19 СЕСІЯ 4 ЧАСТИНА

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017  №7/19-

Про затвердження Програми

забезпечення продуктами

спеціального дієтичного харчування

хворих на фенілкетонурію на 2018 рік.

З метою  забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію в 2018 році, на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я №457 від 13.11.2001 року „Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні ”, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від  01.12.2017 №01-23-1793, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік, згідно з додатком.

2.  Доручити Волноваській райдержадміністрації, здійснювати фінансування Програми забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2018 рік.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                                20.12.2017 №7/19-

Програма забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік

 1. Загальні положення

Програма забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (далі- Програма) розроблена з метою удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні.

Забезпечення продуктами спеціального харчування категорій населення хворих на фенілкетонурію  покладено на місцеві бюджети відповідно до  наказу Міністерства охорони здоров’я №457 від 13.11.2001р. „Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні».

 2. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення виконання соціальних стандартів галузі охорони здоров’я, покращення якості надання медичної допомоги населенню.

3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету. Тому, основним завданням Програми є забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування громадян Волноваського району, хворих на фенілкетонурію.

 4. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року в сумі 400,00 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2180 „Первинна медична допомога населенню”.

 5Результати виконання Програми

Виконання  Програми дозволить  поліпшити забезпеченність продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію відповідно чинного законодавства України.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017  №7/19-

м.Волноваха

Прозатвердження  Програми

розвитку  архівної  справи  у

Волноваському  районі на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Положення про районний Трудовий архів при Волноваській районній раді, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік, згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної  ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                          Додаток до рішення   

                                                                                                         районної ради від

                                                                                                         20.12.2017  №7/19-

            ПРОГРАМА

                     розвитку  архівної  справи

                   у  Волноваському  районі  на  2018  рік

 1.     Загальна частина

 Архівна справа є важливою складовою частиною інформаційної і культурної сфери життєдіяльності суспільства, яка охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та другі питання, повязані з накопиченням, обліком, збереженням юридичними та фізичними особами архівних документів і використанням відомостей, які в них знаходяться і не відносяться до Національного арх івного фонду. Програма розвитку архівної справи  у Волноваському районі на 2018 рік (далі –Програма) розроблена відповідно до діючого законодавства України для збереження і використання документів  кадрових питань (особовому складу) ліквідованих підприємств і установ Волноваського району.

2. Мета Програми

Мета   Програми  - це  створення відповідних умов  для збереження і використання документів з кадрових питань (особовому складу) ліквідованих підприємств і установ району, забезпечення потреб громадян, суспільства, держави  в  інформації.  

                                                   3. Основні завдання Програми

1.Надання якісних інформаційних послуг громадянам району.

2.Зміцнення матеріально-технічної бази Волноваського районного Трудового архіву при районній раді, для створення умов гарантованого збереження документів з особового складу ліквідованих підприємств.                                             

                                                   4.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми  буде здійснюватися в межах  асигнувань, передбачених бюджетами міської, селищних і сільських  рад, в сумі 361 тис.гривен, відповідно до запланованого об’єму витрат

                                                      Розшифрування об’єму витрат:

                                                                       ( тис. грн.)

       -КЕКВ-2111             заробітна плата                                   -  243381,00

       -КЕКВ-2120             нарахування на заробітну плату      -    53544,00 

       -КЕКВ-2210             придбання канц.товарів                     -      3050,00

       -КЕКВ-2240             оплата послуг (крім комунальних)  -     3698,00 

       -КЕКВ-2250             відрядження                                         -       900,00

       -КЕКВ-2272             оплата водопостачання                       -       327,00

       -КЕКВ-2273             оплата опалення, електроенергії      -   56100,00

          Всього:                                                                                 - 361000,00

5. Очікувані   результати

Виконання основних завдань  Програми  надасть  можливість:

-  створити  умови  для  гарантованого  збереження   документів  з особового складу  ліквідованих  підприємств, установ і  організацій;

-  забезпечити  повноціний  захист  документів  з особового складу  ліквідованих підприємств;

- зміцнити матеріально-технічну базу Трудового архіву і покращити умови  праці його співробітників;

-  задовольняти в необхідному обсязі потреби громадян, суспільства  і держави  в інформації.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                          А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м.Волноваха

Програми розвитку вторинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2018 рік

З метою надання якісної медичної допомоги населенню та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від ____________ року № __________, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік , згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток 

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-   


Програма розвитку вторинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2018 рік 

1.Загальні положення

КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» надає цілодобово медичну допомогу вторинного рівня.  На території, що обслуговується, мешкає 100666 чоловік.

На сьогоднішній день будівлі  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» мають вже застарілий  технічний стан, тому потребують проведення капітальних ремонтів, що покращить якість надання медичної допомоги населенню та створить відповідні умови перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарному відділенні.

Враховуючи наведене першочергово потребує у проведенні капітального ремонту хірургічне відділення. Для цього необхідно виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту. Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік (далі – Програма) розроблена  для покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня».

2.Мета Програми

Головною метою Програми є підвищення якості надання медичної допомоги, відновлення будівель стаціонару  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню.

3.Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є

виділення необхідних коштів з районного бюджету для виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи для подальшого проведення капітального ремонту хірургічного відділення.

Основними завданнями Програми є:

- покращення   якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району;

 - створення відповідних умов для своєчасної діагностики захворювань ;   

-створення відповідних умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях.

 

 

             

 

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», згідно з планом заходів з виконання Програми. 

 ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки для капітального ремонту хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

110,000

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

2

Капітальний ремонт хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

908,398

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

3

Придбання автотранспорту для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

500,000

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

4

Капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

4927,183

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

5

Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

2186,995

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

6

 Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

1800,005

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

ВСЬОГО:

 

10432,581

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                        А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

 20.12.2017 №7/19-

м.Волноваха

Про переукладення контракту
з головним лікарем комунальної установи
охорони здоров'я «Волноваський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги 
Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 01.12.2017 року №01-23-1797,  
керуючись Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони
здоров'я, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №642, Порядком
призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, організацій, установ
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходяться в управлінні районної
ради, затвердженого рішенням районної ради від 21.11.2006 №V/6-57, статтею 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Доручити голові Волноваської районної ради (Лубінцю) переукласти контракт з головним 
лікарем комунальної установи охорони здоров'я «Волноваський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» Юрченко Євгенією Вікторівною з 08.01.2018, строком на 3 роки.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань
зовнішньо економічної інвестиційної діяльності, приватизації, розвитку малого і середнього
бізнесу (Мельник).

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 № 7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

ПрАТ «Екопрод», загальною площею 167,08 га,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

із земель запасу сільськогосподарського призначення

Сонячної (Краснівської) сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок ПрАТ «Екопрод», загальною площею 167,08 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення Сонячної (Краснівської) сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 24.11.2017 №836-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  ПрАТ «Екопрод», загальною площею 167,08 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення Сонячної (Краснівської) сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м.Волноваха

 

Про затвердження Програми забезпечення

соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування

у зв’язку з похилим віком, хворобою,

інвалідністю на 2018 рік

З метою забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від __________ № ______ , керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про соціальні послуги», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-

 

 

ПРОГРАМА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ НЕ ЗДАТНІ

ДО САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОХИЛИМ

ВІКОМ, ХВОРОБОЮ, ІНВАЛІДНІСТЮ

НА 2018 РІК

1. Загальні положення.

Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання соціальних послуг особам, які знаходяться у важких життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

В даний час у Волноваському районі проживає більш 5581 інвалідів всіх категорій, у тому числі:

  •  інваліди I групи - 437 інвалідів;
  •  інваліди II групи - 1879 інвалідів;
  •  інваліди III групи - 3265 інвалідів;

Волноваським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів і самотніх непрацездатних громадян обслуговуються більше 2340 осіб.

