18 СЕСІЯ III ЧАСТИНА

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                   Р І Ш Е Н Н Я                   

25.10.2017 №  7/18- 

м.Волноваха

Про внесення змін і доповнень

до Програми економічного і

соціального розвитку

Волноваського району на 2017 рік

Розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 19.10.2017 року № 01-23-1514, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 1.

2. Внести зміни у підрозділ 3.4. «Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури» розділу 3 «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості  населення» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 2.

3. Внести зміни у підрозділ 4.8. «Освіта» розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 3.

4. Внести зміни у підрозділ 4.9. «Охорона зоров’я» розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 4.

5. Внести зміни у підрозділ 4.10. «Фізичне виховання та спорт» розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 5.

6. Внести зміни у підрозділ 5.2. «Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку» розділу 5 «Розбудова безпечного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 6.

7. Внести зміни у підрозділ 7.3. «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» розділу 7 «Механізм реалізації програмних заходів» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 7.

8. Внести зміни та доповнення до додатку 8  «Фінансове забезпечення заходів Програми»  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 8.

9. Внести зміни та доповнення до додатку 5  «Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 9.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін районної ради (Чернецька).

 

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 1

до рішення районної ради

                                                                                                                                     25.10.2017 №  7/18-        

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 17.10.2016 № 357 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок утримання позитивних та подолання негативних тенденцій в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку, планомірна протягом року реалізація стратегічних цілей та пріоритетів регіонального розвитку, визначених  у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

6. Початок, закінчення виконання

 2017 рік

7. Етапи  виконання

- 

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

812642,4 ***

40114,0*

160631,9 ***

94504,0***

355459,3

161933,3*

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 20,3%,  фонду оплати праці – на  7,7%, середньомісячної заробітної плати – на 7,0% (складе 4428,0 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 1,3%, виконання 325*** заходів  в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017  № 7/15-336

** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/18-____

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

 

Заходи

 

 по розділу Програми

 

«Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури»  на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інвестиційна діяльність

1. Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району

(від вул.Леніна, пров.Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної)

2013-2017 роки

Відділ капітального будівництва

182,822*

-

-

182,822*

-

-

Забезпечення населення питною водою - 570 осіб.

2. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

17056,1*

-

17056,1*

-

-

-

Покращення матеріально-спротивної бази району

3. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)

2017 рік

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

15033,216

-

-

-

Створення комфортних умов проживання мешканців

4. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

21352,8*

-

21352,8*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

5. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2017 рік

Відділ освіти Волноваської РДА

6225,1*

-

6225,1*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

6. Реконструкція окислювального блоку

№ 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха

2017 рік

Волноваське ВУВКГ

1691,516

-

1691,516

(ОФОНПС)*

-

-

-

Поліпшення ступеню очистки стічних вод, забезпечення нормативів ГДС, покращення

екологічного стану міста

7. Очисні споруди 

с. Володимирівка  Волноваського району

2017 рік

Відділ капітального будівництва

461,132

-

461,132

-

-

-

Очищення стоків. Покращення екологічного стану населеного пункту

8. Котельня, квартал «Північний» м.Волноваха – реконструкція та модернізація  з закриттям котельні №17

2015-2017 роки

ОКП «Донецьктепло-комуненерго»

7395,563

-

-

-

-

7395,563

Зменшення потреб електроенергії  –

7 0тис. кВт/год в рік. Зменшення потреб природного  газу - 450 тис.м3 рік. Зменшення потреб води - 2,250 тис.м3 рік

9. Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району  - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

18058,652

-

-

-

-

18058,652

Забезпечено відповідний температурний режим 8183 учням та 570 співробітників  в 11 школах району

10. Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня

№ 1   м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадмі-ністрації

4256,381

-

-

-

-

4256,381

Буде забезпечено відповідний температурний режим 438 учням та 44 співробітникам

11. Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 3 за адресою: Донецька область,  м.Волноваха, вул. Урицького, 8

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

6534,625

-

-

-

-

6534,625

буде забезпечено відповідний температурний режим 450 учням та 50співробітнкам

Знизиться споживання твердого палива на 94,4 тон в рік

12. Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

20872,056

-

-

-

-

20872,056

Створення комфортних умов проживання для 123 внутрішньопереміщених осіб

13. Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10

2015-2017 роки

КОУЗ «Волноваський РЦПМСД»

9653,850

-

-

-

-

9653,850

Створення комфортних умов проживання для 150 внутрішньопереміще-них осіб

Економія твердого палива до 10,0 тис.тонн на рік

14. Капітальний ремонт автодоріг м.Волноваха Донецької області

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

11500,16

-

-

-

-

11500,16

Забезпечення безпеки дорожнього руху. Збільшення пасажирообігу до 20,0%.

15. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район,

м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

2113,154

-

-

-

-

2113,154

Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та умови праці медпрацівників

16. Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

1575,935

-

-

-

-

1575,935

-//-

17. Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

 

1762,747

 

-

-

-

-

 

1762,747

 

-//-

18. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області (I черга)

 

2017-2019 роки

Волноваська міська рада

28860,538

-

-

-

-

28860,538

Покращення  екологічного стану міста Волноваха та району

19. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

11904,836**

-

10843,9*

1060,936**

-

-

Створення умов для комфортного і безпечного перебування дітей у закладі

20. Будівництво водонапірної вежі у с. Зачатівка Волноваського району

II квартал 2017 року

Зачатівська сільська рада

300,0***

300,0***

-

-

-

-

Будівництво вежі

21. Капітальний ремонт (заміна вікон) в Будинку культури с. Свободне Волноваського району

II квартал 2017 року

Свободненська сільська рада

150,0***

150,0***

-

-

-

-

Заплановано встановити 16 вікон

Всього

х

х

186941,183

***

450,0***

72663,764*

1243,758**

-

112583,661

х

Інноваційна діяльність

22. Введення в дію біогазового заводу по виробленню електричної і теплової енергії потужністю

2017 рік

ПРАТ «Екопрод»

-

-

-

-

-

-

Готується до введення в експлуатацію

23. Робота з підприємствами району з питань впровадження і використання інноваційних технологій, нового сучасного обладнання, підвищення якості продукції

Постійно протягом року

Волноваська РДА, підприємства району

-

-

-

-

-

-

-

Всього

х

х

-

-

-

-

-

-

х

Всього по розділу

х

х

186941,183

***

450,0***

72663,764*

1243,758**

-

112583,661

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

Додаток 2

до рішення районної ради

                                                                                                                                                                    25.10.2017 № 7/18-

3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність

і розвиток інфраструктури

В умовах  продовження антитерористичної операції в країні,  питання залучення інвестицій залишається досить складним.

Водночас, оздоровлення та розвиток сучасної економіки України неможливий без активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, пошуку та залучення надійних інвесторів, які б розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни, забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих ланок господарства. 

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває особливого значення у сучасній світовій економіці. У період світової економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно впроваджують та використовують інноваційні технології.

В сучасних динамічних умовах розвитку економіки, впровадження саме інноваційних технологій і техніки є запорукою успішності розвитку як окремого підприємства, так і країни в цілому, можливості ефективно залучати кошти вітчизняних партнерів та іноземних інвесторів.

Але сучасні процеси в економіці країни не сприяють технологічним змінам належної інтенсивності. Аналіз масштабів та результативності інноваційної діяльності в районі свідчить про дуже низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань відновлення  економіки.

Актуальні проблеми:

- несприятливий інвестиційний клімат (нестабільна політична ситуація в країні та проведення АТО);

- диспропорційний розвиток інвестиційної діяльності в сільських і селищних радах;

- нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

- зниження фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, а також господарюючих суб’єктів;

- низький рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування.

- відсутність проектно-кошторисної документації та експертизи на проекти;

- відсутність з боку держави ефективного  механізму стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

- нестача власних коштів підприємств на впровадження інноваційних технологій і техніки, неможливість залучення державних джерел фінансування та високий рівень кредитних ставок.

Головна ціль –підготовка якісних та актуальних інвестиційних пропозицій та залучення інвестицій в економіку району. 

Основні завдання на 2017 рік:

- завершення реалізації інвестиційного проекту «Вироблення енергії із біогазу» (ПрАТ «Екопрод») та введення в експлуатацію заводу;

-  освоєння інвестицій в повному обсязі, введення  в дію об’єктів;

- постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

- пошук нових інвесторів для реалізації інвестиційних програм і проектів в соціально-культурної сфері, житлово-комунальному господарстві та в  реальному секторі економіки;

- сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями та міжнародними фінансовими установами щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- налагодження інформаційного спілкування місцевих органів влади із суб’єктами господарювання з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

- підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання в напрямку ефективного вирішення проблем інноваційного розвитку;

- включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  річне виробництво дріжжей  біогазового заводу (ПрАТ «Екопрод») складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн; зведення до мінімуму запаху відходів тваринництва,  оптимізація їх використання у якості  цінного добрива, зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів;

- освоєння інвестицій с сумі -  186,9*** млн.грн.;

- підвищення рівня загального розвитку та рівня розвитку інвестиційної інфраструктури;

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Волноваського району;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- виконання соціальних програм;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки району.

Ресурсне забезпечення.

На виконання заходів передбачається направити кошти бюджетів усіх рівнів та кошти іноземних інвесторів.

* - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від28.04.2017  № 7/15-336

** - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

*** - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 25.10.2017 № 7/18-_____

 

Додаток 3

до рішення районної ради

                                                                                                                                        25.10.20177/18-          

4.8. Освіта

В умовах високого динамізму розвитку освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість дитини, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Наслідком зменшення народжуваності до 2001 року стало зменшення кількості учнів з 10640 тисяч у 2005/2006 навчальному році до 7134   тисяч учнів у 2016/2017 навчальному році. Середня наповнюваність закладів освіти району поступово знижується і на сьогодні складає лише 32,8% від проектної потужності. Середня наповнюваність класів 13 учнів. У зв’язку  з малою наповнюваністю класів (менше 5 осіб) в сільських школах учні   отримують освіту  за індивідуальним планом.

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють реалізовувати принципи диференційованого та індивідуального підходу до навчання. Їх можна використовувати як для очного, так і для дистанційного навчання в умовах як міської, так і сільської школи. 95,9% навчальних закладів освіти району підключені до мережі Інтернет.

В районі налічується 2210 дітей дошкільного і шкільного віку (31,0% від загальної кількості),які потребують особливої уваги, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЄС. Робота за пріоритетними напрямками освіти району передбачає максимальне розширення можливостей для задоволення освітніх потреб, створення умов для забезпечення доступної якісної освіти і виховання, забезпечення максимальної самореалізації та адаптації в суспільство дітей, перш за все дітей пільгових категорій.

 Для задоволення потреби населення району  в отриманні позашкільної освіти створена і функціонує мережа позашкільних закладів, яка налічує сьогодні 3 установи, в яких навчається майже 35% від загальної кількості неповнолітніх. Матеріально-технічна база позашкільних закладів у цілому є задовільною. Недостатньою є площа для проведення навчальних занять із дітьми. 100% позашкільних закладів  забезпечені комп’ютерною  технікою.

Необхідність розв’язання вищезазначених проблем обумовлює реалізацію заходів,  які, в першу чергу,  будуть спрямовані на системну роботу на всіх ланках освіти щодо створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти.

Актуальними  в освіті залишаються проблеми:

-  укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, проведення в них відповідних ремонтів;

-  оптимізація, прогнозування та рівномірне фінансування закладів освіти усіх типів;

-  здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

-  у зв’язку з щорічним зменшенням чисельності учнів потребує оптимізації шкільна мережа.

Головна мета - визначення механізмів розвитку системи освіти району та створення умов рівного доступу до здобуття  якісної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, забезпечення вищого ґатунку освітніх послуг, високого рівня знань  і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей.

