1 СЕСІЯ

 

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Т О К О Л

ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

ПЕРШОЇ СЕСІЇ

РАЙОННОЇ РАДИ  7 СКЛИКАННЯ

 

02.12.2015

 Всього депутатів:

           -  44

м.Волноваха

 Присутні:

            - 44

Присутні:

Лубінець Д.В. –народний депутат України,     

Вервейко І.Д.- заступник голови Волноваської районної виборчої комісії,

начальники відділів  виконавчого апарату районної ради,

начальники управлінь і відділів райдержадміністрації,

депутати районної ради (список додається),

голови місцевих рад (список додається).

     Відповідно до 2 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» першу сесію новообраної районної ради відкриває і веде голова районної виборчої комісії. Через відсутність з поважної причини голови Волноваської районної виборчої комісії, сесію відкриває заступник голови Волноваської районної виборчої комісії - Вервейко Іван Дмитрович.

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про підсумки виборів депутатів Волноваської районної ради 7 скликання.

ДОПОВІДАВ: Вервейко І.Д., ознайомив присутніх з результатами виборів депутатів Волноваської районної ради 7 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення  №7/1-1 додається).

 

 

Згідно Регламенту районної ради 6 скликання для підготовки та проведення першої сесії з числа новообраних депутатів була сформована підготовча депутатська група, яка на своєму засіданні 25 листопада 2015 обрала голову підготовчої депутатської групи - Прунчака Андрія Михайловича, депутата від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край ».

 Для обрання робочих органів першої сесії слово надається Прунчаку Андрію Михайловичу.

 

2.СЛАХАЛИ: Про обрання робочих органів першої сесії.

ДОПОВІДАВ: Прунчак А.М., який ознайомив з пропозиціями підготовчої депутатської групи з кількісного складу тимчасової президії, редакційної комісії, лічильної комісії. Запропонував затвердити склад робочих органів сесії у наступному кількісному складі: тимчасової президії - 5 осіб,  редакційної комісії – 2 особи,  лічильної комісії - 5 осіб.

До складу тимчасової президії запропонував обрати:

1. Сарбаша Валерія Антоновича - депутата від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

2.Попка Андрія Михайловича - депутата від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

3 Рогаченка Богдана Сергійовича - депутата від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України.

4.Шинкаренко Олени Миколаївни - депутата від Територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області.

5.Блізнюк Наталії Павлівни - депутата від Волноваської районної в Донецькій області організації Партія «Блок Петра Порошенка « Солідарність ».

Запропонував голосувати за список кандидатур в цілому.

 ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити кількісний склад робочих органів першої сесії районної  ради: тимчасової президії - 5 осіб,  редакційної комісії – 2 особи,  лічильної комісії - 5 осіб.

2.Обрати тимчасову президію першої сесії районної ради у складі:

1.Сарбаша Валерія Антоновича - депутата від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

2.Попко Андрія Михайловича - депутата від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

3 Рогаченко Богдана Сергійовича - депутата від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України.

4.Шинкаренко Олени Миколаївни - депутата від Територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області.

5.Блізнюк Наталії Павлівни - депутата від Волноваської районної в Донецькій області організації Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

 

Для продовження роботи сесії слово надається Сарбашу Валерію Антоновичу - депутату від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край», що набрала найбільшу кількість голосів на чергових виборах.

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про обрання редакційної комісії першої сесії.

ДОПОВІДАВ: Сарбаш В.А., виніс на голосування пропозиції підготовчої депутатської групи щодо кандидатур до складу редакційної комісії:

1. Демішевої Антоніни Кімівна - депутата від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України.

2.Чернецької Тетяни Геннадіївни - депутата від Волноваської районної в Донецькій області організації Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Запропонував голосувати за список кандидатур в цілому.

 ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Обрати редакційну комісію першої сесії районної ради у складі:

 1.Демішева Антоніна Кімівна - депутат від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України.

2.Чернецька Тетяна Геннадіївна - депутат від Волноваської районної в Донецькій області організації Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

 

4. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії .

ДОПОВІДАВ: Сарбаш В.А., виніс на голосування пропозиції підготовчої депутатської групи щодо кандидатур до складу лічильної комісії:

1. Іщенко Геннадій Владиславович - депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

2.Тіщенко Віктор Анатолійович - депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

3.Плешко Віктор Олексійович - депутат від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України

4.Омельченко Олексій Олексійович - депутат від Територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області.

