117

124

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього

тис.грн.

91011,4

95562,0

105,0

97951,1

102,5

100399,9

102909,9

   у % до попереднього року

%

-

105,0

х

102,5

х

102,5

102,5

Кількість лікарняних  ліжок (на кінець року)

ліжок

460

460

100,0

460

100,0

460

460

Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)

випадків

168098,8

159783,1

95,1

159475,1

99,8

159064,3

158140,1

Смертність населення від:

 

 

 

 

 

 

 

 

      СНІДу

випадків

10

-

-

-

-

-

-

      туберкульозу

випадків

7

-

-

-

-

-

-

Кількість дошкільних закладів (на кінець року)

одиниць

47

49

104,3

49

100,0

49

49

         в них:

 

 

 

 

 

 

 

 

           місць

одиниць

2825

2845

100,7

2900

101,9

2900

2900

           дітей

осіб

2108

2200

104,4

2183

99,2

2183

2183

Черга до дошкільного закладу

осіб

0

0

0

0

0

0

0

Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року)

одиниць

54

54

100,0

48

88,9

48

48

         в них:

 

 

 

 

 

 

 

 

           учнівських місць

уч.місць

21783

21783

100,0

21783

100,0

21783

21783

           учнів

осіб

7134

7134

100,0

7100

99,5

7100

7100

        питома вага учнів, які навчаються в другу зміну

%

 

 

х

 

х

 

 

Наявність шкільних автобусів

одиниць

17

17

100,0

17

100,0

17

17

Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені загальноосвітні навчальні заклади

осіб

11

10

90,9

11

110,0

11

11

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, що використовують в навчальному процесі комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет

%

100

100

х

100,0

х

100,0

100,0

Кількість прийомних сімей, всього

одиниць

12

13

108,3

14

107,7

15

16

в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб

21

25

119,1

26

104,0

27

28

Кількість дитячих будинків сімейного типу, всього

одиниць

3

2

66,7

2

100,0

2

2

в них влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб

19

14

73,7

14

100,0

14

14

Кількість створених:

 

 

 

 

 

 

 

 

- прийомних сімей

одиниць

1

1

100,0

1

100,0

1

1

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб

1

1

100,0

1

100,0

1

1

- дитячих будинків сімейного типу

одиниць

-

-

-

-

-

-

-

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб

-

-

-

-

-

-

-

Кількість проведених культурно-масових заходів

одиниць

4407

4000

90,8

4200

105,0

4300

4400

Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом

осіб

10000

10000

100,0

10000

100,0

10000

10000

у % до загальної чисельності населення

%

10,0

10,2

х

10,2

х

10,2

10,2

Кількість проведених масових спортивних заходів

одиниць

60

60

100

60

100

60

60

в них прийняли участь

осіб

9900

9900

100,0

10000

101,1

10100

10100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників, всього

тис.грн.

687035,9

1081285,2

в 1,6 р.б.

1169950,0

108,2

1199352,0

1235388,0

Середньооблікова чисельність штатних працівників

осіб

13856

15525

112,1

15470

99,7

15400

15400

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

4132,0

5804,0

140,5

6302,2

108,6

6490,0

6685,0

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року

тис.грн.

53,9

2811,0

-

-

-

-

-

в тому числі на економічно активних підприємствах

тис.грн.

53,9

2811,0

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вакансій на кінець звітного періоду

одиниць

26

31

119,2

39

125,8

45

50

Кількість безробітних на кінець року

осіб

889

600

67,5

575

95,8

550

525

Кількість безробітних, що звернулись за сприянням у працевлаштування, з них:

осіб

3629

2500

68,9

2460

98,4

2420

2380

-       працевлаштовано

осіб

1572

1650

105,0

1790

108,5

1800

1850

Кількість зареєстрованих безробітних з числа тимчасово переміщених осіб, з них:

осіб

320

165

51,6

150

90,9

120

100

-        працевлаштовано

осіб

65

35

70,0

35

100,0

33

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню

 

 

 

 

 

 

Видатки Пенсійного фонду України

тис.грн.

1108351,8

1183584,3

106,8

1266589,3

107,0

1331285,5

1399277,0

Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на кінець року

тис.грн.

4477,9

5671,5

126,7

5599,9

98,7

5550,1

5520,2

в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України

тис.грн.

703,8

699,3

99,4

626,8

89,6

610,0

590,0

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)

тис.осіб

43,4

48,7

112,2

48,8

100,2

48,8

48,9

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера

грн.

