12 СЕСІЯ II ЧАСТИНА

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 №7/12-271 

м. Волноваха   

Про затвердження Районної  програми 

підтримки обдарованих 

дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік 

         З метою створення оптимальних умов для надання обдарованим дітям системної підтримки, підвищення якості музичної  та художньої освіти,  соціального захисту здібних і обдарованих учнів та матеріальної підтримки обдарованих дітей, згідно з листом Волноваської районної державної адміністрації від 28.12.2016 року № 01-23-1389, керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної та молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я  та фізкультури і спорту (Близнюк) та з питань економічного і соціального розвитку бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 

Голова районної ради                                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради

«Про затвердження Районної програми підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік»

Пропонований проект рішення розроблено з метою реалізації районної Програми підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на    2017рік.

Програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік розроблена з метою створення оптимальних умов для надання обдарованим дітям системної підтримки, підвищення якості музичної  та художньої освіти,  соціального захисту здібних і обдарованих учнів та матеріальної підтримки обдарованих дітей.

Виконання програми дасть можливість підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм та засобів навчання і виховання обдарованих дітей; забезпечити надання обдарованим дітям соціально-правових гарантій, виробити систему матеріального стимулювання обдарованих учнів.

 Фінансування даної Програми буде здійснюватися в межах районного бюджету.

 

Начальник відділу культури

і туризму  райдержадміністрації                                                                                             В.О.Боровик

Додаток 

                                                                                            до рішення районної ради 

                                                                                    10.01.2017 №7/12-271   

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

ВОЛНОВАСЬКОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

НА 2017 РІК

1.  Загальні положення 

     Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі культури великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Одним із першочергових завдань Волноваської школи мистецтв  є підтримка здібних та обдарованих дітей.  Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік  ( далі – Програма) дозволить створити систему стимулювання музично і творчо обдарованих та талановитих дітей та створити сприятливі умови для розвитку учнів і надання їм можливості для самореалізації.

2.   Мета Програми

     Метою програми є створення оптимальних умов для:

-    надання обдарованим дітям системної підтримки;

-    підвищення якості музичної  та художньої освіти;

-    інноваційного розвитку галузі;

-    соціального захисту здібних і обдарованих учнів;

-    матеріальної підтримки обдарованих дітей.

3.  Основні завдання Програми

-    визначення основних напрямків роботи з обдарованою молоддю;

-    упровадження інноваційних методів роботи;

-    забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій в розвитку обдарованих дітей;

-    підвищення соціального статусу обдарованих дітей;

-    підвищення якісного рівня проведення навчально-виховного процесу з обдарованими та талановитими учнями.

4.   Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування цієї програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, а також іншими джерелами фінансування, не заборонених законодавством, відповідно до Плану заходів програми:

 

з/п

Найменування заходу

Джерело фінансування – районний бюджет

   сума затрат 

      (тис.грн.)

   Строк виконання

Відповідальний

1

Виплата стипендій обдарованим дітям

12,0

(5 осіб по 300,00 грн. щомісяця)

Січень-серпень 2017 року

Відділ культури і туризму Волноваської райдержадміністрації

 

Всього:

12,0

 

 

 

5.   Очікувані результати

 Виконання програми дасть можливість:

-  підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм та засобів навчання і виховання обдарованих дітей;

-  забезпечити надання обдарованим дітям соціально-правових гарантій;

-  виробити систему матеріального стимулювання обдарованих учнів.

Керуючий справами виконавчого апарату       

районної ради                                                                                                                   А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 №7/12-272 

м. Волноваха 

Про затвердження  

Районної  програми розвитку 

закладів культури у Волноваському 

районі на 2017 рік 

З метою відродження, збереження та розвитку духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, відповідно до листа Волноваської районної державної адміністрації  від 28.12.2016 № 01-23-1386, керуючись Законом України «Про культуру», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Районну програму розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) та  з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька). 

Голова районної ради                                                                                                   В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-272

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік

 Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-272


І. Загальні положення

 Культурне життя суспільства є критерієм оцінки його  загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей. Важливим завданням держави і суспільства залишається розвиток культури – вагомої сили стабілізації життя нації, її духовного відродження. В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері. Вирішення завдання значною мірою залежить від перебудови та підвищення ефективності роботи закладів та установ культури. На сьогодні значна частина суспільства вбачає вихід із становища в розвитку культури у модернізації та збереження культурної спадщини.

   Програма розвитку закладів культури  на 2017 рік (далі – Програма) базується на Конституції України, законах України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу»,                   «Про позашкільну освіту» і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в Волноваському районі, розвиток культурних традицій району, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

   Відповідно до постанови Верховної Ради  України від 11 грудня 2014 року №32-УІІІ « Про зміни в адміністративно – територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення  меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області» відбулися зміни в мережі закладів культури району. Культурне обслуговування населення району здійснюють: 48 закладів культури клубного типу, 31 аматорський колектив, 46 бібліотек, 2  школи  мистецтв (Володимирівська та Волноваська), 6 музеїв (Волноваський  районний  краєзнавчий  музей та 5 філій). Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення району у культурному обслуговуванні.

ІІ. Мета та основні завдання

   Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

   Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

   Розвиток культури в районі базується на таких засадах:

-  вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- збереження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій району;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури;

- збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв), як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур та етносів, які населяють район.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на реалізацію заходів з виконання Програми (додаються), та коштів з інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

IV. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:

- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;

- поліпшення культурного обслуговування населення;

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

- здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів закладів культури;

- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери.

 Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                              районної ради                                                                                                                  А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                         

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 № ­7/12-273

м. Волноваха

Про затвердження Районної програми

покращення матеріально-технічного

забезпечення освітнього процесу

навчально-виховних закладів

Волноваського району на 2017 рік

 З метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи системи опалення, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання, утримання навчально-виховних закладів та організації матеріально-технічного процесу з переоснащення і модернізації застарілого обладнання в закладах освіти Волноваського району, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року №01-23-1404, керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (далі - Програма), згідно з  додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) та з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                 Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                       10.01.2017 №7/12-273 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного

забезпечення освітнього

процесу навчально-виховних закладів

Волноваського району

на 2017 рік

1. Загальні положення

Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (далі - Програма) розроблена з метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Волноваського району, на підставі Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту».

Основною проблемою в організації покращення матеріально-технічного стану загальноосвітніх шкіл району є недостатність коштів на виконання Державних санітарних правил і норм з устаткування, утримання навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу.

                                                                  2. Мета Програми

Метою Програми є переоснащення і модернізація застарілого обладнання та будівель навчально-виховних закладів Волноваського району.

                                                             3Основні завдання Програми

Основним завданням Програми є покращення матеріально-технічного стану застарілого технічного інвентарю, обладнання та будівель загальноосвітніх навчальних закладів Волноваського району.

                                                            4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, відповідно до заходів матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік (додається) та з інших джерел, незаборонених законодавством.

 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних завдань Програми надасть можливість покращити матеріально-технічний стан обладнання та будівель навчально-виховних закладів Волноваського району.