5.Іванченко Олександр Володимирович - депутат від Волноваської районної в Донецькій області організації Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Запропонував голосувати за список кандидатур в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію першої сесії районної ради у складі:

1. Іщенко Геннадій Владиславович - депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

2.Тіщенко Віктор Анатолійович - депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

3.Плешко Віктор Олексійович - депутат від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України

4.Омельченко Олексій Олексійович - депутат від Територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області.

5.Іванченко Олександр Володимирович - депутат від Волноваської районної в Донецькій області організації Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про обрання голови Волноваської районної ради 7 скликання.

ДОПОВІДАВ: Сарбаш В.А., наголосив, що відповідно до Регламенту районної ради пропозиції щодо кандидатур голови районної ради готує підготовча депутатська група. У зв'язку з тим, що депутатська група не прийшла до єдиної думки, запропонував представникам політічних партій висунути свої кандидатури на посаду голови районної ради.

ВИСТУПИЛИ: Близнюк Н.П., запропонувала кандидатуру Лубінця Валерія Дмитровича від Волноваської районної в Донецькій області організації Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

 Сарбаш В.А., з пропозицією виступити кандидату зі своєю програмою, за якою  потім провести обговорення. Запропонував встановити час для виступу кандидата -до 5 хвилин,

для обговорення - до 3 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Встановити час для виступу кандидата на  посаду голови Волноваської районної ради -до 5 хвилин, для обговорення - до 3 хвилин.

 

Виступив кандидат на посаду голови Волноваської районної ради Лубінць Валерій Дмитрович.

Обговорення.

ВИСТУПИЛИ: Мельник Іван Іванович – депутат від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України, з пропозицією підтримати кандидатуру Лубінця Валерія Дмитровича.

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення у бюлетень для таємного голосування на посаду голови Волноваської районної ради 7 скликання кандидатури Лубінця В.Д.

ДОПОВІДАВ: Сарбаш В.А., виніс на голосування пропозицію про  внесення у бюлетень для таємного голосування на посаду голови Волноваської районної ради 7 скликання кандидатури Лубінця В.Д.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Внести у бюлетеньдля таємного голосування на посаду голови Волноваської районної ради 7 скликання  кандидатуру Лубінця В.Д.

 

Лічильна комісія приступає до роботи (проводяться вибори голови, секретаря комісії, затверджується порядок роботи комісії, затверджується форма бюлетня для голосування, виготовляються бюлетні для голосування, які видаються депутатам, проводиться таємне голосування, підрахунок голосів  (протоколи №1,2, матеріали роботи комісії додаються).

 

7.СЛУХАЛИ: Про результати виборів голови Волноваської районної ради 7 скликання.

ДОПОВІДАВ: Іщенко Г.В., голова лічильної комісії, ознайомив з протоколом засідання лічильної комісії №3 від 02.12.2015. Виніс на відкрите голосування проект рішення про результати таємного голосування та обрання голови Волноваської районної ради 7 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Обрати головою Волноваської районної ради 7 скликання Лубінця  Валерія Дмитровича ( рішення №7/1-2, додається).

 

Виступив новобраний голова Волноваської  районної ради Лубінець В.Д.

Новобраний голова Волноваської  районної ради Лубінець В.Д. прийняв присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Далі головує на першій сесії новообраний голова  Волноваської районної ради Лубінець В.Д.

 

8. СЛУХАЛИ: Про вибори заступника голови Волноваської районної ради 7 скликання.

ДОПОВІДАВ: Лубінець В.Д., запропонував  внести у бюлетень для таємного голосування на посаду заступника голови Волноваської районної ради 7 скликання кандидатуру Демченка С.В., депутата від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Внести у бюлетеньдля таємного голосування на посаду заступника голови Волноваської районної ради 7 скликання кандидатуру Демченка С.В.

Лічильна комісія приступає до роботи (проводяться вибори голови, секретаря комісії затверджується порядок роботи комісії, затверджується форма бюлетня для голосування, виготовляються бюлетні для голосування, які видаються депутатам, проводиться таємне голосування, підрахунок голосів  (протокол №4,5, матеріали роботи комісії додаються).

 

9.СЛУХАЛИ: Про результати виборів заступника  голови Волноваської районної ради 7 скликання.

ДОПОВІДАВ: Іщенко Г.В., голова лічильної комісії, ознайомив з протоколом засідання лічильної комісії № 6 від 02.12.2015. Виніс на відкрите голосування проект рішення про результати таємного голосування та обрання заступника  голови Волноваської районної ради 7 скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови Волноваської районної ради 7 скликання Демченко С.В.( рішення №7/1-3, додається).

