ПРОДОВЖЕННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА 2018 РІК

 

 

                         
3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ  ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання
з/п
Зміст заходу Термін
виконан-
ня 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших
джерел
найменування показника значення показника
облас-
ного
бюджету
район-ного та місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення
3.1.1. Промисловий комплекс
Сприяти виходу підприємств регіону на ринки Європейського Союзу, Азії та інші міжнародні ринки (у т.ч. сертифікації продукції, запровадженню стандартів, поширенню та обміну інформацією) 1 Забезпечення  зростання обсягу реалізованої промислової продукції 2018 рік Промислові підприємства району             Темп зростання, %  17,4
2 Модернізація дозуючих механізмів пресової ділянки 2018 рік ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" 300,0       300,0   Зменшення витрати сировини,%

 в грошовому виражені, тис.грн. в місяць
3,0150,0
    Всього     300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0    
3.1.2. Агропромисловий комплекс 
Ефективний розвиток аграрного сектору, виробництво конкурентної продукції з доданою вартістю в галузі рослинництва, забеспечення продовольчої безпеки держави 1  Впровадження вирощування   за інтенсивною технологією зернових культур  Протягом року Сільгосппідприємства 44550,0       44550,0   Площа,га


Збільшення урожайності  зернових культур на 5 ц/га, %
1165045,0
 Впровадження вирощування   за інтенсивною технологією технічних культур  Протягом року Сільгосппідприємства 36462,0       36462,0   Площа, га

Збільшення урожайності  технічних культур  на 3 ц/га, %
9600


22,0
2 Вирощування зернових та технічних культур  з застосуванням "нульової"  та мінімальної   технології з обробки грунту Протягом року Сільгосппідприємства 18290,0       18290,0   Площа, га

Зменшення витрат на основний та предпосівний обробіток грунту, %
9000


33,0
3 Забеспечення внесення  органічних та мінеральних добрив Протягом року Сільгосппідприємства 95120,0       95120,0   Площа, тис.га

Буде внесенно : органічних добрив тонн,
                         мінеральних добрив у діючий речовині, тонн
92,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            120 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3802,8  
4  Впровадження у виробництво  нових сортів  (гібридів) сільгоподарських  культур, адаптованих до природно кліматичних умов району  на площі 15670 га. Протягом року Сільгосппідприємства 26900,0       26900,0   Плдоща,га


Обсяг насіння, тонн
15670


1921
Охорона родючості грунтів та боротьба з карантинними організмами 5 Здійснення агротехнічних заходів щодо знищення,  пригнічення та попередження розповсюдження карантинних бур'янів та амброзії полинолистної Протягом року Сільгосппідприємства      Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу 24880,0     10,0 24870,0   Площа обробки, га 59780
6 Здійсненя інтегрованного захисту посівів сільгоспкультур від шкідників , хвороб та бур'янів  Протягом року Сільгосппідприємства 107900,0       107900,0   Площа, тис.га

Обсяг внесення засобів захисту рослин, тонн
231,7


213,33
Підвищення  ефективності сільгоспвиробництва за рахунок оновлення машино- тракторного парку 7 Придбання нової сільгосптехніки, забеспечення проведення сільгоспробіт в оптимальні агротехнічні строки. Протягом року Сільгосппідприємства 73836,0       73836,0   Кількість придбаної нової техніки, одиниць 74
8 Придбання енергонасичених широкозахватних коиплексів для сівби по "нульовій" технології Протягом року Сільгосппідприємства 2302,0       2302,0   Кількість придбаних комплексів, одиниць 2
Стимулювання розвитку тваринництва 9 Підвищення продуктивності ВРХ на племрепродукторах та товарних фермах Протягом року Сільгосппідприємства 755,0       755,0   Проведеня запліднення спермою високопродуктив-них  бугаїв-поліпшувачів доз:
- англерська порода,

 - голштино-фрізька

 - українська червоно-молочна

 - чорно-ряба 
3000


1500


900  


2000 
10 Введення  поголів'я нетелів  в основне  стадо корів не менше 30 % від  кількості голів маточного поголів'я корів з метою збільшення продуктивності Протягом року Сільгосппідприємства 350,0       350,0   Відтворення стада ВРХ  шляхом відбору телиць від кращих корів, голів 1550
11  Відшкодування вартості придбання нетелів фермерськими (сімейними) фермерськими господарствами, які утримують 3-х і більше корів Протягом року Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу 460,0   210,0 210,0 40,0   Придбання нетелів фермерськими (сімейними фермерськими) господарствами, голів 25
12 Надання фінансової підтримки для створення сімейних фермерських господарств Протягом року Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу 500,0     110,0 30,0 360,0 Кількість сстворених сімейних фермерських господарств, одиниць 2
13 Здійснення фінансової підтримки на утримання соціальної сфери сільських територій Протягом року Сільгосппідприємства: ТОВ "Росія", ПрАТ "Екопрод", ТОВ "Мариупольська птахофабрика" та інші 490,0       490,0   Кількість населених пунктів, одиниць 21
14 Впровадження  харчовими та переробними підприємствами системи контролю безпечності харчових продуктів (НАССР) Протягом року Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу, підприємства 50,0       50,0   Кількість підприємств, одиниць 5
  Всього :     432845,0   210,0 330,0 431945,0 360,0    
3.1.3. Енергозабезпечення та енергоефективність
    Теплове  господарство 
Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я 1 Встановлення приладів обліку теплової енергії у споживачів у                   м. Волноваха протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 4599,1   4599,1       Зниження тарифів до 7%
2 Реконструкція теплових мереж із використанням труб ППУ ізоляції, м.Волноваха протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 19666,7   19666,7       Зниження втрат теплової енергії  до  5%
3 Встановлення приладів обліку теплової енегрії у споживачів у смт. Ольгінка протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 118,5   118,5       Зниження тарифів до 7%
4 Встановлення приладів обліку теплової енегрії у споживачів                     смт. Новотроїцьке протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 2322,3   2322,3       Зниження тарифів до 7%
5 Реконструкція теплових мереж із використанням труб в ППУ ізоляції,        смт. Новотроїцьке протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 11666,7   11666,7       Зниження втрат теплової енергії  до  5%
6 Встановлення приладів обліку теплової енегрії у споживачів                              смт. Володимірівка протягом року ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 1560,8   1560,8       Зниження тарифів до 7%
  Водопровідно - каналізаційне господарство 
7 Заміна існуючого котла НИИСТУ-5 на сучасний REX-50 з метою еконоії енергоресурсів у котельній на території (АБК) Волноваського ВУВКГ протягом року Волноваське ВУВКГ 250,0       250,0   Економія
природного газу,  тис.мЗ

