2 СЕСІЯ 2 ЧАСТИНА

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-38

м. Волноваха

Про затвердження Програми розвитку

земельних відносин та охорони земель

у Волноваському районі Донецької області

на 2016-2020 роки

     Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 21.12.2015 №01-23-1437, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі на 2016-2020 роки, згідно з додатком.

2. Рекомендувати міській, селищним, сільським радам при затвердженні місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні на реалізацію заходів, передбачених Програмою розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки.

3. Волноваській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації, відділу Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області забезпечити виконання заходів Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька), та з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Сарбаш).

Заступник голови ради                                                                                                                  С.В.ДЕМЧЕНКО

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної ради

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель в Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки

   Даним рішенням пропонується затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі на 2016-2020 роки (далі-Програму) , з метою виконання заходів Програми спрямованих на раціональне використання земель, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, розвиток ринку земель, формування території, економічної цінності та вартості земель, збільшення надходжень до бюджету від плати на землю, набуття права на землю громадянами шляхом передачі земельних ділянок у власність.

 

Начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

Донецької області                                                                                                                                      О.І.Хачхарджи

 

 

                                           ПАСПОРТ 
                                 (загальна характеристика програми) 

Програми розвитку земельних відносин

і охорони земель у Волноваському районі Донецької області

на 2016-2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми: - відділ Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області.

  2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми.
 3. Розробник програми: - відділ Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області.
  4. Співрозробники програми.
  5. Відповідальний виконавець програми: Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

відділ Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області, місцеві ради, організації, які мають

відповідну ліцензі, дозвіл на виконання робіт.
  6. Учасники програми: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування Волноваського району відділ

Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області, організації, які мають відповідну ліцензію,

землевласники та землекористувачі.
   7. Термін реалізації програми: 2016-2020 роки
            7.1. Етапи виконання програми: щорічно
   8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, - 5444,504 тис. грн.. у тому числі:
            8.1. коштів місцевого бюджету - 1851,404 тис. грн
            8.2. коштів інших джерел - 3593,100 тис. грн.

1.ВСТУП

          Волноваський район розташовано в степовій зоні на південному заході Донецької області. Загальна площа району складає 184 820,0 га у тому числі:

137504,2 га (74,4 %) - ріллі, 17678,0 га (9.7%) – пасовищ, 1960,9 га (1,1%) – багаторічних насаджень, 10035.2 га (5,4 %) – лісових земель, 1558.4 га (0,8%) – під водою. Площа населених пунктів складає 15825.47 га (8,5%).

          Площа району складає 6,97 % території області.

         В районі 1 міська, 6 селищних та 27 сільських рад, на території яких розташовано 75 населених пунктів.

       Район межує з: Великоновоселківським, Володарським, Старобешевським, Тельманівським, Мар’їнським районами Донецької області та Запорізькою областю.

       По кліматичних умовах Волноваський район відноситься до південно-східної частини степової зони України, яка відрізняється від інших найменшою зволожуваністю. Клімат району різкоконтинентальний з різким коливанням температур, низькою відносною вологістю повітря, виявленими засушливо-суховійними явищами, які проявляються в окремі роки з особливою інтенсивністю, періодично чергуються з пиловими бурями, нерівномірним розподілом опадів протягом року і великими коливаннями їх по роках.

          За рельєфом район поділяється на Донецький кряж та Приазовську височину. Кордоном між Донецьким кряжем та Приазовською височиною є долини річок Кашлагач та Мокрої Волновахи.

      Міжріччя мало посічені балками та ярами. Гідрографічна сітка району представлена 13 річками протяжністю 146,2 км, струмками та водоймами. Багато малих річок втратили русло, замулені із-за порушення технології зрошування полів, надмірної розорюванності земель, засмічення різноманітними відходами. Ріки району відносяться до басейну Азовського моря. Найбільшою рікою є Мокра Волноваха.

         В районі спостерігається активізація ерозії внаслідок чого виникає поглиблення дна балок, в яких інколи вирізуються досить глибокі яри, що є свідоцтвом сучасного епейрогенічного підняття в цілому Донецького кряжу.

        Ґрунтовий покров Волноваського району характеризується надзвичайною строкатістю, складністю, різноманітністю, що зумовлено особливостями взаємодії таких факторів ґрунтоутворення як: рельєф, геологічна та літологічна будова території, гідрографія, клімат, тваринний та рослинний світи, господарська діяльність людини.

        Волноваський район розташований в межах різнотравно-ковильних та типчаково-ковильних степів. В даний час природна рослинність збереглась невеликими острівцями цілинних земель по схилах балок річних долин, в заказнику місцевого значення “Знаменівська балка” де росте 150 видів рослин із яких 5 видів занесені до Червоної книги України (майкараган скіфський, карагана скіфська, тюльпан гранітний, ковила Лесінга та інші).

