ДЛЯ 17 СЕСІЇ 2 ЧАСТИНА

Смесители для душа и ванны
Детские игрушки, развивающие игры

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 № 7/17-

м. Волноваха

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за І півріччя  2017 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року за доходами в сумі 343999447 грн., в тому числі загального фонду – 328437860  грн., спеціального – 15561587 грн. та видатками в сумі 328202377 грн., в тому числі  загального фонду - 305419114грн., спеціального фонду - 22783263грн., згідно з додатком.

2. Оприлюднити у газеті «Наше слово» звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року відповідно до чинного законодавства.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                Додаток    
                до рішення районної ради  
                09.08.2017  № 7/17-    
                     
Звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2017 року
                    грн.
  коди                бюдж.         клас.   Загальний фонд     Спеціальний фонд     РАЗОМ  
ДОХОДИ Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2017 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2017 рік Факт відс.    викон.
 
Податкові надходження 10000000 138 830 005 71 498 384 51,5 0 0   138 830 005 71 498 384 51,5
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 138 800 005 71 465 348 51,5       138 800 005 71 465 348 51,5
Податок на прибуток підприємств 11020000 30 000 33 036 110,1       30 000 33 036 110,1
Неподаткові надходження 20000000 390 000 380 219 97,5 17 007 586 15 561 587 91,5 17 397 586 15 941 806 91,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 30 000 240 0,8 0 0   30 000 240 0,8
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 30 000 240 0,8       30 000 240 0,8
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 310 000 136 580 44,1       310 000 136 580 44,1
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22010300 80 000 27 330 34,2       80 000 27 330 34,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 230 000 109 250 47,5       230 000 109 250 47,5
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 50 000 10 257 20,5       50 000 10 257 20,5
Надходження від орендної плати за коритсування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 50 000 10 257 20,5       50 000 10 257 20,5
Надходження  від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 50 000 4 186 8,4       50 000 4 186 8,4
інші неподаткові надходження 24000000 0 233 142         0 233 142 0,0
Інші надходження 24060000   233 142         0 233 142 0,0
Власні надходження бюджетних установ 25000000       17 007 586 15 561 587 91,5 17 007 586 15 561 587 91,5
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно із законодавством 25010000       4 374 473 2 905 669 66,4 4 374 473 2 905 669 66,4
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000       12 633 113 12 655 918 100,2 12 633 113 12 655 918 100,2
Разом доходів 900101 139 220 005 71 878 603 51,6 17 007 586 15 561 587 91,5 156 227 591 87 440 190 56,0
Офіційни трансферти від органів державного управління 41000000 454 096 603 253 936 261 55,9 0 0   454 096 603 253 936 261 55,9
Дотації 41020000 59 963 600 29 981 900 50,0       59 963 600 29 981 900 50,0
Базова дотація 41020100 9 746 900 4 873 700 50,0       9 746 900 4 873 700 50,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 41020200 50 216 700 25 108 200 50,0       50 216 700 25 108 200 50,0
Субвенції 41030000 394 133 003 223 954 361 56,8 0 0   394 133 003 223 954 361 56,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 41030600 131 511 100 68 375 295 52,0       131 511 100 68 375 295 52,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій). вивезення сміття та рідких нечистот 41030800 61 739 803 42 208 873 68,4       61 739 803 42 208 873 68,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 6 771 600 4 027 000 59,5       6 771 600 4 027 000 59,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захвіорювань 41033600 1 227 200 408 900 33,3       1 227 200 408 900 33,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 109 466 400 67 422 900 61,6       109 466 400 67 422 900 61,6
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41034200 81 011 200 40 501 200 50,0       81 011 200 40 501 200 50,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 41035800 2 405 700 1 010 193 42,0       2 405 700 1 010 193 42,0
Всього доходів 900102 593 316 608 325 814 864 54,9 17 007 586 15 561 587 91,5 610 324 194 341 376 451 55,9
Офіційни трансферти від органів державного управління 40000000 3 628 080 2 622 996 72,3 0 0   3 628 080 2 622 996 72,3
Інші додаткові дотації 41020900 1 050 400 539 068 51,3       1 050 400 539 068 51,3
Інші субвенції 41035000 2 577 680 2 083 928 80,8       2 577 680 2 083 928 80,8
Всього доходів 900103 596 944 688 328 437 860 55,0 17 007 586,00 15 561 587 91,5 613 952 274 343999447 56,0
Державне управління 0100 3150500 1643558 52,2 240 800 237 824 98,8 3 391 300 1881382 55,5
Освіта 1000 194142975 97108613 50,0 22207798,00 10 083 912 45,4 216 350 773 107192525 49,5
Охорона здоров’я 2000 102085200 46094225,92 45,2 20095488,00 9 609 166 47,8 122 180 688 55703392 45,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 210255143 118848655,05 56,5 39 124 16 478 42,1 210 294 267 118865133 56,5
Культура і  мистецтво 4000 12328900 6437570,61 52,2 3 809 283 495 256 13,0 16 138 183 6932827 43,0
Физична культура і спорт 5000 2025374 967605,31 47,8 652 695 73 919 11,3 2 678 069 1041524 38,9
Будівництво 6300 0 0 #ДЕЛ/0! 8 996 606 310 407 3,5 8 996 606 310407 3,5
Засоби масової інформації 7200 100000 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0! 100 000 0 0,0
Охорона і раціональне використання земель 7612 0 0 0,0 595 000 0 0,0 595 000 0 0,0
Інші видатки 8600 270000 130366 48,3 0 0 0,0 270 000 130366 48,3
Всього видатків без трансфертів 900201 524358092 271230593 51,7 56 636 794 20 826 963 36,8 580 994 886 292057556 50,3
Резервний фонд 8010 395010 0 0,0 0 0   395 010 0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 8370 517259 517259 100,0 1 956 300 1 956 300 100,0 2 473 559 2473559 100,0
Інші додаткові дотації  8700 56491414 29393372,00 52,0 0 0 #ДЕЛ/0! 56 491 414 29393372 52,0
Інші субвенції 8800 7444390 4277890,00 57,5 0 0 #ДЕЛ/0! 7 444 390 4277890 57,5
Всього видатків з трансфертами 900203 589 206 165 305 419 114 51,8 58 593 094 22 783 263 38,9 647 799 259 328202377 50,7
                   
Керуючий справами                    
виконавчого апарату                    
районної ради             А.К. Демішева    

 

          Таблиця  1
           
 Аналіз виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Волноваського району за І півріччя 2017 року
           
