РІШЕННЯ 23 СЕСІЇ 2 ЧАСТИНА

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 №7/23-623

м. Волноваха

Про затвердження Районної програми

забезпечення робочого процесу

в Державних реєстрах нерухомого

майна та бізнесу на 2018 рік

З метою забезпечення безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та підвищення рівня ефективності роботи в галузі державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу в районі,  відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 18.07.2018 № 01-39-1061, статті 85 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити реалізацію та фінансування заходів щодо виконання Районної програми розвитку робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету фінансів та цін (Рогаченко).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                                              Додаток

                                                                до рішення районної ради

                                                                                                                              03.09.2018  № 7/23-623

РАЙОННА ПРОГРАМА 

забезпечення робочого процесу

в Державних реєстрах нерухомого

майна та бізнесу на 2018 рік

1.Загальні положення

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік (далі – Програма) розроблена на підставі Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Дана програма розроблена для організації та забезпечення безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, налагодження ефективної роботи в процесі надання адміністративних послуг, пов’язаних з зазначеними напрямками.

Основною проблемою в організації покращення матеріально-технічного стану роботи Державних реєстрів нерухомого майна та бізнесу (надалі – реєстрів) є недостатність коштів з налагодження робочого процесу цього напрямку.

Для покращення процесу надання якісних адміністративних послуг необхідно придбати канцелярські товари, що дозволить здійснювати безперебійний та швидкий прийом громадян.

2.Мета Програми

Головною метою програми є підтримання комфортного та якісного рівня обслуговування населення, надання своєчасних адміністративних послуг для громадян, пов’язаних з державною реєстрацією нерухомості та бізнесу.

3.Основні завдання Програми

Здійснення проведення безперебійної та якісної державної реєстрації, видача без порушення строків документів за результатами проведених реєстраційних дій  відповідно до вимог діючого законодавства.

4.Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, у сумі 50 тисяч 00 гривень відповідно до Плану та заходів виконання Програми.

5.Очікувані результати виконання Програми

 Виконання даної Програми дозволить організувати якісний, комфортний та швидкий процес роботи в районі з напрямку діяльності державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу.

План заходів виконання Програми

Найменування заходу

Джерело

фінансування, районний бюджет,

сума витрат, тис.грн.

Термін виконання

Відповідальний

виконавець

1.

Придбання для налагодження ефективної роботи в процесі надання адміністративних послуг, пов’язаних з організацією та забезпеченням безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- запасні картриджі – 5 одиниць;

- папір формату А 4 200 пачок на рік;

- папки картоні на зав’язках (затвердженого зразку) 3700 штук;

36,1

 

вересень-грудень

Волноваська райдержадміністрація

2.

Заправка картриджів 60 одиниць

7,8

вересень-грудень

Волноваська райдержадміністрація

3.

Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки 30 одиниць

3,1

 

вересень-грудень

Волноваська райдержадміністрація

4.

Придбання канцелярських товарів

3,0

вересень-грудень

Волноваська райдержадміністрація

 

Всього:

50,0

 

 

 

Голова районної ради                                                                                             В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    Р І Ш Е Н Н Я          

03.09.2018  № 7/23-624

м.Волноваха

Про затвердження Програми пільгового

медичного обслуговування осіб, які

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік

З метою забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 03.08.2018 № 02-1952-22/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 20, 21, 23, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ( зі змінами), керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ       

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 03.09.2018 № 7/23-624

 

Програма 

пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік 

 1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", окремим категоріям громадян надано право на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне позачергове зубопротезування. 

Станом на 01.07.2018 року у районі мешкають 443 особи, які мають право відповідно до діючого законодавства скористатися пільгами на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергового зубопротезування з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії та потерпілих дітей .  

 2.     Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування.

 3.  Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми в сумі 20,3 тис. грн. здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам. Розрахунки для оплати за надані пільги приймати з 1 липня 2018 року. 

4.  Очікувані результати 

Виконання Програми забезпечить пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік. 

Голова районної ради                                                        В.Д.ЛУБІНЕЦЬ     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                     

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 № 7/23-625 

м.Волноваха 

Про затвердження 

Програми надання щомісячної 

допомоги учням закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

перебувають на повному державному 

забезпеченні на 2018 рік 

З метою забезпечення виплати щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, згідно листа Волноваської районної державної адміністрації від 03.08.2018 № 02-1952-22/01, відповідно до п. 15 статті 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.01.2018 №73/5-18 «Про щомісячну допомогу учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).     

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 03.09.2018 № 7/23-625

 


ПРОГРАМА

НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧНЯМ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПОВНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

НА 2018 РІК 

1. Загальні положення.

Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2018 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання додаткової фінансової підтримки учням, які опинились в складних життєвих обставинах.

На виконання Розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.01.2018 року   №73/5-18 «Про щомісячну допомогу учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні» щомісячна допомога надається у наступних розмірах:

учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 300 (триста) грн., 00 коп.;

студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої освіти – 300 (триста) грн., 00 коп.;

студентам ( курсантам) закладів вищої освіти – 450 (чотириста п’ятдесят ) грн., 00 коп.

На даний час на обліку управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації перебувають студенти, які навчаються у Волноваському професійно-технічному училищі та Великоанадольському лісовому коледжі.

2. Мета Програми 

Надання додаткової фінансової підтримки учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні. 

3.Завдання Програми 

Забезпечити надання у 2018 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації здійснювало виплату щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні до 01.07.2018 року за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на 2018 рік на соціальний захист населення.

Фінансування щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні здійснюватиметься з 01.07.2018 року за рахунок коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам.

Обґрунтований розрахунок на 2018 рік по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», (підпрограма: надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні):

39,6 тис. грн.: 22 особи: 6 місяців = середній розмір витрат на 1 особу– 0,3 тис.грн.

Кіл-сть осіб - 22

Всього потреба в коштах на 2018 рік складає 39,6 тис. грн.


Передбачуваний контингент і сума нарахувань щомісячної допомоги на кінець 2018 року становить 22 особи і 39,6 тис. грн.

 5.     Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм додаткову фінансову підтримку.

Голова районної ради                                                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                       Р І Ш Е Н Н Я           

03.09.2018 № 7/23- 626                                                                                  

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

встановлення телефонів особам

з інвалідністю І і ІІ групи

на 2018 рік

З метою забезпечення коштів на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 03.08.2018 № 02-1952-22/01 №, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту ”, "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на 2018 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансування Програми встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на 2018 рік, передбачених у районному бюджеті на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                               В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення Волноваської

районної ради

від 03.09.2018 № 7/23-626

 

Програма

Про встановлення телефонів особам з інвалідністю

І і ІІ групи на 2018 рік

 1.     Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту ”, "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю"), окремим категоріям громадян надано право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних  трансфертів. Порядок і умови встановлення телефонів особам з інвалідністю  визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю. 

Станом на 01.07.2018 року у районі на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи на черзі перебувають 3 особи, які звернулися для їх встановлення. 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, в минулих роках видатки на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів особам  з інвалідністю І і ІІ групи здійснювалась за рахунок коштів з державного бюджету або з місцевого бюджету. 

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» таких видатків не передбачено. 

 Тому, виникла необхідність затвердження Програми встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи у Волноваському районі у 2018 році (далі – Програма) для покриття витрат за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у сумі 300,00 грн.(триста гривень).

2.     Мета Програми 

Метою Програми є : 

-  підтримка  осіб з інвалідністю першої та другої групи; 

- надання громадянам належних їм згідно з чинним законодавством пільг. 

3.  Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми в сумі 300,00 грн.(триста гривень) здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам. Розрахунки для оплати за надані пільги приймати з 1 липня 2018 року.

4.  Очікувані результати 

Виконання програми забезпечить встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи. 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                       ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА                     

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ     

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                                                      

03.09.2018 №7/23-627 

м. Волноваха 

Про затвердження Районної 

програми щодо  надання  одноразової 

матеріальної допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок  війни  з числа учасників 

антитерористичної операції  та членам 

сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції у 2018 році 

Відповідно до Указу Президента України  від 18 березня 2015 року №15/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції (зі змінами), Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  з метою  належної соціальної  підтримки інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та  членів  сімей загиблих учасників антитерористичної операції, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації  від 03.08.2018 № 02-1952-02/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею  43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити Районну програму щодо надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році  (далі - Програма), згідно з додатком.

2.Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми щодо надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів  і цін  (Рогаченко)  та  з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ     

 

 

Додаток

до  рішення районної ради

03.09.2018 № 7/23-627

 

Районна   програма

щодо  матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році

 1.     Загальні положення

1.  У зв’язку з існуючим  збільшенням кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану, виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначеної категорії осіб, забезпечення їх  потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

Районна програма щодо матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної  операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році (далі - Програма) покликана сприяти реалізації Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції.

                                                                  2.     Мета та основні завдання

Дана Програма здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової  підтримки осіб з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їхніх сімей та родин, у разі загибелі їх членів сім"ї під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

                                                                       3.  Фінансове забезпечення

Фінансування програми в сумі 51,00 тис. грн. здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету  місцевим  бюджетам.             

Виплата допомоги буде надаватись з районного бюджету особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на території Волноваського району відповідно до наданої особистої заяви інваліда війни з числа учасників антитерористичної операції або члена сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції  та відповідних документів, доданих до заяви.

Допомога буде виплачуватись до Дня захисника України (14 жовтня ).

Допомога виплачується у наступних розмірах:

-інвалідам війни (особам з інвалідністю І групи) з числа учасників антитерористичної операції – 15,0 тис. грн;

-інвалідам війни (особам з інвалідністю ІІ групи) з числа учасників антитерористичної операції – 10,0 тис. грн;

-інвалідам війни (особам з інвалідністю ІІІ групи) з числа учасників антитерористичної операції – 8,0 тис. грн;

-членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (на кожного члена сім’ї загиблого) – 8,0 тис. грн.

