13 СЕСІЯ 2

    

 ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017  № 7/13-297

м. Волноваха

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за 2016 рік

            Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік  за доходами в сумі 532485431 грн., в тому числі загального фонду – 517734370  грн., спеціального – 14751061 грн. та видатками в сумі 528352623 грн., в тому числі  загального фонду - 481085341грн., спеціального фонду - 47267282грн. (додається).

2. Відповідно до чинного законодавства звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік опублікувати у газеті «Наше слово».

 Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

  Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

    «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік»

 

          Проект рішення підготовлено відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

    Проект рішення передбачає затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік, який характеризується наступним:

 За підсумками 2016 року до районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 532485,4 тис.грн. або 101% до уточнених річних призначень, у тому числі:

- до загального фонду надійшло 517734,4 тис.грн. або 100,9 % до планових  призначень року  (аналіз виконання доходів у розрізі джерел  у таблиці 1);

- до спеціального фонду – 14751,1 тис.грн. або 106,3 % до планових річних призначень (аналіз виконання доходів у розрізі джерел  у таблиці  2).

          До загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 115438,0 тис.грн. або 113,8 % до уточнених річних призначень, тобто понадпланові надходження склали 13,8 % або 13957,5 тис.грн. (таблиця 1). У порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися у 1,5 рази або на 36494,4 тис.грн. (таблиця 3).

Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 115068,1 тис.грн. або 113,7 % до річних планових призначень (таблиця 1). У порівнянні з фактом 2015 року надходження збільшилися  у 1,5 рази або на 36312,6 тис.грн. (таблиця 3) за рахунок:

         -  застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних  осіб;

         - виключення з платників єдиного соціального внеску  працівників -   громадян України, які працюють на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб – СПД, тобто  збільшення бази оподаткування;

           - розширення кола платників за рахунок залучення до сплати податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу військової частини 9937 (прикордонний загін Новотроїцького КПВВ).

           Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 36,6 тис.грн. або 101,7% до річного плану. У порівнянні з фактом 2015 року надходження збільшилися на 1,7 % або на 0,6 тис.грн.

           За підсумками року сплачено частину чистого прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що вилучається до районного бюджету, у сумі 42,8 тис.грн., що у 1,7 рази більше плану на рік або на 17,8 тис.грн. У порівнянні з фактом 2015 року надходження збільшилися на 27,8 % або на 9,3 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування майном, що знаходиться у комунальній власності склало 44,9 тис.грн. або 89,8 % до річного плану, зменшення відбулося за рахунок зменшення кількості орендарів по Волноваській районній раді (на 4 платника), до факту 2015 року відбулося зменшення на 34,4 % або на 85,6 тис.грн.

Фактичні надходження за звітний період податків, які при формуванні бюджету на 2016 рік не планувалися, склали:

        - адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 63,5 тис.грн. або 97,7 % до річних призначень;

         - адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 167,9 тис.грн. або 124,4 % до річних призначень;

          - інші надходження – 14,2 тис.грн. від повернення бюджетними установами фінансування минулих років.       

            Надходження спеціального фонду за 2016 рік склали 14751,1 тис.грн. або 106,3 % до річного плану.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) є власні надходження бюджетних установ, яких за звітний період надійшло 14674,8 тис.грн. або 105,7 % до уточнених річних призначень (таблиця 2), до показника 2015 року надходження збільшилися  в 1,6 рази  або на 3986,8 тис.грн.

         На 2016 рік кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва не планувалися, але фактичні надходження склали 76,3 тис.грн., які надійшли від Хлібодарівського кар’єроуправління за виділену земельну ділянку під розробку кар’єру.   

 Видаткова частина районного бюджету за 2016 рік виконана у сумі 528352,6тис. грн. або на 94,4 % до уточнених річних призначень, у тому числі:

- по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 481085,3 тис.грн., що становить 95,5 % уточнених річних планових призначень (таблиця 4), у порівнянні з відповідним періодом 2015 року видатків здійснено більше на 109561,0 тис.грн. або в 1,3 рази (таблиця 5);

- по спеціальному фонду - на суму 47267,3 тис.грн. або 85,3 % до уточнених річних призначень (таблиця 6), у порівнянні з відповідним періодом 2015 року видатків здійснено у 3,1 рази більше або на 31901,6 тис.грн. (таблиця 7).

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки виконані у сумі 479876,4 тис. грн. або 95,1 % до уточнених річних призначень. Видатки за 2016 рік  по загальному фонду районного бюджету виконані у сумі 433810,5 тис. грн. або 96,4 % до річних уточнених призначень (таблиця 4).

Кошти районного бюджету спрямовано на утримання 123 установ зі штатною чисельністю 5276,25 чол. та на виконання затверджених програм і заходів.

Із загальної суми проведених видатків загального фонду  на соціально-культурну сферу спрямовано 206246,3 тис. грн., які у питомій вазі від загальних видатків займають 42,9 %, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 223469,6 тис. грн. або 46,5 %, на утримання органів місцевого самоврядування – 2468,6 тис. грн. або 0,5  %,  на інші видатки  - 1626,1 тис.грн. або 0,3%,  трансферти займають 9,8 %  або 47274,9  тис. грн.

         У розрізі галузей соціально-культурної сфери  кошти спрямовано на:

- освіту – 124323,2 тис. грн. або 25,8 % загального обсягу видатків;

- охорону здоров'я – 70416,1 тис. грн. або 14,6 %;

- культуру і мистецтво – 9930,0 тис. грн. 2,1 %;

- фізичну культуру і спорт – 1577,0 тис. грн. або  0,3 % .

 За 2016 рік зареєстровані розпорядниками зобов’язання у держказначействі профінансовані у повному обсязі. У той же час залишки невикористаних асигнувань 2016 року  без урахування трансфертів  по галузях склали 16379,6 тис.грн., тобто освоєно планових асигнувань на 96,4 % (таблиця 4): по установах  державного управління –  71,4 тис.грн. або 97,2 %, освіти – 11787,8 тис.грн. або 91,5 %, соціальному забезпеченню з урахуванням соціальних субвенцій  – 691,1 тис.грн. або 99,7 %, охороні здоров’я  –  3299,9 тис. грн. або 95,5 %,  культурі –  444,4 тис. грн. або 95,7 %, фізичній культурі і спорту – 14,5 тис.грн. або 99,1 %, інших галузях –  70,5 тис. грн.

           Аналіз видатків загального фонду за економічною класифікацією (таблиця 9) показав, що  видатки здійснені  на оплату праці з нарахуваннями  в обсязі 33 % від загального обсягу видатків або 158971,9 тис.грн. (2015 рік – 27,6 %), на енергоносії – 6,5 % або 31137,2 тис.грн. (2015 рік – 5,8 %), на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,6 % або 2965,7 тис.грн. (2015 рік  – 0,003 %),  на продукти харчування – 1,1 % або 5524,2 тис.грн. (2015 рік – 0,1 % ),  інші виплати населенню (соцзахист) – 45,5% або 218929,0 тис.грн. (2015 рік  – 35,2 %). У загальній сумі видатків загального фонду районного бюджету  питома вага захищених статей склала 86,8 %.

   Видатки за 2016 рік по спеціальному фонду районного бюджету виконані у сумі 47267,3 тис.грн. або 85,3 % до уточнених річних планових призначень (таблиця 10). За рахунок власних надходжень бюджетних установ виконання складає 14431,2 тис.грн., за рахунок бюджету розвитку, який сформовано як передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального), виконано на суму 32836,1 тис.грн. при запланованих видатках 40373,1 тис.грн., тобто освоєно на 81,3 тис.грн.

     Видатки районного бюджету у розрізі програм та відповідальних  виконавців  виконані на 82,9 % до річних планових призначень, на які використано 48301,1 тис.грн. при запланованих на рік 58276,5 тис.грн. або на 82,9% (таблиця 11).

      У розрізі головних розпорядників аналіз виконання районного бюджету наводиться нижче (аналіз за економічною класифікацією наведено у таблиці 9, за функціональною класифікацією – у таблиці 10):

           По районній раді виконання загального фонду складає 2862,7 тис.грн. або 97,4 % уточнених річних планових призначень. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 63,3 %, комунальних послуг та енергоносіїв 12,7 %, інших незахищених видатків 24,0 %.

Видатки  спеціального фонду склали 1170,1 тис.грн. або 92,1 % до річних планових призначень. За рахунок власних надходжень (орендної плати) видатки склали 15,5 тис.грн. (придбана комп’ютерна техніка), за рахунок коштів бюджету розвитку -  1154,6 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету для реалізації 4 програм переддбачено  1651,512 тис.грн., фактично освоєно 1548,7 тис.грн. або 93,8%.

            По відділу освіти райдержадміністрації видатки по загальному фонду виконані на 126364,5 тис.грн. або 91,6 % до уточнених річних планових призначень.  Видатки спеціального фонду  склали 24278,6 тис.грн. або 90,8 % до річних планових призначень.

          У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 74 %, комунальних послуг та енергоносіїв 16,3 %, видатків на продукти харчування 3,2 %, на інші статті - 6,5 %.

               По галузі «Освіта» на утримання 45 загальноосвітніх та вечірньої шкіл і 2 шкільних відділень навчально-виховних комплексів спрямовані кошти освітньої субвенції у сумі 100071,0 тис.грн. або 93,0 % до уточнених планових призначень звітного періоду (таблиця 4). За рахунок коштів районного бюджету на ці заклади та дошкільні відділення НВК витрачено 16862,1 тис.грн. або 85,9 % до уточнених планових призначень звітного періоду. За рахунок коштів обласного та районного бюджетів використано 397,450 тис.грн. на оздоровлення  та відпочинок дітей.

           Видатки спеціального фонду склали 23682,3 тис.грн. або 90,6 %  до річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень -  4879,0 тис.грн., видатки бюджету розвитку – 18803,3 тис.грн. або 94,9 % та 89,5 % до уточнених річних планових призначень відповідно.

           За рахунок коштів районного, державного бюджетів та бюджетів місцевих рад  направлено на виконання програм 27268,4 тис.грн. (88,3% виконання), реалізовано 6 програм.

