РІШЕННЯ 18 ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ III ЧАСТИНА

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

       Р І Ш Е Н Н Я                  

25.10.2017 №7/18-406 

м.Волноваха 

Про внесення змін і доповнень 

до Програми економічного і 

соціального розвитку 

Волноваського району на 2017 рік 

Розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 19.10.2017 року № 01-23-1514, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 1.

2. Внести зміни у підрозділ 3.4. «Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури» розділу 3 «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості  населення» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 2.

3. Внести зміни у підрозділ 4.8. «Освіта» розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 3.

4. Внести зміни у підрозділ 4.9. «Охорона зоров’я» розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 4.

5. Внести зміни у підрозділ 4.10. «Фізичне виховання та спорт» розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 5.

6. Внести зміни у підрозділ 5.2. «Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку» розділу 5 «Розбудова безпечного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 6.

7. Внести зміни у підрозділ 7.3. «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» розділу 7 «Механізм реалізації програмних заходів» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 7.

8. Внести зміни та доповнення до додатку 8  «Фінансове забезпечення заходів Програми»  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 8.

9. Внести зміни та доповнення до додатку 5  «Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року № 7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 9.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін районної ради (Чернецька). 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток 1

до рішення районної ради

                                                                                                                           25.10.2017  №  7/18-406           

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 17.10.2016 № 357 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок утримання позитивних та подолання негативних тенденцій в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку, планомірна протягом року реалізація стратегічних цілей та пріоритетів регіонального розвитку, визначених  у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

6. Початок, закінчення виконання

 2017 рік

7. Етапи  виконання

-

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

812642,4 ***

40114,0*

160631,9 ***

94504,0***

355459,3

161933,3*

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 20,3%,  фонду оплати праці – на  7,7%, середньомісячної заробітної плати – на 7,0% (складе 4428,0 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 1,3%, виконання 325*** заходів  в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

 

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017  № 7/15-336

** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/18-406

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

Додаток 2

до рішення районної ради

25.10.2017  №  7/18-406

3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури

В умовах  продовження антитерористичної операції в країні,  питання залучення інвестицій залишається досить складним.

Водночас, оздоровлення та розвиток сучасної економіки України неможливий без активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, пошуку та залучення надійних інвесторів, які б розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни, забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих ланок господарства. 

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває особливого значення у сучасній світовій економіці. У період світової економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно впроваджують та використовують інноваційні технології.

В сучасних динамічних умовах розвитку економіки, впровадження саме інноваційних технологій і техніки є запорукою успішності розвитку як окремого підприємства, так і країни в цілому, можливості ефективно залучати кошти вітчизняних партнерів та іноземних інвесторів.

Але сучасні процеси в економіці країни не сприяють технологічним змінам належної інтенсивності. Аналіз масштабів та результативності інноваційної діяльності в районі свідчить про дуже низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань відновлення  економіки.

Актуальні проблеми:

- несприятливий інвестиційний клімат (нестабільна політична ситуація в країні та проведення АТО);

- диспропорційний розвиток інвестиційної діяльності в сільських і селищних радах;

- нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

- зниження фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, а також господарюючих суб’єктів;

- низький рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування.

- відсутність проектно-кошторисної документації та експертизи на проекти;

- відсутність з боку держави ефективного  механізму стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

- нестача власних коштів підприємств на впровадження інноваційних технологій і техніки, неможливість залучення державних джерел фінансування та високий рівень кредитних ставок.

Головна ціль –підготовка якісних та актуальних інвестиційних пропозицій та залучення інвестицій в економіку району. 

Основні завдання на 2017 рік:

- завершення реалізації інвестиційного проекту «Вироблення енергії із біогазу» (ПрАТ «Екопрод») та введення в експлуатацію заводу;

-  освоєння інвестицій в повному обсязі, введення  в дію об’єктів;

- постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

- пошук нових інвесторів для реалізації інвестиційних програм і проектів в соціально-культурної сфері, житлово-комунальному господарстві та в  реальному секторі економіки;

- сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями та міжнародними фінансовими установами щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- налагодження інформаційного спілкування місцевих органів влади із суб’єктами господарювання з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

- підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання в напрямку ефективного вирішення проблем інноваційного розвитку;

- включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  річне виробництво дріжжей  біогазового заводу (ПрАТ «Екопрод») складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн; зведення до мінімуму запаху відходів тваринництва,  оптимізація їх використання у якості  цінного добрива, зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів;

- освоєння інвестицій с сумі -  186,9*** млн.грн.;

- підвищення рівня загального розвитку та рівня розвитку інвестиційної інфраструктури;

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Волноваського району;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- виконання соціальних програм;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки району.

Ресурсне забезпечення.

На виконання заходів передбачається направити кошти бюджетів усіх рівнів та кошти іноземних інвесторів.

* - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від28.04.2017  № 7/15-336

** - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

*** - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 25.10.2017 № 7/18-406

Заходи по розділу Програми

«Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури»  на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інвестиційна діяльність

1. Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району

(від вул.Леніна, пров.Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної)

2013-2017 роки

Відділ капітального будівництва

182,822*

-

-

182,822*

-

-

Забезпечення населення питною водою - 570 осіб.

2. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

17056,1*

-

17056,1*

-

-

-

Покращення матеріально-спротивної бази району

3. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)

2017 рік

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

15033,216

-

-

-

Створення комфортних умов проживання мешканців

4. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

21352,8*

-

21352,8*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

5. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2017 рік

Відділ освіти Волноваської РДА

6225,1*

-

6225,1*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

6. Реконструкція окислювального блоку

№ 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха

2017 рік

Волноваське ВУВКГ

1691,516

-

1691,516

(ОФОНПС)*

-

-

-

Поліпшення ступеню очистки стічних вод, забезпечення нормативів ГДС, покращення

екологічного стану міста

7. Очисні споруди 

с. Володимирівка  Волноваського району

2017 рік

Відділ капітального будівництва

461,132

-

461,132

-

-

-

Очищення стоків. Покращення екологічного стану населеного пункту

8. Котельня, квартал «Північний» м.Волноваха – реконструкція та модернізація  з закриттям котельні №17

2015-2017 роки

ОКП «Донецьктепло-комуненерго»

7395,563

-

-

-

-

7395,563

Зменшення потреб електроенергії  –

7 0тис. кВт/год в рік. Зменшення потреб природного  газу - 450 тис.м3 рік. Зменшення потреб води - 2,250 тис.м3 рік

9. Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району  - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

18058,652

-

-

-

-

18058,652

Забезпечено відповідний температурний режим 8183 учням та 570 співробітників  в 11 школах району

10. Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня

№ 1   м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадмі-ністрації

4256,381

-

-

-

-

4256,381

Буде забезпечено відповідний температурний режим 438 учням та 44 співробітникам

11. Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 3 за адресою: Донецька область,  м.Волноваха, вул. Урицького, 8

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

6534,625

-

-

-

-

6534,625

буде забезпечено відповідний температурний режим 450 учням та 50співробітнкам

Знизиться споживання твердого палива на 94,4 тон в рік

12. Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

20872,056

-

-

-

-

20872,056

Створення комфортних умов проживання для 123 внутрішньопереміщених осіб

13. Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10

2015-2017 роки

КОУЗ «Волноваський РЦПМСД»

9653,850

-

-

-

-

9653,850

Створення комфортних умов проживання для 150 внутрішньопереміще-них осіб

Економія твердого палива до 10,0 тис.тонн на рік

14. Капітальний ремонт автодоріг м.Волноваха Донецької області

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

11500,16

-

-

-

-

11500,16

Забезпечення безпеки дорожнього руху. Збільшення пасажирообігу до 20,0%.

15. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район,

м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

2113,154

-

-

-

-

2113,154

Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та умови праці медпрацівників

16. Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

1575,935

-

-

-

-

1575,935

-//-

17. Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

 

1762,747

 

-

-

-

-

 

1762,747

 

-//-

18. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області (I черга)

 

2017-2019 роки

Волноваська міська рада

28860,538

-

-

-

-

28860,538

Покращення  екологічного стану міста Волноваха та району

19. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

11904,836**

-

10843,9*

1060,936**

-

-

Створення умов для комфортного і безпечного перебування дітей у закладі

20. Будівництво водонапірної вежі у с. Зачатівка Волноваського району

II квартал 2017 року

Зачатівська сільська рада

300,0***

300,0***

-

-

-

-

Будівництво вежі

21. Капітальний ремонт (заміна вікон) в Будинку культури с. Свободне Волноваського району

II квартал 2017 року

Свободненська сільська рада

150,0***

150,0***

-

-

-

-

Заплановано встановити 16 вікон

Всього

х

х

186941,183

***

450,0***

72663,764*

1243,758**

-

112583,661

х

Інноваційна діяльність

22. Введення в дію біогазового заводу по виробленню електричної і теплової енергії потужністю

2017 рік

ПРАТ «Екопрод»

-

-

-

-

-

-

Готується до введення в експлуатацію

23. Робота з підприємствами району з питань впровадження і використання інноваційних технологій, нового сучасного обладнання, підвищення якості продукції

Постійно протягом року

Волноваська РДА, підприємства району

-

-

-

-

-

-

-

Всього

х

х

-

-

-

-

-

-

х

Всього по розділу

х

х

186941,183

***

450,0***

72663,764*

1243,758**

-

112583,661

х

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

Додаток 3

до рішення районної ради

                                                                                                                       25.10.2017  №  7/18-406             

4.8. Освіта

В умовах високого динамізму розвитку освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість дитини, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Наслідком зменшення народжуваності до 2001 року стало зменшення кількості учнів з 10640 тисяч у 2005/2006 навчальному році до 7134   тисяч учнів у 2016/2017 навчальному році. Середня наповнюваність закладів освіти району поступово знижується і на сьогодні складає лише 32,8% від проектної потужності. Середня наповнюваність класів 13 учнів. У зв’язку  з малою наповнюваністю класів (менше 5 осіб) в сільських школах учні   отримують освіту  за індивідуальним планом.

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють реалізовувати принципи диференційованого та індивідуального підходу до навчання. Їх можна використовувати як для очного, так і для дистанційного навчання в умовах як міської, так і сільської школи. 95,9% навчальних закладів освіти району підключені до мережі Інтернет.