Керуючий справами виконавчого апарату                                    

районної ради                                                                                                                   А.К.Демішева

 

             
            Додаток до Програми
             
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу  навчально-виховних закладів
Волноваського району на  2017 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт спортивних залів Благодатненської ЗОШ (с.Благодатне вул. Ювілейна,40), Донської ЗОШ (сел. Донське вул.Кошового,5)
Протягом   2017 року 500,000 500,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
2 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2 ( смт.Новотроїцьке вул.Кононенко,62), Свободненської ЗОШ (с.Свободне вул.Центральна, 102) Андріївської ЗОШ ( с.Андріївка пров.Шкільний,1), Гранітненської ЗОШ ( с.Гранітне вул. Б.Хмельницького,33), Мирненської ЗОШ ( смт.Мирне вул.Центральна,4)  
Протягом   2017 року 1548,160 1548,160   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
3 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1 (м.Волноваха вул.1 Травня, 95), Волноваської ЗОШ № 2 ( м.Волноваха пров.Путейський,18), Зачатівської ЗОШ №1 (с.Зачатівка вул. Центральна, 24), Новоселівської ЗОШ ( с.Новоселівка вул.Шкільна,1)
Протягом   2017 року 870,000 870,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
4 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт  Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 15,000 15,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
5 ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення проектно-кошторисної документації
Протягом   2017 року 200,000 200,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього спеціальний фонд   3133,160 3133,160 0,000  
  Разом за програмою   3133,160 3133,160 0,000  
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева
             
             
             

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-274

м. Волноваха

Про затвердження Районної програми

покращення матеріально-технічного

забезпечення освітнього процесу

позашкільних закладів

Волноваського  району на 2017 рік

З метою модернізації структури та змісту позашкільної освіти, розвитку мережі гуртків, секцій, а також підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів району,  розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року № 01-23-1403, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік, (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) та з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                       10.01.2017 №7/12-274 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

покращення матеріально-технічного

забезпечення освітнього процесу

позашкільних закладів

Волноваського району

на 2017 рік

 1. Загальні положення

Соціальний інститут позашкільної освіти сприяє створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.

У системі освіти Волноваського району функціонує 3 позашкільних заклади: Волноваський районний БДЮТ, Волноваська районна СЮТ, Донський ЕНЦ. Щороку позашкільну освіту у цих закладах здобуває близько 40% дітей шкільного віку району.

Програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік( далі Програма) розроблена для усунення негативних чинників функціонування і розвитку системи позашкільної освіти району, недостатньої матеріально-технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів, відсутності належного комп’ютерного забезпечення, коштів на реконструкцію і капітальний ремонт приміщень.

 2. Мета Програми

 Метою Програми є модернізація структури та змісту позашкільної освіти, розвиток мережі гуртків та секцій та підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів системи освіти району шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку позашкільних з навчальних закладів району, створення додаткових можливостей для духовного. інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді. що бажають здобути позашкільну освіту.

 3. Основні завдання Програми

 Основним завданням Програми є:

- збереження та розвиток мережі гуртків і секцій позашкільних навчальних закладів;

- створення умов для доступності дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти;

- підвищення рівня навчального, навчально-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

 - створення системи моніторингу якості позашкільної освіти;

 4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом, відповідно до заходів щодо покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів  Волноваського району на 2017 рік (додається) та з інших джерел, незаборонених законодавством.

 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних завдань Програми дасть змогу: 

- створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти; 

- удосконалити та розвинути мережу гуртків та секції;

- зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;

- збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації. 

Керуючий справами виконавчого апарату                                     

районної ради                                                                                                             А.К.Демішева             

 

             
            Додаток до Програми
             
             
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів
Волноваського району на  2017 рік
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1 ТПКВКМБ/ТКВКБМС  1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Поточний ремонт БДЮТ (м.Волноваха, вул. 1 Травня, 5) Протягом   2017 року 50,000 50,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всьогозагальний  фонд   50,000 50,000 0,000  
  РАЗОМ за програмою   50,000 50,000 0,000  
             
             
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева
             
             

 ________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-275

м. Волноваха  

Про затвердження Програми

підтримки обдарованих дітей

Волноваського району

на 2017-2022 роки

         З метою надання обдарованої молоді системної підтримки для розвитку та  самореалізації, відповідно до  статті 14 Закону України «Про освіту», розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року №01-23-1402, керуючись статтею 89 «Бюджетного кодексу України», статтею 43   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки обдарованих дітей Волноваського району 2017-2022 роки»,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Голова  районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ                                                                                                                             

Додаток

                                                                                                  до рішення районної ради

                                                                                           10.01.2017 №7/12-275 

Програма 

підтримки обдарованих дітей

Волноваського району

 на 2017-2022 роки

1. Загальні положення

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших  успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Одним із першочергових завдань освіти району є підтримка здібної та обдарованої молоді. Тому, Програма  підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки (далі – Програма) дозволить створити систему стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих та таланливих дітей та створити сприятливі умови  для розвитку дітей та надання їм можливості для самореалізації.

2. Мета Програми

Метою Програми є створення оптимальних умов для:

- надання обдарованої молоді системної підтримки;

- підвищення якості освіти;

- інноваційного розвитку галузі;

- соціального захисту здібних  і обдарованих учнів;

- реалізації творчого, інтелектуального, духовного та фізичного потенціалів обдарованої молоді;

- матеріальної підтримки здібних і обдарованих дітей.

3. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

- удосконалення роботи територіального відділення МАН;

- створення бази для проведення експериментальної роботи;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою й талановитою молоддю;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді;

- визначення основних напрямків роботи з обдарованою молоддю;

- упровадження інноваційних методів роботи;

- науково-методичний  та психолого-педагогічний супровід виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

- забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді;

- створення районного фонду стипендій.

4. Фінансове  забезпечення Програми

Фінансування  Програми здійснюватиметься за рахунок  коштів районного бюджету  відповідно до Плану заходів з виконання Програми. 