           По галузі «Фізична культура і спорт» видатки на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи та фінансування заходів з фізичної культури та спорту склали 1577,0 тис.грн., що складає 99,1 % до уточнених річних планових призначень.

           Видатки спеціального фонду склали 596,3 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень 5,2 тис.грн., бюджету розвитку 591,1 тис.грн.  або 89,4 % та 99,8 % до уточнених  річних планових призначень відповідно.

           За рахунок коштів районного бюджету Програма розвитку фізичної культури і спорту у Волноваському районі на 2013-2016 роки реалізована на суму 810,5 тис.грн. або 95,7 % до плану.

           По галузі «Соціальний захист» видатки на фінансування соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді - на оздоровлення та відпочинок дітей  склали 464,4 тис.грн. тобто 98,3 % до уточнених річних призначень.

          По райдержадміністрації як головному розпоряднику районного бюджету видатки загального фонду склали  5390,9 тис.грн. або 85,1 % до уточнених річних планових призначень.  Видатки спеціального фонду - 9365,2 тис.грн. або 64,9 % до уточнених річних планових призначень.

         Видатки на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та виконання програмних заходів склали 495,1 тис.грн. Заплановані кошти  на оздоровлення дітей освоєні у повному обсязі  - 199,0 тис.грн. (придбано 50 путівок в ДОЦ ім. К.Бабіна). По галузі «Соціальний захист» протягом року  за рахунок коштів районного бюджету реалізовано 2 програми, які виконані у повному обсязі  - видатки склали 249,0 тис.грн.

           По галузі «Охорона здоров’я» видатки по загальному фонду склали 3730,2 тис.грн. або 81,3 % до уточнених річних планових призначень. По спеціальному фонду видатки склали 6862,7 тис.грн. або 78,7 % до уточнених річних планових призначень. Протягом року реалізовано 6 програм на суму 9290,4 тис.грн. або 77,7 %.

          По «Водопровідно-каналізаційному господарству» видатки склали 2,6 тис.грн. або 52,7 % виконання, реалізовувалась програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»,  недоосвоєно 2,4 тис.грн.

         Видатки на заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району склали 5,0 тис.грн. або 100%

          У 2016 році з районного бюджету спрямовані кошти державному бюджету у вигляді субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, видатки по яких по загальному фонду склали 958,9 тис.грн. або 95,5 %, по спеціальному фонду - 1201,3 тис.грн. або 98,6 %.

                Видатки по галузі «Будівництво» по спеціальному фонду склали 1283,2 тис.грн. або 32,4 % до планових призначень. Кошти державного та районного бюджетів були направлені на:

                - проектно-вишукувальні роботи та експертизу по об’єкту  «Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров. Шляховий» (за рахунок коштів районного бюджету)  видатки склали 54,9 тис.грн. або 19,4 % до річних планових призначень; за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по зазначеному об’єкту видатки склали 586,6 тис.грн. або 29,3% до річних планових призначень (кошти у сумі 1413,4   тис.грн. повернуті до державного бюджету);

                - виготовлення ПКД по об’єкту «Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4» (за рахунок коштів районного бюджету)  видатки склали 62,0 тис.грн. або 95,4% до річних планових призначень; за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по зазначеному об’єкту видатки склали 491,3 тис.грн. або 32,8% до річних планових призначень (кошти у сумі 1005,7  тис.грн. повернуті до державного бюджету);

            Видатки, які заплановані по спеціальному фонду для співфінансування завершення будівництва по інвестиційному проекту «Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району» у сумі 58,859 тис.грн. використані у сумі 36,4 тис.грн., по реконструкції з розширенням будівлі судмедекспертизи Волноваської ЦРЛ - 52,0 тис.грн. або 86,7 % виконання.

           Видатки з реалізації  заходів Програми розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки склали 17,9 тис.грн. або 3,3 % до уточнених річних планових призначень.

           По відділу культури райдержадміністрації  видатки по загальному фонду склали 10069,9 тис.грн. або  95,8 % до уточнених річних планових призначень.

            За рахунок коштів районного бюджету кошти спрямовано для функціонування 49 бібліотек, 6 музеїв, 1 палацу культури, 2 шкіл естетичного виховання, централізованої бухгалтерії та методкабінету. У складі видатків враховані профінансовані видатки на фінансову підтримку ветеранській організації у сумі 139,9 тис.грн.

         Видатки спеціального фонду склали 3050,4 тис.грн. або 94,2 % до річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень – 428,4 тис.грн., бюджету розвитку – 2622,0 тис.грн. або 93,7 % та 94,2 % до річних планових призначень відповідно.

          З районного бюджету на реалізацію програм виділено 3985,8 тис.грн., виконання - 3655,8 тис.грн. або 91,7 %, реалізовано 4 програми.

         По управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації по загальному фонду видатки склали 223395,5 тис.грн. або 99,6 % до уточнених річних планових призначень. 

         За рахунок коштів районного бюджету здійснені видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, які склали 4281,0 тис.грн., по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів видатки склали 459,1 тис.грн. або 92,4% та 91,8 % до уточнених річних планових призначень відповідно.  Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів склали 22,5 тис.грн. або 92,1 % до річних планових призначень.

            Протягом року для реалізації 9 програм районним бюджетом виділено 1836,4 тис.грн., виконання в цілому складає 1804,9 тис.грн. або 98,3%.

            На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги спрямовано 215,5 тис.грн. 99,8 % річних планових призначень (реалізована програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги).

          На організацію та проведення громадських робіт спрямовано 11,2 тис.грн. або 100% до уточнених річних планових призначень (реалізована програма забезпечення фінансування організації громадських робіт).

           За рахунок субвенції з державного бюджету видатки на соціальний захист населеннясклали 216830,9 тис.грн. або 99,8 % до уточнених річних планових призначень, що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 86251,8 тис. грн. або в 1,7 рази, у тому числі кошти спрямовано на:

         - виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу –  119667,4 тис. грн., що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше  на 28424,5 тис.грн. у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму у 2016 році, зверненням за допомогою переміщених осіб, змінами у законодавстві стосовно розміру виплати одиноким матерям, збільшенням народжуваності;

        - надання пільг, допомог та житлових субсидій населенню – 95374,5 тис. грн., що більше минулого року на 57703,4 тис.грн. у зв’язку із зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги;

        - виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1789,0 тис.грн. (діє у районі 3 дитячих будинки сімейного типу та 12 прийомних сімей), що більше минулого року на 123,9 тис.грн., у зв’язку із  підвищенням соціальних  виплат для вищезазначеної категорії та збільшенням  кількості на 2 прийомних сім’ї.

         За рахунок коштів обласного бюджету видатки по пільгах, що надаються інвалідам по зору 1 и 2 груп на оплату житлово-комунальних послуг склали 19,6 тис.грн. або 16,3% до уточнених річних планових призначень.

              По міжбюджетним трансфертам  видатки склали  113001,8 тис.грн. або 92,7 % до уточнених річних планових призначень.

За рахунок коштів медичної субвенції, яка надійшла з державного бюджету в обсязі 63057,0 тис.грн. або 100 %  до уточнених річних планових  призначень, по установам галузі «Охорона здоров’я» видатки склали 66685,9 тис.грн. або 96,5%, в тому числі по:

          -  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» - 29695,3 тис.грн.;

          - КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 20187,4 тис.грн.;

- КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1» - 13770,9 тис.грн.;

          -  КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» - 3032,3тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 9380,6 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень – 9080,6 тис.грн. або 96,4 % до річних планових призначень, за рахунок коштів бюджету розвитку видатків здійснено на суму 300,0 тис.грн. або 100 % до річних планових призначень. 

         Субвенція на утримання НВК (шкільне та дошкільне відділення) перерахована з районного бюджету Хлібодарівскій сільській раді в обсязі 4229,4 тис.грн. або 85 % до призначень звітного періоду.  Видатки проведені з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань, кредиторська заборгованість відсутня.

         Дотація органам місцевого самоврядування, які підконтрольні українській владі перерахована в обсязі 37501,2 тис.грн. для фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури або 99,4 % до уточнених річних планових призначень. Не перераховано 213,1 тис.грн., у тому числі по Широкинській сільській раді 127,9 тис.грн., по якій не прийнято бюджет на 2016 рік, по Кіровській сільській раді – 85,2 тис.грн., у зв’язку з тим, що протягом 2016 року дошкільний заклад не функціонував повний рік.

         Протягом 2016 року місцевим бюджетам району додатково виділено дотацій на суму 4585,3 тис.грн., для забезпечення видатками на оплату праці, енергоносії та на забезпечення розвитку соціально-культурної сфери.

         Таблиці 1 -12 додаються.

 

                Додаток    
                до рішення районної ради  
                 22.02.2017 №7/297  
                     
Звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік
                    грн.
  коди                бюдж.         клас.   Загальний фонд     Спеціальний фонд     РАЗОМ  
ДОХОДИ Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2016 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2016 рік Факт відс.    викон.
 
