ДЛЯ 25 СЕСІЇ 2 ЧАСТИНА

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 №7/25-

м.Волноваха

Програми розвитку вторинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2019 рік

З метою надання якісної медичної допомоги населенню та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від ____________ року № __________, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік , згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

Додаток 

до рішення районної ради

20.12.2018 №7/25-

 

Програма розвитку вторинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2019 рік 

1.Загальні положення

КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» надає цілодобово медичну допомогу вторинного рівня.  На території, що обслуговується, мешкає 100666 чоловік.

На сьогоднішній день будівлі  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» мають вже застарілий  технічний стан, тому потребують проведення капітальних ремонтів, що покращить якість надання медичної допомоги населенню та створить відповідні умови перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарному відділенні.

Враховуючи наведене першочергово потребує у проведенні капітального ремонту хірургічного  та інфекційного відділень. Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік (далі – Програма) розроблена  для покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня». 

2.Мета Програми

Головною метою Програми є підвищення якості надання медичної допомоги, відновлення будівель стаціонару  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню. 

3.Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції та районного бюджету, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для проведення капітального ремонту хірургічного  та інфекційного відділень.

Основними завданнями Програми є:

- покращення   якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району;

 - створення відповідних умов для своєчасної діагностики захворювань ;

-створення відповідних умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях.

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2019 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», згідно з планом заходів з виконання Програми:

 ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Капітальний ремонт інфекційного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

1500,000

2019 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

2

Капітальний ремонт хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

1500,000

2019 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

ВСЬОГО:

 

3000,000

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 № 7/25- 

м. Волноваха 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

ПрАТ «Екопрод» загальною площею 7,5006 га 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва із земель сільськогосподарського призначення 

нерозподілених земельних часток (паїв) пайового фонду 

ВАТ «Транспортник» на території Привільненської 

сільської ради Волноваського району Донецької області 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок ПрАТ «Екопрод» загальною площею 7,5006 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення нерозподілених земельних часток (паїв) пайового фонду ВАТ «Транспортник» на території Привільненської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.10.2018 №511-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок ПрАТ «Екопрод» загальною площею 7,5006 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення нерозподілених земельних часток (паїв) пайового фонду ВАТ «Транспортник» на території Привільненської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів. 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018  № 7/25-

м. Волноваха

Про районний бюджет на 2019 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», ухвалений Верховною Радою України у першому читанні 18 жовтня 2018 року, проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2019 рік» та рішення колегії райдержадміністрації від 21 листопада 2018 року районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити  на 2019 рік:

1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  878 359 255 гривень, у тому числі доходи загального фонду – у сумі 870 500 364 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 7 858 891 гривень згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі 878 359 255  гривень, у тому числі видатки загального фонду - у сумі 820 331 070 гривень та видатки спеціального фонду – у сумі 58 028 185 гривень.

1.3. Профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі  50 169 294  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.4. Дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 50 169 294    гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 820000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2019 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього рішення.

3. Затвердити  на 2019 рік:

-  міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення;

- розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів дошкільної освіти згідно з додатком  6 до цього рішення;

- розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури згідно з додатком  7 до цього рішення;

- формулу розрахунку обсягу іншої додаткової дотації з районного бюджету на утримання закладів дошкільної освіти та палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу згідно з додатком 8 до цього рішення;

- трансферти з бюджетів міської, селищних, сільських рад до районного бюджету на  2019 рік, згідно з додатком 9 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію заходів, які фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 (із змінами), а також які включені до проекту Програми економічного  і соціального розвитку Волноваського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки, згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.  Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 1032, 1034, 103Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за економічною  структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими начальними закладами I-IV рівнів акредитації;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу.

8. Фінансовому управлінню  райдержадміністрації (Чернецька):

1). надати право на здійснення:

- відповідно до  статей  43 та 73 Бюджетного кодексу України  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України  позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України;

2). здійснювати:

- відображення змін до розпису районного бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів  класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за відповідними кодами;

- перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету у розрізі економічної класифікації;

- протягом бюджетного року перерахування іншої додаткової дотації бюджетам міської, селищним, сільським радам на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури після отримання інформації від структурного підрозділу райдержадміністрації, який забезпечує  формування та реалізує державну політику у відповідній галузі, щодо функціонування відповідних закладів.

3). у двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» підготувати пропозиції щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;

4). довести головним розпорядникам коштів районного бюджету лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

9.1. затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

9.2. здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

9.3. забезпечити доступність інформації про бюджет, а саме:

 здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програми та показниками, які визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2018 року;

- оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;  9.4.  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9.5. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи , виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

9.6. забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. Надати право районній державній адміністрації:

- затверджувати внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення за напрямками використання, виходячи з фактичного нарахування обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

 - у період між сесіями районної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та здійснювати перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін  з наступним внесенням змін до цього рішення.

11. Додатки до рішення №  1 – 9 є його невід'ємною частиною.

12. Рішення діє з 01 січня по 31 грудня 2019 року.  

13. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України  оприлюднити  рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

14. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної   ради   з   питань   соціального   і   економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін.

Голова районної ради                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                       

 Пояснювальна записка 

до проекту рішення районної ради

«ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 РІК»

I.  Соціально-економічний стан Волноваського району  у  2018 році та прогноз розвитку на 2019 рік

У 2018 році економіка району продовжила зростати на тлі подальшого розширення внутрішнього попиту та розширення зовнішньоекономічної діяльності.

Так, обсяг реалізованої продукції промисловості в цілому по району за 9 місяців  2018 року склав 1 538 400 000 гривень, у тому числі обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO - 995 800 000 гривень.

В агропромисловому комплексі по всіх категоріях господарств виробництво валової продукції сільського господарства за 9 місяців 2018 року склало 389 800 000 гривень.

До бюджетів усіх рівнів надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 484 100 000 гривень, що більше відповідного показника 2017 року на 32,4%.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2018 року склала 8328,0 гривень, що в 2,2 рази більше мінімального рівня.

Економічне зростання у 2019 році забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього попиту, як споживчого, так і інвестиційного.

У 2019 році прогнозується збільшення обсягу реалізації промислової продукції на 117 600 000 гривень проти очікуваного за 2018 рік та складе  2 322 300 000 гривень. Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO, прогнозується на рівні 1 630 000 000 гривень, тобто збільшиться на 22,1 %  проти очікуваного показника 2018 року.

Обсяг валової продукції сільського господарства очікується у  обсязі 539 400 000 гривень, що на 14,2 % більше очікуваного показника 2018 року. 

До зведеного бюджету району від підприємств усіх форм власності передбачається отримати 706 500 000 гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що більше очікуваних надходжень за 2018 рік на 7,0% або на 45 900 000 гривень.

Прогнозний фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців очікується в обсязі 1 534 680 000 гривень, що на 5,1 % більше очікуваного показника 2018 року, середня заробітна плата – 8820,0 грн.

Надходження основного бюджетоутворюючого платежу податку на доходи фізичних осіб за 10 місяців 2018 року склало 174 380 690 гривень або 102,8% до плану 10 місяців, понадпланові надходження склали 4 738 574 гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб  зросли на 43 246 421 гривень або на 33,0 %.

З державного бюджету   перераховано у повному обсязі передбачені на  січень – жовтень 2018 року базову дотацію в сумі  55 067 800 гривень, додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я–46 786 958 гривень, 98 610 200 гривень освітньої субвенції та 75 006 900 гривень медичної субвенції.

Обсяг власних надходжень до районного бюджету, отримані дотації та субвенції з державного бюджету, забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери, що утримуються за рахунок районного бюджету, що, в свою чергу, сприяло стабільності  соціально-економічної ситуації в районі.

Фінансування видатків із загального фонду районного бюджету за десять  місяців 2018 року проведено на суму 652 083 937 гривень, що на  126 545 657 гривень або на 124 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Основні галузі соціально-культурної сфери району профінансовані на 93,6 відсотки до запланованого на цей період видатків. Фінансування видатків здійснюються відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань розпорядниками коштів районного бюджету, кредиторська заборгованість по видатках, фінансування яких здійснюються за рахунок коштів районного бюджету відсутня. Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів у 2018 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування

Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2019 рік

Основні положення проекту рішення про районний бюджет на 2019 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

У проекті рішення враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, які визначені у проекті закону про Державний бюджет України на 2019 рік, який був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 18 жовтня 2018 року та у проекті розпорядження голови Донецької обласної держаної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2019 рік».

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України  приводяться  обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Фінансовий ресурс районного бюджету на 2019 рік сформовано на основі діючого податкового та бюджетного законодавства з урахуванням змін, проекту Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період 2019-2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р та поданий до Верховної Ради України (реєстр № 8357 від 16.05.2018), а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації, проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  «Про обласний бюджет на 2019 рік».

Доходи районного бюджету розраховані на підставі статистичних показників, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, очікуваних макропоказників, розрахованих управлінням економіки райдержадміністрації на 2018 рік та прогнозних на 2019 рік,  фактичного виконання дохідної частини районного бюджету за результатами 2015 – 2017 років, 10 місяців 2018 року та очікуваних надходжень за 2018 рік.

При плануванні видаткової частини районного бюджету основною метою було збереження соціальної спрямованості районного бюджету для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.

При складанні проекту бюджету у повному обсязі  враховано вимогу ст. 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку. 

Обсяг освітньої субвенції у 2019 році спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та інклюзивно-ресурсного центру.

Як і у 2018 році передбачається надання медичної субвенції для оплати поточних витрат медичних установ, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Змінами до бюджетного законодавства передбачено перерозподіл повноважень щодо здійснення видатків на первинну медичну допомогу в рамках реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я щодо переходу на оплату медичних послуг, а саме віднесення до видатків які здійснюються з:

- Державного бюджету України – видатків на надання первинної медичної  допомоги;

- бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад – видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання  населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню.

Обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, яка передається з обласного бюджету спрямовується на оплату комунальних послуг та енергоносіїв загальноосвітніх навчальних закладів району та закладів охорони здоров’я вторинної ланки.

У бюджеті 2019 року залишається діюча система горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів через надання базової дотації. Обсяг базової дотації, освітньої та медичної субвенцій у показниках доходів проекту районного бюджету на 2019 рік визначено у розмірах відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік», який прийнято у першому читанні 18 жовтня 2018 року.

ІІ. Оцінка доходів районного бюджету на 2019 рік

У цілому ресурс районного бюджету на 2019 рік (з урахуванням трансфертів) прогнозується у сумі878359255гривень, у тому числі за:

загальним фондом  -    870500364гривень;

спеціальним фондом  -  7858891гривень.

