РІШЕННЯ 17 ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 3 ЧАСТИНА

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я                     

09.08.2017 №7/17-374 

м.Волноваха

Про внесення змін і доповнень

до Програми економічного і

соціального розвитку

Волноваського району на 2017 рік

Розглянувши  лист   Волноваської   райдержадміністрації від 17.07.2017 року №01-23-1099, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 1.

2. Внести зміни у підрозділ 7.1. «Податково-бюджетна діяльність» розділу 7   «Механізм реалізації програмних заходів» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 2.

 3. Внести зміни у додаток 1 «Основні показники економічного  і соціального розвитку Волноваського району  на  2017 рік» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 3.

4. Внести зміни у підрозділ 4.10. «Фізичне виховання та спорт» розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 4.

5. Внести зміни у підрозділ 3.4. «Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури» розділу 3 «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості  населення» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 5.

6. Внести зміни у підрозділ 5.2. «Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку» розділу 5 «Розбудова безпечного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 6.

7. Внести зміни у підрозділ 5.3. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» розділу 5 «Розбудова безпечного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 7.

8. Внести зміни у підрозділ 7.3. «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» розділу 7 «Механізм реалізації програмних заходів» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 8.

9. Внести зміни у підрозділ 4.6. «Підтримка сім’ї, дітей та молоді»  розділу 4   «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 9.

10. Внести зміни у підрозділ 3.9. «Розвиток підприємницького середовища» розділу 3 «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості  населення» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 10.

11. Внести зміни у підрозділ 4.7. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» розділу 4 «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 11.

12. Внести зміни та доповнення до додатку 5  «Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році» Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 12.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ  

Додаток 1

до рішення районної ради

                                                                                                                           09.08.2017№ 7/17-374     

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 17.10.2016 № 357 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок утримання позитивних та подолання негативних тенденцій в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку, планомірна протягом року реалізація стратегічних цілей та пріоритетів регіонального розвитку, визначених  у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

6. Початок, закінчення виконання

 2017 рік

7. Етапи  виконання

-

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                    тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

805716,7 **

32414,0*

160631,9 **

95278,2 **

355459,3

161933,3*9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 20,3%,  фонду оплати праці – на  7,7%, середньомісячної заробітної плати – на 7,0% (складе 4428,0 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 1,3%, виконання 302* заходи  в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017  № 7/15-336

** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

Додаток 2

до рішення районної ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       09.08.2017 № 7/17-374         

3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність

і розвиток інфраструктури

В умовах  продовження антитерористичної операції в країні,  питання залучення інвестицій залишається досить складним.

Водночас, оздоровлення та розвиток сучасної економіки України неможливий без активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, пошуку та залучення надійних інвесторів, які б розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни, забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих ланок господарства. 

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває особливого значення у сучасній світовій економіці. У період світової економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно впроваджують та використовують інноваційні технології.

В сучасних динамічних умовах розвитку економіки, впровадження саме інноваційних технологій і техніки є запорукою успішності розвитку як окремого підприємства, так і країни в цілому, можливості ефективно залучати кошти вітчизняних партнерів та іноземних інвесторів.

Але сучасні процеси в економіці країни не сприяють технологічним змінам належної інтенсивності. Аналіз масштабів та результативності інноваційної діяльності в районі свідчить про дуже низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань відновлення  економіки.

Актуальні проблеми:

- несприятливий інвестиційний клімат (нестабільна політична ситуація в країні та проведення АТО);

- диспропорційний розвиток інвестиційної діяльності в сільських і селищних радах;

- нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

- зниження фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, а також господарюючих суб’єктів;

- низький рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування.

- відсутність проектно-кошторисної документації та експертизи на проекти;

- відсутність з боку держави ефективного  механізму стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

- нестача власних коштів підприємств на впровадження інноваційних технологій і техніки, неможливість залучення державних джерел фінансування та високий рівень кредитних ставок.

Головна ціль –підготовка якісних та актуальних інвестиційних пропозицій та залучення інвестицій в економіку району. 

Основні завдання на 2017 рік:

- завершення реалізації інвестиційного проекту «Вироблення енергії із біогазу» (ПрАТ «Екопрод») та введення в експлуатацію заводу;

-  освоєння інвестицій в повному обсязі, введення  в дію об’єктів;

- постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

- пошук нових інвесторів для реалізації інвестиційних програм і проектів в соціально-культурної сфері, житлово-комунальному господарстві та в  реальному секторі економіки;

- сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями та міжнародними фінансовими установами щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- налагодження інформаційного спілкування місцевих органів влади із суб’єктами господарювання з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

- підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання в напрямку ефективного вирішення проблем інноваційного розвитку;

- включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  річне виробництво дріжжей  біогазового заводу (ПрАТ «Екопрод») складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн; зведення до мінімуму запаху відходів тваринництва,  оптимізація їх використання у якості  цінного добрива, зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів;

- освоєння інвестицій с сумі -  188,4* млн.грн.;

- підвищення рівня загального розвитку та рівня розвитку інвестиційної інфраструктури;

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Волноваського району;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- виконання соціальних програм;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки району.

Ресурсне забезпечення.

На виконання заходів передбачається направити кошти бюджетів усіх рівнів та кошти іноземних інвесторів.

* - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інвестиційна діяльність

1. Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району

(від вул.Леніна, пров.Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної)

2013-2017 роки

Відділ капітального будівництва

182,822*

-

-

182,822*

-

-

Забезпечення населення питною водою - 570 осіб.

2. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

17056,1*

-

17056,1*

-

-

-

Покращення матеріально-спротивної бази району

 

3. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)

2017 рік

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

15033,216

-

-

-

Створення комфортних умов проживання мешканців

4. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

21352,8*

-

21352,8*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

5. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2017 рік

Відділ освіти Волноваської РДА

6225,1*

-

6225,1*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей району

6. Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров.Шляховому, 18 м.Волноваха

2016-2017 роки

Відділ капітального будівництва

2964,583*

-

-

2964,583*

-

-

Пропускна спроможність міні-футбольного поля 33 особи/зміну.

7. Реконструкція окислювального блоку

№ 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха

2017 рік

Волноваське ВУВКГ

1691,516

-

1691,516

(ОФОНПС)*

-

-

-

Поліпшення ступеню очистки стічних вод, забезпечення нормативів ГДС, покращення

екологічного стану міста

8. Очисні споруди 

с. Володимирівка  Волноваського району

2017 рік

Відділ капітального будівництва

461,132

-

461,132

-

-

-

Очищення стоків. Покращення екологічного стану населеного пункту

9. Котельня, квартал «Північний» м.Волноваха – реконструкція та модернізація  з закриттям котельні №17

2015-2017 роки

ОКП «Донецьктепло-комуненерго»

7395,563

-

-

-

-

7395,563

Зменшення потреб електроенергії  –

7 0тис. кВт/год в рік. Зменшення потреб природного  газу - 450 тис.м3 рік. Зменшення потреб води - 2,250 тис.м3 рік

10. Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району  - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

18058,652

-

-

-

-

18058,652

Забезпечено відповідний температурний режим 8183 учням та 570 співробітників  в 11 школах району

11. Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня

№ 1   м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадмі-ністрації

4256,381

-

-

-

-

4256,381

Буде забезпечено відповідний температурний режим 438 учням та 44 співробітникам

12. Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 3 за адресою: Донецька область,  м.Волноваха, вул. Урицького, 8

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

6534,625

-

-

-

-

6534,625

буде забезпечено відповідний температурний режим 450 учням та 50співробітнкам

Знизиться споживання твердого палива на 94,4 тон в рік

13. Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

20872,056

-

-

-

-

20872,056

Створення комфортних умов проживання для 123 внутрішньопереміщених осіб

14. Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10

2015-2017 роки

КОУЗ «Волноваський РЦПМСД»

9653,850

-

-

-

-

9653,850

Створення комфортних умов проживання для 150 внутрішньопереміще-них осіб

Економія твердого палива до 10,0 тис.тонн на рік

15. Капітальний ремонт автодоріг м.Волноваха Донецької області

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

11500,16

-

-

-

-

11500,16

Забезпечення безпеки дорожнього руху. Збільшення пасажирообігу до 20,0%.

16. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район,

м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

2113,154

-

-

-

-

2113,154

Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та умови праці медпрацівників

17. Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

1575,935

-

-

-

-

1575,935

-//-

18. Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

 

1762,747

 

-

-

-

-

 

1762,747

 

-//-

19. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області (I черга)

2017-2019 роки

Волноваська міська рада

28860,538

-

-

-

-

28860,538

Покращення  екологічного стану міста Волноваха та району

20. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

10843,9*

-

10843,9*

-

-

-

Створення умов для комфортного і безпечного перебування дітей у закладі

Всього

х

х

188394,83*

-

72663,764*

3147,405*

-

112583,661

х

Інноваційна діяльність

21. Введення в дію біогазового заводу по виробленню електричної і теплової енергії потужністю

2017 рік

ПРАТ «Екопрод»

-

-

-

-

-

-

Позитивний вплив на навколишнє природне середовище. вироблення  електричної   та   теплової   енергії, потужність   3 мВТ.річне виробництво дріжжей  біогазового заводу складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн

22. Робота з підприємствами району з питань впровадження і використання інноваційних технологій, нового сучасного обладнання, підвищення якості продукції

Постійно протягом року

Волноваська РДА, підприємства району

-

-

-

-

-

-

включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району

Всього

х

х

-

-

-

-

-

-

х

Всього по розділу

х

х

188394,83*

-

72663,764*

3147,405*

-

112583,661

х

 * - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374                                                                                          

Перелік пріоритетних інфраструктурних проектів Волноваського району

№ з/п

Назва інвестиційного проекту

 

Термін реаліза-ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн.

Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма влас­ності

Очікувані  результати*

 

Всього

Залишок кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших

джерел (міжнародні фінансові організації, інвестори, підприємства)

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області

2017-2019

71513,672

71513,672

71513,672

-

-

71513,672

комунальна

На сьогоднішній день утилізація твердих побутових відходів в м.Волноваха здійснюється на полігоні для складування твердих побутових відходів, який використовується з 1950 року. Площа полігону складає 6,75 га. Проектна потужність полігону складає 525,280 тис.тонн. Наповненість полігону – 498,402 тис.тонн, тобто він вичерпав свої можливості майже на 95%.

Основним результатом реалізації проекту буде новий полігон для утилізації твердих побутових відходів в м.Волноваха площею 10 га.

Реалізація проекту матиме вплив на весь район, кількість населення 99,7 тис.осіб. 

Інвестиційні проекти, які плануються до реалізації у 2017 році 

із залученням прямих іноземних інвестицій по  Волноваському району

тис.Євро

Найменування інвестиційного проекту, місце реалізації                     (назва підприємства, установи, організації)

Мета реалізації проекту

Рік початку і закінчення реалізації проекту

Загальна вартість проекту

Залишок

на 01.01.2017

Фактичний обсяг інвестицій

за 2016 рік (очік.)

Прогнозний обсяг інвестицій

на 2017 рік

Очікуваний результат

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (кошти підприємства)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (вказати які)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (кошти підприємства)

обсяг прямих іноземних інвестицій

обсяг інших джерел (вказати які)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Біогазовий завод потужністю 1,5 мВт, м. Волноваха, ПрАТ «Екопрод»

Отриман-ня енергоре-сурсів з поновлю-вальних джерел енергії

2010 - 2016

5400,0

4200,0

1200,0

-

-

-

-

-

1300,0

-

-

-

Введення в дію заводу


Додаток 2
 

до рішення районної ради

                                                                                                                                 09.08.2017 № 7/17-374     

 7.1. Податково-бюджетна діяльність

Функціонування економіки району, як і області, й України в цілому відбувається  у складних умовах. Тому, під дією низки зовнішніх та внутрішніх факторів в одних сферах ситуація погіршилася, але поряд з цим забезпечується стабільне наповнення районного бюджету та виконання затверджених  радами показників.

Актуальні проблеми:

 - недостатня фінансова спроможність місцевих бюджетів для повного забезпечення фінансування захищених статей видатків по бюджетним установам;

- недостатній обсяг бюджетного фінансування на надання пільг громадянам, передбачених законодавством.

Головна ціль –  підвищення  рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів та забезпечення фінансової спроможності.

Основні завдання на 2017 рік:

- поліпшення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з фіскальними органами із залучення платежів до бюджету, забезпечення на цій основі виконання завдань зі збору до державного бюджету податків та показників надходження до місцевих бюджетів, затверджених радами, та вжиття ефективних заходів, спрямованих на зменшення податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів;

- активізація роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод, та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;

- фінансова підтримка реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку;

- сприяння фінансовій підтримці об’єднаних територіальних громад, в разі проведення процедури об’єднання, з метою забезпечення їх ефективного функціонування;

- недопущення виникнення кредиторської заборгованості у бюджетній сфері.

Кількісні та  якісні критерії ефективності:

- повнота і своєчасність  сплати податків і зборів, мінімізація ризиків ухилення від їх сплати;

- забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях;

- своєчасне фінансування затверджених видатків;

- прогнозний обсяг доходів районного бюджету (без трансфертів  складе – 209,9 млн.грн.;

- збір податків та платежів до бюджетів усіх рівнів, що контролюються Волноваською ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, у порівнянні з очікуваним у 2016 році зросте на 0,3% і становитиме 355,0 млн.грн.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування буде здійснюватись за рахунок бюджетних коштів і коштів суб’єктів господарювання.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Податково-бюджетна діяльність» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Активізація роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод, та сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів

Протягом року

 

Міська, селищні, сільські ради району

 

-

-

-

-

-

-

Збільшення доходів місцевих бюджетів

2.Забезпечити надходження податків від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них

Протягом року

Відділ держгеока-дастру у Волноваському районі

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

Збільшення доходів районного бюджету

3.Проведення заходів легалізації діяльності по видобутку корисних копалин суб’єктами підприємництва району

Протягом року

Селищні, сільські ради, державні наглядові та контролюючи органи

-

-

-

-

 

-

Легалізація діяльності по видобутку корисних копалин суб’єктами підприємництва району

4. Забезпечити спрямування коштів місцевих бюджетів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та сприяти підвищенню ефективності виконання програм економічного і соціального розвитку населених пунктів району

Протягом

року

Міська, селищні, сільські ради Волноваського району

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

Подолання соціальних та економічних наслідків проведення АТО в районі, поступове відновлення економічного зростання

5. Виконання заходів програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного та  місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік.*

Протягом

року

Волноваська об’єднана державна податкова інспекції ГУ ДФС у Донецькій області

100,0*

 

 

100,0*

 

 

Збільшення доходів районного бюджету

ВСЬОГО

 

 

100,0*     -

 

 

100,0*                -

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                       А.К. Демішева

Додаток 3

до рішення районної ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              09.08.2017 № 7/17-374    

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ                       Додаток 1

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  НА  2017 РІК

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

Територія

кв.км

2549,0

2549,0

100,0

2549,0

100,0

Населення

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

103,0

99,7

96,8

99,6

100,0

Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року

%

-

96,8

х

99,9

103,2

Кількість народжених

осіб

862

1200

133,4

1260

105,0

Кількість померлих

осіб

2198

2049

97,6

2000

97,6

Міграційний приріст (скорочення) населення

осіб

+98

(-89)

х

(-100)

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року

осіб

1397

1000

66,7

950

95,0

Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних

%

19,6

33,0

х

35,0

х

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, у т.ч.:

осіб

23800

45500

147,8

54500

119,8

дітей

осіб

2600

5500

в 1,8 р.б.

6500

118,2

осіб працездатного віку

осіб

3600

9300

в 1,8 р.б.

12000

129,0

пенсіонерів

осіб

16900

28500

133,3

38500

135,1

інвалідів

осіб

700

1700

147,2

2500

147,1

Кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них:

осіб

402

350

175,0

300

85,7

працевлаштовано

осіб

43

60

100,0

60

100,0

Розвиток сфери  матеріального  виробництва

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств

 

 

 

 

 

 

 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016  рік

2017 рік

очікуване виконання

очікуване виконання програми, %

програма

програма до очік.вик. 2016 року, %

     всього

млн.грн.

958,0

1291,8

146,5

1554,1

120,3

     в розрахунку на одну особу

грн.

9,6

13,0

х

15,6

х

у тому числі по основних видах діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- видобування неенергетичних матеріалів

млн.грн.

х

707,8

149,1

961,3

135,8

- харчова промисловість

млн.грн.

х

140,5

147,5

136,3

97,0

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

млн.грн.

х

371,8

158,9

392,6

105,6

- металургія та оброблення металу

млн.грн.

х

-

-

-

-

- виробництво машин та устаткування

млн.грн.

х

8,7

в 2,1 р.б.

-

-

- виробництво електроенергії, газу та води

млн.грн.

х

62,9

84,9

63,9

101,6

Виробництво основних видів промислової продукції   
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію району)

 

 

 

 

 

 

- вогнетриви

тис.тонн

52,0

68,8

122,2

73,8

107,2

- щебінь

тис.м3

17,0

261,1

72,7

430,9

в 1,7 р.б.

-  вапняк металургійний

тис.тонн

1500,0

2462,1

в 1,6 р.б.

3220,0

130,8

Додаток 4

до рішення районної ради

                                                                                                                        09.08.2017 № 7/17-374          

4.10. Фізичне виховання та спорт

 Спорт є ефективним засобом фізичного виховання, його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.   Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення.

Головна ціль -  залучення широких верств населення до занять спортом,створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,  підвищення фізичних і функціональних можливостей  організму людини,  формування патріотичного  почуття щодо позиції держави у світовому просторі.

Актуальні проблеми:

- мотивація  участі різних верств населення у спортивно-масових заходах районного , обласного та всеукраїнського рівнів;

-  впровадження національно-патріотичного виховання;

- ввідсутність у місті Волноваха стадіону для проведення спортивних змагань;

- відсутність молодіжної організації, щодо підтримки людей з обмеженими  можливостями;

- невідповідність вимогам сучасності ресурсного забезпечення сфери;

- більшість  спортивних споруд  потребують  капітальних  та  поточних ремонтів.

Основні завдання на 2017 рік:

- підтримка закладів фізичної культури, зокрема районної дитячо-юнацької спортивної школи;

- удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості, до занять фізичною культурою і спортом; призначення стипендій найкращім спортсменам району;

- організація дозвілля та психологічна підтримка людей з особливими потребами;

- будівництво стадіону в м. Волноваха з метою залучення більшої кількості жителів  всіма видами  фізкультурно-оздоровчої роботи;

- забезпечення утримання, ремонту, реконструкції та будівництва спортивних споруд.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   покращення умов надання послуг з фізкультури та спорту;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних та всеукраїнських змаганнях та зростання конкурентної спроможності;

- створення   оздоровчо-спортивної  молодіжної  організації  з питання реабілітації інвалідів;

- збільшення інтересу молоді до військової служби у Збройних силах України;

- установлення 9-ти* майданчиків для занять загально-фізичною підготовкою.