  Основні завдання на 2017 рік:

-  прискорення модернізації освітньої галузі Волноваського району, результатом якої стане досягнення сучасної якості освіти, адекватної запитам суспільства та соціально-економічним умовам;

-  забезпечення високої якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;

-  оснащення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладів сучасними засобами навчання, впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій;

-  пріоритетна підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;

-  покращення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів  з метою  організації навчального середовища;

-  підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

-  забезпечення гармонійного розвитку і функціонування української мови, всебічної підтримки розвитку освіти національних спільнот , що  проживають на території Волноваського району;

-  забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо реалізації програмних заходів;

-  організація оздоровлення учнів.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-      охоплення дошкільним вихованням  50% дитячого населення, з них дітей 5-річного віку – 62%;

-   забезпечення 100% безкоштовним підвозом дітей до місць навчання;

-  забезпечення 100% безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій;

-  100% підключення шкіл до мережі Інтернет;

-  забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 100%;

-  забезпечення матеріальної підтримки обдарованих та талановитих учнів.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів розвитку освіти  буде здійснюватися  за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних коштів.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Освіта»

на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Організація якісного безкоштовного харчування:

 

-    учні 1-4 класів – 100% (10 грн. в день, охоплено 2876 учнів)

 

-    вихованці дошкільного відділення НВК (20 грн. в день, охоплено 111 дітей)

 

-    дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування шкіл району – (20 грн. в день, охоплено 146 учнів)

 

-    діти з малозабезпечених сімей (10 грн. в день, охоплено 75 учнів)

Протягом року

 

 

 

Відділ освіти, адміністра-ції шкіл

 

6301,4

 

 

 

5004,2

 

 

 

658,6

 

 

 

 

508,1

 

 

 

130,5

-

-

6191,1

 

 

 

5004,2

 

 

 

548,3

 

 

 

 

508,1

 

 

 

130,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,3

 

 

 

 

 

 

 

110,3

 

 

Виконання Закону “Про охорону дитинства”:

Здійснення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів, дітей- сиріт по школах, учнів з малозабезпечених сімей

2.Виконання програми «Шкільний автобус»

Протягом року

Відділ освіти

1046,4

-

-

1046,4

-

-

Організація підвозу учнів  до місць навчання

3. Охорона праці

Протягом року

Відділ освіти

50,0

-

-

50,0

-

-

Виконання Закону України «Про охорону праці»

4. Доставка підручників

Протягом

року

Відділ освіти

150,0

-

-

150,0

-

-

Поліпшення якості навчання

5. План проведення ремонтів:

 

 

5.1. Капітальний ремонт покрівель Златоустівської ЗОШ, Володимирівської ЗОШ №2, Бугаської ЗОШ

 

5.2. Проведення капітальних ремонтів спортивних залів Благодатненської ЗОШ, Донської ЗОШ

 

5.3. Заміна віконних блоків на металопластикові Волноваської ЗОШ №4, Андріївської ЗОШ, Володимирівської ЗОШ 

 

5.4. Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1, Новотроїцької ЗОШ №4, Володимирівської ЗОШ №2

 

5.5. Ремонт системи опалення Волноваської ЗОШ №1, Волноваської ЗОШ №7

Протягом року

Відділ освіти

5400,0

 

 

900,0

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

 

2400,0

 

 

 

 

 

750,0

 

 

 

 

 

1000,0

-

-

5400,0

 

 

900,0

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

 

2400,0

 

 

 

 

 

750,0

 

 

 

 

 

1000,0

-

-

Підготовка шкіл до роботи в новому навчальному році

6. Оздоровлення дітей

Протягом

року

Відділ освіти

200,0

-

-

200,0

-

-

Виконання ст.24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

7. Організація індивідуального навчання учнів (охоплено 220 дітей)

Протягом року

Відділ освіти

3000,0

-

-

3000,0

-

-

Здобуття загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних здібностей, стану здоров’я

8. Організація навчання за екстернатною  формою (охоплено 300 дітей)

Протягом року

Відділ освіти

560,0

-

-

560,0

-

-

Забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання

9. Реалізація  програми: «Обдаровані діти»:

 

- участь у обласних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах;

 

- виплата стипендій обдарованим дітям

 

- проведення районних заходів, змагань

- екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання

Протягом року

Відділ освіти

190,0

 

 

5,0

 

 

 

30,0

 

 

5,0

 

 

150,0

 

-

-

190,0

 

 

5,0

 

 

 

30,0

 

 

5,0

 

 

150,0

 

-

-

Підтримка обдарованих дітей

10. Реалізація інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) з оновленням матеріально-технічної бази Волноваського ліцею Волноваської районної ради Донецької області за адресою Донецька обл., м.Волноваха, вул..Гвардійська, буд.3 (опорна школа)»

Протягом року

Відділ освіти

18402,8

-

18402,8

-

-

-

Термомодерніза-ція будівлі та підвищення її енергоефектив-ності. Планується проведення робіт на суму 21352,8тис.грн. та придбання обладнання та меблів на суму 1050,0 тис.грн.

11. Реконтсрукція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

1017,437

-

-

1017,437

-

-

Забезпечення комфортних умов перебування школярів та вчителів

12. Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

426,7***

 

-

-

426,7***

 

-

-

Підготовка документації для будівництва модульних вугільних котелень

13. Будівництво і реконструкція модульних вугільних котелень (Златоуствська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ)

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

2850,0

-

-

2850,0

-

-

Перенесення котелень з підвальних приміщень навчальних  закладів в нові будови (згідно п.11.2 «Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),  водогрійних котлів та

водопідігрівачів с температурою води не вище 115 С0»)

14. Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» в с.Свободне по вул.Центральна, № 102 ***

IV квартал 2017 року

Свободненська сільська рада

425,0***

425,0***

-

-

-

-

Шпаклівка

165 м.кв. стін і стелі

15. Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція будівлі ДКП "Домоуправління № 2" для розміщення дитячого садка та Волноваського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул.Олександра Олійника, б.25 ***

IV квартал 2017 року

Волновась- ка міська рада

195,0***

195,0***

-

-

-

-

Розробка ПКД для реалізації основного проекту

Разом

х

х

40214,737***

620,0***

18402,8**

21081,637***

-

110,3

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                А.К. Демішева

Додаток 4

до рішення районної ради

                                                                                                                                  25.10.2017 № 7/18-            

4.9. Охорона здоров’я

Головна мета -  збереження та зміцнення здоров'я населення, забезпечення його доступною, кваліфікованою, якісною медичною допомогою, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей.

Актуальні проблеми:

- недостатність фінансових ресурсів на медикаменти в стаціонарі;  недостатність фінансування програм імунопрофілактики,  пільгової категорії населення.

- незадовільна укомплектованість медичними кадрами – 61,2%, в т.ч. сімейними лікарями – 56,5%.

- потребує покращення матеріально-технічна база лікувальних закладів: проведення ремонтів, забезпечення санітарним транспортом, медичною апаратурою, комп’ютерами.

- незадовільний стан здоров'я населення: висока загальна смертність.

Основні завдання:

- поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг закладами охорони здоров’я Волноваського району;

впровадження принципів сімейної медицини, що дозволить підвищити доступність медичної допомоги;

-   нарощувати мережу денних стаціонарів, стаціонарів вдома;

-   забезпечити якість та обсяг проведення щорічних медичних оглядів населення;

-   забезпечити своєчасне виявлення захворювань, особливо туберкульозу, онкологічної, серцево-судинної та іншої патології;

-   запровадження заходів щодо попередження малюкової смертності.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   поліпшення якості надання медичних послуг;

-   знизити загальну смертність на 3,2%;

-   знизити загальну інвалідність на 5,1%;

-   не допускати спалахів інфекційних захворювань;

-   збільшити виявлення туберкульозу при профілактичних оглядах на 6,3%;

-   збільшити виявлення випадків онкопатологіїї  при профілактичних оглядах на 4,0%.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів програми буде здійснюватись за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних коштів. 

 

Заходи

 

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

 

 «Охорона здоров’я» на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Удосконалення кадрової політики:

підвищення кваліфікації:

лікарів –  34 ос., у т.ч. загальної практики сімейної медицини,

молодших медичних спеціалістів –  81 ос.

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

128,1

-

-

128,1

-

-

Підвищення рівня

лікувально-діагностичного процесу, організації медичної допомоги, підвищення професійного рівня фахівців

2. Проведення моніторингу показників здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров`я всіх рівнів надання медичної допомоги

Щокварталу

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

 

-

-

-

-

-

Своєчасність прийняття управлінських рішень в лікувально-профілактичних закладах первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги

3. Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони здоров’я, електронного реєстру пацієнтів

Протягом

року

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1

40,0

-

-

-

-

40,0

Підвищення оперативності в роботі, налагодження зворотного зв’язку, покращання рівня консультативної допомоги хворим

4. Подальша реалізація заходів міських та районних програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу»

Протягом року

Волноваський РЦПМСД

-

-

-

-

-

-

Підвищення мотивації медичних працівників первинного рівня надання медичної допомоги

5. Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД:

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ

№ 1»

258,5

258,5

-

-

-

-

 

–розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

61,5

61,5

-

-

-

-

Зменшення темпу розповсюдження захворювання, своєчасне виявлення та лікування ВІЛ-інфікованих

– розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

68,0

68,0

-

-

-

-

Покращення якості і тривалості життя ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, зниження захворю-аності та смертності від СНІДу на 2%

- забезпечення медичних працівників ЦРЛ засобами індивідуального захисту

 

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

60,0

60,0

-

-

-

-

Попередження інфікування медичних працівників

- забезпечення придбання одноразових піпето-контейнерів, вакутайнерів для забору крові

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

69,0

69,0

-

-

-

-

Поліпшення умов праці медпрацівників

6. Реалізація заходів по боротьбі із туберкульзом:

 

 

484,0

469,0

-

-

-

15,0

 

– забезпечення хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі безоплатним рентгенологічним та бактеріоскопічним обстеженням та в спеціалізованих протитуберкульозних закладах

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

269,0

269,0

-

-

-

-

Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

– забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики та щеплень новонароджених від туберкульозу

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

200,0

200,0

-

-

-

-

Зниження темпу розповсюдження захворювання на території регіону, своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз .

– забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

15,0

-

-

-

-

15,0

Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

7. Забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну, цукрознижуючими препаратами,  глюкометрами,

 голками до тест –ручок,  тест - смужками

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

 

27,0

 

 

 

 

 

50,0

 

27,0

 

 

 

 

 

50,0

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

Поліпшення забезпеченості хворих на цукровий діабет,  зниження кількості ускладнень.

8. Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих інфекцій

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ

№ 1»

-

-

-

-

-

-

Попередження та зниження захворюваності населення на вакцинокеровані інфекції

9. Проведення діагностики та забезпечення хворих на онкологічні захворювання лікарськими засобами

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД,

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

305,0

305,0

-

-

-

-

Зниження показників інвалідності та смертності серед хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.

10. Забезпечити хворих у кардіологічних стаціонарних відділеннях тромболітичними препаратами для попередження ускладнень захворювань серцево-судинної  системи

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

20,0

20,0

-

-

-

-

Зниження показників інвалідності та смертності у хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові розлади

11. Забезпечення пільгової категорії населення

- медикаментами,

- зубним протезуванням,

- слуховими апаратами,

- кардіостимуляторами,

- штучними кришталиками,

- засобами технічної реабілітації

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

807,6

 

472,6

335,0

807,6

 

472,6

335,0

-

-

-

-

Надання безкоштовних медичних послуг пільговим категоріям населення. в т. ч. ветеранам ВВВ

12. Забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

 

85,2

85,2

-

-

-

-

Покращення якості надання медичної допомоги ветеранам війни

13. Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації комплексних заходів програмного характеру

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД, Волноваська стоматполіклініка

620,0

-

-

620,0

-

-

Покращення якості  надання медичної допомоги населенню

14. Забезпечення надання медичної допомоги особам, які переміщені з міст проведення АТО

Протягом року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»,

410,0

410,0

-

-

-

-

Покращення якості медичної допомоги особам, які переміщені з міст проведення АТО

15.  Залучення позабюджетних коштів (тис.грн.)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

-

-

-

-

-

-

Поліпшення фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я району на 1400 тис. грн.

16. Орфанні захворювання,

 у  т.ч.  діти

дорослі

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

322,0

102,0

220,0

322,0

102,0

220,0

-

-

-

-

Попередження та зниження захворюваності населення на  орфанні захворювання

17. Забезпечення 100%-го охоплення вагітних групи ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології з використанням біохімічних методів обстеження

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

50,0

50,0

-

-

-

-

Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами

18. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетолургію, продуктами лікувального харчування

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

300,0

-

-

300,0

-

-

Поліпшення якості життя хворих дітей

19. Забезпечення дітей, народжених від ВІЛ інфікованих матерів, пільговим харчуванням

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

30,0

-

-

30,0

-

-

 

20. Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

25,0

-

-

25,0

-

-

Поліпшення харчування та здоров’я дітей з малозабезпечених сімей

21. Забезпечення препаратами для лікування акушерських кровотеч

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

40,0

40,0

-

-

-

-

Профілактика малюкової та материнської смертності

22. Забезпечення засобами контрацепції всіх категорій населення

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

30,0

30,0

-

-

-

-

 

23. Матеріально – технічне оснащення

 

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,  КЛПЗ

«Волноваська РЛ №1»,

Волноваська стоматполіклініка

3806,0

 

3006,0

 

 

700,0

 

100,0

-

-

3806,0

 

3006,0

 

 

700,0

 

100,0

-

-

 

24.  Капітальний ремонт лікувальних закладів

 

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

 

Волноваський РЦПМСД,

 

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

20551,8

 

6351,9

 

 

11399,9

 

 

2800,0

-

-

5400,0

 

900,0

 

 

1700,0

 

 

2800,0

-

15151,8

 

5451,9

 

 

9699,9

Волноваська ЦРЛ - виготовлення ПКД  та експертна оцінка для термомодернізації хірургічного та травматологічного відділень, та виготовлення ПКД  та експертна оцінка для відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, КР терапевтичного,дитячого та інфекційного відділень,

ЦПМСД -1700 – відновлення пошкоджених медичних закладів, КРВолодимирівської МЛ,

 РЛ № 1 – кап. ремонт КДЛ, патологоанатомічного відділення та покрівлі гаражних боксів

25.Реконструкція нежитлвої будівлі контори КСП під сімейну амбулаторію за адресою: с.Бугас, вул. Центральна, буд.34/1, Волноваського району, Донецької області

II півріччя 2017 року

Бугаська сільська рада

1000,0

1000,0

-

-

-

-

будівельний обсяг будівлі - 1816,0 кв.м.