       Сучасні ліси Волноваського району входять в лісостепи Донецького кряжа та східного байрачного степу. В районі розташований заказник загальнодержавного значення “Великоанадольський” який є первенцем вітчизняного степного лісорозведення, а також заповідне урочище “Маріупольська лісова дача” яка характеризується наявністю лісових насаджень та лісосмуг, де ростуть рослини, які занесено до Червоної Книги України (шафран, васильок Тапієва, волошка лжеблідочешуйчаста тощо).

       В умовах формування та розвитку ринкової економіки нагальною необхідністю стає наукове обґрунтування сутності, змісту і принципів реалізації положення ст.14 Конституції України “земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави”. Це можна здійснити тільки шляхом передбачення відповідних заходів в програмах економічного, науково-технічного й соціального розвитку адміністративно-територіальних утворень різного рівня та розробки загальнодержавних і регіональних програм з питань використання та охорони земель. Вони визначають склад та обсяги першочергових та перспективних заходів щодо використання й охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації.

         Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Волноваського району на 2016-2020 роки (далі Програма) розроблена відділом Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області, Волноваською райдержадміністрацією, міською, селищними, сільськими радами.

         Передбачені Програмою заходи направлені на раціональне використання земель, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, роз    Сучасні ліси Волноваського району входять в лісостепи Донецького кряжа та східного байрачного степу. В районі розташований заказник загальнодержавного значення “Великоанадольський” який є первенцем вітчизняного степного лісорозведення, а також заповідне урочище “Маріупольська лісова дача” яка характеризується наявністю лісових насаджень та лісосмуг, де ростуть рослини, які занесено до Червоної Книги України (шафран, васильок Тапієва, волошка лжеблідочешуйчаста тощо).

       В умовах формування та розвитку ринкової економіки нагальною необхідністю стає наукове обґрунтування сутності, змісту і принципів реалізації положення ст.14 Конституції України “земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави”. Це можна здійснити тільки шляхом передбачення відповідних заходів в програмах економічного, науково-технічного й соціального розвитку адміністративно-територіальних утворень різного рівня та розробки загальнодержавних і регіональних програм з питань використання та охорони земель. Вони визначають склад та обсяги першочергових та перспективних заходів щодо використання й охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації.

        Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Волноваського району на 2016-2020 роки (далі Програма) розроблена відділом Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області, Волноваською райдержадміністрацією, міською, селищними, сільськими радами.

 

      Передбачені Програмою заходи направлені на раціональне використання земель, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, розвиток ринку земель, формування території, економічної цінності та вартості земель, збільшення надходжень до бюджету від плати на землю, набуття права на землю громадянами шляхом передачі земельних ділянок у власність.

2.ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

        За площею та біопродуктивним потенціалом земельного фонду Волноваський район є одним з провідних районів області.

        Розораність сільськогосподарських угідь району складає 87,3 відсотків.

     Надмірне розширення площі ріллі за рахунок схилових земель призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь: ріллі, природних кормових угідь, лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і обумовило значну техногенну ураженість екосфери. Особливо турбує прогресуюча деградація і падіння родючості ґрунтів - основи біосфери і сільськогосподарського виробництва.

        Сільськогосподарська освоєність території району в порівнянні з земельними фондами країни та провідних держав світу надзвичайно висока.

       Так, сільськогосподарська освоєність України складає 69,4%, а розораність території - 59,6 %. Освоєність країн Європи складає в середньому 53-65%, а розораність території 26-30%.

        В районі більш за всього землі підпадають під вплив водної та вітрової ерозії.

       Водна ерозія ґрунтів є найбільш серйозним фактором зниження продуктивності земельних ресурсів, деградації агроландшафтів.

        Поряд з площинною ерозією досить інтенсивно розвиваються процеси лінійного розмиву та яро утворення. Окремо виділяються яружно-балкові системи з інтенсивністю ерозії, що перевищує нормативи у 10-20 раз

    Останнім часом посилились процеси деградації ґрунтового покриву, які обумовлені техногенним забрудненням.  Найбільшу небезпеку для навколишнього середовища представляє забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими металами, збудниками хвороб.

      Таким чином, у структурі земельного фонду району значні площі займають ґрунти, які характеризуються незадовільними властивостями (змиті, дефльовані, засолені, солонцюваті, перезволожені та ін.) - це деградовані і малородючі ґрунти.

       На якісний стан земельних ресурсів та цілої низки об'єктів народного господарювання істотно впливає ряд геологічних та гідрометеорологічних процесів і явищ.

       Наведений перелік еколого-економічних проблем деградації земель в районі є далеко не повним, але навіть він вражає масштабами та характером наслідків неефективного використання основного багатства країни.

     Таким чином, стан використання земельних ресурсів району характеризується як напружений, подекуди кризовий, з тенденцією до погіршення зі значними диспропорціями.

