ВЕРЕСЕНЬ 2017

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

18.09.2017  № 53р

м.Волноваха

Про оголошення конкурсу

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), керуючись статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради.

2. Пред’явити наступні вимоги до кандидата на вакантну посаду начальника відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради:

- громадянство України;

- повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або «спеціаліст»;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менш як 3 роки, або загальний стаж роботи за фахом на керуючих посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

- досконале володіння державною мовою;

- вміння працювати на комп’ютері.

3. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у районній газеті «Наше слово» та на офіційному веб-сайті Волноваської районної ради.    

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

18.09.2017 54р

м.Волноваха

Про оголошення конкурсу

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), керуючись статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади  головного спеціаліста н відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради.

2. Пред’явити наступні вимоги до кандидата на вакантну посаду головного спеціаліста відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради:

- громадянство України;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або «спеціаліст»;

- стаж роботи за фахом  на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи на посадах за фахом не менше 3 років;

- досконале володіння державною мовою;

- вміння працювати на комп’ютері.

3. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у районній газеті «Наше слово» та на офіційному веб-сайті Волноваської районної ради.    

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ 

21.09.2017  № 55р

м.Волноваха

 

Про затвердження Інструкції про заходи

пожежної безпеки та Плану евакуації

на випадок виникнення надзвичайної

ситуації районного Трудового архіву

при районній раді

Розглянувши лист районного Трудового архіву при районній раді від 12.09.2017 №97/01-35, відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні (зі змінами), затверджених наказом УДПО МВС України від 22.06.95 №400, Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2003 за N 569/5890:  

1. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки районного Трудового архіву при районній раді, згідно з додатком 1.

2. Затвердити План евакуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації районного Трудового архіву при районній раді, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на директора районного Трудового архіву при районній раді Молчанову М.О.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 1

 до розпорядження

 голови районної ради

21.09.201755р 

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки

районного Трудового архіву при районній раді

1.Загальні положення

1.1. Інструкцію розроблено відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та

 архівні установи", Закону України "Про пожежну безпеку", постанови Кабінету Міністрів України 
"Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" від 26.07.94 N 508 Правил
пожежної безпеки в Україні (зі змінами), затверджених наказом УДПО МВС України від 22.06.95
N 400, Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України та є обов’язковим для
виконання документом, який встановлює вимоги пожежної безпеки, послідовність дій у випадку
виявлення пожежів приміщенні архіву.

1.2. Ця інструкція визначає основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у службових приміщеннях архіву і є обов’язковою для виконання всіма працюючими в установі.

1.3.Кожен працівник, незалежно від посади, яку він обіймає, повинен чітко знати свої обов'язки, порядок і способи забезпечення пожежної безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі, дотримуватися встановленого в установі протипожежного режиму, не припускатися дій, які можуть спричинити пожежу.

1.4.Відповідальність за забезпечення протипожежного режиму несе директор архіву.

2. Загальні вимоги щодо пожежної безпеки території, приміщення архіву

2.1 Утримання території

2.1.1 Територія архіву повинна утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, опалого листя тощо.

2.1.2 До будівлі має бути забезпечений вільний доступ. Проїзди та під'їзди до будівлі, а також підходи до пожежного інвентарю й обладнання повинні бути вільними, утримуватись у справному стані, взимку вчасно очищатися від снігу.

2.1.3 На території архіву застосування відкритого вогню (багаття, факели) забороняється.

2.2. Утримання приміщень

2.2.1 Усі приміщення необхідно постійно утримувати в чистоті, своєчасно звільняти від горючого сміття та відходів.

2.2.2 Забороняється застосовувати й зберігати вибухонебезпечні речовини, горючі легкозаймисті матеріали, горючі рідини, гази, балони з газом, а також інші матеріали, які мають підвищену вибухову небезпеку.

2.2.3 Протипожежні системи, устаткування приміщень (пожежна автоматика, протипожежні двері тощо) повинні постійно бути справними.

2.2.4 У приміщеннях архівних установ забороняється:

- користуватися електронагрівальними приладами (кип'ятильниками, чайниками, плитками, камінами і та ін.), які не передбачені технологічним процесом, крім спеціально призначених і обладнаних для цього приміщень;

- користуватися приладами, що створюють відкрите полум'я;

- здійснювати прибирання із застосуванням бензину, керосину, ефіру, інших вогненебезпечних розчинників;

- залишати без нагляду підключене до електромережі енергоємне обладнання;

- оббивати стіни приміщень матеріалами групи горючості Г3, Г4, які не оброблені або не просочені вогнезахисними сумішами;

- ставити, класти на стелажі, шафи й електрообладнання сторонні предмети;

- курити в не визначених для цього місцях.