В районі налічується 2210 дітей дошкільного і шкільного віку (31,0% від загальної кількості),які потребують особливої уваги, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЄС. Робота за пріоритетними напрямками освіти району передбачає максимальне розширення можливостей для задоволення освітніх потреб, створення умов для забезпечення доступної якісної освіти і виховання, забезпечення максимальної самореалізації та адаптації в суспільство дітей, перш за все дітей пільгових категорій.

 Для задоволення потреби населення району  в отриманні позашкільної освіти створена і функціонує мережа позашкільних закладів, яка налічує сьогодні 3 установи, в яких навчається майже 35% від загальної кількості неповнолітніх. Матеріально-технічна база позашкільних закладів у цілому є задовільною. Недостатньою є площа для проведення навчальних занять із дітьми. 100% позашкільних закладів  забезпечені комп’ютерною  технікою.

Необхідність розв’язання вищезазначених проблем обумовлює реалізацію заходів,  які, в першу чергу,  будуть спрямовані на системну роботу на всіх ланках освіти щодо створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти.

Актуальними  в освіті залишаються проблеми:

-  укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, проведення в них відповідних ремонтів;

-  оптимізація, прогнозування та рівномірне фінансування закладів освіти усіх типів;

-  здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

-  у зв’язку з щорічним зменшенням чисельності учнів потребує оптимізації шкільна мережа.

Головна мета - визначення механізмів розвитку системи освіти району та створення умов рівного доступу до здобуття  якісної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, забезпечення вищого ґатунку освітніх послуг, високого рівня знань  і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей.

 Основні завдання на 2017 рік:

-  прискорення модернізації освітньої галузі Волноваського району, результатом якої стане досягнення сучасної якості освіти, адекватної запитам суспільства та соціально-економічним умовам;

-  забезпечення високої якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;

-  оснащення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладів сучасними засобами навчання, впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій;

-  пріоритетна підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;

-  покращення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів  з метою  організації навчального середовища;

-  підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

-  забезпечення гармонійного розвитку і функціонування української мови, всебічної підтримки розвитку освіти національних спільнот , що  проживають на території Волноваського району;

-  забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо реалізації програмних заходів;

-  організація оздоровлення учнів.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   охоплення дошкільним вихованням  50% дитячого населення, з них дітей 5-річного віку – 62%;

-   забезпечення 100% безкоштовним підвозом дітей до місць навчання;

-   забезпечення 100% безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій;

-   100% підключення шкіл до мережі Інтернет;

-   забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 100%;

-  забезпечення матеріальної підтримки обдарованих та талановитих учнів.

 Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів розвитку освіти  буде здійснюватися  за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних коштів.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Освіта» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Організація якісного безкоштовного харчування:

 

-    учні 1-4 класів – 100% (10 грн. в день, охоплено 2876 учнів)

 

-    вихованці дошкільного відділення НВК (20 грн. в день, охоплено 111 дітей)

 

-    дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування шкіл району – (20 грн. в день, охоплено 146 учнів)

 

-    діти з малозабезпечених сімей (10 грн. в день, охоплено 75 учнів)

Протягом року

 

 

 

Відділ освіти, адміністра-ції шкіл

 

6301,4

 

 

 

5004,2

 

 

 

658,6

 

 

 

 

508,1

 

 

 

130,5

-

-

6191,1

 

 

 

5004,2

 

 

 

548,3

 

 

 

 

508,1

 

 

 

130,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,3

 

 

 

 

 

 

 

110,3

 

 

Виконання Закону “Про охорону дитинства”:

Здійснення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів, дітей- сиріт по школах, учнів з малозабезпечених сімей

2.Виконання програми «Шкільний автобус»

Протягом року

Відділ освіти

1046,4

-

-

1046,4

-

-

Організація підвозу учнів  до місць навчання

3. Охорона праці

Протягом року

Відділ освіти

50,0

-

-

50,0

-

-

Виконання Закону України «Про охорону праці»

4. Доставка підручників

Протягом

року

Відділ освіти

150,0

-

-

150,0

-

-

Поліпшення якості навчання

5. План проведення ремонтів:

 

 

5.1. Капітальний ремонт покрівель Златоустівської ЗОШ, Володимирівської ЗОШ №2, Бугаської ЗОШ

 

5.2. Проведення капітальних ремонтів спортивних залів Благодатненської ЗОШ, Донської ЗОШ

 

5.3. Заміна віконних блоків на металопластикові Волноваської ЗОШ №4, Андріївської ЗОШ, Володимирівської ЗОШ 

 

5.4. Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1, Новотроїцької ЗОШ №4, Володимирівської ЗОШ №2

 

5.5. Ремонт системи опалення Волноваської ЗОШ №1, Волноваської ЗОШ №7

Протягом року

Відділ освіти

5400,0

 

 

900,0

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

 

2400,0

 

 

 

 

 

750,0

 

 

 

 

 

1000,0

-

-

5400,0

 

 

900,0

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

 

2400,0

 

 

 

 

 

750,0

 

 

 

 

 

1000,0

-

-

Підготовка шкіл до роботи в новому навчальному році

6. Оздоровлення дітей

Протягом

року

Відділ освіти

200,0

-

-

200,0

-

-

Виконання ст.24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

7. Організація індивідуального навчання учнів (охоплено 220 дітей)

Протягом року

Відділ освіти

3000,0

-

-

3000,0

-

-

Здобуття загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних здібностей, стану здоров’я

8. Організація навчання за екстернатною  формою (охоплено 300 дітей)

Протягом року

Відділ освіти

560,0

-

-

560,0

-

-

Забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання

9. Реалізація  програми: «Обдаровані діти»:

 

- участь у обласних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах;

 

- виплата стипендій обдарованим дітям

 

- проведення районних заходів, змагань

- екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання

Протягом року

Відділ освіти

190,0

 

 

5,0

 

 

 

30,0

 

 

5,0

 

 

150,0

 

-

-

190,0

 

 

5,0

 

 

 

30,0

 

 

5,0

 

 

150,0

 

-

-

Підтримка обдарованих дітей

10. Реалізація інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) з оновленням матеріально-технічної бази Волноваського ліцею Волноваської районної ради Донецької області за адресою Донецька обл., м.Волноваха, вул..Гвардійська, буд.3 (опорна школа)»

Протягом року

Відділ освіти

18402,8

-

18402,8

-

-

-

Термомодерніза-ція будівлі та підвищення її енергоефектив-ності. Планується проведення робіт на суму 21352,8тис.грн. та придбання обладнання та меблів на суму 1050,0 тис.грн.

11. Реконтсрукція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

1017,437

-

-

1017,437

-

-

Забезпечення комфортних умов перебування школярів та вчителів

12. Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

426,7***

 

-

-

426,7***

 

-

-

Підготовка документації для будівництва модульних вугільних котелень

13. Будівництво і реконструкція модульних вугільних котелень (Златоуствська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ)

2017 рік

Відділ капіталь-

ного будівниц-тва РДА, Відділ освіти РДА

2850,0

-

-

2850,0

-

-

Перенесення котелень з підвальних приміщень навчальних  закладів в нові будови (згідно п.11.2 «Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),  водогрійних котлів та

водопідігрівачів с температурою води не вище 115 С0»)

14. Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» в с.Свободне по вул.Центральна, № 102 ***

IV квартал 2017 року

Свободненська сільська рада

425,0***

425,0***

-

-

-

-

Шпаклівка

165 м.кв. стін і стелі

15. Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція будівлі ДКП "Домоуправління № 2" для розміщення дитячого садка та Волноваського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул.Олександра Олійника, б.25 ***

IV квартал 2017 року

Волновась- ка міська рада

195,0***

195,0***

-

-

-

-

Розробка ПКД для реалізації основного проекту

Разом

х

х

40214,737***

620,0***

18402,8**

21081,637***

-

110,3

х 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                               А.К. Демішева

Додаток 4 

до рішення районної ради 

                                                                                                                           25.10.2017  №  7/18-406            

4.9. Охорона здоров’я

Головна мета -  збереження та зміцнення здоров'я населення, забезпечення його доступною, кваліфікованою, якісною медичною допомогою, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей.

Актуальні проблеми:

- недостатність фінансових ресурсів на медикаменти в стаціонарі;  недостатність фінансування програм імунопрофілактики,  пільгової категорії населення.

- незадовільна укомплектованість медичними кадрами – 61,2%, в т.ч. сімейними лікарями – 56,5%.

- потребує покращення матеріально-технічна база лікувальних закладів: проведення ремонтів, забезпечення санітарним транспортом, медичною апаратурою, комп’ютерами.

- незадовільний стан здоров'я населення: висока загальна смертність.

Основні завдання:

- поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг закладами охорони здоров’я Волноваського району; впровадження принципів сімейної медицини, що дозволить підвищити доступність медичної допомоги;

-   нарощувати мережу денних стаціонарів, стаціонарів вдома;

-   забезпечити якість та обсяг проведення щорічних медичних оглядів населення;

-   забезпечити своєчасне виявлення захворювань, особливо туберкульозу, онкологічної, серцево-судинної та іншої патології;

-   запровадження заходів щодо попередження малюкової смертності.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   поліпшення якості надання медичних послуг;

-   знизити загальну смертність на 3,2%;

-   знизити загальну інвалідність на 5,1%;

-   не допускати спалахів інфекційних захворювань;

-   збільшити виявлення туберкульозу при профілактичних оглядах на 6,3%;

-   збільшити виявлення випадків онкопатологіїї  при профілактичних оглядах на 4,0%.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів програми буде здійснюватись за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних коштів. 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

 «Охорона здоров’я» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Удосконалення кадрової політики:

підвищення кваліфікації:

лікарів –  34 ос., у т.ч. загальної практики сімейної медицини,

молодших медичних спеціалістів –  81 ос.