 

10.СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови Волноваської районної ради 6 скликання.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В., ознайомив з проектом рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення  №7/1-4 додається).

 

11.СЛУХАЛИ: Про оплату праці голови районної ради на 2015 рік.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В., ознайомив з проектом рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення  №7/1-5 додається).

 

12.СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  рангу голові районної ради  7 скликання.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В., ознайомив з проектом рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення  №7/1-6 додається).

 

13.СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень  заступника голови Волноваської районної ради 6 скликання.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В., ознайомив з проектом рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення  №7/1-7 додається).

 

14.СЛУХАЛИ: Про оплату праці заступника  голови районної ради на 2015 рік.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В., ознайомив з проектом рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-44», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення  №7/1-8 додається).

 

Лубінець В.Д. оголосив  перерву у роботі першої сесії  районної ради  до 10.00 годин 9 грудня 2015 року.

 

 

 

Заступник голови ради

 

 

 

Головуючий на сесії

 

Редакційна комісія:

                    

С.В.ДЕМЧЕНКО

 

 

                 

                                                           В.А.САРБАШ

                                                    

Т.Г.ЧЕРНЕЦЬКА

                     А.К.ДЕМІШЕВА

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Т О К О Л

ДРУГОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

 ПЕРШОЇ СЕСІЇ

РАЙОННОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

 

09.12.2015

 Всього депутатів: 

              - 44

м.Волноваха

 Присутні:

              - 42

 

Головуючий на сесії:

Демченко Сергій Володимирович, заступник голови районної ради, оголосив друге пленарне засідання першої сесії районної ради 7 скликання відкритим.

 

Присутні:

Демішева

Антоніна Кімівна

керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

Галушкова

Надія Анатоліївна

начальник відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради;

Весьолкіна

Аліса Олексіївна

начальник відділу з правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

Омельченко

Інна Володимирівна

начальник відділу з питань комунального майна виконавчого апарату районної ради

 

Запрошені:

Лубінець

Валерій Дмитрович

 голова райдержадміністрації, керівник військово–цивільної адміністрації;

Резницький  Сергій Анатолійович

 прокурор  Волноваського району;

 Небаба Ігор Васильович

 Начальник Волноваського відділу поліції ГУ Національної поліції у Донецькій області;

начальники управлінь і відділів райдержадміністрації,

депутати районної ради (список додається),

голови місцевих рад (список додається).

 

Для проведення сесії обраний секретаріат у складі:

 

1.

Лапіна Юлія Вікторівна

депутат від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України;

2.

Емірбекова Ірина Володимирівна

депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край»;

3.

Шинкаренко Олена Миколаївна

депутат від Територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

 

Демченко С.В. ознайомив депутатів із переліком питань, винесених на розгляд  другого пленарного засідання першої сесії районної ради:

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

 

1. Про визначення мови роботи, діловодства і документації Волноваської районної ради.

2. Про затвердження Регламенту Волноваської районної ради.

3. Про затвердження Положення про постійні комісії Волноваської районної ради.

4. Про утворення та обрання постійних комісій Волноваської районної ради.

5. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-498 «Про структуру, чисельність і витрати на утримання виконавчого апарату і працівників районної ради на 2015 рік».

6. Про направлення депутатського запиту депутата Волноваської районної ради 7 скликання Рогаченка Б.С.

 

Демченко С.В. виніс на голосування запропонований порядок денний другого пленарного засідання першої сесії районної ради (проект рішення).

 ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/1- 9 додається).

 

Демченко С.В. запропонував затвердити наступний порядок роботи другого пленарного засідання першої сесії районної ради:

- час для доповіді до 20 хвилин;

- для співдоповіді до 15 хвилин;

- відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хвилин;

- для оголошення депутатського запиту - 5 хвилин;

- для виступів депутатів з мотивів голосування – до 1 хвилини;

- для інформації і заключного слова – до 5 хвилин;

- для оголошення депутатом запитання – 1 хвилина;

- для виступів в обговоренні – до 5 хвилин.

Роботу пленарного засідання другої сесії закінчити без перерви.

 

Демченко С.В. виніс на голосування запропонований порядок роботи другого пленарного засідання першої сесії районної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок роботи другого пленарного засідання першої сесії районної ради.