 3,6 
8 Встановлення котла "Галан Вулкан-25 КРОСС", спожитої потужності до 2900 кВт/мес на ОС-3 смт.Володимирівка протягом року Волноваське ВУВКГ 12,0       12,0   Економія вугілля, тис.т 1,50
9 Встановлення котла "Галан Вулкан-25 КРОСС", спожитої потужності до 2900 кВт/мес на ВНС м.Волноваха протягом року Волноваське ВУВКГ 12,0       12,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 0,35
10 Встановлення частотного перетворювача потужністю 55 кВт в компресорній на території ОС-1 м.Волноваха протягом року Волноваське ВУВКГ 150,0       150,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 110,00
11 Встановлення насосного агрегату 2СМ-150-125-315/4 з ел.двигуном37кВт (замість існуючого СМ-150-125-315/4 з ел.двиг.45кВт) на КНС-3 смт.Володимирівка протягом року Волноваське ВУВКГ 38,0       38,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 75,00
12 Встановлення насосного агрегату КМ 80-65-160 з ел.двигуном 7,5кВт (замість існуючого К-160/32 з ел.двиг. 30кВт) на ВУ-3                       смт. Володимирівка протягом року Волноваське ВУВКГ 3,0       3,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 162,00
13 Встановлення перетворювача частоти струму ПЧТ-45 кВТ на КНС-3, смт.Володимирівка протягом року Волноваське ВУВКГ 150,0       150,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 105,00
14 Встановлення насосного агрегату 2СМ-200-150-500/4 з ел.двигуном 160кВт ( СДС-450/95 з ел.двиг. 250кВт) на КНС-2  смт. Новотроїцьке протягом року Волноваське ВУВКГ 158,0       158,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 112,00
15 Встановлення перетворювача частоти струму ПЧТ-45 кВТ на Оленівській ПНС протягом року Волноваське ВУВКГ 10,0       10,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 105,00
16 Встановлення пристрою плавного пуску 22кВт на свердловину №109 смт.Мирне протягом року Волноваське ВУВКГ 15,0       15,0   Збільшення терміну служби трубопроводу до  5%
17 Встановлення пристрою плавного пуску 22кВт на свердловину №114 смт.Мирне протягом року Волноваське ВУВКГ 15,0       15,0   Збільшення терміну служби трубопроводу до  5%
18 Встановлення  енергозберігаючих ламп та світлодіодних ліхтарів (замість ламп розжарювання) по всім об'єктам ВУВКГ протягом року Волноваське ВУВКГ 150,0       150,0   Економія  електроенергії, тис. КВт/год 40,00
19 Реконструкція та будівництво мереж зовнішнього освітлення. протягом року Волноваське ВУВКГ 5450,0   5200,0     250,0 Покращення умов освітлення на об'єктах,од. 3
    Всього     46347,084   45134,084   963,000 250,000    
3.1.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 
Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів


