13 СЕСІЯ 3

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017 №7/13-305

м. Волноваха

Про затвердження Районної програми

забезпечення робочого процесу

в державних реєстрах нерухомого

майна та бізнесу на 2017 рік

З метою забезпечення безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та підвищення рівня ефективності роботи в галузі державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу в районі,  відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 27.01.2017 №01-23-151, статті 85 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму забезпечення робочого процесу в державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити реалізацію та фінансування заходів щодо виконання Районної програми розвитку робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету фінансів та цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ  

 Додаток

                                                                до рішення районної ради

                                                  22.02.2017  №7/13-305

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення робочого процесу

в державних реєстрах нерухомого

майна та бізнесу на 2017 рік

1.Загальні положення 

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік (далі – Програма) розроблена на підставі Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Дана програма розроблена для організації та забезпечення безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, налагодження ефективної роботи в процесі надання адміністративних послуг, пов’язаних з зазначеними напрямками.

Основною проблемою в організації покращення матеріально-технічного стану роботи Державних реєстрів нерухомого майна та бізнесу (надалі – реєстрів) є недостатність коштів з налагодження робочого процесу цього напрямку.

Для покращення процесу надання якісних адміністративних послуг та враховуючи санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень необхідно придбати кліматичну техніку та канцелярські товари, що дозволить здійснювати комфортний, безперебійний та швидкий прийом громадян.

2.Мета Програми

Головною метою програми є підтримання комфортного та якісного рівня обслуговування населення, надання своєчасних адміністративних послуг для громадян, пов’язаних з державною реєстрацією нерухомості та бізнесу.

3.Основні завдання Програми

Здійснення проведення безперебійної та якісної державної реєстрації, видача без порушення строків документів за результатами проведених реєстраційних дій  відповідно до вимог діючого законодавства.

4.Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, у сумі 50,00 тис. гривень відповідно до Плану та заходів виконання Програми.

5.Очікувані результати виконання Програми

Виконання даної Програми дозволить організувати якісний, комфортний та швидкий процес роботи в районі з напрямку діяльності державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

План заходів виконання Програми

Найменування заходу

Джерело

фінансування- районний бюджет,

сума витрат, тис.грн.

Термін виконання

Відповідальний

виконавець

1.

Придбання для налагодження ефективної роботи в процесі надання адміністративних послуг, пов’язаних з організацією та забезпеченням безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- джерело безперебійного живлення - 4 одиниці;

 - запасні картриджі – 3 одиниці;

- папір формату А 4 з розрахунку на п’ять державних реєстраторів 10 пачок на місяць, 120 пачок на рік;

- папки картоні на зав’язках (затвердженого зразку) 50000 штук;

- дриль (для прошивання реєстраційних справ)    1 шт.

33,0

 

січень-грудень 2017

Волноваська райдержадміністрація

2.

Заправка картриджів

5,0

 

січень-грудень 2017

Волноваська райдержадміністрація

3.

Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки

2,0

 

січень-грудень 2017

Волноваська райдержадміністрація

4.

Придбання канцелярських товарів

3,0

січень-грудень 2017

Волноваська райдержадміністрація

5.

Придбання кліматичної техніки: кондиціонер у кількості 1 шт.

7,0

 

 

Волноваська райдержадміністрація

 

Всього:

50,0

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                                                                     А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017  №7/13-306 

Про внесення змін та доповнень 

до Програми розвитку первинної медичної 

допомоги у Волноваському районі на 2017 рік 

З метою  надання  своєчасної долікарняної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у медичних закладах району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 31.01.2017 № 01-23-183, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни та доповнення до  пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 11.01.2017 № 7/12-267, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту (Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                            В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

22.02.2017 №7/13-306

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з виконання Програми 

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення технічних умов на електропостачання фельдшерського пункту    с.Степне (85751, Донецька область, Волноваський район,

 с. Степне, вул. Леніна, 19)

Районний бюджет

138,0

Протягом року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (85760, Донецька область, Волноваський район, с.Рівнопіль,вул. Леміхова, 1)

Районний бюджет

310,0

Лютий-квітень

 2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

3

Поточний ремонт лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (ремонт фасаду) (85760, Донецька область, Волноваський район, с.Рівнопіль, вул. Леміхова, 1)

Районний бюджет

120,0

Лютий-квітень

 2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

4

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Ближнє 85736 (Донецька область Волноваський район,с.Ближне,вул. Олімпійська, 2)

Районний бюджет

450,0

 

 

Лютий-квітень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

5

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с.Зачатівка (85767 Донецька область. Волноваський район, с. Зачатівка, вул.Молодіжна,13)

Районний бюджет

500,0

Лютий-квітень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

6

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт Мирне (87124 Донецька область Волноваський район,   смт Мирне, вул. Дзержинського, 1)

Районний бюджет

800,0

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

7

Капітальний ремонт амбулаторії селище Новотороїцьке (85732, Донецька обл. Волноваський район,  селище Новотроїцьке, вул. Молодіжна, 11)

Районний бюджет

400,0

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

8

Поточний ремонт амбулаторії с.Анадоль (85790, Донецька область Волноваський район,с. Анадоль, вул.Лікарняна ,1)

Районний бюджет

200,0

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

9

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Златоустівка (85765, Донецька область, Волноваський район,  с. Златоустівка, вул. Жовтнева, 1)

Районний бюджет

400,0

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

10

Капітальний ремонт ФАПа с. Привільне (85474, Донецька область Волноваський район, 

с. Привільне, вул. Молодіжна ,1)

Районний бюджет

600,0

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

11

Придбання меблів, жалюзів, витратних матеріалів для амбулаторії с. Рівнополь, ФАПу с. Зачатівка

Районний бюджет

100,0

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

12

Придбання виробів медичного призначення та медикаментів для амбулаторії с. Рівнополь, ФАПу с. Зачатівка

Районний бюджет

100,0

Лютий-липень

2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

Всього:

 

4118,0

 

  


Керуючий справами 
виконавчого апарату
 

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017  №7/13-307 

Про затвердження Програми 

медико-соціального забезпечення 

пільгових категорій населення 

Волноваського району на 2017 рік 

З метою  забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації  від 31.01.2017  №01-23-182, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303,  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити Програму медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік, згідно з додатком. 

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми медико-соціального забезпечення  пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту (Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

22.02.217№7/13-307

Програма медико- соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік 

1. Загальні положення

Районна програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району (далі- Програма)  розроблена з метою надання повноцінної медичної допомоги пільговим верствам населення. Надання медичної допомоги пільговим категоріям населення, які визначеня чинним законодавством, є пріорітетним.

Категорії населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах,  перелік захворювань,  визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 „ Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску  лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення”. 

2. Мета Програми 

Головною метою Програми є забезпечення виконання соціальних стандартів галузі охорони здоров’я, покращення якості надання медичної допомоги населенню. 

3. Завдання Програми

В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є виділення необхідних коштів з районного бюджету для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення.   

Основним завданням Програми є забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян Волноваського району. 

4. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року в сумі 200,0 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, по КПКВКМБ/ТКВКБМС 2220 „ Інші заходи по охороні здоров’я”. 

5. Результати виконання Програми 

Виконання  Програми дозволить  поліпшити забезпеченність медикаментами пільгових категорій громадян відповідно чинного законодавства України. 

Керуючий справами виконавчого апарату 

 районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

22.02.2017 №7/13-308 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

покращення якості надання стаціонарної 

медичної допомоги  населенню Волноваського 

району на 2017 рік 

З метою надання якісної стаціонарної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях лікувальних закладів району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 31.01.2017 року №01-23-181, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 року № 7/12-265, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

22.02.217№7/13-308 

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом січня-грудня 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», згідно з планом заходів з виконання програми: 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми 

Зміст заходу

Джерело фінансування районний бюджет,

сума витрат, тис.грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

 

Придбання високовартісного медичного обладнання

 

 

1450,0

січень-червень

2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

2

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту патологоанатомічного відділення, капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та покрівлі гаражних боксів

100,0

січень-березень

2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

3

Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії

1300,0

квітень-грудень

2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

4

Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення

1200,0

червень-грудень

 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

5

Капітальний ремонт покрівлі гаражних боксів

300,0

липень-вересень

 2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

6

Поточний ремонт фтизіатричного кабінету

200,0

травень-липень

2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

7

Придбання меблів та комп’ютера для фтизіатричних та маніпуляційного кабінетів

50,0

серпень

2017 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

Всього:

4600,0

 

 


Керуючий справами 
виконавчого апарату 
 

районної ради                                                                                                                  А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________  

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

22.02.2017 №7/13-309  

г.Волноваха  

Про внесення змін та доповнень до  Програми  

розвитку вторинної медичної допомоги  

у Волноваському районі на 2017 рік  

З метою надання якісної медичної допомоги населенню та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у стаціонарних відділеннях, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 02.02.2017 року №01-23-210, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І ШИ Л А:  

1. Внести зміни та доповнення до розділу 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 року №7/12-269, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).  

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

 

 

Додаток 

до рішення районної ради

22.02.2017 №  7/13-309

 

4.Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», згідно з планом заходів з виконання Програми.  