      Отже, за такої тенденції ґрунти району протягом дуже короткого в історії ґрунтоутворення проміжку часу можуть зазнати катастрофічних змін.

      Майже всі річки та водні об’єкти району не мають винесених в натуру прибережних захисних смуг, наявність яких вимагається Водним кодексом України, що порушує сприятливий режим водних об’єктів, призводить до їх забруднення, засмічення.

     Проблема створення водоохоронних зон та прибережних смуг поглиблюється у зв’язку із загальним погіршенням стану річок та водойм, обмеженням коштів на їх утримання, активізацією індивідуального будівництва, гаражів, автозаправних станцій тощо.

    Тому усі землі потребують захисту та охорони від негативних процесів, забруднення і погіршення екологічного стану.

Отже, основні проблемні питання

 • повільно створюються водоохоронні зони та прибережні захисні смуги, що погіршує загальний стан річок та водойм;
 • не виведено із сільськогосподарського обігу деградовані та малопродуктивні сільськогосподарські угіддя;
 • повільно проводиться грошова оцінка земель населених пунктів та грошова оцінка і інвентаризація земель не сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

3.Мета та основні завдання, визначені Програмою

       Програмою передбачається забезпечення пріоритету вимог еко безпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля, підвищення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, захист ґрунтів від ерозії та створення на цій основі умов зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції для зміцнення продовольчої безпеки країни. Заходи направлені на раціональне  використання земель, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості грунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, розвиток ринку земель, формування території: встановлення меж населених пунктів та інше.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв"язання проблем

     Система заходів, які передбачені Програмою, являє собою комплекс взаємопов'язаних технічних, організаційних, технологічних, господарських, екологічних та інших заходів, що направлені на ефективне використання земель, їх охорону і підвищення родючості ґрунтів. Ці заходи мають фінансове, матеріально-технічне, наукове, інформаційне і кадрове забезпечення/

      Програмою передбачено зменшення сільськогосподарської освоєності району та зниження розораності шляхом виведення деградованих, малопродуктивних та забруднених земель з інтенсивного сільськогосподарського використання та переведення їх в природні території.

5.Напрями діяльності та заходи програми

Основні заходи програми це:

- проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами;

  - передача земельних ділянок у власність громадян;

- проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності:

- сільськогосподарського призначення;

- не сільськогосподарського призначення, в тому числі під об’єктами спільної власності територіальних громад району;

- підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону;

-  освоєння проектних земле охоронних заходів (поліпшення малопродуктивних сільськогосподарських земель;

-  розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції;

- здійснення будівництва і реконструкції протиерозійних, гідротехнічних заходів з захисту від підтоплення території;

- здійснення рекультивації порушених земель та використання родючого шару грунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель.

6.Фінансове забезпечення програми

Потреба в коштах і джерелах фінансування для забезпечення обсягів робіт, намічених Програмою, визначена відповідно до чинного законодавства. Основою для розрахунків є закони “Про охорону земель”, “Про плату за землю”, “Про землеустрій”, а також Бюджетний кодекс України. Питомі показники вартості обсягів робіт визначені по нормативах і даних, що фактично склалися.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюються за рахунок коштів, бюджетів районної, міської, селищних та сільських рад-1851,404 тис. грн, власників землі і землекористувачів - 1537,00тис. грн, а також інших джерел 2056,10тис. грн, передбачених законом.

Розрахунки обсягів фінансування з обласного бюджету базуються на положеннях закону “Про плату за землю” (статті 21,22), якими передбачається використовувати 30 відсотків коштів від земельного податку, що надійшли на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів і централізуються на спеціальному бюджетному рахунку Державного комітету України по земельних ресурсах та використовуються виключно для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, відтворення родючості ґрунтів, залісення та меліорації земель.

Загальна вартість комплексу робіт 5444,504 тис. грн., у тому числі:

- 1851,404 тис. грн. - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- 3593,10 тис. грн. - за рахунок коштів власників землі та землекористувачів відповідно заходів, передбачених заходами до програми (додаються).

      Передбачувані обсяги фінансування із обласного бюджету в процесі реалізації Програми щорічно підлягають коригуванню виходячи з його можливостей.

     У табл. “Заходи з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у Волноваському районі Донецькій області на 2016-2020 роки» (додається) наведений перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків виконання ( в цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування, а також очікуваний результат від вжиття заходів.

7. ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Строк програми розрахований на 5 років, програма вважається довгостроковою. Виконання програми поділяється на 5 етапів:

1 етап (2016 рік);
2 етап (2017 рік);
3 етап (2018 рік);
4 етап (2019 рік);
5 етап (2020 рік).

8.КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

          Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим і ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

        Щороку в строки, визначені Волноваською районною радою та Волноваською райдержадміністрацією, інформація про хід виконання програми та ефективність реалізації її заходів буде заслуховуватися на сесії та колегії.

