19 СЕСІЯ 2 ЧАСТИНА

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

20.12.2017  № 7/19-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 21.12.2016

№7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231  «Про районний бюджет на 2017 рік» (в редакції рішення від 25.10.2017 № 7/18-403 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»):

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 «1. Визначити  на 2017 рік:

1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  708401,95466 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду - у сумі 685672,80966 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 22729,145 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі 743329,75166 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі  677518,96166 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 65810,790 тис.грн.».

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2017 рік  у сумі 743329,75166  тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 677518,96166 тис.грн. та спеціальному фонду – 65810,790  тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції

«3. Установити: 

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 42486,645 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення

 3.3. Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 34332,797  тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення.

3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 43081,645 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 42486,645 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду у сумі 595,0 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення».

2. На підставі звернення головного розпорядника коштів здійснити перерозподіл-

по районній раді шляхом зменшення планових призначень за рахунок економії по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 5,345 тис.грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 10,0 тис.грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 54,0 тис.грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у сумі 8,150 тис.грн. та збільшення планових призначень по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 5,345 тис.грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 67,150 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 5,0 тис.грн.

3. Невикористані на кінець бюджетного періоду кошти, які передавалися як субвенція з районного бюджету, виділених міській, селищним, сільським бюджетам і не проведені на кінець 2017 року зберігаються на відповідних рахунках цих бюджетів для покриття відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

Невикористані на кінець бюджетного періоду кошти, які передавалися як субвенція з районного бюджету  державному бюджету на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів і не проведені на кінець 2017 року в частині виконання Програми «Правопорядок – 2017» зберігаються на відповідному рахунку цього бюджету для покриття відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

Невикористані на кінець бюджетного періоду кошти, які передавалися як субвенція з обласного бюджету, виділених районному бюджету на здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища і не проведені на кінець 2017 року зберігаються на відповідному рахунку районного бюджету для покриття відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

  

3.   Додатки  №№ 1- 5  викласти у новій редакції. 

 

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-23  «Про районний бюджет на 2017 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України та враховує наступні зміни.

Доходна та видаткова частини районного бюджету уточнюється у сумі  20170,12297 тис.грн. за рахунок:

-  збільшення на 29476,94825 тис.грн. за рахунок:

-  субвенції з обласного бюджету на придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах співфінансування у сумі 280,0 тис.грн. та на реалізацію пілотного проекту з впровадження інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагности IDIS в Волноваському районі Донецької області у сумі 8890,0 тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 6801,3 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у сумі 8943,7 тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 1935,94825 тис.грн.;

- медичної субвенції з державного бюджету у сумі 2047,4 тис.грн.;

- стабілізаційної дотації у сумі 578,6 тис.грн.

-  зменшення на 9306,82528 тис.грн. за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 8606,82528 тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 700,0 тис.грн.

Враховані розпорядження голови райдержадміністрації,  які прийняті в міжсесійний період.

Додатки №№ 1-5, які викладені у новій редакції додаються до рішення.

В.о. начальника     

фінансового управління                                                                                              М.В.Москаленко

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        20.12.2017  № 7/19-    
               
Доходи районного бюджету на 2017 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 151786,745 151786,745 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 151786,745 151786,745 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 151756,745 151756,745 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 124205,345 124205,345 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 7939,900 7939,900 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 17500,000 17500,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1711,500 1711,500 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  400,000 400,000 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 30,000 30,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 30,000 30,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 4513,400 483,100 4030,300 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,200 0,200 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,200 0,200 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 482,900 482,900 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270,800 270,800 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 210,800 210,800 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
24000000  Інші неподаткові надходження 187,100 187,100 0,000 0,000    
24060000 Інші надходження 187,100 187,100 0,000 0,000    
24060300 Інші надходження 187,100 187,100 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4030,300 0,000 4030,300 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 4030,300 0,000 4030,300 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 3787,300 0,000 3787,300 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 238,600 0,000 238,600 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 4,400 0,000 4,400 0,000    
  Разом доходів 156300,145 152269,845 4030,300 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 552101,810 533402,965 18698,845 18274,045    
41000000 Від органов державного управління 552101,810 533402,965 18698,845 18274,045    
41020000 Дотації 62643,000 61592,600 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 9746,900 9746,900 0,000 0,000    
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 50216,700 50 216,700 0,000 0,000    
41020600 Стабілізаційна дотація 578,600 578,600 0,000 0,000    
41020900 Інші додаткові дотації 1050,400 1 050,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції  490509,210 471810,365 18698,845 18274,045    
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 140454,800 140454,800 0,000 0,000    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 108255,51266 108255,51266 0,000 0,000    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 13572,900 13572,900 0,000 0,000    
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 11655,731 1942,622 9713,109 9713,109    
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 927,200 927,200 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 109466,400 109466,400 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 83058,600 83058,600 0,000 0,000    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного рзвитку окремих територій 7500,000 0,000 7500,000 7500,000    
41035000 Інші субвенції 13312,366 11826,630 1485,736 1060,936    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2305,700 2305,700 0,000 0,000    
  Всього доходів 708401,95466 685672,80966 22729,145 18274,045    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради     А.К. Демішева    

 