4.  Очікувані результати

Виконання  Програми підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей постраждалих (загиблих) учасників антитерористичної операції, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових проблем.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я            

03.09.2018 № 7/23-628        

м. Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсаційних виплат особам

з інвалідністю на бензин, ремонт,

технічне обслуговування автомобілів,

мотоколясок і на транспортне

обслуговування (два рази на рік)

на 2018 рік

З метою забезпечення виплати та розміру грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 03.08.2018 №02-1952-22/01, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування». керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік) на 2018 рік згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік) на 2018 рік передбачених у районному бюджеті на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

 

Голова районної ради                                                                                            В. Д. ЛУБІНЕЦЬ        

 

                                                    

Додаток

до рішення районної ради

від 03.09.2018 №7/23-628

 

 

 

 

 

Програма 

Компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, (два рази на рік)  на 2018 рік

1.     Загальні положення

Грошові компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями, - у розмірі відповідно 22 відсотки та 16 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць, на транспортне обслуговування – у розмірі 29 відсотків прожиткового  мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць.

Станом на 01.07.2018 року у районі мешкають 76 осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на грошову компенсацію,  на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), які виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, видатки на компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (два рази на рік), здійснювались особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, за рахунок коштів з державного бюджету або місцевого бюджету.

2.     Мета Програми

Метою Програми є :

- підтримка  осіб з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.     Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 15 500,00 грн. (п`ятнадцять тисяч п`ятсот тисяч гривень) (загальна сума) та 200,00 грн. (двісті гривень) (поштовий збір) здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджету. Розрахунки для оплати за надані компенсації приймати з 1 липня 2018 року.

4.     Очікувані результати

Виконання програми забезпечить компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам  недієздатних осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА     

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

03.09.2018 № 7/23-629

м. Волноваха

Про затвердження

Районної  програми поховання

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

внаслідок війни на 2018 рік

 

З метою забезпечення соціального захисту  учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни,  відповідно до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами),  ст.14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», розглянувши  лист  Волноваської районної державної адміністрації  від 03.08.2018  № 02-1952-22/01,  керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Районну  програму  поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок  війни на 2018 рік, (далі - Програма),  згідно  з  додатком.

2.  Доручити    Волноваській    районній    державній     адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок  війни на 2018 рік.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Рогаченко)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                      В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

03.09.2018  № 7/23-629

 

Районна програма

Поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2018 рік

   І. Загальні положення

Районна  програма поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2018 рік (далі – Програма), покликана сприяти реалізації законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту вищезазначеної категорії громадян.

                                                                  ІІ.  Мета  та завдання програми

Метою програми є  забезпечення поховання померлих  учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які на момент смерті  перебували на облікув Єдиному державному автоматизованому  реєстру осіб,  які мають право на пільги в Волноваському  районі.

                                                                     ІІІ. Фінансове  забезпечення

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених субвенцією з обласного бюджету місцевим  бюджетам на 2018 рік в розмірі 11.9 тис.грн. (одинадцять тисяч дев’ятьсот грн.)

Для оформлення безоплатного поховання виконавцем  волевиявлення або особою,  що  зобов'язалася  поховати  померлого учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, ритуальній службі надаються наступні документи:          

- копія документа, що посвідчує особу;                 

- копія свідоцтва про смерть, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- копія посвідчення, що підтверджує  віднесення померлої особи до зазначеної категорії.

Ритуальна служба  щомісяця до 25-го числа подає до управління  соціального захисту населення райдержадміністрації разом з підтверджуючими документами акт виконаних робіт та розрахунок витрат на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Управління соціального захисту райдержадміністрації  населення  перевіряє  правильність наданих розрахунків та  подає заявку на потребу в коштах на поховання померлого учасника бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни до фінансового управління райдержадміністрації.

Виплата коштів на поховання  передбачена орієнтовано на 3-х померлих осіб, та здійснюється при надходженні коштів шляхом  перерахування  їх  на  рахунок  ритуальної служби на підставі:

- договору, укладеного між управлінням  соціального  захисту населення та ритуальною службою;

-   розрахунку витрат на безоплатне поховання;

-   акту виконаних робіт.

Сума відшкодування коштів  розрахована на підставі  тарифів  виконавців ритуальних послуг  ФОП «Сергієнко Т.В.», ЧП «Майдіков В.В»:

- оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання:

       ФОП «Сергієнко» -безоплатно

       ЧП «Майдіков»     -безоплатно

2. доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого):

       ФОП «Сергієнко» -150,00

       ЧП «Майдіков»     -120,00

       Середня ціна          -135,00

3. надання транспортних послуг (один автокатафалк та один автобус супроводження):

        ФОП «Сергієнко» -250,00

        ЧП «Майдіков»     -550,00

        Середня ціна         - 400,00

4. перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу до місця поховання:

      ФОП «Сергієнко» - 200,00

       ЧП «Майдіков»     -

       Середня ціна         -  200,00

5. організація поховання і проведення ритуалу

       ФОП «Сергієнко» -безоплатно

       ЧП «Майдіков»     -безоплатно

6. надання труни

        ФОП «Сергієнко»  -  1000,00

        ЧП «Майдіков»      -  740,00

        Середня ціна           -  870,00

7. надання двох вінків похоронних  з траурною стрічкою (з написом чи без нього)

         ФОП «Сергієнко»  -  надання 1 вінка з траурной стрічкой  - 150,00

         ЧП «Майдіков»      -  надання 1 вінка з траурной стрічкой  - 100,00

         Середня ціна                                                                              -  125,00

8.  копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу).

         ФОП «Сергієнко»  - взимку 2600,00

                                          - влітку  1300,00

        ЧП «Майдіков»       ---

 

        Середня ціна            -  взимку 2600,00

                                          -  влітку  1300,00

                                                              

Середня ціна з урахуванням копання могили влітку всього    –  3030,00

Середня ціна з урахуванням копання могили взимку, всього  – 4330,00

        ІV. Очікувані результати  виконання Програми

Виконання програми буде сприяти ефективному використанню бюджетних коштів на безоплатне поховання померлих учасників  бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, реалізації гарантій та прав громадян на соціальний захист згідно з чинним законодавством, шляхом отримання громадянином безоплатних ритуальних послуг.

 

 Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 № 7/23-630

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Плану заходів на 2018 рік з

реалізації положень Районної

програми «Молодь.Сім’я.Діти.

Оздоровлення.» на 2017-2021 роки

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 06.08.2018 № 02-1964-21/01, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункт 10 Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної  програми  «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.»  на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 № 7/12-288, зі змінами та доповненнями в редакції рішення районної ради  від 21.06.2018 № 7/22-605, виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                              В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                                                    Додаток

                  до рішення районної ради

                                                                                                                            03.09.2018 № 7/23-630                                           

План заходів на 2018 рік

з реалізації Районної програми «Молодь. Сімя. Діти. Оздоровлення.»

на 2017-2021 роки 

з\п

Назва заходу

Термін

виконання

Кількість

заходів

Сума тис.грн.

   10.

Оздоровлення дітей району:

-придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій;

-часткове відшкодування вартості путівок

протягом року

2

 

700,0

 

 

 

1872,960

 

Всього по програмі :

 

 

2662,860

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

03.09.2018 № 7/23-631

м. Волноваха                                                                                                            

Про внесення змін та доповнень

до Програми надання стоматологічної  допомоги

у Волноваському районі на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 19.07.2018 №01-39-1073, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення до  пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програминадання стоматологічної  допомоги у Волноваському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017№ 7/19-483, вклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 03.09.2018 №7/23-631

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі

на 2018рік

 

№ з/п

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Поточний ремонт будівлі КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» (демонтаж, монтаж дверей та вікон, ремонт приміщення реєстратури та гардеробу), розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Центральна, 25

Районний бюджет

558,498

Січень-грудень

2018 рік

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

2

Придбання стоматологічних установок

Районний бюджет

463,524

Січень-грудень

2018 рік

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

3

Поточний ремонт будівлі КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» (фіз.кабінет,                      каб № 9, 11), розташованого за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, 25

Районний бюджет

177,978

Вересень-грудень 2018 рік

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

4

Придбання медичного обладнання

Районний бюджет

100,0

Вересень-грудень 2018 рік

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

 

ВСЬОГО:

 

1300,0

 

 


Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 №7/23-632

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

Програми розвитку вторинної медичної

допомоги у Волноваському районі на 2018 рік

З метою надання якісної медичної допомоги населенню та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 10.07.2018 року № 01-38-1015, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до розділу  4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року №7/19-484 (далі – Програма), виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 03.09.2018 №7/23-632

4.Фінансове забезпечення

         Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 0222010 КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», згідно з планом заходів з виконання Програми:

 ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки для капітального ремонту хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

93,500

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

2

Капітальний ремонт хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

359,979

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

3

Придбання автотранспорту для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

499,900

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

4

Капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

2938,657

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

5

Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

1684,629

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

6

 Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м. Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

1174,447

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

7

Капітальний ремонт приміщення для розміщення комп'ютерного томографу КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

207,682

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

8

Термомодернізація будівлі інфекційного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

1633,678

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

9

Придбання високовартісного обладнання для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

3454,870

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

10

Придбання медичного устаткування для лапароскопічної стійки та обладнання для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

545,450

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

11

Поточний ремонт інфекційного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

485,249

2018 рік

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

Всього

 

13078,041

 

 


Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 № 7/23-633

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до Програми

покращення якості надання стаціонарної

медичної допомоги  населенню Волноваського

району на 2018 рік

З метою надання якісної стаціонарної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях лікувальних закладів району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 22.08.2018 року № 02-1970-22/01, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року № 7/19-477 (зі змінами та доповненнями в редакції рішення від 16.05.2018 №7/21-574), згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                            Додаток до рішення

