ДЛЯ 24 СЕСІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018  № 7/24-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 20.12.2017

№7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік» (в редакції рішення від 03.09.2018 № 7/23-619 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік»):

1.1.Підпункт 1.1. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  920276,77 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 907598,757 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 12678,013 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Підпункт 1.2. пункту 1 викласти у новій редакції:

 «1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі  960114,30521 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 868463,26166 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 91651,04355 тис.грн.».

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення 960114,30521 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 868463,26166 тис.грн. та спеціальному фонду –  91651,04355 тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

«3. Установити:   

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.       

3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 77939,06834 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

3.3. Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі  38803,573 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення.

3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 78973,03055 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 77939,06834 тис.грн., залишок коштів спеціального фонду у сумі 1033,96221 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення».

 1.4. Пункт 9 викласти у новій редакції:

«9. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- затверджувати внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення за напрямками використання, виходячи з фактичного нарахування обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

- у період між сесіями районної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та здійснювати перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін  з наступним внесенням змін до цього рішення».

2. Вважати головними розпорядниками коштів за загальним фондом районного бюджету за КПКВКМБ 0217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 495,715 тис.грн. – Волноваську райдержадміністрацію (одержувач бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради»); за КПКВКМБ 0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 1446,907 тис.грн. – управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

3. Вважати головними розпорядниками коштів за спеціальним фондом районного бюджету за КПКВКМБ 0217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 1541,214 тис.грн. – Волноваську райдержадміністрацію (одержувач бюджетних коштів -комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради»); за КПКВКМБ 0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 4498,534 тис.грн. – управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

4. Збільшити доходну та видаткову частини районного бюджету на 172,0   тис.грн. за рахунок інших субвенцій із місцевих бюджетів району на реалізацію спільних програм і заходів згідно з укладеними договорами, а саме: для реалізації Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік – 171,0 тис.грн. (Стрітенська – 8,0 тис.грн., Свободненська – 22,0 тис.грн., Іванівська – 60,0 тис.грн., Діанівська – 59,0 тис.грн., Петрівська – 22,0 тис.грн. сільські ради), для реалізації Програми підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки  - 1,0 тис.грн. (Діанівська сільська рада).

5. Вважати адресою, за якою буде придбана однокімнатна квартира для забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, які передбачені Микільській сільській раді у сумі 320,0 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції: м.Волноваха, вул. Менделєєва, буд.17, кв.19.

6. На підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету здійснити перерозподіл планових асигнувань:

- по районній раді за КПКВ/КМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у зв’язку з економією зменшити планові асигнування за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 16,0 тис.грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 3,9 тис.грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 53,0 тис.грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у сумі 3,6 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 6,5 тис.грн., КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 50,0 тис.грн. для придбання матеріальних цінностей та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 20,0 тис.грн. для поточного ремонту будівлі – відновлення лінолеуму на четвертому поверсі будівлі райради;

- по відділу культури і туризму райдержадміністрації: зменшити планові асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» по КПКВ/КМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» у сумі 7,5 тис.грн., КПКВ/КМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 4,755 тис.грн., КПКВ/КМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 9,0 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 2,0 тис.грн. та збільшити по КПКВ/КМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 3,5 тис.грн., за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 11,0 тис.грн. (для придбання канцелярського приладдя та меблів), по КПКВ/КМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КПКВ/КМБ КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 8,755 тис.грн.; в рамках реалізації заходів Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 85,0 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 9,7 тис.грн. для придбання кондиціонеру, за КПКВ/КМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 10,0 тис.грн. для придбання кондиціонеру, за КПКВ/КМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 30,0 тис.грн. для придбання музичних інструментів, за КПКВ/КМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 12,0 тис.грн., за КПКВ/КМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 23,3 тис.грн.;

- по райдержадміністрації: зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради») за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших  об’єктів»  у сумі 365,6 тис.грн. та збільшити планові асигнування за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 40,0 тис.грн. для придбання електричного котла для амбулаторії смт.Мирне, за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 183,6 тис.грн. для придбання газу, вікон та дверей ФАП с.Степне, жалюзі для амбулаторії с.Бугас, печаток та штампів для амбулаторій, вивісок для амбулаторій та ФАПів, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 142,0 тис.грн. для оплати послуг за проведення аналізів, страхування автомобілів, оплати ліцензій, влаштування фундаменту під модульні ФАПи; зменшити планові асигнування по КПКВ/КМБ 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня») за рахунок економії в результаті проведення процедури закупівлі відкритих торгів, які планувалися для поточного ремонту інфекційного відділення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 285,491 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» для придбання офісних меблів для екстреної (невідкладної) медичної допомоги та дитячого відділення у сумі 185,491 тис.грн. та за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання недорогої офісної меблі для екстреної (невідкладної) медичної допомоги та дитячого відділення у сумі 100,0 тис.грн. (Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік); за КПКВ/КМБ 0232010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КЛПЗ «Волноваська районна лікарня №1») «Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік» у зв’язку з економією коштів зменшити планові асигнування у сумі 77,82 тис.грн. в тому числі за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших  об’єктів» у сумі 48,82 тис.грн. (капітальний ремонт головного корпусу лікарні та поліклінічного відділення – 46,49 тис.грн., теплоізоляція фасаду та благоустрій прилеглої території – 1,26 тис.грн., розробка ПКД з подальшою експертизою капітального ремонту денного стаціонару поліклініки – 1,07 тис.грн.) та за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 29,0 тис.грн. (придбання прального обладнання – 1,5 тис грн., придбання легкового транспортного засобу – 27,5 тис.грн.) та збільшити планові асигнування за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 77,82 тис.грн. для капітального ремонту ганку адміністративного корпусу та флюорографічного кабінету з виготовленням пандусу для людей з обмеженими можливостями.

 - по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації у зв’язку з залишком коштів зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку» у сумі 93,334 тис.грн. та збільшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 58,334 тис.грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 25,0 тис.грн., за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 10,0 тис.грн.; у зв’язку з економією планових асигнувань по програмі покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ № 7, за адресою: м.Волноваха, вул. Менделєєва,7) зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по спеціальному фонду за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших  об’єктів»  у сумі 3619,217 тис.грн. та збільшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - у сумі 3213,349 тис.грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 405,868 тис.грн. для забезпечення виплати заробітної плати педагогічних працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»; по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити планові асигнування за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 10,0 тис.грн. та збільшити планові асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 10,0  тис.грн. для придбання металевих дверей для Новоандріївської ЗОШ (Програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік). У зв’язку з економією планових асигнувань зменшити планові асигнування КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» у сумі 2104,378 тис.грн., у т.ч. за  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 115,0 тис.грн., за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 100,0 тис.грн., за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» у сумі 1889,378 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» за  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 5,0 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 106,0 тис.грн., у т.ч. за  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 97,0 тис.грн. та за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 9,0 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 11,8 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 25,6 тис.грн. та збільшити планові асигнування по КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - у сумі 945,0 тис.грн., за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 9,0 тис.грн. для придбання металевих дверей для Волноваської ЗОШ № 6, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 582,7 тис.грн. у т.ч. для встановлення протипожежної сигналізації Ольгинської ЗОШ – 250,0 тис.грн., поточного ремонту огорожі (сітки) міні-футбольного поля Волноваської ЗОШ № 6- 100,0 тис.грн., обслуговування блоків очищення води по закладам освіти Волноваського району – 157,171 тис.грн., обстеження та оцінка технічного стану Волноваської ЗОШ № 7 – 75,529 тис.грн., за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 388,0 тис.грн. (капітальний ремонт з заміною вікон для Іванівської ЗОШ (с. Іванівка вул. Центральна 50) та Волноваської ЗОШ № 4 (м. Волноваха вул. Полтавська 274) з виготовленням ПКД та експертизи по школам Волноваського району (реєстрація договорів  та  оплата  за здійснення  авторського  нагляду  та  технагляду  по капітальному  ремонту  с заміною вікон  по  Іванівській  ЗОШ – 8,0 тис.грн.; виготовлення ПКД, оплата за експертний висновок, оплата за здійснення авторського нагляду, оплата за здійснення технічного нагляду по школам Волноваського району – 300,0 тис.грн.; капітальний ремонт котелень із заміною димової труби Зачатівської ЗОШ № 1 (с. Зачатівка, вул. Центральна, 24) – 80,0 тис.грн.), по КПКВ/КМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 35,0 тис.грн., у т.ч. за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 20,0  тис.грн. для придбання матеріалів для роботи у кружках та за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 15,0 тис.грн. для виготовлення ПКД по капітальному ремонту віконних блоків (заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік), на Інклюзивно-ресурсний центр по КПКВ/КМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 293,078 по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 76,146 тис.грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 16,752 тис.грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 50,3  тис.грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 71,98 тис.грн., за  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 4,0 тис.грн., за  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 0,6 тис.грн., за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 0,8 тис.грн., за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 72,5 тис.грн. ( для придбання столу логопеда з дзеркалом, інформаційного стенда, столу п’ятикутного триповерхового для дошкільнят із стільцями, обладнання для занять).

7. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 52,0 тис.грн.

8. Здійснити передачу коштів з бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду у сумі  3464,25866 тис.грн.

9. Додатки  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 викласти у новій редакції  (додаються).

 

Голова районної ради                                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                               Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451

 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України та враховує наступні зміни.

Доходна та видаткова частини районного бюджету збільшуються у сумі 6442,4 тис.грн., у т.ч. за рахунок:

- збільшення субвенцій з місцевих бюджетів на реалізацію спільних програм, заходів у сумі 172,0 тис.грн.:

Програма  покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік – 171,0 тис.грн., у т.ч.  Стрітенська сільська рада – 8,0 тис.грн. (придбання ноутбуку для Стрітенської ЗОШ),  Свободненська сільська рада – 22,0 тис.грн. (придбання мультимедійного проектора для першого класу Свободненської ЗОШ), Іванівська  сільська рада  – 60,0 тис.грн. (придбання жалюзі та виготовлення загорожі та альтанки), Діанівська сільська рада – 59,0 тис.грн. (придбання лінолеуму, ТНЗ,  меблів), Петрівська сільська рада – 22,0 тис.грн. (придбання мультимедійного проектору, екрану та ноутбуку).  

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки  - 1,0 тис.грн., кошти Діанівської сільської ради на виплату винагороди учениці 7 класу Діанівської ЗОШ;

- збільшення   медичної   субвенції  з   державного   бюджету    місцевим бюджетам у сумі 6890,4 тис.грн.;

- зменшення субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 500,0 тис.грн.;

- зменшення    субвенції   з    місцевого   бюджету   на  виплату  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 120,0 тис.грн.

Враховано перерозподіл планових асигнувань на підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету

Враховані розпорядження голови райдержадміністрації,  які прийняті в міжсесійний період.

Враховуючи вищезазначене внесені зміни до обсягів профіциту та дефіциту районного бюджету.

Додатки до рішення №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, які викладені у новій редакції додаються до рішення.

 

Начальник

фінансового управління                                                                                                         Т.Чернецька

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        14.11.2018  №7/24-    
               
Доходи районного бюджету на 2018 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 199638,900 199638,900 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 199638,900 199638,900 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 199631,300 199631,300 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 165468,400 165468,400 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 9900,000 9900,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 22000,000 22000,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 2200,000 2200,000 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  62,900 62,900 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 7,600 7,600 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 7,600 7,600 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 6979,365 371,100 6608,265 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1,100 1,100 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1,100 1,100 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 370,000 370,000 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 345,000 345,000 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 285,000 285,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6316,451 0,000 6316,451 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 289,814 0,000 289,814 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2,000 0,000 2,000 0,000    
  Разом доходів 206618,265 200010,000 6608,265 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 713658,505 707588,757 6069,748 6039,748    
41000000 Від органов державного управління 713658,505 707588,757 6069,748 6039,748    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 220104,970 214065,222 6039,748 6039,748    
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 7982,370 1942,622 6039,748 6039,748    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 117114,300 117114,300 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 90008,300 90008,300 0,000 0,000    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 5000,000 5000,000 0,000 0,000    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджеам 55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 372233,735 372203,735 30,000 0,000    
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  155599,000 155599,000 0,000 0,000    
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 13748,100 13748,100 0,000 0,000    
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  169219,200 169219,200 0,000 0,000    
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2154,600 2154,600 0,000 0,000    
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 320,000 320,000 0,000 0,000    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,300 205,300 0,000 0,000    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2548,500 2548,500 0,000 0,000    
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 1711,200 1711,200 0,000 0,000    
41051600 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 721,200 721,200 0,000 0,000    
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2502,800 2502,800 0,000 0,000    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  23503,835 23473,835 30,000 0,000    
  Всього доходів 920276,770 907598,757 12678,013 6039,748    
               
               
 