            У разі виникнення потреби, розгляд проміжного звіту про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесії Волноваської районної ради протягом року.

9. Очікувані кінцеві результати виконання програми

Виконання програмних заходів і завдань в значній мірі відобразиться за межами строку їх реалізації.

Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

-    організації ефективного сільськогосподарського виробництва і впорядкуванню сільськогосподарських угідь, раціональному використанню та охорони земель, створенню сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів;

-    забезпеченню реалізації права держави та територіальних громад на володіння, раціональне і ефективне використання, розпорядження земельними ділянками в інтересах громадян;

-    приведенню існуючих меж у відповідність до фактичного стану, збільшенню надходження до бюджету від плати за землю;

-    визначенню ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням, не раціонально; створення інформаційної бази даних для ведення державного земельного кадастру, отриманню правовстановлюючих документів на землю, перерозподіл земель;

-   встановленню меж прибережних захисних смуг вздовж водних об'єктів, створенню сприятливого режиму водних об'єктів, попередженню їх забруднення, засмічення та вичерпання, знищення навколо водних рослин та тварин, дотримання режиму використання земель в межах прибережних захисних смуг, поліпшення навколишнього природного середовища;

-   визначенню оптимальної ціни земельних ділянок, забезпеченню прозорості та запобігання корупційним діянням в області ринку земель;

-   дотриманню особливого режиму охорони, відтворення та використання земель;

-   створенню умов для захисту земель від ерозійних процесів на водозборі та покращення екологічного стану грунтів;

-   виведенню деградованих та малопродуктивних земель з активного сільськогосподарського обігу, припинення ерозійних процесів;

-   покращенню стану непродуктивних земель, поверненню земель у сільськогосподарське виробництво;

-   відновленню ґрунтового покриву, покращенню структури рельєфу та поліпшенню екологічного стану порушених земель.

        Реалізація Програми має стати складовою частиною діяльності щодо забезпечення екологічної рівноваги, соціальної стабільності, національної безпеки Волноваського району.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                         А.К.Демішева

 

                 
                Додаток до Програми
                 
Заходи
з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення 
раціонального використання земельних ресурсів у Волноваському районі Донецької області
на 2016-2020 роки
№ з/п Зміст заходу Обсяги, одиниця виміру Виконавець Термін виконання Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат
Всього: у тому числі:
державний бюджет місцевий бюджет кошти під-мств інші джерела
обласний бюджет бюджети міст та районів
1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
1. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Та земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами 34 адм. тер. одиниці, 50 техн/д Міська, селищні сільські ради,      організації, які мають відповідний дозвіл               визначення якісних характеристик, економічної цінності та вартості земель, збільшення надходжень до бюджету від плати на землю
2016 53,000     53,000    
2017 157,842     157,842    
2018 368,772     368,772    
2019 510,470     510,470    
2020 40,000     40,000    
             
  Всього       1130,084     1130,084      
2. Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності:                                                      - сільськогосподарського призначення;                                                        - несільськогосподарського призначення, в тому числі під об'єктами спільної власності територіальних громад , районної ради;       79 документацій із землеустрою Міська, седищні сільські ради, розробники документації із землеустрою               Встановлення місця розташування об'єктів, меж земельних ділянок, виявлення земель, що не використовуються , використовуються нераціонально, або не за цільовим призначенням, виявлення деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, здійснення державного контролю  за використанням та охороною земель
             
             
             
2016 98,000     98,000    
2017 98,000     98,000    
2018 98,000     98,000    
2019 30,000     30,000    
2020 30,000     30,000    
             
             
             
          354,000     354,000      
3. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі  аукціону  21 з/д ГУ Держгеокадастру у Донецькій області, міська, селищні сільські ради               Визначення оптимальної ціни земельних ділянок, оформлення відповідної документації, забезпечення прозорості та запобігання корупційним діянням на ринку земель
2016 7,000         7,000
2017 35,000         35,000
2018 35,000         35,000
2019 35,000         35,000
2020 35,000         35,000
             
  Всього       147,000         147,000  
4. Передача земельних ділянок у власність громадян 2100 документацій із землеустрою організації, які мають відповідну ліцензію               Набуття громадянами права на землю шляхом передачі земельних ділянок у власність
2016 375,000         375,000
2017 375,000         375,000
2018 375,000         375,000
2019 375,000         375,000
2020 375,000         375,000
             
  Всього       1875,000         1875,000  
5. Передача земельних ділянок у власність громадянам Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції 3 земельних ділянки організації, які мають відповідну ліцензію               Набуття громадянами права на землю шляхом передачі земельних ділянок у власність
2016 4,700         4,700
2017 9,400         9,400
2018            
2019            
2020            
             
