19 СЕСІЯ 3 ЧАСТИНА

 

РОЗПОДІЛ
видатків районного  бюджету  Волноваського району на 2018 рік
                              (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно із типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
0100000     Районна рада (головний розпорядник) 4862,000 4862,000 3206,100 497,500 0,000 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 4864,300
0110000 0100   Волноваська районна рада (відповідальний виконавець)  4862,000 4862,000 3206,100 497,500 0,000 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 4864,300
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  4501,000 4501,000 2962,700 441,100 0,000 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 4503,300
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 361,000 361,000 243,400 56,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 361,000
0600000     Відділ освіти Волноваської райдержадміністрації (головний розпорядник) 220749,800 220749,800 138864,400 35513,300 0,000 13321,013 82,000 0,000 0,000 13239,013 13239,013 234070,813
0610000     Відділ освіти Волноваської  райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 220749,800 220749,800 138864,400 35513,300 0,000 13321,013 82,000 0,000 0,000 13239,013 13239,013 234070,813
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 114349,400 114349,400 93729,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 114349,400
0611000 1000   Освіта 216877,500 216877,500 137127,400 35454,900 0,000 13321,013 82,000 0,000 0,000 13239,013 13239,013 230198,513
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 205114,500 205114,500 128679,700 34553,300 0,000 13299,013 60,000 0,000 0,000 13239,013 13239,013 218413,513
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 112131,000 112131,000 91910,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 112131,000
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2475,100 2475,100 1990,100 26,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2475,100
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2218,400 2218,400 1818,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2218,400
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4969,700 4969,700 3452,100 656,500 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4985,700
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1292,200 1292,200 878,700 69,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1292,200
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3026,000 3026,000 2126,800 149,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3026,000
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2986,500 2986,500 2126,800 149,200 0,000              
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 39,500 39,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,500
0613130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1389,900 1389,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1389,900
0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 89,900 89,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89,900
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1300,000 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1300,000
0615010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 2482,400 2482,400 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2482,400
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 198,700 198,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 198,700
0615030 5030   Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту 2283,700 2283,700 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2283,700
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2283,700 2283,700 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2283,700
0200000     Волноваська райдержадміністрація (головний розпорядник) 106152,100 106152,100 727,500 26,200 0,000 37465,211 6025,465 2406,418 309,729 31439,746 31439,746 143617,311
  2000   Охорона здоров'я 105151,200 105151,200 0,000 0,000 0,000 27858,046 6025,465 2406,418 309,729 21832,581 21832,581 133009,246
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 76227,500 76227,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62646,700
      у тому числі оплата праці (2282) 51420,400 51420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51420,400
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 11845,100 11845,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11845,100
0220000     КЗОЗ"Волноваська центральна районна лікарня"  (відповідальний виконавець) 53029,200 53029,200 0,000 0,000 0,000 12103,533 1670,952 681,392 134,421 10432,581 10432,581 65132,733
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 53029,200 53029,200 0,000 0,000 0,000 12103,533 1670,952 681,392 134,421 10432,581 10432,581 65132,733
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 40589,300 40589,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40589,300
      у тому числі оплата праці (2282) 32931,700 32931,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32931,700
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5295,300 5295,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5295,300
0230000     КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" (відповідальний виконавець) 24078,100 24078,100 0,000 0,000 0,000 10254,200 3254,200 1168,100 152,000 7000,000 7000,000 34332,300
0232010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 24078,100 24078,100 0,000 0,000 0,000 10254,200 3254,200 1168,100 152,000 7000,000 7000,000 34332,300
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 16916,100 16916,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16916,100
       у тому числі оплата праці (2282) 14520,400 14520,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14520,400
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 2574,800 2574,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2574,800
0240000     КЛПУ "Волноваська стоматологічна поліклініка" (відповідальний виконавець) 7138,100 7138,100 0,000 0,000 0,000 1582,113 1082,113 556,926 23,308 500,000 500,000 8720,213
0242100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7138,100 7138,100 0,000 0,000 0,000 1582,113 1082,113 556,926 23,308 500,000 500,000 8720,213
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 4941,300 4941,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4941,300
      у тому числі оплата праці (2282) 3968,300 3968,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3968,300
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 259,900 259,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,900
0250000     КУОЗ "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" (відповідальний виконавець) 20905,800 20905,800 0,000 0,000 0,000 3918,200 18,200 0,000 0,000 3900,000 3900,000 24824,000
0252111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 20230,800 20230,800 0,000 0,000 0,000 3918,200 18,200 0,000 0,000 3900,000 3900,000 24149,000
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 13780,800 13780,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13780,800
      у тому числі оплата праці (2282) 10767,000 10767,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10767,000
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 3715,100 3715,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3715,100
0252140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 475,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 475,000
0252142 2142 0763 Програми і централізовані заходиборотьби з туберкульозом 475,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 475,000
0252150 2150   Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0252152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0260000     Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (відповідальний виконавець) 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900
0263120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900
0263121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900
0210000     Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9607,165 0,000 0,000 0,000 9607,165 9607,165 9607,165
  7300   Будівництво та регіональний розвиток 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9607,165 0,000 0,000 0,000 9607,165 9607,165 9607,165
0217320 7320   Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8109,165 0,000 0,000 0,000 8109,165 8109,165 8109,165
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8109,165 0,000 0,000 0,000 8109,165 8109,165 8109,165
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1498,000 0,000 0,000 0,000 1498,000 1498,000 1498,000
0800000     Управління соціального захисту населення (головний розпорядник) 323567,377 323567,377 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 323599,377
0810000     Управління соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 323567,377 323567,377 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 323599,377
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 323567,377 323567,377 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 323599,377
0813010 3010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 131335,900 131335,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131335,900
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  10000,000 10000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10000,000
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 121335,900 121335,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 121335,900
0813020 3020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 14248,100 14248,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14248,100
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  2463,500 2463,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2463,500
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 11784,600 11784,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11784,600
0813030 3030    Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1882,167 1882,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1882,167
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 7,630 7,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,630
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку  73,260 73,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,260
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 801,277 801,277 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 801,277
0813040 3040   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям 163025,990 163025,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 163025,990
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 622,720 622,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 622,720
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 87815,110 87815,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87815,110
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 6435,110 6435,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6435,110
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 22197,670 22197,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22197,670
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 389,540 389,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 389,540
0813047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 144,480 144,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 144,480
0813048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  19013,460 19013,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19013,460
0813049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 26407,900 26407,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26407,900
0813080 3080 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу  1990,110 1990,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1990,110
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 39,500 39,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,500
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 341,700 341,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 341,700
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2518,400 2518,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2518,400
0813240 3240   Інші заклади за заходи 201,810 201,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 201,810
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  201,810 201,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 171,108
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 7983,700 7983,700 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8015,700
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7095,900 7095,900 5676,300 71,100 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 7127,900
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 887,800 887,800 668,900 38,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 732,000
1000000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (головний розпорядник) 14495,941 14495,941 9722,200 1681,900 0,000 5666,500 466,500 216,411 23,868 5200,000 5200,000 20162,441
1010000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14495,941 14495,941 9722,200 1681,900 0,000 5666,500 466,500 216,411 23,868 5200,000 5200,000 20162,441
1014000 4000   Культура і містецтво 9951,741 9951,741 6478,300 1418,400 0,000 466,500 466,500 216,411 11,768 0,000 0,000 14413,500
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4752,300 4752,300 3496,800 426,000 0,000 2703,500 3,500 0,000 0,000 2700,000 2700,000 7455,800
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1028,500 1028,500 690,700 149,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1028,500
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 3224,941 3224,941 1852,100 813,700 0,000 2717,100 217,100 50,343 12,100 2500,000 2500,000 5942,041
1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і містецтва 946,000 946,000 438,700 29,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 946,000
1011000 1000   Освіта 4304,200 4304,200 3243,900 263,500 0,000 245,900 245,900 166,068 11,768 0,000 0,000 4550,100
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 4304,200 4304,200 3243,900 263,500 0,000 245,900 245,900 166,068 11,768 0,000 0,000 4550,100
1020000     Районна організація ветеранів України  240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
1023000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
1023100 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
1023191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
3700000     Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 98434,623 97934,623 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98434,623
3710000     Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 98434,623 97934,623 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98434,623
3718700 8700 0133 Резервний фонд 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 87017,500 87017,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87017,500
3719770 9770   Інші субвенції з місцевого бюджету 10917,123 10917,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10917,123
      Всього 768261,841 767761,841 158865,400 37828,700 0,000 56487,024 6608,265 2622,829 333,597 49878,759 49878,759 824748,865
                               