Голова районної ради       В.Д.Лубінець    

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно із типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
0100000     Районна рада (головний розпорядник) 5579,77700 5579,77700 3206,10000 435,70000 0,00000 4034,02600 2,30000 0,00000 0,00000 4031,72600 4031,72600 9613,80300
0110000 0100   Волноваська районна рада (відповідальний виконавець)  5579,77700 5579,77700 3206,10000 435,70000 0,00000 4034,02600 2,30000 0,00000 0,00000 4031,72600 4031,72600 9613,80300
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  5168,57700 5168,57700 2962,70000 379,30000 0,00000 4018,27600 2,30000 0,00000 0,00000 4015,97600 4015,97600 9186,85300
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 411,20000 411,20000 243,40000 56,40000 0,00000 15,75000 0,00000 0,00000 0,00000 15,75000 15,75000 426,95000
0600000     Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Волноваської райдержадміністрації (головний розпорядник) 235136,09100 235136,09100 148474,04900 34805,50000 0,00000 23935,81600 82,00000 0,00000 0,00000 23853,81600 23853,81600 259071,90700
0610000     Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської  райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 235136,09100 235136,09100 148474,04900 34805,50000 0,00000 23935,81600 82,00000 0,00000 0,00000 23853,81600 23853,81600 259071,90700
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 114349,40000 114349,40000 93729,10000 0,00000 0,00000 2848,12400 0,00000 0,00000 0,00000 2848,12400 2848,12400 117197,52400
0611000 1000   Освіта 228543,92400 228543,92400 146737,04900 34747,10000 0,00000 19242,28200 82,00000 0,00000 0,00000 19160,28200 19160,28200 247786,20600
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 215615,39300 215615,39300 137402,60600 33968,30000 0,00000 19092,78200 60,00000 0,00000 0,00000 19032,78200 19032,78200 234708,17500
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 112131,00000 112131,00000 91910,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2848,12400 2848,12400 112131,00000
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2587,22000 2587,22000 2086,10000 21,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2587,22000
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2218,40000 2218,40000 1818,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2218,40000
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-                              iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6,00000 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6,00000
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4883,70000 4883,70000 3452,10000 550,50000 0,00000 31,00000 16,00000 0,00000 0,00000 15,00000 15,00000 4914,70000
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1280,40000 1280,40000 878,70000 57,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1280,40000
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 4177,21100 4177,21100 2917,54300 149,20000 0,00000 112,50000 0,00000 0,00000 0,00000 112,50000 112,50000 4289,71100
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 4137,71100 4137,71100 2917,54300 129,00000 0,00000 112,50000 0,00000 0,00000 0,00000 112,50000 112,50000 4250,21100
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 39,50000 39,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,50000
0613130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 2569,52600 2569,52600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2569,52600
0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 89,90000 89,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 89,90000
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,          що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які        постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 2479,62600 2479,62600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2479,62600
0615010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 2575,73400 2575,73400 1737,00000 58,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2575,73400
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських                           видів спорту 292,03400 292,03400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,03400
0615030 5030   Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту 2283,70000 2283,70000 1737,00000 58,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2283,70000
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2283,70000 2283,70000 1737,00000 58,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2283,70000
0617360 7360   Виконання інвестиційних проектів  1446,90700 1446,90700 0,00000 0,00000 0,00000 4693,53400 0,00000 0,00000 0,00000 4693,53400 4693,53400 6140,44100
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195,00000 195,00000 195,00000
0617366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 1446,90700 1446,90700 0,00000 0,00000 0,00000 4498,53400 0,00000 0,00000 0,00000 4498,53400 4498,53400 5945,44100
0200000     Волноваська райдержадміністрація (головний розпорядник) 133683,12300 133665,91100 727,50000 26,20000 17,21200 56395,05734 6055,46500 0,00000 0,00000 50339,59234 49914,79234 190078,18034
0210000     Райдержадміністрація(відповідальний виконавець) 14422,65314 14405,44114 0,00000 0,00000 17,21200 28008,83543 30,00000 0,00000 0,00000 27978,83543 27554,03543 42431,48857
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 11358,56186 11358,56186 0,00000 0,00000 0,00000 11813,27409 0,00000 0,00000 0,00000 11813,27409 11813,27409 23171,83595
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
       оплата праці (2610) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
      комунальні послуги та енергоносії (2610) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0212140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 5,98840 5,98840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,98840
0212142 2142 0763 Програми і централізовані заходиборотьби з туберкульозом 5,98840 5,98840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,98840
0212150 2150   Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 60,02366 60,02366 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,02366
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 60,02366 60,02366 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,02366
0217360 7360   Виконання інвестиційних проектів  495,71500 495,71500 0,00000 0,00000 0,00000 1541,21400 0,00000 0,00000 0,00000 1541,21400 1541,21400 2036,92900
0217366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 495,71500 495,71500 0,00000 0,00000 0,00000 1541,21400 0,00000 0,00000 0,00000 1541,21400 1541,21400 2036,92900
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 790,21122 790,21122 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 790,21122
  7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 41,34100 41,34100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41,34100
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 41,34100 41,34100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41,34100
  7300   Будівництво та регіональний розвиток 17,21200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12296,03234 0,00000 0,00000 0,00000 12296,03234 12296,03234 12313,24434
0217320 7320   Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8129,16500 0,00000 0,00000 0,00000 8129,16500 8129,16500 8129,16500
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8129,16500 0,00000 0,00000 0,00000 8129,16500 8129,16500 8129,16500
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1508,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1508,00000 1508,00000 1508,00000
  7360   Виконання інвестиційних проектів  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2658,86734 0,00000 0,00000 0,00000 2658,86734 2658,86734 2658,86734
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2658,86734 0,00000 0,00000 0,00000 2658,86734 2658,86734 2658,86734
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 17,21200 0,00000 0,00000 0,00000 17,21200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17,21200
  8000   Інша діяльність 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 454,80000 30,00000 0,00000 0,00000 424,80000 0,00000 454,80000
  8300   Охорона навколишнього природного середовища  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 454,80000 30,00000 0,00000 0,00000 424,80000 0,00000 454,80000
0218313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 424,80000 0,00000 0,00000 0,00000 424,80000 0,00000 424,80000
0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,00000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1653,60000 1653,60000 0,00000 0,00000 0,00000 1903,51500 0,00000 0,00000 0,00000 1903,51500 1903,51500 3557,11500
      Районна Програма забезпечення
заходів з підготовки територіальної
оборони Волноваського району
на 2018-2019 роки
районну Програму забезпечення
заходів з підготовки територіальної
оборони Волноваського району
на 2018-2019 роки
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21,00000 21,00000 21,00000
      Районна програма забезпечення робочого процесу в державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік Підпункт 4  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 50,00000
      Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році  Підпункт 4  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 91,00000 91,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,00000 80,00000 171,00000
      Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік Підпункт 5  пункту 3.1.31." Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,00000 110,00000 200,00000
      Програма забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік  Підпункт 5  пункту 3.1.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 250,00000 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1000,00000 1000,00000 1250,00000
      Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році Підпункт 26  пункту  3.1.17. "Соціальний захист населення"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,51500 0,00000 0,00000 0,00000 52,51500 52,51500 52,51500
      Програма «Правопорядок -2018» Підпункт 1  пункту 3.1.27. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000
      Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018   рік Підпункт 3  пункту 3.1.12. "Податково-бюджетна діяльність та доходи населення" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 140,00000 140,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 500,00000 640,00000
      Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік Підпункт 6  пункту 3.1.20.  "Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 140,00000 0,00000 0,00000 0,00000 140,00000 140,00000 200,00000
      Районна цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки Підпункт 8  пункту 3.1.16. "Розвиток громадянського суспільства" підрозділу   3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 80,00000 80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,00000
      підпункт 3  пункту 3.1.31.  "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдвнь Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 350,00000 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000
      Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік Підпункт 5  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницткого середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 42,60000 42,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 42,60000
0220000     КЗОЗ"Волноваська центральна районна лікарня"  (відповідальний виконавець) 57748,01800 57748,01800 0,00000 0,00000 0,00000 14152,78500 1670,95200 0,00000 0,00000 12481,83300 12481,83300 71900,80300
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 55025,99100 55025,99100 0,00000 0,00000 0,00000 14152,78500 1670,95200 0,00000 0,00000 12481,83300 12481,83300 69178,77600
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 41172,08500 41172,08500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41172,08500
       оплата праці (2282) 32931,70000 32931,70000 0,00000 0,00000 0,00000 681,39200 681,39200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 33613,09200
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5375,56500 5375,56500 0,00000 0,00000 0,00000 134,42100 134,42100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5509,98600
0222144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2722,02700 2722,02700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2722,02700
0230000     КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" (відповідальний виконавець) 24668,81000 24668,81000 0,00000 0,00000 0,00000 9165,20000 3254,20000 0,00000 0,00000 5911,00000 5911,00000 33834,01000
0232010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 24668,81000 24668,81000 0,00000 0,00000 0,00000 9165,20000 3254,20000 0,00000 0,00000 5911,00000 5911,00000 33834,01000
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 16916,10000 16916,10000 0,00000 0,00000 0,00000 143,81800 0,00000 0,00000 0,00000 143,81800 143,81800 17059,91800
      оплата праці (2282) 14520,40000 14520,40000 0,00000 0,00000 0,00000 1168,10000 1168,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15688,50000
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 2574,80000 2574,80000 0,00000 0,00000 0,00000 152,00000 152,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2726,80000
0240000     КЛПУ "Волноваська стоматологічна поліклініка" (відповідальний виконавець) 7662,70800 7662,70800 0,00000 0,00000 0,00000 1979,13700 1082,11300 0,00000 0,00000 897,02400 897,02400 9641,84500
0242100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7662,70800 7662,70800 0,00000 0,00000 0,00000 1979,13700 1082,11300 0,00000 0,00000 897,02400 897,02400 9641,84500
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 4941,30000 4941,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4941,30000
       оплата праці (2282) 3968,30000 3968,30000 0,00000 0,00000 0,00000 556,92600 556,92600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4525,22600
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 259,90000 259,90000 0,00000 0,00000 0,00000 23,30800 23,30800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 283,20800
0250000     КУОЗ "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" (відповідальний виконавець) 28140,03386 28140,03386 0,00000 0,00000 0,00000 3089,09991 18,20000 0,00000 0,00000 3070,89991 3070,89991 31229,13377
0252111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 25783,79814 25783,79814 0,00000 0,00000 0,00000 3089,09991 18,20000 0,00000 0,00000 3070,89991 3070,89991 28872,89805
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 20671,20000 20671,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20671,20000
       оплата праці (2282) 17020,76000 17020,76000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17020,76000
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 3715,10000 3715,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3715,10000
0252140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 2181,60038 2181,60038 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2181,60038
0252142 2142 0763 Програми і централізовані заходиборотьби з туберкульозом 469,01160 469,01160 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 469,01160
0252146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1712,58878 1712,58878 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1712,58878
0252150 2150   Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 139,97634 139,97634 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,97634
0252152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 139,97634 139,97634 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,97634
0257100 7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 34,65900 34,65900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34,65900
0257130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 34,65900 34,65900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34,65900
0257360 7360   Виконання інвестиційних проектів  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0257366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0260000     Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (відповідальний виконавець) 1040,90000 1040,90000 727,50000 26,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1040,90000
0263120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1040,90000 1040,90000 727,50000 26,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1040,90000
0263121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1040,90000 1040,90000 727,50000 26,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1040,90000
0800000     Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) 351509,85200 351509,85200 6384,01000 109,80000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 351541,85200
0810000     Управління соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 351509,85200 351509,85200 6384,01000 109,80000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 351541,85200
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 351509,85200 351509,85200 6384,01000 109,80000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 351541,85200
0813010 3010 (3011, 3012)   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 155599,00000 155599,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155599,00000
0813020 3020 (3021, 3022)   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 13748,10000 13748,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13748,10000
0813030 3030 (3031, 3032, 3033, 3035)    Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1882,16700 1882,16700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1882,16700
0813040, 0813080 3040 (3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047)  3080 (3081, 3082, 3083, 3084, 3085)   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з  з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 169219,20000 169219,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 169219,20000
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 20,30000 20,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,30000
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 11,90000 11,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11,90000
  3170   Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 15,80000 15,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15,80000
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 15,50000 15,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15,50000
0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0,30000 0,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,30000
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 39,50000 39,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,50000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 341,70000 341,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 341,70000
0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 20,90000 20,90000 17,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,90000
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2154,60000 2154,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2154,60000
0813240 3240   Інші заклади за заходи 397,45000 397,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 397,45000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  397,45000 397,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 397,45000
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 8011,75000 8011,75000 6345,20000 109,80000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8043,75000
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7095,90000 7095,90000 5676,30000 71,10000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7127,90000
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 915,85000 915,85000 668,90000 38,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 732,00000
0817300     Будівництво та регіональний розвиток 47,48500 47,48500 21,71000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,48500
0817370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 47,48500 47,48500 21,71000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,48500
1000000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (головний розпорядник) 15092,45900 15092,45900 9722,20000 1516,96800 0,00000 6644,98200 466,50000 216,41100 23,86800 6178,48200 6178,48200 21737,44100
1010000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 15092,45900 15092,45900 9722,20000 1516,96800 0,00000 6644,98200 466,50000 216,41100 23,86800 6178,48200 6178,48200 21737,44100
1014000 4000   Культура і містецтво 10453,45900 10453,45900 6478,30000 1170,96800 0,00000 6369,08200 220,60000 50,34300 12,10000 6148,48200 6148,48200 16822,54100
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4955,05500 4955,05500 3496,80000 426,00000 0,00000 2662,99900 3,50000 0,00000 0,00000 2659,49900 2659,49900 7618,05400
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1012,81800 1012,81800 690,70000 129,01800 0,00000 124,70000 0,00000 0,00000 0,00000 124,70000 124,70000 1137,51800
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 3006,03600 3006,03600 1852,10000 586,45000 0,00000 3432,40000 217,10000 50,34300 12,10000 3215,30000 3215,30000 6438,43600
1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і містецтва 1479,55000 1479,55000 438,70000 29,50000 0,00000 148,98300 0,00000 0,00000 0,00000 148,98300 148,98300 1628,53300
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 657,75000 657,75000 438,70000 29,50000 0,00000 35,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35,00000 35,00000 692,75000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 821,80000 821,80000 0,00000 0,00000 0,00000 113,98300 0,00000 0,00000 0,00000 113,98300 113,98300 935,78300
1011000 1000   Освіта 4399,00000 4399,00000 3243,90000 346,00000 0,00000 275,90000 245,90000 166,06800 11,76800 30,00000 30,00000 4674,90000
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 4399,00000 4399,00000 3243,90000 346,00000 0,00000 275,90000 245,90000 166,06800 11,76800 30,00000 30,00000 4674,90000
1010000     Районна організація ветеранів України  240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000
1013000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000
1013100 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000
1013191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000
3700000     Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 127461,95966 126961,95966 0,00000 0,00000 0,00000 609,16221 572,07700 0,00000 0,00000 37,08521 37,08521 128071,12187
3710000     Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 127461,95966 126961,95966 0,00000 0,00000 0,00000 609,16221 572,07700 0,00000 0,00000 37,08521 37,08521 128071,12187
3718700 8700 0133 Резервний фонд 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 86838,30000 86838,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 86838,30000
3719270 9270 0180 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 320,00000 320,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 320,00000
3719310 9310 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2764,90000 2764,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2764,90000
3719350 9350 0180 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4,80000 4,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4,80000
3719510 9510 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2146,13266 2146,13266 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2146,13266
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 34887,82700 34887,82700 0,00000 0,00000 0,00000 609,16221 572,07700 0,00000 0,00000 37,08521 37,08521 35496,98921
      Всього 868463,26166 867946,04966 168513,85900 36894,16800 17,21200 91651,04355 7210,34200 236,41100 23,86800 84440,70155 84015,90155 960114,30521
                               
