РІШЕННЯ 20 СЕСІЇ 5 ЧАСТИНА

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

28.02.2018  № 7/20-516

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 20.12.2017

№7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451  «Про районний бюджет на 2018 рік»:

1.1.Підпункт 1.1. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  875597,111 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 868988,846 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 6608,265 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Підпункт 1.2. пункту 1 викласти у новій редакції:

«1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі  915261,833 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 833636,974 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 81624,859 тис.грн.».

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення 915261,833 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду – 833636,974 тис.грн. та спеціальному фонду – 81624,859 тис.грн. згідно з додатком № 2 цього рішення».

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

«3. Установити:   

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 74019,717 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

3.3. Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі  38667,845 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення.

3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 75016,594 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 74019,717 тис.грн., залишок коштів спеціального фонду у сумі 996,877 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення».

1.4. Пункт 8 доповнити новим підпунктом 8.3 наступного змісту:

«8.3. Не вважаються заборгованістю, визначеною статтею 85 Бюджетного кодексу України, заборгованість районного бюджету за захищеними видатками:

термін оплати якої протягом року на будь-яку дату не настав;

установ та організацій, розташованих на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, станом на 01 січня 2018 року, та які знаходяться у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.»

2. Направити залишки коштів освітньої субвенції на 01.01.2018 року відділу освіти райдержадміністрації у сумі 2848,124 тис.грн. для реалізації Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (для проведення капітальних ремонтів з заміною вікон Ольгинської ЗОШ у сумі 2014,781 тис.грн.,  Волноваської ЗОШ № 6 у сумі 833,343 тис.грн.).

3. Направити залишки коштів медичної субвенції на 01.01.2018 року  райдержадміністрації сумі 726,603 тис.грн., у тому числі: КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», у тому числі  на медикаменти та перев’язувальні матеріали у сумі 293,158 тис.грн., на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 289,627 тис.грн., КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1» у сумі 143,818 тис.грн. на оновлення матеріально-технічної бази закладу (придбання прального обладнання).

4. Збільшити доходну та видаткову частини районного бюджету на 18168,046  тис.грн., у тому числі за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реалізацію пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області у сумі 8889,6 тис.грн., на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на окремих територіях області у сумі 9000,0 тис.грн. та іншої субвенції із місцевих бюджетів району на реалізацію спільних програм і заходів згідно з укладеними договорами, а саме: Ольгинська селищна рада – 278,446 тис.грн. (для проведення капітального ремонту актової зали Ольгинської ЗОШ).

5. Направити вільні залишки коштів на 01.01.2018 року на видатки районного бюджету у сумі 35093,118 тис.грн., у тому числі головним розпорядникам:

-  відділу освіти райдержадміністрації  -  у сумі 3358,2 тис.грн.,  у тому числі для реалізації Програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік у сумі 2758,2 тис.грн., для реалізації Районної Програми «Вчитель» на 2018 рік у сумі 200,0 тис.грн., для реалізації Районної програми національно-патріотичного виховання учнів на 2018-2020 роки у сумі 100,0 тис.грн., для реалізації Районної цільової програми «Шкільний автобус на 2016-2020 роки» у сумі 300,0 тис.грн.;

- райдержадміністрації – у сумі 14522,029 тис.грн., у тому числі для забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я у сумі 11024,829 тис.грн., а саме: для реалізації Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік  у сумі 2289,182 тис.грн., Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік у сумі 6119,247 тис.грн.,  Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік у сумі 1600,0 тис.грн. та на поточне утримання 1016,4 тис.грн., для реалізації  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік у сумі 350,0 тис.грн., для корегування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2 у сумі 10,0 тис.грн., для реалізації Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій   техногенного  та   природного  характеру  на  2018 рік  у  сумі   1250,0 тис.грн., для реалізації Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району«Правопорядок -2018» у сумі 500,0 тис.грн., для реалізації Програми покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році у сумі 100,0 тис.грн., для реалізації Районної програми забезпечення  збереження документів  Національного  архівного  фонду  в Волноваському  районі в 2018 році у сумі 171,0 тис.грн., для реалізації Програми інформатизації Волноваського району на 2018 рік у сумі 200,0 тис.грн., для реалізації Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік у сумі 590,0 тис.грн., для реалізації Програми підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік у сумі 46,2 тис.грн., для реалізації Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік у сумі 200,0 тис.грн., для реалізації Районної цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки у сумі 80,0 тис.грн.

-  відділу культури райдержадміністраціїу сумі 1275,0 тис.грн. для реалізації Програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік;

-  фінансовому управлінню райдержадміністрації – у сумі 14837,889 тис.грн., у тому числі: для надання субвенції обласному бюджету (на умовах співфінансування)  для надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів за результатами конкурсного відбору  у сумі 450,0 тис.грн., для надання субвенції Новотроїцькій селищній раді у сумі 140,0 тис.грн. для придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, для надання субвенцій Ольгинський селищній раді для капітального ремонту амбулаторії  у сумі 266,422 тис.грн. та Бугаській сільській раді для завершення реконструкції нежитлової контори КСП під сімейну амбулаторію у сумі 1817,1 тис.грн., Донській селищній раді на будівництво модульної газової котельні (на умовах співфінансування для реалізації проектів за рахунок коштів ДФРР) у сумі 12164,367 тис.грн.;

- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації   у сумі 100,0 тис.грн. для реалізації Районної комплексної програми щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки;

- районній раді у сумі 1000,0 тис.грн. для реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік.

6. На підставі звернень розпорядників коштів:

- по райдержадміністрації: відповідальний виконавець КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» - здійснити перерозподіл планових асигнувань по КПКВКМБ 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню» шляхом зменшення асигнувань, які раніше планувались як передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 258,701 тис.грн. та збільшення асигнувань по КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомог» у сумі 72,084 тис.грн., по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 80,265 тис.грн. та по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 106,352 тис.грн.; відповідальний виконавець КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - здійснити перерозподіл планових асигнувань по  КПКВКМБ 0252111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» шляхом зменшення асигнувань, які раніше планувались як передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 575,0 тис.грн. (зменшити планові асигнування по капітальному ремонту приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги у сумі 600,0 тис.грн., по капітальному ремонту амбулаторії № 25 м. Волноваха у сумі 300,0 тис.грн. та збільшити по капітальному ремонту амбулаторії ЗП-СМ смт. Мирне 325,0 тис.грн.) та збільшити планові призначення фінансовому управлінню райдержадміністрації у сумі 575,0 тис.грн., у тому числі для надання субвенцій Сонячній сільській раді для капітального ремонту будівлі ФАПу у сумі 500,0 тис.грн. та Хлібодарівській сільській раді на розробку топографо-геодезичної основи, детального плану території, проектно-кошторисної документації та експертизи для розміщення та експлуатації Центру безпеки Громадян у с.Хлібодарівка у сумі 75,0 тис.грн.;

- по фінансовому управлінню райдержадміністрації зменшити планові призначення у сумі 2500,0 тис.грн., які були заплановані як субвенція Волноваській міській (для придбання автовишки та асенізаторської машини 1500,0 тис.грн.) та Володимирівській селищній (для придбання автовишки 1000,0 тис.грн.) радам та направити як субвенцію Хлібодарівській сільській раді для виплати педагогічним працівникам дошкільного відділення навчально-виховного комплексу надбавки за престижність праці у сумі 39,8 тис.грн., управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації для оплати оренди приміщення по районному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» ) у сумі 28,050 тис.грн., Волноваській районній раді для реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік у сумі 1599,054 тис.грн., відділу освіти райдержадміністрації для реалізації Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік у сумі 374,134 тис.грн. (придбання парт для першокласників),  для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 418,962 тис.грн. та придбання двох сканерів у сумі 40,0 тис.грн.;

- по відділу освіти райдержадміністрації  по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити планові призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 137,8 тис.грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 30,3 тис.грн. та направити фінансовому управлінню райдержадміністрації для надання відповідної субвенції за КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» Хлібодарівській сільській раді для виплати педагогічним працівникам шкільного відділення навчально-виховного комплексу надбавки за престижність праці у сумі 168,1 тис.грн.;

- по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації здійснити перерозподіл планових призначень за КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» шляхом збільшення за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 34,750 тис.грн. за рахунок зменшення за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 34,750 тис.грн.;

- по відділу культури і туризму райдержадміністрації здійснити перерозподіл планових призначень  за КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по заходах Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік: зменшити планові призначення по капітальному ремонту будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки у сумі 1100,0 тис.грн. та збільшити планові призначення по капітальному ремонту нежитлових приміщень у сумі 450,0 тис.грн., по капітальному ремонту будівлі районної бібліотеки для дітей у сумі 600,0 тис.грн. та по попередній оплаті періодичних видань у сумі 50,0 тис.грн. КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування».