Загальний фонд

Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначено у сумі  870 500 364гривень, який сформовано за відповідними джерелами надходжень.

За рахунок закріплених за районним бюджетом надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) та власних доходів очікується отримати 252 493 700гривень.

В доходах загального фонду бюджету прогноз податку та збору на доходи фізичних осіб визначено у сумі 252 000 000 гривень, що становить 99,8 % у структурі доходів районного бюджету. При визначенні прогнозних надходжень податку враховано зростання у 2019 році фонду оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців на 5,1 %, і який  очікується в обсязі 1 534 680 000 гривень, рівня середньої заробітної плати на 5,0 %, яка складе 8820 гривень.

Також у доходах районного бюджету передбачені надходження від:

-  податку на прибуток підприємств комунальної власності -  7800 гривень;

-  частини чистого прибутку (доходу) комунальних  унітарних  підприємств та  їх  об’єднань, що  вилучається  до  бюджету   - 1300 гривень;

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 59 000 гривень;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 395 600 гривень;

-  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 30 000 гривень;

На 2019 рік такі надходження як плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями – у зв’язку з відсутністю податкової бази та фактичних надходжень за 2018 рік, при затвердженні районного бюджету не плануються.

Загальний обсяг трансфертів з державного, обласного та місцевих бюджетів складає  618 006 664 гривень, у тому числі:

-  базова дотація – 91 252 600 гривень;

- додаткова дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 46 060 264 гривень;

-  освітня субвенція  – 128 486 700 гривень;

-  медична субвенція  –  67 586 100 гривень;

-  соціальні субвенції  –  281 419 800 гривень;

субвенції на здійснення програм у галузях охорони здоров’я та освіти за рахунок субвенції з державного бюджету – 2 485 900 гривень, у тому числі:

* на інклюзивно-ресурсний центр – 733 000 гривень (освітня субвенція з обласного бюджету);

* цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 075 000 гривень (медична субвенція  з обласного бюджету);

* на надання державної підтримки  особам з особливими освітніми потребами – 36 300 гривень;

* відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 641 600 гривень.

Обсяг трансфертів із обласного бюджету заплановано в обсязі 202 900 гривень, у тому числі: субвенції на забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп), інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

Із бюджетів міської, селищних та сільських рад  у 2019 році на утримання  трудового архіву передається  512 400 гривень інших субвенцій.

Спеціальний фонд

Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ, обсяг яких визначено на 2019 рік  в загальній сумі  7 858 891 гривень на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету. Зокрема, бюджетними установами  галузі освіти передбачається одержати 90 500 гривень власних надходжень, галузі культури – 619 000 гривень, територіальним центром – 26 000 гривень,  закладами вторинної медицини – 7 121 194 гривень, районною радою – 2197 гривень.

ІІІ.  Видатки районного бюджету на 2019 рік

Видатки районного бюджету у 2019 році складають  878 359 255 гривень, в тому числі загальний фонд районного бюджету – 820 331 070 гривень,  спеціального – 58 028 185 гривень.

Без урахування цільових субвенцій з державного, обласного та місцевих  бюджетів видатки районного бюджету складають 390 318 964 гривень., з яких 340 149 670 гривень  – видатки загального фонду, 50 169 294 гривень – видатки бюджету розвитку. Витрати спеціального фонду без урахування видатків за рахунок коштів, що передаються з загального фонду, складуть 7 858 891 гривень (тобто власні надходження бюджетних установ).

Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетної сфери районного бюджету за загальним фондом враховує стовідсоткову потребу в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку. 

При здійсненні розрахунків витрат на заробітну плату працівників установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, враховано розмір мінімальної заробітної плати, який Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачений з 1 січня 2019 року у сумі 4 173 гривні на місяць (ріст до попереднього року 12,1 %) та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 921 гривні (ріст до попереднього року 9%).

При формуванні окремих видатків соціального характеру враховано прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1 853 гривень, з 1 липня – 1 936 гривень, з 1 грудня – 2 027 гривні.

При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано збільшення обсягу коштів, які передбачені у бюджеті 2018 року із змінами, в середньому на коефіцієнт 1,1. Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичного споживання за 10 місяців  2018 року, діючих на даний час цін і тарифів та особливостей кожного закладу у частині проведених заходів з енергозбереження.

Витрати на поточне утримання установ передбачені із застосуванням індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,4 відсотка, з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних функцій.

Враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства та практику внесення змін до районного бюджету, з метою спрощення процедур врахування у показниках районного бюджету змін міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, проектом рішення пропонується надати право районній державній адміністрації:

- затверджувати внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення за напрямками використання, виходячи з фактичного нарахування обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

- у період між сесіями районної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та здійснювати перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін.  

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України пропонується надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України пропонується дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків.

З метою забезпечення безперебійного фінансування іншої додаткової дотації бюджетам міської, селищним, сільським радам на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури проектом рішення пропонується здійснювати перерахування зазначеного міжбюджетного трансферту після отримання фінансовим управлінням райдержадміністрації інформації від структурного підрозділу райдержадміністрації, який забезпечує  формування та реалізує державну політику у відповідній галузі, щодо функціонування відповідних закладів.

З метою зменшення тимчасових касових розривів, що виникатимуть в процесі виконання районного бюджету пропонується затвердити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 820000 гривень. Обсяг оборотного залишку коштів не перевищує граничного розміру у 2 відсотки планових видатків загального фонду, визначеного статтею 14 Бюджетного кодексу України.

У видатках загального фонду районного бюджету враховані кошти на утримання 121 закладу та установ, що знаходяться на території підконтрольній українській владі, зі штатною чисельністю 3387,25 одиниць та фінансування заходів відповідно до статей 89, 91 Бюджетного кодексу України (із змінами).

Видатки на оплату праці працівників установ і закладів  обраховано у загальній сумі  245 831 721 гривень, видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг складають 63 356 900 гривень, що враховує повну потребу  в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету

       Районна рада

У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки по районній раді передбачені у сумі 6 094 197 гривень, у тому числі по загальному фонду – 6 092 000 гривень, по спеціальному фонду – 2197 гривень.

На утримання виконавчого апарату Волноваської районної ради у 2019 році пропонуються видатки загального фонду за рахунок власного ресурсу районного бюджету у сумі 5 579 600 гривень.

Штатна чисельність виконавчого апарату районної ради становить 21. Збільшення чисельності штатних працівників у 2019 році не планується.

В загальному обсязі видатків враховані в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 4 621 400 гривень. У складі видатків на заробітну плату враховані виплати обов’язкового характеру (оклад, ранг, вислуга років, класність водію, використання дезінфікуючих засобів, робота у нічний час, матеріальна допомога на оздоровлення) та стимулюючого характеру (премія, надбавка за високі досягнення у праці та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань). При розрахунку видатків на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену районною радою у повному обсязі у сумі  480 300 гривень.  Інші поточні видатки складають 477 900  гривень та включають видатки на придбання канцелярських та господарських товарів, придбання пального та запчастин для 2-х автомобілів, оплату послуг інтернету, обслуговування сайту районної ради, послуг зв’язку, видатки на відрядження та ін.        

По спеціальному фонду видатки заплановані у сумі 2197 гривень від надходження плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста  відповідно до укладених договорів оренди. 

У проекті районного бюджету на 2019 рік районній раді передбачаються призначення  в обсязі 512 400 гривень. за рахунок  субвенцій із бюджетів місцевого самоврядування на фінансування програми розвитку архівної справи у Волноваському районі на підставі укладених договорів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями враховані у повному обсязі та складають 442006 гривень, комунальні послуги та енергоносії 62 000 гривень, також у повному обсязі. У складі видатків на заробітну плату враховані виплати обов’язкового характеру (оклад, використання дезінфікуючих засобів,  матеріальна допомога на оздоровлення) та стимулюючого характеру (премія, надбавка за складність та напруженість у роботі).

Райдержадміністрація

Обсяг асигнувань, передбачений райдержадміністрації  як головному розпоряднику  коштів, у районному бюджеті  на 2019 рік складає 131 984 123  гривень, у тому числі: по загальному фонду –  111 562 929 гривень, по спеціальному фонду – 20 421 194 гривень.

На 2019 рік на галузь «Охорона здоров’я»  видатки передбачені в обсязі 130 857 023 гривень, по загальному фонду – 110 435 829 гривень, по спеціальному фонду – 20 421 194 гривень.

В районі функціонує 3 заклади вторинної ланки охорони здоров’я: КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1», КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка», штатна чисельність на 2019 рік складає 939,5 шт.од., у тому числі 23,75 шт.од. відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, яке розпочне  функціонування з 1 січня 2019 року у структурі КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» відповідно до пункту 343 підрозділу 4 розділу 3 Плану Пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р.

За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачені видатки  по загальному фонду на ці заклади в обсязі – 67 586 100  гривень, які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями. У структурі заробітної плати враховані виплати обов’язкового характеру (посадовий оклад, виплати за кваліфікаційну категорію, завідування, оперативні втручання, виплати за шкідливі та важкі умови праці, використання дезінфікуючих засобів, за вислугу років, за роботу у нічний час, за роботу у святкові дні, заміна у відпустці, оплата консультантів, доплата до мінімальної заробітної плати, допомога оздоровлення).

За рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я заплановані видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по цих закладах у сумі 8 731 200 гривень.

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції враховані цільові видатки по загальному фонду на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» у сумі 1 075 000 гривень.

За рахунок власного ресурсу районного бюджету передбачені видатки у сумі 24 737 129 гривень, у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, виплату пенсій та допомог, на інші виплати населенню (пільгове зубопротезування, пільгові медикаменти), інші поточні видатки. Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів передбачені в обсязі 7 194 000  гривень, на продукти харчування 2 957 100 гривень.

За рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на ці заклади передбачені видатки в обсязі 7 300 000 гривень, у тому числі для реалізації  Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік – 3 000 000 гривень (КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»),  Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2019 рік – 3 300 000 гривень (КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1»), Програми надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік – 1 000 000  гривень (КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка»). За рахунок власних надходжень спеціального фонду закладами заплановані видатки на суму 7 121 194 гривень.

В районі функціонує КНП «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради», який включає лікарсько-профілактичні підрозділи: 24 амбулаторії, 20 ФАП та 18 ФП та є одержувачем бюджетних коштів. Видатки на фінансування центру заплановані у сумі 13 064 800 гривень за рахунок власного ресурсу районного бюджету, які спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3 907 800 гривень та реалізацію місцевих програм у сумі 9 157 000 гривень (додаток 5 до рішення).     