           

1.СЛУХАЛИ: Про визначення мови роботи, діловодства і документації Волноваської районної ради.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/1-10 додається).

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Волноваської районної ради.

ДОПОВІДАВ: Весьолкіна А.О. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/1-11 додається).

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Волноваської районної ради.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/1-12 додається).

 

4.СЛУХАЛИ: Про утворення та обрання постійних комісій Волноваської районної ради.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/1- 13 додається).


5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-498 «Про структуру, чисельність і витрати на утримання виконавчого апарату і працівників районної ради на 2015 рік»

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/1-14 додається).

 

6.СЛУХАЛИ: Про направлення депутатського запиту депутата Волноваської районної ради 7 скликання Рогаченка Б.С.

ДОПОВІДАВ: Рогаченко Б.С. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення №7/1-15 додається).

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ                                                                                                                                    С.В.ДЕМЧЕНКО

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н НЯ

 02.12.2015 № 7/1-1

м.Волноваха

 

Про підсумки виборів депутатів

Волноваської районної ради 7 скликання

 

       Заслухавши інформацію Волноваської районної виборчої комісії щодо підсумків виборів депутатів Волноваської районної ради у багатомандатному виборчому окрузі, на підставі ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Визнати повноваження депутатів Волноваської районної ради 7 скликання:

1

Абєлова Олена Миколаївна

- територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області

2

Анциферов Артур Адольфович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

3

Близнюк Наталія Павлівна

- Волноваська районна в Донецькій області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

4

Васильченко Микола Леонідович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

5

Галушкова Надія Анатоліївна

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

6

Грабовенко Володимир Олександрович

- Волноваська районна в Донецькій області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

7

Демішева Антоніна Кімівна

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

8

Демченко Сергій Володимирович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

9

Емірбекова Ірина Володимирівна

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

10

Єрмак Петро Михайлович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

11

Іванченко Олександр Володимирович

- Волноваська районна в Донецькій області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

12

Іщенко Геннадій Владиславович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

13

Лапіна Юлія Вікторівна

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

14

Лубенець Олексій Васильович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

15

Лубінець Валерій Дмитрович

- Волноваська районна в Донецькій області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

16

Мельник В’ячеслав Іванович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

17

Мельник Іван Іванович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

18

Міщенко Володимир Олексійович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

19

Мороз Федір Анатолійович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

20

Москаленко Віталій Вікторович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

21

Нестеренко Володимир Олексійович

- територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області

22

Обідченко Сергій Олександрович

- Волноваська районна в Донецькій області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

23

Обуховський Денис Миколайович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

24

Овчинніков Сергій Іванович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

25

Омельченко Олексій Олексійович

- територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області

26

Охрименко Віталій Анатолійович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

27

Пальчиков Володимир Матвійович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

28

Плєшко Віктор Олексійович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

29

Попко Андрій Михайлович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

30

Прунчак Андрій Михайлович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

31

Рогаченко Богдан Сергійович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

32

Рой Василь Іванович

- територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області

33

Руденок Василь Миколайович

- Територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області

34

Рудика Олександр Олексійович

- територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області

35

Сарбаш Валерій Антонович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

36

Сарбаш Олександр Антонович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

37

Тищенко Віктор Анатолійович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

38

Трегубов Юрій Вікторович

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

39

Улитич Іван Михайлович

- територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області

40

Улитич Наталя Анатоліївна

- Волноваська районна партійна організація політичної партії «Наш край»

41

Хачхарджи Олександр Іванович

- Волноваська районна в Донецькій області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

42

Чернецька Тетяна Геннадіївна

- Волноваська районна в Донецькій області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

43

Шинкаренко Олена Миколаївна

- Територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» у Волноваському районі Донецької області

44

Юрченко Володимир Прохорович

- Волноваська районна партійна організація Аграрної партії України

 

Заступник голови Волноваської

районної виборчої комісії                                                                                                                                                І.Д.ВЕРВЕЙКО

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

02.12.2015 №7/1-2

м. Волноваха

 

Про обрання голови Волноваської

районної ради 7 скликання

 

Згідно протоколу рахункової комісії від 02.12.2015 №3 про результати виборів голови Волноваської районної ради 7 скликання, керуючись статтями 43, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Обрати головою Волноваської районної ради 7 скликання Лубінця Валерія Дмитровича.