7. Направити залишки коштів спеціального фонду на реалізацію заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки (із змінами) у сумі 572,077 тис.грн.

8. Направити залишки коштів спеціального фонду, які були перераховані у 2017 році з обласного бюджету на фінансування заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)» у сумі 424,8 тис.грн.

9. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 24974,659 тис.грн.

10. Здійснити передачу коштів з бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду у сумі  833,701 тис.грн.

11. Додатки  №№  2-5,9 викласти у новій редакції  та доповнити рішення новим додатком 11 (додаються).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451

 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України та враховує наступні зміни.

  • Доходна частина районного бюджету збільшується на 22382,046 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2502,8 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони    здоров’я  за   рахунок   коштів   медичної   субвенції у сумі 1711,2 тис.грн., інших субвенцій з обласного бюджету та бюджетів місцевих рад району у сумі 18168,046 тис.грн.
  • Видаткова частина районного бюджету збільшується на  62046,768  тис.грн., у тому числі за рахунок субвенцій по галузі «Охорона здоров’я» у сумі 4214,0 тис.грн., інших субвенцій з обласного бюджету та бюджетів місцевих рад району у сумі 18168,046 тис.грн. та направлення вільних залишків загального фонду у сумі 35093,118 тис.грн., залишків освітньоїсубвенції у сумі 2848,124 тис.грн., залишків медичної субвенції у сумі 726,603 тис.грн. та залишків коштів спеціального фонду у сумі 996,877 тис.грн.    

Кошти субвенції з обласного бюджету на реалізацію пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області у сумі 8889,6 тис.грн. спрямовано:

КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1» - 609,710 тис.грн.;

КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» - 848,724 тис.грн.;

 КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 6609,534 тис.грн.;

 КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» - 821,632 тис.грн.

 Кошти субвенції з обласного бюджету на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на окремих територіях області у сумі 9000,0 тис.грн.  спрямовано Хлібодарівській сільській раді.

Вільні залишки загального фонду районного бюджету спрямовано:

- для забезпечення виплати зарплат працівникам бюджетних установ  у галузі «Охорона здоров’я» у сумі 500,0 тис.грн.;

 - на виконання заходів програм у галузі «Охорона здоров’я», а саме: для проведення капітального ремонту по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові пакети кабінетів жіночої консультації та поліклінічного відділення з частковим ремонтом (245,0 тис.грн.), капітального ремонту патологоанатомічного відділення (теплоізоляція фасаду та благоустрій прилеглої території) (170,0 тис.грн.), для розробки проектно-кошторисної документації, термоаудит, обстеження та експертиза по капітальному ремонту головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення (450,0 тис.грн.), поточного ремонту гаражних боксів (18,0 тис.грн.), придбання прального обладнання (300,0 тис.грн.), придбання високовартісного медичного обладнання (500,0 тис.грн.), придбання автомобіля (500,0 тис.грн.), поточний ремонт та ремонт медичного автотранспорту (250,0 тис.грн.) по КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1», для проведення капітальних ремонтів ФАПів с. Стрітенка (1000,0 тис.грн.), с. Привільне (600,0 тис.грн.),  оплати видатків на відрядження (150,0 тис.грн.), придбання вогнегасників, бланків рецептів, журналів для виконання програми «Доступні ліки», автомобільних шин, акумуляторів, запчастин (206,4 тис.грн.), для проведення замірів опору заземлення та опору ізоляції медичної апаратури центру первинної медико-санітарної допомоги (60,0 тис.грн.), на поточний ремонт та технічний огляд автомобілів (100,0 тис.грн.)  по КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», для проведення термомодернізації будівлі інфекційного відділення (2118,927 тис.грн.), придбання високовартісного обладнання (3454,870 тис.грн.), придбання медичного устаткування для лапароскопічної стійки та обладнання (545,450 тис.грн.), придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  (293,158 тис.грн.), на проведення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (289,627 тис.грн.) по КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»;

-  для коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2 у сумі 10,0 тис.грн.;

- для розробки проектно-кошторисної документації на проведення  капітального ремонту будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею (200,0 тис.грн.), розробки проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля (300,0 тис.грн.), придбання оргтехніки та автотранспорту (325,0 тис.грн.), збереження об’єктів культурної спадщини, проведення їх обстеження, паспортизація, інвентарізація  (200,0 тис.грн.), оплати послуг з поклейки баннерів на бігдорди (50,0 тис.грн.), забезпечення участі в обласних, міжнародних фестивалях, конкурсах творчих колективів Волноваського РЦКД, Волноваської та Володимирівської школи мистецтв (100,0 тис.грн.), для участі в обласних культурно-мистецьких заходах («Дике поле-шлях до Європи», святкування Дня Європи в Україні) (100,0 тис.грн.);

- для придбання ПММ (250,0 тис.грн.), розробка та експертиза проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту адміністративної будівлі та будівлі пожежного депо (50,0 тис.грн.), придбання спеціалізованого автотранспорту (950,0 тис.грн.) 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області;

- для придбання електронної системи управління чергою управління соціального захисту населення (100,0 тис.грн);

- придбання та оновлення  обладнання  і устаткування   для зберігання документів (40,0 тис.грн.), облаштування систем охоронної та пожежної сигналізації та їх установка (63,0 тис.грн.), встановлення систем кондиціювання (40,0 тис.грн.), придбання витратних матеріалів (28,0 тис.грн.) для архівного відділу райдержадміністрації;

- для придбання оргтехніки, ліцензійного програмного забезпечення, технічної підтримки та придбання електронної системи документообігу для райдержадміністрації (200,0 тис.грн.) ;

- на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік по п. 3.1.31 «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» у сумі 350,0 тис.грн.;

- реалізація заходів районної цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки (80,0 тис.грн.);

- для налагодження роботи у Волноваському центрі надання адміністративних послуг у сумі 46,2 тис.грн., покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації 200,0 тис.грн.;

- для реалізації заходів програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області у сумі 590,0 тис.грн.;

- для проведення поточного ремонту коридорів та службових приміщень Волноваського відділу поліції в рамках Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району«Правопорядок -2018» у сумі 500,0 тис.грн.;

- комплексна програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (100 тис.грн.);

- для поточного ремонту приміщення, елементів адміністративної будівлі районної ради та придбання приладів обліку електроенергії в рамках реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік у сумі 1000,0 тис.грн.;