Райдержадміністрації за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено 641600 гривень.

За рахунок коштів районного бюджету передбачені видатки на утримання Волноваського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з чисельністю 11 од. у сумі 1 127 100 гривень. Штатна чисельність у порівнянні з минулим роком не змінна - 11. В загальному обсязі видатків враховані у повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 844 000 гривень, на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену у повному обсязі у сумі  30 300 гривень. На проведення заходів центру видатки передбачені в обсязі 46 000 гривень. Планується провести 3 заходи.

Відділ освіти  райдержадміністрації

Проектом розрахунків районного бюджету на 2019 рік обсяг асигнувань, передбачений відділу освіти райдержадміністрації, складає 297 957 594  гривень,  у тому числі по загальному фонду – 268 797 800 гривень, по спеціальному фонду – 29 159 794 гривень.

У проекті районного бюджету на 2019 рік на галузь «Освіта» передбачено по загальному фонду – 264 410 400 гривень. По спеціальному фонду від надходження  орендної плати та платних послуг  заплановано  90 500 гривень, за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 29 069 294гривень.

Відділом освіти райдержадміністрації у 2019 році будуть утримуватися:  45 загальноосвітніх шкіл,  2  навчально-виховних комплекси, вечірня (змінна) школа,  3 позашкільних заклади - Станція юних техніків, Будинок дитячої та юнацької творчості, Донський еколого-натуралістичний центр, централізована бухгалтерія, господарча група, методкабінет,  інклюзивно-ресурсний центр.

Загальна чисельність працівників закладів та установ освіти на 2019 рік  2120,5 од.

При визначенні обсягу ресурсу відділу освіти райдержадміністрації на 2019 рік  передбачена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  в обсязі 124 958 700 гривень, яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам 48 закладів (45 загальноосвітніх навчальних закладів,  2  навчально-виховних комплекси та вечерня (змінна школа)). За рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я заплановані видатки у сумі 37 329 064 гривень, які спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв загальноосвітніх навчальних закладів.

При визначенні обсягу ресурсу відділу освіти райдержадміністрації на 2019 рік  враховані субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 733 000 гривень, які спрямовані на оплату заробітної плати з нарахуваннями інклюзивно-ресурсного центру та субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 36 300 гривень, які спрямовані на оплату заробітної плати з нарахуваннями та придбання предметів, матеріалів, обладнання (інклюзивно-розвиткові заняття).

За рахунок власних надходжень районного бюджету видатки передбачені у сумі 98 353 336 гривень, і спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями, оплату продуктів харчування, на інші поточні видатки.

У видатках на заробітну плату загальноосвітніх закладів передбачена виплата надбавки педагогічним працівникамза престижність праці у розмірі 10% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2011 року № 373. Передбачені видатки на дистанційну та екстернатну форми навчання.

Видатки на харчування враховані для 128 дітей з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою, становлять у сумі 524800 гривень. Щоденні витрати на цю категорію дітей - 25 грн. На харчування вихованців дошкільних відділень НВК (35 дітей) заплановано 218750 гривень при щоденних витратах 25 грн. на дитину. Для дітей малозабезпечених сімей (28 учнів) заплановано на харчування 91840 гривень, щоденні витрати на одну дитину 20 грн.  Для харчування учнів 1-4 класів 2630 учнів (20 грн. в день) заплановано 8 629 680 гривень. Для учнів АТО, кількість яких складає 76 учнів вартість харчування в день складає 25 гривень, заплановано 311630 гривень. Всього видатки на харчування складуть 9 776 700 гривень.

У районному бюджеті  для надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років заплановані видатки на 30 дітей на суму 54 300 гривень.

Для реалізації Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2019 рік заплановані видатки у сумі 32 069 294 гривень, у тому числі по загальному фонду – 3 000 000 гривень, які заплановані для монтажу та пусконалагодження систем пожежної сигналізації та  оповіщення при пожежі, монтажу протипожежних дверей по загальноосвітнім школах району та по спеціальному фонду – 29 069 294 гривень, які заплановані для проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх шкіл району.

Для реалізації Районної цільової програми "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки передбачено 1 885 000 гривень, Програми підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік - 198 200 гривень.

На реалізацію програм у молодіжній сфері передбачені видатки у сумі 1 630 000 гривень, у тому числі на проведення заходів у сумі 130 000 гривень, та оздоровлення та відпочинок дітей 1 500 000 гривень. Планується провести у молодіжній сфері 20 заходів. На оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки планується придбати 140 путівок в дитячі оздоровчі заклади на суму 1 300 000 гривень, за методикою часткового відшкодування вартості путівок планується  придбати 100 путівок  на  суму  200 000 гривень.

У проекті районного бюджету на 2019 рік на галузь «Фізична культура та спорт» передбачено по загальному фонду 2 757 400 гривень,  які передбачені у повному обсязі на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи в обсязі 2 530 700 гривень та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань у сумі 226 700 гривень. В структурі заробітної плати районної дитячо-юнацької спортивної школі враховані виплати обов’язкового характеру (оклад, надбавка за вислугу років, за спортивне звання, за роботу у нічний час, використання дезінфікуючих засобів, доплата до мінімальної заробітної плати, щорічна винагорода) та стимулюючого характеру (надбавка за високі досягнення спортсменів, складність та напруженість у роботі, премія) та складають 1 947 200 гривень. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв враховані у повному обсязі та складають 65 100 гривень. На інші незахищені статті видатків заплановано 83 100 гривень. По проведенню навчально-тренувальних зборів та змагань планується провести  86  заходів, на які планується використати 226 700 гривень.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації у 2019 році, як головному розпоряднику коштів передбачено  асигнування  (без урахування цільових субвенцій)  у  сумі  295 537 973 гривень.

У загальному обсязі видатків передбачені асигнування на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі штатною чисельністю 104 од. по загальному фонду у сумі 8 254 300 гривень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 8 085 100 гривень, комунальні послуги та енергоносії 59 900 гривень, інші незахищені видатки 109 300 гривень. У структурі заробітної плати враховані виплати: оклад, вислуга років, доплата за шкідливі та важкі умови праці, за розширення зони обслуговування, доплата за роботу у нічний час, використання дезінфікуючих засобів, матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань. Видатки спеціального фонду територіального центру заплановані за рахунок надходжень від надання платних послуг –  26 000 гривень.

На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів заплановано 1 043 200 гривень.  Штатна чисельність на 2019 рік – 8 штатних одиниць. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 917 000 гривень, комунальні послуги та енергоносії 42 600 гривень, інші незахищені видатки 83 600 гривень. У структурі заробітної плати враховані виплати: оклад, вислуга років, доплата за шкідливі та важкі умови праці, за престижність педагогічної праці, складність та напруженість у роботі, використання дезінфікуючих засобів, матеріальна допомога на оздоровлення. 

На забезпечення виплат грошової компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги  передбачено 300 520 гривень. У порівнянні з 2018 роком отримучі зазначених виплат зменшились та складають  122 чол., менше на 29  чол.

На реалізацію програм соціального захисту населення за рахунок коштів районного бюджету передбачено 4 034 840 гривень (додаток 5 до рішення).

У проекті районного бюджету на 2019 рік  враховані  соціальні субвенції з державного бюджету у сумі – 281 419 800 гривень, у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 161 794 800 гривень,  на  надання різних видів пільг та субсидій  –  116 635 100 гривень, навиплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги   на  утримання  дитини  в  сім'ї  патронатного  вихователя у сумі  2 989 900 гривень.

За рахунок обласного бюджету врахована інша субвенція з обласного бюджету у сумі 202900 гривень, у тому числі на забезпечення надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 груп та дітям-інвалідам по зору у сумі  37400 гривень, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 67500 гривень, на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у сумі 17400 гривень, компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування у сумі 30000 гривень, на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп у сумі 200 гривень, на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні 50400 гривень.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

У 2019 році на утримання установ, підпорядкованих відділу культури і туризму райдержадміністрації за рахунок власного ресурсу районного бюджету передбачено 26 678 000 гривень,  у тому числі по загальному фонду –18 259 000 гривень, по спеціальному фонду – 8 419 000 гривень.

За рахунок коштів районного бюджету будуть утримуватись 58 установ галузі - центральна районна бібліотечна система (47 бібліотек), 6 музеїв, центр культури та дозвілля, 2 школи естетичного виховання дітей, методичний відділ, централізована бухгалтерія.  

Штатна чисельність установ культури і мистецтва на 2019 рік - 172 од.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями на неї передбачено – 15 580 400 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 679 100 гривень,  на інші поточні видатки – 999500 гривень (у тому числі реалізація двох районних програм у сумі 583400 гривень).

В структурі заробітної плати враховані виплати обов’язкового характеру (оклад, доплата до мінімальної заробітної плати, доплата за вислугу років, надбавка за почесне звання, надбавка за звання «народний», доплата за роботу у нічний час, доплата за роботу з дезінфікуючими засобами, надбавка за особливі умови праці працівникам бібліотек, матеріальна допомога на оздоровлення) та виплати стимулюючого характеру (матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем). Також бібліотечним працівникам врахована надбавка за особливі умови праці (до 50%) та матеріальна допомога на соціально-побутові потреби, по працівникам музеїв врахована надбавка за складність та напруженість (до 50%), матеріальна допомога на соціально-побутові потреби та грошова допомога за сумлінну працю, по працівникам клубних закладів врахована надбавка за складність та напруженість (до 50%), матеріальна допомога на соціально-побутові потреби та грошова допомога за сумлінну працю.

Видатки спеціального фонду відділу культури і туризму райдержадміністрації  заплановані за рахунок надходжень від надання платних послуг –  619000 гривень. Видатки спеціального фонду за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачені у сумі 7 800 000 гривеньдля реалізації заходів районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік (додаток 5 до рішення).     

Фінансове управління райдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів)

Обсяг асигнувань, передбачений у районному бюджеті фінансовому управлінню райдержадміністраціїпо міжбюджетним трансфертам на 2019 рік, складає  по загальному фонду –  120 107 368 гривень.

У загальному обсязі видатків врахована субвенція Хлібодарівській сільській раді у сумі 8 875 000 гривень на утримання Хлібодарівського навчально-виховного комплексу, у тому числі: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 3 528 000 гривень, яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам шкільного відділення, на інші видатки шкільного та дошкільного відділень – за рахунок власного ресурсу районного бюджету – 5 347 000 гривень).       

