РІШЕННЯ 17 ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 2 ЧАСТИНА

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Додаток  до рішення районної ради                                                                                                                                                                                       09.08.2017№ 7/17-375         

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ  РОЗВИТКУ  МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

У ВОЛНОВАСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2017-2018 РОКИ 

з/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

2.

Забезпечення фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва

Створення нових робочих місць  із залученням усіх видів фінансової допомоги, в т.ч. за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності (за наявності коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

2017-2018

Волноваський районний центр  зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

Забезпечення участі підприємців району у обласному конкурсному відборі проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва за якими буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами

2017-2018

Департамент економіки ОДА, управління економіки РДА

Обласний бюджет

 

 

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів

2017-2018

Департамент економіки ОДА, управління економіки РДА, підприємці району

Районний бюджет

Проведення організаційної, роз’яснювальної, інформаційно-консультативної роботи з мешканцями сільських  територій району щодо можливостей отримання фінансової допомоги на започаткування або розвиток  власного бізнесу з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

2017-2018

Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу РДА

Обласний бюджет

 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                      

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 09.08.2017  №7/17-376

м.Волноваха

Про затвердження Програми

матеріально-технічного забезпечення 

виконання  заходів Програми

економічного і соціального розвитку

Волноваського району на 2017 рік

З метою забезпечення ефективного, якісного і своєчасного  виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, розглянувши  лист   Волноваської   райдержадміністрації  від 11.07.2017 року №01-23-1071, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення  виконання  заходів Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2017 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити реалізацію та фінансування заходів з виконання Програми.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до  рішення районної ради

  09.08.2017 №7/17-376 

Програма

матеріально-технічного забезпечення  виконання  заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік

І.  Загальні положення

 Програма  матеріально-технічного забезпечення  виконання  заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік (далі - Програма) враховує положення Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 та Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної  адміністрації від 21 червня  2016  року № 498.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:

-  Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,

-  Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

-  Постанова   Кабінету   Міністрів України від 26 квітня   2003   року     № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Актуальність цієї Програми обумовлена необхідністю забезпечення своєчасного виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, здійснення всебічного аналізу та моніторингу ефективності її реалізації на території району.

ІІ.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Щорічно управлінням економіки, спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями району розробляється Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району.

Програма визначає мету та напрямки дій на наступний рік в усіх сферах життєдіяльності людини.

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів господарювання, подоланню кризових явищ, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного розвитку району, в т.ч. підвищення рівня заробітної плати, детінізації економічних процесів.

   Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

-    постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;

-    розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації;

-    надання щокварталу звіту про виконання Програми до департаменту економіки облдержадміністрації;

-    підготовку розпорядчих документів райдержадміністрації з питань виконання Програми;

-    звітування  про хід виконання Програми та ефективність реалізації заходів Програми на сесії районної ради.

Координацію роботи виконавців та надання звітності і інформацій здійснює управління економіки Волноваської райдержадміністрації.

Крім того, згідно з Положенням про управління економіки Волноваської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 01.10.2015 № 309, завданнями управління є забезпечення реалізації в районі державної політики в промисловості, інвестиційній діяльності, у сфері торгівлі і побутових послуг, цінової політики та з питань розвитку підприємництва, єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

 Штатним розписом в управління  8 працівників, фактично працює 6, але забезпеченість комп’ютерною технікою складає 60%. Комп’ютери, на яких працівники здійснюють свої функціональні обов’язки, а їх всього 4 (чотири одиниці з 2009 року) і ноутбук без копіювальної техніки, який в 2012 році відпрацював свій ресурс на виборчій компанії, повністю зношений і морально, і фізично. В липні 2017 року один з комп’ютерів вийшов з ладу у зв’язку з вірусною хакерською атакою. Два принтери також вичерпали ресурс, ремонтуються по 2 рази на рік.

Ці проблеми потребують термінового вирішення та системного підходу, оскільки тільки комп’ютеризація та забезпечення сприятливих умов праці надасть можливість якісно, надійно та швидко обробляти всі види інформації.

ІIІ.  Мета та основні завдання  Програми

Метою програми є забезпечення, своєчасного, якісного і повного виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, а також забезпечення збереження та обміну оперативною та достовірною інформацією між структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів влади, підприємствами, установами, організаціями та  органами місцевого самоврядування.

Основними завданнями Програми є здійснення заходів по матеріально-технічному забезпеченню виконання Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік шляхом впровадження сучасної комп’ютерної техніки. 

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Реалізація цієї Програми здійснюватиметься  в межах асигнувань, передбачених   в   районному   бюджеті на    2017 рік,   в сумі   38,4  тис.грн. Розпорядником коштів по Програмі є управління економіки Волноваської  райдержадміністрації.

V. Заходи щодо реалізації Програми

№ з/п

Зміст заходів

Джерела фінансування

Обсяг фінансу-вання

(тис. грн.)

Термін виконан­ня

Виконавці

1

2

3

4

5

6

1

Придбання  персональних комп’ютерів

(3110) – 3 од.

 

Районний бюджет

28,5

 

Протягом 2017 року

Управління економіки райдержадміністрації

2

Придбання багатофункціонального пристрою (2210) – 1 од., комплектувальних виробів (картриджів) – (2210) – 2 од.

 

Районний бюджет

9,9

Протягом 2017 року

Управління економіки райдержадміністрації

 

Всього:

х

38,4

 х

х 

 

VII. Очікувані результати 

Реалізація цієї Програми підвищить  рівень матеріально-технічного забезпечення управління економіки Волноваської райдержадміністрації, що дозволить забезпечити якісне і своєчасне виконання Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік.

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-377

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

Програми по забезпеченню правопорядку

на території Волноваського району «Правопорядок-2017»

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 24.07.2017 №01-23-1140, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Заходів з виконання Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок-2017», затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 №7/13-304 (в редакції рішення районної ради від 28.04.2017 №7/15-351), виклавши їх у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності і депутатської етики, прав і свобод громадян (Овчинніков) та з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                  Додаток до рішення районної ради 09.08.2017 №7/17-377
Заходи з виконання Програми правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017"
     
     
№ з/п Зміст заходу Термін виконання Виконавець Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету місцевих бюджетів підприємств інших джерел
обласного бюджету районного бюджету
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Заходи по реалізації програми підвищення безпеки та провопорядку:                  
1.1 Придбання системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження 2017 рік ГУНП 100,00 - - 100,00 - - Для дотримання прав людини, нагляду за периметром адмінбудівлі, спеціальним майданчиком тимчасового зберігання транспортних засобів, які є речовими доказами
1.2 Проведення капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі Волноваського ВП 2017 рік ГУНП 550,00 - - 550,00 - - Для покращення стану обслуговування населення під час звернення до органів поліції, проведення особистого прийому громадян, проведення днів "відкритих дверей", забезпечення ефективної реалізації завдань, щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, належних умов праці працівників поліції Волноваського ВП
1.3 Придбання оргтехніки 2017 рік ГУНП 200,00 - - 200,00 - - Для оперативного реагування на повідомленнягромадян про скоєні злочини та правопорушення, підвищення рівня розкриття злочинів та забезпечення якісного прийому та обслуговуванню населення району
1.4 Проведення капітального ремонту актового залу, спортивного залу та коридорів в адміністративній будівлі Волноваського ВП 2017 рік ГУНП 650,00 - - 650,00 - - Для покращення стану обслуговування населення під час звернення до органів поліції, проведення особистого прийому громадян, проведення днів «відкритих дверей», забезпечення ефективної реалізації завдань, щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від противоправних посягань, належних умов праці працівників поліції Волноваського ВП
  ВСЬОГО: х х 1500,00 - - 1500,00 - - х
                     
  Керуючий справами                   
  виконавчого комітету                  
  районної ради             А.К. Демішева  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 № 7/17-378

м. Волноваха

Про затвердження Статуту комунального

закладу Волноваський районний будинок

дитячої та юнацької творчості Волноваської

районної ради Донецької області

Розглянувши лист Волноваської  райдержадміністрації, районної від 13.07.2017 №01-23-1089, відповідно до статті 13 Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 6 травня 2001 року №433 (зі змінами), статті 6 Закону України «Про освіту», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Статут комунального закладу Волноваський районний будинок  дитячої та юнацької творчості Волноваської районної ради Донецької області, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Доручити директору Волноваського районного будинку  дитячої та юнацької творчості Волноваської районної ради Донецької області (Мотін) зареєструвати Статут комунального закладу Волноваський районний будинок  дитячої та юнацької творчості Волноваської районної ради Донецької області згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту ( Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька)

Голова районної ради                                                                                           В.Д. ЛУБІНЕЦЬ     

                                                                                   Додаток 

                                                                                   до рішення  районної ради 

                                                                                   09.08.2017 № 7/17-378

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК

 ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 1.         Загальні положення

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» Волноваської районної ради Донецької області є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебувають в управлінні Волноваської районної ради Донецької області. Створений у жовтні 1957 року, є правонаступником прав і обов’язків Волноваського будинку піонерів і школярів.

Повна назва українською мовою:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» вОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочено: ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ БДЮТ.

Повна назва російською мовою:

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

Скорочено:

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОННЫЙ ДДЮТ.

1.2.  Юридична адреса закладу:  85700  Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха,

вулиця 1 Травня, будинок 5.

1.3. Комунальний заклад «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області (далі - Волноваський районний БДЮТ) є юридичною особою, має печатку, штамп, діє на підставі статуту, затвердженого засновником (власником).

1.4. Засновником закладу є Волноваська районна рада Донецької області.

1.5. Волноваський районний БДЮТ є позашкільним навчальним закладом, що здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час. Фінансування Волноваського районного БДЮТ та управління їм здійснює відділ освіти Волноваської районної державної адміністрації.

1.6. Основними завданнями Волноваського районного БДЮТ є:

- виховання громадянина України;

- вільний   розвиток   особистості  та   формування   її   соціально -громадського досвіду;

-  виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

-  виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

-   виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

-  створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

-  формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

-  задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

-  задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

-   пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

-  вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

-  організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;

-  профілактика бездоглядності, правопорушень;

-   виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

-  формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

-  здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної,  організаційно -масової, спортивної роботи.

1.7. Волноваський районний БДЮТ у своїй діяльності керується:

Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту», іншими законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад і цим Статутом.

