РІШЕННЯ 24 СЕСІЇ 3 ЧАСТИНА

ПРОДОВЖЕННЯ РІШЕННЯ ВІД 14.11.2018  № 7/24-689 "Про затвердження положень

про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників

інклюзивно-ресурсного центру"

                                                                                                                                   Додаток 1                 

                                                                                                                                                         до Положення про проведення

конкурсу на посаду директора

інклюзивно-ресурсного центру

 

                                          Начальнику Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту

Волноваської райдержадміністрації

  П.І.Б.

ЗАЯВА

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (від  01.06.2010 № 2297-VI) надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних з первинних джерел (у т. ч. паспортні дані, відомості з документів про освіту, відомості, які надаю про себе тощо) під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади (назва посади).

«____» _____________ 20___р.       ______________             ______________________

                                                                               (підпис)                               ( прізвище, ім'я,  по батькові)

 

                                                              Додаток 2

                                                                        до Положення про проведення конкурсу на
                                                              посаду директора інклюзивно-ресурсного центру

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора ІРЦ

Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

Положення про ІРЦ, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання  дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами

Організаційно-правовові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ.

                                                                                                 Додаток 3

                                                                                                 до Положення про проведення конкурсу на
                                                                                                 посаду директора інклюзивно-ресурсного центру

ВІДОМІСТЬ

про результати співбесіди

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Вимоги

Бали

 

Кандидат № 1

 

Вимога

 

 

 

Вимога

 

 

 

Вимога

 

 

 

Вимога...

 

 

 

 

 

Член комісії                      ______________________                     ______________________

                                                                   (підпис)                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)

 

                                                                                                Додаток 5 до

                                                                                               до Положення про проведення конкурсу на
                                                                                               посаду директора інклюзивно-ресурсного центру

                                       ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ 

 

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

 

Загальна кількість балів

 

Рейтинг

 

 

 

 

Голова комісії                                   _________________          _______________________

                                                                 (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                 Додаток 4

                                                               до Положення про проведення конкурсу на

                                                                         посаду директора інклюзивно-ресурсного центру

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ СЕРЕДНІХ БАЛІВ

Прізвище, ім’я, по батькові

Види оцінювання

Вимоги

Оцінка члена комісії №1

Оцінка члена комісії №2

Оцінка члена комісії №3

Оцінка члена комісії №4

Оцінка члена комісії №5

Середній бал

Кандидат №1

Іспит

Знання законодавства освіти дітей з особливими освітніми потребами

 

 

 

 

 

 

Знання основ спеціальної педагогіки

 

 

 

 

 

 

Знання основ управління закладом освіти

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                   ___________________                    ___________________

                                                 (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                                                  Додаток 2 до

                                                                                                                             рішення районної ради

                                                                                                                             від 14.11.2018 № 7/24-689

ПОЛОЖЕННЯ

 про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

Загальні питання

1. Цей Положення визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру Волноваської районної ради Донецької області (далі - вакантна посада), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посадпедагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ) на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

2.1. Вимоги до кандидатів:

- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, “Фізичне виховання” (лікувальна фізкультура) за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога; стаж роботи за фахом не менше двох років.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

-  законності;

-  прозорості;

-  забезпечення рівного доступу;

-  недискримінації;

- доброчесності;

- надійності та відповідності методів оцінювання.

4. Конкурс оголошується директором ІРЦ. Організаційні заходи щодо здійснення та проведення конкурсного відбору здійснює управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  Волноваської районної державної адміністрації ( далі – управління освіти).

5. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

5.1. Прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

5.2. Публікація оголошення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5.3. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

5.4. Попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5.5. Проведення іспиту та визначення його результатів;

5.6. Проведення співбесіди та визначення її результатів;

5.7. Визначення результатів конкурсного відбору;

5.8. Оприлюднення результатів конкурсу.

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантні посади та оголошення про проведення конкурсу

6. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації  та на офіційному веб-сайті засновника ІРЦ не пізніше, ніж за 30 днів до початку проведення конкурсного відбору.

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

-  найменування і місцезнаходження ІРЦ;

-  найменування посад та умови оплати праці;

-  кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

-  перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

-прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

8. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

-  копію паспорта громадянина України;

-  письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі (Додаток 1);

- копію трудової книжки;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних (Додаток 2).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

10. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється управлінням освіти.

11. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається  дата зазначена на поштовому штемпелі.

12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам,  претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється органом управління освітою.

13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються  органом управління освітою про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів. 

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

15. Для проведення конкурсного відбору управлінням освіти утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема:

-   директор ІРЦ;

-   представники засновника та органу управління освіти, молоді та спорту;

-   керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

-   представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення.

До участі у роботі комісії можуть бути залучені фахівці ІРЦ, працівники Республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських ресурсних центрів з підтримки інклюзивної освіти, а також представники громадськості.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

є недієздатною;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

16. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше п’яти членів комісії.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

17. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит педагогічних працівників ІРЦ проводиться за напрямами:

-  знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

-   знання основ спеціальної педагогіки.

Перелік питань затверджується наказом  органу управління освітою та оприлюднюється під час оголошення про конкурс.

18. Іспит складається з 6-х питань по 3 питання за напрямами, визначеними у пункті 17 цього положення . Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 60 хвилин.

19. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

2 бали виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0-1бал(лів) виставляється кандидатам, які не відповіли на питання, або надали невірну відповідь.

20. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 19 цього Положення (Додаток 3).

21. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

22. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

23. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

24. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (Додаток 4).

25. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

26. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок за кожний етап конкурсу (Додаток 5).

27. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу (Додаток 6).

28. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

29. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

30. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше, ніж через три  робочих дні з дати його отримання.

31. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор ІРЦ призначає на посаду фахівця відповідно до вимог законодавства про працю.

32. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

-  конкурсною комісією не визначено претендента.

33. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

34. Результати конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті  засновника ІРЦ  не пізніше, ніж 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

 

Голова  районної ради                                                                                               В. Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                                               Додаток 1

                                                                                                          до Положення про проведення конкурсу

                                                                                                                               на заміщення вакантних посад педагогічних

                                                                                                                               працівників інклюзивно-ресурсного центру                       

                                                                               Конкурсній комісії 

                                                                                ________________________________________ 

                                                                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)                                    

                                                                                 який (яка) проживає за адресою: 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                                 

                                                                                 номер телефону  ________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру 

 _______________________________________________________________________________ 

з метою_________________________________________________________________________

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади)

______________________________________________________________________________

Додаток: резюме в довільній формі.

«____» _____________ 20___р.    ______________                ________________

                                                                          (підпис)                            (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

 

                                                                                       Конкурсній комісії

                                                                                       __________________________________

                                                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)                                                                 

                                                                                       який (яка) проживає за адресою:

                                                                                       ___________________________________

                                                                                                                                                                                             

ЗАЯВА

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (від  01.06.2010 № 2297-VI) надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних з первинних джерел (у т. ч. паспортні дані, відомості з документів про освіту, відомості, які надаю про себе тощо) під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади (назва посади).

«____» _____________ 20___р.    ______________                  ______________________

                                                                   (підпис)                                            (прізвище, ім'я,  по батькові)

                                                                                                            Додаток 3

                                                                              до Положення про проведення конкурсу

                                                                                      на заміщення вакантних посад педагогічних

                                                                                    працівників інклюзивно-ресурсного центру

ВІДОМІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ІСПИТУ

ПІБ кандидата

Вимоги

Оцінка члена комісії

Оцінка члена комісії

Оцінка члена комісії

Оцінка члена комісії

Оцінка члена комісії

Середній бал

Сума балів

Кандидат №1

Знання законодавства у сфері дітей з особливими потребами

 

 

 

 

 

 

 

Знання основ спеціальної педагогіки

 

 

 

 

 

 

 

Знання основ управління закладом освіти

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат №2

Знання законодавства у сфері дітей з особливими потребами

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання основ спеціальної педагогіки

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання основ управління закладом освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова комісії                   ________________                    ______________________________

                                                     (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                                 Додаток 4

до Положення про проведення конкурсу на

заміщення вакантних посад педагогічних

працівників інклюзивно-ресурсного центру

ВІДОМІСТЬ про результати співбесіди

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Кандидат 1

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Голова комісії                   ________________                    ______________________________

                                                     (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                                Додаток 5

до Положення про проведення конкурсу на

заміщення вакантних посад педагогічних

працівників інклюзивно-ресурсного центру

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів

ПІБ кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Оцінка члена комісії №1

Оцінка члена комісії №2

Оцінка члена комісії №3

Оцінка члена комісії №4

Оцінка члена комісії №5

Середній бал

Кандидат №1

Іспит

Знання законодавства у сфері дітей з особливими потребами

 

 

 

 

 

 

 

Знання основ педагогіки

 

 

 

 

 

 

 

Знання основ управлінської діяльності ІРЦ (для директора)