Відповідно до п. 20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України (із змінами) у районному бюджеті на 2019 рік передбачена додаткова дотація бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури. Без врахування установ, які знаходяться на непідконтрольній території обсяг міжбюджетного трансферту на 2019 рік визначено в обсязі 104 792 268 гривень, у тому числі на утримання дошкільних закладів  освіти у сумі  77 972 800 гривень,  на утримання закладів культури у сумі 26 819 468 гривень. У зв’язку із зменшеннямкількості дітей віком від 0 до 6 років станом на 01.01.2018 року у порівнянні з 01.01.2017 року в цілому по району на 762 дитини по деяких органах місцевого самоврядування обсяг додаткової дотації на утримання дошкільного закладу освіти на 2019 рік менший ніж у 2018 році.

 Для забезпечення виконання норм статті 77 Бюджетного кодексу України 

передбачена додаткова дотація з районного бюджету бюджетам Мирненської селищної, Павлопільської, Гранітненської, Новоолексіївської, Привільненської сільським радам та бюджетам військово-цивільних адміністрацій сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко,  Широкине та Бердянське у сумі 6 440 100 гривень.

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                                         Т.Чернецька

 

        Додаток 1  
        до рішення районної ради
        20.12.2018  №7/25-
           
Доходи районного бюджету на 2019 рік
           
          (грн.)
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 252007800,0 252007800,0 0,0 0,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 252007800,0 252007800,0 0,0 0,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 252000000,0 252000000,0 0,0 0,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 210300000,0 210300000,0 0,0 0,0
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 12000000,0 12000000,0 0,0 0,0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 25200000,0 25200000,0 0,0 0,0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 4500000,0 4500000,0 0,0 0,0
11020000 Податок на прибуток підприємств 7800,0 7800,0 0,0 0,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 7800,0 7800,0 0,0 0,0
20000000 Неподаткові надходження 8344791,0 485900,0 7858891,0 0,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1300,0 1300,0 0,0 0,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1300,0 1300,0 0,0 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 484600,0 484600,0 0,0 0,0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 454600,0 454600,0 0,0 0,0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 59000,0 59000,0 0,0 0,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 395600,0 395600,0 0,0 0,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 30000,0 30000,0 0,0 0,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 30000,0 30000,0 0,0 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 7858891,0 0,0 7858891,0 0,0
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 7858891,0 0,0 7858891,0 0,0
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 7518880,0 0,0 7518880,0 0,0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 337811,0 0,0 337811,0 0,0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2200,0 0,0 2200,0 0,0
  Разом доходів 260352591,0 252493700,0 7858891,0 0,0
40000000 Офіційні трансферти 618006664,0 618006664,0 0,0 0,0
41000000 Від органов державного управління 618006664,0 618006664,0 0,0 0,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 91252600,0 91252600,0 0,0 0,0
41020100 Базова дотація 91252600,0 91252600,0 0,0 0,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 196072800,0 196072800,0 0,0 0,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 128486700,0 128486700,0 0,0 0,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 67586100,0 67586100,0 0,0 0,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджеам 46060264,0 46060264,0 0,0 0,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  46060264,0 46060264,0 0,0 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 284621000,0 284621000,0 0,0 0,0
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  103702900,0 103702900,0 0,0 0,0
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 12932200,0 12932200,0 0,0 0,0
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  161794800,0 161794800,0 0,0 0,0
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2989900,0 2989900,0 0,0 0,0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 733000,0 733000,0 0,0 0,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 36300,0 36300,0 0,0 0,0
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 1075000,0 1075000,0 0,0 0,0
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 641600,0 641600,0 0,0 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  715300,0 715300,0   0,0
  Всього доходів 878359255,0 870500364,0 7858891,0 0,0
           
           
           
Голова районної ради     В.Д.Лубінець

 

        Додаток 2  
        до рішення районної ради
        від 20.12.2018   №7/25-
           
           
           
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік  
           
          (грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -50169294,0 50169294,0 50169294,0 0,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -50169294,0 50169294,0 50169294,0 0,0
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок        0,0
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
208200 На кінець періоду       0,0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -50169294,0 50169294,0 50169294,0 0,0
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -50169294,0 50169294,0 50169294,0 0,0
600000 Фінансування за активними операціями  -50169294,0 50169294,0 50169294,0 0,0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -50169294,0 50169294,0 50169294,0 0,0
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок        0,0
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
602200 На кінець періоду       0,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -50169294,0 50169294,0 50169294,0 0,0
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -50169294,0 50169294,0 50169294,0 0,0
           
           
Голова районної ради   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

                        Додаток № 3
до рішення районної ради
від   22.12.2018  № 7/25-
РОЗПОДІЛ
видатків районного  бюджету  Волноваського району на 2019 рік
 
                        (грн.)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно із типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці (без нарахувань) комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
0100000     Волноваська районна рада 6092000,0 6092000,0 4150300,0 542300,0   2197,0 2197,0         6094197,0  
0110000     Волноваська районна рада 6092000,0 6092000,0 4150300,0 542300,0   2197,0 2197,0         6094197,0  
0110100 0100   Державне управління 6092000,0 6092000,0 4150300,0 542300,0   2197,0 2197,0         6094197,0  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  5579600,0 5579600,0 3788000,0 480300,0   2197,0 2197,0         5581797,0  
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 512400,0 512400,0 362300,0 62000,0               512400,0  
0200000     Волноваська райдержадміністрація  111562929,0 111562929,0 844000,0 30300,0   20421194,0 7106194,0     13315000,0 13300000,0 131984123,0  
0210000     Волноваська райдержадміністрація 7706400,0 7706400,0       6000000,0       6000000,0 6000000,0 13706400,0  
0212000 2000   Охорона здоров'я 7706400,0 7706400,0       6000000,0       6000000,0 6000000,0 13706400,0  
0212110 2110   Первинна медична допомога населенню 6107800,0 6107800,0       6000000,0       6000000,0 6000000,0 12107800,0  
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 6107800,0 6107800,0       6000000,0       6000000,0 6000000,0 12107800,0  
0212140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 1098600,0 1098600,0                   1098600,0  
0212142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 457000,0 457000,0                   457000,0  
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі видатки за рахунок: 641600,0 641600,0                   641600,0  
      субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 641600,0 641600,0                   641600,0  
0212150 2150   Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 500000,0 500000,0                   500000,0  
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 500000,0 500000,0                   500000,0  
0220000     КЗОЗ"Волноваська центральна районна лікарня"   64370229,0 64370229,0       5791009,0 2776009,0     3015000,0 3000000,0 70161238,0  
0220000 2000   Охорона здоров'я 64370229,0 64370229,0       5791009,0 2776009,0     3015000,0 3000000,0 70161238,0  
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню, в тому числі за рахунок: 63295229,0 63295229,0       5791009,0 2776009,0     3015000,0 3000000,0 69086238,0  
       медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 42081100,0 42081100,0                   42081100,0  
0222140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 1075000,0 1075000,0                   1075000,0  
0222144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, в тому числі за рахунок: 1075000,0 1075000,0                   1075000,0  
      субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, з неї: 1075000,0 1075000,0                   1075000,0  
      цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1075000,0 1075000,0                   1075000,0  
0230000     КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1"  30389400,0 30389400,0       6136300,0 2836300,0     3300000,0 3300000,0 36525700,0  
0230000 2000   Охорона здоров'я 30389400,0 30389400,0       6136300,0 2836300,0     3300000,0 3300000,0 36525700,0  
0232010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню, в тому числі за рахунок: 30389400,0 30389400,0       6136300,0 2836300,0     3300000,0 3300000,0 36525700,0  
       медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 19858400,0 19858400,0                   19858400,0  
0240000     КЛПУ "Волноваська стоматологічна поліклініка"  7969800,0 7969800,0       2493885,0 1493885,0     1000000,0 1000000,0 10463685,0  
0240000 2000   Охорона здоров'я 7969800,0 7969800,0       2493885,0 1493885,0     1000000,0 1000000,0 10463685,0  
0242100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню, в тому числі за рахунок: 7969800,0 7969800,0       2493885,0 1493885,0     1000000,0 1000000,0 10463685,0  
       медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 5646600,0 5646600,0                   5646600,0  
0250000     Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1127100,0 1127100,0 844000,0 30300,0               1127100,0  
0253000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 1127100,0 1127100,0 844000,0 30300,0               1127100,0  
0253120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1127100,0 1127100,0 844000,0 30300,0               1127100,0  
0253121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1127100,0 1127100,0 844000,0 30300,0               1127100,0  
0600000     Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Волноваської райдержадміністрації  268797800,0 268797800,0 159388300,0 48363700,0   29159794,0 90500,0     29069294,0 29069294,0 297957594,0  
0610000     Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської  райдержадміністрації 268797800,0 268797800,0 159388300,0 48363700,0   29159794,0 90500,0     29069294,0 29069294,0 297957594,0  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 124958700,0 124958700,0 102425200,0                 124958700,0  
0611000 1000   Освіта 264410400,0 264410400,0 157441100,0 48298600,0   29159794,0 90500,0     29069294,0 29069294,0 293570194,0  
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами), в тому числі за рахунок: 248556400,0 248556400,0 145830200,0 47315700,0   29140794,0 71500,0     29069294,0 29069294,0 277697194,0  
      освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 122603900,0 122603900,0 100495000,0                 122603900,0  
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами, в тому числі за рахунок: 2661000,0 2661000,0 2150400,0 26900,0               2661000,0  
      освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2354800,0 2354800,0 1930200,0                 2354800,0  
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 5885000,0 5885000,0 4119400,0 719300,0   19000,0 19000,0         5904000,0  
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1281000,0 1281000,0 844800,0 75600,0               1281000,0  
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 6027000,0 6027000,0 4496300,0 161100,0               6027000,0  
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі за рахунок: 5972700,0 5972700,0 4496300,0 161100,0               5972700,0  
      субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 733000,0 733000,0 600800,0                 733000,0  
      субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 36300,0 36300,0 19400,0                 36300,0  
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 54300,0 54300,0                   54300,0  
0613130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1630000,0 1630000,0                   1630000,0  
0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 130000,0 130000,0                   130000,0  
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,          що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які        постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1500000,0 1500000,0                   1500000,0  
0615010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 226700,0 226700,0                   226700,0  
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських                           видів спорту 226700,0 226700,0                   226700,0  
0615030 5030   Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту 2530700,0 2530700,0 1947200,0 65100,0               2530700,0  
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2530700,0 2530700,0 1947200,0 65100,0               2530700,0  
0800000     Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  295511973,0 295511973,0 7425500,0 102500,0   26000,0 26000,0 16200,0       295537973,0  
0810000     Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  295511973,0 295511973,0 7425500,0 102500,0   26000,0 26000,0 16200,0       295537973,0  
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 295511973,0 295511973,0 7425500,0 102500,0   26000,0 26000,0 16200,0       295537973,0  
0813010 3010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 103702900,0 103702900,0                   103702900,0  
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 8950000,0 8950000,0                   8950000,0  
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 94752900,0 94752900,0                      
0813020 3020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 12932200,0 12932200,0                   12932200,0  
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2261200,0 2261200,0                   2261200,0  
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 10671000,0 10671000,0                   10671000,0  
0813030 3030    Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 3628140,0 3628140,0                   3628140,0  
0813031 3031 1030  Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 8000,0 8000,0                   8000,0  
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 55700,0 55700,0                   55700,0  
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2549277,0 2549277,0                   2549277,0  
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1015163,0 1015163,0                   1015163,0  
0813040 3040   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 119017770,0 119017770,0                   119017770,0  
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 775730,0 775730,0                   775730,0  
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 113520,0 113520,0                   113520,0  
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 67243810,0 67243810,0                   67243810,0  
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 6843860,0 6843860,0                   6843860,0  
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 26267960,0 26267960,0                   26267960,0  
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 242290,0 242290,0                   242290,0  
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 17530600,0 17530600,0                   17530600,0  
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 67500,0 67500,0                   67500,0  
0813080 3080   Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 42777030,0 42777030,0                   42777030,0  
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 33236770,0 33236770,0                   33236770,0  
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 7381020,0 7381020,0                   7381020,0  
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1963350,0 1963350,0                   1963350,0  
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 184400,0 184400,0                   184400,0  
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 11490,0 11490,0                   11490,0  
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17400,0 17400,0                   17400,0  
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 9297500,0 9297500,0 7375400,0 102500,0   26000,0 26000,0 16200,0       9323500,0  
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 8254300,0 8254300,0 6627100,0 59900,0   26000,0 26000,0 16200,0       8280300,0  
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1043200,0 1043200,0 748300,0 42600,0               1043200,0  
0813170 3170   Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 30200,0 30200,0                   30200,0  
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 30000,0 30000,0                   30000,0  
0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 200,0 200,0                   200,0  
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 37400,0 37400,0                   37400,0  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 300520,0 300520,0                   300520,0  
0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 0,0                     0,0  
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2989900,0 2989900,0                   2989900,0  
0813240 3240   Інші заклади за заходи 457100,0 457100,0                   457100,0  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  457100,0 457100,0                   457100,0  
0817000 7000   Економічна діяльність 256413,0 256413,0 50100,0                 256413,0  
0817300 7300   Будівництво та регіональний розвиток 256413,0 256413,0 50100,0                 256413,0  
0817370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 256413,0 256413,0 50100,0                 256413,0  
1000000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації  18259000,0 18259000,0 12770796,0 1679100,0   8419000,0 619000,0 256600,0 27800,0 7800000,0 7800000,0 26678000,0  
1010000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації  18259000,0 18259000,0 12770796,0 1679100,0   8419000,0 619000,0 256600,0 27800,0 7800000,0 7800000,0 26678000,0  
1011000 1000   Освіта 5080774,0 5080774,0 3778018,0 384000,0   389800,0 349800,0 194000,0 14300,0 40000,0 40000,0 5470574,0  
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 5080774,0 5080774,0 3778018,0 384000,0   389800,0 349800,0 194000,0 14300,0 40000,0 40000,0 5470574,0  
1014000 4000   Культура і містецтво 13178226,0 13178226,0 8992778,0 1295100,0   8029200,0 269200,0 62600,0 13500,0 7760000,0 7760000,0 21207426,0  
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 6559601,0 6559601,0 4939340,0 468900,0   963800,0 3800,0     960000,0 960000,0 7523401,0  
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1394104,0 1394104,0 991552,0 143500,0   4800000,0       4800000,0 4800000,0 6194104,0  
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 3917221,0 3917221,0 2544186,0 650300,0   2265400,0 265400,0 62600,0 13500,0 2000000,0 2000000,0 6182621,0  
1014080 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і містецтва 1307300,0 1307300,0 517700,0 32400,0               1307300,0  
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 749100,0 749100,0 517700,0 32400,0               749100,0  
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 558200,0 558200,0                   558200,0  
1010000     Районна організація ветеранів України  0,0                     0,0  
1013000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,0                     0,0  
1013100 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 0,0                     0,0  
1013191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 0,0                     0,0  
3700000     Фінансове управління райдержадміністрації  120107368,0 120107368,0                   120107368,0  
3710000     Фінансове управління райдержадміністрації  120107368,0 120107368,0                   120107368,0  
3719000 9000   Міжбюджетні трансферти 120107368,0 120107368,0                   120107368,0  
3719100 9100   Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 111232368,0 111232368,0                   111232368,0  
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 111232368,0 111232368,0                   111232368,0  
3719300 9300   Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету 3528000,0 3528000,0                   3528000,0  
3719310 9310 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 3528000,0 3528000,0                   3528000,0  
3719700 9700   Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 5347000,0 5347000,0                   5347000,0  
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 5347000,0 5347000,0                   5347000,0  
      Всього 820331070,0 820331070,0 184578896,0 50717900,0   58028185,0 7843891,0 272800,0 27800,0 50184294,0 50169294,0 878359255,0  
                                 