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      Волноваська районна рада 4252,20200 4252,20200 2115,64500 397,80000 0,00000 445,39800 1,80000 0,00000 0,00000 443,59800 443,59800
0170 0111 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
та їх виконавчих комітетів
3882,20200 3882,20200 1942,14500 346,50000 0,00000 445,39800 1,80000 0,00000 0,00000 443,59800 443,59800
8600 0133 250404 Інші видатки 270,00000 270,00000 173,50000 51,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7212 0830 120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      Волноваська райдержадміністрація 24468,48800 24468,48800 641,70000 4349,94971 0,00000 37385,34000 4266,30000 1697,50400 373,36600 33119,04000 32694,24000
2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 860,30000 860,30000 0,00000 94,22900 0,00000 1098,30000 848,30000 348,79200 92,77400 250,00000 250,00000
      у тому числі           0,00000          
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 246,07100 246,07100       0,00000          
2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 7483,95000 7483,95000 0,00000 1797,67958 0,00000 15261,57700 12,00000 0,00000 0,00000 15249,57700 15249,57700
      у тому числі                      
      оплата праці (2282) 939,00000 939,00000       0,00000          
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 1926,02042 1926,02042       0,00000          
2212 0763 081007 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 475,00000 475,00000       0,00000          
2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 13321,07900 13321,07900 0,00000 2432,24113 0,00000 10663,81100 2811,00000 1348,71200 280,59200 7852,81100 7852,81100
      у тому числі                      
      оплата праці (2282) 1396,52400 1396,52400                  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5630,56987 5630,56987       0,00000          
2220 0763 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 200,00000 200,00000       0,00000          
3131 1040 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 825,20000 825,20000 641,70000 25,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3132 1040 091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 70,00000 70,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6310 0490 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00000         6264,05200       6264,05200 6264,05200
9130 0513 240603 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,00000         424,80000       424,80000 0,00000
7612 0511 200200 Охорона і раціональне використання земель 0,00000         595,00000 595,00000        
8370 0180 250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 1232,95900 1232,95900 0,00000 0,00000 0,00000 3077,80000 0,00000 0,00000 0,00000 3077,80000 3077,80000
      Районна програма "Протидія тероризму - 2017"
Пункт 6  заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
500,00000 500,00000       450,00000       450,00000 450,00000
      Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,20000 10,20000       39,80000       39,80000 39,80000
      Пункти 1, 2, 3 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  307,66800 307,66800       28,50000       28,50000 28,50000
      Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2017 рік. Пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,00000 100,00000       1000,00000       1000,00000 1000,00000
      Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій". Пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,00000 29,00000       170,00000       170,00000 170,00000
       Пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,29100 17,29100       9,50000       9,50000 9,50000
      Програма "Правопорядок - 2017".
Пункт 2, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,00000 120,00000       1380,00000       1380,00000 1380,00000
      Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік. Пункт 5 заходів підрозділу 7.1 "Податково-бюджетна діяльність" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,00000 100,00000       0,00000       0,00000 0,00000
      Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік.  Пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  48,80000 48,80000       0,00000       0,00000 0,00000
      Відділ освіти райдержадміністрації  198069,04600 198069,04600 125123,95700 30502,16700 0,00000 19990,44600 73,20000 0,00000 0,00000 19917,24600 19917,24600
      Освіта 194915,48200 194915,48200 123670,10000 30445,36700 0,00000 19340,44600 73,20000 0,00000 0,00000 19267,24600 19267,24600
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 107338,94300 107338,94300 87711,00000 0,00000 0,00000 8087,03400 0,00000 0,00000 0,00000 8087,03400 8087,03400
1020 0921 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
183941,30000 183941,30000 115880,90000 29619,00000 0,00000 19312,64600 55,40000 0,00000 0,00000 19257,24600 19257,24600
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 105339,34300 105339,34300 86072,00000 0,00000 0,00000 8087,03400 0,00000 0,00000 0,00000 8087,03400 8087,03400
1030 0921 070202 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
2249,00000 2249,00000 1807,60000 24,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1999,60000 1999,60000 1639,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1040 0922 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4,70000 4,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1090 0960 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. 4556,51500 4556,51500 3070,80000 602,10000 0,00000 23,10000 13,10000 0,00000 0,00000 10,00000 10,00000
1170 0990 070802  Методичне забезпечення діяльності навчальних  закладів та інші  заходи в галузі  освіти.  1246,95000 1246,95000 856,60000 63,05000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1190 0990 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 2097,79100 2097,79100 1582,00000 92,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1200 0990 070805 Здійснення  централізованого господарського обслуговування 787,72600 787,72600 472,20000 43,52600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1230 0990 070808 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 36,20000 36,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3141 1040 091103 Заходи державної політики з питань молоді 84,00000 84,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3160 1040 091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 979,89000 979,89000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
5011 0810 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту 167,40000 167,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
5031 0810 130107 Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1922,27400 1922,27400 1453,85700 56,80000 0,00000 650,00000 0,00000 0,00000 0,00000 650,00000 650,00000
      Управління соціального захисту райдержадміністрації 272545,78466 272545,78466 4757,24400 93,70000 0,00000 30,00000 30,00000 18,60000 0,00000 0,00000 0,00000
1060 0910 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 2305,70000 2305,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3010   090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 108255,51266 108255,51266 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3011 1030 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 5393,81360 5393,81360 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3012 1030 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов' язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги 353,62116 353,62116 0,00000 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3013 1070 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 381,71695 381,71695 0,00000 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3014 1070 090210 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачених пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 1237,94645 1237,94645 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3015 1070 090215 Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 393,59113 393,59113 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3016 1060 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 100494,82337 100494,82337 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3020   090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  13572,90000 13572,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3021 1030 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 1085,74258 1085,74258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3022 1030 090205 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;  дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) обо зникли безвісті під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива 18,38398 18,38398 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3023 1070 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 80,54373 80,54373 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3024 1070 090211 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 775,77481 775,77481 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3025 1070 090216 Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 177,86665 177,86665 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3026 1060 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 11434,58825 11434,58825 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3040             3080   090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 140454,80000 140454,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3041 1040 090302 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 595,33662 595,33662 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3042 1040 090303 Надання допомоги  до досягнення дитиною трирічного віку  96,39055 96,39055 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3043 1040 090304 Надання допомоги при народженні дитини 70965,42873 70965,42873 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3044 1040 090305 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5674,93633 5674,93633 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3045 1040 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 19509,85887 19509,85887 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3046 1040 090307 Надання тимчасової державної допомоги дітям 289,06000 289,06000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3047 1040 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 137,60000 137,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3048 1040 090401 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  14600,22119 14600,22119 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3080 1010 090413 Надання допомоги по догляу за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  1663,25000 1663,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3049 1010 091300 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 26922,71771 26922,71771 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3031 1030 090203 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 9,66800 9,66800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3033 1070 090209 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 7,30000 7,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3034 1070 090214 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 93,10000 93,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3400 1090 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 206,62400 206,62400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3240 1050 090501 Організація та проведення громадських робіт 19,94000 19,94000 16,34400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3104 1020 091204 Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
5418,00000 5418,00000 4310,00000 65,00000 0,00000 30,00000 30,00000 18,60000 0,00000 0,00000 0,00000
3181 1010 091205 Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
308,14000 308,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3105 1010 091206 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 574,50000 574,50000 430,90000 28,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3190 1060 091207 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
102,40000 102,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3035 1070 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3037 1070 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 717,20000 717,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      Відділ культури райдержадміністрації  13022,13000 13022,13000 8464,60000 1565,07000 0,00000 2578,67000 254,00000 131,60000 16,80000 2324,67000 2324,67000
    110000 Культура і мистецтво 12797,13000 12797,13000 8464,60000 1565,07000 0,00000 2578,67000 254,00000 131,60000 16,80000 2324,67000 2324,67000
4030 0822 110103 Фiлармонiї, музичн колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи 182,60000 182,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4060 0824 110201 Бібліотеки 4376,30000 4376,30000 3176,00000 390,20000 0,00000 992,86000 3,50000 0,00000 0,00000 989,36000 989,36000
4070 0824 110202 Музеї і виставки 965,86000 965,86000 627,30000 136,80000 0,00000 257,63000 0,00000 0,00000 0,00000 257,63000 257,63000
4090 0828 110204 Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 3071,54000 3071,54000 1635,00000 745,20000 0,00000 920,52000 110,70000 42,30000 11,00000 809,82000 809,82000
4100 0960 110205 Школи естетичного виховання дiтей 3697,09000 3697,09000 2669,20000 262,67000 0,00000 299,81000 139,80000 89,30000 5,80000 160,01000 160,01000
4200 0829 110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 503,74000 503,74000 357,10000 30,20000 0,00000 107,85000 0,00000 0,00000 0,00000 107,85000 107,85000
3201 1030 090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 225,00000 225,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      Фінансове управління райдержадміністрації  165161,31100 164766,30100 19615,46503 0,00000 0,00000 5380,93600 0,00000 0,00000 0,00000 5380,93600 5380,93600
      Охорона здоров'я 86425,37600 86425,37600 19615,46503 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 85498,09600 85498,09600 19615,46503 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у тому числі                      
      оплата праці (2282) 42739,75097 42739,75097       0,00000          
2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  55813,12600 55813,12600 12609,84139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 55813,12600 55813,12600 12609,84139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у тому числі                      
      оплата праці (2282) 27573,71461 27573,71461       0,00000          
2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 4782,67000 4782,67000 916,77712 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 4782,67000 4782,67000 916,77712 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у тому числі                      
      оплата праці (2282) 2703,62288 2703,62288       0,00000          
2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 25829,58000 25829,58000 6088,84652 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 24902,30000 24902,30000 6088,84652 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      у тому числі                      
      оплата праці (2282) 12462,41348 12462,41348       0,00000          
8210   250313 Стабізаційна дотація 578,60000 578,60000       0,00000          
8440 0180 250366 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 0,00000       4320,00000       4320,00000 4320,00000
8700 0180 250315 Інші  додаткові дотації  59010,84850 59010,84850 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8800 0180 250380 Інші субвенції 18751,47650 18751,47650 0,00000 0,00000 0,00000 1060,93600 0,00000 0,00000 0,00000 1060,93600 1060,93600
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2459,00000 2459,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8010 0133 250102 Резервний фонд 395,01000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      Всього 677518,96166 677123,95166 160718,61103 36908,68671 0,00000 65810,79000 4625,30000 1847,70400 390,16600 61185,49000 60760,69000
                             
                             
      Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева    

 

        Додаток 3  
        до рішення районної ради
        20.12.2017 №7/19-
           
           
           
 
Джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -8153,848 43081,645 42486,645 34927,797
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -8153,848 43081,645 42486,645 34927,797
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  34402,797 595,000   34997,797
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 8418,577     8418,577
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2439,576     2439,576
208200 На кінець періоду 70,000     70,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -42486,645 42486,645 42486,645 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -8087,034 8087,034 8087,034 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -8153,848 43081,645 42486,645 34927,797
600000 Фінансування за активними операціями  -8153,848 43081,645 42486,645 34927,797
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -8153,848 43081,645 42486,645 34927,797
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  34402,797 595,000 0,000 34997,797
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 8418,577     8418,577
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2439,576     2439,576
602200 На кінець періоду 70,000     70,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -42486,645 42486,645 42486,645 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -8087,034 8087,034 8087,034 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -8153,848 43081,645 42486,645 34927,797
           
