РІШЕННЯ 25 СЕСІЇ 2 ЧАСТИНА

ПРОДОВЖЕННЯ РІШЕННЯ ВІД 20.12.2018  № 7/25-722 "Про районний бюджет на 2019 рік"

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 РІК»

I.  Соціально-економічний стан Волноваського району  у  2018 році та прогноз розвитку на 2019 рік

У 2018 році економіка району продовжила зростати на тлі подальшого розширення внутрішнього попиту та розширення зовнішньоекономічної діяльності.

Так, обсяг реалізованої продукції промисловості в цілому по району за 9 місяців  2018 року склав 1 538 400 000 гривень, у тому числі обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO - 995 800 000 гривень.

В агропромисловому комплексі по всіх категоріях господарств виробництво валової продукції сільського господарства за 9 місяців 2018 року склало 389 800 000 гривень.

До бюджетів усіх рівнів надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 484 100 000 гривень, що більше відповідного показника 2017 року на 32,4%.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2018 року склала 8328,0 гривень, що в 2,2 рази більше мінімального рівня.

Економічне зростання у 2019 році забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього попиту, як споживчого, так і інвестиційного.

У 2019 році прогнозується збільшення обсягу реалізації промислової продукції на 117 600 000 гривень проти очікуваного за 2018 рік та складе  2 322 300 000 гривень. Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO, прогнозується на рівні 1 630 000 000 гривень, тобто збільшиться на 22,1 %  проти очікуваного показника 2018 року.

Обсяг валової продукції сільського господарства очікується у  обсязі 539 400 000 гривень, що на 14,2 % більше очікуваного показника 2018 року. 

До зведеного бюджету району від підприємств усіх форм власності передбачається отримати 706 500 000 гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що більше очікуваних надходжень за 2018 рік на 7,0% або на 45 900 000 гривень.

Прогнозний фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців очікується в обсязі 1 534 680 000 гривень, що на 5,1 % більше очікуваного показника 2018 року, середня заробітна плата – 8820,0 грн.    

Надходження основного бюджетоутворюючого платежу податку на доходи фізичних осіб за 10 місяців 2018 року склало 174 380 690 гривень або 102,8% до плану 10 місяців, понадпланові надходження склали 4 738 574 гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб  зросли на 43 246 421 гривень або на 33,0 %.

З державного бюджету   перераховано у повному обсязі передбачені на  січень – жовтень 2018 року базову дотацію в сумі  55 067 800 гривень, додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я–46 786 958 гривень, 98 610 200 гривень освітньої субвенції та 75 006 900 гривень медичної субвенції.

Обсяг власних надходжень до районного бюджету, отримані дотації та субвенції з державного бюджету, забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери, що утримуються за рахунок районного бюджету, що, в свою чергу, сприяло стабільності  соціально-економічної ситуації в районі.

Фінансування видатків із загального фонду районного бюджету за десять  місяців 2018 року проведено на суму 652 083 937 гривень, що на  126 545 657 гривень або на 124 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Основні галузі соціально-культурної сфери району профінансовані на 93,6 відсотки до запланованого на цей період видатків. Фінансування видатків здійснюються відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань розпорядниками коштів районного бюджету, кредиторська заборгованість по видатках, фінансування яких здійснюються за рахунок коштів районного бюджету відсутня. Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів у 2018 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2019 рік

Основні положення проекту рішення про районний бюджет на 2019 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

 У проекті рішення враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, які визначені Законом України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та у розпорядженні голови Донецької обласної держаної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік».

 Фінансовий ресурс районного бюджету на 2019 рік сформовано на основі діючого податкового та бюджетного законодавства з урахуванням змін, проекту Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період 2019-2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р та поданий до Верховної Ради України (реєстр № 8357 від 16.05.2018), а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік».

Доходи районного бюджету розраховані на підставі статистичних показників, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, очікуваних макропоказників, розрахованих управлінням економіки райдержадміністрації на 2018 рік та прогнозних на 2019 рік,  фактичного виконання дохідної частини районного бюджету за результатами 2015 – 2017 років, 10 місяців 2018 року та очікуваних надходжень за 2018 рік.

При плануванні видаткової частини районного бюджету основною метою було збереження соціальної спрямованості районного бюджету для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.

При складанні проекту бюджету у повному обсязі  враховано вимогу ст. 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку. 

Обсяг освітньої субвенції у 2019 році спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та інклюзивно-ресурсного центру.

Як і у 2018 році передбачається надання медичної субвенції для оплати поточних витрат медичних установ, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Змінами до бюджетного законодавства передбачено перерозподіл повноважень щодо здійснення видатків на первинну медичну допомогу в рамках реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я щодо переходу на оплату медичних послуг, а саме віднесення до видатків які здійснюються з:

- Державного бюджету України – видатків на надання первинної медичної  допомоги;

- бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад – видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання  населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню.

Обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, яка передається з обласного бюджету спрямовується на оплату комунальних послуг та енергоносіїв загальноосвітніх навчальних закладів району та закладів охорони здоров’я вторинної ланки.

У бюджеті 2019 року залишається діюча система горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів через надання базової дотації. Обсяг базової дотації, освітньої та медичної субвенцій у показниках доходів проекту районного бюджету на 2019 рік визначено у розмірах відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік», який прийнято у другому читанні та в цілому 23 листопада 2018 року.

ІІ. Оцінка доходів районного бюджету на 2019 рік

У цілому ресурс районного бюджету на 2019 рік (з урахуванням трансфертів) прогнозується у сумі846 734 855гривень, у тому числі за:

 - загальним фондом  -    838 875 964 гривень;

 - спеціальним фондом  -  7 858 891гривень.         

Загальний фонд

Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначено у сумі  838 875 964  гривень, який сформовано за відповідними джерелами надходжень.

За рахунок закріплених за районним бюджетом надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) та власних доходів очікується отримати 252 493 700гривень.

В доходах загального фонду бюджету прогноз податку та збору на доходи фізичних осіб визначено у сумі 252 000 000 гривень, що становить 99,8 % у структурі доходів районного бюджету. При визначенні прогнозних надходжень податку враховано зростання у 2019 році фонду оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців на 5,1 %, і який  очікується в обсязі 1 534 680 000 гривень, рівня середньої заробітної плати на 5,0%, яка складе 8 820 гривень.

Також у доходах районного бюджету передбачені надходження від:

 -  податку на прибуток підприємств комунальної власності  -   7800 гривень;

-  частини чистого прибутку (доходу) комунальних  унітарних  підприємств та  їх  об’єднань, що  вилучається  до  бюджету   - 1 300 гривень;

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 59 000 гривень;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 395 600 гривень;

-  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 30 000 гривень.

На 2019 рік такі надходження як плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями – у зв’язку з відсутністю податкової бази та фактичних надходжень за 2018 рік, при затвердженні районного бюджету не плануються.

Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету складає  586 382 264 гривень, у тому числі:

-  базова дотація – 91 252 600 гривень,

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 46 060 264 гривень,

-  освітня субвенція  – 128 486 700 гривень,

-  медична субвенція  –  67 586 000 гривень,

-  соціальні субвенції  –   245 739 200 гривень,

-  на здійснення програм у галузі освіти – 769 300 гривень, у тому числі:

на інклюзивно-ресурсні центри – 733 000 гривень,

   на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 36 300 гривень,

-  на здійснення програм у галузі охорони здоров’я – 5 762 400 гривень, у тому числі:

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  – 1 387 400 гривень,

цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 3 733 400 гривень,

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 641 600 гривень.

Обсяг трансфертів із обласного бюджету заплановано в обсязі 202 900гривень, у тому числі:

-   субвенції на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору – 37 400 гривень;

- на виконання окремих державних програм соціального захисту населення (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування;  встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп) – 115 100 гривень;

- на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно- технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні – 50 400 гривень.

Із бюджетів міської, селищних та сільських рад  у 2019 році на утримання  трудового архіву передається  512 400 гривень інших субвенцій.

Спеціальний фонд

Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ, обсяг яких визначено на 2019 рік  в загальній сумі  7 858 891 гривень на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету. Зокрема, бюджетними установами  галузі освіти передбачається одержати 90 500 гривень власних надходжень, галузі культури – 619 000 гривень, територіальним центром – 26 000 гривень,  закладами вторинної медицини – 7 121 194 гривень, районною радою – 2197 гривень.

ІІІ.  Видатки районного бюджету на 2019 рік

Видатки районного бюджету у 2019 році складають  846 734 855 гривень, в тому числі загальний фонд районного бюджету – 789 306 670 гривень,  спеціального – 57 428 185 гривень.

Без урахування цільових субвенцій з державного, обласного та місцевих  бюджетів видатки районного бюджету складають 389 817 064 гривень., з яких 340 247 770 гривень  – видатки загального фонду, 49 569 294 гривень – видатки бюджету розвитку. Витрати спеціального фонду без урахування видатків за рахунок коштів, що передаються з загального фонду, складуть 7 858 891 гривень (тобто власні надходження бюджетних установ).

Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетної сфери районного бюджету за загальним фондом враховує стовідсоткову потребу в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку. 

При здійсненні розрахунків витрат на заробітну плату працівників установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, враховано розмір мінімальної заробітної плати, який Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачений з 1 січня 2019 року у сумі 4 173 гривні на місяць (ріст до попереднього року 12,1 %) та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 921 гривні (ріст до попереднього року 9%).

При формуванні окремих видатків соціального характеру враховано прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1 853 гривень, з 1 липня – 1 936 гривень, з 1 грудня – 2 027 гривні.

При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано збільшення обсягу коштів, які передбачені у бюджеті 2018 року із змінами, в середньому на коефіцієнт 1,1. Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичного споживання за 10 місяців  2018 року, діючих на даний час цін і тарифів та особливостей кожного закладу у частині проведених заходів з енергозбереження.

Витрати на поточне утримання установ передбачені із застосуванням індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,4 відсотка, з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних функцій.

Враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства та практику внесення змін до районного бюджету, з метою спрощення процедур врахування у показниках районного бюджету змін міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, проектом рішення пропонується надати право районній державній адміністрації:

- затверджувати внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення за напрямками використання, виходячи з фактичного нарахування обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

- у період між сесіями районної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та здійснювати перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін.  

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України пропонується надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України пропонується дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків.

З метою забезпечення безперебійного фінансування іншої додаткової дотації бюджетам міської, селищним, сільським радам на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури проектом рішення пропонується здійснювати перерахування зазначеного міжбюджетного трансферту після отримання фінансовим управлінням райдержадміністрації інформації від структурного підрозділу райдержадміністрації, який забезпечує  формування та реалізує державну політику у відповідній галузі, щодо функціонування відповідних закладів.

З метою зменшення тимчасових касових розривів, що виникатимуть в процесі виконання районного бюджету пропонується затвердити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 820000 гривень. Обсяг оборотного залишку коштів не перевищує граничного розміру у 2 відсотки планових видатків загального фонду, визначеного статтею 14 Бюджетного кодексу України.

У видатках загального фонду районного бюджету враховані кошти на утримання 121 закладу та установ, що знаходяться на території підконтрольній українській владі, зі штатною чисельністю 3387,25 одиниць та фінансування заходів відповідно до статей 89, 91 Бюджетного кодексу України (із змінами).