                                 Голова районної ради     В.Д.Лубінець          

 

 

        Додаток 3  
        до рішення районної ради
        від 14.11.2018   №7/24-
           
           
           
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік  
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -39135,49534 78973,03055 77976,15355 39837,53521
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -39135,49534 78973,03055 77976,15355 39837,53521
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  38873,57300 1033,96221 37,08521 39907,53521
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,12400     2848,12400
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,60300     726,60300
  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   37,08521 37,08521 37,08521
208200 На кінець періоду 70,00000     70,00000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -77939,06834 77939,06834 77939,06834 0,00000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,12400 2848,12400 2848,12400 0,00000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,81800 143,81800 143,81800 0,00000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -39135,49534 78973,03055 77976,15355 39837,53521
600000 Фінансування за активними операціями  -39135,49534 78973,03055 77976,15355 39837,53521
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -39135,49534 78973,03055 77976,15355 39837,53521
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  38787,84500 1033,96221 37,08521 39821,80721
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,12400     2848,12400
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,60300     726,60300
  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   37,08521 37,08521 37,08521
602200 На кінець періоду 70,00000     70,00000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -77939,06834 77939,06834 77939,06834 0,00000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,12400 2848,12400 2848,12400 0,00000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,81800 143,81800 143,81800 0,00000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -39135,49534 78973,03055 77976,15355 39837,53521
           
           
Голова районної ради   В.Д.Лубінець

 

                            Додаток 4                        
                            до рішення районної ради                    
                            від 14.11.2018   № 7/24-                      
                                                     