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 


Голова комісії                   ________________                    ______________________________

                                                     (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

Член комісії                      ________________                    ______________________________

                                                     (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                                Додаток 6

до Положення про проведення конкурсу на

заміщення вакантних посад педагогічних

                                                                                                                               працівників інклюзивно-ресурсного центру                                                                                              

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ 

 

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

 

Загальна кількість балів

 

Рейтинг

 

 

 

 

Голова комісії                   ________________                    ______________________________

                                                     (підпис)                                (прізвище, ім’я, по батькові)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-691

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Зав’ялова Андрія Леонідовича для ведення

фермерського господарства, загальною площею 49,6562 га,

із земель сільськогосподарського призначення

державної власності, що перебувають у запасі, в оренду

строком на 7 (сім) років на території

Калінінської  сільської ради Волноваського району

Донецької області за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, Зав’ялова Андрія Леонідовича для ведення фермерського господарства, загальною площею 49,6562 га, із  земель сільськогосподарського  призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 7 (сім) років на території Калінінської  сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи Накази Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області від 21.12.2015 №459-СГ; №458-СГ; №457-СГ «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянину Завялову А.Л.» та позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 25.08.2016 №550-16, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок Зав’ялова Андрія Леонідовича для ведення фермерського господарства, загальною площею 49,6562 га, із  земель сільськогосподарського  призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 7 (сім) років на території Калінінської  сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-692

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення

яка знаходиться в оренді громадянки

Сахно Любов Василівни для ведення

товарного сільськогосподарського

виробництва загальною площею 15,1400 га

на території Рибинської сільської ради

Волноваського району Донецької області                                                                     

за межами населених пунктів                                                                    

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення які знаходиться в оренді гр. Сахно Л.В. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 15,1400 га на території Рибинської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 02.07.2018 №286-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення яка знаходиться в оренді громадянки Сахно Любов Василівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 15,1400 га на території Рибинської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.       

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-693

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

сільськогосподарського призначення

які передбачені до передачі в оренду

 ТОВ «Анадольпродукт» для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

загальною площею 2,7357 га на території

Ольгинської селищної ради

Волноваського району Донецької області                                                                    

за межами населених пунктів                                                                    

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення які передбачені до передачі в оренду ТОВ «Анадольпродукт» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,7357 га на території Ольгинської селищної ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 23.04.2018 №197-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення які передбачені до передачі в оренду ТОВ «Анадольпродукт» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,7357 га на території Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.        

Голова районної ради                                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-694

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки сільськогосподарського призначення,

що передбачається в оренду шляхом продажу

на земельних торгах (аукціонах), для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва    

із земель сільськогосподарського призначення                                                

державної власності площею 14,1095 га за межами

населених пунктів Вільненської сільської ради

Волноваського району Донецької області                                                                   

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду шляхом продажу на земельних торгах (аукціонах) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 14,1095 га за межам населених пунктів Вільненської сільської ради Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 11.09.2018 №445-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду шляхом продажу на земельних торгах (аукціонах), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 14,1095 га за межами населених пунктів Вільненської сільської ради  Волноваського району Донецької області.    

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018  № 7/24-695

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

сільськогосподарського призначення

державної власності, що знаходяться в оренді

Агрофірми «Відродження» у формі ТОВ

загальною площею 170,5756 для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

на території Волноваської міської ради

Волноваського району Донецької області                                                                     

за межами населених пунктів                                                                    

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходяться в оренді Агрофірми «Відродження» у форм ТОВ загальною площею 170,5756 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 03.09.2018 №435-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходяться в оренді Агрофірми «Відродження» у формі ТОВ загальною площею 170,5756 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                В .Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

14.11.2018 № 7/24-696

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення, що

передбачається в оренду шляхом продажу

на земельних торгах (аукціонах), для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва                                 

із земель сільськогосподарського призначення                                                 

державної власності площею 20,2002 га                                                                 

за межами населених пунктів Старогнатівської

сільської ради Волноваського району Донецької області                                                                    

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду шляхом продажу на земельних торгах (аукціонах) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 20,2002 га за межам населених пунктів Старогнатівської сільської ради Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 06.08.2018 №389-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду шляхом продажу на земельних торгах (аукціонах), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 20,2002 га за межами населених пунктів Старогнатівської сільської ради  Волноваського району Донецької області.        

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 14.11.2018 №7/24-697

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення, що

передбачається в оренду шляхом продажу на земельних

торгах (аукціонах), для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва із

земель сільськогосподарського призначення                                                

державної власності площею 12,7667 га                                                                 

за межами населених пунктів Старогнатівської

сільської ради Волноваського району Донецької області                                                                   

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду шляхом продажу на земельних торгах (аукціонах) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 12,7667 га за межам населених пунктів Старогнатівської сільської ради Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 06.08.2018 №388-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду шляхом продажу на земельних торгах (аукціонах), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 12,7667 га за межами населених пунктів Старогнатівської сільської ради  Волноваського району Донецької області.          

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-698

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Агрофірми «Агро Віта»  загальною площею 0,5734 га

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва (для обслуговування та експлуатації

нежитлової будівлі та споруд заводу з переробки насіння)

по вул. Центральній, 10 а у с. Бахчовик

Андріївської селищної ради Волноваського району

Донецької області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Агрофірми «Агро Віта» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (для обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі та споруд заводу з переробки насіння) загальною площею 0,5734 га по вул. Центральній, 10 а у с. Бахчовик Андріївської селищної ради Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 25.06.2018 №319-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Агрофірми «Агро Віта» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (для обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі та споруд заводу з переробки насіння) загальною площею 0,5734 га по вул. Центральній, 10 а у с. Бахчовик Андріївської селищної ради Волноваського району Донецької області.       

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-699

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

сільськогосподарського призначення

які знаходяться в оренді ТОВ «Афродіта»

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва загальною площею 21,0146 га

на території Бугаської сільської ради

Волноваського району Донецької області                                                                     

за межами населених пунктів                                                                    

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення які знаходяться в оренді ТОВ «Афродіта» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 21,0146 га на території Бугаської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 07.05.2018 №231-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення які знаходяться в оренді ТОВ «Афродіта» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 21,0146 га на території Бугаської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.      

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-700

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

сільськогосподарського призначення

які знаходяться в оренді ТОВ «Афродіта»

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва загальною площею 249,0000 га

на території Петрівської сільської ради

Волноваського району Донецької області                                                                     

за межами населених пунктів                                                                    

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення які знаходяться в оренді ТОВ «Афродіта» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 249,0000 га на території Петрівської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 23.04.2018 №198-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення які знаходяться в оренді ТОВ «Афродіта» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 249,0000 га на території Петрівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-701

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення під господарськими

будівлями і дворами для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва (обслуговування

зерноскладу (ангару), механізованої майстерні, ангару,                                        

боксів майстерні, ангару, будинку механізаторів)                                            

площею 2,3558 га на території Стрітенської сільської ради                          

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування зерноскладу (ангару), механізованої майстерні, агару, боксів майстерні, ангару, будинку механізаторів) площею 2,3558 га на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 24.09.2018 №470-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування зерноскладу (ангару), механізованої майстерні, агару, боксів майстерні, ангару, будинку механізаторів) площею 2,3558 га на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-702

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення під господарськими

будівлями і дворами для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва (обслуговування

авто гаражу та боксів для автомобілів) площею

0,3111 га на території Стрітенської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування авто гаражу та боксів для автомобілів) площею 0,3111 га на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 24.09.2018 №469-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування авто гаражу та боксів для автомобілів) площею 0,3111 га на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.    

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018  № 7/24-664

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 20.12.2017

№7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И ЛА :

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік» (в редакції рішення від 03.09.2018 № 7/23-619 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік»):

1.1.Підпункт 1.1. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  923926,871 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 911248,858 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 12678,013 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Підпункт 1.2. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі  963764,40621тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 869790,23866 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 93974,16755 тис.грн.».

1.2. Пункт викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення 963764,40621 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 869790,23866 тис.грн. та спеціальному фонду – 93974,16755 тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

«3. Установити:   

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.       

3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 80262,19234 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

3.3. Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі  38803,573 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення.

3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 81296,15455 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 80262,19234 тис.грн., залишок коштів спеціального фонду у сумі 1033,96221 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення».

1.4. Пункт 9 викласти у новій редакції:

«9. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- затверджувати внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення за напрямками використання, виходячи з фактичного нарахування обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

 - у період між сесіями районної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та здійснювати перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін  з наступним внесенням змін до цього рішення».

          2. Вважати головними розпорядниками коштів за загальним фондом районного бюджету за КПКВ/КМБ 0217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 495,715 тис.грн. – Волноваську райдержадміністрацію (одержувач бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради»); за КПКВ/КМБ 0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 1446,907 тис.грн. – управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

3. Вважати головними розпорядниками коштів за спеціальним фондом районного бюджету за КПКВ/КМБ 0217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 1541,214 тис.грн. – Волноваську райдержадміністрацію (одержувач бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради»); за КПКВ/КМБ 0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 4498,534 тис.грн. – управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

4. Зменшити доходну частину районного бюджету за ККД 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» та видаткову частини районного бюджету за КПКВ/КМБ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» у сумі 300,0 тис.грн.

