ДЛЯ 25 СЕСІЇ 1 ЧАСТИНА

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2018  № 7/25-

м.Волноваха

Про затвердження  Програми

розвитку  архівної  справи  у

Волноваському  районі на 2019 рік

 Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Положення про районний Трудовий архів при Волноваській районній раді,  керуючись ст.43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  Програму  розвитку  архівної  справи  у  Волноваському районі на 2019 рік,  згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).

Голова районної  ради                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                              Додаток до рішення  

                                                                                              районної ради 

                                                                                              від 20.12.2018  № 7/25-

             ПРОГРАМА

           розвитку  архівної  справи

                   у  Волноваському  районі  на  2019  рік

                                                        1.     Загальна частина

Архівне діло є важливою складовою частиною інформаційної і культурної сфери життєдіяльності суспільства, яка охоплює наукові, організаційні , правові , технологічні, економічні та другі питання, повязані з накопиченням, обліком, збереженням юридичними та фізичними особами архівних документів і використанням відомостей, які в них знаходяться і не відносяться до Національного архівного фонду. 

2. Мета Програми

Мета   Програми  - створення відповідних умов  для збереження і викорис-тання документів по кадровим питанням (особовому складу) ліквідованих підприємств і установ та забезпечення потреб громадян, суспільства, держави  в  інформації.  

                                                   3. Основні завдання Програми

1.Надання якісних інформаційних послуг громадянам.

2.Зміцнення матеріально-технічної бази Волноваського районного Трудового архіву при районній раді, для створення умов гарантованого збереження документів з особового складу ліквідованих підприємств.                                             

                                                   4.Фінансове забезпечення         

Фінансування Програми  буде здійснюватися в межах  асигнувань, перед-бачених бюджетами міської, селищних і сільських  рад, в сумі 512400 гривень, відповідно до запланованого об’єму витрат. 

                                          Розшифрування об’єму витрат:

                                                                   ( тис. грн.)

       -КЕКВ-2111             заробітна плата                                   -  362296,00

       -КЕКВ-2120             нарахування на заробітну плату      -    79706,00 

       -КЕКВ-2210             придбання канц. товарів                    -      3360,00

       -КЕКВ-2240             оплата послуг (крім комунальних)  -     4068,00

       -КЕКВ-2250             відрядження                                         -       900,00

       -КЕКВ-2272             оплата водопостачання                       -       360,00

       -КЕКВ-2273             оплата опалення, електроенергії      -   61710,00

          всього:                                                                                   512400,00

 5. Очікувані   результати 

 Виконання основних завдань  Програми  дає  можливість :

-   створити  умови  для  гарантованого  збереження   документів  з особового складу  ліквідованих  підприємств, установ і  організацій;

-   забезпечення  повноцінного  захисту  документів  з особового складу  ліквідованих підприємств;

-   зміцнити матеріально-технічну базу Трудового архіву і покращити умови  праці його співробітників;

-   задовольняти в необхідному обсязі потреб громадян, суспільства  і держави  в інформації.           

Голова районної ради                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

                                                   ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 № 7/25-

м.Волноваха

Про затвердження

Програми надання щомісячної

допомоги учням закладів професійної

(професійно-технічної) освіти з числа

 дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, які

перебувають на повному державному

забезпеченні на 2019 рік

З метою забезпечення виплати щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, згідно листа Волноваської районної державної адміністрації від 16.11.2018 №02-2869-38/01, відповідно до пункту 15 статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2019 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 20.12.2018 № 7/25- 


ПРОГРАМА

НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧНЯМ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПОВНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НА 2019 РІК

1. Загальні положення

Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2019 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання додаткової фінансової підтримки учням, які опинились в складних життєвих обставинах.

Щомісячна допомога у 2019 році надаватиметься у наступних розмірах:

учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 300 (триста) грн., 00 коп.;

студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої освіти – 300 (триста) грн., 00 коп.;

студентам ( курсантам) закладів вищої освіти – 450 (чотириста п’ятдесят ) грн., 00 коп.

На даний час на обліку управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації перебувають студенти, які навчаються у Волноваському професійно-технічному училищі та Великоанадольському лісовому коледжі.

2. Мета Програми

Надання додаткової фінансової підтримки учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.

3.Завдання Програми

Забезпечити надання у 2019 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації здійснювало виплату щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні до 01.12.2018 року за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на 2018 рік на соціальний захист населення.

Фінансування щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні здійснюватиметься з 01.01.2019 року за рахунок коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам.

Обґрунтований розрахунок на 2019 рік по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», (підпрограма: надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні):

50,4 тис. грн.: 14 особи: 12 місяців = середній розмір витрат на 1 особу– 0,3 тис.грн.

Кіл-сть осіб - 14

Всього потреба в коштах на 2019 рік складає 50,4 тис. грн.


Передбачуваний контингент і сума нарахувань щомісячної допомоги на кінець 2019 року становить 14 осіб і 50,4 тис. грн.

 5.     Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм додаткову фінансову підтримку.

Голова районної ради                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

      ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ           

20.12.2018   №7/25-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

на залізничному транспорті

у 2019 році

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на залізничному транспорті у приміському і міжміському сполученні, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 № 02-2862-38/01, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38

1Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2019 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати   фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.             

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2018 №7/25-


Програма
 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

у залізничному транспорті у 2019 році

 1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей») окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду у залізничному транспорті.

Станом на 1 грудня 2018 року у районі мешкають майже 23 тисячі осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на пільговий проїзд у залізничному транспорті.

Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат перевізникам не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті Волноваського району у 2019 році (далі – Програма) для покриття втрат перевізникам за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

2.     Мета Програми

Метою Програми є :

-    підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-   надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 1015163,00 грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування витрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населенна району у залізничному транспорті.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району та відшкодування втрат перевізникам, пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

Голова районної ради                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я           

20.12.2018 № 7/25-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

фінансування пільг з надання  

послуг зв’язку у Волноваському

районіна на 2019 рік

З метою забезпечення надання населенню Волноваського району пільг з послуг зв’язку, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 № 02-2861-38/01 , відповідно до статей 12, 13, 14, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2019 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ      

 

                                           Додаток

                                          до рішення районної ради

                                           від 20.12. 2018 №7/25-

 

Програма 

фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2019 рік

1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», окремі категорії громадян мають право на пільги з послуг зв’язку, а саме: на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном та установку телефону. 

У Волноваському районі станом на 1 грудня 2018 року мешкають 175 осіб, які мають право на 50-ти та 100-відсоткову знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону відповідно до діючого законодавства.

Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2019 році (далі – Програма) для покриття втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

Управлінням проведені розрахунки щодо потреби коштів на надання пільг з послуг зв’язку у 2019 році і складають 55700,00 грн. (розрахунки додаються). 