1.8. Статус закладу Волноваського районного БДЮТ - україномовний.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Волноваський районний БДЮТ забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів шляхом  навчання і виховання громадян у позаурочний та позашкільний час. Волноваський районний БДЮТ – комплексний позашкільний навчальний заклад, що може здійснювати свою роботу за такими напрямками позашкільної освіти:  художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим,  еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним,  фізкультурно-спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним.

2.2. Волноваський районний БДЮТ працює за річним планом роботи, погодженим з  відділом освіти Волноваської районної державної адміністрації, реалізує основні напрямки своєї діяльності з урахуванням особистостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, потреб сім’ї, запитів інших навчально-виховних  закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

2.3. Навчально-виховний процес у Волноваському районному БДЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами  виконавчої влади в галузі освіти, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідним місцевим органом виконавчої влади.

2.4. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців, учнів і слухачів та у групах або об’єднаннях. Залежно від специфіки програми навчання може проводитися від одного до кількох років.

2.5. Індивідуальне навчання у Волноваському районному БДЮТ здійснюється відповідно до порядку,  затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.6. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих об’єднань) у Волноваському районному БДЮТ становить, як правило, 10 - 15 вихованців, учнів і слухачів.

Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Секція – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

Студія – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором Волноваського районного БДЮТ залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально - виховного,   тренувального   процесу,    рівня     майстерності         вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.

2.7. Прийом до Волноваського районного БДЮТ  може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом,  умови якого розробляються  Волноваським районним БДЮТ.

Для зарахування вихованців, учнів і слухачів до спортивних, туристських, хореографічних об’єднань (інших гуртків з підвищеним фізичним навантаженням) Волноваського БДЮТ потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках.

До  Волноваського районного БДЮТ зараховуються  вихованці, учні і слухачі віком від 5 до 18 років.

2.8. Навчально-виховний процес у Волноваському районному БДЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я)  з використанням різних організаційних форм роботи:  заняття,  гурткова робота,  клубна робота,  урок,  лекція,  індивідуальне заняття, конференція,  семінар,  курси,  читання,  вікторина,  концерт,  змагання, навчально-тренувальні заняття,  репетиція,  похід,  екскурсія,  експедиція, практична робота, а також  використанням інших форм.

2.9. Навчальний рік у Волноваському районному БДЮТ починається 1 вересня і закінчується 31 травня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня до 31 грудня, ІІ семестр – з 1 січня до 31 травня. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України.

З 1 до 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків, секцій, студій першого року навчання та доукомплектування груп  другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка, групи, секції, студії або іншого творчого об’єднання Волноваського районного БДЮТ.

У канікулярні, вихідні та святкові дні  Волноваський районний БДЮТ може працювати за окремим планом, затвердженим  директором закладу.

У літній канікулярний час Волноваський районний БДЮТ проводить роботу з вихованцями, учнями і слухачами в різних організаційних формах: змагання, зльоти, походи, екскурсії, збори, фестивалі, конкурси, концерти, заняття тощо, як підсумок навчально-виховного процесу за навчальний рік, а також може проводити змістовний відпочинок та оздоровлення.

Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради закладу та за погодженням з відділом освіти Волноваської районної державної адміністрації з урахуванням регіональних особливостей, профілю закладу.

2.10. Під час екологічного лиха або іншої надзвичайної ситуації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи Волноваського районного БДЮТ, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Волноваський районний БДЮТ створює безпечні умови навчання,  виховання та праці.

2.12. Тривалість одного заняття у Волноваському районному БДЮТ  визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 5 до 6 років               - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років               - 35 хвилин;

старшого віку                           - 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочими часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи Волноваського районного БДЮТ.

Режим щоденної роботи Волноваського районного БДЮТ встановлюється директором закладу на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває: навчальні заняття та масові заходи проводяться в закладі з 8.00 години  до 20.00 години  протягом тижня.

2.13. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Волноваського районного БДЮТ класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень – творчі об’єднання, діяльності яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей, обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних, обдарованих і талановитих  вихованців, учнів і слухачів, що задовольняють їх потреби у творчій, науково-дослідницькій роботі, профільній і професійній підготовці.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

2.14. Випускникам Волноваського районного БДЮТ, які в установленому  порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.  

2.15. Волноваський районний БДЮТ може організувати роботу своїх гуртків,  груп  та  інших творчих об’єднань у приміщеннях  загальноосвітніх професійно-технічних  навчальних  закладів,  навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.16. Волноваський районний БДЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань. 

У Волноваському районному БДЮТ можуть функціонувати методичне об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Методичні об’єднання створюються у Волноваському районному БДЮТ для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами. 

Відділи створюються у Волноваському районному БДЮТ за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів. 

Відділення створюються у Волноваському районному БДЮТ за видами гуртків, секцій та інших творчих об’єднань або за напрямами позашкільної освіти.

У Волноваському районному БДЮТ можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Волноваському районному БДЮТ можуть створюватися методична рада, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

Волноваський районний БДЮТ може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

Згідно з наказом відділу освіти Волноваської районної державної адміністрації на підставі відповідних угод Волноваський районний БДЮТ  може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.  

2.17. Волноваський районний БДЮТ з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову  роботу у  формі  конференції,  концерту,  змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального   збору,  виставки творчих робіт та інших формах.

3.   Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками  навчально-виховного процесу у Волноваському районному БДЮТ є:

-   вихованці,  учні і слухачі;

-  директор, заступники директора, методисти, культорганізатор, практичний психолог, педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу ;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

-  представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

3.2. Вихованці, учні і слухачі Волноваського районного БДЮТ мають гарантоване державою право на:

-  здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір позашкільного навчального закладу та  виду діяльності;

-  навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

-  користування матеріально-технічною базою закладу;

-  участь у різних видах навчальної та виховної роботи, у конференціях, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

-  представлення в органах громадського самоврядування закладу; 

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Вихованці, учні і слухачі Волноваського районного БДЮТ зобов’язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

-  підвищувати загальний культурний рівень;

-  дотримуватися морально-етичних норм;

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності

- бережливо ставитися до державного,  громадського і особистого майна;

-  дотримуватися вимог статуту,  правил внутрішнього розпорядку Волноваського районного БДЮТ.

3.4. Педагогічні працівники Волноваського районного БДЮТ мають право на:

- внесення керівництву закладу та органам управління освітою пропозицій   щодо   поліпшення    навчально – виховного   процесу;

-  подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій  про  моральне  та  матеріальне  заохочення  вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у позашкільному закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-   проведення в установленому порядку дослідно - експериментальної, пошукової роботи;

-  вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

-  соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань; 

-  об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.5. Педагогічні працівники Волноваського районного БДЮТ зобов’язані:

-  виконувати навчальні плани та програми;

-  надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

-  сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

-  визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів,  вибирати адекватні засоби їх реалізації;

-  здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

-  дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача,  захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

-  берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів,  захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

-  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  дотримуватися вимог статуту Волноваського районного БДЮТ, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки;

-  брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

-  виконувати накази і розпорядження директора Волноваського районного БДЮТ, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

3.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Волноваського районного БДЮТ працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його директором.

3.7. Обсяг педагогічного навантаження у Волноваському районному БДЮТ  визначається директором закладу згідно із законодавством і затверджується для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів Волноваському районному БДЮТ протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків,  передбачених законодавством.

3.9. Педагогічні працівники Волноваського районного БДЮТ підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку,  встановленого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Волноваського районного БДЮТ;

- звертатися до органів управління освітою, директора закладу та органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;

-  приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Волноваського районного БДЮТ;

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-  захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування Волноваського районного БДЮТ та у відповідних державних,  судових органах.

4. Управління Волноваським районним БДЮТ

4.1.  Керівництво Волноваським районним БДЮТ здійснює  його директор на принципах одноосібності, який призначається на посаду наказом начальника відділу освіти Волноваської районної державної адміністрації                                                                                                          за результатами конкурсного відбору, яким  може  бути  тільки  громадянин  України,  що  має  вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку,  встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора державного та комунального позашкільного навчального закладу здійснює відділ освіти Волноваської районної державної адміністрації  за поданням керівника позашкільного навчального закладу.

4.3. Педагогічні та інші працівники Волноваського районного БДЮТ призначаються на посади і звільняються з посад директором закладу відповідно до законодавства.

4.4. Директор Волноваського районного БДЮТ:

-  здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

-  організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;

- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

-  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Волноваського районного БДЮТ;

-  організовує виконання кошторису доходів і видатків Волноваського районного БДЮТ,  укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

-  установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

-  представляє Волноваський районний БДЮТ в усіх підприємствах, установах, організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

-  дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих союзів, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

-  забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-  застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

-  затверджує посадові обов’язки працівників зазначеного закладу.

4.5. Директор Волноваського районного БДЮТ є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом.

4.6. Педагогічна рада Волноваського районного БДЮТ:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової, інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності позашкільного навчального закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

4.7.  Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Волноваського районного БДЮТ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не може бути менше ніж два на рік.

4.8. Органом громадського самоврядування Волноваського районного БДЮТ є загальні збори  колективу цього закладу.  Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

-  обирають раду Волноваського районного БДЮТ, її членів, голову,  встановлюють термін їх повноважень;

-  заслуховують звіти директора, голови ради Волноваського районного БДЮТ про їх роботу, дають їй оцінку таємним або відкритим голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи закладу.

У період між загальними зборами  діє рада Волноваського районного БДЮТ.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради є правомірним, коли в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

4.9. Основні завдання ради Волноваського районного БДЮТ:

-  організовує  виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції про перспективи розвитку Волноваського районного БДЮТ, розглядає і погоджує із засновником режим роботи закладу, заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;

-  підтримує творчі ініціативи,  новації позашкільної освіти;

-  визначає форми співробітництва Волноваського районного БДЮТ з різними державними і  громадськими інститутами;

-  вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників закладу;

-  спільно з батьками забезпечує соціальний захист вихованців, учнів і слухачів.

У Волноваському районному БДЮТ за рішенням загальних зборів  або ради закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада,  учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база Волноваського районного БДЮТ є власністю засновника, закріплена за закладом на праві оперативного управління.