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з виконання Програми

 

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Придбання цифрового флюорографу для  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:

м.Волноваха, пров.Матросова, 5

Районний бюджет

1900,000

Січень- березень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

2

Виготовлення проектно-кошторисної документації  по термомодернізації дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:  

м.Волноваха пров.Матросова,5

 

Районний бюджет

450,000

Січень-березень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

3

Придбання лічильників теплової енергій з установкой в відділеннях КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:   

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

450,000

Січень-березень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації  та проведення експертної оцінки для термомодернізації хірургічного та травматологічного відділень КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова, 5

Районний бюджет

350,000

Липень-вересень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

5

Виготовлення проектно-кошторисної документації  та проведення експертної оцінки для відділення  екстреної (невідкладної)  медичної допомоги в КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова

Районний бюджет

250,000

Жовтень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

6

Капітальний ремонт приміщення під розміщення комп’ютерного томографу  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: м. Волноваха, пров. Матросова,5

Районний бюджет

800,400

Квітень – червень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

7

Придбання медикаментів, витратних матеріалів, флюроплівки та хімреактивів КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

695,224

Березень – вересень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

8

Придбання продуктів харчування для хворих стаціонару КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

507,200

Березень – жовтень 2017 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

Всього:

 

5402,824

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                                                                       А.К.Демішева

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я  

22.02.2017  № 7/13-310 

м.Волноваха 

Про внесення змін та доповнень 

до Програми покращення надання 

стоматологічної допомоги 

у Волноваському районі на 2017 рік 

З метою покращення обслуговування населення Волновахського району,   військовослужбовців та призовників, розглянувши лист Волноваської  райдержадміністрації  від 02.02.2017  №01-23-198, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни та доповнення до  пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвиткупокращення наданнястоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 № 7/12-266, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                                               Додаток 

до рішення районної ради

               22.02.2017 №7/13-310

 4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету, по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2140 КЛПУ»Волноваська стоматологічна поліклініка», згідно  з планом заходів з виконання Програми. 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

 

Зміст

Джерело фінансу

вання

Сума фінансуван-ня, тис. грн.

Термін

виконан-ня

Відповідальний виконавець

1

Надання сучасної стоматологічної допомоги військовослужбовцям,  призовникам та населенню у КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка»

Районний бюджет

420,0

Протягом         року

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

2

Ремонт  вестибюля  з заміною 8 вікон,

2 дверей та 2-х площадок сходів будівлі КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка», розташованої за адресою: м.Волноваха, вул.Центральна,25

Районний бюджет

100,0

Протягом року

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

3

Придбання стоматологічних установок у кількості 2 одиниці

Районний бюджет

250,0

Протягом року

КЛПУ  «Волноваська стоматологічна поліклініка»

 

Всього:

 

770,0

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                                                                       А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

22.02.2017 №7/13-311  

м. Волноваха  

Про внесення змін та доповнень до   

Районної  програми розвитку  

закладів культури у Волноваському  

районі на 2017 рік  

З метою відродження, збереження та розвитку духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, відповідно до листа Волноваської районної державної адміністрації  від 26.01.2017 №01-23-147, керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.  Внести зміни та доповнення до пункту 1, пункту 4 та пункту 5 Заходів з виконання Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від  10.01.2017 №7/12-271, виклавши їх в новій редакції, згідно з додатком. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).  

Голова районної ради                                                                                                 В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

           Додаток до

           рішення районної ради   

                                                                                                                                  22.02.2017 №7/13-311  

Заходи з виконання Районної програми 

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання

 

Фінансування з

районного бюджету,

тис. грн.

Виконавці

1

2

3

4

Всього

Загальний фонд бюджету

Спеціальний фонд бюджету

1. Покращення матеріально – технічної бази Волноваського районного центру культури і дозвілля

1.1 Придбання комплекту стаціонарної освітлювальної техніки

 

Протягом року

 

300,0

 

 

 

300,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний

 центр культури і дозвілля

1.2. Придбання одягу сцени (основний інтермедійна завіса – 1 шт., французька завіса – 1шт., куліси – 10 шт., падуги – 7 шт.)

 

Протягом року

 

150,0

 

 

150,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.3. Придбання українських національних та стилізованих костюмів

 

Протягом року

 

30,0

 

 

30,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.4. Придбання вогнегасників для Волноваського районного центру культури і дозвілля

 

 

Протягом року

 

5,0

 

     

      5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.5. Наповнення водою водоймів Волноваського районного центру культури і дозвілля

 

 

Протягом року

 

 4,0

 

 

 

 

      4,0

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

1.6.Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля яка знаходиться за адресою:

 м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 94

 

 

Протягом року

 

1490,0

 

 

1490,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний центр культури і дозвілля

Разом:

 

1979,0

9,0

1970,0

 

4. Покращення матеріально – технічної бази бібліотек

4.1.Капітальний ремонт будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки,яка знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14

 

 

Протягом року

 

900,0

 

 

900,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

4.2.Поповнення та актуалізація бібліотечних фондів

 

Протягом року

 

20,0

 

 

20,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

4.3..Встановлен

ня лічильника теплової енергії у будівлі Волноваської центральної районної бібліотеки яка знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14

 

 

Протягом року

 

25,0

 

      25,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

4.4.Приєднання електроустановок відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснення підключення Волноваської центральної районної бібліотеки до електричних мереж, яка знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, будинок 14

 

 

Протягом року

 

 

 

10,0

     

     

 

      10,0

 

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації,

Волноваська центральна бібліотечна система

Разом:

 

955,0

       35,0

920,0

 

5.  Розвиток музеїв та музейної справи

5.1. Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею, яка знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. 1 Травня, будинок 4

 

 

Протягом року

 

159,0

 

 

159,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

5.2. Капітальний ремонт санвузла та зовнішньої каналізації Волноваського районного краєзнавчого музею, яка знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. 1 Травня, будинок 4

 

 

 

Ι квартал

 

82,0

 

 

82,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

5.3.Капітальний ремонт приміщень волноваського районного краєзнавчого музею, яка знаходиться за адресою:

м. Волноваха, вул. 1 Травня, будинок 4

 

 

Ι квартал

 

22,0

 

 

22,0

Відділ культури і туризму Волноваської

 райдержадміністрації, Волноваський районний краєзнавчий музей

Разом:

 

263,0

 

263,0

 

Всього за напрямками:

 

3684,0

324,0

3360,0

 

 

Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради                                                                        А. К. Демішева 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017 №7/13-312

м. Волноваха

Про затвердження Програми

забезпечення  мінімально

достатнього рівня безпеки

населення і територій Волноваського району

від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на 2017 рік

Розглянувши лист райдержадміністрації від 01.02.2017 № 01-23-188, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити організацію роботи з реалізації заходів щодо  забезпечення виконання   завдань Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                        В.Д. ЛУБІНЕЦЬ  

Додаток

до рішення районної ради

22.02.2017 №7/13-312 

Програма

 забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення

і територій Волноваського району

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік

1. Вступ

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік (далі - Програма) розроблена відділом матеріально-технічного забезпечення 11 державного пожежно-рятувального загону Головного управлінням ДСНС України у Донецькій області відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки».

В основу Програми покладені положення законів України “Про правові засади цивільного захисту”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про пожежну безпеку”, “Про аварійно-рятувальні служби”, розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах”, Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 № 14.

Програма визначає основні цілі і завдання розвитку територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, попередження та оперативного реагування на них на 2017 рік.

Програма заснована на показниках техногенно-природної небезпеки Волноваського району, заходах державного регулювання, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій.

Програмою передбачені заходи, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету.

Програма визначає мету та пріоритетні напрямки дій в 2017 році щодо подолання негативних наслідків кризи в реальній сфері цивільного захисту.

 2. Цілі та основні завдання Програми

Головною метою Програми є забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району та ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей на пожежах та аваріях.

Для досягнення поставленої мети визначені головні дії за наступними напрямками.

В напрямку практичних заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру -здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій шляхом проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів міста.

В напрямку практичних заходів з технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту:

-     технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту шляхом придбання відповідного обладнання, засобів зв’язку, пожежно-технічного озброєння, засобів захисту органів дихання та шкіри;

-     організація рятування людей з зон не придатних для дихання;

-     удосконалення оперативно-тактичних дій особового складу шляхом проведенні оперативно-тактичних навчань та занять;

-     дотримання вимог безпеки праці при виконанні завдань за призначенням;

-     дотримання вимог охорони праці та санітарно-технічних норм. 

3.Фінансове забезпечення 

Орієнтовний обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, становить  1 млн. грн., за рахунок коштів районного бюджету, згідно з додатком  до Програми.

Обсяг фінансового забезпечення визначено на основі аналізу цін 2016 року.

Фінансування Програми за рахунок коштів районного бюджету здійснюється відповідно до діючого законодавства, що спрямовуються на виконання завдань із забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.    