 

Голова тимчасової президії                                                                                                                                               В.А.САРБАШ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

02.12.2015 №7/1-3

м. Волноваха

 

Про обрання заступника голови

Волноваської районної ради 7 скликання

 

Згідно протоколу рахункової комісії від 02.12.2015 №4 про результати виборів заступника голови Волноваської районної ради 7 скликання, керуючись статтями 43, 56, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Обрати заступником голови Волноваської районної ради 7 скликання Демченко Сергія Володимировича із збереженням 7 рангу посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад.

 

2.Заступнику голови районної ради Демченко Сергію Володимировичу виконувати обов’язки голови районної ради Лубінця Валерія Дмитровича до звільнення його з посади голови Волноваської районної державної адміністрації з правом першого підпису.  

 Голова ради                                                                                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                    ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н НЯ

 

02.12.2015   № 7/1-4

м.Волноваха

 

Про припинення повноважень голови

Волноваської районної ради 6 скликання

 Керуючись статтями 43, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та статтями 14,15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1.Припинити повноваження голови Волноваської районної ради 6 скликання Овчинникова Івана Максимовича, у зв’язку із закінченням строку повноважень та виходом на пенсію посадової особи місцевого самоврядування.

 2.Присвоїти Овчинникову Івану Максимовичу голові Волноваської районної ради 6 скликання 4 (четвертий) ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах другої категорії посад  при виході на пенсію.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                               С.В.ДЕМЧЕНКО

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

02.12.2015  № 7/1-5

 м.Волноваха

Про оплату праці голови

 районної ради на 2015 рік

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), керуючись статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та статтею 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1.Встановити  посадовий оклад, доплату за ранги, надбавку за вислугу років голові районної ради - у розмірі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

 2.Встановити надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років.

 3.Здійснювати преміювання голови районної ради відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат.

 4.Виплачувати голові районної ради матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати голови районної ради.

5. Здійснювати всі виплати в межах затвердженого фонду оплати праці, передбаченого за кошторисом витрат виконавчого апарату районної ради на 2015 рік.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                                С.В.ДЕМЧЕНКО

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н НЯ

 

 

 

02.12.2015   № 7/1-6

м.Волноваха

 

Про присвоєння рангу голові 

районної ради 7 скликання

 

        Згідно статей 14,15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

 

 В И Р І Ш И Л А:

 

         Присвоїти голові Волноваської районної ради 7 скликання Лубінцу Валерію Дмитровичу 6 (шостий) ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад.

 

 Заступник голови ради                                                                                                                                               С.В.ДЕМЧЕНКО

_________________________________________________________________________________________________________________________

                     ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н НЯ

 

02.12.2015   № 7/1-7

м.Волноваха

 

Про припинення повноважень

заступника голови Волноваської

районної ради 6 скликання

 

Керуючись статтями 43, 56, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Припинити повноваження заступника голови Волноваської районної ради 6 скликання Бутиріна Валерія Васильовича, у зв’язку із закінченням строку повноважень.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                              С.В.ДЕМЧЕНКО

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

02.12.2015  № 7/1-8

м.Волноваха

 

Про оплату праці заступника

голови районної ради на 2015 рік

 

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), керуючись статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та статтею 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

                                                          

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити  посадовий оклад, доплату за ранги, надбавку за вислугу років заступнику голови районної ради - у розмірі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

 

2.Встановити надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років.

 

3.Здійснювати преміювання  заступнику голови районної ради відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат.

 

4.Виплачувати заступнику голови районної ради матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати заступника голови районної ради.

 

5. Здійснювати всі виплати в межах затвердженого фонду оплати праці, передбаченого за кошторисом витрат виконавчого апарату районної ради на 2015 рік.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                                С.В.ДЕМЧЕНКО

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 09.12.2015 №7/1-9

м. Волноваха

 

Про затвердження порядку денного

 другого пленарного засідання

 1 сесії  Волноваської районної ради

 7 скликання

 

Керуючись статтею 43Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 В И Р І Ш И Л А:

          Затвердити для  розгляду на другому пленарному засіданні 1 сесії  Волноваської районної ради 7 скликання наступний порядок денний:

 

1.Про визначення мови роботи, діловодства і документації  Волноваської районної ради.

 

Доповідач: Демченко Сергій Володимирович – заступник голови районної ради

 

2. Про затвердження Регламенту Волноваської районної ради.

 

Доповідач: Весьолкіна Аліса Олексіївна – начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради.