  Ресурсне забезпечення:

Загальний обсяг витрат на реалізацію   Програми   заплановано   в   сумі 25940,459**  тис.грн., в тому числі: 19921,9* тис.грн. – за рахунок обласного бюджету; 5768,559** тис.грн. - районного і місцевих бюджетів; 200,0 тис.грн. – коштів підприємств, 50,0* тис.грн. - за рахунок коштів інших джерел (благодійної допомоги, спонсорства).

*- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від28.04.2017 № 7/15-336

**- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по  розділу «Фізичне виховання та спорт» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Результат виконання

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області *

2017-2018 роки

 

 

Волноваська міська рада

 

 

17056,1*

 

-

17056,1*

 

 

-

 

-

 

 

-

 

Розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 10.03.2017 № 212 виділені кошти для будівництва стадіону в м.Волноваха в розмірі 17056,1 тис.грн.

2.Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво спортивного

майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

м.Волноваха, вул.1 Травня, 95» *

2017 рік

Волноваська райдержадміністрація

10,0*

-

-

-

10,0*

-

-

-

-

3.Будівництво спортивного

майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

м.Волноваха, вул.1 Травня, 95 *

протягом року

Волноваська райдержадміністрація

1176,6*

-

-

1176,6*

-

-

-

-

-

4.Виготовлення топографічної зйомки місцевості та проходження експертизи робочого проекту по об’єкту « Будівництво спортивного майданчика Волноваської ЗОШ І –ІІІ ступенів №1, за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул.1 Травня,95» **

протягом року

Відділ капітального будівництва Волноваської райдержадмі-ністраціі

12,0 **

 

 

12,0 **

 

 

 

5. Влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчику на території загальноосвітнього  навчального закладу (Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1), за адресою: Донецька область, м.Волноваха, вул.1 Травня,95» **

протягом року

Відділ капітального будівництва Волноваської райдержадмі-ністраціі

663,559 **

 

 

663,559 **

 

 

 

6.Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

с. Валер’янівка,

вул. Центральна, 34 б *

протягом року

 

Валер’янівська сільська рада

1176,6*

-

-

574,6*

-

602,0

(місцевий бюджет)*

-

-

-

-

7.Будівництво спортивного майданчика зі штучним

покриттям за адресою: Донецька обл., Волноваський район,

смт.Володимирівка, вул..Каштанова, 2 *

2017-2018 роки

 

 

Володимирівська селищна рада

1176,6*

36,0

 

574,6*

-

602,0

(місцевий бюджет)*

36,0

-

-

Зроблено технічну документацію на землевідведення, підготовлена проектно-кошторисна документація

8.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с.Валер’янівка

Вул.Центральна, 34 б *

протягом року

Валер’янівська сільська рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

9.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Володимирівка,

вул. Гагаріна, 2а *

протягом року

Володимирівська селищна рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

10.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Сонячне, вул. Шкільна, 38 *

протягом року

Краснівська  сільська рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

11.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Ольгінка,

вул. Шкільна,38 *

протягом року

Ольгінська селищна рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

12.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Степне, вул.Центральна, 20 *

протягом року

Степнянська

сільська рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

13.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: смт. Новотроїцьке,  вул. Покровська, 148 *

протягом року

Новотроїцька селищна рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

14.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Єгорівка, вул. Шкільна, 45 *

протягом року

Єгорівська сільська рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

15.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Привільне, вул. Центральна, 4 *

протягом року

Привільненьська сільська рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

16.Придбання та встановлення майданчика з тренажерним обладнанням за адресою: с. Петрівське,  вул. Центральна, 45а *

протягом року

Петрівська сільська рада

60,0*

-

-

60,0*

-

-

-

-

-

17. Капітальний ремонт

будівлі Волноваської РДЮСШ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

ДЮСШ

 

550,0*

-

-

-

550,0*

0

-

-

Проведення ремонту заплановано на травень-червень 2017 року

18. Поточний ремонт

спортивної зали Волноваського ПТУ

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадмі-ністрації

 

300,0

-

-

-

300,0

-

-

-

-

19. Проведення та участь у спортивно-масових заходах

протягом року

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РВО, РО ВФСТ «Колос»

110,0

32,0

-

-

50,0

20,0

20,0

7,0

40,0

5,0

За І квартал 2017 року проведено15спортивно- масових заходів, в яких прийняло участь          3,9 тис.осіб; серед школярів 6 змагань: в період зимових та весняних канікул,  7-а спартакіада школярів району,1 етап

Всеукраїнського заходу «Олімпійське лелеченя»- 1,5тис учнів , серед колективів фізичної культури -        9 змагань в яких прийняло участь 2,4.тис.осіб: проведення першого етапу змагань з різних видів спорту, сільські спортивні ігри району та «Краще спортивне село 2017». Спортсмени Волноваського району брали участь у                 7 обласних змаганнях з греко-римської боротьби,боксу, дзюдо та 4 Всеукраїнських   змаганнях з армспорту, гирьового спорту, курешу.

20. Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ).

протягом року

віділ у справах сім
’ї, молоді та спорту, ДЮСШ

50,0

-

-

-

50,0

-

-

-

Оздоровлення дітей спортсменів почнеться в ІІ кварталі 2017 року

21. Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендії, винагороди)

протягом року

Районна рада, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

6,8

-

-

50,0

6,8

-

-

За результатами виступів у 2016 році рішенням районної ради  від 22.02.2017 № 7/13-316 3 спортсмени з гирьового спорту отримують стипендію.

22.Придбання спортивного обладнання та інвентарю (окремо по організаціях), в т.ч.:

протягом року

 

240,0

39,0

-

-

220,0

32,0

10,0

3,0

10,0

4,0

 

-          Волноваська міська рада

 

Міська рада

50,0

15,0

-

-

50,0

15,0

-

-

Придбано обладнання для секції кікбоксингу міського центру «Спорт для всіх»

-          Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

50,0

7,0

-

-

50,0

7,0

-

-

Придбано волейбольні та  баскетбольні м’ячі, кубки,медалі для проведення спортивних заходів.

-          Сільські та селищні ради

 

Сільські та селищні ради

20,0

10,0

-

-

20,0

10,0

-

-

Придбана футбольна  форма та м’ячі для участі в чемпіонаті району з футболу

-          Підприємства

 

 

20,0

7,0

-

-

-

10,0

3,0

10,0

4,0

Придбана футбольна  форма та м’ячі для участі в чемпіонаті району з футболу

 

-          ДЮСШ

 

ДЮСШ

100,0

68,0

-

-

100,0

68,0

-

-

Придбано важкоатлетичний помост

23. Утримання ДЮСШ

(окремо по кожній)

протягом року

Районна рада, ДЮСШ

1963,0

485,0

-

-

1963,0

485,0

-

-

На утримання РДЮСШ за звітній період було витрачено 485,0тис.грн.

Заборгованості по заробітній платні немає

24. Відкриття та утримання міських центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

протягом року

міська рада

146,0

80,0

-

-

146,0

80,0

-

-

Працює 3 тренера з баскетболу, волейболу, кікбоксінгу та бух гал-тер. Заборгованості по заробітній платні не має. Покращення спортивної роботи в місті,залучення молоді до регулярних занять в спортивних секціях.

25. Утримання матеріально-спортивної бази, спортивних споруд та “пристосованих приміщень”

 

Спортивні заклади району

720,0*

265,0

-

-

550,0

210,0

 

170,0

55,0

 

-

Забезпечується матеріально спортивної бази для організації дозвілля молоді

-     СОК «Локомотив»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

70,0

20,0

-

-

-

70,0

20,0

-

 

-     СК «Авангард»

-     (смт. Володимирівка»)

Протягом року

 

550,0

210,0

 

-

-

550,0

210,0

 

-

-

 

-     СК «Ультра»

-     (м. Волноваха)

Протягом року

 

100,0

35,0

-

-

-

100,0

35,0

-

 

ВСЬОГО

 

х

х

25940,459**

943,8

-

19921,9*

-

5768,559**

869,8

200,0*

65,0

50,0*

9,0

х

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К. Демішева

Додаток 5

до рішення районної ради

                                                                                                                                 09.08.2017 №  7/17-374         

3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури

В умовах  продовження антитерористичної операції в країні,  питання залучення інвестицій залишається досить складним.

Водночас, оздоровлення та розвиток сучасної економіки України неможливий без активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, пошуку та залучення надійних інвесторів, які б розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни, забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих ланок господарства. 

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває особливого значення у сучасній світовій економіці. У період світової економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно впроваджують та використовують інноваційні технології.

В сучасних динамічних умовах розвитку економіки, впровадження саме інноваційних технологій і техніки є запорукою успішності розвитку як окремого підприємства, так і країни в цілому, можливості ефективно залучати кошти вітчизняних партнерів та іноземних інвесторів.

Але сучасні процеси в економіці країни не сприяють технологічним змінам належної інтенсивності. Аналіз масштабів та результативності інноваційної діяльності в районі свідчить про дуже низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань відновлення  економіки.

Актуальні проблеми:

- несприятливий інвестиційний клімат (нестабільна політична ситуація в країні та проведення АТО);

- диспропорційний розвиток інвестиційної діяльності в сільських і селищних радах;

- нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

- зниження фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, а також господарюючих суб’єктів;

- низький рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування.

- відсутність проектно-кошторисної документації та експертизи на проекти;

- відсутність з боку держави ефективного  механізму стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

- нестача власних коштів підприємств на впровадження інноваційних технологій і техніки, неможливість залучення державних джерел фінансування та високий рівень кредитних ставок.