1 Забезпечення участі підприємств та  фізичних осіб-підприємців району в міжрегіональних, державних та міжнародних  науково-технічних та виставково-ярмаркових заходах Протягом року РДА, підприємства району             Кількість заходів, в яких прийняли участь предстаники району 4
2 Пошук вітчизняних та іноземних партнерів в сфері торговельно-економічного і культурного співробітництва Протягом року РДА, місцеві ради району             кількість підписаних угод про співробітництво тощо 2
3 Залучення іноземних інвестицій (кошти європейського інвестиційного банку) для реалізації проектів в соціальній сфері Протягом року Управління економіки РДА,  відділ освіти РДА, КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", Волноваська міська рада             Кількість реалізованих проектів 8
Підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур та населення щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом 4 Розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації Постійно Управління економіки РДА             кількість розміщених матеріалів 5
5 Надання інформації підприємцям та місцевим радам  району про можливість залучення додаткових коштів на розвиток бізнесу шляхом участі в різних грантових програмах і конкурсах на поворотній і безповоротній основі Постійно Управління економіки РДА             Кількість учасників грантових програм 10
6 Проведення заходів, присвячених відзначенню Дня Європи травень 2018 року Відділ освіти РДА, відділ культури РДА, Волноваська міська рада 30,0     30,0     кількість проведених заходів 10
    Всього     30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0    
3.1.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
Пошук і залучення інвестицій в соціально-культурну сферу, житлово-комунальне господарство та реальний сектор економіки 1 Вивчення ресурсів та потреб району у інвестиціях, залучення яких може вирішити економічні та соціальні проблеми району в цілому та окремих його територіях Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
2 Підтримка в актуальному стані, наповнення та оновлення інвестиційного порталу Волноваського району  Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
3 Дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів  Протягом року Управління економіки РДА             Розміщення матеріалів на інвестиційному порталі Волноваського району   -
4 Формування переліку інвестиційних проектів і визначення пріоритетів для
включення їх в різні державні програми
Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
5 Реалізаціїя інвестиційних проектів Протягом року підприємства району, розпорядники бюджетних коштів 236698,6 10350,1 110729,9 49073,0   66545,5 кількість реалізованих проектів 75
6 Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів Протягом року Управління економіки РДА, підприємства і підприємці району              -  -
7 Участь у виставках, економічних та інвестиційних форумах із залученням  суб'єктів господарювання всіх форм власності Протягом року Управління економіки РДА, підприємства і підприємці району             Кількість заходів 4
  Всього     236698,6 10350,1 110729,9 49073,0 0,0 66545,5    
3.1.6. Дорожньо-транспортний комплекс
Відновлювати  пошкоджені  внаслідок конфлікту інфраструктурні об’єкти   (мости,   дороги,   залізничні   колії тощо) 1 Забезпечення комфортного та безпечного руху транспортніх засобів та пішоходів, покращення стану автомобільного сполучення протягом року Волноваська міська рада 3500,0     3500,0     Капітальний ремонт доріг, м.кв. 1600
2 протягом року Місцеві ради району 7410,0     7410,0     Поточний ремонт доріг, м.кв. 2000
Покращення транспортного  обслуговування населення Волноваського району 3 Розробка нових маршрутів, вивчення пасажиропотоків, оформлення документації, оптимізація графіків руху протягом року ФОП                       Іщенко Г.В. 7,5       7,5   Задоволення потреб населення у наданні послуг із перевезення пасажирів та їх багажу приміським автомобільним транспортом  -
4 Придбання обладнання  для ремонту та технічного обслуговування рухомого складу протягом року ФОП                       Іщенко Г.В. 15,8       15,8   Забезпечення комфортного та безпечного руху транспортніх засобів та пішоходів  -
5 Розробка і впровадженя технологічних заходів щодо зниження рівня екологічного забруднення протягом року ФОП                       Іщенко Г.В. 2,6       2,6   Захист інтересів споживачів у питаннях безпеки перевезень для життя, здоров’я людей, охорони довкілля    -
    Всього     10935,9     10910,0 25,9      
3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 
Житлове господарство
Забезбечення належного стану житлового фонду району 1 Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків  з застосуванням заходів з енергоефективності  протягом року місцеві ради 370,000 0,000 0,000 370,000 0,000 0,000 будинки 10
2 Поточний ремонт житлового фонду протягом року місцеві ради 3000,000       3000,000   будинки 112
Благоустрій населених пунктів
Здійснення ефективних  заходів
з  утримання  територій  населених  пунктів у належному стані,  їх
санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування,
а   також  природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів  і об'єктів 
3 Створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю протягом року місцеві ради 18,000     18,000     поручні                 пандус 2                         1
4 Утримання зелених насаджень загального користування протягом року згідно договору 240,000     240,000     га 31
5 Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних звалищ протягом року місцеві ради 660,000     660,000     контейнери                                                                                                                 контейнерні майданчики  25                                     28
6 Утримання, ремонт об’єктів зовнішнього освітлення протягом року місцеві ради 130,000     130,000     км                  світлоточок 255                                             3480 
7 Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та фінансування робіт  з інветаризації земельних ділянок під кладовища протягом року місцеві ради 357,400     357,400     кладовища, од 74
  Всього     4775,400 0,000 0,000 1775,400 3000,000 0,000    
3.1.8. Житлове будівництво 
Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфрастурктурні об'єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо) 1 Реконструкція ушкоджених та зруйнованих багатоквартирних та приватних будинків протягом року Власники  житлових будинків 9300,000         9300,000 Кількість будинків 39
Розвиток житлового будівництва 2 Будівництво і розширення індівідуальних і житлових будинків за рахунок коштів населення протягом року Індівідуальні забудовники  700,000         700,000 Покращення умов проживання   мешканців району  -
3 Реконструкція індівідуальних житлових будинків "Власний дім" протягом року Індівідуальні забудовники  2600,000         2600,000 Покращення умов проживання   мешканців району  -
  Всього     12600,000         12600,000    
3.1.9. Розвиток підприємницького середовища
Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста) 1 Сприяння розбудові ЦНАПів при утворених ОТГ (Волноваська, Ольгінська, Мирненська, Хлібодарівська) Протягом року Відділ надання адміністративних послуг РДА, ОТГ             Кількість ЦНАПів 4
2 Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки Протягом року Структурні підрозділи райдержадміністрації             Кількість осіб, які отримали консультації, брали участь в конференціях, семінарах. 1500
3 Проведення регулярних засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва у Волноваському районі Протягом року Управління економіки райдержадміністрації             Засідання координаційної ради 4
Створювати сприятливе підприємницьке середовище 4 Передача міжбюджетних трансфертів на суми співфінансування заходів щодо фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва Протягом року Управління економіки райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації 1000,0     1000,0     Кількість осіб,          які отримають фінансову підтримку 7
  Всього     1000,0     1000,0        
3.1.10. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
Координувати та заохочувати реалізацію регіональних ініціатив соціальної відповідальності бізнесу 1 Вдосконалення роботи, модернізація матеріально – технічної бази ринків за рахунок коштів СПД Протягом року суб'єкти господарювання             Реконструкція торгівельних павільйонів 10
2 Збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних товаровиробників Протягом року суб'єкти господарювання             Кількість ярмарок 18
3 Створення сприятливих умов для бещперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів торгівлі та сфери послуг Протягом року суб'єкти господарювання 18,0       18,0   Пандусів                Поручнів 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2
4 Надання продовольчих наборів ветеранам війни та іншим пільговим категоріям Протягом року підприємства району 80,0       80,0   Кількість осіб, які отримають продовольчі набори            650
25,0       25,0   Кількість осіб  325
5 Систематично проводити роботу із засобами масової інформації, громадськістю щодо підвищення інформованості населення з питань захисту їх прав, як споживачів(публікації в ЗМІ, проведення семінарів, нарад  та інше) Протягом року Управління економіки райдержадміністрації             публікації в ЗМІ                                                 семінарів                                                   нарад  1                      2                          2
6 Робота з розгляду скарг і звернень, надання консультацій, роз’яснень споживачам в межах повноважень  Протягом року Управління економіки райдержадміністрації             Своєчасний розгляд скарг і звернень   -
        123,0       123,0      
3.1.11. Ринок праці. Зайнятість населення
Розширити спроможність центрів зайнятості регіону здійснювати моніторинг стану ринку праці, підготовку та
перекваліфікацію населення
1  Сприяти конкурентноспроможності осіб на ринку  шляхом надання комплексу профорієнтаційних послуг, з метою мотивації до вибору професій, затребуваних у реальному секторі економіки, професійної адаптації на виробництві та продовження активного трудового життя . Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи на основі соціального партнерства з різними цільовими групами незайнятого населення, запроваджувати  інновації у вирішенні питань зайнятості населення на основі онлайн-технологій, а саме створення та розповсюдження відеорезюме, проведення скайп-переговорів, скайп-конференцій,використання банку відеовакансій тощо  Протягом року Районний центр зайнятості             Рівень  охоплення даними послугами   98%
2 Стимулювти розвиток підприємницької ініціативи в клієнтів центру зайнятості до започаткування або відновленння власного бізнесу Протягом року Районний центр зайнятості             Кількість безробітних, які отримали одноразову одноразової    виплату       допомоги  по    безробіттю  для    організації підприємницької діяльності 3
3 Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  безробітних громадян за професіями, що користуються попитом на ринку праці, перш за все, за рахунок навчання під конкретні робочі місця за замовленням роботодавців, організації стажування, впровадження індивідуальних форм навчання безпосередньо на виробництві.
Сприяти забезпеченню більш повної збалансованості професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці шляхом видачі ваучерів особам з числа встановлених категорій осіб та підтвердженням результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями
Протягом року Виконкоми міської, сільських (селищних) рад, районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість безробітних, які пройшли професійну підотовку,перепідготовку та підвищення кваліфікації 550
            Кількість осіб, яким видано ваучери 10
4 Сприяти працевлашту-ванню осіб незайнятого населення в тому числі безробітних  осіб, у т.ч. на новостворені робочі місця, шляхом компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування роботодавцям  Протягом року Виконкоми міської, сільськи х(селищ них) рад, районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість працевлаштованого незайнятого населення 1790
            Кіількість працевлаштованих безробітних 1100
            Кількість працевлаштованих на  з компенсацієй ЄСВ 55
5 Забезпечити тимчасову зайнятість безробітних громадян шляхом організації громадських  та тимчасових робіт. Протягом року Виконкоми міської, сільськи х(селищ них) рад, районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість безробітних, які прийняли участь в громадських або тимчасових роботах, осіб 1100
Розробити та реалізовувати регіональну політику щодо створення робочих місць для ВПО, передусім, для жінок 6 Стимулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб відповідно до ст.241 Закону України «Про зайнятість населення», в тому числі компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО  Протягом року Районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість ВПО, працевлаштованих з компенсацією витрат 35
7 Компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа ВПО, на перепідготовку та підвищення кваліфікації; компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО  витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування Протягом року Районний центр зайняості, роботодавці району             Кількість безробітних, по яким буде здійснено компенсацію за перепідготовку та підвищення кваліфікації  2
            Кількість безробітних, яким буде здійснено компенсацію фактичних транспортних витрат  2
             Кількість безробітних, яким буде здійснено компенсацію за проходження попереднього медичного та наркологічного огляду  2
    Всього     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х
3.1.12. Податково-бюджетна діяльність та доходи населення
Підвищення  рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів та забезпечення фінансової спроможності 1 Активізація роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких використовуєт-ься суб’єктами госпо-дарювання без укладання трудових угод, та сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів протягом року Міська, селищні, сільські ради району             Збільшення доходів місцевих бюджетів  -
2 Забезпечити спрямування коштів місцевих бюджетів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та сприяти підвищенню ефективності виконання програм економічного і соціального розвитку населених пунктів району протягом року Міська, селищні, сільські ради району             Подолання соціальних та економічних наслідків проведення АТО в районі, поступове відновлення економічного зростання  
Забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання 3 Здійснення моніторингу стану виплати заробітної плати в районі у розмірах, не нижче встановленого законодавством України та забезпечення зростання рівня оплати праці Постійно УСЗН             Кількість засідань робочої групи 12
4 Забезпечення проведення моніторингу за своєчасністю виплати заробітної плати, недопущення її заборгованості; ініціювання притягнення до відповідальності керівників підприємств, установ та організацій району, які порушують вимоги  діючого законодавства про оплату праці через районну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності Постійно УСЗН             Кількість засідань районної комісії 12
    Всього     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування 
3.1.13. Формування спроможних територіальних громад
Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню 1 Проведення зутрічей та семінарів з представниками територіальних громад Протягом року РДА             кількість проведених заходів за потребою
Впроваджувати галузеві реформи децентралізації шляхом встановлення розподілу обов’язків, ресурсів та  інституційних  механізмів  надання  послуг  в  умовах   децентралізації – шляхом забезпечення технічної підтримки та програм підвищення кваліфікації службовців, що будуть підтриманні державними і міжнародними партнерами 2 Проведення  навчання з підвищення кваліфікації з питань децентралізації Протягом року РДА             кількість навчань 4
Координувати та підтримувати розробку місцевих стратегій соціально-економічного розвитку для новостворених громад з урахуванням гендерних аспектів, проблем конфлікту та партисипативного підходу до планування 3 Забезпечення спільного розгляду з представниками ОТГ проектів програм соціально-економічного напрямку, розв'язання можливих проблемних питань під час реалізації зазначених програм та надання пропозицій щодо  розробки проектів нормативно-правових актів для внесення змін в чинне законодавство з метою його удосконалення та недопущення його двоякого тлумачення та неоднакового застосування при використані в роботі  Протягом року РДА             кількість розроблених стратегій розвитку 4
    Всього     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
3.1.14. Впровадження заходів територіального планування
Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню 1 Розробка схем планування ОТГ Протягом року виконкоми органів місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі земельних ділянок             Кількість срозроблених схем 3
2 Створення служби містобудівного кадастру на місцевому рівні Протягом року райдержадміністрація 10,0     10,0     Придбання багатофункціонального копіювального пристрою  1
Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях 3 Розробка топографічних основ населених пунктів Протягом року виконкоми органів місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі земельних ділянок 210,0     200,0   10,0 Виконання топографо-геодезичної основи смт. Ольгинка, смт. Донське, га 35,0
4 Розробка генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації Протягом року виконкоми органів місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі земельних ділянок 95,0     75,0   20,0 Збір вихідних даних по коригуванню генерального плану смт. Ольгинка, розробка детальних планів території обєктів соціальної інфраструктури та  торгівлі, одиниць   3
    Всього     315,0     285,0   30,0    
3.1.15. Розвиток земельних відносин
Поліпшення спроможності нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.
Забезпечення пріорітету вимог екобезпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, раціональне використання земель, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості грунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, розвиток ринку земель, формування території: встановлення меж населених пунктів та інше.
1 Створення умов для здійснення реформ в галузі землеустрою в об'єднаних територіальних громадах, які будуть створені в районі Протягом року організації, які мають відповідну ліцензію             кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адіністративно - територіальних одиниць 4
2 Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами Протягом року селищні. сільські ради та організації які мають відповідний дозвіл 368,8     368,8     кількість підготовлених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 8
3 Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначеня, в тому числі під обєктами спільної власності територіальних громад, районної ради Протягом року міська, селищні. сільські ради розробники документації із землеустрою  98,0     98,0     кількість підготовлених технічних документацій із землеустрою 25
4 Передача земельних ділянок у власність громадянам  Протягом року організації, які мають відповідну ліцензію 375,0         375,0  кількість підготовлених технічих документацій із землеустрою 255
5 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учаникам антитерористичної операції  Протягом року організації, які мають відповідну ліцензію 18,0         18,0 кількість розроблених проектів землеустрою       5
6 Підготовка організація та проведення земельних торгів у формі аукціону Протягом року ГУ Держгеокадастру у Донецькій області 35,0         35,0 кількість підготовлених документацій із землеустрою 4
    Всього     894,8 0,0 0,0 466,8 0,0 428,0    
3.1.16. Розвиток громадянського суспільства
Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті 1 Проведення ярмарку громадських організацій Протягом року Райдержадміністрація 10,0     10,0     кількість ярмарок 1
2 Консультативно-методичне забезпечення створення, діяльності та навчання представників громадської ради при райдержадміністрації. Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації             кількість проведених засідань  громадської ради, проведення круглих столів, обговорень 4
3 Проведення  громадських обговорень щодо реалізації  розділів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації             кількість проведених засідань  громадської ради, круглих столів, обговорень 4
4 Підготовка, виготовлення та розповсюдження методичних матеріалів щодо підвищення рівня інституційної спроможності громадських організацій в межах роботи інформаційно-ресурсних центрів Протягом року Райдержадміністрація 5,0     5,0     Кількість лстівок, плакатів, банерів 100
Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України 5 Проведення  громадських обговорень щодо реалізації програми економічного і соціального  у Волноваському районі на 2016-2020 роки Протягом року Райдержадміністрація 5,0     5,0     Форуми, конференції 1
6 Проведення "Дня відкритих дверей" для школярів Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, громадські організації 5,0     5,0     кількість листівок, плакатів, буклетів 50
Забезпечення органами виконавчої влади інструментів місцевої демократії. 7  Сприяння у розробці проектів "Про старосту", "Про порядок подання електронних петицій", "Про конкурс місцевих ініціатив", "Про громадський бюджет" Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації             Кількість прийнятих положень 20
8 Розробка  проекту  Програми щодо розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки Протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації             Проект програми 1
    Всього     25,0     25,0        
Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань  ВПО
3.1.17. Соціальний захист населення
Поліпшення життя людей через справедливу соціальну політику 1 Призначення і виплата  допомоги  згідно Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”        Протягом року УСЗН 103304,5 103304,5         Кількість осіб (батьки та їх діти), які отримають соціальну підтримку 4500
2 Призначення і виплата допомоги малозабезпеченим верствам населення згідно Закону України  “Про  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” Протягом року УСЗН 19013,5 19013,5         Кількість малозабезпечених сімей,які отримають соціальну допомогу 430
3 Призначення і виплата допомоги згідно Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” Протягом року УСЗН 26407,9 26407,9         Кількість інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів,які отримають соціальну допомогу 1172
4 Забезпечення призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім‘ях за принципом „гроші ходять за дитиною” згідно Постанови КМУ від 31.01.2007 Протягом року УСЗН 2468,8 2468,8         Прийомних сімей                                                                                      