 2. Мета Програми 

 Метою Програми є : 

-  підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення; 

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми в сумі 55700,00 грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат з надання пільг за послуги зв’язку у 2019 році. 

4.  Очікувані результати 

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільговиків на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону та відшкодування втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

 

Голова районної ради                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ
_____________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІ Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/25-

м.Волноваха

Про затвердження

Програми забезпечення

соціальними послугами

за місцем проживання

громадян, які не здатні

до самообслуговування

у зв’язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю на 2019 рік

З метою забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 16.11.2018 № 02-2868-38/01,відповідно до пункту 15 статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про соціальні послуги», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2019 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

20.12.2018 №7/25-ПРОГРАМА
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ НЕ ЗДАТНІ

ДО САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОХИЛИМ

ВІКОМ, ХВОРОБОЮ, ІНВАЛІДНІСТЮ НА 2019 РІК

1. Загальні положення

Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2019 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання соціальних послуг особам, які знаходяться у важких життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

Волноваським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів і самотніх непрацездатних громадян обслуговуються більше 1413 осіб.

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 затверджений «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги».

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Розміри компенсації за надання соціальних послуг у 2019 році:

Розмір прожиткового мінімуму

з 01 січня

15 %

10 %

7 %

Для працездатних – 1921,00 грн.

288,15 грн.

192,10 грн.

134,47 грн.

Для непрацездатних – 1497,00 грн.

224,55 грн.

149,70 грн.

104,79 грн.

 

з 01 липня

Для працездатних – 2007,00 грн.

301,50 грн.

200,70 грн.

140,49 грн.

Для непрацездатних – 1564,00 грн.

234,60 грн.

156,40 грн.

109,48 грн.

 

з 01 грудня

Для працездатних – 2102,00 грн.

315,30 грн.

210,20 грн.

147,14 грн.

Для непрацездатних – 1638,00 грн.

245,70 грн.

163,80 грн.

114,66 грн.

2. Мета Програми 

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

3.Завдання Програми 

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення проводить виплату компенсації за надання соціальних послуг інвалідам 1, 2, 3 груп, хворим і особам, яким виповнилося 80 і більше років.

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету згідно таблиці:

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

174,63 тис. грн.: 66 особи

15% - 295,79 грн. х 18 особи х 12 місяців = 63,89 тис. грн.

10%- 197,19 грн. х 44 осіб х 12 місяців = 104,12 тис. грн.

7% - 138,03 грн. х 4 особи х 12 місяців = 6,62 тис. грн.

 

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

125,76 тис. грн.: 56 осіб

15% - 230,50 грн. х 31 особу х 25 місяців = 69,15 тис. грн.

10%- 153,67 грн. х 30 осіб х 12 місяців = 55,32 тис. грн.

7% - 107,57 грн. х 1 особу х 12 місяців = 1,29 тис. грн.

Витрати на поштовий збір – 0,13 тис грн.

Кіл-сть осіб - 122

Всього потреба в коштах на 2019 рік складає 300,52 тис. грн.

 

Передбачуваний контингент і сума нарахувань, з урахуванням поштового збору, з компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на кінець 2018 року відповідно становить 122 чоловік і 300,52 тис. грн.

 5.     Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи соціального обслуговування населення з урахуванням індивідуальних життєвих потреб людей, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм якість життя.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

      ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я          

20.12.2018  №7/25-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

у міському та приміському

транспорті Волноваського

району у 2019 році

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на території Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 №02-2863-38/01, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року 354», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2019 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації  здійснювати фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.        

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Близнюк)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Рогаченко).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

                                      Додаток

                                     до рішення районної ради

                                     20.12.2018 №7/25-

 

Програма

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2019 році

1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування» та від 16 серпня 1994 року №555, «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354»  окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду у міському та приміському транспорті.

Станом на 1 грудня 2018 року у районі мешкають майже 23 тисячі осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на пільговий проїзд у міському та приміському транспорті.

Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат перевізникам не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2019 році (далі – Програма) для покриття втрат перевізникам за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

 2. Мета Програми

 Метою Програми є :

- підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 2549277,00 грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення району у міському та приміському транспорті.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району та відшкодування втрат перевізникам, пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

 

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ   

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ

20.12.2018 №7/25-

м.Волноваха

Про затвердження Програми

з призначення та виплати

щомісячної стипендії особам,

яким виповнилась 100 та більше років

З метою поліпшення матеріального стану осіб, яким виповнилось 100 та більше років, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, від 15.11.2018 №02-2830-38/01, керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансування витрат на виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років в сумі 36 тис. грн, передбачених у районному бюджеті на 2019 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної  ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

       

                                        Додаток

                                        до рішення районної ради

                                        від 20.12.2018 №7/25-

 

ПРОГРАМА 

 

З призначення та виплати щомісячної  стипендії  особам, яким виповнилось 100 та більше років

1. Загальні  положення

1.1.  Програма «Про призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років»  (надалі - Програма) визначає порядок призначення та виплати у 2019 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років  (далі – щомісячна стипендія).

1.2.  Щомісячна стипендія виплачується з 01.01.2019 по 31.12.2019 у межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2019 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.  

1.3.  Розмір  щомісячної стипендії  складає  500 грн.

1.4. Щомісячна стипендія виплачується незалежно від призначення пенсії та  інших видів соціальних виплат.

2. Порядок призначення та виплати щомісячної стипендії.

2.1. Підставою для призначення щомісячної стипендії є наступні документи:

- заява;

- копія паспорта;

- довідка з місця мешкання.

2.2. Документи, вказані у п.2.1(далі-документи) надаються заявником або його законним представником до управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

  2.3. Призначення щомісячної стипендії здійснюється з місяця звернення протягом  10 днів  з дати  подання заявником або його законним представником документів. У разі подання неповного пакету документів, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації письмово доводить до відома заявника, в який термін та які саме документи необхідно надати додатково. У разі, якщо  документи були подані в термін не пізніше 1 місяця  з  дня отримання вказаного повідомлення, місяцем призначення щомісячної стипендії  вважається місяць подання заяви.

Про призначення щомісячної стипендії або про відмову в її призначенні із зазначенням  підстав відмови та порядку оскарження цього рішення Управління праці та соціального захисту населення видає або направляє заявнику письмове повідомлення в  5-ти денний термін після прийняття відповідного рішення.

2.4. Суми призначеної щомісячної стипендії перераховуються заявнику щомісячно до 25-го числа через відділення поштового зв’язку або на розрахунковий рахунок банківської установи, вказаної заявником.

 3. Припинення виплати щомісячної стипендії.