                                 Голова районної ради     В.Д.Лубінець            

 

                          Додаток 4      
                          до рішення районної ради    
                          від 20.12.2018   № 7/25-    
                                 
                                 
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2019 рік
                                 
                                (грн.)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
з державного бюджету з обласного бюджету з місцевих бюджетів району субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція на утримання  Хлібодарівського НВК в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету
базова дотація додаткова дотація на здійснення перераданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальні субвенції освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції субвенція на утримання трудового архіву
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         12 13
Районний бюджет 91252600,0 46060264,0       281419800,0 128486700,0 67586100,0 202900,0 512400,0 733000,0 36300,0 1075000,0 641600,0    
Волноваська міська рада        25959639,0 6800337,0                      
Благодатненська селищна рада          452051,0                      
Володимирівська селищна рада        5720885,0 1927766,0                      
Донська селищна рада        6452408,0 1456139,0                      
Новотроїцька селищна рада        6827548,0 2029259,0                      
Оленівська селищна рада                                 
Ольгинська селищна рада        2382139,0 1040831,0                      
Анадольська сільська рада          202685,0                      
Андріївська сільська рада                                 
Бугаська сільська рада        900336,0 350859,0                      
Валер'янівська сільська рада          306286,0                      
Вільненська сільська рада        1294233,0 259907,0                      
Дмитрівська сільська рада          290927,0                      
Єгорівська сільська рада        900336,0 241535,0                      
Зачатівська сільська рада        994121,0 344233,0                      
Златоустівська сільська рада        2625980,0 813752,0                      
Іванівська сільська рада          276772,0                      
Калинівська сільська рада          169256,0                      
Діанівська сільська рада        562710,0                        
Сонячна сільська рада        787794,0 232500,0                      
Любівська сільська рада                                
Микільська сільська рада        1650616,0 471928,0                      
Миколаївська сільська рада        1856943,0 572818,0                      
Новоандріївська сільська рада          402057,0                      
Новоолексіївська сільська рада        618981,0 160522,0                      
Стрітенська сільська рада        487682,0 249968,0                      
Петрівська сільська рада          296649,0                      
Привільненська сільська рада        543953,0 187325,0                      
Прохорівська сільська рада        431411,0 226176,0                      
Рівнопільська сільська рада        1388018,0 383385,0                      
Рибинська сільська рада        2982363,0 738761,0                      
Свободненська сільська рада          439703,0                      
Степнянська сільська рада        919093,0 265328,0                      
Хлібодарівська сільська рада          318333,0                   8875000,0 3528000,0
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко                                
Лебединська сільська рада       562710,0 473132,0                      
Павлопільська сільська рада       300112,0 166244,0                      
Широкинська сільська рада                                
Андріївська селищна рада       2869821,0 977887,0                      
Мирненська селищна рада       656495,0 518006,0                      
Гранитненська сільська рада       2776036,0 952288,0                      
Новоселівська сільська рада       2457167,0 732437,0                      
Старогнатівська сільська рада       1031635,0 525836,0                      
Чермалицька сільська рада       1031635,0 565590,0                      
Всього 91252600,0 46060264,0 0,0 77972800,0 26819468,0 281419800,0 128486700,0 67586100,0 202900,0 512400,0 733000,0 36300,0 1075000,0 641600,0 8875000,0 3528000,0
                                 
Голова  районної ради                                                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ
                                 

 

              Додаток 5
              до рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-
                 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році
                (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ КВК та кредитування Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми/дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      01 Районна рада   512400,0 0,0 512400,0
0110180 0180 0133   Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-) 512400,0   512400,0
      06 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації   16716600,0 29069294,0 45785894,0
0611020 1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 3000000,0 29069294,0 32069294,0
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік (рішення районної ради від   20.12.2018 № 7/25-) 198200,0   198200,0
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки (рішення районної ради від   20.12.2018 № 7/25-) 1885000,0   1885000,0
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2019 року (рішення районної ради від  20.12.2018  №7/25-) 9776700,0   9776700,0
0613133 3133 1040   Інші заходи та заклади молодіжної політики Про затвердження Плану заходів на 2019 рік з реалізації положень Районної  програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-) 130000,0   130000,0
0613140 3140 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1500000,0   1500000,0
0615011 5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Про затвердження Плану заходів на 2019 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 226700,0   226700,0
      02 Волноваська райдержадміністрація   3803000,0 13300000,0 17103000,0
0212111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018  № 7/25-) 1600000,0 6000000,0 7600000,0
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-) 600000,0   600000,0
0212142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018   №7/25-) 457000,0   457000,0
0212152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018  № 7/25-) 500000,0   500000,0
0222010 2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018   №7/25-)   3000000,0 3000000,0
0232010 Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018 №7/25-) 600000,0 3300000,0 3900000,0
0242100 2100 0722   Стоматологічна допомога населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-)   1000000,0 1000000,0
0253121 3121 1040    Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018   № 7/25-) 46000,0   46000,0
      08 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   4757273,0 0,0 4757273,0
0813031 3031 1030   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2019 році (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25- ) 8000,0   8000,0
0813032 3032 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку  Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25- ) 55700,0   55700,0
0813033 3033 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2019 році (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-) 2549277,0   2549277,0
0813035 3035 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2019 році (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-) 1015163,0   1015163,0
0813050 3050 1070   Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 67500,0   67500,0
0813090 3090 1030   Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Районна програма поховання учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю внаслідок війни (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 17400,0   17400,0
0813160 3160 1010   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2019 рік  (рішення районної ради від  20.12.2018  № 7/25-) 300520,0   300520,0
0813171 3171 1010   Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування Програма компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне  обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (2 рази на рік) (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 30000,0   30000,0
0813172 3172 1010   Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп Програма встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 200,0   200,0
0813242 3242 1090   Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018  № 7/25-) 36000,0   36000,0
Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 50400,0   50400,0
Програма заходів з підготовки і проведення у Волноваському районі 33 річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від 20.12.2018  №  7/25-) 221700,0   221700,0
Районна комплексної програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 99000,0   99000,0
Районна програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-) 50000,0   50000,0
0817370 7370 0490   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма функціонування виїзного "Мобільного соціального офісу" (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-) 256413,0   256413,0
      10 Відділ культури і туризму райдержадміністрації   583400,0 7800000,0 8383400,0
1011100 1100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-) 25200,0   25200,0
Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-)   40000,0 40000,0
1014030 4030 0824   Забезпечення діяльності бібліотек Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-)   960000,0 960000,0
1014040 4040 0824   Забезпечення діяльності музеїв і виставок   4800000,0 4800000,0
1014060 4060 0828   Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубгих закладів   2000000,0 2000000,0
1014082 4082 0829   Інші заходи в галузі культури і мистецтва Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-) 558200,0   558200,0
        Всього   26372673,0 50169294,0 76541967,0
                 