Податкові надходження 10000000 101 205 545 115 104 687 113,7 0 0   101 205 545 115 104 687 113,7
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 101 169 545 115 068 129 113,7       101 169 545 115 068 129 113,7
Податок на прибуток підприємств 11020000 36 000 36 558 101,6       36 000 36 558 101,6
Неподаткові надходження 20000000 275 000 333 283 121,2 13 877 086 14 751 061 106,3 14 152 086 15 084 344 106,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 25 000 42 812 171,2 0 76 241 #ДЕЛ/0! 25 000 119 053 476,2
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 25 000 42 812 171,2       25 000 42 812 171,2
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 21110000         76 241 #ДЕЛ/0! 0 76 241 #ДЕЛ/0!
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 200 000 231 396 115,7       200 000 231 396 115,7
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22010300 65 000 63 486 97,7       65 000 63 486 97,7
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 135 000 167 910 124,4       135 000 167 910 124,4
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 50 000 44 922 89,8       50 000 44 922 89,8
Надходження від орендної плати за коритсування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 50 000 44 922 89,8       50 000 44 922 89,8
Надходження  від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 50 000 44 922 89,8       50 000 44 922 89,8
інші неподаткові надходження 24000000 0 14 153         0 14 153  
Інші надходження 24060000   14 153         0 14 153  
Власні надходження бюджетних установ 25000000       13 877 086 14 674 820 105,7 13 877 086 14 674 820 105,7
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно із законодавством 25010000       3 299 168 4 115 269 124,7 3 299 168 4 115 269 124,7
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000       10 577 918 10 559 551 99,8 10 577 918 10 559 551 99,8
Разом доходів 900101 101 480 545 115 437 970 113,8 13 877 086 14 751 061 106,3 115 357 631 130 189 031 112,9
Офіційни трансферти від органів державного управління 41000000 408 733 825 400 051 314 97,9 0 0 #ДЕЛ/0! 408 733 825 400 051 314 97,9
Дотації 41020000 4 059 000 3 723 500 91,7       4 059 000 3 723 500 91,7
Базова дотація 41020100 2 443 700 2 443 700 100,0       2 443 700 2 443 700 100,0
Стабілізаційна дотація 41020600 1 615 300 1 279 800 79,2       1 615 300 1 279 800 79,2
Субвенції 41030000 404 674 825 396 327 814 97,9 0 0 #ДЕЛ/0! 404 674 825 396 327 814 97,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 41030600 119 789 799 119 667 411 99,9       119 789 799 119 667 411 99,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій). вивезення сміття та рідких нечистот 41030800 88 503 728 88 503 728 100,0       88 503 728 88 503 728 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 6 888 837 6 870 760 99,7       6 888 837 6 870 760 99,7
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 112 586 000 112 586 000 100,0       112 586 000 112 586 000 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41034200 63 183 000 63 183 000 100,0       63 183 000 63 183 000 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окреми територій 41034500 11 746 061 3 727 867 31,7       11 746 061 3 727 867 31,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 41035800 1 977 400 1 789 048 90,5       1 977 400 1 789 048 90,5
Всього доходів 900102 510 214 370 515 489 284 101,0 13 877 086 14 751 061 106,3 524 091 456 530 240 345 101,2
Офіційни трансферти від органів державного управління 40000000 3 041 800 2 245 086 73,8 0 0 #ДЕЛ/0! 3 041 800 2 245 086 73,8
Інші додаткові дотації 41020900 250 000 250 000 100,0       250 000 250 000 100,0
Інші субвенції 41035000 2 791 800 1 995 086 71,5     #ДЕЛ/0! 2 791 800 1 995 086 71,5
Всього доходів 900103 513 256 170 517734370 100,9 13 877 086,00 14 751 061 106,3 527 133 256 532485431 101,0
Державне управління 10000 2540000 2468584 97,2 1 270 024 1 170 090 92,1 3 810 024 3638674 95,5
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 60000 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Освіта 70000 137900011 126112253 91,5 26 148 415 23 682 335 90,6 164 048 426 149794588 91,3
Охорона здоров’я 80000 73715995 70416110 95,5 18 443 728 16 243 331 88,1 92 159 723 86659441 94,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 90000 222371584 221680519 99,7 24 376 22 451 92,1 222 395 960 221702971 99,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 100000 5000 2633 52,7 0 0 0,0 5 000 2633 52,7
Культура і  мистецтво 110000 10374400 9929961 95,7 3 239 563 3 050 367 94,2 13 613 963 12980328 95,3
Засоби масової інформації 120000 150000 150000 100,0 0 0 #ДЕЛ/0! 150 000 150000 100,0
Физична культура і спорт 130000 1591500 1576974 99,1 599 867 596 250 99,4 2 191 367 2173224 99,2
Будівництво 150000 0 0 0,0 3 964 131 1 283 197 32,4 3 964 131 1283197 32,4
Транспорт, дорожнє господарство 170000 1241050 1224291 98,6 0 0 0,0 1 241 050 1224291 98,6
Охорона і раціональне використання земель 200200 0 0 0,0 536 000 17 936 3,3 536 000 17936 3,3
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210105 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0!
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 210107 5000 5000 100,0 0 0 0,0 5 000 5000 100,0
Заходи з організації рятування на водах 210110 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0!
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 240601 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
Інші видатки 250404 250000 244146 97,7 0 0 0,0 250 000 244146 97,7
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0!
Всього видатків без трансфертів 900201 450144540 433810470 96,4 54 226 104 46 065 959 85,0 504 370 644 479876429 95,1
Інші додаткові дотації  250315 42299558 42086490 99,5 0 0 #ДЕЛ/0! 42 299 558 42086490 99,5
Інші субвенції 250380 4973300 4229433 85,0 0 0 #ДЕЛ/0! 4 973 300 4229433 85,0
Стабілізаційна дотація 250313 335500   0,0 0 0 #ДЕЛ/0! 335 500 0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 250344 1004443 958948 95,5 1 218 182 1 201 323 98,6 2 222 625 2160271 97,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 250366 5197950 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0! 5 197 950 0 0,0
Всього видатків з трансфертами 900203 503 955 291 481 085 341 95,5 55 444 286 47 267 282 85,3 559 399 577 528352623 94,4
                   
Керуючий справами                    
виконавчого апарату                    
районної ради             А.К. Демішева    

 Заступник начальника управління –начальник бюджетного відділу

фінансового управління райдержадміністрації                                                                 М.В.Москаленко

                                                                 

            Таблиця 12    
Аналіз виконання плану видатків спеціального фонду районного бюджету   
за 2016 рік у розрізі галузей та економічної класифікації видатків  
(з урахуванням цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)  
  за 2016 рік тис.грн.  
КФКВ/КЕКВ Назва Затверджений план на рік План на рік з урахуванням внесених змін Відхилення планових призначень на рік з урахуванням внесених змін від затвердженого плану на рік Виконано за зв.пер. Відхилення виконання від плану на рік з урахуванням внесених змін Відсоток виконання  плану на рік з урахуванням внесених змін  
1 2 3 4 5 6 7 8  
010000 Державне управління 508,0 1270,0 762,0 1170,1 -99,9 92,1  
  з них:              
5000 Інші видатки 508,0 1270,0 762,0 1170,1 -99,9    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   15,5 15,5 15,2 -0,4    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 500,0 1251,5 751,5 1154,6 -97,0    
О70000 Освіта 89,2 26148,4 26059,2 23682,3 -2466,1 90,6  
  з них:              
2230 Продукти харчування 65,5 118,4 52,9 0,0 -118,4    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     0,0   0,0    
5000 Інші видатки 23,7 26030,0 26006,3 23682,3 -2347,7    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   1839,4 1839,4 1398,7 -440,7    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   19855,1 19855,1 18090,5 -1764,6    
70201 Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок) 71,3 24987,6 24916,3 22600,8 -2386,7    
70301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати   41,2 41,2 0,0 -41,2    
70401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 17,9 1034,7 1016,8 997,4 -37,3    
70802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти   0,0 0,0 0,0 0,0    
70804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти   84,9 84,9 84,1 -0,9    
О80000 Охорона здоров"я 3462,1 18443,7 14981,6 16243,3 -2200,4 88,1  
  з них:              
2110 Оплата праці    1112,5 1112,5 1001,0 -111,5    
2120 Нарахування на оплату праці   275,5 275,5 216,3 -59,2    
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали   4636,6 4636,6 4616,5 -20,1    
2230 Продукти харчування   368,6 368,6 368,6 0,0    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв   247,8 247,8 186,0 -61,8    
2700 Соціальне забезпечення   5,0 5,0 4,2 -0,8    
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3342,1 46,7 -3295,4 44,3 -2,4    
5000 Інші видатки 120,0 11751,0 11631,0 9806,4 -1944,6    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   2432,6 2432,6 2404,5 -28,1    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 120,0 7471,0 7351,0 5617,0 -1854,0    
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)     0,0   0,0    
80101 Лікарні 2546,4 11544,8 8998,4 10439,8 -1105,1    
80500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 785,5 1314,1 528,6 1053,6 -260,6    
80800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 130,2 5584,7 5454,5 4750,0 -834,8    
81009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет     0,0   0,0 #ДЕЛ/0!  
О90000 Соціальний захист та соцзабезпеченння 31,2 24,4 -6,8 22,5 -1,9 92,1  
  з них:              
2110 Оплата праці  19,4 13,5 -5,9 13,5 0,0    
2120 Нарахування на оплату праці 4,3 3,0 -1,3 3,0 0,0    
5000 Інші видатки 7,5 7,9 0,4 6,0 -1,9    
91204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 31,2 24,4 -6,8 22,5 -1,9    
110000 Культура і мистецтво 240,3 3239,6 2999,3 3050,4 -189,2 94,2  
  з них:              
2110 Оплата праці  117,7 124,7 7,0 117,8 -6,9    
2120 Нарахування на оплату праці 42,7 29,9 -12,8 29,7 -0,2    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 7,7 17,3 9,6 16,9 -0,4    
5000 Інші видатки 72,2 3067,6 2995,4 2886,0 -181,7    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   530,9 530,9 526,7 -4,2    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   2410,2 2410,2 2250,5 -159,7    
110201 Бібліотеки 1,4 523,5 522,1 473,5 -50,0    
110202 Музеї   450,7 450,7 345,8 -104,8    
110204 Палаци і будинки культури 99,1 1902,3 1803,2 1888,3 -14,0    
110205 Школи естетичного виховання дітей 139,8 268,4 128,6 248,6 -19,8    
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи   94,8 94,8 94,1 -0,6    
130000 Фізична культура і спорт 0,0 599,9 599,9 596,3 -3,6 99,4  
  з них:              
2270     0,5 0,5 0,4 -0,1    
5000 Інші видатки   599,4 599,4 595,9 -3,5    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   15,2 15,2 15,1 -0,1    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   577,3 577,3 575,9 -1,4    
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл   599,9 599,9 596,3 -3,6    
150000 Будівництво   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 32,4  
  з них:              
5000 Інші видатки   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 32,4  
  у т.ч.              
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9    
150101 Капітальні вкладення   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9    
200000 Охорона навколишнього природного середовища   536,0 536,0 17,9 -518,1 3,3  
  з них:              
5000 Інші видатки   536,0 536,0 17,9 -518,1    
200200 Охорона і раціональне використання земель   536,0 536,0 17,9 -518,1    
250000 Видатки, не вiднесенi до основних груп 0,0 1218,2 1218,2 1201,3 -16,9 98,6  
  з них:              
5000 Інші видатки   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
  у т.ч.              
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
Всього   4330,8 55444,3 46613,4 47267,3 -8177,0 85,3 -8177,0
  у тому числі:              
2110 Оплата праці  137,1 1250,7 1113,6 1132,3 -118,5 90,5 -118,5
2120 Нарахування на оплату праці 47,0 308,3 261,3 248,9 -59,4 80,7 -59,4
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 0,0 4636,6 4636,6 4616,5 -20,1 99,6 -20,1
2230 Продукти харчування 65,5 487,1 421,6 368,6 -118,4 75,7 -118,4
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 7,7 265,6 257,9 203,3 -62,3 76,5 -62,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3342,1 46,7 -3295,4 44,3 -2,4 94,9 -2,4
2700 Соціальне забезпечення 0,0 5,0 5,0 4,2 -0,8 83,9 -0,8
5000 Інші видатки 731,4 48444,2 47712,8 40649,1 -7795,1 83,9 -7795,1
  у тому числі:              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 4833,6 4833,6 4360,2 -473,4 90,2  
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 620,0 31565,1 30945,1 27688,5 -3876,7 87,7  
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,0 1218,2 1218,2 1201,3 -16,9 98,6  
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 0,0  
                 