4. Очікувані результати 

В результаті виконання Програми у Волноваському районі буде забезпечено належний рівень безпеки населення і територій, підготовлені мобільні, професійні, всебічно матеріально укомплектовані органи управління та сили територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту. Реалізація програмних заходів дозволить знизити бюджетні витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, зменшити середньорічні збитки населення від негативного впливу надзвичайних ситуацій та витрати на їх компенсацію постраждалим, отримання гарантованої допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій та створення додаткових умов для подальшого економічного і соціального росту району.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева       

Додаток до Програми

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення
і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік

                    

№ з/п

Зміст заходів

Виконавець

Термін

виконання

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат

 

1

2

3

4

5

6

Технічне переоснащення та удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації

1.

Проведення капітального ремонту приміщень 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Волноваська

районна державна адміністрація

2017

1000,0

Підвищення рівня готовності щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей на пожежах та аваріях.

Дотримання вимог безпеки праці при виконанні завдань за призначенням. 

 

Разом за програмою:

 

 

1000,0

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                              А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017 № 7/13-313

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Районної програми покращення

матеріально-технічного забезпечення

освітнього процесу навчально-виховних

закладів Волноваського району на 2017 рік

З метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи системи опалення, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання, утримання навчально-виховних закладів та організації матеріально-технічного процесу з переоснащення і модернізації застарілого обладнання в закладах освіти Волноваського району, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 26.01.2017 №01-23-148, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення у додаток до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням  Волноваської районної ради від 10.01.2017 № 7/12-273, виклавши його у   новій редакції, згідно з  додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

            Додаток до рішення  районної ради
            22.02.2017 №7/13-313
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу  навчально-виховних закладів
Волноваського району на  2017 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання морозильної камери для Чермалицької ЗОШ 
Протягом   2017 року 10,000 10,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
2 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання підручників для шкіл району
Протягом   2017 року 193,434 193,434   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
3 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт спортивних залів Благодатненської ЗОШ (с.Благодатне вул. Ювілейна,40), Донської ЗОШ (сел. Донське вул.Кошового,5)
Протягом   2017 року 500,000 500,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
4 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2 ( смт.Новотроїцьке вул.Кононенко,62), Свободненської ЗОШ (с.Свободне вул.Центральна, 102) Андріївської ЗОШ ( с.Андріївка пров.Шкільний,1), Гранітненської ЗОШ ( с.Гранітне вул. Б.Хмельницького,33), Мирненської ЗОШ ( смт.Мирне вул.Центральна,4)  
Протягом   2017 року 1548,160 1548,160   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
5 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1 (м.Волноваха вул.1 Травня, 95), Волноваської ЗОШ № 2 ( м.Волноваха пров.Путейський,18), Зачатівської ЗОШ №1 (с.Зачатівка вул. Центральна, 24), Новоселівської ЗОШ ( с.Новоселівка вул.Шкільна,1)
Протягом   2017 року 870,000 870,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
6 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 
Капітальний ремонт  Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 15,000 15,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
7 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення проектно-кошторисної документації
Протягом   2017 року 200,000 200,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
8 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
 Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків, покрівлі, спортивної зали Благадатненської ЗОШ (смт.Благодатне вул. Ювілейна,40)
Протягом   2017 року 1400,000 1400,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
9 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали Бугаської ЗОШ  (с.Бугас вул. Шкільна,1)
Протягом   2017 року 1000,000 1000,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
10 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт будівлі з укріпленню фундаменту корпусу №2 Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7)
Протягом   2017 року 3300,000 3300,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
11 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення проектно-кошторисної документації з отриманням експертного висновку, інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи   для Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7)
Протягом   2017 року 327,000 327,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього спеціальний фонд   9363,594 9363,594 0,000  
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
12 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання електролічильників для шкіл району 
Протягом   2017 року 10,000 10,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
13 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання вивідних автоматів 
Протягом   2017 року 7,500 7,500   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
14 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання запчастин для шкільних автобусів 
Протягом   2017 року 170,643 170,643   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього загальний  фонд:   188,143 188,143 0,000  
  Разом за програмою:   9551,737 9551,737 0,000  
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017 № 7/13-314

м.Волноваха

Про затвердження

Програми енергозбереження

навчально-виховними закладами

Волноваського району на 2017 рік

З метою досягнення зменшення споживання енергоносіїв шляхом оптимізації використання, модернізації діючих котелень, утеплення фасадів, теплоізоляції покрівель, заміни вікон на енергозберігаючі склопакети, заміни традиційних освітлювальних приладів на сучасні енергоефективні джерела світла, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання,  розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 02.02.2017 № 01-23-197, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік (далі Програма), згідно з  додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                           В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток

до рішення районної ради

22.02.2017 №7/13-314 

ПРОГРАМА

енергозбереження навчально-виховними закладами

Волноваського району на 2017 рік

1. Загальні положення

 Програма енергозбереження навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (далі - Програма) розроблена з метою організації та забезпечення енергозбереження  та ефективної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Волноваського району, на підставі Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту».

Основною проблемою  енергозбереження є недостатність коштів на виконання Державних санітарних правил і норм з устаткування, утримання навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу.

 2. Мета Програми

Метою Програми є переоснащення і модернізація енергозберігаючого застарілого обладнання навчально-виховних закладів Волноваського району.

 3. Основні завдання Програми

Основним завданням Програми є енергозбереження у загальноосвітніх навчальних закладів Волноваського району.

 4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, відповідно до енергозберігаючих заходів у навчально-виховних закладах Волноваського району на 2017 рік (додаються) та з інших джерел, незаборонених законодавством.

 5. Очікувані результати виконання Програми

 Виконання основних завдань Програми надасть можливість покращити енергозбереження  навчально-виховних закладів Волноваського району.

Керуючий справами виконавчого апарату                                                               

районної ради                                                                                                                А.К. Демішева

 

             
            Додаток до Програми
             
  Заходи  щодо енергозбереження навчально-виховними закладами
Волноваського району на  2017 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання ламп денного освітлення для шкіл району 
Протягом  2017 року 330,000 330,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього загальний  фонд:   330,000 330,000 0,000  
  Разом за програмою:   330,000 330,000 0,000  
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

          ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

    Р І Ш Е Н Н Я 

 22.02.2017 № 7/13-315          

м. Волноваха 

Про внесення змін та доповнень 

до Програми щодо підтримки 

соціально незахищених 

категорій сімей на 2017 рік 

Згідно з листом Волноваської районної державної адміністрації від 31.01.2017 № 01-23-178, керуючись статтею 19 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.01.2017 №7/12-287, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк).  

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                   Додаток

                                                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                                                      22.02.2017 № 7/13-315

4.  Фінансове забезпечення

Фінансування даної Програми здійснюється в рамках асигнувань, передбачених у районному бюджеті відповідно до Плану заходів з реалізації Програми.

План заходів з реалізації програми

№ з/п

Назва заходу

Фінансування з районного бюджету,

тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

1.

Надання матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям, одиноким, багатодітним матерям та жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї.

56,0

Щоквартально

Волноваський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2.

Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей.

 

3,0

Червень

Волноваський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3.

Організація та проведення свят для дітей з функціональними обмеженнями до Міжнародного Дня інвалідів.

3,0

Листопад

Волноваський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4.

Привітання дітей з функціональними обмеженнями, дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з Новорічними святами.

8,0

Грудень

Волноваський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Всього:

70,0

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                          А.К.Демішева 

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017  №7/13-316

м.Волноваха

Про  внесення  змін  та доповнень   до

Плану заходів з реалізації положень

Регіональної цільової програми

розвитку фізичної культури і спорту

Волноваського району на 2017- 2021 роки

З метою матеріального стимулювання  та фінансової підтримки обдарованої та  талановитої молоді, покращення матеріально спортивної бази Волноваського району, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 «Питання стипендіального забезпечення», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення  до Плану заходів на 2017 рік з реалізації положень  Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017- 2021 роки, затвердженої  рішенням  районної ради від  10.01.2017 № 7/12-288, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

 2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування та виконання Плану заходів на 2017 рік з реалізації положень  Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017- 2021 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти і культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту (Близнюк) та з питань соціального і економічного розвитку бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ                                                            

                                                                                                                                            Додаток  

                                 до рішення  районної ради  

                                                                                                                         22.02.2017 №7/13-316

                                                                    План заходів на 2017 рік

з реалізації  Районної  цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки

 

№з\п

Назва заходу

Термін виконання

Кількість заходів

Джерело фінансування -

районий бюджет, тис.грн.