26.Капітальний ремонт із залученням енергозберігаючих технологій Комунальної Установи "Ольгинська лікарська амбулаторія" за адресою: вул. Шкільна, буд. 41, смт Ольгинка, Волноваського району, Донецької області

II півріччя 2017 року

Ольгинська селищна рада

1000,0

1000,0

-

-

-

-

Передбачена заміна 20 вікон на пластикові, заміна 223 м2 покрівлі, утеплення стін зовні, заміна підлоги 223 м2

27.  Проведення державної експертизи ПКД по реконструкції будинку судово-медичної експертизи

II півріччя 2017 року

ВКБ

8,0

-

-

8,0

-

-

 

Всього по заходам:

х

х

30398,2

***

5002,4

***

-

10189,0

***

-

15206,8

х

                         

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

 

Додаток 5

до рішення районної ради

                                                                                                                                        25.10.2017 № 7/18-      

4.10. Фізичне виховання та спорт

 Спорт є ефективним засобом фізичного виховання, його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.   Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення.

Головна ціль -  залучення широких верств населення до занять спортом,створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,  підвищення фізичних і функціональних можливостей  організму людини,  формування патріотичного  почуття щодо позиції держави у світовому просторі.

Актуальні проблеми:

- мотивація  участі різних верств населення у спортивно-масових заходах районного , обласного та всеукраїнського рівнів;

-  впровадження національно-патріотичного виховання;

- ввідсутність у місті Волноваха стадіону для проведення спортивних змагань;

- відсутність молодіжної організації, щодо підтримки людей з обмеженими  можливостями;

- невідповідність вимогам сучасності ресурсного забезпечення сфери;

- більшість  спортивних споруд  потребують  капітальних  та  поточних ремонтів.

Основні завдання на 2017 рік:

- підтримка закладів фізичної культури, зокрема районної дитячо-юнацької спортивної школи;

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості, до занять фізичною культурою і спортом; призначення стипендій найкращім спортсменам району;

- організація дозвілля та психологічна підтримка людей з особливими потребами;

- будівництво стадіону в м. Волноваха з метою залучення більшої кількості жителів  всіма видами  фізкультурно-оздоровчої роботи;

- забезпечення утримання, ремонту, реконструкції та будівництва спортивних споруд.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   покращення умов надання послуг з фізкультури та спорту;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних та всеукраїнських змаганнях та зростання конкурентної спроможності;

- створення   оздоровчо-спортивної  молодіжної  організації  з питання реабілітації інвалідів;

- збільшення інтересу молоді до військової служби у Збройних силах України;

- установлення 9-ти* майданчиків для занять загально-фізичною підготовкою.

  Ресурсне забезпечення:

Загальний обсяг витрат на реалізацію   Програми   заплановано   в   сумі 31355,993***  тис.грн., в тому числі: 4630,0 – державного бюджету ***, 19921,9* тис.грн. – за рахунок обласного бюджету; 6554,093*** тис.грн. - районного і місцевих бюджетів; 200,0 тис.грн. – коштів підприємств, 50,0* тис.грн. - за рахунок коштів інших джерел (благодійної допомоги, спонсорства).

*- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від28.04.2017 № 7/15-336

**- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 25.10.2017 № 7/18-______

Заходи

 

щодо забезпечення виконання завдань Програми по  розділу «Фізичне виховання та спорт»

 

на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області *

2017-2018 роки

 

 

Волноваська міська рада

 

 

17056,1*

 

-

17056,1*

 

 

-

 

-

 

 

-

 

Залучення більшої кількості населення до занять фізичною культурою

2.Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво спортивного

майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

м.Волноваха, вул.1 Травня, 95» *

2017 рік

Волноваська райдержадміністрація

10,0*

 

-

-

10,0*

 

-

-

-//-

3.Будівництво спортивного

майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

м.Волноваха, вул.1 Травня, 95 *

протягом року

Волноваська райдержадміністрація

1176,6*

-

1176,6*

-

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом

4.Виготовлення топографічної зйомки місцевості та проходження експертизи робочого проекту по об’єкту «Будівництво спортивного майданчика Волноваської ЗОШ І –ІІІ ступенів №1, за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул.1 Травня,95» **

протягом року

Відділ капітального будівництва Волноваської райдержадмі-ністраціі

12,0 **

-

-

12,0 **

-

-

-//-

5. Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території загальноосвітнього  навчального закладу (Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1), за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул.1 Травня,95» **

протягом року

Відділ капітального будівництва Волноваської райдержадмі-ністраціі

1449,093

***

-

-

1449,093

***

-

-

-//-

6.Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

с. Валер’янівка,

вул. Центральна, 34 б *

протягом року

 

Валер’янівсь-ка сільська рада

1176,6*

-

574,6*

602,0

(місцевий бюджет)*

-

-

-//-

7.Будівництво спортивного майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

смт.Володимирівка, вул..Каштанова, 2 *

2017-2018 роки

 

 

Володимирів-ська селищна рада

1176,6*

 

574,6*

602,0

(місцевий бюджет)*

-

-

-//-

8.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с.Валер’янівка

Вул.Центральна, 34 б *

протягом року

Валер’янівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

9.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Володимирівка,

вул. Гагаріна, 2а *

протягом року

Володимирівська селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

10.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Сонячне, вул. Шкільна, 38 *

протягом року

Краснівська  сільська рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-//-

11.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Ольгінка,

вул. Шкільна,38 *

протягом року

Ольгінська селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

12.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Степне, вул.Центральна, 20 *

протягом року

Степнянська

сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

13.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Новотроїцьке,  вул. Покровська, 148 *

протягом року

Новотроїцька селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

14.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Єгорівка, вул. Шкільна, 45 *

протягом року

Єгорівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-

15.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Привільне, вул. Центральна, 4 *

протягом року

Привільненьська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-

16.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Петрівське,  вул. Центральна, 45а *

протягом року

Петрівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-

17. Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” ***

IV квартал 2017 року

ВКБ

10,0

10,0

-

-

-

-

Розробка ПКД для реалізації основного проекту

18. Проведення експертизи  проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” ***

IV квартал 2017 року

ВКБ

5,0

5,0

-

-

-

-

Отримання експертного звіту для реалізації основного проекту

19.Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” ***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

1475,0

1475,0

-

-

-

-

Введення в дію майданчика площею 924 м.кв.

20.Виготовлення проектно-кошторисної документації Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” ***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

10,0

10,0

-

-

-

-

Розробка ПКД для реалізації основного проекту

21. Проведення експертизи  проектно-кошторисної документації Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” ***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

5,0

5,0

-

-

-

-

Отримання експертного звіту для реалізації основного проекту

22.Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” ***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

1475,0

1475,0

-

-

-

-

Введення в дію майданчика площею 924 м.кв.

23. Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика зі встановленням 8 одиниць обладнання

24.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м.Волноваха, вул. Менделеева***

IV квартал 2017 року

Волноваська міська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

25.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі у с.Ближнє Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Рибинська сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

26.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі у с.Новоандріївка Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Новоандрі- ївська сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика зі встановленням 10 одиниць обладнання

27.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі у с.Кирилівка Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Новоандрі- ївська сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

 

Будівництво майданчика зі встановленням 8 одиниць обладнання

28.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі с.Прохорівка Волноваського району Донецької області***

IV квартал 2017 року

Прохорівська сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

29. Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністрація (ВКБ)

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика зі встановленням 6 одиниць обладнання

30. Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха, вул. Менделеева***

IV квартал 2017 року

Волноваська міська рада

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

31. Будівництво дитячого ігрового майданчика у с.Старогнатівка Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Старогна- тівська сільська рада

50,0

50,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

32. Будівництво дитячого ігрового майданчика у с.Рибинське Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Рибинська сільська рада

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

33. Будівництво дитячого ігрового майданчика у с.Ближнє Волноваського району ***

IV квартал 2017 року

Рибинська сільська рада

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

34. Будівництво дитячого ігрового майданчика с.Прохорівка Волноваського району Донецької області***

IV квартал 2017 року

Прохорівська сільська рада

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

35. Капітальний ремонт

будівлі Волноваської РДЮСШ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

ДЮСШ

 

550,0*

-

-

550,0*

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом

36. Поточний ремонт

спортивної зали Волноваського ПТУ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадмі-ністрації

 

300,0

-

-

300,0

-

-

Підтримка та збереження існуючої спортивної бази в районі

37. Проведення та участь у спортивно-масових заходах

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РВО, РО ВФСТ «Колос»

110,0

-

-

50,0

20,0

40,0

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом

38. Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ).

протягом року

віділ у справах сім
’ї, молоді та спорту, ДЮСШ

50,0

-

-

50,0

-

-

Зменшення захворюваності серед  вихованців ДЮСШ

39. Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендії, винагороди)

протягом року

Районна рада, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

-

-

50,0

-

-

Стимулювання спортсменів для покращення результатів

40.Придбання спортивного обладнання та інвентарю (окремо по організаціях), в т.ч.:

протягом року

 

240,0

-

-

220,0

10,0

10,0

Покращення матеріально-спортивної бази району

-          Волноваська міська рада

 

Міська рада

50,0

-

-

50,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази за місцем проживання населення

 

-          Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

-

-

50,0

-

-

Залучення більшої кількості спортсменів для участі в районних змаганнях

-          Сільські та селищні ради

-           

 

Сільські та селищні ради

20,0

-

-

20,0

-

-

-//-

-          Підприємства

 

 

20,0

-

-

-

10,0

10,0

Організація спортивної роботи на підприємствах

-          ДЮСШ

 

ДЮСШ

100,0

-

-

100,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази ДЮСШ

41. Утримання ДЮСШ

(окремо по кожній)

протягом року

Районна рада, ДЮСШ

1963,0

-

-

1963,0

-

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

 

42.Відкриття та утримання міських центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

протягом року

міська рада

146,0

-

-

146,0

-

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

43.Утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та “пристосованих приміщень”

 

 

Спортивні заклади району

720,0*

-

-

550,0

170,0

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

-     СОК «Локомотив»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

70,0

-

-

-

70,0

-

Збереження спортивної споруди для занять фізичною культурою

-     СК «Авангард»

-     (смт. Володимирівка»)

Протягом року

 

550,0

-

-

550,0

-

-

Розвиток спортивної бази та залучення більшої кількості займаючихся

-     СК «Ультра»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

100,0

-

-

-

100,0

-

Проведення фізкультурно-оздоровчою роботи серед працюючих мешканців району

ВСЬОГО

 

х

х

31355,993

***

4630,0

***

19921,9*

6554,093

***

200,0*

50,0*

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

 

Додаток 6

до рішення районної ради

                                                                                                                                 25.10.2017 № 7/18-

5.2.  Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

Захист прав громадян розуміється як одна з неодмінних ознак сучасної держави, забезпечення реальності прав і свобод людини та громадянина, виступає своєрідним індикатором сталості й зрілості такої держави.

Головна ціль  -  забезпечення активної наступальної протидії злочинності в районі і досягнення зниження темпів її росту на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль державних органів і громадськості, удосконалювання організації, засобів і методів попередження і розкриття злочинів.

Актуальні проблеми:

- збільшення кількості злочинів, у тому числі крадіжок, шахрайств;

- необхідність підвищення оперативності реагування на повідомлення та заяви громадян про правопорушення та злочинні посягання;

- необхідність модернізації матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ.