                 
Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління  райдержадміністрації         М.В.Москаленко  
 Порівняльний аналіз виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету  за 2015 - 2016 роки
           
          тис.грн.
Найменування показників Код Надійшло доходів                    за   2015 рік Надійшло доходів                    за  2016 рік % виконання 2016 рік    до 2015 року  Відхилення 2016 року     до 2015 року (+;-)
ДОХОДИ (загальний фонд)             
Неподаткові надходження, у тому числі: 100000 78 765,4 115 104,7 146,1 36 339,3
Податок на доходи фізичних осіб 110100 78 755,5 115 068,1 146,1 36 312,6
Податок на прибуток підприємств  110200 9,9 36,6 369,7 26,7
Неподаткові надходження, у тому числі: 200000 178,2 333,3 187,0 155,1
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій 210103 33,5 42,8 127,8 9,3
Адмін. збір за проведення держ. реєстрації юридичних і фізичних осіб 220103 0,0 63,5 0,0 63,5
Адмін.збір за держ.реєстрцію речових прав на нерухоме майно 220126 0,0 167,9 0,0 167,9
Надходження від орендної плати за корист. цілісним майновим комплексом 220800 130,5 44,9 34,4 -85,6
Інші  надходження 240603 14,2 14,2 100,0 0,0
Разом доходів 900101 78 943,6 115 438,0 146,2 36 494,4
Офіційні трансферти, у тому числі: 400000 324 373,0 400 051,3 123,3 75 678,3
Базова дотація 410201 310,6 2 443,7 786,8 2 133,1
Стабілізаційна дотація 410206 842,5 1 279,8 151,9 437,3
Субвенції з державного бюджету, всього 410300 323 219,9 396 327,8 122,6 73 107,9
                                     у т.ч.  субвенції соціального спрямування   130 579,0 216 830,9 166,1 86 251,9
                                               освітня субвенція   115 888,9 112 586,0 97,1 -3 302,9
                                               медична субвенція   76 322,8 63 183,0 82,8 -13 139,8
                                               на соціально-економічний розвиток окремих територій   0,0 3 727,9 0,0 3 727,9
                                              на вибори депутатів місцевих рад   429,2 0,0 0,0 -429,2
Всього доходів (загальний фонд) 900102 403 316,6 515 489,3 127,8 112 172,7
Інші додаткові дотації 410209 185,0 250,0 135,1 65,0
Інші субвенції, всього 410350 498,1 1 995,1 400,5 1 497,0
                                       у т.ч. з обласного бюджету   135,9 218,0 160,4 82,1
                                                з місцевих бюджетів   362,2 1 777,1 490,6 1 414,9
Усього 900103 403 999,7 517 734,4 128,2 113 734,7
           
Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління  райдержадміністрації       М.В.Москаленко  
 
          Таблиця 4
Аналіз виконання видаткової частини загального фонду  районного бюджету Волноваського району  за   2016 рік
          тис. грн.
Назва галузі Код План                 2016 року  Виконано          за   2016 рік %                         виконання  Відхилення          (+;-) 
ВИДАТКИ  (загальний фонд)          
Органи місцевого самоврядування 010116 2540,0 2468,6 97,2 -71,4
Освіта 070000 137900,0 126112,3 91,5 -11 787,8
                                       у т.ч. за рахунок освітньої субвенції  070000 107552,0 100071,0 93,0 -7 481,0
Охорона здоров'я 080000 73716,0 70416,1 95,5 -3 299,9
                                       у т.ч. за рахунок медичної субвенції поточного року 080000 63057,0 60617,4 96,1 -2 439,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього 090000 222371,6 221680,5 99,7 -691,1
Житлово-комунальне господарство 100000 5,0 2,6 52,7 -2,4
Культура і мистецтво 110000 10374,4 9930,0 95,7 -444,4
Засоби масової інформації 120000 150,0 150,0 100,0 0,0
Фізична культура і спорт 130000 1591,5 1577,0 99,1 -14,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 170000 1241,1 1224,3 98,6 -16,8
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000 5,0 5,0 100,0 0,0
Видатки,  не віднесені до основних груп, у т.ч.: 250000 250,0 244,1 97,7 -5,9
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші видатки (трудовий архів) 250404 250,0 244,1 97,7 -5,9
Соціальні субвенції з державного бюджету   217159,8 216839,9 99,9 -319,8
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 450144,5 433810,5 96,4 -16 334,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 250344 1004,4 958,9 95,5 -45,5
Разом видатків  900202 451149,0 434769,4 96,4 -16 379,6
Стабілізаційна дотація 250313 335,5 0,0 0,0 -335,5
Інші додаткові дотації 250315 42299,6 42086,5 99,5 -213,1
Інші субвенції 250380 4973,3 4229,4 85,0 -743,9
Субвенція з державного бюджету місцевим  бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 250366 5198,0 0,0 0,0 -5 198,0
Всього видатків (загальний фонд) 900203 503955,3 481085,3 95,5 -22 869,9
стабілізаційна дотація на ради 250313 335,5 335,5 100,0 0,0
соцеконом на ради 250366 5198,0 4406,3 84,8 -791,6
Разом видатків    503955,3 485 827,2 96,4 -18 128,1
           
           
Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління  райдержадміністрації       М.В.Москаленко  
       
 
          Таблиця 5
Аналіз виконання загального фонду районного бюджету  за  2016 рік  у порівнянні з  2015 роком
        тис.грн.  
  Найменування галузі виконано  за          2015 рік виконано            за              2016 рік Приріст факту виконання 2016 року до факту 2015 року 
тис.грн. %
1 2 3 4 5 6
1 Органи місцевого самоврядування 2029,6 2468,6 439,0 121,6
2 Освіта 117412,1 126112,3 8700,1 107,4
3 Охорона здоров"я 70398,3 70416,1 17,8 100,0
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 133489,3 221680,5 88191,3 166,1
5 Житлово-комунальне господарство 0,0 2,6 2,6 0,0
6 Культура 8867,8 9930,0 1062,2 112,0
7 Засоби масової інформації 100,0 150,0 50,0 150,0
8 Фізична культура і спорт 1253,3 1577,0 323,7 125,8
9 Капітальні вкладення 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Транспорт, дорожнє господарство 312,3 1224,3 912,0 392,1
11 Запобігання та ліквідація надзвич. ситуацій 18,7 5,0 -13,7 26,7
12 Інші видатки у тому числі: 37643,0 47519,0 9876,1 126,2
  250203 Проведення місцевих виборів 429,2 0,0 -429,2 0,0
  250313 "Стабілізаційна дотація" 0,0 0,0 0,0 0,0
  250315 "Інші додаткові дотації" (дотація на утримання садків, клубів та ін.устан.) 32730,8 42086,5 9355,7 128,6
  250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"  0,0 958,9 958,9 0,0
  250366 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" 0,0 0,0 0,0 0,0
  250380 "Інші субвенції" (Хлібодарівський НВК) 4314,3 4229,4 -84,9 98,0
  250404 "Інші видатки" (трудовий архів) 168,7 244,1 75,4 144,7
  Усього 371524,3 481085,3 109561,0 129,5
           
           
  Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління  райдержадміністрації     М.В.Москаленко
 
          Таблиця  6
Аналіз виконання спеціального фонду районного бюджету  за  2016 рік                                   
        тис.грн.  
  Назва галузі уточнені річні призначення виконано            за   2016 рік відхилення (тис.грн.) % виконання  річних призначень
1 2 3 4 5 6
1 Органи місцевого самоврядування 1270,0 1170,1 -99,9 92,1
2 Освіта 26148,4 23682,3 -2466,1 90,6
3 Охорона здоров"я 18443,7 16243,3 -2200,4 88,1
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 24,4 22,5 -1,9 92,1
5 Культура 3239,6 3050,4 -189,2 94,2
6 Засоби масової інформації 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Фізична культура і спорт 599,9 596,3 -3,6 0,0
8 Капітальні вкладення 3964,1 1283,2 -2680,9 0,0
9 Транспорт, дорожнє господарство 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Запобігання та ліквідація надзвич. ситуацій 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Охорона навколишнього природного середовища 536,0 17,9 -518,1 0,0
12 Видатки не віднесені до основних груп (250344) 1218,2 1201,3 -16,9 0,0
  Разом 55444,3 47267,3 -8177,0 85,3
           
           
  Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління  райдержадміністрації     М.В.Москаленко
         
         
         

 