1

Капітальний ремонт будівлі Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи,

що знаходиться за адресою: м. Волноваха

вул. 1Травня,93

Травень-червень

2017 року

1

550,0

2

 Придбання важкоатлетичного помосту для занять спортсменів  Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи

 

1 квартал

2017 року

1

100,0

3

Участь  спортсменів та команд в обласних та всеукраїнських змаганнях

Протягом  року

20 змагань

43,0

4

Оплата транспортних послуг  участі спортсменів у  обласних та Всеукраїнських змаганнях

Протягом  року

10

змагань

40,0

5

Проведення 8-аспатакіади  серед  школярів району  з баскетболу (1гр-міські та селищні ЗОШ, 2гр.-сільські ЗОШ), хлопці, дівчата

січень

12

5,0

6

Проведення 8-аспатакіади  серед  школярів району  з волейболу (1гр-міські та селищні ЗОШ,2гр.-сільські ЗОШ), хлопці, дівчата

Лютий

12

5,0

7

Проведення  районних змагань  серед школярів з різних видів спорту  в період весняних канікул

Березень-квітень

4

2,0

8

Проведення 8-аспатакіади  серед  школярів району  з настільного тенісу шашок, шахів

березень

6

3,0

9

Проведення змагань   з легкої атлетики серед школярів району

квітень

2

2,0

10

 Проведення військової  гри «Майбутній воїн», «Зірниця»

травень

2

2,0

11

 Проведення змагань серед школярів молодших класів до Дня захисту дітей

червень

2

2,0

12

Проведення чемпіонату Волноваського району з футболу  серед команд міської, селищних та сільських рад

Квітень - листопад

1

5,0

13

Проведення спортивних ігор з волейболу серед КФК

березень

2

2,0

14

Проведення спортивних ігор з баскетболу серед КФК

грудень

2

2,0

15

Проведення районних змагань  з гирьового спорту

березень

1

2,0

16

Проведення спартакіади Волноваського району «Краще спортивне село»

 Квітень-вересень

5

4,0

17

Проведення урочистих заходів  до Дня фізичної культури та спорту

вересень

2

10,0

18

Проведення змагань серед школярів до Дня фізичної культури та спорту

вересень

1

1,6

19

Проведення урочистих заходів до Міжнародного Дня інваліду

грудень

1

3,0

20

Оплата харчування суддівської колегії

протягом 2017 року

25 змагань

5,0

21

Стипендії кращим спортсменам Волн6оваського району

лютий -грудень

2017 року

3 особи

28,8

22

 Придбання спортивного інвентарю для проведення навчально-тренувальних занять спортсменів Волноваської ДЮСШ

лютий-грудень

2017 року

 

1

50,0

 

Всього:

 

 

867,4

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017 №7/13-317

м. Волноваха

Про затвердження Районної програми

підготовки приміщення для встановлення

програмно-технічного комплексу

геоінформаційної системи містобудівного

кадастру у 2017 році

З метою забезпечення підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру,  відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України,   постанови   Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 «Про містобудівний кадастр», листа Волноваської райдержадміністрації  від 26.01.2017 № 01-23-143, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного .комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити реалізацію та фінансування заходів виконання Районної програми  підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету фінансів та цін (Чернецька).

Головарайонної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                                   Додаток

                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                       22.02.2017 №7/13-317 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

підготовки приміщення для встановлення

програмно-технічного комплексу

геоінформаційної системи містобудівного

кадастру у 2017 році 

1.Загальні положення

Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови   Кабінету   Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр». Дана програма розроблена з метою організації та забезпечення безперебійної роботи Служби містобудівного кадастру у Волноваському районі, налагодження ефективної роботи в процесі внесення геопросторових даних містобудівної документації до містобудівного кадастру.

Основною проблемою в організації підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру є недостатність коштів з налагодження робочого процесу цього напрямку.

2. Мета Програми

Головною метою програми є забезпечення встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру, який реалізується згідно з обласним інвестиційним проектом за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, обласного та районного бюджетів для подальшого створення геоінформаційних  ресурсів та баз даних, як головних компонентів містобудівного кадастру.

3.Основні завдання Програми

Здійснення  ведення містобудівного кадастру відповідно до вимог діючого законодавства.

Для налагодження процесу ведення містобудівного кадастру та враховуючи санітарні норми мікроклімату та протипожежні вимоги у виробничому  приміщенні необхідно забезпечити розміщення пожежної та охоронної сигналізації, заземлення, кондиціювання.

4.Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, у сумі 26,791 тис. грн. відповідно до Плану заходів виконання Програми.

5.Очікувані результати виконання Програми

Виконання даної Програми дозволить організувати якісний, комфортний та швидкий процес роботи в районі з напрямку діяльності ведення містобудівного кадастру.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                      А.К.Демішева

План заходів виконання Програми

 

Найменування заходу

Джерело

фінансування, районний бюджет,

сума витрат, тис.грн.

Термін виконання

Відповідальний

виконавець

Підготовка приміщення для встановлення  програмно – технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році:

1.

Проект пожежної та охоронної сигналізації

2,331

 

січень-грудень 2017 року

Волноваська райдержадміністрація

2.

Монтаж пожежної та охоронної сигналізації

9,860

 

січень-грудень 2017 року

Волноваська райдержадміністрація

3.

Придбання матеріалів та виконання робіт з заземлення

0,600

 

січень-грудень 2017 року

Волноваська райдержадміністрація

4.

Придбання та встановлення системи кондиціювання

9,500

січень-грудень 2017 року

Волноваська райдержадміністрація

5.

Придбання джерела безперебійного живлення – 1 одиниця

1,800

січень-грудень 2017 року

Волноваська райдержадміністрація

6.

Придбання столу для комп’ютера – 1 одиниця

1,200

 

січень-грудень 2017 року

Волноваська райдержадміністрація

7.

Придбання стільця – 1 одиниця

0,500

січень-грудень 2017 року

Волноваська райдержадміністрація

8.

Придбання свіч-модему – 1 одиниця

1,000

січень-грудень 2017 року

Волноваська райдержадміністрація

 

Всього:

 26,791

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                                                                      А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017 №7/13-318 

м.Волноваха

Про надання пільгу 2017 році на тверде 

побутове паливо та  скраплений балонний 

газ окремим категоріям громадян району 

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації    від 30.01.2017 №01-23-175, відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону    України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення   мінімальних  норм  забезпечення населення твердим  паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг  і житлових субсидій за рахунок субвенції  з державного   бюджету    місцевим бюджетам»  (із змінами), керуючись статтею 43 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити   пільги у 2017 році на тверде      побутове паливо та скраплений балонний газ окремим категоріям громадян району - готівкою, в межах   загального обсягу  субвенції із державного бюджету, виходячи із  розрахунку   вартості   однієї тонни   твердого палива  та одного балону    скрапленого газу на домогосподарство в рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію     районної ради з соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і  цін (Чернецька).

 

Голова районної ради                                                                                                   В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

22.02.2017 №7/13-319 

м.Волноваха 

Про надання пільг інвалідам 

по зору  у 2017 році 

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від  30.01.2017 №01-23-173, відповідно  до розпорядження  голов облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від     22.12. 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік», керуючись статтею 43 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити наступні   пільги у 2017 році (з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року) інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору до 18 років, що мешкають в сім’ях, які   (на час надання пільги) не отримують житлову субсидію (незалежно від причин неотримання):

1.1  У розмірі 50-відсоткової знижки на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких       нечистот), у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів  користування житлово-комунальними послугами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

1.2  У розмірі 50-відсоткової знижки на придбання твердого палива і скрапленого газу (пільга надається у вигляді грошової компенсації, виходячи з норми забезпечення сім’ї – 2 тонни вугілля і 2 балони скрапленого газу на домогосподарство, за цінами, затвердженими розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації на 2017 рік для розрахунку пільг і житлових субсидій, що надаються населенню), у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло-, або газопостачанням для опалення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька). 

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я           

 22.02.2017  №7/13-320 

м.Волноваха 

Про затвердження Програми   

покращення умов роботи 

Управління соціального захисту 

населення Волноваської 

райдержадміністрації з надання 

населенню Волноваського району 

різних видів соціальної допомоги

та житлових субсидій у 2017 році

З метою забезпечення покращення умов роботи працівників Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації для надання громадянам Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій завдяки впровадженню нової комп’ютерних технологій, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 31.01.2017 року №01-23-184, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2017 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування та  виконання завдань і заходів Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

22.02.2017 №7/13-320 

 

ПРОГРАМА

покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2017 році

 1.     Загальні положення

В Управлінні соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації (далі - управління) перебуває на обліку понад 104,8 тис. осіб – одержувачів різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій. Одним із напрямків соціальної політики в районі є реалізація державних програм комплексної адресної підтримки сімей з дітьми, сімей, у складі яких є інваліди з дитинства та діти – інваліди, психічно хворі особи, які потребують постійного догляду, а також різних категорій малозабезпечених сімей.

Останнім часом в управлінні впроваджується робота в напрямку обслуговування реєстрації внутрішньо переміщених осіб та обробки заяв громадян з оформлення субсидій для відшкодування житлово-комунальних послуг в он-лайн режимі через мережу Internet.

Для забезпечення ефективного, належного виконання своїх обов’язків працівниками управління  та повноважень в управлінні необхідне оснащення робочих місць працівників управління.

Враховуючи вищезазначене виникає необхідність фінансування потреб управління у рамках Програми покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2017 році (далі – Програма).

2. Мета Програми

Головною метою Програми є покращення умов роботи працівників управління для надання громадянам району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій завдяки впровадженню нової комп’ютерної та офісної техніки.

3. Завдання Програми

Придбання комп’ютерної та офісної техніки з метою покращення умов роботи працівників управління для надання громадянам району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій.

4.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету в сумі 199,00 тис. грн., згідно з Планом заходів виконання Програми:

План заходів виконання Програми

Найменування заходу

Джерело

фінансування, районний бюджет,

сума витрат, тис. грн.