5.2. Позашкільний навчальний заклад володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства України.

Для проведення навчально-виховної роботи Волноваському районному БДЮТ можуть надаватися в користування (оренду) спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

5.3. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами і стандартами облаштування та утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами. До матеріально-технічної бази належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником (власником).

5.4. Майно Волноваського районного БДЮТ може вилучатися засновником (власником) лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.5. Збитки, заподіяні Волноваському районному БДЮТ у результаті порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність Волноваського районного БДЮТ здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Фінансово-господарська діяльність Волноваського районного БДЮТ проводиться відповідно до законодавства та цього статуту.

6.3. Фінансування Волноваського районного БДЮТ здійснюється за рахунок коштів Волноваського районного бюджету.

Фінансування Волноваського районного БДЮТ може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.4. Додатковими джерелами формування коштів Волноваського районного БДЮТ можуть бути:

-   кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України;

-  кошти гуманітарної допомоги;

-  добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян, зокрема батьків вихованців, учнів і слухачів;

-  кредити банків;

-  інші надходження.

Кошти, отримані Волноваським районним БДЮТ з додаткових джерел фінансування, використовуються для впровадження діяльності, передбаченої цим статутом.

7. Міжнародне співвідношення

7.1. Волноваський районний БДЮТ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зав’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

8. Контроль за діяльністю

8.1. Державний контроль за діяльністю Волноваського районного БДЮТ здійснюють Міністерство освіти і науки України,  Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації,  відділ освіти Волноваської районної державної адміністрації, у сфері управління яких перебуває Волноваський районний БДЮТ. 

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Волноваського районного  БДЮТ є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку,  встановленому Міністерством освіти і науки України.

9. Реорганізація або ліквідація закладу

9.1. Реорганізація або припинення діяльності Волноваського районного БДЮТ  здійснюється відповідно до чинного законодавства за рішенням його засновника.

Припинення діяльності Волноваського районного БДЮТ проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку припинення діяльності за рішенням господарського суду -  ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Волноваським  БДЮТ.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Волноваського районного БДЮТ, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації Волноваського районного БДЮТ його права та зобов’язання  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства

10. Порядок внесення змін і доповнень до статуту Волноваського  районного БДЮТ

10.1. Зміни та доповнення до статуту Волноваського районного БДЮТ обговорюються  загальними зборами колективу,  погоджуються з відділом освіти Волноваської районної державної адміністрації та затверджуються  засновником  закладу відповідно до законодавства.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                            А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-379

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Районної програми покращення

матеріально-технічного забезпечення

освітнього процесу навчально-виховних

закладів Волноваського району на 2017 рік

 З метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи системи опалення, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання, утримання навчально-виховних закладів та організації матеріально-технічного процесу з переоснащення і модернізації застарілого обладнання в закладах освіти Волноваського району, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 20.07.2017 року № 01-23-1133, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

 1Внести зміни та доповнення до  Заходів щодо покращення матеріально-технічного забезпечення  освітнього процесу у навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням  Волноваської районної ради від 10.01.2017 №7/12-273 ( в редакції рішення районної ради від  28.04.2017 №7/15-342), виклавши його у   новій редакції, згідно з  додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

             
            Додаток до рішення  районної ради
            09.08.2017  №7/17-379
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу  навчально-виховних закладів Волноваського району на  2017 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання морозильної камери для Чермалицької ЗОШ 
Протягом   2017 року 10,000 10,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
2 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання підручників для шкіл району
Протягом   2017 року 193,434 193,434   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
3 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання насосу для Благодатненської ЗОШ
Протягом   2017 року 10,000 10,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
4 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт спортивного залу Донської ЗОШ (сел. Донське вул.Кошового,5)
Протягом   2017 року 300,000 300,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
5 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2 ( смт.Новотроїцьке вул.Кононенко,62), Свободненської ЗОШ (с.Свободне вул.Центральна, 102) Андріївської ЗОШ ( с.Андріївка пров.Шкільний,1),  Мирненської ЗОШ ( смт.Мирне вул.Центральна,4)  
Протягом   2017 року 1071,160 1071,160   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
6 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1 (м.Волноваха вул.1 Травня, 95), Волноваської ЗОШ № 2 ( м.Волноваха пров.Путейський,18), Зачатівської ЗОШ №1 (с.Зачатівка вул. Центральна, 24), Новоселівської ЗОШ ( с.Новоселівка вул.Шкільна,1)
Протягом   2017 року 1140,000 1140,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
7 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 
Капітальний ремонт  Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 1,150 1,150   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
8 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення проектно-кошторисної документації
Протягом   2017 року 200,000 200,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
9 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
 Капітальний ремонт Благодатненської ЗОШ (смт.Благодатне вул. Ювілейна,40)
Протягом   2017 року 1120,000 1120,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
10 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали Бугаської ЗОШ  (с.Бугас вул. Шкільна,1)
Протягом   2017 року 770,000 770,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
11 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7)
Протягом   2017 року 6853,583 6853,583   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
12 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення проектно-кошторисної документації з отриманням експертного висновку, інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи   для Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7)
Протягом   2017 року 327,000 327,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
13 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт витяжної системи у харчоблоці Діанівської ЗОШ (с.Діанівка вул.Соборна, 5) 
Протягом   2017 року 70,000 70,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
14 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт покрівель Гранітненської ЗОШ (с.Гранітне, вул. Б.Хмельницького,33), Вільненської ЗОШ (с.Вільне, вул.Костюченка,24)
Протягом   2017 року 1342,000 1342,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
15 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»                                                                             Виготовлення проектно-кошторисної документації для Діанівської ЗОШ  (с.Діанівка, вул.Соборна,5) Протягом   2017 року 120,000 120,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
16 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»                                                                             Виготовлення проектно-кошторисної документації для Новотроїцької ЗОШ №4 (с.Новотроїцьке, вул.Шевцової,57) Протягом   2017 року 294,000 294,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
17 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №4 (м.Волноваха вул.Полтавська, 274)
Протягом   2017 року 220,000 220,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
18 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №6 (м.Волноваха вул.Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 85,500 85,500   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
19 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт спортивної зали, зруйнованої кладки зовнішньої стіни спортивної зали Степнянської ЗОШ (с.Степне, вул.Центральна, 20)
Протягом   2017 року 350,000 350,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
20 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення експертного висновку для коригування проектно-кошторисної документації для Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 (м.Волноваха вул.Гвардійська,3)
Протягом   2017 року 49,870 49,870   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
21 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт будівель Златоустівської ЗОШ (с.Златоустівка, вул.Харківська,52), Володимирівської ЗОШ №1 (с.Володимирівка, вул.Гагаріна,2) 
Протягом   2017 року 450,000 450,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
22 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт міні-футбольного поля у Волноваській ЗОШ  I-III ступенів №5 (м.Волноваха вул. Гвардійська,3)
Протягом   2017 року 600,000 600,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
23 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт Кирилівського НВК (с.Кирилівка, вул.Шкільна,5)
Протягом   2017 року 243,000   243,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
24 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт котельні Анадольського НВК (с.Анадоль,вул.Грецька, 17)
Протягом   2017 року 50,000 50,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
25 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною котла в їдальні Новоандріївської ЗОШ(с.Новоандріївка, вул.Центральна, 42)
Протягом   2017 року 50,000 50,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
26 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт покрівлі Ольгинської ЗОШ (с.Ольгинка, вул.Шкільна,38)
Протягом   2017 року 750,000 750,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
27 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт опалювальної системи Донської ЗОШ (с.Донське, вул.Кошового,5)
Протягом   2017 року 150,000 150,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
28 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт опалювальної системи Волноваської ЗОШ №3(м.Волнвоаха., пер.Спортивний,8) 
Протягом   2017 року 50,000 50,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
29 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Рибинської ЗОШ (с.Рибинське, вул.Молодіжна, 18) 
Протягом   2017 року 446,000 446,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
30 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Ближненської ЗОШ (с.Ближнє, вул.Центральна, 20) 
Протягом   2017 року 200,000 200,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
31 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон, дверей спорт. павільйону Новотроїцької ЗОШ №4 (сел.Новотроїцьке,вул. Кошового,32) 
Протягом   2017 року 450,000 450,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього спеціальний фонд   17966,697 17723,697 243,000  
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
32 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
 Оплата послуг регіональної експертної комісії
Протягом   2017 року 4,320 4,320   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
33 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Поточний ремонт Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 20,850 20,850   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
34 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Оплата за експертний висновок для Ольгинської ЗОШ
Протягом   2017 року 50,000   50,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
35 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Оплата послуг з ремонту газових котелень
Протягом   2017 року 40,000 40,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
36 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Тех.обслуговування блоків очистки води
Протягом   2017 року 340,000 340,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
37 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»                                                                                                                                     Переатестація завгоспів  та робітників навчальних закладів з енергобезпеки Протягом   2017 року 17,000 17,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
38 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»                                                                                                                                               Навчання директорів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності Протягом   2017 року 15,000 15,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
39 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»                                                                                                                                               Навчання заступників директорів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності Протягом   2017 року 14,100 14,100   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
40 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання електролічильників для шкіл району 
Протягом   2017 року 10,000 10,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
41 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання вивідних автоматів 
Протягом   2017 року 7,500 7,500   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
42 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання запчастин для шкільних автобусів 
Протягом   2017 року 170,643 170,643   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
43 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                             Придбання бойлеру для Рибинської ЗОШ  Протягом   2017 року 3,500 3,500   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
44 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                               Придбання вуглекислотних вогнегасників ВВ-5  Протягом   2017 року 76,140 76,140   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
45 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання кошми пожежної для автобусів  Протягом   2017 року 2,560 2,560   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
46 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання книжних полиць для Стрітенської ЗОШ Протягом   2017 року 13,000   13,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
47 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання приладів для майстерні Сонячної ЗОШ Протягом   2017 року 9,880   9,880 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
48 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання компютерних столів для Єгорівської ЗОШ Протягом   2017 року 10,000   10,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
49 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання принтеру, спортінвентарю для Свободненської ЗОШ Протягом   2017 року 10,000   10,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
50 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання фарби для Новоандріївської ЗОШ Протягом   2017 року 8,000   8,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
51 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання фарби для Кирилівського НВК Протягом   2017 року 8,000   8,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього загальний  фонд   830,493 721,613 108,880  
  Разом за програмою   18797,190 18445,310 351,880  
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева
             