План заходів з виконання Програми

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1. Науково-методичне забезпечення обдарованою молоддю

1.1

Створити координаційну раду для реалізації Програми

Протягом   

2017 року

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Виконкоми місцевих рад

1.2

Забезпечувати загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади сучасними навчально-методичними матеріалами для роботи з обдарованою молоддю

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

1.3

Створити на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах експериментальні майданчики, лабораторії та інші підрозділи, робота яких спрямована на:

-          впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій, вітчизняних та іноземних педагогічний методик розвитку здібностей;

-          удосконалення форм, методів і засобів пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді

Протягом   

2017 року

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.4

Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників, вивчати, узагальнювати та впроваджувати процес педагогічної діяльності з питань розвитку обдарованої особистості

2017-2022

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів (ІМЦ)

1.5

Забезпечувати роботу ПДС, майстер-клас, творчих груп з питань виявлення, навчання, виховання і розвитку обдарованої молоді

2017-2022

Відділ освіти (ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.6

Проводити серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів конкурси-захисти проектів щодо організації роботи з обдарованими дітьми

2017-2022

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.7

Розглядати питання щодо організації роботи з обдарованою молоддю під час проведення семінарів керівників закладів та педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

2017-2022

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.8

Створити банк методик і програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей

Протягом 2017 року

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

1.9

Забезпечити якісне функціонування високошвидкісної мережі Інтернет та використання новітніх інформаційних технологій у закладах для здібних і обдарованих дітей

 Протягом

2017-2022

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

2. Система пошуку обдарованої молоді

2.1

Поновлювати районні  і шкільні інформаційні банки «Обдарованість» та здійснювати моніторинг результативності участь в районних, обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах

Протягом

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

2.2

Здійснювати психодіагностичні тестування, спрямовані на пошук обдарованих дітей та молоді, на предмет визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів

Протягом

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

2.3

Проводити районні учнівські олімпіади та командні турніри, конкурси з базових дисциплін

Протягом

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

2.4

Забезпечити організацію і проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Щороку

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

3. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді

3.1

Розширювати мережу спецкурсів, курсів за вибором, факультативів  і гуртків у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за рахунок бюджету та платних послуг

Протягом

2017-2022

Районна рада

Райдержадміністрація

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

3.2

Забезпечувати організаційно-педагогічні умови щодо проведення навчальної практики відповідно до інтересів та нахилів дітей

Протягом

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

3.3

Укладати двосторонні угоди щодо творчої співпраці загальноосвітніх  навчальних закладів (відповідно до профілю навчання в них) із вищими навчальними закладами

Протягом

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

3.4

Співпрацювати із засобами масової інформації щодо висвітлення досягнень та проблем роботи з обдарованими молоддю

Протягом

2017-2022

Відділ освіти

(ІМЦ)

Керівники навчальних закладів

 

4. Фінансове забезпечення виконання заходів

з/п

 

Заходи

 

Об’єм фінансування з районного бюджету,

тис. грн

Термін виконання

Виконавці

4.1

Забезпечення виплати стипендій обдарованої молоді

50,0

 Протягом

2017 року

Відділ освіти

райдержадміністрації

 

4.2

Проведення районних заходів, змагань

3,0

 Протягом

2017 року

Відділ освіти

райдержадміністрації

 

4.3

Участь в обласних, регіональних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, турнірах, змаганнях

4,0

 Протягом

2017 року

Відділ освіти

райдержадміністрації

 

 

Всього:

57,0

 

 

 

                                                      5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість:

- підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

- створити систему щодо виявлення, відбору, розвитку обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

- забезпечити надання обдарованій молоді соціально-правових гарантій;

- консолідувати зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

- поліпшити матеріально-технічне забезпечення закладів;

- створити сучасну базу для проведення експериментів;

- виробити систему матеріального стимулювання обдарованих учнів.

Керуючий справами виконавчого апарату                                     

районної ради                                                                                                                А.К. Демішева 

________________________________________________________________________________________________________________________                                                        

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-276

м.Волноваха

Про затвердження  Цільової програми

щодо організації харчування учнів

1-4 класів та учнів пільгової категорії

у закладах освіти Волноваського району

на  2017 рік

        Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 5,6 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України  від 22  листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року №01-23-1401, керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Цільову програму щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік (далі – Програма), згідно з додатком. 2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).             

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ    

Додаток 

до рішення районної ради

10.01.2017 № 7/12-276

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

щодо організації  харчування учнів 1-4 класів

та учнів пільгових категорій

у закладах освіти Волноваського району

на 2017 рік

1.      Загальна частина

Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій  у закладах освіти Волноваського району на  2017 рік (далі – Програма)розроблена відповідно до ст. 22 Закону України «Про освіту», ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», статтей 5  6  Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року    № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням, зменшенням кількості захворювання дітей, підвищення їх розумової та фізичної активності.

Питання організації харчування залишається актуальним й вимагає постійного аналізу, який показує, що:

-  у 2016 році у зв’язку із складною політичною ситуацією значно погіршилася ситуація із забезпеченням гарячим харчуванням учнів найбільш вразливих категорій: дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування та учнів 1-4 класів;

- недостатньо уваги приділяється дієтичному харчуванню, С вітамінізації;

-  недоукомплектованість медичних кабінетів загальноосвітніх закладів кваліфікованими кадрами послабляє контроль за якістю приготування їжі;

- сніданки та обіди не відповідають енергетичній цінності добових раціонів на 100%.

Здоров’я людини формується змалку. Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на  2017 рік (далі- Програма) повинна сприяти забезпеченню дітей якісним харчуванням і створенню умов для збереження та зміцнення їх здоров’я.

2. Мета  Програми

Основною  метою  Програми є виконання чинного законодавства щодо забезпечення учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій повноцінним збалансованим харчуванням, що відповідає сучасним вимогам санітарних правил і норм, з метою зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їхньої розумової й фізичної активності.

3. Завдання Програми 

  • Удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування.
  • Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  • Виділення коштів на харчування в межах асигнувань,  передбачених у районному бюджеті на утримання загальноосвітніх навчальних закладів.
  • Забезпечення якості й безпеки харчування дітей у закладах освіти району, поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції
  • Активізація ролі громадськості в рішенні проблем правильного харчування, залучення органів місцевого самоврядування, батьків для вирішення проблем організації харчування, здійснення контролю з боку громадськості
  • Забезпечення дітей повноцінним харчуванням, виробами дитячого асортименту вітчизняного виробництва.
  • Включення молока як додаткового компоненту до раціону учнів 1-4 класів. 

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до плану заходів виконання Програми з районного бюджету у сумі 5669,280 тис. грн., а також за рахунок  позабюджетних коштів,  у порядку передбаченому чинним законодавством України.

План заходів виконання Програми

 

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування-районний бюджет, тис.грн.

1

Організація шкільного харчування в закладах освіти Волноваського району на 2017 рік

5669,280

 

Усього:

5669,280

 

5. Очікувані результати реалізації Програми  

  • Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
  • Поліпшення якості  харчування, забезпечення його безпеки, збалансованості
  • Поліпшення показників здоров'я дитячого населення в закладах освіти району, створення сприятливих умов для його збереження й зміцнення, нормального росту й розвитку дітей. 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                   А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 № 7/12-277

м. Волноваха

Про внесення  змін та доповнень

до Районної цільової програми

«Шкільний автобус»

на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року № 01-23-1399,  керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України, статтею  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до Районної цільової програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням  Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-30, доповнивши його  додатком 5 «Придбання палива для шкільних автобусів», згідно  з  додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування  заходів Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток

      до рішення районної ради

                                                                                                                                    10.01.2017 №7/12-277

                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток 5 Програми

Придбання палива для шкільних автобусів  

з/п

Найменування заходу

Джерело фінансування-

районний

бюджет,

грн.