3.1. Припинення виплати щомісячної стипендії відбувається на підставі отриманих від заявника або його законного представника та уповноваженого представники ради, на території якої мешкала особа, яка досягла 100 років,  відомостей про зміну міста мешкання та реєстрації або відомостей про смерть заявника, які  у 10-дений термін повинні бути надані до управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

 3.2. Виплата щомісячної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, викладені в п. 3.1.

 4. Заключні положення

4.1. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  має право:

- у разі необхідності, перевіряти достовірність та обгрунтованність документів, наданих для призначення щомісячної стипендії;

- у разі виявлення при перевірках недостовірних даних в наданих документах, в результаті чого виникла переплата коштів за призначеним щомісячним стипендіям, утримувати переплачені кошти з вказаних осіб у претензіонно – позиковій вимозі згідно діючого законодавства України.

Голова районної ради                                                                                       В.Д.ЛУБІНЕЦЬ   

__________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ  

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я             

20.12.2018 № 7/25- 

м. Волноваха 

«Про затвердження Програми   

компенсаційних виплат особам 

з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне 

обслуговування (два рази на рік) 

на 2019 рік» 

З метою забезпечення виплати та розміру грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 №02-2848-38/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування». керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік) на 2019 рік згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік) на 2019 рік передбачених у районному бюджеті на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                               В. Д. ЛУБІНЕЦЬ     

 

                                          

Додаток                                              

до рішення районної ради

від 20.12.2018 №7/25-

 

 

 

  

Програма  

Компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, (два рази на рік)  на 2019 рік

1. Загальні положення

Грошові компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями, - у розмірі відповідно 22 відсотки та 16 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць, на транспортне обслуговування – у розмірі 29 відсотків прожиткового  мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць.

Станом на 01.12.2018 року у районі мешкають 76 осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на грошову компенсацію,  на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), які виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, видатки на компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), здійснювались особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, за рахунок коштів з державного бюджету або місцевого бюджету. 

             2.  Мета Програми

Метою Програми є :

- підтримка  осіб з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з   інвалідністю, дітей-інвалідів;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

          3. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень ) (загальна сума) та 327 грн. (триста двадцять сім гривень) (поштовий збір) здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджету. Розрахунки для оплати за надані компенсації приймати з 1 січня 2019 року.

                                                         4.  Очікувані результати

Виконання програми забезпечить компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

Голова районної ради                                                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 20.12.2018 № 7/25-

 м.Волноваха

 

«Про затвердження Програми  

встановлення телефонів особам

з інвалідністю І і ІІ групи

на 2019 рік»

З метою забезпечення коштів на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 №02-2859-38/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Затвердити Програму встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на 2019 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на 2019 рік, передбачених у районному бюджеті на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я. культури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                  В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток              

до рішення районної ради

від 20.12.2018 №7/25-

 

  

 

Програма 

Про встановлення телефонів особам з інвалідністю

І і ІІ групи на 2019 рік

1.     Загальні положення

1. Відповідно до вимог чинних законодавчих актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту ”, "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю"), окремим категоріям громадян надано право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних  трансфертів. Порядок і умови встановлення телефонів особам з інвалідністю  визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю.

Станом на 01.01.2019 року у районі на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на черзі перебувають 2 особи, які звернулися для їх встановлення.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, в минулих роках видатки на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів особам  з інвалідністю І і ІІ групи здійснювалась за рахунок коштів з державного бюджету або з місцевого бюджету.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» таких видатків не передбачено.

Тому, виникла необхідність затвердження Програми встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи у Волноваському районі у 2019 році (далі – Програма) для покриття витрат за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у сумі 200,00 грн. (двісті гривень).

                                                                      2.  Мета Програми

Метою Програми є :

-  підтримка  осіб з інвалідністю першої та другої групи;

-  надання громадянам належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

                                                                     3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 200,00 грн. (двісті гривень) здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам. Розрахунки для оплати за надані пільги приймати з 1 січня 2019 року.

                                                                 4.  Очікувані результати

Виконання програми забезпечить встановлення телефонів особам з інвалідністю    І і ІІ групи.

Голова районної ради                                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 №7/25-

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до   Районної комплексної  програми

щодо  медичного, соціального

забезпечення, адаптації, психологічної

реабілітації, професійної підготовки

(перепідготовки) учасників

антитерористичної операції на 2018-2020роки.

Розглянувши лист  Волноваської райдержадміністрації від 15.11.2018 №02-2831-38-01, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 3 Заходів Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції на 2018-2020 роки,  затвердженої рішенням районної ради від 28.02.2018 № 7/20-518, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

                                     Додаток

                                     до рішення районної ради

                                     20.12.2018 №7/25

 

Районна  комплексна програма

щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки

 1.     Загальні положення

Ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі — АТО)  зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому, виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначеної категорії осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (далі - Програма) покликана сприяти реалізації Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції.

 2.   Мета та основні завдання

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, медико-психологічної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей, а також сімей загиблих під час проведення АТО, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО та членам їхніх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг відповідно до Плану заходів (додаються).

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їхніх сімей та родин, у разі загибелі їх членів сім"ї під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з районними громадсько - волонтерскими  організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

Надання допомог та пільг учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім'ям, у разі загибелі їх членів під час проведення АТО, передбачається на підставі довідок, витягів з наказів та інших письмових документів, які підтверджують безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до  районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

        3.  Фінансове забезпечення 

Фінансування програми  буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету згідно з заходами з виконання Програми (додаються).

Виплата допомоги буде надаватись з районного бюджету учасникам антитерористичної операції та сім’ям  загиблих, померлих учасників АТО, які зареєстровані на території Волноваського району відповідно до наданої особистої заяви та відповідного пакету документів на наступні цілі:

 - Надання разової грошової допомоги на лікування  учасникам АТО (згідно довідок ЛКК, або епікрізу лікарняної установи про перебування особи на   стаціонарному лікуванні), (по 3 тисячі грн.)

 - Надання грошової допомоги на відшкодування витрат на ритуальні послуги сім’ям  загиблих, померлих учасників АТО ( 9 тисяч грн).

4.  Очікувані результати

Виконання визначених Програмоюзаходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей постраждалих (загиблих) учасників антитерористичної операції, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових проблем.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток  до Програми 

Заходи з виконання Районної комплексної програми  щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації,  професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018–2020 роки

№ з/п

 

Назва

напрямку діяльності

Перелік заходів

Програми

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікувані результати

 

2018

2019

2020

 

 

3

 

Соціальний захист

 

Надання допомоги :

-разової грошової допомоги

 на лікування

(згідно довідок ЛКК, або епікрізу лікарняної установи про перебування особи на   стаціонарному лікуванні)

(по 3 тисячі грн.)