Головна ціль –підготовка якісних та актуальних інвестиційних пропозицій та залучення інвестицій в економіку району. 

Основні завдання на 2017 рік:

- завершення реалізації інвестиційного проекту «Вироблення енергії із біогазу» (ПрАТ «Екопрод») та введення в експлуатацію заводу;

-  освоєння інвестицій в повному обсязі, введення  в дію об’єктів;

- постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

- пошук нових інвесторів для реалізації інвестиційних програм і проектів в соціально-культурної сфері, житлово-комунальному господарстві та в  реальному секторі економіки;

- сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями та міжнародними фінансовими установами щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- налагодження інформаційного спілкування місцевих органів влади із суб’єктами господарювання з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

- підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання в напрямку ефективного вирішення проблем інноваційного розвитку;

- включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  річне виробництво дріжжей  біогазового заводу (ПрАТ «Екопрод») складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн; зведення до мінімуму запаху відходів тваринництва,  оптимізація їх використання у якості  цінного добрива, зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів;

- освоєння інвестицій с сумі -  186,5** млн.грн.;

- підвищення рівня загального розвитку та рівня розвитку інвестиційної інфраструктури;

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Волноваського району;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- виконання соціальних програм;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки району.

Ресурсне забезпечення.

На виконання заходів передбачається направити кошти бюджетів усіх рівнів та кошти іноземних інвесторів.

* - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від28.04.2017  № 7/15-336

** - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

Інформація

 про хід виконання заходів по розділу Програми

«Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури»

 на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інвестиційна діяльність

1. Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району

(від вул.Леніна, пров.Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної)

2013-2017 роки

Відділ капітального будівництва

182,822*

-

-

-

182,822*

-

-

-

Виділено кошти із районного бюджету на закінчення проекту

2. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

17056,1*

-

-

17056,1*

-

-

-

-

Виділено кошти згідно розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 04.07.2016

№ 548 (із змінами)

 

3. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)

2017 рік

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

-

15033,216

-

-

-

-

-//-

4. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

21352,8*

2968,1

-

21352,8*

2968,1

-

-

-

Виділено кошти згідно розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 04.07.2016

№ 548 (із змінами)

Ведуться будівельні роботи. Виконано робіт на суму 7840,2 тис.грн., в тому числі у I кварталі 2017 року на 2968,1 тис.грн.

5. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2017 рік

Відділ освіти Волноваської РДА

6225,1*

-

-

6225,1*

-

-

-

-

Виділено кошти згідно розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 04.07.2016

№ 548 (із змінами)

6. Реконструкція окислювального блоку

№ 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха

2017 рік

Волноваське ВУВКГ

1691,516

-

-

1691,516

(ОФОНПС)*

-

-

-

-

Виділено кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

7. Очисні споруди 

с. Володимирівка  Волноваського району

2017 рік

Відділ капітального будівництва

461,132

-

-

461,132

-

-

-

-

-

8. Котельня, квартал «Північний» м.Волноваха – реконструкція та модернізація  з закриттям котельні №17

2015-2017 роки

ОКП «Донецьктепло-комуненерго»

7395,563

-

-

-

-

-

7395,563

-

Подано на ЄІБ

9. Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району  - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

18058,652

-

-

-

-

-

18058,652

-

-//-

10. Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня

№ 1   м. Волноваха – капітальний ремонт (термомодернізація)

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадмі-ністрації

4256,381

-

-

-

-

-

4256,381

-

-//-

11. Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 3 за адресою: Донецька область,  м.Волноваха, вул. Урицького, 8

2015-2017 роки

Відділ освіти райдержадміні-страції

6534,625

-

-

-

-

-

6534,625

-

-//-

12. Реконструкція  нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул. Будівників. 7-а

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

20872,056

-

-

-

-

-

20872,056

-

-//-

13. Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт. Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт.Володимирівка, вул. Проценка, 10

2015-2017 роки

КОУЗ «Волноваський РЦПМСД»

9653,850

-

-

-

-

-

9653,850

-

-//-

14. Капітальний ремонт автодоріг м.Волноваха Донецької області

2015-2017 роки

Волноваська міська рада

11500,16

-

-

-

-

-

11500,16

-

-//-

15. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волновахський район,

м. Волноваха,
 вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

2113,154

-

-

-

-

-

2113,154

-

-//-

16. Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район,

м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

1575,935

-

-

-

-

-

1575,935

-

-//-

17. Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, вул. Матросова, б. № 5

2016-2017 роки

КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»

 

1762,747

-

 

-

-

-

-

 

1762,747

-

 

-//-

18. Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10,0 га, розташованого в південно-східній частині м.Волноваха Донецької області (I черга)

 

2017-2019 роки

Волноваська міська рада

28860,538

-

-

-

-

-

28860,538

-

-//-

19. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

11904,836**

-

-

10843,9*

-

1060,936**

-

-

-

Виділено кошти згідно розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 04.07.2016

№ 548 (із змінами)

Всього

х

х

186491,183**

2968,1

-

72663,764*

2968,1

1243,758**

 

-

112583,661

 

х

Інноваційна діяльність

20. Введення в дію біогазового заводу по виробленню електричної і теплової енергії потужністю

2017 рік

ПРАТ «Екопрод»

-

-

-

-

-

-

Готується до введення в експлуатацію

21. Робота з підприємствами району з питань впровадження і використання інноваційних технологій, нового сучасного обладнання, підвищення якості продукції

Постійно протягом року

Волноваська РДА, підприємства району

-

-

-

-

-

-

-

Всього

х

х

-

-

-

-

-

-

х

Всього по розділу

х

х

186491,183**

2968,1

-

72663,764*

2968,1

1243,758**

-

-

112583,661

-

х

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                       А.К. Демішева

Додаток 3

Перелік

об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, по Волноваському району

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)*

2016-2017 роки

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

15033,216

-

-

-

Створення комфортних умов проживання мешканців

2. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

21352,8*

-

21352,8*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей район.

 

 

3. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

6225,1*

-

6225,1*

-

-

-

Створення якісних умов для навчання дітей район.

 

4. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

17056,1*

-

17056,1*

-

-

-

Покращення матеріально-спротивної бази району

 

5. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

11904,836**

-

10843,9*

1060,936**

-

-

Створення умов для комфортного і безпечного перебування дітей у закладі

Всього

х

х

71572,052**

-

70511,116*

1060,936**

-

-

х

*- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017 № 7/15 - 336

** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                        А.К. Демішева 

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  проектів по об’єктам і заходам, що здійснюються за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, по Волноваському району

 

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Реконструкція магістрального водоводу "Велико-анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" (1-й етап)*

2016-2017 роки

Волноваське ПУВКГ

15033,216

-

-

15033,216

-

-

-

-

-

2. Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

21352,8*

2968,1

-

21352,8*

2968,1

-

-

-

Ведуться будівельні роботи. Виконано робіт на суму 7840,2 тис.грн., в тому числі у I кварталі 2017 року на 2968,1 тис.грн.

3. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею

2016-2017 роки

Відділ освіти Волноваської РДА

6225,1*

-

-

6225,1*

-

-

-

-

-

4. Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

17056,1*

-

-

17056,1*

-

-

-

-

-

5. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва,19 м. Волноваха Донецької області

2017 рік

Волноваська міська рада

11904,836**

-

-

10843,9*

-

1060,936**

-

-

-

-

Всього

х

х

71572,052**

2968,1

-

70511,116*

2968,1

1060,936**

-

-

-

 

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017  № 7/15-336 

** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017  № 7/17-374

Додаток 6

до рішення районної ради

                                                                                                                              09.08.2017 № 7/17-374     

5.2.  Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

Захист прав громадян розуміється як одна з неодмінних ознак сучасної держави, забезпечення реальності прав і свобод людини та громадянина, виступає своєрідним індикатором сталості й зрілості такої держави.

Головна ціль  -  забезпечення активної наступальної протидії злочинності в районі і досягнення зниження темпів її росту на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль державних органів і громадськості, удосконалювання організації, засобів і методів попередження і розкриття злочинів.

Актуальні проблеми:

- збільшення кількості злочинів, у тому числі крадіжок, шахрайств;

- необхідність підвищення оперативності реагування на повідомлення та заяви громадян про правопорушення та злочинні посягання;

- необхідність модернізації матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ.

Основні завдання на 2017 рік:

- підвищення рівня правоохоронного обслуговування населення та профілактичної роботи на території сільських та селищних рад;

- проведення заходів щодо зменшення незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки;

-посилення протидії економічній злочинності, у першу чергу в бюджетній системі, сферах земельних відносин та надровикористання;

- профілактика злочинності у дитячому середовищі, посилення захисту прав дітей, недопущення насильства в сім’ї, втягнення неповнолітніх у наркоманію;

-протидія кримінальній та адміністративній корупції, насамперед серед посадових осіб та державних службовців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   підвищення рівня захищеності громадян від кримінальних прояв;

- скорочення часу реагування поліції на заяви та повідомлення громадян про вчинення протиправних дій та збільшення числа злочинів, розкритих по «гарячих слідах»;

-   зменшення корупційних проявів, фактів одержання неправомірної вигоди, насамперед в органах влади та контролюючих органах;

-  зниження кількості кримінальних правопорушень, вчинених дітьми та стосовно них;

- підвищення рівня правової культури учасників дорожнього руху, зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод;

-   підвищення рівня довіри до органів національної поліції;

-   покращення матеріально-технічного забезпечення органів національної поліції.

Ресурсне забезпечення.

Фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Захист прав і свобод громадян,  забезпечення законності і правопорядку» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Придбання автомобіля для чергової частини

I півріччя 2017 року

ГУНП

500,0

-

-

500,0

-

-

Своєчасне реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття злочинів по «гарячим слідам», покращення ефективності оперативно-розшукової роботи відділу поліції.