Термін виконання

 

Відповідальний за виконання

1.1

Оплата палива

1117491

Протягом 2017 року

Відділ освіти райдержадміністрації

 

ВСЬОГО:

1117491

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату  районної ради                                                                                                     А.К.Демішева 

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-278

м. Волноваха  

Про затвердження Районної

програми національно-патріотичного

виховання учнів на

 2017-2020 роки

Відповідно до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 29 грудня 2016 року №01-23-1406,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму національно-патріотичного виховання учнів на період 2017-2020 роки,  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька). 

Голова  районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

                                             

Додаток 

до рішення районної ради 

10.01.2017 №7/12-278 

Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на  2017-2020 роки

                                         1.      ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання учнів є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи й технології. Зростає увага до виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває сучасними комунікаційними технологіями.

Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління.

  Районна програма національно-патріотичного виховання  учнів на 2017-2020 роки (далі – Програма)  розроблена на основі  Законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років», Указа Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій області на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.07.2016р. № 579.

2.      МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми  є створення в районі ефективної системи виховної роботи щодо формування у дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури. Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України. Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

3.      ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Це передбачає визначення і реалізацію першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування громадсько активної життєвої позиції молодих громадян, психологічної готовності до добровільного вступу на державну, військову службу та зразкове виконання службових обов'язків.

Програма передбачає створення цілісної системи національно-патріотичного виховання дітей та учнів шляхом реалізації таких виховних завдань:

·         забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

·    виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

·         сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування
духовних та культурних надбань українського народу;

·         формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

·  формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

·         відновлення і вшанування національної пам’яті;

·         формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

·      відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

·         забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

·         консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

·         підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

·         створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави,  

·         сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я; задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

·         створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

·         реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

 Програма реалізується через такі завдання:

- створення системи загального, комплексного, безперервного патріотичного виховання, освіти дітей та молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини, відродження традиційних цінностей;

- формування національної свідомості крізь призму історичної та культурної спадщини українського народу;

- створення умов для глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

- упровадження волонтерських практик у систему виховної роботи;

- розвиток лідерських якостей, оволодіння прийомами та техніками створення персонального бренду, формування іміджу та креативного мислення лідера;

- сприяння розвитку критичного мислення, навичок рефлексії власної діяльності та діяльності інших;

- удосконалення системи взаємодії між структурними підрозділами облдержадміністрації та громадськими організаціями, створення координаційних центрів та рад, робочих груп.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування  Програми здійснюватиметься за рахунок  коштів районного бюджету  відповідно до Плану заходів з виконання Програми.

План заходів виконання Програми

Заходи

 

 Джерело фінансування – районний бюджет,тис.грн

Термін виконання

 Відповідальні виконавці

 
 

1.  Придбання призів, грамот

20,0

Грудень, травень

2017 року

Відділ освіти

райдержадміністрації

 

 

2. Проведення районних заходів, змагань, конкурсів, семінарів, майстер-класів

10,0

 Січень -грудень

2017 року

Відділ освіти

райдержадміністрації

 

 

3. Прийняття участі у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, регіональних конкурсах, фестивалях, турнірах, змаганнях

40,0

 Січень -грудень

2017 року

Відділ освіти

райдержадміністрації

 

 

4. Організація Всеукраїнських, регіональних, обласних, міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів тощо;   проведення екскурсій містами України в рамках національно-патріотичного виховання (видатки на відрядження учнів та вихованців)

10,0

 січень-грудень 2017 року

Відділ освіти

райдержадміністрації

 

 

ВСЬОГО:

80,0

 

 

 

Очікувані результати

Збільшення чисельності учнів та молоді, які беззаперечно ідентифікують себе з українською нацією та мають сформовану національну свідомість;

 встановлення партнерських зв’язків між навчальними закладами району з навчальними закладами інших областей;

молоде покоління – активний учасник у житті суспільства та держави;

активне залучення до суспільного життя дітей та молоді з обмеженими можливостями;

сформованість мовленевої компетенції як інструменту комунікативної взаємодії в полікультурному просторі, навичок толерантного спілкування;

здатність та готовність до захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності;

проектування особистісного зростання крізь призму історичної та культурної спадщини;

спроможність молоді до самопізнання, саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення.

Керуючий справами виконавчого

          апарату районної ради                                                                                            А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ           

10.01.2017  № 7/12-280

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

у міському та приміському

автомобільному транспорті

у 2017 році

          З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на території Волноваського району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1382, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському автомобільному транспорті у 2017 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваської райдержадміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань і заходів Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

    

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-280

 

Програма 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

у міському та приміському автомобільному транспорті у 2017 році

1. Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України (Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року N 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 354”) окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду у міському та приміському транспорті. 

Станом на 1 січня 2017 року у районі мешкають понад 24 тисяч осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на пільговий проїзд у міському та приміському транспорті.

Враховуючи Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” для місцевих бюджетів субвенції на покриття втрат перевізникам не передбачено. Проте, зміни до законодавчої бази щодо відміни чи призупинення окремим категоріям громадян пільг та компенсацій не внесено.

Тому виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському автомобільному транспорті у 2017 році (далі – Програма) для покриття втрат перевізникам за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

2. Мета Програми

Метою Програми є :

-  підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 500,0 тис. грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення району у міському та приміському транспорті.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району та відшкодування втрат перевізникам, пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної  ради                                                                                                             А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-281

м. Волноваха 

Про затвердження Програми

з призначення та виплати

щомісячної стипендії особам,

яким виповнилась 100 та більше років 

         З метою поліпшення матеріального стану осіб, яким виповнилось 100 та більше років, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.11.2016№01-23-1378, керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму з призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській  райдержадміністрації здійснювати фінансування витрат на  виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної  ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-281

 

ПРОГРАМА

З призначення та виплати щомісячної стипендії  особам, яким виповнилось 100 та більше  років

1. Загальні  положення.

Программа з призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років  (надалі - Програма) визначає порядок призначення та виплати у 2017 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років  (далі – щомісячна стипендія).

 Щомісячна стипендія виплачується з 01.01.2017 по 31.12.2017 у межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2017 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.  

Розмір  щомісячної стипендії  складає  300 грн.

Щомісячна стипендія виплачується незалежно від призначення пенсії та  других видів соціальних виплат.

2. Порядок призначення та виплати щомісячної стипендії

Підставою для призначення щомісячної стипендії є наступні документи:

- заява;

- копія паспорта;

- довідка з місця мешкання.

Документи, вказані вище (далі-документи) надаються заявником або його законним представником до Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Призначення щомісячної стипендії здійснюється з місяця звернення протягом  10 днів  з дати  подання заявником або його законним представником документів. У разі подання неповного пакету документів, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації письмово доводить до відома заявника, в який термін та які саме документи необхідно надати додатково. У разі, якщо  документи були подані в термін не пізніше 1 місяця  з  дня отримання вказаного повідомлення, місяцем призначення щомісячної стипендії  вважається місяць подання заяви.

Про призначення щомісячної стипендії або про відмову в її призначенні із зазначенням  підстав відмови та порядку оскарження цього рішення Управління праці та соціального захисту населення видає або направляє заявнику письмове повідомлення в  5-ти денний термін після прийняття відповідного рішення.