          тис.грн.
Найменування показників Код План                   на І квартал 2017 року  Виконано              за  І квартал 2017 року  % виконання   Відхилення        (+;-)
ДОХОДИ (загальний фонд)             
Неподаткові надходження, у тому числі: 100000 27 721,4 31 875,8 115,0 4 154,4
Податок на доходи фізичних осіб 110100 27 691,4 31 843,1 115,0 4 151,7
Податок на прибуток підприємств  110200 30,0 32,7 109,0 2,7
Неподаткові надходження, у тому числі: 200000 53,1 222,3 418,6 169,2
Частина чистого прибутку(доходу) господарських організацій 210103 0,0 0,0 0,0 0,0
Адмін. збір за проведення держ. реєстрації юридичних і фізичних осіб 220103 10,0 10,3 103,0 0,3
Адмін.збір за держ.реєстрцію речових прав на нерухоме майно 220126 39,0 40,1 102,8 1,1
Надходження від орендної плати за корист. цілісним майн. комплексом 220800 4,1 4,2 102,4 0,1
Інші  надходження 240603 0,0 167,7 0,0 167,7
Разом доходів 900101 27 774,5 32 098,1 115,6 4 323,6
Офіційні трансферти, у тому числі: 400000 128 400,6 128 388,4 100,0 -12,2
Базова дотація 410201 2 437,1 2 437,1 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 410202 12 554,1 12 554,1 100,0 0,0
Субвенції з державного бюджету, всього 410300 113 409,4 113 397,2 100,0 -12,2
                                у т.ч.  субвенції соціального спрямування   68 428,1 68 415,9 100,0 -12,2
                                          освітня субвенція   25 278,3 25 278,3 100,0 0,0
                                          медична субвенція   19 703,0 19 703,0 100,0 0,0
                              на соціально-економічний розвиток окремих територій   0,0 0,0 0,0 0,0
Всього доходів (загальний фонд) 900102 156 175,1 160 486,5 102,8 4 311,4
Інші додаткові дотації  410209 550,0 250,0 45,5 -300,0
Інші субвенції, всього 410350 140,2 76,9 54,9 -63,3
                                       у т.ч. з обласного бюджету   63,3 0,0 0,0 -63,3
                                                з місцевих бюджетів   76,9 76,9 100,0 0,0
Усього 900103 156 865,3 160 813,4 102,5 3 948,1
           
Начальник  фінансового управління  райдержадміністрації     З.В.Бутиріна    

 

          Таблиця 2    
Аналіз виконання видаткової частини загального фонду  районного бюджету Волноваського району  за 1 півріччя  2017 року    
          тис. грн.    
Назва галузі ТПКВ План                1 півріччя  2017 року  Виконано  за  1 півріччя 2017 %                         виконання  Відхилення          (+;-)     
ВИДАТКИ  (загальний фонд)              
Органи місцевого самоврядування 0100 1858,7 1643,6 88,4 -215,1    
Освіта 1000 118547,0 97108,6 81,9 -21 438,4    
                                       у т.ч. за рахунок освітньої субвенції поточного року 1000 66266,3 58188,3 87,8 -8 078,0    
Охорона здоров'я 2000 53147,5 46094,2 86,7 -7 053,3    
                                       у т.ч. за рахунок медичної субвенції поточного року 2000 39414,8 37128,8 94,2 -2 286,0    
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього 3000 120250,3 118848,7 98,8 -1 401,7    
Культура і мистецтво 4000 7127,9 6437,6 90,3 -690,3    
Фізична культура і спорт 5000 1110,3 967,6 87,1 -142,7    
Засоби масової інформації 7200 100,0 0,0 0,0 -100,0   -924,9
Видатки,  не віднесені до основних груп, у т.ч.: 8000 538,9 130,4 24,2 -408,5    
Резервний фонд 8010 395,0 0,0 0,0 -395,0    
Інші видатки (трудовий архів) 8600 143,9 130,4 90,6 -13,5    
Соціальні субвенції з державного бюджету   115750,1 115593,3 99,9 -156,8    
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 302680,6 271230,6 89,6 -31 450,0    
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 8370 517,3 517,3 100,0 0,0    
Разом видатків  900202 303197,9 271747,9 89,6 -31 450,0    
Інші додаткові дотації 8700 29393,4 29393,4 100,0 0,0    
Інші субвенції 8800 4694,3 4277,9 91,1 -416,4    
Всього видатків  900203 337285,5 305419,1 90,6 -31 866,4    
               
Начальник фінансового управління       З.В.Бутиріна      
(з урахуванням цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)                                        Таблиця 3
    тис.грн.  
Код КФК/КЕКВ Розпорядник коштів Затверджено на рік План на рік з урахуванням внесених змін Відхилення планових призначень на рік з урахуванням внесених змін від затвердженого плану на рік Планові призначення звітного періоду Виконано за звітний період Відхилення виконання від плану звітного періоду Відсоток виконання  до плану звітного періоду питома вага у загальному обсязі видатків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01  Районна рада 2515,6 3520,5 1004,9 2102,6 1773,9 -328,7 84,4 0,6
  з них:                
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ 1413,2 1754,9 341,7 868,1 831,5 -36,6 95,8  
2120 Нарахування на заробітну плату 310,9 386,1 75,2 191,0 186,1 -4,8 97,5  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 461,8 461,8 0,0 288,5 194,0 -94,5 67,3  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           15,0 15,0 15,0 1,9 -13,2 12,3  
5000 Інші видатки 329,7 902,7 573,0 740,1 560,5 -179,6 75,7  
10  Відділ освіти райдержадміністрації  167963,7 194854,5 26890,8 119605,2 97072,0 -22533,2 81,2 31,8
  з них:                
2110 Оплата праці  114833,8 124603,4 9769,6 74111,0 64123,9 -9987,1 86,5  
2120 Нарахування на оплату праці 25263,4 27412,6 2149,2 16242,2 13779,6 -2462,6 84,8
2230 Продукти харчування 2738,2 5669,3 2931,1 3020,1 2294,1 -726,0 76,0  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 20753,6 30502,2 9748,6 21213,5 14947,3 -6266,1 70,5  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         27,9 1081,9 1054,0 1081,9 0,0 -1081,9 0,0  
2700 Соціальне забезпечення 86,2 115,0 28,8 89,7 72,6 -17,1 80,9  
5000 Інші видатки 4260,7 5470,3 1209,6 3846,9 1854,5 -1992,4 48,2  
03 Райдержадміністрація 6133,9 18819,7 12685,8 11595,3 8358,5 -3236,7 72,1 2,7
  з них:                
2110 Оплата праці  516,8 641,7 124,9 306,0 257,4 -48,6 84,1  
2120 Нарахування на оплату праці 113,7 141,2 27,5 67,5 62,1 -5,3 92,1  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1688,9 35,5 -1653,4 35,5 35,5 0,0 100,0  
2230 Продукти харчування 416,8 210,7 -206,1 210,7 210,7 0,0 100,0  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 3381,2 4349,9 968,7 4339,0 4336,1 -2,9 99,9  
2700 Соціальне забезпечення 0,0 26,5 26,5 26,5 26,5 0,0 100,0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         0,0 12761,9 12761,9 6004,3 2825,9 -3178,3 0,0  
5000 Інші видатки 16,5 652,2 635,7 605,8 604,2 -1,6 99,7  
                   