                                    Керуючий справами виконавчого апарату районної ради     А.К.Демішева          

 

 

        Додаток 3  
        до рішення районної ради
        від 20.12.2017   №7/19- 
           
           
           
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік  
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -49878,759 49878,759 49878,759 0,000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -49878,759 49878,759 49878,,759 0,000
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  0,000 0,000 0,000 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
208200 На кінець періоду 70,000     70,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -49878,759 49878,759 49878,759 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -49878,759 49878,759 49878,759 0,000
600000 Фінансування за активними операціями  -49878,759 49878,759 49878,759 0,000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -49878,759 49878,759 49878,759 0,000
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  0,000 0,000 0,000 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
602200 На кінець періоду 70,000     70,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -49878,759 49878,759 49878,759 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -49878,759 49878,759 49878,759 0,000
           
           
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

                    Додаток 4    
                    до рішення районної ради  
                    від 20.12.2017   № 7/19-  
                         
                         
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2018 рік
                         
                        (тис.грн.)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
базова дотація додаткова дотація на здійснення перераданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальні субвенції освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції субвенція на утримання трудового архіву субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Районний бюджет 66081,400 55238,400       313118,500 117114,300 76227,500 39,500 361,000    
Волноваська міська рада        19343,400 5013,600       2330,000      
Благодатненська селищна рада        0,000 329,400              
Володимирівська селищна рада        4252,700 1417,600       1000,000      
Донська селищна рада        5631,600 1074,500              
Новотроїцька селищна рада        5644,500 1489,700              
Оленівська селищна рада        0,000 0,000              
Ольгинська селищна рада        2345,400 764,500              
Анадольська сільська рада        0,000 149,100              
Андріївська сільська рада        0,000 0,000              
Бугаська сільська рада        966,500 258,100              
Валер'янівська сільська рада        0,000 225,300              
Вільненська сільська рада        953,600 191,200              
Дмитрівська сільська рада        0,000 214,200              
Єгорівська сільська рада        670,100 177,700              
Зачатівська сільська рада        631,500 253,300              
Златоустівська сільська рада        2190,800 598,600              
Іванівська сільська рада        0,000 203,700              
Калинівська сільська рада        0,000 124,400              
Діанівська сільська рада        657,200 0,000              
Сонячна сільська рада        592,800 170,900              
Любівська сільська рада       0,000 0,000              
Микільська сільська рада        1082,500 347,100              
Миколаївська сільська рада        1623,800 421,400              
Новоандріївська сільська рада        0,000 295,700       232,112      
Новоолексіївська сільська рада      169,700 747,500 217,600              
Стрітенська сільська рада        528,400 184,000              
Петрівська сільська рада        0,000 218,300              
Привільненська сільська рада        554,100 137,900              
Прохорівська сільська рада        373,700 166,300              
Рівнопільська сільська рада        1069,600 281,900              
Рибинська сільська рада        2216,600 543,700              
Свободненська сільська рада        0,000 323,500              
Степнянська сільська рада        889,200 195,200              
Хлібодарівська сільська рада        0,000 234,100       87,211   4502,900 2764,900
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко     600,000 0,000 169,200              
Лебединська сільська рада       1108,300 348,200              
Павлопільська сільська рада     1063,000 309,300 244,300              
Широкинська сільська рада       0,000 296,200              
Андріївська селищна рада       2397,000 721,300              
Мирненська селищна рада     1107,000 605,700 380,300              
Гранитненська сільська рада     261,900 1920,200 700,700              
Новоселівська сільська рада       1778,400 539,000              
Старогнатівська сільська рада       940,800 386,900              
Чермалицька сільська рада       1366,000 416,100              
Всього 66081,400 55238,400 3201,600 63391,200 20424,700 313118,500 117114,300 76227,500 3688,823 361,000 4502,900 2764,900
                         
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                                                     А.К.Демішева
                         

 