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 затверджений «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги».

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам  I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Розміри компенсації за надання соціальних послуг у 2018 році:

 

Розмір прожиткового мінімуму

з 01 січня

15 %

10 %

7 %

Для працездатних – 1762,00 грн.

264,30 грн.

176,20 грн.

123,34 грн.

Для непрацездатних – 1373,00 грн.

205,95 грн.

137,30 грн.

96,11 грн.

 

з 01 липня

Для працездатних – 1841,00 грн.

276,15 грн.

184,10 грн.

128,87 грн.

Для непрацездатних – 1435,00 грн.

215,25 грн.

143,50 грн.

100,45 грн.

 

з 01 грудня

Для працездатних – 1921,00 грн.

288,15 грн.

192,10 грн.

134,47 грн.

Для непрацездатних – 1497,00 грн.

224,55 грн.

149,70 грн.

104,79 грн.

 

2. Мета Програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

3. Завдання Програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення проводить виплату компенсації за надання соціальних послуг інвалідам 1, 2, 3 груп, хворим і особам, яким виповнилося 80 і більше років.

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету згідно таблиці:

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

199,2 тис. грн.: 82 особи

15% - 271,23 грн. х 22 особи х 12 місяців = 71,6 тис. грн.

10%- 180,82 грн. х 56 осіб х 12 місяців = 121,5 тис. грн.

7% - 126,57 грн. х 4 особи х 12 місяців = 6,1 тис. грн.

 

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

142,4 тис. грн.: 69 осіб

15% - 211,38 грн. х 31 особу х 12 місяців = 78,6 тис. грн.

10%- 140,92 грн. х 37 осіб х 12 місяців = 62,6 тис. грн.

7% - 98,64 грн. х 1 особу х 12 місяців = 1,2 тис. грн.

Витрати на поштовий збір – 0,1 тис грн.

Кіл-сть осіб - 151

Всього потреба в коштах на 2018 рік складає 341,7 тис. грн.

 

Передбачуваний контингент і сума нарахувань, з урахуванням поштового збору, з компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на кінець 2017 року відповідно становить 151 чоловік і 341,7 тис. грн.

 5.     Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи соціального обслуговування населення з урахуванням індивідуальних життєвих потреб людей, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм якість життя.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я            

20.12.2017  №7/19-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

відшкодування (один раз на рік) вартості

проїзду міжміським транспортом до

будь-якого населеного пункту України

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

1-2 категорії  у Волноваському районі у 2018 році

З метою забезпечення відшкодування один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС 1-2 категорії, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від _________№__________, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС 1-2 категорії (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати відшкодування (один раз на рік) вартість проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС 1-2 категорії у межах коштів, передбачених у районному бюджеті на 2018 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________         

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н НЯ

 

20.12.2017  №7/19- 

Про затвердження

Районної програми соціальної

підтримки внутрішньо

переміщених осіб на 2018 рік

З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб внаслідок антитерористичної операції, відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від ______ №________,Закону України «Щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закону  України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо  переміщених осіб», керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Районну  програму  соціальної  підтримки внутрішньо переміщених  осіб  на  2018  рік  (далі - Програма),  згідно  з  додатком.

2.  Доручити    Волноваській    районній    державній     адміністрації забезпечити   фінансування та  виконання    Програми    відповідно  до  планових  асигнувань.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-

 

Районна  програма

соціальної підтримки

 внутрішньо переміщених осіб

  на 2018 рік

І. Загальні положення

Районна  програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2018 рік (далі – Програма), спрямована на забезпечення дотримання  прав, свобод  та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб   внаслідок антитерористичної операції (далі – АТО), покликана сприяти реалізації законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту вищезазначеної категорії громадян.

ІІ. Мета  та завдання програми

Суспільно-політична ситуація (проведення АТО) в східних областях України зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому, виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам внаслідок АТО у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, а саме забезпечення матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, які потребують термінового хірургічного втручання або  придбання коштовних препаратів (згідно медичних документів, які підтверджують потребу).

Ш. Фінансове  забезпечення 

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, а також іншими джерелами фінансування, незабороненими законодавством, відповідно до Заходів Програми (додається).

ІV. Очікувані результати  виконання Програми

Виконання  Програми  дозволить  забезпечити  всебічну підтримку з боку держави і суспільства зазначеній категорії громадян, сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, патріотичного виховання молодого покоління.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах  внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної  ради                                                                                                  А.К.Демішева                              

                                                                                                                         Додаток  до Програми

ЗАХОДИ

Районної  програми

соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб на  2018 рік

 № з/п

Найменування  заходів

Відповідальні виконавці

 

Джерела фінансу-вання- районний бюджет, обсяг витрат, тис.грн.

Термін виконання

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Надання одноразової матеріальної допомоги  ВПО, які потребують термінового хірургічного втручання або  придбання коштовних препаратів (згідно медичних документів, які підтверджують потребу)

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 50,00

 

 

 

 

 

Травень-грудень 2018 року

 

 

 

Матеріальна підтримка

внутрішньо-переміщених осіб

 

 

 

 

Всього:

 

50,000

 

 

Керуючий справами    виконавчого апарату  районної ради                                              А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження Програми заходів

з підготовки і проведенню у Волноваському

районі 32 річниці Чорнобильської

катастрофи

З метою  соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від _________№______________, керуючись Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму заходів з підготовки і проведенню у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити фінансування та здійснення координації виконання Програми по підготовці і проведенню у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи. 

3. Рекомендувати міській, селищним, сільським радам розробити і затвердити відповідні місцеві програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районного радого з питань економічного і соціального розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) і з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту (Близнюк).

 

Голова  районної ради                                                                                             В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                          

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-

 

ПРОГРАМА

заходів з підготовки та проведення

 у Волноваському районі

 32 річниці чорнобильської катастрофи 

 1. Загальні положення

Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи (надалі – Програма) розроблена з метою покращення соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стану їх здоров’я, вирішення їх нагальних проблем у відповідності до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

Контингент громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії в районі станом на 01.01.2018 складає 459 осіб, а саме:

–   1 категорії  – 187 особи;

–   2 категорії  учасники–  148 особи;

–   3 категорії учасники –  65 особи,

–        діти, потерпілі в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС до 16 років– 25осіб.

Крім того, 34 сімей користуються пільгами внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Рішення нагальних питань сприяло розробці цієї Програми, яка направлена на покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стану їх здоров’я, активізації системи соціально-медичної допомоги. 

2. Мета та основні завдання Програми

Головною метою Програми є виконання заходів, направлених на підвищення рівня життя громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, збереження та покращення стану їх здоров’я, забезпечення доступної медичної допомоги, надання різноманітних видів соціальних послуг.

Основними завданнями Програми з покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, є:

– своєчасне та повне надання пільг та гарантій, визнаних діючим законодавством;

– залучення коштів підприємств, спонсорських та благодійних коштів для вирішення соціальних проблем;

– виявлення та задоволення потреб громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, для надання соціально-медичної допомоги;

– створення умов для покрашення здоров’я та активного дозвілля на рівні сучасних досягнень науки, соціальної адаптації та соціальної активності;

– впровадження сучасних заходів, направлених на профілактику захворювань, надання особам, постраждалим внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, своєчасних видів медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування та реабілітації

 3. Фінансове забезпечення Програми

Реалізація заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету, в сумі 106,7 тис. грн., згідно з заходами з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи (додаються).