2. Придбання системи зовнішнього відео нагляду та радіозв’язку з черговою частиною відділу поліції.

 

 

I півріччя 2017 року

ГУНП

100,0

-

-

100,0

-

-

Нагляд за спеціальним майданчиком тимчасового зберігання транспортних засобів, які є речовими доказами в кримінальних справах.

3. Придбання автономного генератора аварійного енергозабезпечення адміністративної будівлі Волноваського ВП

I півріччя 2017 року

ГУНП

100,0

-

-

100,0

-

-

Забезпечення безперебійної роботи обладнання та особового складу Волноваського РВ в умовах відключення від електромережі міста.

4. Проведення ремонтних робіт актового залу в адмінбудівлі Волноваського відділу поліції та обладнання меблями

I півріччя 2017 року

ГУНП

500,0

-

-

500,0

-

-

Підняття іміджу Національної поліції України, проведення днів «відкритих дверей», забезпечення ефективної реалізації завдань щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, належних умов праці працівників поліції.

5. Створення Центру оперативного реагування поліції. Придбання  та встановлення в громадських місцях систем відео спостереження.

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

1000,0

-

-

1000,0

-

-

Здійснення контролю за станом публічного порядку, попередження та своєчасне реагування на правопорушення. Розкриття злочинів по «гарячим слідам».

6.Придбання оргтехніки

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

200,0

-

-

200,0

-

-

Створення належних умов праці, забезпечення ефективної реалізації завдань, щодо боротьби зі злочинністю, захисту інтересів суспільства і держави від противоправних посягань.

7. Проведення ремонтних робіт ізолятора Волноваського відділу поліції

 

IІ півріччя 2017 року

ГУНП

150,0*

-

-

150,0*

-

-

Підняття іміджу Національної поліції України та надання послуг безпеки

ВСЬОГО:

х

х

2550,0*         -

-

-

2550,0*         -

-

-

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                      А.К. Демішева

Додаток 7

до рішення районної ради

                                                                                                                           09.08.2017 № 7/17-374        

5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Актуальність проблеми природно-техногенної безпеки населення і територій обумовлена тенденціями зростання втрат людей і шкоди територіям у результаті небезпечних природних явищ і катастроф.

Волноваський район має інфраструктуру промислового виробництва. На території району функціонує 20 об'єктів підвищеної небезпеки та 113 потенційно небезпечних об’єктів і кількість цих об’єктів збільшується кожен рік.

Актуальні проблеми:

- нестабільність фінансово-економічного становища окремих об’єктів господарювання району, що обмежує виділення коштів на здійснення заходів у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій; 

- відсутність єдиної системи цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- зношеність апаратури оповіщення, яка використовується в районній системі оповіщення.

Головна ціль – зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і забезпечення належного рівня безпеки та захисту населення і території від їх негативних наслідків.

Основні завдання на 2017 рік:

- забезпечення безперебійного функціонування та технічного обслуговування апаратури оповіщення, місцевої системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

-   виконання робіт з ліквідації наслідків нещасних випадків на водних об’єктах;

- удосконалення механізмів управління у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

-виконання першочергових завдань цивільного захисту, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, адекватне реагування та ліквідацію їх негативних наслідків;

-  виконання робіт з розмінування.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   підвищення ефективності і надійності оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

- зниження бюджетних витрат на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

- своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження;

- покращення стану техногенної безпеки на території району.

Ресурсне забезпечення.

Загальний обсяг фінансування заходів на виконання Програми у      2017 році планується в сумі 2046,5 тис.грн. На виконання заходів передбачається спрямувати   кошти районного бюджету та кошти підприємств.

В результаті виконання заходів Програми в Волноваському районі буде підвищено рівень готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Захист населення і території від надзвичайних ситуацій» на 2017 ріr 

Зміст заходу

Термін вико-нання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

держав-ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

облас-ного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Підтримування безперебійного функціонування та експлуатаційно – технічне обслуговування апаратури оповіщення, місцевої системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій

2017 рік

Райдержад-міністрація. Станційно-лінійна дільниця № 1 м.Волноваха КЦТ543

 м. Маріуполь Дніпропетров-ської філії ВАТ "Укртелеком"

16,0

-

-

16,0

-

-

Забезпечення безаварійної роботи діючої місцевої системи оповіщення; своєчасне оповіщення населення про загрозу

2. Виконання робіт з ліквідації наслідків несчасних випадків на водних об’єктах

2017 рік

Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна служба

10,5

-

-

10,5

-

-

Надання швидкої допомоги на водоймищах

3. Створення районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій *

2017 рік

11 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області

 

110,0*

-

-

100,0*

10,0

-

Виконання заходів, спрямованих на запобігання,  ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їхніх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому  населенню

4.  Реалізація заходів Програми  забезпечення мінімально достатнього  рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік

2017 рік

11 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області

1000,0

-

-

1000,0

-

-

підготовка особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони лінії зіткнення; матеріально-технічне забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної оборони при проведенні занять, тренувань та навчань.

Всього

х

х

1136,5*       -

 

-

-

1126,5*       -

 

10,0

-

х

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                       А.К. Демішева

 

Додаток 8 

до рішення районної ради

                      09.08.2017 № 7/17-374

7.3. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

Головними завданнями у 2017 році буде подальша оптимизація процесів управління в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, комплектування  органів виконавчої влади висококваліфікованими фахівцями.

З метою реалізації поставлених завдань передбачається здійснити заходи щодо:

-  удосконалення структури райдержадміністрації;

- забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самовряврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- удосконалення системи управління якістю відповідно довимог ДСТУ ІSО9001: 2009 в апараті райдержадміністрації;

- забезпечення  інформування громадськості щодо діяльності райдержадміністрації через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт райдержадміністрації

-  створення умов для залучення перспективної молоді на державну службу;

-   створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби.

Хід виконання заходів і показників Програми розглядатиметься на засіданнях Координаційної ради при Волноваській райдержадміністрації з питань вирішення проблем соціально-економічного розвитку Волноваського району, на нарадах і засіданнях колегії райдержадміністрації. Звіт про хід виконання Програми виноситься на розгляд сесії районної ради.

 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу

 «Організаційне забезпечення виконання завдань Програми» на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконан-ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державно-го

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.  Впровадження  проекту «Розумна адміністрація»

2017 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

97,920

 

-

97,920

-

-

Підвищення ефективності, автоматизації, стандартизації процесів управління в райдержадміністрації, створення  матеріально – технічних умов для ефективного функціонування державної служби

 

2. Створення матеріально-технічних умов для ефективного функціонування райдержадміністрації (закупівля паливно-мастильних матеріалів, придбання запасних частин, придбання запасних частин та багатофункціонального пристрою, послуги з ремонту)*

 

2017 рік

РДА

199,848

-

-

199,848

-

-

Забезпечення ефективного, якісного та оперативного вирішення службових питань райдержадміністрації

3.  Реалізація заходів Програми покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій Волноваського району на 2017 рік*

2017 рік

управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації

 

50,0*

-

-

50,0*

-

-

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу  та гарантування продовольчої безпеки району

4. Програма матеріально – технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2017 рік **

 

2017 рік

Управління економіки  райдержадміністрації

38,4 **

-

-

38,4 **

-

-

Забезпечення ефективного, якісного та оперативного вирішення службових питань управлінням економіки  райдержадміністрації

ВСЬОГО:

х

х

386,168 **    -

-

-

386,168 **    -

-

-

 


Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                       А.К. Демішева

Додаток 9

до рішення районної ради

                                                                                                                                         №           

 

 

4.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

         Соціально-економічний стан в країні потребує зосередження зусиль фахівців державних і недержавних установ та організацій для вирішення комплексу найгостріших питань, пов’язаних з попередженням асоціальної поведінки дітей, підлітків та молоді, погіршенням становища різних категорій сімей, дітей та молоді. Найуразливіші категорії населення потребують постійного захисту, допомоги і підтримки.

         Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді, забезпечення їх прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності, задоволення інтересів та потреб є одним із основних показників ставлення держави до проблем сімей, дітей та молоді.

Головна ціль -  становлення і розвиток молоді, підвищення якості життя молодого покоління, формування патріотичного  почуття щодо позиції держави у світовому просторі;створення умов для зміцнення інституту сім’ї та виконання  своїх соціально-демографічних функцій; забезпечення умов виховання та захисту прав дітей; покращення здоров’я школярів та студентської молоді.

Актуальні проблеми:

- низький рівень зайнятості серед молоді;

- збереження оздоровчого закладу  ім.Кості Бабіна;

- підтримка молодіжних громадських організацій;

- сприяння розвитку здібностей обдарованої та творчої молоді;

- впровадження національно-патріотичного виховання серед молоді4;

- відсутність молодіжної організації щодо підтримки людей з обмеженими можливостями.

         Основні завдання на 2017 рік:

- патріотичне виховання молоді;

- реалізовувати систему комплексних заходів державної ,молодіжної, дитячої, сімейної та гендерної політики в районі;

- удосконалення процесу відбору та підтримки обдарованих дітей та молоді;

- організація дозвілля для дітей, сімей та молоді ;

- оздоровлення дітей пільгових категорій;

- розвиток самозайнятості молоді.