Термін виконання

Відповідальний

виконавець

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

1

Придбання комп’ютерів (Intel Celeron 2.8 ГГц, RAM 4 ГБ DDR3, HDD 320ГБ, Intel HD Graphics, Монітор  21.5" Samsung),клавіатур, маніпуляторів «миша» - 10 одиниць

91,0

 

УСЗН Волноваської райдержадміністрації

2

Придбання принтерів матрічних Epson LX-350 – 10 одиниць

60,0

 

УСЗН Волноваської райдержадміністрації

3

Придбання ноутбуків (15,6’’, Intel Celeron 2.0 ГГц, RAM 4 ГБ DDR3, HDD 320ГБ, Intel HD Graphics) – 2 одиниці

19,0

 

УСЗН Волноваської райдержадміністрації

Всього по капітальним видаткам:

170,0

 

 

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

4

Придбання БФП Canon i-SENSYS MF3010 – 5 одиниці

20,0

 

УСЗН Волноваської райдержадміністрації

5

Придбання коммутаторів Switch TP-Link (24 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) – 3 одиниці

9,0

 

УСЗН Волноваської райдержадміністрації

Всього по поточним видаткам:

29,0

 

 

Всього:

199,0

 

  


5. Результати виконання Програми
 

Реалізація заходів Програми дозволить обновити матеріально-технічний стан робочих місць управління та покращити умови роботи працівників з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій.  

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А. К. Демішева 

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017 №7/13-321

м.Волноваха

Про внесення змін до Програми розвитку

земельних відносин та охорони земель

у Волноваському районі Донецької області 

на 2016-2020 роки   

З метою забезпечення раціонального використання та охорони земель у Волноваському районі, враховуючи лист Волноваської районної державної адміністрації від 31.01.2017  № 01-23-176, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в пункт 2 додатку «Заходи з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у Волноваському районі  Донецької області на 2016-2020 роки»  до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області  на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування та здійснення координації робіт з виконання у 2017 році Заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у Волноваському районі  Донецької області на 2016-2020 роки.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Сарбаш).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ       

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення районної ради 22.02.2017 №7/13-321                                                                                           Додаток до Програми

Заходи

з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення 

раціонального використання земельних ресурсів у Волноваському районі Донецької області

на 2016-2020 роки

№ з/п

Зміст заходу

Обсяги, одиниця виміру

Виконавець

Термін виконання

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі:

державний бюджет

місцевий бюджет

кошти під-мств

інші джерела

обласний бюджет

бюджети міст та районів

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

І. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

2.

Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності:                                                      - сільськогосподарського призначення;                                                        - несільськогосподарського призначення, в тому числі під об'єктами спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міста, що знаходиться в  управлінні  Волноваської районної ради, зідно переліку 

26 адміністративно- територіальних одиниць

Відділ у Волноваському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, Волноваська районна державна адміністрація,  Волноваська міська, селищні, сільські ради, розробники документації із землеустрою, Відділ освіти  та відділ культури і туризму Волноваської районної державної адміністрації, КУОЗ Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення місця розташування об'єктів, меж земельних ділянок, виявлення земель, що не використовуються , використовуються нераціонально, або не за цільовим призначенням, виявлення деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, здійснення державного контролю  за використанням та охороною земель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

536,000

 

 

536,000

 

 

2017

595,000

 

 

595,000

 

 

2018

98,000

 

 

98,000

 

 

2019

30,000

 

 

30,000

 

 

2020

30,000

 

 

30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

1289,000

 

 

1289,000

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату   районної ради

 

 

А.К.Демішева

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017 №7/13-322 

м. Волноваха 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

із земель запасу сільськогосподарського призначенн 

державної власності  на території Благодатненської 

селищної ради, Прохорівської сільської ради та 

Калінінської сільської ради Волноваського району 

Донецької області за межами населених пунктів 

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності, загальною площею 65,1841 га, що розташовані за межами населених пунктів Благодатненської селищної ради, Прохорівської  сільської  ради та Калінінської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 08.11.2016 №780-16, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності, загальною площею 65,1841 га, що розташовані за межами населених пунктів Благодатненської селищної ради, Прохорівської сільської ради та Калінінської сільської ради Волноваського району Донецької області. 

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017 №7/13-323 

м. Волноваха 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, що 

знаходиться у власності гр. Коваль Любові Василівни 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Вільненської сільської ради Волноваського району 

Донецької області за межами населених пунктів 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходиться у власності гр. Коваль Любові Василівни, загальною площею 4,8400 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Вільненської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 13.12.2016 №911-16, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходиться у власності гр. Коваль Любові Василівни, загальною площею 4,8400 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Вільненської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів. 

Голова районної ради                                                                                          В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017 №7/13-324 

м. Волноваха 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, що знаходиться у 

власності гр.Кашпора Андрія Олексійовича 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території 

Краснівської сільської ради Волноваського району 

Донецької області за межами населених пунктів 

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходиться у власності гр. Кашпора Андрія Олексійовича, загальною площею 6,3200 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Краснівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 13.12.2016 №912-16, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходиться у власності гр. Кашпора Андрія Олексійовича, загальною площею 6,3200 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Краснівської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів. 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________  

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017  №7/13-325 

м. Волноваха 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

гр. Халявки М.П. в оренду для ведення  фермерського 

господарства із земель запасу державної власності

сільськогосподарського призначення, що перебувають

в запасі на території Свободненської сільської ради Волноваського району 

Донецької області за межами населених пунктів 

       Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. ХалявкиМ.П. в оренду для ведення  фермерського господарства, загальною площею 49,4888 га,  із земель запасу державної власності сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі на території Свободненської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.05.2016 №397-16, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки земельної ділянки гр. ХалявкиМ.П. в оренду для ведення  фермерського господарства, загальною площею 49,4888 га, із земель запасу державної власності сільськогосподарського призначення, що перебувають в запасі на території Свободненської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів. 

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________  

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017  №7/13-326 

м. Волноваха 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення  не 

розподілених земельних часток (паїв), 

що знаходяться в оренді СФГ «Галина», 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Волноваської міської 

ради Волноваського районуДонецької області 

за межами населених пунктів 

       Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення  не розподілених земельних часток (паїв), що знаходяться в оренді СФГ «Галина», загальною площею 24,8164 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів,  враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 21.11.2016 №798-16, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення  не розподілених земельних часток (паїв), що знаходяться в оренді СФГ «Галина», загальною площею 24,8164 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів. 

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

22.02.2017 №7/13-327 

м.Волноваха 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

покращення умов роботи Волноваської 

районної ради на 2017 рік 

З метою створення належних умов для роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради, завдяки впровадженню нових комп’ютерних технологій, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1.   Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік на утримання Волноваської районної ради.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька). 

Голова районної ради                                                                                            В.Д.ЛУБІНЕЦЬ 

 

Додаток

до рішення районної ради

22.02.2017 №7/13-327

 

4.Фінансове забезпечення   

            Фінансування програми передбачається протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету в сумі 679,00 тис. грн., згідно з Планом заходів з виконання Програми. 

План заходів з виконання Програми  

№ з/п

Назва заходу

Сума, тис.грн.

1

Встановлення системи поіменного голосування «Рада Голос»

на 2017 рік

200,0

2

Придбання меблів для зали засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

400,0

3

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в адміністративній будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

40,0

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт електричних мереж адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1 з використанням енергозберігаючих технологій»

39,00

 

Всього:

679,00

 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                        А.К.Демішева

_______________________________________________________________________________________________________________________  

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА  

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

Р І Ш Е Н Н Я  

22.02.2017  №7/13-329  

м. Волноваха  

Про направлення депутатського  

запиту депутата Волноваської  

районної ради 7 скликання  

Мельника І.І. щодо незаконної  

рубки дерев у лісосмугах поряд  

з залізницею та автодорогами  

Волноваського району  

Відповідно до статтей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  районна рада  

В И Р І Ш И Л А:  

1.Направити  до Головного Управління Національної поліції у Донецькій області депутатський запит депутата Волноваської районної ради 7 скликання Мельника І.І. щодо незаконної рубки дерев у лісосмугах поряд з залізницею та автодорогами Волноваського району, попередньо підтриманий 34 депутатами Волноваської районної ради, згідно з додатком.

2.Заслухати  Волноваський відділ поліції Головного Управління Національної поліції у Донецькій області про проведені заходи щодо   боротьби з незаконною вирубкою дерев у лісосмугах поряд з залізницею та автодорогами Волноваського району на черговій сесії районної ради.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, прав та свобод громадян (Овчинніков).  

 Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Голові головного управління національної поліції 

в Донецькій області 

Аброськіну В.В.

Депутатський запит 

Звертаю Вашу увагу, на те, що мною, як депутатом Волноваської районної ради, встановлені факти незаконної рубки дерев в лісосмугах поряд з залізницею та автодорогами.

Так, на автодорозі Волноваха – Андріївка (Карань) невстановленими особами вирубуються дуби, вік яких становить більше 50 років, при цьому дерева які впали, засохли «лісоруби» не чіпають, а вирубують саме дуби, комлева частина яких становить від 6 до 10 метрів, що вказує на те, що їх рубили не на дрова. З таким становленням до навколишнього середовища, через декілька років в районі зовсім не залишиться ні лісів, ні лісосмуг.