 4. Очікуваний результат  виконання Програми

Реалізація Програми надасть можливість покращити соціально-побутові умови проживання постраждалих від Чорнобильської катастрофи, поліпшити стан здоров’я, соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання патріотизму у молодого покоління.

Керуючій справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А. К. Демішева

Додаток до Програми

Заходи з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

 Джерело фінансування- районний бюджет, тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

Розділ I.  Соціальна підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

1

 

Організація і  проведення мітингів до дня вшановування  учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

 

Райдержадміністрація, виконавчі органи місцевих рад , районна громадська організація "Союз Чорнобиль України"

26 квітня 2017

14 квітня 2017

 

 

 

 

 

1,2

Вшановування

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2

Участь в створенні обласної Книги пам'яті про Чорнобильську катастрофу

Районна громадська організація «Союз Чорнобиль України», відділ освіти райдержадміністрації

Протягом року

 

Вшановування

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

3

Проведення зустрічей з представниками громадських організацій і учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС

Виконавчі органи місцевих рад

Квітень, грудень

2017

 

Соціальна підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ II.  Поліпшення соціально-побутових умов громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

4

Надання разової адресної матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, сім'ям учасника ліквідації наслідків авірії на ЧАЕС, що помер, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою та онкохворим  

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад

 

1 півріччя

2017

99,2

Покращення соціально-побутових умов проживання

5

Підготовка і проведення свята Новорічної ялинки для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з врученням  подарунків дітям до 16-річного віку 

Відділ культури райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад

Грудень

2017

6,3

Соціальна підтримка сімей з дітьми, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Розділ III.  Охорона здоров'я громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

6

Проведення комплексних медичних оглядів громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги", лікувально-профілактичні установи району

Протягом року

 

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

 

 

7

Забезпечення позачергового прийому  в амбулаторіях і надання безкоштовної медичної допомоги

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги", лікувально-профілактичні установи району

Протягом року

 

Поліпшення стану здоров'я громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС

8

За результатами комплексного медичного огляду своєчасне проведення експертизи з встановлення причинно-наслідкового зв'язку захворювання з Чорнобильською катастрофою та встановлення групи інвалідності

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги", лікувально-профілактичні установи району

За необхідностю

 

Поліпшення стану здоров'я громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС

 

Розділ IV.  Патріотичне виховання молодого покоління

 

9

Проведення у бібліотеках , навчальних закладах району бесід, зустрічей учнів з ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації центральна районна і сільські бібліотеки району

Квітень 2017

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

10

Проведення районного конкурсу малюнків "Чорнобиль очима дітей"

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури  і туризму райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад

Квітень 2017

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

11

Проведення книжкових виставок на тему Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, центральна районна і сільські бібліотеки району

Квітень, грудень 2017

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

 

 

 

 

 

 

Розділ V.  Інформаційне забезпечення Програми

 

12

Забезпечення широкого освітлення в засобах масової інформації виконання Програми заходів з підготовки і проведення у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи, діяльності організації "Союз Чорнобиль України". 

Редакція газети "Наше слово", райдержадміністрація, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна громадська організація "Союз Чорнобиль України», виконавчі органи місцевих рад

Протягом року

 

Вшановування громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

 

ВСЬОГО:

 

 

106,7

 

 


Керуючий справами 
виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                     А.К.Демішева


_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2017 № 7/19- 

м.Волноваха 

Про затвердження  Цільової програми 

щодо організації харчування учнів 

1-4 класів та учнів пільгової категорії 

у закладах освіти Волноваського району 

на  2018 рік

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації 20.11.2017 року №01-23-1702, відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 5,6 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України  від 22  листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Цільову програму щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на період 2018 рік, згідно з додатком.  

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти напостійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька). 

Голова районної ради                                                                                          В.Д. ЛУБІНЕЦЬ                                                                                                                                           

 Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                                                          20.12.2017 №7/19-

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

щодо організації  харчування учнів 1-4 класів

та учнів пільгових категорій

у закладах освіти Волноваського району 

на 2018 рік 

1.Загальна частина

Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування) у закладах освіти Волноваського району на період 2018 року розроблена відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей в навчальних і оздоровчих закладах», від 02 лютого 2011року №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» із змінами, відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005року № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2005р. №661/10941, розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 року №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 року № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням, зменшенням кількості захворювання дітей, підвищення їх розумової та фізичної активності.

Питання організації харчування залишається актуальним й вимагає постійного аналізу, який показує, що:

-   недостатньо уваги приділяється дієтичному харчуванню, С вітамінізації;

-  недоукомплектованість медичних кабінетів загальноосвітніх закладів кваліфікованими кадрами послабляє контроль за якістю приготування їжі;

-  сніданки та обіди не відповідають енергетичній цінності добових раціонів на 100%;

Програма повинна сприяти забезпеченню дітей якісним харчуванням і створенню умов для збереження та зміцнення їхнього здоров*я. 

2. Мета  Програми 

Основною  метою  Програми є виконання чинного законодавства щодо забезпечення учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій повноцінним збалансованим харчуванням, що відповідає сучасним вимогам санітарних правил і норм, з метою зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової й фізичної активності. 

3. Завдання Програми 

  • Удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування.
  • Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
  • Виділення коштів на харчування в межах асигнувань, що передбачується у районному бюджеті на утримання загальноосвітніх навчальних закладів. 

4.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету відповідно до Плану заходів з виконання Програми харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії

 План заходів виконання Програми

Заходи

Кількість дітей

Вартість харчування

Кількість діто-днів

Джерело фінансування, районний бюджет

тис. грн.

Термін виконання

Виконавці

1) Організація харчування учнів  з них:

 

 

 

 

 

 

1-4 класи

2456

16,00

175

6876,800

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

вихованці дошкільного відділення НВК

42

25,00

247

259,350

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування шкіл району

127

25,00

100

317,500

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

діти з малозабезпечених родин

16

16,00

100

25,600

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

Усього:

 

 

 

7479,3

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                    А.К.Демішева

__________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

20.12.2017 №7/19-

м.Волноваха

Про затвердження Програми забезпечення

соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування

у зв’язку з похилим віком, хворобою,

інвалідністю на 2018 рік

З метою забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від __________ № ______ , керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про соціальні послуги», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

 

Голова районної ради                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-


ПРОГРАМА
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ НЕ ЗДАТНІ

ДО САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОХИЛИМ

ВІКОМ, ХВОРОБОЮ, ІНВАЛІДНІСТЮ

НА 2018 РІК

1. Загальні положення.

Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання соціальних послуг особам, які знаходяться у важких життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

В даний час у Волноваському районі проживає більш 5581 інвалідів всіх категорій, у тому числі:

  •  інваліди I групи - 437 інвалідів;
  •  інваліди II групи - 1879 інвалідів;
  •  інваліди III групи - 3265 інвалідів;

Волноваським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів і самотніх непрацездатних громадян обслуговуються більше 2340 осіб.

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 затверджений «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги».

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам  I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Розміри компенсації за надання соціальних послуг у 2018 році:

Розмір прожиткового мінімуму

з 01 січня

15 %

10 %

7 %

Для працездатних – 1762,00 грн.

264,30 грн.

176,20 грн.

123,34 грн.

Для непрацездатних – 1373,00 грн.

205,95 грн.

137,30 грн.

96,11 грн.

 

з 01 липня

Для працездатних – 1841,00 грн.

276,15 грн.

184,10 грн.

128,87 грн.

Для непрацездатних – 1435,00 грн.

215,25 грн.

143,50 грн.

100,45 грн.