         Кількісні та якісні критерії ефективності:

- активізація участі молоді у всіх сферах життєдіяльності територіальних громад, сприяння розвитку ділової активності та молодіжних ініціатив ;

- покращення стану здоров’я дітей та молоді шляхом оздоровлення в дитячих заміських закладах оздоровлення та відпочинку;

- виховання у школярів любові до України, підготовка хлопців та дівчат до майбутньої служби в армії ,отримання знань з військової підготовки, збільшення інтересу молоді до військової служби у Збройних силах України;

- підтримка волонтерської діяльності молоді.

         Ресурсне забезпечення:

 Загальний обсяг витрат на реалізацію Програми складе 2479,8* тис.грн., в тому числі: 1057,9* тис.грн. – за   рахунок    коштів    обласного   бюджету;   1037,9* тис.грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету; 384 тис.грн. - за рахунок коштів інших джерел (благодійної допомоги, спонсорства).

*- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

 Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми «Підтримка сім’ї, дітей та молоді»

                                                на 2017 рік                                              

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

облас-ного бюджету

район-ного бюдже-ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Заходи присвячені: «Дню сім’ї», «Дню матері».

травень

Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту

10,0

 

-

-

2,0

 

5,0

 

3,0

 

Виховання у школярів та молоді поваги та любові до матері та сім’ї.

2. Заходи до  Дня Молоді в Україні

Протягом року

Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту

5,0

-

-

 

3,0

 

-

2.0

Залучення обдарованої молоді району за високих досягнень   у творчості,спорті та інших галузях. Нагородження кращих.

3.Забезпечити оздоровлення дітей, учнівської молоді у канікулярний період:

- придбання путівок згідно угоди з управлінням у справах сім’ї, та молоді;

- часткове відшкодування вартості путівок ДЗВО ім..Кості  Бабіна за послуги оздоровлення;

- організація  30 пришкільних   таборів з денним перебуванням.

Залучати в літній період 400 дітей  до занять в спортивних секціях, клубах.

 

Протягом року

Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, ФСТ

“Колос”

 

 

 

 

 

1315,8*

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

157,9*

 

 

 

 

 

 

650,0

 

157,9*

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 Покращення стану здоров’я школярів та студентів шляхом оздоровлення. Розвиток творчих здібностей школярів у канікулярний період.

4. З метою організації змістовного дозвілля сприяти відкриттю 1 клубу для молоді з обмеженими можливостями (придбання обладнання та інвентарю  для занять з інвалідами)

 

 

Протягом року

Відділ у справах сім`ї,    молоді та спорту, ФСТ “Колос”.

5,0

 

-

-

5,0

 

-

-

Залучення молоді з обмеженими можливостями до громадського молодіжного життя району. Організація дозвілля інвалідів.

5.Сприяти проведенню заходів національно - патріотичного напрямку патріотичному вихованню до Дня захисника України  та  військово – спортивної гри „Майбутній воїн”, конкурсів, концертно-видовищних та інших масових заходів з патріотичного виховання молоді (придбання подарунків для проведення заходів та продуктів харчування для учасників заходу .

 

 

 

Травень,

грудень

 

Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, відділ освіти, добровільне товариство сприяння оборони України

10,0

 

-

-

5,0

 

5,0

 

-

Виховання у школярів любові до України, підготовка хлопців та дівчат до майбутньої служби в армії ,отримання знань з військової підготовки.

6.Сприяти проведенню районних заходів з інвалідами та сиротами.

«Дерзайте ми талановиті»,

«Ми все можемо» та інші

ІІ-ІІІ кв.

Відділ у справах сім`ї,  молоді та спорту, відділ освіти

 

4,0

 

-

-

2,0

 

2,0

 

-

Залучення інвалідів до участі в районних заходах.

7.Забезпечення збереження ДЗОВ ім.Кості Бабіна.

-

 

 

Протягом року

Відділ у справах  сім`ї,  молоді та спорту, керівництво ДЗОВ ім.К.Бабіна

800,0

-

800,0

-

-

-

З метою збереження останнього заміського оздоровчого закладу в районі,облдержадміністрацією планується виділити 800 тис.грн. на утримання закладу.

8.Провести районні заходи  зі спортивного туризму та орієнтуванню серед молоді.

травень-вересень

Відділ  у справах сім`ї,    молоді та спорту, відділ освіти,БДЮТ

 

5,0

 

-

-

 

3,0

 

-

2,0

Залучення школярів до занять туризмом та орієнтуванням. Придбати грамоти та призи для заохочення команд переможців та учасників.

9.Забезпечити проведення лекцій, акцій з пропаганди здорового способу життя та по профілактиці злочинності серед молоді. Виготовлення буклетів, плакатів та стендів для проведення лекцій.

 

Протягом року

Відділ  у справах сім`ї,    молоді та спорту, ЦСССДМ, відділ освіти

1,0

 

-

-

1,0

 

-

-

Інформування молоді з  питань насильства в сім’ї,торгівлі людьми та інші. З метою надання допомоги з різних питань.

10.Проведення заходів до новорічних та різдвяних свят з дітьми пільгових категорій.

Придбання новорічних подарунків дітям сиротам та дітям із багатодітних родин,дітям  з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення

грудень

Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, РВО

 

15,0

 

-

-

 

5,0

 

-

10,0

Привітання дітей та батьків з новорічними та різдвяними святами.

11.Проведення заходів з молоддю Придбання подарунків для молодіжних заходів.

 

Протягом року

ЦСССДМ, служба у справах дітей відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту.

 

9,0

 

-

-

 

4,0

 

-

5,0

Організація дозвілля та, залучення молоді  до участі в районних заходах.

12. Створення молодіжного  центру у с.Сонячне волноваського району *

Протягом року

Відділ у справах сім`ї,   молоді та спорту, сільська рада

300,0*

-

100,0*

200,0*

-

-

 

ВСЬОГО:

х

х

2479,8*

 

-

1057,9*

 

1037,9*

 

62,0

 

322,0

 

-

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                       А.К. Демішева

*- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

Додаток 10

до рішення районної ради

                                                                                                                       09.08.2017 № 7/17-374 

3.9. Розвиток підприємницького середовища

Діюча система надання адміністративних послуг характеризується деякими недоліками та проблемами об’єктивного характеру, що перешкоджають доступності, підвищенню якості надання адміністративних послуг та створюють труднощі для суб’єктів звернень, як фізичних так і юридичних осіб.

Актуальні проблеми:

-  недостатній кваліфікаційний рівень освіти кадрів, які займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати власну справу у бізнесі;

-  порушення суб’єктами господарювання норм і гарантій з оплати праці;

- використання роботодавцями робочої сили без оформлення трудових відносин;

- недостатньо розвинена інфраструктура підприємництва на селі;

- недостатнє фінансування центру надання адміністративних послуг;

-  відсутність достатньої кількості адміністраторів Центру;

Головна ціль – надання повного та якісного переліку адміністративних послуг, створення комфортних умов для підприємницького середовища.

Основні завдання на 2017 рік:

- безумовне дотримання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування принципів державної регуляторної політики, в тому числі прозорості та врахування громадської думки на всіх етапах підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

- удосконалення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності (постійне оновлення інформації щодо вільних виробничих площ, земельних ділянок, недобудов, які можуть бути передані в оренду або запропоновані на продаж з метою здійснення підприємницької діяльності);

- надання консультативно-методичної допомоги підприємцям у підвищенні освітньо-кваліфікаційного рівня;

- удосконалення процедури надання адміністративних послуг у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та речових прав на майно;

-  покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень;

- забезпечення належних умов у центрі, скорочення часу та витрат населення для отримання адміністративних послуг;

- оптимізація процесів міжвідомчої взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, що задіяні у наданні зазначених послуг;

- покращення іміджу органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також зменшення проявів корупції шляхом надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП.

Кількісні та  якісні критерії ефективності:

-  зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – на 16 осіб;

-  зростання податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва на 8,1%;

-  недопущення втручання органів державної влади у господарську діяльність підприємств малого і середнього бізнесу та дотримання контролюючими органами вимог законодавства з виконання функцій державного нагляду у сфері господарської діяльності;

- вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов, строків,вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг;

- зручні умови для обслуговування громадян у центрі надання адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при отриманні послуг;

-  кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення зросте в 2,5 рази проти 2016 року;

- на 17,4% знизиться кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинять свою діяльність в районі.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету – 1211,6 тис.грн і коштів районного бюджету – 1484,6* тис.грн.

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районої ради від 09.08.2017 № 7/17-374

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми по розділу «Розвиток підприємницького середовища» на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держ.

Бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

Обл. бюджету

Район. Бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Оприлюднення річних планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, аналізів впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

Протя-гом року

Розробники регуляторних актів

-

-

-

-

-

-

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2. Забезпечення прийняття участі суб’єктів підприємництва району в обласних,державних виставкових заходах, форумах, курсах підвищення кваліфікації.

Протя-гом року

Управління економіки райдержадміністрації, галузеві підрозділи райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Підвищення кваліфікаційного рівня суб’єктів підприємництва

3.Сприяння формуванню інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва

Протя-гом року

Управління економіки райдержадміністрації, міська, селищні та сільські ради

-

-

-

-

-

-

Забезпечення належними умовами для здійснення діяльності суб’єктів господарювання.

4.Постійне оновлення на веб-сайті райдержадміністрації та інформаційних стендах матеріалів з питань надання адміністративних послуг.

Протя-гом року

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Інформування населення  про порядок надання адміністративних послуг.

5. Створення для фізичних, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, комфортних умов шляхом забезпечення центру приміщенням відповідно до вимог постанови КМУ від 01.08.2013 №588 та підтримка на належному рівні його матеріально-технічного стану

 2017 рік

РДА

1346,2

1211,6

         -

134,6

-

-

Забезпечення повного та якісного переліку адміністративних послуг, зручні умови та скорочення часу для їх надання.