- для надання цільових субвенцій, у тому числі: обласному бюджету на умовах співфінансування для надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію проектів за результатами конкурсного відбору  у сумі 450,0 тис.грн.; Новотроїцькій селищній раді для придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування у сумі 140,0 тис.грн.; Ольгинський селищній раді для капітального ремонту амбулаторії  у сумі 266,422 тис.грн., Бугаській сільській раді для капітального ремонту амбулаторії у сумі 1817,1 тис.грн.; Донській селищній раді на будівництво модульної газової котельні (на умовах співфінансування для реалізації проектів за рахунок коштів ДФРР) у сумі 12164,367 тис.грн.;

- для закупівлі підручників для 3 – го класу з українською мовою навчання у сумі 250,0 тис.грн., придбання газового котла для Прохорівської ЗОШ у сумі 50,0 тис.грн., придбання 2 насосів для Свободненської ЗОШ у сумі 26,0 тис.грн., капітальний ремонт будівель з заміною віконних, дверних блоків Волноваської ЗОШ №6 та Ольгинської ЗОШ у сумі 3214,781 тис.грн. (1200,0 тис.грн. та 2014,781 тис.грн. відповідно), придбання твердопаливних котлів Петрівської ЗОШ,  Степнянської ЗОШ, Волноваської ЗОШ № 4 у сумі 800,0 тис.грн., виготовлення ПКД, оплата за експертний висновок, оплата за здійснення авторського нагляду, оплата за здійснення технічного нагляду у сумі 425,0 тис.грн., капітальний ремонт спортзалу Степнянської ЗОШ у сумі 156,807 тис.грн., коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Волноваської ЗОШ І-ІІІ ст. №5» у сумі 33,320 тис.грн., капітальний ремонт котелень із заміною димових труб у сумі 200,0 тис.грн., придбання будівельних матеріалів (цемент) у сумі 29,150 тис.грн., термодатчиків для газових котлів у сумі 10,4 тис.грн., парт для першокласників у сумі 155,866 тис.грн., придбання матеріалів для ремонту опалювальної системи Кирилівського НВК у сумі 75,0 тис.грн.), поточний ремонт котельні Старогнатівської ЗОШ 1-111ст. у сумі 30,0 тис.грн., вимірювання замірів опору ізоляції по закладам освіти у сумі 150,0 тис.грн., реалізація програми «Вчитель» на 2018 рік (проїзд 139 педагогічних працівників до навчальних закладів у сільській місцевості) у сумі 200,0 тис.грн., реалізація заходів програми «Національно-патріотичного виховання учнів» на 2018 рік у сумі 100,0 тис.грн., реалізація заходів програми «Шкільний автобус» (перевезення учнів, ремонти автобусів) у сумі 300,0 тис.грн. по відділу освіти райдержадміністрації.

Залишки коштів спеціального фонду у сумі 572,077 тис.грн., які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва спрямовано у вигляді субвенції органам місцевого самоврядування для проведення інвентаризації землі під об’єктами комунальної власності.

 Залишки коштів спеціального фонду у сумі 424,8 тис.грн. спрямовано на фінансування заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)».

Враховано перерозподіл планових асигнувань на підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету.

Враховано розпорядження голови райдержадміністрації,  яке прийнято в міжсесійний період.

Враховуючи вищезазначене внесені зміни до обсягів профіциту та дефіциту районного бюджету.

Додатки до рішення №№ 2-5,9 викладені у новій редакції та доповнено новим додатком 11, які додаються до рішення.

В.о. начальника

фінансового управління                                                                                                    М.В.Москаленко

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        28.02.2018  №7/20-516    
               
Доходи районного бюджету на 2018 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 189589,800 189589,800 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 189589,800 189589,800 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 189556,800 189556,800 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 155256,800 155256,800 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 9900,000 9900,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших  ніж заробітна плата 22000,000 22000,000 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 2200,000 2200,000 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з  Податковим кодексом України  200,000 200,000 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 33,000 33,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 33,000 33,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 6978,465 370,200 6608,265 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,200 0,200 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету   0,200 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 370,000 370,000 0,000 0,000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 345,000 345,000 0,000 0,000    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 60,000 60,000 0,000 0,000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 285,000 285,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 25,000 25,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 25,000 25,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010000 Пнадходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 6608,265 0,000 6608,265 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6316,451 0,000 6316,451 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 289,814 0,000 289,814 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2,000 0,000 2,000 0,000    
  Разом доходів 196568,265 189960,000 6608,265 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 679028,846 679028,846 0,000 0,000    
41000000 Від органов державного управління 679028,846 679028,846 0,000 0,000    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 66081,400 66081,400 0,000 0,000    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 193341,800 193341,800 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 117114,300 117114,300 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 76227,500 76227,500 0,000 0,000    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджеам 55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  55238,400 55238,400 0,000 0,000    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 364367,246 364367,246 0,000 0,000    
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  155599,000 155599,000 0,000 0,000    
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 14248,100 14248,100 0,000 0,000    
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  169219,200 169219,200 0,000 0,000    
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2518,400 2518,400 0,000 0,000    
41051500 Субвенція з місевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 1711,200 1711,200 0,000 0,000    
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2502,800 2502,800 0,000 0,000    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  18568,546 18568,546 0,000 0,000    
  Всього доходів 875597,111 868988,846 6608,265 0,000    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради     А.К. Демішева    

 

   
                        Додаток № 2
до рішення районної ради
від 28.02.2018 № 7/20-516
РОЗПОДІЛ
видатків районного  бюджету  Волноваського району на 2018 рік
 