Суми призначеної щомісячної стипендії  перераховуються заявнику щомісячно до 25-го числа через відділення поштового зв’язку або на розрахунковий рахунок банківської установи, вказаної заявником.

 3. Припинення виплати щомісячної стипендії

Припинення виплати щомісячної стипендії відбувається на підставі отриманих від заявника або його законного представника  та уповноваженого представники ради, на території якої мешкала особа, яка досягла 100 років,  відомостей про зміну міста мешкання та реєстрації або відомостей про смерть заявника, які  у 10-дений термін повинні бути надані до Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

Виплата щомісячної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, викладені в розділі1 Програми.

 4. Заключні положення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  має право:

- у разі необхідності, перевіряти достовірність та обгрунтованність документів, наданих для призначення щомісячної стипендії;

- у разі виявлення при перевірках недостовірних даних в наданих документах, в результаті чого виникла переплата коштів за призначеним щомісячним стипендіям, утримувати переплачені кошти з вказаних осіб у  претензіонно – позиковій вимозі згідно з діючим законодавством України.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

10.01.2017 №7/12-282

м. Волноваха

Про затвердження Програми заходів

з підготовки і проведенню у Волноваському

районі 31 річниці Чорнобильської

катастрофи

 З метою  соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1383, керуючись Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму заходів по підготовці і проведенню у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації забезпечити фінансування і здійснювати координацію виконання Програми по підготовці і проведенню у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи.   

3. Рекомендувати міському, селищним, сільським радам розробити і затвердити відповідні місцеві програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районного радого з питань економічного і соціального розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) і з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова  районної ради                                                                                             В.Д.ЛУБІНЕЦЬ         

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-282

 

ПРОГРАМА

заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі

 31 річниці Чорнобильської катастрофи              

                                                                   1. Загальні положення

Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи (надалі –Програма) розроблена з метою покращення соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, стану їх здоров’я, вирішення їх нагальних проблем у відповідності до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

Контингент громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії в районі станом на 01.01.2017 складає 437 осіб, а саме:

–   1 категорії  – 183 особи;

–   2 категорії  учасники–  153 особи;

–   3 категорії учасники –  66 особи,

–        діти, потерпілі в наслідок аварії на ЧАЕС до 16 років– 35осіб.

Крім того, 29 сімей користуються пільгами внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Рішення нагальних питань сприяло розробці цієї Програми, яка направлена на покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, стану їх здоров’я, активізації системи соціально-медичної допомоги.

                                                   2. Мета та основні завдання Програми

 

Головною метою Програми є виконання заходів, направлених на підвищення рівня життя громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, збереження та покращення стану їх здоров’я, забезпечення доступної медичної допомоги, надання різноманітних видів соціальних послуг.

Основними завданнями Програми з покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, є:

– своєчасне та повне надання пільг та гарантій, визнаних діючим законодавством;

– залучення коштів підприємств, спонсорських та благодійних коштів для вирішення соціальних проблем;

– виявлення та задоволення потреб громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, для надання соціально-медичної допомоги;

– створення умов для покрашення здоров’я та активного дозвілля на рівні сучасних досягнень науки, соціальної адаптації та соціальної активності;

– впровадження сучасних заходів, направлених на профілактику захворювань, надання особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, своєчасних видів медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування та реабілітації.

                                                              3. Фінансове забезпечення Програми

Реалізація заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету, в сумі 99,4 тис. грн., згідно з заходами з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи (додаються).

                                                 4. Очікуваний результат  виконання Програми

Реалізація Програми надасть можливість покращити соціально-побутові умови проживання постраждалих від Чорнобильської катастрофи, поліпшити стан здоров’я, соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання патріотизму у молодого покоління.

Керуючій справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А. К. Демішева

Додаток до Програми

Заходи з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

 Джерело фінансування- районний бюджет, тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

Розділ I.  Соціальна підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

1

 

Організація і  проведення мітингів до дня вшановування  учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

 

Райдержадміністрація, виконавчі органи місцевих рад , районна громадська організація "Союз Чорнобиль України"

26 квітня 2017

14 квітня 2017

 

 

 

 

 

1,0

Вшановування

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2

Участь в створенні обласної Книги пам'яті про Чорнобильську катастрофу

Районна громадська організація "Союз Чорнобиль України, відділ освіти райдержадміністрації

Протягом року

 

Вшановування

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

3

Проведення зустрічей з представниками громадських організацій і учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС

Виконавчі органи місцевих рад

Квітень, грудень

2017

 

Соціальна підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ II.  Поліпшення соціально-побутових умов громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

4

Надання разової адресної матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, сім'ям учасника ЛНА на ЧАЕС, що помер, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою та онкохворим  

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад

 

1 півріччя

2017

92,8

Покращення соціально-побутових умов проживання

5

Підготовка і проведення свята Новорічної ялинки для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з врученням  подарунків дітям до 16-річного віку  

Відділ культури райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад

Грудень

2017

5,6

Соціальна підтримка сімей з дітьми, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Розділ III.  Охорона здоров'я громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

6

Проведення комплексних медичних оглядів громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

Протягом року

 

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

 

 

7

Забезпечення позачергового прийому  в амбулаторіях і надання безкоштовної медичної допомоги

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

Протягом року

 

Поліпшення стану здоров'я громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС

8

За результатами комплексного медичного огляду своєчасне проведення експертизи з встановлення причинно-наслідкового зв'язку захворювання з Чорнобильською катастрофою та встановлення групи інвалідності

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

За необхідностю

 

Поліпшення стану здоров'я громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС

 

Розділ IV.  Патріотичне виховання молодого покоління

 

9

Проведення у бібліотеках , навчальних закладах району бесід, зустрічей учнів з ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації центральна районна і сільські бібліотеки району

Квітень 2017

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

10

Проведення районного конкурсу малюнків "Чорнобиль очима дітей"

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури  і туризму райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад

Квітень 2017

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

11

Проведення книжкових виставок на тему Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, центральна районна і сільські бібліотеки району

Квітень, грудень 2017

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

 

 

 

 

 

 

Розділ V.  Інформаційне забезпечення Програми

 

12

Забезпечення широкого освітлення в засобах масової інформації виконання Програми заходів з підготовки і проведення у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи, діяльності організації "Союз Чорнобиль України". 

Редакція газети "Наше слово", райдержадміністрація, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна громадська організація "Союз Чорнобиль України», виконавчі органи місцевих рад

Протягом року

 

Вшановування громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

 

ВСЬОГО:

 

 

99,4

 


Керуючий справами 
виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н НЯ             

10.01.2017 №7/12-283

м.Волноваха

Про затвердження Районної програми  

забезпечення фінансування

організації громадських робіт у 2017 році

З  метою створення умов для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій, додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 року №01-23-1385,  відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від  20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»,  статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Районну програму забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році  (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування реалізації заходів  з виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ      

  Додаток

                                 до рішення районної ради

                 10.01.2017 №283

 

Районна програма

забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році

1. Загальні положення

Районна Програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році (далі – Програма) розроблена відповідно  до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», з метою створення умов для належної та ефективної роботи управління соціального захисту населення райдержадміністрації в процесі надання населенню житлових субсидій за удосконаленим порядком та додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних.