Основні завдання на 2017 рік:

- підвищення рівня правоохоронного обслуговування населення та профілактичної роботи на території сільських та селищних рад;

-  проведення заходів щодо зменшення незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки;

-  посилення протидії економічній злочинності, у першу чергу в бюджетній системі, сферах земельних відносин та надровикористання;

-   профілактика злочинності у дитячому середовищі, посилення захисту прав дітей, недопущення насильства в сім’ї, втягнення неповнолітніх у наркоманію;

-    протидія кримінальній та адміністративній корупції, насамперед серед посадових осіб та державних службовців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-     підвищення рівня захищеності громадян від кримінальних прояв;

- корочення часу реагування поліції на заяви та повідомлення громадян про вчинення протиправних дій та збільшення числа злочинів, розкритих по «гарячих слідах»;

-    зменшення корупційних проявів, фактів одержання неправомірної вигоди, насамперед в органах влади та контролюючих органах;

-   зниження кількості кримінальних правопорушень, вчинених дітьми та стосовно них;

-    підвищення рівня правової культури учасників дорожнього руху, зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод;

-    підвищення рівня довіри до органів національної поліції;

-    покращення матеріально-технічного забезпечення органів національної поліції.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Захист прав і свобод громадян,  забезпечення законності і правопорядку» на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Придбання системи зовнішнього та внутрішнього відео спостереження Волноваського відділу поліції

I півріччя 2017 року

ГУНП

100,0

-

-

100,0

-

-

Нагляд за спеціальним майданчиком тимчасового зберігання транспортних засобів, які є речовими доказами в кримінальних справах.

2. Проведення капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі Волноваського відділу поліції ***

II півріччя 2017 року

ГУНП

550,0***

-

-

550,0***

-

-

Створення належних умов праці особового складу

3. Придбання оргтехніки

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

200,0

-

-

200,0

-

-

Створення належних умов праці, забезпечення ефективної реалізації завдань, щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від противоправних посягань.

4. Створення Центру оперативного реагування поліції. Придбання  та встановлення в громадських місцях систем відео спостереження.

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

1000,0

-

-

1000,0

(міський бюджет)

-

-

Здійснення контролю за станом публічного порядку, попередження та своєчасне реагування на правопорушення. Розкриття злочинів по «гарячим слідам»

 

5. Проведення капітального ремонту актового залу, спортивного залу та коридорів в адміністративній будівлі Волноваського відділу поліції та обладнання меблями ***

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

650,0***

-

-

650,0***

-

-

Підняття іміджу Національної поліції України та надання послуг безпеки

6.  Виконання заходів програми «Протидія тероризму – 2017» ***

IІ півріччя 2017 року

Волноваський міжрайонний відділ  управління служби безпеки України в Донецьківй області

950,0***

-

-

950,0***

-

-

Забезпечення захисту громадян, держави і суспільства від терористичних проявів, виявлення та усунення причин і умов, які їх породжують

ВСЬОГО:

х

х

3450,0***        

-

-

3450,0***        

-

-

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                 А.К. Демішева

 

Додаток 7

 

до рішення районної ради

                                                                                                                       25.10.2017 № 7/18-        

7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

Головними завданнями у 2017 році буде подальша оптимизація процесів управління в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, комплектування  органів виконавчої влади висококваліфікованими фахівцями.

З метою реалізації поставлених завдань передбачається здійснити заходи щодо:

-  удосконалення структури райдержадміністрації;

- забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самовряврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади;

-  удосконалення системи управління якістю відповідно довимог ДСТУ ІSО9001: 2009 в апараті райдержадміністрації;

-   забезпечення  інформування громадськості щодо діяльності райдержадміністрації через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт райдержадміністрації;

- створення умов для залучення перспективної молоді на державну службу;

-   створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби.

Хід виконання заходів і показників Програми розглядатиметься на засіданнях Координаційної ради при Волноваській райдержадміністрації з питань вирішення проблем соціально-економічного розвитку Волноваського району, на нарадах і засіданнях колегії райдержадміністрації. Звіт про хід виконання Програми виноситься на розгляд сесії районної ради.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін виконан-ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.  Впровадження  проекту «Розумна адміністрація»;  придбання презентаційних матеріалів про район, створення  матеріально-технічних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками РДА (придбання меблів, стільців)***

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

97,920

 

-

97,920

-

-

Підвищення ефективності, автоматизації, стандартизації процесів управління в райдержадміністрації, створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби

 

2. Створення матеріально-технічних умов для ефективного функціонування райдержадміністрації (закупівля паливно-мастильних матеріалів, придбання запасних частин, придбання запасних частин та багатофункціонального пристрою, послуги з ремонту)*

2017 рік

РДА

199,848

-

-

199,848

-

-

Забезпечення ефективного, якісного та оперативного вирішення службових питань райдержадміністрації

3.  Реалізація заходів Програми покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій Волноваського району на 2017 рік*

2017 рік

управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації

 

50,0*

-

-

50,0*

-

-

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу  та гарантування продовольчої безпеки району

4. Програма матеріально – технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2017 рік **

 

2017 рік

Управління економіки  райдержадміністрації

38,4 **

-

-

38,4 **

-

-

Забезпечення ефективного, якісного та оперативного вирішення службових питань управлінням економіки  райдержадміністрації

ВСЬОГО:

х

х

386,168 **    -

-

-

386,168 **    -

-

-

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                               А.К. Демішева

Додаток 8

до рішення районної ради

Додаток 5

 

Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

 

п/п

Назва програми, замовник

Тер-мін виконаня

Коли та яким документом  затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

 

Примітка

 

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі

Загальний обсяг

фінансуван-ня

у тому числі:

 

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

державний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джере-ла

 

 

Регіональні програми в галузі освіти

 

 

1

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-53 із змінами, внесеними від 24.02.2016

№ 7/4-77, 30.03.2016 №7/5-104, 15.06.2016 №7/6-129)

22617,5

-

22617,5

-

-

-

-

-

-

 

2

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-273, 53 із змінами, внесеними від 22.02.2017

№ 7/13-313, 28.04.2017

№7/15-342, 09.08.2017

№7/17-379, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

13596,607

***

-

13596,607

***

-

Організація та забезпечення безперебійної та ефективної роботи навчально-виховних закладів

 

3

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016

№ 7/3-54 із змінами, внесеними від 30.03.2016

№7/5-105, 15.06.2016

№7/6 -130)

1402,5

-

1402,5

-

-

-

-

-

-

 

4

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№ 7/12-274 53 із змінами, внесеними

від 28.04.2017 №7/15-348, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

125,615***

-

125,615***

-

Підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів

 

5

Програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

 

 

Відділ освіти РДА

2016-2020 роки

Рішення районної ради від 23.12.2015

№7/2-30, 10.01.2017

№ 7/12-277

367,7

-

367,7

-

1131,191

***

-

1131,191

***

-

Забезпечення у сільській місцевості регулярного Езоп-латного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників

 

6

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2016 рік

Рішення районної ради

від 23.12.2015

№ 7/2-29, 15.06.2016

№7/6 -132

4445,4

-

4445,4

-

-

-

-

-

-

 

7

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району  на 2017 рік.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№ 7/12-276

-

-

-

-

5669,300

-

5669,300

-

-

 

 8

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 30.12.2010

№6/3-34,

із змінами

від 30.03.2016

№ 7/5-103,   15.06.2016

№7/6-133,

10.01.2017

№ 7/12-275, 25.10.2017

№7/18-

193,2

 

 

193,2

 

-

 

60,0***

 

-

 

60,0***

 

-

Виплати стипендій переможцям та учасникам обласних олімпіад,  випускникам загальноосвітніх шкіл, які отримали медалі, організація екскурсійних поїздок до міст України

 

9

Програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2022 р.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-278, 53 із змінами, внесеними від 28.04.2017

№7/15-344, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

240,0***

 

240,0***

-

Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів

 

10

Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік

 

 

 

2017

рішення районної ради від 22.02.2017

№ 7/13-314, із змінами, внесеними

від 09.08.2017

№7/17-380

-

-

-

-

210,0***

-

210,0***

-

-

 

 

Всього:

х

х

29026,3

-

29026,3

-

21032,713

-

21032,713

-

х

 

Регіональні програми в галузі  культури

 

1

Района програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2016-2017 роки

2016-2017 роки

Рішення Волноваської районної ради від 15.06.2016 р. № 7/6-122,

із змінами, внесеними

від 10.01.2017

№ 7/12-271, 09.08.2017

№7/17-386

6,0

-

6,0

-

20,4***

-

20,4***

-

-

2

Комплексна Програма «Ветеран» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів на 2016 – 2019 роки.

2016-2019 роки

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 №7/2-28,

21.12.2016

№ 7/11-244

140,0

-

140,0

-

225,0

-

225,0

-

-

3

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 13.01.2016

№ 7/3-55

3710,8

-

3710,8

-

-

-

-

-

-

4

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2017рік

2017 рік

Рішення районної ради від

10.01.2017

№ 7/12-272, із змінами від 22.02.2017

№ 7/13-311, 28.04.2017

№7/15-349, 09.08.2017

№7/17-385, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

2689,6***

-

2689,6***

-

-

5

Района программа проведення культурно мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 

№ 72-34,

129,0

-

129,0

-

-

-

-

-

-

6.

Программа розвитку та вдосконалення народних аматорських колектів Волноваського РЦКД на 2017 рік *

2017 рік

28.04.2017 №7/15-348, із змінами, внесеними від 25.10.2017 №7/18-

-

-

-

-

285,0***

-

285,0***

-

-

 

ВСЬОГО

х

х

3985,8

-

3985,8

-

3220,0

-

3220,0

-

 

Регіональні програми в галузі  фізичного виховання

 

1

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі на 2013-2016 роки.

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

 

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-280, внесення змін 30.03.2016

№7/5-94

519,79

-

519,79

-

-

-

-

-

-

2

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2020 роки

 

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

 

Рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-288

із змінами

від 22.02.2017

№ 7/13-316 28.04.2017

№7/15-346

 

 

-

-

-

-

867,4

-

867,4

-

-

 

 

ВСЬОГО

 

 

519,79

-

519,79

-

867,4

-

867,4

-

-

Регіональні програми в галузі захисту дітей,  підтримки сімї та молоді

 

1

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення на 2013-2016 роки »

 

Відділ у справах сім’ї,  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

Рішення районної ради

від 26.12.2012  № 6/14-279, внесення змін 30.03.2016

№ 7/5-94

 

 

688,3

-

688,3

-

-

-

-

-

-

2

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення» на 2017-2020 роки

 

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

рішення районної ради від 10.01.2017  

№ 7/12-289

із змінами, внесеними

від 09.08.2017

№ 7/17-387

-

-

-

-

1101,8**

157,90**

943,9**

 

 

 

 

-

 

3

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення сесії  районної ради

від 10.01.2017

№ 7/12-287,

із змінами, внесеними від 22.02.2017

№ 7/13-315

-

-

-

-

70,0

-

70,0

-

-

4

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№7/13-270

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

 

-

-

-

980,60**

420,20**

560,40**

-

-

 

ВСЬОГО

 

 

688,3

-

688,3

-

2152,4

578,1

1574,3

-

 

 

Регіональні програми в галузі земельних відносин

 

 

1

Програма розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки

2016-2020 роки

Затверджена рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38,  із змінами, внесеними рішенням Волноваської районної ради від 24.02.2016 7/4-80, 22.02.2017 №7/13-321

2680,0

-

756,3

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

-

 

Всього:

х

х

2680,02

-

756,32

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

х

 

Регіональні програми в галузі охорони здоровя

 

 

1

Програма подолання епідемії туберкульозу в Волноваському районі до 2016 року.

 

КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради

від 17.08.2016 7/8-171

630,6

31,0

424,2

175,4

-

-

-

-

х

2

Района программа розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-36 із змінами, внесеними 13.01.2016

№7/357, 24.02.2016

№7/4-79, 30.03.2016

№7/5-91,

15.06.2016 №7/6-127,

17.09.2016 №7/8-170

6036,9

-

6036,9

-

-

-

-

-

-

3

Программа розвитку первиної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№7/12-267 із змінами, внесеними

від 22.02.2017 №7/13 -306, 28.04.2017

№7/15-339, 09.08.2017

№7/17-389, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

5719,250

***

-

5719,250

***

-

-

4

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КЗОЗ«Волноваська центральна районна лікарня»

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016

№7/6-123 із змінами, внесеними 17.08.2016

№7/8-159

1503,0

1208,0

295,0

-

-

-

-

-

-

5

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

 

КЗОЗ«Волноваська центральна районна лікарня»

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-269,

із змінами, внесеними

від 22.02.2017

№ 7/13-309, 28.04.2017

№7/15-340, 09.08.2017

№7/17-390, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

6396,29***

-

6396,29***

-

-

6

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ «Волноваська района лікарня №1»

2016 рік

Рішення районної ради

від 15.06.2016 №7/6-124

800,0

 

800,0

-

-

-

-

-

-

7

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на  2017 рік.

 

КЛПЗ«Волноваська района лікарня №1»

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№ 7/12-265 із змінами, внесеними

від 22.02.2017

№ 7/13-308, 28.04.2017

№7/15-341, 09.08.2017

№7/17-391, 25.10.2017

№7/18-

-

 

-

-

5011,0***

-

5011,0***

-

-

8

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ«Волноваська района лікарня №1»

2016 рік

Рішення районної ради

від 30.03.2016

№7/5-93

200,0

-

200,0

-

-

-

-

-

-

9

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2017 рік.