6. Реалізація заходів Районної Програми забезпечення  робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого  майна та бізнесу на 2016 рік ***

2017 рік

РДА

50,0 ***

-

-

50,0 ***

-

-

Забезпечення  комфортного та якісного рівня обслуговування населення, надання своєчасних адміністративних послуг населенню, пов’язаних з державною реєстрацією нерухомості та бізнесу

7. Надання фінансової підтримки суб’єктам малого  підприємництва на реалізацію  проектів

2017 рік

РДА

1300,0*

-

-

1300,0*

-

-

-

ВСЬОГО

х

х

2696,2*

1211,6

-

1484,6*

-

-

х

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                      А.К. Демішева

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

Додаток 11 

до рішення районної ради 

                                                                                                                              09.08.2017 №   7/17-374   

4.7. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

У районі активізована робота, направлена на практичну реалізацію основних напрямків покращення положення дітей в районі, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в прийомні сім’ї, виявлення та викорінення такого негативного явища, як дитяча бездоглядність, вчинення дітьми правопорушень, попередження насильства в сім’ї.

Актуальною проблемою галузі є:

- недофінансування коштами, які необхідні для повного функціонування;

- недостатня участь сільських та селищних рад у захисті прав та інтересів дітей.

Головна цільзабезпечення соціального і правового захисту дітей, реалізація права дітей на виховання в сімейному оточенні шляхом попередження виходу дитини з рідної сім’ї; влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання; подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, запобігання соціальному сирітству, насильству в сім’ї.

Основні завдання на 2017 рік:

-   збереження біологічної сім"ї;

-   популяризація національного усиновлення дітей;

-   влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського      піклування до сімейних форм виховання;

-   підвищення   ефективної   роботи  щодо попередження дитячої бездоглядності, безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;

-   виявлення та викорінення найгірших форм дитячої праці;

-   забезпечення правового та соціального захисту дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;

-   нагляд за умовами проживання дітей, які виховуються у сімейних формах виховання.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-   створення 1 прийомної сім’ї;

- зменшення кількості дітей, які  проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах – на 0,6%;

-   покращення умов проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми

«Захист прав дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування»  у Волноваському районі

на 2017 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

районного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді

-

-

-

-

-

-

Покращення умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

2.Проведення рейдів "Діти вулиці", "Урок",відвідування "Культурно-розважальних закладів", та торгівельних точок

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Організація виїздів до 12 сільських та селищних рад з метою проведення профілактичних заходів спрямованих на попередження соціального сирітства, негативних проявів серед дітей (35 рейдів)

3.Здійснення контролю за умовами проживання, утримання та виховання дітей, які виховуються  в сім"ях які опинились в складних життєвих обставинах

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Підтримка та збереження біологічної сім’ї дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах (організація проведення заходів для 30 дітей)

4.Здійснення контролю щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Служба у справах дітей

-

-

-

-

-

-

Організація та проведення 133 перевірок стану збереження житла, яке належить на праві власності або користуванні дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. Організація проведення перевірок документів за місцем знаходження майна для вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.

5. Здійснення контролю за утриманням і вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

 

 

 

Служба у справах дітей

-

-

-

-

-

-

Забезпечення належного утримання та виховання 237 дітей, які виховуються під опікою, піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу(організація проведення відвідувань дітей  за місцем проживання згідно графіка)

6.Підвищення стану поінформованості учнівської молоді в навчальних закладах району щодо відповідальності за порушення антиалкогольного законодавства та вчинення злочинів адміністративних правопорушень, пов’язаних з наркотиками. Підвищення поінформованості населення району щодо пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування

2017 рік

 

Служба у справах дітей

-

-

-

-

-

-

Виготовлення та розповсюдження серед дітей інформаційного матеріалу з метою підвищення  стану поінформованості учнівської молоді в навчальних закладах району щодо відповідальності за порушення антиалкогольного законодавства та вчинення злочинів і адміністративних правопорушень, пов’язаних з наркотиками.

7.Забезпечення технічної бази служби

Протягом року

Служба у справах дітей

-

-

-

-

-

-

Створення технічних умов для роботи служби (витрати на оновлення антивірусної програми на 5 комп’ютерів, на заміну картриджа, придбання ксерокса)

8. Забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*

Протягом року

Служба у справах дітей

840,4*

-

420,2*

420,2*

-

-

Покращення умов проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Всього *

х

х

840,4*

-

420,2*

420,2*

-

-

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                        А.К. Демішева

*- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374   

Додаток 12

до рішення районної ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             09.08.2017 № 7/17-374                                                                                                                                                                                                                

Додаток 5

Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2017 році

№ п/п

Назва програми, замовник

Тер-мін виконаня

Коли та яким документом  затверджена

2016 рік (очікуване виконання)

2017 рік (прогноз)

 

Примітка

Загальний обсяг

фінансування

 

у тому числі

Загальний обсяг

фінансуван-ня

у тому числі:

держав-ний

бюджет

місцевий бюджет

інші

джерела

держав-ний

бюджет

місце-вий бюджет

інші

джере-ла

 

Регіональні програми в галузі освіти

 

1

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-53 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-77, 30.03.2016 №7/5-104, 15.06.2016 №7/6-129)

22617,5

-

22617,5

-

-

-

-

-

-

2

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-273, 22.02.2017

№ 7/13-

 

 

 

 

-

-

-

-

12887,607*

-

12887,607*

-

Організація та забезпечення безперебійної та ефективної роботи навчально-виховних закладів

3

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2016 рік.

 

Відділ освіти РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 13.01.2016 № 7/3-54 із змінами, внесеними 30.03.2016 №7/5-105, 15.06.2016 №7/6 -130)

1402,5

-

1402,5

-

-

-

-

-

-

4

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік.

 

Відділ освіти РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-274

-

-

-

-

105,615*

-

105,615*

-

Підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів

5

Програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки

 

 

Відділ освіти РДА

2016-2020 роки

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-30, 10.01.2017

№ 7/12-277

367,7

-

367,7

-

1117,491

-

1117,491

-

Забезпечення у сільській місцевості регулярного Езоп-латного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників

6

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-29, 15.06.2016 №7/6 -132

4445,4

-

4445,4

-

-

-

-

-

-

7

Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району  на 2017 рік.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-276

-

-

-

-

5669,300

-

5669,300

-

-

 8

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 30.12.2010 №6/3-34, із змінами від 30.03.2016

№ 7/5-103,   15.06.2016 №7/6-133),

10.01.2017

№ 7/12-275

193,2

 

 

193,2

 

-

 

50,0

 

-

 

50,0

 

-

Виплати стипендій переможцям та учасникам обласних олімпіад,  випускникам загальноосвітніх шкіл, які отримали медалі, організація екскурсійних поїздок до міст України

9

Програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2022 р.

 

Відділ освіти Волноваської РДА

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-278

-

-

-

-

180,0*

 

180,0*

-

Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів

10

Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік

 

 

 

2017

рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-

-

-

-

-

330,0

-

330,0

-

-

 

Всього:

х

х

29026,3

-

29026,3

-

20340,013

-

20340,013

-

х

Регіональні програми в галузі  культури

1

Района програма підтримки обдарованих дітей Волноваського школи мистецтв на 2016-2017 роки

2016-2017 роки

Рішення Волноваської районної ради від 15.06.2016 р. № 7/6-122,

10.01.2017 № 7/12-271

6,0

-

6,0

-

12,0

-

12,0

-

-

2

Комплексна Програма «Ветеран» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів на 2016 – 2019 роки.

2016-2019 роки

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 №7/2-28,

21.12.2016

№ 7/11-244

140,0

-

140,0

-

225,0

-

225,0

-

-

3

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 13.01.2016

 № 7/3-55

3710,8

-

3710,8

-

-

-

-

-

-

4

Района программа розвитку закладів культури у

Волноваському районі на 2017рік

2017 рік

Рішення районної ради від

10.01.2017

№ 7/12-272, із змінами від 22.02.2017

№ 7/13-311

-

-

-

-

3904,0*

-

3904,0*

-

-

5

Района программа проведення культурно мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 23.12.2015 

№ 72-34

129,0

-

129,0

-

-

-

-

-

-

6.

Программа розвитку та вдосконалення народних аматорських колектів Волноваського РЦКД на 2017 рік *

2017 рік

 

-

-

-

-

335,0*

-

335,0*

-

-

 

ВСЬОГО

х

х

3985,8

-

3985,8

-

4476,0

-

4476,0

-

 

Регіональні програми в галузі  фізичного виховання

 

1

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі на 2013-2016 роки.

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

 

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-280, несення змін 30.03.2016

.№7/5-94

519,79

-

519,79

-

-

-

-

-

-

2

Регіональна  цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2020 роки

Замовник: відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

 

Рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-288 із змінами від 22.02.2017

№ 7/13-

 

 

-

-

-

-

867,4

-

867,4

-

-

 

 

ВСЬОГО

 

 

519,79

-

519,79

-

867,4

-

867,4

-

-

Регіональні програми в галузі захисту дітей,  підтримки сімї та молоді

1

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення на 2013-2016 роки »

 

Відділ у справах сім’ї,  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2013-2016 роки

Рішення районної ради від 26.12.2012  №6/14-279, внесення змін 30.03.2016

№ 7/5-94

 

 

688,3

-

688,3

-

-

-

-

-

-

2

Районна комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення» на 2017-2020 роки

 

Відділ у справах сім’ї, молоді  та спорту Волноваської райдержадміністрації

2017-2020 роки

рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-289

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

-

-

-

-

1249,80**

157,90**

1091,90**

 

 

 

 

-

 

3

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення сесії  районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-287,

із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-315

-

-

-

-

70,0

-

70,0

-

-

4

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік

 

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 №7/13-270

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

 

-

-

-

980,60**

420,20**

560,40**

-

-

 

ВСЬОГО

 

 

688,3

-

688,3

-

1144,2

-

1144,2

-

 

 

Регіональні програми в галузі земельних відносин

 

1

Програма розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки

2016-2020 роки

Затверджена рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38,  з внесеними змінами рішенням Волноваської районної ради від 24.02.2016 7/4-80, 22.02.2017 №7/13-321

2680,0

-

756,3

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

-

 

Всього:

х

х

2680,02

-

756,32

1923,7

1019,4

-

595,0

424,40

х

 

Регіональні програми в галузі охорони здоровя

 

1

Програма подолання епідемії туберкульозу в Волноваському районі до 2016 року.