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є створення умов для належної та ефективної роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації в процесі надання житлових субсидій (за удосконаленим порядком).

Головним завданням  Програми є залучення безробітних осіб до громадських робіт щодо інформування населення  про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією.

3. Фінансове  забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на громадські роботи, відповідно до Плану заходів з виконання Програми.

План  заходів з виконання Програми

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Обсяги фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

1

Залучення безробітних осіб у встановленому законодавством порядку для участі в оплачуваних громадських роботах

лютий - березень 2017 року

19,94

Районний бюджет

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

Всього:

 

19,94

 

 


4. Очікувані результати виконання Програми
 

     Виконання Програми створить умови для належної та ефективної роботи в процесі надання населенню житлових субсидій, додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних. 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                А.К.Демішева  

__________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                              

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н НЯ            

10.01.2017  №7/12-284

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

на залізничному транспорті

у 2017 році

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення на залізничному транспорті у приміському і міжміському сполученні, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1381, відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваської райдержадміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань і заходів Програми.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

  

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-284

 

Програма

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на залізничному транспортіу 2017 році

1. Загальні положення

Відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»", «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року N 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 354” окремим категоріям громадян надано право на безплатний проїзд у залізничному транспорті приміського та міжміського сполучення. 

Станом на 1 січня 2017 року у районі мешкають понад 24 тисяч осіб, які мають право відповідно до діючого законодавства на безплатний проїзд у залізничному транспорті приміського та міжміського сполучення. 

На виконання статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України, в минулих роках видатки з компенсації пільгового проїзду здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. 

У поточному році, враховуючи Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” для місцевих бюджетів такої субвенції не передбачено. Проте, зміни до законодавчої бази щодо відміни чи призупинення окремим категоріям громадян пільг та компенсацій не внесено.

Тому виникає необхідність розроблення Програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році (далі – Програма) для покриття втрат регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за рахунок коштів районного бюджету внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

                                                                    2. Мета Програми

 Метою Програми є :

- підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 717200 грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій населення району на залізничному транспорті у приміському та сполученні.

4.  Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільгового проїзду окремих категорій громадян району на залізничному транспорті у приміському та міжміському сполученні та відшкодування втрат регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», пов’язаних із наданням пільг по перевезенню окремих категорій громадян.

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева 

________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                    

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я           

10.01.2017  №7/12-285

м.Волноваха

Про затвердження Програми  

фінансування пільг з надання  

послуг зв’язку у Волноваському 

районіу 2017 році

З метою забезпечення надання населенню Волноваського району пільг з послуг зв’язку, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1380, відповідно до статей 12, 13, 14, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», статей 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2017 році (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваської райдержадміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань і заходів Програми.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ    

  

 

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-285


Програма

фінансування пільг з надання послуг зв’язку

 у Волноваському районі у 2017 році

1. Загальні положення

Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, «Про жертви нацистських переслідувань», "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", „Про охорону дитинства”, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», окремі категорії громадян мають право на пільги з послуг зв’язку, а саме: на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном та установку телефону. 

У Волноваському районі станом на 1 січня 2017 року мешкають понад 300 осіб, які мають право на 50-ти та 100-відсоткову знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону відповідно до діючого законодавства.

На виконання статей 91 та 102 Бюджетного кодексу України в минулих роках видатки на надання пільг з послуг зв’язку (абонементна плата та установка телефону) здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.  

  У поточному році, враховуючи Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, для місцевих бюджетів такої субвенції не передбачено. Проте, зміни до законодавчої бази щодо відміни чи призупинення пільг з послуг зв’язку не внесено.

Тому виникає необхідність розроблення фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі у 2017 році  (далі – Програма) для покриття втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

  Управлінням проведені розрахунки щодо потреби коштів на надання пільг з послуг зв’язку у 2017 році і складають 93,1 тис.грн. (розрахунки додаються).

2. Мета Програми

Метою Програми є :

- підтримка ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій та інших соціально незахищених верств населення;

- надання громадянам, належних їм згідно з чинним законодавством пільг.

3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в сумі 93,1 тис.грн. здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету для відшкодування втрат з надання пільг за послуги зв’язку у 2017 році.

4.  Очікувані результати

           Виконання Програми забезпечить безперешкодне право пільговиків на знижку абонементної плати за користування квартирним телефоном і установку телефону та відшкодування втрат підприємствам – надавачам послуг зв’язку.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                  А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 №7/12-286

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до   Районної комплексної

програми щодо  медичного, соціального

забезпечення, адаптації, психологічної

реабілітації, професійної підготовки

(перепідготовки) учасників

антитерористичної операції на 2016-2017 роки

 З метою забезпечення належної соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,  членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції,  відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 28.12.2016 № 01-23-1379,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до  пункту 3 Заходів Районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції на 2016-2017 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням районної ради від 24.02.2016 №7/4-75, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити  виконання  Програми  у повному обсязі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                    В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

                                                                                                                                             Додаток 

                                                                                                                           до рішення районної ради                                                                                                                                                                 10.01.2017 №7/12-286 

Заходи Районної комплексної програми  щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки

 

 

 

№ з/п

 

 

Назва

напрямку діяльності

 

Перелік заходів

Програми

 

 

Виконавці

 

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікувані результати

 

2016

2017

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація пільг та надання компенсаційних виплат за принципом «Єдиного вікна»

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

Поліпшення психологічного стану учасників АТО

Забезпечення санаторно -

курортним лікуванням учасників АТО

Організація направлення  учасників АТО на психологічну  реабілітацію

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

 

 

 

Оздоровлення

учасників АТО

Забезпечення послугами

професійної адаптації

Управління

соціального захисту населення  райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

Переподготовка та працевлаштування демобілізованих учасників АТО

Виплата разової  матеріальної допомоги учасникам АТО

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

Районний  бюджет

100,0

тис.грн.

50,0

Покращення соціального та матеріально

го стану учасників АТО

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева

__________________________________________________________________________________________________________________________________________       

          ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

          ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

          ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                             Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2017 №7/12-287          

м. Волноваха

Про затвердження Програми

підтримки соціально незахищених

категорій сімей на 2017 рік

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації  від 28 грудня 2016 року, керуючись статтею 19 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації здійснювати фінансування та контроль за виконанням Програми підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

10.01.2017 №7/12-287 

ПРОГРАМА 

щодо підтримки

соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік

1. Основні положення

Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на  2017 рік (далі - Програма) розроблена з метою проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

                                                                     2. Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, соціальної підтримки матері з метою створення сприятливих умов для виконання нею обов'язків по вихованню та утриманню дитини в сім'ї, враховуючи важливість  забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення, надання їм підтримки у подоланні складних життєвих обставинах. 