5. Збільшити доходну частину районного бюджету за рахунок коштів обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 10,0 тис.грн. та видаткову частину районного бюджету за КПКВ/КМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 10,0 тис.грн. (Районна   програма щодо надання одноразової   матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році).

6. Збільшити доходну частину районного бюджету за ККД 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 1751,9 тис.грн. та видаткову частину районного бюджету за КПКВ/КМБ 3719270 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 1751,9 тис.грн. для подальшого спрямування Степнянській сільській раді та придбання житла (будинку) для розвитку сімейних форм виховання, а саме дитячого будинку сімейного типу за адресою: м. Волноваха, провулок Ближній, буд.6, для прийомної сім’ї Дьоміна Ігоря Миколайовича та Дьоміної Оксани Олександрівни, які проживають у Волноваському районі, с. Степне, вул. Молодіжна, буд.8.

7. Збільшити доходну частину районного бюджету за ККД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» у сумі 1737,2 тис.грн. та видаткову частину районного бюджету за КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» у сумі 1737,2 тис.грн., у тому числі: на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами у сумі 1634,3 тис.грн. та на оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання у сумі 102,9 тис.грн.

8. Збільшити доходну та видаткову частини районного бюджету на 623,001 тис.грн. за рахунок інших субвенцій із місцевих бюджетів району на реалізацію спільних програм і заходів згідно з укладеними договорами, а саме: для реалізації Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік – 622,001 тис.грн. (Стрітенська – 8,0 тис.грн., Свободненська – 22,0 тис.грн., Іванівська – 183,0 тис.грн., Діанівська – 343,001 тис.грн., Петрівська – 22,0 тис.грн., Рибинська – 44,0 тис.грн. сільські ради), для реалізації Програми підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки  - 1,0 тис.грн. (Діанівська сільська рада).

9. Вважати адресою, за якою буде придбана однокімнатна квартира для забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, які передбачені Микільській сільській раді у сумі 320,0 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції: м.Волноваха, вул. Менделєєва, буд.17, кв.19.

10. На підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету здійснити перерозподіл планових асигнувань:

- по районній раді за КПКВ/КМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у зв’язку з економією планових асигнувань зменшити планові асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 32,4 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 276,203 тис.грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 16,0 тис.грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 3,0 тис.грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 53,0 тис.грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у сумі 3,6 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 13,0 тис.грн., за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 115,0 тис.грн. для придбання матеріальних цінностей та основних засобів та за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 256,203 тис.грн. для капітального ремонту ЦНАПу (Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік);

- по відділу культури і туризму райдержадміністрації: зменшити планові асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» по КПКВ/КМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» у сумі 7,5 тис.грн., КПКВ/КМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 4,755 тис.грн., КПКВ/КМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 9,0 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 2,0 тис.грн. та збільшити по КПКВ/КМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 3,5 тис.грн., за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 11,0 тис.грн. (для придбання канцелярського приладдя та меблів), по КПКВ/КМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КПКВ/КМБ КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 8,755 тис.грн.; в рамках реалізації заходів Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 85,0 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 9,7 тис.грн. для придбання кондиціонеру, за КПКВ/КМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 10,0 тис.грн. для придбання кондиціонеру, за КПКВ/КМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 30,0 тис.грн. для придбання музичних інструментів, за КПКВ/КМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 12,0 тис.грн., за КПКВ/КМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 23,3 тис.грн.;

- по райдержадміністрації: зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради») за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших  об’єктів»  у сумі 365,6 тис.грн. та збільшити планові асигнування за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 40,0 тис.грн. для придбання електричного котла для амбулаторії смт.Мирне, за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 183,6 тис.грн. для придбання газу, вікон та дверей ФАП с.Степне, жалюзі для амбулаторії с.Бугас, печаток та штампів для амбулаторій, вивісок для амбулаторій та ФАПів, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 142,0 тис.грн. для оплати послуг за проведення аналізів, страхування автомобілів, оплати ліцензій, влаштування фундаменту під модульні ФАПи; зменшити планові асигнування по КПКВ/КМБ 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня») за рахунок економії в результаті проведення процедури закупівлі відкритих торгів, які планувалися для поточного ремонту інфекційного відділення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 285,491 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» для придбання офісних меблів для екстреної (невідкладної) медичної допомоги та дитячого відділення у сумі 185,491 тис.грн. та за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання недорогої офісної меблі для екстреної (невідкладної) медичної допомоги та дитячого відділення у сумі 100,0 тис.грн. (Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік); за КПКВ/КМБ 0232010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КЛПЗ «Волноваська районна лікарня №1») «Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік» у зв’язку з економією коштів зменшити планові асигнування у сумі 77,82 тис.грн. в тому числі за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших  об’єктів» у сумі 48,82 тис.грн. (капітальний ремонт головного корпусу лікарні та поліклінічного відділення – 46,49 тис.грн., теплоізоляція фасаду та благоустрій прилеглої території – 1,26 тис.грн., розробка ПКД з подальшою експертизою капітального ремонту денного стаціонару поліклініки – 1,07 тис.грн.) та за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 29,0 тис.грн. (придбання прального обладнання – 1,5 тис грн., придбання легкового транспортного засобу – 27,5 тис.грн.) та збільшити планові асигнування за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 77,82 тис.грн. для капітального ремонту ганку адміністративного корпусу та флюорографічного кабінету з виготовленням пандусу для людей з обмеженими можливостями; зменшити планові асигнування за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» у зв’язку зі зменшеною ціновою пропозицією переможця торгів в системі Прозоро у сумі 300,0 тис.грн. та за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у зв’язку з економією у сумі 300,0 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 571,838 тис.грн. для забезпечення диференціації заробітної плати працівників шляхом виплати доплат, надбавок, премій стимулюючого характеру та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 28,162 тис.грн.; за КПКВ/КМБ 0263121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» зменшити планові асигнування за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 5,0 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» для оплати лікарняного листка по вагітності та пологам у сумі 5,0 тис.грн.

 - по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації у зв’язку з залишком коштів зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку» у сумі 93,334 тис.грн. та збільшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 58,334 тис.грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 25,0 тис.грн., за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 10,0 тис.грн.; у зв’язку із внесенням змін до договору по програмі покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ № 7, за адресою: м. Волноваха, вул. Менделєєва,7») зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по спеціальному фонду за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших  об’єктів»  у сумі 3619,217 тис.грн. та збільшити планові асигнування за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 3213,349 тис.грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 405,868 тис.грн. для забезпечення виплати заробітної плати педагогічних працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»; по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити планові асигнування за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 10,0 тис.грн. та за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 500,0 тис.грн. та збільшити планові асигнування за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 10,0  тис.грн. для придбання металевих дверей для Новоандріївської ЗОШ та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 500,0 тис.грн. для поточного ремонту покрівлі Володимирівської ЗОШ №1  (Програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік); у зв’язку з економією планових асигнувань зменшити планові асигнування КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» у сумі 2104,378 тис.грн., у т.ч. за  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 115,0 тис.грн., за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 100,0 тис.грн., за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» у сумі 1889,378 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» за  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 5,0 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 106,0 тис.грн., у т.ч. за  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 97,0 тис.грн. та за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 9,0 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 11,8 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 25,6 тис.грн. та збільшити планові асигнування по КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 1203,078 тис.грн. для забезпечення виплати заробітної плати педагогічних працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 9,0 тис.грн. для придбання металевих дверей для Волноваської ЗОШ № 6, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 582,7 тис.грн. у т.ч. для встановлення протипожежної сигналізації Ольгинської ЗОШ – 250,0 тис.грн., благоустрою території та посилення огорожі спортивного майданчика  Волноваської ЗОШ № 6 (м. Волноваха, вул. Ломоносова,13)- 100,0 тис.грн., обслуговування блоків очищення води по закладам освіти Волноваського району – 157,171 тис.грн., обстеження та оцінка технічного стану Волноваської ЗОШ № 7 – 75,529 тис.грн., за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 388,0 тис.грн. (капітальний ремонт з заміною вікон для Іванівської ЗОШ (с. Іванівка вул. Центральна 50) та Волноваської ЗОШ № 4 (м. Волноваха вул. Полтавська 274) з виготовленням ПКД та експертизи по школам Волноваського району (реєстрація договорів  та  оплата  за здійснення  авторського  нагляду  та  технагляду  по капітальному  ремонту  с заміною вікон  по  Іванівській  ЗОШ) – 8,0 тис.грн.; виготовлення ПКД, оплата за експертний висновок, оплата за здійснення авторського нагляду, оплата за здійснення технічного нагляду по школам Волноваського району – 260,0 тис.грн.; капітальний ремонт котелень із заміною димової труби у Волноваській ЗОШ № 3, Єгорівській ЗОШ, Новотроїцькій ЗОШ № 2, Новоандріївській ЗОШ, Зачатівській ЗОШ № 1 (с. Зачатівка, вул. Центральна, 24)  – 80,0 тис.грн., капітальний ремонт тепломережі Волноваської ЗОШ № 1 – 40,0 тис.грн., по КПКВ/КМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 36,0 тис.грн., у т.ч. за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 21,0  тис.грн. для поточного ремонту системи опалення БДЮТ та за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 15,0 тис.грн. для виготовлення ПКД по капітальному ремонту віконних блоків ДЕНЦ (заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2018 рік), по КПКВ/КМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 34,0 тис.грн., у тому числі для придбання запасних частин, дисків, моторної оливи, тосолу, гальмівної рідини та рідини для омивича скла для автомобіля ВАЗ 21070 у сумі 4,0 тис.грн. та для придбання паперу та канцтоварів для бухгалтерії у сумі 30,0 тис.грн.; зменшити планові асигнування за КПКВ/КМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 16,0 тис.грн. та збільшити за КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» у сумі 16,0 тис.грн. для придбання багатофункціонального пристрою (принтер, сканер, ксерокс); відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 (із змінами) за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету здійснити перерозподіл планових асигнувань за КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» шляхом зменшення планових асигнувань за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 9,555 тис.грн. та збільшення планових асигнувань за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 7,832 тис.грн. та за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 1,723 тис.грн.