 

3.Про затвердження Положення про постійні комісії Волноваської районної ради.

 

Доповідач: Демченко Сергій Володимирович – заступник голови районної ради

 

4.Про утворення та обрання постійних комісій Волноваської районної ради.

 

Доповідач: Демченко Сергій Володимирович – заступник голови районної ради

 

5.Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради  від 14.01.2015 №6/29-498 «Про структуру, чисельність і витрати на утримання виконавчого апарату і працівників районної ради на 2015 рік»

 

Доповідач: Демченко Сергій Володимирович – заступник голови районної ради

 

6. Про напревлення депутатського запиту депутата Волноваської районної ради 7 скликання Рогаченка Б.С.

 

Доповідач: Демченко Сергій Володимирович – заступник голови районної ради

 

      Заступник голови ради                                                                                                                                           С.В.ДЕМЧЕНКО

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 09.12.2015  № 7/1-10

м.Волноваха

 

 Про визначення мови роботи,

 діловодства та документації

 Волноваської районної ради

 

         З метою  всебічного розвитку, функціонуванню та наданню важливого значення зміцненню статусу державної (української) мови, керуючись статтями 10, 11, 31 Закону України «Про засади державної мовної політики», статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1.Визначити мовою роботи, діловодства та документації Волноваської районної ради, її виконавчого апарату державну (українську) мову.

2.Доручити виконавчому апарату Волноваської районної ради  забезпечити приведення нормативно-правових актів районної ради у відповідність з Законом України «Про засади державної мовної політики» та цім рішенням.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                                 С.В.ДЕМЧЕНКО

________________________________________________________________________________________________________________________

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 09.12.2015 №7/1-11

м. Волноваха

 

Про затвердження Регламенту

 Волноваської районної ради

 

 Керуючись статтями 43, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Регламент Волноваської районної ради, згідно з додатком.

 2. Вважати такими, що втратили силу рішення районної ради від 01.12.2010 №6/2-5 «Про Регламент Волноваської районної ради», від 06.07.2011 №6/6-138 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Волноваської районної ради», від 26.02.2014 №6/23-416 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Волноваської районної ради».

 

 Заступник голови ради                                                                                                                                               С.В.ДЕМЧЕНКО

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

09.12.2015 №7/1-12

м. Волноваха

 

Про затвердження Положення про постійні комісії

Волноваської районної ради

 

Згідно статті 44 Регламенту Волноваської районної ради 7 скликання, керуючись статтями 43, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про постійні комісії Волноваської районної ради, згідно з додатком.

 

2. Вважати таким, що втратило силу рішення районної ради від 01.12.2010 №VI/2-7 «Про  Положення про постійні комісії районної ради 6 скликання».

 

 Заступник голови ради                                                                                                                                              С.В.ДЕМЧЕНКО

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

09.12.2015 №7/1-13

 м. Волноваха

 

 Про утворення та обрання 

 постійних комісій Волноваської 

 районної ради 7 скликання

 

      Відповідно до статей 43, 47, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 44 Регламенту Волноваської районної ради, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Утворити сім постійних комісій районної ради 7 скликання

 

-

з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, прав та свобод громадян;

 

-

з питань сприяння державному будівництву і місцевому самоврядуванню;

 

-

з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін;

 

-

з питань промисловості, транспорту, паливно–енергетичного комплексу, будівництва і житлово-комунального господарства;

 

-

з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; 

                             

-

з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності; 

 

-

з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту.

 

2. Обрати постійні комісії районної ради з числа депутатів у складі голови та членів комісії згідно  з додатками 1-7.

 

 Заступник голови ради                                                                                                                                                С.В.ДЕМЧЕНКО

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

09.12.2015 №7/1-14

м. Волноваха

 

 Про внесення змін і доповнень

 до рішення  районної ради від

 14.01.2015 №6/29-498 «Про структуру,

 чисельність і витрати на  утримання  

 виконавчого апарату і  працівників

 районної ради на 2015 рік»

 

Керуючись статтями 43, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         Внести зміни і доповнення до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-498 «Про структуру, чисельність і витрати на утримання виконавчого апарату і працівників районної ради на 2015 рік» (із змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції, згідно з додатком.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                               С.В.ДЕМЧЕНКО

________________________________________________________________________________________________________________________

  Заступнику голови Волноваської районної ради

                                                                                  Демченку С.В.                                    

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

 

Шановний Сергій Володимирович!