15 Управління соціального захисту населення 181356,2 210448,7 29092,5 119752,0 119367,1 -384,8 99,7 39,1
  з них:                
2110 Оплата праці  4198,6 4746,3 547,7 2335,2 2235,2 -100,0 95,7  
2120 Нарахування на оплату праці 923,0 1044,2 121,2 513,6 496,4 -17,2 96,7  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 -1,7 0,0  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 98,3 100,5 2,2 65,5 32,3 -33,2 49,3  
2700 Соціальне забезпечення 175906,2 203096,7 27190,5 116075,8 115885,5 -190,3 99,8  
5000 Інші видатки 228,4 1459,3 1230,9 760,2 717,8 -42,4 94,4  
24 Відділ культури і туризму 10664,4 12553,9 1889,5 7249,9 6553,3 -696,6 90,4 2,1
  з них:                
2110 Оплата праці  7137,1 8038,4 901,3 4597,7 4474,7 -123,0 97,3  
2120 Нарахування на оплату праці 1570,2 1768,7 198,5 1012,8 987,5 -25,3 97,5  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 1536,6 1565,1 28,5 980,9 786,5 -194,4 80,2  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         0,0 3,3 3,3 3,3 2,6 -0,7 79,5  
2700 Соціальне забезпечення 0,0 12,0 12,0 9,0 9,0 0,0 100,0  
5000 Інші видатки 420,5 1166,4 745,9 646,2 293,0 -353,3 45,3  
75 Фінансове управління  109482,6 149008,8 39526,2 76980,5 72294,2 -4686,3 93,9 23,7
  з них:                
2110 Оплата праці  49123,7 19615,5 -29508,2 19615,5 19615,5 0,0 100,0  
2120 Нарахування на оплату праці 10807,2 4271,2 -6536,0 4271,2 4271,2 0,0 100,0  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 892,8 367,0 -525,8 367,0 367,0 0,0 100,0  
2230 Продукти харчування 484,0 114,4 -369,6 114,4 114,4 0,0 100,0  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         26,6 59502,7 59476,1 17322,6 13447,7 -3874,9 77,6  
2700 Соціальне забезпечення 418,9 162,3 -256,6 162,3 162,3 0,0 100,0  
5000 Інші видатки 47729,4 64975,7 17246,3 35127,5 34316,1 -811,4 97,7  
Всього 478116,4 589206,2 111089,8 337285,5 305419,1 -31866,4 90,6 100,0
  у тому числі:                
2110 Оплата праці  177223,2 159400,2 -17823,0 101833,4 91538,1 -10295,3 89,9 36,4
2120 Нарахування на оплату праці 38988,4 35024,0 -3964,4 22298,1 19782,9 -2515,2 88,7
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 2583,4 404,2 -2179,2 404,2 402,5 -1,7 99,6 0,1
2230 Продукти харчування 3639,0 5994,4 2355,4 3345,2 2619,2 -726,0 78,3 0,9
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 26231,5 36979,5 10748,0 26887,3 20296,2 -6591,1 75,5 6,6
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         54,5 73364,8 73310,3 24427,1 16278,1 -8149,0 66,6 5,3
2700 Соціальне забезпечення 176411,3 203412,6 27001,3 116363,5 116156,0 -207,5 99,8 38,0
5000 Інші видатки 52985,2 74626,6 21641,4 41726,8 38346,0 -3380,7 91,9 12,6
                   
  Начальник фінансового  управління          З.В.Бутиріна
                   
Аналіз виконання місцевих програм районного бюджету  за  6 місяців 2017 року                                                       Таблиця 4
           
Назва програми КВК/   КФКВ Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС  Планові  призначення з урахуван змін на 01.07.2017 (січень-червень) Виконання
Сума (тис.грн.) % виконання до звітного періоду
Районна рада  01   922,9 767,4 83,1
Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017 рік 250404 8600 143,9 130,4 90,6
Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік 120201 7212 100,0 0,0 0,0
Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017рік 010116 0170 679,0 637,0 93,8
Відділ освіти райдержадміністрації 10   15094,7 4694,0 31,1
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік  070201 1020 9085,6 1520,6 16,7
Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік 070201 1020 330,0 189,9 57,6
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020р. 070201 1020 631,1 476,1 75,5
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р. 070201 1020 50,0 40,7 81,4
Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р.  070201 1020 180,0 9,7 5,4
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік 070201 1020 3020,1 2294,1 76,0
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік 070401 1090 105,6 23,3 22,1
Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки 091103 3141 79,0 6,0 7,6
091108 3160 850,0 0,0 0,0
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки 130102 5011 113,4 60,0 52,9
130107 5022 650,0 73,6 11,3
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 15   997,4 982,2 98,5
Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які м 090203 3031 7,2 7,2 100,0
090209 3033 0,8 0,8 100,0
Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік 090214 3034 38,3 38,3 100,0
Програма З призначення та виплатИ щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років 090412 3400 9,2 7,3 80,0
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи 090412 3400 93,3 89,6 96,0
Внесення змін та доповнень до Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійноїпідготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки 090412 3400 26,0 22,0 84,6
Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік 090412 3400 21,0 15,7 75,0
Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році 090501 3240 19,9 19,9 100,0
Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік 091205 3181 141,9 141,5 99,7
Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017році 170102 3035 227,3 227,3 100,0
Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році  170302 3037 412,5 412,5 100,0
Райдержадміністрація 03   17366,5 8472,8 48,8
Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік 091102 3132 31,0 30,9 99,6
Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік  (узлова) 080101 2010 2953,0 1149,9 38,9
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (црл) 080101 2010 4312,8 2125,1 49,3
Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік 080500 2140 518,0 480,6 92,8
Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік 080800 2180 4458,0 1197,1 26,9
Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2017 рік (ПМСД) 081007 2212 475,0 350,1 73,7
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік  080800 2180 300,0 299,8 99,9
Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік  081002 2220 200,0 55,3 27,6
 Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров. Шляховому, 18, м. Волноваха. Пункт 6  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4."Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внут 150101 6310 305,2 0,0 0,0
Введення в експлуатацію об’єкта «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району" по вул. Леніна, пров. Центральний до вул. Садова, вул. Нова, вул. Степна
Пункт 1 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструкту
182,8 0,0 0,0
Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території  загальноосвітнього навчального закладу (Волноваська ЗОШ I-III ступенів № 1) Пункт 3 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людсь 151101 6310 591,9 289,1 48,8
Виготовлення проектно-кошторисної документації  та топографічної з' йомки по об’єкту «Будівництво спортивного майданчика  Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 1, за адресою Донецька область, м.Волноваха, вул. 1 Травня, 95» Пункт 2 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт"  22,0 21,3 96,8
Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274. Пункт 11 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного  305,2 0,0 0,0
Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської  райдержадміністрації з надання населенню Волноваського  району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населен 250344 8370 199,0 199,0 100,0
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017". Пункт 2, 4, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Пр 850,0 850,0 100,0
Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році  пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення сп 26,8 26,8 100,0
Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвитк, створення умов для підвищення рівня зайнятості населе 50,0 50,0 100,0
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік   пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайн 1000,0 1000,0 100,0
Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік  Пункт 3 заходів підрозділу 7. 50,0 50,0 100,0
Пункти 1, 2 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  297,8 297,8 100,0
Програма розвитку земельних відносин і хорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки  200200 7612 238,0 0,0 0,0
Відділ культури райдержадміністрації 24   1198,0 545,5 45,5
Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік 110000   981,0 398,1 40,6
Програма розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік "Сузір'я  талантів"   110204 4090 86,0 22,6 26,3
Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв 110205 4100 9,0 9,0 100,0
Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки 090416 3201 122,0 115,7 94,9
Разом програми     35579,6 15461,8 43,5
           
           
           
Начальник фінансового управління райдержадміністрації       З.В.Бутиріна  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

09.08.2017 № 7/17-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 21.12.2016

№7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231  «Про районний бюджет на 2017 рік» (в редакції рішення від 28.04.2017 № 7/15-334 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»):

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 «1. Визначити  на 2017 рік:

1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  607739,10069 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду - у сумі 602647,86469 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 5091,236 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі 641916,89769 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі  595040,49469 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 46876,403 тис.грн.».

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2017 рік  у сумі 641916,89769  тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 595040,49469  тис.грн. та спеціальному фонду – 46876,403  тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

 «3. Установити:   

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 41190,167 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

3.3. Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 33582,797  тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення.

3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 41785,167 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 41190,167тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду у сумі 595,0 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення».