 

КУОЗ, КЗОЗ

2016 рік

Рішення Волноваської районної ради від 17.08.2016 7/8-171

630,6

31,0

424,2

175,4

-

-

-

-

х

2

Района программа розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КУОЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-36 із змінами,внесеними 13.01.2016 №7/3-57,24.02.2016 №7/4-79, 30.03.2016 №7/5-91,15.06.2016 №7/6-127,

17.09.2016 №7/8-170

6036,9

-

6036,9

-

-

-

-

-

-

3

Программа розвитку первиної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-267 із змінами, внесеними 22.02.2017 №7/13 -306

-

-

-

-

4458,0*

-

4458,0*

-

-

4

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

 

КЗОЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 №7/6-123 із змінами, внесеними 17.08.2016 №7/8-159

1503,0

1208,0

295,0

-

-

-

-

-

-

5

Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік.

 

КЗОЗ

2017 рік

Рішення районної ради

10.01.2017

№ 7/12-269,

із змінами 22.02.2017

№ 7/13-308

-

-

-

-

5915,224*

-

5915,224*

-

-

6

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 №7/6-124

800,0

 

800,0

-

-

-

-

-

-

7

Програма покращення якості надання стацінарної медичної допомоги населенню Волноваського району на  2017 рік.

 

КЛПЗ

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-308

-

 

-

-

4853,0*

-

4853,0*

-

-

8

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік.

 

КЛПЗ

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 №7/5-93

200,0

-

200,0

-

-

-

-

-

-

9

Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2017 рік.

 

КЛПЗ

2017 рік

Рішення районної ради від 22.02.2017 №7/13-

-

-

-

-

200,0

-

200,0

-

-

10

Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

2017 рік

рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266

із змінами, внесеними 22.02.2017

№ 7/13-310     

-

-

-

-

770,0

-

770,0

-

-

11

Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік

 

рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268

 

 

 

 

300,0

-

300,0

-

-

12.

Программа боротьби з туберкульозом

2017 рік

 

-

-

-

-

475,0*

-

475,0*

-

-

 

Всього:

х

х

9170,5

1239,0

7756,1

175,4

16971,224

-

16971,224

-

х

Регіональні програми в галузі соціального захисту населення

 

1

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи,

УСЗН Волноваської РДА

2016 рік

Рішення сесії  районної ради від 23.12.2015 №7/2-23

 

50,0

 

50,0

-

-

-

-

-

-

2.

Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи,

 

УСЗН Волноваської РДА

2017 рік

Рішення сесії  районної ради від 10.01.2017 №7/12-282

-

-

-

-

99,4

-

99,4

-

Забезпечення виплати подарунків на новорічні свята дітям осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС, одноразова виплата вдовам ЧАЕС

3

 

Програма про призначення  та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради  від 23.12.2015 №7/2-24,

10.01.2017

№ 7/12-281

10,1

-

10,1

-

20,4

-

20,4

-

Забезпечення виплати щомісячно стипендії людям похилого віку

 

4

Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-211 ,

10.01.2017

№ 7/12-279

20,0

-

20,0

-

21,3

-

21,3

-

Забезпечення відшкодування вартості проїзду осіб ЧАЕС, виплата грошової компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

 

5

Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, перепідготовки учасників АТО на 2016-2017 роки.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

Рішення сесії  районної ради від 22.02.2016 №7/4-75,

10.01.2017

№ 7/12-286

100,0

-

100,0

-

50,0

-

50,0

-

Забезпечення виплати одноразової допомоги демобілізованим учасникам АТО

6

Програма фінансування компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017

районної ради від 23.12.2015 №7/2-25,

21.12.2016

№ 7/11-247

213,6

-

213,6

-

273,0

-

273,0

-

Забезпечення виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги інвалідам, людям похилого віку

7

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 17.08.2016 №7/8-172 ,

10.01.2017

№ 7/12-280

524,0

-

524,0

-

500,0

-

500,0

-

Забезпечення соціального захисту пільгової категорії населення

8

Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-212,

10.01.2017

№ 7/12-284

717,2

-

717,2

-

717,2

-

717,2

-

Забезпечення соціального захисту пільговоїкатегорії населення

9

Програма фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік.

 

УСЗН Волноваської РДА

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-213,

10.01.2017

№ 7/12-285

187,3

-

187,3

-

93,1

-

93,1

-

Забезпечення компенсації підприємствам за надані послуги зв’язку

10

Районна програма забезпечення фінан-сування організації громадських робіт у 2017 році

 

2016-2017 роки

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-214,

10.01.2017

№ 7/12-283

11,2

-

11,2

-

19,94

-

19,94

-

Забезпечення створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій

11

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2016 році

 

УСЗН

2016 рік

Рішення сесії  районної ради від 02.11.2016 №7/10-215

145,5

-

145,5

-

-

-

-

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

12

Програма покращення умов роботи управління соціального захисту населення Волноваської РДА з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2017 році

 

УСЗН

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-320

-

-

-

-

199,0

-

199,0

-

Придбання комп’ютерної техніки для покращено умов роботи УСЗН

 

разом

 

 

1978,9

-

1978,9

-

1993,34

-

1993,34

-

-

Інші

 

1

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

 

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-32

 

250,00

-

250,00

-

-

-

-

-

-

3

Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік

 

Волноваська райдержадміністрація

 

Рішення районної ради 21.12.2016

№ 7/11-245

-

-

-

-

270,0

-

270,0

-

-

4

Програма надання фінансової підтримки ДКП "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік,

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-33, 15.06.2016

№ 7/6-

150,00

-

150,00

-

-

-

-

-

-

5

Програма  підтримки ДКУ «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік

 

Газета «Наше слово»

Волноваська районна рада

2017 рік

Рішення районної ради від 10.01.2017 № 7/12-290

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

6

Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік,

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 23.12.2015

№ 7/2-45 із змінами, внесеними 24.02.2016

№ 7/4-81

605,51

-

605,51

-

-

-

-

-

-

7

Програма покращення умов Волноваської районної ради на 2017 рік

 

Волноваська районна рада

2017 рік

рішення районної ради від 10.01.2017

№ 7/12-291, зі змінами, вненсеними 22.02.2017

№ 7/13-327

-

-

-

-

679,0

-

679,0

-

-

8

Програма капітального ремонту нежитлової будівлі по вул.Гагаріна, 36 на 2016 рік

 

Волноваська районна рада

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016

№ 7/5-106

146,00

-

146,00

-

-

-

-

-

-

9

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-74

2,63

-

2,63

-

-

-

-

-

-

10

Програма «Правопорядок – 2016»

2016 рік

Рішення районної ради від 24.02.2016 № 7/4-73

950,00

-

950,00

-

-

-

-

-

-

11

Програма «Правопорядок – 2017»

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-304

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

 

-

-

-

-

1500,0**

-

1500,0**

-

-

12

 Програма безпеки дорожнього руху на території Волноваського району на 2013 – 2016 роки

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 № 7/5-88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

Рішення районної ради від 30.03.2016 № 7/5-107

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

200,00

 

200,00

-

100,0**

-

100,0**

-

-

 

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення на території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-312

-

-

-

-

1000,0

-

1000,0

-

-

14

Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного  та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ  ДФС у Донецькій області на 2016 рік

2016 рік

Рішення районної ради від 15.06.2016 № 7/6-121

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

240,00

 

240,00

-

100,00**

-

100,00**

-

-

15

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

127,00

 

127,00

-

-

-

-

-

-

16

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік (відділ Держреєстру),

Волноваська райдержадміністрація

2017 рік

Рішення районної ради

22.02.2017

№ 7/13-

-

-

-

-

50,0

-

50,0

-

-

17

Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік,

Управління економіки РДА

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

із змінами, внесеними 09.08.2017

№ __

28,50

-

28,50

-

38,40**

-

38,40**

-

-

18

Програма інформатизації Волноваського району на 2016-2017 роки,

Волноваська райдержадміністрація

2016 рік

рішення районої ради від 17.08.2016 №7/8-

28,50

-

28,50

-

-

-

-

-

-

19

Програма покращення матеріально-технічної бази Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік *

 

2017 рік

 

-

-

-

-

50,0*

-

50,0*

-

-

20

Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році *

2017 рік

рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-317

-

-

-

-

26,791*

-

26,791*

-

-

 

Всього:

х

х

2728,14

-

2728,14

-

3025,791

-

3025,791

-

-

 

Разом по району:

х

х

50777,75

1239,0

47439,65

2099,1

49837,368

-

49412,968

424,4

х

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                      А.К. Демішева

*- зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.04.2017 № 7/15 - 336

** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 09.08.2017 № 7/17-374

________________________________________________________________________________________________________________________