              Таблиця  9  
Аналіз виконання плану видатків загального фонду районного бюджету 
за 2016 рік у розрізі розпорядників коштів за економічною класифікацією видатків
(з урахуванням цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)
               за 2016 рік тис.грн.  
Код КФК/КЕКВ Розпорядник коштів Затверджено на рік План на рік з урахуванням внесених змін Відхилення планових призначень на рік з урахуванням внесених змін від затвердженого плану на рік Виконано за звітний період Відхилення виконання від плану за 2016 рік з урахуванням внесених змін Відсоток виконання  плану за 2016 рік з урахуванням внесених змін питома вага у загальному обсязі видатків
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01  Районна рада 2890,0 2940,0 50,0 2862,7 -77,3 97,4 0,6
  з них:              
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ 1486,9 1486,9 0,0 1484,8 -2,1 99,9 63,3
2120 Нарахування на заробітну плату 539,8 327,1 -212,6 327,1 -0,1 100,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 383,9 383,9 0,0 364,6 -19,3 95,0 12,7
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           1,8 1,8 1,8 0,0 100,0 0,1
5000 Інші видатки 479,4 740,3 260,8 684,5 -55,8 92,5 23,9
10  Відділ освіти райдержадміністрації  121431,3 137986,6 16555,3 126364,5 -11622,1 91,6 26,3
  з них:              
2110 Оплата праці  76247,0 78179,0 1932,0 77026,5 -1152,5 98,5 74,0
2120 Нарахування на оплату праці 26123,0 17096,0 -9027,0 16511,2 -584,8 96,6
2230 Продукти харчування 3086,5 4605,0 1518,5 4042,9 -562,1 87,8 3,2
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 10235,0 27987,6 17752,6 20600,0 -7387,6 73,6 16,3
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3,9 41,5 37,6 3,0 -38,5 7,2 6,5
2700 Соціальне забезпечення 259,1 555,8 296,7 551,2 -4,6 99,2  
5000 Інші видатки 5476,8 9521,7 4044,9 7629,7 -1892,0 80,1  
03 Райдержадміністрація 762,0 6331,2 5569,2 5390,9 -940,3 85,1 1,1
  з них:              
2110 Оплата праці  329,9 618,2 288,3 618,2 0,0 100,0  
2120 Нарахування на оплату праці 123,8 138,4 14,7 138,4 0,0 100,0  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали   682,5 682,5 650,3 -32,2 95,3  
2230 Продукти харчування   309,4 309,4 298,1 -11,3 96,4  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 19,6 145,6 126,0 106,6 -39,0 73,2  
2700 Соціальне забезпечення 199,0 399,0 200,0 399,0 0,0 100,0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           10,0 10,0 3,0 -7,0 30,0  
5000 Інші видатки 89,7 4028,1 3938,4 3177,3 -850,8 78,9  
81009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет     0,0   0,0 #ДЕЛ/0!  
15 Управління соціального захисту населення 148363,3 224251,3 75888,0 223395,5 -855,8 99,6 46,4
  з них:              
2110 Оплата праці  3936,8 3946,0 9,2 3749,2 -196,8 95,0  
2120 Нарахування на оплату праці 1428,5 868,1 -560,3 821,1 -47,0 94,6  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1,6 1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 101,0 101,0 0,0 65,4 -35,6 64,7  
2700 Соціальне забезпечення 142700,2 217765,2 75065,0 217321,4 -443,8 99,8  
5000 Інші видатки 195,3 1569,4 1374,1 1438,4 -131,0 91,7  
24 Відділ культури і туризму 10462,0 10514,4 52,4 10069,9 -444,5 95,8 2,1
  з них:              
2110 Оплата праці  6212,9 6212,9 0,0 6183,4 -29,5 99,5  
2120 Нарахування на оплату праці 2255,3 1366,8 -888,5 1353,3 -13,5 99,0  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 1496,2 1500,9 4,7 1277,5 -223,4 85,1  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           5,9 5,9 5,6 -0,4 93,9  
2700 Соціальне забезпечення   6,0 6,0 6,0 0,0 100,0  
5000 Інші видатки 497,6 1421,9 924,3 1244,1 -177,8 87,5  
75 Фінансове управління  108290,5 121931,8 13641,3 113001,8 -8930,0 92,7 23,5
  з них:              
2110 Оплата праці  38761,7 41804,7 3043,0 41791,8 -12,9 100,0  
2120 Нарахування на оплату праці 12225,4 9050,1 -3175,3 8966,9 -83,2 99,1  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1220,3 2321,9 1101,6 2315,4 -6,5 99,7  
2230 Продукти харчування 350,0 1210,0 860,0 1183,2 -26,8 97,8  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 6025,8 10923,1 4897,3 8723,1 -2200,0 79,9  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           39,9 39,9 38,8 -1,0 97,4  
2700 Соціальне забезпечення 101,4 660,4 559,0 651,4 -9,0 98,6  
5000 Інші видатки 49605,9 55921,7 6315,8 49331,2 -6590,5 88,2  
Всього 392199,1 503955,3 111756,2 481085,3 -22870,0 95,5 100,0
  у тому числі:              
2110 Оплата праці  126975,3 132247,7 5272,4 130853,9 -1393,9 98,9 33,0
2120 Нарахування на оплату праці 42695,7 28846,6 -13849,1 28118,0 -728,6 97,5
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1221,9 3006,0 1784,1 2965,7 -40,3 98,7 0,6
2230 Продукти харчування 3436,5 6124,4 2687,9 5524,2 -600,1 90,2 1,1
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 18261,4 41042,1 22780,6 31137,2 -9904,9 75,9 6,5
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3,9 99,1 95,2 52,2 -46,9 52,6 0,0
2700 Соціальне забезпечення 143259,6 219386,3 76126,7 218929,0 -457,4 99,8 45,5
5000 Інші видатки 56344,8 73203,1 16858,3 63505,2 -9697,9 86,8 13,2
                 
  Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління  райдержадміністрації       М.В.Москаленко
                 

 

            Таблиця 10
Аналіз виконання видатків районного бюджету  по розпорядникам за 2016 рік
               
Головний розпорядник/функція Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
річні планові призначеня виконано % виконання річні планові призначеня виконано % виконання
Районна рада 2940,0 2862,7 97,4 1270,0 1170,1 92,1 4032,8
010116 Райрада 2540,0 2468,6 97,2 1270,0 1170,1 92,1 3638,7
250404 Трудовий архів 250,0 244,1 97,7 0,0     244,1
120201 Період.видання 150,0 150,0 100,0 0,0     150,0
Відділ освіти РДА 137986,6 126364,5 91,6 26748,3 24278,6 90,8 150643,1
070000 Освіта 135922,6 124323,2 91,5 26148,4 23682,3 90,6 148005,5
091103 Програми молоді та спорту 75,0 66,9 89,1 0,0     66,9
091108 Оздоровлення 397,5 397,5 100,0 0,0     397,5
130102 Проведення зборів та змагань 170,0 163,4 96,1 0,0     163,4
130107 Утримання ДЮСШ 1421,5 1413,6 99,4 599,9 596,3 99,4 2009,8
Райдержадміністрація 6331,2 5390,9 85,1 14438,2 9365,2 64,9 14756,1
100202 Водопровідно-каналіз. господарство 5,0 2,6 52,7       2,6
080000 Охорона здоров'я  4590,5 3730,2 81,3 8719,9 6862,7 78,7 10592,9
150101 Капітальні вкладення 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 3964,1 1283,2 32,4 1283,2
091101 ЦСССДМ  477,3 445,1 93,3       445,1
091102 Програми ЦСССДМ  50,0 50,0 100,0       50,0
091108 ЦССДМ оздоровлення 199,0 199,0 100,0       199,0
200200 Охорона та раціональне використ. земель 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 536,0 17,9 3,3 17,9
250344 Субвенція держбюджету на соц-економ.розв. 1004,4 958,9 95,5 1218,2 1201,3 98,6 2160,3
210107 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 5,0 5,0 100,0       5,0
Відділ культури і туризму 10514,4 10069,9 95,8 3239,6 3050,4 94,2 13120,2
110000 Культура 10374,4 9930,0 95,7 3239,6 3050,4 94,2 12980,3
090416 Організація ветеранів 140,0 139,9 99,9       139,9
Управління соціального захисту 224251,3 223395,5 99,6 24,4 22,5 92,1 223418,0
090501 Громадські роботи 11,2 11,2 100,0       11,2
091204 Терцентр 4635,1 4281,0 92,4 24,4 22,5 92,1 4303,4
091206 Центр реабілітації 500,0 459,1 91,8       459,1
091205 Соц.послуги 216,0 215,5 99,8       215,5
090412 Програми соцзахисту 161,0 157,7 97,9       157,7
070303, 090000  Соціальні субвенції 217159,8 216830,9 99,8       216830,9
091207 Субвенція по зору облбюджет 120,0 19,6 16,3       19,6
090203 Інші пільги (компенсац.на авто паливо) 13,0 12,6 97,1       12,6
090209 Проїзд учсників ЧАЕС  (один раз на рік) 7,0 6,9 99,0       6,9
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку  187,3 176,7 94,3       176,7
170102 Пільг.проїзд у прим.транспорті 523,9 523,9 100,0       523,9
170302 Пільг.проїзд у залізн.транспорті 717,2 700,4 97,7       700,4
               
Фінансове управління 121931,8 113001,8 92,7 9723,8 9380,6 96,5 122382,4
080101 Лікарні 45202,3 43466,2 96,2 7390,8 7313,3 99,0 50779,5
080500 Стоматполіклініка 3128,1 3032,3 96,9 1314,1 1053,6 80,2 4085,9
080800 Центр первинної медик-сан. допомоги 20795,1 20187,4 97,1 1018,8 1013,7 99,5 21201,1
250313 Стабілізаційна дотація 335,5 0,0 0,0       0,0
250315 Дотації радам  42299,6 42086,5 99,5       42086,5
250380 Субвенц. на Хлібодарів. НВК 4973,3 4229,4 85,0       4229,4
250366 Субвенція  з Держбюджету на соц-економ розвиток 5198,0 0,0 0,0       0,0
Разом  503955,3 481085,3 95,5 55444,3 47267,3 85,3 528352,6
             
Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління  райдержадміністрації           М.В.Москаленко

 