Видатки на оплату праці працівників установ і закладів  обраховано у загальній сумі  245 831 721 гривень, видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг складають 63 356 900 гривень, що враховує повну потребу  в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету

                                                                     Районна рада

У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки по районній раді передбачені у сумі 6 094 197 гривень, у тому числі по загальному фонду – 6 092 000 гривень, по спеціальному фонду – 2197 гривень.

На утримання виконавчого апарату Волноваської районної ради у 2019 році пропонуються видатки загального фонду за рахунок власного ресурсу районного бюджету у сумі 5 579 600 гривень.

Штатна чисельність виконавчого апарату районної ради становить 21. Збільшення чисельності штатних працівників у 2019 році не планується.

В загальному обсязі видатків враховані в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 4 621 400 гривень. У складі видатків на заробітну плату враховані виплати обов’язкового характеру (оклад, ранг, вислуга років, класність водію, використання дезінфікуючих засобів, робота у нічний час, матеріальна допомога на оздоровлення) та стимулюючого характеру (премія, надбавка за високі досягнення у праці та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань). При розрахунку видатків на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену районною радою у повному обсязі у сумі  480 300 гривень.  Інші поточні видатки складають 477 900  гривень та включають видатки на придбання канцелярських та господарських товарів, придбання пального та запчастин для 2-х автомобілів, оплату послуг інтернету, обслуговування сайту районної ради, послуг зв’язку, видатки на відрядження та ін.        

По спеціальному фонду видатки заплановані у сумі 2197 гривень від надходження плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста  відповідно до укладених договорів оренди. 

 У проекті районного бюджету на 2019 рік районній раді передбачаються призначення  в обсязі 512 400 гривень. за рахунок  субвенцій із бюджетів місцевого самоврядування на фінансування програми розвитку архівної справи у Волноваському районі на підставі укладених договорів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями враховані у повному обсязі та складають 442000 гривень, комунальні послуги та енергоносії 62 000 гривень, також у повному обсязі. У складі видатків на заробітну плату враховані виплати обов’язкового характеру (оклад, використання дезінфікуючих засобів,  матеріальна допомога на оздоровлення) та стимулюючого характеру (премія, надбавка за складність та напруженість у роботі).

Райдержадміністрація

Обсяг асигнувань, передбачений райдержадміністрації  як головному розпоряднику коштів, у районному бюджеті  на 2019 рік складає 135 429 923  гривень, у тому числі: по загальному фонду –  115 608 729 гривень, по спеціальному фонду – 19 821 194 гривень.

На 2019 рік на галузь «Охорона здоров’я»  видатки передбачені в обсязі 134 302 823 гривень, по загальному фонду – 114 481 629 гривень, по спеціальному фонду – 19 821 194 гривень.

В районі функціонує 3 заклади вторинної ланки охорони здоров’я: КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1», КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка», штатна чисельність на 2019 рік складає 939,5 шт.од., у тому числі 36,75 шт.од. відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, яке розпочне  функціонування з 1 січня 2019 року у структурі КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» відповідно до пункту 343 підрозділу 4 розділу 3 Плану Пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р.

За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачені видатки  по загальному фонду на ці заклади в обсязі – 67 586 000  гривень, які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями. У структурі заробітної плати враховані виплати обов’язкового характеру (посадовий оклад, виплати за кваліфікаційну категорію, завідування, оперативні втручання, виплати за шкідливі та важкі умови праці, використання дезінфікуючих засобів, за вислугу років, за роботу у нічний час, за роботу у святкові дні, заміна у відпустці, оплата консультантів, доплата до мінімальної заробітної плати, допомога оздоровлення).

За рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я заплановані видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по цих закладах у сумі 8 731 200 гривень.

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції враховані цільові видатки по загальному фонду на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» у сумі 1 387 400гривень.

У складі районного бюджету враховані кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб у сумі 3 733 400 гривень, які спрямовані на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів та продукти харчування по  комунальним закладам охорони здоров’я.

За рахунок власного ресурсу районного бюджету передбачені видатки у сумі 25 337 229 гривень, у тому числі на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, виплату пенсій та допомог, на інші виплати населенню (пільгове зубопротезування, пільгові медикаменти), інші поточні видатки. Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів передбачені в обсязі 7 294 000  гривень, на продукти харчування 2 975 100 гривень.

За рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на ці заклади передбачені видатки в обсязі 10 300 000 гривень, у тому числі для реалізації  Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік – 4 500 000 гривень (КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»),  Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2019 рік – 4 800 000 гривень (КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1»), Програми надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік – 1 000 000  гривень (КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка»). За рахунок власних надходжень спеціального фонду закладами заплановані видатки на суму 7 121 194 гривень.

В районі функціонує КНП «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради», який включає лікарсько-профілактичні підрозділи: 25 амбулаторії, 20 ФАП та 18 ФП та є одержувачем бюджетних коштів. Видатки на фінансування центру заплановані у сумі 9 464 800 гривень за рахунок власного ресурсу районного бюджету, які спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3 907 800 гривень та реалізацію місцевих програм у сумі 5 557 000 гривень (додаток 5 до рішення).     

Райдержадміністрації за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено 641600 гривень.

За рахунок коштів районного бюджету передбачені видатки на утримання Волноваського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з чисельністю 11 од. у сумі 1 127 100 гривень. Штатна чисельність у порівнянні з минулим роком не змінна - 11. В загальному обсязі видатків враховані у повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 844 000 гривень, на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену у повному обсязі у сумі  30 300 гривень. На проведення заходів центру видатки передбачені в обсязі 46 000 гривень. Планується провести 3 заходи.

Відділ освіти  райдержадміністрації

Проектом розрахунків районного бюджету на 2019 рік обсяг асигнувань, передбачений відділу освіти райдержадміністрації, складає 297 957 594  гривень,  у тому числі по загальному фонду – 268 797 800 гривень, по спеціальному фонду – 29 159 794 гривень.

У проекті районного бюджету на 2019 рік на галузь «Освіта» передбачено по загальному фонду – 264 410 400 гривень. По спеціальному фонду від надходження  орендної плати та платних послуг  заплановано  90 500 гривень, за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 29 069 294 гривень.

Відділом освіти райдержадміністрації у 2019 році будуть утримуватися:  45 загальноосвітніх шкіл,  2  навчально-виховних комплекси, вечірня (змінна) школа,  3 позашкільних заклади - Станція юних техніків, Будинок дитячої та юнацької творчості, Донський еколого-натуралістичний центр, централізована бухгалтерія, господарча група, методкабінет,  інклюзивно-ресурсний центр.

Загальна чисельність працівників закладів та установ освіти на 2019 рік  2120,5 од.

При визначенні обсягу ресурсу відділу освіти райдержадміністрації на 2019 рік  передбачена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  в обсязі 124 958 700 гривень, яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам 48 закладів (45 загальноосвітніх навчальних закладів,  2  навчально-виховних комплекси та вечерня (змінна школа)). За рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я заплановані видатки у сумі 37 329 064 гривень, які спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв загальноосвітніх навчальних закладів.

При визначенні обсягу ресурсу відділу освіти райдержадміністрації на 2019 рік  враховані субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 733 000 гривень, які спрямовані на оплату заробітної плати з нарахуваннями інклюзивно-ресурсного центру та субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 36 300 гривень, які спрямовані на оплату заробітної плати з нарахуваннями та придбання предметів, матеріалів, обладнання (інклюзивно-розвиткові заняття).

За рахунок власних надходжень районного бюджету видатки передбачені у сумі 98 353 336 гривень, і спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями, оплату продуктів харчування, на інші поточні видатки.

У видатках на заробітну плату загальноосвітніх закладів передбачена виплата надбавки педагогічним працівникамза престижність праці у розмірі 10% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2011 року № 373. Передбачені видатки на дистанційну та екстернатну форми навчання.

Видатки на харчування враховані для 128 дітей з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою, становлять у сумі 524800 гривень. Щоденні витрати на цю категорію дітей - 25 грн. На харчування вихованців дошкільних відділень НВК (35 дітей) заплановано 218750 гривень при щоденних витратах 25 грн. на дитину. Для дітей малозабезпечених сімей (28 учнів) заплановано на харчування 91840 гривень, щоденні витрати на одну дитину 20 грн.  Для харчування учнів 1-4 класів 2630 учнів (20 грн. в день) заплановано 8 629 680 гривень. Для учнів АТО, кількість яких складає 76 учнів вартість харчування в день складає 25 гривень, заплановано 311630 гривень. Всього видатки на харчування складуть 9 776 700 гривень.

У районному бюджеті  для надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років заплановані видатки на 30 дітей на суму 54 300 гривень.

Для реалізації Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2019 рік заплановані видатки у сумі 32 069 294 гривень, у тому числі по загальному фонду – 3 000 000 гривень, які заплановані для монтажу та пусконалагодження систем пожежної сигналізації та  оповіщення при пожежі, монтажу протипожежних дверей по загальноосвітнім школах району та по спеціальному фонду – 29 069 294 гривень, які заплановані для проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх шкіл району.

Для реалізації Районної цільової програми "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки передбачено 1 885 000 гривень, Програми підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік - 198 200 гривень.

На реалізацію програм у молодіжній сфері передбачені видатки у сумі 1 630 000 гривень, у тому числі на проведення заходів у сумі 130 000 гривень, та оздоровлення та відпочинок дітей 1 500 000 гривень. Планується провести у молодіжній сфері 20 заходів. На оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки планується придбати 140 путівок в дитячі оздоровчі заклади на суму 1 300 000 гривень, за методикою часткового відшкодування вартості путівок планується  придбати 100 путівок  на  суму  200 000 гривень.

У проекті районного бюджету на 2019 рік на галузь «Фізична культура та спорт» передбачено по загальному фонду 2 757 400 гривень,  які передбачені у повному обсязі на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи в обсязі 2 530 700 гривень та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань у сумі 226 700 гривень. В структурі заробітної плати районної дитячо-юнацької спортивної школі враховані виплати обов’язкового характеру (оклад, надбавка за вислугу років, за спортивне звання, за роботу у нічний час, використання дезінфікуючих засобів, доплата до мінімальної заробітної плати, щорічна винагорода) та стимулюючого характеру (надбавка за високі досягнення спортсменів, складність та напруженість у роботі, премія) та складають 1 947 200 гривень. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв враховані у повному обсязі та складають 65 100 гривень. На інші незахищені статті видатків заплановано 83 100 гривень. По проведенню навчально-тренувальних зборів та змагань планується провести  86  заходів, на які планується використати 226 700 гривень.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації у 2019 році, як головному розпоряднику коштів передбачено  асигнування  у  сумі  260 057 373 гривень.

У загальному обсязі видатків передбачені асигнування на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі штатною чисельністю 104 од. по загальному фонду у сумі 8 254 300 гривень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 8 085 100 гривень, комунальні послуги та енергоносії 59 900 гривень, інші незахищені видатки 109 300 гривень. У структурі заробітної плати враховані виплати: оклад, вислуга років, доплата за шкідливі та важкі умови праці, за розширення зони обслуговування, доплата за роботу у нічний час, використання дезінфікуючих засобів, матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань. Видатки спеціального фонду територіального центру заплановані за рахунок надходжень від надання платних послуг –  26 000 гривень.