 

з 01 грудня

Для працездатних – 1921,00 грн.

288,15 грн.

192,10 грн.

134,47 грн.

Для непрацездатних – 1497,00 грн.

224,55 грн.

149,70 грн.

104,79 грн.

2. Мета Програми 

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

3.Завдання Програми 

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення проводить виплату компенсації за надання соціальних послуг інвалідам 1, 2, 3 груп, хворим і особам, яким виповнилося 80 і більше років.

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету згідно таблиці:

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

199,2 тис. грн.: 82 особи

15% - 271,23 грн. х 22 особи х 12 місяців = 71,6 тис. грн.

10%- 180,82 грн. х 56 осіб х 12 місяців = 121,5 тис. грн.

7% - 126,57 грн. х 4 особи х 12 місяців = 6,1 тис. грн.

 

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

142,4 тис. грн.: 69 осіб

15% - 211,38 грн. х 31 особу х 12 місяців = 78,6 тис. грн.

10%- 140,92 грн. х 37 осіб х 12 місяців = 62,6 тис. грн.

7% - 98,64 грн. х 1 особу х 12 місяців = 1,2 тис. грн.

Витрати на поштовий збір – 0,1 тис грн.

Кіл-сть осіб - 151

Всього потреба в коштах на 2018 рік складає 341,7 тис. грн.

 

Передбачуваний контингент і сума нарахувань, з урахуванням поштового збору, з компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на кінець 2017 року відповідно становить 151 чоловік і 341,7 тис. грн.

 5.     Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи соціального обслуговування населення з урахуванням індивідуальних життєвих потреб людей, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм якість життя.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

         ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 № 7/19-

м. Волноваха  

Про затвердження Районної

програми покращення

матеріально - технічного забезпечення

освітнього процесу навчально - виховних

закладів  Волноваського району на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 20.11.2017  №01-23-1703,  керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України,  статтею  43   Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Району програму покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально - виховних  закладів Волноваського району на 2018 рік,  згідно з додатком.

2.Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування та контроль за виконання Району програму покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально - виховних  закладів Волноваського району на 2018 рік

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька). 

Голова  районної ради                                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

            ПРОЕКТ
            Додаток до рішення  районної ради
            20.12.2017 №7/19- 
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу  навчально-виховних закладів Волноваського району на  2018 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон для Іванівської ЗОШ (с. Іванівка вул. Центральна 50) на суму 1128925 грн. та Волноваської ЗОШ № 4 (м. Волноваха вул. Полтавська 274) у сумі 110088 грн. з виготовленням ПКД та експертизи
Протягом   2018 року 1239,013 1239,013   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
2 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7)
Протягом   2018 року 7000,000 7000,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
3 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт с заміною вікон Новотроїцької ЗОШ № 2 (смт. Новотроїцьке вул. Кононенко, 62) у сумі 1250,0 тис. грн., Свободненської ЗОШ (с. Свободне, вул. Центральна, 102) у сумі 1250,0 тис. грн., Мирненської ЗОШ (смт. Мирне, вул. Центральна, 4) у сумі 800,0 тис. грн.
Протягом   2018 року 3300,000 3300,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього загальний  фонд   11539,013 11539,013    
  Разом за програмою   11539,013 11539,013    
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________             

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2017 № 7/19

м.Волноваха

Про інформацію керівника

Волноваської місцевої прокуратури

про  результати

діяльністі органів прокуратури

на території Волноваського району

Донецької області

Заслухав та обговоривши інформацію Волноваської місцевої прокуратури про результати діяльності органів  прокуратури на території Волноваського району Донецької області, керуючись пунктом 3 статті 6 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 36 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію Волноваської місцевої прокуратури про результати діяльності органів  прокуратури на території Волноваського району Донецької області прийняти до відома.

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, прав та свобод громадян (Овчинніков).

Голова районної  ради                                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

Протягом року з урахуванням пріоритетів, визначених Генеральною прокуратурою України та Президентом України, вжито низку організаційно-практичних заходів направлених на посилення ефективності боротьби зі злочинністю, корупцією та зміцнення законності.

Незважаючи на суттєве навантаження на прокурорів, певні кадрові проблеми, зокрема недоукомплектованість штату працівників, більшість з яких в органах прокуратури працюють менше року, Волноваською місцевою прокуратурою забезпечено належне виконання конституційних функцій прокуратури.

Так, протягом  2017 року до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області  надійшло 27 503 заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, з яких 13664 по Волноваському районі. Слідчими зареєстровано до ЄРДР 4155 кримінальних правопорушень, з них по Волноваському району 1918. При цьому прокурорами прокуратури в цілому забезпечено перевірку законності кожного прийнятого рішення про відмову у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також належне досудове розслідування у кримінальних провадженнях.

Протягом поточного року процесуальними керівниками Волноваської місцевої прокуратури направлено до судів 710 обвинувальних актів, з яких по Волноваському району – 319. В суді розглянуто понад 330 кримінальних проваджень, з них Волноваським судом – 209.

З числа пріоритетних кримінальних правопорушень прокурорами місцевої прокуратури направлено на розгляд суду 31 обвинувальний акт щодо проявів сепаратизму, 4 кримінальних провадження про злочини у бюджетній сфері, 2 за фактом незаконного зайняття земельних ділянок, 3 про злочини щодо довкілля, 34 у сфері незаконного обігу зброї.

Щодо особливо резонансних справ за цей період роботи:

Прокурорами місцевої прокуратури спільно з працівниками поліції викрито особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконний збут наркотичних засобів (канабісу та афетаміну).  Підозрюваного затримано після вчинення злочину та в подальшому судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На теперішній час обвинувальний акт стосовно наркоторговця перебуває на розгляді Волноваського районного суду.

(Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна).

У бюджетній сфері Волноваською місцевою прокуратурою колишньому начальнику відділу освіти райдержадміністрації повідомлено про підозру та спрямовано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах (300 тис. грн.) шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

(Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

Волноваською місцевою прокуратурою приділяється значна увага протидії злочинам щодо довкілля. У поточному році до суду спрямовані обвинувальні акти стосовно трьох осіб, якими проводилась незаконна вирубка дерев у лісосмугах.

У разі доведення провини обвинувачених у судовому засіданні, їм загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

Враховуючи специфіку Волноваського району, одним з пріоритетів місцевої прокуратури є боротьба з незаконним захопленням земельних ділянок.

Протягом поточного року місцевою прокуратурою до суду спрямовано два обвинувальні акти стосовно фермера та громадянина, які самовільно захопили три земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 110га та одну земельну ділянку площею 53га, які перебувають у державній власності. В результаті самовільного захоплення та незаконного використання вказаних земель державі заподіяно матеріальні збитки на суму 176 тис. грн. та 84 тис. грн. відповідно.

За вчинення вказаних злочинів Кримінальним кодексом України передбачене покарання до шести місяців арешту. Крім того, за позовами прокуратури з обвинувачених буде стягнуто заподіяну шкоду.

З питань представництва інтересів держави:

З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 02.06.2016 до функцій органів прокуратури не відноситься представництво інтересів громадян у випадках, коли вони не спроможні самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права та законні інтереси. Вказані повноваження здійснюють центри безкоштовної правової допомоги.

Але все ж таки в наших функціях залишається представництво інтересів держави.

Протягом 11 місяців 2017 року Волноваською місцевою прокуратурою в інтересах держави заявлено 24 позови на суму  490 тис.  грн., задоволено 12 позовів на суму   4 253тис. грн.,

Приділялась увага наступному:

 - питанням державної та комунальної власності. Упродовж поточного року Волноваською місцевою прокуратурою підготовлено та спрямовано до господарського суду Донецької області  3   позовних заяви  в інтересах держави в особі органів місцевого самоврядування   з питань державної та комунальної власності.