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

128,1

-

-

128,1

-

-

Підвищення рівня

лікувально-діагностичного процесу, організації медичної допомоги, підвищення професійного рівня фахівців

2. Проведення моніторингу показників здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров`я всіх рівнів надання медичної допомоги

Щокварталу

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

 

-

-

-

-

-

Своєчасність прийняття управлінських рішень в лікувально-профілактичних закладах первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги

3. Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони здоров’я, електронного реєстру пацієнтів

Протягом

року

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1

40,0

-

-

-

-

40,0

Підвищення оперативності в роботі, налагодження зворотного зв’язку, покращання рівня консультативної допомоги хворим

4. Подальша реалізація заходів міських та районних програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу»

Протягом року

Волноваський РЦПМСД

-

-

-

-

-

-

Підвищення мотивації медичних працівників первинного рівня надання медичної допомоги

5. Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД:

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ

№ 1»

258,5

258,5

-

-

-

-

 

–розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

61,5

61,5

-

-

-

-

Зменшення темпу розповсюдження захворювання, своєчасне виявлення та лікування ВІЛ-інфікованих

– розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

68,0

68,0

-

-

-

-

Покращення якості і тривалості життя ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, зниження захворю-аності та смертності від СНІДу на 2%

- забезпечення медичних працівників ЦРЛ засобами індивідуального захисту

 

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

60,0

60,0

-

-

-

-

Попередження інфікування медичних працівників

- забезпечення придбання одноразових піпето-контейнерів, вакутайнерів для забору крові

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

69,0

69,0

-

-

-

-

Поліпшення умов праці медпрацівників

6. Реалізація заходів по боротьбі із туберкульзом:

 

 

484,0

469,0

-

-

-

15,0

 

– забезпечення хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі безоплатним рентгенологічним та бактеріоскопічним обстеженням та в спеціалізованих протитуберкульозних закладах

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

269,0

269,0

-

-

-

-

Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

– забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики та щеплень новонароджених від туберкульозу

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

200,0

200,0

-

-

-

-

Зниження темпу розповсюдження захворювання на території регіону, своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз .

– забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

15,0

-

-

-

-

15,0

Покращення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

7. Забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну, цукрознижуючими препаратами,  глюкометрами,

 голками до тест –ручок,  тест - смужками

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

 

27,0

 

 

 

 

 

50,0

 

27,0

 

 

 

 

 

50,0

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

Поліпшення забезпеченості хворих на цукровий діабет,  зниження кількості ускладнень.

8. Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих інфекцій

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ

№ 1»

-

-

-

-

-

-

Попередження та зниження захворюваності населення на вакцинокеровані інфекції

9. Проведення діагностики та забезпечення хворих на онкологічні захворювання лікарськими засобами

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД,

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

305,0

305,0

-

-

-

-

Зниження показників інвалідності та смертності серед хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.

10. Забезпечити хворих у кардіологічних стаціонарних відділеннях тромболітичними препаратами для попередження ускладнень захворювань серцево-судинної  системи

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

20,0

20,0

-

-

-

-

Зниження показників інвалідності та смертності у хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові розлади

11. Забезпечення пільгової категорії населення

- медикаментами,

- зубним протезуванням,

- слуховими апаратами,

- кардіостимуляторами,

- штучними кришталиками,

- засобами технічної реабілітації

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

807,6

 

472,6

335,0

807,6

 

472,6

335,0

-

-

-

-

Надання безкоштовних медичних послуг пільговим категоріям населення. в т. ч. ветеранам ВВВ

12. Забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

 

85,2

85,2

-

-

-

-

Покращення якості надання медичної допомоги ветеранам війни

13. Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації комплексних заходів програмного характеру

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД, Волноваська стоматполіклініка

620,0

-

-

620,0

-

-

Покращення якості  надання медичної допомоги населенню

14. Забезпечення надання медичної допомоги особам, які переміщені з міст проведення АТО

Протягом року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»,

410,0

410,0

-

-

-

-

Покращення якості медичної допомоги особам, які переміщені з міст проведення АТО

15.  Залучення позабюджетних коштів (тис.грн.)

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1», Волноваська стоматполіклініка

-

-

-

-

-

-

Поліпшення фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я району на 1400 тис. грн.

16. Орфанні захворювання,

 у  т.ч.  діти

дорослі

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

322,0

102,0

220,0

322,0

102,0

220,0

-

-

-

-

Попередження та зниження захворюваності населення на  орфанні захворювання

17. Забезпечення 100%-го охоплення вагітних групи ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології з використанням біохімічних методів обстеження

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ», Волноваський РЦПМСД, КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

50,0

50,0

-

-

-

-

Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами

18. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетолургію, продуктами лікувального харчування

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

300,0

-

-

300,0

-

-

Поліпшення якості життя хворих дітей

19. Забезпечення дітей, народжених від ВІЛ інфікованих матерів, пільговим харчуванням

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

30,0

-

-

30,0

-

-

 

20. Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням

Протягом

року

Волноваський РЦПМСД

25,0

-

-

25,0

-

-

Поліпшення харчування та здоров’я дітей з малозабезпечених сімей

21. Забезпечення препаратами для лікування акушерських кровотеч

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

40,0

40,0

-

-

-

-

Профілактика малюкової та материнської смертності

22. Забезпечення засобами контрацепції всіх категорій населення

Протягом

року

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»

30,0

30,0

-

-

-

-

 

23. Матеріально – технічне оснащення

 

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,  КЛПЗ

«Волноваська РЛ №1»,

Волноваська стоматполіклініка

3806,0

 

3006,0

 

 

700,0

 

100,0

-

-

3806,0

 

3006,0

 

 

700,0

 

100,0

-

-

 

24.  Капітальний ремонт лікувальних закладів

 

 

КЗОЗ

«Волноваська ЦРЛ»,

 

Волноваський РЦПМСД,

 

КЛПЗ «Волноваська РЛ №1»

20551,8

 

6351,9

 

 

11399,9

 

 

2800,0

-

-

5400,0

 

900,0

 

 

1700,0

 

 

2800,0

-

15151,8

 

5451,9

 

 

9699,9

Волноваська ЦРЛ - виготовлення ПКД  та експертна оцінка для термомодернізації хірургічного та травматологічного відділень, та виготовлення ПКД  та експертна оцінка для відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, КР терапевтичного,дитячого та інфекційного відділень,

ЦПМСД -1700 – відновлення пошкоджених медичних закладів, КРВолодимирівської МЛ,

 РЛ № 1 – кап. ремонт КДЛ, патологоанатомічного відділення та покрівлі гаражних боксів

25.Реконструкція нежитлвої будівлі контори КСП під сімейну амбулаторію за адресою: с.Бугас, вул. Центральна, буд.34/1, Волноваського району, Донецької області

II півріччя 2017 року

Бугаська сільська рада

1000,0

1000,0

-

-

-

-

будівельний обсяг будівлі - 1816,0 кв.м.

26.Капітальний ремонт із залученням енергозберігаючих технологій Комунальної Установи "Ольгинська лікарська амбулаторія" за адресою: вул. Шкільна, буд. 41, смт Ольгинка, Волноваського району, Донецької області

II півріччя 2017 року

Ольгинська селищна рада

1000,0

1000,0

-

-

-

-

Передбачена заміна 20 вікон на пластикові, заміна 223 м2 покрівлі, утеплення стін зовні, заміна підлоги 223 м2

27.  Проведення державної експертизи ПКД по реконструкції будинку судово-медичної експертизи

II півріччя 2017 року

ВКБ

8,0

-

-

8,0

-

-

 

Всього по заходам:

х

х

30398,2

***

5002,4

***

-

10189,0

***

-

15206,8

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

 

Додаток 5

 

до рішення районної ради

 

                                                                                                                                25.10.2017  №  7/18-406      

 

4.10. Фізичне виховання та спорт

 

 Спорт є ефективним засобом фізичного виховання, його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.   Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення.

 

Головна ціль -  залучення широких верств населення до занять спортом,створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,  підвищення фізичних і функціональних можливостей  організму людини,  формування патріотичного  почуття щодо позиції держави у світовому просторі.

 

Актуальні проблеми:

 

- мотивація  участі різних верств населення у спортивно-масових заходах районного , обласного та всеукраїнського рівнів;

 

-  впровадження національно-патріотичного виховання;

 

- ввідсутність у місті Волноваха стадіону для проведення спортивних змагань;

 

- відсутність молодіжної організації, щодо підтримки людей з обмеженими  можливостями;

 

- невідповідність вимогам сучасності ресурсного забезпечення сфери;

 

- більшість  спортивних споруд  потребують  капітальних  та  поточних ремонтів.

 

Основні завдання на 2017 рік:

 

- підтримка закладів фізичної культури, зокрема районної дитячо-юнацької спортивної школи;

 

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості, до занять фізичною культурою і спортом; призначення стипендій найкращім спортсменам району;

 

- організація дозвілля та психологічна підтримка людей з особливими потребами;

 

- будівництво стадіону в м. Волноваха з метою залучення більшої кількості жителів  всіма видами  фізкультурно-оздоровчої роботи;

 

- забезпечення утримання, ремонту, реконструкції та будівництва спортивних споруд.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності:

 

-   покращення умов надання послуг з фізкультури та спорту;

 

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних та всеукраїнських змаганнях та зростання конкурентної спроможності;

 

- створення   оздоровчо-спортивної  молодіжної  організації  з питання реабілітації інвалідів;

 

- збільшення інтересу молоді до військової служби у Збройних силах України;

 

- установлення 9-ти* майданчиків для занять загально-фізичною підготовкою.

 

  Ресурсне забезпечення:

 

Загальний обсяг витрат на реалізацію   Програми   заплановано   в   сумі 31355,993***  тис.грн., в тому числі: 4630,0 – державного бюджету ***, 19921,9* тис.грн. – за рахунок обласного бюджету; 6554,093*** тис.грн. - районного і місцевих бюджетів; 200,0 тис.грн. – коштів підприємств, 50,0* тис.грн. - за рахунок коштів інших джерел (благодійної допомоги, спонсорства).