 

-на відшкодування витрат на ритуальні послуги сім’ям  загиблих, померлих учасників АТО

Управління соціального захисту населення райдерж

адміністрації

Районний  бюджет

100,0

 

 

 

 

 

 

 

90,0

 

 

 

 

 

9,0

-

Покращення соціального та матеріального стану учасників АТО, членів сімей загиблих, померлих учасників АТО

 

Всього:

 

 

99,0

 

 

 Голова районної ради                                                                                                                           В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №  7/25-

м. Волноваха

 Про затвердження

 Районної програми соціальної

 підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік

 З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб внаслідок антитерористичної операції, відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 15.11.2018 №02-2832-38/01,Закону України «Щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закону  України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо  переміщених осіб», керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Районну  програму  соціальної  підтримки внутрішньо переміщених  осіб  на  2019  рік  (далі - Програма),  згідно  з  додатком.

2.  Доручити    Волноваській    районній    державній     адміністрації забезпечити    виконання  Програми    відповідно  до  планових  асигнувань.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 20.12.2018 №7/25-

 

Районна комплексна програма  соціальної підтримки  внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік

І. Загальні положення

Районна  програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік (далі – Програма), спрямована на забезпечення дотримання  прав, свобод  та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб   внаслідок АТО, покликана сприяти реалізації законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту вищезазначеної категорії громадян.

ІІ. Мета  та завдання програми

Суспільно-політична ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції (далі – АТО) в східних областях України) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам внаслідок АТО у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, а саме:

- забезпечення матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, які потребують термінового хірургічного втручання або  придбання коштовних препаратів (згідно медичних документів, які підтверджують потребу).

III. Фінансове  забезпечення

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом а також іншими джерелами фінансування, незабороненими законодавством, відповідно до Заходів Програми (додається).

ІV. Очікувані результати  виконання Програми

Виконання  Програми  дозволить  забезпечити  всебічну підтримку з боку держави і суспільства зазначеній категорії громадян, сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, патріотичного виховання молодого покоління.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах  внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Голова районної ради                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                                 

Додаток  до  Програми

ЗАХОДИ

Районної  програми

соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб на  2019 рік 

 № з/п

Найменування  заходів

Відповідальні

виконавцІ

Джерела

 фінансу-вання

- районний бюджет,

обсяг витрат, тис.грн.

Термін виконання

Очікуваний результат

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги  ВПО, які потребують термінового хірургічного втручання або  придбання коштовних препаратів (згідно медичних документів, які підтверджують потребу)

 

Управління соціального захисту населення райдерж

адміністрації

 

 

 

 

 

50,00

  Січень-

- грудень 2019

 

 

 

Матеріальна підтримка

внутрішньо-переміщених осіб

 

 

 

 

Всього

 

 50,00

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха

Про затвердження Програми заходів

з підготовки і проведенню у Волноваському

районі 33 річниці Чорнобильської

катастрофи

З метою  соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 15.11.2018№02-2828-38/01, керуючись Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Програму заходів по підготовці і проведенню у Волноваському районі 33 річниці Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком.

1. Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити фінансування і здійснювати координацію виконання Програми по підготовці і проведенню у Волноваському районі 33 річниці Чорнобильської катастрофи.

2. Рекомендувати міському, селищним, сільським радам розробити і затвердити відповідні місцеві програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районного радого з питань економічного і соціального розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко) і з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова  районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                 Додаток

                                           до рішення районної ради

                                           від 20.12.2018  №7/25-

 

ПРОГРАМА 

заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі

 33 річниці Чорнобильської катастрофи

1.     Загальні положення

Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 33 річниці Чорнобильської катастрофи (надалі –Програма) розроблена з метою покращення соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стану їх здоров’я, вирішення їх нагальних проблем у відповідності до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

Контингент громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії в районі станом на 01.12.2018 складає 473 осіб, а саме:

–   1 категорії  – 190 особи;

–   2 категорії  учасники–  161 особи;

–   3 категорії учасники –  65 особи,

–   діти, потерпілі в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС до 16 років– 20 осіб.

Крім того, 37 сімей користуються пільгами внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Рішення нагальних питань сприяло розробці цієї Програми, яка направлена на покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стану їх здоров’я, активізації системи соціально-медичної допомоги. 

 2.     Мета та основні завдання Програми 

Головною метою Програми є виконання заходів, направлених на підвищення рівня життя громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, збереження та покращення стану їх здоров’я, забезпечення доступної медичної допомоги, надання різноманітних видів соціальних послуг.

Основними завданнями Програми з покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, є:

– своєчасне та повне надання пільг та гарантій, визнаних діючим законодавством;

– залучення коштів підприємств, спонсорських та благодійних коштів для вирішення соціальних проблем;

– виявлення та задоволення потреб громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, для надання соціально-медичної допомоги;

– створення умов для покрашення здоров’я та активного дозвілля на рівні сучасних досягнень науки, соціальної адаптації та соціальної активності;

– впровадження сучасних заходів, направлених на профілактику захворювань, надання особам, постраждалим внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, своєчасних видів медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування та реабілітації

3.   Фінансове забезпечення Програми 

Реалізація заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету, в сумі 221,7 тис. грн., згідно з заходами з підготовки та проведення у Волноваському районі 33 річниці Чорнобильської катастрофи (додаються).

4.  Очікуваний результат  виконання Програми 

Реалізація Програми надасть можливість покращити соціально-побутові умови проживання постраждалих від Чорнобильської катастрофи, поліпшити стан здоров’я, соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання патріотизму у молодого покоління. 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення районної ради 

"Про затвердження Програми заходів по підготовці і проведенню 

у Волноваському районі 33 річниці Чорнобильської катастрофи" 

Контингент громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії, в районі станом на 01.12.2018 складає  473  осіб, у тому числі: 

1.витрати на виплату разової допомоги: 

 - Вдови-37 чол. х 500, 00 грн.= 18500,00грн; 

 - 1 категорія учасники– 190 чол.х 500,00 грн = 95000,00 грн.; 

 - 2 категорія учасники – 161 чол х 400,00 грн = 64400,00 грн.; 

- 3 кат. учасники – 64 чол. х 300,00 грн = 19200,00 грн. 

- поштовий збір – 300,00 грн. 

2. надання разової матеріальної допомоги: 

-  онкохворим учасникам ЛПА на ЧАЕС – 10 чол. х 1000,00 = 10000,00 грн.; 

- тяжкохворим учасникам ЛПА на ЧАЕС – 3 чол. Х 2000,00грн. = 2000,00 грн. 

 3. витрати на подарунки до Нового року  дітям до 16-ти років 

 - 20 дітей х  300грн.= 6000,00 грн; 

 4. витрати на проведення мітингів 

  - 2 корзини квітів х 1000,00грн.=2000,00грн. 