           
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

                          Додаток 4                  
                          до рішення районної ради                
                           20.12.2017  №  7/19-                
                                             
                                             
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2017 рік              
             
                                             
                              (тис.грн.)              
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України  cубвенція спеціального фонду відповідно до додатку 10
базова дотація додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я інші додаткові дотації стабілізаційна дотація додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальна субвенція освітня субвенція медична субвенція   cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань інші субвенції (до районного бюджету) субвенція на утримання трудового архіву субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на надання фінансвової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва інші субвенції (з районного бюджету міському, селищним, сільським бюджетам) субвенція на виготовлення посвідчень батьків бігатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї субвенція з надання медичної допомоги хворим, які потребують замісної ниркової терапії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Районний бюджет 9746,900 50216,700 800,400 578,600   0,000 0,000 264588,91266 109466,400 83058,600 927,200 9670,500 270,000             3180,000 11655,731  
Волноваська міська рада          230,000 12404,000 3806,100                   4465,400     495,000   1060,936
Благодатненська селищна рада          203,300 0,000 250,800                              
Володимирівська селищна рада          600,000 2886,000 1078,100                   962,840          
Донська селищна рада          363,600 3940,300 908,300                              
Новотроїцька селищна рада          90,000 3536,500 1132,100                   1855,000          
Оленівська селищна рада            0,000 0,000                              
Ольгинська селищна рада            1450,500 579,400         50,000               800,000    
Анадольська сільська рада            0,000 108,300                              
Андріївська сільська рада            0,000 0,000                              
Бугаська сільська рада            553,300 196,300                   400,000     1000,000    
Валер'янівська сільська рада          250,000 0,000 158,800                   475,000          
Вільненська сільська рада            508,400 145,400                   325,000          
Дмитрівська сільська рада            0,000 162,800                              
Єгорівська сільська рада            411,200 135,100         10,000         250,000          
Зачатівська сільська рада          231,000 403,800 192,500                         300,000    
Златоустівська сільська рада            1428,100 455,000                              
Іванівська сільська рада            0,000 154,800                   776,000          
Калинівська сільська рада            0,000 102,300                              
Кіровська сільська рада            171,048 0,000         23,000         250,000          
Сонячна сільська рада            366,400 130,000         9,880         100,000          
Любівська сільська рада           0,000 0,000                              
Микільська сільська рада            590,700 199,200                              
Миколаївська сільська рада            919,600 320,400                              
Новоандріївська сільська рада            0,000 224,900         259,000               400,000    
Новоолексіївська сільська рада          70,000 388,800 167,100                              
Стрітенська сільська рада            321,500 139,900         24,250                    
Петрівська сільська рада            0,000 166,000                              
Привільненська сільська рада          57,700 314,000 110,900                              
Прохорівська сільська рада            216,800 119,700                         300,000    
Рівнопільська сільська рада            598,100 214,200                              
Рибинська сільська рада            1360,800 338,700                         400,000    
Свободненська сільська рада            0,000 245,900         10,000               575,000    
Степнянська сільська рада            508,400 148,800                              
Хлібодарівська сільська рада            0,000 177,900             3935,200 2459,000              
Комінтернівська сільська рада           0,000 0,000                              
Лебединська сільська рада           336,500 269,500         1500,000                    
Павлопільська сільська рада         269,000 403,700 190,700                              
Широкинська сільська рада           0,001 0,000                              
Андріївська селищна рада           1480,400 547,300                              
Мирненська селищна рада         1311,400 276,600 289,900                   104,990          
Гранітненська сільська рада         1304,100 792,600 532,700                              
Новоселівська сільська рада           889,700 409,700                              
Старогнатівська сільська рада         370,000 471,000 225,400                         50,000    
Чермалицька сільська рада           680,500 316,600                              
Обласний бюджет                               1299,0465   14,000        
Бюджет м.Маріуполь                                      800,000      
Всього 9746,900 50216,700 800,400 578,600 5350,100 38609,249 15051,500 264588,91266 109466,400 83058,600 927,200 11556,630 270,000 3935,200 2459,000 1299,04650 9964,2300 14,000 800,000 7500,000 11655,731 1060,936
                                             
                                             
                                             
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева                              А.К.Демішева              
                                             

 

            Додаток 5
            до рішення районної ради                                      
            від 20.12.2017 № 7/19-
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
               
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ  КВК Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
    01 Районна рада   1105,402 443,598 1549,000
0170 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 № 7/12-291 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-327, 09.08.2017 № 7/17-392, 25.10.2017 № 7/18-409)  735,402 443,598 1179,000
8600 0133   Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік (рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-245) 270,000   270,000
7212 0830   Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-290 ) 100,000   100,000
    03 Райдержадміністрація   8817,403 24685,040 33502,443
3132 1040   Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-287 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-315) 70,000   70,000
2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-308, 28.04.2017 № 7/15-341, 09.08.2017 № 7/17-391,25.10.2017 № 7/18-426) 517,000 4494,000 5011,000
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-269 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-309, 28.04.2017 № 7/15-340, 09.08.2017 № 7/17-390, 25.10.2017 № 7/18-425) 3037,479 3358,811 6396,290
2140 0722   Надання стоматологічної допомоги населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-310) 520,000 250,000 770,000
2180 0726   Первинна медична допомога населенню Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-267 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-306, 28.04.2017 № 7/15-339, 09.08.2017 № 7/17-389,25.10.2017 № 7/18-424, 20.12.2017 № 7/19-) 1374,250 4345,000 5719,250
 Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт Володимирівка, вул. Проценка, 10 (Пункт 14 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18 - 406) 495,715 2478,577 2974,292
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268) 300,000   300,000
2212 0763   Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 28.04.2017 № 7/15-338) 475,000   475,000
2220 0763   Інші заходи в галузі охорони здоров’я Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-307) 200,000   200,000
        Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274. Пункт 11 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300).    1017,437 1017,437
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6”
Пункт 19  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406)
  1475,000 1475,000
Виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м.Волноваха "Загальноосвітня школа I-III ступенів №6"
Пункт 17,18  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від25.10.2017 № 7/18-406 )
  15,000 15,000
Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”
Пункт 29  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  100,000 100,000
Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”
Пункт 23  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  100,000 100,000
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4”
Пункт 22  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406)
  1475,000 1475,000
Виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м.Волноваха "Загальноосвітня школа I-III ступенів №4"
Пункт 20,21  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  15,000 15,000
Введення в експлуатацію об’єкта «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району" по вул. Леніна, пров. Центральний до вул. Садова, вул. Нова, вул. Степна
Пункт 1 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336)
  182,822 182,822
Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території  загальноосвітнього навчального закладу (Волноваська ЗОШ I-III ступенів № 1) Пункт 2, 3 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374)   1449,093 1449,093
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)
Пункт 12 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)
  426,700 426,700
8370 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Пункти 1, 2 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-376) 307,668 28,500 336,168
Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік (рішення районної ради від 28.04.2017 № 7/15-347) Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,200 39,800 50,000
Районна програма "Протидія тероризму - 2017" (рішення районної ради від 25.10.2017 № 7/18-410)
Пункт 6  заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
500,000 450,000 950,000
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-312 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-384)  пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" Розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,000 1000,000 1100,000
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-304 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-351, 09.08.2017 № 7/17-377)
Пункт 2, 4, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,000 1380,000 1500,000
Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік (рішення районної ради від 09.08.2017 № 7/17-382 із змінами 20.12.2017 № 7/19-) Пункт 5 заходів підрозділу 7.1 "Податково-бюджетна діяльність" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,000   100,000
Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-320) пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,000 170,000 199,000
Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-317) пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,291 9,500 26,791
 Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-305 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-374) пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  48,800 0,000 48,800
9130 0513   Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Пункт 7 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)   424,800 424,800
7612 0511   Охорона і раціональне використання земель Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки (рішення районної ради від 22.02.2016 № 7/13-321) 595,000   595,000
    10 Відділ освіти райдержадміністрації   11548,296 19917,246 31465,542
1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1, м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)
(Пункт 10  заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
223,878 1119,389 1343,267
Термомодернізація  та термосанація будівлі Волноваської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 3 за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Урицького, 8
(Пункт 11 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406 )
338,712 1693,560 2032,272
Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району — капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій
(Пункт 9 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374,25.10.2017 № 7/18-406 )
884,317 4421,583 5305,900
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-273 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-313,  28.04.2017 № 7/15-342, 09.08.2017 № 7/17-379,25.10.2017 № 7/18-418) 1601,893 12022,714 13624,607
 Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-277 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-420) 1131,191   1131,191
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р.(рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-275 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-421) 60,000   60,000
Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-278  із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-344, 25.10.2017 № 7/18-422) 240,000   240,000
Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-314 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-380) 190,000   190,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-276 ) 5669,300   5669,300
1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-274 із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-343, 25.10.2017 № 7/18-419) 115,615 10,000 125,615
3141 1040   Заходи державної політики з питань молоді Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки (рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-289 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-387, 20.12.2017 №7/19-) 54,000   54,000
3160 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 821,990   821,990
5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки  (рішення районної ради від  10.01.2017   №7/12-288 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-316,  28.04.2017 № 7/15-346) 167,400   167,400
5031 0810   Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 50,000 650,000 700,000
    15 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   1861,972 0,000 1861,972
3400 1090   Інші видатки на соціальний захист населення Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-281 із змінами, внесеними 20.12.2017 № 7/19-) 15,000   15,000
Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік (рішення районної ради від   28.04.2017 № 7/15-345 із змінами, внесеними  25.10.2017 № 7/18-411) 68,224   68,224
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від  10.01.2017  №7/12-282 із змінами, внесними 25.10.2017 № 7/18-414) 99,400   99,400
Внесення змін та доповнень до Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-286 із змінами, внесеними 25.10.2017 № 7/18-413) 24,000   24,000
3035 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-280) 500,000   500,000
3037 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-284) 717,200   717,200
3031 1070   Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-279 із змінами, внесеними 25.10.2017 №7/18-412) 9,668   9,668
3033 1070   Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 7,300   7,300
3034 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 №7/12-285) 93,100   93,100
3240 1050   Організація та проведення громадських робіт Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017році (рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-283) 19,940   19,940
3181 1010   Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік (рішення районної ради від 21.12.2016   № 7/11-247 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-383) 308,140 0,000 308,140
    24 Відділ культури райдержадміністрації   860,330 2324,670 3185,000
4030 0822   Фiлармонiї, музичні колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017  № 7/12-272 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-311,  28.04.2017 № 7/15-349, 09.08.2017 № 7/17-385, 25.10.2017 №7/18-416, 20.12.2017 № 7/19-) 182,600   182,600
4060 0824   Бібліотеки 12,900 989,360 1002,260
4070 0824   Музеї і виставки 30,160 257,630 287,790
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 21,000 774,820 795,820
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей 105,990 160,010 266,000
4200 0829   Інші культурно-освітні заклади та заходи 12,280 107,850 120,130
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей Районна програма підтримки обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017 № 7/12-271 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-386) 20,400   20,400
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу Програма розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік "Сузір'я  талантів"  (рішення районної ради від  28.04.2017 № 7/15-348 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-417) 250,000 35,000 285,000
3201 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-244) 225,000 0,000 225,000
    75 Фінансове управління райдержадміністрації   0,000 4320,000 4320,000
8440 0180   Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Пункти 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374,
від 25.10.2017 № 7/18 -406)
Пункт 14, 15  заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
Пункт 25, 26  заходів підрозділу 4.9 "Охорона здоров'я" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406).
Пункт 20, 21  заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
  4320,000 4320,000
      Всього   24193,403 51690,554 75883,957
               