                                                  районної ради

                                                                       від 03.09.2018  № 7/23-633

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», згідно Плану заходів з виконання програми:

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст заходу

Джерело фінансування районний бюджет, сума витрат, тис.грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

 

Придбання високовартісного медичного обладнання (апарату ультразвукової діагностики та апарату для лабораторних досліджень)

 

 

3000,0

квітень-вересень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

2

Капітальний ремонт головного корпусу лікарні (неврологічного відділення, хірургічного відділення, аптеки та підвального приміщення)

759,0

квітень-грудень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

3

Розробка проектно-кошторисної документації, термоаудит, обстеження та експертиза по капітальному ремонту головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення

450,0

лютий-березень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

4

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові пакети кабінетів жіночої консультації та поліклінічного відділення з частковим ремонтом

245,0

березень-квітень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

5

Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення (теплоізоляція фасаду та благоустрій прилеглої території)

170,0

квітень-травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

6

Поточний ремонт гаражних боксів

18,0

квітень-травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

7

Придбання прального обладнання (пральні машинки, центрифуги, прасувальний апарат, дезкамера)

300,0

квітень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

8

Придбання легкового автотранспортного засобу

500,0

квітень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

9

Поточний ремонт автотранспортного засобу

50,0

липень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

10

Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення (благоустрій території)

48,5

травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

11

Поточний ремонт гаражних боксів

9,5

травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

12

Розробка ПКД з подальшою експертизою капітального ремонту денного стаціонару поліклініки

10,0

травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

13

Проведення робіт по капітальному ремонту зовнішнього територіального освітлення лікарні

72,0

травень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

14

Капітальний ремонт ганку адміністративного корпусу та флюорографічного кабінету з виготовленням пандусу для людей з обмеженими можливостями

60,0

червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

15

Придбання комп’ютерного обладнання

50,0

вересень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

16

Придбання меблів, кондиціонерів та багатофункціональних пристроїв

150,0

липень-жовтень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

Всього

5892,0

 

 


Голова районної ради                                                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

03.09.2018 № 7/23-634

м. Волноваха                                                                       

Про внесення змін та доповнень

до Програми розвитку первинної

медичної допомоги у Волноваському

районі на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 06.08.2018 № 02-1231-22/01, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення до  пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 №7/19-479, в редакції  від  28.02.2018р. №7/20-536 виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

від 03.09.2018 № 7/23-634


4.
Фінансове забезпечення

         Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» відповідно до Плану заходів з виконання програми.

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

з/п

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Мирне (87124, Донецька область, Волноваський район,   смт. Мирне, вул. Дзержинського,1)

Районний бюджет

325,00

 

 

Лютий-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Привільне (85474, Донецька область, Волноваський район,   с. Привільне, вул.. Центральна,2)

Районний бюджет

1400,00

 

 

Лютий-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

4

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Донське (85772, Донецька область, Волноваський район, смт. Донське, вул. Спортивна,1)

Районний бюджет

1000,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

5

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка (85734, Донецька область, Волноваський район, с. Миколаївка, вул.. Центральна ,65)

Районний бюджет

600,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

6

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Благодатне (85727,Донецька область, Волноваський район, 

с. Благодатне, вул. Ювілейна,35)

Районний бюджет

600,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

7

Придбання меблів, оргтехніки та господарчих товарів для оснащення амбулаторій м.Волноваха, смт. Донське, с.Миколаївка, с.Новоолексіївка, ФАП с. Стрітенка, ФАП

 с. Привільне,  ФАП

с. Благодатне

Районний бюджет

900,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

8

Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для оснащення амбулаторій м.Волноваха, смт. Донське, с.Миколаївка, с.Новоолексіївка, ФАП с. Стрітенка, ФАП с. Привільне, ФАП с. Благодатне

Районний бюджет

700,00

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

9

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Стрітенка (85780, Донецька область, Волноваський район , с. Стрітенка, вул. Миру,13)

Районний бюджет

1000,00

Лютий-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

10

Отримання технічних умов на електропостачання та водопостачання і водовідведення амбулаторій с. Старогнатівка, с. Свободне, с. Микільське, с. Петрівське, м. Волноваха – 2 амб.

Районний бюджет

218,4

Травень-серпень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

11

Придбання модульних ФАПів с. Новоапостолівка, с. Голубицьке, с. Володимирівка, с. Трудівське, Павлопіль

Районний бюджет

2300,00

Травень-серпень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

12

Отримання технічних умов на електропостачання та водопостачання і водовідведення ФАПів

с. Новоапостолівка,

с. Голубицьке,

с. Володимирівка,

с. Трудівське

Районний бюджет

145,6

Травень-серпень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

13

Співфінансування проекту

щодо оновлення мережі амбулаторій

загальної практики-сімейної медицини

шляхом встановлення модульних конструкцій

у Волноваському районі

 

 

2800,00

Серпень-грудень 2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

Всього:

 

11989,00

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 № 7/23 -635

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень 

до Районної  програми розвитку

закладів культури у Волноваському

районі на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від  18.07.2018 № 01-39-1062 , керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до заходів з  Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 №7/19-457 (із змінами та доповненнями в редакції рішення районної ради від 16.05.2018 № 7/21 –567) виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).

Голова районної ради                                                                                               В. Д. ЛУБІНЕЦЬ                             

Додаток

до  рішення районної ради

від 03.09.2018 №7/23 -635

 


Заходи з виконання Районної програми

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік

Зміст заходу

Термін виконання

 

Фінансування з

районного бюджету,

тис. грн.

Виконавці

Всього

Загаль-ний фонд бюджету

Спеціаль-ний фонд бюджету

1

2

3

4

5

6

                    

1.Розвиток та популяризація мистецького надбання Волноваського району

 

1.1. Районний дитячий фестиваль пісні «Пісенний зорепад»

IΙ квартал

2018 року

15,000

15,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.2. Районний конкурс хореографічної майстерності «У вихорі танцю -2018 рік»;

IΙ квартал

2018 року

15,000

15,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.3. Районний фестиваль національно – патріотичний фестиваль «Надія України»;

ΙV квартал

2018 року

15,000

15,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.4. Районний фестиваль «Український сувенір»

Протягом року

15,000

15,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.5. Проведення та участь  районних державних, професійних свят, культурно-мистецьких заходів, концертів, конкурсів, мітингів, нагородження працівників району (придбання грамот, сувенірів, фото рамок, рамок, подяк, квітів), придбання квітів для оформлення заходів

 

Протягом року

214,800

214,800

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.6. Фестиваль української традиційної культури степового краю Донечини «Світовид»

III-IV квартал 2018 року

15,000

15,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.7.Участь в обласних, всеукраїнських, конкурсах, фестивалях, мистецьких заходах учасників  колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля (автопослуги)

Протягом року

152,000

152,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.8. Придбання наметів

IΙ квартал

2018 року

93,983

 

93,983

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.9. Послуга за розміщення інформаційної продукції на зовнішніх носіях інформації

Протягом року

50,000

50,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

1.10. Проведення заходів присвячених 95- річчю з дня заснування Волноваського району

II- III квартал 2018 року

300,000

280,000

20,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

Разом

 

885,783

771,800

113,983

 

 

2. Покращення матеріально - технічної бази бібліотек

 

2.1. Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14

Протягом року

1377,999

 

1377,999

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваська центральна районна бібліотечна система

2.2. Капітальний ремонт нежитлової будови (Б-1), яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14

I квартал

2018 року

211,500

 

211,500

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваська центральна районна бібліотечна система

2.3. Капітальний ремонт нежитлової будови (Б-1), яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 16

I квартал

2018 року

400,000

 

400,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваська центральна районна бібліотечна система

2.4. Капітальний ремонт будівлі районної бібліотеки для дітей, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 16

II квартал

2018 року

600,000

 

600,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваська центральна районна бібліотечна система

2.5. Передплата періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду

II квартал

2018 року

50,000

 

 

50,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваська центральна районна бібліотечна система

2.6. Придбання, виготовлення та встановлення решіток  на вікна, придбання жалюзів, придбання меблів для будівлі центральної районної бібліотеки

III-IV квартал

2018 року

214,000

194,000

20,00

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваська центральна районна бібліотечна система

Разом

 

2853,499

194,000

2659,499

 

 

3.Покращення матеріально – технічної бази Волноваського районного центру культури і дозвілля

 

3.1.Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха , вул. Центральна,

буди нок  94

Протягом року

1397,200

 

1397,200

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

3.2. Розробка проектно – кошторисної документації на проведення капітального ремонту будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, який знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 94.

Протягом року

266,000

 

266,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

3.3. Придбання автобусу

Протягом року

1179,000

 

1179,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

3.4. Придбання звукопідсилювальної апаратури

III квартал

2018 року

396,200

33,100

363,100

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

Разом

 

3238,400

33,100

3205,300

 

 

4. Розвиток музеїв та музейної справи

 

4.1. Розроблення проектно – кошторисної документації  на капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, будинок 4

II квартал

2018 року

200,000

 

200,000

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації,

Волноваський районний краєзнавчий музей

Разом

 

200,000

 

200,000

 

 

5. Покращення схоронності об'єктів культурної спадщини у Волноваському районі

 

5.1. Збереження об'єктів культурної спадщини, проведення їх обстеження, фото фіксація, паспортизація та інвентаризація

IΙ квартал

2018 року

50,000

50,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

Разом

 

50,000

50,000

 

 

 

6. Покращення матеріально – технічної бази Відділу культури і туризму райдержадміністрації

 

6.1. Придбання комп'ютера в комплекті

IΙ квартал

2018 року

13,684

 

13,684

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

6.2. Придбання БПФ

 

IΙΙ-ΙV квартал

2018 року

21,316

 

21,316

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

Разом

 

35,000

 

35,000

 

Всього за напрямками:

 

7262,682

1048,900

6213,782

 

                 

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 № 7/23- 636

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

Програми розвитку  архівної  справи  у

Волноваському  районі на 2018 рік

З метою створення належних умов для роботиВолноваського районного Трудового архіву при районній раді, відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,  Положення про районний Трудовий архів при Волноваській районній раді, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 21.12.2018 №7/19-487, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко Б.С.).