11. Здійснити перерозподіл планових асигнувань по головних розпорядниках коштів районного бюджету шляхом зменшення планових асигнувань по:

- райдержадміністрації: за КПКВ/КМБ 0232010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КЛПЗ «Волноваська районна лікарня №1») за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 400,0 тис.грн. у зв’язку з економією, за КПКВ/КМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради») за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 766,780 тис.грн., які планувалися для оновлення мережі амбулаторій шляхом встановлення модульних амбулаторій (на умовах співфінансування);

- фінансовому управлінню райдержадміністрації: за КПКВ/КМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 555,918 тис.грн., які планувалися для надання субвенції обласному бюджету (на умовах співфінансування)  для надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів за результатами конкурсного відбору (Український донецький куркуль), за КПКВ/КМБ 3718700 «Резервний фонд» у сумі 500,0 тис.грн. та  збільшення планових асигнувань по:

         - райдержадміністрації: за КПКВ/КМБ 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у сумі  1120,0 тис.грн., у тому числі: для співфінансування проекту «Підвищення  якості надання адміністративних і соціальних послуг для населення шляхом придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорту громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм» відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 року № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (із змінами) 1100,0 тис.грн.; для реалізації проекту «Створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Волноваського району (для придбання мобільних офісів надання адміністративних та соціальних послуг)» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 року № 454 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області» 10,0 тис.грн.; для  оплати за сертифікат про готовність об’єкту до експлуатації («Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)») 10,0 тис.грн.; за КПКВ/КМБ  0217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» для завершення робіт по заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)» 50,0 тис.грн.;

- фінансовому управлінню райдержадміністрації: за КПКВ/КМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 246,581 тис.грн., у тому числі: для надання субвенції Хлібодарівській сільській раді для забезпечення виплати заробітної плати педагогічних працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» у сумі 46,4 тис.грн., міському бюджету м. Маріуполь для лікування хворих у відділенні амбулаторного діалізу у сумі 200,181 тис.грн.;

- управлінню соціального захисту населення у сумі 84,451 тис.грн., у тому числі за КПКВ/КМБ 0813210 «Організація та проведення громадських робіт» для реалізації заходів Районної програми забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2018 році у сумі 29,7 тис.грн. та за КПКВ/КМБ 0817370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» для реалізації заходів програми функціонування виїзного «Мобільного соціального офісу» у сумі 54,751 тис.грн.;

- по районній раді за КПКВ/КМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у сумі 400,0 тис.грн. для реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік (облаштування Центру надання адміністративних послуг населенню мережею Інтернет, відеонаглядом, пожежно-охоронною сигналізацією, програмним забезпеченням та ін.);

- по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації у сумі 321,666 тис.грн., у тому числі: за КПКВ/КМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 100,0 тис.грн. для придбання генераторів для шкіл району (Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік)  та за КПКВ/КМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 221,666 тис.грн. для придбання футбольної форми командам, які брали участь у чемпіонаті Волноваського району з футболу (реалізація плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки).

12. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2981,624 тис.грн.

13. Здійснити передачу коштів з бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду у сумі  4070,75866 тис.грн.

14. Додатки  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 викласти у новій редакції  (додаються).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                                Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451

 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України та враховує наступні зміни.

Доходна та видаткова частини районного бюджету збільшуються у сумі 10092,501 тис.грн., у т.ч. за рахунок:

- збільшення субвенцій з місцевих бюджетів на реалізацію спільних програм, заходів у сумі 623,001 тис.грн.:

Програма  покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік – 622,001 тис.грн., у т.ч.  Стрітенська сільська рада – 8,0 тис.грн. (придбання ноутбуку для Стрітенської ЗОШ),  Свободненська сільська рада – 22,0 тис.грн. (придбання мультимедійного проектора для першого класу Свободненської ЗОШ), Іванівська  сільська рада  – 183,0 тис.грн. (придбання жалюзі та виготовлення загорожі та альтанки, укладання ФЕМ, установка елементів дитячого майданчика, установка водовідливу, установка огорожі дитячого майданчика, укладка фасаду і ганку плиткою), Діанівська сільська рада – 343,001 тис.грн. (придбання лінолеуму, ТНЗ,  меблів, капітальний ремонт приміщення харчоблоку Діанівської ЗОШ), Петрівська сільська рада – 22,0 тис.грн. (придбання мультимедійного проектору, екрану та ноутбуку), Рибинська сільська рада – 44,0 тис.грн. (придбання мультимедійного проектору для Рибинської  та Ближненської ЗОШ).

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки  - 1,0 тис.грн., кошти Діанівської сільської ради на виплату винагороди учениці 7 класу Діанівської ЗОШ;

- збільшення   медичної   субвенції  з   державного   бюджету    місцевим бюджетам у сумі 6890,4 тис.грн.;

- зменшення субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 800,0 тис.грн.;

- зменшення    субвенції   з    місцевого   бюджету   на  виплату  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 120,0 тис.грн.;

- збільшення іншої субвенції з обласного бюджету на надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у сумі 10,0 тис.грн.;

-збільшення  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  проектні,  будівельно -ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 1751,9 тис.грн.

- збільшення  субвенції  з  місцевого  бюджету за рахунок залишку коштів

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 1737,2 тис.грн.

Враховано перерозподіл планових асигнувань на підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету.

Враховані розпорядження голови райдержадміністрації,  які прийняті в міжсесійний період.

Враховуючи вищезазначене внесені зміни до обсягів профіциту та дефіциту районного бюджету.

Додатки до рішення №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, які викладені у новій редакції додаються до рішення.

 

Начальник

фінансового управління                                                                                                        Т.Чернецька

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        14.11.2018  №7/24-664    
               
Доходи районного бюджету на 2018 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 199638,900 199638,900 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 199638,900 199638,900 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 199631,300 199631,300 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 165468,400 165468,400 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 9900,000 9900,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 22000,000 22000,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 2200,000 2200,000 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  62,900 62,900 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 7,600 7,600 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 7,600 7,600 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 6979,365 371,100 6608,265 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1,100 1,100 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1,100 1,100 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 370,000 370,000 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 345,000 345,000 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 285,000 285,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6316,451 0,000 6316,451 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 289,814 0,000 289,814 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2,000 0,000 2,000 0,000    
  Разом доходів 206618,265 200010,000 6608,265 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 717308,606 711238,858 6069,748 6039,748    
41000000 Від органов державного управління 717308,606 711238,858 6069,748 6039,748    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 220104,970 214065,222 6039,748 6039,748    
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 7982,370 1942,622 6039,748 6039,748    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 117114,300 117114,300 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 90008,300 90008,300 0,000 0,000    
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 5000,000 5000,000 0,000 0,000    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджеам 55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 375883,836 375853,836 30,000 0,000    
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  155599,000 155599,000 0,000 0,000    
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 13448,100 13448,100 0,000 0,000    
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  169219,200 169219,200 0,000 0,000    
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2154,600 2154,600 0,000 0,000    
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2071,900 2071,900 0,000 0,000    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1737,200 1737,200 0,000 0,000    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 205,300 205,300 0,000 0,000    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2548,500 2548,500 0,000 0,000    
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 1711,200 1711,200 0,000 0,000    
41051600 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 721,200 721,200 0,000 0,000    
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2502,800 2502,800 0,000 0,000    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  23964,836 23934,836 30,000 0,000    
  Всього доходів 923926,871 911248,858 12678,013 6039,748    
               