             

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-380

м. Волноваха

Про внесення змін у  Програму

енергозбереження

навчально-виховними закладами

Волноваського району на 2017 рік

З метою досягнення зменшення споживання енергоносіїв шляхом оптимізації використання, модернізації діючих котелень, утеплення фасадів, теплоізоляції покрівель, заміни вікон на енергозберігаючі склопакети, заміни традиційних освітлювальних приладів на сучасні енергоефективні джерела світла, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання,  розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 20.07.2017 року №01-23-1130, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни у додаток до Програми енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням  Волноваської районної ради від 22.02.2017 № 7/13-314, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька)

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

             
            Додаток до рішення  районної ради
            09.08.2017  №7/17-380
  Заходи  щодо енергозбереження навчально-виховними закладами
Волноваського району на  2017 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання ламп денного освітлення для шкіл району 
Протягом   2017 року 190,000 190,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього загальний  фонд   190,000 190,000 0,000  
  Разом за програмою   190,000 190,000 0,000  
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева
             

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-381

м. Волноваха  

Про внесення змін та доповнень

до Районної програми

національно-патріотичного виховання

учнів на період 2017-2020 роки

 Відповідно до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», з метою створення в районі ефективної системи виховної роботи щодо формування у дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення Програми» Районної програми національно-патріотичного виховання учнів на період 2017-2020 роки, затвердженої рішенням  Волноваської районної ради від 10.01.2017 № 7/12-278  (в редакції рішення районної ради від 28.04.2017 №7/15-344), виклавши його у   новій редакції, згідно з  додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Голова  районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток до рішення

                        09.08.2017 №7/17-381 

4.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету відповідно до Плану заходів з виконання Програми.

План заходів з виконання Програми 

Заходи

Джерело фінансування, районний бюджет тис. грн

Термін виконання

Виконавці

 
 

1. Придбання призів, грамот

20,000

Грудень, травень

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2. Проведення районних заходів, змагань, конкурсів, семінарів, майстер-класів.

10,000

 Січень- грудень

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

3. Прийняття участі у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, регіональних конкурсах, фестивалях, турнірах, змаганнях

40,000

 Січень -грудень

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

4. Організація Всеукраїнських, регіональних, обласних, міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів тощо; екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання (видатки на відрядження учнів та вихованців)

170,000

 Січень-грудень

Відділ освіти райдержадміністрації

 

Всього:

240,000

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату  районної ради                                                                                                 А.К.Демішева

__________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 № 7/17-382

м.Волноваха

Про затвердження Програми

покращення умов обслуговування

платників податків, збільшення надходжень

до державного і місцевих бюджетів

Волноваської об’єднаної державної

податкової інспекції ГУ ДФС

у Донецькій області на 2017 рік

З метою створення оптимальних умов для обслуговування платників податків, податкової культури населення, добровільної сплати податків та збільшення надходжень до місцевих бюджетів, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. ЗатвердитиПрограму покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік, (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічного і соціального розвитку бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 


 

Додаток

до рішення районної ради

09.08.2017  №7/17-382

 

 

 

ПРОГРАМА

покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік

I. Загальні положення

Україна сьогодні прямує шляхом побудови нової конкурентоспроможної економіки. Створення нових робочих місць, підвищення зарплат та пенсій, доступність якісної освіти й медицини, забезпечення окремим житлом кожної родини – ось ті перспективи, на які зорієнтована вітчизняна економіка.

Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік (далі – Програма) ініційована та розроблена Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області (далі – Волноваська ОДПІ).

Тісна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з податковою службою району забезпечить не лише повноцінне та своєчасне наповнення бюджетів, а й сприятиме створенню сприятливих умов для платників податків (в т.ч. центрів обслуговування платників податків), вихованню високої податкової культури населення, підвищенню рівня добровільної сплати податків, та, як наслідок, зміцненню добробуту громади Волноваського району.

Дана Програма розроблена на виконання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, Закону України від 06.09.2012 № 5203 «Про адміністративні послуги», доручення Президента України від 15.08.2011 року №1-1/1792 щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг та підвищення їх якості, п.7 доручення Прем’єр – міністра України від 20.08.2011 № 39859/1/1-11, Указів Президента України від 14.07.2000 року № 887 „Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади” та від 01.08.2002 року № 683 „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, та наказу Міністерства доходів і зборів України від 30.09.2013 № 519 «Про затвердження концепції та документів для забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів центрами обслуговування платників», Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями.

Перш за все, Програма націлена на повне та якісне надання населенню інформаційних послуг з питань податкової політики, поліпшення умов обслуговування платників податків, створення зручних умов для виконання податкових обов'язків кожним громадянином та підвищення рівня добровільної сплати податків.

Розроблена з урахуванням вищенаведених нормативних документів, Програма спрямована на втілення у практику сучасних підходів, нової філософії у взаємовідносинах влади з суспільством.

Пріоритети роботи Волноваської ОДПІ:

 1. Удосконалення системи адміністрування платників податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків та нових моделей податкового супроводження платників податків.
 2. Стимулювання інвестиційного клімату, росту економіки, створення рівних конкурентних умов. Неупереджене, справедливе застосування чинного законодавства, унеможливлення корупційних проявів.
 3. Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів.
 4. Стабілізація податкового законодавства. Ініціювання удосконалення законодавчих змін здійснювати у тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, знаходити паритет інтересів держави і підприємців.
 5. Підвищення податкової культури і її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.

Центр по обслуговуванню платників податків повинен підвищити рівень податкових адміністративних та інформаційних послуг, а саме:

 • належне обслуговування та створення комфортних умов платникам податків;
 • розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;
 • спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, в перспективі – отримання послуг без відвідування органів ДПС;
 • підвищення рівня добровільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку стосовно якості обслуговування платників податків.

Принцип функціонування центрів полягає в тому, щоб зосередити в одному приміщенні весь комплекс послуг з адміністрування податків і зборів. З їх відкриттям запроваджується індивідуальний підхід до кожного платника податків.

Волноваський район традиційно займає одне з пріоритетних місць в області по частці доходів, що надходять до загальнодержавної скарбниці.

В 2016 році до місцевих бюджетів Волноваського району надійшло 194,7 млн. грн. податків і зборів, що на 67,0 млн. грн., перевищує показники попереднього року. Приріст надходжень забезпечено по всіх провідних податках на 21,1%.

Виконання плану доходів районного бюджету за 2016 рік становить 121,1 відсотка до бюджетного призначення РФУ (додатково районний бюджет отримав 33,9 млн. грн.). Виконано більшість планових показників по всіх основних платежах, зокрема по податку на доходи фізичних осіб (113,7%).

Відповідно до вимог діючого податкового законодавства, податківці щороку організовують та забезпечують проведення широкомасштабної кампанії по декларуванню доходів громадян. Крім того постійно проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями та громадянами з метою попередження виплати заробітної плати в «конвертах».

Разом з цим, на даний час забезпеченість податківців комп'ютерною технікою не дає можливості в повному обсязі забезпечувати виконання поставлених завдань.

Важливим напрямком роботи для наповнення дохідної частини бюджету та спонукання платників податків до добровільної сплати є проведення активної масово-роз’яснювальної роботи серед населення. Тільки своєчасне та кваліфіковане роз’яснення податкового законодавства дасть позитивні наслідки в ліквідації схем тінізації та ухилення від податкових зобов’язань.

Забезпечення партнерських зв'язків з громадськістю та належний рівень агітаційно-просвітницької роботи потребує не лише високого професіоналізму від працівників податкової служби, а й належного їх матеріально-технічного забезпечення.

Недостатня комп'ютеризація та відсутність спеціального технічного обладнання не дають змоги в повній мірі та своєчасно проводити оперативну роботу по інформуванню громадськості щодо змін податкового законодавства через ЗМІ та мережу Інтернет.

Запорукою ефективної співпраці між платниками податків та податковою службою є отримання платниками повних, своєчасних та професійних консультацій щодо проблемних питань, які виникають у них в процесі ведення господарської діяльності. Для досягнення цієї мети в Волноваської ОДПІ протягом багатьох років працює “гаряча” телефонна лінія, де кожний платник податків має змогу безкоштовно, оперативно та не залишаючи свого робочого місця отримати відповіді на свої запитання; при узагальненні відповідей платників податків у спеціалістів податкової служби є можливість узагальнювати характерні запитання платників податків, вносити пропозиції стосовно удосконалення податкового законодавства у випадках його неоднозначного тлумачення.

Значний моральний знос комп’ютерної техніки в податковій інспекції не дає можливості повноцінно використовувати в роботі сучасні інформаційно-аналітичні системи та забезпечувати безперебійну обробку даних платників податків.

Належне оснащення Громадської приймальні Волноваської ОДПІ, створення сприятливих умов громадянам для отримання реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ідентифікаційних номерів), декларування своїх доходів, тощо також потребує необхідного фінансування.

Комплексне розв'язання питань пов’язаних з своєчасним та повним надходженням податків до бюджетів можливе шляхом реалізації даної Програми.

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо наповнення бюджету району та усунення причин неповної та несвоєчасної сплати податків.

II.Мета Програми

Головною метою Програми є створення сприятливих умов платникам податків для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, усунення причин та умов вчинення порушень податкового законодавства, а також налагодження дієвої співпраці Волноваської ОДПІ та органів місцевого самоврядування.

III. Основні завдання Програми

 1. Покращення обслуговування платників податків, формування високої податкової культури платників податків з метою сприяння розвитку підприємництва в районі.
 2. Реалізація принципу «Єдине вікно».
 3. Підвищення рівня добровільної сплати податків та забезпечення стабільного і ритмічного наповнення бюджетів.
 4. Організація безперебійної обробки даних платників податків.
 5. Удосконалення системи адміністрування податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків.
 6. Підвищення податкової культури і її пропаганди серед усіх учасників податкового процесу.
 7. Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування району з податковою інспекцією.

IV.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на 2017 рік та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством, відповідно до Плану заходів виконання Програми.

План заходів виконання Програми

Найменування заходу

Джерело

фінансування -районний бюджет,

сума витрат, тис. грн.