 

*- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від28.04.2017 № 7/15-336

 

**- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

 

*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 25.10.2017 № 7/18-406

Заходи

 

щодо забезпечення виконання завдань Програми по  розділу «Фізичне виховання та спорт»

 

на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області *

2017-2018 роки

 

 

Волноваська міська рада

 

 

17056,1*

 

-

17056,1*

 

 

-

 

-

 

 

-

 

Залучення більшої кількості населення до занять фізичною культурою

2.Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво спортивного

майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

м.Волноваха, вул.1 Травня, 95» *

2017 рік

Волноваська райдержадміністрація

10,0*

 

-

-

10,0*

 

-

-

-//-

3.Будівництво спортивного

майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

м.Волноваха, вул.1 Травня, 95 *

протягом року

Волноваська райдержадміністрація

1176,6*

-

1176,6*

-

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом

4.Виготовлення топографічної зйомки місцевості та проходження експертизи робочого проекту по об’єкту «Будівництво спортивного майданчика Волноваської ЗОШ І –ІІІ ступенів №1, за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул.1 Травня,95» **

протягом року

Відділ капітального будівництва Волноваської райдержадмі-ністраціі

12,0 **

-

-

12,0 **

-

-

-//-

5. Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території загальноосвітнього  навчального закладу (Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1), за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул.1 Травня,95» **

протягом року

Відділ капітального будівництва Волноваської райдержадмі-ністраціі

1449,093

***

-

-

1449,093

***

-

-

-//-

6.Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

с. Валер’янівка,

вул. Центральна, 34 б *

протягом року

 

Валер’янівсь-ка сільська рада

1176,6*

-

574,6*

602,0

(місцевий бюджет)*

-

-

-//-

7.Будівництво спортивного майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

смт.Володимирівка, вул..Каштанова, 2 *

2017-2018 роки

 

 

Володимирів-ська селищна рада

1176,6*

 

574,6*

602,0

(місцевий бюджет)*

-

-

-//-

8.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с.Валер’янівка

Вул.Центральна, 34 б *

протягом року

Валер’янівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

9.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Володимирівка,

вул. Гагаріна, 2а *

протягом року

Володимирівська селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

10.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Сонячне, вул. Шкільна, 38 *

протягом року

Краснівська  сільська рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-//-

11.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Ольгінка,

вул. Шкільна,38 *

протягом року

Ольгінська селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

12.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Степне, вул.Центральна, 20 *

протягом року

Степнянська

сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

13.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Новотроїцьке,  вул. Покровська, 148 *

протягом року

Новотроїцька селищна рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-//-

14.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Єгорівка, вул. Шкільна, 45 *

протягом року

Єгорівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-

15.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Привільне, вул. Центральна, 4 *

протягом року

Привільненьська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-

16.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Петрівське,  вул. Центральна, 45а *

протягом року

Петрівська сільська рада

60,0*

-

60,0*

-

-

-

-

17. Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” ***

IV квартал 2017 року

ВКБ

10,0

10,0

-

-

-

-

Розробка ПКД для реалізації основного проекту

18. Проведення експертизи  проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” ***

IV квартал 2017 року

ВКБ

5,0

5,0

-

-

-

-

Отримання експертного звіту для реалізації основного проекту

19.Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” ***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

1475,0

1475,0

-

-

-

-

Введення в дію майданчика площею 924 м.кв.

20.Виготовлення проектно-кошторисної документації Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” ***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

10,0

10,0

-

-

-

-

Розробка ПКД для реалізації основного проекту

21. Проведення експертизи  проектно-кошторисної документації Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” ***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

5,0

5,0

-

-

-

-

Отримання експертного звіту для реалізації основного проекту

22.Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” ***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

1475,0

1475,0

-

-

-

-

Введення в дію майданчика площею 924 м.кв.

23. Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністра- ція (ВКБ)

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика зі встановленням 8 одиниць обладнання

24.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м.Волноваха, вул. Менделеева***

IV квартал 2017 року

Волноваська міська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

25.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі у с.Ближнє Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Рибинська сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

26.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі у с.Новоандріївка Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Новоандрі- ївська сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика зі встановленням 10 одиниць обладнання

27.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі у с.Кирилівка Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Новоандрі- ївська сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

 

Будівництво майданчика зі встановленням 8 одиниць обладнання

28.Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі с.Прохорівка Волноваського району Донецької області***

IV квартал 2017 року

Прохорівська сільська рада

200,0

200,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

29. Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”***

IV квартал 2017 року

Райдерж- адміністрація (ВКБ)

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика зі встановленням 6 одиниць обладнання

30. Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха, вул. Менделеева***

IV квартал 2017 року

Волноваська міська рада

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

31. Будівництво дитячого ігрового майданчика у с.Старогнатівка Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Старогна- тівська сільська рада

50,0

50,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

32. Будівництво дитячого ігрового майданчика у с.Рибинське Волноваського району***

IV квартал 2017 року

Рибинська сільська рада

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

33. Будівництво дитячого ігрового майданчика у с.Ближнє Волноваського району ***

IV квартал 2017 року

Рибинська сільська рада

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

34. Будівництво дитячого ігрового майданчика с.Прохорівка Волноваського району Донецької області***

IV квартал 2017 року

Прохорівська сільська рада

100,0

100,0

-

-

-

-

Будівництво майданчика

35. Капітальний ремонт

будівлі Волноваської РДЮСШ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

ДЮСШ

 

550,0*

-

-

550,0*

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази для регулярних занять спортом

36. Поточний ремонт

спортивної зали Волноваського ПТУ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадмі-ністрації

 

300,0

-

-

300,0

-

-

Підтримка та збереження існуючої спортивної бази в районі

37. Проведення та участь у спортивно-масових заходах

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РВО, РО ВФСТ «Колос»

110,0

-

-

50,0

20,0

40,0

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом

38. Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ).

протягом року

віділ у справах сім
’ї, молоді та спорту, ДЮСШ

50,0

-

-

50,0

-

-

Зменшення захворюваності серед  вихованців ДЮСШ

39. Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендії, винагороди)

протягом року

Районна рада, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

-

-

50,0

-

-

Стимулювання спортсменів для покращення результатів

40.Придбання спортивного обладнання та інвентарю (окремо по організаціях), в т.ч.:

протягом року

 

240,0

-

-

220,0

10,0

10,0

Покращення матеріально-спортивної бази району

-          Волноваська міська рада

 

Міська рада

50,0

-

-

50,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази за місцем проживання населення

 

-          Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

-

-

50,0

-

-

Залучення більшої кількості спортсменів для участі в районних змаганнях

-          Сільські та селищні ради

-           

 

Сільські та селищні ради

20,0

-

-

20,0

-

-

-//-

-          Підприємства

 

 

20,0

-

-

-

10,0

10,0

Організація спортивної роботи на підприємствах

-          ДЮСШ

 

ДЮСШ

100,0

-

-

100,0

-

-

Покращення матеріально-спортивної бази ДЮСШ

41. Утримання ДЮСШ

(окремо по кожній)

протягом року

Районна рада, ДЮСШ

1963,0

-

-

1963,0

-

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

 

42.Відкриття та утримання міських центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

протягом року

міська рада

146,0

-

-

146,0

-

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

43.Утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та “пристосованих приміщень”

 

 

Спортивні заклади району

720,0*

-

-

550,0

170,0

-

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

-     СОК «Локомотив»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

70,0

-

-

-

70,0

-

Збереження спортивної споруди для занять фізичною культурою

-     СК «Авангард»

-     (смт. Володимирівка»)

Протягом року

 

550,0

-

-

550,0

-

-

Розвиток спортивної бази та залучення більшої кількості займаючихся

-     СК «Ультра»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

100,0

-

-

-

100,0

-

Проведення фізкультурно-оздоровчою роботи серед працюючих мешканців району

ВСЬОГО

 

х

х

31355,993

***

4630,0

***

19921,9*

6554,093

***

200,0*

50,0*

х 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

Додаток 6 

до рішення районної ради 

                                                                                                                                 25.10.2017  №  7/18-406

5.2.  Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

Захист прав громадян розуміється як одна з неодмінних ознак сучасної держави, забезпечення реальності прав і свобод людини та громадянина, виступає своєрідним індикатором сталості й зрілості такої держави.

Головна ціль  -  забезпечення активної наступальної протидії злочинності в районі і досягнення зниження темпів її росту на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль державних органів і громадськості, удосконалювання організації, засобів і методів попередження і розкриття злочинів.

Актуальні проблеми:

- збільшення кількості злочинів, у тому числі крадіжок, шахрайств;

- необхідність підвищення оперативності реагування на повідомлення та заяви громадян про правопорушення та злочинні посягання;

- необхідність модернізації матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ.

Основні завдання на 2017 рік:

- підвищення рівня правоохоронного обслуговування населення та профілактичної роботи на території сільських та селищних рад;

-  проведення заходів щодо зменшення незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки;

-  посилення протидії економічній злочинності, у першу чергу в бюджетній системі, сферах земельних відносин та надровикористання;

-  профілактика злочинності у дитячому середовищі, посилення захисту прав дітей, недопущення насильства в сім’ї, втягнення неповнолітніх у наркоманію;

-  протидія кримінальній та адміністративній корупції, насамперед серед посадових осіб та державних службовців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  підвищення рівня захищеності громадян від кримінальних прояв;

- скорочення часу реагування поліції на заяви та повідомлення громадян про вчинення протиправних дій та збільшення числа злочинів, розкритих по «гарячих слідах»;

-  зменшення корупційних проявів, фактів одержання неправомірної вигоди, насамперед в органах влади та контролюючих органах;

- зниження кількості кримінальних правопорушень, вчинених дітьми та стосовно них;

- підвищення рівня правової культури учасників дорожнього руху, зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод;

-  підвищення рівня довіри до органів національної поліції;

-  покращення матеріально-технічного забезпечення органів національної поліції.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів.

 

Заходи

 

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 

 «Захист прав і свобод громадян,  забезпечення законності і правопорядку» на 2017 рік 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Придбання системи зовнішнього та внутрішнього відео спостереження Волноваського відділу поліції

I півріччя 2017 року

ГУНП

100,0

-

-

100,0

-

-

Нагляд за спеціальним майданчиком тимчасового зберігання транспортних засобів, які є речовими доказами в кримінальних справах.

2. Проведення капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі Волноваського відділу поліції ***

II півріччя 2017 року

ГУНП

550,0***

-

-

550,0***

-

-

Створення належних умов праці особового складу

3. Придбання оргтехніки

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

200,0

-

-

200,0

-

-

Створення належних умов праці, забезпечення ефективної реалізації завдань, щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від противоправних посягань.

4. Створення Центру оперативного реагування поліції. Придбання  та встановлення в громадських місцях систем відео спостереження.