              Додаток 5
              до рішення районної ради від   20.12.2017  № 7/19-  
                 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році
                 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ КВК та кредитування Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      01 Районна рада   361,000 0,000 361,000
0110180 0180 0133   Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від                      №             ) 361,000 0,000 361,000
      06 Відділ освіти райдержадміністрації   10750,400 13239,013 23989,413
0615011 5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2021 роки (рішення районної ради від    №) 198,700   198,700
0611020 1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від    №)   11539,013 11539,013
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік (рішення районної ради від    № ) 138,000   138,000
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки (рішення районної ради від      № ) 1544,500 1700,000 3244,500
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2018 року (рішення районної ради від    №) 7479,300   7479,300
0613133 3133 1040   Інші заходи та заклади молодіжної політики Районна програма "Молодь. Сім*я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки (рішення районної ради від   №  ) 89,900   89,900
0613140 3140 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1300,000   1300,000
      02 Волноваська райдержадміністрація   13052,165 21832,581 34884,746
0217321 7321 0443   Будівництво освітніх установ та закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2" 55,000   55,000
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52 2200,000   2200,000
Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4  60,000   60,000
Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1 60,000   60,000
Будівництво ВЛ 6 кВ для резервного електрозабезпечення котелень по вул.Громової і вул.Південній в пгт.Новотроїцьке Волноваського району 20,000   20,000
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37  1926,274   1926,274
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40 1849,055   1849,055
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5 1938,836   1938,836
0217330 7330 0443   Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40 749,000   749,000
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5 749,000   749,000
0263121 3121 1040    Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік (рішення районної ради від     № ) 70,000   70,000
0252111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від     №   ) 1600,000 3900,000 5500,000
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від     №   ) 400,000   400,000
0252142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від     №   ) 475,000   475,000
0252152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від     №   ) 200,000   200,000
0242100 2100 0722   Стоматологічна допомога населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від     №   ) 700,000 500,000 1200,000
0232010 2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від    №)   7000,000 7000,000
0222010 Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від    №)   10432,581 10432,581
      08 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   2425,677 0,000 2425,677
0813242 3242 1090   Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2018 рік (рішення районної ради від                      №             ) 45,100 0,000 45,100
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від                      №             ) 106,710   106,710
Програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2018 рік (рішення районної ради від                      №             ) 50,000   50,000
0813031 3031 1030   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2018 році (рішення районної ради від                      №             ) 7,630   7,630
0813032 3032 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку  Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від                      №             ) 73,260   73,260
0813033 3033 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році (рішення районної ради від                      №             ) 1000,000   1000,000
0813035 3035 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2018 році (рішення районної ради від                      №             ) 801,277   801,277
0813160 3160 1010   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік  ( рішення районної ради від                      №             ) 341,700   341,700
      10 Відділ культури і туризму райдержадміністрації   607,000 5200,000 5807,000
1014080 0829 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік 341,800 0,000 341,800
1014060 0828 4060   Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубгих закладів 0,000 2500,000 2500,000
1014030 0824 4030   Забезпечення діяльності бібліотек 0,000 2700,000 2700,000
1011100 0960 1100   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік 25,200 0,000 25,200
1023191 3191 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від  № ) 240,000 0,000 240,000
      37 Фінансове управління райдержадміністрації   420,000 0,000 420,000
3719770 9770     Інші субвенції  з місцевого бюджету Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від   №     ) 420,000 0,000 420,000
        Всього   27616,242 40271,594 67887,836
                 
                 
        Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  

 

      Додаток  6    
      до рішення районної ради  
      20.12.2017 № 7/19-  
                             Розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування     
  на утримання закладів дошкільної освіти на 2018 рік         
           
Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці D                      прікріплені діти від 0-6 років              на 1/1-2017 Sv фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку /тис.грн./ Vo                   обсяг видатків на дошкільну освіту   /тис.грн./    
1 2 3 4    
Волноваська міська рада  1501 12,8870 19343,4    
Благодатненська селищна рада  0   0,0    
Володимирівська селищна рада  330 12,8870 4252,7    
Донська селищна рада  437 12,8870 5631,6    
Новотроїцька селищна рада  438 12,8870 5644,5    
Оленівська селищна рада 0   0,0    
Ольгинська селищна рада  182 12,8870 2345,4    
Анадольська сільська рада  0   0,0    
Андріївська сільська рада 0   0,0    
Бугаська сільська рада  75 12,8870 966,5    
Валер'янівська сільська рада  0   0,0    
Вільненська сільська рада  74 12,8870 953,6    
Дмитрівська сільська рада  0   0,0    
Єгорівська сільська рада  52 12,8870 670,1    
Зачатівська сільська рада  49 12,8870 631,5    
Златоустівська сільська рада  170 12,8870 2190,8    
Іванівська сільська рада  0   0,0    
Калинівська  сільська рада  0   0,0    
Діанівська сільська рада  51 12,8870 657,2    
Сонячна сільська рада  46 12,8870 592,8    
Любівська сільська рада 0   0,0    
Микільська сільська рада  84 12,8870 1082,5    
Миколаївська сільська рада  126 12,8870 1623,8    
Новоандріївська сільська рада  0   0,0    
Новоолексіївська сільська рада  58 12,8870 747,5    
Стрітенська сільська рада  41 12,8870 528,4    
Петрівська сільська рада  0   0,0    
Привільненська сільська рада  43 12,8870 554,1    
Прохорівська сільська рада  29 12,8870 373,7    
Рівнопільська сільська рада  83 12,8870 1069,6    
Рибинська сільська рада  172 12,8870 2216,6    
Свободненська сільська рада  0   0,0    
Степнянська сільська рада  69 12,8870 889,2    
Хлібодарівська сільська рада  0   0,0    
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко 0   0,0    
Лебединська сільська рада 86 12,8870 1108,3    
Павлопільська сільська рада 24 12,8870 309,3    
Широкинська сільська рада 0 12,8870 0,0    
Андріївська селищна рада 186 12,8870 2397,0    
Мирненська селищна рада 47 12,8870 605,7    
Гранітненська сільська рада 149 12,8870 1920,2    
Новоселівська сільська рада 138 12,8870 1778,4    
Старогнатівська сільська рада 73 12,8870 940,8    
Чермалицька сільська рада 106 12,8870 1366,0    
Всього  по району 4919 12,8870 63391,2    
           
           
Керуючий справами          
виконавчого апарату          
районної ради     А.К. Демішева  

 

          Додаток 7  
          до рішення районної ради
          від 20.12.2017   № 7/19-
             
  Розподіл обсягу дотацій бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2018 рік
             
  Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці населення на 01.01.2017  Кк частина видатків на культурні заклади радам  в бюджеті Нк  фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя в грн. In                 індекс споживчих цін %  Vku идатки місцевим радам на 2018 рік в тис. грн.
             