                              (тис. грн.)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно із типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
0100000     Районна рада (головний розпорядник) 5903,620 5903,620 3206,100 497,500 0,000 1559,734 2,300 0,000 0,000 1557,434 1557,434 7463,354  
0110000 0100   Волноваська районна рада (відповідальний виконавець)  5903,620 5903,620 3206,100 497,500 0,000 1559,734 2,300 0,000 0,000 1557,434 1557,434 7463,354  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  5542,620 5542,620 2962,700 441,100 0,000 1559,734 2,300 0,000 0,000 1557,434 1557,434 7102,354  
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 361,000 361,000 243,400 56,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 361,000  
0600000     Відділ освіти Волноваської райдержадміністрації                               (головний розпорядник) 222425,212 222425,212 138726,600 35513,300 0,000 18795,367 82,000 0,000 0,000 18713,367 18713,367 241220,579  
0610000     Відділ освіти Волноваської  райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 222425,212 222425,212 138726,600 35513,300 0,000 18795,367 82,000 0,000 0,000 18713,367 18713,367 241220,579  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 114349,400 114349,400 93729,100 0,000 0,000 2848,124 0,000 0,000 0,000 2848,124 2848,124 117197,524  
0611000 1000   Освіта 218552,912 218552,912 136989,600 35454,900 0,000 18795,367 82,000 0,000 0,000 18713,367 18713,367 237348,279  
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 206370,950 206370,950 128541,900 34553,300 0,000 18733,367 60,000 0,000 0,000 18673,367 18673,367 225104,317  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 112131,000 112131,000 91910,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2848,124 2848,124 112131,000  
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 2475,100 2475,100 1990,100 26,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2475,100  
      у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 2218,400 2218,400 1818,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2218,400  
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-                              iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000  
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4969,700 4969,700 3452,100 656,500 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4985,700  
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1292,200 1292,200 878,700 69,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1292,200  
0611160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3444,962 3444,962 2126,800 149,200 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 3484,962  
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3405,462 3405,462 2474,782 149,200 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 3445,462  
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 39,500 39,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,500  
0613130 3130   Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1389,900 1389,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1389,900  
0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 89,900 89,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89,900  
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,          що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які        постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1300,000 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1300,000  
0615010 5010   Проведення спортивної роботи в регіоні 2482,400 2482,400 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2482,400  
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських                           видів спорту 198,700 198,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 198,700  
0615030 5030   Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту 2283,700 2283,700 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2283,700  
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2283,700 2283,700 1737,000 58,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2283,700  
0200000     Волноваська райдержадміністрація (головний розпорядник) 117745,162 117745,162 727,500 26,200 0,000 54074,181 6025,465 0,000 0,000 48048,716 47623,916 171819,343  
  2000   Охорона здоров'я 115137,062 115137,062 0,000 0,000 0,000 42152,216 6025,465 0,000 0,000 36126,751 36126,751 155288,451  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 76810,285 76810,285 0,000 0,000 0,000 143,818 0,000 0,000 0,000 143,818 143,818 76954,103  
      у тому числі оплата праці (2282) 51420,400 51420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51420,400  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 11925,365 11925,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11925,365  
0220000     КЗОЗ"Волноваська центральна районна лікарня"  (відповідальний виконавець) 56657,060 56657,060 0,000 0,000 0,000 17737,629 1670,952 0,000 0,000 16066,677 16066,677 74394,689  
0222010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 54656,233 54656,233 0,000 0,000 0,000 17737,629 1670,952 0,000 0,000 16066,677 16066,677 72393,862  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 41172,085 41172,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41172,085  
      у тому числі оплата праці (2282) 32931,700 32931,700 0,000 0,000 0,000 681,392 681,392 0,000 0,000 0,000 0,000 33613,092  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 5375,565 5375,565 0,000 0,000 0,000 134,421 134,421 0,000 0,000 0,000 0,000 5509,986  
0222144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2000,827 2000,827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,827  
0230000     КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" (відповідальний виконавець) 24709,310 24709,310 0,000 0,000 0,000 12665,700 3254,200 0,000 0,000 9411,500 9411,500 37375,010  
0232010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню 24709,310 24709,310 0,000 0,000 0,000 12665,700 3254,200 0,000 0,000 9411,500 9411,500 37375,010  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 16916,100 16916,100 0,000 0,000 0,000 143,818 0,000 0,000 0,000 143,818 143,818 17059,918  
       у тому числі оплата праці (2282) 14520,400 14520,400 0,000 0,000 0,000 1168,100 1168,100 0,000 0,000 0,000 0,000 15688,500  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 2574,800 2574,800 0,000 0,000 0,000 152,000 152,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2726,800  
0240000     КЛПУ "Волноваська стоматологічна поліклініка" (відповідальний виконавець) 7920,932 7920,932 0,000 0,000 0,000 1620,913 1082,113 0,000 0,000 538,800 538,800 9541,845  
0242100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7920,932 7920,932 0,000 0,000 0,000 1620,913 1082,113 0,000 0,000 538,800 538,800 9541,845  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 4941,300 4941,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4941,300  
      у тому числі оплата праці (2282) 3968,300 3968,300 0,000 0,000 0,000 556,926 556,926 0,000 0,000 0,000 0,000 4525,226  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 259,900 259,900 0,000 0,000 0,000 23,308 23,308 0,000 0,000 0,000 0,000 283,208  
0250000     КУОЗ "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" (відповідальний виконавець) 25849,760 25849,760 0,000 0,000 0,000 10127,974 18,200 0,000 0,000 10109,774 10109,774 35977,734  
0252111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 22671,960 22671,960 0,000 0,000 0,000 10127,974 18,200 0,000 0,000 10109,774 10109,774 32799,934  
      у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 13780,800 13780,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13780,800  
      у тому числі оплата праці (2282) 11178,000 11178,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11178,000  
      комунальні послуги та енергоносії (2282) 3715,100 3715,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3715,100  
0252140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 475,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 475,000  
0252142 2142 0763 Програми і централізовані заходиборотьби з туберкульозом 475,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 475,000  
0252146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 2502,800 2502,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2502,800  
0252150 2150   Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000  
0252152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000  
0260000     Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (відповідальний виконавець) 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900  
0263120 3120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900  
0263121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1000,900 1000,900 727,500 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,900  
0210000     Райдержадміністрація(відповідальний виконавець) 1607,200 1607,200 0,000 0,000 0,000 11921,965 0,000 0,000 0,000 11921,965 11497,165 13529,165  
  7300   Будівництво та регіональний розвиток 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9617,165 0,000 0,000 0,000 9617,165 9617,165 9617,165  
0217320 7320   Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8109,165 0,000 0,000 0,000 8109,165 8109,165 8109,165  
0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8109,165 0,000 0,000 0,000 8109,165 8109,165 8109,165  
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1508,000 0,000 0,000 0,000 1508,000 1508,000 1508,000  
0218313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 424,800 0,000 0,000 0,000 424,800 0,000 424,800  
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1607,200 1607,200 0,000 0,000 0,000 1880,000 0,000 0,000 0,000 1880,000 1880,000 3487,200  
0800000     Управління соціального захисту населення (головний розпорядник) 352161,627 352161,627 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352193,627  
0810000     Управління соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 352161,627 352161,627 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352193,627  
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 352161,627 352161,627 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 352193,627  
0813010 3010 (3011, 3012)   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату елетроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 155599,000 155599,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 155599,000  
0813020 3020 (3021, 3022)   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 14248,100 14248,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14248,100  
0813030 3030 (3031, 3032, 3033, 3035)    Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1882,167 1882,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1882,167  
0813040, 0813080 3040 (3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047)  3080 (3081, 3082, 3083, 3084, 3085)   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з  з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 169219,200 169219,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169219,200  
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 39,500 39,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,500  
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 341,700 341,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 341,700  
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 2518,400 2518,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2518,400  
0813240 3240   Інші заклади за заходи 301,810 301,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 301,810  
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  301,810 301,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 301,810  
0813100 3100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 8011,750 8011,750 6345,200 109,800 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 8043,750  
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7095,900 7095,900 5676,300 71,100 0,000 32,000 32,000 20,000 0,000 0,000 0,000 7127,900  
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 915,850 915,850 668,900 38,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 732,000  
1000000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (головний розпорядник) 14845,941 14845,941 9722,200 1681,900 0,000 6591,500 466,500 216,411 23,868 6125,000 6125,000 21437,441  
1010000     Відділ культури і туризму райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14845,941 14845,941 9722,200 1681,900 0,000 6591,500 466,500 216,411 23,868 6125,000 6125,000 21437,441  
1014000 4000   Культура і містецтво 10301,741 10301,741 6478,300 1418,400 0,000 6345,600 220,600 50,343 12,100 6125,000 6125,000 16647,341  
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4752,300 4752,300 3496,800 426,000 0,000 2703,500 3,500 0,000 0,000 2700,000 2700,000 7455,800  
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1028,500 1028,500 690,700 149,200 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 1228,500  
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 3224,941 3224,941 1852,100 813,700 0,000 3317,100 217,100 50,343 12,100 3100,000 3100,000 6542,041  
1014080 4080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і містецтва 1296,000 1296,000 438,700 29,500 0,000 125,000 0,000 0,000 0,000 125,000 125,000 1421,000  
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 604,200 604,200 438,700 29,500 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000 629,200  
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 691,800 691,800 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 791,800  
1011000 1000   Освіта 4304,200 4304,200 3243,900 263,500 0,000 245,900 245,900 166,068 11,768 0,000 0,000 4550,100  
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 4304,200 4304,200 3243,900 263,500 0,000 245,900 245,900 166,068 11,768 0,000 0,000 4550,100  
1010000     Районна організація ветеранів України  240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000  
1013000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000  
1013100 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000  
1013191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000  
3700000     Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 120555,412 120055,412 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 121127,489  
3710000     Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 120555,412 120055,412 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 121127,489  
3718700 8700 0133 Резервний фонд 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000  
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 87017,500 87017,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87017,500  
3719310 9310 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2764,900 2764,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2764,900  
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 30273,012 30273,012 0,000 0,000 0,000 572,077 572,077 0,000 0,000 0,000 0,000 30845,089  
      Всього 833636,974 833136,974 158727,600 37828,700 0,000 81624,859 7180,342 236,411 23,868 74444,517 74019,717 915261,833  
                                 