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

1000,0

-

-

1000,0

(міський бюджет)

-

-

Здійснення контролю за станом публічного порядку, попередження та своєчасне реагування на правопорушення. Розкриття злочинів по «гарячим слідам»

 

5. Проведення капітального ремонту актового залу, спортивного залу та коридорів в адміністративній будівлі Волноваського відділу поліції та обладнання меблями ***

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

650,0***

-

-

650,0***

-

-

Підняття іміджу Національної поліції України та надання послуг безпеки

6.  Виконання заходів програми «Протидія тероризму – 2017» ***

IІ півріччя 2017 року

Волноваський міжрайонний відділ  управління служби безпеки України в Донецьківй області

950,0***

-

-

950,0***

-

-

Забезпечення захисту громадян, держави і суспільства від терористичних проявів, виявлення та усунення причин і умов, які їх породжують

ВСЬОГО:

х

х

3450,0***        

-

-

3450,0***        

-

-

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева 

Додаток 7

до рішення районної ради

                                                                                                                                25.10.2017  №  7/18-406               

7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

Головними завданнями у 2017 році буде подальша оптимизація процесів управління в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, комплектування  органів виконавчої влади висококваліфікованими фахівцями.

З метою реалізації поставлених завдань передбачається здійснити заходи щодо:

-  удосконалення структури райдержадміністрації;

- забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самовряврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- удосконалення системи управління якістю відповідно довимог ДСТУ ІSО9001: 2009 в апараті райдержадміністрації;

- забезпечення  інформування громадськості щодо діяльності райдержадміністрації через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт райдержадміністрації;

- створення умов для залучення перспективної молоді на державну службу;

-  створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби.

Хід виконання заходів і показників Програми розглядатиметься на засіданнях Координаційної ради при Волноваській райдержадміністрації з питань вирішення проблем соціально-економічного розвитку Волноваського району, на нарадах і засіданнях колегії райдержадміністрації. Звіт про хід виконання Програми виноситься на розгляд сесії районної ради.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконан-ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.  Впровадження  проекту «Розумна адміністрація»;  придбання презентаційних матеріалів про район, створення  матеріально-технічних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками РДА (придбання меблів, стільців)***

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

97,920

 

-

97,920

-

-

Підвищення ефективності, автоматизації, стандартизації процесів управління в райдержадміністрації, створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби

 

2. Створення матеріально-технічних умов для ефективного функціонування райдержадміністрації (закупівля паливно-мастильних матеріалів, придбання запасних частин, придбання запасних частин та багатофункціонального пристрою, послуги з ремонту)*

2017 рік

РДА

199,848

-

-

199,848

-

-

Забезпечення ефективного, якісного та оперативного вирішення службових питань райдержадміністрації

3.  Реалізація заходів Програми покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій Волноваського району на 2017 рік*

2017 рік

управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації

 

50,0*

-

-

50,0*

-

-

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу  та гарантування продовольчої безпеки району

4. Програма матеріально – технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2017 рік **

 

2017 рік

Управління економіки  райдержадміністрації

38,4 **

-

-

38,4 **

-

-

Забезпечення ефективного, якісного та оперативного вирішення службових питань управлінням економіки  райдержадміністрації

ВСЬОГО:

х

х

386,168 **    -

-

-

386,168 **    -

-

-

х

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

 

Додаток 8

до рішення районної ради

25.10.2017  №  7/18-406 

Додаток 5

Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

№ п/п

Назва програми, замовник

Тер-мін виконаня

Коли та яким документом  затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

 

Примітка

 

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі

Загальний обсяг

фінансуван-ня

у тому числі:

 

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

державний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джере-ла

 

 

Регіональні програми в галузі освіти

 

 

1

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-53 із змінами, внесеними від 24.02.2016

№ 7/4-77, 30.03.2016 №7/5-104, 15.06.2016 №7/6-129)

22617,5

-

22617,5

-

-

-

-

-

-

 

2

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-273, 53 із змінами, внесеними від 22.02.2017

№ 7/13-313, 28.04.2017

№7/15-342, 09.08.2017

№7/17-379, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

13596,607

***

-

13596,607

***

-

Організація та забезпечення безперебійної та ефективної роботи навчально-виховних закладів

 

3

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016

№ 7/3-54 із змінами, внесеними від 30.03.2016

№7/5-105, 15.06.2016

№7/6 -130)

1402,5

-

1402,5

-

-

-

-

-

-

 

4

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№ 7/12-274 53 із змінами, внесеними

від 28.04.2017 №7/15-348, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

125,615***

-

125,615***

-

Підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів

 

5

Програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

 

 

Відділ освіти РДА

2016-2020 роки

Рішення районної ради від 23.12.2015

№7/2-30, 10.01.2017

№ 7/12-277

367,7

-

367,7

-

1131,191

***

-

1131,191

***

-

Забезпечення у сільській місцевості регулярного Езоп-латного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників

 

6

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2016 рік

Рішення районної ради

від 23.12.2015

№ 7/2-29, 15.06.2016

№7/6 -132

4445,4

-

4445,4

-

-

-

-

-

-

 

7

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району  на 2017 рік.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№ 7/12-276

-

-

-

-

5669,300

-

5669,300

-

-

 

 8

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 30.12.2010

№6/3-34,

із змінами

від 30.03.2016

№ 7/5-103,   15.06.2016

№7/6-133,

10.01.2017

№ 7/12-275, 25.10.2017

№7/18-

193,2

 

 

193,2

 

-

 

60,0***

 

-

 

60,0***

 

-

Виплати стипендій переможцям та учасникам обласних олімпіад,  випускникам загальноосвітніх шкіл, які отримали медалі, організація екскурсійних поїздок до міст України

 

9

Програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2022 р.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-278, 53 із змінами, внесеними від 28.04.2017

№7/15-344, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

240,0***

 

240,0***

-

Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів

 

10

Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік

 

 

 

2017

рішення районної ради від 22.02.2017

№ 7/13-314, із змінами, внесеними

від 09.08.2017

№7/17-380

-

-

-

-

210,0***

-

210,0***

-

-

 

 

Всього:

х

х

29026,3

-

29026,3

-

21032,713

-

21032,713

-

х

 

Регіональні програми в галузі  культури

 

1

Района програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2016-2017 роки

2016-2017 роки

Рішення Волноваської районної ради від 15.06.2016 р. № 7/6-122,

із змінами, внесеними

від 10.01.2017

№ 7/12-271, 09.08.2017

№7/17-386

6,0

-

6,0

-

20,4***

-

20,4***

-

-

2

Комплексна Програма «Ветеран» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів на 2016 – 2019 роки.

2016-2019 роки

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 №7/2-28,

21.12.2016

№ 7/11-244

140,0

-

140,0

-

225,0

-

225,0

-

-

3

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 13.01.2016

№ 7/3-55

3710,8

-

3710,8

-

-

-

-

-

-

4

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2017рік

2017 рік

Рішення районної ради від

10.01.2017

№ 7/12-272, із змінами від 22.02.2017

№ 7/13-311, 28.04.2017

№7/15-349, 09.08.2017

№7/17-385, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

2689,6***

-

2689,6***

-

-

5

Района программа проведення культурно мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 

№ 72-34,

129,0

-

129,0

-

-

-

-

-

-

6.

Программа розвитку та вдосконалення народних аматорських колектів Волноваського РЦКД на 2017 рік *

2017 рік

28.04.2017 №7/15-348, із змінами, внесеними від 25.10.2017 №7/18-

-

-

-

-

285,0***

-

285,0***

-

-

 

ВСЬОГО

х

х

3985,8

-

3985,8

-

3220,0

-

3220,0

-

 

Регіональні програми в галузі  фізичного виховання

 

1

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі на 2013-2016 роки.

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

 

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-280, внесення змін 30.03.2016

№7/5-94

519,79

-

519,79

-

-

-

-

-

-

2

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2020 роки

 

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

 

Рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-288

із змінами

від 22.02.2017

№ 7/13-316 28.04.2017

№7/15-346

 

 

-

-

-

-

867,4

-

867,4

-

-

 

 

ВСЬОГО

 

 

519,79

-

519,79

-

867,4

-

867,4

-

-

Регіональні програми в галузі захисту дітей,  підтримки сімї та молоді

 

1

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення на 2013-2016 роки »

 

Відділ у справах сім’ї,  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

Рішення районної ради

від 26.12.2012  № 6/14-279, внесення змін 30.03.2016

№ 7/5-94

 

 

688,3

-

688,3

-

-

-

-

-

-

2

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення» на 2017-2020 роки

 

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

рішення районної ради від 10.01.2017  

№ 7/12-289

із змінами, внесеними

від 09.08.2017

№ 7/17-387

-

-

-

-

1101,8**

157,90**

943,9**

 

 

 

 

-

 

3

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення сесії  районної ради

від 10.01.2017

№ 7/12-287,

із змінами, внесеними від 22.02.2017

№ 7/13-315

-

-

-

-

70,0

-

70,0

-

-

4

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№7/13-270

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

 

-

-

-

980,60**

420,20**

560,40**

-

-

 

ВСЬОГО

 

 

688,3

-

688,3

-

2152,4

578,1

1574,3

-

 

 

Регіональні програми в галузі земельних відносин

 

 

1

Програма розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки

2016-2020 роки

Затверджена рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38,  із змінами, внесеними рішенням Волноваської районної ради від 24.02.2016 7/4-80, 22.02.2017 №7/13-321

2680,0

-

756,3

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

-

 

Всього:

х

х

2680,02

-

756,32

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

х

 

Регіональні програми в галузі охорони здоровя

 

 

1

Програма подолання епідемії туберкульозу в Волноваському районі до 2016 року.