                 
        Голова районної ради В.Д.Лубінець  

 

 

      Додаток  6
      до рішення районної ради
      20.12.2018 № 7/25-
                             Розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування 
  на утримання закладів дошкільної освіти на 2019 рік     
       
Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці D                      прікріплені діти від 0-6 років              на 01.01.2018 Sv фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку (грн.) Vo                   обсяг видатків на дошкільну освіту   (грн.)
1 2 3 4
Волноваська міська рада  1384 18757 25959639,0
Благодатненська селищна рада       
Володимирівська селищна рада  305 18757 5720885,0
Донська селищна рада  344 18757 6452408,0
Новотроїцька селищна рада  364 18757 6827548,0
Оленівська селищна рада      
Ольгинська селищна рада  127 18757 2382139,0
Анадольська сільська рада       
Андріївська сільська рада      
Бугаська сільська рада  48 18757 900336,0
Валер'янівська сільська рада       
Вільненська сільська рада  69 18757 1294233,0
Дмитрівська сільська рада       
Єгорівська сільська рада  48 18757 900336,0
Зачатівська сільська рада  53 18757 994121,0
Златоустівська сільська рада  140 18757 2625980,0
Іванівська сільська рада       
Калинівська  сільська рада       
Діанівська сільська рада  30 18757 562710,0
Сонячна сільська рада  42 18757 787794,0
Любівська сільська рада      
Микільська сільська рада  88 18757 1650616,0
Миколаївська сільська рада  99 18757 1856943,0
Новоандріївська сільська рада       
Новоолексіївська сільська рада  33 18757 618981,0
Стрітенська сільська рада  26 18757 487682,0
Петрівська сільська рада       
Привільненська сільська рада  29 18757 543953,0
Прохорівська сільська рада  23 18757 431411,0
Рівнопільська сільська рада  74 18757 1388018,0
Рибинська сільська рада  159 18757 2982363,0
Свободненська сільська рада       
Степнянська сільська рада  49 18757 919093,0
Хлібодарівська сільська рада       
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко      
Лебединська сільська рада 30 18757 562710,0
Павлопільська сільська рада 16 18757 300112,0
ВЦА сіл Широкине та Бердянське      
Андріївська селищна рада 153 18757 2869821,0
Мирненська селищна рада 35 18757 656495,0
Гранітненська сільська рада 148 18757 2776036,0
Новоселівська сільська рада 131 18757 2457167,0
Старогнатівська сільська рада 55 18757 1031635,0
Чермалицька сільська рада 55 18757 1031635,0
Всього  по району 4157 18757 77972800,0
       
       
Голова районної ради     В.Д.Лубінець

 

 

      Додаток  7  
      до рішення районної ради
      20.12.2018 № 7/25-
         
Розподіл обсягу дотацій бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2019 рік
         
Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці населення на 01.01.2018  Кк частина видатків на культурні заклади радам  в бюджеті Нк  фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя в грн.  Vku идатки місцевим радам на 2019 рік в грн.
         
Волноваська міська рада  22580 0,628 446,8 6800337,0
Благодатненська селищна рада  1501 0,628 446,8 452051,0
Володимирівська селищна рада  6401 0,628 446,8 1927766,0
Донська селищна рада  4835 0,628 446,8 1456139,0
Новотроїцька селищна рада  6738 0,628 446,8 2029259,0
Ольгинська селищна рада  3456 0,628 446,8 1040831,0
Анадольська сільська рада  673 0,628 446,8 202685,0
Бугаська сільська рада  1165 0,628 446,8 350859,0
Валер'янівська сільська рада  1017 0,628 446,8 306286,0
Вільненська сільська рада  863 0,628 446,8 259907,0
Дмитрівська сільська рада  966 0,628 446,8 290927,0
Єгорівська сільська рада  802 0,628 446,8 241535,0
Зачатівська сільська рада  1143 0,628 446,8 344233,0
Златоустівська сільська рада  2702 0,628 446,8 813752,0
Іванівська сільська рада  919 0,628 446,8 276772,0
Калиновська сільська рада  562 0,628 446,8 169256,0
Сонячна сільська рада  772 0,628 446,8 232500,0
Микільська сільська рада  1567 0,628 446,8 471928,0
Миколаївська сільська рада  1902 0,628 446,8 572818,0
Новоандріївська сільська рада  1335 0,628 446,8 402057,0
Новоолексіївська сільська рада  533 0,628 446,8 160522,0
Стрітенська сільська рада  830 0,628 446,8 249968,0
Петрівська сільська рада  985 0,628 446,8 296649,0
Привільненська сільська рада  622 0,628 446,8 187325,0
Прохорівська сільська рада  751 0,628 446,8 226176,0
Рівнопільська сільська рада  1273 0,628 446,8 383385,0
Рибинська сільська рада  2453 0,628 446,8 738761,0
Свободненська сільська рада  1460 0,628 446,8 439703,0
Степнянська сільська рада  881 0,628 446,8 265328,0
Хлібодарівська сільська рада  1057 0,628 446,8 318333,0
Лебединська сільська рада 1571 0,628 446,8 473132,0
Павлопільська сільська рада 552 0,628 446,8 166244,0
Андріївська селищна  рада 3247 0,628 446,8 977887,0
Мирненська селищна рада 1720 0,628 446,8 518006,0
Гранитненська сільська рада 3162 0,628 446,8 952288,0
Новоселівська сільська рада 2432 0,628 446,8 732437,0
Старогнатівська сілька рада 1746 0,628 446,8 525836,0
Чермалицька сільська рада 1878 0,628 446,8 565590,0
Всьго по району 89052     26819468,0
         
         
         
Голова районної ради     В.Д.Лубінець  

 

                                                                                                           Додаток  8

                                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                                        20.12.2018  №7/25-

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання закладів дошкільної освіти та закладів культури

Розрахунковий показник обсягу видатків Волноваського району на дошкільну освіту (Vo) в розрізі адміністративно-територіальних одиниць  визначається з урахуванням кількості прикріплених дітей до дошкільних навчальних закладів від 0-6 років станом на 01.01.2018 року та з урахуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку  на 2019 рік за формулою:

Vo = Sv * 1,4555 * D

Sv – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості  на одну дитину дошкільного віку на 2018 рік  12,887 тис.грн.

Іn-  індекс підвищення видатків на 2019 рік - 1,4555,яким передбачені основні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів  України, а саме: рост заробітної плати на k  1,109, енергоносії  на k 1,1, індекс  споживчих цін  107,4 та збільшення на k 0,35 видатків на розвиток дошкільної освіти, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади.

D- загальна кількість дітей  у віці від 0-6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу  міської, селищної, сільської ради  станом на 01.01.2018 року.

Розрахунковий показник обсягу видаткiв на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу (Vku) визначається з урахуванням чисельностi наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi та фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi на одного жителя, що визначаються як середнiй розмiр загальних видаткiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, затверджених мiсцевими радами на бюджетний перiод, що передує планованому, на одного жителя, i коригуються на обсяг ресурсiв бюджету, що спрямовуються на зазначену мету у поточному бюджетному перiодi.

Vku визначається за такою формулою:

1. Kk=      V району з урахуванням змін

                 __________________________

                  V по радам з урахуванням змін

де Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

V району з урахуванням змін – видатки  з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

V по радам з урахуванням змін - видатки по місцевим радам з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

  2.      Hk =      V району з урахуванням змін

                                 ____________________

                                                      Ni  

де  Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

V району з урахуванням змін – видатки  з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

Ni -    чисельнiсть наявного населення району станом на 1 сiчня року, що передує планованому.

3. In – індекс споживчих цін на 2019 рік;

4. Vku = Nir *Hk* Kk* In

де      Vku – показник обсягу видаткiв на культуру i мистецтво;    

Nir – чисельнiсть наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi (ради) станом на 1 сiчня року, що  передує  планованому;

 Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

 Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

 In – індекс споживчих цін на 2019 рік.

Голова районної ради                                                                                     В.Д.Лубінець  

 

  Додаток 9
  до рішення районної ради
  від 20.12.2018 № 7/25-
   
Трансферти з бюджетів міської, селищних та сільських рад до районного бюджету на 2019 рік
                           (грн.)
Ради субвенції
загальний фонд
субвенція на утримання трудового архіву
Волноваська міська рада  166700,0
Благодатненська селищна рада  12780,0
Володимирівська селищна рада  43150,0
Донська селищна рада  22570,0
Новотроїцька селищна рада  51120,0
Ольгинська селищна рада  22720,0
Анадольська сільська рада  5100,0
Бугаська сільська рада  10930,0
Валер'янівська сільська рада  7100,0
Вільненська сільська рада  4100,0
Дмитрівська сільська рада  7100,0
Єгорівська сільська рада  5680,0
Зачатівська сільська рада  5680,0
Златоустівська сільська рада  22570,0
Іванівська сільська рада  6100,0
Калинівська  сільська рада  4100,0
Діанівська  сільська рада  5680,0
Сонячна сільська рада  5680,0
Микільська сільська рада  10360,0
Миколаївська сільська рада  13600,0
Новоандріївська сільська рада  8370,0
Новоолексіївська сільська рада  2400,0
Стрітенська  сільська рада  6100,0
Петрівська сільська рада  6100,0
Привільненська сільська рада  2550,0
Прохорівська сільська рада  2550,0
Рівнопільська сільська рада  10360,0
Рибинська сільська рада  20150,0
Свободненська сільська рада  5680,0
Степнянська сільська рада  6800,0
Хлібодарівська сільська рада  8520,0
ВСЬОГО 512400,0
   
   
Голова районної ради В.Д.Лубінець

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018  № 7/25-         

м. Волноваха

Про затвердження Програми

щодо підтримки соціально

незахищених категорій сімей на 2019 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 20.11.2018 року №02-2907-38/01, відповідно до статті 19 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2019 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко). 