Будинки сімейного типу

4    
                                                                                                                 

2
5 Надання  житлових субсидій населенню  Протягом року УСЗН 219536,5 219536,5         Кількість сімей 15500
6 Соціальний захист людей похилого віку (надання щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років) Протягом року УСЗН 64,4     64,4     Кількість осіб 18
7 Надання пільг  громадянам, які постраждали внаслідок  аварії на ЧАЕС згідно Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок  аварії  на ЧАЕС” Протягом року УСЗН 570,3 562,6   7,7     Кількість громадян  422
8 Виконання програми заходів щодо підготовки та проведення в районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи  Протягом року УСЗН 106,7     106,7     Кількість осіб,потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,які отримають соціальну допомогу  69
9 Соціальна підтримка осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах Протягом року УСЗН 341,7     341,7     Кількість фізичних осіб,якім буде надано допомогу 430
10 Соціальний захист ветеранів війни та праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань,реабілітованих громадян, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами Протягом року УСЗН 11304,0 8049,7   3254,3     Кількість осіб пільгової категорії громадян 28200
  11 Надання допомоги учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні    Протягом року УСЗН 50,4   50,4       Кількість дітей, які отримають соціальну підтримка 42
Формувати компетенції місцевих органів виконавчої влади щодо їх ролі у процесі організації та надання соціальних послуг на рівні спроможної громади (роз’яснювальна робота, тренінги) 12 Поліпшення стану безпеки та гігієни праці Протягом року УСЗН             Кількість проведених нарад 12
13 Підвищення рівня підготовки спеціалістів з питань охорони праці Протягом року УСЗН             Кількість семінарів-нарад 12
14 Здійснення заходів щодо забезпечення включення до колективних договорів підприємств,  установ та організацій всіх форм власності   найважливіших питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та  заходів щодо підвищення соціальної захищеності працівників  Протягом року УСЗН             Кількість заходів  10
15 Здійснення постійного контролю за своєчасністю  проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах і організаціях району та сприяння повному виконанню роботодавцями  законодавства про охорону праці  Протягом року УСЗН             Кількість підприємств, де відбудеться мониторинг атестації робочих місць  40
16 Забезпечення проведення   обліку та аналізу травматизму  виробничого та невиробничого характеру для розробки комплексних заходів з метою зниження травматизму та профзахворювань в районі  Протягом року УСЗН             Аналіз стану травматизму підприємст району  
17 Організаційне забезпечення проведення засідань районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, на яких розглядати стан травматизму виробничого та невиробничого характеру і стану поліпшення безпеки життєдіяльності населення району Протягом року УСЗН             Кількість нарад 12
18 Здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності середнього та малого бізнесу з питань додержання законодавства про працю, зокрема в частині виплати заробітної плати не нижче встановленого законодавством мінімуму, а також з питань наявності трудових договорів з найманими працівниками  з метою легалізації трудових відносин Протягом року УСЗН             Кількість засідань робочої групи 12
19 Під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів надавати рекомендації стосовно включення до колективних договорів положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» Протягом року УСЗН             Кількість колективних договорів 35
20 Прийняття участі щодо забезпечення укладення територіальної угоди  Протягом року УСЗН             Територіальна угода 1
21 Проведення  консультаційної роботи серед населення району шляхом організації виїзних прийомів в населені пункти району, надання інформації у ЗМІ з питань, що входять до компетенції управління Протягом року УСЗН             Виїзне обслуговування мешканців населених пунктів району за потребою
22 Прийняття участі соціального діалогу щодо додержання законодавства про працю Протягом року УСЗН             Кількість нарад 4
23 Забезпечення здійснення соціального ділогу та функціонування тристоронньої соціально-економічної ради Протягом року УСЗН             Кількість нарад 4
24 Організація проведення семінарів, нарад,зустрічей, круглих столів, інших заходів з питань соціально-трудових відносин Протягом року УСЗН             Кількість разів прийняття участі у проведні  семінарів, нарад,зустрічей, круглих столів, ін. 4
25 Забезпечення проведення попереджувальних заходів (комісія по заборгованості із заробітної плати, монторинг колективних звернень громадян, порушень законодавства про працю та охорону праці тощо) щодо винекнення колективних трудових спорів, страйів та акцій протесту під час укладень стану соціально-трудових відносин Протягом року УСЗН             Кількість комісій 12
    ВСЬОГО     383168,7 379343,5 50,4 3774,8 0,00 0,00    
3.1.18. Пенсійне забезпечення
Забезпечення наповнення бюджету пенсійного фонду 1 Забезпечення погашення заборгованості по внескам до бюджету Пенсійного фонду Протягом року ПФУ             Зменшення заборгованості, % 20,7
Поліпшення якості обслуговування громадян 2 Забезпечення покращення якості обслуговування громадян та підвищення розміру пенсій Протягом року ПФУ             підвищення розміру пенсій, % 7,0
Сприяння  пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади 3 Забезпечення обслуговування громадян через мережу агентських пунктів в територіальних громадах Протягом року ПФУ,  Територіальні громади 450,0     450,0     кількість створених агентських пунктів 9
4 Забезпечення обслуговування громадян через інтерактивні робочі місця Протягом року ПФУ,  Територіальні громади 100,0     100,0     кількість створених інтерактивних робочих місць 12
    Всього     550,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0    
3.1.19. Підтримка сім'ї, дітей та молоді
Правова освіта  та попередження правопорушень серед молоді 1  Проведення лекцій, акцій з пропаганди здорового способу життя та по профілактиці злочинності серед молоді. Виготовлення буклетів, плакатів та стендів для проведення лекцій. протягом року Відділ  у справах сім`ї,    молоді та спорту, ЦСССДМ, відділ освіти 1,0     1,0     збільшення  кількості населення ознайомленого з профілактикою злочинності (осіб) 100
Заходи щодо  національно-патріотичного виховання 2 Проведення військово – спортивної гри „Сокіл” (Джура), конкурсів, концертно-видовищних та інших масових заходів з патріотичного виховання молоді (придбання подарунків для проведення заходів та продуктів харчування для учасників заходу II квартал 2018 року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, добровільне товариство сприяння оборони України 7,0     3,5 3,5   Залучення більшої кількості учнів до патріотичних заходів (осіб) 300
3 Проведення заходів  до Дня захисника України III квартал 2018 року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, добровільне товариство сприяння оборони України 5,0     2,5 2,5   Збільшення кількості осіб, які приймають участь у заході (осіб) 150
Підтримка молодіжних громадських ініціатив 4 Проведення районного конкурсу  проектів, заходів, розроблених  громадськими організаціями  протягом року Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 5,0     5,0     Залучення більшої кількості учнів до  заходів (осіб) 100
5 Проведення заходів до  Дня Молоді в Україні. Проведення заходів з молоддю. Придбання подарунків для молодіжних заходів протягом року ЦСССДМ, служба у справах дітей,відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 16,0     9,0   7,0 Залучення більшої кількості учнів які приймають участь в заходах (осіб) 150
6 Організація та проведення  міжнародного та внутрішнього обміну представників молоді   Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 10,0         10,0 Залучення  населення району до проведення заходу (осіб) 50
7 Відкриття та утримання молодіжних центрів у с.Сонячне, с. Гранітне, смт. Донське протягом року Сонячна сільська рада,
БО «Я Волноваха»
140,0     100,0   40,0 кількість створених центрів 3
8 Провести районні заходи  зі спортивного туризму та орієнтуванню серед молоді. травень - жовтень Відділ  у справах сім`ї,    молоді та спорту, відділ освіти, БДЮТ 8,0     6,0   2,0 кількість залученої молоді (осіб) 500
Соціальний захист  та підтримка сім’ї 9 Виготовлення та забезпечення бланками посвідчень батьків з багатодітної сім'ї та  посвідчень дитини з багатодітної сім'ї прнотягом року Відділ  у справах сім`ї,    молоді та спорту, відділ освіти 10,0     10,0     Забезпечення посвідченнями багатодітної родини (сімей) 150
10 Проведення організації  відпочинку та оздоровлення дітей,  молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  влітку 2018 року: (самостійне придбання путівок  та делеговані кошти)  протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти 1470,0     1000,0 70,0 400,0 забезпечення організації відпочинку  та оздоровлення більшої кількості  дітей пільгових категорій(осіб) 670
11 Часткове відшкодування вартості путівок ДЗВО ім.Кості Бабіна за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім`ях з дітьми протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, профспілка працівників АПК 400,0   200,0 200,0     збільшення   кількості дітей відпочиваючих в ДЗОВ ім Кості Бабіна (осіб) 150
12 Забезпечення збереження ДЗОВ ім.Кості Бабіна протягом року Відділ у справах  сім`ї,  молоді та спорту, керівництво ДЗОВ ім.К.Бабіна 1000,0   1000,0       забезпечення збереження мережі закладів відпрчинку та оздоровлення на території району у% 100
13 Перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до заміських дитячих оздоровчих центрів протягом року   60,0     60,0     збільшення кількості дітей відправлених на оздоровлення та відпочинок за межі району (осіб) 250
14 Сприяння відкриттю 1 клубу для молоді з обмеженими можливостями (придбання обладнання та інвентарю  для занять з інвалідами) протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, добровільне товариство сприяння оборони України 5,0     5,0     Збільшення молоді з обмеженими можливостями залученої до активного громадського життя (осіб) 30
15 Проведення заходів до новорічних та різдвяних свят з дітьми пільгових категорій.
Придбання новорічних подарунків дітям сиротам та дітям із багатодітних сімей, дітям  з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення
протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, РВО 18,0     6,0   12,0 Залучення більшої кількості для участі в заходахі, для дітей пільгових категорій та які потребують особливоїсоціальної уваги (осіб) 40
Збереження репродуктивного здоров,я населення, популяризація сімейного способу життя. Запобігання та протидія насильству щодо  дітей та жінок. Запобігання торгівлі людьми,  її первинна профілактика 16 Заходи присвячені: «Дню сім’ї», «Дню матері». протягом року Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту 10,0     3,0 3,0 4,0 Збільшення кількості сімей,які прийняли участь в заходах(осіб) 300
17 Проведення профілактичних рейдів в сім,ї, де існує ризик вчинення насильства по відношенню до дітей та жінок протягом року ЦСССДМ, служба у справах дітей,відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 2,0     2,0     Зменшення кількості сімей де вчинено насильство в сім’ї у % 20
18 Сприяти підвищенню рівня обізнаності населення, мінімізації можливих ризиків торгівлі людьми протягом року ЦСССДМ, служба у справах дітей,відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 2,0     2,0     Портдія торгівлі людьми, збільшення кількості обізнаних громадян (осіб) 300
Гендерна політика 19 Сприряти  підвищенню ролі жінок у суспільно-політичному житті протягом року Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту 2,0     1,0   1 Збільшення кількості жінок,які залучені до громадської дціяльності (осіб) 50
    Всього     3171,0 0,0 1200,0 1416,0 79,0 476,0    
3.1.20. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності  1 Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації             кількість створених прийомних сімей 1
2 Здійснення контролю за умовами проживання, утримання та виховання дітей, які виховуються в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації 100,0     100,0     кількість відвіданих сімей  300
3 Проведення рейдів "Діти вулиці", "Урок", торгівельних точок Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації              кількість організацій   рейдів  15
4 Здійснення контролю щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації             кількість перевірених житлових приміщень 132
5 Придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа             Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації 560,0   140,0 420,0      кількість придбаних квартир    2
6 Забезпечення технічної бази служби Протягом року Служба у справах дітей райдержадміністрації 110,0     110,0      технічне обслуговування   антивірусної програми Служби 1
    Всього     770,00 0,00 140,00 630,00 0,00 0,00    
3.1.21. Освіта
Забезпечення рівних  і доступних для всіх умов навчання 1 Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому ("Шкільний автобус") Протягом року Відділ освіти РДА 1031,9     1031,9     Кількість учнів, дітей та педагогічних працівників 479
2 Придбання шкільних автобусів Протягом року Відділ освіти РДА 1700,0     1700,0     Кількість придбаних автобусів 1
3 Організація індивідуального навчання учнів Протягом року Відділ освіти РДА 3100,0     3100,0     Створення сприятливих умов для дітей, що хворіють, осіб 180
4 Організація навчання за екстернатною формою Протягом року Відділ освіти РДА 1600,0     1600,0     Кількість учнів, які мають можливість отримати освіту на підконтрольній території 276
Забезпечення належних умов для охорони здоров`я, фізичного та психічного розвитку дитини 5 Організація якісного безкоштовного харчування, всього, в т.ч.: Протягом року Відділ освіти РДА 7479,3     7479,3     Кількість учнів 3066
  учні 1-4 класів (16 грн. в день)   Відділ освіти РДА 6876,8     6876,8     2865
  вихованці дошкільного відділення НВК (25 грн. в день)   Відділ освіти РДА 259,4     259,4     42
  дітей -сиріт і дітей, які залишилися без батьківськього піклування шкіл району (25 грн. в день)   Відділ освіти РДА 317,5     317,5     143
  діти з малозабезпечених сімей (16 грн. в день)   Відділ освіти РДА 25,6     25,6     16
6 Оздоровлення дітей Протягом року Відділ освіти РДА 300,0     300,0     Кількість дітей 1444
Підтримка обдарованих дітей 7 Участь у обласних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах Протягом року Відділ освіти РДА 100,0     100,0     Кількість дітей 350
8 Виплата стипендій обдарованих дітям Протягом року Відділ освіти РДА 38,0     38,0     Кількість дітей 170
9 Проведення районних заходів, змагань Протягом року Відділ освіти РДА 50,0     50,0     Кількість дітей 1100
10 Екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання Протягом року Відділ освіти РДА 200,0     200,0     Кількість дітей 200
Організаційні заходи 11 Охорона праці Протягом року Відділ освіти РДА 50,0     50,0     Виконання  Закону України "Про охорону праці"   -
12 Оновлення комп`ютерної техніки Протягом року Відділ освіти РДА 500,0     500,0     Придбано, одиниць  71
13 Підвищення кваліфікації робітників відділу освіти райдержадміністрації Протягом року Відділ освіти РДА 200,0     200,0     Працівників , осіб 220
14 Медичний огляд робітників Відділу освіти райдержадміністрації Протягом року Відділ освіти РДА 240,0     240,0     Працівників , осіб 1600
    ВСЬОГО     16589,2 0,0 0,0 16589,2 0,0 0,0    
3.1.22. Охорона здоров'я
Удосконалення кадрової політики 1 Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЛПУ "Волноваська стоматполіклініка", КЛПЗ "Волноваська РЛ №1" 330,4     330,4     кількість лікарів