Голова районної  ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ  

                                                                                              Додаток

                                                                                              до рішення районної ради

                                                                                              від  03.09.2018 №7/23-636

П Р О Г Р А М А

розвитку  архівної  справи

у  Волноваському  районі  на 2018 рік

( зі змінами ) 

1. Загальна частина

Архівне діло є важливою складовою частиною інформаційної і культурної сфери життєдіяльності суспільства, яка охоплює наукові, організаційні , правові , технологічні, економічні та другі питання, пов’язані з накопиченням, обліком, збереженням юридичними та фізичними особами архівних документів і використанням відомостей, які в них знаходяться і не відносяться до Національного архівного фонду.

2. Мета Програми

Мета   Програми  - створення відповідних умов  для збереження і використання документів по кадровим питанням (особовому складу) ліквідованих підприємств і установ та забезпечення потреб громадян, суспільства, держави  в  інформації.  

                                                   3. Основні завдання Програми

1.Надання якісних інформаційних послуг громадянам.

 2.Зміцнення матеріально-технічної бази Волноваського районного Трудового архіву при районній раді, для створення умов гарантованого збереження документів з особового складу ліквідованих підприємств.                                              

                                                   4.Фінансове забезпечення       

Фінансування Програми  буде здійснюватися в межах  асигнувань, перед-бачених бюджетами міської, селищних і сільських  рад, в сумі 426950 гривен , відповідно до запланованого об’єму витрат.

                                          Розшифрування об’єму витрат:

 

       -КЕКВ-2111          заробітна плата                                                         243381

       -КЕКВ-2120          нарахування на заробітну плату                               53544 

       -КЕКВ-2210          придбання канц.товарів                                               3050

       -КЕКВ-2240          оплата послуг (крім комунальних)                             3698 

       -КЕКВ-2250          відрядження                                                                    900

       -КЕКВ-2272          оплата водопостачання                                                  327

       -КЕКВ-2273          оплата опалення, електроенергії                              56100

       -КЕКВ-2240          проектні роботисистеми пожежної сигналізації      3400  

       -КЕКВ-2240          облаштування системою  пожежної сигналізації   21000

       -КЕКВ-2240          облаштування системами охоронної сигналізації 25000

       -КЕКВ-2282          навчання (пожежно-технічний мінімум)                     800

       -КЕКВ-3110          придбання стелажів                                                   15750

            всього:                                                                                                  426950                                                                                                                                                    

5. Очікувані   результати

Виконання основних завдань  Програми  дає  можливість :

-  створити  умови  для  гарантованого  збереження   документів  з особового складу  ліквідованих  підприємств, установ і  організацій;

- забезпечення  повноцінного  захисту  документів  з особового складу  ліквідованих підприємств;

- зміцнити матеріально-технічну базу Трудового архіву і покращити умови  праці його співробітників;

-  задовольняти в необхідному обсязі потреб громадян, суспільства  і держави  в інформації.        

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

03.09.2018 №  ­7/23-638

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

Районної цільової програми

«Шкільний автобус»

на 2016-2020 роки

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 20.07.2018 року №01-39-1084, відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до додатку 2 «Обслуговування шкільних автобусів» Районної цільової програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2015 № 7/12-30,із змінами та доповненнями в редакції рішення районної ради від 28.02.2018 №7/20-532, виклавши його в новій редакції, згідно з  додатком.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                                                         Додаток

                                                                                         до рішення районної ради

                                                                                         03.09.2018  №7/23-638 

Обслуговування шкільних автобусів

№ з/п

Найменування заходу

Джерело фінансування-районний бюджет, тис. грн..

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1.1

Оплата палива

1248,500

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

1.2

Придбання шкільного автобусу для підвозу дітей до опорної школи

1700,000

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

1.3

Оплата послуг за перевезення учнів на період ремонтних робіт шкільних автобусів

190,000

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

1.4

Оплата послуг за ремонт резервних автобусів

110,000

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

1.5

Оплата послуг по ремонту автобусів

296,000

Протягом 2018 року

Відділ освіти райдержадміністрації

 

РАЗОМ:

3544,500

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

03.09.2018 № 7/23-639

м. Волноваха

Про затвердження районної Програми

військово-патріотичного виховання молоді,

рекламування та пропагування

військової служби за контрактом

у Збройних Силах України,

підготовки юнаків до військової

служби та поліпшення умов

проведення призовної комісії та приписки

громадян до призовної дільниці

на 2018-2019 роки 

Керуючись пунктом 4 статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 13 Закону України «Про оборону України», Законами України „Про військовий обов’язок і військову службу” (із змінами), „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час мобілізації”, Указом Президента України від 25.10.2002 року № 948/2002 „Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді” (із змінами), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”, з метою підготовки і виховання самовідданих, свідомих захисників Батьківщини, розглянувши клопотання військового комісаріату і враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму військово-патріотичного виховання молоді, рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних Силах України, підготовки юнаків до військової служби та поліпшення умов проведення призовної комісії та приписки громадян до призовної дільниці на 2018-2019 роки (додається).

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснити фінансування Програми в межах коштів запланованих у районному бюджеті.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціально-економічного розвитку,бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).

Голова районної ради                                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ     

                                                                                  Додаток

                                                                                  до рішення районної ради

                                                                                     від 03.09.2018 року №7/23-639

РАЙОННА ПРОГРАМА

військово-патріотичного виховання молоді,

рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних Силах України, підготовки юнаків до військової служби та поліпшення умов проведення призовної комісії та приписки

громадян до призовної дільниці

на 2018-2019 роки

 1.     Обґрунтування необхідності розроблення

та впровадження Програми 

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави. Розробка на районному рівні всебічних ефективних заходів проведення пропагування, рекламування, позитивного сприйняття військової служби в Збройних Силах України.

Проведення заходів із зміцнення та удосконалення матеріально-технічної бази районного військового комісаріату, районної призовної дільниці з метою розширення можливостей проведення роботи з пропагування відбору та направлення військовозобов’язаних на військову службу.

2.     Мета Програми

Метою Програми є:

визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

створення системи взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування;

організація військово-шефської роботи з молоддю в контексті сучасного українського державознавства та реформування Збройних Сил України;

поліпшення умов проведення призовної комісії та приписки громадян до призовної дільниці.

                                                         3.     Завдання Програми

Програма спрямована на:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені    державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, уміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

створення комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України, проведення поглибленої роботи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді у школах області;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості; підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом;

планування на районному рівні всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби за контрактом із залученням до цієї роботи зацікавлених структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;

виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами на радіо, у ЗМІ та інше. Використання її у постійній службовій діяльності військового комісаріату, районного центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які дислокуються на території Волноваського району;

поліпшення якості проведення приписки, вивчення призовників, оформлення справ кандидатів для проходження військової служби за контрактом, відправлення їх до обласного збірного пункту.

                                                            4.     Очікувані результати

Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, сформувати в свідомості юнаків необхідність захисту держави, удосконалити роботу з вивчення морально-психологічних якостей призовників, які придатні до проходження військової служби у Збройних Силах України.

Поліпшення якості проведення приписки, вивчення призовників, оформлення справ кандидатів для проходження військової служби за контрактом, відправлення їх до обласного збірного пункту.

 5.     Фінансове забезпечення заходів Програми 

Фінансування заходів Програми проводити з районного бюджету в межах кошторисних призначень.

6. Організація інформування та висвітлення змісту

військово-професійної орієнтації молоді щодо проходження

військової служби за контракто 

1.  Розробка на районному рівні планування всебічних ефективних заходів проведення пропагування, рекламування, позитивного сприйняття військової служби за контрактом, служби у військовому резерві із залученням до цієї роботи зацікавлених управлінь та відділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та районних служб і організацій.

2.  Виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами. Використання її в постійній службовій діяльності військового комісаріату, районного центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які є на території району.

3.  Зміцнення та удосконалення матеріально-технічної бази районного військового комісаріату, районної призовної дільниці з метою розширення можливостей проведення роботи з пропагування відбору та направлення військовозобов’язаних на військову службу за контрактом, служби у військовому резерві в Збройних Силах України.

 7.  Заходи Програми

  7.1. Військово-патріотичне виховання молоді та підготовки

громадян України до військової служби

1.  Активізувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності виконання військового обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на українознавчих, духовних, героїко-патріотичних традиціях українського народу, формування в свідомості юнаків необхідності захисту своєї держави.

Районний військовій комісаріат, відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації

Протягом 2018-2019 років.

2.Здійснення контролю за станом викладання предмету захисту Вітчизни юнаків у навчальних закладах району.

Районний військовій комісаріат, управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

Протягом 2018-2019років.

3. Проведення районної спартакіади допризовної та призовної молоді з військово-прикладних видів спорту.

Районний військовий комісаріат, управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

Щорічно.

4. Організація та проведення приписки юнаків до призовної дільниці районного військового комісаріату, вивчення морально-ділових якостей юнаків, приписаних до призовної дільниці військового комісаріату.

Районний військовій комісаріат, органи місцевого самоврядування.

Щорічно січень-квітень.

5. Організація попереднього відбору кандидатів для направлення у вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони України. Направлення призовників, придатних за станом здоров’я та за морально-діловими якостями, для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади Товариства сприяння обороні України.