 

КЛПЗ«Волноваська района лікарня №1»

2017 рік

Рішення районної ради

від 22.02.2017 №7/13-307

-

-

-

-

200,0

-

200,0

-

-

10

Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

рішення районної ради від  10.01.2017

№ 7/12-266

із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-310

-

-

-

-

770,0

-

770,0

-

-

11

Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік

 

рішення районної ради від  10.01.2017  

№ 7/12-268

 

 

 

 

300,0

-

300,0

-

-

12.

Программа боротьби з туберкульозом

2017 рік

Рішення районної ради

28.04.2017

№7/15-338

-

-

-

-

475,0*

-

475,0*

-

-

 

Всього:

х

х

9170,5

1239,0

7756,1

175,4

18871,54

-

18871,54

-

х

Регіональні програми в галузі соціального захисту населення

 

 

1

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи,

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

Рішення сесії  районної ради

від 23.12.2015 №7/2-23

 

50,0

 

50,0

-

-

-

-

-

-

 

2.

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи,

 

УСЗН Волноваської РДА

2017 рік

Рішення сесії  районної ради

від 10.01.2017 №7/12-282,

із змінами, внесеними

від 25.10.2017 №7/18-

-

-

-

-

99,4

-

99,4

-

Забезпечення виплати подарунків на новорічні свята дітям осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС, одноразова виплата вдовам ЧАЕС

 

3

 

Програма про призначення  та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 23.12.2015 №7/2-24,

10.01.2017

№ 7/12-281

10,1

-

10,1

-

15,0***

-

15,0***

-

Забезпечення виплати щомісячно стипендії людям похилого віку

 

 

4

Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-211 ,

10.01.2017

№ 7/12-279, , із змінами, внесеними

від 25.10.2017 №7/18-

20,0

-

20,0

-

16,968***

-

16,968***

-

Забезпечення відшкодування вартості проїзду осіб ЧАЕС, виплата грошової компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

 

 

5

Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, (перепідготовки) учасників АТО на 2016-2017 роки.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

Рішення сесії  районної ради в

ід 22.02.2016 №7/4-75,

10.01.2017

№ 7/12-286,

із змінами, внесеними

від 25.10.2017 №7/18-

100,0

-

100,0

-

24,0***

-

24,0***

-

Забезпечення виплати одноразової допомоги демобілізованим учасникам АТО

 

6

Програма фінансування компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

районної ради від 23.12.2015

№7/2-25,

21.12.2016

№ 7/11-247,  

із змінами, внесеними

від 09.08.2017 №7/17-383

213,6

-

213,6

-

308,14***

-

308,14***

-

Забезпечення виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги інвалідам, людям похилого віку

 

7

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 17.08.2016 №7/8-172 ,

10.01.2017

№ 7/12-280

524,0

-

524,0

-

500,0

-

500,0

-

Забезпечення соціального захисту пільгової категорії населення

 

8

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 02.11.2016 №7/10-212,

10.01.2017

№ 7/12-284

717,2

-

717,2

-

717,2

-

717,2

-

Забезпечення соціального захисту пільговоїкатегорії населення

 

9

Програма фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 02.11.2016 №7/10-213,

10.01.2017

№ 7/12-285

187,3

-

187,3

-

93,1

-

93,1

-

Забезпечення компенсації підприємствам за надані послуги зв’язку

 

10

Районна програма забезпечення фінан-сування організації громадських робіт у 2017 році

 

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 02.11.2016 №7/10-214,

10.01.2017

№ 7/12-283

11,2

-

11,2

-

19,94

-

19,94

-

Забезпечення створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій

 

11

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2016 році

 

УСЗН

2016 рік

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016

№7/10-215

145,5

-

145,5

-

-

-

-

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

 

12

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2017 році

 

УСЗН

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017

№ 7/13-320

-

-

-

-

199,0

-

199,0

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

 

13

Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік

 

УСЗН

 

Рішення сесії районної ради

від 28.04.2017 №7/15-345 із змінами, внесеними 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

68,224

-

68,224

 

 

 

 

разом

 

 

1978,9

-

1978,9

-

2060,972

-

2060,972

-

-

 

Інші

 

 

1

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-32

 

250,00

-

250,00

-

-

-

-

-

-

2

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

 

Рішення районної ради 21.12.2016

№ 7/11-245

-

-

-

-

270,0

-

270,0

-

-

3

Програма надання фінансової підтримки ДКП "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік,

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради

від 23.12.2015

№ 7/2-33, 15.06.2016

№ 7/6-

150,00

-

150,00

-

-

-

-

-

-

4

Програма  підтримки ДКУ «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-290

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

5

Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік,

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради

від 23.12.2015

№ 7/2-45 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-81

605,51

-

605,51

-

-

-

-

-

-

6

Програма покращення умов Волноваської районної ради на 2017 рік

 

Волноваська районна рада

2017 рік

рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-291,

зі змінами, вненсеними

від 22.02.2017

№ 7/13-327, 09.08.2017

№7/17-392, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

1179,0***

-

1179,0***

-

-

7

Програма капітального ремонту нежитлової будівлі по вул.Гагаріна, 36 на 2016 рік

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016

№ 7/5-106

146,00

-

146,00

-

-

-

-

-

-

8

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016

№ 7/4-74

2,63

-

2,63

-

-

-

-

-

-

9

Програма «Правопорядок – 2016»

2016 рік

Рішення районної ради

від 24.02.2016

№ 7/4-73

950,00

-

950,00

-

-

-

-

-

-

10

Програма «Правопорядок – 2017»

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-304

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ 7/17-377

 

-

-

-

-

1500,0**

-

1500,0**

-

-

11

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради

від 30.03.2016

№ 7/5-107

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

200,00

 

200,00

-

-

-

-

-

-

12

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-312

із змінами, внесеними

від 09.08.2017 №7/17-384

-

-

-

-

1100,0***

-

1100,0***

-

-

13

Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного  та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ  ДФС у Донецькій області на 2016 рік

2016 рік

Рішення районної ради

від 15.06.2016

№ 7/6-121

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ 7/17-382

240,00

 

240,00

-

100,00**

-

100,00**

-

-

14

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016

№7/8-

127,00

 

127,00

-

-

-

-

-

-

15

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-305,

 із змінами, внесеними

від 09.08.2017

№7/17-374

-

-

-

-

48,8***

-

48,8***

-

-

16

Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік,

Управління економіки РДА

2016 рік

рішення районої ради від 09.08.2017

№ 7-17-376

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

17

Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік,

Управління економіки РДА

2016 рік

рішення районої ради

від 09.08.2017

№ 7-17-376

-

-

-

-

38,40**

-

38,40**

-

-

18

Програма інформатизації Волноваського району на 2016-2017 роки,

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради

від 17.08.2016 №7/8-

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

19

Програма покращення матеріально-технічної бази Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік *

 

2017 рік

рішення районої ради

від 28.04.2017 №7/15-347

-

-

-

-

50,0*

-

50,0*

-

-

20

Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році *

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017

№ 7/13-317

-

-

-

-

26,791*

-

26,791*

-

-

21

Районна програма «Протидія тероризму-2017»***

2017 рік

рішення районної ради від 25.10.2017

№7/18-

 

 

 

 

950,000***

 

950,000***

 

 

22

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки***

2017 рік

рішення районної ради від 09.08.2017

№7/17-375

 

 

 

 

1300,0***

 

1300,0***

 

 

 

Всього:

х

х

2728,14

-

2728,14

-

6662,991

-

6662,991

-

-

 

Разом по району***:

х

х

50777,75

1239,0

47439,65

2099,1

55887,416

578,1

54884,916

 

х

                                               

 


Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                 А.К. Демішева

          Додаток 9
до рішення районної ради
                  №            
8. Фінансове забезпечення заходів
Програми економічного і соціального розвитку
 
Волноваського району   
   
на 2017 рік  
            тис.грн.  
Напрямки реалізації заходів
(розділи Програми)
Витрати на реалізацію кількість заходів
Всього у тому числі за рахунок коштів:  
державного
бюджету 
обласного
бюджету 
місцевих бюджетів кошти підприємств інші
 джерела
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РАЙОНУ  0,0            
Тенденції економічного і соціального розвитку району 0,0           0
Актуальні проблеми розвитку району 0,0           0
ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НА 2017 РІК             0
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ              
3.1.Промисловий комплекс  27015,0       27015,0   3
3.2.Агропромисловий комплекс  315598,0       315598,0   17
3.3.Енергозабезпечення та енергоефективність 33189,7     28849,7 3048,0 1292,0 15
3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури *** 186941,2 450,0 72663,8 1243,8   112583,7 23
3.5. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 0,0           2
3.6.Дорожньо-транспортний комплекс 1100,0     1100,0     2
3.7.Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура 54538,7 28200,0 15033,216 6007,7 5297,8   26
3.8.Житлове будівництво 0,0           0
3.9.Розвиток підприємницького середовища *** 2696,2 1211,6   1484,6     7
3.10.Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 10469,9     6191,1 4168,5 110,3 14
3.11.Сприяння розвитку ринкової конкуренції             4
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ               
4.1.Демографічна ситуація 0,0           0
4.2.Ринок праці. Зайнятість населення  0,0           4
4.3.Доходи населення та заробітна плата  0,0           15
4.4.Пенсійне забезпечення та соціальне страхування             2
4.5.Соцільний захист населення  1879,9     1879,9     13
4.6.Підтримка сім'ї, дітей та молоді *** 2479,8   1057,9 1037,9 62,0 322,0 12
4.7.Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування *** 840,4   420,2 420,2     8
4.8.Освіта *** 40214,7 620,0 18402,8 21081,637   110,3 15
4.9.Охорона здоров'я населення 30398,2 5002,4   10189,0   15206,8 27
4.10.Фізичне виховання та спорт*** 31356,0 4630,000 19921,9 6554,093 200,0 50,0 43
4.11.Культура 2010,0     2000,0   10,0 17
4.12.Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб  50,0     50,0     3
РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА              
5.1.Охорона навколишнього природного середовища 65264,1   33132,1 480,0 60,0 31592,0 13
5.2.Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку *** 3450,0     3450,0     6
5.3.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій *** 1136,5     1126,5 10,0   4
5.4.Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 25,0     25,0     3
ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 0,0            
6.1.Формування спроможних територіальних громад 0,0           0
6.2.Впровадження заходів територіального планування 233,5     218,5   15,0 4
6.3.Розвиток земельних відносин 1245,4     604,2   641,2 6
6.4.Розвиток громадянського суспільства 24,0     24,0     8
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ 0,0            
7.1.Податково-бюджетна діяльність *** 100,0     100     5
7.2.Закупівля товарів, робіт, послуг для потреб району 0,0           0
7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми *** 386,2     386,168     4
  0,0            
ВСЬОГО * 812642,4 40114,0 160631,9 94504,0 355459,3 161933,3 325
* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017  № 7/15-336
** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7-17-374
*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 25.10.2017 № 7/18-_____

 
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради                                                                                                                             А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

25.10.2017 №7/18-

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень до Переліку

об’єктів спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міста, що знаходяться

в управлінні Волноваської районної

ради, окремі повноваження з

управління якими делеговані

Волноваській райдержадміністрації

Враховуючи зміни, внесені в Статут Комунального лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1», керуючись статтею 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходяться в управлінні Волноваської районної ради, окремі повноваження з управління якими делеговані Волноваській райдержадміністрації, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ                            

Додаток

до рішення районної ради

25.10.2017 №7/18-

 

ПЕРЕЛІК

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходяться в управлінні Волноваської районної ради, окремі повноваження по управлінню якими делеговані Волноваській райдержадміністрації

 

№ з/п

Найменування об’єкту

Юридична адреса

(вулиця, населений пункт, район, область, індекс)

  1.  