Основними завданнями поліпшення соціального захисту громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, являються своєчасне і повне надання пільг і гарантій, визначених чинним законодавством, залучення засобів підприємств, спонсорських і благодійних засобів для вирішення соціальних проблем, виявлення і задоволення потреб громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, для надання соціально - медичний допомоги, створення умов для поліпшення здоров'я і активного дозвілля на рівні сучасних досягнень науки, соціальна адаптація і соціальна активність, впровадження сучасних заходів, спрямованих на профілактику захворювання, надання особам, постраждалий від аварія на ЧАЕС, медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування і реабілітації.

Необхідність розробки заходів по підготовці і проведенню 33 річниці Чорнобильської катастрофи, спрямованих на підвищення рівня життя громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, збереження і поліпшення їх здоров'я, забезпечення доступної медичної допомоги сприяло створенню цієї Програми, для виконання якої потрібно залучення  221,7 тис. грн.  з районного бюджету.

Вважаємо за доцільне затвердити Програму по підготовці і проведенню у Волноваському районі 33 річниці Чорнобильської катастрофи.

Начальник управління 

соціального захисту населення 

Волноваської райдержадміністрації                                                                                  О.М. Близнюк

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ  

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 20.12.2018 №  7/25-

м. Волноваха 

 Про затвердження

 Районної програми щодо реалізації

 інших заходів щодо соціально – економічного

 розвитку територій на 2019 рік

 


Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 16.11.2018 № 02-2872-38/01, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності роботи управління, забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем та іншими матеріалами і послугами для належного обслуговування населення району, здійснення виїзного інформаційного обслуговування населення району щодо забезпечення реалізації державної політики із соціального захисту населення районна рада
 

В И Р І Ш И Л А: 

1.  Затвердити  Районну  програму  щодо реалізації інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій на 2019 рік (далі - Програма),  згідно  з  додатком до Програми.

2.  Доручити    Волноваській    районній    державній     адміністрації забезпечити    виконання  Програми    відповідно  до  планових  асигнувань. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                                                 

 

                                         Додаток

                                         до рішення районної ради

                                          від 20.12.2018 №7/25-

 

Районна програма

щодо реалізації інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій на 2019 рік 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації

 

2.

Розробники Програми

Управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації

 

3.

Відповідальні виконавці Програми

Волноваська районна державна адміністрація, управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

 

4.

Термін реалізації Програми

2019 рік

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

6.

Загальний обсяг фінансування

В межах виділених коштів *

 

* - Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з районного бюджету за потребою готує у вигляді запитів на фінансування управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації в межах наявних фінансових ресурсів/

І. Загальні положення

Районна програма підтримки управління соціального захисту населення Волноваської райержавної адміністрації(далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», та з  врахуванням того, що протягом останніх років фінансування видатків із загального фонду Державного бюджету на утримання управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі - управління) не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання, як делегованих районною радою так і власних повноважень.

Для виконання делегованих і власних повноважень мобілізуються усі наявні ресурси - матеріально-технічні, трудові, фінансові. Однак, їх обсяг обмежується граничними видатками Державного бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльностРазом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, із позабюджетних джерел обмежується антикорупційним законодавством.

Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми, ніж залучення коштів районного бюджету, відсутні.

Ця Програма є узагальнюючим організаційно-економічним документом, що визначає можливість вирішення однієї із важливих проблем району – доступу найбільш незахищених верств населення до соціального обслуговування, інформованості про заходи соціального захисту, які передбачені чинним законодавством, ефективного «зворотного зв’язку» органів соціального захисту з населенням району шляхом виїзного інформаційного обслуговування населення району за місцем проживання «мобільним соціальним офісом».

«Мобільний соціальний офіс» – пересувний пункт для здійснення комплексного виїзного інформаційного обслуговування населення району, створений при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації. «Мобільний соціальний офіс» здійснює свою роботу  шляхом проведення прийому населення в приміщеннях сільських та селищних рад фахівцями: управління соціального захисту населення райдержадміністрації; Волноваського управління  Пенсійного фонду України (за згодою); Волноваського районного центру зайнятості (за згодою); територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);  служби у справах дітей районної державної адміністрації; Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших фахівців (за потребою).

Програма розрахована на зменшення витрат соціально незахищених верств населення для проїзду до районного центру та часу для оформлення усіх видів державної допомоги, компенсації, пільг, субсидій, пенсій та інше. 

ІІ.  Мета  та завдання програми

Головна мета Програми - забезпечення доступу соціально незахищених верств населення до правової допомоги та допомоги при оформленні всіх видів допомоги, компенсацій, пільг, субсидій, пенсій та інше.

Пріоритетні завдання:

- забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення щодо посилення адресності та підвищення якості надання соціальної допомоги населенню  району;

- суттєве покращення соціального обслуговування та надання усіх видів соціальної допомоги населенню сільських та селищних  рад шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання;

- підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального захисту, як передбачені чинним законодавством, так і альтернативні;

- сприяння ефективному «зворотному зв’язку» органів соціального захисту із населенням для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб.

III. Фінансове  забезпечення

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом а також іншими джерелами фінансування, незабороненими законодавством, відповідно до Заходів Програми (додається).     

ІV. Очікувані результати  виконання Програми

Прогнозований результат Програми - проводити виїзне обслуговування громадян безпосередньо за місцем проживання для виконання заходів соціального захисту населення, а саме:

- інформування населення з питань діючого законодавства;

- виявлення під час співбесід з громадянами малозабезпечених осіб, які потребують додаткової соціальної підтримки;

- надання допомоги в оформленні заяв, прийом єдиної заяви та відповідного пакета документів від найменш захищених верств населення для надання соціальної підтримки;

- здійснення консультаційно-роз’яснювальної роботи;

- надання інших послуг соціального захисту, державної служби зайнятості, служби у справах дітей, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), управління Пенсійного фонду.

Виконання Програми дасть змогу :

 - забезпечити стабільну роботу управління соціального захисту  населення Волноваської районної державної адміністрації  для виконання ними делегованих повноважень в сфері соціального захисту жителів району;

 - підтримувати належні умови роботи працівників, які задіяні в процесі надання соціальних та інших послуг громадянам;

 - покращувати якість обслуговування населення;

 - забезпечити оперативне вирішення питань, з якими звертаються жителі району;

 - забезпечити своєчасність надання послуг та зняття соціальної напруги в районі.

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Перелік заходів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів районного бюджету на 2019 рік

№з/п

Найменування заходів

Одиниця виміру

Розрахунок

Загальний обсяг фінансування (грн.)

кількість

Вартість (грн.)