- у сфері земельних відносин в інтересах держави

  Волноваською  місцевою прокуратурою встановлені підстави для пред'явлення позовної заяви в інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастра у Донецькій області до  фізичної особи про звільнення земельної ділянки , якою після спливу строку дії договору оренди землі використовується земельна ділянка  без будь-яких правових підстав. 

 Волноваською місцевою прокуратурою підготовлено  8 позовних заяв  до  районних судів у Донецькій області   в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області   до фізичних осіб про визнання договорів оренди землі  недійсними.  

Установлено, що  фізичні особи у 2012 році укладали із РДА договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею  понад 300 га та вартістю більше 11 млн грн. Однак  вивченням умов договорів встановлено, що земельні ділянки передані в оренду без визначення нормативно грошової оцінки,  що потягло за собою  сплату оренди у меншому розмірі.   Внаслідок таких протиправних дій районні бюджети недоотримували гроші.

Також Волноваською місцевою прокуратурою приділено увагу  й питанням законності виділення фермерським господарствам земельних ділянок, за результатами якої до Володарського районного суду спрямовано позов про скасування рішень Зеленоярської сільської ради.  За результатами розгляду, постановою Донецького окружного адміністративного суду позовні вимоги Волноваської місцевої прокуратури  задоволені у повному обсязі.   

Реально відшкодовано до бюджету країни 2,8 млн грн.

Підбиваючи підсумки роботи за поточний період 2017 року, Волноваською місцевою прокуратурою вживається всіх передбачених законом заходів представництва, які дають позитивні результати для держави.

З питань протидії корупції:

Боротьба з корупцією – один із пріоритетів у роботі органів прокуратури України  в цілому та кожного прокурора зокрема. Статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції» органи прокуратури віднесено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Волноваською місцевою прокуратурою постійно вивчається стан додержання органами місцевого самоврядування та державної влади вимог Закону України «Про запобігання корупції». Суттєву увагу приділено прийняттям рішень в умовах реального конфлікту інтересів та суміщення і сумісництва з іншими видами діяльності посадових осіб.

За участю Волноваської місцевої прокуратури протягом 2017 року судом  розглянуто 40 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та за результатами розгляду 8 посадових осіб місцевого самоврядування визнано винними у вчинені адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією.

На теперішній час у суді розглядаються протоколи про адміністративні правопорушення стосовно 4 депутатів.

Складено та направлено 34 подання в порядку ч. 3 ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції» з метою виявлення причин та умов що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або не виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», по 16 проведено службове розслідування та 3-ох осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Постійно проводиться моніторинг єдиного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за результатами моніторингу виявлено непоодинокі фактів не подання або несвоєчасне подання Декларацій депутатами міських та сільських рад.

Перевірено наявність антикорупційних програм державних, комунальних підприємств та юридичних осіб.

Проконтрольовано питання щодо створення постійних комісій міських, районних селищних, сільських рад, створення яких передбачено ч. 2 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до Статуту

Комунального підприємства  «Волноваське

бюро технічної  інвентаризації»

 З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України правоустановчих документів Комунального підприємства «Волноваське бюро технічної інвентаризації»,  розглянувши лист Комунального підприємства «Волноваське бюро технічної інвентаризації»   від 14.11.2017 №1434, відповідно до статті 88 Цивільного кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Комунального підприємства «Волноваське бюро технічної інвентаризації», зареєстрованого розпорядженням голови Волноваської районної державної адміністрації від 30.06.2004 року №594, зі змінами,  затвердженими рішенням Волноваської районної  ради від 28.10.2009 року №V/26-367 «Про внесення доповнень та змін до Статуту Комунального підприємства «Волноваське бюро технічної інвентаризації», виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

 2. Доручити Комунальному підприємству «Волноваське бюро технічної інвентаризації» (Ченгар) зареєструвати зміни та доповнення до Статуту Комунального підприємства «Волноваське бюро технічної інвентаризації» у встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                           В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                                                                                                 

                                                                                                     Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                        20.12.2017  №7/19- 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ВОЛНОВАСЬКЕ  БЮРО

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 1.  Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВОЛНОВАСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ” (надалі - «Підприємство»), створене відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

1.2. Найменування Підприємства:

1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВОЛНОВАСЬКЕ  БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”.

1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: КП “ВОЛНОВАСЬКЕ  БТІ ”.

1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОЛНОВАХСКОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ”.

1.2.4. Скорочене найменування російською мовою: КП “ВОЛНОВАХСКОЕ  БТИ”.

1.3. Засновником Підприємства є Волноваська районна рада Донецької області (надалі – «Засновник»).

1.4.    Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним, комерційним.

1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.

1.6. Підприємство підлягає державній реєстрації.

1.7. Підприємство має право укладати угоди, договори, контракти з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законом порядку, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.8. У встановленому законом порядку Підприємство може входити до асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних осіб.

1.9. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самофінансування  та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.

1.10. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.11. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

1.12. Місцезнаходження Підприємства: 85700, Донецька область, м. Волноваха,  вул. 1 Травня,  буд. №3.

2. Мета створення і предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є здійснення господарської діяльності для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб територіальних громад України в послугах, пов'язаних із технічною інвентаризацією, паспортизацією та оцінкою об'єктів нерухомого майна, незалежно від форми власності, державною реєстрацією прав власності на об'єкти нерухомого майна, наданням витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, у разі отримання акредитації, з метою отримання прибутку, у порядку  передбаченому чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. технічна інвентаризація, паспортизація і оцінка жилих будинків квартирного типу різної поверховості, будинків і споруд громадського та виробничого призначення, господарських будівель, господарських споруд, садових та дачних будинків, гаражів, незалежно від форми власності;

2.2.2. технічна інвентаризація і оцінка інженерних споруд, мереж водопроводу і каналізації, контактних мереж міського електротранспорту, споруд і мереж, електричних станцій і мереж;

2.2.3. технічна інвентаризація споруд зовнішнього благоустрою, доріг, тротуарів, мостів, трубопроводів, водопровідних і берегоукріплювальних споруд, набережних, а також зелених насаджень (скверів, садів, парків і та ін.);

2.2.4. землевпорядні та геодезичні роботи, в тому числі підготовка проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань; розробка технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю; складання схематичних планів земельних ділянок, інші види робіт із землевпорядкування;

2.2.5. виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна, що підлягають приватизації;

2.2.6. облік змін у складі, стані та вартості основних фондів (споруд, будівель та ін.);

2.2.7. виявлення самочинного будівництва та самовільного переобладнання об'єктів нерухомості при проведенні інвентаризаційних та обмірювальних робіт;

2.2.8. проведення технічних обстежень та видача висновків про виділ та поділ об'єктів нерухомого майна;

2.2.9. зберігання, оновлення та поповнення інвентарних та реєстраційних справ постійного зберігання на об'єкти нерухомого майна;

2.2.10. складання проектно-кошторисної документації на ремонт, підготовка технічних висновків з перепланування, перебудови, прибудови нерухомого майна для готування відповідних рішень виконавчих комітетів рад про дозвіл на виконання вищевказаних робіт;

2.2.11. виконання інших інвентаризаційних робіт у порядку, визначеному чинним законодавством;

2.2.12. державна реєстрація:

- прав власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, у порядку, визначеному чинним законодавством;

- кількісних  та якісних змін зареєстрованої нерухомості шляхом перебудови, реконструкції, капітального ремонту та іншої діяльності.

 - закінчення права власності у зв’язку з припиненням існування нерухомості з різних причин.