молодших медичних спеціалістів


50


86
2 Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 300,0   300,0       кількість закладів, які підключені до мережі Інтернет 23
3 Подальша реалізація заходів міських та районних програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу» та «Кадри» Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 830,0     830,0     кількість працівників яким передбачено встановлення  доплат відповідно до постанови КМУ №977 від 30.12.2013 72
  4 Навчання студентів в вищих медичних закладах Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 150,0     150,0     кількість осіб 3
  5 Забезпечення житлом медичних працівників за рахунок громад Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 1000,0 1000,0         кількість осіб 5
  6 Впровадження системи інтелектуальної дистанційної діагностики IDIS в Волноваському районі Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 8889,6   8889,6       кількість робочих систем  70
Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та профілактика ВІЛ-інфекції 7 Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію  Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЛПЗ "Волноваська РЛ №1" 143,5     143,5     збільшення кількості обстежень на ВІЛ, % 3
8 Придбання лікарських засобів задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" 228,3     228,3     кількість пролікованих хворих 40
Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання 9 Виявлення хворих на туберкульоз,  шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЛПЗ "Волноваська РЛ №1" 225,0     155,0   70,0 рентгенологічні дослідження

 флюорографія

бактеріоскопічні дослідження
 
1500          16000          


450  
10 Продовольчі пакети на амбулаторному лікуванні Протягом року  КУОЗ "Волноваський ЦПМСД",  25,0     25,0     кількість осіб, які отримують продовольчі набори 40
11 Своєчасне щеплення новонароджених від туберкульозу (БЦЖ) Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" 53,0     53,0     кількість доз 1500
12 Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 14 років Протягом року  КУОЗ "Волноваський ЦПМСД"  100,0     100,0     рівень  охоплення дітей 4-14 років, % 100
Забезпечення дорослих, хворих на цукровий та нецукровий діабет 13 Препаратами інсуліну Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський РЦПМСД"             дорослі, осіб 470
14 Цукрознижуючими препаратами 209,6     209,6     дорослі, осіб 988
15 Глюкометрами, в тому числі ланцетами 204,5     204,5     дорослі, осіб 470
16 Тест-смужками 595,1     595,1     дорослі, осіб 470
Забезпечення дітей та вагітних, хворих на цукровий та нецукровий діабет 17 Препаратами інсуліну Протягом року             діти, осіб 26
18 Глюкометрами, в тому числі ланцетами 10,5     10,5     діти, осіб 10
Забезпечення населення області медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо 19 Закупівля вакцин Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 300,0     300,0     кількість осіб, які охоплені вакцінацією 26599
20 Закупівля анатоксинів та сироваток 66,0     66,0     кількість осіб, що підлягають діагностиці 13000
21 Закупівля виробів медичного призначення, в т.ч. індикаторних карток Протягом року  КУОЗ "Волноваський ЦПМСД"  100,0     100,0     кількість амбулаторій 25 амб. 39 ФАП
Забезпечення онкологічних хворих 22 Лікарськими засобами  Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 315,0     315,0     кількість осіб, що отримують паліативну допомогу 2178
Діагностичними засобами, тест системами Протягом року  КУОЗ "Волноваський ЦПМСД"  50,0     50,0     кількість випадків виявлення 200
Забезпечити хворих з захворюваннями серцево-судинної системи 23 Тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" 131,0     131,0     кількість хворих 40
Забезпечення пільгової категорії населення 24 Медикаментами Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ", КУОЗ "Волноваський ЦПМСД", КЛПЗ "Волноваська РЛ №1" 367,0     367,0     кількість хворих 14439
25 Зубним протезуванням 388,9     388,9     кількість осіб, які протезуються 219
26 Слуховими апаратами 210,0     210,0     кількість дітей 11
27 Засобами технічної реабілітації 100,0     100,0     кількість інвалідів групи А, Б 347
Забезпечення дорослих хворих на орфанні захворювання 27 Лікарськими засобами  Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 300,0     300,0     рівень  забезпечення від загальної кількості населення, % 20
28 Виробами медичного призначення 400,0     400,0     відсоток забезпечення від загальної кількості населення 21
Забезпечення дітей, хворих на орфанні захворювання 29 Лікарськими засобами  Протягом року 200,0     200,0     відсоток забезпечення від загальної кількості населення 100
Забезпечення ветеранів ВОВ 30 Надання якісної стаціонарної допомоги  Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ",  КЛПЗ "Волноваська РЛ №1" 110,0     110,0     кількість ВОВ, що отримують лікування 158
Забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові для надання екстреної медичної допомоги 31 Дорослих Протягом року   500,0 500,0         Кількість осіб 6
32 Дітей Протягом року   250,0 250,0         Кількість осіб 2
Забезпечення жінок фертільного віку та вагітних  33 Сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику 100% -вим охопленням  Протягом року КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" 225,0     225,0     кількість вагітних 225
34 Контрацептивами (оральні, бар'єрні, ВМК та інші) жінок, якім вагітність та пологи загрожують життю 60,0     60,0     кількість вагітних 290
35 Акушерські стаціонари сучасним діагностичним обладнанням, зокрема апарати (УЗД,  КТГ та ШВЛ для дорослих), кольпоскопи та обладнання для проведення рідинної цитології тощо 526,5     526,5     апарат УЗД   