               
 
Голова районної ради       В.Д.Лубінець    

 

   
                        Додаток № 2
до рішення районної ради
від  14.11.2018  № 7/24-664
РОЗПОДІЛ
видатків районного  бюджету  Волноваського району на 2018 рік
 
                              (тис. грн.)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно із типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
0100000     Районна рада (головний розпорядник) 5658,57400 5658,57400 3206,10000 436,60000 0,00000 4355,22900 2,30000 0,00000 0,00000 4352,92900 4352,92900 10013,80300  
0110000 0100   Волноваська районна рада (відповідальний виконавець)  5658,57400 5658,57400 3206,10000 436,60000 0,00000 4355,22900 2,30000 0,00000 0,00000 4352,92900 4352,92900 10013,80300  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  5247,37400 5247,37400 2962,70000 380,20000 0,00000 4339,47900 2,30000 0,00000 0,00000 4337,17900 4337,17900 9586,85300  
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 411,20000 411,20000 243,40000 56,40000 0,00000 15,75000 0,00000 0,00000 0,00000 15,75000 15,75000 426,95000  
0600000     Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Волноваської райдержадміністрації (головний розпорядник) 236037,25700 236037,25700 148397,90300 34805,50000 0,00000 25544,51700 82,00000 0,00000 0,00000 25462,51700 25462,51700 261581,77400  
0610000     Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської  райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 236037,25700 236037,25700 148397,90300 34805,50000 0,00000 25544,51700 82,00000 0,00000 0,00000 25462,51700 25462,51700 261581,77400  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 114349,40000 114349,40000 93729,10000 0,00000 0,00000 2848,12400 0,00000 0,00000 0,00000 2848,12400 2848,12400 117197,52400  
0611000 1000   Освіта 229223,42400 229223,42400 146660,90300 34747,10000 0,00000 20850,98300 82,00000 0,00000 0,00000 20768,98300 20768,98300 250074,40700  
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 216496,47100 216496,47100 137402,60600 33968,30000 0,00000 20757,98300 60,00000 0,00000 0,00000 20697,98300 20697,98300 237254,45400  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 112131,00000 112131,00000 91910,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2848,12400 2848,12400 112131,00000  
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2587,22000 2587,22000 2086,10000 21,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2587,22000  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2218,40000 2218,40000 1818,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2218,40000  
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-                              iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6,00000 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6,00000  
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4884,70000 4884,70000 3452,10000 550,50000 0,00000 31,00000 16,00000 0,00000 0,00000 15,00000 15,00000 4915,70000  
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1264,40000 1264,40000 878,70000 57,20000 0,00000 16,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16,00000 16,00000 1280,40000  
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3990,63300 3990,63300 2841,39700 149,20000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,00000 40,00000 4030,63300  
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3951,13300 3951,13300 2841,39700 129,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,00000 40,00000 3991,13300  
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 39,50000 39,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,50000  
0613130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 2569,52600 2569,52600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2569,52600  
0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 89,90000 89,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 89,90000  
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,          що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які        постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 2479,62600 2479,62600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2479,62600  
0615010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 2797,40000 2797,40000 1737,00000 58,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2797,40000  
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських                           видів спорту 513,70000 513,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 513,70000  
0615030 5030   Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту 2283,70000 2283,70000 1737,00000 58,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2283,70000  
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2283,70000 2283,70000 1737,00000 58,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2283,70000  
0617360 7360   Виконання інвестиційних проектів  1446,90700 1446,90700 0,00000 0,00000 0,00000 4693,53400 0,00000 0,00000 0,00000 4693,53400 4693,53400 6140,44100  
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195,00000 195,00000 195,00000  
0617366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 1446,90700 1446,90700 0,00000 0,00000 0,00000 4498,53400 0,00000 0,00000 0,00000 4498,53400 4498,53400 5945,44100  
0200000     Волноваська райдержадміністрація (головний розпорядник) 133293,12300 133265,91100 722,50000 26,20000 27,21200 54755,05734 6055,46500 0,00000 0,00000 48699,59234 48274,79234 188048,18034  
0210000     Райдержадміністрація(відповідальний виконавець) 14432,65314 14405,44114 0,00000 0,00000 27,21200 26368,83543 30,00000 0,00000 0,00000 26338,83543 25914,03543 40801,48857  
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 11358,56186 11358,56186 0,00000 0,00000 0,00000 9013,27409 0,00000 0,00000 0,00000 9013,27409 9013,27409 20371,83595  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 8486,88519 8486,88519 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8486,88519  
       оплата праці (2610) 6859,74771 6859,74771 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6859,74771  
      комунальні послуги та енергоносії (2610) 1744,93982 1744,93982 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1744,93982  
0212140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 5,98840 5,98840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,98840  
0212142 2142 0763 Програми і централізовані заходиборотьби з туберкульозом 5,98840 5,98840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,98840  
0212150 2150   Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 60,02366 60,02366 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,02366  
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 60,02366 60,02366 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,02366  
0217360 7360   Виконання інвестиційних проектів  495,71500 495,71500 0,00000 0,00000 0,00000 1541,21400 0,00000 0,00000 0,00000 1541,21400 1541,21400 2036,92900  
0217366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 495,71500 495,71500 0,00000 0,00000 0,00000 1541,21400 0,00000 0,00000 0,00000 1541,21400 1541,21400 2036,92900  
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 790,21122 790,21122 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 790,21122  
  7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 41,34100 41,34100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41,34100  
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 41,34100 41,34100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41,34100  
  7300   Будівництво та регіональний розвиток 27,21200 0,00000 0,00000 0,00000 27,21200 13456,03234 0,00000 0,00000 0,00000 13456,03234 13456,03234 13483,24434  
0217320 7320   Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8129,16500 0,00000 0,00000 0,00000 8129,16500 8129,16500 8129,16500  
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8129,16500 0,00000 0,00000 0,00000 8129,16500 8129,16500 8129,16500  
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1558,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1558,00000 1558,00000 1558,00000  
  7360   Виконання інвестиційних проектів  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2658,86734 0,00000 0,00000 0,00000 2658,86734 2658,86734 2658,86734  
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2658,86734 0,00000 0,00000 0,00000 2658,86734 2658,86734 2658,86734  
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 27,21200 0,00000 0,00000 0,00000 27,21200 1110,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1110,00000 1110,00000 1137,21200  
  8000   Інша діяльність 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 454,80000 30,00000 0,00000 0,00000 424,80000 0,00000 454,80000  
  8300   Охорона навколишнього природного середовища  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 454,80000 30,00000 0,00000 0,00000 424,80000 0,00000 454,80000  
0218313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 424,80000 0,00000 0,00000 0,00000 424,80000 0,00000 424,80000  
0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,00000  
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1653,60000 1653,60000 0,00000 0,00000 0,00000 1903,51500 0,00000 0,00000 0,00000 1903,51500 1903,51500 3557,11500  
      Районна Програма забезпечення
заходів з підготовки територіальної
оборони Волноваського району
на 2018-2019 роки
районну Програму забезпечення
заходів з підготовки територіальної
оборони Волноваського району
на 2018-2019 роки
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21,00000 21,00000 21,00000  
      Районна програма забезпечення робочого процесу в державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік Підпункт 4  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 50,00000  
      Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році  Підпункт 4  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 91,00000 91,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,00000 80,00000 171,00000  
      Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік Підпункт 5  пункту 3.1.31." Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,00000 110,00000 200,00000  
      Програма забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік  Підпункт 5  пункту 3.1.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 250,00000 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1000,00000 1000,00000 1250,00000  
      Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році Підпункт 26  пункту  3.1.17. "Соціальний захист населення"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,51500 0,00000 0,00000 0,00000 52,51500 52,51500 52,51500  
      Програма «Правопорядок -2018» Підпункт 1  пункту 3.1.27. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000  
      Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018   рік Підпункт 3  пункту 3.1.12. "Податково-бюджетна діяльність та доходи населення" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 140,00000 140,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 500,00000 640,00000  
      Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік Підпункт 6  пункту 3.1.20.  "Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 140,00000 0,00000 0,00000 0,00000 140,00000 140,00000 200,00000  
      Районна цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки Підпункт 8  пункту 3.1.16. "Розвиток громадянського суспільства" підрозділу   3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 80,00000 80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,00000  
      підпункт 3  пункту 3.1.31.  "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдвнь Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 350,00000 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000  
      Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік Підпункт 5  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницткого середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 42,60000 42,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 42,60000  
0220000     КЗОЗ"Волноваська центральна районна лікарня"  (відповідальний виконавець) 57748,01800 57748,01800 0,00000 0,00000 0,00000 14152,78500 1670,95200 0,00000 0,00000 12481,83300 12481,83300 71900,80300  
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 55025,99100 55025,99100 0,00000 0,00000 0,00000 14152,78500 1670,95200 0,00000 0,00000 12481,83300 12481,83300 69178,77600  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 41172,08500 41172,08500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41172,08500  
       оплата праці (2282) 32931,70000 32931,70000 0,00000 0,00000 0,00000 681,39200 681,39200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 33613,09200  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5375,56500 5375,56500 0,00000 0,00000 0,00000 134,42100 134,42100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5509,98600  
0222144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2722,02700 2722,02700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2722,02700  
0230000     КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" (відповідальний виконавець) 24268,81000 24268,81000 0,00000 0,00000 0,00000 9165,20000 3254,20000 0,00000 0,00000 5911,00000 5911,00000 33434,01000  
0232010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 24268,81000 24268,81000 0,00000 0,00000 0,00000 9165,20000 3254,20000 0,00000 0,00000 5911,00000 5911,00000 33434,01000  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 16916,10000 16916,10000 0,00000 0,00000 0,00000 143,81800 0,00000 0,00000 0,00000 143,81800 143,81800 17059,91800  
      оплата праці (2282) 15092,23800 15092,23800 0,00000 0,00000 0,00000 1168,10000 1168,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16260,33800  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 1874,80000 1874,80000 0,00000 0,00000 0,00000 152,00000 152,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2026,80000  
0240000     КЛПУ "Волноваська стоматологічна поліклініка" (відповідальний виконавець) 7662,70800 7662,70800 0,00000 0,00000 0,00000 1979,13700 1082,11300 0,00000 0,00000 897,02400 897,02400 9641,84500  
0242100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7662,70800 7662,70800 0,00000 0,00000 0,00000 1979,13700 1082,11300 0,00000 0,00000 897,02400 897,02400 9641,84500  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 4941,30000 4941,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4941,30000  
       оплата праці (2282) 3968,30000 3968,30000 0,00000 0,00000 0,00000 556,92600 556,92600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4525,22600  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 259,90000 259,90000 0,00000 0,00000 0,00000 23,30800 23,30800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 283,20800  
0250000     КУОЗ "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" (відповідальний виконавець) 28140,03386 28140,03386 0,00000 0,00000 0,00000 3089,09991 18,20000 0,00000 0,00000 3070,89991 3070,89991 31229,13377  
0252111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 25783,79814 25783,79814 0,00000 0,00000 0,00000 3089,09991 18,20000 0,00000 0,00000 3070,89991 3070,89991 28872,89805  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 19074,71481 19074,71481 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19074,71481  
       оплата праці (2282) 15826,41229 15826,41229 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15826,41229  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 1970,16018 1970,16018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1970,16018  
0252140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 2181,60038 2181,60038 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2181,60038  
0252142 2142 0763 Програми і централізовані заходиборотьби з туберкульозом 469,01160 469,01160 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 469,01160  
0252146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1712,58878 1712,58878 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1712,58878  
0252150 2150   Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 139,97634 139,97634 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,97634  
0252152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 139,97634 139,97634 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,97634  
0257100 7100   Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 34,65900 34,65900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34,65900  
0257130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 34,65900 34,65900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34,65900  
0257360 7360   Виконання інвестиційних проектів  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  
0257366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  
0260000     Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (відповідальний виконавець) 1040,90000 1040,90000 722,50000 26,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1040,90000  
0263120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1040,90000 1040,90000 722,50000 26,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1040,90000  
0263121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1040,90000 1040,90000 722,50000 26,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1040,90000  
0800000     Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) 351304,30300 351304,30300 6412,75200 109,80000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 351336,30300  
0810000     Управління соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 351304,30300 351304,30300 6412,75200 109,80000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 351336,30300  
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 351304,30300 351304,30300 6412,75200 109,80000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 351336,30300  
0813010 3010 (3011, 3012)   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 155599,00000 155599,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155599,00000  
0813020 3020 (3021, 3022)   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 13448,10000 13448,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13448,10000  
0813030 3030 (3031, 3032, 3033, 3035)    Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1882,16700 1882,16700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1882,16700  
0813040, 0813080 3040 (3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047)  3080 (3081, 3082, 3083, 3084, 3085)   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з  з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 169219,20000 169219,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 169219,20000  
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 20,30000 20,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,30000  
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 11,90000 11,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11,90000  
  3170   Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 15,80000 15,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15,80000  
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 15,50000 15,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15,50000  
0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0,30000 0,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,30000  
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 39,50000 39,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,50000  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 341,70000 341,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 341,70000  
0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50,60000 50,60000 41,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 50,60000  
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2154,60000 2154,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2154,60000  
0813240 3240   Інші заклади за заходи 407,45000 407,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 407,45000  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  407,45000 407,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 407,45000  
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 8011,75000 8011,75000 6345,20000 109,80000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8043,75000  
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7095,90000 7095,90000 5676,30000 71,10000 0,00000 32,00000 32,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7127,90000  
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 915,85000 915,85000 668,90000 38,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 732,00000  
0817300     Будівництво та регіональний розвиток 102,23600 102,23600 26,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 102,23600  
0817370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 102,23600 102,23600 26,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 102,23600  
1000000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (головний розпорядник) 15092,45900 15092,45900 9722,20000 1516,96800 0,00000 6644,98200 466,50000 216,41100 23,86800 6178,48200 6178,48200 21737,44100  
1010000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 15092,45900 15092,45900 9722,20000 1516,96800 0,00000 6644,98200 466,50000 216,41100 23,86800 6178,48200 6178,48200 21737,44100  
1014000 4000   Культура і містецтво 10453,45900 10453,45900 6478,30000 1170,96800 0,00000 6369,08200 220,60000 50,34300 12,10000 6148,48200 6148,48200 16822,54100  
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4955,05500 4955,05500 3496,80000 426,00000 0,00000 2662,99900 3,50000 0,00000 0,00000 2659,49900 2659,49900 7618,05400  
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1012,81800 1012,81800 690,70000 129,01800 0,00000 124,70000 0,00000 0,00000 0,00000 124,70000 124,70000 1137,51800  
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 3006,03600 3006,03600 1852,10000 586,45000 0,00000 3432,40000 217,10000 50,34300 12,10000 3215,30000 3215,30000 6438,43600  
1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і містецтва 1479,55000 1479,55000 438,70000 29,50000 0,00000 148,98300 0,00000 0,00000 0,00000 148,98300 148,98300 1628,53300  
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 657,75000 657,75000 438,70000 29,50000 0,00000 35,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35,00000 35,00000 692,75000  
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 821,80000 821,80000 0,00000 0,00000 0,00000 113,98300 0,00000 0,00000 0,00000 113,98300 113,98300 935,78300  
1011000 1000   Освіта 4399,00000 4399,00000 3243,90000 346,00000 0,00000 275,90000 245,90000 166,06800 11,76800 30,00000 30,00000 4674,90000  
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 4399,00000 4399,00000 3243,90000 346,00000 0,00000 275,90000 245,90000 166,06800 11,76800 30,00000 30,00000 4674,90000  
1010000     Районна організація ветеранів України  240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000  
1013000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000  
1013100 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000  
1013191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000  
3700000     Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 128404,52266 128404,52266 0,00000 0,00000 0,00000 2642,38221 572,07700 0,00000 0,00000 2070,30521 2070,30521 131046,90487  
3710000     Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 128404,52266 128404,52266 0,00000 0,00000 0,00000 2642,38221 572,07700 0,00000 0,00000 2070,30521 2070,30521 131046,90487  
3718700 8700 0133 Резервний фонд 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 86838,30000 86838,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 86838,30000  
3719270 9270 0180 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2071,90000 2071,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2071,90000  
3719310 9310 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2764,90000 2764,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2764,90000  
3719350 9350 0180 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4,80000 4,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4,80000  
3719510 9510 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2146,13266 2146,13266 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2146,13266  
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 34578,49000 34578,49000 0,00000 0,00000 0,00000 2642,38221 572,07700 0,00000 0,00000 2070,30521 2070,30521 37220,87221  
      Всього 869790,23866 869763,02666 168461,45500 36895,06800 27,21200 93974,16755 7210,34200 236,41100 23,86800 86763,82555 86339,02555 963764,40621  
                                 