Комунальна установа охорони здоров’я

«Волноваський районний центр медико-санітарної допомоги»:

 

Лікарська амбулаторія місто Волноваха

вулиця Матросова, будинок 5, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

 

Лікарська амбулаторія смт Володимирівка

вулиця Проценко, будинок 10, селище Володимирівка, Волноваський район, Донецька область, 85721

 

Лікарська амбулаторія смт Новотроїцьке

вулиця Молодіжна, будинок 11, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

 

Лікарська амбулаторія село Рибинське

вулиця Старикова, будинок 40, село Рибинське, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Лікарська амбулаторія село Микільське

вулиця Центральна, будинок 83, село Микільське, Волноваський район, Донецька область, 85720

 

Лікарська амбулаторія смт Оленівка

Вулиця Московська, будинок 23, селище Оленівка, Волноваський район, донецька область, 85710

 

Лікарська амбулаторія село Миколаївка

вулиця Центральна, будинок 36, село Миколаївка, Волноваський район, Донецька область, 85734

 

Лікарська амбулаторія село Петрівське

вулиця Центральна, будинок 45, село Петрівське, Волноваський район, Донецька область, 85750

 

Лікарська амбулаторія смт Ольгинка

вулиця Шкільна, будинок 41, селище Ольгинка, Волноваський район, Донецька область, 85730

 

Лікарська амбулаторія село Рівнопіль

вулиця Леміхова, будинок 1, село Рівнопіль, Волноваський район, Донецька область, 85760

 

Лікарська амбулаторія село Свободне

вулиця Садова, будинок 77, село Свободне, Волноваський район, Донецька область, 85770

 

Лікарська амбулаторія село Іванівка

вулиця Артема, будинок 102, село Іванівка, Волноваський район, Донецька область, 85763

 

Лікарська амбулаторія смт Донське

вулиця Спортивна, будинок 1, селище Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772

 

Лікарська амбулаторія село Чермалик

вулиця Торгова, будинок 27, село Чермалик, Волноваський район, Донецька область, 87142

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Виноградне

вулиця Радянська, будинок 228, Волноваський район, Донецька область, 87642

 

Лікарська амбулаторія село Широкине

вулиця Совєтська, будинок 43, село Широкине, Волноваський район, Донецька область, 87650

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Златоустівка

вулиця Тополина, будинок 1, село Златоустівка, Волноваський район, Донецька область, 85765

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Хлібодарівка

вулиця Заводська, будинок 15, село Хлібодарівка, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Валер’янівка

вулиця Центральна, будинок 35, Волноваський район, Донецька область, 85754

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Новоолексіївка

вулиця Булди, будинок 24, село Новоолексіївка, Волноваський район, Донецька область, 85791

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Анадоль

вулиця Лікарняна, будинок 1, село Анадоль, Волноваський район, Донецька область, 85790

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Бугас

вулиця Василя Хара, будинок 39, село Бугас, Волноваський район, Донецька область, 85764

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Гранітне

вулиця Богдана Хмельницького, будинок 22, село Гранітне, Волноваський район, Донецька область, 87123

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини смт Мирне

вулиця Больнична, будинок 1, селище Мирне, Волноваський район, Донецька область,87124

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Старогнатівка

вулиця Шкільна, будинок 73, село Старогнатівка, Волноваський район, Донецька область, 87110

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини смт Андріївка

вулиця Ювілейна, будинок 1а, селище Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 87120

 

Фельдшерсько-акушерський пункт смт Графське

вулиця Студенська, будинок 5, селище Графське, Волноваський район, Донецька область, 85727

 

Фельдшерсько-акушерський пункт смт Благодатне

вулиця Ювілейна, будинок 35, селище Благодатне, Волноваський район, Донецька область, 85727

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Ближнє

вулиця Олімпійська, будинок 2, село Ближнє, Волноваський район, Донецька область, 85736

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Новоандріївка

вулиця Центральна, будинок 41, село Новоандріївка, Волноваський район, Донецька область, 85752

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Єгорівка

вулиця Ювілейна, будинок 44, село Єгорівка, Волноваський район, Донецька область, 85724

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Дмитрівка

вулиця Шкільна, будинок 40, село Дмитрівка, Волноваський район, Донецька область, 85771

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Стрітенка

вулиця Мира, будинок 13, село Стрітенка, Волноваський район, Донецька область, 85780

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Діанівка

вулиця Садова, будинок 2, село Діанівка, Волноваський район, Донецька область, 85783

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Привільне

вулиця Молодіжна, будинок 1, село Привільне, Волноваський район, Донецька область, 85474

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Сонячне

вулиця Молодіжна, будинок 2, село Сонячне, Волноваський район, Донецька область, 85782

 

Фельдшерсько-акушерський пункт ступенів Зачатівка

вулиця Шкільна, будинок 52, станція Зачатівка, Волноваський район, Донецька область, 85761

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Зачатівка

вулиця Молодіжна, будинок 13, село Зачатівка, Волноваський район, Донецька область, 85761

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Вільне

вулиця Центральна, будинок 86, село Вільне, Волноваський район, Донецька область, 85762

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Новоселівка

вулиця Центральна, будинок 7, село Новоселівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Степанівка

вулиця Яблунева, будинок 16, село Степанівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Сопіно

вулиця Центральна, будинок 55/8, село Сопіно, Волноваський район, Донецька область, 87641

 

Фельдшерський пункт село Новогригорівка

вулиця Сільська, будинок 29, село Новогригорівка, Волноваський район, Донецька область, 85700

 

Фельдшерський пункт село Трудівське

вулиця Центральна, будинок 32, село Трудівське, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Фельдшерський пункт село Прохорівка

вулиця Центральна, будинок 66, село Прохорівка, Волноваський район, Донецька область, 85773

 

Фельдшерський пункт село Доля

вулиця Перемоги, село Доля, Волноваський район, Донецька область, 85710

 

Фельдшерський пункт село Андріївка

вулиця Леніна, будинок 25, село Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 85711

 

Фельдшерський пункт село Любівка

вулиця Гагаріна, будинок 64/2, село Любівка, Волноваський район, Донецька область, 75712

 

Фельдшерський пункт село Малинове

вулиця Гагаріна, будинок 32, село Малинове, Волноваський район, Донецька область, 85710

 

Фельдшерський пункт село Новогнатівка

вулиця Центральна, будинок 26 а, село Новогнатівка, Волноваський район, Донецька область, 85734

 

Фельдшерський пункт село Кирилівка

вулиця Шкільна, будинок 10, село Кирилівка, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Фельдшерський пункт село Степне

вулиця Центральна, будинок 19, село Степне, Волноваський район, Донецька область, 85751

 

Фельдшерський пункт село Кропивницьке

вулиця Чапаєва, будинок 13, село Кропивницьке, Волноваський район, Донецька область, 85751

 

Фельдшерський пункт село Калинове

вулиця Центральна, будинок 19, село Калинове, Волноваський район, Донецька область, 85765

 

Фельдшерський пункт село Затишне

вулиця Центральна, будинок 74, село Затишне, Волноваський район, Донецька область, 85765

 

Фельдшерський пункт село Голубицьке

вулиця Миру, будинок 71, село Голубицьке, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Фельдшерський пункт село Малинівка

вулиця 1 Травня, будинок 38 а, село Малинівка, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Фельдшерський пункт село Полкове

вулиця Набережна, будинок 37, село Полкове, Волноваський район, Донецька область, 85790

 

Фельдшерський пункт село Трудове

вулиця Волгоградська, будинок 27, село Трудове, Волноваський район, Донецька область, 85701

 

Фельдшерський пункт село Новоселівка Друга

вулиця Центральна, будинок 12, село Новоселівка Друга, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Фельдшерський пункт село Кам’янка

вулиця Центральна, будинок 15, село Кам’янка, Волноваський район, Донецька область, 87141

 

Фельдшерський пункт село Орловське

вулиця Центральна, будинок 5, село Орловське, Волноваський район, Донецька область, 87142

 

Фельдшерський пункт село Лебединське

вулиця Центральна, будинок 24 а, село Лебединське, Волноваський район, Донецька область, 87640

 

Фельдшерський пункт село Калинівка

вулиця Підгорна, будинок 157, село Калинівка, Волноваський район, Донецька область, 87522

 

Фельдшерський пункт село Заїченки

вулиця Радянська, село Заїченки, Волноваський район, Донецька область, 87611

 

Фельдшерський пункт село Комінтерново

вулиця Побєди, будинок 25, село Комінтерново, Волноваський район, Донецька область, 87611

 

Фельдшерський пункт село Бердянське

вулиця Морська, село Бердянське, Волноваський район, Донецька область, 87650

 

Фельдшерський пункт село Бахчовик

вулиця Центральна, будинок 5, квартира 3, село Бахчовик, Волноваський район, Донецька область, 87122

 

Фельдшерський пункт село Павлопіль

вулиця Советська, будинок 1 а, село Павлопіль, Волноваський район, Донецька область, 87610

2.

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1

провулок Залізничний, буд.23, м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

Культура:

3.

Установа «Волноваська районна централізована бібліотечна система:

 

Центральна районна бібліотека

вулиця Кості Бабіна, будинок 14, місто Волноваха, Донецька область, 85700

 

Районна бібліотека для дітей

вулиця Кості Бабіна, будинок 16, місто Волноваха, Донецька область, 85700

 

Благодатненська сільська бібліотека

вулиця Юбілейна, будинок 37, селище Благодатне, Волноваський район, Донецька область, 85725

 

Анадольська сільська бібліотека

вулиця Миру, будинок 9, село Анадоль, Волноваський район, Донецька область, 85790

 

Андріївська сільська бібліотека

Вулиця Леніна, будинок 2, село Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 85701

 

Валер’янівська сільська бібліотека

вулиця Пенежка, будинок 26, село Валер’янівка, Волноваський район, Донецька область, 85754

 

Вільненська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 90, село Вільне, Волноваський район, Донецька область, 85762

 

Бугаська сільська бібліотека

вулиця Комарова, будинок 22, село Бугас, Волноваський район, Донецька область, 85764

 

Дмитрівська сільська бібліотека

вулиця Шкільна, будинок 51, село Дмитрівка, Волноваський район, Донецька область, 85771

 

Єгорівська сільська бібліотека

вулиця Юбілейна, будинок  31, село Єгорівка, Волноваський район, Донецька область, 85724

 

Зачатівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 11, село Зачатівка, Волноваський район, Донецька область, 85761

 

Златоустівська сільська бібліотека

вулиця Чернігівська, будинок 43, село Златоустівка, Волноваський район, Донецька область, 85765

 

Іванівська сільська бібліотека

вулиця 40 років Перемоги, будинок 54, село Іванівка, Волноваський район, Донецька область, 85763

 

Калиновська сільська бібліотека

вулиця Центральна, село Калинове, Волноваський район, Донецька область, 85781

 

Кирилівська сільська бібліотека

вулиця Миру, село Кирилівка, Волноваський район, Донецька область, 85753

 

Діанівська сільська бібліотека

вулиця Соборна, будинок 1, село Діанівка, Волноваський район, Донецька область, 85783

 

Любівська сільська бібліотека

Вулиця Гагаріна, село Любівка, Волноваський район, Донецька область, 85712

 

Сонячна сільська бібліотека

вулиця Шкільна, будинок 36, Село Сонячне, Волноваський район, Донецька область, 85782

 

Миколаївська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 36, село Миколаївка, Волноваський район, Донецька область, 85734

 

Микільська сільська бібліотека

вулиця Центральна, село Микільське, Волноваський район, Донецька область, 85720

 

Новоандріївська сільська бібліотека

вулиця Центральна, село Новоандріївка, Волноваський район, Донецька область, 85752

 

Новоолексіївська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 1, село Новоолексіївка, Волноваський район, Донецька область, 85791

 

Стрітенська ільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 25, село Стрітенка, Волноваський район, Донецька область, 85780

 

Петрівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 1, село Петрівське, Волноваський район, Донецька область, 85750

 

Привільненська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 1, село Привільне, Волноваський район, Донецька область, 85784

 

Прохорівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 53, село Прохорівка, Волноваський район, Донецька область, 85773

 

Рибинська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 8, село Рибинське, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Рівнопільська сільська бібліотека

вулиця Донецька, будинок 43, село Рівнопіль, Волноваський район, Донецька область, 85760

 

Свободненська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 102, село Свободне, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Степнянська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 22, село Степне, Волноваський район, Донецька область, 85751

 

Трудівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 41, село Трудівське, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Хлібодарівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 7, село Хлібодарівка, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Володимирівська міська бібліотека

вулиця Заводська, будинок 1/57, селище Володимирівка, Волноваський район, Донецька область, 85721

 

Новотроїцька міська бібліотека

Вулиця Покровська, будинок 148, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

 

Ольгинська міська бібліотека

вулиця Маяковського, будинок 32, селище Ольгинка, Волноваський район, Донецька область, 85730

 

Донська бібліотека для дітей

вулиця Спортивна, будинок 8а, селище Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772

 

Оленівська міська бібліотека

Вулиця Леніна, будинок 6, смт Оленівка, Волноваський район, Донецька область, 85710

 

Новотроїцька бібліотека для дітей

вулиця Кошового, будинок 36, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

 

Старогнатівська сільська бібліотека

вулиця Шкільна, будинок 73, село Старогнатівка, Волноваський район, Донецька область, 87110

 

Новоселівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 5, Новоселівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Новоселівська сільська бібліотека

вулиця Шкільна, будинок 1, село Новоселівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Гранітненська сільська бібліотека

вулиця Б.Хмельницького, будинок 22, село Гранітне, Волноваський район, Донецька область, 87123

 

Мирненська селищна бібліотека

вулиця Центральна, будинок 6, селище Мирне, Волноваський район, Донецька область, 87124

 

Андріївська селищна бібліотека – філія для дорослих

вулиця Миру, будинок 1, селище Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 87120

 

Андріївська селищна бібліотека – філія для дітей

вулиця Миру, будинок 1, селище Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 87120

 

Бахчевицька сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 1, село Бахчевик, Волноваський район, Донецька область, 87122

 

Каменська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 5, село Кам’янка, Волноваський район, Донецька область, 87141

 

Степанівська сільська бібліотека

вулиця Дзержинського, будинок 5, село Степанівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Чермалицька сільська бібліотека

вулиця Миру, будинок 21/а, село Чермалик, Волноваський район, Донецька область, 87142

4.