      таблиця 11  
Аналіз виконання місцевих програм районного бюджету  за  2016 рік
         
Назва програми КВК/   КФКВ Річні планові  призначен з урахуван змін на 01.01.2017 Виконання
Сума (тис.грн.) % до річних призначень
Районна рада  01 1651,512 1548,700 93,8
Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік 250404 250,000 244,146 97,7
Програма надання фінансової підтримки ДКП "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік 120201 150,000 150,000 100,0
Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік  010116 1105,512 1010,684 91,4
Програма капітального ремонту нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 36 на 2016 рік  010116 146,000 143,870 98,5
Відділ освіти райдержадміністрації 10 31989,997 28371,729 88,7
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2016 р 070000 22617,529 20080,539 88,8
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2016 рік 070401 1402,510 1208,579 86,2
Районна цільова програма "Шкільний автобус" 070201 367,700 367,700 100,0
Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району  070000 4445,400 3957,567 89,0
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2011-2016 роки  070000 193,190 182,157 94,3
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році (капітальний ремонт шиферного даху і будівлі Андріївської школи) 070201 864,014 859,150 99,4
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році  (капітальний ремонт міні-футбольного поля у Волноваському ліцеї) 070201 500,000 148,314 29,7
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році  (капітальний ремонт Зачатівської ЗОШ) 070201 479,144 464,388 96,9
Програма "Молодь.Сім'я. Діти.Оздоровлення." на 2013-2016 роки   091103 75,000 66,860 89,1
091108 199,000 199,000 100,0
Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту у Волноваському районі на 2013-2016 роки  130107 676,510 674,057 99,6
130102 170,000 163,418 96,1
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 15 1836,437 1804,915 98,3
Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2016 році  090203 13,000 12,626 97,1
090209 7,000 6,933 99,0
Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2016 рік 090214 187,250 176,656 94,3
Програма про призначення та виплату щомісячної стипендії особом, яким виповнилось 100 і більше років 090412 11,000 8,226 74,8
Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи 090412 50,000 49,467 98,9
Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки  090412 100,000 100,000 100,0
Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2016 році 090501 11,173 11,172 100,0
Програма фінансування компенсації фізичним особом, які надають соціальні послуги  091205 215,964 215,544 99,8
Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2016 році 170102 523,850 523,850 100,0
Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2016 році 170302 717,200 700,441 97,7
Райдержадміністрація 03 18812,797 12919,976 68,7
Програма підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2015 р. 091102 50,000 50,000 100,0
Програма "Молодь.Сім'я. Діти.Оздоровлення." на 2013-2016 роки   091108 199,000 199,000 100,0
Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік  080800 6989,900 5422,911 77,6
Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік 081002 200,000 199,977 100,0
Програма протидії захворюванню на туберкульоз у Волноваському районі на 2013-2016 роки 081007 102,900 102,898 100,0
Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік  080101 1550,000 1353,361 87,3
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік 080101 2874,000 1978,132 68,8
Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік 080500 233,100 233,100 100,0
Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»  100202 5,000 2,633 52,7
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок - 2016»  250344 950,000 941,060 99,1
Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2016 рік 300,000 298,143 99,4
Програма безпеки дорожнього руху на території Волноваського району на 2013-2016 роки 43,125 0,000 0,0
Програми покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2016 році  145,500 137,186 94,3
Програма "Стабілізація і безпека - 2016" 200,000 200,000 100,0
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік  400,000 400,000 100,0
Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі на 2016-2020 роки 200200 536,000 17,936 3,3
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році (будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2) 150101 2283,319 641,418 28,1
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році (реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4) 150101 1561,953 553,338 35,4
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році (заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення) 210107 5,000 5,000 100,0
Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік  250344 127,000 126,922 99,9
Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів 28,500 28,500 100,0
Програма інформатизації Волноваського району на 2016-2017 роки 28,500 28,460 99,9
Відділ культури райдержадміністрації 24 3985,800 3655,781 91,7
Районна програма проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік  110000 129,000 123,400 95,7
Районна програма розвитку закладів культури Волноваського району на 2016 рік  110000 3710,800 3386,465 91,3
Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2016-2017рр 110000 6,000 6,000 100,0
Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки 090416 140,000 139,916 99,9
Разом програми   58276,543 48301,101 82,9
         
         
         
Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації     М.В.Москаленко  
         

 

            Таблиця 12    
Аналіз виконання плану видатків спеціального фонду районного бюджету   
за 2016 рік у розрізі галузей та економічної класифікації видатків  
(з урахуванням цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)  
  за 2016 рік тис.грн.  
КФКВ/КЕКВ Назва Затверджений план на рік План на рік з урахуванням внесених змін Відхилення планових призначень на рік з урахуванням внесених змін від затвердженого плану на рік Виконано за зв.пер. Відхилення виконання від плану на рік з урахуванням внесених змін Відсоток виконання  плану на рік з урахуванням внесених змін  
1 2 3 4 5 6 7 8  
010000 Державне управління 508,0 1270,0 762,0 1170,1 -99,9 92,1  
  з них:              
5000 Інші видатки 508,0 1270,0 762,0 1170,1 -99,9    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   15,5 15,5 15,2 -0,4    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 500,0 1251,5 751,5 1154,6 -97,0    
О70000 Освіта 89,2 26148,4 26059,2 23682,3 -2466,1 90,6  
  з них:              
2230 Продукти харчування 65,5 118,4 52,9 0,0 -118,4    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     0,0   0,0    
5000 Інші видатки 23,7 26030,0 26006,3 23682,3 -2347,7    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   1839,4 1839,4 1398,7 -440,7    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   19855,1 19855,1 18090,5 -1764,6    
70201 Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок) 71,3 24987,6 24916,3 22600,8 -2386,7    
70301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати   41,2 41,2 0,0 -41,2    
70401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 17,9 1034,7 1016,8 997,4 -37,3    
70802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти   0,0 0,0 0,0 0,0    
70804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти   84,9 84,9 84,1 -0,9    
О80000 Охорона здоров"я 3462,1 18443,7 14981,6 16243,3 -2200,4 88,1  
  з них:              
2110 Оплата праці    1112,5 1112,5 1001,0 -111,5    
2120 Нарахування на оплату праці   275,5 275,5 216,3 -59,2    
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали   4636,6 4636,6 4616,5 -20,1    
2230 Продукти харчування   368,6 368,6 368,6 0,0    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв   247,8 247,8 186,0 -61,8    
2700 Соціальне забезпечення   5,0 5,0 4,2 -0,8    
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3342,1 46,7 -3295,4 44,3 -2,4    
5000 Інші видатки 120,0 11751,0 11631,0 9806,4 -1944,6    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   2432,6 2432,6 2404,5 -28,1    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 120,0 7471,0 7351,0 5617,0 -1854,0    
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)     0,0   0,0    
80101 Лікарні 2546,4 11544,8 8998,4 10439,8 -1105,1    
80500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 785,5 1314,1 528,6 1053,6 -260,6    
80800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 130,2 5584,7 5454,5 4750,0 -834,8    
81009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет     0,0   0,0 #ДЕЛ/0!  
О90000 Соціальний захист та соцзабезпеченння 31,2 24,4 -6,8 22,5 -1,9 92,1  
  з них:              
2110 Оплата праці  19,4 13,5 -5,9 13,5 0,0    
2120 Нарахування на оплату праці 4,3 3,0 -1,3 3,0 0,0    
5000 Інші видатки 7,5 7,9 0,4 6,0 -1,9    
91204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 31,2 24,4 -6,8 22,5 -1,9    
110000 Культура і мистецтво 240,3 3239,6 2999,3 3050,4 -189,2 94,2  
  з них:              
2110 Оплата праці  117,7 124,7 7,0 117,8 -6,9    
2120 Нарахування на оплату праці 42,7 29,9 -12,8 29,7 -0,2    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 7,7 17,3 9,6 16,9 -0,4    
5000 Інші видатки 72,2 3067,6 2995,4 2886,0 -181,7    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   530,9 530,9 526,7 -4,2    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   2410,2 2410,2 2250,5 -159,7    
110201 Бібліотеки 1,4 523,5 522,1 473,5 -50,0    
110202 Музеї   450,7 450,7 345,8 -104,8    
110204 Палаци і будинки культури 99,1 1902,3 1803,2 1888,3 -14,0    
110205 Школи естетичного виховання дітей 139,8 268,4 128,6 248,6 -19,8    
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи   94,8 94,8 94,1 -0,6    
130000 Фізична культура і спорт 0,0 599,9 599,9 596,3 -3,6 99,4  
  з них:              
2270     0,5 0,5 0,4 -0,1    
5000 Інші видатки   599,4 599,4 595,9 -3,5    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   15,2 15,2 15,1 -0,1    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   577,3 577,3 575,9 -1,4    
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл   599,9 599,9 596,3 -3,6    
150000 Будівництво   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 32,4  
  з них:              
5000 Інші видатки   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 32,4  
  у т.ч.              
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9    
150101 Капітальні вкладення   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9    
200000 Охорона навколишнього природного середовища   536,0 536,0 17,9 -518,1 3,3  
  з них:              
5000 Інші видатки   536,0 536,0 17,9 -518,1    
200200 Охорона і раціональне використання земель   536,0 536,0 17,9 -518,1    
250000 Видатки, не вiднесенi до основних груп 0,0 1218,2 1218,2 1201,3 -16,9 98,6  
  з них:              
5000 Інші видатки   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
  у т.ч.              
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
Всього   4330,8 55444,3 46613,4 47267,3 -8177,0 85,3 -8177,0
  у тому числі:              
2110 Оплата праці  137,1 1250,7 1113,6 1132,3 -118,5 90,5 -118,5
2120 Нарахування на оплату праці 47,0 308,3 261,3 248,9 -59,4 80,7 -59,4
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 0,0 4636,6 4636,6 4616,5 -20,1 99,6 -20,1
2230 Продукти харчування 65,5 487,1 421,6 368,6 -118,4 75,7 -118,4
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 7,7 265,6 257,9 203,3 -62,3 76,5 -62,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3342,1 46,7 -3295,4 44,3 -2,4 94,9 -2,4
2700 Соціальне забезпечення 0,0 5,0 5,0 4,2 -0,8 83,9 -0,8
5000 Інші видатки 731,4 48444,2 47712,8 40649,1 -7795,1 83,9 -7795,1
  у тому числі:              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 4833,6 4833,6 4360,2 -473,4 90,2  
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 620,0 31565,1 30945,1 27688,5 -3876,7 87,7  
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,0 1218,2 1218,2 1201,3 -16,9 98,6  
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 0,0  
                 