                                 Голова районної ради     В.Д.Лубінець            

 

        Додаток 3  
        до рішення районної ради
        від 14.11.2018   №7/24-664
           
           
           
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік  
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -41458,61934 81296,15455 80299,27755 39837,53521
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -41458,61934 81296,15455 80299,27755 39837,53521
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  38873,57300 1033,96221 37,08521 39907,53521
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,12400     2848,12400
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,60300     726,60300
  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   37,08521 37,08521 37,08521
208200 На кінець періоду 70,00000     70,00000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -80262,19234 80262,19234 80262,19234 0,00000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,12400 2848,12400 2848,12400 0,00000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,81800 143,81800 143,81800 0,00000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -41458,61934 81296,15455 80299,27755 39837,53521
600000 Фінансування за активними операціями  -41458,61934 81296,15455 80299,27755 39837,53521
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -41458,61934 81296,15455 80299,27755 39837,53521
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  38787,84500 1033,96221 37,08521 39821,80721
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,12400     2848,12400
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,60300     726,60300
  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   37,08521 37,08521 37,08521
602200 На кінець періоду 70,00000     70,00000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -80262,19234 80262,19234 80262,19234 0,00000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,12400 2848,12400 2848,12400 0,00000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,81800 143,81800 143,81800 0,00000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -41458,61934 81296,15455 80299,27755 39837,53521
           