На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів заплановано 1 043 200 гривень.  Штатна чисельність на 2019 рік – 8 штатних одиниць. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 917 000 гривень, комунальні послуги та енергоносії 42 600 гривень, інші незахищені видатки 83 600 гривень. У структурі заробітної плати враховані виплати: оклад, вислуга років, доплата за шкідливі та важкі умови праці, за престижність педагогічної праці, складність та напруженість у роботі, використання дезінфікуючих засобів, матеріальна допомога на оздоровлення. 

На забезпечення виплат грошової компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги  передбачено 300 520 гривень. У порівнянні з 2018 роком отримучі зазначених виплат зменшились та складають  122 чол., менше на 29  чол.

На реалізацію програм соціального захисту населення за рахунок коштів районного бюджету передбачено 4 034 840 гривень (додаток 5 до рішення).

У проекті районного бюджету на 2019 рік  враховані  соціальні субвенції з державного бюджету у сумі – 245 739 200 гривень, у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 161 794 800 гривень,  на  надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок  –  68 022 300 гривень, на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  - 12 932 200 гривень, навиплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги   на  утримання  дитини  в  сім'ї  патронатного  вихователя у сумі  2 989 900 гривень.

За рахунок обласного бюджету врахована інша субвенція з обласного бюджету у сумі 202900 гривень, у тому числі на забезпечення надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 груп та дітям-інвалідам по зору у сумі  37400 гривень, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 67500 гривень, на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у сумі 17400 гривень, компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування у сумі 30000 гривень, на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп у сумі 200 гривень, на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні 50400 гривень.

Також, у складі районного бюджету заплановані видатки на фінансову підтримку районної ветеранської організації в обсязі 200000 гривень.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

У 2019 році на утримання установ, підпорядкованих відділу культури і туризму райдержадміністрації за рахунок власного ресурсу районного бюджету передбачено 26 678 000 гривень,  у тому числі по загальному фонду –18 259 000 гривень, по спеціальному фонду – 8 419 000 гривень.

За рахунок коштів районного бюджету будуть утримуватись 58 установ галузі - центральна районна бібліотечна система (47 бібліотек), 6 музеїв, центр культури та дозвілля, 2 школи естетичного виховання дітей, методичний відділ, централізована бухгалтерія.  

Штатна чисельність установ культури і мистецтва на 2019 рік - 172 од.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями на неї передбачено – 15 580 400 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 679 100 гривень,  на інші поточні видатки – 999500 гривень (у тому числі реалізація двох районних програм у сумі 583400 гривень).

В структурі заробітної плати враховані виплати обов’язкового характеру (оклад, доплата до мінімальної заробітної плати, доплата за вислугу років, надбавка за почесне звання, надбавка за звання «народний», доплата за роботу у нічний час, доплата за роботу з дезінфікуючими засобами, надбавка за особливі умови праці працівникам бібліотек, матеріальна допомога на оздоровлення) та виплати стимулюючого характеру (матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем). Також бібліотечним працівникам врахована надбавка за особливі умови праці (до 50%) та матеріальна допомога на соціально-побутові потреби, по працівникам музеїв врахована надбавка за складність та напруженість (до 50%), матеріальна допомога на соціально-побутові потреби та грошова допомога за сумлінну працю, по працівникам клубних закладів врахована надбавка за складність та напруженість (до 50%), матеріальна допомога на соціально-побутові потреби та грошова допомога за сумлінну працю.

Видатки спеціального фонду відділу культури і туризму райдержадміністрації  заплановані за рахунок надходжень від надання платних послуг –  619000 гривень. Видатки спеціального фонду за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачені у сумі 7 800 000 гривеньдля реалізації заходів районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2019 рік (додаток 5 до рішення).

Фінансове управління райдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів)

Обсяг асигнувань, передбачений у районному бюджеті фінансовому управлінню райдержадміністраціїпо міжбюджетним трансфертам на 2019 рік, складає  по загальному фонду –  120 517 768 гривень.

У загальному обсязі видатків врахована субвенція Хлібодарівській сільській раді у сумі 8 875 000 гривень на утримання Хлібодарівського навчально-виховного комплексу, у тому числі: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 3 528 000 гривень, яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам шкільного відділення, на інші видатки шкільного та дошкільного відділень – за рахунок власного ресурсу районного бюджету – 5 347 000 гривень).       

Відповідно до п. 20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України (із змінами) у районному бюджеті на 2019 рік передбачена додаткова дотація бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури. Без врахування установ, які знаходяться на непідконтрольній території обсяг міжбюджетного трансферту на 2019 рік визначено в обсязі 104 792 268 гривень, у тому числі на утримання дошкільних закладів  освіти у сумі  77 972 800 гривень,  на утримання закладів культури у сумі 26 819 468 гривень. У зв’язку із зменшеннямкількості дітей віком від 0 до 6 років станом на 01.01.2018 року у порівнянні з 01.01.2017 року в цілому по району на 762 дитини по деяких органах місцевого самоврядування обсяг додаткової дотації на утримання дошкільного закладу освіти на 2019 рік менший ніж у 2018 році.

Для забезпечення виконання норм статті 77 Бюджетного кодексу України передбачена додаткова дотація з районного бюджету бюджетам Мирненської селищної, Павлопільської, Гранітненської, Новоолексіївської, Привільненської сільським радам та бюджетам військово-цивільних адміністрацій сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко,  Широкине та Бердянське у сумі 6 440 100 гривень.

                                                                 Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту бюджету, заплановані кошти резервного фонду в обсязі 410 400гривень.

 

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                                      Т.Чернецька

 

        Додаток 1  
        до рішення районної ради
        22.12.2018  №7/25-722
           
Доходи районного бюджету на 2019 рік
           
          (тис.грн.)
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 252 007 800,0 252 007 800,0 0,0 0,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 252 007 800,0 252 007 800,0 0,0 0,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 252 000 000,0 252 000 000,0 0,0 0,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 210 300 000,0 210 300 000,0 0,0 0,0
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 12 000 000,0 12 000 000,0 0,0 0,0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 25 200 000,0 25 200 000,0 0,0 0,0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 4 500 000,0 4 500 000,0 0,0 0,0
11020000 Податок на прибуток підприємств 7 800,0 7 800,0 0,0 0,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 7 800,0 7 800,0 0,0 0,0
20000000 Неподаткові надходження 8 344 791,0 485 900,0 7 858 891,0 0,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 484 600,0 484 600,0 0,0 0,0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 454 600,0 454 600,0 0,0 0,0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 59 000,0 59 000,0 0,0 0,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 395 600,0 395 600,0 0,0 0,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 7 858 891,0 0,0 7 858 891,0 0,0
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 7 858 891,0 0,0 7 858 891,0 0,0
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 7 518 880,0 0,0 7 518 880,0 0,0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 337 811,0 0,0 337 811,0 0,0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2 200,0 0,0 2 200,0 0,0
  Разом доходів 260 352 591,0 252 493 700,0 7 858 891,0 0,0
40000000 Офіційні трансферти 586 382 264,0 586 382 264,0 0,0 0,0
41000000 Від органов державного управління 586 382 264,0 586 382 264,0 0,0 0,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 91 263 100,0 91 263 100,0 0,0 0,0
41020100 Базова дотація 91 263 100,0 91 263 100,0 0,0 0,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 196 072 700,0 196 072 700,0 0,0 0,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 128 486 700,0 128 486 700,0 0,0 0,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 67 586 000,0 67 586 000,0 0,0 0,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджеам 46 060 264,0 46 060 264,0 0,0 0,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  46 060 264,0 46 060 264,0 0,0 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 252 986 200,0 252 986 200,0 0,0 0,0
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  68 022 300,0 68 022 300,0 0,0 0,0
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 12 932 200,0 12 932 200,0 0,0 0,0
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  161 794 800,0 161 794 800,0 0,0 0,0
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 989 900,0 2 989 900,0 0,0 0,0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 733 000,0 733 000,0 0,0 0,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 36 300,0 36 300,0 0,0 0,0
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 5 120 800,0 5 120 800,0 0,0 0,0
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 641 600,0 641 600,0 0,0 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  715 300,0 715 300,0   0,0
  Всього доходів 846 734 855,0 838 875 964,0 7 858 891,0 0,0
           
           
           
Голова районної ради     В.Д.Лубінець

       

        Додаток 2  
        до рішення районної ради
        від 20.12.2018   №7/25-722
           
           
           
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік  
           
          (грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -49569294,0 49569294,0 49569294,0 0,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -49569294,0 49569294,0 49569294,0 0,0
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок        0,0
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
208200 На кінець періоду       0,0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -49569294,0 49569294,0 49569294,0 0,0
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -49569294,0 49569294,0 49569294,0 0,0
600000 Фінансування за активними операціями  -49569294,0 49569294,0 49569294,0 0,0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -49569294,0 49569294,0 49569294,0 0,0
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок        0,0
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
602200 На кінець періоду       0,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -49569294,0 49569294,0 49569294,0 0,0
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       0,0
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -49569294,0 49569294,0 49569294,0 0,0
           
           
Голова районної ради   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

                        Додаток № 3
до рішення районної ради
від   22.12.2018  № 7/25-722
РОЗПОДІЛ
видатків районного  бюджету  Волноваського району на 2019 рік
 