 

КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради

від 17.08.2016 7/8-171

630,6

31,0

424,2

175,4

-

-

-

-

х

2

Района программа розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-36 із змінами, внесеними 13.01.2016

№7/357, 24.02.2016

№7/4-79, 30.03.2016

№7/5-91,

15.06.2016 №7/6-127,

17.09.2016 №7/8-170

6036,9

-

6036,9

-

-

-

-

-

-

3

Программа розвитку первиної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№7/12-267 із змінами, внесеними

від 22.02.2017 №7/13 -306, 28.04.2017

№7/15-339, 09.08.2017

№7/17-389, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

5719,250

***

-

5719,250

***

-

-

4

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КЗОЗ«Волноваська центральна районна лікарня»

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016

№7/6-123 із змінами, внесеними 17.08.2016

№7/8-159

1503,0

1208,0

295,0

-

-

-

-

-

-

5

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

 

КЗОЗ«Волноваська центральна районна лікарня»

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-269,

із змінами, внесеними

від 22.02.2017

№ 7/13-309, 28.04.2017

№7/15-340, 09.08.2017

№7/17-390, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

6396,29***

-

6396,29***

-

-

6

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ «Волноваська района лікарня №1»

2016 рік

Рішення районної ради

від 15.06.2016 №7/6-124

800,0

 

800,0

-

-

-

-

-

-

7

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на  2017 рік.

 

КЛПЗ«Волноваська района лікарня №1»

2017 рік

Рішення районної ради

від 10.01.2017

№ 7/12-265 із змінами, внесеними

від 22.02.2017

№ 7/13-308, 28.04.2017

№7/15-341, 09.08.2017

№7/17-391, 25.10.2017

№7/18-

-

 

-

-

5011,0***

-

5011,0***

-

-

8

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ«Волноваська района лікарня №1»

2016 рік

Рішення районної ради

від 30.03.2016

№7/5-93

200,0

-

200,0

-

-

-

-

-

-

9

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2017 рік.

 

КЛПЗ«Волноваська района лікарня №1»

2017 рік

Рішення районної ради

від 22.02.2017 №7/13-307

-

-

-

-

200,0

-

200,0

-

-

10

Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

рішення районної ради від  10.01.2017

№ 7/12-266

із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-310

-

-

-

-

770,0

-

770,0

-

-

11

Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік

 

рішення районної ради від  10.01.2017  

№ 7/12-268

 

 

 

 

300,0

-

300,0

-

-

12.

Программа боротьби з туберкульозом

2017 рік

Рішення районної ради

28.04.2017

№7/15-338

-

-

-

-

475,0*

-

475,0*

-

-

 

Всього:

х

х

9170,5

1239,0

7756,1

175,4

18871,54

-

18871,54

-

х

Регіональні програми в галузі соціального захисту населення

 

 

1

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи,

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

Рішення сесії  районної ради

від 23.12.2015 №7/2-23

 

50,0

 

50,0

-

-

-

-

-

-

 

2.

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи,

 

УСЗН Волноваської РДА

2017 рік

Рішення сесії  районної ради

від 10.01.2017 №7/12-282,

із змінами, внесеними

від 25.10.2017 №7/18-

-

-

-

-

99,4

-

99,4

-

Забезпечення виплати подарунків на новорічні свята дітям осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС, одноразова виплата вдовам ЧАЕС

 

3

 

Програма про призначення  та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 23.12.2015 №7/2-24,

10.01.2017

№ 7/12-281

10,1

-

10,1

-

15,0***

-

15,0***

-

Забезпечення виплати щомісячно стипендії людям похилого віку

 

 

4

Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-211 ,

10.01.2017

№ 7/12-279, , із змінами, внесеними

від 25.10.2017 №7/18-

20,0

-

20,0

-

16,968***

-

16,968***

-

Забезпечення відшкодування вартості проїзду осіб ЧАЕС, виплата грошової компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

 

 

5

Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, (перепідготовки) учасників АТО на 2016-2017 роки.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

Рішення сесії  районної ради в

ід 22.02.2016 №7/4-75,

10.01.2017

№ 7/12-286,

із змінами, внесеними

від 25.10.2017 №7/18-

100,0

-

100,0

-

24,0***

-

24,0***

-

Забезпечення виплати одноразової допомоги демобілізованим учасникам АТО

 

6

Програма фінансування компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

районної ради від 23.12.2015

№7/2-25,

21.12.2016

№ 7/11-247,  

із змінами, внесеними

від 09.08.2017 №7/17-383

213,6

-

213,6

-

308,14***

-

308,14***

-

Забезпечення виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги інвалідам, людям похилого віку

 

7

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 17.08.2016 №7/8-172 ,

10.01.2017

№ 7/12-280

524,0

-

524,0

-

500,0

-

500,0

-

Забезпечення соціального захисту пільгової категорії населення

 

8

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 02.11.2016 №7/10-212,

10.01.2017

№ 7/12-284

717,2

-

717,2

-

717,2

-

717,2

-

Забезпечення соціального захисту пільговоїкатегорії населення

 

9

Програма фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 02.11.2016 №7/10-213,

10.01.2017

№ 7/12-285

187,3

-

187,3

-

93,1

-

93,1

-

Забезпечення компенсації підприємствам за надані послуги зв’язку

 

10

Районна програма забезпечення фінан-сування організації громадських робіт у 2017 році

 

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради

від 02.11.2016 №7/10-214,

10.01.2017

№ 7/12-283

11,2

-

11,2

-

19,94

-

19,94

-

Забезпечення створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій

 

11

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2016 році

 

УСЗН

2016 рік

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016

№7/10-215

145,5

-

145,5

-

-

-

-

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

 

12

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2017 році

 

УСЗН

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017

№ 7/13-320

-

-

-

-

199,0

-

199,0

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

 

13

Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік

 

УСЗН

 

Рішення сесії районної ради

від 28.04.2017 №7/15-345 із змінами, внесеними 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

68,224

-

68,224

 

 

 

 

разом

 

 

1978,9

-

1978,9

-

2060,972

-

2060,972

-

-

 

Інші

 

 

1

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-32

 

250,00

-

250,00

-

-

-

-

-

-

2

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

 

Рішення районної ради 21.12.2016

№ 7/11-245

-

-

-

-

270,0

-

270,0

-

-

3

Програма надання фінансової підтримки ДКП "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік,

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради

від 23.12.2015

№ 7/2-33, 15.06.2016

№ 7/6-

150,00

-

150,00

-

-

-

-

-

-

4

Програма  підтримки ДКУ «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-290

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

5

Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік,

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради

від 23.12.2015

№ 7/2-45 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-81

605,51

-

605,51

-

-

-

-

-

-

6

Програма покращення умов Волноваської районної ради на 2017 рік

 

Волноваська районна рада

2017 рік

рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-291,

зі змінами, вненсеними

від 22.02.2017

№ 7/13-327, 09.08.2017

№7/17-392, 25.10.2017

№7/18-

-

-

-

-

1179,0***

-

1179,0***

-

-

7

Програма капітального ремонту нежитлової будівлі по вул.Гагаріна, 36 на 2016 рік

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016

№ 7/5-106

146,00

-

146,00

-

-

-

-

-

-

8

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016

№ 7/4-74

2,63

-

2,63

-

-

-

-

-

-

9

Програма «Правопорядок – 2016»

2016 рік

Рішення районної ради

від 24.02.2016

№ 7/4-73

950,00

-

950,00

-

-

-

-

-

-

10

Програма «Правопорядок – 2017»

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-304

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ 7/17-377

 

-

-

-

-

1500,0**

-

1500,0**

-

-

11

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради

від 30.03.2016

№ 7/5-107

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

200,00

 

200,00

-

-

-

-

-

-

12

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-312

із змінами, внесеними

від 09.08.2017 №7/17-384

-

-

-

-

1100,0***

-

1100,0***

-

-

13

Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного  та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ  ДФС у Донецькій області на 2016 рік

2016 рік

Рішення районної ради

від 15.06.2016

№ 7/6-121

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ 7/17-382

240,00

 

240,00

-

100,00**

-

100,00**

-

-

14

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016

№7/8-

127,00

 

127,00

-

-

-

-

-

-

15

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-305,

 із змінами, внесеними

від 09.08.2017

№7/17-374

-

-

-

-

48,8***

-

48,8***

-

-

16

Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік,

Управління економіки РДА

2016 рік

рішення районої ради від 09.08.2017

№ 7-17-376

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

17

Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік,

Управління економіки РДА

2016 рік

рішення районої ради

від 09.08.2017

№ 7-17-376

-

-

-

-

38,40**

-

38,40**

-

-

18

Програма інформатизації Волноваського району на 2016-2017 роки,

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради

від 17.08.2016 №7/8-

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

19

Програма покращення матеріально-технічної бази Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік *

 

2017 рік

рішення районої ради

від 28.04.2017 №7/15-347

-

-

-

-

50,0*

-

50,0*

-

-

20

Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році *

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017

№ 7/13-317

-

-

-

-

26,791*

-

26,791*

-

-

21

Районна програма «Протидія тероризму-2017»***

2017 рік

рішення районної ради від 25.10.2017

№7/18-

 

 

 

 

950,000***

 

950,000***

 

 

22

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки***

2017 рік

рішення районної ради від 09.08.2017

№7/17-375

 

 

 

 

1300,0***

 

1300,0***

 

 

 

Всього:

х

х

2728,14

-

2728,14

-

6662,991

-

6662,991

-

-

 

Разом по району***:

х

х

50777,75

1239,0

47439,65

2099,1

55887,416

578,1

54884,916

 

х

 

 

         

Додаток 9
до рішення районної ради
 25.10.2017 № 7/18-406

      