           
Голова районної ради   В.Д.Лубінець

 

                            Додаток 4                          
                            до рішення районної ради                      
                            від 14.11.2018   № 7/24-664                      
                                                       
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2018 рік          
         
                                                       
                                            (тис.грн.)          
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду Субвенції спеціального фонду
базова дотація додаткова дотація на здійснення перераданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальні субвенції освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції  інші субвенції (з районного бюджету міському, селищним, сільським бюджетам) субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони    здоров’я  за   рахунок   коштів   медичної   субвенції субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду субвенція на утримання трудового архіву субвенція на надання фінансвової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва субвенція на будівництво модульної газової котельні смт.Донське  субвенція для лікування хворих у відділенні амбулаторного діалізу субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України cубвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України інші субвенції
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Районний бюджет 66081,400 55238,400       340420,900 117114,300 90008,300 11184,476   2502,800 1711,200 721,200 426,950       205,300 1942,622 2548,500       1737,200 5000,000 6039,748  
Волноваська міська рада        19343,400 5013,600         2756,776                                  
Благодатненська селищна рада        0,000 329,400                                            
Володимирівська селищна рада        4252,700 1417,600         0,000                                  
Донська селищна рада        5631,600 1074,500         0,000                                  
Новотроїцька селищна рада        5644,500 1489,700         280,000                                  
Оленівська селищна рада        0,000 0,000                                            
Ольгинська селищна рада        2345,400 764,500         266,422                                  
Анадольська сільська рада        0,000 149,100                                            
Андріївська сільська рада        0,000 0,000                                            
Бугаська сільська рада        966,500 258,100         1817,100                                  
Валер'янівська сільська рада        0,000 225,300                                            
Вільненська сільська рада        953,600 191,200                                            
Дмитрівська сільська рада        0,000 214,200                                            
Єгорівська сільська рада        670,100 177,700                                            
Зачатівська сільська рада        631,500 253,300                                            
Златоустівська сільська рада        2190,800 598,600                                            
Іванівська сільська рада        0,000 203,700                                            
Калинівська сільська рада        0,000 124,400                                            
Діанівська сільська рада        657,200 0,000                                            
Сонячна сільська рада        592,800 170,900         500,000                                  
Любівська сільська рада       0,000 0,000                                            
Микільська сільська рада        1082,500 347,100         0,000                         320,000        
Миколаївська сільська рада        1623,800 421,400                                            
Новоандріївська сільська рада        0,000 295,700         232,112                                  
Новоолексіївська сільська рада      169,700 747,500 217,600         70,000                                  
Стрітенська сільська рада        528,400 184,000                                            
Петрівська сільська рада        0,000 218,300                                            
Привільненська сільська рада        554,100 137,900                                            
Прохорівська сільська рада        373,700 166,300                                            
Рівнопільська сільська рада        1069,600 281,900                                            
Рибинська сільська рада        2216,600 543,700                                            
Свободненська сільська рада        0,000 323,500                                            
Степнянська сільська рада        889,200 195,200         750,000                         1751,900        
Хлібодарівська сільська рада        0,000 234,100         9145,999                     4542,700 3130,204          
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко     600,000 0,000 0,000                                            
Лебединська сільська рада       1108,300 348,200                                           30,000
Павлопільська сільська рада     1063,000 309,300 244,300                                            
Широкинська сільська рада     286,200 0,000 0,000                                            
Андріївська селищна рада       2397,000 721,300                                            
Мирненська селищна рада     1107,000 605,700 380,300                                            
Гранитненська сільська рада     261,900 1920,200 700,700                                            
Новоселівська сільська рада       1778,400 539,000                                            
Старогнатівська сільська рада       940,800 386,900                                            
Чермалицька сільська рада       1366,000 416,100                                            
м.Маріуполь                                 1248,428                    
Обласний бюджет                             444,082 12164,367                      
Всього 66081,400 55238,400 3487,800 63391,200 19959,300 340420,900 117114,300 90008,300 11184,476 15818,409 2502,800 1711,200 721,200 426,950 444,082 12164,367 1248,428 205,300 1942,622 2548,500 4542,700 3130,204 2071,900 1737,200 5000,000 6039,748 30,000
                                                       
Голова районної ради                                                                                                                    В.Д.Лубінець          

 

 

              Додаток 5
              до рішення районної ради від 14.11.2018  № 7/24-664
                 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році
                 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ КВК та кредитування Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      01 Районна рада   1243,87400 4237,92900 5481,80300
0110150 0150 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-540 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-580, 14.11.2018 № 7/24-681) 832,67400 4222,17900 5054,85300
0110180 0180 0133   Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-487 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-636) 411,20000 15,75000 426,95000
      06 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації   15913,70400 22583,58900 38497,29300
0615011 5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-461, 14.11.2018 № 7/24-670) 513,70000 0,00000 513,70000
0611020 1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-471 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-530 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-571, 03.09.2018 № 7/23-637,14.11.2018 № 7/24-672) 3434,64900 16175,05500 19609,70400
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-474) 139,00000 0,00000 139,00000
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки (рішення районної ради від   20.12.2017   № 7/19-473 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-532, 03.09.2018 № 7/23-638) 1844,50000 1700,00000 3544,50000
Районна програма "Вчитель на 2018 рік " (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-531) 200,00000 0,00000 200,00000
Районна програма "Національно-патріотичного виховання виховання учнів на 2018 рік" (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-534) 100,00000 0,00000 100,00000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2018 року (рішення районної ради від  20.12.2017  №7/19-472 із змінами, внесеними 14.11.2018 №7/24-671) 5589,92200 0,00000 5589,92200
0611090 1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 14.11.2018 № 7/24-673) 21,00000 15,00000 36,00000
0613133 3133 1040   Інші заходи та заклади молодіжної політики Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної  програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-460 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-570, 21.06.2018 № 7/22- 605, 03.09.2018 № 7/23-630, 14.11.2018 № 7/24-669) 89,90000 0,00000 89,90000
0613140 3140 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 2479,62600 0,00000 2479,62600
0617363 7363 0490   Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Придбання обладнання для установ освіти (підпункт 7  пункту 3.1.21. "Освіта" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511 із змінами, внесеними  03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-665   ) 0,00000 195,00000 195,00000
0617366 7366 0490   Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, м.Волноваха-капітальний ремонт (термомодернізація) 
(підпункт  2  пункту 3.2.21. "Освіта" підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454,  із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511 із змінами, внесеними  03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-665)
223,87800 1119,38900 1343,26700
Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 за адресою: Донецька обл, м.Волноваха, вул.Урицького, 8"
(підпункт  3  пункту 3.2.21. "Освіта" підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454,  із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511 із змінами, внесеними  03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-665)
338,71200 1693,56000 2032,27200
Валер'янівська ,Краснівська, Гранітненська,Староігнатівська, Рівнопільська, Донська, Волноваська  № 7, Новотроїцька № 4, Бугаська, Миколаївька загальноосвітні школи Волноваського району-капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій"
(підпункт  1  пункту 3.2.21. "Освіта" підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2,  із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511 із змінами, внесеними  03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-665)
884,31700 1685,58500 2569,90200
      02 Волноваська райдержадміністрація   9983,32500 48729,59234 58712,91734
0212111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-479 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-536, 16.05.2018 № 7/21-573,03.09.2018 № 7/23-634, 14.11.2018 № 7/24-676) 478,20136 3935,12297 4413,32433
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 57,00000 5078,15112 5135,15112
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017   № 7/19-480) 159,78712 0,00000 159,78712
0212142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017   №7/19-481) 5,98840 0,00000 5,98840
0212152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-482) 60,02366 0,00000 60,02366
0217321 7321 0443   Будівництво освітніх установ та закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2"
(підпункт 7  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 55,00000 55,00000
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52
(підпункт  4  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 2200,00000 2200,00000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4"
(підпункт 5  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 60,00000 60,00000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1"
(підпункт 9  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 60,00000 60,00000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Будівництво модульної вугільної котельні Волноваської ЗОШ №1, за адресою: Донецька область, Волноваський район м.Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр,95"
(підпункт 11  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-622)
0,00000 40,00000 40,00000
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37
(підпункт 1  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 1926,27400 1926,27400
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40
(підпункт 2  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 1849,05500 1849,05500
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5
(підпункт 3  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
0,00000 1938,83600 1938,83600
0218313 8313 0513   Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Очисні  споруди с. Володимирівка (коригування) (підпункт 5  пункту 3.2.26.  "Охорона навколишнього природного середовища"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 14.11.2018 № 7/24-665) 0,00000 424,80000 424,80000
0217330 7330 0443   Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,00000 50,00000 50,00000
0218330 8330 0540   Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  Проведення обласного екологічного форму  "Екологія промислового краю"   (підпункт 1  пункту 3.1.26. "Охорона навколишнього природного середовища" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511,  16.05.2018 № 7/21-556) 0,00000 30,00000 30,00000
                 