 Голова районної ради                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

від  20.12.2018  №7/25 -  

ПРОГРАМА 

щодо підтримки

соціально незахищених категорій сімей на 2019 рік

 1.     Загальні положення

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2019 рік (далі - Програма) розроблена з метою проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 2.     Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного та соціального розвитку.

3.     Основні завдання Програми

1. Ефективне розв’язання соціальних проблем дітей з функціональними обмеженнями, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

2. Розвиток творчих здібностей дітей, формування та підтримка соціальних навичок сім'ї.

3. Організація та проведення тематичних заходів для дітей з функціональними обмеженнями, дітей, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

4. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.

 4.     Фінансове забезпечення

Фінансування даної Програми здійснюється в рамках асигнувань, передбачених у районному бюджеті на 2019 рік, відповідно  до Плану заходів з виконання Програми.

    План заходів з реалізації програми 

з/п

Назва заходу

Фінансування з районного бюджету,

тис. грн.

Термін

виконання

1.

Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей.

 

15,0

травень-червень

2.

Організація та проведення свят для дітей з функціональними обмеженнями до Міжнародного Дня інвалідів.

 

15,0

листопад-грудень

3.

Привітання дітей з функціональними обмеженнями, дітей, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу з Новорічними святами.

 

16,0

Грудень

 

Всього:

46,0

 


 5. Очікувані результати

Виконання основних завдань Програми дасть  можливість:

-   надання дітям та їх сім'ям всебічної допомоги щодо створення сприятливих умов для розвитку природних позитивних нахилів, творчих здібностей і самовираження дітей;

-   залучення дітей до різноманітних видів діяльності;

-   забезпечити надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу;

-  підвищити рівень надання соціально-профілактичної роботи, спрямованої на формування навичок відповідального батьківства;

-  активізація громадської думки щодо інтеграції дітей з функціональними обмеженнями в суспільстві.

Голова районної ради                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018  №7/25-

м. Волноваха

Про затвердження Програми

забезпечення продуктами

спеціального дієтичного харчування

хворих на фенілкетонурію на 2019 рік.

З метою  забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію в 2019 році, на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001р. №457 «Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні», розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від ________________, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2019 рік, згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації, здійснювати фінансування Програми забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2019 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2019 рік.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

                                                                            20.12.2018 №7/25- 

Програма забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2019 рік

 1.     Загальні положення

Районна програма забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2019 рік розроблена з метою удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні.

Категорії населення,  забезпечення продуктами спеціального харчування покладається на місцеві бюджети затверджені наказом МОЗ №457 від 13.11.2001р. „Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні ”

Враховуючи значну вартість продуктів спеціального харчування  розроблена Програма «Забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію на 2019 рік» (далі- Програма)

 2.     Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення виконання соціальних стандартів галузі охорони здоров’я, покращення якості надання медичної допомоги населенню.

3.     Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є

виділення необхідних коштів з районного бюджету. Тому, основним завданням Програми є забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування громадян Волноваського району.

4.     Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2019 року в сумі 600,00  тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги”.

 5.     Результати виконання Програми

Виконання  Програми дозволить  поліпшити забезпеченність продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію відповідно чинного законодавства України.

Голова районної ради                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

                                                                         

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха

Про затвердження Програми медико-

- соціального забезпечення пільгових

категорій населення Волноваського

району на 2019 рік.

З метою  забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, ____________________-______, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»,  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2019 рік, згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми медико-соціального забезпечення  пільгових категорій населення Волноваського району на 2019 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ  

                                                                             Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                    20.12.2018 №  7/25-  

Програма медико- соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2019 рік

1. Загальні положення

Районна програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району розроблена з метою надання повноцінної медичної допомоги пільговим верствам населення. Надання медичної допомоги пільговим категоріям населення, які визначеня чинним законодавством, є пріорітетним.

Категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303

„Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску  лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення”, постанови КМУ №160 від 31.03.2015р. «Про затвердження порядку забезпечення громадян які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання».

Враховуючи велику кількість  населення пільгової категорії (12700 осіб) розроблена Програма «Медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району» (далі- Програма).

2. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення виконання соціальних стандартів галузі охорони здоров’я, покращення якості надання медичної допомоги населенню.

3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення. Тому, основним завданням Програми є забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян Волноваського району.

4. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2019 року в сумі 500,0  тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, по КПКВКМБ/ТКВКБМС 2152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я”.

5. Результати виконання Програми

Виконання  Програми дозволить  поліпшити забезпеченність медикаментами пільгових категорій громадян відповідно чинного законодавства України.

 Голова районної ради                                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________           

ПРОЕКТ

                                                                                             

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТ 

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха

Про затвердження Програми

протидії захворюванню на туберкульоз

населення  Волноваського району на 2019 рік.

З метою  забезпечення своєчасної діагностики населення Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від  ________, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1Затвердити Програму протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2019 рік, згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми протидії захворюванню на туберкульоз  населення Волноваського району на 2019 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2019 рік.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                               Додаток

до рішення районної ради

                                                                                 20.12.2018 № 7/25-

Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2019 рік

1.     Загальні положення

Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району розроблена з метою надання повноцінної медичної допомоги хворим та для проведення своєчасної діагностики. Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.

Для забезпечення своєчасної діагностики та недопущення розповсюдження захворюваності розроблена Програма «Протидії захворюванню на туберкульоз  населення Волноваського району » (далі- Програма).

2.  Мета Програми

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу. Досягнення мети можливе шляхом запровадження здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз, удосконалення механізму надання індивідуальної протитуберкульозної допомоги.

                                                          3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є

виділення необхідних коштів з районного бюджету для забезпечення виконання заходів Програми на протязі 2019 року.

Основним завданням Програми є організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу шляхом проведення аналізів за допомогою тест систем та флюорографічного обстеження.                                       

       4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2019 року в сумі 457,0  тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету по КПКВКМБ/ТКВКБМС 2142 „Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом”, відповідно до Плану заходів з виконання Програми:

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Придбання палива для роботи пересувного флюорографа

Районний бюджет

32,0

Січень-липень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

2

Придбання туберкуліну та витратних матеріалів (маски, рукавички, тест системи, спирт, серветки та інше)

Районний бюджет

400,0

Січень -серпень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

3

Придбання продуктових наборів

Районний бюджет

25,0

Січень-липень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

 

Всього

 

457,0

 

 

 

        5.   Результати виконання Програми

Виконання  Програми дозволить  поліпшити якість обстеження населення Волноваського району, та відповідно зменшення рівня захворюваності на туберкульоз шляхом своєчасної діагностики, та виявлення захворювання.

Голова районної ради                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха

Про затвердження Програми

розвитку первинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2019 рік

З метою надання своєчасної долікарнянної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-противоепідемичного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у медичних закладах району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від __________, керуючись статтею 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік, згідно з додатком.

 2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                          В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

20.12.2018 №7/25-

 

Програма розвитку первинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2019 рік

1.Загальні положення

Первинна медична допомога Волноваського району представлена мережею структурних підрозділів, яка налічує 25 амбулаторії, 45 ФАПів/ ФП, що дозволяє своєчасно та в повному обсязі надавати первинну медичну допомогу мешканцям Волноваського району на засадах сімейної медицини.

 За 2018 рік кількість відвідувань лікарів первинної ланки становить 268067, самостійний прийом середнього медперсоналу ФАПів/ФП – 75840 чоловік.

Враховуючи стан будівель, недостатнє оснащення матеріальної бази структурних підрозділів КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”, обмеженість бюджетних призначень на їх відновлення та створення належних умов для перебування пацієнтів розроблена Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік (далі - Програма) 

2.Мета Програми

Головною метою Програми є відновлення будівель амбулаторій та ФАПів/ФП у Волноваському районі згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню.

3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є

виділення необхідних коштів з районного бюджету для проведення капітальних ремонтів в приміщеннях амбулаторій та ФАП/ФП.

 Основними завданнями Програми є:

- покращення якості надання долікарнянної медичної допомоги населенню Волноваського району;

 - створення відповідних умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у медичних закладах району;

- дотримання санітарно-протиепідемічного режиму;

Виконання Програми передбачається протягом 2019 року.

При розробці Програми враховано створення санітарно-гігієнічних умов відповідно з діючими санітарними нормами та стандартами, підвищення якості медичної допомоги населенню.

Проведення капітальних ремонтів передбачає розробку проектно-кошторисної документації, демонтаж зношених основних засобів, будівельно-монтажні роботи, благоустрій території.

 З метою раціонального використання фінансових ресурсів, організацію управління та контролю за ходом виконання Програми покладено на КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради” .