Беручи до уваги зазначене з урахуванням п.1 ст. 21 Закону України « Про статус депутатів місцевих рад», прошу прийняти до уваги вищезазначене та прошу:

1. Зобов’язати Волноваський відділ поліції, провести разом з екологами огляд лісосмуг вздовж залізниці та автодороги Волноваха – Андріївка (Карань), з метою встановлення спричинених збитків та внесення вказаної інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.246 КК України.

2. Зобов’язати Волноваський відділ поліції надати до Волноваської районної ради у встановлені законодавством України строки інформацію, про стан боротьби зі злочинністю у районі, а саме щодо боротьби з незаконною вирубкою дерев. В подальшому пропоную роботу поліції заслуховувати щоквартально.

Водночас, у відповідності до п.4 ст.22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас проінформувати мене щодо результатів. 

Депутат Волноваської 

районної ради 7 скликання                                                                                                І.І.Мельник

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017 №7/13-328

м. Волноваха

Про затвердження Переліку об’єктів

спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міста, що знаходиться

в управлінні Волноваської районної ради

З метою забезпечення ефективного управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходиться в управлінні Волноваської районної ради, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходиться в управлінні Волноваської районної ради, згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратили чинність рішення районної ради від 27.04.2011 №6/5-104 «Об утверждении Перечня объектов общей собственности территориальных громад сел, поселков, города, находящейся в управлении районного совета», від 25.12.2013 №6/20-378 «Об утверждении Перечня объектов общей собственности территориальных громад сел, поселков, города, находящейся в управлении районного совета, не подлежащих приватизации».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                                                              В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

22.02.2017 №7/13-328

ПЕРЕЛІК

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходяться в управлінні Волноваської районної ради

№ з/п

Найменування об’єкту

Юридична адреса

(вулиця, населений пункт, район,

область, індекс)

  1.  

Комунальна установа охорони здоров’я

«Волноваський районний центр медико-санітарної допомоги»:

 

Лікарська амбулаторія місто Волноваха

вулиця Матросова, будинок 5, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

 

Лікарська амбулаторія смт Володимирівка

вулиця Проценко, будинок 10, селище Володимирівка, Волноваський район, Донецька область, 85721

 

Лікарська амбулаторія смт Новотроїцьке

вулиця Молодіжна, будинок 11, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

 

Лікарська амбулаторія село Рибинське

вулиця Старикова, будинок 40, село Рибинське, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Лікарська амбулаторія село Микільське

вулиця Центральна, будинок 83, село Микільське, Волноваський район, Донецька область, 85720

 

Лікарська амбулаторія смт Оленівка

Вулиця Московська, будинок 23, селище Оленівка, Волноваський район, донецька область, 85710

 

Лікарська амбулаторія село Миколаївка

вулиця Центральна, будинок 36, село Миколаївка, Волноваський район, Донецька область, 85734

 

Лікарська амбулаторія село Петрівське

вулиця Центральна, будинок 45, село Петрівське, Волноваський район, Донецька область, 85750

 

Лікарська амбулаторія смт Ольгинка

вулиця Шкільна, будинок 41, селище Ольгинка, Волноваський район, Донецька область, 85730

 

Лікарська амбулаторія село Рівнопіль

вулиця Леміхова, будинок 1, село Рівнопіль, Волноваський район, Донецька область, 85760

 

Лікарська амбулаторія село Свободне

вулиця Садова, будинок 77, село Свободне, Волноваський район, Донецька область, 85770

 

Лікарська амбулаторія село Іванівка

вулиця Артема, будинок 102, село Іванівка, Волноваський район, Донецька область, 85763

 

Лікарська амбулаторія смт Донське

вулиця Спортивна, будинок 1, селище Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772

 

Лікарська амбулаторія село Чермалик

вулиця Торгова, будинок 27, село Чермалик, Волноваський район, Донецька область, 87142

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Виноградне

вулиця Радянська, будинок 228, Волноваський район, Донецька область, 87642

 

Лікарська амбулаторія село Широкине

вулиця Совєтська, будинок 43, село Широкине, Волноваський район, Донецька область, 87650

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Златоустівка

вулиця Тополина, будинок 1, село Златоустівка, Волноваський район, Донецька область, 85765

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Хлібодарівка

вулиця Заводська, будинок 15, село Хлібодарівка, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Валер’янівка

вулиця Центральна, будинок 35, Волноваський район, Донецька область, 85754

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Новоолексіївка

вулиця Булди, будинок 24, село Новоолексіївка, Волноваський район, Донецька область, 85791

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Анадоль

вулиця Лікарняна, будинок 1, село Анадоль, Волноваський район, Донецька область, 85790

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Бугас

вулиця Василя Хара, будинок 39, село Бугас, Волноваський район, Донецька область, 85764

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Гранітне

вулиця Богдана Хмельницького, будинок 22, село Гранітне, Волноваський район, Донецька область, 87123

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини смт Мирне

вулиця Больнична, будинок 1, селище Мирне, Волноваський район, Донецька область,87124

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Старогнатівка

вулиця Шкільна, будинок 73, село Старогнатівка, Волноваський район, Донецька область, 87110

 

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини смтАндріївка

вулиця Ювілейна, будинок 1а, селище Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 87120

 

Фельдшерсько-акушерський пункт смт Графське

вулиця Студенська, будинок 5, селище Графське, Волноваський район, Донецька область, 85727

 

Фельдшерсько-акушерський пункт смт Благодатне

вулиця Ювілейна, будинок 35, селище Благодатне, Волноваський район, Донецька область, 85727

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Ближнє

вулиця Олімпійська, будинок 2, село Ближнє, Волноваський район, Донецька область, 85736

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Новоандріївка

вулиця Центральна, будинок 41, село Новоандріївка, Волноваський район, Донецька область, 85752

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Єгорівка

вулиця Ювілейна, будинок 44, село Єгорівка, Волноваський район, Донецька область, 85724

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Дмитрівка

вулиця Шкільна, будинок 40, село Дмитрівка, Волноваський район, Донецька область, 85771

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Стрітенка

вулиця Мира, будинок 13, село Стрітенка, Волноваський район, Донецька область, 85780

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Діанівка

вулиця Садова, будинок 2, село Діанівка, Волноваський район, Донецька область, 85783

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Привільне

вулиця Молодіжна, будинок 1, село Привільне, Волноваський район, Донецька область, 85474

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Сонячне

вулиця Молодіжна, будинок 2, село Сонячне, Волноваський район, Донецька область, 85782

 

Фельдшерсько-акушерський пункт ступенів Зачатівка

вулиця Шкільна, будинок 52, станція Зачатівка, Волноваський район, Донецька область, 85761

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Зачатівка

вулиця Молодіжна, будинок 13, село Зачатівка, Волноваський район, Донецька область, 85761

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Вільне

вулиця Центральна, будинок 86, село Вільне, Волноваський район, Донецька область, 85762

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Новоселівка

вулиця Центральна, будинок 7, село Новоселівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Степанівка

вулиця Яблунева, будинок 16, село Степанівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Фельдшерсько-акушерський пункт село Сопіно

вулиця Центральна, будинок 55/8, село Сопіно, Волноваський район, Донецька область, 87641

 

Фельдшерський пункт село Новогригорівка

вулиця Сільська, будинок 29, село Новогригорівка, Волноваський район, Донецька область, 85700

 

Фельдшерський пункт село Трудівське

вулиця Центральна, будинок 32, село Трудівське, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Фельдшерський пункт село Прохорівка

вулиця Центральна, будинок 66, село Прохорівка, Волноваський район, Донецька область, 85773

 

Фельдшерський пункт село Доля

вулиця Перемоги, село Доля, Волноваський район, Донецька область, 85710

 

Фельдшерський пункт село Андріївка

вулиця Леніна, будинок 25, село Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 85711

 

Фельдшерський пункт село Любівка

вулиця Гагаріна, будинок 64/2, село Любівка, Волноваський район, Донецька область, 75712

 

Фельдшерський пункт село Малинове

вулиця Гагаріна, будинок 32, село Малинове, Волноваський район, Донецька область, 85710

 

Фельдшерський пункт село Новогнатівка

вулиця Центральна, будинок 26 а, село Новогнатівка, Волноваський район, Донецька область, 85734

 

Фельдшерський пункт село Кирилівка

вулиця Шкільна, будинок 10, село Кирилівка, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Фельдшерський пункт село Степне

вулиця Центральна, будинок 19, село Степне, Волноваський район, Донецька область, 85751

 

Фельдшерський пункт село Кропивницьке

вулиця Чапаєва, будинок 13, село Кропивницьке, Волноваський район, Донецька область, 85751

 

Фельдшерський пункт село Калинове

вулиця Центральна, будинок 19, село Калинове, Волноваський район, Донецька область, 85765

 

Фельдшерський пункт село Затишне

вулиця Центральна, будинок 74, село Затишне, Волноваський район, Донецька область, 85765

 

Фельдшерський пункт село Голубицьке

вулиця Миру, будинок 71, село Голубицьке, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Фельдшерський пункт село Малинівка

вулиця 1 Травня, будинок 38 а, село Малинівка, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Фельдшерський пункт село Полкове