1

Фінансування заходів щодо соціально - економічного розвитку територій, в т.ч.:

 

 

 

256413,0

2

Заробітна плата

 

 

 

61093,0

 

Заробітна плата водія                   

грн.

12

4173,0

50076,0

 

Нарахування на  заробітну плату

грн.

12

918,0

11017,0

2

Обслуговування автомобіля, в т.ч.

 

 

 

5320,0

 

медогляд водія

виїзди

240

8,0

1920,0

 

Страхування відповідальності

 

 

 

1600,0

 

Техогляд автомобіля

 

 

 

1800,0

3

Канцелярські товари, в т.ч.

 

 

 

6000,0

 

папір ксероксний

пачок

60

100,0

6000,0

4

Придбання пально-мастильних матеріалів, в т.ч.

літри

 

 

190000,0

 

бензин

 

4800

37,5

180000,0

 

тосол

 

20

 

1000,0

 

тормозна речовина

 

20

 

800,0

 

склоомивач

 

16

 

600,0

 

моторна олива

 

30

 

1600,0

 

 Голова районної ради                                                                                                                           В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

20.12.2018 №7/25-

 

м. Волноваха

Про затвердження

Районної  програми поховання

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

внаслідок війни на 2019 рік

 

З метою забезпечення соціального захисту  учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни,   відповідно до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами),  статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», розглянувши  лист  Волноваської районної державної адміністрації від 16.11.2018  № 02-2860-38/01,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.  Затвердити  Районну  програму  поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок  війни на 2019 рік, (далі - Програма),  згідно  з  додатком.

 

2.  Доручити    Волноваській    районній    державній     адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми.

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                ПРОЕКТ 

 

 

                                          Додаток

                                           до рішення районної ради

                                          20.12.2018 № 7/25-

 

Районна програма 

              поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни на 2019 рік

І. Загальні положення

Районна  програма поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2019 рік (далі – Програма), покликана сприяти реалізації законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту вищезазначеної категорії громадян.

ІІ.  Мета  та завдання програми

Метою програми є  забезпечення поховання померлих  учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які на момент смерті  перебували на облікув Єдиному державному автоматизованому  реєстру осіб,  які мають право на пільги в Волноваському  районі.

ІІІ. Фінансове  забезпечення

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених субвенцією з обласного бюджету місцевим  бюджетам на 2019 рік в розмірі 17.4 тис. грн. (сімнадцять тисяч чотириста грн.)

Для оформлення безоплатного поховання виконавцем  волевиявлення або особою,  що  зобов'язалася  поховати  померлого учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, ритуальній службі надаються наступні документи:          

- копія документа, що посвідчує особу;                 

- копія свідоцтва про смерть, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- копія посвідчення, що підтверджує  віднесення померлої особи до зазначеної категорії.

Ритуальна служба  щомісяця до 25-го числа подає до управління  соціального захисту населення райдержадміністрації разом з підтверджуючими документами акт виконаних робіт та розрахунок витрат на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Управління соціального захисту райдержадміністрації  населення  перевіряє  правильність наданих розрахунків та  подає заявку на потребу в коштах на поховання померлого учасника бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни до фінансового управління райдержадміністрації.

Виплата коштів на поховання  передбачена орієнтовано на 3-х померлих осіб, та здійснюється при надходженні коштів шляхом  перерахування  їх  на  рахунок  ритуальної служби на підставі:

- договору, укладеного між управлінням  соціального  захисту населення та ритуальною службою;

-   розрахунку витрат на безоплатне поховання;

-   акту виконаних робіт.

Сума відшкодування коштів  розрахована на підставі  тарифів  виконавців ритуальних послуг  ФОП «Сергієнко Т.В.», ЧП «Майдіков В.В»:

1. - оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання:

 ФОП «Сергієнко» -безоплатно

 ЧП «Майдіков»     -безоплатно

2. - доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого):

 ФОП «Сергієнко» -150,00

 ЧП «Майдіков»     -120,00

 Середня ціна          -135,00

3. - надання транспортних послуг (один автокатафалк та один автобус супроводження):

ФОП «Сергієнко» -250,00

ЧП «Майдіков»     -550,00

Середня ціна         - 400,00

4. - перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу до місця поховання:

ФОП «Сергієнко» -200,00

ЧП «Майдіков»    -

 Середня ціна       - 200,00

5. - організація поховання і проведення ритуалу

 ФОП «Сергієнко» -безоплатно

 ЧП «Майдіков»     -безоплатно

6. - надання труни

 ФОП «Сергієнко»  -1000,00

 ЧП «Майдіков»      -  740,00

  Середня ціна        -   870,00

7.- надання двох вінків похоронних  з траурною стрічкою (з написом чи без нього):

  ФОП «Сергієнко»  -  надання 1 вінка з траурной стрічкой  - 150,00

  ЧП «Майдіков»      -  надання 1 вінка з траурной стрічкой  - 100,00

   Середня ціна                                                                            -  125,00

8. - копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу):

         ФОП «Сергієнко»  - взимку 2600,00

                                          - влітку  1300,00

          ЧП «Майдіков»       ---

         Середня ціна              -  взимку 2600,00

                                              -  влітку  1300,00                                                          

Середня ціна з урахуванням копання могили влітку всього    –  3030,00

Середня ціна з урахуванням копання могили взимку, всього  – 4330,00 

ІV. Очікувані результати  виконання Програми

Виконання програми буде сприяти ефективному використанню бюджетних коштів на безоплатне поховання померлих учасників  бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, реалізації гарантій та прав громадян на соціальний захист згідно з чинним законодавством, шляхом отримання громадянином безоплатних ритуальних послуг.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА                     

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ     

                                             Р І Ш Е Н Н Я                                                     

20.12.2018 №7/25- 

м. Волноваха 

Про внесення змін  та доповнень 

до  Районної програми щодо  надання 

одноразової матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю внаслідок  війни 

з числа учасників антитерористичної операції 

та членам сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції у 2018 році                   

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 № 02-2864-38/01, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И ЛА:

1. Внести зміни та доповнення до п.3. Фінансового забезпечення  Районної програми щодо надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році, затвердженої рішенням районної ради  від 03.09.2018 №7/23-627, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів  і цін  (Рогаченко)  та  з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ    

 ПРОЕКТ

 

  

                                      Додаток

                                       до  рішення районної ради

                                       20.12.2018 № 7/25-

 

Районна   програма  

щодо  матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році.

1.     Загальні положення

1.  У зв’язку з існуючим  збільшенням кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану, виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначеної категорії осіб, забезпечення їх  потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

 Районна програма щодо матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної  операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році (далі - Програма) покликана сприяти реалізації Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції.