 

2. Збільшити доходну та видаткову частини загального фонду районного бюджету на 6246,79 тис.грн. за рахунок:

-  перевиконання доходної частини районного бюджету за 1 півріччя 2017 року більше ніж на 105%  у сумі 6159,54 тис.грн.;

-  за рахунок інших субвенцій із місцевих бюджетів району на реалізацію спільних програм і заходів згідно з укладеними договорами на суму 87,25 тис.грн., а саме: Ольгинської селищної ради – 50,0 тис.грн., Новоандріївської сільської ради – 16,0 тис.грн., Стрітенської сільської ради – 11,25 тис.грн., Свободненської сільської ради – 10,0 тис.грн.

3. За рахунок збільшення доходної частини районного бюджету направити кошти головним розпорядникам коштів у сумі 6159,54  тис.грн.:

-  відділу освіти райдержадміністрації у сумі 1169,6 тис.грн., у тому числі на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у зв’язку з підвищенням у сумі 580,6 тис.грн. та для проведення капітального ремонту Волноваської ЗОШ № 7 у сумі 589,0 тис.грн.;

 - відділу культури і туризму райдержадміністрації у сумі 550,0 тис.грн., у тому числі для  виплати заробітної плати працівникам у зв’язку з підвищенням у сумі 520,0 тис.грн. та для оновлення комп’ютерної техніки у сумі 30,0 тис.грн.;

-  райдержадміністрації у сумі 1623,0 тис.грн., у тому числі для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам КЛПЗ «Волноваська районна лікарня №1 у сумі 734,6 тис.грн., для реалізації Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік у сумі 100,0 тис.грн., Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок - 2017» у сумі 650,0 тис.грн., Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік у сумі 100,0 тис.грн. та Програми матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік у сумі 38,4 тис.грн.;

- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації у сумі 35,14 тис.грн. на забезпечення виплат грошової компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги;

-  районній раді у сумі 636,3 тис.грн., у тому числі на заробітну плату  з нарахуваннями у сумі 436,3 тис.грн. та для реалізації Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік  у сумі 200,0 тис.грн.;

- фінансовому управлінню райдержадміністрації у сумі 2145,5 тис.грн., у тому числі для надання субвенції обласному бюджету (на умовах співфінансування)  для надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів за результатами конкурсного відбору  у сумі 480,0 тис.грн., для надання субвенції Волноваській міській раді у сумі 280,0 тис.грн. для придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  для надання дотацій Мирненській селищній раді у сумі 207,6 тис.грн., Павлопільській сільській раді у сумі 269,0 тис.грн. та Благодатненській селищній раді у сумі 83,3 тис.грн. для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями до кінця року, Володимирівській селищній раді для заміни вікон у дитячому садку «Червона шапочка» у сумі 400,0 тис.грн. та для установки спортивного майданчика  у сумі 200,0 тис.грн., Донській селищній раді у сумі 213,6 тис.грн. для розробки проекту мереж високовольтного електропостачання модульної котельні, Зачатівській сільській раді для придбання комп’ютеру для дитячого садка «Світлячок» у сумі 12,0 тис.грн.

4. За рахунок інших субвенцій із місцевих бюджетів району направити кошти на реалізацію Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік у сумі 76,0 тис.грн. та Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік у сумі 11,25 тис.грн.

5. Направити залишки коштів освітньої субвенції на 01.01.2017 року відділу освіти райдержадміністрації у сумі 370,0 тис.грн. для реалізації Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (для проведення  капітальних ремонтів Ближненської ЗОШ – 100,0 тис.грн. та туалетних кімнат Волноваської ЗОШ № 2 – 270,0 тис.грн.).

6. Збільшити доходну та видаткову частини спеціального фонду районного бюджету на 1060,936 тис.грн. за рахунок іншої субвенції із Волноваського міського бюджету для перерахування коштів обласному бюджету на проведення капітального ремонту нежитлової будівлі, Дитячий садок № 8 за адресою: вул. Менделєєва, 19 м. Волноваха Донецької області на умовах співфінансування.

 7. На підставі звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл:

- по відділу освіти райдержадміністрації по Програмі покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік шляхом зменшення асигнувань по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 57,0 тис.грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 140,0 тис.грн. та збільшення асигнувань по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування» у сумі 10,0 тис.грн. для придбання насосу для Благодатненської ЗОШ, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для оплати послуг з ремонту газових котелень у сумі 40,0 тис.грн., по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» для проведення капітального ремонту із заміною вікон Рибинської ЗОШ у сумі 140,0 тис.грн. та оплати поточного ремонту Волноваської ЗОШ № 6 у сумі 7,0 тис.грн.; шляхом зменшення асигнувань по КТПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких шкіл» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 5,0 тис.грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 1,2 тис.грн., по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 3,3 тис.грн. та збільшення асигнувань по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 9,5 тис.грн.; шляхом збільшення асигнувань для технічного обслуговування блоків доочистки води у сумі 100,0 тис.грн. за рахунок зменшення асигнувань, які планувались для влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика (розпорядник райдержадміністрація);

- по райдержадміністрації по КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1» шляхом зменшення асигнувань за рахунок економії по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  у сумі 546,589 тис.грн. та збільшення асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 448,024 тис.грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 98,565 тис.грн.; шляхом зменшення асигнувань у зв’язку з неможливістю проведення заходів по Програмі покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік, які планувались для розробки проектно-кошторисної документації і  капітального ремонту денного стаціонару поліклініки, у сумі 253,0 тис.грн. та направлення асигнувань для придбання ліжок, стільців гігієнічних, лабораторних столів тощо (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»); шляхом зменшення асигнувань, запланованих для будівництва міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 у сумі 2964,583 тис.грн. та збільшення асигнувань відділу освіти райдержадміністрації для проведення капітального ремонту будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ №7; шляхом збільшення асигнувань по заходам Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік для проведення капітального ремонту амбулаторії с. Анадоль у сумі 120,0 тис.грн., капітального ремонту ФАП с. Стрітенка у сумі 260,0 тис.грн. та зменшення асигнувань по поточному ремонту амбулаторії с. Рівнопіль у сумі 120,0 тис.грн., по капітальному ремонту та виготовленню технічного звіту ФАП с. Сонячне у сумі 260,0 тис.грн.; шляхом зменшення асигнувань по  КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 5,8 тис.грн. та збільшення асигнувань по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» (ТПКВ 8370); шляхом зменшення асигнувань по КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» у сумі 421,038 тис.грн. в результаті економії по капітальних видатках та збільшення асигнувань на поточні видатки у сумі 281,038 тис.грн. по відповідних заходах Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік та для технічного обслуговування блоків доочистки води у сумі 140,0 тис.грн. відділу освіти райдержадміністрації;

- по відділу культури райдержадміністрації шляхом зменшення асигнувань у сумі 82,41 тис.грн. в результаті економії по капітальних видатках та збільшення асигнувань на поточні видатки у сумі 74,01 тис.грн. по відповідних заходах Програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік та збільшення асигнувань для виконання Районної програми підтримки обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2017 рік у сумі 8,4 тис.грн.; шляхом зменшення невикористаних асигнувань у сумі 1200,0  тис.грн. та збільшення асигнувань відділу освіти райдержадміністрації у сумі 650,0 тис.грн., у тому числі для технічного обслуговування блоків доочистки води у сумі 100,0 тис.грн., для проведення капітальних ремонтів Новотроїцької ЗОШ  - 450,0 тис.грн. та Ближненської ЗОШ – 100,0 тис.грн., КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 200,0 тис.грн. для проведення капітального ремонту ФАП с. Стрітенка,  фінансовому управлінню райдержадміністрації для надання дотацій Валер’янівській сільській раді у сумі 250,0 тис.грн. для проведення капітального ремонту амбулаторії с. Валер’янівка та Іванівській сільській раді у сумі 100,0 тис.грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції сільського будинку культури;

- по фінансовому управлінню райдержадміністрації для надання дотацій Іванівській сільській раді у сумі 215,0 тис.грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції сільського будинку культури, Гранітненській сільській раді у сумі 110,0 тис.грн. для забезпечення виплати заробітної плати та іншим сільським радам, які знаходяться на лінії розмежування у зв’язку з відсутністю власних доходів для забезпечення виплати заробітних плат, розрахунків за енергоносії та інші поточні видатки у сумі 155,315 тис.грн. за рахунок зменшення асигнувань, які планувались для влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика у сумі 479,115 тис.грн. та економії по ТПКВ 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» у сумі 1,2 тис.грн. (розпорядник райдержадміністрація).