вулиця Набережна, будинок 37, село Полкове, Волноваський район, Донецька область, 85790

 

Фельдшерський пункт село Трудове

вулиця Волгоградська, будинок 27, село Трудове, Волноваський район, Донецька область, 85701

 

Фельдшерський пункт село Новоселівка Друга

вулиця Центральна, будинок 12, село Новоселівка Друга, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Фельдшерський пункт село Кам’янка

вулиця Центральна, будинок 15, село Кам’янка, Волноваський район, Донецька область, 87141

 

Фельдшерський пункт село Орловське

вулиця Центральна, будинок 5, село Орловське, Волноваський район, Донецька область, 87142

 

Фельдшерський пункт село Лебединське

вулиця Центральна, будинок 24 а, село Лебединське, Волноваський район, Донецька область, 87640

 

Фельдшерський пункт село Калинівка

вулиця Підгорна, будинок 157, село Калинівка, Волноваський район, Донецька область, 87522

 

Фельдшерський пункт село Заїченки

вулиця Радянська, село Заїченки, Волноваський район, Донецька область, 87611

 

Фельдшерський пункт село Комінтерново

вулиця Побєди, будинок 25, село Комінтерново, Волноваський район, Донецька область, 87611

 

Фельдшерський пункт село Бердянське

вулиця Морська, село Бердянське, Волноваський район, Донецька область, 87650

 

Фельдшерський пункт село Бахчовик

вулиця Центральна, будинок 5, квартира 3, село Бахчовик, Волноваський район, Донецька область, 87122

 

Фельдшерський пункт село Павлопіль

вулиця Советська, будинок 1 а, село Павлопіль, Волноваський район, Донецька область, 87610

Культура:

2.

Установа «Волноваська районна централізована бібліотечна система:

 

Центральна районна бібліотека

вулиця Кості Бабіна, будинок 14, місто Волноваха, Донецька область, 85700

 

Районна бібліотека для дітей

вулиця Кості Бабіна, будинок 16, місто Волноваха, Донецька область, 85700

 

Благодатненська сільська бібліотека

вулиця Юбілейна, будинок 37, селище Благодатне, Волноваський район, Донецька область, 85725

 

Анадольська сільська бібліотека

вулиця Миру, будинок 9, село Анадоль, Волноваський район, Донецька область, 85790

 

Андріївська сільська бібліотека

Вулиця Леніна, будинок 2, село Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 85701

 

Валер’янівська сільська бібліотека

вулиця Пенежка, будинок 26, село Валер’янівка, Волноваський район, Донецька область, 85754

 

Вільненська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 90, село Вільне, Волноваський район, Донецька область, 85762

 

Бугаська сільська бібліотека

вулиця Комарова, будинок 22, село Бугас, Волноваський район, Донецька область, 85764

 

Дмитрівська сільська бібліотека

вулиця Шкільна, будинок 51, село Дмитрівка, Волноваський район, Донецька область, 85771

 

Єгорівська сільська бібліотека

вулиця Юбілейна, будинок  31, село Єгорівка, Волноваський район, Донецька область, 85724

 

Зачатівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 11, село Зачатівка, Волноваський район, Донецька область, 85761

 

Златоустівська сільська бібліотека

вулиця Чернігівська, будинок 43, село Златоустівка, Волноваський район, Донецька область, 85765

 

Іванівська сільська бібліотека

вулиця 40 років Перемоги, будинок 54, село Іванівка, Волноваський район, Донецька область, 85763

 

Калиновська сільська бібліотека

вулиця Центральна, село Калинове, Волноваський район, Донецька область, 85781

 

Кирилівська сільська бібліотека

вулиця Миру, село Кирилівка, Волноваський район, Донецька область, 85753

 

Діанівська сільська бібліотека

вулиця Соборна, будинок 1, село Діанівка, Волноваський район, Донецька область, 85783

 

Любівська сільська бібліотека

Вулиця Гагаріна, село Любівка, Волноваський район, Донецька область, 85712

 

Сонячна сільська бібліотека

вулиця Шкільна, будинок 36, Село Сонячне, Волноваський район, Донецька область, 85782

 

Миколаївська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 36, село Миколаївка, Волноваський район, Донецька область, 85734

 

Микільська сільська бібліотека

вулиця Центральна, село Микільське, Волноваський район, Донецька область, 85720

 

Новоандріївська сільська бібліотека

вулиця Центральна, село Новоандріївка, Волноваський район, Донецька область, 85752

 

Новоолексіївська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 1, село Новоолексіївка, Волноваський район, Донецька область, 85791

 

Стрітенськаільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 25, село Стрітенка, Волноваський район, Донецька область, 85780

 

Петрівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 1, село Петрівське, Волноваський район, Донецька область, 85750

 

Привільненська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 1, село Привільне, Волноваський район, Донецька область, 85784

 

Прохорівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 53, село Прохорівка, Волноваський район, Донецька область, 85773

 

Рибинська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 8, село Рибинське, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Рівнопільська сільська бібліотека

вулиця Донецька, будинок 43, село Рівнопіль, Волноваський район, Донецька область, 85760

 

Свободненська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 102, село Свободне, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Степнянська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 22, село Степне, Волноваський район, Донецька область, 85751

 

Трудівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 41, село Трудівське, Волноваський район, Донецька область, 85735

 

Хлібодарівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 7, село Хлібодарівка, Волноваський район, Донецька область, 85766

 

Володимирівська міська бібліотека

вулиця Заводська, будинок 1/57, селище Володимирівка, Волноваський район, Донецька область, 85721

 

Новотроїцька міська бібліотека

Вулиця Покровська, будинок 148, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

 

Ольгинська міська бібліотека

вулиця Маяковського, будинок 32, селище Ольгинка, Волноваський район, Донецька область, 85730

 

Донська бібліотека для дітей

вулиця Спортивна, будинок 8а, селище Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772

 

Оленівська міська бібліотека

Вулиця Леніна, будинок 6, смтОленівка, Волноваський район, Донецька область, 85710

 

Новотроїцька бібліотека для дітей

вулиця Кошового, будинок 36, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

 

Старогнатівська сільська бібліотека

вулиця Шкільна, будинок 73, село Старогнатівка, Волноваський район, Донецька область, 87110

 

Новоселівська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 5, Новоселівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Новоселівська сільська бібліотека

вулиця Шкільна, будинок 1, село Новоселівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Гранітненська сільська бібліотека

вулиця Б.Хмельницького, будинок 22, село Гранітне, Волноваський район, Донецька область, 87123

 

Мирненська селищна бібліотека

вулиця Центральна, будинок 6, селище Мирне, Волноваський район, Донецька область, 87124

 

Андріївська селищна бібліотека – філія для дорослих

вулиця Миру, будинок 1, селище Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 87120

 

Андріївська селищна бібліотека – філія для дітей

вулиця Миру, будинок 1, селище Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 87120

 

Бахчевицька сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 1, село Бахчевик, Волноваський район, Донецька область, 87122

 

Каменська сільська бібліотека

вулиця Центральна, будинок 5, село Кам’янка, Волноваський район, Донецька область, 87141

 

Степанівська сільська бібліотека

вулиця Дзержинського, будинок 5, село Степанівка, Волноваський район, Донецька область, 87140

 

Чермалицька сільська бібліотека

вулиця Миру, будинок 21/а, село Чермалик, Волноваський район, Донецька область, 87142

3

Волноваський районний краєзнавчий музей

вулиця 1Травня, будинок 4, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

4.

Музеї історії:

 

Музей історії селища Благодатне

вулиця Ювілейна, будинок 45, селище Благодатне, Волноваський район, Донецька область, 85733

 

Музей історії села Валер’янівка

 

вулиця Центральна, будинок 42, село Валер’янівка, Волноваський район, Донецька область, 85754

 

Музей історії села Микільське

вулиця Центральна, будинок 83-а, село Микільське, Волноваський район, Донецька область, 85720

 

Музей історії селища Новотроїцьке

вулиця Покровська, будинок 148, селище Новотроїцьке Волноваський район, Донецька область, 85733

 

Музей історії села Стрітенка

вулиця Центральна, будинок 25, село Стрітенка, Волноваський район, Донецька область, 85780

5

Волноваський районний центр культури і дозвілля

вулиця Центральна, будинок 94, місто Волноваха, Донецька область, 85700

6

Волноваська школа мистецтв

вулиця Кості Бабіна, будинок 12, вулиця Центральна, будинок 47, місто Волноваха, Донецька область ,85700

7

Володимирівська школа мистецтв

вулиця Проценко, будинок 17а, селище Володимирівка, Волноваський район, Донецька область, 85722

 

Освіта:

8

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця 1 Травня, будинок 95, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

9

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

провулок Путейський, будинок 18, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

10

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Волноваської районної ради Донецької області

провулок Спортивний, будинок 8, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85702

11

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Волноваської районної ради Донецької області

Вулиця Полтавська, будинок 274, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

12

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гвардійська, будинок 3, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

13

Волноваська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №6 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Ломоносова, будинок 13, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85702

14

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Менделєєва, будинок 7, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85703

15

Володимирівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гагаріна, будинок 2, селище Володимирівка, Волноваський район, Донецька область, 85721    

16

Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Грушева, будинок 87-а, селище Володимирівка