 2.     Мета та основні завдання

Дана Програма здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової  підтримки осіб з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їхніх сімей та родин, у разі загибелі їх членів сім"ї під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.               

3.  Фінансове забезпечення

 Фінансування програми в сумі 61,00 тис. грн. здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету  місцевим  бюджетам.             

 Виплата допомоги буде надаватись з районного бюджету особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на території Волноваського району відповідно до наданої особистої заяви інваліда війни з числа учасників антитерористичної операції або члена сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції  та відповідних документів, доданих до заяви.

Допомога буде виплачуватись до Дня захисника України (14 жовтня ). 

Допомога виплачується у наступних розмірах:

-інвалідам війни (особам з інвалідністю І групи) з числа учасників антитерористичної операції – 15,0 тис. грн;

-інвалідам війни (особам з інвалідністю ІІ групи) з числа учасників антитерористичної операції – 10,0 тис. грн;

-інвалідам війни (особам з інвалідністю ІІІ групи) з числа учасників антитерористичної операції – 8,0 тис. грн;

-членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (на кожного члена сім’ї загиблого) – 5,0 тис. грн.

4.  Очікувані результати

Виконання  Програми підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей постраждалих (загиблих) учасників антитерористичної операції, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових проблем.

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 № 7/25-

м.Волноваха

«Про затвердження Програми щодо

 забезпечення виплати матеріальної

 допомоги постраждалим внаслідок

Чорнобильської катастрофи на 2019 рік»

З метою соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 № 02-2866-38/01, керуючись Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму щодо забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2019 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

 

                              Додаток

                              до рішення районної ради

                              від 20.12.2018 № 7/25-

 

Програма

щодо забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2019 рік

1.     Загальні положення

Програма щодо забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2019 рік (надалі –Програма) розроблена з метою покращення соціального захисту осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стану їх здоров’я, вирішення їх нагальних проблем у відповідності до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

Станом на 01.12.2018 року у районі мешкають 180 осіб з інвалідністю пов’язаною з наслідками аварії на ЧАЕС. 

 2.     Мета Програми

Метою Програми є забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо покращення їхнього матеріального становища.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 135,0 тис.грн. здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить покращення матеріального становища осіб з інвалідністю пов’язаною з наслідками аварії на ЧАЕС.                               

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

  ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 № 7/25-

м.Волноваха

«Про затвердження Програми пільгового

 медичного обслуговування осіб, які

 постраждали внаслідок Чорнобильської

 катастрофи у Волноваському районі на 2019 рік»

З метою забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від ___________               № ____________, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 20, 21, 23, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ( зі змінами), керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2019 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

                                   Додаток

                                  до рішення районної ради

                                  від 20.12.2018 № 7/25-


Програма
 

пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2019 рік 

1. Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", окремим категоріям громадян надано право на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне позачергове зубопротезування. 

Станом на 01.01.2019 року у районі мешкають 435 особи, які мають право відповідно до діючого законодавства скористатися пільгами на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергового зубопротезування з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії та потерпілих дітей . 

2.  Мета Програми

Метою Програми є забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 67,5 тис.грн. здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам. Розрахунки для оплати за надані пільги приймати з 1 січня 2019 року.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2019 рік.

 

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 № 7/25-

м.Волноваха

Про затвердження Програми  відшкодування

(один раз на рік) вартості проїзду міжміським

 транспортом до будь-якого населеного пункту

України учасників ліквідації наслідків аварії

на ЧАЕС 1-2 категорії  у Волноваському районі

 у 2019 році

З метою забезпечення відшкодування один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС 1-2 категорії розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 15.11.2018 №02-2829-38/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 20, 21. Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС 1-2 (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації здійснювати відшкодування (один раз на рік) вартість проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС 1-2 категорії у сумі 8,000 тис. грн. у межах коштів, передбачених у районному бюджеті на 2019 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ      

 

 

                                          Додаток

                                          до рішення районної ради

                                          від 20.12.2018№ 7/25-

 

Програма 

відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 у Волноваському районі у 2019 році

 1.  Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту ”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", окремим категоріям громадян надано право забезпечення відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 категорії. 

Станом на 01.01.2019 року у районі мешкають 368 осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 категорії.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, в минулих роках видатки на відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 здійснювалась за рахунок коштів з державного бюджету.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» таких виплат не передбачено. Тому виникла необхідність затвердження Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2019 році (далі – Програма) для покриття втрат за рахунок коштів районного бюджету.

У 2018 році, на зазначені цілі були виділені кошти та профінансовані на відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України і назад учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у сумі 7,630 тис.грн.

                                                                           2.   Мета Програми

Метою Програми є :

- підтримка  учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 категорії;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 8,000 тис.грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету: Розрахунки для оплати за надані пільги приймати з 1 січня 2019 року з урахуванням заборгованості за грудень попереднього року.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить відшкодування один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1-2 категорії.

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 ________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА                    

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                     

20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха

Про затвердження Районної

програми щодо  надання  одноразової

матеріальної допомоги особам з інвалідністю

внаслідок  війни  з числа учасників

антитерористичної операції  та членам сімей

загиблих учасників антитерористичної операції у 2019 році

Відповідно до Указу Президента України  від 18 березня 2015 року №15/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції (зі змінами), Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  з метою  належної соціальної  підтримки інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та  членів  сімей загиблих учасників антитерористичної операції,розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації  від 16.11.2018 № 02-2865-38/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею  43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити Районну програму щодо надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2019 році  (далі - Програма), згідно з додатком.

2.  Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів  і цін  (Рогаченко)  та  з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ      

ПРОЕКТ

 

                                       Додаток

                                       до  рішення районної ради

                                       20.12.2018 № 7/25-

 

Районна   програма

щодо  надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2019 році

1.  Загальні положення

1.  У зв’язку з існуючим  збільшенням кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану, виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначеної категорії осіб, забезпечення їх  потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

 Районна програма щодо матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної  операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році (далі - Програма) покликана сприяти реалізації Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції.

 2. Мета та основні завдання

Дана Програма здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової  підтримки осіб з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їхніх сімей та родин, у разі загибелі їх членів сім"ї під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

3.  Фінансове забезпечення

 Фінансування програми в сумі 61,00 тис. грн. здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету  місцевим  бюджетам.             

 Виплата допомоги буде надаватись з районного бюджету особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на території Волноваського району відповідно до наданої особистої заяви інваліда війни з числа учасників антитерористичної операції або члена сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції  та відповідних документів, доданих до заяви.

Допомога буде виплачуватись до Дня захисника України (14 жовтня ).