8. Фінансове забезпечення заходів
Програми економічного і соціального розвитку
 
Волноваського району на 2017 рік  
   
   
            тис.грн.  
Напрямки реалізації заходів
(розділи Програми)
Витрати на реалізацію кількість заходів
Всього у тому числі за рахунок коштів:  
державного
бюджету 
обласного
бюджету 
місцевих бюджетів кошти підприємств інші
 джерела
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РАЙОНУ  0,0            
Тенденції економічного і соціального розвитку району 0,0           0
Актуальні проблеми розвитку району 0,0           0
ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НА 2017 РІК             0
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ              
3.1.Промисловий комплекс  27015,0       27015,0   3
3.2.Агропромисловий комплекс  315598,0       315598,0   17
3.3.Енергозабезпечення та енергоефективність 33189,7     28849,7 3048,0 1292,0 15
3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури *** 186941,2 450,0 72663,8 1243,8   112583,7 23
3.5. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 0,0           2
3.6.Дорожньо-транспортний комплекс 1100,0     1100,0     2
3.7.Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура 54538,7 28200,0 15033,216 6007,7 5297,8   26
3.8.Житлове будівництво 0,0           0
3.9.Розвиток підприємницького середовища *** 2696,2 1211,6   1484,6     7
3.10.Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 10469,9     6191,1 4168,5 110,3 14
3.11.Сприяння розвитку ринкової конкуренції             4
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК, НАДАННЯ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ               
4.1.Демографічна ситуація 0,0           0
4.2.Ринок праці. Зайнятість населення  0,0           4
4.3.Доходи населення та заробітна плата  0,0           15
4.4.Пенсійне забезпечення та соціальне страхування             2
4.5.Соцільний захист населення  1879,9     1879,9     13
4.6.Підтримка сім'ї, дітей та молоді *** 2479,8   1057,9 1037,9 62,0 322,0 12
4.7.Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування *** 840,4   420,2 420,2     8
4.8.Освіта *** 40214,7 620,0 18402,8 21081,637   110,3 15
4.9.Охорона здоров'я населення 30398,2 5002,4   10189,0   15206,8 27
4.10.Фізичне виховання та спорт*** 31356,0 4630,000 19921,9 6554,093 200,0 50,0 43
4.11.Культура 2010,0     2000,0   10,0 17
4.12.Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб  50,0     50,0     3
РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА              
5.1.Охорона навколишнього природного середовища 65264,1   33132,1 480,0 60,0 31592,0 13
5.2.Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку *** 3450,0     3450,0     6
5.3.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій *** 1136,5     1126,5 10,0   4
5.4.Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 25,0     25,0     3
ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 0,0            
6.1.Формування спроможних територіальних громад 0,0           0
6.2.Впровадження заходів територіального планування 233,5     218,5   15,0 4
6.3.Розвиток земельних відносин 1245,4     604,2   641,2 6
6.4.Розвиток громадянського суспільства 24,0     24,0     8
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ 0,0            
7.1.Податково-бюджетна діяльність *** 100,0     100     5
7.2.Закупівля товарів, робіт, послуг для потреб району 0,0           0
7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми *** 386,2     386,168     4
  0,0            
ВСЬОГО * 812642,4 40114,0 160631,9 94504,0 355459,3 161933,3 325
* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017  № 7/15-336
** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7-17-374
*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 25.10.2017 № 7/18-_406

 
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради                                                                                                А.К. Демішева

_______________________________________________________________________________________________________________________

 продовження рішення №7/18-403

            Додаток 5
            до рішення районної ради                                      
            від 25.10.2017 № 7/18-403
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
               
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ  КВК Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
    01 Районна рада   1105,402 443,598 1549,000
0170 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 № 7/12-291 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-327, 09.08.2017 № 7/17-392, 25.10.2017 № 7/18-409)  735,402 443,598 1179,000
8600 0133   Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік (рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-245) 270,000   270,000
7212 0830   Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-290 ) 100,000   100,000
    03 Райдержадміністрація   8817,403 24685,040 33502,443
3132 1040   Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-287 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-315) 70,000   70,000
2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-308, 28.04.2017 № 7/15-341, 09.08.2017 № 7/17-391,25.10.2017 № 7/18-426) 517,000 4494,000 5011,000
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-269 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-309, 28.04.2017 № 7/15-340, 09.08.2017 № 7/17-390, 25.10.2017 № 7/18-425) 3037,479 3358,811 6396,290
2140 0722   Надання стоматологічної допомоги населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-310) 520,000 250,000 770,000
2180 0726   Первинна медична допомога населенню Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-267 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-306, 28.04.2017 № 7/15-339, 09.08.2017 № 7/17-389,25.10.2017 № 7/18-424) 1374,250 4345,000 5719,250
 Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт Володимирівка, вул. Проценка, 10 (Пункт 14 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18 - 406) 495,715 2478,577 2974,292
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268) 300,000   300,000
2212 0763   Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 28.04.2017 № 7/15-338) 475,000   475,000
2220 0763   Інші заходи в галузі охорони здоров’я Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-307) 200,000   200,000
        Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274. Пункт 11 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300).    1017,437 1017,437
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6”
Пункт 19  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406)
  1475,000 1475,000
Виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м.Волноваха "Загальноосвітня школа I-III ступенів №6"
Пункт 17,18  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від25.10.2017 № 7/18-406 )
  15,000 15,000
Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”
Пункт 29  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  100,000 100,000
Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1”
Пункт 23  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  100,000 100,000
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4”
Пункт 22  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406)
  1475,000 1475,000
Виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м.Волноваха "Загальноосвітня школа I-III ступенів №4"
Пункт 20,21  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, від 25.10.2017 № 7/18-406 )
  15,000 15,000
Введення в експлуатацію об’єкта «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району" по вул. Леніна, пров. Центральний до вул. Садова, вул. Нова, вул. Степна
Пункт 1 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336)
  182,822 182,822
Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території  загальноосвітнього навчального закладу (Волноваська ЗОШ I-III ступенів № 1) Пункт 2, 3 заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374)   1449,093 1449,093
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)
Пункт 12 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)
  426,700 426,700
8370 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Пункти 1, 2 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-376) 307,668 28,500 336,168
Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік (рішення районної ради від 28.04.2017 № 7/15-347) Пункт 3 заходів підрозділу 7.3. "Організаційне забезпечення виконання заходів програми розділу 7 "Механізм реалізації програми заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   10,200 39,800 50,000
Районна програма "Протидія тероризму - 2017" (рішення районної ради від 25.10.2017 № 7/18-410)
Пункт 6  заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
500,000 450,000 950,000
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-312 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-384)  пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" Розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,000 1000,000 1100,000
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-304 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-351, 09.08.2017 № 7/17-377)
Пункт 2, 4, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,000 1380,000 1500,000
Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік (рішення районної ради від 09.08.2017 № 7/17-382) Пункт 5 заходів підрозділу 7.1 "Податково-бюджетна діяльність" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 100,000   100,000
Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-320) пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,000 170,000 199,000
Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-317) пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,291 9,500 26,791
 Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-305 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-374) пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  48,800 0,000 48,800
9130 0513   Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Пункт 7 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)   424,800 424,800
7612 0511   Охорона і раціональне використання земель Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки (рішення районної ради від 22.02.2016 № 7/13-321) 595,000   595,000
    10 Відділ освіти райдержадміністрації   11615,396 19917,246 31532,642
1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1, м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)
(Пункт 10  заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
223,878 1119,389 1343,267
Термомодернізація  та термосанація будівлі Волноваської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 3 за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Урицького, 8
(Пункт 11 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406 )
338,712 1693,560 2032,272
Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району — капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій
(Пункт 9 заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374,25.10.2017 № 7/18-406 )
884,317 4421,583 5305,900
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-273 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-313,  28.04.2017 № 7/15-342, 09.08.2017 № 7/17-379,25.10.2017 № 7/18-418) 1601,893 12022,714 13624,607
 Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-277 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-420) 1131,191   1131,191
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р.(рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-275 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-421) 60,000   60,000
Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-278  із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-344, 25.10.2017 № 7/18-422) 240,000   240,000
Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-314 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-380) 190,000   190,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-276 ) 5669,300   5669,300
1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-274 із змінами, внесеними 28.04.2017 № 7/15-343, 25.10.2017 № 7/18-419) 115,615 10,000 125,615
3141 1040   Заходи державної політики з питань молоді Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки (рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-289 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-387) 84,000   84,000
3160 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 859,090   859,090
5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки  (рішення районної ради від  10.01.2017   №7/12-288 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-316,  28.04.2017 № 7/15-346) 167,400   167,400
5031 0810   Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 50,000 650,000 700,000
    15 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   1861,972 0,000 1861,972
3400 1090   Інші видатки на соціальний захист населення Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-281) 15,000   15,000
Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік (рішення районної ради від   28.04.2017 № 7/15-345 із змінами, внесеними  25.10.2017 № 7/18-411) 68,224   68,224
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від  10.01.2017  №7/12-282 із змінами, внесними 25.10.2017 № 7/18-414) 99,400   99,400
Внесення змін та доповнень до Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-286 із змінами, внесеними 25.10.2017 № 7/18-413) 24,000   24,000
3035 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-280) 500,000   500,000
3037 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-284) 717,200   717,200
3031 1070   Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-279 із змінами, внесеними 25.10.2017 №7/18-412) 9,668   9,668
3033 1070   Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 7,300   7,300
3034 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 №7/12-285) 93,100   93,100
3240 1050   Організація та проведення громадських робіт Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017році (рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-283) 19,940   19,940
3181 1010   Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік (рішення районної ради від 21.12.2016   № 7/11-247 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-383) 308,140 0,000 308,140
    24 Відділ культури райдержадміністрації   895,330 2324,670 3220,000
4030 0822   Фiлармонiї, музичні колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017  № 7/12-272 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-311,  28.04.2017 № 7/15-349, 09.08.2017 № 7/17-385, 25.10.2017 №7/18-416) 182,600   182,600
4060 0824   Бібліотеки 47,900 989,360 1037,260
4070 0824   Музеї і виставки 30,160 257,630 287,790
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 21,000 774,820 795,820
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей 105,990 160,010 266,000
4200 0829   Інші культурно-освітні заклади та заходи 12,280 107,850 120,130
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей Районна програма підтримки обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017 № 7/12-271 із змінами, внесеними 09.08.2017 № 7/17-386) 20,400   20,400
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу Програма розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік "Сузір'я  талантів"  (рішення районної ради від  28.04.2017 № 7/15-348 із змінами, внесеними25.10.2017 № 7/18-417) 250,000 35,000 285,000
3201 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-244) 225,000 0,000 225,000
    75 Фінансове управління райдержадміністрації   0,000 4320,000 4320,000
8440 0180   Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Пункти 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4. "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374,
від 25.10.2017 № 7/18 -406)
Пункт 14, 15  заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
Пункт 25, 26  заходів підрозділу 4.9 "Охорона здоров'я" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406).
Пункт 20, 21  заходів підрозділу 3.4. "Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури" розділу 3. "Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення  районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300 із змінами, внесеними  28.04.2017 № 7/15-336, 09.08.2017 № 7/17-374, 25.10.2017 № 7/18-406)
  4320,000 4320,000
      Всього   24295,503 51690,554 75986,057
               
               
      Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  

 

