КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ ГОЛОВНОГО КНП «ВРЦПМСД ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

ПРОТОКОЛ №1 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

 

« __26__» грудня 2018 року                                                       м. Волноваха

  

Місце проведення: мала  зала адміністративної будівлі Волноваської районної ради м.Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБР, буд.1.

 

Початок засідання – 15.00 г.

 

Закінчення засідання – 16.00 г. 

Присутні: 

Голова комісії

Сидоренко Ольга Людвигівна – голова комісії,  перший заступник голови Волноваської райдержадміністрації;

 

Секретар комісії

Пефтібай Олександр Георгійович – секретар комісії, начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату Волнваської районної ради.

 

 

Члени комісії:

 

 

 

Капран Ігор Михайлович – заступник голови Волноваської райдержадміністрації; 

Гавриленко Тетяна Олександрівна – заступник головного лікаря з охорони материнства та дитинства КНП «ВРЦПМСД ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»; 

Калюжина Олена Вікторівна – завідуюча лікарською амбулаторією с.Микільське КНП «ВРЦПМСД ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»;

Гончарова Марія Іванівна – голова Громадської ради при Волноваській районній державній адміністрації;

Груздєв Олександр Георгійович – голова Благодійного фонду «Я -Волноваха», заступник голови Громадської ради при Волноваській районній державній адміністрації;

Обуховський Деніс Миколайович – депутат Волноваської районної ради, заступник голови постійної комісії  з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності. 

Засідання комісії є правомочним, присутні всі члени комісії. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Про оголошення проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», затвердження змісту оголошення та його оприлюднення. 

ВИСТУПИЛИ: Сидоренко О.Л. : Оголосила порядок денний та запропонувала проголосувати за затвердження порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Сидоренко О.Л.- «За»; Пефтібай О.Г. «За»; Капран І.М.- «За»; Гавриленко Т.О. - «За»; Калюжина О.В.- «За»; Гончарова М.І.- «За»; Груздєв О.Г.- «За»;  Обуховський Д.М. - «За»; «Проти» - 0 чол  «Утримались» - 0 чол. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання конкурсної комісії. 

СЛУХАЛИ: Сидоренко О.Л.про оголошення проведення конкурсу на зайняття вакантної посади зайняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», затвердження змісту оголошення та його оприлюднення. 

ВИСТУПИЛИ: Сидоренко О.Л., – Проінформувала присутніх, що відповідно дорішення Волноваської районної ради від 14.11.2018 р. №7/24-685 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони  здоров’я,  що  перебувають  у   спільній  власності  територіальних  громад сіл, селища, міста району, управління якими здійснює Волноваська районна рада та затвердження типового контракту», розпорядження голови Волноваської районної ради від 07.12.2018 р. № 98-р «Про проведення конкурсута оголошення про початок формуванняконкурсної комісії  з проведення конкурсуна зайняття вакантної посади головного лікаряКомунального некомерційного підприємства«Волноваський районний центр первинноїмедико-санітарної допомоги Волноваської районної ради» прийнято рішення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ». Дана інформація розміщена на офіційному веб-сайті Волноваської районної ради. 

 Пефтібай О.Г. відмітив, що у відповідності до п.27 Порядку, комісія не пізніше ніж протягом 3-х днів після формування її складу повинна оприлюднити на офіційному веб-сайті райради оголошення про проведення конкурсу.  

Зачитав присутнім проект змісту оголошення та запропонував членам комісії надати пропозиції по суті. 

ВИСТУПИЛИ: Пефтібай О.Г. відмітив, що необхідно визначитись з вимогами до претендентів на посаду головного лікаря. Проінформував, що відповідно до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами) керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, які затверджені наказом МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», Випуск 78 «Охорона здоров'я»; 

Запропонував встановити наступні кваліфікаційні вимоги: 

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»; 

-  післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я"; 

-  стаж роботи за лікарською спеціальністю – не менше 7 років; 

-  стаж роботи за фахом "Організація управління охороною здоров'я" - не менше 5 років.

Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудового, антикорупційного законодавства, претендент повинен мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Сидоренко О.Л.- поставила пропозицію щодо встановлення вимог до претендентів на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: Сидоренко О.Л.- «За»; Пефтібай О.Г. «За»; Капран І.М.- «За»; Гавриленко Т.О. - «За»; Калюжина О.В.- «За»; Гончарова М.І.- «За»; Груздєв О.Г.- «За»;  Обуховський Д.М. - «За»; «Проти» - 0 чол  «Утримались» - 0 чол.

 Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Встановити дані вимоги для претендентів на зайняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» та включити їх до змісту оголошення про проведення конкурсу. 

ВИСТУПИЛИ: Сидоренко О.Л. висловила пропозицію щодо додаткового розміщення в стислому вигляді оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря в районній газеті «Наше слово». Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Сидоренко О.Л.- «За»; Пефтібай О.Г. «За»; Капран І.М.- «За»; Гавриленко Т.О. - «За»; Калюжина О.В.- «За»; Гончарова М.І.- «За»; Груздєв О.Г.- «За»;  Обуховський Д.М. - «За»; «Проти» - 0 чол  «Утримались» - 0 чол. 

Рішення прийнято одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

1.Розмістити додатково в стислому вигляді оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря в районній газеті «Наше слово».   

ВИСТУПИЛИ: Сидоренко О.Л. поставила на голосування пропозицію щодо затвердження змісту оголошення про проведення конкурсуна зайняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,  та оприлюднити дане оголошення на офіційному веб-сайті Волноваської районної ради. Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Сидоренко О.Л.- «За»; Пефтібай О.Г. «За»; Капран І.М.- «За»; Гавриленко Т.О. - «За»; Калюжина О.В.- «За»; Гончарова М.І.- «За»; Груздєв О.Г.- «За»;  Обуховський Д.М. - «За»; «Проти» - 0 чол  «Утримались» - 0 чол. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

1.Затвердити зміст оголошенняпро проведення конкурсуна зайняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» (Додається) 

2.Оприлюднити оголошення про проведення конкурсуна зайняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» на офіційному веб-сайті volnovrada.gov.ua Волноваської районної ради. 

Питання порядку денного засідання  конкурсної комісії розглянуто. Зауважень щодо ведення засідання не надходило. На цьому засідання комісії оголошується закритим. 

Голова комісії                                                                              О.Л.Сидоренко 

Секретар комісії                                                                         О.Г.Пефтібай 

Члени комісії                                                                               І.М. Капран 

                                                                                                       Т.О. Гавриленко

                                                                                                       О.В.Калюжина

                                                                                                       М.І.Гончарова

                                                                                                       О.Г.Груздєв

                                                                                                       Д.М.Обуховський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до протоколу № 1 від ___2018 року

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 головного лікаря

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 16.10.2014 р. № 642, рішення Волноваської районної ради від 14.11.2018 р. №7/24-685 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони  здоров’я,  що  перебувають  у   спільній  власності  територіальних  громад сіл, селища, міста району, управління якими здійснює Волноваська районна рада та затвердження типового контракту», розпорядження голови Волноваської районної ради від 07.12.2018 р. № 98-р «Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії  з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради», розпорядження голови Волноваської районної ради від 26.12.2018 р. № 102 «Про утворення конкурсної комісії  для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради».

Найменування закладу: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

Скорочена найменування українською мовою: КНП «ВРЦПМСД ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:85700, Донецька область, місто Волноваха, вулиця Матросова, будинок 5.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» (далі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством,основною метою якого є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення Волноваського району, будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, вживає заходи  з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Статут КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» затверджено рішенням сесії Волноваської районної ради від 03.09.2018 №7/23-645 (Ознайомитися із Статутом можна за посиланням: http://volnovrada.gov.ua/index.php/2016-09-08-06-26-29/sesiyi-2018-rik/rishennya-23-sesiyi/rishennya-23-sesiyi-3-chastyna)

Структура підприємства:

Адміністративно-управлінський відділ;

Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі;

Лікувально-профілактичні підрозділи.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» на 2019 рік складають:

Загальний фонд – 6107800,00 грн.

Спеціальний фонд – 4000000,00 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 27.12.2018 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 25.01.2019року, 16.15 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 85700, м.Волноваха, Героїв 51 ОМБР, буд.1 (3-й поверх, приймальня голови Волноваської районної ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. (06244) 4-25-49, е-mаіі:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (тема: Конкурс керівника закладу охорони здоров’я м.Волноваха).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості - (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента:

-  повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

-  післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я";

-  стаж роботи за лікарською спеціальністю – не менше 7 років;

-  стаж роботи за фахом "Організація управління охороною здоров'я" - не менше 5 років.

Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудового, антикорупційного законодавства, претендент повинен мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 - конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF.

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

29.01.2019 року о 09.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

08.02.2018 року о 13.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Волноваська районна рада,  мала актова зала, 2-й поверх.

 м.Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБР, буд.1.