КГТ        

кисневий концентратор високого тиску
1

1


1
36 Придбання дихальних апаратів для новонародженних, в т.ч. і для недоношених 395,2     395,2     ШВЛ для новонароджених 1
37 Медикаментами для надання невідкладної допомоги (при тяжких гестозах, септичних ускладненнях та анеміях, тощо)  40,0     40,0     кількість породіль, що отримують лікування анемій 110
38 Медикаменти при акушерських кровотечях, в т.ч. засоби для зупинки кровотеч місцнвої дії  50,0     50,0     кількість породіль, що отримують допомогу при акушерській кровотечі 45
Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію 39 Продуктами лікувального харчування Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 400,0     400,0     кількість хворих, які отримують продукти спеціального харчування 3
Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей  40 Пільговим харчуванням Протягом року КУОЗ "Волноваський РЦПМСД" 200,0     200,0     кількість дітей, забезпечених з перших двох років життя з малозабезпечених сімей 50
Забезпечення хворих, страждаючих на ЮРА 41 діти     2464,4     2464,4     кількість дітей 1
Забезпечення хворих на розсіяний склероз 42 Дорослих Протягом року   100,0 100,0         відсоток забезпечення 50
Дітей Протягом року   100,0 100,0         відсоток забезпечення 50
    Разом     21643,5 1950,0 9189,6 10433,9 0,0 70,0    
3.1.23. Фізичне виховання та спорт
Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів району, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх» 1 Проведення та участь у спортивно-масових заходах протягом року відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, РВО, РО ВФСТ "Колос" 140,0     80,0 40,0 20,0 кількість учасників заходів у % до кількості населення 12%
2 Оздоровлення дітей спортсменів          (учнів ДЮСШ)  протягом року відділ у справах сім'ї, молоді та спорту РДЮСШ 60,0     60,0     кількість дітей спортсменів у % до загальної кількості учнів ДЮСШ 30%
3 Надання фінансової допомоги провідним спорсменам (стипендії,винагороди) протягом року районна рада, відділ у справах сімьї, молоді та спорту, РДЮСШ 50,0     50,0     кількість осіб 5
4 Придбання спортивного обладнання та інвентарю протягом року районна рада, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, РДЮСШ, сільські та селищні ради, підприємства 215,0     190,0 15,0 10,0 оновлення матеріально-спортивної бази у % до загальної кількості 7%
5 Утримання Волноваської ДЮСШ протягом року районна рада, РДЮСШ 2300,0     2300,0     збільшення кількості спортсменів, які брали участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганннях (осіб) 400
6 Утримання міського центру "Спорт для всіх" протягом року міська рада 350,0     350,0     збільшення кількості спортсменів за місцем проживання у % до загальної кількості населення 10
7 Утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та пристосованих приміщень протягом року   600,0     430,0 170,0   збільшення залученого населення, до занять фізичною культурою та спортом, (осіб) 4200
    Всього     3715,0 0,0 0,0 3460,0 225,0 30,0    
3.1.24. Культура і туризм
Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення 1 Розвиток народних, зразкових аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 400,00     400,00     Кількість придбаних костюмів  20
2 Оновлення музейних фондів Волноваського районного краєзнавчого музею Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 150,00     150,00     Кількість придбання нових експонатів 10
3 Паспортизація і інвентаризація об'єктів культурної спадщини району Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 150,00     150,00     Кількість інвентаризованих об'єктів 30
4 Проведення районних заходів з національно-патріотичного виховання населення Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 150,00     150,00     Кількість проведених заходів 1500
Створювати позитивну репутацію активно-патрі- отичного громадянина через проведення культурних заходів, орієнтованих на патріотичне виховання 5 Проведення районних дитячих фестивалів, конкурсів пісенної та хореографічної майстерності Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 60,00     60,00     Кількість проведення  фестивалів-конкурсів 4
6 Святкування Дня Європи в Україні Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 30,00     30,00     Кількість проведених  заходів 10
7 Поповнення та актуалізація бібліотесних фондів Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 50,00     50,00     Кількість придбаних видань 1000
Забезпечення протипожежної безпеки в закладах культури 8 Встановлення протипожежної сигналізації  Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 200,00     200,00     Кількість встановлених протипожежних систем 3
9 Забезпечення засобами протипожежної безпеки Протягом року Відділ культури і туризму райдержадміністрації 20,00     20,00     Кількість придбаних вогнегасників 15
    Всього     1210,00 0,00 0,00 1210,00 0,00 0,00    
3.1.25. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Створити систему психологічної, соціальної та фізичної реабілітації для населення, яке постраждало внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх сім’ї 1. Направлення учасників АТО на психологічну реабілітацію відповідно до  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, затвердженого ПКМУ від 31.03.2015 №221  Протягом року УСЗН 53,7 53,7         Кількість учасників АТО,які пройдуть психологічну реабілітацію  2
2 Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям звільненими з військової служби відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, затвердженого ПКМУ від 08.05.2015 № 185 Протягом року УСЗН 18,9 18,9         Кількість осіб, які отримають соціальну підтримку учасників АТО 7
3 Забезпечення функціонування, своєчасного оновлення та підтримки в актуальному стані Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік переміщених осіб Протягом року УСЗН             Кількість внутрішньо переміщених осіб 54297
4 Здійснення професійної адаптації учасників АТО відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку), затвердженого Постановою КМУ від 31.03.2015 № 179 Протягом року УСЗН 69,3 69,3         Кількість учасників АТО,які отримають соціальну підтримку  11
5 Забезпечення санаторно-курортними путівками учасників АТО відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого ПКМУ від 31.03.2015 № 200 Протягом року УСЗН 63,0 63,0         Кількість учасників АТО,які отримають санаторно-курортне лікування 10
    Всього     204,9 204,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ціль 4. Робудова безпечного суспільства 
3.1.26. Охорона навколишнього природного середовища
  Примітка: у розділі стовпець 5 - місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання;
стовпець 7 - державний фонд ОНПС;
стовпець 8: обласний фонд ОНПС;
стовпець 9: фонд ОНПС міста (району, ОТГ)
 
Підтримувати освітні та інформаційні заходи з підвищення обізнаності населення, інформування щодо екологічних ризиків, забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з керівництвом та адміністрацією небезпечних підприємств із залученням можливостей ОДА, ЗМІ 1 Прийняття участі у проведенніі обласного екологічного форуму  (пункт 78 - постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р) Протягом року Волноваський район, місцеві ради  30,0     30,0     Підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність серед населення   
Забезпечувати поліпшення екологічного стану, упорядкування процесу збору, вивезення та складування твердих побутових відходів    2 Придбання обладнання  для збору  і складуванню  побутових, промислових відходів  -  придбання  контейнерів  для збору ТПВ    (пункт 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996) Протягом року Волноваська міська рада, Новотроїцька селищна рада, Володимирівська селищна рада  100,0     100,0     Кількість придбаних контейнерів, од.