Термін виконання

Відповідальний

виконавець

 

Поточні видатки

1.

Послуги з побудови, створення та впровадження локальної мережі

100,0

Вересень – жовтень 2017

Волноваська ОДПІ

 

Всього по поточним видаткам

100,0

 

 

 

ВСЬОГО по плану заходів

100,0

 

 

 

V. Очікувані результати виконання Програми

За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів прогнозується суттєве покращення рівня обслуговування платників податків, податкової культури населення, добровільної сплати податків та збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                   А.К. Демішева

___________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-383

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Програми фінансування

компенсації фізичним

особам, які надають соціальні

послуги на 2017 рік

З метою забезпечення належної виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги у зв’язку переходом з одного відсотка розміру компенсації на інший та з первинним зверненням за призначенням отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 14.07.2017  №01-23-1096, відповідно до статі 91 Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про соціальні послуги», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пунктів 1, 4 Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради 21.12.2016 №7/11-247 (далі- Програма), виклавши їх у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 


 

Додаток

до рішення районної ради

09.08.2017  №7/17-383

 

1.      Загальні положення

Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на 2016 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання соціальних послуг особам, які знаходяться у важких життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 затверджений «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги».

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Розміри компенсації за надання соціальних послуг у 2017 році:

Розмір прожиткового мінімуму

 

15 %

10 %

7 %

 

з 01 травня

Для працездатних – 1684 грн.

252,60 грн.

168,40 грн.

117,88 грн.

Для непрацездатних – 1312 грн.

196,80 грн.

131,20 грн.

91,84 грн.

 

з 01 грудня

Для працездатних – 1762 грн.

264,30 грн.

176,20 грн.

123,34 грн.

Для непрацездатних – 1373 грн.

205,95 грн.

137,30 грн.

96,11 грн.

Розрахунок додаткового фінансування програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

15% - 254,06 грн. х 6 осіб х 8 місяців  = 12,20тис. грн.

10%-  169,38 грн. х 4 осіб х 8 місяців = 5,42 тис. грн.

7% -   118,56  грн. х 1 особа х 8 місяців = 0,95 тис. грн. 

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

15% - 197,94 грн. х 6 осіб х 8 місяців  = 9,50 тис. грн.

10%-  131,96 грн. х 6 осіб х 8 місяців = 6,33 тис. грн.

7% -   92,37 грн. х 1 особа х 8 місяців = 0,74 тис. грн. 

Всього потреба в коштах приблизно складає   35,14 тис. грн.

 

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення проводить виплату компенсації за надання соціальних послуг інвалідам 1,2,3 груп, хворим і особам, яким виповнилося 80 і більше років.

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів районного бюджету згідно таблиці:

 

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

101,1 тис. грн.:         40 осіб                                

15% - 249,38 грн. х 22 осіб х 12 місяців  = 65,9 тис. грн.

10%-  166,25 грн. х 17 особу х 12 місяців = 33,9 тис. грн.

7% -    116,38 грн. х 1 особу х 12 місяців = 1,4 тис. грн. 

 

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

171,7 тис. грн.:         85 осіб                                

15% - 194,31 грн. х 52 осіб х 12 місяців  = 121,3 тис. грн.

10%-  129,54 грн. х 31 особу х 12 місяців = 48,2 тис. грн..

7% -    90,68 грн. х 2 особу х 12 місяців = 2,2 тис. грн.. 

Витрати на поштовий збір – 0,2 тис грн.

Кіл-сть осіб - 125

Всього потреба в коштах  на 2017 рік складає 273,0 тис. грн.

 

Передбачуваний контингент і сума нарахувань, з урахуванням поштового збору, з компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на кінець 2017 року відповідно становить 149 чоловік і 308,14 тис. грн.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату                                                                                

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

__________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 09.08.2017 № 7/17-384

Про внесення змін та доповнень

до Програми забезпечення  мінімально

достатнього рівня безпеки населення

 і територій Волноваського району

від надзвичайних ситуацій техногенного

 та природного характеру на 2017 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 14.07.2017 №01-23-1095, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до  Заходів щодо забезпечення виконання завдань  Програми забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 №7/13-312, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 Додаток 

                                                                                                                                до рішення районної ради                                                                                                           

 

№ з/п

Зміст заходів

Виконавець

Термін

виконання

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат

Районний бюджет

 

1

2

3

4

5

6

Технічне переоснащення та удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації

1.

Проведення капітального ремонту приміщень 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Волноваська

районна державна адміністрація

2017

1000,0

Підвищення рівня готовності щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей на пожежах та аваріях.

Дотримання вимог безпеки праці при виконанні завдань за призначенням. 

2.

Придбання паливо-мастильних матеріалів

100,0

Своєчасне реагування, попередження, запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

 

Разом за програмою:

 

 

1100,0

 

 

Керучий справами виконавчого апарату районної ради                                          А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-385

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до 

Районної  програми розвитку

закладів культури у Волноваському

районі на 2017 рік

З метою відродження, збереження та розвитку духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, відповідно до листа Волноваської районної державної адміністрації  від 19.07.2017 № 01-23-1118, керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни та доповнення до  Заходів з виконання Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від  10.01.2017 №7/12-272 (в редакції рішення районної ради   від 28.04.2017 №7/15-349), виклавши їх в новій редакції, згідно з додатком.

2Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) та з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                 В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                                                                         Додаток

                                                                                                                 до рішення районної ради

                               09.08.2017 № 7/17-385                                                                                                   

Заходи з виконання Районної програми

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

 

Фінансування з

районного бюджету,

тис. грн.

Виконавці

Всього

Загаль-ний фонд бюджету

Спеціаль-ний фонд бюджету

1

2

3

4

5

6

1.Покращення матеріально – технічної бази Волноваського районного центру культури і дозвілля

1.1. Придбання комплекту стаціонарної освітлювальної техніки

Протягом року

298,020

 

298,020

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.2.Придбання одягу сцени

Протягом року

150,000

 

150,000

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.3. Придбання стилізованих сценічних жіночих костюмів

Протягом року

30,000

 

30,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.4. Придбання вогнегасників для Волноваського районного центру культури і дозвілля

 

Протягом року

3,920

 

3,920

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.5. Наповнення водою водоймів Волноваського районного центру культури і дозвілля

 

Протягом року

 4,000

 

 

 

   4,000

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.6. Розробка проектно –кошторисної документації на проведення капітального ремонту Волноваського районного центру культури і дозвілля яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 94

 

Протягом року

 

390,000

 

 

390,000

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.7. Перезарядка вогнегасників для Волноваського районного центру культури і дозвілля

Протягом року

1,080

1,080

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

Разом

 

877,02

9,000

868,020

 

                    

2.Розвиток та популяризація мистецького надбання Волноваського району

 

2.1. Районний дитячий фестиваль пісні «Пісенний зорепад»

IΙ квартал

10,000

10,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.2. Районний конкурс хореографічної майстерності «У вихорі танцю -2017 рік»;

IΙ квартал

8,800

8,800

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.3. Районний фестиваль національно – патріотичний фестиваль «Надія України»;

ΙV квартал

10,000

10,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.4. Районний фестиваль «Український сувенір»

Протягом року

10,000

10,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.5. Створення книги Волноваського району

Протягом року

10,000

10,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.6. Проведення районних державних, професійних свят, культурно-мистецьких заходів, концертів, конкурсів, мітингів, нагородження працівників району (придбання грамот, сувенірів, фото рамок, рамок, подяк, квітів), придбання квітів для оформлення заходів

Протягом року

102,200

102,200

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.7 Придбання та виготовлення презентаційного буклету, присвяченому 85 – річчю Донецької області

Протягом року

10,000

10,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.8. Придбання та виготовлення бігбордів у кількості 3 шт.

Протягом року

83,000

 

83,000

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2.9.Виконання топографічної зйомки трьох земельних ділянок для розміщення бігбордів

Протягом року

7,000

7,000

 

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Разом

 

251,000

168,000

83,000

 

 

3. Покращення схоронності об'єктів культурної спадщини у Волноваському районі

 

3.1.Збереження об'єктів культурної спадщини, проведення їх обстеження, фото фіксація, паспортизація та інвентаризація

 

Протягом року

15,000

15,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

3.2.Паспортизація і інвентаризація об'єктів культурної спадщини Волноваському районі

 

Протягом року

50,000

50,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Разом

 

65,000

65,000

 

 

 

4.Покращення матеріально – технічної бази бібліотек

 

4.1.Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки,яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14

Протягом року

890,000

 

     890,000

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

4.2.Поповнення та актуалізація бібліотечних фондів

Протягом року

 18,160

 

    18,160

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

 

4.3. Встановлення лічильника теплової енергії у будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14

Протягом року

 

25,000

 

25,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

4.4.Приєднання електроустановок відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснення підключення Волноваської центральної районної бібліотеки до електричних мереж яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14

Протягом року

 

10,000

     

    10,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

4.5.Обстеження технічного стану будівлі Волноваської районної центральної бібліотеки, що знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул.Кості Бабіна, будинок 14

Протягом року

10,000

10,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

Разом

 

953,160

45,000

908,160

 

 

5.Покращення матеріально – технічної бази шкіл естетичного виховання дітей

 

5.1. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту

(з термомодер-нізацією)  будівлі комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Волноваської школи мистецтв  (музичне відділення), яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 47.

Протягом року

137,000

 

137,000

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв

5.2.Придбання технічних засобів навчання (проектор,екран настінний, ноутбук, принтер, процесор для  комп'ютера, мультимедійний проектор)

Протягом року

44,710

 

 

44,710

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв, Володимирівська школа мистецтв

5.3.Придбання сценічних костюмів у кількості 13 штук для вокального ансамблю Волноваської школи мистецтв; у кількості 14 шт. для вокального ансамблю «Співзвуччя» Володимирівської школи мистецтв.

 

Протягом року

28,010

28,010

 

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв, Володимирівська школа мистецтв

5.4. Придбання пюпітрів у кількості 10 шт, мольбертів у кількості 35 шт., екрана для мультимедійного проектору, активних колонок для мікшерного пульту у кількості 2 шт., меблів)

 

Протягом року

32,800

32,800

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв,

Володимирівська школа мистецтв

5.5.Обстеження технічного стану будівлі комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Волноваської школи мистецтв  (музичне відділення), яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 47.