 - прав на користування земельними ділянками, які обслуговують об’єкти нерухомого майна.

- прав на користування земельними ділянками, виділеними для спорудження об’єктів нерухомості з фіксацією терміну землекористування.

- початку та кінця обмежувальних прав власності на нерухомість та земельні ділянки.

- початку та кінця обтяжувальних прав власності на нерухомість та земельні ділянки.

 - прав власності на нерухомість та споруди на земельній ділянці, право власності на яку ( чи права користування нею) належить іншому власнику.

- надання інформації по письмовому запиту фізичним та юридичним особам у відповідності до діючого законодавства.

 - кількісних та якісних змін раніше зареєстрованої земельної ділянки в результаті стихійного лиха, спорудження на ній у встановленому порядку нерухомості

та інше.

2.2.13  проведення підготовчих робіт по оформленню документів на житлові будинки, квартири, нежитлові будівлі, об’єкти, вбудовані та прибудовані приміщення.

2.2.14. ведення обліку об'єктів нерухомого майна у вигляді будівель та споруд згідно з чинним законодавством України;

2.2.15. зберігання, оновлення і поповнення документації, стосовно державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна;

2.2.16. надання інформації з Реєстру прав власності фізичних та юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України;

2.2.17. видача витягів з Реєстру прав власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб, у порядку встановленому чинним законодавством України;

2.2.18.  державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (у випадках, передбачених Законом;

2.2.19. оцінка об’єктів у матеріальній формі в тому числі:

- оцінка нерухомого майна; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, часток в майні, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі на об`єкти інтелектуальної власності;

- експертна грошова оцінка земельних ділянок;

- оцінка машин та обладнання;

- оцінка колісних транспортних засобів;

2.2.20. підготовка та видача в установленому порядку довідок про загальну площу новозбудованих та реконструйованих будинків (будівель) для державних комісій з приймання об'єктів в експлуатацію;

2.2.21. виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, дозволені законодавством України, з метою отримання прибутку;                         

2.2.22. організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб Підприємства;              

2.2.23. здійснення інших видів господарської діяльності.

2.3. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту, акредитації  тощо), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу.

3. Майно Підприємства

 3.1. Майно Підприємства становлять матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, статутний капітал (при наявності), а також грошові кошти та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

3.2.  Вкладом до статутного капіталу Підприємства, для здійснення  господарської діяльності,  може бути майно, яке складають нежитлові будівлі та приміщення,  господарські будівлі і споруди, обладнання, транспортні засоби, грошові кошти місцевого бюджету,  з урахуванням вимог бюджетного законодавства та інші кошти (майно),  інші цінності.

3.3.  Переданий Засновником статутний капітал (майно) Підприємству є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Волноваського району Донецької області і закріплюється за ним на праві господарського відання.

3.4.   Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником або уповноваженим ним органом , з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.5. Доходи, одержані від реалізації робіт та послуг, оренди, інших видів господарської діяльності Підприємством, а також майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку, благодійні внески, пожертви є власністю Підприємства.

3.6. Джерелами формування майна Підприємства є:

3.6.1. Грошові і майнові внески Засновника.

3.6.2. Доходи, одержані від реалізації робіт та послуг, оренди, інших видів господарської діяльності.  

3.6.3. Кредити банків та інших кредиторів.

3.6.4. Майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.

3.6.5. Благодійні внески, пожертви організацій, підприємств і громадян.

3.6.6. Капітальні вкладення, дотації та субвенції з бюджету.

3.6.7. Інвестиції, гранти державних та недержавних міжурядових організацій.

3.6.8. Інші джерела формування майна, не заборонені чинним законодавством.

3.7. Вилучення державою у Підприємства майна, що закріплене за ним на праві господарського відання, здійснюється лише у випадках та в порядку, встановленому законодавством.

3.8. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству на підставі рішень суду. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.9. Передані Засновником основні фонди Підприємства не можуть бути предметом  продажу, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, не можуть бути передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

3.10. Грошові внески отримані за оренду або відчуження майна Підприємства належить йому на умовах, оговорених у відповідних договорах та цим Статутом.

3.11. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

 4.  Органи управління Підприємством

 4.1.   Управління Підприємством здійснюється у відповідності зі Статутом Підприємства, на основі поєднання принципів інтересів трудового колективу, зазначених у трудовому договорі та прав Засновника на передане ним майно.

Органами управління Підприємством є:

4.1.1. Вищим органом управління підприємством є Загальні збори трудового колективу Підприємства.

4.1.2.  Начальник Підприємства.

4.1. 3.  Засновник  Підприємства.

4.2.  Загальні збори трудового колективу.

4.2.1. Загальні збори трудового колективу Підприємства скликаються не рідше ніж 2 рази на рік.

4.2.2. Загальні збори розглядають питання про укладання колективного договору; заслуховують інформацію про виконання колективного договору сторонами; дають згоду на відчуження майна Підприємства; дають згоду на надання безвідсоткової суди працівникам Підприємства при наявності фінансової можливості; дають згоду на оренду майна Підприємства

4.2.3.  Загальні збори повноважні вирішувати питання, якщо на них присутні не менше 2/3 членів трудового колективу.

4.2.4. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів.

4.3.  Начальник Підприємства.

4.3.1. Начальник Підприємства здійснює керівництво його діяльністю. Начальник Підприємства вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України та/або Статуту Підприємства віднесені до компетенції Засновника Підприємства.

4.3.2. Начальник Підприємства є підзвітним Засновнику, організовує виконання його рішень та розпоряджень, які не суперечать діючому законодавству. Начальник  підприємства несе повну персональну відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності підприємства та законність вчинених ним дій та прийнятих рішень.

4.3.3. Начальник без довіреності діє від імені Підприємства в межах, встановлених Статутом і законодавством, та представляє Підприємство у відносинах з громадянами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування.

4.3.4. Начальник призначається на посаду рішенням (розпорядженням)  Засновника. Прийняття Начальника на роботу оформлюється трудовим контрактом, який від імені Засновника Підприємства підписує голова Волноваської районної ради.

4.3.5.  Відповідно до компетенції, Начальник:

звітує про роботу Підприємства в порядку та з періодичністю, визначеними Волноваською районною радою;

забезпечує приймання та виконання фінансового плану Підприємства, враховує його при формуванні виробничих програм, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку Підприємства;

укладає, змінює та розриває господарські контракти та договори;

затверджує організаційну структуру Підприємства та штатний розклад, приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

встановлює систему оплати праці, посадові оклади та тарифні ставки оплати праці згідно з законодавством;

в межах наданої компетенції видає накази та розпорядження з питань діяльності Підприємства, обов'язкові для всіх працівників Підприємства;

укладає та змінює колективний договір з трудовим колективом Підприємства, забезпечує його виконання;

відповідно до компетенції самостійно вчиняє будь-які інші дії в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міста Волноваського району Донецької області, Підприємства та трудового колективу, за винятком тих, що відповідно до законодавства або Статуту попередньо потребують рішення (розпорядження) Волноваської районної ради.

4.3.6. На час відсутності Начальника, його обов'язки виконує заступник начальника Підприємства на підставі наказу начальника Підприємства.

4.4.   До виключної компетенції Засновника належить:

4.4.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.

4.4.2. Прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства шляхом його реорганізації або ліквідації.

4.4.3. Прийняття рішень про передачу Підприємству основних фондів, грошових, майнових та інших внесків (майна) для виконання господарської діяльності, зазначеної у Статуті Підприємства.  

4.4.4. Прийняття рішень про надання попередньої згоди на відчуження переданого Засновником майна Підприємства на конкурентних засадах, якщо інше не встановлене законодавством.