  Волноваська міська рада  22,939 0,616 331,6 107 5013,6
  Благодатненська селищна рада  1,507 0,616 331,6 107 329,4
  Володимирівська селищна рада  6,486 0,616 331,6 107 1417,6
  Донська селищна рада  4,916 0,616 331,6 107 1074,5
  Новотроїцька селищна рада  6,816 0,616 331,6 107 1489,7
  Оленівська селищна рада  4,900 0,616 331,6 107 0,0
  Ольгинська селищна рада  3,498 0,616 331,6 107 764,5
  Анадольська сільська рада  0,682 0,616 331,6 107 149,1
  Андріївська сільська рада  0,838 0,616 331,6 107 0,0
  Бугаська сільська рада  1,181 0,616 331,6 107 258,1
  Валер'янівська сільська рада  1,031 0,616 331,6 107 225,3
  Вільненська сільська рада  0,875 0,616 331,6 107 191,2
  Дмитрівська сільська рада  0,980 0,616 331,6 107 214,2
  Єгорівська сільська рада  0,813 0,616 331,6 107 177,7
  Зачатівська сільська рада  1,159 0,616 331,6 107 253,3
  Златоустівська сільська рада  2,739 0,616 331,6 107 598,6
  Іванівська сільська рада  0,932 0,616 331,6 107 203,7
  Калиновська сільська рада  0,569 0,616 331,6 107 124,4
  Діанівська сільська рада  0,848 0,616 331,6 107 0,0
  Сонячна сільська рада  0,782 0,616 331,6 107 170,9
  Любівська сільська рада 0,523 0,616 331,6 107 0,0
  Микільська сільська рада  1,588 0,616 331,6 107 347,1
  Миколаївська сільська рада  1,928 0,616 331,6 107 421,4
  Новоандріївська сільська рада  1,353 0,616 331,6 107 295,7
  Новоолексіївська сільська рада  0,541 0,616 331,6 107 217,6
  Стрітенська сільська рада  0,842 0,616 331,6 107 184,0
  Петрівська сільська рада  0,999 0,616 331,6 107 218,3
  Привільненська сільська рада  0,631 0,616 331,6 107 137,9
  Прохорівська сільська рада  0,761 0,616 331,6 107 166,3
  Рівнопільська сільська рада  1,290 0,616 331,6 107 281,9
  Рибинська сільська рада  2,487 0,616 331,6 107 543,7
  Свободненська сільська рада  1,480 0,616 331,6 107 323,5
  Степнянська сільська рада  0,893 0,616 331,6 107 195,2
  Хлібодарівська сільська рада  1,071 0,616 331,6 107 234,1
  Комінтернівська сільська рада 0,774 0,616 331,6 107 169,2
  Лебединська сільська рада 1,593 0,616 331,6 107 348,2
  Павлопільська сільська рада 0,560 0,616 331,6 107 244,3
  Широкинська сільська рада 1,355 0,616 331,6 107 296,2
  Андріївська селищна  рада 3,300 0,616 331,6 107 721,3
  Мирненська селищна рада 1,740 0,616 331,6 107 380,3
  Гранитненська сільська рада 3,206 0,616 331,6 107 700,7
  Новоселівська сільська рада 2,466 0,616 331,6 107 539,0
  Старогнатівська сілька рада 1,770 0,616 331,6 107 386,9
  Чермалицька сільська рада 1,904 0,616 331,6 107 416,1
  Всьго по району 99,546       20424,7
             
             
             
  Керуючий справами          
  виконавчого апарату          
  районної ради       А.К. Демішева
             
             

 

                                                                                 Додаток  8

                                                                                 до рішення районної ради

                                                                                 20.12.2017  №7/19- 

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу та на дошкільну освіту

Розрахунковий показник обсягу видаткiв на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу (Vku) визначається з урахуванням чисельностi наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi та фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi на одного жителя, що визначаються як середнiй розмiр загальних видаткiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, затверджених мiсцевими радами на бюджетний перiод, що передує планованому, на одного жителя, i коригуються на обсяг ресурсiв бюджету, що спрямовуються на зазначену мету у поточному бюджетному перiодi.

Vku визначається за такою формулою:

1. Kk=      V району з урахуванням змін

                         _____________________________

                  V по радам з урахуванням змін

 де Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

  V району з урахуванням змін – видатки  з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

  V по радам з урахуванням змін - видатки по місцевим радам з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

  2.      Hk =      V району з урахуванням змін

                                                 ____________________

                                       Ni  

де  Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

V району з урахуванням змін – видатки  з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

 Ni -    чисельнiсть наявного населення району станом на 1 сiчня року, що передує планованому.

3. In – індекс споживчих цін на 2018 рік, який дорівнює 107%;

4. Vku = Nir *Hk* Kk* In

де      Vku – показник обсягу видаткiв на культуру i мистецтво;    

 Nir – чисельнiсть наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi (ради) станом на 1 сiчня року, що  передує  планованому;

 Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

      Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

      In – індекс споживчих цін на 2018 рік дорівнює 107 %.

Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту (Vo) в розрізі адміністративно-територіальних одиниць Волноваського району визначається з урахуванням кількості прикріплених дітей до дошкільних навчальних закладів від 0-6 років станом на 01.01.2017 року та з урахуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку  на 2018 рік за формулою:

Vo = Sv* 1,7236 * D

Sv – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості  на одну дитину дошкільного віку на 2017 рік  7,4768 тис.грн.

Іn -  індекс підвищення на 2018 рік  1,7236

D- загальна кількість дітей  у віці 0-6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу  міської, селищної, сільської ради  станом на 01.01.2017 року.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева   

 

          Додаток  9
до рішення районної ради
20.12.2017  № 7/19-
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
                (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
      Райдержадміністрація   29 439,746     29 439,746
      Охорона здоров'я   19 832,581     19 832,581
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню   15 932,581     15 932,581
        Капітальний ремонт головного корпусу лікарні (неврологічного, хірургічного відділень, аптеки та підвального приміщення) КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1) 6 000,000     6 000,000
Капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
4927,183     4927,183
Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
2186,995     2186,995
Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
1800,005     1800,005
Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки для  капітального ремонту хірургічного відділення КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 110,000     110,000
Капітальний ремонт хірургічного відділення КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 908,398     908,398
0252111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)   3900,000     3900,000
        Капітальний ремонт приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги (85700, Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова.5) 600,000     600,000
        Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Привільне (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85474, с. Привільне, вул. Центральна,2) 800,000     800,000
        Капітальний ремонт амбулаторії №25 м. Волноваха, 85700, Донецька обл.. Волноваський р-н., пров.Залізничний,23) 300,000     300,000
        Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Донське (85772, Донецька область, Волноваський район, смт. Донське, вул. Спортивна,1) 1000,000     1000,000
        Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка (85734, Донецька область, Волноваський район, с. Миколаївка, вул. Центральна ,65) 600,000     600,000
        Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Благодатне (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85727, с. Благодатне, вул. Ювілейна,35) 600,000     600,000
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів   8109,165     8109,165
        Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2" 55,000     55,000
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52 2200,000     2200,000
Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4  60,000     60,000
Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1 60,000     60,000
Будівництво ВЛ 6 кВ для резервного електрозабезпечення котелень по вул.Громової і вул.Південній в пгт.Новотроїцьке Волноваського району 20,000     20,000
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37  1926,274     1926,274
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40 1849,055     1849,055
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5 1938,836     1938,836
0217330 7330 443  Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності   1498,000     1498,000
        Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги , 54а, с.Іванівка , Волноваський район 749,000     749,000
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.І.Кононенко, 62, смт.Новотроїцьке , Волноваський район 749,000     749,000
      Відділ освіти райдержадміністрації   11 539,013     11 539,013
      Освіта   11 539,013     11 539,013
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами   11 539,013     11 539,013
        Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ №7 (вул.Менделєєва,7) 7000,000     7000,000
        Капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №4, м. Волноваха, вул.Полтавська 274 1128,925     1128,925
        Капітальний ремонт з Заміною вікон Іванівської ЗОШ, с.Іванівка, вул.Центральна,50  110,088     110,088
        Капітальний  ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2(вул. Кононенко,62) у сумі 1250,0 тис.грн.; Свободненська ЗОШ (вул. Центральна,102) у сумі 1250,0 тис.грн.; Мирненська ЗОШ (вул.Центральна, 4) у сумі 800,0 тис.грн. 3300,000     3300,000
      Відділ культури і туризму райдержадміністрації   4200,000     4200,000
1014030 1030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки, яка знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул.Кості Бабані, будинок  14 2700,000     2700,000
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, який занходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Центральна, будинок 94 1500,000     1500,000
      Всього   45178,759     45178,759
                 