                                    Керуючий справами виконавчого апарату районної ради     А.К.Демішева            

 

        до рішення районної ради
        від 28.02.2018   №7/20-516
           
           
           
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік  
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -35351,872 75016,594 74019,717 39664,722
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -35351,872 75016,594 74019,717 39664,722
208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  38737,845 996,877   39734,722
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,124     2848,124
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,603     726,603
208200 На кінець періоду 70,000     70,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -74019,717 74019,717 74019,717 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,124 2848,124 2848,124 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,818 143,818 143,818 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -35351,872 75016,594 74019,717 39664,722
600000 Фінансування за активними операціями  -35351,872 75016,594 74019,717 39664,722
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -35351,872 75016,594 74019,717 39664,722
602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  35737,845 996,877   36734,722
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2848,124     2848,124
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 726,603     726,603
602200 На кінець періоду 70,000     70,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -74019,717 74019,717 74019,717 0,000
  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2848,124 2848,124 2848,124 0,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -143,818 143,818 143,818 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -35351,872 75016,594 74019,717 39664,722
           
           
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

 

                          Додаток 4      
                          до рішення районної ради    
                          від 28.02.2018   № 7/20-516    
                                 
                                 
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2018 рік
                                 
                                (тис.грн.)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
базова дотація додаткова дотація на здійснення перераданих з державного бюджету  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальні субвенції освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції (до районного бюджету) інші субвенції (з районного бюджету міському, селищним, сільським бюджетам) субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері   охорони    здоров’я  за   рахунок   коштів   медичної   субвенції субвенція на утримання трудового архіву субвенція на надання фінансвової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Районний бюджет 66081,400 55238,400       341584,700 117114,300 76227,500 8929,100   2502,800 1711,200 361,000      
Волноваська міська рада        19343,400 5013,600         830,000            
Благодатненська селищна рада        0,000 329,400                      
Володимирівська селищна рада        4252,700 1417,600         0,000            
Донська селищна рада        5631,600 1074,500         12164,367            
Новотроїцька селищна рада        5644,500 1489,700         140,000            
Оленівська селищна рада        0,000 0,000                      
Ольгинська селищна рада        2345,400 764,500       278,446 266,422            
Анадольська сільська рада        0,000 149,100                      
Андріївська сільська рада        0,000 0,000                      
Бугаська сільська рада        966,500 258,100         1817,100            
Валер'янівська сільська рада        0,000 225,300                      
Вільненська сільська рада        953,600 191,200                      
Дмитрівська сільська рада        0,000 214,200                      
Єгорівська сільська рада        670,100 177,700                      
Зачатівська сільська рада        631,500 253,300                      
Златоустівська сільська рада        2190,800 598,600                      
Іванівська сільська рада        0,000 203,700                      
Калинівська сільська рада        0,000 124,400                      
Діанівська сільська рада        657,200 0,000                      
Сонячна сільська рада        592,800 170,900         500,000            
Любівська сільська рада       0,000 0,000                      
Микільська сільська рада        1082,500 347,100                      
Миколаївська сільська рада        1623,800 421,400                      
Новоандріївська сільська рада        0,000 295,700         232,112            
Новоолексіївська сільська рада      169,700 747,500 217,600                      
Стрітенська сільська рада        528,400 184,000                      
Петрівська сільська рада        0,000 218,300                      
Привільненська сільська рада        554,100 137,900                      
Прохорівська сільська рада        373,700 166,300                      
Рівнопільська сільська рада        1069,600 281,900                      
Рибинська сільська рада        2216,600 543,700                      
Свободненська сільська рада        0,000 323,500                      
Степнянська сільська рада        889,200 195,200                      
Хлібодарівська сільська рада        0,000 234,100       9000,000 162,211         4542,700 2933,000
ВЦА сіл Комінтернове, Водяне і Заїченко     600,000 0,000 169,200                      
Лебединська сільська рада       1108,300 348,200                      
Павлопільська сільська рада     1063,000 309,300 244,300                      
Широкинська сільська рада       0,000 296,200                      
Андріївська селищна рада       2397,000 721,300                      
Мирненська селищна рада     1107,000 605,700 380,300                      
Гранитненська сільська рада     261,900 1920,200 700,700                      
Новоселівська сільська рада       1778,400 539,000                      
Старогнатівська сільська рада       940,800 386,900                      
Чермалицька сільська рада       1366,000 416,100                      
Обласний бюджет                           450,000    
Всього 66081,400 55238,400 3201,600 63391,200 20424,700 341584,700 117114,300 76227,500 18207,546 16112,212 2502,800 1711,200 361,000 450,000 4542,700 2933,000
                                 
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                                                     А.К.Демішева
                                 

 

 

