Форма запиту на публічну інформацію

 

ПОРЯДОК

оформлення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є

Волноваська районна рада

1.Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, громадськими організаціями до Волноваської районної ради в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном та реєструється у журналі реєстрації запитів на інформацію (додаток 2.1 цього Порядку)

2. Запит на інформацію подається у довільній формі. За бажанням запитувач може використати форму запиту на інформацію (додаток 2.2 цього Порядку). Незастосування запитувачем цієї форми не є підставою для відмові у реєстрації та/або обробці запиту на інформацію.

Форму запиту на інформацію можна:

- завантажити на офіційному веб- сайті

- одержати у відділі організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради (каб 319) або у приймальні районної ради (каб 301).

1. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування запитувача), поштову адресу або

адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо          якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

1. Запит на інформацію може бути подано через приймальню районної ради (каб 301) щодня з 8.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю, крім вихідних та святкових днів за адресом: м. Волноваха, вул. 1 Травня, буд.1 (3-тій поверх).

2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює працівник відповідальний з питань доступу до публічної інформації Волноваської районної ради, визначений  розпорядженням голови районної ради.

3. Цей порядок підлягає постійному оприлюдненню на інформаційному стенді Волноваської районної ради, на офіційному  веб-сайті в розділі «Доступ до публічної інформації».

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                      А.К. Демішева

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ,

РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОЇ Є ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Розпорядник інформації                    ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

Запитувач                                            _________________________________________________

                                                         ПІБ – для фізичних осіб; найменування  організації, ПІБ

                                                             __________________________________________________

                                                        представника організації – для юридичних осіб, обєднань

                                                        _________________________________________________

                                                        громадян,  поштова адреса, електронна адреса,

                                                        _________________________________________________

                                                        контактний телефон

                                                      ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

     загальний опис інформації або вказати вид, назву, реквізити чи зміст документу

Запитувану інформацію прошу надати у визначений Законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ____________________________________________________________

на електронну адресу _________________________________________________________

факсом ______________________________________________________________________

телефоном ___________________________________________________________________

______________                               __________________                 _____________________

       дата                                                             ПІБ                                              підпис

Примітка:1. Відповідь  на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит  стосується надання великого обсягу інформації і потребує  пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням  такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. Інформація на запит надається безоплатно.

3. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмежений доступом;

- недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначені: ПІБ запитувача; поштова адреса або адреса електронної пошти; загальний опис інформації або вид, назва, реквізити або зміст документа, щодо якого зроблено запит; відсутні запит і дата (за умови подання письмового запиту).