    Керуючий справами виконавчого апарату районної ради       А.К.Демішева  
                 

                                                             

  Додаток 10
  до рішення районної ради
  від 20.12.2017 № 7/19-
   
Трансферти з бюджетів міської, селищних та сільських рад до районного бюджету на 2018 рік
   
Ради субвенції
загальний фонд
субвенція на утримання трудового архіву
Волноваська міська рада  117,400
Благодатненська селищна рада  9,000
Володимирівська селищна рада  30,400
Донська селищна рада  15,900
Новотроїцька селищна рада  36,000
Ольгинська селищна рада  16,000
Анадольська сільська рада  3,600
Бугаська сільська рада  7,700
Валер'янівська сільська рада  5,000
Вільненська сільська рада  2,900
Дмитрівська сільська рада  5,000
Єгорівська сільська рада  4,000
Зачатівська сільська рада  4,000
Златоустівська сільська рада  15,900
Іванівська сільська рада  4,300
Калинівська  сільська рада  2,900
Діанівська  сільська рада  4,000
Сонячна сільська рада  4,000
Микільська сільська рада  7,300
Миколаївська сільська рада  9,600
Новоандріївська сільська рада  5,900
Новоолексіївська сільська рада  1,700
Стрітенська  сільська рада  4,300
Петрівська сільська рада  4,300
Привільненська сільська рада  1,800
Прохорівська сільська рада  1,800
Рівнопільська сільська рада  7,300
Рибинська сільська рада  14,200
Свободненська сільська рада  4,000
Степнянська сільська рада  4,800
Хлібодарівська сільська рада  6,000
ВСЬОГО 361,000
   
   
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2017 №7/19-

м.Волноваха                                                                                                    

Про внесення змін та доповнень

до Програми розвитку первинної медичної

допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від __________№___________, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення до  пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 11.01.2017№ 7/12-267   (із змінами та доповненнями в редакції рішення від 25.10.2017 №7/18-424), вклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради 20.12.2017 №7/19- 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми 

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення технічних умов на електропостачання фельдшерського пункту    

 с.Степне (85751, Донецька область, Волноваський район,

 с. Степне, вул. Леніна, 19)

Районний бюджет

135,20

Протягом року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (85760, Донецька область, Волноваський район, с.Рівнопіль, вул. Леміхова, 1)

Районний бюджет

260,00

Лютий-жовтень

 2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

3

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Ближнє (85736, Донецька область, Волноваський район,с.Ближне,

вул. Олімпійська, 2)

Районний бюджет

315,00

 

 

Лютий-квітень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

4

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с.Зачатівка (85767, Донецька область. Волноваський район,  с. Зачатівка, вул.Молодіжна,13)

Районний бюджет

680,00

Лютий-вересень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

5

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт Мирне (87124, Донецька область, Волноваський район,   смт Мирне, вул. Дзержинського, 1)

Районний бюджет

800,00

Лютий-листопад

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

6

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт Новотороїцьке (85732, Донецька обл. Волноваський район,  смт Новотроїцьке, вул. Молодіжна, 11)

Районний бюджет

330,00

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

7

Поточний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с.Анадоль (85790, Донецька область, Волноваський район,  с. Анадоль, вул.Лікарняна,1)

Районний бюджет

189,90

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

8

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту амбулаторії ЗП-СМ с. Златоустівка (85765, Донецька область, Волноваський район,  с. Златоустівка, вул. Жовтнева, 1)

Районний бюджет

275,00

Лютий-жовтень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

9

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с.Анадоль (85790, Донецька область, Волноваський район,  с. Анадоль, вул.Лікарняна,1)

Районний бюджет

825,00

Лютий-серпень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

10

Придбання меблів, жалюзів, витратних матеріалів для амбулаторії с. Рівнополь, фельдшерсько-акушерського пункту с. Зачатівка

Районний бюджет

100,00

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

11

Придбання виробів медичного призначення та медикаментів для амбулаторії с. Рівнополь, фельдшерсько-акушерського пункту с. Зачатівка

Районний бюджет

100,00

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

12

Роботи з укладання тротуарної плитки для оздоблення фельдшерсько-акушерського пункту с. Трудове

Районний бюджет

77,70

Березень-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

13

Поточний ремонт лікарської амбулаторії смт Донське

Районний бюджет

134,00

Березень-листопад

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

14

Придбання автозапчастин (Стрітенська сільська рада)

Бюжет Стрітенської сільської ради

11,25

Серпень-листопад

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

15

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с.Стрітенка (85780, Донецька область, Волноваський район, с. Стрітенка, вул.Миру, 13)

Районний бюджет

660,00

Серпень-листопад

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

16

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Привільне (85474 с. Привільне, вул. Центральна,2)

Районний бюджет

200,00

Серпень-листопад

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

17

Поточний ремонт амбулаторії м.Волноваха (кабінет здорової дитини м. Волноваха, вул..Матросова,5,)

Районний бюджет

48,00

Листопад-грудень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

18

Придбання меблів, жалюзів, витратних матеріалів для амбулаторії с. Рибинське, амбулаторії с Анадоль, фельдшерсько-акушерського пункту  с. Ближнє

Районний бюджет

278,20

Жовтень-грудень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

19

Придбання виробів медичного призначення та медикаментів для амбулаторії с. Анадоль, с. Рибинське, фельдшерсько-акушерського пункту

с. Стрітенка

Районний бюджет

300,00

Жовтень-грудень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

Всього:

 

5719,25

 

 

                                                                                 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

_______________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження Програми

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа, на території Волноваського

району на 2018 рік

  З метою забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, впорядкованим житлом у Волноваському районі після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від __________ № ___________, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік, згідно з додатком.

2.  Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік  в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                 Додаток 

                                                                                                              до рішення районної ради

20.12.2017 № 7/19-

                                                                                               

 Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району  на 2018 рік (далі - Програма) розроблено  з метою реалізації державної політики щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є рівень забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.12.2017 року  на первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 231 дитина-сирота та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З них: 129 дитини  мають житло на праві приватної власності або на праві користування, в тому числі:  106 дітей, за якими зберігається право на проживання та користування житла, 12  дітей мають частку житла  на праві приватної власності, 11 дітей мають житло на праві повної приватної власності; 102 дитини (44%) не мають житла взагалі, але згідно ст. 46 Житлового кодексу Української РСР мають право на  позачергове отримання  жилого приміщення  у населеному пункті, який вони обрали з урахуванням реєстрації.

Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є:

- відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав;

- залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;

- відсутність постійного місця проживання батьків.

Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дозволить молодим людям реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої долі.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Мета Програми —  забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, впорядкованим житлом у Волноваському районі після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

Для реалізації цієї мети необхідно виконати завдання:

- придбання  впорядкованих жилих приміщень дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

- проведення  постійної  методичної  та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту прав дітей.

   

3.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування здійснюється за рахунок:

- коштів обласного бюджету;

- коштів районного бюджету;

Загальний обсяг фінансування Програми на 2018 рік складає 560,0 тис.грн., у тому числі за рахунок:

-обласного бюджету – 140,0 тис.грн.

-районного бюджету -  420,0 тис.грн.

4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми надасть можливість:

- реалізувати право дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на забезпечення житлом після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів;

- створити належні умови для  соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р Е Ш Е Н И Е 

20.12.2018 №7/19-

м..Волноваха

Про затвердження Програми

розвитку первинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2018 рік

З метою надання своєчасної долікарнянної медичної допомоги населенню, покращення санитарно-противоепідемичного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у медичних закладах району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від ________№________ , керуючись статтею 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік , згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік відповідно до поанових асигнувань.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

20.12.2017    №7/19-


Програма

 розвитку первинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2018 рік

1.Загальні положення

Первинна медична допомога Волноваського району представлена мережею структурних підрозділів, яка налічує 24 амбулаторії, 45 ФАПів/ ФП, що дозволяє своєчасно та в повному обсязі надавати первинну медичну допомогу мешканцям Волноваського району на засадах сімейної медицини.

За 2017 рік кількість відвідувань лікарів первинної ланки становить 276067, самостійний прийом середнього медперсоналу ФАПів/ФП – 78907 чоловік.

Враховуючи стан будівель, недостатнє оснащення матеріальної бази структурних підрозділів Волноваського РЦПМСД, обмеженість бюджетних призначень на їх відновлення та створення належних умов для перебування пацієнтів розроблена Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік (далі - Програма). 

2.Мета Програми

Головною метою Програми є відновлення будівель амбулаторій та ФАПів/ФП у Волноваському районі згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню.

3.Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для проведення капітальних ремонтів в приміщеннях амбулаторій та ФАП/ФП.

Основними завданнями Програми є:

- покращення якості надання долікарняної медичної допомоги населенню Волноваського району;

- створення відповідних умов перебування паціентів і медичного персоналу у медичних закладах району;

- дотримання санітарно-протиепідемічного режиму;

Виконання Програми передбачається протягом 2018 року.

При розробці Програми враховано створення санітарно-гігієнічних умов відповідно з діючими санітарними нормами та стандартами, підвищення якості медичної допомоги населенню.

Проведення капітальних ремонтів передбачає розробку проектно-кошторисної документації, демонтаж зношених основних засобів, будівельно-монтажні роботи, благоустрій території.

З метою раціонального використання фінансових ресурсів, організацію управління та контролю за ходом виконання Програми покладено на КУОЗ „Волноваський РЦПМСД” .

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» відповідно до Плану захолів з виконання програми. 

План заходів з виконання Програми

з/п

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Капітальний ремонт приміщення КУОЗ „Волноваський РЦПМСД (85700, Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова.5)

Районний бюджет

600,00

Січень-травень 2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Привільне (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85474, с. Привільне, вул. Центральна,2)

Районний бюджет

800,00

 

 

Лютий-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

3

Капітальний ремонт амбулаторії №25 м. Волноваха, (85700, Донецька обл.. Волноваський р-н., пров.Залізничний,23)

Районний бюджет

300,00

Січень-травень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

4

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Донське (85772, Донецька область, Волноваський район, смт. Донське, вул. Спортивна,1)

Районний бюджет

1000,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

5

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка (85734, Донецька область, Волноваський район, с. Миколаївка, вул. Центральна ,65)

Районний бюджет

600,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

6

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Благодатне (85727, Донецька обл.. Волноваський р-н., с.Благодатне,

вул. Ювілейна,35)

Районний бюджет

600,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

7

Придбання меблів, оргтехніки та господарчих товарів для оснащення амбулаторій м.Волноваха, смт. Донське, с.Миколаївка, с.Новоолексіївка, фельдшерсько- акушерських пунктів с. Стрітенка,

с. Привільне, с. Благодатне

Районний бюджет

900,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

8

Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для оснащення амбулаторій м.Волноваха, смт. Донське, с.Миколаївка, с.Новоолексіївка, фельдшерсько- акушерських пунктів с. Стрітенка,с. Привільне, с.Благодатне

Районний бюджет

700,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

Всього:

 

5500,00

 

 

 

5.Результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми передбачається протягом 2018 року, що дозволить відновити матеріально-технічний стан будівель медичних закладів, покращити умови перебування пацієнтів та медичного персоналу, здійснювати комплекс лікувально-профілактичних, оздоровчих та санітарно-епідемічних заходів.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                А.К.Демішева  

_______________________________________________________________________________________________________________________                                                                                              

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н НЯ           

 

20.12.2017   №7/19-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

на залізничному транспорті

у 2018 році

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на залізничному транспорті у приміському і міжміському сполученні, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від _______ № _____ , відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38

1

 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2018 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваськії райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                            В.Д.ЛУБІНЕЦЬ         

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-


Програма

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році

 1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року N 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 354”) окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду у міському та приміському транспорті. 

Станом на 1 грудня 2017 року у районі мешкають майже 23 тисячі осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на пільговий проїзд у міському та приміському транспорті.

   Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат перевізникам не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році (далі – Програма) для покриття втрат перевізникам за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

 2.     Мета Програми

-  підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 1,0 млн. грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення району у міському та приміському транспорті.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району та відшкодування втрат перевізникам, пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________   

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ           

20.12.2017  №7/19-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

у міському та приміському

транспорті Волноваського

району у 2018 році

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на території Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від  ______, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.  Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваськії райдержадміністрації  здійснювати фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ        

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-

 

Програма

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році 

1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року N 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 354”) окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду у міському та приміському транспорті. 

Станом на 1 грудня 2017 року у районі мешкають майже 23 тисячі осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на пільговий проїзд у міському та приміському транспорті.

 Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат перевізникам не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році (далі – Програма) для покриття втрат перевізникам за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

 2.     Мета Програми

 Метою Програми є 

-   підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

           Фінансування Програми в сумі 1,0 млн. грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення району у міському та приміському транспорті.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району та відшкодування втрат перевізникам, пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                           А.К.Демішева   

______________________________________________________________________________________________________________________

   ПРОЕКТ     

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ           

20.12. 2017  № 7/19-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

фінансування пільг з надання  

послуг зв’язку у Волноваському

районіна 2018 ріц

З метою забезпечення надання населенню Волноваського району пільг з послуг зв’язку, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 04.12.2017 № ______ , відповідно до статей 12, 13, 14, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваськії райдержадміністрації здійснювати здійснювати фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.