                        (грн.)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно із типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці (без нарахувань) комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
0100000     Волноваська районна рада 6092000,0 6092000,0 4150300,0 542300,0   2197,0 2197,0         6094197,0  
0110000     Волноваська районна рада 6092000,0 6092000,0 4150300,0 542300,0   2197,0 2197,0         6094197,0  
0110100 0100   Державне управління 6092000,0 6092000,0 4150300,0 542300,0   2197,0 2197,0         6094197,0  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  5579600,0 5579600,0 3788000,0 480300,0   2197,0 2197,0         5581797,0  
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 512400,0 512400,0 362300,0 62000,0               512400,0  
0200000     Волноваська райдержадміністрація, в тому числі за рхунок  115608729,0 115608729,0 844000,0 30300,0   19821194,0 7106194,0     12715000,0 12700000,0 135429923,0  
       медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 67586000,0 67586000,0                   67586000,0  
      субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 641600,0 641600,0                   641600,0  
      цільових коштів для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб 3733400,0 3733400,0                   3733400,0  
      цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1387400,0 1387400,0                   1387400,0  
0210000     Волноваська райдержадміністрація 7706400,0 7706400,0       2400000,0       2400000,0 2400000,0 10106400,0  
0212000 2000   Охорона здоров'я 7706400,0 7706400,0       2400000,0       2400000,0 2400000,0 10106400,0  
0212110 2110   Первинна медична допомога населенню 6107800,0 6107800,0       2400000,0       2400000,0 2400000,0 8507800,0  
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 6107800,0 6107800,0       2400000,0       2400000,0 2400000,0 8507800,0  
0212140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 1098600,0 1098600,0                   1098600,0  
0212142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 457000,0 457000,0                   457000,0  
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі видатки за рахунок: 641600,0 641600,0                   641600,0  
      субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 641600,0 641600,0                   641600,0  
0212150 2150   Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 500000,0 500000,0                   500000,0  
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 500000,0 500000,0                   500000,0  
0220000     КЗОЗ"Волноваська центральна районна лікарня"   67032529,0 67032529,0       7291009,0 2776009,0     4515000,0 4500000,0 74323538,0  
0222000 2000   Охорона здоров'я 67032529,0 67032529,0       7291009,0 2776009,0     4515000,0 4500000,0 74323538,0  
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню, в тому числі за рахунок: 65645129,0 65645129,0       7291009,0 2776009,0     4515000,0 4500000,0 72936138,0  
       медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 42081000,0 42081000,0                   42081000,0  
      цільових коштів для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб 2349900,0 2349900,0                   2349900,0  
0222140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 1387400,0 1387400,0                   1387400,0  
0222144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, в тому числі за рахунок: 1387400,0 1387400,0                   1387400,0  
      цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1387400,0 1387400,0                   1387400,0  
0230000     КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1"  31369700,0 31369700,0       7636300,0 2836300,0     4800000,0 4800000,0 39006000,0  
0232000 2000   Охорона здоров'я 31369700,0 31369700,0       7636300,0 2836300,0     4800000,0 4800000,0 39006000,0  
0232010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню, в тому числі за рахунок: 31369700,0 31369700,0       7636300,0 2836300,0     4800000,0 4800000,0 39006000,0  
       медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 19858400,0 19858400,0                   19858400,0  
      цільових коштів для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб 980300,0 980300,0                   980300,0  
0240000     КЛПУ "Волноваська стоматологічна поліклініка"  8373000,0 8373000,0       2493885,0 1493885,0     1000000,0 1000000,0 10866885,0  
0242000 2000   Охорона здоров'я 8373000,0 8373000,0       2493885,0 1493885,0     1000000,0 1000000,0 10866885,0  
0242100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню, в тому числі за рахунок: 8373000,0 8373000,0       2493885,0 1493885,0     1000000,0 1000000,0 10866885,0  
       медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 5646600,0 5646600,0                   5646600,0  
      цільових коштів для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб 403200,0 403200,0                   403200,0  
0250000     Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1127100,0 1127100,0 844000,0 30300,0               1127100,0  
0253000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 1127100,0 1127100,0 844000,0 30300,0               1127100,0  
0253120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1127100,0 1127100,0 844000,0 30300,0               1127100,0  
0253121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1127100,0 1127100,0 844000,0 30300,0               1127100,0  
0600000     Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Волноваської райдержадміністрації  268797800,0 268797800,0 159388300,0 48363700,0   29159794,0 90500,0     29069294,0 29069294,0 297957594,0  
0610000     Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської  райдержадміністрації 268797800,0 268797800,0 159388300,0 48363700,0   29159794,0 90500,0     29069294,0 29069294,0 297957594,0  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 124958700,0 124958700,0 102425200,0                 124958700,0  
      субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 733000,0 733000,0 600800,0                 733000,0  
      субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 36300,0 36300,0 19400,0                 36300,0  
0611000 1000   Освіта 264410400,0 264410400,0 157441100,0 48298600,0   29159794,0 90500,0     29069294,0 29069294,0 293570194,0  
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами), в тому числі за рахунок: 248556400,0 248556400,0 145830200,0 47315700,0   29140794,0 71500,0     29069294,0 29069294,0 277697194,0  
      освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 122603900,0 122603900,0 100495000,0                 122603900,0  
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами, в тому числі за рахунок: 2661000,0 2661000,0 2150400,0 26900,0               2661000,0  
      освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2354800,0 2354800,0 1930200,0                 2354800,0  
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 5885000,0 5885000,0 4119400,0 719300,0   19000,0 19000,0         5904000,0  
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1281000,0 1281000,0 844800,0 75600,0               1281000,0  
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 6027000,0 6027000,0 4496300,0 161100,0               6027000,0  
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі за рахунок: 5972700,0 5972700,0 4496300,0 161100,0               5972700,0  
      субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 733000,0 733000,0 600800,0                 733000,0  
      субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 36300,0 36300,0 19400,0                 36300,0  
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 54300,0 54300,0                   54300,0  
0613130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1630000,0 1630000,0                   1630000,0  
0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 130000,0 130000,0                   130000,0  
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,          що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які        постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1500000,0 1500000,0                   1500000,0  
0615010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 226700,0 226700,0                   226700,0  
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських                           видів спорту 226700,0 226700,0                   226700,0  
0615030 5030   Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту 2530700,0 2530700,0 1947200,0 65100,0               2530700,0  
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2530700,0 2530700,0 1947200,0 65100,0               2530700,0  
0800000     Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  260031373,0 260031373,0 7425500,0 102500,0   26000,0 26000,0 16200,0       260057373,0  
0810000     Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  260031373,0 260031373,0 7425500,0 102500,0   26000,0 26000,0 16200,0       260057373,0  
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 260031373,0 260031373,0 7425500,0 102500,0   26000,0 26000,0 16200,0       260057373,0  
0813010 3010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 68022300,0 68022300,0                   68022300,0  
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 5872000,0 5872000,0                   5872000,0  
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 62150300,0 62150300,0                   62150300,0  
0813020 3020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 12932200,0 12932200,0                   12932200,0  
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2261200,0 2261200,0                   2261200,0  
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 10671000,0 10671000,0                   10671000,0  
0813030 3030    Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 3628140,0 3628140,0                   3628140,0  
0813031 3031 1030  Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 8000,0 8000,0                   8000,0  
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 55700,0 55700,0                   55700,0  
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2549277,0 2549277,0                   2549277,0  
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1015163,0 1015163,0                   1015163,0  
0813040 3040   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 119017770,0 119017770,0                   119017770,0  
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 775730,0 775730,0                   775730,0  
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 113520,0 113520,0                   113520,0  
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 67243810,0 67243810,0                   67243810,0  
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 6843860,0 6843860,0                   6843860,0  
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 26267960,0 26267960,0                   26267960,0  
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 242290,0 242290,0                   242290,0  
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 17530600,0 17530600,0                   17530600,0  
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 67500,0 67500,0                   67500,0  
0813080 3080   Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 42777030,0 42777030,0                   42777030,0  
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 33236770,0 33236770,0                   33236770,0  
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 7381020,0 7381020,0                   7381020,0  
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1963350,0 1963350,0                   1963350,0  
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 184400,0 184400,0                   184400,0  
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 11490,0 11490,0                   11490,0  
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17400,0 17400,0                   17400,0  
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 9297500,0 9297500,0 7375400,0 102500,0   26000,0 26000,0 16200,0       9323500,0  
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 8254300,0 8254300,0 6627100,0 59900,0   26000,0 26000,0 16200,0       8280300,0  
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1043200,0 1043200,0 748300,0 42600,0               1043200,0  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 300520,0 300520,0                   300520,0  
0813170 3170   Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 30200,0 30200,0                   30200,0  
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 30000,0 30000,0                   30000,0  
0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 200,0 200,0                   200,0  
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 37400,0 37400,0                   37400,0  
0813190 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 200000,0 200000,0                   200000,0  
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 200000,0 200000,0                   200000,0  
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2989900,0 2989900,0                   2989900,0  
0813240 3240   Інші заклади за заходи 457100,0 457100,0                   457100,0  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  457100,0 457100,0                   457100,0  
0817000 7000   Економічна діяльність 256413,0 256413,0 50100,0                 256413,0  
0817300 7300   Будівництво та регіональний розвиток 256413,0 256413,0 50100,0                 256413,0  
0817370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 256413,0 256413,0 50100,0                 256413,0  
1000000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації  18259000,0 18259000,0 12770796,0 1679100,0   8419000,0 619000,0 256600,0 27800,0 7800000,0 7800000,0 26678000,0  
1010000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації  18259000,0 18259000,0 12770796,0 1679100,0   8419000,0 619000,0 256600,0 27800,0 7800000,0 7800000,0 26678000,0  
1011000 1000   Освіта 5080774,0 5080774,0 3778018,0 384000,0   464000,0 349800,0 194000,0 14300,0 114200,0 114200,0 5544774,0  
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 5080774,0 5080774,0 3778018,0 384000,0   464000,0 349800,0 194000,0 14300,0 114200,0 114200,0 5544774,0  
1014000 4000   Культура і містецтво 13178226,0 13178226,0 8992778,0 1295100,0   7955000,0 269200,0 62600,0 13500,0 7685800,0 7685800,0 21133226,0  
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 6559601,0 6559601,0 4939340,0 468900,0   1133700,0 3800,0     1129900,0 1129900,0 7693301,0  
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1394104,0 1394104,0 991552,0 143500,0   2525900,0       2525900,0 2525900,0 3920004,0  
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 3917221,0 3917221,0 2544186,0 650300,0   4265400,0 265400,0 62600,0 13500,0 4000000,0 4000000,0 8182621,0  
1014080 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і містецтва 1307300,0 1307300,0 517700,0 32400,0   30000,0       30000,0 30000,0 1337300,0  
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 749100,0 749100,0 517700,0 32400,0   30000,0       30000,0 30000,0 779100,0  
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 558200,0 558200,0                   558200,0  
3700000     Фінансове управління райдержадміністрації  120517768,0 120107368,0                   120517768,0  
3710000     Фінансове управління райдержадміністрації  120517768,0 120107368,0                   120517768,0  
3718000 8000   Інша діяльність 410400,0                     410400,0  
3718700 8700 0133 Резервний фонд 410400,0                     410400,0  
3719000 9000   Міжбюджетні трансферти 120107368,0 120107368,0                   120107368,0  
3719100 9100   Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 111232368,0 111232368,0                   111232368,0  
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 111232368,0 111232368,0                   111232368,0  
3719300 9300   Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету 3528000,0 3528000,0                   3528000,0  
3719310 9310 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 3528000,0 3528000,0                   3528000,0  
3719700 9700   Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 5347000,0 5347000,0                   5347000,0  
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 5347000,0 5347000,0                   5347000,0  
      Всього 789306670,0 788896270,0 184578896,0 50717900,0   57428185,0 7843891,0 272800,0 27800,0 49584294,0 49569294,0 846734855,0  
                                 
                                 Голова районної ради     В.Д.Лубінець            

 

                          Додаток 4        
                          до рішення районної ради      
                          від 20.12.2018   № 7/25-722      
                                   