1950,61

2023,47

103,7

2165,11

107,0

2273,37

2387,03

Допомога на дітей згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»:

 

 

 

 

 

 

 

 

      кількість одержувачів

осіб

5234

4521

86,4

4474

99,0

4500

4600

      видатки бюджету

тис.грн.

84493,4

100531,8

119,0

103304,5

102,8

107562,0

110947,1

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:

 

702

425

60,5

430

101,2

435

435

кількість одержувачів

осіб

12122,4

14107,3

116,4

19013,4

134,8

21375,4

22284,6

видатки бюджету

тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів

осіб

1795

1154

64,3

1172

101,6

1180

1185

видатки бюджету

тис.грн.

21260,7

25384,5

119,4

26407,9

104,0

28291,5

30452,2

Житлові субсидії

 

 

 

 

 

 

 

 

      кількість одержувачів

сімей

12532

14300

114,1

15500

108,4

16500

17500

      видатки бюджету

тис.грн.

98660,9

201074,1

в 2,0 р.б.

219536,1

109,2

235242,2

249286,2

Пільги громадянам, інформація про яких внесена до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та інші пільговики):

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів

осіб

29705

28200

94,9

27500

97,5

27000

27000

видатки бюджету

тис.грн.

13940,5

13270,0

95,2

15443,8

116,4

16515,6

17481,9

Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558)

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів

осіб

186

170

91,4

151

88,8

160

165

видатки місцевого бюджету

тис.грн.

215,5

308,1

143,0

341,7

110,9

371,3

399,7

Контингент осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, яким надається допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість осіб

осіб

10000

3200

32,0

3100

96,9

3100

3100

кількість сімей

сімей

8500

1700

20,0

1700

100,0

1700

1700

видатки бюджету

тис.грн.

45262,8

44010,9

97,2

45000,0

102,2

45000,0

45000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлово-комунальне  господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-комунальних послуг

%

99,4

100

х

100

х

100

100

Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням

%

56,0

100

х

100

х

100

100

Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків*:

 

 

 

 

 

 

 

 

   кількість ОСББ

одиниць

21

21

100

21

100

21

21

   кількість будинків в ОСББ

одиниць

21

21

100

21

100

21

21

   загальна площа житлового фонду, що знаходиться в ОСББ

кв.м

38872,0

38872,0

100

38872,0

100

38872,0

38872,0

Оснащення житлових будинків приладами обліку та регулювання споживання енергоносіїв (будинковий облік):*

 

 

 

 

 

 

 

 

       лічильниками холодної води

одиниць

161

161

100

161

100

268

268

       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків

%

53,0

53,0

х

161

х

268

268

      лічильниками теплової енергії та регуляторами  температури

одиниць

29

29

100

213

в 7,3 р.б.

213

213

      рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків

%

11,0

11,0

х

100

х

100

100

* -  у графі 3 дані станом на 01.01.18, у графах 4, 6 – наростаючим підсумком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

Кількість малих підприємств

одиниць

471

510

108,3

512

100,4

514

516

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності

одиниць

 

 

 

 

 

 

 

всього

одиниць

398

245

61,6

254

103,7

260

265

в тому числі фізичних осіб - підприємців

одиниць

294

228

77,6

237

103,9

243

248

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

одиниць

176

451

в 2,6 р.б.

229

50,8

244

261

в тому числі фізичних осіб -  підприємців

одиниць

162

436

в 2,7 р.б.

220

50,5

221

215

Кількість підприємців-фізичних осіб

осіб

2618

2412

92,1

2429

100,7

2451

2484

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами

млн.грн.

950,0

966,4

101,8

979,4

101,3

992,4

1005,4

Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва

млн.грн.

19,8

27,4

138,4

29,4

107,3

31,6

24,8

Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині місцевих бюджетів

%

9,0

10,8

х

10,0

х

9,9

7,4

Кількість наданих адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг

одиниць

4985

5018

100,7

5269

105,5

5532

5532

-  в розрахунку на 10 тис. наявного населення

одиниць

500

509

101,8

537

105,5

565

566

 

5. Основні пріоритети діяльності на 2019 і 2020 роки

5.1. Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку, передбачений Планом заходів з реалізації

у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області

на період до 2020 року

Оперативні цілі

завдання

Стратегічна ціль 1.