               
      Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 № 7/19-

м. Волноваха

Про  затвердження розпоряджень

голови районної державної

адміністрації

Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пунктом 13 рішення районної ради від 21.12.2016  № 7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації:

 - від 07.11.2017 № 643 «Про перерозподіл асигнувань»;

- від 16.11.2017 № 665 «Про перерозподіл асигнувань»;

- від 16.11.2017 № 666 «Про зміну обсягу районного бюджету»;

 - від 27.11.2017 № 680 «Про зміну обсягу районного бюджету»;

 - від 27.11.2017 № 681 «Про перерозподіл асигнувань»;

 - від 06.12.2017 № 695 «Про перерозподіл асигнувань»;

 - від 06.12.2017 № 696«Про зміну обсягу районного бюджету»;

- від 11.12.2017 № 705 «Про зміну обсягу районного бюджету».

 Голова районної ради                                                                                       В.Д.ЛУБІНЕЦЬ            

 

Пояснювальна  записка

до проекту рішення районної ради

«Про  затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації»

 

Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України та пункту 13  рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік» на затвердження районної ради виносяться розпорядження голови районної державної адміністрації, які прийняті у міжсесійний період та погоджені з постійною комісією районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.11.2017 № 643 здійснено перерозподіл планових асигнувань у сумі 1680,0 тис.грн.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.11.2017 № 665 здійснено перерозподіл асигнувань по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 200,0 тис.грн. та по субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 2,22129 тис.грн.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.11.2017 № 666 зменшені обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі  8606,82528 тис.грн. та збільшені  обсяги іншої субвенції за рахунок коштів обласного бюджету  на придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах співфінансування для перерахування коштів Волноваській міській раді у сумі 280,0 тис.грн.

 Розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.11.2017 № 680    зменшені обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі  700,0 тис.грн. та збільшені  обсяги іншої субвенції за рахунок коштів обласного бюджету на реалізацію пілотного проекту з впровадження інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагности IDIS в Волноваському районі Донецької області у сумі 8890,0 тис.грн. та обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 6791,3 тис.грн.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.11.2017 № 681 здійснено перерозподіл планових асигнувань у сумі 100,0 тис.грн.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.12.2017 №  695 здійснено перерозподіл планових асигнувань у сумі 72,534 тис.грн. по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.12.2017 № 696    збільшені обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 8943,7 тис.грн. та по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 10,0 тис.грн.

 Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.12.2017 № 705 збільшені обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі  1935,94825 тис.грн., медичної субвенції з державного бюджету у сумі 2047,4 тис.грн. та затверджена та розподілена стабілізаційна дотація у сумі 578,6 тис.грн.

 

В.о. начальника фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                       М.В.Москаленко

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2017 № 7/19 -

м. Волноваха

 

Про внесення змін та доповнень

до Програми покращення умов

обслуговування платників податків,

збільшення надходжень до державного

і місцевих бюджетів Волноваської

об’єднаної державної податкової інспекції

ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік

З метою створення оптимальних умов для обслуговування платників податків, податкової культури населення, добровільної сплати податків та збільшення надходжень до місцевих бюджетів, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 01.12.2017 № 01-23-1800, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Плану заходів «Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік», затвердженої рішенням районної ради від 09.08.2017 №7/17-382, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районной ради                                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 


 

Додаток

до рішення районної ради

 20.12.2017 № 7/19 -

План заходів виконання Програми

Найменування заходу

Джерело

фінансування, районний бюджет,

сума витрат, тис. грн.

Термін виконання

Відповідальний

виконавець

1.

Придбання мережевого обладнання для створення локальної мережі (Кабель КПВ-ВП (350) 4*2*0,513050 м, Крос-Кабель UTP гнучкий литий 1 м, кат.5e– 94 м., Крос-Кабель UTP гнучкий литий 3 м, кат.5e -94 м, Патч-панель 19 24хRJ-45 UTP кат.5e, - 4 од., Розетка настінна  UTP 1xRJ-45 – 62 од., Розетка настінна  UTP подвійна, кат.5 -16 од.; Шафа 18U, 600x600x907мм (Ш*Г*В) – 1 од.; Блок розеток 1U 19 на 9 розеток без вимик. – 1 од.; Кабельний організатор 1U металевий перфорований з кришкою  UA-CMS-CM-04BK – 7 од.; Набір кріплення у стойку (1 гвинт, 1 шайба, 1 гайка) – 96 од.; Короб  TA-GN 80х60 WO -16од.;

Кут плоский  – 41 од.; Кут внутрішній – 57од.; Кут зовнішній -57од; Мініканал TМС 50/1х20 WO  -48 од.; Мініканал TMC 25/1x17 W0 - 116 од.; Заглушка – 49 од.;Дюбель з ударним шурупом 6,0х40 – 700 од.; Короб Tмс 22/1х10 WO -130 од)

45,066

Листопад 2017

Волноваська ОДПІ

2.