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2018 рік        
       
                                                     
                                            (тис.грн.)        
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду Субвенції спеціального фонду
базова дотація додаткова дотація на здійснення перераданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальні субвенції освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції  інші субвенції (з районного бюджету міському, селищним, сільським бюджетам) субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони    здоров’я  за   рахунок   коштів   медичної   субвенції субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду субвенція на утримання трудового архіву субвенція на надання фінансвової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва субвенція на будівництво модульної газової котельні смт.Донське  субвенція для лікування хворих у відділенні амбулаторного діалізу субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України cубвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України інші субвенції
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Районний бюджет 66081,400 55238,400       340720,900 117114,300 90008,300 11174,476   2502,800 1711,200 721,200 426,950       205,300 1942,622 2548,500       5000,000 6039,748  
Волноваська міська рада        19343,400 5013,600         2756,776                                
Благодатненська селищна рада        0,000 329,400                                          
Володимирівська селищна рада        4252,700 1417,600         0,000                                
Донська селищна рада        5631,600 1074,500         0,000                                
Новотроїцька селищна рада        5644,500 1489,700         280,000                                
Оленівська селищна рада        0,000 0,000                                          
Ольгинська селищна рада        2345,400 764,500         266,422                                
Анадольська сільська рада        0,000 149,100                                          
Андріївська сільська рада        0,000 0,000                                          
Бугаська сільська рада        966,500 258,100         1817,100                                
Валер'янівська сільська рада        0,000 225,300                                          
Вільненська сільська рада        953,600 191,200                                          
Дмитрівська сільська рада        0,000 214,200                                          
Єгорівська сільська рада        670,100 177,700                                          
Зачатівська сільська рада        631,500 253,300                                          
Златоустівська сільська рада        2190,800 598,600                                          
Іванівська сільська рада        0,000 203,700                                          
Калинівська сільська рада        0,000 124,400                                          
Діанівська сільська рада        657,200 0,000                                          
Сонячна сільська рада        592,800 170,900         500,000                                
Любівська сільська рада       0,000 0,000                                          
Микільська сільська рада        1082,500 347,100         0,000                         320,000      
Миколаївська сільська рада        1623,800 421,400                                          
Новоандріївська сільська рада        0,000 295,700         232,112                                
Новоолексіївська сільська рада      169,700 747,500 217,600         70,000                                
Стрітенська сільська рада        528,400 184,000                                          
Петрівська сільська рада        0,000 218,300                                          
Привільненська сільська рада        554,100 137,900                                          
Прохорівська сільська рада        373,700 166,300                                          
Рівнопільська сільська рада        1069,600 281,900                                          
Рибинська сільська рада        2216,600 543,700                                          
Свободненська сільська рада        0,000 323,500                                          
Степнянська сільська рада        889,200 195,200         750,000                                
Хлібодарівська сільська рада        0,000 234,100         9145,999                     4542,700 3083,804        
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко     600,000 0,000 0,000                                          
Лебединська сільська рада       1108,300 348,200                                         30,000
Павлопільська сільська рада     1063,000 309,300 244,300                                          
Широкинська сільська рада     286,200 0,000 0,000                                          
Андріївська селищна рада       2397,000 721,300                                          
Мирненська селищна рада     1107,000 605,700 380,300                                          
Гранитненська сільська рада     261,900 1920,200 700,700                                          
Новоселівська сільська рада       1778,400 539,000                                          
Старогнатівська сільська рада       940,800 386,900                                          
Чермалицька сільська рада       1366,000 416,100                                          
м.Маріуполь                                 1048,247                  
Обласний бюджет                             1000,000 12164,367                    
Всього 66081,400 55238,400 3487,800 63391,200 19959,300 340720,900 117114,300 90008,300 11174,476 15818,409 2502,800 1711,200 721,200 426,950 1000,000 12164,367 1048,247 205,300 1942,622 2548,500 4542,700 3083,804 320,000 5000,000 6039,748 30,000
                                                     
Голова районної ради                                                                                                                    В.Д.Лубінець        

 

              Додаток 5
              до рішення районної ради від 14.11.2018  № 7/24-
                 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році
                 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ КВК та кредитування Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      01 Районна рада   1100,07700 3981,72600 5081,80300
0110150 0150 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-540 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-580) 688,87700 3965,97600 4654,85300
0110180 0180 0133   Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-487 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-636) 411,20000 15,75000 426,95000
      06 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації   15068,03800 20918,38800 35986,42600
0615011 5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-461, 14.11.2018 № 7/24-) 292,03400 0,00000 292,03400
0611020 1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-471 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-530 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-571, 03.09.2018 № 7/23-637, 14.11.2018 № 7/24-) 2811,64900 14509,85400 17321,50300
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки (рішення районної ради від   20.12.2017 № 7/19-474 із змінами, внесеними 14.11.2018 № 7/24-) 139,00000 0,00000 139,00000
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки (рішення районної ради від   20.12.2017   № 7/19-473 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-532, 03.09.2018 № 7/23-638) 1844,50000 1700,00000 3544,50000
Районна програма "Вчитель на 2018 рік " (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-531) 200,00000 0,00000 200,00000
Районна програма "Національно-патріотичного виховання виховання учнів на 2018 рік" (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-534) 100,00000 0,00000 100,00000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2018 року (рішення районної ради від  20.12.2017  №7/19-472 із змінами, внесеними 14.11.2018 №7/24-) 5589,92200 0,00000 5589,92200
0611090 1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 14.11.2018 № 7/24-) 20,00000 15,00000 35,00000
0613133 3133 1040   Інші заходи та заклади молодіжної політики Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної  програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-460 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-570, 21.06.2018 № 7/22- 605, 03.09.2018 № 7/23-630, 14.11.2018 № 7/24-) 89,90000 0,00000 89,90000
0613140 3140 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 2479,62600 0,00000 2479,62600
0617363 7363 0490   Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій пункт розділ підрозділ Марина Власенко 0,00000 195,00000 195,00000
0617366 7366 0490   Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, м.Волноваха-капітальний ремонт (термомодернізація)   223,87800 1119,38900 1343,26700
Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 за адресою: Донецька обл, м.Волноваха, вул.Урицького, 8" 338,71200 1693,56000 2032,27200
Валер'янівська ,Краснівська ,Гранітненська,Староігнатівська, Равнопільська,Донська,Волноваська  №7,Новотроїцька ,Бугаська ,Миколаївька загальноосвітні школи Волноваського району-капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій"  884,31700 1685,58500 2569,90200
      02 Волноваська райдержадміністрація   9983,32500 50369,59234 60352,91734
0212111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-479 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-536, 16.05.2018 № 7/21-573,03.09.2018 № 7/23-634, 14.11.2018 № 7/24-) 478,20136 6735,12297 7213,32433
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 57,00000 5078,15112 5135,15112
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017   № 7/19-480) 159,78712 0,00000 159,78712
0212142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017   №7/19-481) 5,98840 0,00000 5,98840
0212152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-482) 60,02366 0,00000 60,02366
0217321 7321 0443   Будівництво освітніх установ та закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2"
(підпункт 7  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 55,00000 55,00000
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52
(підпункт  4  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 2200,00000 2200,00000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4"
(підпункт 5  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 60,00000 60,00000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1"
(підпункт 9  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 60,00000 60,00000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Будівництво модульної вугільної котельні Волноваської ЗОШ №1, за адресою: Донецька область, Волноваський район м.Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр,95"
(підпункт 11  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-622)
0,00000 40,00000 40,00000
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37
(підпункт 1  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 1926,27400 1926,27400
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40
(підпункт 2  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 1849,05500 1849,05500
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5
(підпункт 3  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 1938,83600 1938,83600
0218313 8313 0513   Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Очисні  споруди с. Володимирівка  (підпункт 5  пункту 3.2.26.  "Охорона навколишнього природного середовища"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454) 0,00000 424,80000 424,80000
0218330 8330 0540   Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  Проведення обласного екологічного форму  "Екологія промислового краю"   (підпункт 1  пункту 3.1.26. "Охорона навколишнього природного середовища" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511,  16.05.2018 № 7/21-556) 0,00000 30,00000 30,00000
                 