                 
Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління  райдержадміністрації         М.В.Москаленко  

 

          Додаток 3  
          до рішення районної ради
          22.02.2017 № 7/13-298
             
             
             
   
    Джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік  
             
            (тис.грн.)
  Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
  Всього в т.ч. бюджет розвитку
  200000 Внутрішнє фінансування -2905,717 34795,014 34200,014 31889,297
  208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -2905,717 34795,014 34200,014 31889,297
  208100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  31364,297 595,000   31959,297
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6418,577     6418,577
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2439,576     2439,576
  208200 На кінець періоду 70,000     70,000
  208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -34200,014 34200,014 34200,014 0,000
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -6230,434 6230,434 6230,434 0,000
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000
    Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -2905,717 34795,014 34200,014 31889,297
  600000 Фінансування за активними операціями  -2905,717 34795,014 34200,014 31889,297
  602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -2905,717 34795,014 34200,014 31889,297
  602100 На початок періоду, у т.ч. за рахунок  31364,297 595,000 0,000 31959,297
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6418,577     6418,577
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2439,576     2439,576
  602200 На кінець періоду 70,000     70,000
  602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -34200,014 34200,014 34200,014 0,000
    освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -6230,434 6230,434 6230,434 0,000
    медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000
    Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -2905,717 34795,014 34200,014 31889,297
             
             
  Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                           А.К.Демішева

 

                    Додаток 4        
                    до рішення районної ради      
                    22.02.2017 № 7/13-298      
                             
                             
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету та інші субвенції) на 2017 рік    
   
                             
                        (тис.грн.)    
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
базова дотація додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я додаткові дотації  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальна субвенція освітня субвенція медична субвенція   інші субвенції субвенція на утримання трудового архіву субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на виготовлення посвідчень батьків бігатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї субвенція з надання медичної допомоги хворим, які потребують замісної нирокової терапії
1 2 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Районний бюджет 9746,900 50216,700   0,000 0,000 222149,70000 109466,400 78838,400 133,700 270,000        
Волноваська міська рада      230,000 12404,000 3806,100                  
Благодатненська селищна рада        0,000 250,800                  
Володимирівська селищна рада        2886,000 1078,100                  
Донська селищна рада      150,000 3940,300 908,300                  
Новотроїцька селищна рада        3536,500 1132,100                  
Оленівська селищна рада        0,000 0,000                  
Ольгинська селищна рада        1450,500 579,400                  
Анадольська сільська рада        0,000 108,300                  
Андріївська сільська рада        0,000 0,000                  
Бугаська сільська рада        553,300 196,300                  
Валер'янівська сільська рада        0,000 158,800                  
Вільненська сільська рада        508,400 145,400                  
Дмитрівська сільська рада        0,000 162,800                  
Єгорівська сільська рада        411,200 135,100                  
Зачатівська сільська рада        403,800 192,500                  
Златоустівська сільська рада        1428,100 455,000                  
Іванівська сільська рада        0,000 154,800                  
Калінінська сільська рада        0,000 102,300                  
Кіровська сільська рада        411,200 0,000                  
Краснівська сільська рада        366,400 130,000                  
Любівська сільська рада       0,000 0,000                  
Микільська сільська рада        590,700 199,200                  
Миколаївська сільська рада        919,600 320,400                  
Новоандріївська сільська рада        0,000 224,900                  
Новоолексіївська сільська рада        388,800 167,100                  
Октябрська сільська рада        321,500 139,900                  
Петрівська сільська рада        0,000 166,000                  
Привільненська сільська рада        314,000 110,900                  
Прохорівська сільська рада        216,800 119,700                  
Рівнопільська сільська рада        598,100 214,200                  
Рибинська сільська рада        1360,800 338,700                  
Свободненська сільська рада        0,000 245,900                  
Степнянська сільська рада        508,400 148,800                  
Хлібодарівська сільська рада        0,000 177,900           3886,000 2459,000    
Комінтернівська сільська рада       0,000 128,500                  
Лебединська сільська рада       336,500 269,500                  
Павлопільська сільська рада       403,700 190,700                  
Широкинська сільська рада       1301,000 225,000                  
Андріївська селищна рада       1480,400 547,300                  
Мирненська селищна рада     232,800 276,600 289,900                  
Гранитненська сільська рада     577,600 792,600 532,700                  
Новоселівська сільська рада       889,700 409,700                  
Старогнатівська сільська рада     90,000 471,000 225,400                  
Чермалицька сільська рада       680,500 316,600                  
Обласний бюджет                         14,000  
Бюджет м.Маріуполь                            300,000
Всього 9746,900 50216,700 1280,400 40150,400 15405,000 222149,70000 109466,400 78838,400 133,700 270,000 3886,000 2459,000 14,000 300,000
                             
                             
                             
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                            А.К.Демішева                              А.К.Демішева    

 

            Додаток 5
            до рішення районної ради від 22.02.2017 №  7/13-298
               
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
               
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 
Код ФКВКБ  КВК Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
    01 Районна рада   810,000 239,000 1049,000
0170 0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 № 7/12-291 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-327)  440,000 239,000 679,000
8600 0133   Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017  рік (рішення районної ради від 21.12.2016 №7/11-245) 270,000   270,000
7212 0830   Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-290 ) 100,000   100,000
    03 Райдержадміністрація   4740,483 20561,120 25301,603
3132 1040   Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-287 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-315) 70,000   70,000
2010 0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-265 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-308) 238,000 4362,000 4600,000
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-269 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-309) 1652,424 3750,400 5402,824
2140 0722   Надання стоматологічної допомоги населенню Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-266 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-310) 520,000 250,000 770,000
2180 0726   Первинна медична допомога населенню Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-267 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-306) 658,000 3460,000 4118,000
Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-307) 200,000   200,000
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017   № 7/12-268) 300,000   300,000
6324 1060   Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/13-270) 0,000 140,200 140,200
6310 0490   Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території   Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров. Шляховому, 18, м. Волноваха. Пункт 3  заходів підрозділу 4.10. "Фізичне виховання та спорт" розділу 4."Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення сесії - 22.02.2017 № 7/13-300).   2964,583 2964,583
Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул. Полтавська 274. Пункт 11 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради 22.02.2017 № 7/13-300).    1017,437 1017,437
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ)
Пункт 12 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)
  400,000 400,000
Будівництво і реконструкція модульних вугільних котелень (Златоуствська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ)
пункт 13 заходів підрозділу 4.8 "Освіта" розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних  соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300)
  2850,000 2850,000
8370 0180   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Пункти 1, 2, 3 підрозділу 7.3 "Організаійне забезпечення виконання завдань Програми" розділу 7 "Механізм реалізації програмних заходів" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-300) 297,768   297,768
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-312)  пункт 4 заходів підрозділу  5.3 "Захист населення і теріторій від надзвичайних ситуацій" Розділу 5 "Розбудова безпечного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік   1000,000 1000,000
Програма "Правопорядок - 2017" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-304)
Пункт 2, 6 заходів підрозділу 5.2.  "Захист прав і совобод громадян ,забезпечення законності та правопорядку" розділу 5 "Розбудова безпеченого середовища"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік
120,000 180,000 300,000
Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій" (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-320) пункт 11 підрозділу  4.5 "Соціальний захист населення" Розділу 4 "Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньої переміщених осіб"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 29,000 170,000 199,000
Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-317) пункт 4 заходів підрозділу 6.2 "Впровадження заходів територіального планування " розділу 6 "Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорцій розвитку територій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік 17,291 9,500 26,791
 Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-305 ) пункт 6 заходів підрозділу 3.9 "Розвиток підприємницького середовища" розділу 3 "Економічний розвитк, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік  43,000 7,000 50,000
7612 0511   Охорона і раціональне використання земель Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки (рішення районної ради від 22.02.2016 № 7/13-321) 595,000   595,000
    10 Відділ освіти райдержадміністрації   8636,334 10013,594 18649,928
1020 0921   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми,
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-273 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-313) 188,143 9363,594 9551,737
 Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-277 ) 1117,491   1117,491
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р.(рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-275 ) 50,000   50,000
Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-278 ) 80,000   80,000
Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 22.02.2017 № 7/13-314) 330,000   330,000
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-276 ) 5669,300   5669,300
1090 0960   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік (рішення районної ради від 10.01.2017 №7/12-274) 50,000   50,000
3141 1040   Заходи державної політики з питань молоді Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки (рішення районної ради від 10.01.2017   № 7/12-289) 84,000   84,000
3160 1040   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 850,000   850,000
5011 0810   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки  (рішення районної ради від  10.01.2017   №7/12-288 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-316) 167,400   167,400
5031 0810   Утримання та  навчально -тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 50,000 650,000 700,000
    15 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   1794,340 0,000 1794,340
3400 1090   Інші видатки на соціальний захист населення Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-281) 20,400   20,400
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від  10.01.2017  №7/12-282) 99,400   99,400
Внесення змін та доповнень до Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-286) 50,000   50,000
3035 1070   Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017 році (рішення районної ради від  10.01.2017  № 7/12-280) 500,000   500,000
3037 1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  №7/12-284) 717,200   717,200
3033 1070   Надання інших пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою
Програми відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році (рішення районної ради від 10.01.2017  № 7/12-279) 21,300   21,300
3034 1070   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік (рішення районної ради від  10.01.2017 №7/12-285) 93,100   93,100
3240 1050   Організація та проведення громадських робіт Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017році (рішення районної ради від 10.01.2017№ 7/12-283) 19,940   19,940
3181 1010   Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік (рішення районної ради від 21.12.2016   № 7/11-247) 273,000 0,000 273,000
    24 Відділ культури райдержадміністрації   691,000 3360,000 4051,000
4030 0822   Фiлармонiї, музичн колективи і ансамблі  та інші мистецьки заклади та заходи Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік (рішення райради від  10.01.2017  № 7/12-272 із змінами, внесеними 22.02.2017 № 7/13-311) 410,000   410,000
4060 0824   Бібліотеки 35,000 920,000 955,000
4070 0824   Музеї і виставки   263,000 263,000
4090 0828   Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу 9,000 1970,000 1979,000
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей   207,000 207,000
4100 0960   Школи естетичного виховання дiтей Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв (рішення райради від  10.01.2017 № 7/12-271) 12,000   12,000
3201 1030   Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-244) 225,000 0,000 225,000
      Всього   16672,157 34173,714 50845,871
               