                                   
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2019 рік
                                   
                                  (грн.)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
з державного бюджету з обласного бюджету з місцевих бюджетів району субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсний центр) субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції (для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб) субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція на утримання  Хлібодарівського НВК в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету
базова дотація додаткова дотація на здійснення перераданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальні субвенції освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції субвенція на утримання трудового архіву
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Районний бюджет 91263100,0 46060264,0       245739200,0 128486700,0 67586000,0 202900,0 512400,0 733000,0 36300,0 1387400,0 3733400,0 641600,0    
Волноваська міська рада        25959639,0 6800337,0                        
Благодатненська селищна рада          452051,0                        
Володимирівська селищна рада        5720885,0 1927766,0                        
Донська селищна рада        6452408,0 1456139,0                        
Новотроїцька селищна рада        6827548,0 2029259,0                        
Оленівська селищна рада                                   
Ольгинська селищна рада        2382139,0 1040831,0                        
Анадольська сільська рада          202685,0                        
Андріївська сільська рада                                   
Бугаська сільська рада        900336,0 350859,0                        
Валер'янівська сільська рада          306286,0                        
Вільненська сільська рада        1294233,0 259907,0                        
Дмитрівська сільська рада          290927,0                        
Єгорівська сільська рада        900336,0 241535,0                        
Зачатівська сільська рада        994121,0 344233,0                        
Златоустівська сільська рада        2625980,0 813752,0                        
Іванівська сільська рада          276772,0                        
Калинівська сільська рада          169256,0                        
Діанівська сільська рада        562710,0                          
Сонячна сільська рада        787794,0 232500,0                        
Любівська сільська рада                                  
Микільська сільська рада        1650616,0 471928,0                        
Миколаївська сільська рада        1856943,0 572818,0                        
Новоандріївська сільська рада          402057,0                        
Новоолексіївська сільська рада      869400,0 618981,0 160522,0                        
Стрітенська сільська рада        487682,0 249968,0                        
Петрівська сільська рада          296649,0                        
Привільненська сільська рада      191700,0 543953,0 187325,0                        
Прохорівська сільська рада        431411,0 226176,0                        
Рівнопільська сільська рада        1388018,0 383385,0                        
Рибинська сільська рада        2982363,0 738761,0                        
Свободненська сільська рада          439703,0                        
Степнянська сільська рада        919093,0 265328,0                        
Хлібодарівська сільська рада          318333,0                     8875000,0 3528000,0
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко     1027300,0                            
Лебединська сільська рада       562710,0 473132,0                        
Павлопільська сільська рада     1116200,0 300112,0 166244,0                        
ВЦА сіл Широкине та Бердянське     1008400,0                            
Андріївська селищна рада       2869821,0 977887,0                        
Мирненська селищна рада     1414700,0 656495,0 518006,0                        
Гранитненська сільська рада     812400,0 2776036,0 952288,0                        
Новоселівська сільська рада       2457167,0 732437,0                        
Старогнатівська сільська рада       1031635,0 525836,0                        
Чермалицька сільська рада       1031635,0 565590,0                        
Всього 91263100,0 46060264,0 6440100,0 77972800,0 26819468,0 245739200,0 128486700,0 67586000,0 202900,0 512400,0 733000,0 36300,0 1387400,0 3733400,0 641600,0 8875000,0 3528000,0
                                   
Голова  районної ради                                                                                                                                     В.Д.Лубінець

 

 

              Додаток 5
              до рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-722
                 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році
                (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ КВК та кредитування Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми/дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      01 Районна рада   512400,0 0,0 512400,0
0110180 0180 0133   Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-757) 512400,0   512400,0
      06 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації   16716600,0 29069294,0 45785894,0
0611020 1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-745) 3000000,0 29069294,0 32069294,0
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік (рішення районної ради від   20.12.2018 № 7/25-746) 198200,0   198200,0
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки (рішення районної ради від   20.12.2018 № 7/25-748) 1885000,0   1885000,0
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2019 року (рішення районної ради від  20.12.2018  №7/25-747) 9776700,0   9776700,0
0613133 3133 1040   Інші заходи та заклади молодіжної політики Про затвердження Плану заходів на 2019 рік з реалізації положень Районної  програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-743) 130000,0   130000,0
0613140 3140 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1500000,0   1500000,0
0615011 5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Про затвердження Плану заходів на 2019 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-744) 226700,0   226700,0
      02 Волноваська райдержадміністрація   3803000,0 12700000,0 16503000,0
0212111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018  № 7/25-754) 1600000,0 2400000,0 4000000,0
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-751) 600000,0   600000,0
0212142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018   №7/25-753) 457000,0   457000,0
0212152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018  № 7/25-752) 500000,0   500000,0
0222010 2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018   №7/25-755)   4500000,0 4500000,0
0232010 Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018 №7/25-756) 600000,0 4800000,0 5400000,0
0242100 2100 0722   Стоматологічна допомога населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2019 рік ( рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-750)   1000000,0 1000000,0
0253121 3121 1040    Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018   № 7/25-740) 46000,0   46000,0
      08 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   4957273,0 0,0 4957273,0
0813031 3031 1030   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2019 році (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-738 ) 8000,0   8000,0
0813032 3032 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку  Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-727) 55700,0   55700,0
0813033 3033 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2019 році (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-729) 2549277,0   2549277,0
0813035 3035 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2019 році (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-726) 1015163,0   1015163,0
0813050 3050 1070   Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-739) 67500,0   67500,0
0813090 3090 1030   Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Районна програма поховання учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-734) 17400,0   17400,0
0813160 3160 1010   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2019 рік  (рішення районної ради від  20.12.2018  № 7/25-728) 300520,0   300520,0
0813171 3171 1010   Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування Програма компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне  обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (2 рази на рік) (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-731) 30000,0   30000,0
0813172 3172 1010   Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп Програма встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-732) 200,0   200,0
0813192 3192 1030   Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Про затвердження Плану заходів на 2019 рік з реалізації положень Комплексної програми "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016 - 2019 роки (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-723) 200000,0   200000,0
0813242 3242 1090   Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018  № 7/25-730) 36000,0   36000,0
Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-725) 50400,0   50400,0
Програма заходів з підготовки і проведення у Волноваському районі 33 річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від 20.12.2018  №  7/25-736) 221700,0   221700,0
Районна комплексної програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-708) 99000,0   99000,0
Районна програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-733) 50000,0   50000,0
0817370 7370 0490   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Районна програма щодо ралізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018 № 7/25-724) 256413,0   256413,0
      10 Відділ культури і туризму райдержадміністрації   583400,0 7800000,0 8383400,0
1011100 1100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2019 рік (рішення районної ради від  20.12.2018 № 7/25-741) 25200,0   25200,0
Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-742)   114200,0 114200,0
1014030 4030 0824   Забезпечення діяльності бібліотек Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2019 рік (рішення районної ради від 20.12.2018  № 7/25-742)   1129900,0 1129900,0
1014040 4040 0824   Забезпечення діяльності музеїв і виставок   2525900,0 2525900,0
1014060 4060 0828   Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубгих закладів   4000000,0 4000000,0
1014081 4081 0829   Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва    30000,0 30000,0
1014082 4082 0829   Інші заходи в галузі культури і мистецтва 558200,0   558200,0
        Всього   26572673,0 49569294,0 76141967,0
                 
                 
        Голова районної ради В.Д.Лубінець  

 

    Додаток  6  
    до рішення районної ради
    20.12.2018 № 7/25-722
                             Розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування 
  на утримання закладів дошкільної освіти на 2019 рік     
       
Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці D                      прікріплені діти від 0-6 років              на 01.01.2018 Sv фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку (грн.) Vo                   обсяг видатків на дошкільну освіту   (грн.)
1 2 3 4
Волноваська міська рада  1384 18757 25959639,0
Благодатненська селищна рада       
Володимирівська селищна рада  305 18757 5720885,0
Донська селищна рада  344 18757 6452408,0
Новотроїцька селищна рада  364 18757 6827548,0
Оленівська селищна рада      
Ольгинська селищна рада  127 18757 2382139,0
Анадольська сільська рада       
Андріївська сільська рада      
Бугаська сільська рада  48 18757 900336,0
Валер'янівська сільська рада       
Вільненська сільська рада  69 18757 1294233,0
Дмитрівська сільська рада       
Єгорівська сільська рада  48 18757 900336,0
Зачатівська сільська рада  53 18757 994121,0
Златоустівська сільська рада  140 18757 2625980,0
Іванівська сільська рада       
Калинівська  сільська рада       
Діанівська сільська рада  30 18757 562710,0
Сонячна сільська рада  42 18757 787794,0
Любівська сільська рада      
Микільська сільська рада  88 18757 1650616,0
Миколаївська сільська рада  99 18757 1856943,0
Новоандріївська сільська рада       
Новоолексіївська сільська рада  33 18757 618981,0
Стрітенська сільська рада  26 18757 487682,0
Петрівська сільська рада       
Привільненська сільська рада  29 18757 543953,0
Прохорівська сільська рада  23 18757 431411,0
Рівнопільська сільська рада  74 18757 1388018,0
Рибинська сільська рада  159 18757 2982363,0
Свободненська сільська рада       
Степнянська сільська рада  49 18757 919093,0
Хлібодарівська сільська рада       
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко      
Лебединська сільська рада 30 18757 562710,0
Павлопільська сільська рада 16 18757 300112,0
ВЦА сіл Широкине та Бердянське      
Андріївська селищна рада 153 18757 2869821,0
Мирненська селищна рада 35 18757 656495,0
Гранітненська сільська рада 148 18757 2776036,0
Новоселівська сільська рада 131 18757 2457167,0
Старогнатівська сільська рада 55 18757 1031635,0
Чермалицька сільська рада 55 18757 1031635,0
Всього  по району 4157 18757 77972800,0
       
       
Голова районної ради     В.Д.Лубінець

 

      Додаток  7  
      до рішення районної ради
      20.12.2018 № 7/25-722
         
Розподіл обсягу дотацій бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2019 рік
         
Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці населення на 01.01.2018  Кк частина видатків на культурні заклади радам  в бюджеті Нк  фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя в грн.  Vku идатки місцевим радам на 2019 рік в грн.
         
Волноваська міська рада  22580 0,628 446,8 6800337,0
Благодатненська селищна рада  1501 0,628 446,8 452051,0
Володимирівська селищна рада  6401 0,628 446,8 1927766,0
Донська селищна рада  4835 0,628 446,8 1456139,0
Новотроїцька селищна рада  6738 0,628 446,8 2029259,0
Ольгинська селищна рада  3456 0,628 446,8 1040831,0
Анадольська сільська рада  673 0,628 446,8 202685,0
Бугаська сільська рада  1165 0,628 446,8 350859,0
Валер'янівська сільська рада  1017 0,628 446,8 306286,0
Вільненська сільська рада  863 0,628 446,8 259907,0
Дмитрівська сільська рада  966 0,628 446,8 290927,0
Єгорівська сільська рада  802 0,628 446,8 241535,0
Зачатівська сільська рада  1143 0,628 446,8 344233,0
Златоустівська сільська рада  2702 0,628 446,8 813752,0
Іванівська сільська рада  919 0,628 446,8 276772,0
Калиновська сільська рада  562 0,628 446,8 169256,0
Сонячна сільська рада  772 0,628 446,8 232500,0
Микільська сільська рада  1567 0,628 446,8 471928,0
Миколаївська сільська рада  1902 0,628 446,8 572818,0
Новоандріївська сільська рада  1335 0,628 446,8 402057,0
Новоолексіївська сільська рада  533 0,628 446,8 160522,0
Стрітенська сільська рада  830 0,628 446,8 249968,0
Петрівська сільська рада  985 0,628 446,8 296649,0
Привільненська сільська рада  622 0,628 446,8 187325,0
Прохорівська сільська рада  751 0,628 446,8 226176,0
Рівнопільська сільська рада  1273 0,628 446,8 383385,0
Рибинська сільська рада  2453 0,628 446,8 738761,0
Свободненська сільська рада  1460 0,628 446,8 439703,0
Степнянська сільська рада  881 0,628 446,8 265328,0
Хлібодарівська сільська рада  1057 0,628 446,8 318333,0
Лебединська сільська рада 1571 0,628 446,8 473132,0
Павлопільська сільська рада 552 0,628 446,8 166244,0
Андріївська селищна  рада 3247 0,628 446,8 977887,0
Мирненська селищна рада 1720 0,628 446,8 518006,0
Гранитненська сільська рада 3162 0,628 446,8 952288,0
Новоселівська сільська рада 2432 0,628 446,8 732437,0
Старогнатівська сілька рада 1746 0,628 446,8 525836,0
Чермалицька сільська рада 1878 0,628 446,8 565590,0
Всьго по району 89052     26819468,0
         
         
         
Голова районної ради     В.Д.Лубінець  
         

                                                                                     Додаток  8

                                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                                        20.12.2018  №7/25-722

 

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання закладів дошкільної освіти та закладів культуриРозрахунковий показник обсягу видатків Волноваського району на дошкільну освіту (Vo) в розрізі адміністративно-територіальних одиниць  визначається з урахуванням кількості прикріплених дітей до дошкільних навчальних закладів від 0-6 років станом на 01.01.2018 року та з урахуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку  на 2019 рік за формулою:

Vo = Sv * 1,4555 * D

Sv – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості  на одну дитину дошкільного віку на 2018 рік  12,887 тис.грн.