              Додаток 5
              до рішення районної ради від   28.02.2018  № 7/20-516
                 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році
                 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ КВК та кредитування Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      01 Районна рада   1402,620 1557,434 2960,054
0110150 0150 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-540) 1041,620 1557,434 2599,054
0110180 0180 0133   Інша діяльність у сфері державного управління Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-487) 361,000 0,000 361,000
      06 Відділ освіти райдержадміністрації   12174,950 18673,367 30848,317
0615011 5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-461) 198,700   198,700
0611020 1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-471 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-530) 824,550 16973,367 17797,917
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік (рішення районної ради від   20.12.2017 № 7/19-474) 138,000   138,000
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки (рішення районної ради від   20.12.2017   № 7/19-473 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-532) 1844,500 1700,000 3544,500
Районна програма "Вчитель на 2018 рік " (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-531) 200,000   200,000
Районна програма "Національно-патріотичного виховання виховання учнів на 2018 рік" (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-534) 100,000   100,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2018 року (рішення районної ради від  20.12.2017  №7/19-472) 7479,300   7479,300
0613133 3133 1040   Інші заходи та заклади молодіжної політики Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної  програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-460) 89,900   89,900
0613140 3140 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1300,000   1300,000
      02 Волноваська райдержадміністрація   8966,176 48048,716 57014,892
0217321 7321 0443   Будівництво освітніх установ та закладів Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2"
(підпункт 7  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  55,000 55,000
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52
(підпункт  4  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  2200,000 2200,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4"
(підпункт 5  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  60,000 60,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1"
(підпункт 9  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  60,000 60,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Будівництво ВЛ 6 кВ для резервного електрозабезпечення котелень по вул.Громової і вул.Південній в пгт.Новотроїцьке Волноваського району"
(підпункт 11  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  20,000 20,000
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37
(підпункт 1  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  1926,274 1926,274
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40
(підпункт 2  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  1849,055 1849,055
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5
(підпункт 3  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  1938,836 1938,836
0218313 8313 0513   Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Очисні  споруди с. Володимирівка  (підпункт 5  пункту 3.2.26.  "Охорона навколишнього природного середовища"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)   424,800 424,800
0217330 7330 0443   Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги , 54а, с.Іванівка , Волноваський район
(підпункт 4  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  749,000 749,000
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.І.Кононенко, 62, смт.Новотроїцьке , Волноваський район
(підпункт 3  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454)
  749,000 749,000
Коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2, розташованої за адресою: м.Волноваха, пров.Шляховий,18
(підпункт 10  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454, зі змінами внесеними 28.02.2018 №  7/20-511)
  10,000 10,000
0263121 3121 1040    Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017   № 7/19-485) 70,000   70,000
0252111 2111 0726   Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-479 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-536) 1600,000 4925,000 6525,000
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 1424,760 5184,774 6609,534
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017   № 7/19-480) 400,000   400,000
0252142 2142 0763   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017   №7/19-481) 475,000   475,000
0252152 2152 0763   Інші  програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-482) 200,000   200,000
0242100 2100 0722   Стоматологічна допомога населенню Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 782,832 38,800 821,632
Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-483) 700,000 500,000 1200,000
0232010 2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік ( рішення районної ради від  20.12.2017 №7/19-477 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-538) 268,000 9165,000 9433,000
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511) 363,210 246,500 609,710
0222010 Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  (підпункт 6  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20- 529,724 319,000 848,724
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік ( рішення районної ради від 20.12.2017   №7/19-484  із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-539) 545,450 15747,677 16293,127
0219800 9800 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів   Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році  (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-524)
(підпункт 4  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
91,000 80,000 171,000
 Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-525)
(підпункт 5  пункту 3.1.31." Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
90,000 110,000 200,000
 Програма забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-523)
 (підпункт 5  пункту 3.1.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
250,000 1000,000 1250,000
Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-519)
(підпункт 26  пункту  3.1.17. "Соціальний захист населення"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
  100,000 100,000
Програма «Правопорядок -2018» (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-517)
(підпункт 1  пункту 3.1.27. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
500,000 0,000 500,000
Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-522)
(підпункт 3  пункту 3.1.12. "Податково-бюджетна діяльність та доходи населення" підрозділу    3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
140,000 450,000 590,000
Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-529)
(підпункт 6  пункту 3.1.20.  "Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
60,000 140,000 200,000
Районна цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-526)
(підпункт 8  пункту 3.1.16. "Розвиток громадянського суспільства" підрозділу   3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
80,000   80,000
підпункт 3  пункту 3.1.31.  "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдвнь Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними  28.02.2018 № 7/20-511 350,000   350,000
Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-527)
(підпункт 5  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницткого середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511)
46,200   46,200
      08 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   2525,677 0,000 2525,677
0813242 3242 1090   Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-466) 45,100 0,000 45,100
Районна комплексної програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки (рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-518) 100,000   100,000
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від 20.12.2017  №  7/19-467 ) 106,710   106,710
Програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-468) 50,000   50,000
0813031 3031 1030   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2018 році (рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-469 ) 7,630   7,630
0813032 3032 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'зку  Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017    № 7/19-465 ) 73,260   73,260
0813033 3033 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-463) 1000,000   1000,000
0813035 3035 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2018 році (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-464 ) 801,277   801,277
0813160 3160 1010   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік  ( рішення районної ради від  20.12.2017  № 7/19-462) 341,700   341,700
      10 Відділ культури і туризму райдержадміністрації   957,000 6125,000 7082,000
1014080 4080 0829   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-457 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-528) 691,800 125,000 816,800
1014060 4060 0828   Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубгих закладів 0,000 3100,000 3100,000
1014040 4040 0824   Забезпечення діяльності музеїв i виставок   200,000 200,000
1014030 4030 0824   Забезпечення діяльності бібліотек 0,000 2700,000 2700,000
1011100 1100 0960   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореоргафіччними, театральними, хоровими, мистецькими) Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-458) 25,200 0,000 25,200
1023191 3191 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Комплексної програми "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016 - 2019 роки (рішення районної ради від  20.12.2017 № 7/19-455) 240,000 0,000 240,000
      37 Фінансове управління райдержадміністрації   22746,444 0,000 22746,444
3719770 9770     Інші субвенції  з місцевого бюджету Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки (із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-541) 572,077 0,000 572,077
Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська, 51
(підпункт 11  пункту 3.2.3. "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними  28.02.2018 № 7/20-511)
12164,367 0,000 12164,367
Підпункт 4  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницького середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей "Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 450,000 0,000 450,000
 Підпункт 1  пункту 3.2.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними 28.02.2018 № 7/20-511 9000,000 0,000 9000,000
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік (рішення районної ради від 20.12.2017  № 7/19-470) (підпункт 5  пункту 3.1.20. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки", затвердженої рішенням сесії районної ради від 20.12.2017 № 7/19-454 із змінами, внесеними  28.02.2018 № 7/20-511) 560,000 0,000 560,000
        Всього   48772,867 74404,517 123177,384
                 
                 
        Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  

 

 

  Додаток 11
  до рішення районної ради
  від 28.02.2018 № 7/20-516
   
Трансферти до спеціального фонду  бюджетів міської, селищних та сільських рад  на 2018 рік (за рахунок залишку коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва)
   
Ради субвенції
спеціальний фонд
субвенція для проведення інвентарізації земель комунальної власності
Волноваська міська рада   
Благодатненська селищна рада   
Володимирівська селищна рада   
Донська селищна рада   
Новотроїцька селищна рада   
Ольгинська селищна рада   
Анадольська сільська рада  52,453
Бугаська сільська рада  52,453
Валер'янівська сільська рада  52,453
Вільненська сільська рада   
Дмитрівська сільська рада  52,453
Єгорівська сільська рада   
Зачатівська сільська рада  52,453
Златоустівська сільська рада   
Іванівська сільська рада   
Калинівська  сільська рада   
Діанівська  сільська рада   
Сонячна сільська рада   
Микільська сільська рада   
Миколаївська сільська рада   
Новоандріївська сільська рада   
Новоолексіївська сільська рада  52,453
Стрітенська  сільська рада   
Петрівська сільська рада   
Привільненська сільська рада  52,453
Прохорівська сільська рада  100,000
Рівнопільська сільська рада   
Рибинська сільська рада  52,453
Свободненська сільська рада  52,453
Степнянська сільська рада   
Хлібодарівська сільська рада   
ВСЬОГО 572,077
   
   
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К.Демішева
   

05.03.2018 _______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

ДВАДЦЯТОЇ ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

28.02.2018

 Всього депутатів:

- 44

м.Волноваха

 Присутні:

- 30

 

Головуючий на сесії:

Лубінець Валерій Дмитрович, голова районної ради, оголосив двадцяту чергову сесію районної ради 7 скликання відкритою.

Присутні:

 

Демченко

Сергій Володимирович

 

Демішева

Антоніна Кімівна

 

 

 

-

 

 

˗

 

 

заступник голови районної ради;

 

 

керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

Вервейко

Валентина Валеріївна

 

 

Пефтібай Олександр

Георгійович

 

 

-

 

 

-

 

завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації;

 

начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради;

 

 

Корсун

Олена Леонідівна

 

Сердечна

Наталя Іванівна

˗

 

 

-

головний спеціаліст відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради;

 

начальник відділу з питань обліку та звітності виконавчого апарату районної ради;

 

 

Запрошені:

 

Такаджи

Дмитро Антонович

 

 

 

˗

 

 

 

голова Волноваської райдержадміністрації;

Москаленко

Марина Валеріївна

 

Власенко

Марина Сергіївна

 

˗

 

 

˗

 

 

в.о. начальника фінансового управління Волноваської райдержадміністрації;

 

заступник начальника управління економіки Волноваської райдержадміністрації;

 

Близнюк

Ольга Миколаївна

 

 ˗

 начальник управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації;

Конарєва

Яна Володимирівна

 

Кодберг

Людмила Вадимівна

 

Юрченко

Євгенія Вікторівна

 

Саранов

Віктор Федорович

 

˗

 

 

˗

 

 

˗

 

 

 

˗

 

начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації

 

 

начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

 

 

головний лікар Комунальної установи охорони здоров’я «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

головний лікар Комунального закладу  охорони здоров’я «Волноваська центральна районна лікарня»

Коваленко

Володимир Якович

 

Тараш

Лідія Євгеніївна

 

 ˗

 

 

˗

 

 головний лікар Комунального лікувально-профілактичного закладу «Волноваська районна лікарня №1»;

 

в.о. редактора районної газети «Наше слово»;

Коломієць

Олександр Володимирович

 

 

˗

начальник Волноваського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області;

Гром

Зоя Анатоліївна

 

Чернецька

Тетяна Генадіївна

 

Мазур

Вадим Олексійович

 

Боровик

Віта Олександрівна

 

Беспалько

Світлана Володимирівна

 

Прокопова

Наталя Миколаївна

 

Соколов

Сергій Олександрович

 

Чмир

Лариса Іванівна

 

 -

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

начальник служби у справах дітей Волноваської райдержадміністрації;

 

начальник Волноваської об̓'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області;

 

начальник 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області;

 

 

в.о. начальника архівного відділу Волноваської райдержадміністрації;

 

начальник відділу діловодства та контролю Волноваської райдержадміністрації;

 

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадскістю Волноваської райдержадміністрації;

 

 

начальник відділу надання адміністративних послуг при Волноваській райдержадміністрації;

 

в.о. начальника відділу у Волноваському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області.