2.3 Утримання евакуаційних шляхів і виходів

2.3.1 Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, сходи) і виходи повинні бути вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях.

2.3.2 На шляхах евакуації не повинно бути порогів висотою більше 5 см, виступів, турнікетів, розсувних та підйомних дверей, слизької підлоги тощо.

2.3.3 Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з приміщень.

2.3.4 Коридори, проходи та інші шляхи евакуації повинні бути забезпечені евакуаційним освітленням.

 2.4. Загальні вимоги щодо пожежної безпеки інженерного обладнання: 

 2.4.1 Електроустановки

 2.4.2 Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються в

архіві, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам нормативних документів.

2.4.3 Усі роботи повинні проводитися на справному електрообладнанні. Електричне обладнання (побутові електроприлади, електрооргтехніка та ін.) повинні бути заземлені та вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення.

2.4.4 Електроустановки та електроприлади, розміщені в приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються повинні бути обов'язково відключені від мережі електроживлення.

3. Вимоги щодо утримання технічних засобів протипожежного захисту 

3.1 Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння

3.1.1 Будівлі, приміщення архівних установ повинні обладнуватися автоматичними установками пожежної сигналізації (далі - АУПС) та автоматичними установками пожежогасіння (далі - АУП) відповідно до Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної безпеки.

3.1.2 АУПС і АУП повинні експлуатуватися в автоматичному режимі і цілодобово перебувати у робочому стані.

3.2 Вогнегасники.

3.2.1 Вогнегасники необхідно встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів із приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де займання є най вірогіднішим.

3.2.2 Експлуатація і технічне обслуговування вогнегасників повинні здійснюватися згідно з паспортами заводів-виробників, а також затвердженими в установленому порядку регламентами технічного обслуговування. Зарядження й перезарядження вогнегасників мають виконуватися відповідно до інструкції з експлуатації. 

3.2.3 Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації. 

3.2.4 В архівосховищах використовуються вуглекислотні переносні ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 і пересувні ОУ-25, ОУ-400 та порошкові вогнегасники, азбестові полотна. 

 

4. Дії працівників після закінчення роботи в приміщенні архіву

4.1.Оглянути приміщення на предмет відсутності порушень, що можуть привести до випадку пожежі.

4.2.Виключити освітлення, електроживлення електропристроїв та обладнання, закрити і опечатувати приміщення.

 

5. Дії працівників у випадку виявлення пожежі, аварійної ситуації

5.1.При виявленні несправності устаткування розміщеного в приміщені архіву, його необхідно відключити від електромережі і викликати фахівця з обслуговуванню апаратури.

5.2.При короткому замиканні, обриві систем водопостачання, опалення і вентиляції, що перешкоджають нормальному продовженню роботи необхідно припинити роботу до ліквідації аварії.

5.3.При поразці людини електрострумом та у випадку інших нещасних випадків потерпілому надати першу медичну допомогу та викликати медичну допомогу за телефоном 103.

5.4.Обов'язки працівників архіву у разі виникнення пожежі:


           - негайно повідомити про це по телефону пожежну охорону (101);
            - повідомити про пожежу керівника чи відповідальну за пожежну безпеку посадову особу;
            - вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, архівних документів, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;
            - у разі необхідності викликати аварійно-рятувальні служби (швидку медичну, газорятувальну тощо). 

5.5.Керівник архівної установи, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:
            - з'ясувати, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести інформацію про подію до відома керівництва районної ради;
            - у разі загрози життю людей негайно організувати їх урятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;
            - вивести за межі небезпечної зони всіх працюючих, що не беруть участі в ліквідації пожежі;
           - припинити роботи в приміщенні, крім тих, що пов'язані із заходами з ліквідації пожежі;
           - здійснити в разі необхідності відключення електроживлення (за винятком систем протипожежного захисту) та виконати інші заходи, що сприяють запобіганню поширюванню пожежі та задимленості будівлі;
            - організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та джерела водопостачання;
           - одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист архівних документів і матеріальних цінностей;
           - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі. 
5.6 Після гасіння пожежі керівник архівної установи надати докладну інформацію про подію вищому керівництву. 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 УКРАЇНА

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА  

ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ                    ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 

                                                     ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                   

                                             ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                          

 

С П І Л Ь Н Е     Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ТА   ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 25.09.2017545/56

м.Волноваха

Про нагородження

 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 25 грудня 2015 року № 463 «Про затвердження Положення про відзнаки Волноваської районної державної адміністрації» та враховуючи клопотання начальника відділу освіти райдержадміністрації від 21 вересня 2017 року № 953/01-17:

За плідну, результативну працю щодо реалізації освітньої політики в закладах освіти району та з нагоди Дня працівників освіти:  

Нагородити Почесною грамотою:

1Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості Волноваської районної ради Донецької області (директор Мотін Олександр Анатолійович).