0217330 7330 0443   Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. 40 років Перемоги, 54а, с.Іванівка, Волноваський район - будівництво
(підпункт 4  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-622)
0,00000 749,00000 749,00000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 749,00000 749,00000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. І.Кононенка,62, смт.Новотроїцьке Волноваський район – реконструкція
(підпункт 3  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-622)
0,00000 749,00000 749,00000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 750,00000 750,00000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2, розташованої за адресою: м.Волноваха, пров.Шляховий,18
(підпункт 10  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 03.09.20188 №  7/20-511)
0,00000 10,00000 10,00000
0217363 7363 0490   Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району (підпункт 14  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 28.02.2018 №  7/20-511, 03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-) 0,00000 1123,20800 1123,20800
Виготовлення проектно - кошторисної документації «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району» (підпункт 12  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 28.02.2018 №  7/20-511, 03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-) 0,00000 33,95094 33,95094
Проведення експертизи проектно-кошторисної  документації «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району» (підпункт 13  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 28.02.2018 №  7/20-511, 03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-) 0,00000 2,70840 2,70840
0217366 7366 490   Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні  смт Володимирівка для розселення внутрішньо-переміщених осіб за адресою смт. Володимирівка, вул Проценко,10 495,71500 1541,21400 2036,92900
0263121 3121 1040    Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Програма покращення матеріально-технічного забезпечення Волноваського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  на 2018 рік (рішення районної ради від 16.05.2018 № 7/21-566) 40,00000 0,00000 40,00000
Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017   № 7/19-485) 70,00000 0,00000 70,00000
0252111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-479 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-536, 16.05.2018 № 7/21-573,03.09.2018 № 7/23-634) 1485,79864 2964,27703 4450,07567
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 1367,76000 106,62288 1474,38288
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017   № 7/19-480) 240,21288 0,00000 240,21288
0252142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017   №7/19-481) 469,01160 0,00000 469,01160
0252152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-482) 139,97634 0,00000 139,97634
0242100 2100 0722   Стоматологічна допомога населенню Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 488,13200 333,50000 821,63200
Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-483 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-631) 736,47600 563,52400 1300,00000
0232010 2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017 №7/19-477 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-538, 16.05.2018 № 7/21-574, 03.09.2018 № 7/23-633) 227,50000 5664,50000 5892,00000
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 363,21000 246,50000 609,71000
0222010 Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511 із змінами, внесеними  03.09.2018 № 7/23-622) 599,72400 249,00000 848,72400
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від 20.12.2017   №7/19-484  із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-539, 16.05.2018 № 7/21-575, 03.09.2018  № 7/23-632, 14.11.2018 № 7/24-) 845,20800 12232,83300 13078,04100
0219800 9800 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів   Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році  (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-524 із змінами, внесеними 21.06.2018 № 7/22-604)
(підпункт 4  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
91,00000 80,00000 171,00000
Районна Програма забезпечення заходів територіальної оборони Волноваського району на 2018-2019 роки (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-641) 0,00000 21,00000 21,00000
Районна програма забезпечення робочого процесу в державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік (рішення районної ради від 03.09.2018  № 7/23-623 ) (підпункт 5  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей" пункт, підпункт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511, 03.09.2018 № 7/23-622) 50,00000 0,00000 50,00000
 Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-525)
(підпункт 5  пункту 3.1.31." Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
90,00000 110,00000 200,00000
 Програма забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-523)
 (підпункт 5  пункту 3.1.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
250,00000 1000,00000 1250,00000
Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-519 із змінами внесеними 16.05.2018 № 7/21-565)
(підпункт 26  пункту  3.1.17. "Соціальний захист населення"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511, 16.05.2018 № 7/21-556)
0,00000 52,51500 52,51500
Програма «Правопорядок -2018» (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-517)
(підпункт 1  пункту 3.1.27. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
500,00000 0,00000 500,00000
Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-522 із змінами внесеними 16.05.2018 № 7/21-561, 21.06.2018 № 7/22-603)
(підпункт 3  пункту 3.1.12. "Податково-бюджетна діяльність та доходи населення" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
140,00000 500,00000 640,00000
Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-529)
(підпункт 6  пункту 3.1.20.  "Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
60,00000 140,00000 200,00000
Районна цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-526)
(підпункт 8  пункту 3.1.16. "Розвиток громадянського суспільства" підрозділу   3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
80,00000 0,00000 80,00000
підпункт 3  пункту 3.1.31.  "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдвнь Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними  28.02.2018 № 7/20-511 350,00000 0,00000 350,00000
Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-527)
(підпункт 5  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницткого середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
42,60000 0,00000 42,60000
      08 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   2737,70200 0,00000 2737,70200
0813210 3210 1050   Організація та проведення громадських робіт Програма забезпечення фінансування громадських робіт у 2018 році (рішення районної ради від 16.05.2018 № 7/21-563) 20,90000 0,00000 20,90000
0813242 3242 1090   Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2018 рік  (рішення районної ради від 03.09.20188 № 7/23-625) 39,60000 0,00000 39,60000
Районна   програма щодо  матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-627) 51,00000 0,00000 51,00000
Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-466 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-562) 50,14000 0,00000 50,14000
Районна комплексної програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-518) 100,00000 0,00000 100,00000
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від 20.12.2017  №  7/19-467 ) 106,71000 0,00000 106,71000
Програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-468) 50,00000 0,00000 50,00000
0813031 3031 1030   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2018 році (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-469 ) 7,63000 0,00000 7,63000
0813032 3032 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку  Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-465 ) 73,26000 0,00000 73,26000
0813033 3033 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-463) 1000,00000 0,00000 1000,00000
0813035 3035 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2018 році (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-464 ) 801,27700 0,00000 801,27700
0813050 3050 1070   Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма відшкодування пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-624) 20,30000 0,00000 20,30000
0813090 3090 1030   Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Програма поховання учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю внаслідок війни (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-629) 11,90000 0,00000 11,90000
0813171 3171 1010   Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування Програма компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне  обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (2 рази на рік) (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-628) 15,50000 0,00000 15,50000
0813172 3172 1010   Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп Програма встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи на 2018рік (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-626) 0,30000 0,00000 0,30000
0813160 3160 1010   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік  ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-462) 341,70000 0,00000 341,70000
0817370 7370 0490   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма функціонування виїзного "Мобільного соціального офісу" (рішення районної ради від 16.05.2018 № 7/21-564) 47,48500 0,00000 47,48500
      10 Відділ культури і туризму райдержадміністрації   1349,40000 6178,48200 7527,88200
1011100 1100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-457 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-528, 16.05.2018 № 7/21-567, 03.09.2018 № 7/23-635, 14.11.2018 № 7/24-) 23,30000 30,00000 53,30000
1014080 4080 0829   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 821,80000 148,98300 970,78300
1014060 4060 0828   Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубгих закладів 33,10000 3215,30000 3248,40000
1014040 4040 0824   Забезпечення діяльності музеїв i виставок 12,00000 124,70000 136,70000
1014030 4030 0824   Забезпечення діяльності бібліотек 194,00000 2659,49900 2853,49900
1011100 1100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-458) 25,20000 0,00000 25,20000
1013191 3191 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Комплексної програми "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016 - 2019 роки (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-455) 240,00000 0,00000 240,00000
      37 Фінансове управління райдержадміністрації   27357,53466 609,16221 27966,69687
3719510 9510 0180   Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підпункти 2, 3, 4, 5, 6   пункту 3.2.7. "Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура" підрозділу  та підпункти 11,15 пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу 3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-556, 03.09.2018 № 7/23- 622, 14.11.2018 № 7/24-) 2146,13266 0,00000 2146,13266
3719770 9770 0180   Інші субвенції з місцевого бюджету (підпункти 2, 3, 4, 5, 6   пункту 3.2.7. "Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура" підрозділу  та підпункти 11,15 пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу 3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-556, 03.09.2018 № 7/23-622) 0,00000 37,08521 37,08521
Лікування хворих у відділенні амбулаторного діалізу м.Маріуполь (підпункт 43  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511, 16.05.2018 № 7/21-556, 03.09.2018 № 7/23-622) 1048,24700 0,00000 1048,24700
Будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям в с.Степне
(підпункт 11  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-556)
750,00000 0,00000 750,00000
Ремонт будівлі комунальної власності Новоолексіївської сільської ради
(підпункт 7  пункту 3.2.7. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-556)
70,00000 0,00000 70,00000
Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки (із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-541) 0,00000 572,07700 572,07700
Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська, 51
(підпункт 11  пункту 3.2.3. "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними  28.02.2018 № 7/20-511)
12164,36700 0,00000 12164,36700
Підпункт 4  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницького середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей "Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 16.05.2018 №7/21-556) 1000,00000 0,00000 1000,00000
 Підпункт 1  пункту 3.2.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511, 16.05.2018 № 7/21-556 9058,78800 0,00000 9058,78800
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-470 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-560) (підпункт 5  пункту 3.1.20. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними  28.02.2018 № 7/20-511, 16.05.2018 № 7/21-556) 1120,00000 0,00000 1120,00000
        Всього   57596,07666 82057,35055 139653,42721
                 
