ІНФОРМАЦІЯ, ПРО СИСТЕМУ ОБЛІКУ, ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ РОЗПОРЯДНИКОМ ІНФОРМАЦІЇ

 

   Відповідно до Інструкції з діловодства у Волноваській районній раді, затвердженою розпорядженням голови районної ради 15.10.2013 №97р,Реєстрація вхідної, вихідної кореспонденції, а також документів організаційно-розпорядчого характеру ведеться централізовано за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу IBMNotes, яка функціонує в Волноваській районній раді Донецької області.

    Документи у структурних підрозділах Волноваської районної ради формуються у справи згідно із затвердженою номенклатурою.

   Відповідно до встановленого порядку здійснюється відбір, облік, архівне зберігання та використання документів на усіх видах матеріальних носіїв інформації, що створюються структурними підрозділами, а також передача на державне зберігання документів, віднесених до Державного архіву України, Державного архіву Донецькій області, районний Трудовий архів при Волноваській районній раді.