Іn-  індекс підвищення видатків на 2019 рік - 1,4555,яким передбачені основні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів  України, а саме: рост заробітної плати на k  1,109, енергоносії  на k 1,1, індекс  споживчих цін  107,4 та збільшення на k 0,35 видатків на розвиток дошкільної освіти, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади.

D- загальна кількість дітей  у віці від 0-6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу  міської, селищної, сільської ради  станом на 01.01.2018 року.

Розрахунковий показник обсягу видаткiв на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу (Vku) визначається з урахуванням чисельностi наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi та фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi на одного жителя, що визначаються як середнiй розмiр загальних видаткiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, затверджених мiсцевими радами на бюджетний перiод, що передує планованому, на одного жителя, i коригуються на обсяг ресурсiв бюджету, що спрямовуються на зазначену мету у поточному бюджетному перiодi.

Vku визначається за такою формулою:

1. Kk=      Vрайону з урахуванням змін

                   _____________________________

                  Vпо радам з урахуванням змін

 де Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

  Vрайону з урахуванням змін – видатки  зурахуванням внесених змін  по галузі культура ;

  Vпо радам з урахуванням змін - видатки по місцевим радам зурахуванням внесених змін  по галузі культура ;

  2.      Hk =      Vрайону з урахуванням змін

                       ____________________

                                       Ni  

де  Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

   Vрайону з урахуванням змін – видатки  зурахуванням внесених змін  по галузі культура ;

 Ni -    чисельнiсть наявного населення району станом на 1 сiчня року, що передує планованому.

3. Inіндекс споживчих цін на 2019 рік;

4. Vku = Nir*Hk*Kk*In

де      Vkuпоказник обсягу видаткiв на культуру i мистецтво;    

 Nir– чисельнiсть наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi (ради) станом на 1 сiчня року, що  передує  планованому;

 Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

      Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

      Inіндекс споживчих цін на 2019 рік.

Голова районної ради                                                                                В.Д.Лубінець  

 

  Додаток 9
  до рішення районної ради
  від 20.12.2018 № 7/25-722
   
Трансферти з бюджетів міської, селищних та сільських рад до районного бюджету на 2019 рік
                           (грн.)
Ради субвенції
загальний фонд
субвенція на утримання трудового архіву
Волноваська міська рада  166700,0
Благодатненська селищна рада  12780,0
Володимирівська селищна рада  43150,0
Донська селищна рада  22570,0
Новотроїцька селищна рада  51120,0
Ольгинська селищна рада  22720,0
Анадольська сільська рада  5100,0
Бугаська сільська рада  10930,0
Валер'янівська сільська рада  7100,0
Вільненська сільська рада  4100,0
Дмитрівська сільська рада  7100,0
Єгорівська сільська рада  5680,0
Зачатівська сільська рада  5680,0
Златоустівська сільська рада  22570,0
Іванівська сільська рада  6100,0
Калинівська  сільська рада  4100,0
Діанівська  сільська рада  5680,0
Сонячна сільська рада  5680,0
Микільська сільська рада  10360,0
Миколаївська сільська рада  13600,0
Новоандріївська сільська рада  8370,0
Новоолексіївська сільська рада  2400,0
Стрітенська  сільська рада  6100,0
Петрівська сільська рада  6100,0
Привільненська сільська рада  2550,0
Прохорівська сільська рада  2550,0
Рівнопільська сільська рада  10360,0
Рибинська сільська рада  20150,0
Свободненська сільська рада  5680,0
Степнянська сільська рада  6800,0
Хлібодарівська сільська рада  8520,0
ВСЬОГО 512400,0
   
   
Голова районної ради В.Д.Лубінець

_____________________________________________________________________________________________     

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/25-723

м.Волноваха

Про затвердження Плану заходів на 2019 рік

Комплексної Програми  «ВЕТЕРАН»  надання

фінансової підтримки Волноваській районній

організації ветеранів України на 2016-2019 роки

З метою вирішення проблем соціального захисту ветеранів всіх категорій району, активізації ветеранського руху в районі, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 17.12.2018 №02-3173-38/01, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План заходів на 2019 рік  КомплексноїПрограми  «ВЕТЕРАН»  надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2015 № 7/2-28, виклавши їх у новій редакції,  згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації  передбачити кошти в районному бюджеті для фінансування в повному обсязі  Плану заходів на 2019 рік Комплексної Програми «ВЕТЕРАН» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної та молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).

Голова районної  ради                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                  Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                       20.12.2018 №7/25-723

 План  заходів на 2019 рік

 з реалізації положень   Комплексної Программи «ВЕТЕРАН» надання фінансової підтримки Волноваській  районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки

 

№ п/п

Найменування заходу

Фінансування тис.грн.

Термін виконання

 

1

Надання  адресної допомоги малозабезпеченим ветеранам війни, праці, пенсіонерам району - членам Волноваської районної організації ветеранів України  (надалі -  ВРОВУ)

 

31,0

протягом 2019 року

2

Забезпечення заходів по організації та проведенню державних свят та пам’ятних дат (всього):

 

48,0

протягом 2019 року

в том чіслі:

2.1

День Перемоги

15,0

8-9 травня

 2019 рік

2.2

День Скорботи

0,3

22 червня

2019 рік

2.3

День Незалежності України

0,2

24 серпня 2019 рік

2.4

День визволення району та України від  фашистських  загарбників

5,0

вересень, жовтень

2019 рік

2.5

День людини похилого віку

15.0

 жовтень

2019 рік

2.6

День інваліда

12,0

 

3 грудня

2019 рік

2.7

День Збройних сил України

0,5

грудень

2019 рік

3

Фінансування заходів по патріотичному вихованню молоді

2,0

протягом 2019 року

4

Фінансування  святкових та культурно-масових заходів

 8,0

протягом 2019 року

5

Оплата транспортних  витрат ВРВОУ при відвідувані первинних ветеранськіх організацій району

2,0

протягом 2019 року

6

Оплата періодичних видань малозабезпеченним ветеранам війни та праці, пенсіонерам, активістам ветеранського руху в районі

15,0

протягом 2019 року

7

Придбання канцелярских засобів для забезпечення роботи  президії та первинних  ветеранських організацій

3,0

 

протягом 2019 року

8

Матеріальне заохочення працівників громадського об*єднання, разом з нарахуваннями

70.0

 протягом 2019 року

9

Обслуговування компьютерної техніки

2,0

протягом 2019 року

10

Матеріальне  заохочення членів  президії ВРОВУ та головам первинних ветеранських організацій

7.0

протягом 2019 року

11

Проведення заходів із вшанування ветеранів війни та праці з нагоди створення організації ветеранів

7.0

березень 2019 року

12

Фінансування  заходів щодо вшанування ветеранів-ювілярів району та  проведення ритуальних заходів

5,0

 

березень,

вересень

2019 рік

Всього:

200,0

 

 

Голова районної ради                                                                            В.Д.ЛУБІНЕЦЬ  

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2018 №  7/25-724

м. Волноваха

 Про затвердження

 Районної програми щодо реалізації

 інших заходів щодо соціально – економічного

 розвитку територій на 2019 рік

 

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 16.11.2018 № 02-2872-38/01, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності роботи управління, забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем та іншими матеріалами і послугами для належного обслуговування населення району, здійснення виїзного інформаційного обслуговування населення району щодо забезпечення реалізації державної політики із соціального захисту населення районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Районну  програму  щодо реалізації інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій на 2019 рік (далі - Програма),  згідно  з  додатком.

 

2.  Доручити Волноваській  районній  державній адміністрації забезпечити  виконання Програми  відповідно  до планових  асигнувань.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

                      Додаток

                     до рішення районної ради

                     від 20.12.2018 №7/25-724Районна програма

щодо реалізації інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій на 2019 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації

 

2.

Розробники Програми

Управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації

 

3.

Відповідальні виконавці Програми

Волноваська районна державна адміністрація, управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

 

4.

Термін реалізації Програми

2019 рік

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

6.

Загальний обсяг фінансування

В межах виділених коштів *

 

* - Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з районного бюджету за потребою готує у вигляді запитів на фінансування управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації в межах наявних фінансових ресурсів. 

 

І. Загальні положенн 

Районна програма підтримки управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації(далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», та з  врахуванням того, що протягом останніх років фінансування видатків із загального фонду Державного бюджету на утримання управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі - управління) не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання, як делегованих районною радою так і власних повноважень.

Для виконання делегованих і власних повноважень мобілізуються усі наявні ресурси - матеріально-технічні, трудові, фінансові. Однак, їх обсяг обмежується граничними видатками Державного бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності.

Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, із позабюджетних джерел обмежується антикорупційним законодавством.

Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми, ніж залучення коштів районного бюджету, відсутні.

Ця Програма є узагальнюючим організаційно-економічним документом, що визначає можливість вирішення однієї із важливих проблем району – доступу найбільш незахищених верств населення до соціального обслуговування, інформованості про заходи соціального захисту, які передбачені чинним законодавством, ефективного «зворотного зв’язку» органів соціального захисту з населенням району шляхом виїзного інформаційного обслуговування населення району за місцем проживання «мобільним соціальним офісом».

«Мобільний соціальний офіс» – пересувний пункт для здійснення комплексного виїзного інформаційного обслуговування населення району, створений при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації. «Мобільний соціальний офіс» здійснює свою роботу  шляхом проведення прийому населення в приміщеннях сільських та селищних рад фахівцями: управління соціального захисту населення райдержадміністрації; Волноваського управління  Пенсійного фонду України (за згодою); Волноваського районного центру зайнятості (за згодою); територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);  служби у справах дітей районної державної адміністрації; Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших фахівців (за потребою).

Програма розрахована на зменшення витрат соціально незахищених верств населення для проїзду до районного центру та часу для оформлення усіх видів державної допомоги, компенсації, пільг, субсидій, пенсій та інше.

ІІ.  Мета  та завдання програми

Головна мета Програми - забезпечення доступу соціально незахищених верств населення до правової допомоги та допомоги при оформленні всіх видів допомоги, компенсацій, пільг, субсидій, пенсій та інше.

Пріоритетні завдання:

- забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення щодо посилення адресності та підвищення якості надання соціальної допомоги населенню  району;

- суттєве покращення соціального обслуговування та надання усіх видів соціальної допомоги населенню сільських та селищних рад шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання;

- підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального захисту, як передбачені чинним законодавством, так і альтернативні;

- сприяння ефективному «зворотному зв’язку» органів соціального захисту із населенням для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб.