Волноваський районний краєзнавчий музей

вулиця 1Травня, будинок 4, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

5.

Музеї історії:

 

Музей історії селища Благодатне

вулиця Ювілейна, будинок 45, селище Благодатне, Волноваський район, Донецька область, 85733

 

Музей історії села Валер’янівка

 

вулиця Центральна, будинок 42, село Валер’янівка, Волноваський район, Донецька область, 85754

 

Музей історії села Микільське

вулиця Центральна, будинок 83-а, село Микільське, Волноваський район, Донецька область, 85720

 

Музей історії селища Новотроїцьке

вулиця Покровська, будинок 148, селище Новотроїцьке Волноваський район, Донецька область, 85733

 

Музей історії села Стрітенка

вулиця Центральна, будинок 25, село Стрітенка, Волноваський район, Донецька область, 85780

6.

Волноваський районний центр культури і дозвілля

вулиця Центральна, будинок 94, місто Волноваха, Донецька область, 85700

7.

Волноваська школа мистецтв

вулиця Кості Бабіна, будинок 12, вулиця Центральна, будинок 47, місто Волноваха, Донецька область ,85700

8.

Володимирівська школа мистецтв

вулиця Проценко, будинок 17а, селище Володимирівка, Волноваський район, Донецька область, 85722

 

Освіта:

9.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця 1 Травня, будинок 95, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

10.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

провулок Путейський, будинок 18, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

11.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Волноваської районної ради Донецької області

провулок Спортивний, будинок 8, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85702

12.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Волноваської районної ради Донецької області

Вулиця Полтавська, будинок 274, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

13.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гвардійська, будинок 3, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

14.

Волноваська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №6 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Ломоносова, будинок 13, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85702

15.

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Менделєєва, будинок 7, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85703

16.

Володимирівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гагаріна, будинок 2, селище Володимирівка, Волноваський район, Донецька область, 85721    

17.

Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Грушева, будинок 87-а, селище Володимирівка

Волноваський район, Донецька область, 85723

18.

Донська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця  Кошового, будинок 5, селище Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772

19.

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Кононенко, будинок 62, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

20.

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шевцової, будинок 57, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85733

21.

Новотроїцька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Провулок Восточний, будинок 4, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85733

22.

Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Леніна, будинок 20, село Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 85733

23.

Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ Волноваської районної ради

Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 38, селище Ольгинка, Волноваський район, Донецька область, 85730

24.

Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Леніна, будинок 4, селище Оленівка, Волноваський район, Донецька область, 85710

25.

Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Чапаєва, будинок 144, селище Оленівка, Волноваський район, Донецька область, 85710

26.

Ближненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 20, село Ближнє,

Волноваський район, Донецької область, 85736

27.

Бугаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради

Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 1, село Бугас, Волноваський район, Донецької область, 85764

28.

Валер'янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна,. 17, село Валер'янівка, Волноваський район, Донецька область ,

85754

29.

Вільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Костюченка, будинок 24, село Вільне

Волноваський район, Донецька область,

85762

30.

Єгорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 45, село Єгорівка

Волноваський район, Донецька область,

85724

31.

Зачатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 24, село Зачатівка, Волноваський район,  Донецька область, 85767

32.

Златоустівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Харківська, будинок 52, село Златоустівка, Волноваський район

Донецька область, 85765

33.

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 50, село Іванівка, 

Волноваський район, Донецька область,

85763

34.

Кирилівський НВК Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 5, село Кирилівка,

Волноваський район, Донецька область, 85753

35.

Діанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 5, село Діанівка,

Волноваський район, Донецька область, 85783

36.

Сонячна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 29, село Сонячне,

Волноваський район, Донецька область, 85782

37.

Новоандріївська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 42, село Новоандріївка, Волноваський район, Донецька область, 85752

38.

Микільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гагаріна, будинок 2а, село Микільське

Волноваський район, Донецька область, 85720

39.

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 32а, село Миколаївка, Волноваський район, Донецька область, 85734

42.

Стрітенська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Миру, будинок 3, село Стрітенка,

Волноваський район, Донецька область, 85780

41.

Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 39а, село Петрівське, Волноваський район, Донецька область, 85750

42.

Привільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 4, село Привільне

Волноваський район, Донецька область, 85784

43.

Прохорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 50, село Прохорівка, Волноваський район, Донецька область, 85783

44.

Рівнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Донецька, будинок 7, село Рівнопіль

Волноваський район, Донецька область, 85760

45.

Рибинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Молодіжна, будинок 18, село Рибинське, Волноваський район, Донецька область, 85735

46.

Свободненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 102, село Свободне

Волноваський район, Донецька область, 85738

47.

Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 20, село Степне,

Волноваський район, Донецька область, 85770

48.

Любівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гагаріна, будинок 68, село Любівка,

Волноваський район, Донецька область, 85712

49.

Хлібодарівський НВК Хлібодарівської сільської ради Донецької області

вулиця Миру, будинок 1а, село Хлібодарівка,

Волноваський район, Донецька область, 85766

50.

Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Ювілейна, будинок 40, селище Благодатне, Волноваський район, Донецька область, 85725

51.

Анадольський НВК Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Грецька, будинок 17, село Анадоль, Волноваський район, Донецька область, 85790

52.

Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 40, село Дмитрівка,

Волноваський район, Донецька область, 85771

53.

Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Молодіжна, будинок 37, село Новоолексіївка, Волноваський район,

Донецька область, 85791

54.

Новогнатівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

провулок Шкільний, будинок 2, село Новогнатівка, Волноваський район,

Донецька область, 85734

55.

Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1Волноваської районної ради Донецької області

проспект Шкільний, будинок 1, селище Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 87120

56.

Бахчовицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 5, село Бахчовик, Волноваський район, Донецька область, 87122

57.

Гранітненська загальноосвітня І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Б.Хмельницького, будинок 33, село Гранітне, Волноваський район, Донецька область, 87123

58.

Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 8а, село Кам’янка, Волноваський район, Донецька область, 87141

59.

Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 4, селище Мирне, Волноваський район, Донецька область, 87124

60.

Новоселівська загальноосвітня школаI-III ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 1, село Новоселівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

61.

Старогнатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 37, село Старогнатівка, Волноваський район, Донецька область, 87110

62.

Чермалицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Миру, будинок 13, село Чермалик, Волноваський район, Донецька область, 87142

63.

Широкінська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

провулок Миру, будинок 38, село Широкине, Волноваський район, Донецька область 87650

64.

Комінтернівська ЗОШІ-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Перемоги, будинок 14, село Комінтернове, Волноваський район, Донецька область,  87611

65.

Лебединська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 3, село Лебединське, Волноваський район, Донецька область, 87640

66.

Зачатівська ЗОШ І-ІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гагаріна, будинок 1, село Зачатівка,

Волноваський район, Донецька область, 85761

67.

Калиновська ЗОШ І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Свердлова, будинок 16, село Калинове, Волноваський район, Донецька область, 85781

68.

Комунальний заклад « Волноваська станція юних техніків»

провулок Спортивний, будинок 8-а, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85702

69.

 Комунальний заклад «Донський еколого-натуралістичний центр»

вулиця Спортивна, будинок 8-а, селище Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772

70.

Комунальний заклад «Волноваський будинок дитячої та юнацького творчості»

вулиця 1 Травня, будинок 5, місто Волноваха,

Волноваський район, Донецька область, 85700

71.

Волноваська районна дитячо-юнацької спортивної школи

вулиця 1 Травня, будинок 93, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

72.

Волноваська вечірня (змінна) школа

вулиця Шевченко, будинок 76, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

73.

Спортивний павільйон

вулиця Кошового, будинок 32, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

74.

Котельня смт Оленівка

вулиця Леніна, будинок 2а, селище Оленівка, Волноваський район, донецька область, 85710

75.

Котельня с.Зачатівка

вулиця Центральна, будинок 24, село Зачатівка, Волноваський район, Донецька область, 85761

76.

Газова котельня с.Микільське

вулиця Центральна, будинок 85 б, село Микільське, Волноваський район, Донецька область, 85720

77.

Газова котельня с.Миколаївка

вулиця Центральна, будинок 34а, село Миколаївка, Волноваський район, Донецька область, 85734

78.

Газова котельня с.Ближнє

вулиця Олімпійська, будинок 32а, село Ближнє, Волноваський район, Донецька область, 85736

79.

Газова котельня с.Андріївка

вулиця Леніна, будинок 27а, село Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 85711

80.

Газова котельня с.Любівка

вулиця Гагаріна, будинок 66а, село Любівка, Волноваський район, Донецька область, 75712

81.

Мінікотельня смт Донське

вулиця Кошового, будинок 5а, смт Донське, Волноваський район, Донецька область, 85722

 

Житлово-комунальне господарство:

82.

Внутрішньогосподарська меліоративна система

Розташована на території Новотроїцької селищної ради, Миколаївської сільської ради

 

Соціальний захист:

83.

Волноваський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

вулиця Менделєєва, будинок 19, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної рада                                                                                         А.К.Демішева 

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

25.10.2017 № 7/18-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до Статуту

Комунального лікувально-профілактичного

закладу «Волноваська районна лікарня №1» 

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від ____________ №____________, Комунального лікувально-профілактичного закладу «Волноваська районна лікарня №1» від 23.10.2017 року №1267, враховуючи рішення Волноваської районної ради від 14.06.2017  №7/16-361 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 12.10.2011 №6/7-152 «Про утворення комунальної установи охорони здоров’я «Волноваський центр медико-санітарної допомоги», керуючись статтею 35 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я», статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Комунального лікувально-профілактичного закладу «Волноваська районна лікарня №1», затвердженого рішенням районної ради 30.03.2016 №7/5-86, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Головному лікарю Комунального лікувально-профілактичного закладу «Волноваська районна лікарня №1» (Коваленко) попередити працівників про зміни в організації праці відповідно до діючого законодавства з 30.10.2017.

3. Доручити Комунальному лікувально-профілактичного закладу «Волноваська районна лікарня №1»  (Коваленко) передати медичні документи з обліку населення, що обслуговується в КЛПЗ «Волноваська РЛ №1» до Комунальної установи охорони здоров’я «Волноваський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Юрченко).

 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної    ради

25.10.2017 №7/18-

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

«ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1»

 

 м. Волноваха

2017 рік

Розділ 1. Загальні положення

1.1.  Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1» (далі - Лікарня) є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, шо надає населенню Волноваського району вторинну медичну допомогу.

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1», що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні Волноваської районної державної адміністрації (далі - Орган управління) є правонаступником Державного закладу «Вузлова лікарня станції Волноваха ДП «Донецька залізниця» та утворився внаслідок реорганізації шляхом перетворення.

Форма власності - комунальна.

ЛІКАРНЯ с закладом охорони здоров'я населення, що діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, рішень районної ради та цього Статуту.

1.2.  Найменування ЛІКАРНІ:

Повне   українською   мовою:   КОМУНАЛЬНИЙ   ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД « ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1»

Скорочене українською мовою: КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

у разі необхідності:

повне   російською   мовою:    КОММУНАЛЬНОЕ   ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛНОВАХСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1»

скорочене російською мовою: КЛПУ «ВОЛНОВАХСКАЯ РБ №1»

1.3.  Місце        знаходження    ЛІКАРНІ      (юридична     адреса): пров. Залізничний, 23, місто Волноваха, Донецька область, 85700.

1.4.  Волноваська районна лікарня №1 підзвітна та підконтрольна Волноваській районній державній адміністрації.

Розділ 2. Юридичний статус ЛІКАРНІ

2.1.   ЛІКАРНЯ є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи ЛІКАРНЯ набуває з дня її державної реєстрації.

2.2.   ЛІКАРНЯ с неприбутковою установою, має статус бюджетної установи.

2.3.   ЛІКАРНЯ веде самостійний баланс, має рахунки у відділенні Державного казначейства, печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням та реквізитами згідно з чинним законодавством.

2.4.   ЛІКАРНЯ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна згідно з чинним законодавством. ЛІКАРНЯ несе відповідальність за цільове використання коштів згідно з затвердженими кошторисами доходів та видатків.

2.5 ЛІКАРНЯ не несе відповідальність за зобов'язаннями держави та районної ради.

2.6. ЛІКАРНЯ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах України. 

Розділ 3. Meтa та основні напрямки діяльності ЛІКАРНІ

3.1. ЛІКАРНЯ є закладом охорони здоров'я, який забезпечує різноманітні потреби населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру на основі професійної діяльності медичних працівників.