Допомога виплачується у наступних розмірах:

-інвалідам війни (особам з інвалідністю І групи) з числа учасників антитерористичної операції – 15,0 тис. грн;

-інвалідам війни (особам з інвалідністю ІІ групи) з числа учасників антитерористичної операції – 10,0 тис. грн;

-інвалідам війни (особам з інвалідністю ІІІ групи) з числа учасників антитерористичної операції – 8,0 тис. грн;

-членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (на кожного члена сім’ї загиблого) – 5,0 тис. грн.

4.  Очікувані результати

Виконання  Програми підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей постраждалих (загиблих) учасників антитерористичної операції, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових проблем.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/25-

м. Волноваха

Про затвердження Програми

покращення якості надання стаціонарної

медичної допомоги  населенню Волноваського

району на 2019 рік

З метою надання якісної стаціонарної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях лікувальних закладів району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 20.11.2018 року № 02-2904-38/01, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2019 рік, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                                                                      В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

             Додаток 

              до рішення районної ради

              від 20.12.2018 № 7/25-


Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги

населенню Волноваського району на 2019 рік

1.Загальні положення

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна  лікарня №1» обслуговує населення Волноваського району.

За 10 місяців 2018 року кількість відвідувань лікарів становить 110642 особи, в т.ч. стоматологічних відвідувань – 5749, кількість ліжко-днів за 10 місяців 2018 року становить 28888, денний стаціонар поліклініки - 6437. Проліковано 2619 хворих у відділеннях стаціонару. У відділенні денного стаціонару поліклініки за 10 місяців 2018 року проліковано 619 хворих.

Враховуючи недостатнє оснащення матеріально-технічної бази відділень стаціонару лікарні, обмеженість бюджетних призначень на їх відновлення та створення належних умов для перебування пацієнтів розроблена Програма  покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги  населенню Волноваського району на 2019 рік (далі - Програма).

2.Мета Програми

Головною метою Програми є покращення матеріально-технічного оснащення лікарні згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню.

3.Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є

виділення необхідних коштів з районного бюджету для придбання високовартісного медичного обладнання та проведення капітального ремонту головного корпусу лікарні.

Основними завданнями Програми є:

 - покращення  якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району;

- створення відповідних умов перебування паціентів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях;

 - покращення послуг проведення лікувально-діагностичної роботи;

Виконання Програми передбачається протягом 2019 року.

При розробці Програми враховано створення санітарно-гігієнічних умов відповідно з діючими санітарними нормами та стандартами, підвищення якості медичної допомоги населенню.

Придбання медичного обладнання передбачає покращення лікувально-діагностичного процесу в лікарні.

Проведення капітального ремонту головного корпусу лікарні передбачає покращення умов перебування пацієнтів.

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2019 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», згідно Плану заходів з виконання програми: 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст заходу

Джерело фінансування районний бюджет, сума витрат, тис.грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Капітальний ремонт відділення діагностики, денного стаціонару та приміщення дезкамери

2500,0

січень-грудень 2019 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

2

Придбання високовартісного медичного обладнання

300,0

березень-листопад 2019 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

3

Придбання медичної та побутової меблі для відділень

300,0

травень-вересень 2019 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад 6«Волноваська районна лікарня №1»

4

Виготовлення ПКД на ремонт харчоблоку, пральні, водолікарні та архіву

500,0

лютий-червень 2019 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

5

Придбання постільної білизни та м’якого інвентарю

300,0

березень-липень 2019 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

Всього

3900,0

 

 

 

5.Результати виконання Програми

Реалізація  Програми передбачається протягом 2019 року, що дозволить оновити матеріально-технічну базу, покращити умови перебування пацієнтів та медичного персоналу, здійснювати комплекс лікувально-профілактичних заходів.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 № 7/25-

м.Волноваха

Про оплату праці голови

Волноваської районної

ради на 2019 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Колективного договору Волноваської районної ради, затвердженого 23.09.2016, керуючись статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити  голові Волноваської районної ради   посадовий оклад, доплату за ранг, надбавку за вислугу років у розмірі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

2. Преміювати щомісячно голову Волноваської районної ради відповідно до його особистого вкладу в загальні результати  роботи у розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням рангу і надбавки за вислугу років.

3. Преміювати голову Волноваської районної ради до державних, професійних свят та ювілейних дат у розмірі посадового окладу в межах економії фонду оплати праці.

4. Виплачувати  голові Волноваської районної ради матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.

5. Здійснювати преміювання  голови Волноваської районної ради,  інші виплати передбачені цим рішенням, в межах  фонду преміювання, фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 № 7/25- 

м.Волноваха 

Про оплату праці  заступника 

голови Волноваської 

районної ради на 2019 рік 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Колективного договору Волноваської районної ради, затвердженого 23.09.2016, керуючись статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Встановити  заступнику голови  Волноваської районної ради   посадовий оклад, доплату за ранг, надбавку за вислугу років у розмірі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

2. Преміювати щомісячно заступника голови  Волноваської районної ради відповідно до його особистого вкладу в загальні результати  роботи у розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням рангу і надбавки за вислугу років.

3. Преміювати заступника голови Волноваської районної ради до державних, професійних свят та ювілейних дат  у розмірі  посадового окладу в межах економії фонду оплати праці.

4. Виплачувати  заступнику голови Волноваської районної ради матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.

5. Здійснювати преміювання  заступника голови Волноваської районної ради,  інші виплати передбачені цим рішенням, в межах  фонду преміювання, фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 №7/25-

м.Волноваха

Про структуру, чисельність  та видатки

на утримання  районного Трудового архіву

при районній раді на 2019 рік

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити структуру і чисельність районного Трудового архіву при районній раді в кількості  4 одиниці з 1 січня 2019 року, згідно з додатком 1.

2Затвердити  кошторисна утримання районного Трудового архіву при районній  раді  на 2019 рік за КПКВК  0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2019 рік) у сумі 512400,00 гривень, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко).

Голова районної  ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ           

                     

 

               Додаток 1

              до рішення  районної ради

             20.12.2018 №7/25-

 

СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ

районного Трудового архіву при районній раді на 2019 рік 

Директор

1

Головний зберігач фондів

1

Архівіст 1 категорії

1

Прибиральник службових приміщень і територій

1

Усього:

4 одиниці


Голова районної  ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

             Додаток 2

             до рішення районної ради

            20.12.2018 №7/25-

                                                                                                    

                                                         

КОШТОРИС

видатків районного Трудового архіву

при районній раді на 2019 рік 

КТКВК

Назва видатків за економічною класифікацією та класифікацією кредитування

КЕКВ

Затверджено  на 2019 рік

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік)

Видатки споживання - разом,

з них:

 

512400

оплата праці працівників бюджетних установ

2111

362300

нарахування на оплату праці

2120

79700

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

62000

інші поточні видатки

5000

8400


Голова районної  ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________