        Додаток  9
до рішення районної ради
від  25.10.2017  № 7/18-403
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
              (тис. грн.)
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 1195
Код ФКВКБ 11 Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
    Районна  рада    39,000     39,000
    Державне управління   39,000     39,000
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів   39,000     39,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту елктричних мереж адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою м.Волноваха, вул. 1 Травня 1  39,000     39,000
    Райдержадміністрація   17 158,001     17 158,001
    Охорона здоров'я   10 893,949     10 893,949
2180 0726 Первинна медична допомога населенню   6 823,577     6 823,577
      Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт Володимирівка, вул. Проценка, 10 2478,577     2478,577
      Капітальний ремонт  лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (с.Рівнопіль, вул. Леміхова, 1) 260,000     260,000
      Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Ближнє (с.Ближнє,
вул. Олімпійська, 2)
315,000     315,000
      Капітальний ремонт  фельдшерсько-акушерського пункту с. Зачатівка (с. Зачатівка, вул.Молодіжна,13) 680,000     680,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії ЗП-СМ смт. Мирне (смт Мирне, вул. Дзержинського, 1) 800,000     800,000
      Капітальний ремонт  лікарської амбулаторії смт. Новотроїцьке (смт Новотроїцьке, вул. Молодіжна, 11) 330,000     330,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії ЗП-СМ с.Анадоль (с. Анадоль, вул.Лікарняна ,1) 825,000     825,000
      Капітальний ремонт  ФАП с.Привільне (с. Привільне, вул.Центральна, 2) 200,000     200,000
      Капітальний ремонт  ФАП с.Стрітенка (с. Стрітенка, вул.Миру, 13) 660,000     660,000
      Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту амбулаторії ЗП-СМ с. Златоустівка (с. Златоустівка, вул. Жовтнева, 1) 275,000     275,000
2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   4070,372     4070,372
      Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки та енергетичного аудиту  для термомодернізації хірургічного, травматологічного, неврологічного, акушерсько-гінекологічного та відділення анестезії і інтенсивної терапії КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова, 5
120,000     120,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації  та проведення експертної оцінки для відділення  екстреної (невідкладної)  медичної допомоги в КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 
м.Волноваха пров.Матросова,5
129,000     129,000
Капітальний ремонт приміщення під розміщення комп'ютерного томографу, розташованого за адресою: м. Волноваха, пров. Матросова,5 661,383     661,383
Виготовлення проектно-кошторисної документації   та проведення енергетичного аудиту по термомодернізації дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою м.Волноваха, пров.Матросова, 5 127,989     127,989
Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 903,719     903,719
Додаткові роботи (по ремонту стелі лабораторії, залу засідань та сходового маршу) по капітальному ремонту клініко-діагностичної лабораторії 132,000     132,000
Капітальний ремонт покрівлі гаражних боксів КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 300,000     300,000
Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту патологоанатомічного відділення, капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та покрівлі гаражних боксів КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1"
 

КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1"
100,000     100,000
Розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, авторського та технічного надзору по капітальному ремонту паталогоанатомічного відділення КЛПЗ "Волноваська районна лікарня № 1" 196,281     196,281
Капітальний ремонт паталогоанатомічного відділення КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 1400,000     1400,000
6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території   6264,052     6264,052
      Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 6” 1490,000     1490,000
Будівництво дитячого ігрового майданчика, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1” 100,000     100,000
Будівництво спортивного майданчика з тренажерами для занять на відкритому повітрі, м. Волноваха “Загальноосвітня школа I—III ступенів № 1” 100,000     100,000
Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол, м. Волноваха “Загально-освітня школа I—III ступенів № 4” 1490,000     1490,000
Реконструкція з розширенням будівлі судово-медичної експертизи КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 8,000     8,000
Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території  загальноосвітнього навчального закладу (Волноваська ЗОШ I-III ступенів № 1) 1449,093     1449,093
Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул.Полтавська 274 1017,437     1017,437
Завершення будівництва по інвестиційному проекту «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району»  18,300     18,300
Введення в експлуатацію об’єкта «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району по вул. Леніна, пров. Центральний до вул. Садова, вул. Нова, вул. Степна" 164,522     164,522
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ) 426,700     426,700
    Відділ освіти райдержадміністрації   18 839,212     18 839,212
    Освіта   18 257,212     18 257,212
1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, олегіумами   18 257,212     18 257,212
      Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1, м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація) 1 119,389     1 119,389
      Термомодернізація  та термосанація будівлі Волноваської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 3 за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Урицького, 8 1 693,560     1 693,560
      Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району — капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій 4 421,583     4 421,583
      Капітальний ремонт з заміною вікон Рибинськоїї ЗОШ (с.Рибинське, вул. Молодіжна,18) 446,000     446,000
      Капітальний ремонт спортивного залу Донської ЗОШ (сел. Донське вул.Кошового,5) 300,000     300,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2 ( смт.Новотроїцьке вул.Кононенко,62), Свободненської ЗОШ (с.Свободне вул.Центральна, 102) Андріївської ЗОШ ( с.Андріївка пров.Шкільний,1),  Мирненської ЗОШ ( смт.Мирне вул.Центральна,4)   1071,160     1071,160
      Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1 (м.Волноваха вул.1 Травня, 95), Волноваської ЗОШ № 2 ( м.Волноваха пров.Путейський,18), Зачатівської ЗОШ №1 (с.Зачатівка вул. Центральна, 24), Новоселівської ЗОШ ( с.Новоселівка вул.Шкільна,1) 1140,000     1140,000
      Капітальний ремонт  Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13) 1,150     1,150
      Капремонт міні-футбольного поля у Волноваській ЗОШ I-III  ступенів № 5  (м. Волноваха вул. Гвардійська,3) 600,000     600,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації та авторський нагляд для Ольгинської ЗОШ, Новотроїцької ЗОШ, Волноваської ЗОШ №№4,6 20,000     20,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації,авторський та технічний нагляд, виготовлення експертизи  250,000     250,000
      Капітальний ремонт  Благодатненської ЗОШ  (смт.Благодатне вул. Ювілейна,40) 1120,000     1120,000
      Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали Бугаської ЗОШ (с.Бугас вул. Шкільна,1) 770,000     770,000
      Капітальний ремонт будівлі другого корпусу  Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7) 0,000     0,000
      Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт будівель Златоустівської ЗОШ (с.Златоустівка, вул.Харківська,52), Володимирівської ЗОШ №1 (с.Володимирівка, вул.Гагаріна,2)  450,000     450,000
      Капітальний ремонт витяжної системи у харчоблоці  Діанівської ЗОШ (с.Діанівка, вул.Соборна, 5)  70,000     70,000
      Капітальний ремонт покрівельГранітненської ЗОШ  (с.Гранітне, вул.Б.Хмельницького,33) та Вільненської ЗОШ  (с.Вільне, вул.Костюченка,24) 1342,000     1342,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №6 (м.Волноваха вул.Ломоносова,13) 85,500     85,500
      Капітальний ремонт спортивної зали, зруйнованої кладки зовнішньої стіни спортивної зали Степнянської ЗОШ  (с.Степне, вул.Центральна, 20) 350,000     350,000
      Виготовлення експертного висновку для коригування проектно-кошторисної документації Волноваської ЗОШ I-III ступенів №5 (м.Волноваха, вул.Гвардійська,3) 49,870     49,870
      Капітальний ремонт Кирилівського НВК (с.Кирилівка, вул.Шкільна,5) 243,000     243,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації для Діанівської ЗОШ (с.Діанівка, вул.Соборна, 5) 120,000     120,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації для Новотроїцької ЗОШ № 4 (с.Новотроїцьке, вул.Шевцової, 57) 294,000     294,000
      Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №4 (м.Волноваха вул.Полтавська 274) 223,000     223,000
      Капітальний ремонт котельні Анадольського НВК (с.Анадоль вул.Грецька,17) 50,000     50,000
      Капітальний ремонт з заміною котла в їдальні Новоандріївської ЗОШ (с.Новоандріївка вул.Центральна,42) 50,000     50,000
      Капітальний ремонт покрівлі Ольгинської ЗОШ (смт.Ольгинка вул.Шкільна,38) 750,000     750,000
      Капітальний ремонт опалювальної системи Донської ЗОШ (смт.Донське вул.Кошового,5) 150,000     150,000
      Капітальний ремонт опалювальної системи Волноваської ЗОШ № 3 (м.Волноваха пров.Спортивний,8) 50,000     50,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон Ближненської ЗОШ (с.Ближнє, вул. ) 200,000     200,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон, дверей спортпавільону Новотроїцької ЗОШ № 4 (смт. Новотроїцьке, вул. ) 450,000     450,000
      Виготовлення експертного висновку для Ольгинської ЗОШ  50,000     50,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації з отриманням експертного висновку, інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи   для Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7) 327,000     327,000
5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Капітальний ремонт будівлі Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи, що знаходиться  за адресою м.Волноваха, вул.1 Травня, 93 582,000     582,000
    Відділ культури і туризму райдержадміністрації   1478,550     1478,550
    Культура та мистецтво   1478,550     1478,550
4060 0824 Бібліотеки Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібіліотеки (м.Волноваха, вул.Кості Бабіна, 14) 921,000     921,000
4070 0824 Музеї і виставки   215,550     215,550
Капітальний ремонт санвузла та зовнішньої каналізації Волноваського районного краєзнавчого музею (м.Волноваха, вул 1 Травня,4) 82,000     82,000
Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею (м.Волноваха, вул. 1Травня,4) 105,800     105,800
Капітальний ремонт з відновлення та влаштування металевих віконних решіток у Волноваському районному краєзнавчому музеї (м.Волноваха, вул. 1Травня,4) 27,750     27,750
Капітальний ремонт приміщень Волноваського районного краєзнавчого музею  (м.Волноваха, вул.1 Травня,4) 0,000     0,000
4100 0960 Школи естетичного виховання дітей                76,000     76,000
      Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капіітального ремонту будівлі (з термомодернізацією) комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Волноваської школи мистецтв (музичне відділення) (м.Волноваха, вул.Центральна, 47) 76,000     76,000
4090 0828 Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу   266,000     266,000
      Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля (м.Волноваха, вул.Центральна, 94) 266,000     266,000
    Всього   37514,763     37514,763
               
  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради       А.К.Демішева