Послуги з побудови, створення та впровадження локальної мережі

39,924

Листопад 2017

Волноваська ОДПІ

3.

Придбання офісної та побутової техніки (кондиціонер  2 одиниці; телевізор – 1 одиниця)

15,010

Грудень 2017

Волноваська ОДПІ

 

Всього:

100,0

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                          А.К. Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

                           ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

          ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2017 №7/19-          

м. Волноваха

Про затвердження Програми

підтримки соціально незахищених

категорій сімей на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від 04 грудня  2017 року, №01-23-1810, відповідно до статті 19 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування та контроль за виконанням Програми підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк).

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 Додаток

до рішення районної ради

 20.12.2017 №7/19- 

ПРОГРАМА

щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік

1.      Основні положення

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на   2018 рік (далі - Програма) розроблена з метою проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2.      Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, соціальної підтримки матері з метою створення сприятливих умов для виконання нею обов'язків по вихованню та утриманню дитини в сім'ї, враховуючи важливість  забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення, надання їм підтримки у подоланні складних життєвих обставинах.

 3.      Основні завдання Програми

1. Запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей, забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх, одиноких та багатодітних матерів;

2. Надання матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям, одиноким, багатодітним матерям та жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї.

3. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.

 4.      Фінансове забезпечення

Фінансування даної Програми здійснюється в рамках асигнувань, передбачених у районному бюджеті

 5.      План заходів з реалізації програми

з/п

Назва заходу

Фінансування з районного бюджету,

тис. грн.

Термін

виконання

1.

Надання матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям,  одиноким, багатодітним матерям та жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї.

56,0

Щоквартально

2.

Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей.

 

3,0

Травень

3.

Організація та проведення свят для дітей з функціональними обмеженнями до Міжнародного Дня інвалідів.

 

3,0

Листопад

4.

Привітання дітей з функціональними обмеженнями, дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з Новорічними святами.

 

8,0

Грудень

 

Всього:

70,0

 

 

 5. Очікувані результати

Виконання основних завдань Програми дасть  можливість:

- збільшити кількість виявлених сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- підвищити якість та кількість надання соціальних послуг та проведення відповідних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- запобігти відмовам  матерів від новонароджених дітей, забезпечити психологічною та соціальною підтримкою вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх, одиноких та багатодітних матерів;

- забезпечити надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу;

- підвищити рівень надання соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складних життєвих обставин сімей, дітей та молоді.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                            А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017 №7/19-

м. Волноваха

Про надання згоди на створення (оголошення)

природної території ландшафтними заказниками

місцевого значення

    З метою збереження рослин, що занесені до Червоної книги України та охорони існуючого ландшафту, на виконання доручення Адміністрації Президента України від 05 червня 2012 року № 03-01/1573, розгляшувши листи Волноваської районної державної адміністрації від 04 грудня 2017 року № 01-22-1805, від 04 грудня 2017 року № 01-22-1806, лист  ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, враховуючи рішення Калинівської сільської ради від 20 жовтня 2017 року № УІІ/27-114, рішення Донської селищної ради від 12 вересня 2017 року № УІ/75-575,  відповідно до статей 43,44,45 Земельного кодексу України, статей 25,47 Закону України «Про землеустрій», статей 51,52,53 Закону України  «Про природно-заповідний фонд України», керуючись статтею 43 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати згоду на створення (оголошення) природної території, площею 9,00 га, розташованої на землях сільськогосподарського призначення Донської селищної ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів ландшафтним заказником місцевого значення   Урочище «Донське ковилове».

1. Надати згоду на створення (оголошення) природної території,  площею 24,00 га, розташованої частково на землях сільськогосподарського призначення та частково  на відкритих землях без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом Калинівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів ландшафтним заказником  місцевого значення «Калинівський».

2.  Створення (оголошення) заказників провести без вилучення земель у землекористувачей за умов розробки в подальшому проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду та встановлення в натурі (на місцевості) меж території ландшафтного заказника місцевого значення Урочище «Донське ковилове» та ландшафтного заказника місцевого значення «Калинівський». 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища (Сарбаш).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_____________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2017 №7/19-

м.Волноваха

 

Про затвердження Програми

з призначення та виплати

щомісячної стипендії особам,

яким виповнилась 100 та більше років

З метою поліпшення матеріального стану осіб, яким виповнилось 100 та більше років, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, від _______№______, керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму з призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, згідно з додатком.

2.  Доручити Волноваській  райдержадміністрації здійснювати фінансування витрат на виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, в межах асигнувань, запланованих в районному бюджеті на 2018 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної  ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2017 №7/19-

 

ПРОГРАМА

З призначення та виплати щомісячної  СТИПЕНДІЇ особам, яким виповнилось 100 та більше  років

 1.      Загальні  положення. 

1.1.  Программа «Про призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років»  (надалі - Програма) визначає порядок призначення та виплати у 2018 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років  (далі – щомісячна стипендія). 

1.2.  Щомісячна стипендія виплачується з 01.01.2018 по 31.12.2018 у межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2018 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.   

1.3.  Розмір  щомісячної стипендії  складає  500 грн. 

1.4. Щомісячна стипендія виплачується незалежно від призначення пенсії та  других видів соціальних виплат. 

2.      Порядок призначення та виплати щомісячної стипендії. 

2.1. Підставою для призначення щомісячної стипендії є наступні документи: 

- заява; 

- копія паспорта; 

- довідка з місця мешкання.

2.2. Документи, вказані у п.2.1(далі-документи) надаються заявником або його законним представником до Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 2.3. Призначення щомісячної стипендії здійснюється з місяця звернення протягом  10 днів  з дати  подання заявником або його законним представником документів. У разі подання неповного пакету документів, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації письмово доводить до відома заявника, в який термін та які саме документи необхідно надати додатково. У разі, якщо  документи були подані в термін не пізніше 1 місяця  з  дня отримання вказаного повідомлення, місяцем призначення щомісячної стипендії  вважається місяць подання заяви.

Про призначення щомісячної стипендії або про відмову в її призначенні із зазначенням  підстав відмови та порядку оскарження цього рішення Управління праці та соціального захисту населення видає або направляє заявнику письмове повідомлення в  5-ти денний термін після прийняття відповідного рішення.

2.4. Суми призначеної щомісячної стипендії  перераховуються заявнику щомісячно до 25-го числа через відділення поштового зв’язку або на розрахунковий рахунок банківської установи, вказаної заявником.

3.      Припинення виплати щомісячної стипендії.

3.1. Припинення виплати щомісячної стипендії відбувається на підставі отриманих від заявника або його законного представника  та уповноваженого представники ради, на території якої мешкала особа, яка досягла 100 років,  відомостей про зміну міста мешкання та реєстрації або відомостей про смерть заявника, які  у 10-дений термін повинні бути надані до Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

3.2. Виплата щомісячної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, викладені в п. 3.1. 

4.      Заключні положення 

4.1. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації     має право:

- у разі необхідності, перевіряти достовірність та обгрунтованність документів, наданих для призначення щомісячної стипендії;

 - у разі виявлення при перевірках недостовірних даних в наданих документах, в результаті чого виникла переплата коштів за призначеним щомісячним стипендіям, утримувати переплачені кошти з вказаних осіб у  претензіонно – позиковій вимозі згідно діючого законодавства України. 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                   А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

20.12.2017  № 7/19- 

м. Волноваха 

Про районний бюджет на 2018 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», враховуючи  проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2018 рік» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити  на 2018 рік:

1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  824748,865 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 818140,6 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 6608,265 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі 824748,865  тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 768261,841 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 56487,024 тис.грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2018 рік  у сумі 824748,865 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 768261,841 тис.грн. та спеціальному фонду – 56487,024  тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.

3. Установити:   

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

3.2.  Профіцит  загального   фонду   районного  бюджету  у  сумі   49878,759  тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

3.3. Дефіцит   спеціального  фонду  районного  бюджету  у  сумі 49878,759 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 3 цього рішення».