 3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ   

 

Додаток

до рішення районної ради

від  20.12.2017 № 7/19-     Програма

фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік

 1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України, Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, «Про жертви нацистських переслідувань», "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", „Про охорону дитинства”, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», окремі категорії громадян мають право на пільги з послуг зв’язку, а саме: на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном та установку телефону. 

У Волноваському районі станом на 1 грудня 2017 року мешкають майже 190 осіб, які мають право на 50-ти та 100-відсоткову знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону відповідно до діючого законодавства.

Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2018 році (далі – Програма) для покриття втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

  Управлінням проведені розрахунки щодо потреби коштів на надання пільг з послуг зв’язку у 2018 році і складають 73260,0 грн. (розрахунки додаються).

 2.     Мета Програми

Метою Програми є :

-   підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 73260,0 грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат з надання пільг за послуги зв’язку у 2018 році.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільговиків на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону та відшкодування втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

сільськогосподарського призначення

державної власності, що знаходяться в оренді

АФ «Октябрь» у формі ТОВ,

загальною площею 109,6227 га,

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва на території Стрітенської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в оренді АФ «Октябрь» у формі ТОВ, загальною площею 109,6227 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 09.11.2017 №749-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в оренді АФ «Октябрь» у формі ТОВ, загальною площею 109,6227 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

         

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017  №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення державної власності,

що знаходиться в оренді гр. Губерна Володимира Георгійовича,

загальною площею 24,8158 га,

для сінокосіння та випасання худоби

на території Вільненської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходиться в оренді гр. Губерна Володимира Георгійовича, загальною площею 24,8158 га, для сінокосіння та випасання худоби на території Вільненської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.10.2017 №669-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходиться в оренді що знаходиться в оренді гр. Губерна Володимира Георгійовича загальною площею 24,8158 га для сінокосіння та випасання худоби на території Вільненської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

загальною площею 427,4028 га, із земель

сільськогосподарського призначення,

які знаходяться в оренді

ПрАТ «Діанівська птахофабрика»

на території  Діанівської сільської ради,

розташованих за межами населеного пункту, 

Волноваського району Донецької області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 427,4028 га, із земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться в оренді ПрАТ «Діанівська птахофабрика» на території Діанівської сільської ради за межами населеного пункту Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.10.2017 №671-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 427,4028 га, із земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться в оренді ПрАТ «Діанівська птахофабрика» на території Діанівської сільської ради за межами населеного пункту Волноваського району Донецької області.

         

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я             

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

ПрАТ «Екопрод», загальною площею 11,3375 га,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

із земель сільськогосподарського призначення

нерозподілених земельних часток (паїв)

на території Благодатненської селищної ради

за межами населених пунктів 

Волноваського району Донецької області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок ПрАТ «Екопрод», загальною площею 11,3375 га,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення нерозподілених земельних часток (паїв) на території Благодатненської селищної ради за межами населених пунктів Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 04.10.2017 №608-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  ПрАТ «Екопрод», загальною площею 11,3375 га,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва нерозподілених земельних часток (паїв) на території Благодатненської селищної ради за межами населених пунктів Волноваського району Донецької області.         

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Зав’ялова Андрія Леонідовича для ведення

фермерського господарства,

загальною площею 49,6562 га,

із земель сільськогосподарського призначення

державної власності, що перебувають у запасі, в оренду

строком на 7 (сім) років на території

Калінінської  сільської ради Волноваського району

Донецької області за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, Зав’ялова Андрія Леонідовича для ведення фермерського господарства, загальною площею 49,6562 га, із  земель сільськогосподарського  призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 7 (сім) років на території Калінінської  сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи Накази Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області від 21.12.2015 №459-СГ; №458-СГ; №457-СГ «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянину Завялову А.Л.» та позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 25.08.2016 №550-16, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок Зав’ялова Андрія Леонідовича для ведення фермерського господарства, загальною площею 49,6562 га, із  земель сільськогосподарського  призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 7 (сім) років на території Калінінської  сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

          

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017  №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Квас Світлани Олександрівни,

загальною площею 1,8058 га,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

із земель сільськогосподарського призначення

під господарськими будівлями та дворами,

на території Рівнопільської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Квас Світлани Олександрівни, загальною площею 1,8058 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями та дворами, на території Рівнопільської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.10.2017 № 660-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Квас Світлани Олександрівни, загальною площею 1,8058 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями та дворами на території Рівнопільської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017  №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

гр. Костенко Геннадію Анатолійовичу,

загальною площею 20,0000га,

для сінокосіння та випасання худоби із земель

державної власності сільськогосподарського призначення,

які перебувають у запасі, на території

Володимирівської селищної ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Костенко Геннадію Анатолійовичу, загальною площею 20,0000 га,  для сінокосіння і випасання худоби із земель державної власності сільськогосподарського призначення, які перебувають у запасі, на території Володимирівської селищної ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.10.2017 №662-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Костенко Геннадію Анатолійовичу, загальною площею 20,0000 га, для сінокосіння і випасання худоби із земель державної власності сільськогосподарського призначення, які перебувають у запасі, на території Володимирівської селищної ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення державної власності,

що знаходиться в оренді ФГ «Костенко М.О.»,

загальною площею 29,9995 га,

для ведення фермерського господарства

на території Єгорівської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходиться в оренді ФГ «Костенко М.О.», загальною площею 29,9995 га, для ведення фермерського господарства на території Єгорівської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.10.2017 №667-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходиться в оренді ФГ «Костенко М.О.», загальною площею 29,9995 га, для ведення фермерського господарства на території Єгорівської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                              В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Лисікова Віктора Володимировича, 

загальною площею 53,6603 га,

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва із земель запасу сільськогосподарського

призначення Рівнопільської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок Лисікова Віктора Володимировича, загальною площею 53,6603 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення Рівнопільської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 20.10.2017 №697-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок Лисікова Віктора Володимировича,  загальною площею 53,6603 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення на території Рівнопільської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

        

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 № 7/19-

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Науменко Олексія Володимировича,

загальною площею 10,0000 га,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

із земель сільськогосподарського призначення

на території Рибинської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Науменко Олексія Володимировича,  загальною площею 10,0000 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення на території Рибинської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.10.2017 № 661-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Науменко Олексія Володимировича,  загальною площею 10,0000 га,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення, на території Рибинської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

 

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2017 №7/19-

Про внесення змін та доповнень до Програми

покращення якості надання стаціонарної

медичної допомоги  населенню Волноваського

району на 2017 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 06.12.2017 року № 01-23-1837, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 року № 7/12-265, із змінами та доповненнями в редакції рішення від 25.10.2017 року № 7/18-426, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