        Голова районної ради В.Д.Лубінець  

 

      Додаток 10
      до рішення районної ради
      від 14.11.2018 № 7/24-
       
Трансферти з бюджетів міської, селищних та сільських рад до районного бюджету на 2018 рік
       
Ради субвенції
загальний фонд
субвенція на утримання трудового архіву субвенція на реалізацію Програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення." субвенція на реалізацію Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік 
Волноваська міська рада  117,400 178,640  
Благодатненська селищна рада  9,000    
Володимирівська селищна рада  30,400 15,400  
Донська селищна рада  15,900    
Новотроїцька селищна рада  48,700 52,360  
Ольгинська селищна рада  21,700 64,680 554,446
Анадольська сільська рада  4,900 21,560  
Бугаська сільська рада  10,400 6,160  
Валер'янівська сільська рада  6,800    
Вільненська сільська рада  3,900 12,320 20,000
Дмитрівська сільська рада  6,800    
Єгорівська сільська рада  5,400    
Зачатівська сільська рада  5,400 15,400  
Златоустівська сільська рада  21,500 24,640 100,000
Іванівська сільська рада  5,800 40,040 60,000
Калинівська  сільська рада  3,900 9,240  
Діанівська  сільська рада  5,400 44,640 214,003
Сонячна сільська рада  5,400 15,400 10,000
Микільська сільська рада  9,900 6,160 25,000
Миколаївська сільська рада  13,000 6,160  
Новоандріївська сільська рада  8,000 30,800 50,000
Новоолексіївська сільська рада  2,300    
Стрітенська  сільська рада  5,800 21,560 8,000
Петрівська сільська рада  5,800 9,240 28,000
Привільненська сільська рада  2,500    
Прохорівська сільська рада  1,800    
Рівнопільська сільська рада  9,900 18,480 18,000
Рибинська сільська рада  19,200 15,400  
Свободненська сільська рада  5,450   22,000
Степнянська сільська рада  6,500 15,400 100,000
Хлібодарівська сільська рада  8,100 6,160  
Старогнатівська сільська рада   24,640  
Новоселівська сільська рада 0,000 18,480 430,000
ВСЬОГО 426,950 672,960 1639,449
       
       
Голова районної ради     В.Д.Лубінець
          Додаток  9
до рішення районної ради
14.11.2018  № 7/24-
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
                (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
      Райдержадміністрація   12 034,373     12 034,373
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів   7914,165     7914,165
        Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52 2200,000     2200,000
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37  1926,274     1926,274
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40 1849,055     1849,055
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5 1938,836     1938,836
0217330 7330 0443  Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності   1498,000     1498,000
        Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. 40 років Перемоги, 54а, с.Іванівка, Волноваський район - будівництво 749,000     749,000
Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. І.Кононенка,62, смт.Новотроїцьке Волноваський район – реконструкція 749,000     749,000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   2622,208     2622,208
        Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. І.Кононенка,62, смт.Новотроїцьке Волноваський район – реконструкція    750,000     750,000
        Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. 40 років Перемоги, 54а, с.Іванівка, Волноваський район - будівництво 749,000     749,000
        Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району  1123,208     1123,208
      Всього   12034,373     12034,373
                 
    Голова районної ради       В.Д.Лубінець  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

14.11.2018 № 7/24-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до Програми

покращення якості надання стаціонарної

медичної допомоги  населенню Волноваського

району на 2018 рік

З метою надання якісної стаціонарної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях лікувальних закладів району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.10.2018 № 02-2455-38/01, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року № 7/19-477, зі змінами та доповненнями в редакції рішення від 03.09.2018 №7/23-633, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                  Додаток до рішення

                                                                                      районної ради

                                                                                                     від 14.11.2018  № 7/24-

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», згідно Плану заходів з виконання програми:

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми 

Зміст заходу

Джерело фінансування районний бюджет, сума витрат, тис.грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

 

Придбання високовартісного медичного обладнання (апарату ультразвукової діагностики та апарату для лабораторних досліджень)

 

 

3000,00

квітень-вересень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

2

Капітальний ремонт головного корпусу лікарні (неврологічного відділення, хірургічного відділення, аптеки та підвального приміщення)

759,00

квітень-грудень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

3

Розробка проектно-кошторисної документації, термоаудит, обстеження та експертиза по капітальному ремонту головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення

403,51

лютий-березень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

4

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові пакети кабінетів жіночої консультації та поліклінічного відділення з частковим ремонтом

245,00

березень-квітень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

5

Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення (теплоізоляція фасаду та благоустрій прилеглої території)

170,00

квітень-травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

6

Поточний ремонт гаражних боксів

18,00

квітень-травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

7

Придбання прального обладнання (пральні машинки, центрифуги, прасувальний апарат, дезкамера)

298,50

квітень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

8

Придбання легкового автотранспортного засобу

472,50

квітень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

9

Поточний ремонт автотранспортного засобу

50,00

липень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

10

Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення (благоустрій території)

47,24

травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

11

Поточний ремонт гаражних боксів

9,50

травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

12

Розробка ПКД з подальшою експертизою капітального ремонту денного стаціонару поліклініки

8,93

травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

13

Проведення робіт по капітальному ремонту зовнішнього територіального освітлення лікарні

72,00

травень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

14

Капітальний ремонт ганку адміністративного корпусу та флюорографічного кабінету з виготовленням пандусу для людей з обмеженими можливостями

137,82

червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

15

Придбання комп’ютерного обладнання

50,00

вересень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

16

Придбання меблів, кондиціонерів та багатофункціональних пристроїв

150,00

липень-жовтень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

Всього

5892,0

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

Програми розвитку вторинної медичної

допомоги у Волноваському районі на 2018 рік

З метою надання якісної медичної допомоги населенню та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.10.2018 року № 02-2441-38/01, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до розділу  4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року №7/19-484, зі змінами та доповненнями в редакції рішення районної ради від 03.09.2018 №7/23- 632, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                       Додаток до рішення

                                                                      районної ради

                                                                                                від 14.11.2018 № 7/24-

4.Фінансове забезпечення

         Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 0222010 КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», згідно з планом заходів з виконання Програми:

 ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки для капітального ремонту хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

93,500

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

2

Капітальний ремонт хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

359,979

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

3

Придбання автотранспорту для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

499,900

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

4

Капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

2938,657

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

5

Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

1684,629

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

6

 Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

1174,447

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

7

Капітальний ремонт приміщення для розміщення комп'ютерного томографу КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

207,682

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

8

Термомодернізація будівлі інфекційного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

1633,678

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

9

Придбання високовартісного обладнання   та офісної меблів для відділень  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

3640,361

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

10

Придбання медичного устаткування для лапароскопічної стійки, офісної меблі та обладнання для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

645,450

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

11

Поточний ремонт інфекційного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

199,758

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

Всього

 

13078,041

 

 


Голова районної ради                                                                                             В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

14.11.2018 № 7/24-

м. Волноваха

Про реорганізацію шляхом

перетвореннякомунального

лікувально-профілактичного

закладу «Волноваська районна

лікарня № 1»

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до статей 52-54, 59, 78 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 108 Цивільного кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я», розпорядження  Кабінету Міністрів України №1013-Р від 30.11.2016 року «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я», керуючись статтями 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити діяльність КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ № 1» (ЄДРПОУ: 01112341) шляхом перетворення в КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ» ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (організаційно правова форма: «комунальне підприємство»).