4.Фінансове забезпечення

         Фінансування Програми передбачається протягом 2019 року за рахунок коштів районного бюджету, по КПКВКМБ/ТКВКБМС 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги»», згідно Плану заходів з виконання програми. 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

 

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

 

 

 

 

 

 

1

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Діанівка (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85783, с. Діанівка, вул. Садова,2)

Районний бюджет

1500,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

2

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ. с. Андріївка (87120, Донецька область, Волноваський район, с. Андріївка, вул. Ювілейна,1А)

Районний бюджет

1500,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

3

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Донське (85772, Донецька область, Волноваський район, смт. Донське, вул. Спортивна,1)

Районний бюджет

1000,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

4

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка (85734, Донецька область, Волноваський район, с. Миколаївка, вул. Центральна ,65)

Районний бюджет

1000,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

5

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Зачатівка (Донецька обл.. Волноваський р-н.,  85761, с. Зачатівка, вул. Шкільна,52)

Районний бюджет

1000,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

6

Придбання меблів, оргтехніки та господарчих товарів для оснащення амб., смт. Донське, с.Миколаївка, c. Андріївка , ФАП с. Діанівка, ФАП с.Зачатівка

Районний бюджет

900,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

7

Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для оснащення

амб., смт. Донське, с.Миколаївка, c. Андріївка , ФАП с. Діанівка, ФАП с.Зачатівка

Районний бюджет

700,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

 

Всього

 

7600,00

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми (ОНОВЛЕНО)

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Діанівка (85783, Донецька область, Волноваський район, с. Діанівка, вулиця Садова, 2)

Районний бюджет

1450,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

2

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ. смт Андріївка (87120, Донецька область, Волноваський район, смт Андріївка, вулиця Ювілейна, 1А)

Районний бюджет

1400,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

3

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт Донське (85772, Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вулиця Спортивна,1)

Районний бюджет

900,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

4

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка (85734, Донецька область, Волноваський район, с. Миколаївка, вулиця Центральна , 65)

Районний бюджет

900,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

5

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Зачатівка (85761 Донецька область, Волноваський район, с. Зачатівка, вулиця Шкільна, 52)

Районний бюджет

950,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

6

Придбання меблів, оргтехніки та господарчих товарів для оснащення амбулаторій, смт Донське, с. Миколаївка, cмт Андріївка, ФАП с. Діанівка, ФАП с. Зачатівка

Районний бюджет

900,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

7

Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для оснащення

амбулаторій, смт Донське, с. Миколаївка, cмт Андріївка , ФАП с. Діанівка, ФАП с. Зачатівка

Районний бюджет

700,00

Січень-червень

КНП „Волноваський РЦПМСД Волноваської районної ради”

 

Всього

 

7200,00

 

 

 

5. Результати виконання Програми

         Реалізація заходів Програми передбачається протягом 2019 року, що дозволить відновити матеріально-технічний стан будівель медичних закладів, покращити умови перебування пацієнтів та медичного персоналу, здійснювати комплекс лікувально-профілактичних, оздоровчих та санітарно-епідемічних заходів.

Голова районної ради                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

                                                                                           

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха  

Про затвердження Районної

програми підтримки обдарованих

дітей - вихованців шкіл

мистецтв Волноваського району на 2019 рік

З метою створення оптимальних умов для надання обдарованим дітям системної підтримки, підвищення якості музичної  та художньої освіти,  соціального захисту здібних і обдарованих учнів та матеріальної підтримки обдарованих дітей, згідно з листом Волноваської районної державної адміністрації від 21.11.2018 № 02-2927-38/01 та керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму підтримки обдарованих дітей - вихованців шкіл мистецтв Волноваського району на 2019 рік, (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної та молодіжної політики освіти, культури, охорони здоров’я  та фізкультури і спорту (Близнюк), з питань економічного і соціального розвитку бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).

Голова районної ради                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ     

 

                                

Додаток

до рішення районної ради

від 20.12.2018 №7/25-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

 

ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ - ВИХОВАНЦІВ

 

ШКІЛ МИСТЕЦТВ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

 

НА 2019 РІК

1.  Загальні положення 

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі культури великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Одним із першочергових завдань Волноваської школи мистецтв  є підтримка здібних та обдарованих дітей. Дана Програма дозволить створити систему стимулювання музично і творчо обдарованих та талановитих дітей та створити сприятливі умови для розвитку учнів і надання їм можливості для самореалізації.

2.   Мета Програми

Метою програми є створення оптимальних умов для:

-    надання обдарованим дітям системної підтримки;

-    підвищення якості музичної  та художньої освіти;

-    інноваційного розвитку галузі;

-    соціального захисту здібних і обдарованих учнів;

-    матеріальної підтримки обдарованих дітей.

3.  Основні завдання Програми

-    визначення основних напрямків роботи з обдарованою молоддю;

-    упровадження інноваційних методів роботи;

-    забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій в розвитку обдарованих дітей;

-    підвищення соціального статусу обдарованих дітей;

-    підвищення якісного рівня проведення навчально-виховного процесу з обдарованими та талановитими учнями.

4.   Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування цієї програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, а також іншими джерелами фінансування, не заборонених законодавством, відповідно до Плану заходів програми:

 

п/п

Найменування заходу

Джерело фінансуваннярайонний бюджет

   сума затрат 

      (тис.грн.)

   Строк виконання

Відповідальний

1

Виплата матеріального заохочення обдарованим дітям Волноваської школи мистецтв

18,000

(5 осіб по 300,00 грн. щомісяця)

Січень-грудень 2019 року

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

2

Виплата матеріального заохочення обдарованим дітям Володимирівської школи мистецтв

7,200

(2 особи по 300,00 грн. щомісяця

Січень-

грудень

2019 року

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

Всього:

25,200

 

 

 


5. Організація виконання Програми та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на відділ культури і туризму Волноваської районної державної адміністрації. Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється районною радою за поданням відділу культури і туризму Волноваської районної державної адміністрації.

6.   Очікувані результати

Виконання програми дасть можливість:

-  підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм та засобів навчання і виховання обдарованих дітей;

-  забезпечити надання обдарованим дітям соціально-правових гарантій;

-  виробити систему матеріального стимулювання обдарованих учнів.

Голова районної ради                                                                         В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха

Про затвердження 

Районної  програми розвитку

закладів культури у Волноваському

районі на 2019 рік

З метою відродження, збереження та розвитку духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, відповідно до листа Волноваської районної державної адміністрації  від  21.11.2018 № 02-2927-38/01, керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2019 рік, (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).

Голова районної ради                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток 

до рішення районної ради 

від 20.12.2018 №7/25-  

Заходи з виконання Районної програми 

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2019 рік  

Зміст заходу

Термін виконання

 

Фінансування з

районного бюджету,

тис. грн.

Виконавці

Всього

Загаль-ний фонд бюджету

Спеціаль-ний фонд бюджету

1

2

3

4

5

6

                    

1.Розвиток та популяризація мистецького надбання Волноваського району

 

1.1. Проведення   районних фестивалів, конкурсів. ( дитячий пісенний конкурс «Пісенний зорепад», дитячий танцювальний «У вихорі танцю», фестиваль  «Надія України», конкурс «Український сувенір», фестиваль «Світовид»)

IΙ – IV квартали

2019 року

100,000

100,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.2. Проведення  державних, районних, професійних свят, культурно-мистецьких заходів, концертів,мітингів, (придбання грамот, сувенірів, фото рамок, рамок, гравертонів, квіткової продукції, костюмів, проведення майстер класів)

Протягом року

258,200

258,000

 

 

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.3. Участь в обласних, всеукраїнських, конкурсах, фестивалях, мистецьких заходах учасників колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля (придбання костюмів, проведення майстер класів, автопослуги)

Протягом року

200,00

200,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

Разом

 

558,200

558,200

 

 

 

2. Покращення матеріально - технічної бази бібліотек

 

2.1. Капітальний ремонт будівлі районної бібліотеки для дітей, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 16

II квартал 2019 року

960,000

 

960,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваська центральна районна бібліотечна система

Разом

 

960,000

 

960,000

 

 

3.Покращення матеріально – технічної бази Волноваського районного центру культури і дозвілля

3.1.Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, який знаходиться за адресою: м. Волноваха , вул. Центральна,

буди нок  94

Протягом року

2000,000

 

2000,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

Разом

 

2000,000

 

2000,000

 

 

4.Розвиток музеїв та музейної справи

 

4.1. Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, будинок 4

II квартал 2019 року

4800,000

 

4800,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

Разом

 

4800,000

 

4800,000

 

 

5. Покращення матеріально – технічної бази шкіл естетичного виховання дітей

 

7.1. Корегування проектно – кошторисної документації для будівлі Волноваської школи мистецтв, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 47

IV квартал 2019 року

40,000

 

40,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

 

Разом

 

40,000

 

40,000

 

Всього за напрямками

 

8358,200

558,200

7800,000

 

                   

 

 Голова районної ради                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха

Про структуру, чисельність та видатки

на утримання виконавчого апарату і

працівників районної ради на 2019 рік

З метою оптимізації структури виконавчого апарату районної ради, раціонального використання фінансових ресурсів, керуючись п.4 ч.1 ст.43, п.3 ч.1 ст.55, ст. 58 та ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити структуру і чисельність виконавчого апарату і працівників районної ради в кількості 21 одиниця, з 1 січня 2019 року, згідно з додатком 1.

2. Затвердити кошторисна утримання виконавчого апарату і працівників районної ради на 2019 рік за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за загальним фондом у сумі 5579600,00 гривень, за спеціальним фондом у сумі 2197,00 гривень, згідно з додатком 2.

3. Відділу з питань правової роботи та правого аналізу виконавчого апарату районної ради, відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради здійснити заходи, передбачені ст.492 Кодексу законів про працю України.

4. Начальнику відділу обліку та звітності виконавчого апарату районної ради (Сердечна) здійснити необхідні виплати передбачені законодавством України у разі вивільнення працівника.

5. Внести зазначені зміни до штатного розпису виконавчого апарату районної ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко).

Голова районної  ради                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення районної ради

20.12.2018 №7/25-СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ

виконавчого апарату і працівників районної ради на 2019 рік

Голова ради

1

Заступник голови ради

1

Начальник відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату

1

Головний  спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Спеціаліст 1 категорії

1

Начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату

1

Завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

1

Начальник відділу обліку та звітності виконавчого апарату

1

Начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату

1

Головний  спеціаліст

1

Завідуючий господарством

1

Прибиральниця службових приміщень

1,5

Сторож

4

Двірник

1

Робітник з обслуговування адмінбудівлі

0,5

Водій

1

Секретар керівника

1

Усього:

21 одиниця

 

Голова районної  ради                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2018 №7/25-

 

КОШТОРИС

видатків виконавчого апарату і працівників районної ради на 2019 рік

КПКВК

Назва видатків за економічною класифікацією та класифікацією кредитування

КЕКВ

Затверджено на 2019 рік за загальним фондом

Затверджено на 2019 рік за спеціальним фондом

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Видатки споживання- разом, з них:

 

5579600

2197

оплата праці працівників бюджетних установ

2111

3788000

 

нарахування на оплату праці

2120

833400

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

480300

 

інші поточні видатки

5000

477900

2197


Голова районної  ради                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018  № 7/25-

м.Волноваха

 

Враховуючи рішення районної ради від 03.09.2018 №7/23-645 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради», рішення районної ради від 14.11.2018 №7/24-683 «Про  перейменування Волноваського районного центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів та приведення установчих документів закладу у відповідність до чинного законодавства України», керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатку рішення районної ради від 14.10.2015 №6/29-497 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходяться в управлінні Волноваської районної ради, окремі повноваження по управлінню якими делеговані Волноваській райдержадміністрації» (в редакції від 25.10.2017 №7/18-428) виклавши Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходяться в управлінні Волноваської районної ради, окремі повноваження з управління якими делеговані Волноваській райдержадміністрації, в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Обуховський).

Голова районної ради                                                                          В.Д.ЛУБІНЕЦЬ