Економічний розвиток та підвищення зайнятості  населення

1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

1.1.1. Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо).

1.1.2.   Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я.

1.1.3.   Запровадити сучасні системи управління міським і міжміським транспортом для підвищення доступності та ефективності надання транспортних послуг. Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт.

1.2. Створення сприятливого бізнес середовища

1.2.1. Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста).

1.2.2.   Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрединг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів.

1.3. Заохочення структурних змін в економіці

1.3.1.   Координувати та заохочувати реалізацію регіональних ініціатив соціальної відповідальності бізнесу.

1.3.2.   Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури.

1.3.3.   Заохочувати інвестиції у галузі житлово-комунальне господарство, ІT, енергозбереження, переробку вторинних ресурсів, відходів виробництва та побутового сміття через механізми державно-приватного партнерства.

1.3.4.   Сприяти виходу підприємств регіону на ринки Європейського Союзу, Азії та інші міжнародні ринки (у т.ч. сертифікації продукції, запровадженню стандартів, поширенню та обміну інформацією).

1.3.5.   Розширити спроможність центрів зайнятості регіону здійснювати моніторинг стану ринку праці, підготовку  та перекваліфікацію населення.

1.3.6. Створити регіональну систему дорадчої служби для розвитку та підтримки фермерських  господарств, сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів.

Стратегічна ціль 2.

Підвищення спроможності місцевого самоврядування

2.1. Створення системи прозорого управління

2.1.1.   Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті.

 

2.1.2.   Покращувати підзвітність і прозорість роботи органів місцевого самоврядування шляхом внесення змін до організаційної структури та внутрішніх процесів, розвитку кадрового потенціалу, а також впровадження етичних норм та обов’язкової прозорості.

2.2. Сприяння процесам децентралізації

2.2.1.   Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню.

2.2.2.   Впроваджувати галузеві реформи децентралізації шляхом встановлення розподілу обов’язків, ресурсів та інституційних механізмів надання послуг в умовах децентралізації – шляхом забезпечення технічної підтримки та програм підвищення кваліфікації службовців, що будуть підтриманні державними і міжнародними партнерами.

2.2.3. Підтримувати здійснення запланованих реформ децентралізації на обласному та районному рівнях шляхом створення інституту префекта та виконавчих/адміністративних органів районних рад.

2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг

2.3.1.   Координувати та підтримувати розробку місцевих стратегій соціально-економічного розвитку для новостворених громад з урахуванням гендерних аспектів, проблем конфлікту та партисипативного підходу до планування.

2.3.2.   Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.

Стратегічна ціль 3.

Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

3.1. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація)

3.1.1.   Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади.

3.1.2.   Формувати компетенції місцевих органів виконавчої влади щодо їх ролі у процесі організації та надання соціальних послуг на рівні спроможної громади (роз’яснювальна робота, тренінги).

3.1.3.   Створювати заклади/соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади.

3.2. Перехід від надання соціальних послуг на базі інституцій/ закладів до їх надання у громаді, за місцем проживання, у сім’ї (деінституціалізація)

3.2.1.   Створювати відділення денного перебування для вразливих категорій користувачів соціальних послуг на рівні новостворених громад.

3.2.2.   Запровадити механізм для реалізації принципу індивідуального підходу на рівні спроможних об’єднаних громад.

 

3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господа-рювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація)

3.3.1. Створити реєстр надавачів соціальних послуг, застосувати механізм соціального замовлення для залучення до надання соціальних послуг за бюджетні кошти на рівні громади надавачів різної форми власності та господарювання.

3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту

3.4.1.   Надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.4.2.   Розробити та реалізовувати регіональну політику щодо створення робочих місць для ВПО, передусім, для жінок.

3.4.3. Створити систему психологічної, соціальної та фізичної реабілітації для населення, яке постраждало внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх сім’ї.

3.5. Розвиток систем охорони здоров’я, освіти, культури та спорту

3.5.1.   Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я.

3.5.2.   Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру.

3.5.3.   Запроваджувати інноваційні освітні програми у середній школі та розбудовувати систему «освіта впродовж життя».

3.5.4.   Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх».

3.5.5.   Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Стратегічна ціль 4.

Розбудова безпечного  суспільства

4.1. Реалізація принципів верховенства права, збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини

4.1.1. Сприяти роботі правоохоронних органів та органів правосуддя для формування безпечного суспільства шляхом роз’яснення прав та обов’язків громадян.