 

 

 

Начальники відділів та управлінь Волноваської райдержадміністрації.

Депутати районної ради (список додається).

Голови місцевих рад (список додається).

При реєстрації депутатів Волноваської районної ради 7 скликання, яка проходила за допомогою системи поіменного голосування «Рада Голос» було зареєстровано 29 депутатів.

Лубінець В.Д. запропонував обрати секретаріат для проведення  20-ої чергової сесії районної ради у складі: Руденка В.М., депутата від Територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок»  у Волноваському районі Донецької області, Лапіної Ю.В, депутата від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Аграрна партія України».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат 20-ої чергової сесії у складі:

 

1.

Руденок В.М.

депутат від Територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок»  у Волноваському районі Донецької області;

2.

Лапіна Ю.В.

депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Аграрна партія України».

 

Лубінець В.Д. запропонував затвердити наступний порядок роботи 20-ої чергової сесії районної ради:

- час для доповіді до 20 хвилин;

- для співдоповіді до 15 хвилин;

- відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хвилин;

- для оголошення депутатського запиту - 5 хвилин;

- для виступів депутатів з мотивів голосування – до 1 хвилини;

- для інформації і заключного слова – до 5 хвилин;

- для оголошення депутатом запитання – 1 хвилина;

- для виступів в обговоренні – до 5 хвилин.

Роботу пленарного засідання двадцятої чергової сесії закінчити без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок роботи 20-ої чергової сесії районної ради.

1.СЛУХАЛИ:  Лубінець В.Д., ознайомив депутатів із переліком питань, винесених на розгляд 20-ої чергової сесії районної ради.

Перелік питань:

1. Про звіт голови Волноваської районної ради про свою діяльність за 2017 рік.

2. Про виконання у 2017 році повноважень Волноваської районної ради делегованих Волноваській районній державній адміністрації.

3. Про  виконання  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік.

4. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік та основних напрямів розвитку на  2019 і 2020 роки.

5. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2017 рік.

7. Про затвердження розпоряджень голови Волноваської райдержадміністрації.

8. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік.

9. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017

 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік».

10.Про затвердження Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок-2018».

11. Про затвердження Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції на 2018-2020 роки.

12.  Про затвердження Програми покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році.

13. Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в  2018 році.

14. Про надання пільг у 2018 році на тверде побутове паливо та скраплений балонний газ окремим категоріям громадян району.

15. Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік.

16. Про затвердження Програми забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік.

17. Про затвердження  Районної  програми забезпечення  збереження документів Національного  архівного  фонду  в Волноваському  районі в 2018 році.

18. Про затвердження Програми інформатизації Волноваського району на 2018 рік.

19. Про затвердження Районної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки.

20. Про затвердження Програми підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг  суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік.

21.Про внесення змін та доповнень до Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік.

22. Про затвердження  Програми покращення матеріально- технічної бази служби у справах дітей Волноваської райдержадміністрації на 2018 рік.

23. Про внесення змін та доповнень до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік.

24.  Про затвердження Районної програми «Вчитель» на 2018 рік.

25. Про внесення змін та доповнень до Районної  цільової програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки.

26. Про внесення змін та доповнень до Цільової програми  щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на  2018 рік.

27. Про внесення змін та доповнень до Програми національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 роки

28. Про внесення змін  до Статуту  Волноваської загальносвітньої школи I-III ступенів №5 Волноваської районної ради Донецької області.

29. Про внесення змін  та доповнень до  Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік.

30. Про реорганізацію (перетворення) комунальної установи охорони здоров'я

 «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

31.  Про внесення змін та доповнень до Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік.

32. Про внесення змін та доповнень до  Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік.

33. Про затвердження Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік.

34. Про  внесення змін та доповнень до Програмирозвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки.

35. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Зав’ялова Андрія Леонідовича, загальною площею 49,6562, для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 7 (сім) років, які розташовані за межами населених пунктів Калинівської сільської ради Волноваського району Донецької області.

36. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок  сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в суборенді гр. Комар В.В., загальною площею 31,1000 га, для ведення фермерського господарства на території  Новоандріївської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

37. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Лапоног Григорія Михайловича, площею 6,4651 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель запасу сільськогосподарського призначення Лебединської сільської ради  Волноваського  району Донецької області за межами населених пунктів.

38. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби, площею 71,3179 га, із земель  сільськогосподарського призначення на території Вільненської сільської ради (за межами населених пунктів) Волноваського  району Донецької області.

39. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в оренді гр. Розводова Миколи Васильовича, загальною площею 29,7800 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Микільської сільської ради Волноваського району Донецької області замежами населених пунктів.

40. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сілськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування складу ПММ), площею 0,2593 га, на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

41. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сілськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування об’єктів  нерухомого майна – зерносховища №1, зерносховища №2 (МТФ), корівника), площею 1,4621 га, на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

42. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сілськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування молочного комплексу 2-х половинного), площею 2,6163 га, на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

43. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сілськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування об’єктів нерухомого майна -  складу добрив  (матеріальний) та електроцеху), площею 0,5133 га, на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

44. Різне.

 

ВИСТУПИЛИ:

Овчинніков С.І., голова постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності і депутатської етики, прав і свобод громадян, який повідомив, що 9 депутатів районної ради, а саме Улитич І.М., Улитич Н.А., Чернецька Т.Г., Демішева А.К., Демішев Ю.П., Овчинніков С.І., Лубінець В.Д., Демченко С.В., Міщенко В.О. надали письмові заяви про виникнення конфлікту інтересів, який пов'язаний з розглядом питань порядку денного. Врегулювання цього конфлікту здійснюється шляхом неприйняття участі вищезазначеними депутатами у голосуванні, відповідно до ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції» та ст. 591 Закону України «Про місцеве самоврядування» врегулювання цього конфлікту  буде здійснюватись шляхом неприйняття участі вищезазначеними депутатами у голосуванні.

 

 

 Демченко С.В. запропонував виключити з порядку денного 20-ї чергової сесії питання «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік» у зв’язку з недостатньою кількістю голосів для затвердження порядку денного 20-ї чергової сесії.

Лубінець В.Д. виніс на голосування пропозицію Демченка С.В. про виключення з порядку денного 20-ої чергової сесії питання «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 1, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ:  Виключити з порядку денного 20-ї чергової сесії питання «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік».

Лубінець В.Д. виніс на голосування проект рішення «Про затвердження порядку денного 20-ої чергової сесії Волноваської районної ради» без питання «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 22, «Проти» - 0, «Утримався» - 1, «Не брав участі у голосуванні» - 6.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

Лубінець В.Д., виніс на повторне голосування проект рішення «Про затвердження порядку денного 20-ої чергової сесії Волноваської районної ради» без питання «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 6.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради проект рішення «Про затвердження порядку денного 20-ої чергової сесії Волноваської районної ради» без питання «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік».