4.4.5. Прийняття рішень про списання з балансу переданих Засновником основних фондів.

5.  Господарська діяльність і звітність Підприємства

 5.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, самофінансування, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до чинного законодавства.

5.2. Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на роботи (послуги), які воно реалізує, витрати, необхідні для забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства. Основу планів складають договори, укладені із споживачами робіт та послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

5.3. Засновник переданого майна, закріпленого на праві господарського відання  за  Підприємством, не втручається в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

5.4. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат по оплаті праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до районного бюджету частки прибутку, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.

5.5. Підприємство реалізує свої роботи (послуги) за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна.

5.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

5.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

5.8. Начальник Підприємства несе повну особисту відповідальність за достовірність та повноту здійснення бухгалтерського обліку та статистичної звітності, а також своєчасність подання звітності до відповідних державних установ.

6.  Трудові відносини та трудовий колектив

 6.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

6.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України та колективного договору.

6.3. Самоврядування трудового колективу здійснюється в порядку та межах, визначених колективним договором, укладеним начальником Підприємства з трудовим колективом.

 7.  Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства

 7.1. Внесення змін до Статуту Підприємства є виключною компетенцією Засновника.

Трудовий колектив Підприємства та Начальник Підприємства мають право ініціювати внесення змін до Статуту Підприємства.

7.2. Зміни до Статуту вносяться рішеннями Засновника. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 8. Припинення діяльності Підприємства

8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

8.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника  або  суду , згідно законодавства.

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду  у випадках, передбачених законодавством. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за рішенням Засновника або суду.

8.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або судом. Ліквідацію Підприємства може бути також покладено на Начальника Підприємства.

8.5. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

8.6. Ліквідаційна комісія, розміщує в друкованих органах масової інформації повідомлення про ліквідацію Підприємства та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені цим Статутом та Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом” строки.

8.7. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів для стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

8.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або суду. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

8.9. Претензії кредиторів до Підприємства у випадку ліквідації, задовольняються з майна Підприємства. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються законодавством.

8.10. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

8.11.  Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                      А.К.Демішева

_______________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я                     

20.12.2017

м.Волноваха

Про внесення змін і доповнень

до Програми економічного і

соціального розвитку

Волноваського району на 2017 рік

Розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 05.12.2017 року № 01-23-1826, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 1.

2. Внести зміни у підрозділ 4.9. «Охорона зоров’я» розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 2.

3. Внести зміни та доповнення до додатку 8  «Фінансове забезпечення заходів Програми»  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 8.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін районної ради (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 1

до рішення районної ради

                                                                                                                        20.12.2017  № ________           

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 17.10.2016 № 357 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок утримання позитивних та подолання негативних тенденцій в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку, планомірна протягом року реалізація стратегічних цілей та пріоритетів регіонального розвитку, визначених  у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

6. Початок, закінчення виконання

 2017 рік

7. Етапи  виконання

-

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

821532,4****

40114,0*

169521,9****

94504,0***

355459,3

161933,3*

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 20,3%,  фонду оплати праці – на  7,7%, середньомісячної заробітної плати – на 7,0% (складе 4428,0 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 1,3%, виконання 326**** заходів  в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017  № 7/15-336

** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/18-406

**** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № ________

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

Додаток  2

до рішення районної ради

                                                                                                                           20.12.2017 №  7/19-        

4.9. Охорона здоров’я

Головна мета -  збереження та зміцнення здоров'я населення, забезпечення його доступною, кваліфікованою, якісною медичною допомогою, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей.

Актуальні проблеми:

- недостатність фінансових ресурсів на медикаменти в стаціонарі;  недостатність фінансування програм імунопрофілактики,  пільгової категорії населення.

- незадовільна укомплектованість медичними кадрами – 61,2%, в т.ч. сімейними лікарями – 56,5%.

- потребує покращення матеріально-технічна база лікувальних закладів: проведення ремонтів, забезпечення санітарним транспортом, медичною апаратурою, комп’ютерами.

- незадовільний стан здоров'я населення: висока загальна смертність.

Основні завдання:

- поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг закладами охорони здоров’я Волноваського району;

впровадження принципів сімейної медицини, що дозволить підвищити доступність медичної допомоги;

-   нарощувати мережу денних стаціонарів, стаціонарів вдома;

-   забезпечити якість та обсяг проведення щорічних медичних оглядів населення;

-   забезпечити своєчасне виявлення захворювань, особливо туберкульозу, онкологічної, серцево-судинної та іншої патології;

-   запровадження заходів щодо попередження малюкової смертності.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   поліпшення якості надання медичних послуг;

-   знизити загальну смертність на 3,2%;

-   знизити загальну інвалідність на 5,1%;

-   не допускати спалахів інфекційних захворювань;

-   збільшити виявлення туберкульозу при профілактичних оглядах на 6,3%;

-   збільшити виявлення випадків онкопатологіїї  при профілактичних оглядах на 4,0%.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів програми буде здійснюватись за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних коштів. 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

 «Охорона здоров’я» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Удосконалення кадрової політики:

підвищення кваліфікації:

лікарів –  34 ос., у т.ч. загальної практики сімейної медицини,

молодших медичних спеціалістів –  81 ос.

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

128,1

-

-

128,1

-

-

Підвищення рівня

лікувально-діагностичного процесу, організації медичної допомоги, підвищення професійного рівня фахівців

2. Проведення моніторингу показників здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров`я всіх рівнів надання медичної допомоги

Щокварталу

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

 

-

-

-

-

-

Своєчасність прийняття управлінських рішень в лікувально-профілактичних закладах первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги

3. Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони здоров’я, електронного реєстру пацієнтів

Протягом

року

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1

40,0

-

-

-

-

40,0

Підвищення оперативності в роботі, налагодження зворотного зв’язку, покращання рівня консультативної допомоги хворим

4. Впровадження системи інтелектуальної дистанційної діагностики IDIS у Волноваському районі****

Грудень 2017 року

Волноваський РЦПМСД

8890,0

-

8890,0

-

-

-

Підвищення рівня консультативної допомоги, покращення оперативності в роботі

5. Подальша реалізація заходів міських та районних програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу»

Протягом року

Волноваський РЦПМСД

-

-

-

-

-

-

Підвищення мотивації медичних працівників первинного рівня надання медичної допомоги

6. Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД:

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ

№ 1»

258,5

258,5

-

-

-

-

 

–розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

61,5

61,5

-

-

-

-

Зменшення темпу розповсюдження захворювання, своєчасне виявлення та лікування ВІЛ-інфікованих

– розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

68,0

68,0

-

-

-

-

Покращення якості і тривалості життя ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, зниження захворю-аності та смертності від СНІДу на 2%

- забезпечення медичних працівників ЦРЛ засобами індивідуального захисту

 

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

60,0

60,0

-

-

-

-

Попередження інфікування медичних працівників

- забезпечення придбання одноразових піпето-контейнерів, вакутайнерів для забору крові

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

69,0

69,0

-

-

-

-

Поліпшення умов праці медпрацівників

7. Реалізація заходів по боротьбі із туберкульзом:

 

 

484,0

469,0

-

-

-

15,0

 

– забезпечення хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі безоплатним рентгенологічним та бактеріоскопічним обстеженням та в спеціалізованих протитуберкульозних закладах

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

269,0

269,0

-

-

-

-

Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

– забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики та щеплень новонароджених від туберкульозу

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

200,0

200,0

-

-

-

-

Зниження темпу розповсюдження захворювання на території регіону, своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз .

– забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

15,0

-

-

-

-

15,0

Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

8. Забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну, цукрознижуючими препаратами,  глюкометрами,

 голками до тест –ручок,  тест - смужками

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

 

27,0

 

 

 

 

 

50,0

 

27,0

 

 

 

 

 

50,0

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

Поліпшення забезпеченості хворих на цукровий діабет,  зниження кількості ускладнень.

9. Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих інфекцій

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ

№ 1»

-

-

-

-

-

-

Попередження та зниження захворюваності населення на вакцинокеровані інфекції

10. Проведення діагностики та забезпечення хворих на онкологічні захворювання лікарськими засобами

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД,

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

305,0

305,0

-

-

-

-

Зниження показників інвалідності та смертності серед хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.

11. Забезпечити хворих у кардіологічних стаціонарних відділеннях тромболітичними препаратами для попередження ускладнень захворювань серцево-судинної  системи

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

20,0

20,0

-

-

-

-

Зниження показників інвалідності та смертності у хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові розлади

12. Забезпечення пільгової категорії населення

- медикаментами,

- зубним протезуванням,

- слуховими апаратами,

- кардіостимуляторами,

- штучними кришталиками,

- засобами технічної реабілітації

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

807,6

 

472,6

335,0

807,6

 

472,6

335,0

-

-

-

-

Надання безкоштовних медичних послуг пільговим категоріям населення. в т. ч. ветеранам ВВВ

13. Забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

 

85,2

85,2

-

-

-

-

Покращення якості надання медичної допомоги ветеранам війни

14. Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації комплексних заходів програмного характеру

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД, Волноваська стоматполіклініка

620,0

-

-

620,0

-

-

Покращення якості  надання медичної допомоги населенню

15. Забезпечення надання медичної допомоги особам, які переміщені з міст проведення АТО

Протягом року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»,

410,0

410,0

-

-

-

-

Покращення якості медичної допомоги особам, які переміщені з міст проведення АТО

16.  Залучення позабюджетних коштів (тис.грн.)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

-

-

-

-

-

-

Поліпшення фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я району на 1400 тис. грн.

17. Орфанні захворювання,

 у  т.ч.  діти

дорослі

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

322,0

102,0

220,0

322,0

102,0

220,0

-

-

-

-

Попередження та зниження захворюваності населення на  орфанні захворювання

18. Забезпечення 100%-го охоплення вагітних групи ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології з використанням біохімічних методів обстеження

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

50,0

50,0

-

-

-

-

Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами

19. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетолургію, продуктами лікувального харчування

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

300,0

-

-

300,0

-

-

Поліпшення якості життя хворих дітей

20. Забезпечення дітей, народжених від ВІЛ інфікованих матерів, пільговим харчуванням

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

30,0

-

-

30,0

-

-

 

21. Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

25,0

-

-

25,0

-

-

Поліпшення харчування та здоров’я дітей з малозабезпечених сімей

22. Забезпечення препаратами для лікування акушерських кровотеч

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

40,0

40,0

-

-

-

-

Профілактика малюкової та материнської смертності

23. Забезпечення засобами контрацепції всіх категорій населення

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

30,0

30,0

-

-

-

-

 

24. Матеріально – технічне оснащення

 

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,  КЛПЗ

«Волноваська РЛ №1»,

Волноваська стоматполіклініка

3806,0

 

3006,0

 

 

700,0

 

100,0

-

-

3806,0

 

3006,0

 

 

700,0

 

100,0

-

-

 

25.  Капітальний ремонт лікувальних закладів

 

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

 

Волноваський РЦПМСД,

 

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

20551,8

 

6351,9

 

 

11399,9

 

 

2800,0

-

-

5400,0

 

900,0

 

 

1700,0

 

 

2800,0

-

15151,8

 

5451,9

 

 

9699,9

Волноваська ЦРЛ - виготовлення ПКД  та експертна оцінка для термомодернізації хірургічного та травматологічного відділень, та виготовлення ПКД  та експертна оцінка для відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, КР терапевтичного,дитячого та інфекційного відділень,

ЦПМСД -1700 – відновлення пошкоджених медичних закладів, КРВолодимирівської МЛ,

 РЛ № 1 – кап. ремонт КДЛ, патологоанатомічного відділення та покрівлі гаражних боксів

26.Реконструкція нежитлвої будівлі контори КСП під сімейну амбулаторію за адресою: с.Бугас, вул. Центральна, буд.34/1, Волноваського району, Донецької області

II півріччя 2017 року

Бугаська сільська рада

1000,0

1000,0

-

-

-

-

будівельний обсяг будівлі - 1816,0 кв.м.

27.Капітальний ремонт із залученням енергозберігаючих технологій Комунальної Установи "Ольгинська лікарська амбулаторія" за адресою: вул. Шкільна, буд. 41, смт Ольгинка, Волноваського району, Донецької області

II півріччя 2017 року

Ольгинська селищна рада

1000,0

1000,0

-

-

-

-

Передбачена заміна 20 вікон на пластикові, заміна 223 м2 покрівлі, утеплення стін зовні, заміна підлоги 223 м2

28.  Проведення державної експертизи ПКД по реконструкції будинку судово-медичної експертизи

II півріччя 2017 року

ВКБ

8,0

-

-

8,0

-

-

 

Всього по заходам:

х

х

39288,2

****

5002,4

***

8890,0 ****

10189,0

***

-

 

15206,8

 

х

                         

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                       А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   Р І Ш Е Н Н Я                

20.12.2017 № 719-

м.Волноваха

Про затвердження Програми

економічного і соціального розвитку

Волноваського району на 2018 рік

та основні напрями

розвитку на 2019 і 2020 роки

З метою забезпечення активізації економічної діяльності, розв’язання існуючих проблем та сприяння підвищенню рівня життя населення, розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 20.11.2017 року № 01-23-1700, на виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік і основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити:

2.1. Безумовне виконання завдань і заходів Програми.

2.2. Створення необхідних умов для ефективної роботи підприємств і організацій, направлених на підтримку вітчизняного товаровиробника та розвиток підприємництва.

2.3. Здійснення заходів щодо залучення інвестиційних ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки.

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 12.9.2017 № 529 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства, установи  та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

Зростання добробуту та безпеки життя громадян, створення умов для відновлення економічного зростання шляхом розвитку виробничої та ринкової інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу та надання якісних послуг населенню.

6. Початок, закінчення виконання

 2018 рік

7. Етапи  виконання

-

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

1156354,9

391848,5

166654,0

78517,9

436968,9

82365,5

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 17,5%,  фонду оплати праці – на  8,2%, середньомісячної заробітної плати – на 8,6% (складе 6302,2 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 8,5%, виконання 282 заходів  та реалізації 54 інвестиційних проектів в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

                         ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та напрями розвитку на 2019 і 2020 роки розроблена управлінням економіки райдержадміністрації за участю відділів і управлінь райдержадміністрації, підприємств та організацій району на виконання розпорядження голови Волноваської райдержадміністрації  від 12 вересня 2017 року № 529 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки».

Законодавчою основою розроблення Програми є: закони України  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеві державні адміністрації», і постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програма враховує положення Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015; середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р.

Програма є механізмом реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498, та Плану заходів до неї з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90.

На основі комплексного аналізу соціально-економічного становища та проблем району в 2013-2017 роках з урахуванням поточної економічної ситуації в країні, визначено прогнозні показники економічного і соціального розвитку району і заходи на 2018 рік, і основні напрями на 2019 і 2020 роки.

Виконання Програми забезпечить активізацію економічної діяльності, сприятиме підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. При необхідності, протягом дії Програми, за результатами оцінювання стану реалізації програмних завдань і заходів, можливе внесення змін і доповнень.