контейнерів для роздільного збору ТПВ, од.
 15
( V - 0,55м³)600 по 1,1 м³   
3 Будівництво  споруд для збору твердих побутових відходів - облаштування  контейнерних майданчиків  (пункт 68 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.)   місцеві ради району 100,0     100,0     кількість облаштованих контейнерних майданчиків, од. 28
по  8 м.куб кожний
4 Забезпечення екологічно-безпечного зберігання відходів, ліквідація звалищ невпорядкованого складування відходів (пункт 74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) Протягом року Волноваська міська, Володимирівська, Новотроїцька селищні, Лебединська сільська  ради  460,000     460,000     Кількість населених пунктів 4
5 Інвентаризація джерел  забруднення навколишнього природного середовища (пункт 23 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) Протягом року  ПрАТ “Новотроїцьке рудоуправління” , ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" 148,0       148,0   Площа проектування, га 1,41
6 Біологічна рекультивація земель (пункт 26 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) Протягом року ПрАТ “Новотроїцьке рудоуправління” 100,0       100,0   Площа створених захисних лісових насаджень на еродованих землях, га 1,0
7 Рекультивація порушених земель  (пункт 27 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р.) Протягом року ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" 60,0       60,0   Площа повернених   порушених земель, га 5,0
8 Рекультивація порушених земель та використання родючого шару грунту (пункт 27 постанови КМУ №1147 від17.09.1996р.) Протягом року ПрАТ “Новотроїцьке рудоуправління” 685,0     685,0     Площа рекультивованих порушених малопродуктивних земельних ділянок, га  1,7
9 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів  (пункт 44 постанови КМУ №1147  від 17.09.1996р.)   Протягом року Волноваська міська рада, Новотроїцька селищна рада, Володимирівська селищна рада  160,0     160,0     ліквідація наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій за потребою
10 Наукові дослідження: забезпечення роботи пересувної екологічної лвабораторії (пункт 78 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) Протягом року Місцеві ради 10,0     10,0     проведення моніторінгу стану атмосферного повітря на території району  -
11 Резервування території для заповідання - розробка проектів  створення ПЗФ  (пункт 61 постанова КМУ від 17.09.1996 №1147) Протягом року Місцеві ради  30,0     30,0     розширення природно-заповідних територій   -
    Всього     1883,0     1575,0 308,0      
3.1.27. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку 
Підтримувати правоохоронні органи та органи правосуддя задля оперативного реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав  людини 1 Забезпечення належних умов для обслуговування населення під час звернення до органів поліції, проведення особистого прийому громадян, проведення днів "відкритих дверей", забезпечення ефективної реалізації завдань, щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, належних умов праці працівників поліції Волноваського ВПП (проведення капітального ремонту в адмінбужівді Волноваського ВП) Протягом року ГУНП 800,00      800,00     Покращення умов перебування особового складу, осіб 180
2 Забезпечення оперативного реагування на повідомлення громадян про скоєні злочини та правопорушення, підвищення рівня розкриття злочинів та забезпечення якісного прийому та обслуговуванню населення району (придбання оргтехніки) Протягом року ГУНП 200,00     200,00     Придбано одиниць оргтехніки 15
3 Своєчасне та належне реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття злочинів по "гарячим слідам" Протягом року ГУНП 1000,00     1000,00     Придбання службових автомобілів для груп реагування патрульної поліції, од.

Скорочення часу реагування на виклики 2з 30 до 20 хвилин
    Всього     2000,0     2000,0        
3.1.28. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Підвищувати рівень готовності відділів обласних і місцевих органів влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації та розвивати їхню інфраструктуру з реагування на надзвичайні ситуації 1 Покращення  протипожежного водопостачання:              проведення ремонту  та закупівля нових пожежних гідрантів, забезпечення їх показчиками Протягом року Волноваська міська рада 50,0     50,0     Кількість одиниць обладнання 15
2 Проведення заходів щодо обстеження, проведення експертизи, перевезення, тимчасове зберігання, утилізацію, при ліквідації або запобіганню наслідків надзвичайної ситуації у разі виявлення небезпечних речовин або відходів, що створюють або можуть створити небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я населення на території  району Протягом року Волноваська райдержадміністрація 200,0     200,0        
3 Придбання радіостанцій для роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Протягом року Волноваська райдержадміністрація 132,5     132,5     Кількість одиниць обладнання 10
4 Забезпечення проведення профілактичних заходів по ліквідації наслідків або недопущення виникнення надзвичайної ситуації Протягом року Волноваька райдержадміністрація 50,0     50,0     за потребою . -
Приведення наявних захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням 5 Приведення у готовність,  ремонт, дообладнання та доукомплектування захисних споруд цивільного захисту (в тому числі тих, що належать до районної комунальної власності) Протягом року Відділ освіти Волноваської райдержадміністрації 200,0     200,0     Споруд, одиниць 4
Підвищення обізнаності населення щодо поводження з вибухонебезпечними предметами 6 Розміщення інформаційного та роз’яснювального матеріалу з основ безпеки життєдіяльності та агітаційного матеріалу в ЗМІ Протягом року Віділл з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи             Постійно  -
Надання допомоги населенню в умовах зимового періоду 7 Забезпечення функціонування пунктів обігріву у Волноваському районі Протягом року Місцеві ради, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області 20,0     20,0     кількість пунктів 11
Облаштування інфраструктури у сфері цивільного захисту, які плануються створити у територіальних громадах, об`єднання яких планується відповідно до перспективного плану формування територіальних громад Донецької області  8 Будівництво та облаштування центрів безпеки громадян у створюваних обєданнних територіальних громадах Протягом року Місцеві ради             кількість центрів 4
Вдосконалення рівня готовності органів управління ланок ТП і ФП ЕДСЦЗ шляхом підвищення кваліфікації 9 Навчання керівниного складу та фахівців, діяльність яких повязана з ЦЗ у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєзабезпечення Донецької області Протягом року Відділ з питань питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи РДА 5,0     5,0     Кількість 10 осіб
Співпраця та підтримка Збройних Сил  України, які проходять службу  в Волноваському райні Донецької області 10 Розміщення інформаційного та  пропагандистського  матеріалу щодо проходження військової служби Протягом року Фінансове управління райдержадміністрації, Волноваський РВК 10,0     10,0     Виготовлення інформаційних та  пропагандистських плакатів для залучення населення до проходження військової служби   -
    Всього     667,472 0,000 0,000 667,472 0,000 0,000    
3.1.29. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 
Розвивати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру 1 Сприяння широкому висвітленню в ЗМІ ходу впровадженнч реформ, ініційованих Президентом україни, які спрямовані на поліпшення соціально-економічного розвитку в районі протягом року Відділ  з питань внутрішньої політики райдержадміністрації             Наповнення сайту інформаційними матеріалами  -
2 Технічний супровід офіційного сайту РДА протягом року Райдержадміністрація 10,0     10,0     Забезпечення матеріально-технічним обладнанням, од. 4
3 Висвітлення у засобах масової інформації результатів реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку, регіонального і галузевого розвитку, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування                 Забезпечення населення об'єктивною, достовірною вчасною інформацією  -
Забезпечувати обізнаність населення щодо переваг євроінтеграції 4 Проведення круглих столів, конференцій, семінарів  з актуальних та поточних питань співробітництва з НАТО протягом року Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації 0,0           Кількість проведених заходів 2
5 Проведення  днів євроатлантичного партнерства, днів Академії НАТО та тижнів НАТО протягом року Відділ культури та туризму райдержадміністрції, Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації 15,0     15,0     Кількість проведених заходів 2
6 Розміщення  у громадських місцях інформаційно-роз’яснювальних стендів протягом року Райдержадміністрація 5,0     5,0     Кількість стендів, банерів, плакатів 10
7 Розміщення інформаційних матеріалів на  офіційному сайті РДА щодо державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції протягом року Відділ  з питань внутрішньої політики райдержадміністрації 0,0           Наповнення сайту інформаційними матеріалами  -
8 Проведення тематичних художніх фотовиставок, розповсюдження видань з питань євроатлантичної інтеграції (плакатів, листівок, календарів) протягом року Райдержадміністрація 10,0     10,0     Підвищення рівня обізнаності населення щодо переваг євроінтеграції  -
9 Відзначення 9 липня 2018 року річниці підпрписання Хартії про особливе партнерство між україною та Організацією півнвчноатлантичного договору липень 2018 року Райдержадміністрація 5,0     5,0     Підвищення рівня обізнаності населення щодо переваг євроінтеграції  -
    Всього     45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0    
3.1.30. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми
Оптимізація процесів управління в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, комплектування органів виконавчої влади висококваліфікованими фахівцями 1 Широке висвітлення в ЗМІ діяльності райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, підприємства та організацій району. Постійно               підвищення довіри населення до влади  -
2 Забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади Протягом року               кількість перевірених рад 20
3 Створення матеріально-технічних умов для ефективного функціонування державної служби Протягом року               Покращення умов праці  
    Всього     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
    Всього по заходам     1182507,6 391848,5 166654,0 106246,6 436968,9 80789,5