2. Колектив Валер’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (директор  Майборода  Валентина Василівна).

3. Колектив дошкільного навчального закладу № 20 «Сонечко» смт. Новотроїцьке Новотроїцької селищної ради Волноваського району Донецької області (завідувач Сушко Наталя Орестівна).

 

СИРОТЕНКО

Наталю Вікторівну

-

вчителя української мови та літератури Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Волноваської районної ради Донецької області

 

 

Висловити Подяку:

1. Колективу дошкільного навчального закладу «Ромашка» с. Гранітне Гранітненської сільської ради Волноваського району Донецької області (завідувач Чорман Марія Анатоліївна ).

2. Колективу Гранітненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (директор Коссе Олександра Степанівна).

3. Колективу Хлібодарівського навчально - виховного комплексу Хлібодарівської сільської ради Волноваського району Донецької області (директор Кацай Лілія Василівна).

4. Колективу Анадольського навчально - виховного  комплексу Волноваської районної ради Донецької області (директор Стуліко Таміла Василівна).

5. Колективу Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Волноваської районної ради Донецької області (директор Іванов Валерій Федорович).

6. Колективу Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області (директор Середа Наталя Василівна).

7. Колективу Ольгинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Волноваської районної ради Донецької області (директор Андреішина Марина Георгіївна).

8. Колективу Новогнатівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  Волноваської районної ради Донецької області (директор  Древаль Світлана Олександрівна).

 

Голова   райдержадміністрації                                                                             Голова  районної ради   

                           О.Л. Баранник                                                                                           В.Д. Лубінець

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

26.09.201757р

м. Волноваха

 

Про нагородження

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ

26.09.2017  № 58р

м. Волноваха

Про нагородження

Відповідно до Положення про відзнаки Волноваської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 28.09.2016 №7/9-199 «Про відзнаки Волноваської районної ради», на підставі подання від 04.09.2017 №149 в.о. виконавчого директора БО «Я-Волноваха» Груздєва О.Г., за активну громадську позицію, благодійну та волонтерську діяльність, плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування і благодійними організаціями Волноваського району, безпосередню участь в організації та наданні гуманітарної допомоги місцевому населенню на території проведення АТО:

1. Нагородити Грамотами Волноваської районної ради:

1)

Гай

Мирослава Олександровича

-президента фонду «Благодійний фонд «Мир і К°»;

 

2)

Горіну Галину Стефанівну

-волонтера громадської організації «Майдан Стрийщини»;

 

3)

Даскевич Юрія

-приватного підприємця м. Южне Одеської області;

 

4)

Коцур

Вікторію Володимирівну

-голова правління громадської організації «Майдан Стрийщини»;

 

5)

Прокопченка

Тараса Михайловича

 

-директора НВК ім.В.Черновола м. Южне;

6)

Сидоренка

Олега Васильовича

-капелана, президента Християнської Поліцейської Асоціації;

 

7)

Чокова

Олександра Венедиктовича

-президента громадської організації «Світло миру»;

 

8)

Шобей

Ольгу Володимирівну

-волонтера громадської організації «Майдан Стрийщини».

 

Голова районної ради                                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

25.09.201759р

м. Волноваха

Про нагородження

Згідно з рішенням Ради громадської організації «Всеукраїнського об’єднання громадян «КРАЇНА» від 06.03.2013р., «Про започаткування вищої нагороди об'єднання «ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ», на підставі подань від 22.09.2017 Прохорівського сільського голови Колле І.М.., від 25.09.2017 в.о. Донського селищного голови Сербіної А.Г., від 25.09.2017 в.о. Рибінського сільського голови Хоми О.М., від 26.09.2017 Іванівського сільського голови Бурака П.А., за значний внесок у збереження національних традицій України, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціальний розвиток сіл та селищ Волноваського району:

 

Нагородити відзнакою «ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ»:

 

1

Забітчука

Віктора Васильовича

-директора Прохорівського центру культури і дозвілля;

 

2

Сахно

Любов Василівну

 

-директора Рибинського сільського будинку культури;

3

Теслю

Тамару Володимирівну

 

-директора Іванівського сільського будинку культури;

4

Чинько

Анатолія Сафроновича

-директора КЗ Палац культури Донської селищної ради.

 


Голова районної ради
                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________