  Всього       14,100         14,100  
  Всього розділ І       3520,184     1484,084   2036,100  
ІІ.ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДТВОРЕННЯ  ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
6. Освоєння проектних землеохоронних заходів (поліпшення малопродуктивних сільськогосподарських земель)   Організації, які мають відповідну ліцензію               Використання сільськогосподарських угідь по їх цільовому призначенню з максимально ефективністю - рілля
11,8341 2016 167,320     167,320    
  2017            
  2018            
  2019            
               
  Всього       167,320     167,320   0,000  
7. Встановлення прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та пляжних зон 4 документації із землеустрою орендарі водних об'єктів, організації, які мають відповідні ліцензії               Охорона поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон
2016            
2017 5,000         5,000
2018 5,000         5,000
2019 5,000         5,000
2020 5,000         5,000
             
  Всього       20,000         20,000  
8. Здійснення будівництва і реконструкції протиерозійних, гідротехнчних споруд, проведення заходів з захисту від підтоплення територій освоєння проекту Волноваська міська рада, ТОВ "Донводоканалремонт"               Охорона поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон
2016            
2017 50,000     50,000    
2018 50,000     50,000    
2019 50,000     50,000    
2020 50,000     50,000    
             
  Всього       200,000     200,000      
9 Рекультивація порушенихї земель   Підприємства та організації, які мають відповідний досвід               Відновлення грунтового покриву, покращення структурного рельєфу, повернення земель до господарського обороту та поліпшення екологічного стану порушених земель
2,0 га 2016 1537,000       1537,000  
  2017            
  2018            
  2019            
  2020            
               
  Всього       1537,000       1537,000    
Всього  розділ ІІ       1924,320     367,320 1537,000 20,000  
  Разом       5444,504     1851,404 1537,000 2056,100  
Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради       А.К.Демішева      

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-39

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки, загальною площею 8,2963 га,

СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 8,2963 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Новоолексіївської сільської ради Волноваського району Донецької області, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 30.10.2015 №8-15, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 8,2963 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Новоолексіївської сільської ради Волноваського району Донецької області, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства.

Заступник голови ради                                                                                                             С.В.ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства»

         У відповідності зі статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», пропонується на затвердження технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 8,2963 га, розташованої за межами населених пунктів Новоолексіївської сільської ради Волноваського району Донецької області СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства.

        Матеріали розглянуті на засіданні постійної комісії, проект рішення рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

 

Начальник Відділу Держгеокадастру

у Волноваському районі                                                                                                                   О.І. Хачхарджи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 23.12.2015 №7/2-40

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

загальною площею 16,6000 га, СФГ «Галіч»

для ведення фермерського господарства

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 16,6000 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Новоолексіївської сільської ради Волноваського району Донецької області, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 30.10.2015 №9-15, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 16,6000 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Новоолексіївської сільської ради Волноваського району Донецької області, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства.

Заступник голови ради                                                                                                               С.В.ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства

         У відповідності зі статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», пропонується на затвердження технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 16,6000 га, розташованої за межами населених пунктів Новоолексіївської сільської ради Волноваського району Донецької області СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства.

       Матеріали розглянуті на засіданні постійної комісії, проект рішення рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

Начальник Відділу Держгеокадастру

у  Волноваському районі                                                                                                                 О.І. Хачхарджи

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2015 №7/2-41

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Гречихи Сергія Івановича для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 30,0650 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області, Гречихи Сергія Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.11.2015 №23-15, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 30,0650 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області, Гречихи Сергія Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Заступник голови ради                                                                                                                  С.В. ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Гречихи Сергія Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Волноваської міської ради за межами населених пунктів Волноваського району Донецької області»

         У відповідно зі статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», пропонується на затвердження технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 30,0650 га, розташованої за межами населених пунктів Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області Гречихи Сергія Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

        Матеріали розглянуті на засіданні постійної комісії, проект рішення рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

Начальник Відділу Держгеокадастру

у Волноваському районі                                                                                                                      О.І. Хачхарджи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-42

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Гречихи Івана Євлампійовича для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 17,0000 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області, Гречихи Івана Євлампійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 17.11.2015 №22-15, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 17,0000 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області, Гречихи Івана Євлампійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Заступник голови ради                                                                                                                 С.В.ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Гречихи Івана Євлампійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»

         У відповідності зі статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», пропонується на затвердження технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 17,0000 га, розташованої за межами населених пунктів Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області Гречихи Івана Євлампійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

       Матеріали розглянуті на засіданні постійної комісії, проект рішення рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

Начальник Відділу Держгеокадастру

У Волноваському районі                                                                                                               О.І. Хачхарджи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2015 №7/2-43

м. Волноваха

Про затвердження технічної документаці

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Чишко Костянтина Павловича

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 0,1898 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населеного пункту Володимирівської селищної ради Волноваського району Донецької області, Чишко Костянтина Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 20.11.2015 №28-15, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 0,1898 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населеного пункту Володимирівської селищної ради Волноваського району Донецької області, Чишко Костянтина Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Заступник голови ради                                                                                                                      С.В. ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Чишко Костянтина Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»