 

Протягом року

30,000

30,000

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, Волноваська школа мистецтв,

Володимирівська школа мистецтв

Разом

 

272,520

90,810

181,710

 

                                             6.  Розвиток музеїв та музейної справи

 

6.1. Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. 1 Травня, будинок 4

 

 

Протягом року

 

105,800

 

 

105,800

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

6.2. Капітальний ремонт санвузла та зовнішньої каналізації Волноваського районного краєзнавчого музею, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. 1 Травня, будинок 4

 

 

 

Ι квартал

 

82,000

 

 

82,000

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

6.3.Капітальний ремонт приміщень Волноваського районного краєзнавчого музею, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. 1 Травня, будинок 4

 

 

Ι квартал

 

22,000

 

 

22,000

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

6.4.Придбання кольорового принтеру струйного, вогнегасників порошкових у кількості 10 шт., вогнегасників вуглекислотних у кількості 10шт.

Протягом року

 

8,300

 

8,300

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

6.5. Придбання комп'ютеру в комплекті, ноутбуку, мультимедійного проектору з екраном

Протягом року

 

32,390

 

 

32,390

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

6.6.  Придбання жалюзі на вікна у кількості 18 штук

Протягом року

29,000

29,000

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

6.7. Проведення капітального ремонту з відновлення та влаштування металевих віконних решіток  у Волноваському районному краєзнавчому  музею, який знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. 1 Травня, будинок 4

Протягом року

28,410

 

28,410

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

Разом

 

307,900

37,300

270,600

 

7.Покращення матеріально – технічної бази Відділу культури і туризму райдержадміністрації

 

7.1. Придбання комп’ютерної техніки: комп’ютер в комплекті, процесори у кількості 2 штук, принтери у кількості 2 штук

Протягом року

35,000

5,000

30,000

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації

Разом

 

35,000

5,000

30,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього за напрямками

 

2761,600

420,110

2341,49

 

                 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                             А. К. Демішева

_____________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

09.08.2017 №7/17-387

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

Плану заходів з реалізації положень

Районної  програми «Молодь.Сім’я.Діти.

Оздоровлення.» на 2017-2021 роки

З метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я молоді району, повноцінного оздоровлення дітей пільгових категорій, організації дозвілля молоді, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 20.07.2017 №01-23-1125, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни  та доповнення до пункту 7 Плану заходів на 2017 рік з реалізації положень Районної програми «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2017 – 2021 роки, затвердженого рішенням районної ради від 10.01.2017          №7/12-289, виклавши його у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

з\п

Назва заходу

Термін виконаня

Кількість

заходів

Сума

тис.грн.

7

Оздоровлення :

 

1)придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій;

 

2)часткове відшкодування вартості путівок ДЗВО ім.Кості Бабіна за послуги оздоровлення

 

протягом року

1

701,19

 

 

 

157,9

 

Всього:

 

 

943,09

 

Керуючий справами

виконавчого апарату                                                                    

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

___________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017  №7/17-388

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Програми забезпечення житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб

з їх числа, на території Волноваського

району на 2017 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 19.07.2017 року №01-23-1119, враховуючи лист Волноваської міської ради   від 30.05.2017 №07-02-558, керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 3 «Фінансове забезпечення Програми»  Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 року №7/12-270 «Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік», виклавши його в новій редакції, згідно  з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, культури, охорони здоров’я  і фізкультури і спорту (Близнюк) та з питань економічного і соціального розвитку бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

09.08.2017 №7/17-388

3. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів обласного та районного бюджету.

Загальний обсяг фінансування Програми на 2017 рік складає 560, 0 тис.грн., у тому числі за рахунок:

-         обласного бюджету – 280,0 тис.грн.

-         районного бюджету – 280,0 тис.грн.

Керуючий справами виконавчого

апарату  районної ради                                                                                                   А.К.Демішева

___________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-389

м.Волноваха                                                                                                    

Про внесення змін та доповнень

до Програми розвитку первинної медичної

допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

З метою  надання  своєчасної долікарняної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у медичних закладах району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 21.07.2017 №01-23-1136, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення до  пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 11.01.2017 №7/12-267 (в редакції рішення районної ради від 28.04.2017 №7/15-339), вклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

  09.08.2017 №7/17-389

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

 

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення технічних умов на електропостачання фельдшерського пункту    

 с.Степне (85751, Донецька область, Волноваський район,

 с. Степне, вул. Леніна, 19)

Районний бюджет

138,00

Протягом року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (85760, Донецька область, Волноваський район, с.Рівнопіль, вул. Леміхова, 1)

Районний бюджет

350,00

Лютий-жовтень

 2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

3

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Ближнє (85736, Донецька область, Волноваський район,с.Ближне,

вул. Олімпійська, 2)

Районний бюджет

315,00

 

 

Лютий-квітень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

4

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с.Зачатівка (85767, Донецька область. Волноваський район,  с. Зачатівка, вул.Молодіжна,13)

Районний бюджет

500,00

Лютий-вересень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

5

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт Мирне (87124, Донецька область, Волноваський район,   смт Мирне, вул. Дзержинського, 1)

Районний бюджет

800,00

Лютий-серпень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

6

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт Новотороїцьке (85732, Донецька обл. Волноваський район,  смт Новотроїцьке, вул. Молодіжна, 11)

Районний бюджет

400,00

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

7

Поточний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с.Анадоль (85790, Донецька область, Волноваський район,

 с. Анадоль, вул.Лікарняна ,1)

Районний бюджет

200,00

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

8

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту амбулаторії ЗП-СМ с. Златоустівка (85765, Донецька область, Волноваський район,  с. Златоустівка, вул. Жовтнева, 1)

Районний бюджет

400,00

Лютий-вересень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

9

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с.Анадоль (85790, Донецька область, Волноваський район,

 с. Анадоль, вул.Лікарняна ,1)

Районний бюджет

720,00

Лютий-серпень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

10

Придбання меблів, жалюзів, витратних матеріалів для амбулаторії с. Рівнополь, ФАПу с. Зачатівка

Районний бюджет

100,00

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

11

Придбання виробів медичного призначення та медикаментів для амбулаторії с. Рівнополь, ФАПу с. Зачатівка

Районний бюджет

100,00

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

12

Роботи з укладання тротуарної плитки для оздоблення ФАП с. Трудове

Районний бюджет

80,00

Березень-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

13

Поточний ремонт лікарської амб. смт Донське

Районний бюджет

95,00

Березень-вересень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

14

Придбання автозапчастин (Стрітенська сільська рада)

Бюжет Стрітенської сільської ради

11,25

Серпень-листопад

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

15

Капітальний ремонт ФАП с.Стрітенка (85780, Донецька область, Волноваський район,

 с. Стрітенка, вул.Миру, 13),

Районний бюджет

460,00

Серпень-листопад

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

Всього:

 

4669,25

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

___________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-390

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень до  Програми

розвитку вторинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2017 рік

З метою надання якісної медичної допомоги населенню та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від   26.07.2017  №01-23-1141, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пунктів 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 розділу 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 року №7/12-269 (в редакції рішення районної ради від 22.02.2017 №7/13-309), виклавши їх у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

09.08.2017 №7/17- 390

               

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», згідно з планом заходів з виконання Програми: 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Придбання цифрового флюорографу для  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:

м.Волноваха, пров.Матросова, 5

Районний бюджет

1879,990

Січень- березень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

2

Виготовлення проектно-кошторисної документації  та проведення енергетичного аудиту по термомодернізації дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:  

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

127,989

Січень-червень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

3

Придбання лічильників теплової енергій з установкой в відділеннях КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:   

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

438,000

Січень-квітень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки та енергетичного аудиту  для термомодернізації хірургічного, травматологічного, неврологічного, акушерсько-гінекологічного та відділення анестезії і інтенсивної терапії КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова, 5

Районний бюджет

165,00

Липень-вересень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

5

Виготовлення проектно-кошторисної документації  та проведення експертної оцінки для відділення  екстреної (невідкладної)  медичної допомоги в КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова

Районний бюджет

250,000

Жовтень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

6

Капітальний ремонт приміщення під розміщення комп’ютерного томографу  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: м. Волноваха, пров. Матросова,5

Районний бюджет

661,383

Квітень – червень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

7

Придбання медикаментів, витратних матеріалів, флюроплівки та хімреактивів КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

1035,624

Березень – вересень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

8

Придбання продуктів харчування для хворих стаціонару КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

493,598

Березень – жовтень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

9

Поточний ремонт гінекологічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова, 5

Районний бюджет

168,639

Травень– липень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

10

Поточний ремонт покрівлі ЛОР відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова, 5

Районний бюджет

180,000

Серпень- листопад 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

11

Поточний ремонт під'їздного майданчика відділення анестезії та інтенсивної терапії КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова, 5

Районний бюджет

130,000

Серпень- листопад 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

12

Придбання обладнання для КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова, 5

Районний бюджет

245,000

Серпень- листопад 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

ВСЬОГО:

 

5775,224

 

 


Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.08.2017 №7/17-391

Про внесення змін та доповнень до Програми

покращення якості надання стаціонарної

медичної допомоги  населенню Волноваського

району на 2017 рік

З метою надання якісної стаціонарної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях лікувальних закладів району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 21.07.2017 №01-23-1135, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 року № 7/12-265( в редакції рішення від 22.02.2017 року № 7/13-305), виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

 Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                      Додаток

  до рішення

                                                                                 районної ради

                                                                                      09.08.2017 № 7/17-391

4. Фінансове забезпечення

            Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», згідно Плану заходів з виконання програми: 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст заходу

Джерело фінансування районний бюджет, сума витрат, тис.грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

 

Придбання високовартісного медичного обладнання

 

 

1450,0

січень-серпень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

2

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту патологоанатомічного відділення, капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та покрівлі гаражних боксів

296,3

січень-липень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

3

Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії

903,7

квітень-грудень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

4

Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення

1400,0

червень-грудень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

5

Капітальний ремонт покрівлі гаражних боксів

300,0

липень-вересень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

6

Поточний ремонт фтизіатричного кабінету

200,0

травень-липень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

7

Придбання меблів та комп’ютера для фтизіатричних та маніпуляційного кабінетів

50,0

серпень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

8

Придбання меблів для кабінетів лікарні

253,0

серпень- вересень 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

Всього:

4853,0

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-392

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень до Програми

покращення умов роботи Волноваської

районної ради на 2017 рік

З метою створення належних умов для роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради, завдяки впровадженню нових комп’ютерних технологій, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.   Внести зміни та доповнення до пункту 4 Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік на утримання Волноваської районної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

09.08.2017 №7/17-392

 

4.Фінансове забезпечення Програми

 Фінансування програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету в сумі 879,00 тис. грн., згідно з Планом заходів з виконання Програми.