III. Фінансове  забезпечення

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом а також іншими джерелами фінансування, незабороненими законодавством, відповідно до Заходів Програми (додається).

ІV. Очікувані результати  виконання Програми

Прогнозований результат Програми - проводити виїзне обслуговування громадян безпосередньо за місцем проживання для виконання заходів соціального захисту населення, а саме:

- інформування населення з питань діючого законодавства;

- виявлення під час співбесід з громадянами малозабезпечених осіб, які потребують додаткової соціальної підтримки;

- надання допомоги в оформленні заяв, прийом єдиної заяви та відповідного пакета документів від найменш захищених верств населення для надання соціальної підтримки;

- здійснення консультаційно-роз’яснювальної роботи;

- надання інших послуг соціального захисту, державної служби зайнятості, служби у справах дітей, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), управління Пенсійного фонду.

Виконання Програми дасть змогу :

- забезпечити стабільну роботу управління соціального захисту  населення Волноваської районної державної адміністрації  для виконання ними делегованих повноважень в сфері соціального захисту жителів району;

- підтримувати належні умови роботи працівників, які задіяні в процесі надання соціальних та інших послуг громадянам;

 - покращувати якість обслуговування населення;

- забезпечити оперативне вирішення питань, з якими звертаються жителі району;

- забезпечити своєчасність надання послуг та зняття соціальної напруги в районі.

Голова районної ради                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

Перелік заходів, фінансування яких передбачається

за рахунок коштів районного бюджету на 2019 рік

№з/п

Найменування заходів

Одиниця виміру

Розрахунок

Загальний обсяг фінансування (грн.)

кількість

Вартість (грн.)

1

Фінансування заходів щодо соціально - економічного розвитку територій, в т.ч.:

 

 

 

256413,0

2

Заробітна плата

 

 

 

61093,0

 

Заробітна плата водія                   

грн.

12

4173,0

50076,0

 

Нарахування на  заробітну плату

грн.

12

918,0

11017,0

2

Обслуговування автомобіля, в т.ч.

 

 

 

5320,0

 

медогляд водія

виїзди

240

8,0

1920,0

 

Страхування відповідальності

 

 

 

1600,0

 

Техогляд автомобіля

 

 

 

1800,0

3

Канцелярські товари, в т.ч.

 

 

 

6000,0

 

папір ксероксний

пачок

60

100,0

6000,0

4

Придбання пально-мастильних матеріалів, в т.ч.

літри

 

 

190000,0

 

бензин

 

4800

37,5

180000,0

 

тосол

 

20

 

1000,0

 

тормозна речовина

 

20

 

800,0

 

склоомивач

 

16

 

600,0

 

моторна олива

 

30

 

1600,0

Голова районної ради                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 № 7/25-725

м.Волноваха

Про затвердження

Програми надання щомісячної

допомоги учням закладів професійної

(професійно-технічної) освіти з числа

 дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, які

перебувають на повному державному

забезпеченні на 2019 рік

З метою забезпечення виплати щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, згідно листа Волноваської районної державної адміністрації від 16.11.2018 №02-2869-38/01, відповідно до пункту 15 статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2019 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 20.12.2018 № 7/25-725 

 

ПРОГРАМА

НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧНЯМ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПОВНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НА 2019 РІК

1. Загальні положення

Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2019 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання додаткової фінансової підтримки учням, які опинились в складних життєвих обставинах.

Щомісячна допомога у 2019 році надаватиметься у наступних розмірах:

учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 300 (триста) грн., 00 коп.;

студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої освіти – 300 (триста) грн., 00 коп.;

студентам ( курсантам) закладів вищої освіти – 450 (чотириста п’ятдесят ) грн., 00 коп.

На даний час на обліку управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації перебувають студенти, які навчаються у Волноваському професійно-технічному училищі та Великоанадольському лісовому коледжі.

2. Мета Програми

Надання додаткової фінансової підтримки учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні. 

3.Завдання Програми 

Забезпечити надання у 2019 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації здійснювало виплату щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні до 01.12.2018 року за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на 2018 рік на соціальний захист населення.

Фінансування щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні здійснюватиметься з 01.01.2019 року за рахунок коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам.

Обґрунтований розрахунок на 2019 рік по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», (підпрограма: надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні):

 

50,4 тис. грн.: 14 особи: 12 місяців = середній розмір витрат на 1 особу– 0,3 тис.грн.

Кіл-сть осіб - 14

Всього потреба в коштах на 2019 рік складає 50,4 тис. грн.


Передбачуваний контингент і сума нарахувань щомісячної допомоги на кінець 2019 року становить 14 осіб і 50,4 тис. грн.

5.     Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм додаткову фінансову підтримку.

Голова районної ради                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

          Р І Ш Е Н Н Я            

20.12.2018   №7/25- 726

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

на залізничному транспорті

у 2019 році

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на залізничному транспорті у приміському і міжміському сполученні, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 № 02-2862-38/01, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2019 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати   фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.             

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                           В.Д.ЛУБІНЕЦЬ      

 

 

                         Додаток

                         до рішення районної ради

                         20.12.2018 №7/25-726

 

Програма 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

у залізничному транспорті у 2019 році

 1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей») окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду у залізничному транспорті.

 Станом на 1 грудня 2018 року у районі мешкають майже 23 тисячі осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на пільговий проїзд у залізничному транспорті.

Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат перевізникам не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті Волноваського району у 2019 році (далі – Програма) для покриття втрат перевізникам за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

2.  Мета Програми

 Метою Програми є :

- підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 1015163,00 грн., здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування витрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населенна району у залізничному транспорті.

                                                       4.Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району та відшкодування втрат перевізникам, пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

Голова районної ради                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________   

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я           

20.12.2018 № 7/25-727

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

фінансування пільг з надання  

послуг зв’язку у Волноваському

районі на 2019 році

З метою забезпечення надання населенню Волноваського району пільг з послуг зв’язку, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 № 02-2861-38/01 , відповідно до статей 12, 13, 14, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2019 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                             В.Д.ЛУБІНЕЦЬ      

 

 

                       Додаток

                       до рішення районної ради

                       від 20.12. 2018 №7/25-727

 

Програма 

фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2019 рік

1. Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», окремі категорії громадян мають право на пільги з послуг зв’язку, а саме: на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном та установку телефону. 

У Волноваському районі станом на 1 грудня 2018 року мешкають 175 осіб, які мають право на 50-ти та 100-відсоткову знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону відповідно до діючого законодавства.

Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2019 році (далі – Програма) для покриття втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

Управлінням проведені розрахунки щодо потреби коштів на надання пільг з послуг зв’язку у 2019 році і складають 55700,00 грн. (розрахунки додаються).

2. Мета Програми

Метою Програми є :

-  підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

 3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 55700,00 грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат з надання пільг за послуги зв’язку у 2019 році.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільговиків на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону та відшкодування втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

Голова районної ради                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

20.12.2018 №7/25-728

м.Волноваха

Про затвердження Програми

забезпечення соціальними послугами

за місцем проживання громадян,

які не здатні до самообслуговування

у зв’язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю на 2019 рік

З метою забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 16.11.2018 № 02-2868-38/01,відповідно до пункту 15 статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про соціальні послуги», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2019 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту (Близнюк). 

Голова районної ради                                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток

 

до рішення районної ради

20.12.2018 №7/25-728

ПРОГРАМА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ НЕ ЗДАТНІ

ДО САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОХИЛИМ

ВІКОМ, ХВОРОБОЮ, ІНВАЛІДНІСТЮ

НА 2019 РІК

1. Загальні положення.

Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2019 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання соціальних послуг особам, які знаходяться у важких життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

Волноваським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів і самотніх непрацездатних громадян обслуговуються більше 1413 осіб.

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 затверджений «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги».

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Розміри компенсації за надання соціальних послуг у 2019 році:

Розмір прожиткового мінімуму

з 01 січня

15 %

10 %

7 %

Для працездатних – 1921,00 грн.

288,15 грн.

192,10 грн.

134,47 грн.

Для непрацездатних – 1497,00 грн.

224,55 грн.

149,70 грн.

104,79 грн.

 

з 01 липня

Для працездатних – 2007,00 грн.

301,50 грн.

200,70 грн.

140,49 грн.

Для непрацездатних – 1564,00 грн.

234,60 грн.

156,40 грн.

109,48 грн.

 

з 01 грудня

Для працездатних – 2102,00 грн.

315,30 грн.

210,20 грн.

147,14 грн.

Для непрацездатних – 1638,00 грн.

245,70 грн.

163,80 грн.

114,66 грн.

2. Мета Програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). 

3.Завдання Програми 

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення проводить виплату компенсації за надання соціальних послуг інвалідам 1, 2, 3 груп, хворим і особам, яким виповнилося 80 і більше років.

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету згідно таблиці:

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

174,63 тис. грн.: 66 особи

15% - 295,79 грн. х 18 особи х 12 місяців = 63,89 тис. грн.

10%- 197,19 грн. х 44 осіб х 12 місяців = 104,12 тис. грн.

7% - 138,03 грн. х 4 особи х 12 місяців = 6,62 тис. грн.

 

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

125,76 тис. грн.: 56 осіб

15% - 230,50 грн. х 31 особу х 25 місяців = 69,15 тис. грн.

10%- 153,67 грн. х 30 осіб х 12 місяців = 55,32 тис. грн.

7% - 107,57 грн. х 1 особу х 12 місяців = 1,29 тис. грн.

Витрати на поштовий збір – 0,13 тис грн.

Кіл-сть осіб - 122

Всього потреба в коштах на 2019 рік складає 300,52 тис. грн.


Передбачуваний контингент і сума нарахувань, з урахуванням поштового збору, з компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на кінець 2018 року відповідно становить 122 чоловік і 300,52 тис. грн.

5. Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи соціального обслуговування населення з урахуванням індивідуальних життєвих потреб людей, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм якість життя.

Голова районної ради                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я           

20.12.2018  №7/25- 729

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

у міському та приміському

транспорті Волноваського

району у 2019 році

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на території Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 №02-2863-38/01, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року 354», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2019 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації  здійснювати фінансування Програми в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.        

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Близнюк)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту (Рогаченко).

Голова районної ради                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток

 

до рішення районної ради

20.12.2018 №7/25-729

Програма 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2019 році

 1. Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування» та від 16 серпня 1994 року №555, «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354»  окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду у міському та приміському транспорті.

Станом на 1 грудня 2018 року у районі мешкають майже 23 тисячі осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на пільговий проїзд у міському та приміському транспорті.

Враховуючи те, що за останні роки кошти з державного бюджету для місцевих бюджетів на покриття втрат перевізникам не виділяються, виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2019 році (далі – Програма) для покриття втрат перевізникам за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

2. Мета Програми

Метою Програми є :

-  підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

-  надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 2549277,00 грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення району у міському та приміському транспорті.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району та відшкодування втрат перевізникам, пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

Голова районної ради                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ   

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/25-730

м.Волноваха

Про затвердження Програми

з призначення та виплати

щомісячної стипендії особам,

яким виповнилась 100 та більше років

З метою поліпшення матеріального стану осіб, яким виповнилось 100 та більше років, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, від 15.11.2018 №02-2830-38/01, керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш  И Л А:

1. Затвердити Програму з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансування витрат на виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років в сумі 36 тис. грн, передбачених у районному бюджеті на 2019 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту Близнюк).