Волноваський район, Донецька область, 85723

17

Донська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця  Кошового, будинок 5, селище Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772

18

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Кононенко, будинок 62, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

19

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шевцової, будинок 57, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85733

20

Новотроїцька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

Провулок Восточний, будинок 4, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85733

21

Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Леніна, будинок 20, село Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 85733

22

Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ Волноваської районної ради

Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 38, селище Ольгинка, Волноваський район, Донецька область, 85730

23

Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Леніна, будинок 4, селище Оленівка, Волноваський район, Донецька область, 85710

24

Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Чапаєва, будинок 144, селище Оленівка, Волноваський район, Донецька область, 85710

25

Ближненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 20, село Ближнє,

Волноваський район, Донецької область, 85736

26

Бугаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради

Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 1, село Бугас, Волноваський район, Донецької область, 85764

27

Валер'янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна,. 17, село Валер'янівка, Волноваський район, Донецька область ,

85754

28

Вільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Костюченка, будинок 24, село Вільне

Волноваський район, Донецька область,

85762

29

Єгорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 45, село Єгорівка

Волноваський район, Донецька область,

85724

30

Зачатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 24, село Зачатівка, Волноваський район,  Донецька область, 85767

31

Златоустівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Харківська, будинок 52, село Златоустівка, Волноваський район

Донецька область, 85765

32

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 50, село Іванівка, 

Волноваський район, Донецька область,

85763

33

Кирилівський НВК Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 5, село Кирилівка,

Волноваський район, Донецька область, 85753

34

Діанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 5, село Діанівка,

Волноваський район, Донецька область, 85783

35

Сонячна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 29, село Сонячне,

Волноваський район, Донецька область, 85782

36

Новоандріївська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 42, село Новоандріївка, Волноваський район, Донецька область, 85752

37

Микільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гагаріна, будинок 2а, село Микільське

Волноваський район, Донецька область, 85720

38

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 32а, село Миколаївка, Волноваський район, Донецька область, 85734

39

Стрітенська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Миру, будинок 3, село Стрітенка,

Волноваський район, Донецька область, 85780

40

Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 39а, село Петрівське, Волноваський район, Донецька область, 85750

41

Привільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 4, село Привільне

Волноваський район, Донецька область, 85784

42

Прохорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 50, село Прохорівка, Волноваський район, Донецька область, 85783

43

Рівнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Донецька, будинок 7, село Рівнопіль

Волноваський район, Донецька область, 85760

44

Рибинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Молодіжна, будинок 18, село Рибинське, Волноваський район, Донецька область, 85735

45

Свободненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 102, село Свободне

Волноваський район, Донецька область, 85738

46

Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 20, село Степне,

Волноваський район, Донецька область, 85770

47

Любівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гагаріна, будинок 68, село Любівка,

Волноваський район, Донецька область, 85712

48

Хлібодарівський НВК Хлібодарівської сільської ради Донецької області

вулиця Миру, будинок 1а, село Хлібодарівка,

Волноваський район, Донецька область, 85766

49

Благодатненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Ювілейна, будинок 40, селище Благодатне, Волноваський район, Донецька область, 85725

50

Анадольський НВК Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Грецька, будинок 17, село Анадоль, Волноваський район, Донецька область, 85790

51

Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 40, село Дмитрівка,

Волноваський район, Донецька область, 85771

52

Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Молодіжна, будинок 37, село Новоолексіївка, Волноваський район,

Донецька область, 85791

53

Новогнатівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

провулок Шкільний, будинок 2, село Новогнатівка, Волноваський район,

Донецька область, 85734

54

Андріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1Волноваської районної ради Донецької області

проспект Шкільний, будинок 1, селище Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 87120

55

Бахчовицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенівВолноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 5, село Бахчовик,

Волноваський район, Донецька область, 87122

56

Гранітненська загальноосвітня І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Б.Хмельницького, будинок 33, село Гранітне, Волноваський район, Донецька область, 87123

57

Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівВолноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 8а, село Кам'янка,

Волноваський район, Донецька область, 87141

58

Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівВолноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 4, селище Мирне,

Волноваський район, Донецька область, 87124

59

Новоселівська загальноосвітня школаI-III ступенівВолноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 1, село Новоселівка,

Волноваський район, Донецька область, 87140

60

Старогнатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівВолноваської районної ради Донецької області

вулиця Шкільна, будинок 37, село Старогнатівка, Волноваський район,

Донецька область, 87110

61

Чермалицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівВолноваської районної ради Донецької області

вулиця Миру, будинок 13, село Чермалик,

Волноваський район, Донецька область,

87142

62

Широкінська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

провулок .Миру, будинок 38,

село Широкине, Волноваський район, 

Донецька область, 87650

63

Комінтернівська ЗОШІ-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Перемоги, будинок 14, село Комінтернове, Волноваський район,

Донецька область, 87611

64

Лебединська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Центральна, будинок 3, село Лебединське, Волноваський район,

Донецька область, 87640

65

Зачатівська ЗОШ І-ІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Гагаріна, будинок 1, село Зачатівка,

Волноваський район, Донецька область, 85761

66

Калиновська ЗОШ І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області

вулиця Свердлова, будинок 16, село Калинове, Волноваський район, Донецька область, 85781

67

Комунальний заклад «Волноваська станція юних техніків»

провулок Спортивний, будинок 8-а, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85702

68

 Комунальний заклад «Донський еколого-натуралістичний центр»

вулиця Спортивна, будинок 8-а, селище Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772

69

Комунальний заклад «Волноваський будинок дитячої та юнацького творчості»

вулиця 1 Травня, будинок 5, місто Волноваха,

Волноваський район, Донецька область, 85700

70

Волноваська районна дитячо-юнацької спортивної школи

вулиця 1 Травня, будинок 93, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

71

Волноваська вечірня (змінна) школа

вулиця Шевченко, будинок 76, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

72

Спортивний павільйон

вулиця Кошового, будинок 32, селище Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

73

Котельня смт Оленівка

вулиця Леніна, будинок 2а, селище Оленівка, Волноваський район, донецька область, 85710

74

Котельня с.Зачатівка

вулиця Центральна, будинок 24, село Зачатівка, Волноваський район, Донецька область, 85761

75

Газова котельня с.Микільське

вулиця Центральна, будинок 85 б, село Микільське, Волноваський район, Донецька область, 85720

76

Газова котельня с.Миколаївка

вулиця Центральна, будинок 34а, село Миколаївка, Волноваський район, Донецька область, 85734

77

Газова котельня с.Ближнє

вулиця Олімпійська, будинок 32а, село Ближнє, Волноваський район, Донецька область, 85736

78

Газова котельня с.Андріївка

вулиця Леніна, будинок 27а, село Андріївка, Волноваський район, Донецька область, 85711

79

Газова котельня с.Любівка

вулиця Гагаріна, будинок 66а, село Любівка, Волноваський район, Донецька область, 75712

80

Мінікотельня смт Донське

вулиця Кошового, будинок 5а, смт Донське, Волноваський район, Донецька область, 85722

 

Житлово-комунальне господарство:

81

Внутрішньогосподарська меліоративна система

Розташована на території Новотроїцької селищної ради, Миколаївської сільської ради

 

Соціальний захист:

82

Волноваський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

вулиця Менделєєва, будинок 19, місто Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

 

Комунальні підприємства:

83

Комунальне підприємство «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»

Комунальне підприємство «Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»

84

Комунальне підприємство «Волноваське бюро технічної інвентаризації»

Комунальне підприємство «Волноваське бюро технічної інвентаризації»

85

Державне комунальне підприємство «Редакція газети «Наше слово»

Державне комунальне підприємство «Редакція газети «Наше слово»

86

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1

 

Житлово-комунальне господарство:

87

Нежиле приміщення

вулиця К.Бабіна, буд.14, м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

88

Нежиле приміщення

вулиця К.Бабіна, буд.16, м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

89

Приміщення готелю

вулиця Гагаріна, буд.36, м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

90

Майновий комплекс районної ради

вулиця 1 Травня, буд. 1,  м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

91

Частина 1-го поверху Дому побуту (приміщення №12-№16)

вулиця Центральна, буд.100, м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

92

Гараж №8

вулиця Центральна, буд.47, м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

93

Гараж (на 3 бокси)

вулиця 1 Травня, буд. 11,  м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700

94

Група будівель та споруд колишньої районної центральної котельні смт Новотроїцьке

вулиця Лермонтова, буд. 1а,  смт Новотроїцьке, Волноваський район, Донецька область, 85732

95

Нежитлове приміщення складу

вулиця Центральна, буд.25, м.Волноваха, Волноваський район, Донецька область, 85700


Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                 А.К.Демішева 

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження Переліку об’єктів загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, які знаходяться в управлінні Волноваської районної ради»

З метою контролю та обліку об’єктів загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, які знаходяться в управлінні Волноваської районної ради, забезпечення ефективності управління збереження майна загальної власності територіальних громад району, керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується затвердити Переліку об’єктів загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, які знаходяться в управлінні Волноваської районної ради.

Матеріали розглянуті на засіданні постійної комісії, проект рішення рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

Голова постійної комісії                                                                                    В.І.МЕЛЬНИК       

________________________________________________________________________________________________________________________