8. На організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми у сумі 157,9 тис.грн. направити залишки невикористаних коштів у сумі 148,81 тис.грн. по Районній програмі «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення» на 2017-2020 роки, які направлялись на оздоровлення пільгової категорії дітей та  залишки невикористаних асигнувань у сумі 9,09 тис.грн., які планувались для влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика.

9. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі  1490,611 тис.грн.

10. Додатки  №№ 1-5, 9  викласти у новій редакції  та доповнити рішення новим додатком 10 (додаються).

 

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

       Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231  «Про районний бюджет на 2017 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України та враховує наступні зміни.

Доходна та видаткова частини районного бюджету уточнюється у сумі  6596,11041 тис.грн. за рахунок:

-  збільшення на 7966,026  тис.грн.:

- перевиконання доходної частини районного бюджету за 1 квартал 2017 року більше ніж на 105% у сумі 6159,54 тис.грн.;

-  субвенції із Волноваського міського бюджету обласному бюджету на умовах співфінансування у сумі 1060,936 тис.грн. для проведення капітального ремонту нежитлової будівлі, Дитячий садок № 8 м. Волноваха;

- дотації з обласного бюджету для влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика у сумі 500,4 тис.грн.;

- субвенції з обласного бюджету на організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми у сумі 157,9 тис.грн.;

-  субвенцій із місцевих бюджетів у сумі 87,25 тис.грн. на виконання спільних програм і заходів;

-  зменшення на 1369,91559 тис.грн. субвенції із державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Видаткова частини районного бюджету збільшується на  370,0 тис.грн. за рахунок направлення залишків коштів освітньої субвенції на початок року.

Враховано перерозподіл планових асигнувань на підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету.

Враховані розпорядження голови райдержадміністрації,  які прийняті в міжсесійний період.

Враховуючи вищезазначене внесені зміни до обсягів дефіциту та профіциту  районного бюджету.

Додатки №№ 1-5, 9, які викладені у новій редакції та новий додаток 10 додаються до рішення.

Начальник     

фінансового управління                                                                                                     З.В.Бутиріна

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        09.08.2017  № 7/17-    
               
Доходи районного бюджету на 2017 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 145083,545 145083,545 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 145083,545 145083,545 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 145053,545 145053,545 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 119459,545 119459,545 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 6594,000 6594,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 17500,000 17500,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1100,000 1100,000 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  400,000 400,000 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 30,000 30,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 30,000 30,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 4326,300 296,000 4030,300 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1,000 1,000 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1,000 1,000 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 295,000 295,000 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270,000 270,000 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 210,000 210,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4030,300 0,000 4030,300 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 4030,300 0,000 4030,300 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 3787,300 0,000 3787,300 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 238,600 0,000 238,600 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 4,400 0,000 4,400 0,000    
  Разом доходів 149409,845 145379,545 4030,300 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 458329,256 457268,320 1060,936 1060,936    
41000000 Від органов державного управління 458329,256 457268,320 1060,936 1060,936    
41020000 Дотації 62064,400 61014,000 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 9746,900 9746,900 0,000 0,000    
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 50216,700 50 216,700 0,000 0,000    
41020900 Інші додаткові дотації 1050,400 1 050,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції  397315,256 396254,320 1060,936 1060,936    
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 131511,100 131511,100 0,000 0,000    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 61196,18969 61196,18969 0,000 0,000    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 6771,600 6771,600 0,000 0,000    
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1227,200 1227,200        
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 109466,400 109466,400 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 81011,200 81011,200 0,000 0,000    
41035000 Інші субвенції 3725,866 2664,930 1060,936 1060,936    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2405,700 2405,700 0,000 0,000    
  Всього доходів 607739,10069 602647,86469 5091,236 1060,936    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради     А.К. Демішева    

 

                        Додаток 2      
                        до рішення районної ради    
                        від 09.08.2017   № 7/17-    
Розподіл видатків районного бюджету Волноваського району на 2017 рік
                              (тис.грн.)

 