                                                          3. Основні завдання Програми 

1. Запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей, забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх, одиноких та багатодітних матерів;

2. Надання матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям, одиноким, багатодітним матерям та жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї.

3. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. 

                                                               4. Фінансове забезпечення 

Фінансування даної Програми здійснюється в рамках асигнувань, передбачених у районному бюджеті відповідно до Плану заходів з реалізації Програми. 

План заходів з реалізації програми

з/п

Назва заходу

Фінансування з районного бюджету,

тис. грн.

Термін

виконання

 Відповідальні виконавці

1.

Надання матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям,  одиноким, багатодітним матерям та жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї.

36,0

Щоквартально

Волноваський районний центр соціальних служб для сімї дітей та молоді

2.

Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей

 

3,0

Травень

Волноваський районний центр соціальних служб для сімї дітей та молоді

3.

Організація та проведення свят для дітей з функціональними обмеженнями до Міжнародного Дня інвалідів

3,0

Листопад

Волноваський районний центр соціальних служб для сімї дітей та молоді

4.

Привітання дітей з функціональними обмеженнями, дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з Новорічними святами

8,0

Грудень

Волноваський районний центр соціальних служб для сімї дітей та молоді

 

Всього:

50,0

 

 

 5. Очікувані результати 

Виконання основних завдань Програми дасть  можливість:

-  - збільшити кількість виявлених сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-    - підвищити якість та кількість надання соціальних послуг та проведення відповідних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

-    - запобігти відмовам  матерів від новонароджених дітей, забезпечити психологічною та соціальною підтримкою вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх, одиноких та багатодітних матерів;

 - забезпечити надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу;

-   - підвищити рівень надання соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складних життєвих обставин сімей, дітей та молоді.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                      А.К.Демішева

______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

10.01.2017 №7/12- 288 

м. Волноваха 

Про затвердження   Районної цільової 

програми розвитку фізичної культури і спорту 

Волноваського району на 2017- 2021 роки 

З метою забезпечення умов для занять фізичною культурою та спортом, організації  і  проведення навчально-тренувальних занять, зборів та змагань, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,  постанови Верховної Ради України від 19 жовтня 2016 року №1695-VШ «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Районну цільову Програму розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки, згідно з додатком.

 2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Плану заходів  на 2017 рік з реалізації   Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки  в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк). 

 Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

      Додаток 

      до рішення районної ради 

      10.01.2017 №7/12-288 

Районна цільова програма  розвитку фізичної культури і спорту

Волноваського району на 2017-2021 роки 

1.Загальні положення 

Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Волноваському районі  на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення подальшої реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту  і визначає основні стратегічні напрямки щодо подальших дій у цій сфері. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається актуальність всебічного розвитку сфери фізичної культури і спорту серед населення, а саме - ефективна реалізація положень Закону України «Про фізичну культуру і спорт» шляхом концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на виконання пріоритетних завдань розвитку фізичної культури та спорту. 

Станом на 01.12.2016 до занять фізичною культурою і спортом залучено 10 тис. осіб (10,1 % від загальної кількості населення району) , у Волноваській  дитячо-юнацькій спортивній школі навчаються 1164  дітей заняття з якими проводять 23 тренера-викладача . 

Для проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на території району функціонують 205 спортивних споруд, з яких  21 футбольне поле, 58 спортивних залів, 16 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 114 майданчики з тренажерним обладнанням, 8 майданчики зі штучним покриттям,  1 тенісний корт, 1 кінноспортивна база. 

В районі спостерігається розвиток фізичної культури та спорту, натомість існує ряд проблемних питань.  

Однією з причин негативних тенденцій стану здоров’я жителів району є недостатній рівень мотивації щодо ведення здорового способу життя і подовження його тривалості. Хоча це проблема загальнодержавна і за  очікуваною середньою тривалістю життя населення Україна посідає одне з останніх місць серед країн Європи. 

До проблемних питань слід також віднести невідповідність ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту вимогам сучасності. Це зстаріла матеріально-спортивна база, яка кардинально не оновлювалась на протязі багатьох років, наявність непрацюючих об’єктів, неефективне використання спортивних споруд, які використовуються на теперішній час, відсутність застосування сучасних технологій до управління і утримання таких об’єктів. Також, у районі відсутня спортивна база і недостатні умови для підготовки спортсменів високого класу, їх медико-біологічного забезпечення. 

Для розв’язання вказаних проблем розроблена Районна цільова програма  розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки ( далі-Програма). 

2. Мета Програми 

Метою Програми є впровадження здорового способу життя та всебічного гармонійного розвитку людини, сучасної спортивної інфраструктури, наближеної до потреб жителів району, формування патріотичних почуттів та підтвердження спортивними досягненнями позитивного іміджу Волноваського району. 

3. Завдання  Програми 

Основними завданнями Програми є: 

- розвиток масового спорту; 

- організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед соціально-незахищених верств населення;  

- організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів; 

- розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту; 

- організаційне і інформаційне забезпечення; 

-національно-патріотичне виховання у спорті. 

Реалізація Програми спрямовується за такими напрямками: 

- удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

- формування у населення інтересу і звичок до занять фізичною культурою; 

- підвищення якості дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

- збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд. 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного  бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до Плану заходів з реалізації Районної цільової програми  розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021роки, який затверджується щороку (додається). 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми надасть можливість: 

-збільшити кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом, під час проведення активного дозвілля та веде здоровий спосіб життя; 

-наблизитись до досягнення мети насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними спорудами; 

-забезпечити участь спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

-створити ефективну систему управління сферою, відійти від ідеології  утриманства установ і організацій сфери; 

-зберегти і надати стимул для розвитку фізичної культури та спорту при формуванні об’єднаних  територіальних громад; 

-підвищити рівень патріотизму з метою захисту суверенітету та незалежності країни. 

Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради                                                                              А. К.Демішева

Додаток до Програми 

                                                                    План заходів на 2017 рік 

з реалізації  Районної  цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки

 

з\п

Назва заходу

Термін виконання

Кількість заходів

Джерело фінансування -

районий бюджет, тис.грн.