Районний військовій комісаріат

Щорічно.

6. Здійснення контролю за військовим обліком призовників у військовому комісаріаті.

Районний військовий комісар.

Щорічно.

7. Проведення роз’яснювальної виховної роботи серед молоді в навчальних закладах, організаціях, установах району щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України.

відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації.

 Щорічно.

8.1  Медичне забезпечення призову громадян на строкову військову службу

1. Проведення диспансеризації та оздоровлення юнаків, які навчаються в загальноосвітніх школах району в період до проведення приписки до призовної дільниці.

КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», КЛПЗ «Волноваська районна лікарня №1», КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районний військовій комісаріат. Щорічно.

2.  Посилення контролю за оздоровленням в період між припискою та призовом громадян, яких визнано такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду.

КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», КЛПЗ «Волноваська районна лікарня №1», КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районний військовій комісаріат. Щорічно.

8.2. Відбір, вивчення та направлення громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом

1. Згідно із Законом України „Про військовий обов'язок і військову службу”, Указами Президента України „Про черговий призов громадян на строкову військову службу", організувати проведення весняного і осіннього призовів на території району та відправку призовників із збірного пункту в Збройні Сили України.

Районна призовна комісія.

Березень-травень, вересень-листопад. Щорічно.

2. Сприяти проведенню призову та роботі призовної комісії на території району.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації, районний військовий комісаріат.

Березень-травень, вересень-листопад. Щорічно.

3.  Проведення урочистих проводів юнаків до лав Збройних Сил України.

Районний військовий комісаріатЩорічно.

4.  Згідно з чинним законодавством проводити розшук осіб, які ухиляються  від виконання військового обов'язку.

Районний військовий комісаріатЩорічно.

5.  Проведення поточного ремонту районної призовної дільниці в період між призовами, оплати спожитих комунальних послуг.

Районний військовий комісаріат

Березень-травень, вересень-листопад. Щорічно.

6. Здійснення відбору кандидатів з числа призовників, військовозобов'язаних, які направлятимуться до військових частин та навчальних центрів для подальшого зарахування на військову службу за контрактом.

Районний військовий комісаріат. Щорічно.

8.3.  Рекламування та пропагування військової служби за контрактом

1. Започаткувати в засобах масової інформації рубрику з питань рекламування, інформування військової служби за контрактом з висвітленням заявок військових частин, щодо потреби у військовослужбовцях за контрактом, їх фінансове та матеріальне забезпечення.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації, районний військовий комісаріат.

Щомісячно.

2. Організаційна робота в районному військовому комісаріаті з питань відбору кандидатів на військову службу за контрактом.

Районний військовий комісаріат. Щорічно.

3. Організація та проведення активної роботи в навчальних закладах, школах з питань рекламування військової служби за контрактом.

Районний військовий комісаріат. Щорічно.

4. Виготовлення стендів інформування; агітації та реклами військової служби за контрактом і розміщення їх на територіях установ та організацій району, в тому числі: в центрі зайнятості, в міській, сільських радах, навчальних закладах, у поштовому відділенні, на автобусній та залізничній станціях.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації Постійно.

5. Створення бази даних кандидатів на відбір для проходження військової служби за контрактом з використанням програмного комплексу „Комп'ютерна система центрів комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом”.

Районний військовий комісаріат. Щорічно.

6. Організація роботи мобільної групи по агітації, залученню та відбору громадян на військову службу за контрактом Волноваського районного військового комісаріату.

Районний військовий комісаріат. Постійно.

8.  Проведення у військових частинах днів відкритих дверей з демонстрацією зброї та бойової техніки юнакам навчальних закладів району.

Районний військовий комісаріат, група цивільно-військового співробітництва м. Волноваха, військові частини дислоковані на території Волноваського гарнізону. Постійно. 

Голова районної ради                                                                                                        В.Д.Лубінець

ПАСПОРТ

Районної програми військово-патріотичного виховання молоді,

рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних Силах України, підготовки юнаків до військової служби та поліпшення умов проведення призовної комісії та приписки громадян до призовної дільниці на 2018-2019 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Волноваський районний військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Пункт 4 статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 13Закону України «Про оборону України», Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 „Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді” (із змінами)

3.

Розробник програми

Волноваський районний військовий комісаріат

4.

Співрозробники програми

Відділи райдержадміністрації: з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної  роботи, у справах сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму, освіти

5.

Відповідальний виконавець програми

Волноваський районний військовий комісаріат

6.

Учасники програми

 

 

Волноваський районний військовий комісаріат, відділи та управління райдержадміністрації, центральна районна лікарня, районна лікарня №1, центр первинної медико-санітарної допомоги, органи місцевого самоврядування району, Волноваський ВП ГУ НПУ у Донецькій області, прокуратура району

7.

Термін реалізації програми

2018-2019 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

9.1.

Коштів місцевого бюджету

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 № 7/23-640 

м. Волноваха 

Про цільову Програму підтримки 

військовослужбовців, які зараховані 

для проходження служби за контрактом 

до Збройних сил України у 2018 році 

та членів їх сімей 

Відповідно до статті 13,14 Закону України «Про оборону України», пункту 4 статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 22 статті 26, пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, листа Донецького обласного військового комісаріату від 20.03.2018 №07/377 з метою збільшення рівня мотивації громадян для вступу на військову службу за контрактом до Збройних сил України, а також підтримки військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України та направлені до бойових військових частин для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членів їх сімей, розглянувши клопотання Волноваського районного військового комісаріату, враховуючи погодження постійних комісій районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити цільову Програму підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом до Збройних сил України у 2018 році та членів їх сімей, згідно з додатком. 

2. Фінансування районної Програми проводити з районного бюджету в межах кошторисних призначень. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк Н.П.), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко Б.С.). 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток 

до рішення районної ради 

від 03.09.2018 №7/23-640

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підтримки військовослужбовців, які зараховані для проходження служби за контрактом до Збройних сил України у 2018 році та членів їх сімей  

Цільова програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом до Збройних сил України у 2018 році та членів їх сімей (надалі – Програма) – це заходи, які проводяться з метою збільшення рівня мотивації громадян для вступу на військову службу за контрактом до Збройних сил України, поліпшення фінансово - матеріального становища громадян, що виявили бажання в складний для країни час захищати її територіальну цілісність та недоторканність, уклавши контракт щодо проходження військової служби у Збройних Силах України.

У рамках Програми передбачається надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України або членам їх сімей (які ведуть спільне домогосподарство: дружина, чоловік, мати, батько, та інше).

Паспорт до програми наведений в додатку 1 до Програми. 

 1.     Загальні положення

На сьогоднішній день першочерговим є питання виконання завдань  з відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом, які визначені Президентом України - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України та Міністерством оборони України, а також проведення ряду заходів з метою популяризації військової служби за контрактом. В умовах проведення в Україні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях виникає гостра необхідність щодо комплектування бойових військових частин Збройних Сил України військовослужбовцями військової служби за контрактом.  

 2.     Мета та основні завдання

Метою Програми є матеріально - фінансове заохочення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України у 2018 році і на час укладання контракту зареєстровані на території Волноваського району.

3. Очікувані результати

Посилення соціального захисту військовослужбовців та підвищення іміджу військової служби за контрактом.

Покращення матеріального становища військовослужбовців військової служби за контрактом та членів їх сімей за рахунок коштів міської, сільських та селищних рад.

                                                                   4.     Джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків міської, сільських та селищних рад, передбачених на 2018 рік та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України, згідно списків військовослужбовців військової служби за контрактом, що уклали контракт у 2018 році, наданих Волноваським районним військовим комісаріатом (згідно з додатком). 

5.Контроль за реалізацією заходів Програми. 

Координацію з реалізації заходів Програми здійснює відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).  

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 1 

до районної Програми

Паспорт Програми 

підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом до Збройних сил України у 2018 році та членів їх сімей

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Волноваський районний військовий комісаріат

2

Дата, номер і назва розпорядного документу органу виконавчої влади про розроблення документу

Стаття 13,14 Закону України «Про оборону України», пункт 22 статті 26, пункт 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», лист Донецького обласного військового комісаріату від 20.03.2018 №07/377 щодо підтримки військовослужбовців, які зараховані для проходження служби за контрактом та призвані до бойових частин для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також членів їх сімей

3

Розробник Програми

Волноваський районний військовий комісаріат, відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації

4

Відповідальні виконавці Програми

Волноваський районний військовий комісаріат, управління соціального захисту населення Волноваської районної державної адміністрації

5

Термін реалізації Програми

2018 рік

6

Джерела фінансування Програми

Районний бюджет

 

Голова районної ради                                                                                                      В.Д.Лубінець

Додаток 2 

до районної Програми 

Надання одноразової фінансової допомоги для покращення матеріального становища військовослужбовців військової служби за контрактом та членів їх сімей 

№ з/п

 

Заходи

 

 

Відповідальний виконавець

 

 

1

Забезпечити виплату одноразової фінансової допомоги  військовослужбовцям (членам їх сімей), які уклали контракт 01.09.2018 року про проходження військової служби і на час укладання контракту зареєстровані на території Волноваського району, відповідно до поданих списків Волноваського районного військового комісаріату (згідно додатку)

Волноваський районний військовий комісаріат, міська, селищні та сільські ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                        В.Д.Лубінець

Додаток 3 

до районної Програми

Список військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом у 2018 році і на час укладання контракту зареєстровані у Волноваському районі для виплати одноразової фінансової допомоги

№ з\п

Прізвище, ім’я по батькові військовослужбовця

Адреса реєстрації місця проживання

Наказ військової частини про укладання контракту

Серія та номер паспорта одержувача допомоги

Ідентифікаційний номер

Рахунок в банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                         В.Д.Лубінець

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

03.09.2018№ 7/23- 641

м. Волноваха

Про районну Програму забезпечення

заходів з підготовки територіальної

оборони Волноваського району

на 2018-2019 роки 

Відповідно до статті 13,14 Закону України «Про оборону України», пункту 4 статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 22 статті 26, пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, розглянувши клопотання Волноваського районного військового комісаріату, з метою якісного забезпечення заходів організації, підготовки та ведення територіальної  оборони Волноваського району, враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити районну Програму забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Волноваського району на 2018 - 2019 роки (додається).