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      Волноваська районна рада 4156,80000 4156,80000 2110,30000 461,80000 0,00000 240,80000 1,80000 0,00000 0,00000 239,00000 239,00000 4397,60000
0170 0111 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
та їх виконавчих комітетів
3786,80000 3786,80000 1936,80000 410,50000 0,00000 240,80000 1,80000 0,00000 0,00000 239,00000 239,00000 4027,60000
8600 0133 250404 Інші видатки 270,00000 270,00000 173,50000 51,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 270,00000
7212 0830 120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000
      Волноваська райдержадміністрація 20135,27100 20135,27100 641,70000 4349,94971 0,00000 24224,28000 4266,30000 1697,50400 373,36600 19957,98000 19957,98000 44359,55100
2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 860,30000 860,30000 0,00000 94,22900 0,00000 1098,30000 848,30000 348,79200 92,77400 250,00000 250,00000 1958,60000
      у тому числі           0,00000            
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 246,07100 246,07100       0,00000           246,07100
2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 4690,95000 4690,95000 0,00000 1797,67958 0,00000 3957,00000 12,00000 0,00000 0,00000 3945,00000 3945,00000 8647,95000
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 220,00000 220,00000       0,00000           220,00000
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 1601,02042 1601,02042       0,00000           1601,02042
2212 0763 081007 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 475,00000 475,00000       0,00000           475,00000
2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 12280,86200 12280,86200 0,00000 2432,24113 0,00000 10502,36200 2811,00000 1348,71200 280,59200 7691,36200 7691,36200 22783,22400
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 1050,12400 1050,12400                   1050,12400
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5630,56987 5630,56987       0,00000           5630,56987
2220 0763 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 200,00000 200,00000       0,00000           200,00000
3131 1040 091101 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 825,20000 825,20000 641,70000 25,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 825,20000
3132 1040 091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 70,00000 70,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 70,00000
6310 0490 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00000         5443,81800       5443,81800 5443,81800 5443,81800
7612 0511 200200 Охорона і раціональне використання земель 0,00000         595,00000 595,00000         595,00000
8370 0180 250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 732,95900 732,95900 0,00000 0,00000 0,00000 2627,80000 0,00000 0,00000 0,00000 2627,80000 2627,80000 3360,75900
      Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,20000 10,20000       39,80000       39,80000 39,80000 50,00000
      Пункти 1, 2, 3 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  307,66800 307,66800       28,50000       28,50000 28,50000 336,16800
      Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2017 рік. Пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,00000 100,00000       1000,00000       1000,00000 1000,00000 1100,00000
      Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій". Пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,00000 29,00000       170,00000       170,00000 170,00000 199,00000
       Пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,29100 17,29100       9,50000       9,50000 9,50000 26,79100
      Програма "Правопорядок - 2017".
Пункт 2, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,00000 120,00000       1380,00000       1380,00000 1380,00000 1500,00000
      Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік. Пункт 5 заходів підрозділу 7.1 "Податково-бюджетна діяльність" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,00000 100,00000       0,00000       0,00000 0,00000 100,00000
      Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік.  Пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  48,80000 48,80000       0,00000       0,00000 0,00000 48,80000
      Відділ освіти райдержадміністрації  195767,23900 195767,23900 125079,25700 30502,16700 0,00000 18689,89700 73,20000 0,00000 0,00000 18616,69700 18616,69700 214457,13600
      Освіта 192640,87500 192640,87500 123678,10000 30445,36700 0,00000 18039,89700 73,20000 0,00000 0,00000 17966,69700 17966,69700 210680,77200
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 107195,54300 107195,54300 87711,00000 0,00000 0,00000 7480,43400 0,00000 0,00000 0,00000 7480,43400 7480,43400 114675,97700
1020 0921 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
181695,49300 181695,49300 115888,90000 29619,00000 0,00000 18022,09700 55,40000 0,00000 0,00000 17966,69700 17966,69700 199717,59000
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 105195,94300 105195,94300 86072,00000 0,00000 0,00000 7480,43400 0,00000 0,00000 0,00000 7480,43400 7480,43400 112676,37700
1030 0921 070202 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами
2249,00000 2249,00000 1807,60000 24,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2249,00000
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1999,60000 1999,60000 1639,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1999,60000
1040 0922 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4,70000 4,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4,70000
1090 0960 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. 4546,51500 4546,51500 3070,80000 602,10000 0,00000 13,10000 13,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4559,61500
1170 0990 070802  Методичне забезпечення діяльності навчальних  закладів та інші  заходи в галузі  освіти.  1246,95000 1246,95000 856,60000 63,05000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1246,95000
1190 0990 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 2097,79100 2097,79100 1582,00000 92,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2097,79100
1200 0990 070805 Здійснення  централізованого господарського обслуговування 768,92600 768,92600 472,20000 43,52600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 768,92600
1230 0990 070808 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 36,20000 36,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36,20000
3141 1040 091103 Заходи державної політики з питань молоді 84,00000 84,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,00000
3160 1040 091108 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1016,99000 1016,99000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1016,99000
5011 0810 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту 167,40000 167,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 167,40000
5031 0810 130107 Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1857,97400 1857,97400 1401,15700 56,80000 0,00000 650,00000 0,00000 0,00000 0,00000 650,00000 650,00000 2507,97400
      Управління соціального захисту райдержадміністрації 209940,26969 209940,26969 4746,34400 100,50000 0,00000 30,00000 30,00000 18,60000 0,00000 0,00000 0,00000 209970,26969
1060 0910 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 2405,70000 2405,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2405,70000
3010   090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 61196,18969 61196,18969 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 61196,18969
3011 1030 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 6944,70805 6944,70805 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6944,70805
3012 1030 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов' язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000

 

3013 1070 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000
3014 1070 090210 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачених пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 1400,00000 1400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1400,00000
3015 1070 090215 Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000
3016 1060 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 51651,48164 51651,48164 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 51651,48164
3020   090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  6771,60000 6771,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6771,60000
3021 1030 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 1356,90000 1356,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1356,90000

3022

1030 090205

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;  дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) обо зникли безвісті під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива

3023 1070 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 90,10000 90,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 90,10000
3024 1070 090211 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 819,60000 819,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 819,60000
3025 1070 090216 Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 247,20000 247,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 247,20000
3026 1060 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4234,90000 4234,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4234,90000
3040   090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 131511,10000 131511,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 131511,10000
3041 1040 090302 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 902,56000 902,56000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 902,56000
3042 1040 090303 Надання допомоги  до досягнення дитиною трирічного віку  309,70000 309,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 309,70000
3043 1040 090304 Надання допомоги при народженні дитини 64951,42000 64951,42000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 64951,42000
3044 1040 090305 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5915,15000 5915,15000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5915,15000
3045 1040 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 16000,41000 16000,41000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16000,41000
3046 1040 090307 Надання тимчасової державної допомоги дітям 358,06000 358,06000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 358,06000
3047 1040 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 92,88000 92,88000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 92,88000
3048 1040 090401 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  16260,87000 16260,87000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16260,87000
3080 1010 090413 Надання допомоги по догляу за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  1896,25000 1896,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1896,25000
3049 1010 091300 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 24823,80000 24823,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24823,80000
3031 1030 090203 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 14,00000 14,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14,00000
3033 1070 090209 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 7,30000 7,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,30000
3034 1070 090214 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 93,10000 93,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,10000
3400 1090 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 269,80000 269,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 269,80000
3240 1050 090501 Організація та проведення громадських робіт 19,94000 19,94000 16,34400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19,94000
3104 1020 091204 Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
5418,00000 5418,00000 4310,00000 65,00000 0,00000 30,00000 30,00000 18,60000 0,00000 0,00000 0,00000 5448,00000
3181 1010 091205 Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
308,14000 308,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 308,14000
3105 1010 091206 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 574,50000 574,50000 420,00000 35,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 574,50000
3190 1060 091207 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
133,70000 133,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 133,70000
3035 1070 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян
500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000
3037 1070 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 717,20000 717,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 717,20000
      Відділ культури райдержадміністрації  13056,31000 13056,31000 8464,60000 1565,07000 0,00000 2630,49000 254,00000 131,60000 16,80000 2376,49000 2376,49000 15686,80000
    110000 Культура і мистецтво 12831,31000 12831,31000 8464,60000 1565,07000 0,00000 2630,49000 254,00000 131,60000 16,80000 2376,49000 2376,49000 15461,80000
4030 0822 110103 Фiлармонiї, музичн колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи 190,00000 190,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 190,00000
4060 0824 110201 Бібліотеки 4373,40000 4373,40000 3176,00000 390,20000 0,00000 911,66000 3,50000 0,00000 0,00000 908,16000 908,16000 5285,06000
4070 0824 110202 Музеї і виставки 973,00000 973,00000 627,30000 136,80000 0,00000 270,60000 0,00000 0,00000 0,00000 270,60000 270,60000 1243,60000
4090 0828 110204 Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 3110,80000 3110,80000 1635,00000 750,30000 0,00000 1013,72000 110,70000 42,30000 11,00000 903,02000 903,02000 4124,52000
4100 0960 110205 Школи естетичного виховання дiтей 3681,91000 3681,91000 2669,20000 262,67000 0,00000 321,51000 139,80000 89,30000 5,80000 181,71000 181,71000 4003,42000
4200 0829 110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 502,20000 502,20000 357,10000 25,10000 0,00000 113,00000 0,00000 0,00000 0,00000 113,00000 113,00000 615,20000
3201 1030 090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 225,00000 225,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,00000
      Фінансове управління райдержадміністрації  151984,60500 151589,59500 19615,46503 0,00000 0,00000 1060,93600 0,00000 0,00000 0,00000 1060,93600 1060,93600 153045,54100
      Охорона здоров'я 84677,97600 84677,97600 19615,46503 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84677,97600
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 84677,97600 84677,97600 19615,46503 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84677,97600
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 41061,29097 41061,29097       0,00000           41061,29097
2010 0731 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  54516,87600 54516,87600 12609,84139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 54516,87600
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 54516,87600 54516,87600 12609,84139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 54516,87600
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 26511,21461 26511,21461       0,00000           26511,21461
2140 0722 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню 4650,30000 4650,30000 916,77712 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4650,30000
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 4650,30000 4650,30000 916,77712 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4650,30000
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 2595,12288 2595,12288       0,00000           2595,12288
2180 0726 080800 Первинна медична допомога населенню 25510,80000 25510,80000 6088,84652 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25510,80000
      у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 25510,80000 25510,80000 6088,84652 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25510,80000
      у тому числі                        
      оплата праці (2282) 11954,95348 11954,95348       0,00000           11954,95348
8700 0180 250315 Інші  додаткові дотації  58707,22900 58707,22900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 58707,22900
8800 0180 250380 Інші субвенції 8204,39000 8204,39000 0,00000 0,00000 0,00000 1060,93600 0,00000 0,00000 0,00000 1060,93600 1060,93600 9265,32600
      у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2459,00000 2459,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2459,00000
8010 0133 250102 Резервний фонд 395,01000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 395,01000
      Всього 595040,49469 594645,48469 160657,66603 36979,48671 0,00000 46876,40300 4625,30000 1847,70400 390,16600 42251,10300 42251,10300 641916,89769
      свод змін                        
                               
      Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева      
22,90000 22,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22,90

 

          Додаток 3  
          до рішення районної ради
          09.08.2017 № 7/17-
             
             
             
   
  Джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік
             
            (тис.грн.)
  Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  200000 Внутрішнє фінансування -7607,370 41785,167 41190,167 34177,797
  208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -7607,370 41785,167 41190,167 34177,797
  208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  33652,797 595,000   34247,797
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7668,577     7668,577
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2439,576     2439,576
  208200 На кінець періоду 70,000     70,000
  208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -41190,167 41190,167 41190,167 0,000
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -7480,434 7480,434 7480,434 0,000
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000
    Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -7607,370 41785,167 41190,167 34177,797
  600000 Фінансування за активними операціями  -7607,370 41785,167 41190,167 34177,797
  602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -7607,370 41785,167 41190,167 34177,797
  602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  33652,797 595,000 0,000 34247,797
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7668,577     7668,577
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2439,576     2439,576
  602200 На кінець періоду 70,000     70,000
  602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -41190,167 41190,167 41190,167 0,000
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -7480,434 7480,434 7480,434 0,000
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000
    Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -7607,370 41785,167 41190,167 34177,797
             
             
  Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

                        Додаток 4            
                        до рішення районної ради          
                        09.08.2017 №  7/17-          
                                     
                                     
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2017 рік        
       
                                     
                            (тис.грн.)        
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду Субвенція спеціального фонду відповідно до додатку 10
базова дотація додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я інші додаткові дотації додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальна субвенція освітня субвенція медична субвенція   cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань інші субвенції субвенція на утримання трудового архіву субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на надання фінансвової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва субвенція на виготовлення посвідчень батьків бігатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї субвенція з надання медичної допомоги хворим, які потребують замісної ниркової терапії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Районний бюджет 9746,900 50216,700 800,400   0,000 0,000 201884,58969 109466,400 81011,200 1227,200 531,800 270,000            
Волноваська міська рада        230,000 12404,000 3806,100                       1060,936
Благодатненська селищна рада        83,300 0,000 250,800                        
Володимирівська селищна рада        600,000 2886,000 1078,100                        
Донська селищна рада        363,600 3940,300 908,300                        
Новотроїцька селищна рада        90,000 3536,500 1132,100                        
Оленівська селищна рада          0,000 0,000                        
Ольгинська селищна рада          1450,500 579,400         50,000              
Анадольська сільська рада          0,000 108,300                        
Андріївська сільська рада          0,000 0,000                        
Бугаська сільська рада          553,300 196,300                        
Валер'янівська сільська рада        250,000 0,000 158,800                        
Вільненська сільська рада          508,400 145,400                        
Дмитрівська сільська рада          0,000 162,800                        
Єгорівська сільська рада          411,200 135,100         10,000              
Зачатівська сільська рада        12,000 403,800 192,500                        
Златоустівська сільська рада          1428,100 455,000                        
Іванівська сільська рада        315,000 0,000 154,800                        
Калинівська сільська рада          0,000 102,300                        
Кіровська сільська рада          411,200 0,000                        
Сонячна сільська рада          366,400 130,000         9,880              
Любівська сільська рада         0,000 0,000                        
Микільська сільська рада          590,700 199,200                        
Миколаївська сільська рада          919,600 320,400                        
Новоандріївська сільська рада          0,000 224,900         259,000              
Новоолексіївська сільська рада          388,800 167,100                        
Стрітенська сільська рада          321,500 139,900         24,250              
Петрівська сільська рада          0,000 166,000                        
Привільненська сільська рада          314,000 110,900                        
Прохорівська сільська рада          216,800 119,700                        
Рівнопільська сільська рада          598,100 214,200                        
Рибинська сільська рада          1360,800 338,700                        
Свободненська сільська рада          0,000 245,900         10,000              
Степнянська сільська рада          508,400 148,800                        
Хлібодарівська сільська рада          0,000 177,900             3886,000 2459,000        
Комінтернівська сільська рада         0,000 85,700                        
Лебединська сільська рада         336,500 269,500         1500,000              
Павлопільська сільська рада       269,000 403,700 190,700                        
Широкинська сільська рада         587,229 150,000                        
Андріївська селищна рада         1480,400 547,300                        
Мирненська селищна рада       904,400 276,600 289,900                        
Гранітненська сільська рада       776,100 792,600 532,700                        
Новоселівська сільська рада         889,700 409,700                        
Старогнатівська сільська рада       90,000 471,000 225,400                        
Чермалицька сільська рада         680,500 316,600                        
Обласний бюджет                             480,000 14,000    
Бюджет м.Маріуполь                                  600,000  
Всього 9746,900 50216,700 800,400 3983,400 39436,629 15287,200 201884,58969 109466,400 81011,200 1227,200 2394,930 270,000 3886,000 2459,000 480,000 14,000 600,000 1060,936
                                     
                                     
                                     
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева                              А.К.Демішева        
                                     

 

            Додаток 5
            до рішення районної ради                                      
            від 09.08.2017 № 7/17-
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
               