1

Капітальний ремонт будівлі Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи,

що знаходиться за адресою: м. Волноваха

вул. 1Травня,93

Травень-червень

2017 року

1

550,0

2

 Придбання важкоатлетичного помосту для занять спортсменів  Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи

 

1 квартал

2017 року

1

100,0

3

Участь  спортсменів та команд в обласних та всеукраїнських змаганнях

Протягом  року

20 змагань

43,0

4

Оплата транспортних послуг  участі спортсменів у  обласних та Всеукраїнських змаганнях

Протягом  року

10

змагань

40,0

5

Проведення 8-аспатакіади  серед  школярів району  з баскетболу (1гр-міські та селищні ЗОШ, 2гр.-сільські ЗОШ), хлопці, дівчата

січень

12

5,0

6

Проведення 8-аспатакіади  серед  школярів району  з волейболу (1гр-міські та селищні ЗОШ,2гр.-сільські ЗОШ), хлопці, дівчата

Лютий

12

5,0

7

Проведення  районних змагань  серед школярів з різних видів спорту  в період весняних канікул

Березень-квітень

4

2,0

8

Проведення 8-аспатакіади  серед  школярів району  з настільного тенісу шашок, шахів

березень

6

3,0

9

Проведення змагань   з легкої атлетики серед школярів району

квітень

2

2,0

10

 Проведення військової  гри «Майбутній воїн», «Зірниця»

травень

2

2,0

11

 Проведення змагань серед школярів молодших класів до Дня захисту дітей

червень

2

2,0

12

Проведення чемпіонату Волноваського району з футболу  серед команд міської, селищних та сільських рад

Квітень - листопад

1

5,0

13

Проведення спортивних ігор з волейболу серед КФК

березень

2

2,0

14

Проведення спортивних ігор з баскетболу серед КФК

грудень

2

2,0

15

Проведення районних змагань  з гирьового спорту

березень

1

2,0

16

Проведення спартакіади Волноваського району «Краще спортивне село»

 Квітень-вересень

5

4,0

17

Проведення урочистих заходів  до Дня фізичної культури та спорту

вересень

2

10,0

18

Проведення змагань серед школярів до Дня фізичної культури та спорту

вересень

1

1,6

19

Проведення урочистих заходів до Міжнародного Дня інваліду

грудень

1

3,0

20

Оплата харчування суддівської колегії

Протягом 2017 року

25 змагань

5,0

 

Всього:

 

 

788,6

 

Керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради                                                                                                                    А.К.Демішева 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

10.01.2017 №7/12-289 

м. Волноваха 

 Про затвердження   Районної  программи 

 «Молодь.Сімя.Діти.Оздоровлення.» 

 на 2017-2021 роки

З метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я молоді району, повноцінного оздоровлення дітей пільгових категорій, організації дозвілля молоді, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 29.12.2016 № 01-23-1400,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Районну програму «Молодь. Сім’я, Діти. Оздоровлення.»  на 2017-2021 роки, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування  Плану заходів  на 2017 рік з реалізації положень Районної  програми «Молодь. Сім”я, Діти. Оздоровлення.»  на 2017-2021 роки,  в межах коштів, запланованих у районному бюджеті.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк). 

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 

                     до рішення  районної ради 

                     10.01.2017 №  7/12-289

РАЙОННА  ПРОГРАМА

 «МОЛОДЬ.   СІМ’Я. ДІТИ. ОЗДОРОВЛЕННЯ.» НА 2017-2021 РОКИ 

1.Загальні положення

У Волноваському районі на 1 січня 2017 року чисельність дітей шкільного віку становить 7800 чоловік ,молоді віком до 35 років 25400 чоловік.

Але із них: на обліку служби у справах дітей райдержадміністрацій перебуває 96 дітей;-  дітей-сиріт  та дітей-позбавлених батьківського піклування – 189 чол., дітей з обмеженими можливостями-220,дітей із багатодітних родин 2509 чол. У 80 відсотків неповних сімей та у 24 відсотках багатодітних сімей діти виховуються однією матір’ю. 

Спосіб життя значної кількості дітей  та молоді негативно впливає на стан їхнього здоров'я. За результатами опитування майже половина  дітей мають досвід уживання алкогольних напоїв, кожна десята дитина вперше спробувала алкоголь у віці до 10 років. 

Сім’я є первинним осередком суспільства, виступає джерелом емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей. Вона знаходиться в центрі соціально-економічних процесів, які відбуваються у суспільстві. 

В районі залишається високий рівень розлучень. Так, в 2016 році було офіційно зареєстровано 191 шлюб та 99 розлучень. 

Ситуація, що склалася потребує консолідації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій для здійснення заходів щодо зміцнення сім’ї, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 

Одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок. Майже  48 відсотків дітей шкільного віку знаходяться на диспансерному обліку з цього приводу. Залишається високим рівень інвалідності серед дітей та молоді загальна кількість яких становить 2820 осіб. 

На вирішення вищезазначених проблем  спрямована Районна  програма «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2017-2021 роки (дал і- Програма). 

2. Мета Програми

Метою Програми є  забезпечення  соціального  захисту   дітей та  молоді, надання   їм високоякісних   психологічних,   соціально-педагогічних, соціально-медичних,  юридичних,  інформаційних  та  інших   послуг, створення умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу, створення умов для формування самодостатньої сім’ї, відповідального батьківства, створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей і молоді. 

3. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного  бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до Плану заходів з реалізації Програми «Молодь. Сім”я. Діти. Оздоровлення» Волноваського району, який затверджується щороку (додається).  

4. Очікувані результати  виконання  Програми 

Виконання Програми надасть можливість: 

-збільшити  кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді 

-збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я; 

-забезпечити залучення молоді до волонтерства; 

- знизити рівень правопорушень серед молоді; 

- підвищити престиж сім’ї та посилити сімейні орієнтація населення; 

- покращити економічні умови функціонування сім’ї; 

- покращити стан загального та репродуктивного здоров’я населення; 

- зменшити жорстокість і насильство в сім’ї; 

 - підвищити рівень відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я; 

- удосконалити механізм запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та насильства в сім’ї;

 - закріпити розуміння суспільством торгівлі людьми як злочину, що брутально порушує права людини, та неприйнятності використання результатів експлуатації осіб, постраждалих від торгівлі людьми;

- збільшити кількість дітей та молоді, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, у тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Додаток до  Програми

План заходів на 2017 рік

з реалізації  положень  Районної програми  «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.»  Волноваського району на 2017-2021 роки

з\п

Назва заходу

Термін виконання

Кількість заходів

Джерело фінансування – районний бюджет,

 тис.грн.

1

Проведення районних заходів для сім’ї та молоді

(День сім’ї, День матері, День молоді)

Травень-липень

3

7,0

2

Проведення районних заходів з патріотичного виховання молоді

Протягом  року

3

3,0

3

Проведення районних заходів для дітей дошкільного та шкільного віку ( День захисту дітей, День святого Миколая, Новорічні та Різдвяні свята)

Протягом  року

4

7,0

4

Проведення заходів до міжнародного Дня інваліда

грудень

2

4,0

5

Оплата транспортних послуг   на підвіз дітей до місць відпочинку та оздоровлення

Протягом  року

10-12

перевезень

60,0

6

Оплата  расходів на відрядження  молодіжних та сімейних колективів для участі в обласних  конкурсах, фестивалях, семінарах та інших заходах

Протягом  року

4

3,0

7

Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій

Протягом  року

1

850,0

 

Всього:

 

 

934,0

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                А.К.Демішева

 ________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

 

 

          

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

10.01.2017  № 7/12-290

м. Волноваха                                                     

Про затвердження Програми

підтримки ДКП «Редакція

газети «Наше слово»

на 2017 рік

З метою забезпечення у 2017 році Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» необхідними для створення газети матеріалами,  розглянувши лист Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» від 19.12.2017 №39,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації забезпечити фінансування реалізації Програми підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Голова  районної  ради                                                                                                В. Д. ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________