 

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ                                                          

Додаток до рішення

районної ради

                                                                                      20.12.2017 №7/19-    

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», згідно Плану заходів з виконання програми:

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

 

з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування- районний бюджет, сума витрат, тис.грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

 

Придбання високовартісного медичного обладнання

 

 

1450,0

січень-серпень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

2

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту патологоанатомічного відділення, капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та покрівлі гаражних боксів

296,3

січень-липень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

3

Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії

687,7

квітень-грудень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

4

Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення

1400,0

червень-грудень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

5

Капітальний ремонт покрівлі гаражних боксів

227,0

липень-вересень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

6

Поточний ремонт фтизіатричного кабінету

200,0

травень-липень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

7

Придбання меблів та комп’ютера для фтизіатричних та маніпуляційного кабінетів

50,0

серпень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

8

Придбання меблів для кабінетів лікарні

253,0

серпень- вересень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

9

Поточний ремонт ганку фтизіатричного кабінету з побудовою пандусу для руху людей з обмеженими можливостями

26,0

листопад 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

10

Додаткові роботи (по ремонту стелі лабораторії,  залу засідань та сходового маршу) по капітальному ремонту клініко-діагностичної лабораторії 

103,3

листопад 2017 рік

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

11

Капітальний ремонт гаражних боксів

73,0

грудень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

12

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові пакети  кабінетів жіночої консультації та поліклініки

244,7

грудень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

Всього:

5011,0

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про внесення змін у рішення районної

ради від 21.12.2016 №7/11-249 «Про надання

згоди на прийняття Євромодульного

приміщення «Медичний пункт» в спільну

власність територіальних громад сіл, селищ,

міста, що знаходиться в управлінні

Волноваської районної ради»

Розглянувши лист Комунальної установи охорони здоров’я «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 28.11.2017 №11-1019, керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести зміни у пункт 1 рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-249 «Про надання згоди на прийняття Євромодульного приміщення «Медичний пункт» в спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходиться в управлінні Волноваської районної ради», виклавши його в наступній редакції:

«Надати згоду на прийняття Євромодульного приміщення «Медичний пункт», розташованого за адресою: 85701, Донецька область, Волноваський район, с.Трудове, вул.Волгоградська, в спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходиться в управлінні Волноваської районної ради».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017  №7/19-

Про затвердження Програми

медико-соціального забезпечення

пільгових категорій населення

Волноваського району на 2018 рік

З метою  забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 01.12.2017 №01-23-1792, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303  «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1Затвердити Програму медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми медико-соціального забезпечення  пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік  відповідно до планових асигнувань.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-   

Програма

медико- соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району

 на 2018 рік

1. Загальні положення

Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік (далі – Програма) розроблена з метою надання повноцінної медичної допомоги пільговим верствам населення. Надання медичної допомоги пільговим категоріям населення, які визначеня чинним законодавством, є пріорітетним.

Категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску  лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення”.

2. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення виконання соціальних стандартів галузі охорони здоров’я, покращення якості надання медичної допомоги населенню.

3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення. Тому, основним завданням Програми є забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян Волноваського району/

4. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року в сумі 200,0  тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, по КПКВКМБ/ТКВКБМС 2220 „ Інші заходи по охороні здоров’я”.

5. Результати виконання Програми

Виконання  Програми дозволить  поліпшити забезпеченність медикаментами пільгових категорій громадян відповідно чинного законодавства України.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017  №7/19-

Про затвердження Програми

протидії захворюванню на туберкульоз

населення  Волноваського району на 2018 рік

З метою  забезпечення своєчасної діагностики населення Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від  01.12.2017 №01-23-1794, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми протидії захворюванню на туберкульоз  населення Волноваського району на 2018 рік в межах коштів, зпланованих у районному бюджеті на 2018 рік.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток

до рішення районної ради

 20.12.2017 №7/19-   

Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік

 1. Загальні положення

Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік (далі –Програма) розроблена з метою надання повноцінної медичної допомоги хворим та для проведення своєчасної діагностики. Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.

 2. Мета Програми

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. Досягнення мети можливе шляхом запровадження здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз, удосконалення механізму надання індивідуальної протитуберкульозної допомоги. 

         3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для забезпечення виконання заходів Програми на протязі 2018 року.

Основним завданням Програми є організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу шляхом проведення аналізів за допомогою тест систем та, флюорографічного обстеження.

                                                                 4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року в сумі 475,0  тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, згідно Плану заходів з виконання Програми по КПКВКМБ/ТКВКБМС 2212 „Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом”.

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

з/п

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Придбання палива для роботи пересувного флюорографа

Районний бюджет

50,0

Січень-липень

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Придбання туберкуліну та витратних матеріалів(маски, рукавички, тест системи, спирт, серветки, та інше)

Районний бюджет

400,0

Січень -серпень

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

3

Придбання продуктових наборів

Районний бюджет

25,0

Січень-липень

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

Всього:

 

475,0

 

 

 

 5. Результати виконання Програми

Виконання  Програми дозволить  поліпшити якість обстеження населення Волноваського району, та відповідно зменшення рівня захворюваності на туберкульоз шляхом своєчасної діагностики, та виявлення захворювання.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2017 №7/19-

м.Волноваха

Про затвердження Програми

покращення умов роботи Волноваської

районної ради на 2018 рік

З метою створення належних умов для роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2018 рік на утримання Волноваської районної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

 

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 № 7/19-  

ПРОГРАМА 

покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік

1.Загальні положення 

Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік (далі – Програма) надасть можливість депутатському корпусу, виконавчому апарату Волноваської районної ради та організаціям, розташованим в адміністративній будівлі Волноваської районної ради покращити та вдосконалити умови роботи.   


2. Мета Програми 

Метою Програми є оновлення матеріально-технічного стану адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1 для покращення умов роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради та організацій, які розміщуються в адміністративній будівлі Волноваської районної ради.

3. Завдання Програми

Головним завданням Програми є покращення умов роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради та організацій, які  розміщуються в адміністративній будівлі Волноваської районної ради 

4.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету в сумі 1565,854,0 тис. грн., згідно з Планом заходів з виконання Програми.

План заходів з виконання Програми

№ з/п

Назва заходу

Сума, тис.грн.

1

Капітальний ремонт електричних мереж адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1 з використанням енергозберігаючих технологій

1225,854

2

Проведення капітального ремонту підвального приміщення адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

300,0

3

Придбання лінолеуму для заміни на четвертому поверсі адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

30,0

4

Придбання пожежних кранів для заміни на усіх поверхах адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

10,0

 

Всього:

1565,854

 

5. Результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік дозволить оновити матеріально-технічний стан адміністративної будівлі Волноваської районної ради.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                       А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

281,900