         У відповідності зі статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», пропонується на затвердження технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,1898 га, розташованої за межами населеного пункту Володимирівської селищної ради Волноваського району Донецької області Чишко Костянтина Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

         Матеріали розглянуті на засіданні постійної комісії, проект рішення рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

Начальник Відділу Держгеокадастру

у Волноваському районі                                                                                                                    О.І. Хачхарджи 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2015 №7/2-44

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Грабовенка Володимира Олександровича

для сінокосіння

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 1,1500 га земель сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Іванівської сільської ради Волноваського району Донецької області, Грабовенка Володимира Олександровича для сінокосіння, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 09.12.2015 №44-15, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 1,1500 га земель запасу сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населених пунктів Іванівської сільської ради Волноваського району Донецької області, Грабовенка Володимира Олександровича для сінокосіння.

Заступник голови ради                                                                                                              С.В. ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Грабовенко Володимира Олександровича для сінокосіння із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі на території Іванівської сільської ради (за межами населеного пункту) с. Новотатарівка, Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів»

          У відповідності зі статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», пропонується на затвердження технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 1,1500 га, розташованої за межами населених пунктів Іванівської сільської ради Волноваського району Донецької області Грабовенко Володимира Олександровича для сінокосіння.

          Матеріали розглянуті на засіданні постійної комісії, проект рішення рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

Начальник Відділу Держгеокадастру

у Волноваському районі                                                                                                                    О.І. Хачхарджи

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2015 №7/2-45

м.Волноваха

Про затвердження Програми

капітального ремонту адміністративної

будівлі районної ради на 2016 рік

            З метою створення належних умов для роботи працівників бюджетних установ та організацій, розміщених в адміністративній будівлі районної ради, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         1. Затвердити Програму капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік, згідно з додатком.

         2.Волноваській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснювати фінансування Програми капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2016 рік на утримання Волноваської районної ради.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Заступник голови ради                                                                                                                     С.В.ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-45

 

ПРОГРАМА

капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради

на 2016

 1.     Загальні положення  

     Адміністративна будівля Волноваської районної ради побудована у 1976 році. Загальна площа будівлі становить 3498,5 м². Крім Волноваської районної ради в адміністративній будівлі розміщені 12 бюджетних установ та організацій. Враховуючи стан адміністративної будівлі, неналежну роботу опалювальної та водопровідної, каналізаційної системи виникає необхідність проведення капітального ремонту адміністративної будівлі у рамках Програми капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 (далі – Програма).

2. Мета Програм

       Головною метою програми є капітальний ремонт адміністративної будівлі районної ради та покращення умов роботи працівників установ та організацій, розміщених в адміністративній будівлі районної ради

3. Завдання Програми

         1.Відновити належну роботу туалетних кімнат адміністративної будівлі районної ради, водопровідної, каналізаційної систем.

         2.Провести ремонт опалювальної системи адміністративної будівлі районної ради.

 

4.Фінансове забезпечення Програми

         Фінансування програми передбачається протягом 2016 року за рахунок коштів районного бюджету в сумі 500 тис. грн., згідно Плану заходів з виконання Програми

План заходів з виконання Програми

№ з/п

Назва заходу

Сума, тис.грн.

1

Ремонт опалювальної системи адміністративної будівлі районної ради

40,00

2

Ремонт водопровідної системи адміністративної будівлі районної ради

170,00

3

Ремонт каналізаційної системи адміністративної будівлі районної ради

220,00

4

Виконання оздоблювальних і електромонтажних робіт

70,00

 

Всього:

500,00

5. Результати виконання Програми

         Реалізація заходів Програми дозволить відновити матеріально-технічний стан адміністративної будівлі районної ради та покращити умови роботи працівників установ та організацій, які розміщені в адміністративній будівлі.

Керуючий справам виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                   А.К.ДЕМІШЕВА

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 № 7/2-46

м.Волноваха

Про затвердження Плану роботи

Волноваської районної  рад

на перше півріччя 2016 року

         Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         1. Затвердити План роботи Волноваської районної ради на перше півріччя 2016 року, згідно з додатком.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Демішеву А.К.,  голів постійних комісій районної ради.