4.1.2. Підтримувати правоохоронні органи та органи правосуддя задля оперативного реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав  людини.

4.1.3. Підвищувати рівень готовності відділів обласних і місцевих органів влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації та розвивати їхню інфраструктуру з реагування на надзвичайні ситуації.

 

4.2. Відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля.

4.2.1.   Зміцнювати спроможність реагувати на надзвичайні екологічні ситуації та відновлювати спроможність у сфері боротьби з нелегальним використанням природних ресурсів та екологічними злочинами.

4.2.2.   Підтримувати освітні та інформаційні заходи з підвищення обізнаності населення, інформування щодо екологічних ризиків, забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з керівництвом та адміністрацією небезпечних підприємств із залученням можливостей ОДА, ЗМІ.

4.2.3.   Забезпечувати засобами захисту органів дихання непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільної оборони, в зоні можливого хімічного забруднення (в умовах АТО) та в прогнозованій зоні хімічного забруднення (в умовах мирного стану).

4.2.4.   Приводити наявні захисні споруди цивільного захисту у готовність до використання за призначенням.

4.2.5.   Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО.

4.4. Створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації.

4.4.1.   Забезпечувати наявність нормативної кількості матеріального резерву всіх рівнів (окрім державного).

4.4.2.   Удосконалювати систему реагування на надзвичайні ситуації шляхом проведення закладки матеріально-технічних засобів в регіональний резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення у відповідності до затвердженої номенклатури.

4.4.3.   Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах області.

4.4.4.   Сприяти оснащенню сучасним обладнанням і спецодягом підрозділів з розмінування та підвищення кваліфікації саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних сил України.

4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації

4.3.1.   Розвивати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру.

4.3.2.   Сприяти конкуренції та високим професійним стандартам у медіа. Проводити заходи по підвищенню кваліфікації  журналістів ЗМІ.

4.3.3.   Забезпечувати обізнаність населення щодо переваг євроінтеграції.

4.3.4.   Впроваджувати аналітичний контент.

4.3.5.   Проводити широкі PR кампанії заходів, пов’язаних з вирішенням соціально важливих питань.

4.3.6.   Створювати позитивну репутацію активно-патріотичного громадянина через проведення культурних заходів, орієнтованих на патріотичне виховання.

4.3.7.   Підвищувати обізнаність населення щодо поводження з вибухонебезпечними предметами.

 