2. Створити комісію з реорганізації (перетворення) КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1», у складі згідно з додатком. Місцезнаходження комісії: 85700, Україна, Донецька область, м. Волноваха, пров. Залізничний, б.23.

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1» - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його реорганізації  шляхом перетворення.

4. Комісії з реорганізації (перетворення):

4.1. Забезпечити подання державному реєстраторові документів для проведення державної реєстрації припинення шляхом перетворення КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1».

4.2. Після закінчення строку  для пред’явлення вимог кредиторами та завершення розрахунків з ними провести інвентаризацію майна КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1», скласти та подати на затвердження районній раді передавальний акт.

4.3. Подати на затвердження Волноваській районній раді статут утвореного в результаті перетворення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ» ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

4.4. Забезпечити подання державному реєстраторові документів для проведення державної реєстрації КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ» ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

   4.5. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників      КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1» про припинення діяльності установи, в звязку з реорганізацією шляхом перетворення. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

5. Визнати, що юридична особа яка утвориться в результаті реорганізації (перетворення) є правонаступником майна, прав та обов’язків КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1» Коваленка В.Я. та постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Обуховський).

 

 Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                 Додаток 

до рішення районної ради 

від 14.11.2018 № 7/24-

Склад комісії 

з   реорганізації (перетворення) 

КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1»

1. Коваленко Володимир Якович –головний лікар КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1»», голова комісії,  (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

2. Сидоренко Ольга Людвігівна -  перший заступник голови Волноваської райдержадміністрації, член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

3. Пефтібай Олександр Георгійович – начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

4. Мулкохайнен Лілія Сергіївна – головний бухгалтер КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1», член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

5. Собіна Тетяна Миколаївна – економіст КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1», член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків - ).

6. Кучерова Анжела Миколаївна – заступник головного лікаря  КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1», член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

7. Малянтович Надія Миколаївна – інспектор відділу кадрів КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1» член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

8. Панасенко Ірина Михайлівна – заступник головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №1», член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ

  14.11.2018 № 7/24-

  м. Волноваха

 Про внесення

 змін до Районної програми

 функціонування виїзного

«Мобільного соціального офісу»

Розглянувши лист районної державної адміністрації від 12.10.2018 № 02-2428-38/01, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності роботи управління, забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем та іншими матеріалами і послугами для належного обслуговування населення району, здійснення виїзного інформаційного обслуговування населення району щодо забезпечення реалізації державної політики із соціального захисту населення районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до Плану заходів з виконання Районної  програми  функціонування виїзного  «Мобільного соціального офісу», затвердженого рішенням районної ради від 16.05.2018 № 7/21-564, виклавши його в новій редакції, згідно  з  додатком до Програми.

2.  Доручити    Волноваській    районній    державній     адміністрації забезпечити    виконання    Програми    відповідно  до  планових  асигнувань.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                                                                                                                    Додаток до рішення районної ради

 

від 14.11.2018 №7/24_____

 

 

 

Перелік заходів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів районного бюджету на 2018 рік

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Обсяги фінансування,

тис. грн (рішеннявід 16.05.18 №7/21-564)

 

Необхідні обсяги фінансування на період листопад-грудень 2018 року (грн)

 

Всього

грн

Джерела фінансування

    Відповідальні за виконання

1

Фінансування роботи районного «мобільного соціального офісу» для здійснення виїзного обслуговування населення району

2018 рік

47,485

у тому числі:

КЕКВ 2111

«Заробітна плата» - 21710,0;

 

КЕКВ  2120 «Нарахування на заробітну плату» - 4777,0;

 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 875,0;

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20123,0 ( ГСМ- 18000,0

тосол -185,0;

тормозна речовина -102,0; склоомивач -136,0; моторна олія- 275,0;

 папір ксероксний -1425,0)

54751,0

у тому числі:

КЕКВ 2111

"Заробітна плата" - 4342,0;

 

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 956,0;

 

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 1815,0;

 

КЕКВ 2210 "Предмети , матеріали, обладнання та інвентар) - 47638,0(

ГСМ - 36000,0;

тосол - 355,0

тормозна речовина - 102,0; сколоомивач - 136,0; моторна олива - 275,0;

папір ксероксний - 1425,0; фільтр паливний - 10,0;

фільтр повітряний - 50,0;фільтр масляний - 250,0;лампи для фар 35,0; шини - 9000,0.

102236,0

у тому числі:

КЕКВ 2111

"Заробітна плата" - 26052,0;

 

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 5733,0;

 

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 2690,0;

 

КЕКВ 2210 "Предмети , матеріали, обладнання та інвентар) - 67761,0(

ГСМ - 54000,0;

тосол - 540,0

тормозна речовина - 204,0; сколоомивач - 272,0; моторна олива - 550,0;

папір ксероксний - 2850,0; фільтр паливний - 10,0;

фільтр повітряний - 50,0;фільтр масляний - 250,0;лампи для фар 35,0; шини -9000,0.

Районний бюджет

Управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації

 

ВСЬОГО:

 

47,485

54751,0

102236,0

 

  

 Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я           

14.11.2018 № 7/24-                                                                            

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень до Районної

програми забезпечення фінансування

організації громадських робіт у 2018 році

З  метою створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій, додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних, відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 12.10.2018 року № 02-2430-38/01, постанови  Кабінету Міністрів України від  20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»,  статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Плану заходів з виконання Районної програми забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2018 році, затвердженої рішенням районної ради від 16.05.2018 №7/21-563, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2.Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування реалізації та виконання заходів Програми.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

Голова районної  ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                           Додаток до рішення 

районної  ради 

від 14.11.2018 № 7/24-_____

План заходів з виконання програми

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Обсяги фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

1

Залучення безробітних осіб у встановленому законодавством порядку для участі в оплачуваних громадських роботах

червень-серпень 2018 року

20,9

у тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 17,1

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 3,8

Районний бюджет

Управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації

           

2

Залучення безробітних осіб у встановленому законодавством порядку для участі в оплачуваних громадських роботах

листопад-грудень 2018 року

29,7

у тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 24,4

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 5,3

Районний бюджет

Управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації

           
 

Всього:

 

50,6

 

 

                            


Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

14.11.2018 № 7/24-

м. Волноваха

Про затвердження Порядку проведення конкурсу

на зайняття посад керівників комунальних закладів

охорони  здоров’я,  що  перебувають  у   спільній 

власності  територіальних  громад сіл, селища, міста

району, управління якими здійснює Волноваська районна

рада та затвердження типового контракту

З метою вдосконалення процедури призначення, та  укладання  контрактів  керівників закладів охорони здоров’я,  що  перебувають  у   спільній  власності  територіальних  громад сіл, селища, міста району, управління якими здійснює Волноваська районна рада, керуючись ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 65 Господарського кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я” від 27.12.2017 року № 1094; «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 16.10.2014 р. № 642, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають  у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, управління якими здійснює Волноваська районна рада, що додається (додаток 1).

2.Затвердити типовий контракт, який укладається з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я (додаток 2).

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту (Близнюк), та з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Обуховський).

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