0217330 7330 0443   Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. 40 років Перемоги, 54а, с.Іванівка, Волноваський район - будівництво
(підпункт 4  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-622)
0,00000 749,00000 749,00000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 749,00000 749,00000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. І.Кононенка,62, смт.Новотроїцьке Волноваський район – реконструкція
(підпункт 3  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-622)
0,00000 749,00000 749,00000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00000 750,00000 750,00000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2, розташованої за адресою: м.Волноваха, пров.Шляховий,18
(підпункт 10  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 03.09.20188 №  7/20-511)
0,00000 10,00000 10,00000
0217363 7363 0490   Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району (підпункт 14  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 28.02.2018 №  7/20-511, 03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-665) 0,00000 1123,20800 1123,20800
Виготовлення проектно - кошторисної документації «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району» (підпункт 12  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 28.02.2018 №  7/20-511, 03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-665) 0,00000 33,95094 33,95094
Проведення експертизи проектно-кошторисної  документації «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району» (підпункт 13  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 28.02.2018 №  7/20-511, 03.09.2018 № 7/23-622, 14.11.2018 № 7/24-665) 0,00000 2,70840 2,70840
0217366 7366 0490   Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні  смт Володимирівка для розселення внутрішньо-переміщених осіб за адресою смт. Володимирівка, вул Проценко,10
(підпункт  2  пункту 3.2.8. "Житлове будівництво" 3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 (зі змінами)
495,71500 1541,21400 2036,92900
0217370 7370 0490   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Волноваського району (для придбання мобільних офісів надання адміністративних та соціальних послуг) (підпункт 6  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницткого середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 0,00000 10,00000 10,00000
Підвищення  якості надання адміністративних і соціальних послуг для населення шляхом придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорту громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
(підпункт 6  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницткого середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
0,00000 1100,00000 1100,00000
0263121 3121 1040    Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Програма покращення матеріально-технічного забезпечення Волноваського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  на 2018 рік (рішення районної ради від 16.05.2018 № 7/21-566) 40,00000 0,00000 40,00000
Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017   № 7/19-485) 70,00000 0,00000 70,00000
0252111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-479 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-536, 16.05.2018 № 7/21-573,03.09.2018 № 7/23-634) 1485,79864 2964,27703 4450,07567
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 1367,76000 106,62288 1474,38288
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017   № 7/19-480) 240,21288 0,00000 240,21288
0252142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017   №7/19-481) 469,01160 0,00000 469,01160
0252152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-482) 139,97634 0,00000 139,97634
0242100 2100 0722   Стоматологічна допомога населенню Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 488,13200 333,50000 821,63200
Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-483 із змінами, внесеними 03.09.2018 № 7/23-631) 736,47600 563,52400 1300,00000
0232010 2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017 №7/19-477 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-538, 16.05.2018 № 7/21-574, 03.09.2018 № 7/23-633, 14.11.2018 № 7/24-678) 227,50000 5664,50000 5892,00000
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 363,21000 246,50000 609,71000
0222010 Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511 із змінами, внесеними  03.09.2018 № 7/23-622) 599,72400 249,00000 848,72400
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від 20.12.2017   №7/19-484  із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-539, 16.05.2018 № 7/21-575, 03.09.2018  № 7/23-632, 14.11.2018 № 7/24-677) 845,20800 12232,83300 13078,04100
0219800 9800 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів    Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році  (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-524 із змінами, внесеними 21.06.2018 № 7/22-604)
(підпункт 6  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
91,00000 80,00000 171,00000
Районна Програма забезпечення заходів територіальної оборони Волноваського району на 2018-2019 роки (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-641) 0,00000 21,00000 21,00000
Районна програма забезпечення робочого процесу в державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік (рішення районної ради від 03.09.2018  № 7/23-623 ) (підпункт 5  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей" пункт, підпункт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511, 03.09.2018 № 7/23-622) 50,00000 0,00000 50,00000
 Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-525)
(підпункт 4  пункту 3.1.31." Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
90,00000 110,00000 200,00000
 Програма забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-523)
 (підпункт 5  пункту 3.1.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
250,00000 1000,00000 1250,00000
Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-519 із змінами внесеними 16.05.2018 № 7/21-565)
(підпункт 26  пункту  3.1.17. "Соціальний захист населення"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511, 16.05.2018 № 7/21-556)
0,00000 52,51500 52,51500
Програма «Правопорядок -2018» (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-517)
(підпункт 1  пункту 3.1.27. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
500,00000 0,00000 500,00000
Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-522 із змінами внесеними 16.05.2018 № 7/21-561, 21.06.2018 № 7/22-603)
(підпункт 3  пункту 3.1.12. "Податково-бюджетна діяльність та доходи населення" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
140,00000 500,00000 640,00000
Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-529)
(підпункт 6  пункту 3.1.20.  "Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
60,00000 140,00000 200,00000
Районна цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-526)
(підпункт 8  пункту 3.1.16. "Розвиток громадянського суспільства" підрозділу   3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
80,00000 0,00000 80,00000
підпункт 3  пункту 3.1.31.  "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдвнь Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними  28.02.2018 № 7/20-511 350,00000 0,00000 350,00000
Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-527)
(підпункт 5  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницткого середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
42,60000 0,00000 42,60000
      08 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   2832,15300 0,00000 2832,15300
0813210 3210 1050   Організація та проведення громадських робіт Програма забезпечення фінансування громадських робіт у 2018 році (рішення районної ради від 16.05.2018 № 7/21-563 із змінами, внесеними 14.11.2018 № 7/24-667) 50,60000 0,00000 50,60000
0813242 3242 1090   Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2018 рік  (рішення районної ради від 03.09.20188 № 7/23-625) 39,60000 0,00000 39,60000
Районна   програма щодо надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-627) 61,00000 0,00000 61,00000
Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-466 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-562) 50,14000 0,00000 50,14000
Районна комплексної програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-518) 100,00000 0,00000 100,00000
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від 20.12.2017  №  7/19-467 ) 106,71000 0,00000 106,71000
Програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-468) 50,00000 0,00000 50,00000
0813031 3031 1030   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2018 році (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-469 ) 7,63000 0,00000 7,63000
0813032 3032 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку  Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-465 ) 73,26000 0,00000 73,26000
0813033 3033 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-463) 1000,00000 0,00000 1000,00000
0813035 3035 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2018 році (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-464 ) 801,27700 0,00000 801,27700
0813050 3050 1070   Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма відшкодування пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-624) 20,30000 0,00000 20,30000
0813090 3090 1030   Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Програма поховання учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю внаслідок війни (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-629) 11,90000 0,00000 11,90000
0813171 3171 1010   Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування Програма компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне  обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (2 рази на рік) (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-628) 15,50000 0,00000 15,50000
0813172 3172 1010   Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп Програма встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи на 2018рік (рішення районної ради від 03.09.2018 № 7/23-626) 0,30000 0,00000 0,30000
0813160 3160 1010   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік  ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-462) 341,70000 0,00000 341,70000
0817370 7370 0490   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма функціонування виїзного "Мобільного соціального офісу" (рішення районної ради від 16.05.2018 № 7/21-564 із змінами, внесеними 14.11.2018 № 7/24-666) 102,23600 0,00000 102,23600
      10 Відділ культури і туризму райдержадміністрації   1349,40000 6178,48200 7527,88200
1011100 1100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-457 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-528, 16.05.2018 № 7/21-567, 03.09.2018 № 7/23-635, 14.11.2018 № 7/24-675) 23,30000 30,00000 53,30000
1014080 4080 0829   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 821,80000 148,98300 970,78300
1014060 4060 0828   Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубгих закладів 33,10000 3215,30000 3248,40000
1014040 4040 0824   Забезпечення діяльності музеїв i виставок 12,00000 124,70000 136,70000
1014030 4030 0824   Забезпечення діяльності бібліотек 194,00000 2659,49900 2853,49900
1011100 1100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-458) 25,20000 0,00000 25,20000
1013191 3191 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Комплексної програми "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016 - 2019 роки (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-455) 240,00000 0,00000 240,00000
      37 Фінансове управління райдержадміністрації   29073,69766 609,16221 29682,85987
3719510 9510 0180   Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підпункти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   пункту 3.2.7. "Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура" підрозділу  та підпункти 11,15 пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу 3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-556, 03.09.2018 № 7/23- 622, 14.11.2018 № 7/24-665) 2146,13266 0,00000 2146,13266
3719770 9770 0180   Інші субвенції з місцевого бюджету (підпункти 2, 3, 4, 5, 6   пункту 3.2.7. "Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура" підрозділу  та підпункти 11,15 пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу 3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-556, 03.09.2018 № 7/23-622) 0,00000 37,08521