         
4.2. Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів Програми
         
№ з/п Завдання Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії
Назва індикатору Базове значення
(станом на 01.01.2018)
Прогнозне значення
(01.01.2019)
Промисловий комплекс
    Кількість працюючих  промислових підприємств 12 12
Агропромисловий комплекс
1 Створення сімейних фермерських господарств кількість створених СФГ 0 2
2 Придбання нетелів фермерськими (сімейними фермерськими) господарствами кількість голів 0 25
3 Підвищення ефективності  сільгоспвиробництва за рахунок оновлення машино-тракторного парку придбано одиниць техніки 74 76
 Енергозабезпечення та енергоефективність
4 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я економія енергоресурсів, забезпечення сталого теплопостачання природний газ:       - 397,8 тис.м3; електроенергія :                    - 93,6 кВт/год природний газ:       - 468,5 тис.м3; електроенергія :                          - 105,0 кВт/год
реконструкція теплових мереж з зменшенням теплових витрат, %  5 7
встановлення приладів обліку теплової енергії, од. 38 155
 Інвестиційна  діяльність та розвиток інфраструктури
5   кількість реалізованих проектів 0 53
 Житлово- комунальне господарство та комунальна інфраструктура
6 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я частка аварійних водопровідно-каналізаційних мереж , % 59 40
частка аварійних теплових мереж  40 30
Розвиток підприємницького середовища
7 Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста) кількість ЦНАПів 0 4
кількість послуг, що надаються 48 55
кількість наданих адміністративних послуг, всього 5018 5269
кількість підприємців, які взяли участь в програмі "Український донецький куркуль" (за рік) 6 7
Ринок праці. Зайнятість населення
8 Розширити спроможність центрів зайнятості регіону здійснювати моніторинг стану ринку праці, підготовку та
перекваліфікацію населення
кількість безробітних, які пройшли професійну підотовку,перепідготовку та підвищення кваліфікації (за рік) 500 550
кількість працевлаштованого незайнятого населення (за рік) 1650 1790
кількість працевлаштованих безробітних (за рік) 1085 1100
кількість працевлаштованих на  з компенсацією ЄСВ (за рік) 50 55
кількість безробітних,які отримали одноразову одноразової    виплату       допомоги    по    безробіттю    для    організації підприємницької діяльності (за рік) 2 3
кількість безробітних,які прийняли участь в громадських або тимчасових роботах, осіб 1000 1100
Розробити та реалізовувати регіональну політику щодо створення робочих місць для ВПО, передусім, для жінок кількість ВПО, працевлаштованих з компенсацією витрат (за рік) 30 35
 Формування спроможних територіальних громад
9  Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню кількість створених ОТГ (на кінець року) 0 4
10  Координувати та підтримувати розробку місцевих стратегій соціально-економічного розвитку для новостворених громад з урахуванням гендерних аспектів, проблем конфлікту та партисипативного підходу до планування кількість розроблених стратегій розвитку
(на кінець року)
0 4
Розвиток земельних відносин
11   проведення земельних торгів (аукціонів), одиниць 2 4
погодження проектів землеустрою, одиниць 524 750
 Соціальний захист населення
12   Надання  житлових субсидій населенню (тис.осіб) 14,3 15,5
Надання державної допомоги сім’ям, які її потребують (тис.осіб) 6,1 6,1
Пенсійне забезпечення
13   Створення агентських пунктів в територіальних громадах 0 5
Створення віртуальних робочих місць 0 14
Підтримка сім'ї, дітей та молоді
14    Кількість молодіжних центрів на кінець року 3 4
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
15 Кількість квартир, придбаних для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа                          Кількість придбаних квартир за рік 3 2
 Освіта
16 Розвивати освітню інфраструктуру Кількість шкільних автобусів 14 18
Інтерактивні дошки, од. 10 20
Спортивний інвентар 705 1200
17  Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфрастуктури кількість об'єктів, в яких реалізовано енергозберігаючі заходи протягом 2018 року, од. 0 17
 Охорона здоров'я
18  Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури кількість відділень, де проведена термомодернізація 0 5
19 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я кількість госпитальних округів 0 1
кількість відвідувань на одну штатну посаду 4000 4150
завантаженність ліжкового фонду 330 340
кількість пролікованих хворих 14415 14850
кількість осіб охоплено вакцінацією проти вакцинокерованих інфекцій 26599 27000
кількість хворих, забезпечених пільговими медикаментами 1954 2450
Фізичне виховання та спорт
20 Забезпечити розвиток фізичної култури і спорту, популяризацію здорового способу життя кількість спортивних майданчиків  зі штучним покриттям на кінець року 9 14
кількість населення , яке брало участь у спортивно-масових заходах, за рік 10 000 10 100
Культура і туризм
21 Створювати позитивну репутацію активно-патріотичного громадянина через проведення культурних заходів, орієнтованих на патріотичне виховання Кількість проведених заходів 4000 4200
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
22 Приведення наявних захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням Готовність до використання захисних споруд цивільного захисту (%) 45 65
23 Покращення  протипожежного водопостачання шляхом               проведення ремонту  та закупівлі нових пожежних гідрантів, забезпечення їх показчиками Кількість заходів, спрямованих на забезпечення пожежно- та аварійно- рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню  4 15

 

            Додаток 2  
Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області 2018 рік  
            тис.грн.  
Напрями реалізації заходів Витрати на реалізацію Кількість
всього у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету місцевих бюджетів підприємств інших джерел
обласного бюджету районного бюджету
Промисловий комплекс 300,0       300,0   2
Агропромисловий комплекс 432 845,0   210,0 330,0 431 945,0 360,0 14
Енергозабезпечення та енергоефективність 46 347,1   45 134,1   963,0 250,0 19
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 30,0     30,0     6
Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури 212 643,0 10350,1 110729,9 23441,4   68121,5 7
Дорожньо-транспортний комплекс 10 935,9     10 910,0 25,9   5
Житлове господарство та комунальна інфраструктура 4 775,4     1 775,4 3 000,0   7
Житлове будівництво 12 600,0         12 600,0 3
Розвиток підприємницького середовища 1 000,0     1 000,0     4
Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 123,0       123,0   6
Ринок праці. Зайнятість населення  0,0           7
Податково-бюджетна діяльність та доходи населення 0,0           4
Формування спроможних територіальних громад 0,0