4. Затвердити  на 2018 рік:

-  міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення;

- у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  згідно з додатком  5 до цього рішення;

- розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів дошкільної освіти згідно з додатком  6 до цього рішення;

- розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури згідно з додатком  7 до цього рішення;

- формулу розрахунку обсягу іншої додаткової дотації з районного бюджету на утримання закладів дошкільної освіти та палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу згідно з додатком 8 до цього рішення;

- перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 9 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі  500,0 тис. грн.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами) та Методичних рекомендацій щодо підготовки розпоряджень голови райдержадміністрації про використання коштів резервного фонду районного бюджету, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації  від 02.12.2016  № 416.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу.

7. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у 2018 році:  

8.1. До доходів загального фонду районного бюджету належать надходження, які визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

8.2.  До доходів спеціального фонду районного бюджету:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- затверджувати внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення за напрямками використання, виходячи з фактичного нарахування обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

- у період між сесіями районної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін  з наступним внесенням змін до цього рішення.

10. Фінансовому управлінню  райдержадміністрації:10.1. Надати право відповідно до  статей  43 та 73 Бюджетного кодексу України  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

10.2. Здійснювати:

10.2.1. Підготовку пакету документів для проведення в централізованому порядку розрахунків за рахунок субвенцій з державного бюджету;

10.2.2. Перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету у розрізі економічної класифікації;

10.2.3. Відображення змін до розпису районного бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів  класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за відповідними кодами;

10.2.4. У двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та прийняття розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2018 рік» підготувати пропозиції щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цими нормативними документами;

10.2.5. Довести головним розпорядникам коштів районного бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

10.2.6. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11. Додатки до рішення №  1 – 10 є його невід'ємною частиною.

12. Рішення діє з 01 січня по 31 грудня 2018 року.  

  Голова районної ради                                                                                        В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                    

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 РІК»

І. Соціально-економічний стан Волноваського району  у  2017 році

та прогноз розвитку на 2018 рік

Одним із найважливіших чинників розвитку економіки в районі за останні роки  залишається військово-політичний конфлікт на Донбасі. Негативний вплив проявляється не лише у зупинці чи неритмічній роботі підприємств району, порушені мережі господарських зв’язків, а й у формуванні атмосфери невизначеності у сфері підприємницької діяльності та місцевого управління.

Але, незважаючи на нестабільну економічну ситуацію у країні, економіка району у 2017 році має тенденції поступового відновлення.

Так, обсяг реалізованої продукції промисловості в цілому по району за 9 місяців  2017 року склав 1227,4 млн. грн., у тому числі обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO, - 840,5 млн.грн. У порівнянні з показниками відповідного періоду 2016 року відбулося збільшення  обсягів на 27,2 % та 38,1 % відповідно.

В той же час в агропромисловому комплексі по всіх категоріях господарств виробництво валової продукції сільського господарства за 9 місяців 2017 року склало 522,8 млн. грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 23,0 % або на 97,7 млн.грн.

До бюджетів усіх рівнів надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 365,7 млн. грн., що більше відповідного показника 2016 року на 36,1 % або на 97,0 млн.грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2017 року склала 5786,0 грн., що на 43,7 % більше відповідного показника 2016 року.

У 2018 році прогнозується збільшення обсягу реалізації промислової продукції на 284,6 млн.грн. проти очікуваного за 2017 рік та складе 1915,7 млн.грн.  Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO, прогнозується на рівні 1359,1 млн.грн., тобто збільшиться на 220,3 млн.грн.  проти очікуваного показника 2017 року.

Обсяг валової продукції сільського господарства очікується у обсязі 544,8 млн.грн., що на 11,3 % менше проти очікуваного показника 2017 року. 

Від підприємств району усіх форм власності передбачається отримати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 511,2 млн.грн., що більше очікуваних надходжень за 2017 рік на 6,5% або на 31,2 млн.грн.

Надходження основного бюджетоутворюючого платежу податку на доходи фізичних осіб за 11 місяців 2017 року склало 146795,1 тис.грн. або 105,8% до запланованого, понадпланові надходження склали 7995,6 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб  зросли на 45199,4 тис.грн. або на 44,5 %.

З державного бюджету   перераховано у повному обсязі передбачені на  січень – листопад 2017 року базову дотацію в сумі  8934,7 тис.грн., додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 46031,9 тис.грн., 100591,2 тис.грн. освітньої субвенції, 74440,6 тис.грн. медичної субвенції.

Обсяг власних надходжень до районного бюджету, отримані дотації та субвенції з державного бюджету, забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери, що утримуються за рахунок районного бюджету, що, в свою чергу, сприяло стабільності  соціально-економічної ситуації в районі.

Фінансування видатків із загального фонду  районного бюджету за одинадцять місяців 2017 року проведено на суму 583312,8 тис.грн, що на  181939,0 тис.грн. або на 145,3 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Пріоритетними у виконанні видаткової частини районного бюджету  у 2018 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2018 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються у термін до 25 грудня року (включно), що передує плановому, незалежно від затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України  приводяться  обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 Фінансовий ресурс районного бюджету на 2018 рік сформовано на основі діючого податкового та бюджетного законодавства з урахуванням змін, розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14.06.2017 № 411-р «Про схвалення проекту «Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки», Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», прийнятий Верховною Радою України у другому читанні, проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  «Про обласний бюджет на 2018 рік».

Доходи районного бюджету розраховані на підставі статистичних показників, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, очікуваних макропоказників, розрахованих управлінням економіки райдержадміністрації на 2017 рік та прогнозних на 2018 рік,  фактичного виконання дохідної частини районного бюджету за результатами 2014 – 2016 років, 10 місяців 2017 року та очікуваних надходжень за 2017 рік.

При плануванні видаткової частини районного бюджету основною метою було збереження соціальної спрямованості районного бюджету для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.

При складанні проекту бюджету було враховано норму ст. 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку. 

Нововведенням у використанні медичної субвенцій у 2018 році є те, що обсяг медичної субвенції спрямовується на фінансування оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ вторинної ланки, а на районний центр первинної медико-санітарної допомоги доведено окремий ресурс для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року.  Використання коштів освітньої субвенції залишається у 2018 році без змін та спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників.

 У бюджеті 2018 року залишається діюча система горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів через надання базової дотації. Обсяг базової дотації, освітньої та медичної субвенцій у показниках доходів проекту районного бюджету на 2018 рік визначено у розмірах відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», який прийнято у другому читанні. 

ІІ. Оцінка доходів районного бюджету на 2018 рік

У цілому ресурс районного бюджету на 2018 рік (з урахуванням трансфертів) прогнозується у сумі 824748,865 тис.грн., у тому числі за:

загальним фондом  -    818140,6тис.грн.;

спеціальним фондом  -  6608,265тис.грн.

Спрогнозований ресурс районного бюджету на 2018 рік зростає за попередніми  показниками на 342602,159 тис.грн. або в 1,7 рази більше ніж у 2017 році.

Загальний фонд 

Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначено у сумі  818140,6тис.грн., який сформовано за відповідними джерелами надходжень.

За рахунок закріплених за районним бюджетом надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) та власних доходів очікується отримати 189960,0 тис.грн.

 В доходах загального фонду бюджету прогноз податку та збору на доходи фізичних осіб визначено у сумі 189556,8 тис.грн., що становить 99,8 % у структурі доходів районного бюджету. При визначенні прогнозних надходжень податку враховано зростання у 2018 році фонду оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців на 8,2 %, і який  очікується в обсязі 1170,0 млн.грн., рівня середньої заробітної плати на 8,6 %, яка складе 6302,2 грн., зменшення чисельності штатних працівників.

Також у доходах районного бюджету передбачені надходження від:

 -  податку на прибуток підприємств комунальної власності -  33,0 тис. грн.;

 -  частини чистого прибутку (доходу) комунальних  унітарних  підприємств та  їх  об’єднань, що  вилучається  до  бюджету   - 0,2 тис.грн.;

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 60,0 тис.грн.;

 - адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 285,0 тис.грн.;

-  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 25,0 тис. грн.

На 2017 рік такі надходження як плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями – у зв’язку з відсутністю податкової бази та фактичних надходжень за 2017 рік, при затвердженні районного бюджету не плануються.

Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету складає  627780,1 тис.грн., у тому числі:

-  базова дотація – 66081,4 тис.грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 55238,4 тис.грн.;

-  освітня субвенція  – 117114,3 тис.грн.;

-  медична субвенція  –  76227,5 тис.грн.;

-  соціальні субвенції  –  313118,5 тис.грн.