Заступник голови ради                                                                                                                     С.В.ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-46

П Л А Н   Р О Б О Т И

Волноваської районної ради

на перше півріччя 2016 року

 

Найменування питання

Дата

 розгляду

Відповідальний за підготовку питання, доповідачі

 

І. Питання для розгляду на пленарних засіданнях районної ради

 

Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів правопорядку на території Волноваського району

протягом півріччя

Овчинніков С.І. – голова постійної комісії;

Весьолкіна А.О. – начальник відділу з питань правового порядку та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

Про хід виконання Програми  розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки

протягом півріччя

Сарбаш В.А. – голова постійної комісії;

Хачхарджи О.І. – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

 Про хід виконанння Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

ІІ квартал

Голови постійних  комісій;

Коломоєць Л.С. – начальник управління  економіки Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови райдержадміністрації

протягом півріччя

Чернецька Т.Г. – голова постійної комісії

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальносвітніх навчальних закладів району

І квартал

Мельнік В.І. –голова посітійної комісії;

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

Про затвердження  Порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міста, що знаходиться в управлінні районної ради

І квартал

Мельнік В.І. –голова посітійної комісії;

Деремешко М.І. – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року

ІІ квартал

Чернецька Т.Г. – голова постійної комісії

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про організацію та забезпечення харчування дітей у навчально-виховних  закладах району

ІІ квартал

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії;

Деремешко М.І. – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

Про стан виконання  за 2015 рік Програми підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2011 - 2016 роки

І квартал

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії;

Деремешко М.І. – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

Про стан та перспективи розвитку мережі дошкільних навчальних закладів Волноваського району

ІІ квартал

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії;

Деремешко М.І. – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

 

II. Питання для розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради

 

з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності і депутатської етики, прав та свобод громадян

Про хід виконанння Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

ІІ квартал

Овчинников С.І. – голова постійної комісії

Коломоєць Л.С. – начальник управління  економіки Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року

ІІ квартал

Овчинников С.І. – голова постійної комісії

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів правопорядку на території Волноваського району за перше півріччя 2016 року

протягом

півріччя

Овчинников С.І. – голова постійної комісії

Весьолкіна А.О. – начальник відділу з питань правового порядку та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

Звіт редактора газети «Наше слово» щодо всебічного висвітлення соціально –економічного і культурного життя району

протягом півріччя

Овчинников С.І. – голова постійної комісії

Мержевська А.Г. – головний редактор газети «Наше слово»

Про хід виконання депутатських запитів

протягом півріччя

Овчинников С.І. – голова постійної комісії

Весьолкіна А.О. – начальник відділу з питань правового порядку та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

Про хід виконання рішень районної ради, що знаходяться на контролі постійної комісії районної ради

протягом півріччя

Овчинников С.І. – голова постійної комісії

Весьолкіна А.О. – начальник відділу з питань правового порядку та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

 

з питань сприяння державному будівництву і місцевому самоврядуванню

Про хід виконанння Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

ІІ квартал

Нестеренко В.О. – голова постійної комісії

Коломоєць Л.С. – начальник управління  економіки Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року

ІІ квартал

Нестеренко В.О. – голова постійної комісії

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про хід виконання рішень районної ради, що знаходяться на контролі постійної комісії районної ради

протягом півріччя

Нестеренко В.О. – голова постійної комісії

Галушкова Н.А. – начальник відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

 

з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін

Про хід виконанння Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

ІІ квартал

Чернецька Т.Г. – голова постійної комісії

Коломоєць Л.С. – начальник управління  економіки Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови райдержадміністрації

 

протягом півріччя

Чернецька Т.Г. – голова постійної комісії

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року

ІІ квартал

Чернецька Т.Г. – голова постійної комісії

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про хід виконання рішень районної ради, що знаходяться на контролі постійної комісії районної ради

протягом півріччя

Чернецька Т.Г. – голова постійної комісії

Демішева А.К. – керуючий справами виконавчого апрату районної ради

з питань промисловості, транспорту, паливно–енергетичного комплексу, будівництва і житлово-комунального господарства

Про хід виконанння Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

ІІ квартал

Іщенко Г.В. – голова постійної комісії

Коломоєць Л.С. – начальник управління  економіки Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року

ІІ квартал

Іщенко Г.В. – голова постійної комісії

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про хід виконання рішень районної ради, що знаходяться на контролі постійної комісії районної ради

 

 

протягом півріччя

Іщенко Г.В. – голова постійної комісії

Галушкова Н.А. – начальник відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної

з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища

Про хід виконанння Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

ІІ квартал

Сарбаш В.А. – голова постійної комісії;

Коломоєць Л.С. – начальник управління  економіки Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року

ІІ квартал

Сарбаш В.А. – голова постійної комісії;

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про  подальше використання земель сільськогосподарського призначення, які  не можливо використовувати у зв’язку з проведенням АТО на території району

І квартал

Сарбаш В.А. – голова постійної комісії;

Хачхарджи О.І. – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

Весьолкіна А.О. – начальник відділу з питань правового порядку та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

Про хід виконання Програми  розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки

протягом півріччя

Сарбаш В.А. – голова постійної комісії;

Хачхарджи О.І. – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок району

протягом півріччя

Сарбаш В.А. – голова постійної комісії;

Хачхарджи О.І. – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

Про хід виконання рішень районної ради, що знаходяться на контролі постійної комісії районної ради

протягом півріччя

Сарбаш В.А. – голова постійної комісії;