2. Волноваській районній державній адміністрації при формуванні районного бюджету на відповідний рік та підготовці пропозицій щодо внесення змін до нього передбачати кошти для виконання зазначених Програмою заходів, виходячи з можливостей районного бюджету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку,бюджету, фінансів і цін (Рогаченко Б.С.).

Голова районної ради                                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                            Додаток

                                                                                          до рішення районної ради

                                                                                          від 03.09.2018 №7/23-641

ПРОГРАМА

забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Волноваського району  на 2018-2019 роки

1. Паспорт регіональної Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони

Волноваського району на 2018-2019 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Волноваський районний військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми

Стаття 14 Закону України «Про оборону України»

3.

Розробник програми

Волноваський районний військовий комісаріат

4.

Співрозробник програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та  мобілізаційної роботи Волноваської районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Волноваський районний військовий комісаріат

6.

Учасники програми

Волноваський районний військовий комісаріат, Волноваська районна державна адміністрація, виконавчі органи сільських, селищних, міської рад

7.

Термін реалізації програми

2018 – 2019 роки

8.

Перелік бюджетів (джерел), які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.

312,84

 

2.Загальні положення

Програму забезпечення заходів підготовки територіальної оборони Волноваського району на 2018-2019 роки (далі-Програма) розроблено відповідно до статей 3, 14, 18 Закону України «Про оборону України», з метою якісного забезпечення заходів організації, підготовки та ведення територіальної  оборони Волноваського району. 

3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією, з метою оперативного реагування на надзвичайні кризові ситуації, різких змін обстановки на території району, організації управління та взаємодії виникає нагальна потреба у:

створенні незалежної стійкої системи зв’язку, оповіщення та управління, яку можливо буде використовувати під час виконання заходів цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та територіальної оборони;

відновлення та підтримання у постійній готовності до використання пункту управління територіальної оборони Волноваського району, забезпечення його автономної роботи;

підготовці (навчанні) посадових осіб штабу територіальної оборони  (далі - ТрО), особового складу підрозділів ТрО до виконання завдань за призначенням.

4. Мета Програми

Метою є удосконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення підготовки посадових осіб штабу ТрО та підрозділів ТрО Волноваського району.

Програма спрямована на здійснення комплексу заходів щодо удосконалення:

системи зв’язку, оповіщення та управління в районі, підтримання її у постійній готовності для оперативного реагування на надзвичайні (кризові) ситуації та керівництва ТрО в особливий період;

взаємодії обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, інших військових формувань та правоохоронних органів під час виконання сумісних завдань;

підготовки до формування в особливий період підрозділів ТрО;

теоретичної та практичної підготовки посадових осіб штабу ТрО, особового складу підрозділів ТрО до виконання завдань за призначенням  шляхом створення навчально-матеріальної бази;

військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, прищеплення почуття особистої відповідальності за захист своєї родини, селища, міста, Батьківщини.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Програма спрямована на вирішення наступних питань:

відсутності на даний час окремої незалежної від зовнішнього впливу стійкої системи оповіщення, зв’язку та управління;

необхідності обладнання та підтримки у  готовності до роботи пункту управління, у тому числі автономної;

відсутності матеріально-технічної бази підготовки штабу ТрО, бойового вишколу особового складу підрозділів ТрО.

Виконання Програми передбачається здійснити за такими основними напрямами:

створення пункту управління органів державної влади, органів військового управління, інших військових формувань, забезпечення їх надійного функціонування, забезпечення автономної роботи  пункту управління штабу ТрО району;

створення незалежної безпечної та надійної окремої радіомережі транкінгового зв’язку між штабами районів ТРО, яку можливо буде використовувати для управління під час виконання завдань цивільного захисту та ТрО;

розширення мережі обміну службовою інформацією (МОСІ);

організація та забезпечення взаємодії між суб’єктами, які залучаються до виконання завдань ТрО, цивільного захисту населення та управління підпорядкованими силами та засобами з метою оперативного реагування на різки зміни обстановки, кризові ситуації;

створення сприятливих умов для належної підготовки посадових осіб штабу ТрО, особового складу підрозділів ТрО до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичним відпрацюванням навичок оперативної та бойової підготовки.

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку до Програми.

Ресурсне забезпечення виконання програми

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів: бюджету Волноваського району та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги та джерела фінансування.

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, та з урахуванням його можливостей, а також інших джерел з урахуванням вимог чинного законодавства. Орієнтовані обсяги фінансування наведені в додатках до Програми. Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними бюджетами.

6. Очікувані результативні показники виконання заходів Програми

Реалізація Програми забезпечить умови для виконання першочергових завдань підготовки ТрО, а саме:

- створення системи пункту управління органів державної влади та пунктів управління оперативних груп, їх надійне функціонування, автономну роботу системи пунктів управління;

- удосконалення системи оповіщення та взаємодії між суб’єктами, які залучаються до виконання завдань ТрО, цивільного захисту населення, з метою оперативного реагування на надзвичайні (кризові) ситуації і зміни оперативної обстановки, управління підпорядкованими силами і засобами під час їх виконання;

- забезпечення матеріально-технічними засобами системи підготовки посадових осіб штабів ТрО, особового складу підрозділів ТрО, створення навчально-матеріальної бази;

- створення незалежної, надійної окремої радіомережі транкінгового зв’язку між штабами зони та районів ТРО, містами, об’єднаними територіальними громадами, мережа буде використовуватись під час проведення заходів мобілізації, призову, ТрО та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі, і представниками місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з дотриманням вимог законодавства по безпеці зв’язку та захисту інформації.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію реалізації Програми здійснює відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи Волноваської районної державної адміністрації, який інформує голову Волноваської районної державної адміністрації щороку до 15 лютого про хід реалізації програми.

Виконавці Програми надають інформацію про стан її виконання голові Волноваської районної державної адміністрації щороку до 05 лютого.

Контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація.

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.Лубінець  

Додаток до Програми

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми

з/п

Показники

Всього

Роки

Примітки

2018

2019

           

 

1

2

3

4

5

6

1.

Дообладнання пунктів управління штабів територіальної оборони,

тис. грн.

21,0

21,0

0,00

Районний бюджет

 

Загалом, тис.грн.

21,0

21,0

0,00

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

03.09.2018 № 7/23-642

м. Волноваха

Про внесення змін до рішення районної

ради від 26.02.2010 №V/28-396 «Про

затвердження Положення про порядок

призначення на посаду та звільнення з

посади керівників комунальних підприємств,

установ, організацій спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міста,

що знаходяться в управлінні районної ради,

укладання та розірвання з ними контрактів» 

У зв’язку зі створенням нової юридичної особи в мережі закладів освіти району для забезпечення права дітей з освітніми потребами, на підставі рішення районної ради від 21.06.2018 №7/22-607 « Про утворення юридичної особи», керуючись Законом України «Про освіту» (в новій редакції), статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів освіти, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в розділ 4 додатку 1 до рішення районної ради від 26.02.2010 №V/28-396 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходяться в управлінні районної ради, укладання та розірвання з ними контрактів» в редакції рішення від 24.02.2016 № 7/4-70 виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту (Близнюк), з питань з питань зовнішньо-економічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Обуховський). 

Голова районної ради                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                                                       

                                                              Додаток

                                                                                           до рішення районної ради

                                                                                            від 03.09.2017 №7/23-642

ПОРЯДОК 
призначення на посаду керівників  закладів освіти спільної власності територіальних громад району сіл, селищ, міста що знаходяться в управлінні Волноваської районної ради

1.Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти та інклюзино- ресурного центру (далі –заклади освіти) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста що знаходяться в управлінні Волноваської районної ради.

2.Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки

2.1. Керівник інклюзивно-ресурного центру (далі –директор) призначається на посаду строком на три  роки на конкурсній основі. На посаду директора центру призначаються педагогічні  працівники, які мають педагогічну освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного  рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи неменше п’яти років за фахом.

3.Призначення керівників закладів освіти здійснюється за наказом начальника відділу освіти Волноваської райдержадміністрації за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладення контракту.

4. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ відділу освіти Волноваської райдержадміністрації, що призначає керівника закладу освіти.

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

утворення нового навчального закладу;

наявність вакантної посади керівника навчального закладу;

прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

5. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Волноваської райдержадміністрації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

 В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 найменування і місце знаходження закладу освіти;

 найменування посади та умови оплати праці;

 кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника  закладу  освіти (далі - претенденти);

 перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

 дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

 В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

6. Для проведення конкурсного відбору відділ освіти Волноваської райдержадміністрації, утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються представники Волноваської районної ради, педагогічного колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) навчального закладу, а також органу місцевого самоврядування та громадського об’єднання керівників  закладів освіти (у разі утворення) відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

7. Конкурсний відбір полягає у:

 1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

 2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти та проведенні ним відкритої публічної презентації;

 3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти.

Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.

8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти надає претендентам та органу, що здійснює конкурсний відбір, висновок щодо результатів конкурсного відбору.

 Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника закладу освіти, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 цього Порядку, не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання відділ освіти Волноваської райдержадміністрації укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

10. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

 жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

 конкурсною комісією не визначено претендента.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є наказ відділу освіти Волноваської райдержадміністрації.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

11. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайтах Волноваської райдержадміністрації та відділу освіти райдержадміністрації.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018 № 7/23-643

м. Волноваха

Про внесення змін до рішення

районної ради від 16.05.2018 №7/21—578

«Про делегування представників Волноваського

району до складу Госпітальної ради Волноваського

госпітального округу»

Розглянувши лист голови Волноваської районної державної адміністрації від 09.07.2018 року  №01-38-1001, відповідно до  статті 35² Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року №932  «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», розпорядження Кабінету  Міністрів України від 27.12.2017 року № 995-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Донецької області», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2017 року №1621 «Про внесення змін до примірного положення про госпітальний округ», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до складу Госпітальної  ради  Волноваського госпітального округу:

-  Сидоренко Ольга Людвігівна, заступник голови  Волноваської районної державної адміністрації;

-  Саранов Віктор Федорович, головний лікар КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»;

-  Коваленко Володимир Якович, головний лікар КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.09.2018  № 7/23- 644

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Статуту ВОЛНОВАСЬКОГО

РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО

МУЗЕЮ

Відповідно     Законів     України    «Про культуру», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Волноваської міської ради «Про перейменування вулиці 1 Травня на вулицю Героїв 51 ОМБр» від 26.01.2018р. № 6/100-2257,  розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від 18.07.2018 року № 01-39-1062, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до  відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР):

1.1. Юридичну  адресу  Волноваського  Районного Краєзнавчого Музею (далі - Музей)  змінити:  з 85700 м. Волноваха, вул. 1 Травня  №4 на 85700 м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, № 4;

1.2. Повне    найменування  Музею змінити:  з ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ на: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»;

1.3. Вважати скороченим найменуванням Музею: КЗВРКМ.

2. Внести  наступні  зміни та доповнення до Статуту Музею:

2.1. Пункт 1.4. розділу І, викласти  в  новій редакції:

«1.4.  Юридична  адреса  Музею:  85700  м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, № 4.»

2.2.  Пункт 1.5. розділу  І,  викласти  в новій редакції:

«1.5.  Повне найменування  Музею: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ», скорочена назва Музею КЗВРКМ.

2.3. Пункт 1.6. розділу І,  викласти в новій редакції:

«1.6. До складу Музею входять п’ять музеїв на правах філій: музей історії села Валер’янівка, музей історії села Микільське, музей історії села Стрітенка, музей історії селища Благодатне, музей історії селища Новотроїцьке».

4. З урахуванням вищезазначених змін, викласти Статут Музею в новій редакції, згідно з додатком.

5. Доручити    директору  Музею  (Густера) надати документи до відділу державної реєстрації для внесення змін до ЄДР.

6. Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк); з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Обуховський)

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                            Додаток

до рішення районної ради 

від 03.09.2018 №7/23-644

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ (далі Музей) – є комунальним закладом культури, який є об’єктом спільної  власності територіальних громад сіл, селищ,  міста, що знаходяться в управлінні  Волноваської районної ради.

1.2.  Музей - науково-дослідний та культурно - освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою,  залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Засновником музею є Волноваська районна рада.

1.3. Музей підпорядковується у своїй діяльності відділу культури і туризму Волноваської райдержадміністрації.

1.4. Юридична адреса Музею: 85700   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, № 4.

1.5. Повне найменування Музею: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ    КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ», скорочена назва КЗВРКМ.

1.6. До складу музею входять п’ять  музеїв  на правах філій: музей історії села Валер’янівка, музей історії села Микільське, музей історії села Стрітенка, музей історії селища Благодатне, музей історії селища Новотроїцьке.

 2.  ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  МУЗЕЮ

2.1. Музей користується правом  юридичної особи.

2.2.  Музей здійснює свою діяльність на основі та відповідно Конституцією України, законами України,  Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури  України, рішеннями Волноваської районної ради та наказами відділу культури і туризму райдержадміністрації, а також цим  Статутом.

2.3. Музей має рахунок в установі державного казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки, емблему та інші реквізити.

2.4. Музей має право від своєї особи укладати угоди та договори, набувати майнові права і виконувати обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах.

2.5. Музей несе відповідальність за своїми  зобов’язаннями в межах майна, що йому належить, згідно з діючим законодавством. 

3.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

3.1. Основними завданнями Музею є:

- вивчення,  збереження та використання пам’яток природи, історії, матеріальної і  духовної культури;

- залучення громадян до надбань національної і світової історико- культурної спадщини;

-формування історичного мислення, патріотичне, моральне, естетичне, екологічне виховання;

- пропаганда знань про  історичний та сучасний етнічний, соціально-економічний розвиток краю, його природу та проблеми її охорони.

3.2. У  відповідності до покладених на Музей завдань, він здійснює наступні напрями діяльності:  

-  науково-дослідну  діяльність,  шляхом вивчення музейних зібрань, природних явищ,   процесів етнічного,   соціально-економічного,  політичного, культурного розвитку краю  зі стародавніх часів до сьогодення;

- експедиційну роботу шляхом організації проведення самостійних розвідок, польових  досліджень в районі, участь в роботі комплексних археологічних, етнографічних, природничих експедицій, інших організаційних установ;

-комплектування музейних зібрань шляхом проведення роботи по виявленню і збору пам’яток природи , історії і  культури;

- науково-фондову роботу шляхом здійснення обліку, наукової інвентаризації, консервації, реставрації, організації збереження та охорони пам’яток природи, історії та культури, в т.ч.  із дорогоцінних металів і коштовного каміння;

- науково-експозиційну роботу шляхом створення експозицій, виставок;

- культурно-освітню діяльність шляхом проведення екскурсійної роботи по експозиціях, виставках, історичним і пам’ятним місцям; лекцій, бесід, творчих вечорів, конкурсів, днів відчинених дверей, музейних свят та інших масових заходів; створення та демонстрацій кіно, відео фільмів;

- видавничу діяльність, шляхом підготовки та  видавництва  каталогів, листівок, буклетів;

-науково-методичну діяльність шляхом здійснення організації допомоги громадським музеям зі  всіх питань діяльності;

- роботу, щодо підвищення кваліфікації спеціалістів музеїв шляхом проведення семінарів, засідань круглого столу;

- впровадження комп’ютеризації, автоматизації і механізації в практику роботи музею;

- надання послуг юридичним та фізичним особам та інші види діяльності відповідно діючому законодавству.

4. ПРАВА    ТА   ОБОВ’ЯЗКИ  МУЗЕЮ

4.1. Права  Музею:

Музей має право згідно з чинним законодавством:

- планувати діяльність, визначати зміст, форми, конкретні  та перспективні напрямки своєї діяльності на підставі прогнозування та розрахунків;

- здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством рахунки в установах банків та відділеннях державного казначейства України, надавати платні послуги;

- визначати джерела комплектування своїх фондів;

-- визначати умови використання музейних фондів  на основі договорів з юридичними та фізичними  особами;

- видавати каталоги, буклети, путівники, тощо;

- встановлювати обмеження на доступ  дослідників до музейних предметів і музейних колекцій у зв’язку з незадовільним  станом їх збереження,  перебуванням у постійно діючий експозиції чи на виставці. Порядок доступу до музейних  предметів    і музейних колекцій, що знаходяться у  фондосховищі, визначається Інструкцією, затвердженою  директором  музею на основі Інструкції затвердженої Міністерством  культури  України;

- визначати потреби у ресурсах, необхідних для забезпечення роботи Музею, вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення;

- отримувати в дарунок кошти, майно, колекції, книги, періодичні видання від благодійних фондів, організацій, юридичних та фізичних осіб.

4.2.   Обов’язки   Музею:

- проведення  науково-дослідної,   культурно-освітньої, науково-експозиційної, науково-фондової та інших видів  робіт відповідно до діючого законодавства;

- комплектування  музейних зібрань шляхом проведення  роботи  по виявленню і  збору пам’яток    природи , історії  і  культури;

- проведення науково-фондової роботи шляхом здійснення обліку, наукової інвентаризації, організації  збереження та охорони пам’яток природи, історії та культури, в т.ч. із дорогоцінних металів та коштовного каміння;

-проведення науково-дослідної  діяльності  шляхом вивчення музейних зібрань, природничих явищ, процесів етнічного, соціально-економічного, політичного, культурного розвитку краю зі стародавніх часів  до сьогодення;

-  прилучення  громадян  до надбань національної і  світової  історико-культурної  спадщини;

-  створювати належні    умови  для  відвідувачів музею  та дослідникам для  роботи  з  музейними  колекціями;

- створювати належні  умови  для  високопродуктивної  праці  співробітникам  музею,  додержуватись законодавства  про    працю, правил і норм  охорони   праці  та  техніки  безпеки, протипожежної безпеки;

- вести облікову, статистичну  та іншу документацію  за встановленими  формами  і     звітувати  про    свою діяльність у встановленому  законодавством  порядку;

-  забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством.

4.3.    Контроль за діяльністю   Музею  здійснюється   відділом  культури і     туризму Волноваської райдержадміністрації.

5. МАЙНО   МУЗЕЮ

5.1.     Майно   Музею  є власністю     спільною     власністю     територіальних  громад сіл, селищ,  міста, та знаходиться в управлінні  Волноваської районно ради   за    винятком    музейних предметів    і    музейних     колекцій,  які відносяться     до    державної    частини      Музейного  фонду України    і передаються   Музею  на  праві  оперативного управління.

5.2.  Основним   джерелом   фінансування Музею є кошти районного бюджету.

5.3. Додатковими джерелами формування майна та кошторису Музею є:

 - майно, яке було передано органами державного управління;

 - благодійні внески, дарунки фізичних і юридичних осіб;

- інші джерела, незаборонені діючим  законодавством України.

5.4 Бюджетні     призначення     та   кошти,    одержані   від    додаткових   джерел. Фінансування   Музею,   не     підлягають    вилученню  протягом бюджетного  періоду, крім випадків передбачених чинним законодавством.