 

           Прошу внести до порядку денного другого пленарного засідання першої сесії районної ради  7 скликання відкрите звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, та Премєр Міністра України.
Аграрна партія України, громадські професійні організації АПК  глибоко занепокоєні ситуацією щодо змін у податковому законодавстві у 2016 році.

Так, оприлюднений 30.11.2015 року, Міністерством фінансів України проект Закону України  “Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні” фактично відміняє усі пільги для сільгоспвиробників:

  • скасування спецрежиму ПДВ для всіх суб’єктів господарювання в АПК;
  • можливість застосування спрощеної системи оподаткування (група “C”) лише для підприємств, у яких річний обсяг  доходу за попередній рік не перевищує 2 млн. грн;
  • скасування пільг з неоподаткування будівель і споруд с/г виробників.

Натомість у проекті Державного бюджету України на 2016 рік відсутні будь-які елементи державної підтримки АПК. 

При цьому, на відміну від багатьох країн, де аграрна галузь є дотаційною, в Україні  сільськогосподарська галузь донедавна демонструвала позитивні показники розвитку. Частка АПК у загальному обсязі експорту України становить 37% (станом на 01.11.2015).

Cпецрежим ПДВ для сільгоспвиробників, який діє з 1998 року, є найефективнішим, до того ж некорупційним механізмом підтримки галузі. Пряма підтримка сільгоспвиробників, яку пропонує Уряд, містить корупційні ризики.

Скасування спецрежиму ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників з 1 січня 2016 року є згубним, з точки зору забезпечення продовольчої безпеки України.

Так, за оцінками експертів втрати аграріїв складуть близько 30 млрд. грн., падіння експортної виручки на $1 млрд., а кількість безробітних зросте на 100 тис. осіб.

Економічна динаміка розвитку АПК у 2015 році підтверджує необхідність збереження державної підтримки галузі – за підсумками 10-ти місяців 2015 року падіння обсягу сільгоспвиробництва складає 4,4%, а витрати на виробництво зросли на 60-70%. Вперше за 10 років скоротилися всі показники по виробництву продукції тваринництва. Чисельність поголів’я ВРХ скоротилася на 5,4%, поголів’я птиці – на 3,2%, виробництво молока зменшилось на 4,4%, а яєць – на 14,8%.

Ситуація в АПК є несприятливою й через посушливі погодні умови. Не сприяє розвитку сільськогосподарської галузі й зовнішньоекономічна кон’юнктура – світові ціни на зерно знижуються вже декілька років поспіль.

При цьому, відсутня будь-яка компенсація за кредитами, а банківська відсоткова ставка перевищує 30% річних.

Наголошуємо, що збереження існуючої системи оподаткування аграрного сектору до 1 січня 2018 року передбачено Коаліційною Угодою та Програмою дій Уряду. Пільги для агропромислової галузі прописані в Угоді про асоціацію України з ЄС, згідно норм СОТ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що підходи до законотворчої діяльності Уряду порушують вимоги чинного законодавства України щодо неможливості внесення змін в податкове законодавство на наступний рік наприкінці поточного року.

Вважаємо, що зазначений законопроект не може бути прийнятий в запропонованій редакції, адже означатиме крах агропромислового комплексу України та може спричинити масові акції протесту з боку фермерів і селян.

Враховуючи вищевикладене, переконливо просимо підтримати пропозиції Аграрної партії України, громадських професійних організацій АПК щодо недоцільності внесення запропонованих законопроектом змін до податкового законодавства в частині оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

 

Депутат Волноваської

районної ради                                                                                                                                                                      Рогаченко Б.С.

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

09.12.2015 №7/1-15

м. Волноваха

 

 Про направлення депутатського

запиту депутата Волноваської районної ради

7 скликання Рогаченка Б.С.

 

 Відповідно до статтей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада

 

 В И Р І Ш И Л А:

         Направити  Президенту України Порошенку П.О., Голові Верховної Ради України Гройсману В.Б., Прем’єр-міністру України Яценюку А.П.  депутатський запит депутата Волноваської районної ради 7 скликання Рогаченка Б.С. стосовно недоцільності внесення змін до податкового законодавства в частині оподаткування сільськогосподарських товаровиробників,  запропонованих проектом Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні», попередньо підтриманий 41 депутатом Волноваської районної ради, згідно з додатком.

 

 Заступник голови ради                                                                                                                                            С.В.ДЕМЧЕНКО

_________________________________________________________________________________________________________________________