Весьолкіна А.О. – начальник відділу з питань правового порядку та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності

Про хід виконанння Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

протягом півріччя

Мельник В.І. – голова постійної комісії;

Коломоєць Л.С. – начальник управління  економіки Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року

ІІ квартал

Мельник В.І. – голова постійної комісії;

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів району

 

І квартал

Мельнік В.І. –голова посітійної комісії;

Деремешко М.І. – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

Про порядок надання згоди на здійснення невідємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходиться  в управлінні районної ради

І квартал

Мельнік В.І. –голова посітійної комісії;

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

Заслуховування звітів керівників установ, підприємств і організацій

протягом півріччя

Мельнік В.І. –голова посітійної комісії;

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

Розгляд питань щодо укладання або продовження контрактів з керівниками комінальних підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад району, що знаходяться в управлінні районної ради

протягом півріччя

Мельнік В.І. –голова посітійної комісії;

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

Звіт редактора газети «Наше слово» щодо всебічного висвітлення соціально –економічного і культурного життя району

протягом півріччя

Мельнік В.І. –голова посітійної комісії;

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

Про хід виконання рішень районної ради, що знаходяться на контролі постійної комісії районної ради

протягом півріччя

Мельнік В.І. –голова посітійної комісії;

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту

Про організацію та забезпечення харчування дітей у навчально-виховних  закладах району

ІІ квартал

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії;

Деремешко М.І. – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

Про стан виконання  за 2015 рік Програми підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2011 - 2016 роки

І квартал

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії;

Деремешко М.І. – начальник відділу освіти  Волноваської райдержадміністрації

Про стан та перспективи розвитку мережі дошкільних навчальних закладів Волноваського району

ІІ квартал

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії;

Деремешко М.І. – начальник відділу освіти райдержадміністрації

Про хід виконанння Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

ІІ квартал

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії;

Коломоєць Л.С. – начальник управління  економіки Волноваської райдержадміністрації

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року

ІІ квартал

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії;

Бутиріна З.В. – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

Про хід виконання рішень районної ради, що знаходяться на контролі постійної комісії районної ради

протягом півріччя

Близнюк Н.П. – голова постійної комісії

Овчинникова І.В.  – начальник відділу з питань комунального майна виконачого апарату районної ради

 

 

III. Здійснення депутатської діяльності

 

Зустрічі з виборцями, звіти

постійно

Депутати районної ради  

Вивчення громадської думки, вивчення потреб територіальних громад, інформування про них ради та її органів, участь у їх вирішенні

постійно

 Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, відділи виконавчого апарату районної ради, депутати районної ради

Прийом громадян

постійно

Голова районної ради, заступник голови районної ради

Участь у масових заходах, що проводяться органами місцевого управління на території громад

постійно

Депутаты районного совета

 Виступи в засобах масової інформації

постійно

Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради, депутати районної ради

Участь у прес-конференціях, громадських слуханнях, круглих столах, семінарах

постійно

Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради, голови постійних комісій районної ради

 

 

IV. Взаємодія з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, виконавчою владою

 

Проведення нарад, семінарів, круглих столів з представниками органів місцевого самоврядування, територіальних громад. Проведення виїзних засідань постійних комісій

постійно

Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради, голови постійних комісій районної ради, депутати районної ради

Надання практичної допомоги працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам міської, районної, селищних, сільських рад

постійно

Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради, голови постійних комісій районної ради

Розробка пропозицій з реформування місцевого самоврядування

постійно

Заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради, голови постійних комісій районної ради

Вивчення та узагальнення досвіду роботи міської, селищних, сільських рад району

постійно

Керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради

 

V. Забезпечення діяльності районної ради та її органів

 

Організаційне забезпечення:

 - Підготовка пленарних засідань районної ради, засідань постійних комісій;

за окремим планом

Керуючий справами виконавчого  апарату районної ради

- Підготовка і проведення зустрічей, громадських слухань, нарад;

за окремим планом

Заступник голови районної ради

- Здійснення контролю за ходом виконання рішень районної ради;

постійно

Голови постійних комісій районної ради

- Ознайомлення з чинним законодавством депутатів районної ради;

постійно

Голови постійних комісій районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради

- Проведення депутатських днів;

постійно

Голови постійних комісій районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради

- Надання консультаційної допомоги депутатам районної ради, помічникам депутатів, членам робочих груп;

постійно

Голови постійних комісій районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради

- Підготовка довідкових матеріалів депутатам районної ради про хід виконання програм і рішень, прийнятих районною радою

постійно

Керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради

- Інформування населення про роботу районної ради у засобах масової інформації

постійно

Керуючий справами виконавчого  апарату районної ради, голови постійних комісій районної ради, начальники відділів виконавчого апарату районної ради

Керуючий справами  виконавчого апарату

районноїради                                               

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                       А.К.Демішева