5.5 Кошти, що  надійшли   з додаткових джерел фінансування, не впливають на обсяг бюджетного фінансування Музею.

5.6 Відчуження    майна Музею та   надання   його  в   оренду   фізичним та  юридичним особам здійснюється    у порядку встановленому  рішеннями Волноваської районної ради та чинним законодавством України.

5.7   Розширення, оновлення, реконструкція  основних фондів, об’єктів виробничого призначення здійснюється  за рахунок бюджетних коштів за узгодженням  з  відділом  культури та туризму      Волноваської райдержадміністрації  відповідно до кошторису витрат

5.8   Музей має право списувати майно з балансу у встановленому законодавством порядку.

5.9 Музей має право по узгодженню з відділом культури і туризму райдержадміністрації замовляти проектно-кошторисну  документацію  на  капітальний  ремонт, поточний ремонт і реконструкцію з урахуванням    розширення   служб,  в   межах кошторису передбаченого на вказані цілі.

5.10 Збитки, завдані Музею в результаті порушення його майнових прав фізичним та юридичними   особами,   виконавчими   органами, відшкодовуються Музею відповідно до чинного законодавства.

5.11 Музей не має право на розподіл отриманих доходів    (прибутків) або їх частини серед працівників   музею    (крім     оплати    їх   праці,   нарахування   єдиного соціального внеску), членів    органів    управління та інших пов’язаних з   ними  осіб.

5.12   Прибутки     музею   використовуються виключно для фінансування видатків на утримання музею,   реалізації   мети   (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в Статуті.

6. ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ

 6.1  При    Музеї    діє науково-методична рада з метою підвищення рівня всіх видів його діяльності.    Науково-методична    рада   є  дорадчим та консультативним органом. Персональний склад   та   Положення   про науково-методичну раду затверджує   директор.  Головою науково-методичної ради є старший науковий співробітник.

6.2  При  музеї  діє    фондово-закупівельна  комісія для розгляду питань відбору та придбання предметів музейного значення з метою формування музейної збірки, яка здійснює свою діяльність відповідно чинного  законодавства. Склад фондово-закупівельної    комісії    визначається директором   і затверджується відділом культури райдержадміністрації. До складу  фондово-закупівельної комісії входять     головний  хранитель   фондів,  старший науковий співробітник, старший музейний доглядач.

7. УПРАВЛІННЯ   МУЗЕЄМ

7.1 Управління   Музеєм   здійснює     директор на принципах   одноосібності, який  призначається  на посаду наказом  начальника  відділу культури і туризму Волноваської     райдержадміністрації   шляхом   укладення   з   ним контракту   на   п'ять   років  за результатами   конкурсу, відповідно до ст. 21, 21(1-5) Закону України «Про культуру». Директор призначається і  звільняється з   посади  за   наказом     начальника відділу культури і туризму Волноваської     райдержадміністрації.

 7.2   Директор:

- самостійно  вирішує  питання  діяльності Музею та  напрямки   роботи згідно із Статутом;

-  забезпечує дотримання чинного  законодавства і державної дисципліни всіма працівниками Музею, створення  необхідних умов для збереження державної власності, ефективного використання    ресурсів   Музею   для розв’язання    завдань,    що   стоять    перед    ним, колегіально, гласно вирішує питання творчо-виробничої діяльності і соціального розвитку колективу;

- здійснює   заходи     по      механізації    і     автоматизації     музейних процесів, укріпленню матеріально-технічної бази Музею;

- здійснює заходи щодо пожежної безпеки Музею;

- організує    роботу    Музею,   несе     повну      відповідальність за її стан і діяльність;

- видає накази,   спрямовані  на  здійснення основних  задач Музею,  виконання технологічних процесів,  які обов’язкові для виконання всіма працівниками;

- встановлює   структуру  Музею, штатний розклад, затверджує документи, які регламентують його діяльність у відповідності до чинного законодавства;

- розпоряджається коштами і  майном Музею згідно з чинним законодавством і даним Статутом,  укладає договори, організує і контролює облік та збереження музейних фондів, іншого майна Музею;

 - проводить від імені  Музею грошові  операції, відкриває та закриває рахунки в органах  держказначейства,    укладає     договори,   видає доручення, організує і контролює облік та збереження   музейних    фондів,   іншого  майна,  а також бухгалтерській облік і звітність;

 - здійснює    прийом,     звільнення     та  переміщення  працівників згідно з  законодавством   про працю, заохочення     або     накладання    на    них дисциплінарних стягнень у встановленому порядку;

- представляє Музей в державних установах та інших організаціях, згідно з чинним законодавством.

7.3 Трудовий колектив  Музею складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудових договорів.

7.4  Члени   трудового   колективу   мають право на підвищення кваліфікації, на захист своєї  професіональної  честі і гідності; на них поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне   страхування та інші  права надані чинним законодавством.

 7.5Оплата праці усіх  працівників здійснюється згідно з чинним законодавством України і Колективним договором.

 7.6   Обов’язки  працівників Музею визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, чинним законодавством і даним Статутом.

8.    МУЗЕЙНИЙ  ФОНД

 8.1.   Музейний фонд  є національним багатством, невід’ємною складовою культурної спадщини України, що охороняється Законом.

 8.2   Музейний фонд - це сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, Музейних зібрань, які мають художнє, історичне, етнографічне, наукове значення, незалежно     від    їх  виду, місця створення, обліковані в фондовій документації   Музею   і    належать    до  державної  частини Музейного фонду України.

 8.3   Формування музейного фонду здійснюється шляхом:

 -передачі Музею в установленому порядку виявлених під час археологічних, етнографічних,     науково-природничих   та   інших  експедицій, будівельних,    ремонтних   або  реставраційних  робіт пам’яток, в тому числі з дорогоцінних    металів ,    коштовного каміння та скарбів;

 -безоплатної  передачі  Музею пам’яток підприємствами, установами,  організаціями і громадянами;

- передачі Музею  пам’яток, конфіскованих згідно з чинним законодавством, вилучених на митниці;

- поповнення  зібрання іншими засобами, передбачених законодавством.

 8.4 Музей забезпечує збереження Музейного фонду, створює умови для його широкого використання. З цією метою Музей здійснює:

-  організацію обліку музейних колекцій;

-  збереженість музейних  колекцій: контроль за організацією  охорони музейних приміщень, забезпеченістю  збереження експонатів  в експозиції та на виставках, за температурно-вологісним, біологічним режимом і організацією зберігання в фондосховищах, проведенням профілактичних засобів.

8.5  Фонди Музею є державною власністю, не можуть бути предметом застави і не підлягають приватизації, відчуженню, за винятком обміну на  інші музейні предмети та музейні колекції, їх правовий захист визначається чинним законодавством.  Рішення про обмін музейних предметів і музейних колекцій приймається Міністерством культури  України.

8.6  Передача музейних предметів іншим музеям та організаціям на постійне зберігання  в межах України здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.7  Вивезення музейних    предметів за   межі України  забороняється, крім випадків тимчасового їх перебування за кордоном з дозволу Міністерства культури  України для експонування на виставках або для реставрації.

8.8  Музейні  предмети, що тимчасово вивозяться за межі України для експонування на виставках або для реставрації, підлягають обов’язковому страхуванню.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ   ТА ЛІКВІДАЦІЯ  МУЗЕЮ

9.1   Музей не підлягає приватизації.

9.2   Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом реорганізації (злиття приєднання, поділ, виділення, перетворення) та ліквідації. Доцільність реорганізації  та ліквідації Музею визначається Волноваською районною радою за   погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

9.3 Ліквідація Музею проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється Волноваською районною райдержадміністрацією, а при ліквідації  по рішенню суду - ліквідаційною комісією, призначеною судом. Порядок подальшого використання музейного зібрання у разі ліквідації визначається власником за погодженням у Міністерстві культури  України.

9.4 Активи музею у результаті реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) та ліквідації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи за винятком музейних фондів, які відносяться до державної частини Музейного фонду України.

10.    ВНЕСЕННЯ   ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ    ДО СТАТУТУ 

10.1 Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється згідно чинного     законодавства України

10.2  Всі зміни і доповнення є невід’ємною частиною цього   Статуту.

 

Голова районної ради                                                                                           В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

03.09.2018 №7/23-645

м. Волноваха

Про створення комунального

некомерційного підприємства

«Волноваський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради»

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до ст.ст. 52-54, 59 та 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 104, 105, 108 Цивільного кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я», розпорядження  Кабінету Міністрів України № 1013-Р від 30.11.2016 р. «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Створити юридичну особу КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» з організаційно-правовою формою КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за результатами реорганізації (перетворення) КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

2. Встановити, що КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» є правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

3. Затвердити повне найменування юридичної особи: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», скорочене: КНП «ВРЦПМСД ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

4. Вважати місцезнаходженням юридичної особи  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»: 85700, Донецька область, м. Волноваха, пров. Матросова, буд, 5.

5. Затвердити передавальний акт КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» до правонаступника КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» (додаток1).

6. Визначити статутний  капітал КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» у розмірі 5679533 грн  (п’ять мільйонів шістсот сімдесят дев’ять тис. п’ятсот тридцять три грн.)

7. Затвердити Статут юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» (додаток 2).

8. Призначити Юрченко Євгенію Вікторівну в.о. керівника  КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» до призначення нового керівника за конкурсом в установленому порядку.

9. Уповноважити  в.о. керівника КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» Юрченко Є.В. на підставі даного рішення забезпечити державну реєстрацію Статуту та внесення відомостей до реєстру юридичних та фізичних осіб в установленому законодавством порядку.

10. Засновником юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» вважати Волноваську районну раду (ЄДРПОУ  24162612).

11. Здійснити переоформлення прав на нерухоме та рухоме майно,  а також прав на користування земельними ділянками.  

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на районну раду та постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Обуховський).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