               
      Керуючий справами виконавчого апарату районної ради А.К. Демішева  

 

        Додаток  9
до рішення районної ради
22.02.2017  № 7/13-298
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
              (тис. грн.)
Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС 1195
Код ФКВКБ 11 Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
    Районна  рада    39,000     39,000
    Державне управління   39,000     39,000
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів   39,000     39,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту елктричних мереж адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою м.Волноваха, вул. 1 Травня 1  39,000     39,000
    Райдержадміністрація   15 468,720     15 468,720
    Охорона здоров'я   8 210,400     8 210,400
2180 0726 Первинна медична допомога населенню   3 460,000     3 460,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії с. Рівнопіль 310,000     310,000
      Капітальний ремонт будівлі ФП с. Ближнє 450,000     450,000
      Капітальний ремонт  ФП с. Зачатівка 500,000     500,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії ЗМ-СМ смт Мирне 800,000     800,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії смт. Новотроїцьке 400,000     400,000
      Капітальний ремонт  ФАП с. Привільне 600,000     600,000
      Капітальний ремонт  амбулаторії ЗП-СМ с.Златоустівка 400,000     400,000
2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   4750,400     4750,400
      Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи для відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги та для термомодернізації хірургічного, травмотологічного відділень  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» 600,000     600,000
Капітальний ремонт приміщення під розміщення комп*ютерного томографу 800,400     800,400
Виготовлення проектно-кошторисної документації  по термомодернізації дитячого, терапевтичного та інфекційного відділень КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» 450,000     450,000
Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 1300,000     1300,000
Капітальний ремонт покрівлі гаражних боксів КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 300,000     300,000
Виготовлення проектно-кошторисної документації  для капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та патологоанатомічного відділення  100,000     100,000
Капітальний ремонт паталогоанатомічного відділення КЛПЗ "Волноваська районна лікарня №1" 1200,000     1200,000
6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території   7258,320     7258,320
      Реконструкція з розширенням будівлі судово-медичної експертизи КЗОЗ "Волноваська центральна районна лікарня" 8,000     8,000
Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров.Шляховому, 18 м. Волноваха по пров.Шляховому ,18 м.Волноваха 2964,583     2964,583
Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4, м.Волноваха, вул.Полтавська 274 1017,437     1017,437
Завершення будівництва по інвестиційному проекту «Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району»  18,300     18,300
Проектування модульних вугільних котелень та проведення експертизи (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ, Волноваська ЗОШ №1, Дмитрівська ЗОШ, Новогнатівська ЗОШ, Андріївська ЗОШ, Новоолексіївська ЗОШ) 400,000     400,000
Будівництво і реконструкція модульних вугільних котелень (Златоустівська ЗОШ, Діанівська ЗОШ, Мирненська ЗОШ) 2850,000     2850,000
    Відділ освіти райдержадміністрації   9 710,160     9 710,160
    Освіта   9 160,160     9 160,160
1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
  9 160,160     9 160,160
      Капітальний ремонт спортивних залів Благодатненської ЗОШ , Донської ЗОШ 500,000     500,000
      Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2, Свободненської ЗОШ, Андріївської ЗОШ, Гранітненської ЗОШ, Мирненської ЗОШ  1548,160     1548,160
      Капітальний туалетних кімнат Волноваської ЗОШ № 1, Волноваської ЗОШ № 2, Зачатівської ЗОШ №1, Новоселівської ЗОШ 870,000     870,000
      Капітальний ремонт Волноваської ЗОШ № 6 15,000     15,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації 200,000     200,000
      Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків, покрівлі, спортивної зали Благодатненської ЗОШ 1400,000     1400,000
      Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали Бугаської ЗОШ 1000,000     1000,000
      Капітальний ремонт будівлі з укріплення фундаменту корпусу №2 Волноваської ЗОШ №7 3300,000     3300,000
      Виготовлення проектно-кошторисної документації Волноваської ЗОШ №7 327,000     327,000
5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Капітальний ремонт боксерського залу та  залу з паеурліфтингу 550,000     550,000
    Відділ культури і туризму райдержадміністрації   2820,000     2820,000
    Культура та мистецтво   2820,000     2820,000
4060 0824 Бібліотеки Капітальний ремонт Волноваської центральної районної бібіліотеки  900,000     900,000
4070 0824 Музеї і виставки   263,000     263,000
Капітальний ремонт санвузла та зовнішньої каналізації Волноваського районного краєзнавчого музею 82,000     82,000
Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного краєзнавчого музею  159,000     159,000
Капітальний ремонт приміщень Волноваського районного краєзнавчого музею  22,000     22,000
4100 0960 Школи естетичного виховання дітей                167,000     167,000
      Заміна вікон у Волноваській школі мистецтв  167,000     167,000
4090 0828 Палаци  i будинки  культури, клуби та iншi заклади клубного типу   1490,000     1490,000
      Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля 1490,000     1490,000
    Всього   28037,880     28037,880
               
  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради       А.К.Демішева  

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017 №7/13-305

м. Волноваха

Про затвердження Районної програми

забезпечення робочого процесу

в державних реєстрах нерухомого

майна та бізнесу на 2017 рік

З метою забезпечення безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та підвищення рівня ефективності роботи в галузі державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу в районі,  відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 27.01.2017 №01-23-151, статті 85 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму забезпечення робочого процесу в державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити реалізацію та фінансування заходів щодо виконання Районної програми розвитку робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету фінансів та цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ                                                         

 Додаток

                                                                до рішення районної ради

                                                  22.02.2017  №7/13-305

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення робочого процесу

в державних реєстрах нерухомого

майна та бізнесу на 2017 рік

1.Загальні положення 

Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік (далі – Програма) розроблена на підставі Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Дана програма розроблена для організації та забезпечення безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, налагодження ефективної роботи в процесі надання адміністративних послуг, пов’язаних з зазначеними напрямками.

Основною проблемою в організації покращення матеріально-технічного стану роботи Державних реєстрів нерухомого майна та бізнесу (надалі – реєстрів) є недостатність коштів з налагодження робочого процесу цього напрямку.

Для покращення процесу надання якісних адміністративних послуг та враховуючи санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень необхідно придбати кліматичну техніку та канцелярські товари, що дозволить здійснювати комфортний, безперебійний та швидкий прийом громадян.

2.Мета Програми

Головною метою програми є підтримання комфортного та якісного рівня обслуговування населення, надання своєчасних адміністративних послуг для громадян, пов’язаних з державною реєстрацією нерухомості та бізнесу.

3.Основні завдання Програми

Здійснення проведення безперебійної та якісної державної реєстрації, видача без порушення строків документів за результатами проведених реєстраційних дій  відповідно до вимог діючого законодавства.

4.Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, у сумі 50,00 тис. гривень відповідно до Плану та заходів виконання Програми.

5.Очікувані результати виконання Програми

Виконання даної Програми дозволить організувати якісний, комфортний та швидкий процес роботи в районі з напрямку діяльності державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу.

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К. Демішева

План заходів виконання Програми

Найменування заходу

Джерело

фінансування- районний бюджет,

сума витрат, тис.грн.

Термін виконання

Відповідальний

виконавець

1.

Придбання для налагодження ефективної роботи в процесі надання адміністративних послуг, пов’язаних з організацією та забезпеченням безперебійної роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- джерело безперебійного живлення - 4 одиниці;

 - запасні картриджі – 3 одиниці;

- папір формату А 4 з розрахунку на п’ять державних реєстраторів 10 пачок на місяць, 120 пачок на рік;

- папки картоні на зав’язках (затвердженого зразку) 50000 штук;

- дриль (для прошивання реєстраційних справ)    1 шт.

33,0

 

січень-грудень 2017

Волноваська райдержадміністрація

2.

Заправка картриджів

5,0

 

січень-грудень 2017

Волноваська райдержадміністрація

3.

Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки

2,0

 

січень-грудень 2017

Волноваська райдержадміністрація

4.

Придбання канцелярських товарів

3,0

січень-грудень 2017

Волноваська райдержадміністрація

5.

Придбання кліматичної техніки: кондиціонер у кількості 1 шт.

7,0

 

 

Волноваська райдержадміністрація

 

Всього:

50,0

 

 Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                                     А.К. Демішева

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                     А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017  №7/13-306

Про внесення змін та доповнень

до Програми розвитку первинної медичної

допомоги у Волноваському районі на 2017 рік

З метою  надання  своєчасної долікарняної медичної допомоги населенню, покращення санітарно-протиепідемічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у медичних закладах району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 31.01.2017 № 01-23-183, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення до  пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 11.01.2017 № 7/12-267, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту (Близнюк).

 

Голова районної ради                                                                                            В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

22.02.2017 №7/13-306

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення технічних умов на електропостачання фельдшерського пункту    с.Степне (85751, Донецька область, Волноваський район,

 с. Степне, вул. Леніна, 19)

Районний бюджет

138,0

Протягом року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (85760, Донецька область, Волноваський район, с.Рівнопіль,вул. Леміхова, 1)

Районний бюджет

310,0

Лютий-квітень

 2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

3

Поточний ремонт лікарської амбулаторії с. Рівнопіль (ремонт фасаду) (85760, Донецька область, Волноваський район, с.Рівнопіль, вул. Леміхова, 1)

Районний бюджет

120,0

Лютий-квітень

 2017 року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

4

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Ближнє 85736 (Донецька область Волноваський район,с.Ближне,вул. Олімпійська, 2)

Районний бюджет

450,0

 

 

Лютий-квітень

2017 року