 Обсяг трансфертів із обласного бюджету заплановано в обсязі 39,5 тис.грн. - субвенції на забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору.    

 Із бюджетів міської, селищних та сільських рад  у 2018 році на утримання  трудового архіву передається  361,0 тис.грн. інших субвенцій. 

Спеціальний фонд

Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ, обсяг яких визначено на 2017 рік  в загальній сумі  6608,265 тис. грн. на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету. Зокрема, бюджетними установами  галузі освіти передбачається одержати 82,0 тис.грн. власних надходжень, галузі культури – 466,5 тис.грн., територіальним центром – 32,0 тис.грн.,  закладами вторинної медицини – 6007,265 тис.грн., центром первинної медико-санітарної допомоги – 18,2 тис.грн., районною радою – 2,3 тис.грн.

ІІІ.  Видатки районного бюджету на 2018 рік

У проекті районного бюджету на 2018 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі: з 1 січня – 3723  гривні (ріст до попереднього року 16,4% або на 523 грн.).

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки  визначено з 1 січня – 1762 грн. (ріст до попереднього року 10,1 % або на 162 грн.).  

 Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами із застосуванням коефіцієнту в середньому 1,1.

 Прогнозний обсяг видатків районного бюджету  визначений у межах прогнозованого обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік  та складає 824748,865 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду –  768261,841 тис.грн., спеціального фонду –  56487,024 тис.грн.

Загальний фонд 

У видатках загального фонду районного бюджету враховані кошти на утримання 120 закладів та установ, що знаходяться на території підконтрольній українській владі, зі штатною чисельністю 3401,5 одиниць та фінансування заходів відповідно до статей 89, 91 Бюджетного кодексу України (із змінами).

 Видатки на оплату праці працівників установ і закладів  обраховано у загальній сумі 210285,8тис.грн., видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг складають 49673,8  тис.грн., що враховує повну потребу  в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету 

                                                                         Района рада

У проекті районного бюджету на 2018 рік видатки по районній раді передбачені у сумі 4864,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 4862,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 2,3 тис.грн.

На утримання виконавчого апарату Волноваської районної ради у 2018 році пропонуються видатки загального фонду за рахунок власних ресурсів районного бюджету у сумі 4501,0 тис.грн.

Штатна чисельність виконавчого апарату районної ради становить 21 працівник. Збільшення чисельності штатних працівників у 2018 році не планується.

В загальному обсязі видатків враховані в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 3614,6 тис. грн. При розрахунку видатків на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену районною радою у повному обсязі у сумі  441,1 тис. грн.,  інші поточні видатки складають 445,3  тис.грн.

По спеціальному фонду видатки заплановані у сумі 2,3 тис.грн. від надходження плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста  відповідно до укладених договорів оренди. 

Також, у проекті районного бюджету на 2018 рік районній раді передбачаються призначення  в обсязі 361,0 тис. грн. за рахунок  субвенцій із бюджетів місцевого самоврядування на фінансування програми розвитку архівної справи у Волноваському районі. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями враховані у повному обсязі та складають 296,9 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 56,4 тис.грн., також у повному обсязі.

Відділ освіти  райдержадміністрації 

Проектом розрахунків районного бюджету на 2018 рік обсяг асигнувань, передбачений відділу освіти райдержадміністрації, складає 234070,813 тис.грн,  у тому числі по загальному фонду – 220749,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 13321,013 тис.грн.

У проекті районного бюджету на 2018 рік на галузь «Освіта» передбачено по загальному фонду – 216877,5 тис.грн. По спеціальному фонду від надходження  орендної плати та платних послуг  заплановано  82,0 тис.грн., за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 13239,013 тис.грн.

Відділом освіти райдержадміністрації у 2018 році будуть утримуватися:  45 загальноосвітніх шкіл,  2  навчально-виховних комплекси, вечірня (змінна) школа,  3 позашкільних заклади - Станція юних техніків, Будинок дитячої та юнацької творчості, Донський еколого-натуралістичний центр, централізована бухгалтерія, методкабінет, господарча група.

Загальна чисельність працівників закладів та установ освіти на 2018 рік  2128,25 од.

При визначенні обсягу ресурсу відділу освіти райдержадміністрації на 2018 рік  передбачена освітня субвенція в обсязі 114349,4 тис.грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам  48  закладів. За рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я заплановані видатки у сумі 47108,4 тис.грн., які спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 12857,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 32336,3 тис.грн., на інші поточні видатки у сум 1914,9 тис.грн.

За рахунок власних надходжень районного бюджету видатки передбачені у сумі 55419,7 тис.грн., і спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями, оплату продуктів харчування, на інші поточні видатки.

 У видатках на заробітну плату передбачена виплата надбавки педагогічним працівникамза престижність праці у розмірі 20 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2011 року № 373.

Видатки на харчування враховані для 127 дітей з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою, становлять у сумі 317,5 тис. грн. Щоденні витрати на цю категорію дітей - 25 грн. На харчування вихованців дошкільних відділень НВК (42 дітей) заплановано 259,4 тис.грн. при щоденних витратах 25 грн. на дитину. Для дітей малозабезпечених сімей (16 учнів) заплановано на харчування 25,6 тис.грн., щоденні витрати на одну дитину 16 грн.  Для харчування учнів 1-4 класів 2456 учнів (16 грн. в день) заплановано 6876,8 тис.грн. Всього видатки на харчування складуть 7479,3 тис.грн.

У районному бюджеті  для надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років заплановані видатки на 20 дітей на суму 39,5 тис.грн.

За рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачена реалізація Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік у сумі 11539,013 тис.грн., Районної цільової програми "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки у сумі 1700,0 тис.грн.

На реалізацію програм у молодіжній сфері передбачені видатки у сумі 1389,9 тис.грн., у тому числі на проведення заходів у сумі 89,9 тис.грн., та оздоровлення та відпочинок дітей 1300,0 тис.грн.

У проекті районного бюджету на 2018 рік на галузь «Фізична культура та спорт» передбачено по загальному фонду 2482,4 тис.грн., які передбачені у повному обсязі на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи в обсязі 2283,7 тис.грн. та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань у сумі 198,7 тис.грн.

Райдержадміністрація

Обсяг асигнувань, передбачений райдержадміністрації  як головному розпоряднику  коштів, у районному бюджеті  на 2018 рік складає 143617,311 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду –  106152,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 37465,211 тис.грн.

На 2018 рік на галузь «Охорона здоров’я»  видатки передбачені в обсязі 133009,246 тис.грн., по загальному фонду – 105151,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 27858,046 тис.грн.

В районі функціонує 3 заклади вторинної ланки охорони здоров’я, КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1», КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка», штатна чисельність складає 921,25 шт.од. За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету передбачені видатки  по загальному фонду на ці заклади в обсязі – 62446,7  тис.грн, які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями у сумі 61813,3 тис.грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали 633,4 тис.грн. За рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я заплановані видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по цих закладах у сумі 8130,0 тис.грн. За рахунок власного ресурсу районного бюджету передбачені видатки у сумі 13668,7 тис.грн.,у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями,  медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, виплату пенсій та допомог, на інші виплати населенню (пільгове зубопротезування, пільгові медикаменти), інші поточні видатки. За рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на ці заклади передбачені видатки в обсязі 19732,581 тис.грн., у тому числі для реалізації  Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік – 10432,581 тис.грн. (КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» у сумі 764,298 тис.грн.),  Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік – 7000,0 тис.грн. (КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1»), Програми надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік – 500,0 тис.грн. (КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка»). За рахунок власних надходжень спеціального фонду закладами заплановані видатки на суму 6007,265 тис.грн.

 В районі функціонує КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», який включає лікарсько-профілактичні підрозділи:  24 амбулаторії, 20 ФАП та 18 ФП. Видатки на фінансування центру  заплановані в рамках реформи системи охорони здоров’я та складають 20905,8 тис.грн. по загальному фонду та 3918,2 тис.грн. по спеціальному фонду. За рахунок коштів медичної субвенції видатки заплановані у сумі 13780,8 тис.грн. для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року. За рахунок цих коштів заплановані видатки на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти та перев’язувальні матеріали та інші поточні видатки. За рахунок коштів районного бюджету видатки складають 7125,0 тис.грн. Зазначений обсяг враховує повну потребу для оплати комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3715,1 тис.грн. та інші поточні видатки. Для забезпечення реалізації програм передбачені видатки у сумі 2675,0 тис.грн.

За рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок власного ресурсу передбачені кошти для реалізації Програми  розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік у сумі 3900,0 тис.грн.  По спеціальному фонду заплановані видатки за рахунок власних надходжень у сумі 18,2 тис.грн.

 За рахунок коштів районного бюджету передбачені видатки на утримання Волноваського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з чисельністю 11 од. у сумі 930,9 тис.грн. В загальному обсязі видатків враховані у повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 887,5 тис. грн., що більше  на 13,4 % ніж у 2017 році, на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену у повному обсязі у сумі  26,2 тис.грн. На проведення заходів центру видатки передбачені на рівні 2017 року в обсязі 70,0 тис.грн.

 За рахунок коштів районного бюджету передбачені видатки на будівництво та регіональний розвиток в обсязі 9607,165 тис.грн., які будуть здійснюватися за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у тому числі на  будівництво освітніх установ та закладів у сумі 8109,165 тис.грн. та на будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності у сумі 1498,0 тис.грн.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 У 2018 році на утримання установ, підпорядкованих відділу культури і туризму райдержадміністрації за рахунок власного ресурсу районного бюджету передбачено 20162,441 тис.грн. у тому числі по загальному фонду –14495,941 тис.грн, по спеціальному фонду – 5666,5 тис.грн.

 За рахунок коштів районного бюджету будуть утримуватись 58 установ галузі - центральна районна бібліотечна система (47 бібліотек), 6 музеїв, центр культури та дозвілля, 2 школи естетичного виховання дітей, методичний відділ, централізована бухгалтерія.  

Штатна чисельність установ культури і мистецтва за станом на 2018 рік - 173 од.

У проекті бюджету на 2018 рік по відділу культури і туризму райдержадміністрації по загальному фонду передбачені видатки в обсязі 14255,941 тис.грн. та враховують видатки:

 - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 11861,1 тис.грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1681,9 тис.грн.;

- інші поточні видатки – 712,941 тис.грн.(у тому числі реалізація двох районних програм у сумі 367,0 тис.грн.).

Видатки спеціального фонду відділу культури і туризму райдержадміністрації  заплановані за рахунок надходжень від надання платних послуг –  466,5 тис.грн. Видатки спеціального фонду за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачені у сумі 5200,0 тис.грн.для реалізації заходів районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік.

 Також, у складі районного бюджету заплановані видатки на фінансову підтримку районної ветеранської організації в обсязі 240,0 тис. грн., утримання організації - 95,5 тис.грн., проведення заходів – 144,5 тис.грн.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації у 2018 році, як головному розпоряднику коштів передбачено асигнування (без урахування цільових субвенцій) у сумі 10409,377 тис. грн.

У загальному обсязі видатків передбачені асигнування на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі штатною чисельністю 104 од. по загальному фонду у сумі 7095,9 тис.грн.  Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 6925,1 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 71,1 тис.грн., інші незахищені видатки 99,7 тис.грн. Видатки спеціального фонду територіального центру заплановані за рахунок надходжень від надання платних послуг –  32,0 тис.грн.

На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів заплановано 887,8 тис.грн.  Штатна чисельність на 2017 рік – 8 од. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 820,9 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 38,7 тис.грн., інші незахищені видатки 28,2 тис.грн. 

На забезпечення виплат грошової компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги  передбачено 341,7 тис.грн. У порівнянні з 2017 роком отримучів зазначених виплат збільшено та складає  151 чол., більше на 31  чол.

 На реалізацію програм соціального захисту населення за рахунок коштів районного бюджету передбачено 2083,977 тис.грн. (додаток 5 до рішення).

 У проекті районного бюджету на 2018 рік  враховані  соціальні субвенції з державного бюджету у сумі – 313118,5 тис.грн., у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 165016,1 тис. грн.,  на  надання різних видів пільг та субсидій  –  145584,0 тис. грн., навиплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя   у сумі  2518,4 тис.грн.

 За рахунок обласного бюджету врахована інша субвенція на забезпечення надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 груп та дітям-інвалідам по зору у сумі  39,5 тис.грн.

Фінансове управління райдержадміністрації

(в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 

Обсяг асигнувань, передбачений у районному бюджеті фінансовому управлінню райдержадміністрації по міжбюджетним трансфертам на 2018 рік, складає  по загальному фонду –  98434,623 тис.грн.

 У загальному обсязі видатків врахована субвенція Хлібодарівській сільській раді у сумі 7355,011 тис.грн., у тому числі на утримання Хлібодарівського навчально-виховного комплексу  у сумі 7267,8 тис.грн.  (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 2764,9 тис.грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам, на інші видатки – за рахунок власного ресурсу районного бюджету – 4502,9 тис.грн.) та на придбання звукової апаратури для Хлібодарівського будинку культури – 87,211 тис.грн.

Волноваській міській раді передбачена субвенція у сумі 2330,0 тис.грн., у тому числі на для придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 420,0 тис.грн., на  капітальний ремонт вуличного освітлення м. Волноваха, встановлення приладів обліку електроенергії та демонтажу буз облікових приладів вуличного освітлення 410,0 тис.грн., на придбання автовишки – 1000,0 тис.грн., на придбання асенізаторської машини – 500,0 тис.грн.

Володимирівській селищній раді на придбання автовишки – 1000,0 тис.грн

Новоандріївській сільській раді передбачена субвенція  у сумі 232,112 тис.грн. для придбання модульного приміщення для розташування ФП с.Кирилівка.

У районному бюджеті на 2018 рік передбачені дотації бюджетам місцевого самоврядування, без врахування установ, які знаходяться на непідконтрольній території в обсязі 87017,5 тис.грн., на дошкільну освіту у сумі  63391,2 тис.грн. та  на утримання закладів культури у сумі 20424,7 тис.грн. та врахована додаткова дотація з районного бюджету бюджетам Мирненської селищної, Павлопільської, Гранітненської, Новоолексіївській сільським радам та бюджету військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко у сумі 3201,6 тис.грн. для забезпечення виконання норм статті 77 Бюджетного кодексу України 

 Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту бюджету, сформовано резервний фонд в обсязі 500,0 тис. грн.

                                                                      Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту бюджету, заплановані кошти резервного фонду в обсязі 500,0 тис.грн.

В.о. начальника фінансового

управління райдержадміністрації                                                                         М.В. Москаленко   

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        20.12.2017  №7/19-    
               
Доходи районного бюджету на 2018 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 189589,800 189589,800 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 189589,800 189589,800 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 189556,800 189556,800 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 155256,800 155256,800 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 9900,000 9900,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 22000,000 22000,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 2200,000 2200,000 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  200,000 200,000 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 33,000 33,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 33,000 33,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 6978,465 370,200 6608,265 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,200 0,200 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету   0,200 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 370,000 370,000 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 345,000 345,000 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 285,000 285,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
24000000  Інші неподаткові надходження 6608,265 0,000 0,000 0,000    
24060000 Інші надходження 6608,265 0,000 0,000 0,000    
24060300 Інші надходження 6608,265 0,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6316,451 0,000 6316,451 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 289,814 0,000 289,814 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2,000 0,000 2,000 0,000    
  Разом доходів 196568,265 189960,000 6608,265 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 628180,600 628180,600 0,000 0,000    
41000000 Від органов державного управління 628180,600 628180,600 0,000 0,000    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 193341,800 193341,800 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 117114,300 117114,300 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 76227,500 76227,500 0,000 0,000    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджеам 55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету  55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 313519,000 313519,000 0,000 0,000    
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  131335,900 131335,900 0,000 0,000    
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 14248,100 14248,100 0,000 0,000    
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  165016,100 165016,100 0,000 0,000    
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2518,400 2518,400 0,000 0,000    
41054000 Інші субвенції з місцевого бюджету  400,500 400,500 0,000 0,000    
  Всього доходів 824748,865 818140,600 6608,265 0,000    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради     А.К. Демішева