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ  КВК Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
    01 Районна рада   1010,000 239,000 1249,000
0170 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 № 7/12-291 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-327, 09.08.2017 № 7/17- 640,000 239,000 879,000
8600 0133   Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік (рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-245) 270,000   270,000
7212 0830   Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-290 ) 100,000   100,000
    03 Райдержадміністрація   6554,071 21349,980 27904,051
3132 1040   Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-287 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-315) 70,000   70,000
2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-308, 28.04.2017 № 7/15-341, 09.08.2017 № 7/17-) 491,000 4362,000 4853,000
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-269 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-309, 28.04.2017 № 7/15-340, 09.08.2017 № 7/17-) 2445,862 3329,362 5775,224
2140 0722   Надання стоматологічної допомоги населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-310) 520,000 250,000 770,000
2180 0726   Первинна медична допомога населенню Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-267 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-306, 28.04.2017 № 7/15-339, 09.08.2017 № 7/17-) 724,250 3945,000 4669,250
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268) 300,000   300,000
2212 0763   Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 28.04.2017 № 7/15-338) 475,000   475,000
2220 0763   Інші заходи в галузі охорони здоров’я Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-307) 200,000   200,000
        Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274. Пункт 11 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300).    1017,437 1017,437
Введення в експлуатацію об’єкта «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району" по вул. Леніна, пров. Центральний до вул. Садова, вул. Нова, вул. Степна
Пункт 1 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336)
  182,822 182,822
Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території  загальноосвітнього навчального закладу (Волноваська ЗОШ I-III ступенів № 1) Пункт 2, 3 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-)   985,559 985,559
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)
Пункт 12 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)
  400,000 400,000
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6”   600,000 600,000
Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”   100,000 100,000
Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”   100,000 100,000
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4”   600,000 600,000
Будівництво і реконструкція модульних вугільних котелень (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ) пункт 13 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)   2850,000 2850,000
8370 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Пункти 1, 2 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-) 307,668 28,500 336,168
Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік (рішення районної ради від 28.04.2017 № 7/15-347) Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,200 39,800 50,000
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-312 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-)  пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" Розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,000 1000,000 1100,000
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-304 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-351, 09.08.2017 № 7/17-)
Пункт 2, 4, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,000 1380,000 1500,000
Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік (рішення районної ради від 09.08.2017 № 7/17-) Пункт 5 заходів підрозділу 7.1 "Податково-бюджетна діяльність" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,000   100,000
Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-320) пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,000 170,000 199,000
Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-317) пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,291 9,500 26,791
 Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-305 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-) пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  48,800 0,000 48,800
7612 0511   Охорона і раціональне використання земель Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки (рішення районної ради від 22.02.2016 № 7/13-321) 595,000   595,000
    10 Відділ освіти райдержадміністрації   9310,389 18616,697 27927,086
1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-273 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-313,  28.04.2017 № 7/15-342, 09.08.2017 № 7/17-) 830,493 17966,697 18797,190
 Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-277 ) 1117,491   1117,491
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р.(рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-275 ) 57,000   57,000
Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-278  із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-344) 180,000   180,000
Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-314 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-) 190,000   190,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-276 ) 5669,300   5669,300
1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-274 із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-343) 105,615   105,615
3141 1040   Заходи державної політики з питань молоді Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки (рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-289 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-) 84,000   84,000
3160 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 859,090   859,090
5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки  (рішення районної ради від  10.01.2017   №7/12-288 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-316,  28.04.2017 № 7/15-346) 167,400   167,400
5031 0810   Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 50,000 650,000 700,000
    15 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   1929,480 0,000 1929,480
3400 1090   Інші видатки на соціальний захист населення Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-281) 20,400   20,400
Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік (рішення районної ради від   28.04.2017 № 7/15-345) 100,000   100,000
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від  10.01.2017  №7/12-282) 99,400   99,400
Внесення змін та доповнень до Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-286) 50,000   50,000
3035 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-280) 500,000   500,000
3037 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-284) 717,200   717,200
3033 1070   Надання інших пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою
Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-279) 21,300   21,300
3034 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 №7/12-285) 93,100   93,100
3240 1050   Організація та проведення громадських робіт Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017році (рішення районної ради від 10.01.2017№ 7/12-283) 19,940   19,940
3181 1010   Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік (рішення районної ради від 21.12.2016   № 7/11-247 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-) 308,140 0,000 308,140
    24 Відділ культури райдержадміністрації   929,510 2376,490 3306,000
4030 0822   Фiлармонiї, музичні колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017  № 7/12-272 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-311,  28.04.2017 № 7/15-349, 09.08.2017 № 7/17-) 190,000   190,000
4060 0824   Бібліотеки 45,000 908,160 953,160
4070 0824   Музеї і виставки 37,300 270,600 307,900
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 9,000 868,020 877,020
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей 90,810 181,710 272,520
4200 0829   Інші культурно-освітні заклади та заходи 12,000 113,000 125,000
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей Районна програма підтримки обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017 № 7/12-271 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-) 20,400   20,400
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу Програма розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік "Сузір'я  талантів"  (рішення районної ради від  28.04.2017 № 7/15-348) 300,000 35,000 335,000
3201 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-244) 225,000 0,000 225,000
      Всього   19733,450 42582,167 62315,617
               
               
      Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  


 

      Додаток 10
      до рішення районної ради
      від 09.08.2017 № 7/17-
       
    ПЕРЕЛІК  
об’єктів і заходів Волноваського району,
що будуть здійснюватися за рахунок спеціального фонду обласного бюджету в частині зарахування до нього залишків коштів місцевих бюджетів, населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не   здійснюють свої повноваження з урахуванням співфінансування за рахунок коштів бюджету Волноваського  району

 

№  з/п Найменування об"єкту, заходу відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 04.07.2016 №548 (зі змінами) Обсяг фінансування об"єкту, заходу  відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 04.07.2016 №548 (зі змінами) Обсяг співфінансування на 2017 рік за рахунок коштів районного бюджету 
1 Капітальний ремонт нежитлової будівлі. Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва 19, м. Волноваха Донецької області 10843,900 1060,936
  Всього 10843,900 1060,936

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради   А.К.Демішева

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

      Додаток 10
      до рішення районної ради
      від 09.08.2017 № 7/17-
       
    ПЕРЕЛІК  
об’єктів і заходів Волноваського району,
що будуть здійснюватися за рахунок спеціального фонду обласного бюджету в частині зарахування до нього залишків коштів місцевих бюджетів, населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не   здійснюють свої повноваження з урахуванням співфінансування за рахунок коштів бюджету Волноваського  району
      тис.грн.
№  з/п Найменування об"єкту, заходу відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 04.07.2016 №548 (зі змінами) Обсяг фінансування об"єкту, заходу  відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 04.07.2016 №548 (зі змінами) Обсяг співфінансування на 2017 рік за рахунок коштів районного бюджету 
1 Капітальний ремонт нежитлової будівлі. Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва 19, м. Волноваха Донецької області 10843,900 1060,936
  Всього 10843,900 1060,936
       
  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради   А.К.Демішева

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

09.08.2017 № 7/17-

м. Волноваха  

Про внесення змін та доповнень

до Районної програми

національно-патріотичного виховання

учнів на період 2017-2020 роки

         Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від ___________ року № ______, відповідно до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та з метою створення в районі ефективної системи виховної роботи щодо формування у дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до п.4 «Фінансове забезпечення Програми» Районної програми національно-патріотичного виховання учнів на період 2017-2020 роки, затвердженої рішенням  Волноваської районної ради від 10.01.2017 № 7/12-278  (в редакції рішення районної ради від 28.04.2017 №7/15-344), виклавши його у   новій редакції, згідно з  додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Голова  районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток до рішення

районної ради

____________ № ____________ 

4.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету відповідно до Плану заходів з виконання Програми

План заходів по виконанню програми на 2017р.

Заходи

Джерело фінансування, районний бюджет тис. грн

Термін виконання

Виконавці

 
 

1. Придбання призів, грамот

20,000

Грудень, травень 2017р.

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2. Проведення районних заходів, змагань, конкурсів, семінарів, майстер-класів.

10,000

 Січень- грудень

2017р.

Відділ освіти райдержадміністрації

 

3. Прийняття участі у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, регіональних конкурсах, фестивалях, турнірах, змаганнях

40,000

 Січень -грудень

2017р.

Відділ освіти райдержадміністрації

 

4. Організація Всеукраїнських, регіональних, обласних, міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів тощо; екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання (видатки на відрядження учнів та вихованців)

170,000

 Січень-грудень 2017р.

Відділ освіти райдержадміністрації

 

Всього:

240,000

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату  районної ради                                                                                                   А.К.Демішева

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

интернет магазин двд дисков
заказать игры почтой