 

2.СЛУХАЛИ: Про звіт голови Волноваської районної ради про свою діяльність за 2017 рік

ДОПОВІДАВ: Лубінець В.Д.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-508, додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Про виконання у 2017 році повноважень Волноваської районної ради делегованих Волноваській районній державній адміністрації

ДОПОВІДАВ: Власенко М.С. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» -0 .

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-509, додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Про  виконання  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік

ДОПОВІДАВ: Власенко М.С.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-510, додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік та основних напрямів розвитку на  2019 і 2020 роки.

ДОПОВІДАВ: Власенко М.С.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 25, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 4.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-511, додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік»

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, Не брав участі у голосуванні» - 1

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-512, додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2017 рік

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-513, додається).

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови Волноваської райдержадміністрації

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-514, додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-515, додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік».

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 6.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради.

ВИСТУПИЛИ: Депутати Міщенко В.О., Демішев Ю.П. повідомили, що вони помилково проголосували за проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік та основних напрямів розвитку на  2019 і 2020 роки».  У зв’язку з можливістю виникнення конфлікту інтересів, який пов'язаний з розглядом цього питання, запропонували повторно провести голосування з питання «Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік та основних напрямів розвитку на  2019 і 2020 роки».

Лубінець В.Д. виніс на голосування пропозицію  про проведення повторного голосування  з питання «Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік та основних напрямів розвитку на  2019 і 2020 роки».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Провести повторне голосування  з питання «Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік та основних напрямів розвитку на  2019 і 2020 роки».

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік та основних напрямів розвитку на  2019 і 2020 роки (вдруге).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 6.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-511, додається).

 

Лубінець В.Д., повідомив, що у зв’язку з приходом Москаленко Віталія Вікторовича, депутата Волноваської районної ради 7 скликання, необхідно провести повторну реєстрацію депутатів. При реєстрації депутатів Волноваської районної ради 7 скликання, яка проходила за допомогою системи поіменного голосування «Рада Голос»було зареєстровано 30 депутатів.

 

12.СЛУХАЛИ: Лубінець В.Д. запропонував внести доповнення до переліку питань, винесених на розгляд 20-ї чергової сесії районної ради, а саме включити  у порядок денний питання «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Внести доповнення до прядку денного 20-ї чергової сесії районної ради, а саме включити у порядок денний  питання «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік».

 

13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2017 № 7/19-451 «Про районний бюджет на 2018 рік» (з урахуванням питання  «Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік»)

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 7.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення (рішення №7/20-516, додається).

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок-2018».

ДОПОВІДАВ: Коломієць О.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-517, додається).

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції на 2018-2020 роки.

ДОПОВІДАВ: Близнюк О.М.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-518, додається).

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році.

ДОПОВІДАВ: Близнюк О.М.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-519, додається).

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в  2018 році.

ДОПОВІДАВ: Близнюк О.М.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-520, додається).

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання пільг у 2018 році на тверде побутове паливо та скраплений балонний газ окремим категоріям громадян району.

ДОПОВІДАВ: Близнюк О.М.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-521, додається).

 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження  Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Чернецька Т.Г. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-522, додається).

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Мазур В.О. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-523, додається).

 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження  Районної  програми забезпечення  збереження документів Національного  архівного  фонду  в Волноваському  районі в 2018 році.

ДОПОВІДАВ: Боровик В.О. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-524, додається).

 

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми інформатизації Волноваського району на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Беспалько С.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» -0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-525, додається).

 

23.СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки.

ДОПОВІДАВ: Прокопова Н.М. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-526, додається).

 

24.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг  суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Соколов С.О. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-527, додається).

 

25.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Конарева Я.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-528, додається).

 

26.СЛУХАЛИ: Про затвердження  Програми покращення матеріально- технічної бази служби у справах дітей Волноваської райдержадміністрації на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Гром З.А. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-529, додається).

 

27.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Кодберг Л.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-530, додається).

 

28.СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної програми «Вчитель» на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Кодберг Л.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-531, додається).

Депутат Лапіна Ю.В. повідомила, що вона помилково проголосувала за проект рішення «Про затвердження Районної програми «Вчитель» на 2018 рік». У зв’язку з можливістю виникнення конфлікту інтересів, який пов'язаний з розглядом цього питання, запропонувала повторно провести голосування з цього питання.

Лубінець В.Д. виніс на голосування повторно питання «Про затвердження Районної програми «Вчитель» на 2018 рік».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 26, «Проти» - 0, «Утримався» - 1, «Не брав участі у голосуванні» - 3.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-531, додається).

 

29.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Районної  цільової програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки.

ДОПОВІДАВ: Кодберг Л.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-532, додається).

 

30.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Цільової програми  щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на  2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Кодберг Л.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-533, додається).

 

31.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 роки.

ДОПОВІДАВ: Кодберг Л.В.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.  

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-534, додається).

 

32.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до Статуту  Волноваської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 Волноваської районної ради Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Кодберг Л.В.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» -1, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-535, додається).

 

33.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  та доповнень до  Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Юрченко Є.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 1, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-536, додається).

 

34.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію (перетворення) комунальної установи охорони здоров'я «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

ДОПОВІДАВ: Юрченко Є.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 2, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-537, додається).

 

35.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Коваленко В.Я.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.  

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-538, додається).

 

36.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до  Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік

ДОПОВІДАВ: Саранов В.Ф.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-539, додається).

 

37.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Сердечна Н.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -26, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 4.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-540, додається).

 

38.СЛУХАЛИ: Про  внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -29, «Проти» - 0, «Утримався» - 1, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-541, додається).

 

39.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Зав’ялова Андрія Леонідовича, загальною площею 49,6562, для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 7 (сім) років, які розташовані за межами населених пунктів Калинівської сільської ради Волноваського району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримався» - 12, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

 

40.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок  сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в суборенді гр. Комар В.В., загальною площею 31,1000 га, для ведення фермерського господарства на території  Новоандріївської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -28, «Проти» - 0, «Утримався» - 2, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-542, додається).

 

41.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Лапоног Григорія Михайловича, площею 6,4651 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель запасу сільськогосподарського призначення Лебединської сільської ради  Волноваського  району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-543, додається).

 

42.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби, площею 71,3179 га, із земель  сільськогосподарського призначення на території Вільненської сільської ради (за межами населених пунктів) Волноваського  району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-544, додається).

 

43.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в оренді гр. Розводова Миколи Васильовича, загальною площею 29,7800 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Микільської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-545, додається).

 

44.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сілськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування складу ПММ), площею 0,2593 га, на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-546, додається).

 

45.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сілськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування об’єктів  нерухомого майна – зерносховища №1, зерносховища №2 (МТФ), корівника), площею 1,4621 га, на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-547, додається).

 

46.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сілськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування молочного комплексу 2-х половинного), площею 2,6163 га, на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-548, додається).

 

47.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сілськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування об’єктів нерухомого майна -  складу добрив  (матеріальний) та електроцеху), площею 0,5133 га, на території Стрітенської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Чмир Л.І.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/20-549, додається).

 

48. РІЗНЕ:

ВИСТУПИЛИ:

Лубінець В.Д. ознайомив депутатів зі спеціальними обмеженнями та вимогами, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції»,  строками подання електронних декларацій у 2018 році.

Рогаченко Б.С. запропонував надати протокольне доручення відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради звернутись за роз’ясненнями до НАЗК стосовно виникнення конфлікту інтересів у депутатів при затвердженні проекту порядку денного сесії. 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________