Контингент, що обслуговуються ЛІКАРНЕЮ:

 населення Волноваського району.

 3.2. Головна мета діяльності ЛІКАРНІ спрямована на профілактику і надання амбулаторної та стаціонарної допомоги населенню відповідно з основним профілем
діяльності, а також на створення економічних, соціальних і матеріально-технічних умов для
підвищення результативності усіх видів діяльності у цілях поліпшення якості медичної
допомоги.

 3.3. Основні напрямки діяльності ЛІКАРНІ:

- надання населенню, згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я;

-   здійснення медичної діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я та медичного контролю за перебігом вагітності;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення надання медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

 3.4. Здійснює всі види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України,
а також види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують
спеціальних дозволів (ліцензій):

а) медична практика;

б)  діяльність пов'язана з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

 3.5. Надання кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної діагностично-лікувальної та реабілітаційної медичної допомоги населенню.

 3.6. Надання медичної допомоги на засадах, зумовлених медичним страхуванням.

 3.7. Проведення санітарно-просвітницької діяльності серед населення по пропаганді здорового способу життя.

 3.8. Впровадження в роботу досягнень науково-практичного досвіду з медичних технологій.

3.9. Проведення комплексних (обов'язкових, періодичних та попередніх ) профілактичних медичних оглядів по забезпеченню безпеки руху на залізничному транспорті працівників залізничного транспорту та працівників інших підприємств, організацій, установ Волноваського району.

3.10. Надання платних послуг згідно з чинним законодавством України.

3.11. ЛІКАРНЯ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності лікарні у визначеному законодавством порядку.

Розділ 4. Організаційна структура ЛІКАРНІ

4.1. 4.2. 4.3.

Адміністративно-управлінський підрозділ

Бухгалтерська служба.

Відділення стаціонару:

4.3.1. Терапевтичне відділення;

 4.3.2. Хірургічне відділення.

 4.3.3 Неврологічне відділення

 4.3.3 Група анестезіології та інтенсивної терапії

4.4.   Поліклінічне відділення, у т. ч.:

 -Денний стаціонар
 -Стоматологічне відділення 
-Здоровпункти      

4.5. Діагностичне відділення

4.6. Рентгенологічний кабінет.

4.7. Клініко-діагностична лабораторія.

4.8.     Фізіотерапевтичне відділення

4.9.   Аптека

4.10. Господарсько -обслуговуючий персонал

4.11 Загально-лікарняний персонал

4.12. Відділення медичних профілактичних оглядів.

4.13. Зубопротезне відділення

4.14. Патологоанатомічне відділення

Розділ 5. Майно ЛІКАРНІ.

5.1.Майно ЛІКАРНІ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі ЛІКАРНІ.

5.2.Майно ЛІКАРНІ є власністю територіальних громад Волноваського району та надається ЛІКАРНІ безоплатно і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ЛІКАРНЯ володіє, користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавстві та ньому Статутові;

5.3.Джерелами формування майна ЛІКАРНІ може бути:

-  бюджетні кошти;

-  майно, передане їй Засновником;

-  кошти, одержані від передачі в оренду приміщень;

-  доходи в частині власних надходжень;

-  страхові відшкодування від страхових компаній;

- благодійні та добровільні внески, пожертвування організацій, юридичних, фізичних осіб та благодійних фондів і організацій;

-  кошти, одержані по домовленості від підприємств, організацій, установ за проведення профілактичних оглядів працівників;

- інші кошти та майно, набуте на підставах, незаборонених законодавством.

5.4.Відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громад району, закріплене за ЛІКАРНЕЮ, здійснюється за рішенням районної ради, у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5.ЛІКАРНЯ має право здавати в оренду та списувати майно з балансу, керуючись чинним законодавством з дозволу районної ради.

5.6.ЛІКАРНЯ користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

5.7.Збитки, завдані ЛІКАРНІ в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються ЛІКАРНІ у відповідності з чинним законодавством України.

Розділ 6. Права та обов'язки ЛІКАРНІ.    6.1.Права ЛІКАРНІ:

 6.1.1. Визначити стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану фінансування та плану розвитку лікарні.

6.1.2. ЛІКАРНЯ самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до національних пріоритетів соціального розвитку, галузевих прогнозів та економічної ситуації.

6.1.3. Розпоряджається майном та коштами, набутими па підставах, не заборонених чинним законодавством за погодженням районної ради.

6.1.4. ЛІКАРНЯ проводить обробку персональних даних працівників з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров'я та діє відповідно до вимог Закону «Про захист персональних даних».

6.1.5. Розробляти річні і перспективні плани медичної допомоги, економічного і соціального розвитку:

- формувати штатний розпис;

- списувати з балансу обладнання, транспортні засоби, з подальшим затвердженням на сесії районної ради, майно, та інвентар згідно нормативу;

- складати та затверджувати калькуляції вартості платних медичних послуг;

- проводити закупівлю необхідного для роботи майна, медичного обладнання та інструментів;

- складати господарські договори і трудові угоди на роботи по матеріально-технічному забезпеченню.

6.1.6. Проведення безоплатної практики студентів медичних навчальних закладів (середній медичний персонал) з укладанням договорів.

6.2.7. Співпрацювати з іншими закладами та установами.

6.2. Обов'язки ЛІКАРНІ:

6.2.1.При визначенні стратегії господарської діяльності ЛІКАРНЯ зобов'язана враховувати державну політику в медичній галузі, напрямки розвитку охорони здоров'я, державні замовлення та інші договірні зобов'язання.

6.2.2.Згідно до своїх обов'язків ЛІКАРНЯ:

-  забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

-  здійснює реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нового медичного обладнання та оперативне введення в дію придбаного обладнання;

-  здійснює заходи по зміцненню матеріально-технічної бази;

-  забезпечує придбання необхідних матеріальних ресурсів для своєї діяльності у підприємств, організацій та установ, незалежно від їх форм власності, також у фізичних осіб, згідно чинного законодавства України;

-   надає медичну допомогу згідно з основними напрямками діяльності, створює належні умови праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, соціального страхування;

-   здійснює заходи по удосконаленню організації заробітної плати працівників ЛІКАРНІ з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи ЛІКАРНІ, забезпечує своєчасні розрахунки з своїми працівниками;

-   виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природнього середовища, раціонального використання природних ресурсів.

6.2.3.  Виконувати зобов'язання по укладеним угодам.

 6.2.4. Вести медичну документацію за встановленими формами у

встановленому порядку.

 6.3.  ЛІКАРНЯ здійснює бухгалтерський оперативний облік і веде статистичну звітність з чинним законодавством.

6.4.   Головний лікар ЛІКАРНІ (далі - Керівник) і головний бухгалтер несе
персональну   відповідальність    за   додержання   порядку   ведення    і   достовірності бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

Розділ 7. Управління ЛІКАРНЕЮ і самоврядування трудового колективу

7.1.   Управління ЛІКАРНЕЮ здійснює головний лікар, який на умовах контракту
призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Волноваської районної ради.

Строк найму, права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови визначаються контрактом.

Головного лікаря може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

Головний лікар ЛІКАРНІ:

-  несе персональну відповідальність за стан та діяльність ЛІКАРНІ, ефективне використання та збереження майна ЛІКАРНІ, представляє її інтереси в усіх установах та організаціях;

-  діє без довіреності від імені ЛІКАРНІ, представляє її інтереси в усіх підприємствах, установах та закладах, розпоряджається майном ЛІКАРНІ за погодженням із районною радою, складає та видає доручення;

-  видає накази і дає вказівки, обов'язкові для робітників установи, контролює їх виконання;

-  подає на затвердження до районної ради Статут, проект змін до Статуту;

-  розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

-  укладає договори, видає довіреності;

-  відкриває реєстраційні рахунки в відділеннях Державного казначейства;

-  несе відповідальність за цільове використання коштів загального і спеціального фондів.

7.2.   На час відсутності головного лікаря (відпустка, хвороба, відрядження, навчання)
його обов'язки виконує погоджена особа з числа заступників головного лікаря або
завідуючих відділень.

7.3. Керівники функціональних підрозділів, апарата управління, бухгалтерії призначаються на посаду і звільняються головним лікарем в установленому порядку.

Призначення та звільнення головного бухгалтера на посаду здійснюється головним лікарем відповідно до чинного законодавства.

Призначення та звільнення працівників ЛІКАРНІ здійснюються головним лікарем Лікарні.

7.4.   Члени трудового колективу зобов'язані бездоганно виконувати функціональні обов'язки, вимоги чинного законодавства та цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, удосконалювати свою професійну майстерність, берегти майно ЛІКАРНІ.

7.5. Головним органом самоврядування трудового колективу є конференція працівників, яку скликає профспілковий комітет у складі делегатів від працівників структурних підрозділів ЛІКАРНІ.

7.6.   На конференції трудового колективу ЛІКАРНІ розглядаються і схвалюються колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, заслуховується інформація про виконання сторонами колективного договору.

7.7. Конференція трудового колективу та профспілковий комітет ЛІКАРНІ здійснюють свою діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

7.8.Повноваження трудового колективу ЛІКАРНІ здійснюються безпосередньо загальними зборами колективу.

7.9.Рішення з соціально-економічних питань, що стосується діяльності ЛІКАРНІ, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу й відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією лікарні.

7.10.У період між загальними зборами повноваження трудового колективу здійснюється спільно адміністрацією і профспілковим комітетом, який діє у трудовому колективі, відповідно до його статуту та законів та інформують членів трудового колективу про свою діяльність в цей період.

7.11.Загальні збори трудового колективу ЛІКАРНІ розглядають найважливіші питання життєдіяльності трудового колективу.

7.12.Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше як половина від загальної кількості членів колективу.

7.13.Право укладання колективного договору від імені ЛІКАРНІ надається керівнику лікарні, а від імені трудового колективу - уповноваженій трудовим колективом особі.

Розділ 8. Господарська та соціальна діяльність ЛІКАРНІ

8.1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності ЛІКАРНІ є цільове використання коштів районного бюджету.

8.2.Для розвитку матеріально-технічної бази ЛІКАРНІ використовуються кошти загального і спеціального фонду, які визначаються у затвердженому на рік кошторисі ЛІКАРНІ. Зміни до кошторису затверджуються в установленому чинним законодавством порядку.

8.3.Відносини ЛІКАРНІ з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів відповідно до чинного законодавства.

8.4. Аудит фінансової діяльності ЛІКАРНІ здійснюється згідно з чинним
законодавством України.

8.5.   ЛІКАРНЯ фінансується згідно до вимог Бюджетного кодексу України, а також надходженнями:

- добровільні внески підприємств, організацій, установ, благодійних фондів, кооперативів, спонсорів, меценатів та громадян у вигляді грошових коштів і матеріальних цінностей;

- кошти, одержані від здачі в оренду приміщень;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6.Одержання усіх видів коштів може здійснюватися через держказначейство або в касу лікарні.

8.7.Використання коштів здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків бюджетної установи.

8.8.Установчі документи ЛІКАРНІ, як неприбуткового закладу містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Розділ 9. Оплата праці

9.1 . Джерелом коштів на оплату праці працівників ЛІКАРНІ є кошти згідно з затвердженим кошторисом.

9.2. ЛІКАРНЯ формує штатний розпис згідно з нормативами і виділеними
асигнуваннями на заробітну плату в залежності від обслуговування населення,
ліжко/місцями та іншими показниками.

9.3.Фонд заробітної плати визначає оплату праці по посадовим окладам з надбавками і доплатами згідно нормативних документів про оплату та систему стимулювання праці за високі показники в роботі в межах кошторисів та бюджетних призначень.

9.4.Мінімальна заробітна плата працівників не може бути меншою за встановлений законодавством України розмір мінімальний заробітної плати.

9.5.Трудові відносини членів трудового колективу регламентуються законодавством про працю.

Розділ 10. Ліквідація і реорганізація ЛІКАРНІ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) ЛІКАРНІ здійснюється за рішенням районної ради, а у випадках,
передбачених Законом України, - за рішенням суду.

10.2.У разі реорганізації ЛІКАРНІ вся сукупність її прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3.Ліквідація ЛІКАРНІ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженими районною радою особами. До складу ліквідаційної комісії входять представники районної ради, ЛІКАРНІ в особі її органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються районною радою.

10.4 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню ЛІКАРНКЮ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс ЛІКАРНІ і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з ЛІКАРНЕЮ, що ліквідується, повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.5. При реорганізації чи ліквідації ЛІКАРНІ працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно з чинним законодавством України про працю.

10.6. ЛІКАРНЯ вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

10.7. Установчі документи ЛІКАРНІ, як неприбуткового закладу передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Розділ 11. Зміни та доповнення до Статуту ЛІКАРНІ

11.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється шляхом викладання його в новій редакції в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                             А.К. ДЕМІШЕВА

_________________________________________________________________________________________________________________________