 

План заходів з виконання Програми

№ з/п

Назва заходу

Сума, тис.грн.

1

Встановлення системи поіменного голосування «Рада Голос» на 2017 рік

200,0

2

Придбання меблів для зали засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

400,0

3

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в адміністративній будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

40,0

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт електричних мереж адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1 з використанням енергозберігаючих технологій»

39,00

5

Поточний ремонт системи опалення методом збалансування та оптимізації обігріву приміщень в будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд. №1

87,942

 

 

6

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Поточний ремонт системи опалення методом збалансування та оптимізації обігріву приміщень в будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд. №1»

1,616

7

Поточний ремонт адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, буд.1

59,364

8

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Поточний ремонт адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, буд.1»

1,078

9

Благоустрій великої зали адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, буд.1

50,00

 

Всього:

879,00

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К.Демішева

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-393

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва,

із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок

сільськогосподарського призначення (рілля),

колишньої колективної власності КСП ім. Кірова,

на території Володимирівської селищної ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП ім. Кірова, на території Володимирівської селищної ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, загальною площею 5,7826 га, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 31.05.2017 №278-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП ім. Кірова, загальною площею 5,7826 га на території Володимирівської селищної  ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 09.08.2017 №7/17-394

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва,

із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок

сільськогосподарського призначення (рілля),

колишньої колективної власності КСП «Прохорівське»,

на території Прохорівської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП «Прохорівське», на території Прохорівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, загальною площею 5,8364 га, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 31.05.2017 №279-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП «Прохорівське», загальною площею 5,8364 га на території Прохорівської сільської  ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 №7/17-395

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення,

що передбачається в оренду,  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

із земель сільськогосподарського призначення

державної власності площею 4,2802 га за межами

населених пунктів Новоселівської сільської ради

Волноваського району Донецької області

 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 4,2802 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської ради Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 31.05.2017 №272-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 4,2802 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської ради Волноваського району Донецької області.

Голова районної ради                                                                                             В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 09.08.2017  №7/17-396

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення,

що передбачається в оренду,  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

із земель сільськогосподарського призначення

державної власності площею 1,8617 га за межами

населених пунктів Новоселівської сільської ради

Волноваського району Донецької області

 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 1,8617 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської ради Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 31.05.2017 №273-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 1,8617 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської ради Волноваського району Донецької області.

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017  №7/17-397

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення,

що передбачається в оренду,  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

із земель сільськогосподарського призначення

державної власності площею 5,6278 га за межами

населених пунктів Новоселівської сільської ради

Волноваського району Донецької області

 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 5,6278 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської ради Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 31.05.2017 №274-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 5,6278 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської ради Волноваського району Донецької області.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017  №7/17-398

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення,

що передбачається в оренду,  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

із земель сільськогосподарського призначення

державної власності площею 9,1648 га за межами

населених пунктів Новоселівської сільської ради

Волноваського району Донецької області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 9,1648 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської ради Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 31.05.2017 №271-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 9,1648 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської ради Волноваського району Донецької області.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

09.08.2017 № 7/17-399

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

СТОВ «Валеря’нівське»для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва,

із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок

сільськогосподарського призначення (рілля),

колишньої колективної власності КСП «Валеря’нівське»,

на території Валеря’нівської  сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок СТОВ «Валеря’нівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП «Валер’янівське», на території Валер’янівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, загальною площею 28,1543 га, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 10.05.2017 №174-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок СТОВ «Валер’янівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП «Валер’янівське», загальною площею 28,1543 га на території Валер’янівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.        

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л

СІМНАДЦЯТОЇ ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ

РАЙОННОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

09.08.2017

 Всього депутатів:

- 44

м.Волноваха

 Присутні:

- 34


Головуючий на сесії:

Лубінець Валерій Дмитрович, голова районної ради, оголосив сімнадцяту чергову сесію районної ради 7 скликання відкритою.

Присутні:

Демченко

Сергій Володимирович

 

 

заступник голови районної ради;

Демішева

Антоніна Кімівна

 

 

керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

Галушкова

Надія Анатоліївна

 

 

начальник відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради;

Клімова

Любов Вікторівна

 

 

начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради;

Вервейко

Валентина Валеріївна

 

 

завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації;

Більдій

Катерина Олександрівна

 

 

головний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.


Запрошені
:

Баранник

Олександр Леонідович

 

 

голова Волноваської райдержадміністрації;

Начаєць

Ірина Вікторівна

 

 

прокурор Волноваської місцевої прокуратури;

Вервейко

Іван Дмитрович

 

 

заступник голови Волноваської виборчої комісії;

Деремешко

Микола Іванович

 

 

начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації;

Дзюба

Оксана Миколаївна

 

 

в.о. начальника управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації;

Зіганшина

Світлана Андріївна

 

 

головний бухгалтер об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області;

Коваленко

Володимир Якович

 

 

головний лікар Комунального лікувально-профілактичного закладу «Волноваська районна лікарня №1»;

Коломієць

Олександр Володимирович

 

 

начальник Волноваського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області;

Коломоєць

Людмила Савелівна

 

 

начальник управління економіки Волноваської райдержадміністрації;

Любченко

Сергій Миколайович

 

 

заступник головного лікаря Комунальної установи охорони здоров’я «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» з економічних питань;

Мазур

Вадим Олексійович

 

 

начальник 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області;

Михайлова

Христина Ігорівна

 

 

в.о. начальника відділу культури та туризму райдержадміністрації;

Москаленко

Марина Валеріївна

 

 

в.о. начальника фінансового управління Волноваської райдержадміністрації;

Некипіла

Тетяна Олегівна

 

 

в.о. начальника служби у справах дітей Волноваської райдержадміністрації;

Полянчич

Артур Миколайович

 

 

головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та молоді Волноваської райдержадміністрації;

Саранов

Віктор Федорович

 

 

головний лікар Комунального закладу  охорони здоров’я «Волноваська центральна районна лікарня».

 

 

 

Начальники відділів та управлінь структурних підрозділів Волноваської райдержадміністрації.

Депутати районної ради (список додається).

Голови місцевих рад (список додається).

Для проведення сесії обраний секретаріат у складі:

1.

Галушкова Надія Анатоліївна

депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «НАШ КРАЙ»;

2.

Рогаченко Богдан Сергійович

депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Аграрна партія України»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

Лубінець В.Д. запропонував затвердити наступний порядок роботи 17-ої чергової сесії районної ради:

- час для доповіді до 20 хвилин;

- для співдоповіді до 15 хвилин;

- відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хвилин;

- для оголошення депутатського запиту - 5 хвилин;

- для виступів депутатів з мотивів голосування – до 1 хвилини;

- для інформації і заключного слова – до 5 хвилин;

- для оголошення депутатом запитання – 1 хвилина;

- для виступів в обговоренні – до 5 хвилин.

Роботу пленарного засідання сімнадцятої чергової сесії закінчити без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок роботи 17-ої чергової сесії районної ради.

Лубінець В.Д., ознайомив депутатів із переліком питань, винесених на розгляд сесії.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Про визнання повноважень депутата Волноваської районної ради 7 скликання.

2. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 09.12.2015 №7/1-13 «Про утворення та обрання постійних комісій Волноваської районної ради 7 скликання».

3. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, корупцією та результати діяльності органів правопорядку на території Волноваського району.

4. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя 2017 року.

5. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації.

7. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік.

8. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки.

9. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік.

10. Про внесення змін та доповнень до Програми  по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок – 2017».

11.Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального закладу  «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості Волноваської районної ради Донецької області».

12. Про внесення змін та доповнень до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

13. Про внесення змін у Програму енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік.

14. Про внесення змін та доповнень до Районної програми національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 роки.

15. Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевого бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік.

16. Про внесення змін та доповнень до Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік.

17.Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік.

18. Про внесення змін та доповнень до Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік.

19.Про внесення змін та доповнень до Районної програми підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік.

20. Про внесення змін до Плану заходів з реалізації положень Районної програми «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2017-2021 роки.

21. Про внесення змін до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Волноваського району на 2017 рік.

22. Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального підприємства  «Волноваське бюро технічної  інвентаризації».

23. Про внесення змін та доповнень до Статуту Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово».

24. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

25. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

26. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік.

27. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік.

28. Про надання згоди на відчудження майна, що знаходиться на балансі Комунального підприємства «Волноваське бюро технічної інвентаризації».

29. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Соломашенко Олександра Васильовича для ведення фермерського господарства, із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 14 (чотирнадцять) років, які розташовані за межами населених пунктів Вільненської сільської ради Волноваського району Донецької області.

30. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Соломашенко Олександра Васильовича для ведення фермерського господарства, із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 14 (чотирнадцять) років, які розташовані  за межами населених пунктів Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області.

31. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Зав’ялова Андрія Леонідовича для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі в оренду строком на 7 (сім) років, які розташовані за межами населених пунктів Калінінської сільської ради Волноваського району Донецької області.

32. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Шевченко Оксані Павлівні для ведення фермерського господарства сільськогосподарського призначення державної власності, що перебуває у запасі, в оренду строком на 14 (чотирнадцять) років на території Петрівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

33.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, загальною площею 4,4148 га та 6,780 га, ТОВ «Донбаскераміка» для розширення кар’єру «Центральний» Центральної ділянки родовища первинних каолінів «Біла Балка» із земель сільськогосподарського призначення (запасу) на території Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

34. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП ім.Кірова, на території Володимирівської селищної ради Волноваського району Донецької області, за межами населених пунктів.

35. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП «Прохорівське», на території Прохорівської сільської ради Волноваського району Донецької області, за межами населених пунктів.

36. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 4,2802 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської Волноваського району Донецької області.

37. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 1,8617 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської Волноваського району Донецької області.

38. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 5,6278 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської Волноваського району Донецької області.

39. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 9,1648 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської Волноваського району Донецької області.

40. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок СТОВ «Валер’янівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП «Валер’янівське», на території Валер’янівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.


Лубінець В.Д. виніс на голосування проект рішення «Про затвердження порядку денного 17-ої чергової сесії Волноваської районної ради 7 скликання».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-367, додається)

1.СЛУХАЛИ: Про визнання повноважень депутата Волноваської районної ради 7 скликання.

ДОПОВІДАВ: Вервейко І.Д.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-368, додається).

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 09.12.2015 №7/1-13 «Про утворення та обрання постійних комісій Волноваської районної ради 7 скликання».

ДОПОВІДАВ: Демішева А.К. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-369, додається).

3. СЛУХАЛИ: Про стан законності, боротьби зі злочинністю, корупцією та результати діяльності органів правопорядку на території Волноваського району.

ДОПОВІДАВ: Коломієць О.В.(матеріали додаються).

ВИСТУПИЛИ: Мельник І.І.,запитав, яка допомога потрібна поліції для організацій роботи дільничних.

Коломієць О.В., розповів, що штат дільничних Волноваської поліції складається з 31 особи, на даний момент в Волноваській поліції налічується 21 дільничний, через це зостається не перекритою деяка частина Волноваського району. Розповів, що найкраща допомога - це поповнення рядів поліції, та що на наступному тижні буде об’явлений набор до поліції на офіцерські посади. Про роботу Волноваської поліції щодо підвищення розумових, спортивних та інших якостей у місцевих дільничних.

Плєшко В.О., про незаконну роботу метало приймальних пунктів.

Коломієць О.В., про роботу в напрямку виявлення та закриття пунктів незаконного приймання металобрухту, та про труднощі з якими зіштовхуються працівники поліції у Волноваському районі при боротьбі з незаконним прийманням металобрухту.

Анциферов А.А., про патрулювання Волноваського району та про муніципальну поліцію.

Коломієць О.В., розповів, що підрозділу патрульно-постової служб немає на даний час. Про суміщення поліцейським Донецької області деяких функцій воєнних та про складнощі у роботі оперуповноважених.

Улитич І.М., про відсутність співпраці місцевої поліції з головами місцевих рад та про реагування на виклики.

Коломієць О.В., розповів про реагування поліцією на дзвінки та виклики населення. Про проблемні населенні пункти, які знаходяться поблизу Маріуполя та про допомогу Маріупольської поліції.

Баранник О.Л., про достойну роботу поліції Волноваського району при керівництві Коломійця О.В. та про протиріччя в законодавстві.

Демченко С.В., про виділення Волноваською міською радою 300 тис.грн. на встановлення відео-камер по місту, закликав начальника поліції порозумітися з міською радою з цього приводу та як найскоріше їх встановити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-370, додається).

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за I півріччя 2017 року.

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-371, додається).

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-231 «Про районний бюджет на 2017 рік».

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утримався» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-372, додається).

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації.

ДОПОВІДАВ: Москаленко М.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 4, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-373, додається).

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Коломоєць Л.С.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-374, додається).

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки.

ДОПОВІДАВ: Коломоєць Л.С.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-375, додається).

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Коломоєць Л.С.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-376, додається).

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок – 2017».

ДОПОВІДАВ: Коломієць О.В. (матеріали додаються).

ВИСТУПИЛИ: Демченко С.В., запропонував, повернутися до Програми «Правопорядок 2017» після розгляду виконання бюджету за 9 місяців, тому що для нормальної роботи Волноваському відділу поліції потрібно придбати ще 3 авто.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утримався» - 1, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-377, додається).

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального закладу  «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості Волноваської районної ради Донецької області».

ДОПОВІДАВ: Деремешко М.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-378, додається).

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік

ДОПОВІДАВ: Деремешко М.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-379, додається).

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Програму енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік

ДОПОВІДАВ: Деремешко М.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-380, додається).

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Районної програми національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 роки

ДОПОВІДАВ: Деремешко М.І.(матеріали додаються).

ВИСТУПИЛИ: Рогаченко Б.С.,про визначення, дітей, які приймають участь у поїздках в інші міста.

Деремешко М.І., розповів, що є дві Програми за якими визначаються діти, які приймають участь у поїздках до інших міст. Перше – це база даних обдарованих дітей, яка постійно оновлюється. Друге – це Районна Програма національно-патріотичного виховання. В рамках цієї Програми дітей відправляють до міст чи областей з якими підписані меморандуми.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-381, додається).

Депутат районної ради Попоко А.М. покинув зал засідань і здав пульт поіменного голосування.

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевого бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Зіганшина Т.А.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-382, додається).

16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Дзюба О.М.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-383, додається).

17.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Мазур О.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-384, додається).

18.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Михайлова Х.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» -0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-385, додається).

19.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Районної програми підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Михайлова Х.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» - 1, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-386, додається).

20.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану заходів з реалізації положень Районної програми «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2017-2021 роки.

ДОПОВІДАВ: Полянчич А.М.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-387, додається).

21.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Волноваського району на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Некипіла Т.О.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-388, додається).

22.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального підприємства  «Волноваське бюро технічної  інвентаризації».

ДОПОВІДАВ: Клімова Л.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 17, «Проти» - 0, «Утримався» - 15, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Статуту Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово».

ДОПОВІДАВ: Клімова Л.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16, «Проти» - 2, «Утримався» - 14, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

24.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

ДОПОВІДАВ: Любченко С.М.(матеріали додаються).

ВИСТУПИЛИ: Улитич Н.А., щодо виділення коштів на ремонт Привільнеського ФАПу та про повернення коштів, які були заплановані на ремонт Привільненського ФАПу, але через відсутність документації перерозподілили на ремонт Анадольського ФАПу.

Демченко С.В., запропонував, повернутися до питання щодо ремонту Привільненського ФАПу після розгляду виконання бюджету за 9 місяців.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 24, «Проти» - 0, «Утримався» - 9, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-389, додається).

25.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Саранов В.Ф.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 3, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-390, додається).

26.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Коваленко В.Я.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-391, додається).

27.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Лубінець В.Д.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утримався» - 1, «Не брав участі у голосуванні» - 1.  

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-392, додається).

28.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на відчудження майна, що знаходиться на балансі Комунального підприємства «Волноваське бюро технічної інвентаризації».

ДОПОВІДАВ: Лубінець В.Д.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8, «Проти» - 5, «Утримався» - 19, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

29.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Соломашенко Олександра Васильовича для ведення фермерського господарства, із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 14 (чотирнадцять) років, які розташовані за межами населених пунктів Вільненської сільської ради Волноваського району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ВИСТУПИЛИ:Лубінець В.Д., ознайомив присутніх з постановою Волноваського районного суду за позовами гр. Зав’ялова А.Л. та гр. Соломашенко О.В. щодо визнання бездіяльності Волноваської районної ради з питань затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Зазначив, що районна рада подала апеляційні скарги на постанови Волноваського районного суду від 17.07.2017 року щодо визнання дій та бездіяльності протиправними та зобов’язання до вчинення дій.

Демченко С.В., звернув увагу, на те що рішення суду не вступило в силу, тому що районна рада своєчасно оскаржила постанову Волноваського районного суду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 12, «Проти» - 0, «Утримався» - 21, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Соломашенко Олександра Васильовича для ведення фермерського господарства, із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі, в оренду строком на 14 (чотирнадцять) років, які розташовані  за межами населених пунктів Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13, «Проти» - 1, «Утримався» - 19, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Зав’ялова Андрія Леонідовича для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі в оренду строком на 7 (сім) років, які розташовані за межами населених пунктів Калінінської сільської ради Волноваського району Донецької області

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13, «Проти» - 1, «Утримався» - 19, «Не брав участі у голосуванні» - 1.  

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Шевченко Оксані Павлівні для ведення фермерського господарства сільськогосподарського призначення державної власності, що перебуває у запасі, в оренду строком на 14 (чотирнадцять) років на території Петрівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 13, «Проти» - 5, «Утримався» - 14,«Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

33.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, загальною площею 4,4148 га та 6,780 га, ТОВ «Донбаскераміка» для розширення кар’єру «Центральний» Центральної ділянки родовища первинних каолінів «Біла Балка» із земель сільськогосподарського призначення (запасу) на території Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ВИСТУПИЛИ: Плєшко В.О., про розбиті дороги, якими пересуваються авто ТОВ «Донбаскераміка».

Баранник О.Л., про перерахування коштів підприємством на Волноваську міську раду і про те, що на даний час питання тільки до міської ради по опрацюванню цих коштів.

Демченко С.В., розповів, що в минулому році кошти ТОВ «Донбаскераміка» не були перераховані до Волноваської міської ради через те, що не могли знайти механізм, за яким їх перерахувати. В цьому році, кошти були перераховані та питання вирішене.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -21, «Проти» - 3, «Утримався» - 9,«Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.

34.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП ім.Кірова, на території Володимирівської селищної ради Волноваського району Донецької області, за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -27, «Проти» - 1, «Утримався» - 4, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-393, додається).

35.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, ПрАТ «Екопрод» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП «Прохорівське», на території Прохорівської сільської ради Волноваського району Донецької області, за межами населених пунктів.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 28, «Проти» - 1, «Утримався» - 4, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-394, додається).

36.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 4,2802 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської Волноваського району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -28, «Проти» - 0, «Утримався» - 5, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-395, додається).

37.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 1,8617 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської Волноваського району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 3, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-396, додається).

38.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 5,6278 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської Волноваського району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 30, «Проти» - 0, «Утримався» - 3, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-397, додається).

39.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передбачається в оренду, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення державної власності площею 9,1648 га за межами населених пунктів Новоселівської сільської Волноваського району Донецької області.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утримався» - 3, «Не брав участі у голосуванні» - 2.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-398, додається).

40.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок СТОВ «Валер’янівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із нерозподілених (не витребуваних) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (рілля), колишньої колективної власності КСП «Валер’янівське», на території Валер’янівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 6, «Не брав участі у голосуванні» - 1.

Лубінець В.Д. оголосив результати голосування.

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/17-399, додається).

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