Голова районної  ради                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

               Додаток

               до рішення районної ради

               від 20.12.2018 №7/25-730

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

З призначення та виплати щомісячної  стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років

1.Загальні  положення

1.1.  Програма «Про призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років»  (надалі - Програма) визначає порядок призначення та виплати у 2019 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років  (далі – щомісячна стипендія).

1.2.  Щомісячна стипендія виплачується з 01.01.2019 по 31.12.2019 у межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2019 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.  

1.3.  Розмір  щомісячної стипендії  складає  500 грн.

1.4. Щомісячна стипендія виплачується незалежно від призначення пенсії та  інших видів соціальних виплат.

 2. Порядок призначення та виплати щомісячної стипендії

2.1. Підставою для призначення щомісячної стипендії є наступні документи:

- заява;

- копія паспорта;

- довідка з місця мешкання.

2.2. Документи, вказані у п.2.1(далі-документи) надаються заявником або його законним представником до управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

2.3. Призначення щомісячної стипендії здійснюється з місяця звернення протягом  10 днів  з дати  подання заявником або його законним представником документів. У разі подання неповного пакету документів, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації письмово доводить до відома заявника, в який термін та які саме документи необхідно надати додатково. У разі, якщо  документи були подані в термін не пізніше 1 місяця  з  дня отримання вказаного повідомлення, місяцем призначення щомісячної стипендії  вважається місяць подання заяви.

Про призначення щомісячної стипендії або про відмову в її призначенні із зазначенням  підстав відмови та порядку оскарження цього рішення Управління праці та соціального захисту населення видає або направляє заявнику письмове повідомлення в  5-ти денний термін після прийняття відповідного рішення.

2.4. Суми призначеної щомісячної стипендії перераховуються заявнику щомісячно до 25-го числа через відділення поштового зв’язку або на розрахунковий рахунок банківської установи, вказаної заявником.

 3. Припинення виплати щомісячної стипендії.

3.1. Припинення виплати щомісячної стипендії відбувається на підставі отриманих від заявника або його законного представника та уповноваженого представники ради, на території якої мешкала особа, яка досягла 100 років,  відомостей про зміну міста мешкання та реєстрації або відомостей про смерть заявника, які  у 10-дений термін повинні бути надані до управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

3.2. Виплата щомісячної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, викладені в п. 3.1.

 4. Заключні положення

4.1. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації має право:

 - у разі необхідності, перевіряти достовірність та обгрунтованність документів, наданих для призначення щомісячної стипендії;

 - у разі виявлення при перевірках недостовірних даних в наданих документах, в результаті чого виникла переплата коштів за призначеним щомісячним стипендіям, утримувати переплачені кошти з вказаних осіб у претензіонно – позиковій вимозі згідно діючого законодавства України.

Голова районної ради                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ       

___________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                      Р І Ш Е Н Н Я            

20.12.2018 № 7/25-731

м. Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсаційних виплат особам

з інвалідністю на бензин, ремонт,

технічне обслуговування автомобілів,

мотоколясок і на транспортне

обслуговування (два рази на рік)

на 2019 рік

З метою забезпечення виплати та розміру грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018 №02-2848-38/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік) на 2019 рік згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік) на 2019 рік передбачених у районному бюджеті на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                          В. Д. ЛУБІНЕЦЬ         

 

                                                Додаток                                               до рішення районної ради

             від 20.12.2018 №7/25-731

 

 

 

Програма 

Компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, (два рази на рік)  на 2019 рік

1. Загальні положення       

Грошові компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями, - у розмірі відповідно 22 відсотки та 16 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць, на транспортне обслуговування – у розмірі 29 відсотків прожиткового  мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць. Станом на 01.12.2018 року у районі мешкають 76 осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на грошову компенсацію,  на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), які виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями. Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, видатки на компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), здійснювались особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, за рахунок коштів з державного бюджету або місцевого бюджету.                

2.  Мета Програми

Метою Програми є :

- підтримка  осіб з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з   інвалідністю, дітей-інвалідів;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

          3. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень ) (загальна сума) та 327 грн. (триста двадцять сім гривень) (поштовий збір) здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджету. Розрахунки для оплати за надані компенсації приймати з 1 січня 2019 року.

                                                         4.  Очікувані результати

Виконання програми забезпечить компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

Голова районної ради                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТ 

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2018 № 7/25-732

 м.Волноваха

Про затвердження Програми  

встановлення телефонів особам

з інвалідністю І і ІІ групи

на 2019 рік

З метою забезпечення коштів на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 16.11.2018      №02-2859-38/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна ра

В И Р І Ш И Л А :

1.  Затвердити Програму встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на 2019 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на 2019 рік, передбачених у районному бюджеті на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я. культури та спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                          В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

від 20.12.2018 №7/25-732

Програма  

Про встановлення телефонів особам з інвалідністю

І і ІІ групи на 2019 рік

1.  Загальні положення

 Відповідно до вимог чинних законодавчих актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту ”, "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю"), окремим категоріям громадян надано право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних  трансфертів. Порядок і умови встановлення телефонів особам з інвалідністю  визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю.

Станом на 01.01.2019 року у районі на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на черзі перебувають 2 особи, які звернулися для їх встановлення.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, в минулих роках видатки на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів особам  з інвалідністю І і ІІ групи здійснювалась за рахунок коштів з державного бюджету або з місцевого бюджету.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» таких видатків не передбачено.

 Тому, виникла необхідність затвердження Програми встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи у Волноваському районі у 2019 році  (далі – Програма) для покриття витрат за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у сумі 200,00 грн. (двісті гривень).

                                                 2.  Мета Програми

Метою Програми є :

- підтримка  осіб з інвалідністю першої та другої групи;

-надання громадянам належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

     3.  Фінансове забезпечення

           Фінансування Програми в сумі 200,00 грн. (двісті тисяч гривень) здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам. Розрахунки для оплати за надані пільги приймати з 1 січня 2019 року.

                                                4.  Очікувані результати

Виконання програми забезпечить встановлення телефонів особам з інвалідністю  І і ІІ групи.

Голова районної ради                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №  7/25-733

м. Волноваха

 Про затвердження Районної

 програми соціальної підтримки

 внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік

З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб внаслідок антитерористичної операції, відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 15.11.2018 №02-2832-38/01,Закону України «Щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закону  України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо  переміщених осіб», керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Районну  програму  соціальної  підтримки внутрішньо переміщених  осіб  на  2019  рік  (далі - Програма),  згідно  з  додатком.

2.  Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити фінансування та виконання Програми відповідно до планових  асигнувань.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

 

 

         Додаток

         до рішення районної ради

         від 20.12.2018 №7/25-733

 

Районна комплексна програма  соціальної підтримки  внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік

                                                        І. Загальні положення

Районна  програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік (далі – Програма), спрямована на забезпечення дотримання  прав, свобод  та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб внаслідок АТО, покликана сприяти реалізації законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту вищезазначеної категорії громадян.

                                       ІІ. Мета  та завдання програми

Суспільно-політична ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції (далі – АТО) в східних областях України) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам внаслідок АТО у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, а саме:

- забезпечення матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, які потребують термінового хірургічного втручання або  придбання коштовних препаратів (згідно медичних документів, які підтверджують потребу).

                                                III. Фінансове  забезпечення

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом а також іншими джерелами фінансування, незабороненими законодавством, відповідно до Заходів Програми (додається).

                          ІV. Очікувані результати  виконання Програми

Виконання  Програми  дозволить  забезпечити  всебічну підтримку з боку держави і суспільства зазначеній категорії громадян, сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, патріотичного виховання молодого покоління.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах  внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Голова районної ради                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                 

Додаток  до  Програми

ЗАХОДИ

Районної  програми

соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб на  2019 рік 

 № з/п

Найменування  заходів

Відповідальні

виконавцІ

Джерела

 фінансу-вання

- районний бюджет,

обсяг витрат, тис.грн.

Термін виконання

Очікуваний результат

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги  ВПО, які потребують термінового хірургічного втручання або  придбання коштовних препаратів (згідно медичних документів, які підтверджують потребу)

 

Управління соціального захисту населення райдерж

адміністрації

 

 

 

 

 

50,00

  Січень-

- грудень 2019

 

 

 

Матеріальна підтримка

внутрішньо-переміщених осіб

 

 

 

 

Всього

 

 50,00

 

 

Голова районної ради                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ   _________________________________________________________________________________________________________________________                                                  

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 №7/25-734

м. Волноваха

Про затвердження Районної 

програми поховання учасників

бойових дій та осіб з інвалідністю

внаслідок війни на 2019 рік


З метою забезпечення соціального захисту  учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни,   відповідно до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами),  статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», розглянувши  лист  Волноваської районної державної адміністрації від 16.11.2018  № 02-2860-38/01,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Районну  програму  поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок  війни на 2019 рік, (далі - Програма),  згідно  з  додатком.

2.  Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми в межах коштів запланованих у районному бюджеті.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                 Додаток

                                          до рішення районної ради

                                          20.12.2018 № 7/25-734

 

 

Районна програма 

  поховання учасників бойових дій та

осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2019 рік 

І. Загальні положення

Районна  програма поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2019 рік (далі – Програма), покликана сприяти реалізації законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту вищезазначеної категорії громадян.

ІІ.  Мета  та завдання програми

Метою програми є  забезпечення поховання померлих  учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які на момент смерті  перебували на обліку в Єдиному державному автоматизованому  реєстрі осіб,  які мають право на пільги в Волноваському  районі.

ІІІ. Фінансове  забезпечення

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених субвенцією з обласного бюджету місцевим  бюджетам на 2019 рік в розмірі 17,4 тис. грн. (сімнадцять тисяч чотириста грн.)

Для оформлення безоплатного поховання виконавцем  волевиявлення або особою,  що  зобов'язалася  поховати  померлого учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, ритуальній службі надаються наступні документи:          

- копія документа, що посвідчує особу;                 

- копія свідоцтва про смерть, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- копія посвідчення, що підтверджує  віднесення померлої особи до зазначеної категорії.

Ритуальна служба  щомісяця до 25-го числа подає до управління  соціального захисту населення райдержадміністрації разом з підтверджуючими документами акт виконаних робіт та розрахунок витрат на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Управління соціального захисту райдержадміністрації населення перевіряє  правильність наданих розрахунків та  подає заявку на потребу в коштах на поховання померлого учасника бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни до фінансового управління райдержадміністрації.

Виплата коштів на поховання  передбачена орієнтовано на 3-х померлих осіб, та здійснюється при надходженні коштів шляхом  перерахування  їх  на  рахунок  ритуальної служби на підставі:

- договору, укладеного між управлінням  соціального  захисту населення та ритуальною службою;

-   розрахунку витрат на безоплатне поховання;

-   акту виконаних робіт.

Сума відшкодування коштів  розрахована на підставі  тарифів  виконавців ритуальних послуг  ФОП «Сергієнко Т.В.», ЧП «Майдіков В.В»:

1. - оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання:

       ФОП «Сергієнко» -безоплатно

       ЧП «Майдіков»     -безоплатно

2. - доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та п